Page 1

burda auction aukční dům

Zlatá sbírka československých známek 1918-1939 - III. část

The Large Gold Collection of Czechoslovakia 1918-1939 - Part III. Aukční neděle 1. října 2017 Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 burdaLIVEBidding

Ludvík Pytlíček Sálová | 55 aukce Vážení sběratelé a investoři, v rukou držíte speciální aukční katalog s třetí částí Zlaté sbírky československých známek Ludvíka Pytlíčka. Tato rozsáhlá sbírka, cílevědomě budovaná více jak půlstoletí, obsahuje řadu zcela unikátních položek, které nebyly po desetiletí na filatelistickém trhu nabízeny, přičemž některé budou v aukčním prodeji vůbec poprvé! Sbírka byla nesčetněkrát oceněna velkými zlatými medailemi nejen u nás, ale i na mnoha nejvýznamnějších světových filatelistických výstavách. Veškeré nabízené losy v tomto katalogu byly posuzovány v otázkách jejich typologie a pravosti znalcem SČF Markem Vrbou nebo byly konzultovány s dalšími svazovými znalci. Všechny nejvýznamnější položky jsou opatřeny současnými atesty či znaleckou značkou. Těšíme se na setkání s vámi. Richard Burda a tým


Burda Auction tým Burda Auction team

Drahomíra Burdová vedoucí ekonomického oddělení Tel.: +420 233 313 654 d.burdova@burda-auction.com

Richard Burda ředitel r.burda@burda-auction.com

Mgr. Stanislav Výtisk specialista v oboru filatelie, historické dokumenty s.vytisk@burda-auction.com

Vladimír Dražan soudní znalec, znalec na pravost celin ČSR a celistvostí měnové reformy 1953 v.drazan@burda-auction.com

Ing. Stanislav Burian specialista v oboru filatelie, numismatiky, notafilie, faleristiky info@burda-auction.com

Bc. Katarína Pavlovská obchodní manažerka Tel.: +420 233 313 654 k.pavlovska@burda-auction.com

MgA. Lenka Burdová grafička frontoffice@burda-auction.com

Timoteus Hudcovic administrativní pracovník frontoffice@burda-auction.com

Ing. Martin Sikora, MSc. IT specialista m.sikora@burda-auction.com

Bc. Petra Vlachová obchodní manažerka, účetní Tel.: +420 233 313 654 p.vlachova@burda-auction.com

Dražba po telefonu Phone bids

Příjem telefonických příkazů v češtině a angličtině během aukce. Prosím sjednejte si tuto službu předem. V případě opomenutí zaslání příkazů nebo při problémech s vaším internetovým připojením neumožňující dražit online, se můžete obrátit s vašimi příkazy na Lenku Burdovou nebo Stanislava Výtiska i v průběhu aukce.

(free of charge) Telephone bids during the auction for English speaking clients (please notice us in advance).

If you have any troubles with sending us your bids, or with your internet connection please contact Lenka Burdova or Stanislav Výtisk during the auction. MgA. Lenka Burdová | +420 774 567 940 | Tel.: +420 233 313 653 | info@burda-auction.com čeština, angličtina (služba zdarma u položek se souhrnnou vyvolávací cenou nad 10.000 Kč) | for English speaking clients Mgr. Stanislav Výtisk | +420 774 567 940 | Tel.: +420 233 313 653 | info@burda-auction.com čeština, angličtina (služba zdarma u položek se souhrnnou vyvolávací cenou nad 10.000 Kč) | for English speaking clients

Nezávislí agenti Auction Agents (paid service)

Znalci Experts present at the auction

Mgr. David Kopřiva | +420 774 261 036 | david.kopriva@email.cz čeština, němčina (placená služba) | für deutschsprachige Kunden (zu zahlende Leistung) RNDr. Miloš Hauptman | +420 602 366 437 | m.hauptman@seznam.cz čeština, angličtina (placená služba) | for English speaking clients RNDr. Michal Zika | +420 777 888 970 | +421 903 942 017 | mzika@hotmail.com slovenština, ruština, angličtina (placená služba) | for Russian and English speaking clients

V případě zájmu o odborné konzultace v obecných i specializovaných otázkách z oboru filatelie, se naši klienti mohou obrátit na přítomné filatelistické experty během aukce. Svou účast přislíbili: Marcel ARBEIT - Znalec SČF, známky ČSR II. a ČR Vladimír DRAŽAN - Soudní znalec od r. 1986, znalec SČF, celiny ČSR, čs. měnová reforma 1953, odhady cen ve filatelii David KOPŘIVA - Soudní znalec, znalec SČF pro obor Rakousko, poradce komise znalců SČF pro obor klasická vydání Evropy, odhady cen ve filatelii Bohumil SYNEK - Znalec ZSF, Slovensko 1939-45 Hynek TRNKA - Znalec SČF, letecké celistvosti ČSR Marek VRBA - Znalec SČF, ČSR I.


Ludvík Pytlíček

55 | Auction weekend September 30 and October 1, 2017 Auction house, Dejvická 9, Praha 6 Absentee bids close: September 29, 2017 1. AUCTION DAY | Saturday September 30 PART 1 07:00 - 11:00 GMT | LOTS 1 - 1014 Break 11:00 - 12:00 PART 2 12:00 - 16:00 GMT | LOTS 1015 - 1773 2. AUCTION DAY | Sunday October 1 PART 3 07:00 - 11:00 GMT LUDVÍK PYTLÍČEK COLLECTION | LOTS 1774 - 1951 LOTS 1952 - 2403 Break 11:00 - 12:00 PART 4 12:00 - 17:00 GMT | LOTS 2404 - 3193

Sálová aukce

Aukční víkend 30.9. a 1.10. 2017 Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 Uzávěrka Pátek 29.9. 2017 10:00 hod. Poslední zveřejnění průběžných výsledků 21:00 hod. Uzávěrka registrace pro burdaLIVEBidding 21:00 hod. Uzávěrka příjmu písemných příkazů 1. AUKČNÍ DEN / sobota 30.9. 2017 DOPOLEDNÍ ČÁST 1 09:00 - 13:00 hod. | POLOŽKY 1 -1014 přestávka 13:00 - 14:00 hod. ODPOLEDNÍ ČÁST 2 14:00 - 18:00 hod. | POLOŽKY 1015 - 1773 2. AUKČNÍ DEN / neděle 1.10. 2017 DOPOLEDNÍ ČÁST 3 09:00 - 13:00 hod. POLOŽKY 1774 - 1951 | SBÍRKA LUDVÍKA PYTLÍČKA POLOŽKY 1952 - 2403 přestávka 13:00 - 14:00 hod. ODPOLEDNÍ ČÁST 4 14:00 - 19:00 hod. | POLOŽKY 2404 - 3193 PROHLÍDKY POLOŽEK | Pre-Sale viewing Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 Po a St 18.9. a 20.9. od 09:00 - 17:00 hod. Po-Pá 25.9. - 29.9. od 09:00 - 17:00 hod. Sobota 30.9. od 08:00 - 17:00 hod. Neděle 1.10. od 08:00 - 17:00 hod. VÝDEJ ZBOŽÍ | Pick up the lots Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 Dejvice: Pondělí a Úterý 2.10. - 3.10. ZAVŘENO Středa - Čtvrtek 4.10. - 5.10. 09:00 - 17:00 hod. Pondělí - Čtvrtek 9.10. - 12.10. 09:00 - 17:00 hod. Pátek 6.10. a 13.10. 09:00 - 15:00 hod. Polední přestávka 12:00 - 13:00 hod. Vydražené položky lze vyzvednout v průběhu aukce.


Ludvík Pytlíček Zlatá sbírka československých známek - III. část

Tato rozsáhlá sbírka, cílevědomě budovaná více jak půlstoletí, obsahuje řadu zcela unikátních položek, které nebyly po desetiletí na filatelistickém trhu nabízeny, přičemž některé budou v aukčním prodeji vůbec

Velká zlatá medaile

ITALIA 1985 Velká zlatá medaile

poprvé! Sbírka byla nesčetněkrát oceněna velkými

STOCKHOLMIA 1986

zlatými medailemi nejen u nás, ale i na mnoha nej-

Velká zlatá medaile

významnějších světových filatelistických výstavách. Do speciálního aukčního katalogu s třetí částí Zlaté sbírky Ludvíka Pytlíčka jsme zařadili téměř dvě stě mimořádně zajímavých aukčních losů ze všech vydání.

PHILANIPON 1991 Velká zlatá medaile

GRANADA 1992 Velká zlatá medaile

unikátní úzkou Flugpostu s převráceným přetiskem

BRASILIANA 1993

PČ 1919, vzácnou žilkovanou desetikorunu, kom-

Velká zlatá medaile

Z celé řady raritních položek lze jmenovat např.

Vážení sběratelé a investoři,

pletní 100ks arch PČ 1919 Koruna 12h s „kulatými

je pro náš aukční dům velkým potěšením uvést na

devítkami“, 4-bloky Doplatních emise PČ 1919,

trh III. část nejvýznamnější sbírky vzácností a rarit Česko-

či extrémně vzácné meziarší Nitra 1Kč s deskovým

slovenska 1918-1939 pana Ludvíka Pytlíčka ze Semil.

číslem 1A.

CAPEX 1996 Velká zlatá medaile

ISTANBUL 1996 Velká zlatá medaile

PACIFIC 1997 Velká zlatá medaile

MOSKVA 1997 Velká zlatá medaile

INDEPEX 1997 Čestný dvůr

PRAGA 1998 Čestný dvůr

CHINA 1999 Čestný dvůr

WIPA 2000 Mezinárodní výstava známek

LONDON 2000 Světová výstava největších filatelistických rarit

MONACO 2000 Čestný dvůr

SLOVENSKO 2002 Světová výstava největších filatelistických rarit

MONACOPHIL 2002 Čestný dvůr

OSTROPA 2003 We are very pleased to present The Ludvík Pytlíček

recent photo certificates for a number of important

Large Gold Collection of Czechoslovakia 1918-1939,

rarities are provided and accompany many of the lots

part III.

in this sale.

MONACOPHIL 2004

The focus of this collection is on rarity; hence few ordi-

The Ludvík Pytlíček Large Gold Collection of Czecho-

Čestný dvůr

nary items are included. Many of the items offered are

slovakia 1918-1939 was many times awarded with

unique, or exist in only few examples, and have not

Large Gold medals at the most important internati-

been on the market for decades or will be offered pub-

onal philatelic exhibitions and is worldwide recognized

licly even for the first time! At the request of the owner

among the collectors.

Světová výstava největších filatelistických rarit

SINGAPORE 2004 Světová výstava největších filatelistických rarit

MONACOPHIL 2006


Unikátní úzká Flugposta s převráceným přetiskem Pošta Československá 1919 Los: 1800: Pof.52I Pp, Letecká známka s přetiskem FLUGPOST 1,50K/2K fialová / černá, ÚZKÝ FORMÁT, I. typ přetisku, PŘETISK PŘEVRÁCENÝ (!); luxusní intaktní kus, dosud jediný známý exemplář s převráceným přetiskem, atest Vrba 2017, Karásek a Pittermann, zk. Gi, Pitt, Kauf, Lý; kat. Pofis i Merkur - , -, odhadem 2.000.0000 Kč, unikátní kus patřící mezi vůbec nejvzácnější známky ČSR I., teprve podruhé veřejně nabízen!

Vyvolávací cena: 1.000.0000 Kč Odhadní cena: 1.500.000 Kč – 2.000.000 Kč


Unikatní meziarší Nitra 1Kč s deskovým číslem 1A Los 1899: Pof.274Ms(2), Nitra 1 Kč červená, svislé 2-známkové stejnosměrné meziarší, krajový kus s DESKOVÝM ČÍSLEM 1A; luxusní kvalita, intaktní stav, atesty Vrba a Beneš, kat. 800.000 Kč kurzívou; toto meziarší patří k nejvzácnějším položkám ČSR I., unikátní meziarší Nitra 1Kč červená s deskovým číslem je teprve podruhé veřejně nabízeno, existuje pouze jediné meziarší s deskovým číslem 1 a jediné s deskovým číslem 1A, naprosto ojedinělá možnost akvizice!

Vyvolávací cena: 800.0000 Kč Odhadní cena: 1.000.000 Kč – 1.500.000 Kč


Kompletní arch Koruna 12h se spojenými podtypy „kulatých devítek“ Los 1792: Pof.37 ST A+B+C+D, Koruna 12h zelenomodrá, kompletní 100ks arch se spojenými podtypy přetisku KULATÉ „9“, přetiskové deska 2, ZP 50 podtyp IIa, ZP 60 podtyp Ia, ZP 90 a 100 podtypy IIa; velmi pěkně centrovaný přetisk na všech polích archu, křížem přeloženo, v okrajích vodorovné perforace drobně podlepeno (mj. ZP 50 a 60), atest Vrba + Karásek, katalog jen spojené typy IIa+Ia se stopou po nálepce a svěží spojené typy IIa+IIa: Pofis 250.000 Kč, Merkur 380.000 Kč; unikátní a neopakovatelná nabídka kulatých devítek se spojenými podtypy, kompletní arch Koruna 12h přetiskové desky 2 poprvé nabízen v aukci!

Vyvolávací cena: 360.000 Kč Odhadní cena: 400.000 Kč – 500.000 Kč


Obsah / Auction Schedule

2. AUKČNÍ DEN 1.10. 2017 od 09:00 2. AUCTION DAY Dopolední část 3 | Part 3 Hradčany 1918 - nezoubkované / Hradcany Issue - Imperforated Hradčany 1918 - zoubkované / Hradcany Issue - Perforated Hradčany 1918 - zkusmé tisky / Hradcany Issue - Trial Prints Hradčany 1918 - celistvosti / Hradcany Issue - Postal History Předběžné, souběžné 1918-1919 / Forerunners 1918-1919 Revoluční 1918 / Revolutionary 1918 PČ 1919 / Overprint Issue 1919 Masaryk 1920 / Masaryk Issues 1920 Holubice 1920 / Dove 1920 Osvobozená republika 1920 / Chainbreaker Issue 1920 Hospodářství a věda 1920 / Agriculture and Science 1920 Hospodářství a věda 1923 / Agriculture and Science 1923 Masaryk 1923-1926 / Masaryk Issues 1923-1926 Ostatní vydání 1926-1939 / General Issues 1926-1939 Letecké 1920 / First Airmail Issue 1920 Letecké 1922 / Second Airmail Issue 1922 Letecké 1930 / Third (Definitive) Airmail Issue 1930 Novinové / Newspaper Stamps Skautské / Scout Post Polní pošta ČS legie / Field Post Czechoslovak legions

1774 -1777 1778 -1781 1782 -1785 1786 -1788 1789 -1789 1790 -1790 1791 -1858 1859 -1859 1860 -1862 1863 -1868 1869 -1872 1873 -1874 1875 -1889 1890 -1902 1903 -1911 1912 -1934 1935 -1938 1939 -1946 1947 - 1950 1951 -1951


9 1777 (A5)

TIP

1783 (A5)

TIP

AUKČNÍ DEN - Neděle AUCTION DAY - Sunday Filatelie | Philately ČSR I. - ex PYTLÍČEK Czechoslovakia 1918-39 - ex PYTLÍČEK

VEJPRTSKÉ FALZUM Pof.F22, hodnota 200h modrá s fragmentem raz. VEJPRTY; velmi pěkný kus, atest

Následující losy byly posuzovány v otázkách jejich Vrba, zk. Kar 8000 Kč (320 €) typologie a pravosti znalcem SČF Markem Vrbou nebo byly konzultovány s dalšími svazovými Hradčany 1918 - zoubkované znalci. Všechny nejvýznamnější položky jsou Hradcany Issue - Perforated opatřeny současnými atesty či znaleckou 1778 (A5) TIP značkou. Hradčany 1918 - nezoubkované Hradcany Issue - Imperforated 1774 (A5)

TIP

ZT 10h červená a 20h olivová, dva krajové 4-bloky, V. kresba, 2. úprava - čárkovaná srdíčka, otisk z tiskové desky; dekorativní, na křídovém papíru bez lepu, zk. Vrba 5000 Kč (200 €) 1784 (A5)

TIP

Pof.4C STs, 5h modrozelená, levý dolní rohový 6-blok s počítadly, ŘZ 13¾, ZP 81-83/ 91-93, TD 2, na ZP 91 I. typ spirály; levá horní zn. mimo ZP lehká stopa mimo, jinak svěží, atest Karásek, zk. Gi, dekorativní celek 4000 Kč (160 €) 1779 (A5) Pof.7D STs, 15h cihlově červená, ŘZ 11½, krajová vodorovná 2-páska se spojenými typy, ZP 49-50, TD 1; označeno a zk. Gi, Pitt 1200 Kč (48 €) 1780 (DR) TIP Pof.6, 10h zelená, pravý dolní rohový 4-blok s počítadly, archový obtisk na lepu; přes horní dvojici zn. stopa po nálepce, zk. Vrba, dekorativní celek 3000 Kč (120 €) 1775 (A5) Pof.21, 120h šedá, sestava: 10-blok, zk. Vrba + 1ks s úplným obtiskem na lepu + Pof.21c, černošedá s okrajem a počitadlem + Pof.21D, ŘZ 11½, 1x 4-blok, zk. Vrba a 1x s okrajem a počitadlem, navíc s Pof.13aA, 30h tmavě fialová, perforace HZ 13¾ : vynechanou perforací v dolní řadě, zk. Vrba 900 Kč (36 €) 13½; velmi pěkný svěží kus, atesty Vrba a Karásek, zk. Gi, Kar, vzácná známka v krásné syté barvě! 1776 (DR) TIP 28000 Kč (1120 €) 1781 (A5) sestava 8ks, obsahuje: a) Pof.11D, 25h fialová, 2ks, 1x ZP 61, TD 2, zk. Gi a 1x krajový kus, zk. Vrba; b) Pof.17A, 60h žlutooranžová, 3ks, různé odstíny, 1x ZP 44, TD 1, zk. Kar, 1x krajový kus, 2 tečky v papíru, zk. Vrba, 1x 1 tečka, zk. Lý, Mr; c) Pof.22A, 200h, 3ks: 1x fialově modrá, ZP 22, TD 2, označeno a zk. Gi, 1x světle modrá a 1x modrá, po nálepce; ostatní svěží 2000 Kč (80 €)

Hradčany 1918 - zkusmé tisky Hradcany Issue - Trial Prints 1782 (DR)

TIP

ZT zkusmý tisk v černé barvě, V. kresba, 2. úprava, otisk štočku, bílý hodnotový štítek, na křídovém papíru bez lepu, rozměr 42,5x45mm; nepatrná stopa po nálepce, luxusní, atest a zk. Vrba 12000 Kč (480 €) 1785 (A5) TIP

ZT zkusmý tisk v modré barvě, V. kresba, 2. úprava, otisk štočku, bílý hodnotový štítek, na křídovém papíru bez lepu, rozměr 44x45mm; nepatrná stopa po nálepce, luxusní, atest a zk. Vrba 12000 Kč (480 €)

Hradčany - celistvosti Hradcany Issue - Entires 1786 (A5)

Pof.4Ms(2), 5h modrozelená, STEJNOSMĚRNÉ 2-známkové nevydané meziarší, nepřeložené, horní zn. z TD 4, dolní z TD 3, na známkovém papíru s lepem; stopa po nálepce, výrobní ohyby v papíru, vpravo nahoře ze přední strany dv papíru; atest Vrba, mimořádně vzácné svislé stejnosměrné meziarší, zcela 100000 Kč (4000 €) ojedinělý výskyt!

ZT hodnota 300h v černé barvě v aršíkové úpravě, 4. úprava druhého návrhu na křídovém papíru bez lepu, odlišná úprava hodnotového štítku a holubic; atest 1919 firemní KL zaslaný v místě, vyfr. zn. Pof.7H, 15h Vrba a zk. Kar, mimořádně vzácný zkusmý tisk, známo cihlově červená s ŘZ 13¾ : 10¾, SR PRAHA 1 / jen několik málo exemplářů! 50000 Kč (2000 €) 29.XII.19; vlevo šikmý ohyb s nepatrným natržením, atest Vrba, zk. Kar 5000 Kč (200 €)


10 1787 (A5) 1792 (A3v–) 1919-1920 SPOJENÉ TYPY 2 dopisy vyfr. zn. 15h cihlově červená, 1x firemní se svislou 2-páskou Pof.7F STs, ZP 73-83, TD1, DR TRUTNOV/ 9.IV.20, zk. Kar a Pit + dopis s vodorovnou 2-páskou Pof.7 STs, ZP 82-83, TD 1, DR VLP CHEB - PRAHA/ 22/ 10.XI.19, zk. Kar; navíc přiložena razítkovaná 2- páska 800 Kč (32 €) Pof.7 STs, zk. Gi, Kar 1788 (A5)

TIP

1796 (A5)

TIP

TIP

Pof.51I Pp, Znak 10K světle fialová, úzký formát, převrácený přetisk, I. typ přetisku; lehká stopa po nálepce, atest Vrba, zk. Gi, Pofis, vzácná známka ve velmi pěkné kvalitě 25000 Kč (1000 €)

1797 (DR) 1920 pohlednice Sušice vyfr. zn. Pof.13D, 30h světle fialová se vzácným zoubkováním ŘZ 11½, DR SUŠICE Pof.37 ST A+B+C+D, Koruna 12h zelenomodrá, 13.VII.20 a PRAHA / 17.VII.20; atesty Vrba a Karásek, zk. Pit, mimořádně vzácná celistvost v pěkné kvalitě, kompletní 100ks arch se spojenými podtypy přetisku 20000 Kč (800 €) KULATÉ "9", TD 2, ZP 50 podtyp IIa, ZP 60 podtyp Ia, zcela ojedinělý výskyt! ZP 90 a 100 podtypy IIa; velmi pěkně vystředěný přetisk na všech polích archu, křížem přeloženo, v okrajích vodorovné perforace drobně podlepeno (mj. ZP 50 a 60), atest Vrba + Karásek, zk. Kar, Vrba, kat. Předběžné, souběžné 1918-1919 jen ST IIa+Ia * / IIa+IIa ** kat. Pofis 250.000Kč, kat. Forerunners 1918-1919 Merkur 380.000Kč, unikátní a neopakovatelná nabídka kulatých devítek se spojenými podtypy na kompletním archu Koruna 12h! 360000 Kč (14400 €) 1789 (DR) TIP

TIP

1793 (A5) Pof.39, 40, 42 a 45, sestava 13ks s horními nebo dolními okraji a počitadly, většinou rohové nebo krajové vícepásky; před přetiskováním byly u většiny Pof.51b I, Znak 10K světle fialová, ŽILKOVANÝ PAPÍR, PA okraje s počitadly odtrženy! specialisty hledané 500 Kč (20 €) úzký formát (!), II. typ přetisku; opravovaný lep a zoubkování vpravo, atest Vrba 2017, dále atesty Gilbert, Karásek a Pittermann, jedna z nejvzácnější známek ČSR I. vůbec, navíc v hledaném úzkém Rakouské Výplatní velký formát formátu, kat. Pofis 1.000.000Kč, Merkur 1.600.000Kč, Austrian Coat of arms large size prameny uvádějí existenci maximálně 14 exemplářů, pravé žilkované známky se na trhu prakticky nevyskytují, vhodné do největších sbírek a exponátů! 1794 (DR) TIP 600000 Kč (24000 €)

1918 firemní cenné psaní na 300.000K (!) vyfr. 10x Znak 10K, světle fialová, široký formát (!) + 2x Znak 1K + 1x Karel 20h, DR PRAHA 5 / 9.XII.18; na zadní straně uprostřed zachovalá pečeť, celkově velmi dobrý stav, atest a zk. Vrba, UNIKÁTNÍ a velmi vzácná předběžná celistvost hodna největších sbírek či 200000 Kč (8000 €) exponátů, cena záliby!

Revoluční 1918 | Revolutionary 1918

1798 (DR)

TIP

Pof.48aII, Znak 2K tmavě modrá, široký formát, I. typ přetisku; lehká stopa po nálepce, atest Vrba, zk. Gi, Fischmeister, kat. 75.000Kč, pěkný exemplář vzácné známky! 54000 Kč (2160 €)

1790 (A5) 1918 Pof.RV22-36, RV41-42, Pražský přetisk II (velký znak), série 3h - 1K doplněna spěšnými zn.; celkem 17 hodnot, 3h a 20h dv - nepočítány, zk. 8ks Gi a 1795 (DR) 1ks Lý, téměř všechny se starou obchodní značkou A. Černý 600 Kč (24 €)

TIP

PČ 1919 Posta Ceskoslovenska 1919 Overprint Issue Rakouské Výplatní malý formát Austrian Coat of arms small size 1791 (A5) Pof.34ST-48ST, Znak, Karel a Koruna 5h-2K, sestava různých spojených typů přetisků, obsahuje 9ks 2-pásek, z toho 1x Pof.40STB - spojený podtyp s normálním typem, zk. Kar, Fischmeister + 7ks 4-bloků, z nich Pof.43 se slabým obtiskem přetisku na lepu; 800 Kč (32 €) pouze 1 zn. *

Pof.49aII, Znak 3K tmavě červená, široký formát (!), I. typ přetisku; opravený lep, lehký svislý ohyb, atest Vrba, kat. Pofis * 180.000Kč, Merkur 200.000Kč, mimořádně vzácná známka, chybí ve většině sbírek! 100000 Kč (4000 €)

Pof.51ayI, Znak 10K tmavě fialová, 4-BLOK se spojenými typy přetisků II+II/ I+I, nejasný tisk, úzký formát; luxusní intaktní celek se svěžím lepem, atesty Vrba a Karásek, zk. Mr, kat. 50.000Kč, v blocích zcela ojedinělý výskyt! 44000 Kč (1760 €)


11 1799 (DR)

TIP

Rakouské Spěšné 1916-1917 Austrian Express 1916-1917 1802 (DR)

Pof.51axI Pp, Znak 10K tmavě fialová, jasný tisk, PŘEVRÁCENÝ PŘETISK, II. typ; stopa po nálepce, atest Vrba, zk. Gi, Mr, kat. Pofis 25.000Kč, velmi malý výskyt, v katalogu silně podceněno! 30000 Kč (1200 €)

Rakouské Letecké 1918 Austrian Airmail 1918

1807 (A5)

TIP

Pof.55, 4K + 2KN, Trojúhelník 2h hnědočervená, blok 4 známek se 4 přetištěnými a 2 nepřetištěnými kupóny (!); intaktní luxusní celek, atesty Vrba a Karásek, zk. Gi, Kar, kat. Pofis 50.000Kč++, Merkur 60.000++, mimořádně vzácný blok, ozdoba každé Pof.58A KN, Obdélník 5h zelená, ŘZ 12½, černý velké sbírky či exponátu! 50000 Kč (2000 €) přetisk, sestava 5ks 2-pásek a 2ks 4-bloků s nepřetištěnými kupóny: 4-blok, III.+II. typ s DV "přerušené O" + 4-blok, I.+II. typ; 2-páska, II. typ s DV "přerušené O", vzadu úplný obtisk přetisku na lepu + 1803 (DR) TIP Pof.58A, 4-blok s výrazně posunutými přetisky s odlišným sklonem; zkoušeno, několik dv, celkem kat. více jak 8.000Kč 4000 Kč (160 €)

1808 (A5)

1800 (DR)

TIP

TIP

TIP

Pof.56, Trojúhelník 5h zelená, vodorovná 3-PÁSKA (!), spojené typy přetisků II+I+II; luxusní intaktní kus, atesty Vrba a Karásek, zk. Mr, mimořádně vzácný celek, ozdoba každé špičkové sbírky a exponátu! 200000 Kč (8000 €) 1804 (A5)

KUPONY vodorovná 4-páska kupónů Trojúhelník s modrými přetisky, spojené typy přetisků III+II+III+I; zk. Pof.52I Pp, Letecká zn. s přetiskem FLUGPOST Kar, ve větších celcích malý výskyt, dekorativní 1,50K/2K fialová / černá, ÚZKÝ FORMÁT, I. typ 2000 Kč (80 €) přetisku, PŘETISK PŘEVRÁCENÝ (!); luxusní intaktní kus, dosud jediný známý exemplář s převráceným přetiskem, atest Vrba 2017, Karásek a Pittermann, zk. Gi, Pitt, Kauf, Lý; kat. Pofis i Merkur - , -, odhadem 1805 (A5) 2.000.0000Kč, unikátní jediný známý kus patřící mezi vůbec nejvzácnější známky ČSR I., teprve podruhé 1000000 Kč (40000 €) veřejně nabízen!

1801 (DR)

TIP

Pof.58aA, Obdélník 5h zelená, svislá 3-páska, zelenočerný přetisk, ŘZ 12½, spojené typy přetisků I+II+III; svěží, atest Vrba, zk. Gi, Kar, kat. Pofis 10.500Kč+, Merkur 15.000Kč+ 9000 Kč (360 €)

1809 (DR)

TIP

Pof.57A K, Obdélník 2h hnědočervená, modrý přetisk, 12-blok se 2 přetištěnými kupóny, ŘZ 12½; označeny typy přetisků, mj. 2x ST, zk. Kar, Vrba, pěkný celek 1900 Kč (76 €) 1806 (A5)

TIP

Pof.58bA KN, Obdélník 5h zelená s dolním nepřetištěným kupónem, modrý přetisk, ŘZ 12½, III. typ přetisku; svěží, atesty Vrba a Karásek, zk. Gi, kat. Pofis 40.000Kč, Merkur 50.000Kč, vzácná známka ve velmi pěkné kvalitě! 30000 Kč (1200 €)

1810 (A5)

Pof.52I, Letecká zn. s přetiskem FLUGPOST 1,50K/2K fialová / černá, ÚZKÝ FORMÁT, I. typ přetisku; velmi pěkný exemplář s nepatrnou stopou po nálepce; atest Vrba, zk. Kar, Mahr, kat. Pofis 300.000Kč, Merkur 350.000Kč, podceněno, tato položka patří mezi nejvzácnější zn. ČSR I., s naprosto minimálním 350000 Kč (14000 €) výskytem na trhu!

Pof.57aA, Obdélník 2h hnědočervená, 4-blok s ČERNÝM přetiskem, ŘZ 12½, spojené typy přetisků I+I/ III+II; svěží, levá dolní zn. kzy, atesty Vrba a Pof.58bA, Obdélník 5h zelená, modrý přetisk, ŘZ 12½, I. typ přetisku; stopa po nálepce, atest Vrba, zk. Karásek, kat. Pofis 8.500Kč+, Merkur 9.000Kč+ 6000 Kč (240 €) 6000 Kč (240 €) Gi


12 1811 (DR)

TIP

Rakouské Doplatní Austrian Postage Due 1816 (DR)

Pof.58C K, Obdélník 5h zelená s přetištěným kupónem, perforace ŘZ 11½ : 12½, přetisky II. a III. typu; svěží a luxusní kus, atesty Vrba, Kar + zk. Gi, Kar, Vrba, kat. Pofis 30.000Kč, kat. Merkur 50.000Kč, vzácná perforace s přetištěným dolním kuponem! 40000 Kč (1600 €)

1820 (A5)

TIP

TIP

Pof.69, Velké číslice 25h červená, 4-blok, typy Pof.65, Velké číslice 2h červená, III. typ přetisku; svěží přetisků II+III/ I+II; svěží, zk. Vrba, kat. 6.000Kč+ 4500 Kč (180 €) (!) krásně centrovaný kus, nahoře nepatrný původní vodorovný ohyb, atest Vrba, zk. Mr, Lý, kat. Pofis 1821 (DR) TIP 150.000Kč, Merkur 140.000Kč, velmi vzácná známka! 94000 Kč (3760 €)

1812 (A5)

1817 (A5)

Pof.58C, Obdélník 5h zelená, svislá 2-páska s přetiskem jen na horní známce, perforace ŘZ 11½ : 12½, I. typ přetisku; stopa po nálepce, svislý ohyb, 8000 Kč (320 €) atest Vrba, zk. Kar, dekorativní!

Pof.70, Velké číslice 30h červená, 4-BLOK (!), typy přetisků III+III+II+III; intaktní luxusní celek, atest Vrba a Karásek, zk. Lý, kat. Pofis 75.000Kč+, Merkur 90.000Kč+, ve 4-bloku extrémně vzácné! 60000 Kč (2400 €) Pof.66, Velké číslice 4h červená, 4-blok, typy přetisků I+III/ III+I; svěží, zk. Kar, kat. Pofis 4.000Kč, Merkur 1822 (DR) TIP 5.000Kč 3200 Kč (128 €)

Rakouské Novinové | Austrian Newspaper

TIP

1818 (A5) 1813 (A5) Pof.60-64, 3 nezoubkované série, kompletní sestava podle typů přetisku I. - III., svěží + zn. s neúředním zoubkováním: kompletní série Pof.60-64 ve svislých krajových 2-páskách + Pof.60: 2-páska na silném nažloutlém papíru, výrazně posunutý přetisk; 2-páska s perforační přeložkou; 4-blok s vynechanou perforací v horní řadě; 12ks zk. různými znalci 800 Kč (32 €)

1814 (A5) Pof.60-64, sestava 11ks s odchylkami přetisku: Pof.60Ob, 61Ob a 62Ob (6-blok!), s úplnými obtisky na lepu, svěží + Pof.62PI, 63PI a 64PI, s oboustrannými přetisky, po nálepce; vše zk. Kar, kat. 4.000Kč 2800 Kč (112 €)

1815 (DR)

TIP

NEVYDANÁ Merkur vpravo 2h modrá, 4-BLOK (!), typy přetisků I+II/ I+II; svěží lep, původní zvrásnění papíru s ohyby, atest Vrba, kat. Merkur hodnotí 150.000Kč (!), velmi vzácný celek 60000 Kč (2400 €)

Pof.71, Velké číslice 50h červená, 4-BLOK (!) se spojenými typy přetisků, typy přetisků II+I/ III+I; intaktní luxusní kus!, atesty Vrba a Karásek, zk. Lý, kat. Pofis Pof.67, Velké číslice 6h červená, 4-blok, typy přetisků 150.000Kč, Merkur 180.000Kč, ve 4-bloku extrémně 130000 Kč (5200 €) II+I/ I+II; svěží, zk. Kar 1400 Kč (56 €) vzácné! 1819 (A5)

TIP

1823 (DR)

TIP

Pof.79, Malé číslice 50h červená, 4-BLOK (!) se Pof.68, Velké číslice 14h červená, 4-blok, typy spojenými typy přetisků, typy přetisků III+II/ +III+II; přetisků II+I/ II+I; svěží, pravá zn. dvl, atest a zk. Kar, intaktní luxusní kus, atesty Vrba a Karásek, zk. Mr a kat. Pofis 8.500Kč, Merkur 10.000Kč, ve 4-bloku malý Lý, kat. 75.000Kč, ve 4-bloku extrémně vzácné! 50000 Kč (2000 €) výskyt 6500 Kč (260 €)


13 1824 (A5) Pof.72-81, Malé číslice 5h-5K, sestava 12ks, obsahuje: Pof.72 (2x), 74, 75 a 76, posuny přetisků, Pof.74, vícenásobný přetisk, slitá barva; Pof.73 PII + Pof.74 PII, zepředu normální a vzadu převrácený přetisk; Pof.73Pp + 75Po; hodnota 5K 2ks, Pof.81 + 3000 Kč (120 €) Pof.81Ob, svěží, zk. Gi, Mr 1825 (A5) Pof.83a, Přetisk PORTO 1h šedá / červená, široké "O", II. typ přetisku; zk. Gi, Vrba 500 Kč (20 €)

1830 (A5) 1836 (DR) Pof.93x DZ, 50h fialová / černá, papír s prosvítajícími pruhy, levý horní rohový 4-blok s počitadly a DZ čtvereček, ; velmi pěkná kvalita 800 Kč (32 €) 1831 (A5) Pof.94, 60f zelená / černá, I. typ přetisku; zk. Gi. Mr 800 Kč (32 €)

Uherské Výplatní (Ženci) Hungarian Reaper

Uherské Výplatní (Turul) Hungarian Turul 1826 (A5)

TIP

1832 (A5)

TIP

Pof.100, Bílé číslice 15f fialová, levý horní rohový 4-blok s počítadly a spojenými typy přetisků I+III/ IV+II; luxusní, atest Vrba a Karásek, zk. Gi, vzácný a mimořádně dekorativní celek! 25000 Kč (1000 €) Pof.99, Bílé číslice 10f červená, IV. typ přetisku; stopa 1837 (A5) po nálepce, atest Vrba, zk. Mr, Lý 5500 Kč (220 €) 1833 (DR)

TIP

Pof.90x DZ, 2h žlutá / černá, papír s prosvítajícími pruhy, pravý horní rohový 4-blok s počitadly a DZ čtvereček; lehká stopa po nálepce, zk. Kar 2200 Kč (88 €) 1827 (A5) TIP

Pof.109, 35f hnědá, krajový 6-blok s počítadly, výrazný posun přetisku, spojené typy; zk. Kar 1000 Kč (40 €)

Uherské Parlament Hungarian Parliament 1838 (A4)

Pof.99, Bílé číslice 10f červená, krajový 4-blok s počítadly a spojenými typy přetisků I+II/ III+III; luxusní, atest Vrba, zk. Mr, kat. Pofis 50.000Kč++, Merkur 60.000Kč++, v blocích zcela ojedinělý výskyt, mimořádně vzácný celek v bezvadné kvalitě! 50000 Kč (2000 €)

Pof.91, 3f oranžová, 4-blok, papír bez pruhů, typy přetisků IV+IV/ III+III, 2x ST; pravá dolní zn. dvl, zk. a 1834 (A5) označeno Vrba, Kar, kat. **/* 4.500Kč, v blocích malý 3800 Kč (152 €) výskyt

TIP

1828 (A5) Pof.92, 6f olivová / černá, 4-blok, typy přetisků III+I/ IV+III, 2x spojené typy; svěží, zk. Kar 800 Kč (32 €) 1829 (A5)

Pof.99p, Bílé číslice 10f červená s perfinem "G.St." v poloze "A", I. typ přetisku; lehká stopa po nálepce, atest Vrba, zk. Gi, Mr 7000 Kč (280 €) 1835 (A5)

TIP

Pof.111-115, 50f fialová - 2K hnědá, sestava 8ks 4-bloků, vždy 2ks od každé hodnoty, mj. 80f oba Pof.92x, 6f olivová / černá, dolní rohový 4-blok s počítadly, papír s pruhy, ST přetisků, v dolním okraji Pof.99p, Bílé číslice 10f červená s perfinem "G.St." v krajové, 1x 1K a 2K krajové, spojené typy, počítadla; poloze "B", IV. typ přetisku; svěží, atest Vrba, zk. Mr stopy po nálepkách, zk. Kar, pěkný set navíc šikmá perforace; zk. Kar, dekorativní 10000 Kč (400 €) 1000 Kč (40 €) 2000 Kč (80 €)


14 1839 (A5)

TIP

1843 (A5)

TIP

Pof.126Pz, Černé číslice 1f zelená / černá, HZ 15, průsvitka Pz, III. typ přetisku; svěží, dobře centrovaná zn. i přetisk, atest Vrba, zk. Fischmeister, Tribuna, kat. Pofis 35.000Kč, Merkur 40.000Kč 25000 Kč (1000 €) 1844 (DR)

TIP

Pof.130Pw, Černé číslice 50f zelená / černá, ŘZ 11½ : 12, průsvitka Pw - svislá, III. typ přetisku; stopa po nálepce, v levém horním rohu opravený zoubek, atest Vrba a Karásek, zk. Gi, Kar, Vrba a staré obchodní značky Levec a Kratina, velmi vzácná a hledaná známka, kat. 70.000Kč! 50000 Kč (2000 €)

TIP 1849 (A5)

Pof.116, 3K fialová / šedá, 4-blok s dolním okrajem s počítadly, typy přetisků II+III/ I+I, 2x ST; horní dvojice stopa po nálepce, zk. Vrba, kat. 5.700Kč + ST, bloky 4500 Kč (180 €) s počítadly se vyskytují ojediněle

1840 (A5)

1848 (DR)

TIP

TIP Pof.128Pz, Černé číslice 5f zelená / černá s pravým okrajem s počítadlem a částí přetisku na okraji (s neúplným obtiskem), HZ 15, průsvitka Pz, II. typ přetisku; lehká stopa po nálepce, dobře centrovaná zn. i přetisk, atest Vrba, zk. Fischmeister, kat. Pofis 40.000Kč, Merkur 45.500Kč, velmi pěkný a dekorativní kus! 35000 Kč (1400 €) 1845 (DR)

Pof.130Px, Černé číslice 50f zelená / černá s pravý okrajem s počítadlem a částí přetisku, průsvitka Px doprava, HZ 15, II. typ přetisku; svěží exemplář, atest Vrba, zk. Gi a Vrba, kat. 23.000Kč, velmi pěkný a dekorativní kus 18000 Kč (720 €) 1850 (A5)

TIP

TIP

Pof.116, 3K fialová / šedá, 4-blok, typy přetisků III+II/ II+I, 2x ST; svěží, zk. Vrba, kat. 7.500Kč + ST, v bloku 6000 Kč (240 €) malý výskyt

Uherské Spěšná a Novinová Hungarian Express and Newspaper 1841 (A5)

TIP

Pof.130Pz, Černé číslice 50f zelená / černá, průsvitka Pof.129Px, Černé číslice 12f zelená / černá, HZ 15, Pz, HZ 15, III. typ přetisku; stopa po nálepce, atest 5000 Kč (200 €) průsvitka Px - doleva, I. typ přetisku; nahoře částečně Vrba, zk. Fischmeister, Pitt, Vrba opravený lep, pěkný exemplář, atest Vrba a Philatelic Foundation NY, zk. Mr, velmi vzácná známka, kat. cca TIP 140.000Kč! 94000 Kč (3760 €) 1851 (A5) 1846 (DR)

TIP

Pof.125y, 2f červenoranžová, vodorovná 2-páska s průsvitkou Py (VI.) - křížek doleva, spojené typy přetisků II + I, krásný střih; lehká stopa po nálepce, vpravo lehký ohyb, atest Vrba, zk. Gi, Kar, kat. Pof.129Px, Černé číslice 12f zelená / černá, HZ 15, 18.200Kč 13000 Kč (520 €) průsvitka Px - doleva, IV. typ přetisku; velmi pěkný exemplář se svěžím lepem, atest Vrba a Gilbert, zk. Mr, kat. 200.000Kč (!), velmi vzácná známka, v této kvalitě se na trhu prakticky vůbec nevyskytuje, zcela Uherské Doplatní mimořádná nabídka! 150000 Kč (6000 €) Hungarian Postage Due 1847 (DR) 1842 (A5)

NEVYDANÁ Černé číslice 6h zelená / černá, průsvitka Py - doprava, HZ 15, IV. typ přetisku; svěží, atest a zk. Vrba 12000 Kč (480 €) 1852 (DR)

TIP

TIP

TIP

Pof.126Py, Černé číslice 1f zelená / černá, HZ 15, průsvitka Py - doprava, IV. typ přetisku; lehká stopa po nálepce, dobře centrovaná zn. i přetisk, atest Vrba, zk. Mr, Fischmeister, Tribuna, kat. Pofis 20.000Kč, Merkur 35.000Kč 22000 Kč (880 €)

Pof.130Pw, Černé číslice 50f zelená / černá, ŘZ 11½ : 12, průsvitka Pw - svislá, I. typ přetisku; stopa po nálepce, vlevo dole opravený zoubek, jinak pěkná kvalita, atest Vrba, zk. Tribuna, Fischmeister, Möbs, Kovar atd., velmi vzácná a hledaná známka, kat. 70.000Kč! 50000 Kč (2000 €)

NEVYDANÁ / Černé číslice 20f zelená / černá ve 4-BLOKU (!), HZ 15, průsvitka y - doprava, typy přetisků II + IV/ I + I; svěží bez nálepky, přes dvě zn. svislý ohyb, atest Vrba, zk. Lý, dekorativní celek, ve 4-bloku zcela ojedinělé! 70000 Kč (2800 €)


15 1853 (A5)

Celistvosti | Entires 1857 (A5)

TIP

TIP

Pof.133, Červené číslice 5f zelená / červená, 4-blok s dolním okrajem s počítadly, typy přetisků II+II/ II+I; vpravo dole podložená perforace, stopa po nálepce, zk. Vrba a stará značka, dekorativní 1100 Kč (44 €) 1919 cenné psaní na 4.530Kč zasláno v místě, vyfr. mj. Znak 3K světle červená, úzký formát, dále Znak 1854 (A5) 60h a Karel 15h (podtyp IIa) a 30h, DR PRAHA 1/?.XII.19; vzadu pečetě, dv, zk. Kar, Pitt 2000 Kč (80 €) 1858 (A5)

1861 (A5)

Pof.143B, 5h modrá s dolním okrajem s počítadlem a s vynechanou dolní vodorovnou perforací ŘZ 13¾; svěží, atest Vrba, zk. Mr, Gi, Vrba, kat. 18.000Kč+, dekorativní kus ve velmi pěkné kvalitě! 13000 Kč (520 €) 1862 (A5)

TIP

TIP

Pof.133, Červené číslice 5f zelená / červená, 4-blok, ST přetisků III+IV/ II+I; nepatrná stopa po nálepce, dole uprostřed lehce zpevněna perforace, zk. Kar + 1200 Kč (48 €) stará značka 1855 (A5)

TIP 1920 filatelisticky motivovaný R-dopis v místě s hlavičkou Československý cizinecký úřad, vyfr. zn. Velké číslice 4h, 6h, 14h, 25h a 50h, Pof.66-69 a 71, DR KRÁL. VINOHRADY 1/ 30.I.20; zk. Gi, kat. zn. na celistvosti 28.300Kč 20000 Kč (800 €)

Pof.143N-149N, 5h modrá - 25h zelená, kompletní sestava NEZOUBKOVANÝCH známek, mj. 20h oranžová I. a II. typ, 25h zelená I. a II. typ, dále 2x 5h světle a tmavě modrá, 1x 5h modrá s obtiskem na lepu, také odstíny u 10h zelená (3ks), 10h hnědá (1x dvojitý tisk) apod.; zajímavá sestava se vzácným II. typem hodnoty 20h, převážně se stopou po nálepce, zk. Gi, Mr, Kar, kat. * 8.130Kč 6500 Kč (260 €)

Masaryk 1920 | Masaryk Issue 1920 1859 (A5)

Pof.139, Červené číslo 30f zelená / červená, 4-blok, vše IV. typ přetisku; přes levou svislou dvojici známek lehký, zepředu neznatelný ohyb, zk. Kar a stará značka, kat. Pofis 6.000Kč, Merkur 10.000Kč, malý 5000 Kč (200 €) výskyt 1856 (A4)

Osvobozená republika 1920 Chainbreaker Issue 1920 1863 (DR)

TIP

TIP

Pof.140-142, 125h-1000h TGM, kompletní série včetně Pof.125 Ia, ultramarínová I. typ, zk. Gi; hodnota 500h výrobní vrása v papíru + 2-páska Pof.154B ST, vodorovná 2-páska 40h hnědá se Pof.142 s drobnými výrobními vynechávkami lepu spojenými typy lístků, na ZP 96/1 I. typ - 9 lístků, 1000 Kč (40 €) řádkové zoubkování ŘZ 13¾ (!), DR VÍTKOVICE na MORAVĚ 4.IV.22; pěkná kvalita, atesty Vrba a Karásek, kat. Merkur 150.000Kč, velmi vzácný spojený Holubice1920 | Dove 1920 typ, známo jen několik exemplářů, ozdoba každé velké sbírky ČSR I.! 60000 Kč (2400 €) 1860 (A5) TIP 1864 (A5)

Pof.132, 134-138, Červené číslice, sestava 12ks 4-bloků různých hodnot 2f, 6f, 10f, 12f, 15f a 20f, mj. 2x 15f, také 8-blok 10f s dvojitou perforací v okraji, Pof.154B, 40h hnědá, I. typ - 9 lipových lístků, ŘZ různé spojené typy přetisků, posuny apod.; část ZT soutisk hodnot 10+20+25+5h v zelené barvě na 13¾, dobře centrovaný krajový kus; zk. a označeno zn. papíru s lepem; větší formát, vpravo nahoře vrása zkoušena, kat. jen základních známek min. 2.400Kč Tribuna, Hirsch, Vrba, kat. 4.500Kč+ 1800 Kč (72 €) v papíru, vyobrazeno v Monografii č.2, str. 261, 3600 Kč (144 €) obr.461, zk. Vrba 4000 Kč (160 €)


16 1865 (A5)

Hospodářství a věda 1920 Economics and Science 1920

Hospodářství a věda 1923 Agriculture and Science 1923

1869 (A5) 1873 (DR)

Pof.164A-169A, 100h - 600h, kompletní série ve Pof.151N-161N, sestava 8ks nezoubkovaných 4-bloků, 4-blocích, HZ 13¾; mj. 500h (tmavý odstín) a 600h 2200 Kč (88 €) hodnoty 20h, 25h, 30h, 40h II. typ, 60h, 100h, 185h a svěží 250h; pouze 1 zn. u hodnoty 25h stržený papír, jinak luxusní se svěžím lepem, zk. Mr, Kar, kat. 9.500Kč 1870 (A5) TIP 8000 Kč (320 €) 1866 (A5)

TIP

TIP

Pof.173B ST, 100h červená ve 4-bloku, VODOROVNÉ spojené typy II. + III. a zároveň i svislé, HZ 13¾ : 13½, DR PODMOKLY 1/ 5.XI.24; dobrá kvalita, atesty Vrba a Karásek, zk. Tribuna, Hirsch, unikátní blok s vodorovnými a zároveň i svislými spojenými typy, ex. Karásek! 40000 Kč (1600 €)

1874 (A5)

Pof.164N-169N, NEVYDANÉ nezoubkované zn. 100h-600h ve 4-BLOCÍCH; stopy po nálepkách přes horní dvojice zn., zk. Kar, ve 4-blocích hledané! 9000 Kč (360 €) Pof.156N, 50h zelená, krajový NEZOUBKOVANÝ 4-blok (!); nahoře stopa po nálepce, atest Vrba, zk. Mr, velmi pěkný celek, minimální výskyt 20000 Kč (800 €) 1867 (A4)

1871 (A5)

TIP

Pof.173B ST, 100h červená, svislá 2-páska se spojenými typy II. + III., HZ 13¾ : 13½; označeno a zk. Vrba, kat. 6.000Kč 2000 Kč (80 €)

TIP

Masaryk 1923-1926 Masaryk Issue 1923-1926

1875 (A5) ZT hlubotiskový soutisk 4 hodnot 100h, 200h, 300h a 400h v olivové barvě na známkovém papíru s lepem; zk. Gi, pěkná kvalita 3000 Kč (120 €) 1872 (A5)

Pof.144TBa-157TBa, Holubice a OR, kompletní série protichůdných dvojic ve 4-BLOCÍCH (!) = 2x kompletní série, z toho 4ks krajové; Pof.148TBa a 154TBb stopa po nálepce, ostatní svěží, několik ks zk. Vrba, značka Karásek, ve 4-blocích zcela ojedinělý výskyt! 11000 Kč (440 €)

TIP

ZT knihtiskový soutisk 5 otisků 4 hodnot 100, 200, 1868 (A5) TIP 300 a 400h v modré barvě (včetně 100h s ZT hodnota 20h ve fialové barvě, nezoubkovaný čárkovaným pozadím), bez jména autora, na papíru s 4-blok, definitivní kresba; značka Kar lepem, rozměr 161x105mm; pěkná kvalita, zk. Vrba 1000 Kč (40 €) 4000 Kč (160 €)

1923 Pof.176-177 DČ, Jubilejní 50h zelená a 100h červená, sestava 5ks rohových 4-bloků s DČ: 50h DČ I a II s průsvitkou P7 + 50h s DČ III a s P5 (rohový kus) + 100h s DČ I s P7, DČ II s P5 a DČ III s P7; zk. Gi, Vrba, Kar, kat. 3.980Kč 3000 Kč (120 €)


17 1876 (A5)

1880 (A5)

1884 (A5)

1925 Pof.191A, Rytina 2Kč modrá, I. typ, svislá průsvitka P4; označeno a zk. Lý, Gi 1500 Kč (60 €)

1923 Pof.178-179, Jubilejní 200h modrá a 300h hnědá, pravé dolní rohové 4-bloky s DČ I, 200h s průsvitkou P8, 300h s P5; oba zk. Gi, Vrba, kat. 2200 Kč (88 €) 3.000Kč 1877 (A5)

1885 (A5)

TIP

1926 Pof.186 DČ, Slet 300h hnědá, dolní rohový 4-blok s DČ I, průsvitka P5; lehká stopa po nálepce přes horní dvojici zn., zk. Gi, Vrba, kat. 5.000Kč, hledané 4000 Kč (160 €) 1881 (A5)

TIP

1925 Pof.192A, Rytina 3Kč hnědá, úzký formát, I. typ, průsvitka P4, ŘZ 13¾; stopa po nálepce, atest Vrba, zk. Mr 5000 Kč (200 €)

1926 Pof.183-184 DČ, Slet 50h zelená, 3x rohový 4-blok s deskovými čísly: DČ I s průsvitkou P5, DČ II s P7 a DČ III s P5 + dtto 100h červená, DČ I s P5, DČ II s P5 a DČ III s P7; lehké stopy po nálepkách na horních dvojicích známek, zk. Gi, Vrba, kat. 9.750Kč, 7000 Kč (280 €) hledané!

1886 (A5)

TIP

1878 (A5)

1925 Pof.189xA, Neotypie 60h fialová, levý dolní rohový 4-blok s DČ 13/VI, pergamenový papír, HZ 13¾ : 13½, průsvitka P3; luxusní celek, atest a zk. Vrba, kat. 13.000Kč, dekorativní 9000 Kč (360 €) 1882 (A5)

TIP

1925 Pof.194, Rytina 1Kč červená, II. typ, průsvitka P5, krajový 4-blok; označeno a zk. Gi + stará obchodní značka, kat. 7.500Kč++ 5000 Kč (200 €)

1926 Pof.185 DČ, Slet 200h modrá, dolní rohový 1925 Pof.190A, Rytina 1Kč červená, I. typ, svislá 1887 (DR) 4-blok s DČ I, průsvitka P6; lehká stopa po nálepce průsvitka P2; drobné výrobní vynechávky lepu, přes horní dvojici zn., zk. Gi, Vrba, kat. 3.750Kč, označeno a zk. Gi, Mr, kat. 3.000Kč 3000 Kč (120 €) hledané 2000 Kč (80 €) 1879 (A5)

TIP

1926 ZT Pof.186, Slet 300h hnědá se zkusmým tiskem přítisku v černé barvě (vydáno s červeným přítiskem), průsvitka P7; svěží, atest a zk. Vrba, 20000 Kč (800 €) vzácné!

TIP

1883 (A5)

Pof.195 P3, Rytina 2Kč modrá, II. typ s mimořádně vzácnou svislou průsvitkou P3; KVP - opravené zoubkování a natržení vlevo nahoře, přesto 1925 Pof.191A, Rytina 2Kč modrá, I. typ, hledaná mimořádně vzácná a na trhu se prakticky svislá průsvitka P3; dřívko v papíru a drobné výrobní nevyskytující známka, dosud známe pouze jeden vynechávky lepu, označeno a zk. Gi, Mr, kat. 4.500Kč 4-blok a 2-pásku, atest Vrba, zk. Kar, kat. 80.000Kč! 2200 Kč (88 €) 50000 Kč (2000 €)


18 1888 (A5)

TIP

1891 (A4)

1894 (A5)

TIP

TIP

1926 Pof.229, Praha, Tatry 2Kč modrá, bez průsvitky, pravý dolní rohový 4-blok se vzácným DČ 3; pravá horní zn. dvl, značka Kar, kat. 13.000Kč 9000 Kč (360 €) 1926 částečně kolorovaná kresba tužkou pro zn. Pof.215, Karlštejn 2,50Kč, rozměr kresby 83x97 mm, na kartonovém papíru, rukopisné poznámky a vpravo dole signatura K. Seizinger; zk. Kar 13000 Kč (520 €) 1925 ZT Rytina, otisk původní rytiny s prázdným hodnotovým štítkem, v hnědé barvě na lístku papíru bez lepu; zk. Kar a Vrba, kat. 10.000Kč 5000 Kč (200 €) 1889 (A5)

TIP

1895 (A5) Pof.231, Praha, Tatry 4Kč fialová, bez průsvitky, pravý dolní rohový 4-blok s DČ 1; horní dvojice zn. s nálepkou, zk. Gi 1000 Kč (40 €) 1896 (A5)

1892 (DR)

TIP

TIP

1928 částečně kolorovaná kresba tužkou pro zn. Pof.237, Jubilejní 1Kč, rozměr kresby 123x102 mm, na kartonovém papíru, vpravo dole signatura K. Seizinger; zk. Kar 15000 Kč (600 €) 1897 (A5)

TIP

1925 ZT Rytina, otisk původní rytiny s prázdným 1926 Pof.216A, Hrady 20h oranžová, svitková bez hodnotovým štítkem, v modré barvě na lístku papíru průsvitky, krajový 4-blok s DČ 1 (!); luxusní, atest bez lepu; zk. Kar a Vrba, kat. 10.000Kč Vrba, kat. 36.000Kč, svitkové zn. bez průsvitky jsou 5000 Kč (200 €) řádově vzácnější než s průsvitkou, zde navíc s deskovým číslem, zcela mimořádná nabídka! 28000 Kč (1120 €) Ostatní vydání 1926-1939

General Issues 1926-1939

1890 (A5)

TIP 1893 (A5)

1928 kresba tužkou pro zn. Pof.241, Jubilejní 3Kč, rozměr kresby 100x130 mm, na tenčím kartonovém papíru, nahoře i dole rukopisné pozn. a vpravo dole signatura K. Seizinger; zk. Kar 15000 Kč (600 €)

1926 kresba tužkou pro zn. Pof.211, Orava 40h, rozměr kresby 83x99 mm, na nažloutlém kartonovém papíru, nahoře i dole rukopisné pozn. a vpravo dole 13000 Kč (520 €) signatura K. Seizinger; zk. Kar

1898 (A4) 1929-38 a) Pof.248-253, Znak 5h-40h, 18ks rohových 4-bloků s různými DČ + 2x 4-blok 40h bez DČ; b) Pof.280, 280 s DČ 1 , 1A + 280a, 280a s DČ 1; c) Pof.216-224, bez průsvitky + Pof.Aa-223a, lep bez pruhů, hodnota 1,50Kč (*) nepočítána; d) Pof.295KL-297KL + 295KL-297KL s DČ 1 a 1A; e) 2x 1926 Pof.226xI, Praha, Tatry 3Kč červená, sestava 4 Pof.348-349KD se svislými kupóny + 2x horní rohové rohových kusů s DČ 1, kompletní sestava průsvitek 6-bloky s 1 kupónem; f) 10ks aršíků Pof.A347, z toho 3ks dvojitá moletáž; známky * zohledněny, kat. přes P5-P8, vše pergamenový papír!; zk. Kar 1500 Kč (60 €) 3400 Kč (136 €) 2.400Kč


19 1899 (X)

TIP

1902 (A5)

1906 (A5) TIP 1913 PIONÝRSKÉ LETY - PÉGOUD sestava 4ks prošlých pohlednic se záběry z veřejných produkcí francouzského pilota Adolphe Pégoueta v Praze 25. a 26. prosince 1913, 2x s autentickým textem účastníků vzletů, podací DR PRAHA/ 1. - 3.I.14; zachovalé 1000 Kč (40 €)

TIP

1907 (A4)

TIP

1938 ZT Pof.A342/343, nezoubkovaný aršík Praga 1938 s vynechaným tiskem červené barvy, bez tisku hodnoty 1Kč a státního znaku; bez lepu, nepravidelný ořez, dole nepatrné natržení, atest Vrba, zk. Kar, Vrba, zcela ojedinělý výskyt! 20000 Kč (800 €)

Letecké 1920 | First Airmail Issue 1920

1933 Pof.274Ms(2), Nitra 1Kč červená, svislé 2-známkové stejnosměrné meziarší, krajový kus s DESKOVÝM ČÍSLEM 1A; luxusní kvalita, intaktní stav, atesty Vrba a Beneš, kat. 800.000Kč kurzívou; toto meziarší patří k nejvzácnějším položkám ČSR I., unikátní meziarší Nitra 1Kč červená s deskovým číslem je teprve podruhé veřejně nabízeno, existují pouze 2ks tohoto meziarší s deskovými čísly 1 a 1A, naprosto ojedinělá možnost akvizice! 800000 Kč (32000 €)

1903 (A5) ZT hodnoty 28Kč, sestava 3ks zkusmých tisků přetisku, z toho 2ks ještě z nedohotovených štočků v černé barvě a 1ks definitivní provedení v tmavě zelené barvě; každý na jiném druhu papíru, zk. Vrba 1500 Kč (60 €) 1904 (A5)

TIP

1900 (A5)

1913 RU LETECKÉ VOJENSKÉ ÚTVARY - HOLEKA telegram s gratulací od Ing. Kašpara adresovaný na pilota Rudolfa Holeku do Wiener Neustadt ze dne 8/6 1913, text " Gratuluji k vašemu rekordnímu letu Praha - Wiener Neustadt"; v létě 1913 Rudolf Holeka uskutečnil několik vnitrostátních letů z Vídeňského Nového Města do Pardubic, z Pardubic do Prahy a poté zpět, při zpátečním přeletu dokázal v čase 2 hodiny 20 minut vytvořit nový mezinárodní rekord; bez poškození, unikátní historický dokument z pionýrských let českého letectví! 5000 Kč (200 €) 1908 (A4) TIP 1913 RU LETECKÉ VOJENSKÉ ÚTVARY - HOLEKA telegram s gratulací od Ing. Kašpara, barona Krause a Ing. Čiháka adresovaný na pilota Rudolfa Holeku do Wiener Neustadt ze dne 8/6 1913, text " K velkolepému návratu gratuluji i k rekordu"; v létě 1913 Rudolf Holeka uskutečnil několik vnitrostátních letů z Vídeňského Nového Města do Pardubic, z Pardubic do Prahy a poté zpět, při zpátečním přeletu dokázal v čase 2 hodiny 20 minut vytvořit nový mezinárodní rekord; bez poškození, unikátní historický dokument z pionýrských let českého letectví! 5000 Kč (200 €) 1909 (A5)

TIP

1898-1901 PIONÝRSKÉ BALONOVÉ LETY sestava 2ks pohlednic, 1x pohlednice podaná vzduchoplavcem Františkem Hůlkou s textem "Pozdrav z balonu balonovou poštou 29/9 901", podací DR ZLONICE 30/9 01 s příchozím DR PRAHA 30/9 01, doplněno fialovým rámečkovým raz. Frant. Hůlka/ Praha 795-1, adresováno na J. Tajera do Prahy; bez poškození, jediná známá prošlá pohlednice podána pravděpodobně po přistání na jedné z volných plaveb 1934 ZT Pof.274, Nitra 1Kčs, zkusmý tisk - otisk (viz kat. Horka, str. 15) + doplněno prošlou pohlednicí původní rytiny v zelené barvě použité pro hodnotu s vyobrazením balonu RESSEL - Balonová aréna 1914 PIONÝRSKÉ LETY - ČIHÁK dobová originální Hůlka - Vandas, zcela unikátní doklad z prvních 50h, na bílém papíru bez lepu; zk. Tri, Kar fotopohlednice pilota Evžena Čiháka sedícího ve svém 3000 Kč (120 €) balonových letů v českých zemích! 12000 Kč (480 €) letadle značky RAPID s rukopisnou poznámkou "Čihák! (po svátcích svatodušních byl v Jaroměři)", tento nejdelší přelet Pardubice - Vysoké Mýto 1905 (A4) Jaroměř - Přelouč - Pardubice se uskutečnil TIP 1901 (DR) TIP 17.5.1914, podací DR HRADEC KRÁLOVÉ 13.VI.14; bez poškození, unikátní doklad z posledních pionýrských předválečných letů v českých zemích! 4000 Kč (160 €) 1910 (A5)

1937 ZT Pof.A329/330, nezoubkovaný aršík Bratislava 1937 s vynechaným tiskem červené barvy, bez tisku hodnoty 1Kč a státního znaku; původní lep se stopami po nálepkách, atest Vrba, zk. Kar, zcela ojedinělý výskyt! 25000 Kč (1000 €)

1911 PIONÝRSKÉ LETY - KAŠPAR historický telegram od 1. českého pilota Ing. Jana Kašpara adresovaném z Pardubic redaktoru Národní politiky Kalvovi do Prahy, "Rano privezl monteur elektromagnet - Kaspar" ze dne 12/6 1911, redaktor Kalva se stal 1. cestujícím na trase Mělník - Praha Chuchle který se uskutečnil 6.12.1911; zachovalé, unikátní historický dokument z pionýrských let českého letectví 5000 Kč (200 €)

TIP

1919 VZNIK ČS. LETECTVA originální fotopohlednice německého vojenského letounu Fokker D VII s posádkou a uvítací delegací, které přiletělo z Rakouska do Prahy na letiště Kbely (v té době letiště Vysočany), viz text na zadní straně; zachovalé, pouze odřené růžky, unikátní doklad vzniku čs. vojenského letectva! 2000 Kč (80 €)


20 1911 (A5)

TIP

1919 VZNIK ČS. LETECTVA První Vzduchová Pošta/ CURYCH - PRAHA/ 28. října 1919, černé řádkové raz. na letecky zaslané pohlednici, doplněné fialovým 2-jazyčným řádkovým raz. "Sdružení českých spolků ve Švýcarech", vylepena švýcarská let. zn. 15c s DR s datem 27.X.1919, let pilota Bláhy voj. letadlem Albatros D III z Curychu 29. října 1919 přes Plzeň, v Praze přistál 1.11. 1919 - viz kat. Horka, str. 42; stopy po lepidle v horním okraji, omačkané růžky, zcela ojedinělá celistvost dokumentující první leteckou přepravu pošty a vznik čs. letectva! 7000 Kč (280 €)

1916 (A5) 1923 (A5) TIP 1927 1. let PRAHA - BERLÍN, lístek zaslaný 1. letem do Berlína, vyfr. zn. Pof.L4 2x, 146, 148, podací DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 21.III.27, doplněno rámečkovým leteckým raz., příchod DR BERLIN C2/ 21.3.27 a červené rámečkové raz. "Mit Luftpost befördert ... Postamt BERLIN", odesílatel Šula; bez poškození 800 Kč (32 €) 1917 (A5) 1927 1. let PRAHA - MNICHOV, dopisnice Znak 50h zaslaná 1. letem do Mnichova, podací DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 19.IV.27, doplněno červeným rámečkovým raz. 1. letu a příchozím MÜNCHEN / 19.Apr.27 + dopis vyfr. let. zn. Pof.L4, L5, 150, 217, podací DR PRAHA 82 LETIŠTĚ 2.V.27, s příchozím červeným rámečkovým raz. "Mit Luftpost ..... München 2"; bez poškození 900 Kč (36 €) 1918 (A5) TIP 1929 1. let UŽHOROD - KOŠICE, R+Let-lístek do Košic zaslaný 1. letem Užhorod - Praha, s bohatou frankaturou ve správné celkové výši 2,80Kč, podací letecké raz. UŽHOROD LETIŠTĚ/ 6.V.29 a DR UŽHOROD/ 6.V.29, bez kašetu 1. letu; bezvadné 1500 Kč (60 €) 1924 (A5) TIP 1929 1. let UŽHOROD - PRAHA, obrazová dopisnice CDV39/15 zaslaná Let- do Turecka, dofr. zn. Pof.L4, 146, 187, 207, 253 podací rámečková raz. UŽHOROD LETIŠTĚ/ 6.V.29, tranzitní raz. PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 6.V.29 a vzadu DR STAMBOUL/ 8.5.29 a příchod GALATA/ 9.5.29; dobře zachovalé, ojedinělá destinace pro období II. letecké emise 1300 Kč (52 €)

Letecké 1922 Second Airmail Issue 1922 1912 (A5)

TIP

1927 1. let PRAHA - VÍDEŇ, sestava 3ks celistvostí zaslaných 1. letem do Rakouska, 1x firemní dopis 1925 (A5) vyfr. 5ks zn. 60h TGM, Pof.207, 1x dofr. dopisnice OR 50h + 1x lístek 1. letu Berlín - Praha - Vídeň, vše s leteckým raz. PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 21.III.27 a červenými příchozími DR WIEN 1/ FLUGPOST/ 21.III.27; bez poškození 1000 Kč (40 €)

1926 1. let BRNO - PRAHA, Let-dopis zaslaný do Prahy, vyfr. zn. Pof.L4 2x, 146, 148, podací červené DR BRNO 1/ 24.VI.26 (chybně nastavený měsíc, má být V.) doplněno příchozím DR PRAHA 31/ 25.V.26, předtištěná obálka na J. Šulu; bez poškození, zk. Pitt 1000 Kč (40 €)

TIP

1919 (A5) TIP 1928 1. let PRAHA - ROTTERDAM, dopis zaslaný do Rotterdamu jako R+Let+Tiskopis, správně vyfr. zn. Pof.L4-L6 v celkové výši 4Kč, podací DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 30.IV.28, doplněno červeným kašetem 1. letu, vzadu příchod DR ROTTERDAM/ 30.4.28; bezvadné 1100 Kč (44 €) 1920 (A5) TIP

1913 (A5) 1926 1. let PRAHA - PAŘÍŽ, R+Let-dopis odeslaný do Francie společností CIDNA, se smíšenou frankaturou zn. Pof.L4-L6, 214, celkové výplatné 5,50Kč, podací DR PRAHA - LETIŠTĚ/ 10.VI.26, doplněno červeným kašetem 1. letu 1926, vylepena směrovka; zachovalé, 700 Kč (28 €) bez atributů letecké přepravy, zk. Gi

1929 1. let UŽHOROD - PRAHA, R+Let-dopis zaslaný do Švýcarska 1. letem Užhorod - Praha, vyfr. zn. Pof.L4, L5, 214, 215, 237, podací rámečková raz. UŽHOROD LETIŠTĚ/ 6.V.29, DR UŽHOROD/ 6.V.29, tranzit PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 6.V.29 a vzadu příchozí DR BERN/ 8.V.29 1500 Kč (60 €)

1926 (A5) 1914 (A5) 1926 PRAHA - VÍDEŇ, sestava 2ks Let-lístků, 1x vyfr. zn. Pof.L4, L5, adresováno do Insbrucku a 1x vyfr. Pof.L4 + 2x TGM 50h, adres. do Vídně, podací DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 8.IX.26, oba lístky s příchozím 1928 KOŠICE - PRAHA, R+Ex+Let-dopis zaslaný ze Slovenska do Prahy, vyfr. zn. Pof.L4-L6, 147 2x, v DR WIEN/ FLUGPOST/ 8.IX.26; zachovalé, 1x zk. Pitt 1200 Kč (48 €) celkové výši 4,30Kč, podací let. rámečkové raz. KOŠICE LETIŠTĚ/ 15.III.28, vzadu příchod DR PRAHA 1/ 16.III.28, odesílatel F. Šašek; obálka otevřena ze 1915 (A5) TIP dvou stran 1000 Kč (40 €) 1921 (A5) TIP 1929 1. let BRNO - UŽHOROD + BRATISLAVA UŽHOROD + KOŠICE - UŽHOROD, sestava 3ks celistvostí 1. letu do Užhorodu, 1x podací let. rámečkové raz. BRNO LETIŠTĚ/ 6.V.29 (dopisnice s doplatkem za Poste restante, zlomený růžek), 1x lístek s podacím rámečkovým raz. BRATISLAVA - LETIŠTĚ/ 6.V.29 (lístek s doplatkem za Poste Restante), 1x přední díl dopisu s rámečkovým raz. KOŠICE LETIŠTĚ/ 6.V.29 a černým kašetem 1. letu; různá kvalita 1300 Kč (52 €) 1922 (A5) TIP 1929 1. let PRAHA - ROTTERDAM, sestava 2ks Let-dopisů zaslaných do Nizozemí, 1x první let ČLS, vyfr. zn. Pof.L4 2x, L5 3x, s podacím DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 2.IV.29, doplněno červeným kašetem 1. letu ROTTERDAM/ 3.IV.29, vzadu příchod ROTTERDAM/ 3.IV.1929 + 1x Let- dopis vyfr. zn. Pof.L5, 246, podací 1927 1. let BRNO - HLIVICE, R+Let-dopis zaslaný 1. DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 30.X.29 doplněno fialovým letem do Gleiwitz, vyfr. zn. Pof.L4, L5, 150, 203, 226, kašetem let. pošty ROTTERDAM/ 30.X.29 a vzadu DR ROTTERDAM/ 30.X.1929; bez podací DR BRNO 1/ 9.V.27, příchozí DR GLEIWITZ/ příchozím poškození 1800 Kč (72 €) 9.5.27 na přední i zadní straně; zachovalé 1000 Kč (40 €)

TIP

1929 1. let UŽHOROD - PRAHA, R+Let-lístek zaslaný do Uruguaye 1. letem Užhorod - Praha, vyfr. zn. Pof.L6, 187, 213 2x, 238, podací rámečková raz. UŽHOROD LETIŠTĚ/ 6.V.29, DR UŽHOROD/ 6.V.29, tranzit PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 6.V.29 a vzadu příchozí DR MONTEVIDEO/ 25.V.29; zachovalé, ojedinělá destinace pro období II. letecké emise! 3000 Kč (120 €) 1927 (A5) TIP 1929 BRATISLAVA - FRANKFURT, dopis do Německa zaslaný jako Let+Tiskopis, vyfr. zn. Pof.L4, L5, podací DR BRATISLAVA 1/ 24.X.29, doplněné fialovým kašetem let. pošty, tranzitní raz. PRAHA - LETIŠTĚ/ 25.X.29, vylepena nálepka "Inconnu", vráceno zpět 800 Kč (32 €)


21 1928 (A5) TIP 1929 PRAHA - BĚLEHRAD + PRAHA - HAMBURK, sestava 2ks R+Let-dopisů prošlých let. poštou do Jugoslávie a Německa, s bohatými frankaturami a PR Svatováclavská výstava v Praze 17.IX.29, resp. Filatelistická výstava v Plzni 2.IX.29, všechny náležitosti letecké přepravy, dosílané, vráceno zpět; 1300 Kč (52 €) zachovalé 1929 (A5) TIP 1929 PRAHA - BRNO, R+Ex+Let-dopisnice CDV 33 adresovaná do Brna, správně dofr. zn. Pof.L4, 210A, celkové výplatné 4Kč, podací DR PRAHA - LETIŠTĚ/ 4.VII.29, příchod DR BRNO 2/ 4.VII.29; stopy po 700 Kč (28 €) stržených nálepkách 1930 (A5) TIP 1929 PRAHA - KALKATA, adresní výstřižek Vzorku zboží bez ceny, zaslaného Let- do Indie (!), vyfr. 2ks let. zn. 250h/400h, Pof.L6 2x, podací DR PRAHA 14/ 7.V.29, neúplné otisky razítka; ojedinělá destinace pro letecké zásilky v období II. letecké emise! 900 Kč (36 €) 1931 (A5) 1929 PRAHA - MALMÖ, propagační švédský lístek letu Stockholm - Amsterodam, s bohatou frankaturou čs. výplatních zn., podací DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 15.VII.29, příchod MALMÖ/ 16.7.29, dosílané do 700 Kč (28 €) Gräsbergu, vráceno zpět 1932 (A5) TIP

1938 (A4)

TIP

1943 (DR)

TIP

1937 PRAHA - BANGKOK, firemní R+Let-dopis většího formátu zaslaný do Thajska, se smíšenou frankaturou, mj. letecká 20Kč Pof.L14, celkem 26,50Kč, podací DR PRAHA 7/ 30.VII.37, vzadu let. raz. PRAHA 7 / 30.VII.37 a příchod BANGKOKG/ 4.8.37; zachovalé, vzácná destinace 1000 Kč (40 €)

Novinové | Newspaper Stamps 1939 (DR)

TIP

1918 Pof.NV4Ms(2), Sokol v letu 10h fialová, 2-zn. svislé nepřeložené meziarší, vzdálenost známek 19mm (!); svěží, dole dvl, jinak velmi pěkná kvalita, atesty Vrba a Karásek, velmi vzácná varianta, často chybí ve sbírkách, existuje pouze několik exemplářů, kat. 35.000Kč! 30000 Kč (1200 €)

1944 (A5)

TIP

1929 UŽHOROD - SANTOS, obrazová dopisnice CDV39/7 zaslaná jako R+Let do Brazílie, bohatě dofr. zn. Pof.L6, 228, 242 2x, podací DR UŽHOROD/ 29.XII.28, vzadu DR SANTOS/ 12.JAN.1929, adresováno na J. Jůzka; zachovalé, dekorativní, ojedinělá destinace pro období II. letecké emise 3000 Kč (120 €) 1933 (A5) 1930 1. let PRAHA - ZÁHŘEB, dopis zaslaný jako Let+Tiskopis 1. letem do Jugoslávie, vyfr. let. zn. Pof.L4 a výplatní Pof.260, 250, 252, podací DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 1.VII.30, červený kašet 1. letu a rámečkové let. raz., příchozí trojúhelníkové letecké raz. ZAGREB 2/ 1.VII.30 na přední straně; bez poškození 900 Kč (36 €) 1934 (A5) 1930 PRAHA - AMSTERDAM + PRAHA - CURICH, sestava 2ks dofr. obrazových dopisnic TGM 50h, CDV40, zaslaných Let- do Holandska a Švýcarska, podací červená PR PRAHA 1/ 7.III.30/ TGM, doplněno DR PRAHA 82 LETIŠTĚ/ 8.III.30 a tranzitní DR BERLIN C/ 8.3.30 a STRASBURG/ 8.3.30; bez poškození 800 Kč (32 €)

Pof.NV1Ms(2), Sokol v letu 2h zelená, 2-zn. svislé meziarší, přeložené, vzdálenost známek 19mm (!), velmi vzácná varianta; opravovaný lep, atest Vrba, zk. Kar, ojedinělý výskyt, existuje pouze několik exemplářů! 25000 Kč (1000 €) 1940 (A5)

Letecké 1930 Third (Definitive) Airmail Issue 1930 1935 (A5) TIP 1936 1. let PRAHA - MOSKVA, sestava 2ks let. celistvostí zaslaných do Rumunska, etapa PRAHA KLUŽ, 1ks vyfr. mj. leteckou zn. Pof.L10 a 1ks vyfr. mj. zn. emise Arras 2Kč modrá s horním kuponem, Pof.290KH, modré raz. 1. letu ze dne 2.IX.36, rámečkový kašet a příchozí DR CLUJ/ 3.SEP.36; 1918 Pof.NV1Ms(2), Sokol v letu 2h zelená, 2-zn. 1500 Kč (60 €) svislé meziarší s levým okrajem PA, přeložené, zachovalé, kat. Horka 4.000Kč+ vzdálenost 26mm; nepatrné stopy po nálepce, zk Gi 1400 Kč (56 €) 1936 (A5) TIP 1936 PRAHA - FRANKFURT, R+Let zaslaný I. díl 1941 (A5) TIP mezinárodní dopisnice TGM 1,20Kč, CDV34/I, správně dofr. zn. Pof.L10 a 301 na celkové poštovné 4,70Kč, 1918 Pof.NV1Ms(2), Sokol v letu 2h zelená, 2-zn. podací DR BRATISLAVA 1/ 28.VIl.36 doplněné svislé meziarší, přeložené, vzdálenost 28mm; zk. Mr 2000 Kč (80 €) fialovým rámečkovým kašetem let. pošty, letecké raz. PRAHA 7/ 28.VII.36; bez poškození, dekorativní kus 1942 (A5) 800 Kč (32 €) 1937 (A5) 1936 PRAHA - SYDNEY, sestava 2ks Let-dopisů zaslaných do Austrálie, 1x R+Let, vyfr. zn. Pof.L14, L12, L9 s podacím DR PRAHA 11/ 20.V.36, 1x 1918 Pof.NV4Ms(4), Sokol v letu 10h fialová, 4-zn. Let-dopis se smíšenou frankaturou (1 zn. s utrženým růžkem), podací raz. poštovny (!) BÍLSKO (CHOLINA), 1918 Pof.NV1Ms(4), Sokol v letu 2h zelená, 4-zn. svislé meziarší, přeložené, vzdálenost zn. 30mm; stopy DR CHOLINA/ 8.IX.36; KVP, všechny náležitosti, svislé meziarší, přeložené, vzdálenost 28mm; stopy po po nálepce, zk Gi, Kar, kat. 20.000Kč, vzácné! 15000 Kč (600 €) neobvyklá destinace 1500 Kč (60 €) 900 Kč (36 €) nálepce, zk Gi


22 1945 (DR)

TIP

1949 (A4)

1918 Pof.SK2, Skautská 20h modrá vylepená na telegramu s oznámením o válečné lichvě Národnímu výboru do Vršovic, podáno v Sázavě, znehodnoceno raz. POŠTA SKAUTŮ / PRAHA 8/XI 1918, na zadní straně oválné a evidenční razítko Národního výboru v 1937 Pof.NV15+NV16, Holubice 5h + 7h, vzácný kříž z Praze; velmi dobrý stav, pouze přehyby, známka zk. meziarší; luxusní, atest Vrba, zk. Gi, zcela ojedinělý Gi, celistvost zk. Kar, otázku dobovosti nelze posoudit 10000 Kč (400 €) výskyt, kat. 30.000Kč kurzívou tuto položku výrazně (viz text kat. Pofis, str. 195) podceňuje, na trhu minimální výskyt! 40000 Kč (1600 €) 1950 (A4) TIP 1946 (A5) TIP

1918 NOVINOVÁ PROVIZORIA Illustrierte Tier und Garten Welt - Praha, vínově červená nálepka Pof.NN11A na celé velké novinové pásce s příchozím SR PRAHA 1/ 12.XII.18 / FRANKO "3" HOTOVĚ; naprosto ojedinělý výskyt!, pěkná jakost, atest Vrba z 13000 Kč (520 €) roku 2016, kat. - , -

Skautské | Scout Post 1947 (DR)

TIP

1918 Pof.SK3, Skautská 10h modrá s červeným přetiskem Příjezd presidenta Masaryka vylepená na telegramu oznamujícím příjezd prezidenta T.G. Masaryka do Českých Budějovic, podáno na hraničním přechodu v Horním Dvořišti, znehodnoceno raz. POŠTA SKAUTŮ / PRAHA 27/XII 1918 doplněno řádkovým raz. Dopis od skauta/ Převzal; velmi dobrý stav, pouze přehyby, atest Vrba, známka zk. Gi, Pitt, Beneš, celistvost zk. Pitt; atest Vrba se nevyjadřuje k otázce dobovosti vylepení známky a otištění razítek (viz. text v kat. Pofis, str. 195), telegram z doby vzniku ČSR s pravou skautskou známkou s přetiskem Příjezd presidenta Masaryka, velmi vzácné 100000 Kč (4000 €)

Filatelistické obory Philatelic Domains PP - Čs. legie | FP - Czechosl. Legions 1918 Pof.SK1, Skautské 10h modrá, soutisk 4 známek s opracovanými okraji ve vodorovné pásce, v důsledku menšího tlaku při tisku nebyly známky vyraženy z papíru; svěží lep, atest Vrba, soutisky skautských známek jsou velmi vzácné! 40000 Kč (1600 €) 1948 (A5) TIP

1951 (A5)

TIP

1920 RUSKO/ dopisní obálka zaslaná z Vladivostoku do Plzně, vyfr. přetiskovou nezoubkovanou zn. lokálního vydání pro Vladivostok 10k/3.50R, Mi.16B s fialovým kruhovým raz. "POLNI POSTA CESKOSLOVENSKYCH VOJSK NA RUSI" používaným Čs. 1918 Pof.SK2, Skautské 20h červená, soutisk 2 konzulátem ve Vladivostoku; zachovalé, zk. Kar, Pit, známek s neopracovanými okraji ve vodorovné pásce, vzácný dopis 9000 Kč (360 €) v důsledku menšího tlaku při tisku nebyly známky vyraženy z papíru; svěží lep, atest Vrba, soutisky KONEC AUKCE | END OF AUCTION skautských známek jsou velmi vzácné! 20000 Kč (800 €)


23

burda auction aukční dům

Nejvzácnější československá známka žilkovaná čtyřkoruna s převráceným přetiskem POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919.

Tato unikátní známka známá pouze v jediném exempláři bude nabídnuta naším aukčním domem ve speciální aukci sbírky Ludvíka Pytlíčka v březnu 2018. Odhadní cena 5.000.000 Kč.


Možnosti účasti v aukci / How to participate in the auction

1

OSOBNĚ / PERSONALLY :

Zúčasněte se aukce v našem aukčním sále v Praze na ulici Dejvická 9. Visit our auction hall on address: Prague 6, Dejvická 9.

1

2

burdaLIVEBidding:

Náš originální software burdaLIVEBidding vám umožňuje zúčastnit se živě aukce z pohodlí vašeho domova prostřednictvím internetu, více informací na následující straně. Participate comfortably in the Public auctions from your home or office – live on the internet, visit our website www.burda-auction.com and try our simulator and get familiar with easy handling of online bidding (also see next page).

2

3

ONLINE:

Pošlete nám Váš příkaz přes internetové rozhraní z katalogu na webu. Send us your bids directly from our website.

EMAIL:

Pošlete Váš příkaz na adresu info@burda-auction.com . Send us your bids by email to info@burda-auction.com.

3

4

PÍSEMNÝ PŘÍKAZ / WRITTEN BIDS:

Vyplňte Písemný příkaz z tištěného katalogu a zašlete jej na adresu: Burda Auction, s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6. Není možné posílat písemné příkazy faxem! Send us fulfilled written bids to address Burda Auction, s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6, Czech Republic. Fax bids will not be accepted!

4

5

5

TELEFON / TELEPHONE:

+420 774 567 940 | +420 233 313 653 Tuto službu je nutno sjednat předem do konce uzávěrky příjmu písemných příkazů. Během aukce Vás budeme kontaktovat na Vámi určené telefonní číslo a své příkazy budete zadávat přímo našemu operátorovi. Tato služba je zdarma u položek s vyvolávací cenou nad 10.000 Kč. Můžete rovněž kontaktovat nezávislé agenty (placená služba). Arrange your telephone bidding through our operator at least on the day prior to the day of auction. Our operator will contact you and you can bid during the auction. Telephone bids will be accepted only from 10.000 CZK onwards. Our service is free of charge. Or you can contact auction agents (paid service). *Mgr. David Kopřiva: +420 774 261 036 *RNDr. Miloš Hauptman: +420 602 366 437


burdaLIVEBidding

burdaLIVEBidding Vyzkoušejte náš prvotřídní software burdaLIVEBidding a zúčastněte se aukce „živě“ z pohodlí vašeho domova nebo kanceláře prostřednictvím internetu. 1. Navštivte naše internetové stránky burda-auction.com a zaregistrujte se (odkaz REGISTRACE). 2. Po registraci si nezávazně vyzkoušejte náš burdaLIVEBidding simulátor a objevte skvělé možnosti našeho softwaru. 3. Nejpozději jeden den před začátkem aukce odešlete požadavek pro dražbu přes burdaLIVEBidding. Po schválení obdržíte potvrzovací email. 4. Přihlaste se na svůj vytvořený účet a zúčastněte se aukce jako byste byli přímo na sále Více informací naleznete na našich stránkách www.burda-auction.com Kompletní katalog v elektronické podobě včetně vyobrazení všech položek a také průběžné výsledky naleznete na www.burda-auction.com, kde je možné se zaregistrovat a veškeré údaje o výsledcích získávat přímo z „Osobní sekce“. Registrovaným účastníkům aukce a všem, kteří mají zadanou emailovou adresu, nebudeme výsledky dražby zasílat poštou. Tuto informaci si sami najdou buď ve své „Osobní sekci“ na našem webu nebo v emailu. Po zveřejnění výsledkové listiny je možné ihned objednávat neprodané položky za vyvolávací ceny (+ provize).

burdaLIVEBidding Try our world-class software burdaLIVEBidding and participate comfortably in the Public auctions from your home or office from all around the world live on internet 1. Visit our website burda-auction.com/en and create your account by registering (REGISTER). When you register, you choose your own user name and password, which will stay the same for all transactions on our site. 2. Practice and get familiar with great options of online bidding by trying out our Simulator. 3. Up to 24 hours before the beginning of the current auction, send us your request to register to burdaLIVEBidding. You will receive an email notifying you of approval. 4. Connect by logging on to our website burda-auction.com/en and bid live online as if you were attending the sale in the auction hall. For more information visit our website www.burda-auction.com/en Auction lots All single lots and collections are displayed on our website with many images. You may also find there descriptions of all lots translated to English language. For complete online auction catalogue please visit www.burda-auction.com/en. All registered clients will find their auction results and invoices in „MY PLACE“ section on our website. The rest will receive emails with their auction results and invoices.


Vysvětlivky / Catalogue key

Symboly / symbols:

nepoužitá - svěží zn. nepoužitá - svěží zn. s nálepkou nepoužitá - zn. bez lepu razítkovaná známka ústřižek průvodky výstřižek nepoužitá celina použitá celina průvodka / poukázka dopis pohlednice dokument, tiskopis knihy

unused stamp - never hinged unused stamp - hinged unused - without gum used stamp, cancellation cut-out cut-out (square) unused postal stationary used postal stationary postal-order, money-order letter picture-postcard document, form books

Zkratky / abbreviations: D+ TIP [SBÍRKY] AP bp CAE CDV CHP CM CMO COB CPH CPL CPO CPP CPŘ CSO CTÚ CZA CZL ČSR I. ČSR II. ČaM ČK ČP ČSP DA DČ DO DR DV dv dvl DZ EPA Ex FDC FJI FK fl FP FPA HaV HZ kat. KD KH KN ks KT kt KVP kz kzy Let LH ND NL OR ORZ OVS oz P P.T.

(u čísla položky) POZOR! Účetní informace: DPH je účtováno z celé ceny položky, nikoli pouze z provize. / VAT is added to whole price not only to the Buyer‘s Premium. významná položka important lot sbírky a sestavy collection aršíkové pole miniature sheet position papír bez optických přísad paper without optical brightener celinový aerogram air letter dopisnice postcard pigeongram pigeongram analogická pohlednice cartes maximum mezinárodní odpovědka coupon UPU celinová obálka envelope celinová pohlednice picture postcard with stamp celinový podací lístek postal stationary celina pro potrubní poštu tube-post stationary celinová poštovní průvodka postalstationary - parcel card předběžná celina forerunner stationery služební obálka official cover celinový telegram na účet postal stationary - telegram celinový zálepkový arch postal stationary celinová zálepka postal stationary - lettercard Československo 1918-39 Czechoslovakia 1918-39 Československo 1945-92 Czechoslovakia 1945-92 Protektorát Čechy a Morava Bohemia and Moravia Červený kříž Red Cross Česká pošta Czech Post Československá pošta Czechoslovak Post dlouhá adresa long address deskové číslo plate number desková odchylka plate variety denní razítko daily postmark desková vada plate flaw drobná vada small flaw drobná vada v lepu small gum flaw desková značka plate mark etapní poštovní úřad Base Post Off. spěšná zásilka express mail obálka prvního dne First Day Cover, first day emise Franz Josef I. issue Franz Josef I. foto v katalogu photo in the catalogue papír fluorescenční fluorescent paper polní pošta Field Post polní poštovní úřad Field Postoffice emise Hospodářství a věda issue Agriculture and Science hřebenové zoubkování comb perforation katalog catalogue dolní kupón blank field below horní kupón blank field above nepotištěný kupón blank coupon kusů piece koncentrační tábor concentration camp knihtisk typography kvalita k prohlédnutí quality should be inspected krátký zoubek short tooth krátké zoubky short teeth letecká zásilka air mail ležmý hřeben horizontal comb perforation novotisk reprint nálepní list First Day Sheet emise Osvobozená republika issue Chainbreaker obrácený rámec inverted harrow perforation otisk výplatního stroje imprint of meter franking opticky zjasněný papír paper optically brightened průsvitka watermark pracovní tábor work camp

PA PL PO Po PP Pp PR PT PÚ R raz. RU RZ ŘZ SL SR ST TB TD TF TL TO VK VLP VPO VT VV WW zk. zn. ZP ZT

přepážkový arch přepážkový list perforační otvor přetisk obrácený (90°) polní pošta převrácený přetisk (180°) příležitostné razítko příležitostný tisk poštovní úřad doporučeně razítko Rakousko-Uhersko rámcové zoubkování řádkové zoubkování sešitkový list strojové razítko spojené typy protichůdná dvojice tisková deska tisková forma tiskový list tarifní období Varianta kupónu vlaková pošta vynechaný perforační otvor výsadní tisk výrobní vada celý svět zkoušeno známka známkové pole zkusmý tisk

counter sheet screensheet perforation hole overprint inverted (90°) field post inverted overprint (180°) special cancellation special print post office registered cancellation Austria-Hungary harrow perforation line perforation notebook page machine cancellation se-tenent types tete-beche pair printing plate printing form printing sheet postal rate Variant of Coupon train post omitted perforation hole ministerial print production flaw whole world Expertized by post stamp sheet position trial print

Znalci / Experts zk.

zkoušeno / expertized

Kvalita bankovek / banknotes - grades of preservation: UNC/N oboustranně bezvadný kus / UNCIRCULATED, perfectly preserved AU/0 nepatrné vady bez přehybů / almost perfect, without creases, slight deficiencies XF/1 čisté, neznatelné přehyby / extremely fine, clean, slightly creases VF/2 velmi pěkný kus, nepatrné přehyby / very fine, attractive, folds vertically and horizontally VG/3 průměrně zachovalý kus, přehyby v obou směrech / very good, a well used, some minor tears, heavy folds preserved, more creases, average soiled G/4 silně přeložený kus, zašpiněný / good, well worn used, heavy multiple folds, some tears etc. less preserved, more creases, more soiled POOR/5 velmi špatný, znečištěný, poškozený / poor, heavily creased, soiled, damaged, large tears etc.

Stupně zachovalosti mincí, řádů a vyznamenání / grades of preservation of coins, orders and medals PROOF 0/0 1/1 2/2 3/3 4/4

ražba z leštěných razidel / proof krásná, beze stop oběhu / extremely fine neznatelné stopy oběhu / mint state viditelné stopy oběhu / very fine otřelá, zřetelné detaily / fine velmi otřelá, místy nečitelná / good

Zkratky katalogů / catalogues Alb. Album (Földes) Ba. Bajer, Papírová platidla ČSR, ČR a SR Ferch. Ferchenbauer Hor. Horka-Trojan: Letecká pošta ČSR Maxa Maxa: Perfiny Mer. Merkur-Revue Mi. Michel Pof. Pofis Sass. Sassone Sc. Scott SG Stanley Gibbons Commonwealth and Empire Sie. Sieger (Zeppelin) Vot. Votoček, Poštovní razítka Yv. Yvert et Tellier Zber. Zberatel Zsf. Zväz slov. Filatelistov

Podrobný seznam zkratek najdete na našem webu. Full version on the website.


ČÍSLO AUKCE / AUCTION Nr.

Položka číslo: (+údaj v závorce)

Vráceno

Vydáno

Vráceno

Vydáno

Položka číslo: (+údaj v závorce)

Datum: ............................................... Podpis: ....................................................

Položka číslo: (+údaj v závorce)

Vydáno

Tel. / Phone: ..........................................E-mail: .....................................................

Stát / Country: ............................................PSČ / Zip : .............................................

Ulice / Street: .........................................Město / City: .............................................

Jméno / Name: ..............................................................Klientské číslo:................

Do tabulky si předem, prosím, napište čísla položek, které si chcete prohlédnout!

PROHLÍDKOVÝ LIST / VIEWING FORM

burda auction

Burda Auction, s.r.o. Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 233 313 653 Tel.: +420 774 567 940 e-mail: info@burda-auction.com

Vráceno

ČÍSLO AUKCE / AUCTION Nr.

Položka číslo Lot No.

Limit Kč Bid CZK

DOBÍRKOU

Max. celková částka pro můj nákup bez provize a poštovného

Limit Kč Bid CZK

BANK TRANSFER

PŘEVODEM

OSOBNĚ / PERSONALLY (Praha)

I limit the sum of my bids (without commission and fees) to

Položka číslo Lot No.

POSTAL ORDER

Limit Kč Bid CZK

SLOŽENKOU

HOTOVĚ CASH

POŠTOU / BY POST

Datum / Date: ............................Podpis / Signature: ................................................

Překontrolujte si laskavě uvedená čísla položek! Chybně vyplněný příkaz nelze reklamovat! Zplnomocňuji firmu Burda Auction, s.r.o., aby pro mě dražila co nejvýhodněji, maximálně však za uvedené limity. Seznámil jsem se s Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti a souhlasím s nimi. / Please, check your bids. The auctioneer cannot accept responsibility for any error you have made. I authorize Burda Auction, s.r.o., to buy the lots my account up to the limits stated. I have read and agree to the General Trading Terms.

Maximální limit Kč / CZK

Položka číslo Lot No.

Method of Payment

Forma úhrady:

Způsob odběru zboží:

Method of Delivery

Tel. / Phone: ..........................................E-mail: .....................................................

Stát / Country: ............................................PSČ / Zip: ............................................

Ulice / Street: .........................................Město / City:..............................................

Jméno / Name: ..............................................................Klientské číslo:................

Upozornění: Při zadávání písemného příkazu věnujte prosím pozornost příhozové tabulce. Attention: Please adjust your bids according to the increments.

PÍSEMNÝ PŘÍKAZ / BID SHEET

burda auction

Burda Auction, s.r.o. Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 233 313 653 Tel.: +420 774 567 940 e-mail: info@burda-auction.com


Položka číslo Lot No.

Limit Kč Bid CZK

Položka číslo Lot No.

Limit Kč Bid CZK

Položka číslo Lot No.

Limit Kč Bid CZK

Datum / Date: ............................Podpis / Signature: ................................................

Položka číslo: (+údaj v závorce)

Vráceno

Položka číslo: (+údaj v závorce)

Vydáno

Vráceno

Položka číslo: (+údaj v závorce)

Vydáno

Vráceno

Datum: ............................................... Podpis: ....................................................

Vydáno


I. Obecná ustanovení a) Tento aukční řád je vydán za účelem organizace prodeje filatelistických a dalších sběratelských předmětů aukčním domem Burda Auction, s.r.o. formou aukcí. b) Aukce pořádané dle tohoto aukčního řádu jsou organizované dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s filatelistickými a dalšími sběratelskými předměty a v souladu s právními normami České republiky. c) Aukce jsou přístupné pouze pro klienty aukčního domu a další osoby se souhlasem aukčního domu. d) Aukčním domem se rozumí společnost Burda Auction, s.r.o., IČ 27697754, se sídlem Dejvická 306/9, 160 00, Praha 6. e) Konání aukce oznamuje aukční dům na svých internetových stránkách www.burda-auction.com, v aukčním katalogu, ve sdělovacích prostředcích apod. f) Tento aukční řád je pro všechny osoby zúčastněné na aukci závazný a účastí na aukci se osoby zavazují ho dodržovat. II. Výklad pojmů Pro účely tohoto aukčního řádu se pod jednotlivými pojmy rozumí následující: a) předmět – zpracovaný filatelistický a další sběratelský materiál uvedený v aukčním katalogu pod unikátním číslem. b) aukce – forma prodeje filatelistických a dalších sběratelských předmětů, kdy předmět je prodáván za nejvyšší nabídnutou cenu předem neurčeného počtu zájemců. Vlastnictví předmětu přechází na vydražitele zaplacením jeho ceny a aukční provize. c) licitátor - je osoba určená aukčním domem k řízení a provádění aukce, činí jménem aukčního domu všechny úkony s tím spojené, zejména zahajuje a řídí aukci, organizuje podávání nabídek účastníků aukce a uděluje tzv. příklep, tj. ukončení podávání nabídek a potvrzení nejvyšší podané nabídky. d) vlastník předmětu - zájemce o provedení aukce, právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s aukčním domem písemnou smlouvu o provedení prodeje konkrétního předmětu formou aukce. e) burdaLIVEBidding – speciální internetová aplikace umožňující zúčastnit se aukce online v reálném čase z jakéhokoliv místa. f) písemný příkaz – nabídka učiněná účastníkem aukce před jejím konáním zaslaná prostřednictvím internetových stránek aukčního domu, elektronickou poštou na adresu info@burda-auction.com, nebo vyplněním a zasláním formuláře vloženém v tištěném katalogu na adresu aukčního domu. Tyto příkazy jsou přijímány nejpozději jeden den před začátkem aukce. Písemný příkaz nelze zasílat faxem. g) vyvolávací cena – je minimální cena předmětu uvedená v katalogu. Nabídky nižší než je vyvolávací cena aukční dům v průběhu aukce neakceptuje. h) startovací cena – se rovná vyvolávací ceně nebo vyvolávací ceně navýšené o písemné příkazy. Startovací ceny jsou zveřejněny před zahájením aukce na internetových stránkách a v tištěné podobě jsou k dispozici účastníkům aukce v aukčním domě. i) účastník aukce – právnická nebo fyzická osoba, oprávněná účastnit se aukce. Účastníkem aukce může být pouze registrovaný klient aukčního domu, nesmí být vlastníkem předmětu ani osobou jednající ve prospěch koupi pro vlastníka. Účastníkem aukce může být pouze osoba plně právně způsobilá (ve smyslu ustanovení §3, zákona č.26/2000 Sb.), starší 18 let, dodržující aukční řád, pravidla a zvyklosti slušného a vhodného chování na aukci a osoba, která nezmařila dřívější aukce aukčního domu. Není přípustné dražit za osoby uvedené výše. Účastníci aukce prokazují svoji totožnost platnými průkazy totožnosti, jako jsou občanský průkaz, pas atd. Podmínkou účasti na aukci může být rovněž složení dražební jistiny, byla-li aukčním domem požadována. Účastník aukce obdrží od aukčního domu číselné označení, pod kterým se zúčastní aukce. j) aukční katalog – seznam předmětů, které budou v konkrétní aukci nabízeny klientům aukčního domu k prodeji. Katalog je rovněž uveřejněn na internetových stránkách aukčního domu www.burda-auction.com. k) vydražitel (kupující) – účastník aukce, který v aukci nabídl nejvyšší cenu, která byla v aukci potvrzena veřejně licitátorem tzv. příklepem. Po zaplacení ceny se stává vlastníkem předmětu. l) klienti aukčního domu – účastníci aukce se zájmem o koupi filatelistických a dalších sběratelských předmětů formou aukcí pořádaných aukčním domem, které zaregistruje aukční dům. Na registraci není právní nárok a je zcela v kompetenci aukčního domu, který může žádost o registraci odmítnout bez udání důvodů. Poruší-li klient aukčního domu tento aukční řád, může být jeho registrace zrušena. III. Organizace aukce a) Informace o předmětech zařazených do aukce jsou poskytovány aukčním domem na internetových stránkách aukčního domu a v tištěném aukčním katalogu. Účastník aukce má možnost osobně si prohlédnout všechny aukční předměty v předaukčních termínech i v průběhu aukce v prostorách aukčního domu. Zájemci o prohlídku aukčních předmětů jsou povinni respektovat opatření aukčního domu k zajištění ochrany aukčních předmětů. b) Aukce je zahajována zástupcem aukčního domu, který může oznámit změny oproti katalogu. Tyto změny jsou rovněž uvedeny na internetových stránkách aukčního domu. c) Aukci jednotlivých předmětů provádí licitátor v pořadí uvedeném v katalogu. Zájemci o koupi předmětu činí licitátorovi nabídky po jeho sdělení startovací ceny zvednutím dražebního čísla, podáním nabídky prostřednictvím burdaLIVEBidding, aukčního agenta nebo telefonicky ve spolupráci s pověřenou osobou aukčního domu. Zájemci o koupi jsou oprávněni učinit více nabídek na jeden předmět aukce, platná je však vždy pouze ta nejvyšší. Licitátor je povinen dražit vždy nejvýhodněji tak, že přihazuje pouze o jeden příhoz výše než je písemný příkaz, nabídka přes burdaLIVEBidding nebo nabídka učiněná přítomnými v sále. Zájemce o koupi předmětu účastnící se aukce prostřednictvím burdaLIVEBidding nebo prostřednictvím telefonu draží na své vlastní riziko. Aukční dům neodpovídá za selhání spojení chybou přerušení internetového či telefonického připojení. d) Výše příhozu, tj. nejmenší možná částka, o níž je zvyšována cena nabídnutá licitátorem, činí

Od

100 Kč 2 000 Kč 4 000 Kč 10 000 Kč 40 000 Kč 100 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč 1 000 000 Kč

Do Příhoz

1 900 Kč 3 800 Kč 9 500 Kč 39 000 Kč 98 000 Kč 195 000 Kč 490 000 Kč 980 000 Kč a více

100 Kč 200 Kč 500 Kč 1 000 Kč 2 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. V případě nedodržení této stupnice aukční dům upraví písemné příkazy směrem dolů. e) Neučiní-li žádný účastník aukce další vyšší nabídku, zopakuje licitátor výši poslední nabídnuté částky a úderem kladívka aukci předmětu ukončí s tím, že účastník aukce poslední nejvyšší nabídkou má právo za tuto částku předmět koupit (k částce se připočítává aukční provize). Podanými nabídkami v aukci (příhozy) jsou účastníci vázáni, což znamená

Aukční řád

neodvolatelnou nabídku za danou částku předmět koupit. Cenu dosaženou v aukci nelze snížit. f) Veškeré případné námitky, protesty či připomínky k průběhu aukce řeší s konečnou platností aukční dům v duchu zásad poctivého obchodu a mezinárodních aukčních zvyklostí. Námitky, protesty, připomínky či upozornění musí být uplatněny přímo v aukčním sále viditelným a hlasitým způsobem, jinak se k nim nepřihlíží. g) Aukční dům si vyhrazuje právo přerušit aukci a odložit její pokračování na náhradní termín, zejména tehdy, nastanou-li na straně aukčního domu závažné technické skutečnosti znemožňující řádné konání aukce, např. přerušení internetového připojení, výpadek elektrické energie apod. IV. Způsob platby a) Předměty vydražené v aukci je nutno zaplatit do 7 dnů po skončení aukce, není-li s aukčním domem dohodnuto jinak. b) Společně s cenou předmětu dosaženou v aukci je vydražitel povinen uhradit aukčnímu domu provizi 19% včetně DPH z dosažené ceny. U předmětů označených D+ je povinen vydražitel uhradit provizi 15,7% z dosažené ceny a DPH ve výši dle účinných právních předpisů z dosažené ceny navýšenou o provizi. c) Celkovou částku uvedenou na daňovém dokladu je možné uhradit v termínu splatnosti tímto způsobem: - osobně v hotovosti či platební kartou - bankovním převodem (číslo účtu uvedeno na daňovém dokladu) - online platební kartou - prostřednictvím platební brány GP webpay - pomocí platebního systému PayPal d) Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele zaplacením jeho ceny včetně provize. e) Zmaření aukce - neuhrazením ceny předmětu nebo nepřevzetím předmětu je aukce zmařena. V případě zmaření aukce je aukční dům oprávněn účtovat sankční poplatek až do výše 20% z ceny vydraženého předmětu a vydražitel je povinen tento poplatek neprodleně uhradit. Vedle výše uvedeného je aukční dům oprávněn odmítnout účast takové osoby v dalších aukcích. V. Předání předmětu a) Vydražitel je povinen převzít zaplacený předmět nejpozději do 20 dnů po aukci, nedohodne-li se s aukčním domem jinak. b) Předmět předá aukční dům vydražiteli osobně nebo jej zašle na adresu určenou vydražitelem. Paušální expediční poplatek není účtován při osobním odběru v sídle aukčního domu. Paušální expediční poplatek činí při zaslání předmětu na adresu v České republice částku ve výši 120,- Kč, při zaslání předmětu na dobírku částku ve výši 140,- Kč. c) Výše expedičního poplatku při zaslání předmětu mimo území České republiky je kalkulována předem pomocí speciálního software, přičemž vychází z platných tarifů přepravců, zejména České pošty, s.p. Částka účtovaná jako expediční poplatek může být odlišná od poštovného (přepravného), které bylo skutečně účtováno přepravcem. Tato skutečnost není důvodem reklamace a vzniku nároku na vrácení rozdílu. VI. Uplatnění vad a) Popis předmětů je vypracován s nejlepším vědomím na základě odborných znalostí a obecně dostupných informací, avšak negarantuje popisované skutečnosti. Internetové stránky aukčního domu obsahují doplňující a aktualizované informace o jednotlivých předmětech (vyobrazení všech předmětů, u většiny i zadní strany atd.). Tištěný aukční katalog jako propagační tiskovina nemusí obsahovat kompletní informace o předmětu. b) Za pravost a kvalitu předmětů odpovídá její vlastník, nikoliv aukční dům. c) Reklamace lze uplatňovat písemně prostřednictvím aukčního domu na adrese jeho sídla. Zasílání materiálu zpět na dobírku je vyloučeno a všechny takové zásilky aukční dům odmítne a vrátí zpět odesílateli. Lhůta pro uplatnění vad prostřednictvím aukčního domu činí 20 dnů ode dne skončení aukce. d) Prodloužení lhůty pro uplatnění vad prostřednictvím aukčního domu je možné v případě, že vydražitel o ní požádá z důvodu získání potřebné lhůty k ověření pravosti předmětu znalcem, což činí vždy na vlastní náklady. Tuto skutečnost je vydražitel povinen sdělit v době lhůty pro uplatnění vad dle předchozího odstavce. Reklamovaný předmět musí být vrácen v původním stavu a obalu. e) Reklamaci nelze uplatnit: - u vad zjevných z popisu nebo vyobrazení předmětu na internetových stránkách aukčního domu - u předmětů složených z 10 a více dílčích kusů (série, sestavy, konvoluty) - u předmětů označených v textu zkratkou KVP (kvalita k prohlédnutí) - u předmětů označených [SBÍRKY]. f) Aukční dům s ohledem na výše uvedené doporučuje osobní prohlídku předmětů. Účastníci aukce souhlasí s tím, že aukční dům organizuje prodej předmětů (sbírek, sestav a partií) ve stavu jak stojí a leží ve smyslu §1918 Občanského zákoníku a nelze uplatňovat jejich vady. VII. Vývoz do zahraničí a) Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty se řídí zákonem č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších změn. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty nejsou prohlášeny za kulturní památku. Účastníci aukce jsou povinni se seznámit s podmínkami prodeje předmětu kulturní hodnoty ve smyslu ustanovení zákona č.71/1994 Sb. b) Aukční dům může zajistit posudek předmětu jako podklad pro osvědčení k vývozu. Tato služba je zpoplatněna. VIII. Ochrana osobních údajů Aukční dům zásadně nesděluje jakékoli informace o dodavatelích a odběratelísch třetím osobám. Aukční dům s osobními údaji nakládá v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č.101/2000 Sb. Osobní data účastníků aukce budou uchována a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Účastníci aukce poskytnutím osobních údajů souhlasí s jejich zpracováním za účelem nabízení produktů a služeb aukčního domu, zasíláním informací o činnosti aukčního domu, dle zákona 480/2004 Sb., na dobu do odvolání souhlasu. Zpracováním osobních údajů může aukční dům pověřit třetí osobu jako zpracovatele. IX. Autorské právo Vlastníkem autorských práv k veškerému obsahu zveřejněnému na internetových stránkách aukčního domu, v katalogu a dalších tištěných materiálech, není-li explicitně uvedeno jinak, je aukční dům. Obsah tak nelze užívat bez jeho písemného souhlasu. Výjimkou je použití pro neobchodní účely za předpokladu, že obsah nebude modifikován nebo dále šířen. Aukční dům je i po nabytí vlastnického práva k předmětu vydražitelem oprávněn užívat obrazový i textový popis předmětu. X. Závěrečná ustanovení a) Tento aukční řád je závazný pro všechny účastníky aukce a vlastníky předmětů a jsou povinni se s ním podrobně seznámit. b) Poaukční doprodej předmětů se řídí tímto aukčním řádem. c) Pro případné spory a uplatnění vzájemných práv a povinností je rozhodující české znění aukčního řádu. Veškerá právní jednání dle tohoto aukčního řádu se řídí právními normami České republiky. V případě soudního sporu ze zprostředkování koupě a prodeje předmětu prostřednictvím aukce je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 6.


Terms and Conditions

By the submission of bids, the following Terms and Conditions of the Auctioneer are recognised and accepted: General Provisions - These Terms and Conditions are issued to direct and manage the sales of philatelic and other collectable items at auctions of Burda Auction, s.r.o. - Under the Terms and Conditions, the auctions are conducted as is customary in the international trade with philatelic and other collector’s items and in conformance with the legal regulations of the Czech Republic. - Only the clients of the Auction House and other persons approved by the Auction House are eligible for the auctions. - The Auction House is Burda Auction, s.r.o., Identification No. 27697754, with the registered office at Dejvická 306 / 9, 160 00, Praha 6. - The dates of the auctions can be found at the Auction House’s website, www.burda-auction.com, in the auction catalogue, in the media, etc. - The Terms and Conditions are binding on all auction participants and such participants undertake to comply with them. Conducting an auction - Information about auction items is provided by the Auction House at its website and in a printed auction catalogue. An auction participant is encouraged to personally inspect all the auction lots at pre-sale viewings and during the auction in the Auction House office. Those interested in inspecting the auction lots are obliged to comply with the measures undertaken by the Auction House to protect the auction property. - An auction is opened by a representative of the Auction House, who may announce last changes in the auction catalogue. Such changes can also be found at the Auction House website. - An auctioneer conducts the auction of individual lots in the order as listed in the catalogue. After the auctioneer announces the staring price, the prospective buyers place bids with the auctioneer by raising their numbers, via burdaLIVEBidding, through an auction agent, or by phone in cooperation with a person authorised by the Auction House. The prospective buyers may place several bids for a single lot, only the highest one being valid. The auctioneer must always act in a way that is the most advantageous to the prospective buyers by increasing the written bid, the bid via burdaLIVEBidding or by a prospective buyer in the auction room by a single minimum increment as given by the below table. A buyer bidding via burdaLIVEBidding or by phone is bidding at his or her own risk. The Auction House is not responsible for problems with connection due to an Internet or phone failure. Minimum bid increments made by the auctioneer:

From To Increment 100 CZK 1 900 CZK 100 CZK 2 000 CZK 3 800 CZK 200 CZK 4 000 CZK 9 500 CZK 500 CZK 10 000 CZK 39 000 CZK 1 000 CZK 40 000 CZK 98 000 CZK 2 000 CZK 100 000 CZK 195 000 CZK 5 000 CZK 200 000 CZK 490 000 CZK 10 000 CZK 500 000 CZK 980 000 CZK 20 000 CZK 1 000 000 CZK plus 50 000 CZK

- If no auction participant places a higher bid, the auctioneer will repeat the last bid made and, by knocking a hammer, closes the bidding for a particular lot, which means that the successful bidder with the highest bid is entitled to buy the lot for the price of the successful bid (the price is increased by a commission). The buyers are bound by their bids, which constitute an irrevocable contract of sale for the item offered for sale. The price of the successful bid cannot be lowered. - All objections, protests, and suggestions to the way the auction is conducted are finally dealt with by the Auction House respecting the rules of fair trade and international auction customs. The objections, protests, suggestions, and notifications must be made directly in the auction room otherwise they will not be taken into consideration. - The Auction House reserves the right to interrupt an auction, postponing it to a later date especially for serious technical reasons such as connectivity or power failure preventing the Auction House to provide support for the auction. Method of payment - Items bought in an auction must be paid for within 7 days after the close of the auction unless otherwise agreed with the Auction House. - In addition to the price bid, the successful bidder is charged by the Auction House a commission (buyers premium) of 19 percent. For lots denoted by D+, the successful bidder must pay a commission of 15,7 percent of the price plus VAT given by the legal regulations currently in force of the price bid by the successful bidder increased by the commission.

- The total price stated in an invoice can be paid: - personally in cash or credit card; - by a bank transfer (into the account indicated by the invoice); - by an online credit card payment - via GP webpay (VISA, MASTERCARD); - via PayPal. - The title to an item is transferred to the successful bidder buyer its price plus the commission has been paid. - Auction obstruction - an auction may be obstructed by an item being not paid for or not collected. If an auction is obstructed, the Auction House is entitled to a fine of up to 20% of the price bid by the successful bidder and the successful bidder must pay such a fine immediately. In addition, the Auction House may refuse to admit such a person to further auctions. Collection of item purchased - The successful bidder is obliged to collect the paid for item no later than 20 days after the auction unless otherwise agreed with the Auction House. - The Auction House will hand over the item in person or send it to the address indicated by the successful bidder. The flat-rate shipment will not be charged if the item is collected in person at the Auction House. If the item is sent by post to an address in the Czech Republic, a flat-rate shipment of 120 CZK is charged or 140 CZK for a C.O.D. shipment. - The flat-rate shipment outside the Czech Republic is calculated in advance by a special computer program based on the current rates charged by the Czech carriers, mainly by Česká pošta, s.p. The flat-rate shipment fee charged may be different from the postage (passage money) actually charged by the carrier. This does not constitute a reason for complaint or entitlement to being given back the money. Complaints - While the description of the auction items is made in good faith based on expertise and information generally available, it may not guarantee the condition described. The Auction House website provides additional and updated information on each item (front sites, and mostly also back sides of all items, also images from colletions etc.). The printed auction catalogue as a promotion document may not include complete information on an item. - It is the item’s owner who is responsible for its genuineness and quality not the Auction House. - Written complaints can be sent to the Auction House’s address. Returning items by a C.O.D. shipment is excluded and the Auction House will refuse to take over all such shipments sending them back to the sender. The deadline for filing complaints with the Auction House is 20 days of the date on which the auction was closed. - This deadline for filing complaints with the Auction House may be extended if the buyer asks for this because of the time needed to have the item checked for genuineness by an expert, which is always done at the buyer’s expense. The buyer must inform the Auction House of this by the above deadline. The item complained about must be returned in the original condition and packing. - A complaint cannot be filed: -about the defects apparent from the description or image of an item available at the Auction House’s website; - about a lot composed of 10 or more items (series, lots, mixed lots) - about lots marked KVP in the text (quality to be viewed) - about lots denoted [SBÍRKY] (collections). - In view of the above, the Auction House encourages personal inspections of items. The auction participants agree that the Auction House conducts the sale of items (collections, lots, and accumulations) as is within the meaning of Section 1918 of the Civil Code and their defects cannot be complained about. Export abroad - The sale and export of objects is governed by Act No. 71 / 1994 Coll. concerning objects of cultural value as amended. Such objects can only be exported from the Czech Republic after submitting an official document certifying that such objects are not cultural monuments. The auction participants must acquaint themselves with the sale conditions for objects of cultural value as set forth by Act No.71 / 1994 Coll. - For a consideration, the Auction House can offer an expert’s opinion of an object as a basis for an export certificate. Final provisions - These Terms and Conditions are binding on all auction participants and item owners, who are obliged to acquaint themselves with the details of the Terms and Conditions. - After-auction sales of items are governed by the Terms and Conditions. For any disputes, rights to be exercised, and obligations to be met, the Czech version of the Terms 3)and Conditions will prevail. All legal acts under the Terms and Conditions are governed by the law of the Czech republic. In the event of a litigation concerning the mediation of purchase and sale of an item in the auction, the competent court is the court for the district of Praha 6. This translation of “AUKČNÍ ŘÁD“ is provided for information only; the Czech text is to be taken as authoritative. FULL VERSION OF THE TERMS AND CONDITIONS ARE AVAILABLE ON OUR WEBSITE.

Transakční poplatek 2% Transaction fee 2% is charged

USD

BANKOVNÍM PŘEVODEM BANK TRANSFER | EUR only ČSOB a.s., Slovakia Číslo účtu / Account No.: 4005609008/7500 IBAN: SK6675000000004005609008 BIC: CEKOSKBX

BANKOVNÍM PŘEVODEM BANK TRANSFER | USD only ČSOB a.s., Czech Republic Číslo účtu / Account No.: 258546772/0300 IBAN: CZ2303000000000258546772 BIC: CEKOCZPP

PLATEBNÍ KARTOU OSOBNĚ PAYMENT BY CARD AT THE OFFICE

PAYPAL PAYPAL / CZK only

Transakční poplatek 1,5% Transaction fee 1,5% is charged

Transakční poplatek 4% Transaction fee 4% is charged

CZK

PLATEBNÍ KARTOU ONLINE ONLINE PAYMENT BY CARD

EUR

BANKOVNÍM PŘEVODEM BANK TRANSFER | CZK only Komerční banka, a.s., Česká republika Číslo účtu / Account No.: 115-2290130207/0100 IBAN: CZ9101000001152290130207 BIC: KOMBCZPP

CZK EUR USD

EUR USD

CZK

Platební možnosti / Terms of payment


Burda Auction tým Burda Auction team

Drahomíra Burdová vedoucí ekonomického oddělení Tel.: +420 233 313 654 d.burdova@burda-auction.com

Richard Burda ředitel r.burda@burda-auction.com

Mgr. Stanislav Výtisk specialista v oboru filatelie, historické dokumenty s.vytisk@burda-auction.com

Vladimír Dražan soudní znalec, znalec na pravost celin ČSR a celistvostí měnové reformy 1953 v.drazan@burda-auction.com

Ing. Stanislav Burian specialista v oboru filatelie, numismatiky, notafilie, faleristiky info@burda-auction.com

Bc. Katarína Pavlovská obchodní manažerka Tel.: +420 233 313 654 k.pavlovska@burda-auction.com

MgA. Lenka Burdová grafička frontoffice@burda-auction.com

Timoteus Hudcovic administrativní pracovník frontoffice@burda-auction.com

Ing. Martin Sikora, MSc. IT specialista m.sikora@burda-auction.com

Bc. Petra Vlachová obchodní manažerka, účetní Tel.: +420 233 313 654 p.vlachova@burda-auction.com

Dražba po telefonu Phone bids

Příjem telefonických příkazů v češtině a angličtině během aukce. Prosím sjednejte si tuto službu předem. V případě opomenutí zaslání příkazů nebo při problémech s vaším internetovým připojením neumožňující dražit online, se můžete obrátit s vašimi příkazy na Lenku Burdovou nebo Stanislava Výtiska i v průběhu aukce.

(free of charge) Telephone bids during the auction for English speaking clients (please notice us in advance).

If you have any troubles with sending us your bids, or with your internet connection please contact Lenka Burdova or Stanislav Výtisk during the auction.

MgA. Lenka Burdová | +420 774 567 940 | Tel.: +420 233 313 653 | info@burda-auction.com čeština, angličtina (služba zdarma u položek se souhrnnou vyvolávací cenou nad 10.000 Kč) | for English speaking clients Mgr. Stanislav Výtisk | +420 774 567 940 | Tel.: +420 233 313 653 | info@burda-auction.com čeština, angličtina (služba zdarma u položek se souhrnnou vyvolávací cenou nad 10.000 Kč) | for English speaking clients

Nezávislí agenti Auction Agents (paid service)

Znalci Experts present at the auction

Mgr. David Kopřiva | +420 774 261 036 | david.kopriva@email.cz čeština, němčina (placená služba) | für deutschsprachige Kunden (zu zahlende Leistung) RNDr. Miloš Hauptman | +420 602 366 437 | m.hauptman@seznam.cz čeština, angličtina (placená služba) | for English speaking clients RNDr. Michal Zika | +420 777 888 970 | +421 903 942 017 | mzika@hotmail.com slovenština, ruština, angličtina (placená služba) | for Russian and English speaking clients

V případě zájmu o odborné konzultace v obecných i specializovaných otázkách z oboru filatelie, se naši klienti mohou obrátit na přítomné filatelistické experty během aukce. Svou účast přislíbili: Marcel ARBEIT - Znalec SČF, známky ČSR II. a ČR Vladimír DRAŽAN - Soudní znalec od r. 1986, znalec SČF, celiny ČSR, čs. měnová reforma 1953, odhady cen ve filatelii David KOPŘIVA - Soudní znalec, znalec SČF pro obor Rakousko, poradce komise znalců SČF pro obor klasická vydání Evropy, odhady cen ve filatelii Bohumil SYNEK - Znalec ZSF, Slovensko 1939-45 Hynek TRNKA - Znalec SČF, letecké celistvosti ČSR Marek VRBA - Znalec SČF, ČSR I.


POŠTOVNÍ ADRESA | Mail address Burda Auction, s.r.o., Dejvická 306/9, 160 00 Praha 6 E-MAIL: info@burda-auction.com TEL.: +420 233 313 654 TEL.: +420 777 466 790 WEB: www.burda-auction.com

Public Auction 55 / PART II.: The Ludvík Pytlíček Collection of Czechsolovakia(III)  

Ludvík Pytlíček: The Large Gold Collection of Czechoslovakia 1918-1939, PART III, rare stamps of Czechoslovakia OCTOBER 1, 2017, Prague.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you