Auction Journal 48

Page 1

burda auction aukční dům

Listopadový aukční víkend Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 www.burda-auction.com burda|LIVE BIDDING

Aukční journal Auction 48 | journal Vážení klienti, těší nás, že vás opět můžeme oslovit tímto aukčním žurnálem, a upozornit tak na významnou událost tuzemské aukční sezóny. V tomto čísle představujeme výběr z nejzajímavějších položek listopadové Aukce 48, zamyšlení nad filatelií jako alternativní formou investice od Davida Kopřivy či zhodnocení úspěšné Aukce 47 z pera Vladimíra Dražana. Věříme, že vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání s vámi. Richard Burda a tým


Zajímavosti listopadové Aukce 48 Tall Ship

1852, Britská Guyana, SG.9, Tall Ship 1C černá/ purpurová. Podle všeho možná nejkvalitnější exemplář této známky vůbec, původně ze sbírek A. Casparyho (1957) a M. Burruse (1963). O významu tohoto kusu svědčí fakt, že byl M. Burrusem do jeho sbírky (druhá největší všech dob) zakoupen na sklonku jeho života (18821959), v době, kdy těchto známek měl sám již desítky, včetně bloků a dopisů, ale tato svou kvalitou zřejmě předčila ostatní. Srovnání s dalšími těmito známkami v katalozích nejlepších sbírek - ex. Ferrary, Caspary, Burrus, Du Pont, je velmi výmluvné.

Jihoamerická rarita

1880, Venezuela, Sc.67, B o l í v a r 2 5 B rů ž ovo - červená, známka s původním lepem s obvyklým nepravidelným zoubkováním této emise „Escuelas“; nejvzácnější a nejdražší venezuelská známka s atestem M. Eichele. Vzadu signatura „F de C“ -Francis de Coppet (1830-1914) byl americký bankéř a fenomenální sběratel mj. Jižní Ameriky (majitel nejvzácnějších „Cotton Reels“ Britské Guyany). Námi nabízená známka zřejmě původně pochází z prodeje jeho sbírky v dubnu roku 1893 u T. W. Scott v New Yorku, katalog oceňuje $5000, unikátní nabídka!

Mauritius

1859-1861, Mauritius, SG.35, Britannia 1Sh žlutozelená. Nezoubkovaná známka v bezvadné kvalitě s krásným střihem a majetnickou značkou „Pack“ - Charles Lathrop Pack (1857-1937) byl americký magnát, jeden z pěti nejbohatších lidí v USA před I. světovou válkou a rovněž legendární sběratel, člen Roll of Distinguished Philatelists, Hall of Fame APS, držitel Crawford Medal atd. Stal se majitelem světových rarit jako „Pack Strip“ (spojené brazilské 30R+60R Bulls eyes) apod. Námi nabízený kus je po všech stránkách skvělá známka, prodána mj. u Harmer/Rooke New York v roce 1945, zkoušena H. Bloch, atest M. Eichele - „ausseordentlich frische Marke“, katalog oceňuje pro * £650, pro ** minimálně £1.300.

SO 1920 Hradčany 20h karmínová s převráceným přetiskem

20h karmínová nezoubkovaná s převráceným přetiskem SO 1920!, Pof. SO7 Pp, známkové pole 67/1, přetiskové pole 34/A . Zkoušeno Lešetický, Hirsch, Tribuna, Gilbert + aktuální atest Vrba, katalog Pofis oceňuje 100.000Kč. Svěží exemplář pocházející ze staré sbírky, na trhu se prakticky nevyskytuje. Jedna z nejvýznamnějších položek emise SO 1920!

Letecký 4-blok s převráceným přetiskem

Búšehr

1915, Persie (Írán), Britská okupac e , SG.21, íránská známka 10Ch s přetiskem „BUSHIRE / Under British/ Occupation“ v bezvadné kvalitě, zkoušeno H. Bloch, náklad pouze 66 kusů, katalog oceňuje £2.750. Přístavní město Búšehr na pobřeží Perského zálivu bylo obsazeno během I. světové války britskými jednotkami od 8. srpna do 18. října 1915.

První zoubkování na světě

I. letecké provizorium hodnota 28Kč/1000h fialová, Pof.L3 Pp, nezoubkovaný 4-blok s pravým okrajem a převráceným přetiskem! Pěkný a ojedinělý celek, zkoušeno Mrňák, Gilbert, katalog oceňuje 22.500Kč!

Kompletní Košické archy poprvé v aukci!

Zanzibar

1895-1896, Zanzibar, SG.2, indická známka Viktorie 1 Anna fialová „plum“ s modrým přetiskem ZANZIBAR. Na trhu prakticky nedostupná známka s bezvadným zoubkováním a atestem BPA. Katalog oceňuje £3.000, jedná se o mimořádnou nabídku!

1850, Velká Británie, SG.16b, SG.Spec.CE2, 4-blok známek 1P červenohnědá z tiskové desky 96 vydání 1841 s prvním zoubkováním na světě ARCHER PERFORATION. Celkově velmi pěkný a atraktivní blok s bezvadně dochovanou perforací, jakékoli celky této známky jsou extrémně vzácné, katalog oceňuje £20.000.

Série Košického vydání v celých arších (!), Pof.353359, hodnoty 2K, 5K a 6K v nerozřezaných 240ks arších, velké kříže bez přehybů – luxusní; hodnoty 1,50K, 9K, 13K a 20K v kompletních 120ks arších, převážně v bezvadném stavu; ojedinělý nález v plechové krabici po 70 letech, kompletní archy poprvé nabízeny v aukci, neopakovatelná nabídka!


Zamyšlení nad trhem Jak víme, ceny ve filatelii tvoří poptávka sběratelská a investiční. A také samozřejmě kombinace obojího, neboť i ten, kdo přistoupí ke známkám zprvu jen s investiční motivací, brzy neodolá jejich kráse, jeho aktivita se tak dostává na subjektivní rovinu a vždy pak vzniká nová, osobitá sbírka, jež se zhodnocuje a přináší radost a prestiž. Co vše je ale onou investiční motivací, či-li proč dávat do známek peníze? - základní odpověď je „A proč by ne?“...Vždyť čím větší diverzita, tím větší jistoty a racionalita při zacházení s majetkem. Je-li někdo existenčně zajištěn, vlastní nemovitosti, má zainvestováno tradičně, tj. v akciích a cizích měnách, proč nejít na trhy alternativní ? Samo sebou, skoro každý má nějaké zlato, ale co s ním ? Čeká ho zřejmě těžké „medvědí“ období. Zlato má mnoho rizik, banky se jím již méně zajišťují (Švýcarsko a Čína jsou fatální případy), zlato „nepracuje“ - leží v trezoru stejně jako před tím leželo v zemi, Měnový výbor FEDu brzy opět zasedne a možná konečně zvýší úrokové sazby, což pošle dolar nahoru a zlato dolů. Investoři do zlata

Vzácné, staré a dějinami filatelie a trhem prověřené známky jsou „bezpečným přístavem“ za všemožných krizí a měnových turbulencí. Drží cenu. Navíc, zjednodušeně řečeno, před krizí a za krize rostou ceny významných známek díky vyšší obecné poptávce za účelem uchování hodnoty a tezaurace. Po krizi, byť dochází k výprodejům, některé ceny dále rostou díky přirozené nové energii sběratelské poptávky středních vrstev a investoři využívají nárůst kupní síly (brzy zřejmě USD a GBP - Bank of England chystá zvýšení sazeb v roce 2016) pro levné nákupy v zahraničí. „Výnos“ - některé známky rostou prakticky setrvale, poptávka u nich takřka vždy převyšuje nabídku. Ty nejlepší sběratelsko - investiční známky (mnohé z Velké Británie, kolonií, USA a některých „štik“ - perspektivních regionů v závislosti na různých trendech) „prostě nejsou“ a když se dostanou na trh, je potřeba po nich „skočit“. Dobré známky také leží, ale na rozdíl od zlata „pracují“ - stárnou, jsou čím dál vzácnější, množství informací o nich (o vzácnosti a kontextech) se zvětšuje, zpřesňuje a zasahuje i větší okruh potenciálních zájemců. Tím roste jejich „váha“, význam, prestiž, poptávka a cena. Známky také „fungují“ ve struktuře sbírky a zhodnocují se významem celku, v němž se nacházejí. Zlatá cihla nemá funkci ve vztahu k ostatním, cihly se nedají sbírat, nemají minulost, životopis ani vlastní prestiž.

„King of hobbies, hobby of kings “ (Jiří V., král Velké Británie) zdroj: S&P Dow Jones Indices

se upínají k podzimní svatební sezóně v Indii, či k různým indexům nákupních manažerů, všemožným indikátorům, tržním sentimentům a věští z křišťálové koule. Díky problémům komodit se jako zajímavá alternativa ukazují právě vzácné známky.

500%

DOW JONES / AKCIE

450%

GB 250 RARE STAMP INDEX / ZNÁMKY

400%

GOLD / ZLATO

- staré a vzácné známky jsou „prestižní a důvěryhodné“. Vždy coby „haute niveau“ (přívlastek pro filatelii z pera jednoho z otců zakladatelů J.B. Moense 1833-1908), filatelie byla a je exkluzivní součástí západní kultury, královské hobby pro střední a vyšší společenské vrstvy. V každé době ji spoluvytvářely skvělé osobnosti - panovní-

350% 300% 250% 200% 150% 100% 0% -50%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ci, největší byznysmeni, šlechta, umělecké a vědecké celebrity. Tisíce významných a světově proslulých sběratelů, investorů, obchodníků a publicistů položily základy, vytvořily tradici a i dnes udávají tón. Inspirovaly a inspirují dnešních 70 milionů filatelistů a tržní cenové a sběratelské trendy. Připomeňme alespoň některé prominentní osobnosti: hrabě Ferrary, De Coppet, Hind, Lichtenstein, Rothschildové, král Jiří V., Burrus, král Farouk, král Karel II., dynastie J. K. Lilly, F. D. Roosevelt, Caspary, Du Pont, Kanai, J. Lennon, Freddie Mercury, Bill Gross, Uexküll, šejk Saud al Thani, St. Weitzman a další. - a konečně, tyto známky jsou i „krásné“ a přinášející radost a mnoho zážitků a dobrodružství spojených s jejich hledáním, získáváním a tvorbou sbírek.

Bill Gross

zdroj: http://born2invest.com/cdn/wp-content/uploads/2015/03/427.jpg

„It‘ s four times profit. It is better than the stock market.‘‘ (Bill Gross, zakladatel Pacific Investment) Bill Gross, americký miliardář a filantrop, renesanční osobnost amerického kapitálového trhu, je zakladatelem jednoho z největších investičních fondů - Pacific Investment Management, zaměřeného zejména na trh dluhopisů. Gross, který vlastní jednu z největších sbírek na světě a byl majitelem mj. 4-bloku světoznámé Inverted Jenny, tezauroval vzácné známky za 50-100 miliónů USD, a považuje tuto investici za stabilní a velmi výhodnou. V roce 2007 se rozhodl prodat sbírku klasické Velké Británie, kterou v roce 2000 koupil za $2,5 miliónů. Dosažených $9,1 miliónů dolarů předčilo všechna očekávání a Gross komentoval výsledek dnes již legendární větou „čtyřnásobný zisk ze známek je lepší než trh s akciemi“. Text Mgr. David Kopřiva, soudní znalec, externí spolupracovník firmy


Desetiletá bilance cen

Právě vyšel nový katalog Stanley Gibbons 2016, a to vybízí k 10-letým bilancím a srovnáním s rokem 2006. Pro sběratele Velké Británie a Britského impéria se jedná často o příjemné čtení, zejména u „specialit“. Namátkou vybíráme losy z Aukce 48: *GB 1 *GB 16b , „Archer“ 1 ks *GB 45 TD 9 celá deska *Rhodesie 199b *Samoa 84a *Borneo 284a *Labuan 112a *Madagaskar 59a *Kamerun B13a *N. Guinea GRI 60 *BEA 99 *Ascension 19b *Búšehr 21 *EA a Uganda 60 *Zanzibar SG.2 *B. Guyana SG.9 *Borneo 183

£325 £1200 £2400 £1800 £350 £850 £1000 £600 £950 £1200 £1600 £350 £1100 £425 £2500 £4250 £375

| | | | | | | | | | | | | | | | |

£525 £3500 £3600 £2500 £850 £1700 £1400 £950 £1300 £1900 £2500 £750 £2750 £800 £3000 £5500 £750

A ještě, v souvislosti s růstem cen, poznamenejme k minulé Aukci 47, že jí prošlo několik těžko opakovatelných a z hlediska investic mimořádně zajímavých položek mj. Kenya a Uganda SG.105s 100£ specimen. Tato známka rostoucí mezi 2012-2015 o 100% na £3250 zrychlila svůj růst a přidala pro rok 2016 dalších 47% oproti základu z roku 2012 na £4.000.

Zhodnocení Aukce 47

Na srpnové Aukci 47 bylo nabídnuto více než 3.000 položek, v souhrnné vyvolávací ceně 9,2 mil. Kč. S nabídkou 2.567 losů za 8,5 milionu Kč opět suveréně převažoval filatelistický materiál. Celková prodejnost přesáhla 75 %, zákazníci během 2 aukčních dnů utratili takřka 10 mil. Kč. Téměř 70% prodaných položek bylo vydraženo za ceny vyšší, často s výrazným navýšením. Nárůst dosažených příklepových cen oproti cenám vyvolávacím činil 1,8 mil. Kč. Prakticky všechny drahé položky našly kupce, což svědčí o ochotě sběratelů i investorů v současné době nakupovat. Nejdražší prodanou položkou v celé aukci byl Heydrichův aršík s původní obálkou se shodným číslem „635“ a s vylepenou smuteční známkou Heydrich 60h + 440h s poštovním razítkem PRAHA 10/ 4.VI.43, nabídnutý za 250.000 Kč. Po dramatickém souboji 6 zájemců získal zákazník dražící po telefonu aršík za 537.000 Kč (!), což je absolutně rekordní částka, jaká kdy byla za Heydrichův aršík zaplacena. U celé řady dalších položek byly realizované ceny často překvapivě vysoké. Mimořádný zájem o filatelistický materiál československé provenience, za který zákazníci utratili 4,5 mil. Kč, dokládají následující čísla o jeho prodejnosti. ČSR I.: 90 %; Čechy a Morava: 86 %; Slovensko 1939-45: 94 %; ČSR II. (308 položek!): 81 % a ČR: 75 %. Prodejnost u filatelistického materiálu evropských zemí dosáhla solidních 65 %. Pokud jde o zámoří, přetrvává zájem o hodnotný, většinou klasický materiál, prodala se naprostá většina položek ze Severní i Střední Ameriky a Karibiku (prodejnost 83 - 92 %), u Severní, Východní i Západní Afriky byla minimálně 73 %. Celková tržba za tento filatelistický materiál činila 1,9 mil. Kč. Příjemným překvapením i pro pořadatele byla prodejnost 80 % u fiskálních cenin, za zajímavé ceny se podařilo prodat všech 9 studijních sbírek tvořící první část pozůstalosti po nestorovi české fiskální filatelie panu PhDr. Kořínkovi. Pro Burda Auction Vladimír Dražan

BURDA AUCTION - PŘEDNÍ AUKČNÍ DŮM V ČR, VÁŠ PARTNER VE FILATELII - filatelistický materiál na světové sběratelské a tržní úrovni, s důrazem na vzácnost a kvalitu - prvotřídní klientské služby - snaha o co nejvyšší zákaznickou spokojenost - maximální odbornost - expertní a informační podpora - inovace a kreativita

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST Pondělí 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. Středa 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. (Návštěvu si sjednejte předem) ADRESA Burda Auction, s.r.o., D ejvická 9, 160 00 Praha 6

TEL. +420 233 313 654 E-MAIL info@burda-auction.com WEB www.burda-auction.com