Auction Journal 47

Page 1

burda auction aukční dům

Srpnový aukční víkend Aukční dům, Dejvická 9, Praha 6 www.burda-auction.com burda|LIVE BIDDING

Aukční journal Auction 47|journal Vážení klienti, v rukou držíte nový Aukční journal, ve kterém bychom vás chtěli pravidelně informovat, ať již v tištěné či elektronické podobě, o novinkách v naší firmě, připravovaných aukcích a výjimečných položkách světové i domácí filatelie. V tomto čísle představujeme výběr z nejlepších losů srpnové Aukce 47, která celkově nabídne téměř 3.000 položek filatelie a dalších sběratelských oborů. Závěrem uvádíme zhodnocení minulé aukce z pera Vladimíra Dražana. Věříme, že vás naše nabídka zaujme a těšíme se na setkání s vámi ve třetím srpnovém víkendu. Richard Burda a tým


Zajímavosti srpnové Aukce 47 Soutěžní návrh Charlese Whitinga na první známku světa

1840, Velká Británie, SG.2, Penny Black černá, tisková deska 5, písmena Q-K. Známka s původním lepem s plným až širokým střihem v bezvadné kvalitě. Přiložen atest RPS London. Katalog Gibbons oceňuje £12.500. Jde o mimořádnou nabídku, atestované neupotřebené Penny Black se vyskytují i na světovém filatelistickém trhu jen ojediněle!

„Trial Plate“ bez písmen v definitivní barvě. Bezvadný a vzácný exemplář, katalog Gibbons Speciál oceňuje £1.800.

Keňa a Uganda, slavná „stolibrovka“

Penny Black,

vzácná tisková deska 9

1839, Velká Británie, ESSAY (návrh) Charlese Whitinga. Vítězný, ale poté nepřijatý soutěžní návrh na první známku světa, „POST OFFICE 1 PENNY“ v červené a modré barvě. Velmi pěkný exemplář s typickými malými okraji. Soutěž „Treasury Competition“, která byla vypsána britským ministrem financí, vyhráli čtyři autoři včetně Ch. Whitinga. Autor poštovní reformy ve Velké Británii Rowland Hill však nakonec prosadil svůj návrh známek „Black Penny“ dle původní rytiny medaile od Wiliama Wyona. Nepřijaté Essaye z „Treasury Competition“ jsou ozdobou velkých sbírek klasické Británie včetně královské Royal Philatelic Collection! Katalog oceňuje minimálně £2.000.

Penny Black s původním lepem v bezvadné kvalitě

1840,Velká Británie, SG.2, Penny Black, vzácná tisková deska 9, písmena J-A, atest BPA. Touto tiskovou deskou byla vytištěna pouze velmi malá část nákladu, katalog Gibbons ji oceňuje jako třetí nejcennější po TD 10 a 11 sumou £21.000.

1922-1927, Keňa a Uganda, SG.105s, Jiří V. £100 červená / černá s přetiskem SPECIMEN. Bezvadná známka s původním lepem. Zkoušeno Bartels, katalog oceňuje £3.250. Vůbec nejvyšší nominální hodnota známky v historii, vzácná i s přetiskem. Známka bez přetisku je prakticky nedostupná, katalog oceňuje £140.000. Exkluzivní a zřejmě neopakovatelná nabídka slavné „stolibrovky“.

Labuan, významná koloniální rarita

2 Pence blue, zkusmý tisk

1841, Velká Británie, zkusmý tisk pro známku SG.13, 2 Pence blue. Tisk ze zkusmé desky

1901-1905, Labuan, SG.140, známka Severního Bornea Znak 2$ zelená „dull green“ s přetiskem LABUAN. Velmi pěkný exemplář s atestem RPS London, katalog oceňuje £3.500. Jedná se o významnou koloniální raritu!


Jižní Afrika – Oraňsko spojený pár s přetiskem a bez přetisku, ex Dale Lichtenstein

1900, Jižní Afrika – Oraňsko, SG.106b, Britská okupace, Oranje Vrij Staat 3P ultramarínová s přetiskem „V.R.I. 3D“. Spojený pár s přetiskem a bez přetisku v bezvadné kvalitě. Katalog vůbec neodráží vzácnost tohoto impozantního chybotisku. Výjimečná nabídka pocházející z prestižní sbírky Dale Lichtenstein!

Hradčany 20h karmínová, neperforovaný 4-blok se spojenými typy příček

Heydrichův aršík doplněný původní obálkou s denním razítkem Praha-Hrad Protektorátní Heydrichův aršík (Heydrich Block), Pof.A111; Mi.Bl.1. Aršík se svěžím původním lepem zcela bez stopy po nálepce, větší rozměr 102 x 146 mm, II. typ, perforační rámec A, číslo aršíku „635“, doplněn původní obálkou se shodným číslem „635“ a s vylepenou známkou Heydrich archového vydání s otiskem denního razítka PRAHA 10/ 4.VI.43 z ochoty. Jedná se o razítko poštovního úřadu Praha-Hrad s datem dne konání smuteční tryzny. Pravděpodobně unikát, není znám jiný obdobný kus s obálkou s pravým razítkem. Katalog Michel oceňuje 26.000€, náklad pouze 1.000 ks. Opatřeno fotoatestem Beneš 2015. Výborná kvalita, v Aukci 45 byl vydražen I. typ s perforačním rámcem B bez původní obálky za 360.000 Kč (!). Zcela mimořádná nabídka, dle katalogů nejcennější aršík z celé světové filatelie.

Josef Tiso 10 Ks Jubilejní, dvě neoddělená neperforovaná meziarší

20h karmínová, Pof.9N STp. Nezoubkovaný 4-blok (!) se spojenými typy příček, známková pole 51-52 a 61-62, I. tisková deska. Na známkovém poli 61 s II. typem příčky. Zkoušeno Mrňák, takřka neznatelná stopa po první nálepce. Dosud známy čtyři kusy 4-bloků se spojenými typy příček, viz Vzácnosti – Karásek. Katalog Pofis oceňuje 50.000 Kč, katalog Merkur Revue 80.000 Kč, příručka Škaloud 100.000 Kč. Prvorepubliková rarita hodna špičkových sbírek, na trhu se prakticky nevyskytuje!

Josef Tiso 1945 (Jubile jní), Alb.M125 (2x4). Příležitostné známky k š e st é m u výr oč í sa mostatnosti Slovenska, hodnota 10 Ks fialová, dvě spojená vodorovná 4-známková meziarší s dolním okrajem. Luxusní kvalita, zkoušeno Mahr, Möbs, na dolním meziarší značka M.D.V.P./pošta, katalog Album oceňuje dvě meziarší 120.000 Sk. Emise Tiso (Jubilejní) se tiskla podobně jako všechny vydané emise od roku 1943 v tiskárně Andreja a to hlubotiskovou technikou. Na žádost Slovenské vlády a prezidenta Tisa byl pro reprezentační účely od každé hodnoty vybrán jeden tiskový list (2x 100-známkový arch), který nebyl operforován a byl rozřezán do 4-bloků. Tyto byly následně opatřeny razítkem M.D.V.P./ Pošta a v kožených albech připraveny jako dary. Vzniklo tedy 50ks nezoubkovaných 4-bloků od každé hodnoty. Protože známky hodnoty 10 Ks byly oficiálně vydávány také s meziarším, tiskárna dodala rovněž tato meziarší v nezoubkované variantě a to v počtu 10 kusů. Podle Ladislava Novotného se po 2. světové válce dochovala pouze dvě 4-známková meziarší (dnes znám pouze 1 kus) a jen jeden exemplář dvou spojených 4-známkových meziarší!


Vladimír Dražan hodnotí minulou aukci Mimořádnou jednodenní mezinárodní sálovou aukci připravila firma Richarda Burdy na sobotu 23. května 2015, opět v prostorách svého aukčního domu v Praze 6 - Dejvicích. Nabídnuto bylo přes 2.000 položek v souhrnné vyvolávací ceně 5,8 mil. Kč, přičemž jako obvykle převažoval filatelistický materiál. Celková prodejnost se přiblížila hranici 80% (!) při objemu 5.5 mil. Kč. Značný zájem o většinu položek dokazuje i další údaj: pouze 28% položek se prodalo za základní vyvolávací ceny, všechny ostatní se prodaly za ceny vyšší, často s výrazným navýšením. Nárůst dosažených příklepových cen oproti cenám vyvolávacím činil téměř 1 mil. Kč. Nejdražší prodanou položkou byla listina s autogramem! Kolkovanou kvitanci z roku 1874 s vlastnoručním podpisem zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela získal zahraniční sběratel za rekordních 84.000Kč, na písemnou nabídku. Za částku 60.000 Kč se vydražila klasická známka Církevního státu z roku 1852, Znak 50 Baj modrá (katalog Sassone č.10) vyobrazená na titulní straně aukčního katalogu, přiklepnutá zákazníkovi dražícím osobně v sále. Celková prodejnost u filatelistického materiálu evropských zemí dosáhla velice solidních 70%, ve finančním objemu 1,1 milionu Kč. Pokud jde o zámoří, přetrvává zájem zejména o klasický materiál, s prodejem položek v cenovém rozpětí 10.000 - 30.000Kč nebyl problém, prodaly se např. všechny položky Britské východní Afriky, včetně zkusmých tisků z let 19101912 pocházejících ze světoznámé tiskárny De La Rue. U položek ze Severní Ameriky, Karibiku a Severní, Východní i Západní Afriky byla prodejnost minimálně 80%, u Střední Ameriky, Oceánie a Antarktisu dokonce 100 %. Tržba za filatelistický materiál ze zámoří přesáhla 900.000Kč. Zajímavé jsou výsledky u položek československé provenience. Naprostá většina realizovaných cen u ČSR I. se pohybovala v obvyklých relacích, např. oblíbené Vejprtské falzum 100h hnědá (Pof. F20) se vydražilo za 42.000Kč. Prodejnost i tentokrát lehce překonala hranici 90%. Velmi zajímavá byla nabídka Protektorátu ČaM, majitele změnilo 85% nabídnutých losů. Zcela mimořádný zájem vzbudila kompletní nezoubkovaná série Slovenského štátu „Pred ohnivým drakom“ v krajových 4-blocích (!), Alb.N115-118, nabídnutá na našem trhu poprvé od roku 1945! Nejdražší položkou ČSR II. byly úředně nevydané 10-bloky XIV. sjezd KSČ, za které nový majitel zaplatil 70.000Kč včetně provizí, tedy o 20.000Kč více, než je katalogová cena! Z dalších sběratelských oborů stojí za zmínku 80% prodejnost autografů, za které sběratelé zaplatili přes 260.000Kč.

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST Pondělí 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. Středa 9 - 12 přestávka 13 - 17 hod. (Návštěvu si sjednejte předem) ADRESA Burda Auction, s.r.o., D ejvická 9, 160 00 Praha 6 TEL. +420 233 313 654 E-MAIL info@burda-auction.com WEB www.burda-auction.com