Page 1

1st International Students’ Stem Cell Congress Of Turkey

13 MayÄąs 2012 www.istanbulstemcell.com


İçindekiler

Giriş

3

TÜRKKÖK Tanıtımı

4

İÜKÖK Tanıtımı

7

İÜKÖK’ün Düzenlediği Etkinlikler

9

Bilimsel Program

11

Konuşmacılar

12

Sosyal Program

13

Bütçe

14

Sponsorluk Bilgileri

16

Kongre Yeri: İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisi İÜKÖK İletişim Bilgileri

17 18

~2~


Giriş Kök hücreler vücudumuzda bütün dokuları ve organları oluşturan ana hücrelerdir. Henüz farklılaşmamış olan bu hücreler sınırsız bölünebilme ve kendini yenileme, organ ve dokulara dönüşebilme yeteneğine sahiptir. Bu özellikleri bakımından kök hücreler başta kanser, sinir sistemi hastalıkları (Alzheimer) ve hasarları, metabolik hastalıklar (diyabet), organ yetmezlikleri, romatizmal hastalıklar, kalp hastalıkları, kemik hastalıkları ve daha birçok alanda kullanıma sahiptirler. Bilim ve teknolojideki son gelişmeler doğrultusunda gözler birçok hastalık için kök hücre kullanımı tedavisi çalışmalarına yönelmiştir. Tedavisi şu an için mümkün olmayan birçok hastalığın üstesinden gelmek amacıyla kök hücrelerin kullanımına dair halen sayısız araştırmalar devam etmekte. Dünya çapında bu kadar geniş çalışma alanı bulan ve umut vadeden bu alanda, ülkemiz bilim insanlarının farkındalık kazanarak gelişen biyoteknolojik sürecin içerisinde yer almaları, ancak en güncel çalışmaları takip etmeleri ile mümkündür. Bu doğrultuda Türkiye ve yurtdışından kök hücre alanında uzman kişilerle, konuya ilgi duyan öğrencileri bir araya getirmek, hem sosyal hem bilimsel bir paylaşım ortamı yaratmak amacıyla yola çıkan TÜRKKÖK, kongrelerinden ilkini İÜKÖK aracılığıyla İstanbul’da düzenleyecektir. Tıp, moleküler biyoloji ve genetik, diş hekimliği, biyoloji, biyomühendislik gibi alanlardan öğrencilere hitap eden, böyle önemli ve büyük çapta bir organizasyonun gerçekleştirilmesi siz sponsorlarımızın desteğine bağlıdır. Tıbbın geleceği olarak gördüğümüz ve dünyada büyük bir hızla devam etmekte olan kök hücre araştırmaları konusunda, bilim adına ufak da olsa bir fark yaratmak için desteğini esirgemeyen siz sponsorlarımızı, desteğinizle birlikte kongremizde görmekten onur duyacağız. Kongre web sitemize ulaşmak için; www.istanbulstemcell.com

~3~


Türkiye Kök Hücre Öğrenci Konseyi (TÜRKKÖK) Tanıtımı Kök hücre uygulamaları gerek laboratuar gerekse klinik alanlarda yoğun bir şekilde uygulanmakta ve bilimin her alanında giderek artan yoğunlukta çalışılmaktadır. Yüksek çoğalma ve farklılaşma yeteneğine sahip bu hücreler tedavi alanında bir zamanlar imkansız denileni zorlamaktadırlar. Kök hücre çalışmaları somut verileriyle pek çok hasta için umut ışığı yakmakta ve geleceğin bilim adamları olmaya aday biz öğrenciler için de geniş multidisipliner bir çalışma alanı oluşturmaktadır. TÜRKKÖK (Türkiye Ulusal Kök Hücre Öğrenci Konseyi) ise tüm bunların ışığında kök hücre araştırmalarında ve araştırmaların klinik uygulamaya geçiş aşamalarında, geleceğin bilim adamları olan sağlık bilimleri öğrencilerinin yer alması ve bu yolla kök hücre araştırmalarına öğrencilerin yönlendirmesi ve eğitim süreci içerisinde öğrencilerin bu hedef doğrultusunda netice elde etmelerinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Mayıs 2011’de Ankara, Hacettepe, İstanbul, Ege, Gazi, Kayseri-Erciyes, GATA, Yeditepe, Celal Bayar üniversitelerinin öncülüğünde “Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği’nin (http://www.hucreseltedavi.org/)” desteğiyle kurulumu gerçekleşen bu topluluk günümüzde diğer üniversitelerin de katılımlarıyla büyümekte, kök hücre için öğrenciler arasında ortak bir çatı oluşturmayı çalışmaktadır.

TÜRKKÖK ETKİNLİKLERİ Belirtilen amaçlarımızı yerine getirmek hedefiyle kuruluş tarihimizin hemen akabinde gerçekleştirdiğimiz sempozyumu takiben sene içerisinde TÜRKKÖK’ün düzenli olarak organize edeceği etkinlikler aşağıdaki gibidir:

KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

TÜRKKÖK olarak her sene en az 1 tane ulusal sempozyum ve 1 tane de uluslar arası kongre düzenlemekteyiz. Aktif hale geldiğimiz 2011-2012 dönemi itibariyle 1. Kök Hücre Öğrenci Sempozyumu’nu Ankara’da 23 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Uluslar arası kongremiz ise İstanbul’da 13 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşecektir.

~4~


Sempozyum kapsamında ülkemizdeki önde gelen araştırmacıların bilgi birikimi ve konu ile ilgili çalışmalarından yararlanmamızın yanı sıra çeşitli öğrenci sunumlarına da yer vererek ülke genelinde kök hücre konusuyla ilgilenen tüm arkadaşlarımızı bu alanda her sene tekrar eden şekilde aktif bir üretim haline geçmelerini hedeflemekteyiz. Düzenlediğimiz sempozyumlarla öğrenci ve öğretim üyelerini birbirine bu denli yakınlaştırarak aradaki paylaşımı en üst düzeyde sağlamayı amaçlıyoruz. Uluslar arası kongrelerimizin kapsamında ise dünya çapında önde gelen isimleri, dünyanın her bir yanından gelen ilgili öğrencilerle bir araya getirip eşi dünyada bulunmayan kök hücre temalı öğrenci kongreleri serisinin ilkini 2012 senesiyle birlikte başlatıyoruz. Bu sayede yalnızca ulusal çerçeve içerisinde kalmayıp hedefimizi ”tüm dünya ile bilgi alışverişine girebilecek” bir boyuta taşıyabilmeyi sağlamış olacağız.

~5~


Yurtiçi/Yurtdışı Staj Desteği/Danışmanlığı Yurtdışında veya ülkemiz sınırları içerisinde kök hücre üzerine araştırma yapmakta olan yüzlerce araştırma laboratuarı, enstitü vs. bulunmakta. TÜRKKÖK olarak en önemli hedeflerimizden birisi ise ülkemiz genelinde konuyla ilgili olan tüm arkadaşlarımızı bu merkezlerde staj yapmak üzere teşvik etme ve cesaretlendirmenin yanı sıra onlara başlatmak istedikleri bu başarı yolculuğunda başından sonuna kadar destekte bulunmak. İlgili arkadaşlar başvuru, kabul ve staj gerçekleştirme süreçleri boyunca daha önceden benzer tecrübeler yaşamış arkadaşlar tarafından bilgilendirilecek ve yönlendirilecektir.

Periyodik Bültenler TÜRKKÖK olarak yönetim kurulunun uygun gördüğü şekilde belli periyotlar halinde kök hücre konusuyla ilgili öğrenci bilimsel bültenleri çıkarılacaktır. Çıkarılan bültenlerin ülke genelinde dağıtımının yapılması sağlanacak ve bu sayede tüm TÜRKKÖK üyelerinin bilimsel gelişmeleri yine öğrencilerin ağzından takip etmesi hedefine ulaşılacaktır. Aynı zamanda bilimsel yazıları hazırlayan arkadaşlarımız bu yazıların hazırlanması konusunda karşılaşılan zorlukların neler olduğunu tecrübe edecek ve ileriki yaşamlarında karşılaşacakları olası zorlukları “daha çok erken yaşta çözmüş olacaklardır.”

Çalışma Grupları Ülke genelinde, özellikle birbirine yakın illerdeki öğrencilerin kendi aralarında toplanacağı biçimde Hematoloji, Nöroloji, Kardiyoloji gibi başlıklar altında çalışma grupları oluşturulacaktır. Oluşturulan bu gruplar içerisinde konuyla ilgili çeşitli makaleler sunulacak ve en sonunda yapılan çalışmalar rapor halinde kayda geçirilecektir. Bu sayede tüm üye arkadaşlarımız bilimsel tartışma atmosferini yakalamış olmanın yanı sıra sunum yapma konusundaki becerilerini de artırmış olacaklar.

~6~


İÜKÖK Tanıtımı

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kök Hücre Kulübü (İÜ-KÖK), 1 Mart 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi’nde bir çalışma grubu olarak toplanan öğrencilerin 1 Temmuz 2011 tarihinde resmi bir kulüp haline dönüştürdükleri bir oluşumdur. Bu yazıda kulübün kuruluş amacı, kuruluş yılında gerçekleştirdiği etkinlikleri ve şu anda ne aşamada olduğu anlatılacak; önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek etkinlikler de dahil olmak üzere kulüp üyelerinin uzun vadede hedeflerinin neler olduğu kısaca özetlenecek. Esas olarak ise öğrencilerin Kök Hücre’yi temel alan bir kulüp kurmalarının tüm nedenleri “Neden Kök Hücre?” adlı başlık altında tartışılacaktır. Neden Kök Hücre? Kök hücrenin geçmişi 1800’lü yılların ortalarında vücudumuzdaki birtakım hücrelerin diğer hücreleri oluşturduğunun farkına varılmasına dayanmaktadır. 1961 yılında ise Kanadalı araştırmacıların bir radyasyon araştırması sırasında kendini yenileyebilen hücrelerin varlığından kazara haberdar olmaları bu alanın en büyük başlangıç noktalarından birisi sayılmaktadır. Ancak 70’li yıllar itibariyle kök hücre çalışmalarının önüne dünya genelinde etik sorunlardan dolayı birtakım engellerin çıkarılması öncelikle bu alandaki çalışmaların yavaşlamasına neden olacağı düşünülse de her geçen sene yapılan çalışmaların oranı gittikçe artmaya devam etmiştir. Çünkü tüm hücrelerimizin kaynağı olan bu hücrelerin, kanser kök hücrelerinin keşfiyle kanser de dahil olmak üzere tıbbın her alanında yer alabilmesinin mümkün olması onları her geçen sene daha büyük bir umut kaynağı yapmaya devam etmiştir.

~7~


Son olarak ise 2006–2007 yılları arasında gerçekleşen uyarılmış pluripotent kök hücrelerin (uPKH *İng. iPS]) keşfiyle kök hücre araştırmaları tüm dünyada bir patlama noktasına ulaştı. Bu gelişme biyoloji alanında atılmış dev bir adımdı. Bir yetişkin vücut hücresinin embriyonik kök hücre benzeri bir hücreye yeniden programlanması! Yani zamanda geriye doğru bir yolculuk! Tedavisi şu an için mümkün olmayan birçok hastalığın üstesinden gelmek amacıyla kök hücrelerin kullanımına dair ise halen sayısız araştırmalar devam etmekte. Bizler de İÜKÖK olarak tıbbın geleceği olarak gördüğümüz ve dünyada büyük bir hızla devam etmekte olan kök hücre araştırmaları üzerine üniversite öğrencileri düzeyinde üzerimize düşen görevleri yapmak ve ülkemizi bu alanda en iyi şekilde temsil edecek etkinliklere imza atmak adına “kök hücre temalı bir kulüp” kurmaya karar verdik.

Kulübün Kuruluş Amacı Kulübümüz gelecekte güzel ülkemizin toprakları üzerinde kök hücre adına çalışan yalnızca bir avuç insan olması yerine, bu alanda sistematik çalışan dünya ile tam bir yarış içerisinde bir “bilim adamı ordusu” olması amacıyla kuruldu. Amacımız, ilgili tüm arkadaşlarımızı kök hücreyle ilgili genel bilgilerle donatmanın yanı sıra gerekli laboratuar alt yapısını sağlayarak onların yolunu açmak, deyimi yerindeyse ilgili tüm arkadaşlarımızın kök hücre üzerinde bir başarı yolculuğuna çıkması için “ilk kıvılcımı yakmak”. Diğer yandan ise öncelikle üniversitemizdeki öğrencilerin, ardından Türkiye’deki tüm üniversite öğrencilerinin ve en nihayetinde de halkımızın bu konuyla ilgili bilinçlenmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Ulaşmak istediğimiz nokta ise kök hücre ve rejeneratif tıp alanında eksiksiz, kusursuz bir Türkiye!

~8~


İÜKÖK Tarafından Düzenlenen Etkinlikler Bu başlık altında ise hayalî gibi görünen tüm sözlerin gerçeğe dönüştürülmesi yönünde ne kadar yol kat ettiğimizi, kısacası çalışma grubu olarak başladığımız süreç içerisinde ne gibi etkinliklerde bulunduğumuzu paylaşacağız.

1. Teorik Dersler Kuşkusuz, kök hücre konusunda bir şeyler yapabilmek için atmamız gereken ilk adım kendimizi temel kök hücre biyolojisi bilgisiyle donatmak olmalıydı. Bu bağlamda, alanında başarılı isimlerin desteğiyle, etkinlik gösterdiğimiz dönem içerisinde TÜBA’nın Kök Hücre Biyolojisi ve Klinik Uygulamalar kitabından yola çıkarak belirlediğimiz ders programımıza bağlı kalacak şekilde birçok sayıda teorik ders düzenledik. İşte gerçekleştirdiğimiz o teorik dersler: 1. Prof. Dr. Ayhan Bilir: Kök Hücre ve Tanımı 2. Prof. Dr. Ayhan Bilir: Kök Hücre Plastisitesi 3. Dr. Murat Başar: Embriyonik Kök Hücre 4. Özlem Tuğçe Çilingir: Kordon Kanı 5. Prof. Dr. Tülay İrez: Yetişkin Kök Hücre 6. Dr. Necati Fındıklı: Embriyonik Kök Hücre - 2 7. Doç. Dr. Işıl Aldeniz: Hematopoietik Kök Hücre Biyolojisi 8. Prof. Dr. Teoman Soysal: Hematopoietik Kök Hücre ve Klinik Uygulamaları 9. Prof. Dr. Erdal Karaöz: Mezenkimal Kök Hücre 10. Yrd. Doç. Halime Kenar: Doku Mühendisliği’nde Kök Hücre Uygulamaları 11. Uyarılmış Pluripotent Kök (uPK) Hücreler 12. Dr. Esin Aktaş: Hücre Ayırma Yöntemleri

2. Laboratuar Kursları Etkinlik gösterdiğimiz dönem içerisinde ilki “Hücre ve Doku Kültür Laboratuarı, Kullanılan Aletler ve Kurallar”, ikincisi ise “Temel Hücre Kültür Bilgileri” olmak üzere iki adet laboratuar kursu düzenledik. Laboratuar kursları konusunda bizleri destekleyen Prof. Dr. Ayhan Bilir ve Dr. Evren Önay Uçar ’a çok teşekkür ediyoruz.

~9~


3.”İÜ. KÖK HÜCRE, Dönemlik Öğrenci Bilimsel Dergisi” Yayını 2011 Güz döneminde ilk sayısı çıkan dergimiz güncel gelişmeleri takip etmemezi sağlayan çeşitli makale çevirileri, derlemeler ve röportajlar içermektedir. Süreli bir yayın olma yolunda olan dergimiz, güz ve sonbahar dönemleri olmak üzere senede iki kez yayınlanmaya devam edecektir.

4.KÖGEM (KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ ) Teknik Gezisi

1 Mart 2011 günü İstanbul Üniversitesi'nin Cerrahpaşa Tıp, İstanbul Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden otuza yakın öğrencinin bir araya gelmesinin sebebi hepimizin içindeki kök hücre merakını geliştirme ve üniversitemiz adına bir şeyler yapabilme isteğiydi. Herkes bu denli istekli olunca çalışmalarımız da hızla başladı. Bu tarihten itibaren başarılı öğretim üyelerimizin de katkılarıyla seminerler şeklinde dersler düzenledik. 5. TÜBA Kurs ve Sempozyumu’na Katılım 6. Avustralya Eski Sağlık Bakanı ile Embriyonik Kök Hücre Söyleşisi Embriyonik kök hücre çalışmalarını kendi ülkesinde yasal hale getiren Patterson, bu yolda yaşadıklarını bizlerle paylaştı. ~ 10 ~


Bilimsel Program Taslağı 8.00 – 9.00

Kayıt

9.00 – 9.40

Açılış Töreni

9.40 – 10.10

Konuk Konuşmacı

10.10 – 10.40

Sunum – I

10.40 – 11.00

Sunum – II

11.00 – 11.20

Sunum – III

11.20 – 11.30

Kahve Arası

11.30 – 12.00

Konuk Konuşmacı

12.00 – 12.20

Sunum IV

12.20 – 13.20

Öğle Yemeği

13.20 – 13.50

Konuk Konuşmacı

13.50 – 14.10

Sunum V

14.10 – 14.40

Konuk Konuşmacı

14.40 – 15.00

Sunum VI

15.00 – 15.15

Kahve Arası

15.15 – 15.45

Konuk Konuşmacı

15.45 – 16.05

Sunum VII

16.05 – 16.35

Konuk Konuşmacı

16.35 – 16.55

Sunum VIII

17.00 – 17.30

Kapanış Töreni

18.30 – 24.00

Akşam Yemeği

~ 11 ~


Onay Alınan Konuşmacılar

Matthias Lutolf, PhD Assistant Professor EFPL, Switzerland

Omer H. Yilmaz MD, PhD Department of Pathology MGH, USA

Anthony Gavalas, PhD Developmental Biology Assistant Professor Academy of Athens, Greece

Ahmet Tulga Ulus, MD Cardiovascular Surgery Associate Professor TYIEAH, Ankara, Turkey

~ 12 ~


Sosyal Program

“Kıtalar Arası Zarafet” Üç büyük medeniyetle beraber sevgi ve hoşgörü kültürüne de başkentlik yapan şehir: İstanbul... Dinlerin, dillerin ve ırkların yüzyıllardır aynı sokaklarda barış içinde yaşadığı diyalog şehri… Çağ açıp çağ kapatan özgürlükler şehri İstanbul... “Orada, Tanrı ve insan, doğa ve sanat hep birlikte, yeryüzünde öylesine mükemmel bir yer yarattılar ki, görülmeye değer.” Bir koluyla Asya’ya, diğeriyle Avrupa’ya uzanarak iki kıtayı da kucaklayan kenti Lamartine böyle tanımlıyor. Eski Dünyanın merkezinde yer alan İstanbul, Asya ile Avrupa Kıtaları'nın dar bir deniz geçidi "Boğaziçi" ile ayrıldığı yerde, iki kıta üzerinde kurulu tek şehirdir. Deniz ve karaların kucaklaştığı stratejik bir bölgede kuruluşunu takiben önemli bir merkez olan İstanbul, 2500 yılı aşan bir tarihe sahiptir.

Üç tarafını Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç’in sardığı bir yarım ada üzerinde yer alan bu tarihi şehirde katılımcılarımız ile gerçekleştireceğimiz kapanış yemeğimizde bu huzur verici şehrin tadını çıkaracağız.

~ 13 ~


Bütçe Konaklama Kişi Başı Maliyet Kişi Sayısı Toplam Maliyet

60 200 12000

Kahve Araları Kişi Başı Maliyet Beklenen Kişi Sayısı Toplam Maliyet

3 500 1500

Öğle Yemekleri Kişi Başı Maliyet Beklenen Kişi Sayısı Toplam Maliyet

4 500 2000

Kongre Çantası Kişi Başı Maliyet Beklenen Kişi Sayısı Toplam Maliyet

5 500 2500

Kapanış Yemeği Kişi Başı Maliyet Beklenen Kişi Sayısı Toplam Maliyet

25 350 8750

Ulaşım Araştırmacı Ulaşımı Uçak Bileti + Konaklama Katılımcı Ulaşımı Otobüs Sayısı Toplam Maliyet

15000 7 15000

~ 14 ~


Eş Zamanlı Çeviri Maliyet

2000

Kırtasiye Malzeme Katılım Belgesi Abstractbook Afiş Amblemli Kalem Anahtarlık Yaka Kartı Seti Ödül, Plaket Diğer Toplam Maliyet

Birim Fiyat 0,5 3 1 0,5 1,5 1,5 30

GENEL TOPLAM:

51360

~ 15 ~

Adet 500 1000 500 1000 500 500 12

Toplam 250 3000 500 500 750 750 360 1500 7610


Sponsorluk Bilgileri Ana Sponsor Bedeli: 15.000 TL Sadece bir kuruma verilecektir.  Bütün görsel materyallerde sponsor ismi  Program kitapçığında tam sayfa renkli reklam  Kongre çantasına istediği sayıda broşür veya istediği materyali koyma imkânı  Açılış oturumunda 5 dakika tanıtım olanağı  Yaka kartı iplerine isim ve logo basabilme  9 m2 stand alanı  Kongre salonuna bayrak  Kongre ana sahnesine sponsor logosu  Kongre posterinde logo

Altın Sponsor Bedeli: 10.000 TL      

Görsel materyallerde altın sponsor ibareli logo Program kitapçığında tam sayfa reklam Kongre çantasına bir adet broşür Kongre alanına 6 m2 stand alanı Bütün salonlarda orta ölçek bayrak Kongre posteri ve kitapçığına logo

Gümüş Sponsor Bedeli 8.000 TL     

Görsel materyallerde gümüş sponsor ibareli logo Tam iç sayfa renkli reklam 6 m2 stand alanı Ana salona bayrak Poster ve kitapçığa logo

Stand Bedeli 4 m2 Stand Alanı: 2.500 TL 6 m2 Stand Alanı: 3.000 TL 9 m2 Stand Alanı: 3.500 TL

Reklam Bedeli 2 Sayfa: 2.000 TL Tam Sayfa: 1.500 TL Yarım Sayfa: 1.000 TL

~ 16 ~


Kongre Yeri: İÜ İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart Amfisi

14 Mart Amfisi, İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi kampüsü içinde Hulusi Behçet Kitaplığı karşısında bulunmaktadır. Salon kapasitesi 495 kişilik olan bu amfi, Millet Caddesi üzerinden geçen bütün otobüslerle veya KabataşSirkeci’den kalkan Hızlı Tramvayla Çapa Şehremini durağında inildiğinde İstanbul Tıp Fakültesi Çapa kampüsü içinde 5 dakika yürüme mesafesindedir.

~ 17 ~


İÜKÖK İletişim Bilgileri

Kongre Başkanı Prof. Dr. Tülay İrez ireztulay@yahoo.com

Kongre Eşbaşkanı

Kongre Eşbaşkanı

İÜKÖK Başkanı

TÜRKKÖK Başkanı

Burak Mergen

Tolga Aydın

burakmergen@gmail.com

dr.tolgaaydin@gmail.com

05544407481

05056010519

Genel Sekreter Kerem Fidan kerem242@hotmail.com 05458471191

Mali Sorumlu Mücahid Erdoğan mucahid_293@hotmail.com 05302883416

Kongre resmi web adresi: www.istanbulstemcell.com ~ 18 ~

Sponsor Dosyası  
Sponsor Dosyası  

1st ISSCCT

Advertisement