Page 1

İki Sayıda Dört İşlem Bu problemde çözümleme yaparsak kullanıcıdan iki sayı almamız ve bunların sonucunu bir değişkene atayıp ekrana yazdırmamız gerekir.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Başla Oku Sayı1 Oku Sayı2 Toplama=Sayı1+Sayı2 Çıkarma=Sayı1-Sayı2 Çarpma=Sayı1*Sayı2 Bölme=Sayı1/Sayı2 Yaz Toplam, Çıkarma, Çarpma, Bölme Dur

Herkes gibi ilk başlarken aklınızdan bunlar ne işime yarayacak diyebilirsiniz. Ama bu genel mantıktır. Gerisi sadece sizin üretkenliğinize kalır. Bu yukarıdaki algoritmayla ne yapabilirim ki diyorsanız hemen açıklayayım. Aklıma gelen örnekleri sıralıyorum. 1. Kare, dikdörtgen, üçgen, daire, çember küre gibi geometrik cisimlerin çevre, alan ve hacim gibi hesaplamalar yapılabilir. Önce değer girdirelim. Sonra o değerle dikdörtgenin çevresini ve alanını bulduralım. a. b. c. d. e. f. g.

Başla Oku Sayı1 Oku Sayı2 DikdörgenÇevre=2*(Sayı1+Sayı2) DikdörtgenAlan=Sayı1*Sayı2 Yaz DikdörgenÇevre, DikdörtgenAlan Dur

Kareyi hesaplarken a değişkeni sadece a tanımlanır ve çevresi 4*a, alanı a*a; daireyi hesaplarken bir r değişkeni tanımlanır çember 2*3,14*r, alanı 3,14*r*r olarak bulunur. 3,14 le çarpmamızın nedeni formüldeki piden geliyor. Küre 3,14*r*r*r silindir 2*3,14*r gibidir. Örnekler daha da uzatılabilir. 2. Uzunluk ve sıcaklık birimleri arasında dönüşüm yapılabilir. Örneğin inçten santimetreye fahrenhayttan santigrada dönüşüm hesaplamaları yapılır. a. Başla b. Oku inç c. Cm=2,54*inç d. Yaz Cm e. Dur Fahrenhaytı da hesaplarken fahrenhayttan 32 çıkarıp 1,8 e bölmemiz cevabı verecekir. Yani daha açık bir şekilde santigrat=(fahrenhayt-32)/1,8 olarak yazılabilir.


Örneklerde de gördüğünüz gibi formülleri bildikten sonra; kullanıcıdan değer al, formül aracılığıyla hesaplama yap ve son olarak sonucu göster gibi bir formül çıkarabiliriz.

a. b. c. d. e. f.

3. Şimdi işleri biraz daha farklılaştıralım. Birinci dereceden bir denklemde ki x’ i bulan bir algoritma geliştirelim. ax+b=0 olarak düşünürsek x=-b/a olur. Bu formülü elde etikten sonra gerisi düğer örnektekilerle aynı olacak. Başla Oku a Oku b x=-b/a Yaz x Dur

4. Şimdi çok farklı bir algoritma geliştirelim. Bu algoritmada karşılaştırma yapacağız. Daha önce yazdığım tablodaki simgeleri kullanacağız. Yine yapacaklarımız bizim hayal gücümüze kalmış. Örneğin iki yaşı karşılaştırabiliriz, dersi geçip geçmediğinizi öğrenebilirsiniz. a. b. c. d. e. f. g. h.

Başla Oku a Oku b Eğer (a>b) ise yaz “a büyük b” (a<b) ise yaz “b büyük a” Değilse yaz “a=b” Dur

Bu örnekte 2 sayıyı kıyasladık. Bu örnek iki insan arasında ki yaş kıyaslaması olabilir. 5. İki sayının birbirine tam bölünüp bölünmediğini bulan algoritmayı yazalım.

a. b. c. d. e. f. g.

Başla Oku sayı1 Oku sayı2 Eğer (sayı1 mod sayı2 =0 ) ise yaz “sayı1 sayı2’ye tam bölünür” Değilse yaz “sayı1 sayı2’ye tam bölünmez” Dur

6. Döngü ile merhaba yazan algoritma yapalım.

a. b. c. d. e.

Başla Sayaç (Başlangıç=1; Hedef<=10; Artış 1) Yaz “merhaba” Sayaç (x=1; x<=10; <x++) Yaz “merhaba”


f. g. h. i. j. k. l.

Sayaç (x=1; x<=10; <x+1) Yaz “merhaba” Sayaç (x=10; x>=1; <x--) Yaz “merhaba” Sayaç (x=10; x>=1; <x-1) Yaz “merhaba” Dur

B, d ve f şıklarında ki sözde kodlar yazı yazmamızı sağlayan döngülerdir. Mantığı çok basittir. 3 kısımdan oluşur. B şıkkında yazdığım gibi ilk kısım başlangıç sayısı, ikinci kısım hedef değeri ve son kısım ise artış miktarını gösteriyor. Bu döngü kullanılarak sayı h, j şıklarında olduğu gibi azaltılarak da yazılabilir. Ayrıca birer birer yerine ikişer üçer de arttırılabilir. Böylece çift ya da tek sayılar yazdırılabilir. Ayrıca belirli bir sayının karesi küpü de bu şekilde alınır. Faktöriyel de h, j şıkkına sayı yerine değişken atayarak oluyor.

7. Tek ve çift sayıları yazdıran algoritmayı yapalım. a. b. c. d. e. f. g.

Başla Sayaç (x=1; x<=10; <x+1) Eğer (x mod 2 = 0 ) Yaz “çift sayı” (Değilse) Yaz “tek sayı” SayaçSonu Dur

8. Girilen sayılardan en büyük sayıyı bulan algoritmayı yazalım. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Başla EnBüyük=0 Sayaç (x=1; x>=5; x++) Yaz “X. Sayı:” Oku Sayı Eğer (Sayı > EnBüyük) EnBüyük = Sayı SayaçSonu Yaz “En Büyük = EnBüyük “i Dur

Algoritma Örnekleri  
Algoritma Örnekleri  
Advertisement