Page 1

AKIL KÂRI!


Bilgi ve rekabet ile gelen başarı: Etis Success through knowledge and competition: ETIS

2


Lojistik, işletmeler açısından kritik ve stratejik bir rekabet aracıdır. Lojistik başarı, günümüzde işletmelerin ve ülkelerin lokal ve global ekonomideki yerini ve geleceğini belirliyor. Buradan hareketle, lojistik sektörünün gösterdiği üstün başarı ve elde ettiği tecrübeyle Türkiye, Dünya Bankası’nca hazırlanan “The Logistics Performance Index (LPI)” raporunda 2010 yılında 56. sırada iken 2012 yılında 29. sıraya yükselmiştir. Türkiye coğrafi konumu gereği lojistik bir geçiş güzergahı üzerinde bulunmakta ve pazar büyüklüğünün 60-75 milyar dolar civarında olduğu ifade edilmektedir. Lojistik sektörünün 2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi için önemli altyapı eksikliklerini tamamlaması ve ülkemizin üretim, ihracat ve ithalat ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklüğe ve hizmet yeterliliğine ulaşması gerekmektedir. Etis Lojistik, bu bilinçle Türk lojistik sektöründe hizmet üretecek hedef ve kararlılığa sahiptir. Etis Lojistik, uluslararası ortaklığın getirdiği vizyonla Türkiye’de ve dünyada vuku bulan gelişmeleri yakından takip ederek başarısını güvenle inşa etmektedir. Bu başarının formülü ise sinerji doğuran bir ekip, verim üreten bir altyapı ve memnuniyet getiren müşteri sadakatidir. Bize göre iyi bir lojistik hizmet sağlayıcı, hem rekabette başarıyı hem müşteri memnuniyetinde tatmini beraberinde getiren bir güç olmalıdır. Orta ve uzun vadeli stratejik planımıza uygun olarak kurumsal yapılanmamızı tamamladık, çalışanlarımızın niteliklerini arttıracak eğitim programlarımızı başlattık ve her türlü müşteri talebini karşılayacak şekilde bilişim ve iletişim altyapı yatırımları gerçekleştirdik. Mevcut altyapımızla, gelecekte sektörün güçlü ve etkin oyuncularından biri olmakta iddialıyız. Diğer taraftan, mevcut operasyonlarımızın verimliliğini artırarak işletmemize ve müşterilerimize fayda sağladık. Bu süreçte hizmet sağladığımız müşteri sayımızı ve taşıma kapasitemizi de yükselttik. Önümüzdeki yıllarda, stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda yeni yatırımlarla hizmet ağımızı ve çeşitliliğimizi artıracağız. Müşterilerimize kombine lojistik çözümler sunmak, kaynaklarımızı verimli ve etkin kullanmak, paydaşlarımıza olan sorumluluklarımızı yerine getirmek gibi de çok önemli bir misyona sahibiz.

Logistics is a critical and strategic competition instrument for the business organizations. Logistic success determines the location and future of the business organizations and countries in the local and global economy at the present time. Hence, as the logistics industry in Turkey achieved great success and had experience, while Turkey was ranked as 56th in the “The Logistics Performance Index (LPI)” report prepared by the World Bank in 2010, it increased 29th rank in 2012. Turkey is located a logistic transit route in terms of its geographical location, and it is stated that its market size is about 60-75 billion dollars. In order that the logistics industry reaches the export target of 500 billion dollars in 2023, it should complete important infrastructure deficiencies and reach the size and service adequacy so as to meet the production, export and import requirements of our country. Etis Logistics has a target and determination to produce service in Turkish logistics industry with this awareness. Etis Logistics builds its success with confidence by following the developments occurring in Turkey and in the worldwide closely with the vision brought by the international partnership. The formula for this success is a team that gives rise to synergy, an infrastructure that generates efficiency and customer loyalty that brings satisfaction. We think that a good logistics service provider should be a power that brings success in the competition and also, satisfaction in the customer delight. We have completed our corporate structuring in accordance with our medium and long-term strategic plan, we have started our training programs that will increase qualifications of our employees, and we have made information and communication infrastructure investments so as to meet all kinds of customer demands. We are ambitious to be one of the strong and active players of the industry in the future with our existing infrastructure. On the other hand, we have provided advantage to our business organization and our customers by improving the efficiency of our existing operations. In this process, we have also increased the number of customers for which we provide services and our carrying capacity. In the following years, we will increase our service network and assortment with new investments in line with the strategic plan and our targets. We have a very important mission such as offering combined logistic solutions to our customers, using our resources efficiently and effectively, fulfilling our responsibilities to our stakeholders.

Kısa zamanda Etis Lojistik’in bu seviyeye gelmesinde emeği geçen müşterilerimize, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

I thank our customers, shareholders, employees and all our stakeholders who have contributed to bring Etis Logistics to this position in a short span of time.

Saygılarımla

Sincerely

ERDAL KILIÇ

Genel Müdür / General Manager

3


GİRİŞ

INTRODUCTION

Size “rekabet avantajı” sağlamak için varız! We are here to provide you “advantage of competition!”

4

Güçlü ve etkin bir stratejik çözüm ortağı olmayı hedefleyerek

By aiming to be an influential and effective strategic

müşterilerimize operasyonlarını kolaylaştıracak “Kombine

business partner, we provide “Combined Logistic Services”

Lojistik Hizmetler” sunuyoruz. Müşteri ihtiyacına yönelik

to our customers that will facilitate their operations.

projeler geliştirirken, kaynakların optimum seviyede

It is our job to use resources at an optimum level and

kullanılmasını, zamandan ve lojistik maliyetlerden en

obtain efficiency in terms of time and logistic costs

iyi verimin elde edilmesini sağlamak bizim işimiz.

while developing customer demands oriented projects.

Bizi farklı kılan, yüksek kalite ve düşük maliyetle

What makes us different is that we have an understanding

müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir hizmet

of prioritizing customer satisfaction at a high level of

anlayışına sahip olmamız...

quality for a low level of costs.


5


6


HAKKIMIZDA ABOUT US

Türkiye çapında katma değer sağlıyoruz! We provide added value throughout Turkey! Firmamız Etis Lojistik A.Ş., lojistik hizmetler sunmak

Our company namely Etis Lojistik A.Ş. was established

amacı ile 2007 yılında kurulmuştur. 2010 yılı sonunda,

in 2007 in order to offer logistics services. We continue

Gübre Fabrikaları T.A.Ş., Suudi Arabistan menşeili Nesma

our operations as a subsidiary of Negmar Denizcilik

Holding ve Etis Yatırım A.Ş. ortaklığında kurulmuş Negmar

Yatırım A.S. that was established in partnership with

Denizcilik Yatırım A.Ş. iştiraki olarak faaliyetlerimize

Gubre Fabrikaları T.A.S., Saudi Arabian Nesma Holding,

devam etmekteyiz. Çoğunluğu limanlarda olmak üzere 10 bölgede kurduğumuz lojistik merkezler, depolar, filomuza ve makine parkımıza kattığımız yeni araçlarla altyapımızı güçlendirerek 2014 yılında 3.5 milyon ton yük ve 155

and Etis Yatırım A.S. at the end of 2010. We target 3.5 million tons of cargoes and turnover amounting to 155 millions in 2014 by strengthening our infrastructure with the logistics centers, warehouses which we established in 10 regions, mostly in the ports, and new vehicles which we added to our fleet and

milyon ciro hedeflemekteyiz.

equipment pool.

Bugün itibariyle bölge merkezimizde, yıllık 3.000.000

We have reached the equipment and the capacity to

ton düzeyinde sevkiyat gerçekleştirecek donanım ve

carry out shipment with annual capacity of 3.000.000

kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Müşterilerimize hem

tons in our regional center as of today. We provide

hızlı hem de ekonomik lojistik destek sağlıyor; önemli

logistics support for our customers both quickly and

bir katma değer üretiyoruz.

also economically; we produce an important added value.

Bitmiş ürün, ham madde ve yarı mamüllerin komple veya parsiyel bazda taşımacılığını, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, İzmir, Kütahya, Samsun, Tekirdağ, Hatay, Mersin ve Gemlik’de bulunan lojistik merkezlerimizden 81 ile ve Anadolu’nun her noktasına Etis kalitesiyle güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

We carry out complete or partial transportation of finished products, raw materials or semi-finished products from our logistics centers located in Istanbul, Kocaeli, Balıkesir, Izmir, Kutahya, Samsun, Tekirdag, Hatay, Mersin and Gemlik to 81 provinces and each location of Anatolia with the quality of Etis safely.

7


HEDEFLERİMİZ OUR AIM

Misyonumuz Mission

Sinerjik ve optimum lojistik çözümleriyle iş dünyasını pazara bağlamak. To connect the world of business to the market by synergic and optimum logistics solutions.

Vizyonumuz Vision

Bölgemizde en iyi global lojistik organizasyonunu inşa etmek. 8

To construct best global logistics organization in our region.


9


10


HİZMETLERİMİZ

OUR SERVICES

Hızlı, verimli ve kombine lojistik çözümleri için… For fast, efficient and combined logistics solutions… Müşterilerimize kara yolu, deniz yolu, demir yolu, kombine taşıma ve proje taşımacılığının yanı sıra depolama ve liman hizmetlerimizle de özel çözümler sunuyoruz. Taşıdığımız tüm ürünler kaza, hırsızlık, hasar gibi olabilecek her türlü riske karşı depodan teslim alındığı andan, varış merkezindeki teslimata kadar sigorta kapsamındadır ve her zaman ETİS güvencesi altındadır.

Ayrıca müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarını yenilikçi yöntemlerle cevaplamak, olumlu veya olumsuz tüm geri bildirimleri göz önünde bulundurarak hızlı çözümler üretebilmek için 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimizle kesintisiz iş akışı sağıyoruz. 444 3 423 numaralı telefonumuz her an sizinle.

We also offer special solutions of warehousing and port services in addition to land-freight, sea-freight, rail-freight, combined transportation and project freight transportation. All the goods we carry are under warranty against any kind of risk such as accident, theft or damage from the moment they are received at the warehouse to the delivery at the destination with Etis quality.

Besides, we are providing with continuous workflow at our call center offering service 24/7 in order to be able to create quick solutions by taking positive and negative feedbacks into consideration and to meet the expectations and demands of customers with innovative methods. Our phone number 444 3 423 is always one call away.

11


HİZMETLERİMİZ OUR SERVICES

Kara yolu taşımacılığı Land-freight transportation Taşımacılık stratejimiz, müşterilerimizin ürünlerinin en uygun maliyetle, hasarsız ve tam zamanlı teslimini sağlamaktır. Sağladığımız bilişim altyapısı ile müşterinin sipariş bilgisinden başlayarak, yükleme, araç atama, araç izleme ve teslimat noktasına kadar bütün süreci planlıyor ve takip ediyoruz.

12

Taşımayı öz mal, kiralık araçlar ve kontratlı taşıyıcılarımız üzerinden yapıyoruz. Sahip olduğumuz veri tabanında 30 bine yakın araç bilgisi bulunuyor.

Our freight strategy is to deliver our customers’ products safe and sound on time with optimum costs. We are planning and keeping track of the whole process; starting from the order information of the customer, loading, vehicle assignment and vehicle tracking to the destination point thanks to our informatics infrastructure. We are carrying out the transportation through self-owned, rental and subcontracted vehicles. There is nearly 30 thousand vehicle information in our database.

All the goods we carry on our ships are under warranty against any kind of risk such as accident, theft or damage from the moment they are received at the warehouse to the delivery at the destination by P&I Certificate Insurance.


13


14


HİZMETLERİMİZ

OUR SERVICES

Deniz yolu taşımacılığı Sea-freight transportation

Dahili Kabotaj Taşımaları

Internal Cabotage Transports

Yurt içi taşımalarında maliyet optimizasyonu sağlamak üzere deniz yolu-kara yolu intermodal taşımacılık yöntemiyle yıllık ortalama 100 gemi ve 300 bin ton yükü dökme, genel kargo ve proje yüklerinin liman hizmetleri, gemi kiralama hizmetleri, ara nakliye, depolama hizmetleri dahil olmak üzere sevkediyoruz. Konteyner taşımacılığı, dökme yük taşımacılığı, paletli ve torbalı yük taşımacılığı hizmetleri sunmaktayız.

In order to provide cost optimization in the domestic transports, we ship averagely 100 vessels and 300 thousands tons of cargoes annually including port services, ship chartering services, intermediary transport and warehousing services of bulk, general cargo and project cargoes through maritime-road intermodal transport method. We offer container transport, bulk cargo transport, palletized and bagged freight forwarding services.

Harici Kabotaj Taşımaları Uluslararası deniz taşımalarını ise grup şirketimiz olan Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.’nin sahibi olduğu veya işlettiği gemilerle sağlıyoruz.

External Cabotage Transports We offer the international maritime transports through the vessels owned or operated by our group company Negmar Denizcilik Yatırım A.S.

Ro-Ro taşımacılığı Ro-Ro transportation

Ro-Ro taşımacılığını grup şirketimiz olan İstanbul Lines Denizcilik Yatırım A.Ş. ile birlikte planlıyoruz. Sunmakta olduğumuz Ro-Ro taşımacılığı hizmeti ile müşterilerimize rekabet gücü kazandırmanın yanı sıra onların maliyetlerden de tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Ayrıca lojistik şirketlerine ve araç sahiplerine, araç ve sürücünün yıpranma payının azaltılması, çevrim süresinin kısaltılması, amortisman ve araç bakım giderlerinin düşürülmesi gibi önemli avantajlar sunuyoruz.

We’re planning the ro-ro transportation together with the Istanbul Lines Marine Enterprise Corporation which is our group Corporation. Besides saving competitive capacity for our clients, we’re also providing ownership from their costs with ro-ro transportation service that we submitted. Also we submit a lot of important advantages for logistic corporations and vehicle owners like decrease in depreciation for vehicle and driver, shorten of cycle time, decrease in amortization and maintenance costs for the vehicles.

15


HİZMETLERİMİZ OUR SERVICES

Demiryolu taşımacılığı Railroad transportation

Etis Lojistik olarak demir yolu taşımacılığı avantajlarından daha etkin faydalanabilmek, özellikle Türkiye’de artan demir yolu altyapı yatırımları ve serbestleşme fırsatlarından yararlanabilmek amacıyla bir demir yolu birimi kurduk. Bu sayede demiryolu-karayolu aktarmalı, intermodal taşımacılık da yapabilmekteyiz.

As Etis Logistic, we established a rail road unit for taking the advantages of rail road transportation effectively especially increasing rail road substructure investments and profit from the liberalization opportunities. Thus we could also have done rail road-highway connection, intermodal transportation.

Kombine taşımacılık Combined transportation

Etis Lojistik olarak kara yolu trafiğini etkilemeden lojistik hizmetimizi deniz yollarına kaydırarak Marmara Denizi’nde kombine taşımacılık faaliyetleri yürütmekteyiz. Uluslararası standartlara sahip gemilerle, çevreye duyarlı taşımacılığı yaygınlaştırarak Ege Bölgesi, Güney Marmara ile İstanbul ve Trakya bölgeleri arasında seyreden ağır vasıtalara, Marmara Denizi’nde oluşturduğumuz Ro-Ro hatlarımızla avantajlı köprü görevi sağlamaktayız. Yurt içi kara taşımacılığına destek olmak üzere yıllık 120 bin ton yükü deniz yolu-kara yolu taşıma araçlarını kullanarak kombine etmekteyiz.

As Etis Logistic, we perform combined transportation activities in the Marmara Sea not being affect the traffic by shifting our logistic service from high way to sea way. The ships that have international standards, we provide advantageous bridge mission with ro-ro lines that we established in the Marmara Sea by generalizing sensitive to the environment transportation for vehicles that being hold in the regions Aegean, South Marmara, Istanbul and Thrace. For supporting the domestic highway transportation, we combine annually 120.000 tone load by using seaway-high way transportation vehicles.

Proje taşımacılığı Project transportation

16

Marmara Denizi’nde Ro-Ro taşımacılığı yapan grup şirketimiz İstanbul Lines gemilerini kullanarak Güney Marmara’da bulunan müşterilerimizin yüklerini ihracat limanlarına ulaştırıyoruz.

We’re transporting the loads of customers located in South Marmara to exportation ports using Istanbul Lines ships of our group Corporation doing Ro-Ro transportation in the Marmara Sea.

Ürünleri uçtan uca tır veya kamyon ile taşımak yerine, gemi içine konteyner veya dorse koyarak özel proje taşımacılığı yapıyoruz. Böylece ürünler, yükleme yerinden gemiye kadar daha az çekici ile daha fazla konteyner veya dorse taşınıyor. Çekiciler gemiye alınmayarak alan tasarrufu sağlanıyor, yine karşı limanda bulunan çekicilerle de konteyner ve dorselerin teslimi gerçekleştiriliyor. Bu sayede müşterilerimizin lojistik maliyetlerinin optimize edilmesine katkıda bulunuyoruz.

Instead of transporting the products from end to end with trucks, we’re performing the private project transportation by placing container or trailer into ship. Thus products are transported from loading place to ship as less with tractor but as more with container or trailer. Soit’s provided the area saving by means not taking the trailers into the ship. Also it’s realized the delivery process of container and trailers with tractors located in cross ports. Then we contribute the optimization of logistic cost for our customers.


17


18


HİZMETLERİMİZ

OUR SERVICES

Depolama ve katma değerli hizmetler Warehouse and value added services Depo hizmetleri için gerekli her türlü elleçleme ekipmanlarına (forklift, bobcat, loader vb.) ve nitelikli yerel insan kaynaklarına sahibiz. Sağladığımız depo yönetim sistematiği ile müşterilerimizin ham madde ve nihai üretimlerini etkin olarak depoluyor, istifliyor, paketliyor ve sevk ediyoruz.

We have ownership all kind of necessary handling equipment (e.g. forklift, bobcat, and loader) and qualified local human resources for the warehouse services. By means of our warehouse management systematic we store, stow, package and dispatch of our clients raw materials and products effectively.

Özellikle liman bölgelerinde bulunan ve 25’in üzerinde mobil torbalama ünitemizle 2.500 ton/gün 10.000 ton/gün torbalama tesis kapasitesine sahip lojistik merkezlerimizde, dökme ve paletli depo işletimi ve yönetimi hizmeti sunuyoruz. Ayrıca depolarımızda dökme olarak bulunan ürünleri, müşterilerimizin talep ettiği paketleme veya torbalama malzemesi ile istenen miktarlara göre paketleyip istifleyebiliyoruz.

In our logistic centers, with more than 25 of our bagging unit which has the capacity of 2.500 tones/day 10.000 tones/day especially located in port regions, we submit casting and palette storage operation and management service. In addition, we could stow by packaging with requested bagging or packaging materials in accordance with the quantity of the products being as casting in our warehouses.

Ar-Ge birimimizin titiz çalışmaları ile torbalama tesislerimizin sayım ve tartım mekanizmalarını modernize ediyor, müşteri hassasiyetini göz önünde bulundurarak çalışıyoruz.

We modernize the counting and weighing mechanisms of our bagging facilities with the help of our Research and Development unit particular studies and we’re working by considering the customer sentiment.

19


HİZMETLERİMİZ OUR SERVICES

Liman hizmetleri Port services

Sahip olduğumuz denizcilik tecrübesi ile liman bölgelerinde önemli hizmetler vermekteyiz:

We’ve been given important services in port regions with our marine experience:

• • • • • • •

• • • • • • •

Ro-Ro yükleme ve boşaltma, Ro-Ro ile kombine özel taşımacılık yüklemeleri, Konteyner dolum ve boşaltım hizmetleri, Gemi tahmil ve tahliye hizmetleri Liman- depo arası ara nakliye hizmetleri, Lashing hizmetleri Her türlü dökme, genel kargo yükleme-boşaltma operasyonları.

Ro-Ro loading and discharge, Combined private transportation loading with Ro-Ro Container filling and discharging services Ship loading and discharge services Transportation services between port and warehouse Lashing services All kinds of casting, Cargo loading-discharging operations.

Proje taşımacılığı Project transportation

20

Marmara Denizi’nde Ro-Ro taşımacılığı yapan grup şirketimiz İstanbul Lines gemilerini kullanarak Güney Marmara’da bulunan müşterilerimizin yüklerini ihracat limanlarına ulaştırıyoruz.

We’re transporting the loads of customers located in South Marmara to exportation ports using Istanbul Lines ships of our group Corporation doing Ro-Ro transportation in the Marmara Sea.

Ürünleri uçtan uca tır veya kamyon ile taşımak yerine, gemi içine konteyner veya dorse koyarak özel proje taşımacılığı yapıyoruz. Böylece ürünler, yükleme yerinden gemiye kadar daha az çekici ile daha fazla konteyner veya dorse taşınıyor. Çekiciler gemiye alınmayarak alan tasarrufu sağlanıyor, yine karşı limanda bulunan çekicilerle de konteyner ve dorselerin teslimi gerçekleştiriliyor. Bu sayede müşterilerimizin lojistik maliyetlerinin optimize edilmesine katkıda bulunuyoruz.

Instead of transporting the products from end to end with trucks, we’re performing the private project transportation by placing container or trailer into ship. Thus products are transported from loading place to ship as less with tractor but as more with container or trailer. Soit’s provided the area saving by means not taking the trailers into the ship. Also it’s realized the delivery process of container and trailers with tractors located in cross ports. Then we contribute the optimization of logistic cost for our customers.


21


22


TEKNOLOJİK OUR TECHNOLOGICAL AVANTAJLARIMIZ ADVANTAGES

Karar süreçlerine teknolojiyi ortak eden yazılım: ETİSLOG The software associating the technology to decision processes: ETİSLOG Etis Lojistik olarak rekabetin ve müşteri beklentilerinin arttığı bir ortamda karlılığı sürdürerek büyümeyi sağlamak, “operasyonel mükemmelliğe” erişmek, oluşan pazar fırsatlarına yeni hizmet ve süreçler tasarlayarak hızlı cevap verebilmek amacıyla bilişim teknolojilerine büyük önem veriyor ve teknolojiye yatırım yapıyoruz. Bu nedenle iş süreçlerimizin tamamını dijital ortama taşımak amacı ile 2010 Aralık ayında ETİSLOG yazılımlarını geliştirdik.

We, as Etis Logistics, attach great importance to information technologies and make investment to the technology in order to ensure growth by maintaining profitability in such an environment where competition and customer expectations increase, to reach “operational excellence”, to respond quickly by designing new service and processes for created market opportunities. Therefore, we developed ETISLOG software in December, 2010 in order to carry all of our business processes to the digital media.

Gelişen müşteri tabanımız, çeşitlenen ihtiyaçlar ve entegre lojistik hizmet bütünlüğünü sağlayabilmek için 2012’de de yeni bir IT yatırımı yaparak tüm finans, İK ve stok yönetimini içerecek şekilde ERP Kurumsal Kaynak Planlama yazılımını kendi altyapımıza uyarladık. Bu uygulama ile kolay ve esnek operasyonel yönetim ve raporlama gücü kazanacağız.

We also made a new IT investment in 2012 for our developing customer base in order to provide diversified needs and integrated logistics service integrity, and we adapted ERP Corporate Resource Planning software to our own infrastructure so as to include whole finance, HR, and stock management. With this application, we will win an easy and flexible operational management and reporting power.

Operasyonel verimliliğimizi arttırmak için ise lojistik yönetim uygulaması ve ERP ile entegreli çalışacak bir planlama ve optimizasyon yazılımını kendi sistemimize uyarlamış bulunuyoruz. Türkiye’de hiçbir lojistik firmasında bulunmayan bu uygulama ile lojistik veri akışını etkin olarak takip eden, iş süreçlerini planlayan ve ortaya çıkan verimsizlikleri optimize ederek kaynaklarının en verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayan bir karar destek sistemine sahibiz.

In order to increase our operational efficiency, we have adapted a planning and optimization software, which will operate as integrated with logistics management application and ERP, to our own system. With this application which is not available in any logistics company in Turkey, we have a decision support system that follows logistics data flow effectively; plans business processes and ensures the use of resources in the most efficient manner by optimizing the resulting inefficiencies.

Yakından takip için Filo Operasyon Merkezi (FOM) For close follow-up Fleet Operation Center (FOC) Filo takip sistemi yatırımımız sayesinde filomuzla ilgili yük, güzergah ve varış noktası ekseninde detaylı analizler yapabiliyoruz. Öz mal ve kiralık araç filosunun etkin takibi için kurduğumuz Filo Operasyon Merkezi’mizde (FOM) araçlarımızı gelişmiş takip sistemi ile 7/24 kesintisiz izleyebilmektekteyiz. FOM ile hem araçların ve şoförlerin yakıt, pozisyon, evrak takibini yapabiliyor hem de müşterilerimizin yükünü, yüklemeden teslime kadar anlık olarak izleyebiliyor ve gerektiğinde etkin olarak müdahale edebiliyoruz.

We can analyse in details relevant tour fleet, in the line of load, route and point of arrival with the help of our fleet following system investment. We can follow the all of our vehicles with developed following system in our fleet operation center (FOC) continuously as 7/24. With fleet operation center, we can follow the fuel, position and document for both vehicle and driver as well as the load of our customers from beginning up to end of delivery operation and also we can response effectively if necessary.

23


24


Genel Merkez

İzmir (Aliağa)

Kütahya (Merkez)

Tel: (0 216) 360 72 00 Pbx

Gübretaş Depoları Aliağa/İzmir

Tavşanlı Yolu Üzeri Fuat Paşa Mah. Belediye Kamyon Garajı No:12 Kütahya

Fax: (0 216) 360 71 71

Tel: +90 232 627 91 59/60

Adres: Saniye Ermutlu Sok.

Gsm: +90 549 743 34 19

Tel: +90 274 230 00 84

Şaşmaz Plaza No:6 Kat:11

izmir@etislojistik.com

Gsm: +90 549 743 37 20

Kozyatağı/İstanbul

kutahya@etislojistik.com

Web: www.etislojistik.com

İzmir (Işıkkent)

E-mail:info@etislojistik.com

Kara Nakliyeciler Sitesi Egemenlik Mah.

Tekirdağ (Merkez)

108 Sk. No:51/5 Işıkkent/İzmir

Nusratlı köyü Radarlar mevkii

Tel: +90 232 436 44 56

Gübretaşdepoları Tekirdağ

Kocaeli (Gebze) Marmara Nakliyeciler Terminali

Gsm: +90 541 330 03 75

Tel: +90 282 262 69 25

Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:10 Gebze/Kocaeli

izmir@etislojistik.com

Gsm:+90 549 743 34 20 tekirdag@etislojistik.com

Tel: +90 262 645 00 62 Faks: +90 262 645 00 39

Samsun (Tekkeköy)

Gsm : +90 549 747 22 17

Gübretaş Tesisleri Org. San. Bölg. Kızılırmak Cd.

Hatay (İskenderun)

gebze@etislojistik.com

No:7 Kutlukent-Tekkeköy/Samsun

Güzelçay Mah. Muammer Aksoy Cad.

Kocaeli (Yarımca)

Tel: +90 362 260 50 05

Akçay Gübretaş Depoları

Faks: +90 362 260 50 04

Akçay/İskenderun

Gübretaş Fabrikaları Atalar Mah. Aziziye Zafer Sk.

Gsm: +90 541 577 60 86

Tel: +90 326 656 20 77

No:32 Yarımca-İzmit/Kocaeli

samsun@etislojistik.com

Tel: +90 262 524 00 14 Gsm: +90 549 204 67 41

Balıkesir (Bandırma)

yarimca@etislojistik.com

Altıyüzevler Mah. Tır Parkı No:30 Bandırma/Balıkesir Gsm : +90 549 743 33 39 bandirma@etislojistik.com

Gsm: +90 549 743 33 51 iskenderun@etislojistik.com

Etis Kurumsal Katalog  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you