Page 1

SPEJDERLIVET

Augu stokto ber 2018

KFUM-Spejderne Bülow Gruppe www.bulowgruppe.dk - facebook.com/bulowgruppe


Bülow Gruppes eget blad Vil du vide, hvad der foregår i Bülow Gruppe, så læs „Spejderlivet“. Bladet udkommer op til sommerferien samt umiddelbart efter jul, påske, sommerferie og efterårsferie i ca. 80 eksemplarer med oversigt over de kommende måneders aktiviteter hos bævere, ulve og spejdere. Hvis børn og forældre har noget at fortælle eller tegne om, efterlyse eller tilbyde, så giv besked inden bladets deadline. Stof til næste nummer skal afleveres senest 6. oktober. Bladet uddeles til alle medlemmer efter efterårsferien. Redaktion Lone Hansen Kongensstræde 8 B Tlf. 2946 9990 email lone@bulowgruppe.dk Udgiver KFUM-Spejderne Bülow Gruppe Sonnesvej 108 7000 Fredericia

Find Bülow Gruppe på internettet Kig på www.bulowgruppe.dk og se vores kalender, fotoalbum, nyheder og andre praktiske og sjove oplysninger fra Bülow Gruppe. Du kan også finde indbydelser til arrangementer mv. - giv os besked, hvis du mangler noget!

2

Kalender for ledere og grupperåd 26. aug. kl. 9-15: Arbejdsdag i og ved spejderhuset 28. aug. kl. 19.30: Grupperådsmøde 1. -2. sept.: Triatlon - Fredericia 11. sept. kl. 19.30: Ledermøde 15. sept.: Foreningsdag i Fredericia 21.-23. sept.: FIMF-lejr i Madsbyparken 28.-30. sept.: Landsmøde, Gram Slot 9. okt. kl. 19.30: Ledermøde 28. okt.: Halloween 13. nov. kl. 19.30: Ledermøde og grupperådsmøde 16.-18. nov.: Juletur for hele gruppen 2. dec.: Julemærkemarch 11. dec. kl. 19.30: Ledermøde

2019

5. jan.: Nytårskur for ledere og grupperåd 29. jan. kl. 19.30: Grupperådsmøde 24. feb.: Gruppemøde og fastelavnsfest 19. mar. kl. 19.30: Grupperådsmøde

Følg Bülow Gruppe på Facebook Bülow Gruppes Facebookside giver generel information om gruppen, så dem, der er interesserede i at finde en spejdergruppe til sig selv eller deres barn, let kan finde Bülow Gruppe.Vi lægger også beskeder om arrangementer m.v. op på siden. Vil du følge gruppen, kan du blot søge efter KFUM-Spejderne Bülow Gruppe på Facebook eller bruge adressen facebook.com/bulowgruppe.


Velkommen til og velkommen tilbage! Kære spejdere og forældre, Velkommen til og tilbage til et nyt spejder-år, som så småt er begyndt efter sommerferien. Vi håber alle, at I har nydt ferien med gode oplevelser og minder. Nogle af jer har måske været på sommerlejr, nogle måske på kursus, andre på telttur eller meget andet godt, som hører sommeren til! Dette kommende spejderår bliver begyndelsen på noget nyt for mange af jer. Nogle af jer er måske lige startet til spejder, andre skal rykke op til en ny enhed med nogen, som er større end jer, og andre skal måske have en ny leder eller to. Der er kommet nye ledere til, og andre har forladt os. Vi glæder os til at møde alle de nye, og vi kommer til at savne de gamle! Vi glæder os også til at lære alle de nye spejdere og deres forældre at kende! Velkommen til jer alle fra os! På spejdergruppens vegne,

Triatlon i Fredericia 1.-2. september Den første weekend i september er en masse forældre og venner af spejdergruppen inviteret til at hjælpe med det store triatlonstævne i Fredericia. Vi deltager ikke som triatleter, men som hjælpere ved arrangementet for på den måde at tjene en del penge til spejdergruppen. Det er penge ,som skal bruges til ture og lejre og materiel til spejdermøder. Vi skal hjælpe med mange forskellige opgaver – vejanvisning for løbere og cyklister, væskedepot og meget andet. Det plejer at være en festlig dag, hvor vi godt kan bruge mange hjælpere! Der kommer seddel ud via medlemssystemet. På gruppens vegne, Mette

Mette, gruppeleder

Fælles opstart for alle Alle spejdere, ledere, forældre og søskende mødes mandag d. 20/8 kl 18.15-1930, efterfulgt af måske bålhygge eller anden hygge Den 20. august kl. 181.5-19.30 inviterer vi alle spejdere og deres familier til en omgang fælles opstart af spejderåret. Der vil være et lille spejderløb med sjove aktiviteter fra alle enheder - bævere, ulve, trop og seniorer – efterfulgt af en ceremoni, hvor der uddeles årsstjerner og mærker til spejderne. Slutteligt er der kl. 19.30-20 mulighed for at blive og hygge. Vi håber på masser af regnvejr, så vi kan tænde et bål og hygge lidt med det. Der er udsendt seddel via medlemssystemet. / MHB

Halloweenarrangement den 28. oktober med Nordbo og spejderne Traditionen tro inviterer vi i samarbejde med Nordbo til et kæmpe halloweenarrangement om eftermiddagen den 28. oktober. Der vil være aktiviteter for hele familien – græskarudskæring, halloweenkreativitet og uhygge, kaffe og kage – og meget mere. Vi glæder os til at se jer. Der kommer seddel ud. / MHB

3


Efterår ved ulvene Vi stater efter sommerferien med at introducere de nye ulveunger til ulvelivet ved at lave nogle aktiviteter, der viser, hvad ulvene kommer til at lave. Vi starter med at lave nogle samarbejdsaktiviteter, som skal lære ulvene at arbejde sammen og lære hinanden at kende. Vi skal bygge et godt fællesskab, som skal gøre børnene klar på at blive samlet i nogle bander. Derefter laver vi et ægge løb hvor vi blandt andet dekorerer og navngiver ægget, laver en båre til ægget og meget mere. Ulvene skal selvfølgelig også lære området at kende, så vi tager dem på en rundtur til områderne, vi kommer til at være i. Andreas

Sankthansaften og sommerafslutning

4

Vi fejrede sankthansaften i spejdergruppen sammen med ca. 60 forældre og børn. Det var dejligt at se så mange fremmødte! Vi startede med en dejlig fællesspisning med grill og salatbuffet. Derefter var der fane-optog sammen med beboere fra området og fra Nordbo. Vi dannede et flot faneoptog, der gik rundt i området. Vi fik desværre ikke fakler med pga. afbrændingsforbuddet. Til sidst tændte vi det store sankthansbål med heksen i. Det så flot ud, og der kom hurtigt gang i bålet! Det var nemlig masser af gamle, knastørre juletræer! Herefter var der kaffe og hygge med alle. Det var dejligt med så mange deltagende denne aften. Tusind tak for alt hjælpen fra alle forældre, ledere og børn! / Mette


Sådan binder du tørklædet

Søges Har du noget, vi kan bruge? Vi har lidt af hvert i vores materialerum, men kassen med garnrester er ved at være kedelig. Derfor - har du nogle garnrester, vi må få, gerne i glade farver, er de velkomne. Vi kan især bruge noget bomuldsgarn. Vi kan iøvrigt også godt bruge nogle skindrester - i størrelser, som fx passer til en lave en patruljestander (flag med patruljenavn og udsmykning). Lone

Hvor skal mærkerne sidde på uniformen? En rigtig spejder får mærker som bevis på, at man har lært noget nyt eller fordi man har været på en lejr eller været spejder i 1, 2 eller flere år. Mærkerne skal sidde på spejderuniformen, og der er regler for, hvor de skal sys på. For spejdere, der har en ny uniform, kan der findes en oversigt på https://spejdernet.dk/vaerktoejer/uniformsvejledning/ Hvis du har en gammel uniform (det er næsten altid gamle uniformer, vi sælger videre som brugte), må du spørge lederne, hvor mærkerne skal sidde. En god ide til mærker, der ikke længere skal være på uniformen: Sæt dem på en pude, et tæppe eller andet, der kan bruges, når du skal på lejr. Lone

5


Bæverflokken

Ulveflokken 2.-4. kl.

Junior- og spejdertro

August

August

August

Oktober

Oktober

0.-1. kl.

4.-8. kl.

13/8 Ulvemøde 20/8 kl. 18.15 15/8 Tropmøde Fælles opstart for alle 20/8 kl. 18.15 20/8 kl. 18.15 Fælles opstart for alle 21/8 Bævermøde Fælles op 27/8 Ulvemøde 28/8 Bævermøde 22/8 Tropmøde 29/8 Tropmøde September September 3/9 Ulvemøde 4/9 Bævermøde September 10/9 Ulvemøde 11/9 Bævermøde 5/9 Tropmøde 17/9 Ulvemøde 18/9 Bævermøde 12/9 Tropmøde 24/9 Ulvemøde 25/9 Bævermøde 19/9 Tropmøde 26/9 Tropmøde 2/10 Bævermøde 9/10 Bævermøde 16/10 Efterårsferie 23/10 Bævermøde 28/10 Halloween for alle 30/10 Bævermøde

1/10 Ulvemøde 8/10 Ulvemøde 15/10 Efterårsferie 22/10 Ulvemøde 28/10 Halloween for alle 29/10 Ulvemøde

Oktober

3/10 Tropmøde 10/10 Tropmøde 17/10 Efterårsf 24/10 Tropmøde 28/10 Hallowee 31/10 Tropmøde

November

November

Bævermøder foregår tirsdag kl. 18.15-19.15

Ulvemøder foregår mandag kl. 18.30-20.00

Tropmøder fore onsdag kl. 18.3

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk tøj på eller med, så udendørs under året rundt!

November 6/11 Bævermøde 5/11 Ulvemøde 7/11 Tropmøde 13/11 Bævermøde 12/11 Ulvemøde 17-18/11 Juletur for gruppen 17-18/11 Juletur for gruppen 14/11 Tropmøde 16-18/11 Juletu 20/11 Bævermøde 19/11 Ulvemøde 21/11 Tropmøde 27/11 Bævermøde 26/11 Ulvemøde 28/11 Tropmøde


oppen

Husk i den kommende tid Triatlon 1.-2. september

Seniortroppen 9. kl. og opefter

Her er brug for mange hjælpere, så vi kan tjene penge til Bülow Gruppe.

Halloween 28. oktober

Arrangement for børn, forældre og hele Nórdbyen. Der kommer mere information senere.

August

Juletur . 16.-18. november 16/8 Seniortropmøde En lejr for bævere, ulve, trop og se20/8 kl. 18.15 niortrop. Bævere og ulve deltager 17.Fælles opstart for alle 18. november, trop og seniortrop 16.pstart for alle 23/8 Seniortropmøde e 18. november. Forældre inviteres til at 30/8 Seniortropmøde e deltage søndag formiddag.

e

e e e e

e e ferie e en for alle e

September

6/9 Seniortropmøde 13/9 Seniortropmøde 20/9 Seniortropmøde 27/9 Seniortropmøde

Oktober

4/10 Seniortropmøde 11/10 Seniortropmøde 18/10 Efterårsferie 25/10 Seniortropmøde 28/10 Halloween for alle

November

1/11 Seniortropmøde e 8/11 Seniortropmøde e 15/11 Seniortropmøde ur for gruppen 16-18/11 Juletur for gruppen e 22/11 Seniortropmøde e 29/11 Seniortropmøde

egår 30-20.00

Tropmøder foregår torsdag kl. 18.30-20.30

j og fodtøj å vi kan være r alle møder,

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Køb en gruppe-t-shirt Pris 50 kr. - vi har både børne- og voksenstørrelser på lager. T-shirts kan købes hos lederne i spejderhuset.


En fælles junior- og spejdertrop I det kommende spejderår får vi en fælles junior- og spejdertrop, der mødes hver onsdag kl. 18.30-20.00. Det vil sige, at der er medlemmer fra 4. til 8. klasse. Programmet vil blive tilpasset til de spejdere, der er i troppen, så de ældste får større udfordringer end de yngste. Noget af programmet vil være fælles for

alle, mens andet vil være opdelt, så patruljerne laver noget forskelligt. Vi glæder os til at få en stor trop! Lederne

Juniortroppen på sommerlejr Årets sommerlejr for juniorspejderne gik til Houens Odde Spejdercenter. Otte drenge var med, og vi fik en varm og sjov uge med aktiviteter både på vandet og på land. Der var mange andre spejdere end os på lejren, i alt ca. 650 spejdere fra Danmark, Norge og Israel. Vi havde hver vores lejrplads ved Stensgaarden, og heldigvis fik vi det meste af tiden lov til at lave mad på bål. Det var kun de sidste to dage, hvor der var bålforbud, så vi måtte nøjes med en kulgrill. Vi nåede også en tur væk fra lejren - til Kolding, hvor vi var på byløbet ”Kolding Adventures”, besøgte Koldinghus og spiste frokost på grillbar. Der blev også tid til at bruge lidt penge, blandt andet i Spejdersport, der har mange uundværlige ting for en juniorspejder! Tak for en god sommerlejr!

8

Lone


Bæverbilleder Her er et par billeder fra bævernes oplevelser på Vimmerbylejren i foråret.

Jobopslag Hjælp til uddeling af kirkeblade

Spejdergruppen hjælper tre gange om året Christianskirken med at uddele kirkeblade i området, som spejdergruppen tjener lidt penge på. Der er fire ruter, som hver tager ca. 1,5-2 timer at nå igennem på gåben. Det er en hyggelig og hurtigere tjans, hvis man er flere sammen. Vi søger folk, der gerne sammen med børnene vil hjælpe med uddelingen. Næste gang er i slutningen af august. Løn: God motion og frisk luft. Kontakt Mette Brændeskov på 40939051 eller gruppeleder@bulowgruppe.dk

Ledermedhjælper søges!

Vi søger en voksen/forældre, som har lyst til at være ledermedhjælp ved ulvene om mandagen eller juniorerne om onsdagen i ca. 2 timer hver gang. Det drejer sig om at hjælpe med afholdelsen af møderne og lidt forberedelse/oprydning sammen med lederne. Der er også ledermøder ind imellem, af ca. 2 timers varighed, hvor man er meget velkommen til at deltage. Vi tilbyder: Dejlige unger, sjove oplevelser ude, hyggelige lederkammerater, nok kaffe, lederuddannelse – hvis du vil – og en god spejdergruppe. Kontakt gruppeleder Mette Brændeskov på 40939051 eller gruppeleder@bulowgruppe.dk

9


Troppen bliver til seniortrop Lige op til sommerferien brugte troppen tid på at klarlægge, hvad de gerne ville efter sommerferien. Vil de være en del af troppen, ledere eller noget helt tredje. Spejderne valgte noget helt tredje. Så efter sommerferien er de spejdere, der var i spejdertroppen blevet til seniorspejdere. Der blev planlagt hvilke emner de skulle arbejde med efter sommerferien, og vi kommer til at arbejde med projekter fremadrettet. Om projekterne kommer der mere på et senere tidspunkt, hvor vi gerne vil vise de resultater frem, som vi har præsteret. Sommerlejren gik til Trondheim til Norges KFUM & KFUK-spejdere. Det var en lille hyggelig lejr med 4300 deltagere fra hele Norge samt fra udlandet. Mange af de aktiviteter spejderne deltog i var aktiviteter som man skulle fordybe sig i igennem hele dagen. Der blev knyttet nye venskaber, især med den trop som vi boede hos. Der kommer billeder og lidt mere tekst på hjemmesiden snarest. Nielse Det kan være svært at komme til, når man bygger en tømmerflåde. Nogle af juniorspejderne stod nærmest på hovedet, da de byggede en solid tømmerflåde, mens de var på sommerlejr.

10


Praktiske oplysninger Indmeldelse

Nye spejdere får en indmeldelsesblanket med hjem. Den første kontingentopkrævning kommer, når der udsendes opkrævninger til de øvrige medlemmer.

Adresseændring

Hvis I ændrer mobilnummer, mail eller adresse, så giv besked til kasserer Morten Møller eller gruppeleder Mette Brændeskov. Vi bruger oplysningerne til at udsende information, men også til at kontakte jer, hvis der f.eks. er sket noget med jeres barn til spejder.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt. Enten på en udmeldelsesblanket, som fåes ved lederne, eller ved at sende en mail til udmeldelse@bulowgruppe.dk

Kontingent

Det koster 350 kr. pr. halvår at være medlem af Bülow Gruppe. Der skal indbetales kontingent 2 gange årligt, senest d. 30.04 og den 30.10. Kassereren udsender opkrævninger til alle medlemmer.

Betalinger

Gruppens kontooplysninger er: Danske Bank. Reg.Nr.: 9570 kontonr. 0012506597. Ved betaling af kontingent via bankoverførsel, så husk at skrive KTG/000000 hvor “0” erstattets med det nummer der fremgår af din opkrævning. Det er et specifikt nummer, som hjælper kassereren til korrekt registrering. Ved betaling til arrangementer, så husk at skrive fx “Juletur” og spejderens/deltagerens navn i tekstfeltet.

Køb gruppe-t-shirts

T-shirts med gruppens navn og spejderlogo trykt på ryggen kan købes til 50 kr.

Lån spejderhuset

Forældre til børn i Bülow Gruppe har mulighed for at låne spejderhuset Knuden til børnefødselsdag, klassearrangement ol. Huset skal blot afleveres i pæn stand, og så koster det 150 kr. for opvarmning mv. Vil I låne huset, så kontakt Søren Christensen. Se telefonnummer bag på bladet.

Brugte uniformer

Bülow Gruppe køber og sælger brugte uniformer og tørklæder. En brugt børneuniform køber gruppen for 150 kr. (og sælger videre til samme pris), mens en voksen-uniform i brugt udgave afregnes med 200 kr. Du kan også bytte din uniform til en anden størrelse.

Nye tørklæder og uniformer

KFUM-Spejdernes nye uniform kan bestilles via gruppen med ti procent rabat. I spejderhuset kan du købe et af de nye spejdertørklæder. De findes i to størrelser, hhv. til børn og ledere. Ved at købe tørklædet gennem gruppen, får I ti procent rabat.

Glemte sager

Glemt tøj mm. lægges i en kasse i gangen i spejderhuset. Husk at sætte navn i tøjet, så kan vi nemmere se, hvem det tilhører og kontakte jer, når vi gennemgår kassen.

Køb af spejderudstyr

Spejderudstyr kan købes gennem spejderbutikken 55Nord. Der er en fysisk butik på H.C. Ørstedsvej 10 i Taulov. Se åbningstider på www.55nord.dk. Alle kan blive medlem af kundeklubben HighFive og få 10 procent rabat på køb. Det er også muligt at bestille varer gennem lederne i gruppen. Det giver den samme rabat.

Lån festtelt og grill

Spejdergruppen har et 12 X 6 meter stort, rød- og hvidstribet fest-telt af god kvalitet. Dette kan lånes af forældre til børn i Bülow Gruppe, men vær opmærksom på, at det skal afleveres tørt og uden skader efter brugen. Vi har også en stor grill, som vi gerne udlåner til havefest el.lign. Kontakt lederne om udlån.

Fritidspas

Fredericia Kommune tilbyder gennem Projekt Fritidspas økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter, hvis man som forældre har økonomiske udfordringer. Kontakt gruppelederen, hvis I vil vide mere.


Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 Mogens Bahnsen Bissensvej 32 Randi Jensen Dortheavej 4 Torben Ottesen Asser Jensens Vej 86 Randi Jensen Lupinvej 3 Kristian Jørgensen Dronningensgade 41 Morten Rosenberg Møller Siriusvænget 16 Robert P. Hansen Bissensvej 8 Lene Olsen Samsøvej 14

Adresseliste for Bülow Gruppe Gruppeleder Gruppeassistent Grupperådsformand Grupperådsmedlem Grupperådsmedlem Grupperådsmedlem Kassserer Kontakt til Nordbo Kassererhjælp

4093 9051 2328 6288 2425 3771 6179 0175 20466224 2040 9308 2441 5024 2058 0180 4261 1412

gruppeleder@bulowgruppe.dk mogens@bulowgruppe.dk randijensen1007@gmail.com tj_ottesen@yahoo.dk tprandijensen@gmail.com krien@outlook.dk morten@bulowgruppe.dk

kasserer@bulowgruppe.dk

Bævere 0.-1. kl. Bæverleder Mie Klindt Andersen Jacob Hansens V. 60, 2.th., 5260 Od. S 2897 8118 mie.kfum.fdf@gmail.com Bæverleder Bæverassistent Bo Jakobsen Prangervej 38, st.tv. 2818 6545 bo@bulowgruppe.dk Bæverassistent Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 4093 9051 mette@bulowgruppe.dk Bæverassistent Sidsel Jensen Friggsvej 16, 3. 2246 9922 sidsel@bulowgruppe.dk Bæverassistent Mie Klindt Andersen Jacob Hansens V. 60, 2.th., 5260 Od. S 2897 8118 mie.kfum.fdf@gmail.com Bæverassistent Christoffer S. Hindsgaul Jacob Hansens V. 60, 2.th., 5260 Od. S 5151 4841 christoffer-hindsgaul@hotmail.com Bæverassistent Christina Vedstensen Friggsvej 16, 2.th. 2611 5204 christinavedstensen@gmail.com

Ulve 2.-4. kl. Flokleder Charlotte W. Jensen Blonds Allé 4, 1. th. 6063 4292 charlotte.w.j@bulowgruppe.dk Flokassistent Kristian B. Kloch Annavej 20 2812 0469 kloch@bulowgruppe.dk Flokassistent Sarah Stokholm Falkevej 2, st.tv. 2158 9893 tjuffe2@gmail.com Flokassistent Andreas Abildgren Albert Naursvej 15 2924 2202 andreas.abildgren@hotmail.dk

Junior- og spejdertrop 4.-8. kl. Juniortropleder Mads Mortensen Anchersvej 69 2263 0798 mads_m@bulowgruppe.dk Juniortropassistent Emmelie Møller Hestehaven 35 24443302 emmelie.moeller.98@gmail.com Juniortropassistent Bo Jakobsen Prangervej 38, st.tv. 2818 6545 Juniortropassistent Lone Hansen Kongensstræde 8B 2946 9990 lone@bulowgruppe.dk

Tove Bahnsen Bissensvej 32 iben Hansen Mogens Bahnsen Bissensvej 32 Teis Olsen Mads Kolkjær Sørensen Søndermarksvej 106, st.th.

2012 1162

2328 6288 6128 0595 4053 8454

6146 7326

hogs.christensen@gmail.com

mogens@bulowgruppe.dk teis@bulowgruppe.dk mads@bulowgruppe.dk

tove@bulowgruppe.dk

Seniortrop Fra 9. kl. Tropleder Niels Peter Brændeskov Marsvænget 14 2670 0047 nielse@bulowgruppe.dk Tropassistent Sophie Rosenberg Møller Siriusvænget 16 2176 3973 sophie_k@bulowgruppe.dk Ledervikar Ledervikar Ledervikar Ledervikar Web

Søren Christensen

Albert Naursvej 9

Lån af Knuden

Gruppeblad for KFUM-Spejderne Bülow Gruppe august-oktober 2018  
Gruppeblad for KFUM-Spejderne Bülow Gruppe august-oktober 2018  
Advertisement