Gruppebladet Spejderlivet 2, 2016

Page 1

SPEJDERLIVET

Marts16 juni 20

KFUM-Spejderne B端low Gruppe www.bulowgruppe.dk


Bülow Gruppes eget blad

Kalender for ledere og grupperåd

Vil du vide, hvad der foregår i Bülow Gruppe, så læs „Spejderlivet“. Bladet udkommer op til sommerferien samt umiddelbart efter jul, påske, sommerferie og efterårsferie i ca. 90 eksemplarer med oversigt over de kommende måneders aktiviteter hos bævere, ulve og spejdere. Hvis børn og forældre har noget at fortælle eller tegne om, efterlyse eller tilbyde, så giv besked inden bladets deadline.

5. april Grupperådsmøde 7. april Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd 10. april kl. 9 Arbejdsdag - ledere og grp.råd 12. april Ledermøde 16. april Juniorturner. - Smidstrup 18. april kl. 18.30-20: Uddeling af bøge grene på plejehjemmet Othello (ved banegården) 10. maj kl. 17 Børnegudstjeneste i Christi- anskirken m. spisning 10. maj Ledermøde 14.-16. maj Ulvene på lejr 28.-29. maj KFUM-Spejdernes landsmøde - i Vejle 3.-5. juni Danmarks Hurtigste Bil - DHB - i Padborg 14. juni Grupperådsmøde 14. juni Ledermøde 18.-19. juni Lejrtur hos ulvene i Givskud Zoo - for ulve m.fl. 23. juni Sankthans hos Bülow Gruppe Uge 27 Juniortroppen på lejr 5. juli Mindeaften ved Ryeshøj Uge 28 Troppen på vandrelejr 5.-6. august Triatlon - hjælpere 9. august Ledermøde 23. august Grupperådsmøde 13. september Ledermøde 11. oktober Ledermøde 25. oktober Grupperådsmøde 8. november Ledermøde 18.-20. nov. Juletur for hele gruppen - Houens Odde 13. december Ledermøde

Stof til næste nummer skal afleveres senest 1. juni. Bladet uddeles til alle medlemmer inden sommerferien. Redaktion Lone Hansen Kongensstræde 8 B Tlf. 2946 9990 email loneh@ post9.tele.dk Udgiver KFUM-Spejderne Bülow Gruppe Sonnesvej 108 7000 Fredericia

Find Bülow Gruppe på internettet Kig på www.bulowgruppe.dk og se vores kalender, fotoalbum, nyheder og andre praktiske og sjove oplysninger fra Bülow Gruppe. Du kan også finde indbydelser til arrangementer mv. - giv os besked, hvis du mangler noget!

2

2017

7. januar Nytårskur for ledere og grupperåd 7. februar Grupperådsmøde 21. februar Gruppemøde - for børn og forældre - med spisning 22.-30. juli Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg - for alle danske spejdere


Bøgegrene og besøg på plejehjem Spejderne i Bülow har den tradition, at vi i foråret hvert år, besøger et plejehjem, Othello, med bøgegrene i buket til beboerne. Det skaber meget glæde blandt beboerne, at vi bringer foråret ind til dem. Vi har tidligere også delt ud på Hybyhus, men dette klares af FDF Christians sogn i år. Det kommer til at ske mandag i uge 17 KUN for ulve og juniorer. Vi håber at bøgen er på vej til at springe ud. Der kommer en seddel ud om det. /Mette

En gammel tradition Spejdere og FDF’ere i Fredericia Kommune har i mange årtier delt buketter af bøgegrene ud til beboere på kommunens plejehjem. Traditionen er så gammel, at vi for et par år siden mødte en beboer på Othello, som selv havde været med til at dele bøgegrene ud, da hun var spejder som helt ung. /Lone

Velkommen til nye medlemmer i grupperådet Vi vil gerne sige velkommen i grupperådet til: Randi Jensen (Mor til Hjalte fra Bæverne) og Line B. Nørgaard (mor til Magnus-Emil fra Ulve) Vi glæder os rigtigt meget til at arbejde sammen med jer! /Mette

Ses vi til sankthans? Bülow Gruppe fortsætter traditionen med grillmad, fakkeltog og sankthansbål. Det foregår den 23. juni om aftenen, og både børn og voksne er velkomne. Der kommer mere information med tilmelding, når vi kommer tættere på sankthansaften.

3


Nyt fra Bülow Gruppe * Lodsedler: Vi har solgt 450 lodsedler spm støtte for for KFUM’s Soldaterhjem på Treldevej. Ester var meget glad for den store indsats, og hun kom forbi med pølsevognen til gruppens fastelavnsfest som tak for indsatsen. * Kirkeblade: Gruppen har i forbindelse med uddeling af kirkeblade fået hjælp af Vini og familie samt Lene og familien Brændeskov Tusind tak for hjælpen! Det betyder så meget for os med den hjælp! * Nyt tag på skuret: I januars frostvejr lavede Søren, der er frivillig hyttefar for os, nyt tag på skuret bag spejderhuset. Det gamle tag i gennemsigtige plader var utæt, men nu er der et tæt tagpaptag på.

*Kontingent: Der udsendes i den kommende måned opkrævninger for kontingent. Det vil forsøgsvis foregå pr. mail, hvorefter man via netbank eller egen bank kan indbetale kontingentet. Til dem, som vi ikke har mailadresse på, udsendes girokort på sædvanlig vis. Kontingentet er på 350 kr. halvårligt. Det er også muligt at indbetale via kontooverførsel - læs mere om dette andetsteds i bladet. * Juniortroppen på lejr: Juniorspejderne var i starten af marts på weekendtur til Roverknuden på Houens Odde. Næsten alle spejderne var med på turen, som foregik i flot forårsvejr.

Hjælp til Fredericia Triatlon den 5.-6. august Vi er blevet tilbudt at stille med hjælpere til afholdelse af Fredericia Triatlon 2016 fredag d. 5 og lørdag d. 6. august. Fredag d. 5. august 2016: Kl. 18.00-22.30: hjælpere til vejvisning på løberuten i forbindelse med kvindeløbet

tet. De penge, som vi tjener som hjælpere under arrangementet, går direkte til støtte for spejdergruppen – altså fede spejderture, godt grej, lavt kontingent, lederuddannelse, gode spejdermøder med materialer til aktiviteter… alt for dit barn!

Lørdag d. 6. august 2016: Kl. 10.00-11.00: hjælpere til vejvisning på ruterne i forbindelse m. børneduathlon Kl. 14.00-20/21/23.00: Hjælpere til væskedepot i byen, vejvisning og trafikregulering ude på ruten.

Tilmeldingssedlen er udprintet og ligger i hytten! Tilmeldingsfrist er 25. april!

Vi kan bruge ALLE de hjælpere, som har lyst og tid! Kravet er, at hjælpere skal være over 15 år. Man får mad og drikke under arrangemen-

Har du yderligere spørgsmål, så kontakt: Gruppeleder Mette Holter Brændeskov, Telefon: 40939051 Mail: mette@scouts.dk

4

Vi vil være glade for al mulig hjælp! De bedste hilsner fra Bülow Gruppe


Jobopslag – hjælp ønskes! Her er diverse opgaver, som vi godt kan bruge hjælp til i hele spejdergruppen. Hvis du har lyst, tid og overskud til en opgave, så ret henvendelse til kontaktpersonen, som er nævnt. Hjælp til kirkebladsuddeling I slutningen af august og november skal der uddeles kirkeblade, som vi tjener nogle penge ved at gøre. Vi vil gerne have hjælp til uddeling på 4 ruter i nærområdet af spejderhuset. Ruterne tager ca. 1,5 time at gå for en person. Det kan nemt gøres sammen med børn. Kontakt Mette på 40939051 eller mette@ scouts.dk

Skt. Hans 2016 – hjælp til fælles spisning og grill Torsdag d. 23. juni afholder spejdergruppen fælles spisning m. grill i anledning af Skt. Hans i Nordbo, og som vores markering af sommerafslutning ved spejderne. Vi plejer at være ca. 100 deltagende voksne og børn. I den anledning mangler vi 2-3 voksne, som vil hjælpe med at klargøre salatbar, grill og lave kaffe til os alle, sammen med nogle ledere. Man kan godt have børn med til det. Kontakt Mette på 40939051 eller mette@scouts.dk

Nielse taler grejsk…… I februar havde jeg pakket mere eller mindre alt mit udstyr, så man kunne få en sank om hvad er dette og hint. Grunden til dette møde var, at flere forældre havde efterspurgt dette. Der var desværre ikke det store fremmøde, men TAK til ALLE der tog sigt tid til at komme. Der vil i løbet af foråret/ forsommeren blive afholdt et lignende møde igen. Følg med på www. bulowgruppe.dk, da det vil blive slået op her. Mvh Nielse

5


Fastelavn for børn og voksne Der var næsten 100 børn og voksne med, da Bülow Gruppe holdt fastelavnsfest med tøndeslagning. I år foregik det i og ved C Cafe ved Christianskirken, og dagen begyndte med tøndeslagning både for små og store. Der blev slået godt til, så tønderne splintrede og slikposerne røg ud af børnenes tønder. Derefter var der indendørs gruppemøde for forældrene, mens børnene lavede pandekager på bål og legede udenfor og i KFUM og KFUK’s hus på Randalsvej, som vi havde lånt. Ved frokosttid samledes alle om pølsevognen fra Soldaterhjemmet og om buffeten indendørs, og nogen sluttede dagen af med fastelavnsgudstjeneste i Christianskirken og endnu en gang tøndeslagning. Tak til alle, der deltog og bidrog til en hyggelig dag. /Lone

Bülow Gruppes generalforsamling 2015/16 Vi afholdt spejdergruppens årlige gruppemøde i forbindelse med Fastelavn. Der var stor deltagelse af forældre og andre interesserede. Tak for opbakningen! Årsberetningen og regnskabet blev godkendt. Regnskabet viste et mindre underskud på årets regnskab. Egenkapitalen i gruppen er stadig af en fornuftig størrelse, så 2016 stadig kan byde på et år med aktivitet og udvikling. Til interesserede kan det reviderede regnskab ses ved enten kasserer eller gruppeleder. Forældrene deltog i summe-debatter omkring bordene om emnerne: udeliv/ture, kvaliteten i aktiviteterne og andet. Det kom der gode tilbagemeldinger til os på, og det gav os nyt at arbejde med fremadrettet på.

6

Der blev afhold valg til grupperådet. Der blev genvalgt 5 og 2 nye valgt. Det er Vini Kristiansen (mor til Rasmus ved troppen), Robert Hansen (Far til Frederikke ved Bæverne og Tobias fra ulvene), Hanne B. Ambye (Mor til Villads og Mathilde ved Troppen), Lene Olsen (Mor til Sune og Teis - hhv. webredaktør og leder ved juniorerne) og Rasmus Sørensen (Far til Julius og Mille v. Ulvene, Silke og Kevin ved troppen). De nyvalgte er Randi Jensen ( Mor til Hjalte fra Bæverne) og Line B. Nørgaard (mor til Magnus-Emil fra Ulve) Velkommen til! Vi glæder os meget til at arbejde sammen med jer! Dette var et kort referat fra gruppemødet. Det fulde godkendte referat kan læses eller rekvireres ved et medlem af grupperådet. /Mette


Bæverne på troldejagt Bæverne har i den seneste tid været på troldejagt. Vi har også øvet os i at binde knuder, deri blandt sløjfer, så vi selv kan binde vores sko. I den kommende tid går vi i gang med mærket "klar dig selv," hvor vi bla. skal lære at slukke bål/ild og mange andre spændende ting. I kan se programmet i spejderhuset Knuden. Vi skal selvfølgelig også på sommerlejr i år. Bæverlederne er blevet enige om at tage til Port Arthur på Midtfyn. Lejren foregår 13.-16. maj, og bæverne får sedler med hjem. I forbindelse med sommerlejr vil vi forsøge at bruge samme betalingsform som til kontingentbetaling. Derfor er det vigtigt, at I skriver jeres mail på tilmeldingen. Bo

Troppen på vej….. Tiden, hvor dagene bliver længere, nærmer sig heldigvis med hastige skridt. I den forgange tid har vi arbejdet med kulsøpionering, det er der hvor man tapper træ sammen. Spejderne er dygtige, hvad dette angår. Ydermere er vi i den senere tid begyndt at deltage i Tropnetværksmøder sammen med de andre grupper i distriktet. Det er møder der ligger på forskellige dage, dog fortrinsvist på tirsdage. Vi mødes ca. en gang om måneden hos den gruppe der nu afholder mødet. De har planlagt program som vi følger. Disse møder er med til at skabe netværk på tværs af grupoperne i distriktet, hvilket vi mener er en god ting. Vi vil gerne bakke op om møderne i det omfang det er muligt, og som alt andet håber vi også spejderne vil bakke op om det. For tiden er vi i fuld gang med at forberede os til DM i spejder der skal være d. 0204-2016 – 03-04-2016. Vi mener at vi har forberedt os så godt som vi kan og lader nu opgaverne komme til spejderne. Vores sommerlejr er i uge 28. I år vil vi prøve noget, som vi ikke har prøvet før. Vi vil gå kyst-til-kyst rute. Der vil i løbet af foråret blive indkaldt til forældremøde herom. Mvh Tropledelsen

7


Bæverflokken

Ulveflokken

Juniortro

Marts

Marts

Marts

April

April

April

Maj

Maj

Maj

0.-1. kl.

29/3 Bævermøde 5/4 Bævermøde 12/4 Bævermøde 19/4 Bævermøde 26/4 Bævermøde 3/5 Bævermøde 10/5 Bævermøde 13-16/5 På lejr 17/5 Bævermøde 24/5 Bævermøde 31/5 Bævermøde

Juni

7/6 Bævermøde 14/6 Bævermøde 21/6 Bævermøde 23/6 Sankthansaften 28/6 SOMMERFERIE

Juli

5/7 kl. 18.30 Højtidelighed ved Ryeshøj

2.-4. kl.

28/3 PÅSKEFERIE 4/4 Ulvemøde 11/4 Ulvemøde 18/4 Ulvemøde 25/4 Ulvemøde

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

30/3 Juniortr

6/4 Juniortr 13/4 Juniortr 20/4 Juniortr 27/4 Juniortro

2/5 Ulvemøde 9/5 Ulvemøde 14-16/5 På lejr 23/5 Ulvemøde 30/5 Ulvemøde

4/5 Juniortr 11/5 Juniortr 18/5 Juniortr 25/5 Juniortro

Juni

1/6 Juniortr 8/6 Juniortr 15/6 Juniortr 22/6 Juniortro 23/6 Sanktha 29/6 SOMMER

6/6 Ulvemøde 13/6 Ulvemøde 18-19/6 På lejr i Givskud Zoo 20/6 Ulvemøde 23/6 Sankthansaften 27/6 SOMMERFERIE

Juli

5/7 kl. 18.30 Højtidelighed ved Ryeshøj

Ulvemøder foregår mandag kl. 18.30-20.00 Bævermøder foregår tirsdag kl. 18.15-19.15

4.-6. kl.

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Juni

Juli

5/7 kl. 18.30 Hø ved Ryeshøj

Juniortropmød onsdag kl. 18

Hav praktisk t på eller med, s udendørs unde året rundt!


oppen

ropmøde

ropmøde ropmøde ropmøde opmøde

Husk i den kommende tid Spejdertroppen 6. kl. og opefter Marts

3/3 Tropmøde 31/3 Tropmøde

April

7/4 Tropmøde 14/4 Tropmøde 21/4 Tropmøde 28/4 Tropmøde

ropmøde ropmøde ropmøde opmøde

Maj

ropmøde ropmøde ropmøde opmøde ansaften RFERIE

Juni

øjtidelighed

der foregår 8.30-20.00

tøj og fodtøj så vi kan være er alle møder,

5/5 KR. HIMMELFART 12/5 Tropmøde 19/5 Tropmøde 26/5 Tropmøde 2/6 Tropmøde 9/6 Tropmøde 16/6 Tropmøde 23/6 Sankthansaften 30/6 SOMMERFERIE

Juli

5/7 kl. 18.30 Højtidelighed ed Ryeshøj

Tropmøder foregår torsdag kl. 18.30-20.30 Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Søndag den 7. februar kl. 10-13: Fastelavn og gruppemøde (generalforsamling) hos Bülow Gruppe. For børn, forældre og søskende. Der kommer særskilt indbydelse. 18.-19. juni: På lejr hos ulvene i Givskud Zoo (især for ulveflokken - der er begrænset deltagertal)

Aldersgrænser Vi følger som udgangspunkt de klassetrin, der er angivet for de enkelte enheder. Er der særlige grunde til det, kan der efter aftale med lederne afviges fra aldersgrænserne.

Husk at melde afbud! Vi vil meget gerne vide, hvor mange børn der kommer til bæver-, ulve-, junior- og spejdermøderne. Derfor håber vi, at forældrene vil huske at melde afbud, hvis et barn er forhindret på grund af ferie, skolefest, sygdom eller andet. Sig det ugen før eller giv besked pr. tlf., email eller sms til en af lederne!

Sælg uniformen Kig i skabet, om der ligger en uniform, som du er vokset ud af - så kan du sælge den til en ny, mindre spejder. Tag blot uniformen med til næste spejdermøde og giv den til lederne.


10


Jungleliv og hemmeligheder I løbet af vinteren har ulvene været kreative og arbejdet med flere slags værktøj. Vi begyndte året med at save krydsfinerplader ud og sømme dem sammen som fuglekasser. De er blevet malet og er nu klar til at hænge op. Vi har også lavet to store junglemalerier på stof. De skal hænges op på væggen i ulvelokalet. Siden vinterferien har vi arbejdet med ”hemmeligheder.” Det er et helt nyt mærke, som vi glæder os til at få. Mærket handler blandt andet om, hvad det betyder at have hemmeligheder og om, hvorfor det er forkert at lyve og om det en gang imellem kan være ok at holde noget hemmeligt eller fortælle en hvid løgn. Efter påske skal vi i gang med at arbejde med pinde og træ. Vi skal snitte, bygge og

Ulvepandekager Mandag før påske bagte ulvene pandekager. Vi rørte selv dejen sammen, og da vi har en ulv, som ikke kan tåle alm., mælk, lavede vi pandekagerne med soya-rismælk. De blev gode!

eksperimentere med små og store pinde, og vi skal sætte træet sammen både med snor og søm. I den kommende tid skal vi på flere lejre. Den første weekend i april skal vi på ti kilometer vandretur i Fredericiaområdet, inden vi slutter af med at overnatte i spejderhuset. I pinsen tager vi på lejr på Terp Spejdercenter ved Bramming. Og midt i juni skal vi på lejr hos ulvene i Givskud Zoo. Med ulvehilsen Kloch, Charlotte, Sarah og Lone

Til ca. 20 pandekager: 250 g hvedemel 3 æg 2 spsk. vindruekerneolie 2 spsk. sukker 1 spsk. vaniljesukker 1 knivspids salt 5 dl mælk Smør til stegning Ingredienserne, bortset fra smørret, piskes sammen, og så er dejen klar til stat stege pandekager!

11


Danmarks Hurtigste Bil - DHB 2016 Vi har brug for din hjælp!

Bülow Gruppe har igen i år fået en opgave ind ad døren vedrørende arrangementet DHB – Danmarks Hurtigste Bil - som foregår på Padborg Park i dagene d. 3.-5 . juni 2015, men også i et par dage før og efter. Her tjener vi penge til spejderarbejdet for alle børn og unge i gruppen, så vi kan blive ved med at holde kontingent og weekendarrangementer på et godt prisleje. Derfor har vi brug for en masse søde hjælpere. OG DET ER HER VI HAR BRUG FOR HJÆLP FRA ALLE FORÆLDRE!!! Vi vil forsøge at arrangere fælles transport til og fra Padborg Park fra spejderhuset. Ydermere er der mulighed for at overnatte i telt eller i campingvogn på stedet i en ærlig hjælper-camp, hvis man vil hjælpe til over flere dage. I forbindelse med arbejdsopgaverne får man muligheden for at opleve ”Danmarks Hurtigste Bil” – selve showet, de mange flotte biler og en god atmosfære – indefra! Der er mange forskellige opgaver, man kan hjælpe med både før/under og efter DHB - eksempelvis: -Opsætning af sikkerhedshegn -Afmærkning af teltpladser -Opsamling af flasker, papir mm. -Toiletvagt -Billetsalg

12

-Opbygning og nedbrydning af pit, tribuner og hegn -Og meget andet …. Arbejdet bliver inddelt i vagter i tidsrummet mellem ca. kl. 08.00 og 22.00 på de forskellige dage, DOG afhængigt af, hvornår og hvor meget du/I kan. Det er naturligvis i orden kun at deltage noget af dagen, f.eks. en formiddag eller eftermiddag. Vi ser dog helst, at det minimum er 6 sammenhængende timer. Vi sørger for, at der indlægges pauser til spisning og at se DHB. Du/I vil efter tilmelding blive kontaktet med nærmere information om vagtplaner, kørsel og mødetidspunkter. Hvis man deltager som hjælper, giver det gratis adgang til hele arrangementet, fuld kost og drikke i tidsrummet man hjælper samt gratis overnatning, hvis det har interesse. Tilmeldingssedlen er udprintet og ligger i spejderhuset! Vi vil være glade for al mulig hjælp! De bedste hilsner fra Bülow Gruppe Har du yderligere spørgsmål, så kontakt: Gruppeleder Mette Holter Brændeskov, Telefon: 40939051 Mail: mette@scouts.dk


Praktiske oplysninger Indmeldelse

Nye spejdere får en indmeldelsesblanket med hjem. Den første kontingentopkrævning kommer, når der udsendes opkrævninger til de øvrige medlemmer.

Adresseændring

Husk at fortælle os, hvis I ændrer adresse, e-mail eller mobilnummer. Der hænger blanketter til adresseændring i gangen i spejderhuset, men I kan også sende en email til lederne.

Udmeldelse

Udmeldelser skal altid ske skriftligt, enten på udmeldelsesblanket eller på en mail til gruppeleder Mette Holter Brændeskov eller kasserer Helle Coboldt Det er ikke nok bare at sige det til lederen. Hvis vi ikke har en skriftlig udmeldelse, fortsætter vores kasserer med at udsende kontingentopkrævninger, idet gruppen skal betale forsikring og kontingent til KFUM-spejderne i Danmark for alle medlemmer. Udmeldelsesblanket kan fås hos lederne.

Kontingent

Det koster 350 kr. pr. halvår at være medlem af Bülow Gruppe. Kassereren udsender opkrævninger til alle medlemmer. Det er muligt at indbetale kontingent via bankoverførsel på reg. Nr. 9196 og konto nr. 4566900012. Der skal indbetales kontingent 2 gange årligt, senest d. 30.04 og den 30.10. HUSK at påføre navn og enhed på den spejder, der indbetales for.

Glemte sager

Glemt tøj mm. lægges i en kasse i gangen i spejderhuset. Husk at sætte navn i tøjet, så kan vi nemmere se, hvem det tilhører og kontakte jer, når vi gennemgår kassen.

Lån spejderhuset

Forældre til børn i Bülow Gruppe har mulighed for at låne spejderhuset Knuden til børnefødselsdag, klassearrangement ol. Huset skal blot afleveres i pæn stand, og så koster det 150 kr. for opvarmning mv. Vil I låne huset, så kontakt Søren Christensen, der er hyttefar. Hans telefonnummer findes på bagsiden af bladet.

Brugte uniformer

Bülow Gruppe køber og sælger brugte uniformer og tørklæder. En brugt børneuniform køber gruppen for 150 kr. (og sælger videre til samme pris), mens en voksen-uniform i brugt udgave afregnes med 200 kr. Du kan også bytte din uniform til en anden størrelse.

Nye tørklæder og uniformer

KFUM-Spejdernes nye uniform kan bestilles via Bülow Gruppe med ti procent rabat. I spejderhuset kan du købe et af de nye spejdertørklæder. De findes i to størrelser, hhv. til børn og ledere. Ved at købe tørklædet gennem gruppen, får I ti procent rabat.

Køb gruppe-t-shirts

Spejdergrønne t-shirts med gruppens navn og spejderlogo trykt på ryggen kan købes til 50 kr. pr. stk.

Køb af spejderudstyr

Spejderudstyr kan købes gennem internet-butikken 55Nord - www.55nord.dk. Der er en fysisk butik på H.C. Ørstedsvej 10 i Taulov. Se åbningstider på www.55nord.dk. Det er også muligt at bestille varer gennem lederne i gruppen - derved kan man få ca. 10 procent rabat og desuden spare porto, hvis der bestilles flere varer på én gang. Giv besked om bestilling til lederne.

Lån festtelt og grill

Spejdergruppen har et 12 X 6 meter stort, rød- og hvidstribet fest-telt af god kvalitet. Dette kan lånes af forældre til børn i Bülow Gruppe, men vær opmærksom på, at det skal afleveres tørt og uden skader efter brugen. Vi har også en stor grill, som vi gerne udlåner til havefest el.lign. Kontakt lederne vedr. udlån.

Fritidspas

Fredericia Kommune tilbyder gennem Projekt Fritidspas økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter, hvis man som forældre har økonomiske udfordringer. Kontakt gruppelederen, hvis I vil vide mere.


Sy mærkerne rigtigt på

14

Tegningen viser, hvor mærkerne skal placeres på den gamle uniformsmodel (den med skulderstropper og trykknap-lommer).


Sådan skal mærkerne sidde på nye uniformer Gruppenavn: over lynlåslomme på højre side Årsstjerne: ved siden af gruppenavn på højre bryst Ulvenavn: over gruppennavn på højre bryst. Navnet tages af, når man ikke længere er ulveunge Distriktsmærke: over gruppenavn på højre bryst Enhedsmærke: øverst på højre skulder, dog sys det ene af bævermærkerne på tørklædet, se billeder Dueligheds/aktivitetsmærker: på højre arm under enhedsmærker Kursusmærker: højre arm under aktivitetsmærker Lejrmærker: venstre arm Regler for lejrmærker: centerlejrmærker bliver udskiftet hvert år, med mindre man skal på lejr samme sted (ved bævere og ulve er de ofte et mærke med tema, og det skifter hver år) Store lejre som Spejdernes Lejr foregår med flere års mellemrum, og mærkerne herfra udskiftes kun, når der er en tilsvarende lejr. Det vil sige, at dem, som var med på Spejdernes Lejr 2012, skal skifte mærket, når vi skal på Spejdernes Lejr 2017. Gamle mærker kan fx syes på din bålkappe hvis du har en.

Bind tørklædet med firknob


Adresseliste for Bülow Gruppe

Gruppeleder Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 7553 7919/4093 9051 gruppeleder@bulowgruppe.dk Gruppeassistent Mogens Bahnsen Bissensvej 32 2328 6288 mogens@bulowgruppe.dk Gruppeassistent Teis Olsen Glentevej 4, 2.th. 6128 0595 teis@bulowgruppe.dk Grupperådsformand Robert P. Hansen Bissensvej 8 9955 9265 grupperaadsformand@bulowgruppe.dk Grupperådsmedlem Lene Olsen Samsøvej 14 3943 5585/3085 9361 lene.f.olsen@outlook.com Grupperådsmedlem Vini Kristiansen Frederik d. IIIs Vej 20 4010 4416 vini@babyudstyr.dk Grupperådsmedlem Hanne Bjørn Ambye Vibevej 5 2013 1267 ambye@privat.dk Grupperådsmedem. Rasmus Sørensen Indre Ringvej 183, 1. tv 23 28 89 38 rasmussoernsen@live.dk Grupperådsmedlem Randi Jensen Dortheavej 4 2425 3771 randijensen1007@gmail.com Grupperådsmedlem Line Bang Nørgaard Treldevej 87 2967 6865 liinepigen@gmail.com Kasserer Helle Coboldt Kofoed Friggsvej 10, st.tv. 2144 9874 coboldt@adslhome.dk Bævere 0.-1. kl. Bæverleder Bo Jakobsen Prangervej 38, st.tv. 2818 6545 bo@bulowgruppe.dk Bæverassistent Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 7553 7919/4093 9051 mette@bulowgruppe.dk Bæverassistent Sacha Sønderborg Zartmannsvej 3 2851 2395 sacha@bulowgruppe.dk Bæverassistent Sidsel Jensen Søndermarksvej 48, 2.th. 2246 9922 sidsel@bulowgruppe.dk Bæverassistent Jeanette R. Hansen Skovvej 131 6069 2733 jeanette@bulowgruppe.dk Bæverassistent Anders Rose Bissensvej 51 2247 6222 anders@bulowgruppe.dk Ulve 2.-4. kl. Flokleder Kristian B. Kloch Annavej 20 2812 0469 kloch@bulowgruppe.dk Flokassistent Lone Hansen Kongensstræde 8B 2946 9990 lone@bulowgruppe.dk Flokassistent Sarah Stokholm Falkevej 2, st.tv. 2158 9893 Flokassistent Charlotte W. Jensen Blonds Allé 4, 1. th. 6063 4292 charlotte@bulowgruppe.dk Juniorspejdere 4.-6. kl. Juniortropleder Anders Rose Bissensvej 51 2247 6222 anders@bulowgruppe.dk Juniorropassistent Teis Olsen Glentevej 4, 2.th. 6128 0595 teis@bulowgruppe.dk Juniortropassistent Sophie Kofoed Rosenberg 6. Julivej 8 C, 1. tv 2176 3973 sophie_k@bulowgruppe.dk Juniortropassistent Mads Mortensen Anchersvej 69 2263 0798 mads_m@bulowgruppe.dk Juniortropassistent Johannes Houens Odde 14, 6000 Kolding Spejdertrop 6.-9 kl. Tropleder Niels Peter Brændeskov Marsvænget 14 7553 7919/2670 0047 nielse@bulowgruppe.dk Tropassistent Mads Kolkjær Sørensen Søndermarksvej 48, 2.th. 4053 8454 mads@bulowgruppe.dk Tropassistent Harald Houens Odde 14, 6000 Kolding harald@bulowgruppe.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 2012 1162 hogs.christensen@gmail.com Ledervikar Elin Kronhoff-Hansen Midgårdsvej 8, 2.tv. 2371 9596 elin@bulowgruppe.dk Ledervikar Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146 7326 tove@bulowgruppe.dk Ledervikar Morten M. Jensen 6. julivej 8 C, 1.tv 2441 5024 mmjensen90@gmail.com Ledervikar Iben Hansen Vølundsvej 2, 2. th. 2894 3530 iben@bulowgruppe.dk Webteknik Sune Amstrup Olsen 2623 3923 webredaktoer@bulowgruppe.dk Øvrigt medlem Louise Mikkelsen Hammel 5062 6310 lokm@hotmail.dk