Page 1

SPEJDERLIVET uni April-j

2013

KFUM-Spejderne B端low Gruppe www.bulow.kfumspejderne.dk


Find Bülow Gruppe på internettet Kig på www.bulow.kfumspejderne.dk og se vores kalender, fotoalbum, nyheder og andre praktiske og sjove oplysninger fra Bülow Gruppe. Du kan også finde indbydelser til arrangementer mv. - giv os besked, hvis du mangler noget! Der er stadig arkiv over billeder mm. på www.spejdernet.dk/bulow, og her har ledere og grupperåd også et filarkiv.

Bülow Gruppes eget blad Vil du vide, hvad der foregår i Bülow Gruppe, så læs „Spejderlivet“. Bladet udkommer op til sommerferien samt umiddelbart efter jul, påske, sommerferie og efterårsferie i ca. 90 eksemplarer med oversigt over de kommende måneders aktiviteter hos bævere, ulve og spejdere. Hvis børn og forældre har noget at fortælle eller tegne om, efterlyse eller tilbyde, så giv besked inden bladets deadline. Stof til næste nummer skal afleveres senest 1. juni. Bladet udkommer lige inden sommerferien. Redaktion Lone Hansen Kongensstræde 8 B Tlf. 2946 9990 email loneh@post9.tele.dk Udgiver

2

KFUM-Spejderne Bülow Gruppe Sonnesvej 108 7000 Fredericia

? Har du glemt noget? Der er en kasse ophængt i gangen i spejderhuset, hvor glemt tøj bliver lagt. Lige nu er der bl.a. flere par regnbukser, som blev glemt på juleturen. I kassen kan du finde alt det, som dit barn måske har glemt ved os. Husk gerne at sætte navn i tøjet, så kan vi nemmere se, hvem det tilhører og kontakte jer, når vi gennemgår kassen.


Sankt Georgsdag -

Tirsdag d. 23. april 2013

Sankt Georg er spejdernes forbillede. Han var en ridder, som kæmpede mod en grusom drage og vandt. Dragen er det onde i verden: krig, fattigdom og ensomhed. Det er nogle af de ting, vi som spejdere kæmper imod. Sankt Georgs dag er den 23. april. Netop denne dato mødes mange spejdertroppe til en festlig aften, hvor vi spejdere aflægger spejderløftet. Vi fejrer Sankt Georgsdag i samarbejde med Fæstningsgruppen, som er en DDSspejdergruppe her i Fredericia. Vi skal være nede ved stranden, hygge, lave bål og meget meget mere. Og som en tradition ved Sankt Georgsdag skal vi selvfølgelig afgive vores bæver/ulve/spejderløfte.

Bævere/ulve

- start kl. 18.00 ved parkeringspladsen på Østerstrand - Slut kl. 20.00 ved parkeringspladsen på Østerstrand

Spejdere

- start kl. 18.00 ved parkeringspladsen på Østerstrand - slut kl. 21.00 ved Landsoldaten

Tilmelding

Tilmeldingsblanketten skal afleveres til din leder senest torsdag den 18. april 2013. Eller tilmelding til Iben på nebihansen@gmail.com eller 28943530

Uge 17 - ingen bæver- eller ulvemøder, men to andre tilbud! I uge 17, dvs. ugen fra 22. april, er der to aftentilbud til bævere og ulve. Derfor aflyser vi de almindelige bæver- og ulvemøder i dén uge. Tirsdag den 23. april er Sankt Georgsdag, hvor bævere og ulve skal mødes til arrangement ved Østerstrand kl. 18-20. Spejderne i troppen er også med, og deres arrangement fortsætter til kl. 21. Onsdag den 24. april kl. 18.30-20 skal vi på plejehjems-besøg med bøgegrene, som det er en tradition for os hvert forår.

Rettelse vedr. troppens forældremøde til sommerlejren Vi har i det udsendte brev om troppens forældremøde til sommerlejren i Stavanger indkaldt til 9. maj 2013, og der har vi desværre lavet en fejl. Vi har ikke lige været opmærksom på, at det er op til Kr. Himmelfart. Mødet er derfor flyttet til ugen efter, dvs. torsdag den 16. maj 2013. Meld gerne til hos Nielse (senest 9. maj), så vi ved, hvor meget kaffe og te der skal brygges. Hilsen (Trop)lederne

3


Velkommen til!

Nyt fra Bülow Gruppe

Vi vil gerne sige velkommen i grupperådet til: Vini Kristiansen (mor til Rasmus ved onsdagsulvene), Vanessa Knudstorp (mor til Filippa og Zacharias ved onsdagsulvene), Robert Hansen (far til Tobias fra bBæverne) og Hanne B. Ambye (mor til Villads og Mathilde ved onsdagsulvene). Vi glæder os rigtigt meget til at arbejde sammen med jer! /Mette

Nytårskur - Ledere og forældre i grupperådet mødtes i starten af januar til nytårskur i spejderhuset. Der blev lavet mad på bål, mens spisning og hygge foregik indendørs bagefter.

Tak for indsatsen og velkommen til! En stor tak skal der lyde til Helle Christensen, vores tidligere kasserer, for hendes store frivillige arbejde med vores økonomi de sidste år. Og velkommen til Helle Coboldt, vores nye kasserer. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig! /Mette

Vini præsenterer sig Mit navn er Vini Kristiansen, og jeg er nyvalgt forældrerepræsentant til grupperådet. Jeg er mor til Rasmus, som er ulv på onsdagsholdet. Rasmus har lige fra bævertiden haft rigtigt mange gode timer hos spejderne, og som familie har vi nydt nogle skønne dage både til fastelavn, sankthans, halloween og jul. Spejdergruppen bliver ledet af en gruppe frivillige mennesker med et kæmpe overskud til vores børn, og jeg glæder mig til at kunne hjælpe dem.

Lodsedler - Bævere, ulve og spejdere har solgt 300 lodsedler for KFUM’s Soldaterhjem på Treldevej. Ester var meget glad for den store indsats og vil gerne komme forbi med en belønning i løbet af foråret. Årsmøde i den selvejende institution ”Knuden” - Spejderhuset er en selvejende institution, hvor Bülow Gruppe lejer sig ind, og der blev holdt årsmøde 19. marts med få fremmødte. Der blev orienteret omkring årets gang, bla. at der er kommet ny yderdør i huset, samt at eludgifterne er faldet kraftigt. Regnskab og årsberetning blev godkendt. Der skal i det kommende år udskiftes sålbænke ved vinduerne og måske udføres malearbejde. Lederhøjskole - Mange af lederne var i januar på en aften med lederhøjskole. Emnet var børn med særlige behov, og underviserne gav en gennemgang af nogle af de udfordringer, der opstår, når et barn ikke opfatter en fælles besked eller instruktion lige så hurtigt eller på samme måde som de øvrige. Knivkursus - Et par af de store spejdere var i februar på kursus i at lave deres egne knive. Resultatet blev personlige spejderknive, som ligger godt i hånden.

Mødetider i gruppen Bævere (0.-1. klasse): tirsdag kl. 18.15-19.15

Onsdagsulve (2.-4. klasse): onsdag kl. 18.30-20.00

Mandagsulve (2.-4. klasse): mandag kl. 18.30-20.00

Spejdere og seniorspejdere (5. klasse og derover): torsdag kl. 18.30-20.30 Vi følger skolernes ferieplan, bortset fra lejrture og særlige arrangementer!

4


Til forældre og andre interesserede:

Vil I give en hjælpende hånd? På gruppemødet i februar blev der blandt andet diskuteret forældrehjælp til gruppen. Mange bakkede op om, at der blev bragt ”stillingsopslag” i gruppebladet, så det var muligt at melde sig til en konkret opgave. Her er de første opgaver, vi gerne vil have en eller flere forældre til at hjælpe med:

Hjælp med forberedelser og uddeling af bøgegrene på Hybyhus i uge 17

I spejdergruppen har vi tradition for at uddele bøgegrene i buketter til de ældre beboere på byens plejehjem. Vi skal uddele dem i uge 17. Vi har behov for hjælp til klipning og bundtning af ca. 150 buketter dagen forinden, enten mandag eller tirsdag i uge 17. Vi har også behov for hjælp fra enkelte voksne til at gå rundt hos beboerne på Hybyhus med buketterne onsdag i uge 17. Det bliver i alm. mødetid - altså fra kl. 18.30 til 20.00. Vil du tilbyde din hjælp? Så kontakt Mette på 40939051 eller mette@scouts.dk

Hjælp til uddeling af kirkeblade i Nordbyen Praktisk hjælp til afholdelse af Sankt Hans-arrangement

Vi fejrer Skt. Hans den 23. juni både med gruppen og for lokalområdet. I den forbindelse kan vi bruge hjælp til: - Skaffe brænde/kvas til og opbygning af et sankthansbål. - Forberedelse af maden - f.eks. skære salat og klargøre grillen. - Opsætning af borde og andet materiel. - Planlægning af arrangementet sammen med nogle ledere. Vil du tilbyde din hjælp? Så kontakt Mette på 40939051 eller mette@scouts.dk

Vi uddeler kirkeblade for Christianskirken 4 gange om året i Nordbyen for at tjene lidt penge til spejdergruppen. Ruterne tager ca. 1½ time for én person. Næste uddeling sker i sidste uge af maj. Vil du tilbyde en hånd med en rute? Så kontakt Mette på 40939051 eller mette@scouts.dk

Hjælp til arrangementet Danmarks Hurtigste Bil

Se også informationen på side 6 om DHB (Danmarks Hurtigste Bil). Her er der brug for mange hjælpere!

Lån spejderhuset Forældre til børn i Bülow Gruppe har mulighed for at låne spejderhuset Knuden til børnefødselsdag, klassearrangement ol. Huset skal blot afleveres i pæn stand, og så koster det 150 kr. som betaling for opvarmning mv. Vil I låne huset, så kontakt Søren Christensen, der er hyttefar. Hans telefonnummer findes på bagsiden af bladet.

5


Danmarks Hurtigste Bil - DHB 2013 Vi har brug for din hjælp! Bülow Gruppe har igen i år fået en opgave ind ad døren vedrørende DHB – Danmarks Hurtigste Bil - som foregår på Vandel Flyveplads i dagene d. 30/31. maj.-2. juni 2013. Desuden er der klargøring ugen før og oprydning ugen efter arrangementet. Her tjener vi penge til spejderarbejdet for alle børn og unge i gruppen, så vi kan blive ved med at holde kontingent og weekendarrangementer på et godt prisleje. Derfor har vi brug for en masse søde hjælpere i den forbindelse. Der vil være mulighed for fælles transport fra spejderhuset til og fra Vandel. Ydermere er der mulighed at overnatte indendørs eller i telt eller i campingvogn på stedet. Det foregår i en særlig hjælper-camp udenfor området, hvor de unge mennesker holder fest, så man kan hjælpe til over flere dage. I forbindelse med arbejdsopgaverne får man muligheden for at opleve ”Danmarks Hurtigste Bil” – selve showet, de mange flotte biler og en god atmosfære – indefra! Der er mange forskellige opgaver, man kan hjælpe med både før/under og efter DHB - eksempelvis: -

Opsætning af sikkerhedshegn Afmærkning af teltpladser Opsamling af flasker, papir mm. Toiletvagt Billetsalg Opbygning og nedbrydning af pit, tribuner og hegn Og meget andet … Der må gerne deltage hjælpere i alderen fra 16-17 år, så hvis du kender nogen i den alder, må du gerne tage dem med. De kommer til at gå sammen med voksne under arbejdet.

6

Arbejdet bliver inddelt i vagter i tidsrummet mellem ca. kl. 8.00 og 22.00 på de forskellige dage, afhængigt af hvornår og hvor meget du/I kan deltage. Det er naturligvis i orden kun at deltage noget af dagen, f.eks. en formiddag eller eftermiddag. Vi ser dog helst, at det minimum er 6 sammenhængende timer. Vi sørger for, at der indlægges pauser til spisning og til at se DHB. Du/I vil efter tilmelding blive kontaktet med nærmere information om vagtplaner, kørsel og mødetidspunkter. Hvis man deltager som hjælper, giver det gratis adgang til hele arrangementet, fuld kost og drikke i tidsrummet, hvor man hjælper samt gratis overnatning, hvis det har interesse. Tilmeldingssedlen er udprintet og ligger i spejderhuset Knuden samt på bulow. kfumspejderne.dk Vi vil være glade for al mulig hjælp! De bedste hilsner fra Bülow Gruppe.

----------------------------------------------Har du yderligere spørgsmål, så kontakt: Gruppeleder Mette Holter Brændeskov, tlf. 4093 9051/ 7553 7919 Mail: mette@scouts.dk


Ulvene skal på junglelejr 17.-20. maj Kolding. Her kommer der flere hundrede ulve, og vi skal lave masser af aktiviteter sammen. Vi skal sove i telt, men der er nogen, som laver maden til os, så det behøver vi ikke selv. Men vi slipper nok ikke for at vaske op! Lejren starter fredag aften den 17. maj, og vi kører med bus fra spejderhuset Knuden kl. 18.30. Vi kommer hjem igen mandag den 20. maj ca. kl. 11.45 - vi kører fra lejren i bus kl. 11. Mandagsulvene og onsdagsulvene skal sammen på sommerlejr. Det foregår i pinsen, fra fredag den 17. maj til mandag den 20. maj.

Hvis der er ulve, som ikke kan være med hele lejren, er det også muligt at deltage i kortere tid. Det kan aftales med lederne.

Vi skal på lejr på Houens Odde Spejdercenter, som ligger mellem Taulov og

Læs mere om stedet på www.houensodde.dk /lone

Hyggelejr og madlavning hos onsdagsulvene Onsdagsulvene tyvstartede på fastelavn, da der var inviteret til overnatning i spejderhuset fra om lørdagen. Og det blev en rigtig hyggetur med leg i sneen, fremstilling af skumfiduser og flødeboller, fælles madlavning og en aften med Junior-MGP på det store lærred. Der var dog også tid til at gøre lidt nytte. Ulvene hjap nemlig med at gøre klar til gruppens fastelavnsfest, hvor der skulle dækkes borde og meget andet til næsten 100 børn og voksne. Selv om det har været vinter, har onsdagsulvene været ude til mange af møderne. Der er blevet leget i sneen, afprøvet hvordan man selv kan lave slushice med kuldeblanding af salt og testet evnerne i at gå i en bestemt kompasretning. Vi har også lavet et par fuglekasser, som skal hænges op efter påske. En aften i slutningen af februar, hvor vi troede, at det næsten var

blevet forår, lavede vi svensk pølseret på trangia. Ulvene var delt i tre hold, og det blev tre vidt forskellige udgaver af retten med kartofler, løg og pølser. Men alle udgaverne smagte godt, kunne vi se på de tomme tallerkner bagefter. /lone

7


Bæverflokken

Mandagsulve

Onsdagsu

April

April

April

0.-1. kl. 2/4 9/4 16/4 23/4 24/4 30/4

Bævermøde Bævermøde Bævermøde Sankt Georgsdag Bøgegrene til plejehjem Bævermøde

Maj

4/5 Distriktsturnering 7/5 Bævermøde 14/5 Bævermøde 17-20/5 Sommerlejr 21/5 Bævermøde 28/5 Bævermøde

Juni

4/6 11/6 18/6 23/6 25/6

2.-4. kl. 8/4 15/4 22/4 23/4 24/4 29/4

4/5 Distriktsturnering 6/5 Ulvemøde 13/5 Ulvemøde 17-20/5 Sommerlejr 27/5 Ulvemøde

SOMMERFERIE!

3/6 10/6 17/6 23/6 24/6

3/4 10/4 17/4 23/4 24/4 24/4

Ulvemø Ulvemø Ulvemø Sankt G Bøgegre INTET U

Maj

Maj

Juni Bævermøde Bævermøde Bævermøde Sankthansaften Bævermøde

Ulvemøde Ulvemøde INTET ULVEMØDE! Sankt Georgsdag Bøgegrene til plejehjem Ulvemøde

2.-4. kl.

Ulvemøde Ulvemøde Ulvemøde Sankthansaften Ulvemøde

SOMMERFERIE!

1/5 Ulvemø 4/5 Distrikt 8/5 Ulvemø 15/5 Ulvemø 17-20/5 Somme 22/5 Ulvemø 29/5 Ulvemø

Juni

5/6 12/6 19/6 23/6 26/6

Ulvemø Ulvemø Ulvemø Sanktha Ulvemø

SOMMERFERIE!

Bævermøder foregår tirsdag kl. 18.15-19.15

Mandags-flokken mødes mandag kl. 18.30-20.00

Onsdags-flok onsdag kl. 18

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk t på eller med, udendørs und året rundt!


ulve

øde øde øde Georgsdag ene til plejehjem ULVEMØDE!

øde tsturnering øde øde erlejr øde øde

øde øde øde ansaften øde

!

Husk i den kommende tid Spejdertrop 5.-9. kl. April 4/4 11/4 18/4 23/4 25/4

Maj

2/5 9/5 16/5 23/5 30/5

Juni

6/6 13/6 20/6 23/6 27/6

Tropmøde Tropmøde Tropmøde Sankt Georgsdag Tropmøde? Tropmøde Tropmøde Tropmøde og forældremøde Tropmøde Tropmøde Tropmøde Tropmøde Tropmøde Sankthansaften Tropmøde

Juli

6-13/7 Sommerlejr i Stavanger SOMMERFERIE!

13.-14. april: Distriktsweekend for tropspejdere 2. maj kl. 17.30: Børnegudstjeneste i Christianskirken med bålmad 4. maj: Bæver-/ulveturnering i distriktet 17.-20. maj: Junglelejr for ulve - Houens Odde 17.-20. maj: MUS-lejr for bævere - Port Arthur 23. juni: Sankthansaften 5. juli kl. 18.30: Mindeaften ved Ryeshøj 6.-13. juli: Stavanger 2013 norsk landslejr (spejdertroppen)

Klan Livjægerne Klan Livjægerne er nogle voksne spejdere, som mødes og laver forskellige spejderaktiviteter. De fleste er desuden ledere i Bülow Gruppe.

Husk at melde afbud!

kken mødes 8.30-20.00

Tropmøder foregår torsdag kl. 18.30-20.30

tøj og fodtøj så vi kan være der alle møder,

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Vi vil meget gerne vide, hvor mange børn der kommer til bæver-, ulve- og spejdermøderne. Derfor håber vi, at forældrene vil huske at melde afbud, hvis et barn er forhindret på grund af ferie, skolefest, sygdom eller andet. Sig det ugen før eller giv besked pr. tlf., email eller sms til en af lederne!


Fastelavn 2013

Vinderne i tøndeslagningen blev:

Der er blevet afholdt fastelavn ved spejderhuset Knuden, hvor der blev slået katten af tønden. Igen i år havde vi valgt at hænge flot dekorerede tønder op, så der var mulighed for at konkurrere i tøndeslagning både for mindre søskende, bævere, ulve og trop/voksne.

Mindre søskende

Mens forældre og nogle af lederne var i Nordbo og høre om, hvad der er sket i gruppen det seneste år og hvordan gruppen har det økonomisk, var der nogle for skellige aktiviteter for børnene som biograf, pandekager, og tegnerier. Efter at vi alle havde fået middagsmad, blev præmierne for tøndeslagningen og for de bedst udklædte uddelt.

Bævere

En stor tak skal lyde til alle de flot udklædte børn, men også til forældrene for opbakning til gruppen og arrangementet. /Bo Bedst udklædte

Ulve

Spejdere/voksne

Der er flere billeder på bulow.kfumspejderne.dk

10


Foråret på vej...?! frost og dertil hørende udfordringer for spejderne. I den kommende tid vil vi bruge lidt tid på at bygge den karrusel, som vi ikke er kommet i gang med endnu, og så skal vi arbejde med biologi samt kulsø (lave konstruktioner i træ, der holder sammen uden brug af reb, skruer eller søm). Til dette kommer også, at vi skal til at se frem mod sommerlejren og begynde at forberede os på denne.

Så tror vi snart, at vinteren slipper sit tag og at foråret begynder med varme og længere dage. Det ser vi i hvert fald frem til. Troppen har i den forgangne tid arbejdet med både orientering (kort og kompas) mad over bål og knob og stik. Desuden skulle vi til at begynde på vores forårsprojekt, da kong vinter indtog landet igen. Vi skal til at bygge en karrusel. Vi har i stedet bygget slæder i rafter og benyttet os af muligheden for at kælke. Alt i alt en vinter med en dejlig masse sne og

Til sidst vil vi, lederne, sige tak for det gode fremmøde. Det gør møderne sjove, og vi kan planlægge større ting, som vi kan nå indenfor de 2 timer, vi har. Men.....hvis DU desværre ikke kan komme til et møde, må du meget gerne melde afbud til enten Nielse, Mads eller Teis, så vi ved, at du ikke kommer. Vi går ellers og bliver nervøse for netop dig! Vel mødt Troplederne

Hej igen alle sammen Så er vi nået helt frem til påske, og bæverne og jeg selv har haft det sjovt med at puste æg og male dem, så de blev flotte. Der kom mange armygrønne æg, da drengene syntes, det var en flot farve :) Jeg er nu selv mere til blå som søens vand og brun som min pels og træstammerne!! På en af vores bævermødedage var Susanne ude og gå og syntes, hun så påskeharen, så derfor skyndte vi os ud for at se, om han havde tabt nogle påskeæg - ummmm, de smagte godt :) Ellers har vi været i gang med at gøre klar til vores bæversommerlejr på Port Arthur. Temaet på lejren er Wild West (det vilde vesten), og vi har valgt, at vi vil være indianere,så derfor er vi igang med at lave alle mulige indianerting. Mette har også været på besøg og vist os, hvordan indianerspor ser ud. Det er godt nok sjovt at følge dem, selv om det er megasvært!! Bæverplask Lille Bæver

11


Bülow Gruppes gruppemøde 2012/13 Vi afholdt spejdergruppens årlige gruppemøde i forbindelse med fastelavn. Der var stor deltagelse af forældre og andre interesserede. Tak for opbakningen! Regnskabet Årsberetningen og regnskabet blev godkendt. Regnskabet viste desværre et underskud på årets regnskab, grundet store udgifter til deltagelse i sommerlejr og materialeindkøb. Det var dog forudset i budgettet for 2012, at der ville komme et underskud. Egenkapitalen i gruppen er stadig af en fornuftig størrelse, så 2013 stadig kan byde på et år med aktivitet og udvikling. For interesserede kan det reviderede regnskab ses ved enten kasserer eller gruppeleder. Forældredebat Forældrene deltog i summe-debatter omkring bordene om emnerne: Forældreinddragelse, kommunikation og enheder efter sommeren. Det kom der gode tilbagemeldinger til os på, og det gav os meget at arbejde med fremadrettet. I forhold til forældreinddragelse, bliver et af de nye tiltag, at vi ikke længere gør brug af forældrehjælpssedler, men i stedet laver jobopslag her i bladet og/eller sender mails/sms direkte ud. Forældrene ytrede tilfredshed med arrangementerne i gruppen for børnene og hele familien, men ønsker gerne at bidrage mere med alt, hvad de kan. Blad, web og sedler I forhold til kommunikation med forældre, fastholder vi brugen af vores medlemsblad (som du sidder med i hånden), brugen af sedler, hyppig brug af hjemmesiden og mailudsendelse. Fortsat girokort Nogle forældre efterlyste mere brug af betaling af kontingent over mail eller PBS. Vi afventer i gruppen korpsets it-løsning på dette, men den lader desværre vente på sig. Vi udsender kontingentopkrævning på girokort, indtil vi ikke har flere fortrykte kort eller it-løsningen er klar.

12

Flere mødedage I forhold til enheder efter sommerferien: Forældrene anbefalede en løsning med fastholdelse af bæverenhed, fastholdelse af kun 1 ulveenhed, oprettelse af en ny juniorenhed og fastholdelse af en tropspejderenhed. På denne måde kan ønsket om flere mødedage end torsdag for de kommende oprykkende ulve opfyldes. Vi arbejder på en løsning, som beskrives og udsendes på seddel efter påske. Det betyder for de store ulve, at de får muligheden for enten at rykke direkte op i troppen om torsdagen eller fortsætte som juniorspejdere med en anden mødedag. Nyvalg og genvalg Der blev afholdt valg til grupperådet. Der blev valgt 4 nye og 1 genvalgt. Det er Vini Kristiansen (mor til Rasmus ved onsdagsulvene), Vanessa Knudstorp (mor til Filippa og Zacharias ved onsdagsulvene), Robert Hansen (Far til Tobias fra bæverne) og Hanne B. Ambye ( Mor til Villads og Mathilde ved onsdagsulvene). Genvalgt blev Lene Olsen (Mor til Sune og Teis - hhv. webredaktør og lederassistent ved troppen). Velkommen til! Vi glæder os meget til at arbejde sammen med jer! Ny kasserer Helle Christensen er stoppet som kasserer, og hun er blevet efterfulgt af Helle Coboldt. Hun orienterede omkring økonomien og teknikken. Dette var et kort referat fra gruppemødet. Det fulde godkendte referat kan læses eller rekvireres ved et medlem af grupperådet. /Mette


KØB, SALG OG BYTTE Sælges Tatonka rygsæk 75 l (800 kr) kan indstilles i højden. God allround rygsæk, både for ”begynder” og ”erfarne” . (Kontakt Nielse på 26700047)

Sælges Lille Gerber Multitool. (350 kr). (Kniv med glat æg, kniv med bølget æg, krydskærv skruetrækker, lige kærv skruetrækker, dåseåbner, øje til at binde den fast i, tang med wirecutter og ”metal”fil. Dertil lærredsetui og æske.) Ny og ubrugt! (Kontakt Nielse på 26700047)

Sælges Stor Gerber Multitool (475 kr) (kniv med tvedelt æg (glat og bølget), saks, dåseåbner, flaskeåbner, lille lige kærv skruetrækker, ”stor” lige kærv skruetrækker, krydskærv skruetrækker, metal sav, ”metal” fil og tang med wirecutter. Dertil lærredsetui, brugs- og vedligeholdelses vejledning og æske.) Ny og ubrugt! (Kontakt Nielse på 26700047)

Brugte uniformer købes og sælges En brugt børne-uniform køber gruppen for 150 kr. (og sælger videre til samme pris), mens en voksen-uniform i brugt udgave afregnes med 200 kr. Har du en uniform liggende, så aflever den til en af lederne og få penge retur for den. Vi har i øjeblikket flere børneuniformer på lager - og vi bytter til en anden børnestørrelse gratis!

Har du noget, du vil sælge? Du kan sagtens få en annonce i gruppebladet. Det gælder også, hvis der er noget, du vil købe, låne eller bytte væk. Kontakt Lone inden deadline se næste frist på side 2.

13


Sy mærkerne rigtigt på Er I i tvivl om, hvor et mærke skal sys på, så spørg lederne!

Disse mærker skal du have Alle: - Korpsmærke - Verdensspejdermærke - Gruppenavn - Distriktsmærke - Årsstjerne (hvis du har været spejder mindst et år) Bævere - Enhedsmærke (med bæver) - Basismærker og specialmærker (hvis du har været med til at tage dem) - Lejrmærke (hvis du har været på en lejr med et særligt mærke)

14

Ulve - Enhedsmærke (med ulv) - Ulvenavn (hvis du er blevet døbt) - Basismærker og specialmærker (hvis du har været med til at tage dem) - Lejrmærke (hvis du har været på en lejr med et særligt mærke) Spejdere - Enhedsmærke (med hjul-symbol) - Basismærker og specialmærker (hvis du har været med til at tage dem) - Lejrmærke (hvis du har været på en lejr med et særligt mærke) - Ungdomskursusmærker (hvis du har været på et kursus)


Kalender for ledere og grupperåd 7. april

Skt. Georgsgilderne arrangerer gps-løb for ledere 13.-14. april Distriktsweekend for tropspejdere 23. april Sankt Georgsdag 24. april Uddeling af bøgegrene - Hybyhus 2. maj kl. 17.30 Børnegudstjeneste m. bålmad 4. maj Bæver-/ulveturnering i distriktet 7. maj kl. 19.30 Ledermøde 14. maj kl. 19.30-21.30 Grupperådsmøde 17.-20. maj Junglelejr for ulve - Houens Odde 17.-20. maj MUS-lejr for bævere - Port Arthur 31. maj-2. juni Danmarks Hurtigste Bil - DHB 11. juni Ledermøde 23. juni Sankthansaften 5. juli kl. 18.30 Mindearrangement ved Ryeshøj 6.-13. juli Stavanger 2013 - norsk landslejr 6. august Ledermøde Uge 33 Sæsonstart for ulve og spejdere 20. august kl. 19.30 Grupperådsmøde 30. august Kulturnat i Fredericia 7. september Friluftsliv i mange farver 10. september Ledermøde 26. sept. kl. 17.30 Børne-høstgudstjeneste i Christianskirken 8. oktober Ledermøde 27. oktober BUSK-dag med brunch og aktiviteter i Christianskirken 27. oktober (evt.) Halloween 5. november kl. 19.30 Grupperådsmøde 12. november Ledermøde 28. nov. kl. 17.30 Børnegudstjeneste i Christianskirken

Adresseændring og udmeldelse Vi modtager meget gerne information, hvis I ændrer adresse eller mobilnummer. Det er nemlig den måde, som vi skal kunne kommunikere med jer, både når vi skal sende post til jer og hvis det skulle være nødvendigt at kontakte jer til møder og på ture. Der hænger blanketter til adresseændringer i gangen i spejderhuset. Udmeldelser skal altid ske skriftligt, enten på udmeldelsesblanket eller på en mail til enhedsleder eller gruppeleder. Det er ikke nok bare at sige det til lederen. Hvis vi ikke har en skriftlig udmeldelse, fortsætter vores kasserer med at udsende kontingentopkrævninger. Udmeldelsesblanket kan fås hos lederne.

Køb af spejderudstyr KFUM-Spejderne ejer sammen med FDF internet-butikken 55Nord (www.55nord.dk), hvor der kan købes uniformer, bælter og andet spejderudstyr. Alle har mulighed for at bestille varer, og nogle gange om året udsendes der en reklamefolder, som viser en del af det, man kan købe. Det er også muligt at bestille varer gennem lederne i gruppen - derved kan man få ca. 10 procent rabat og desuden spare porto, hvis der bestilles flere varer på én gang. Giv besked til en af lederne, så bestiller vi, når vi har nok til at nå portogrænsen - eller straks, hvis det er noget, der haster.

15


Adresseliste for Bülow Gruppe Gruppeleder Mette Holter Brændeskov Gruppeass. Mogens Bahnsen Gruppeass. Bo Jakobsen Grp.rådsformand Lene Olsen Grp.rådsmedl. Vini Kristiansen Grp.rådsmedl. Robert P. Hansen Grp.rådsmedl. Vanessa Knudstorp Grp.rådsmedl. Hanne Bjørn Ambye Kasserer Helle Coboldt Kofoed Bævere 0.-1. kl. Bæverleder Bo Jakobsen Bæverassistent Susanne Utoft Mandagsulve 2.-4. kl. Flokleder Iben Hansen Flokassistent Kristian B. Kloch Flokassistent Elin Kronhoff-Hansen Flokassistent Jeanette R. Hansen Flokassistent Louise Mikkelsen Onsdagsulve 2.-4. kl. Flokleder Lone Hansen Flokassistent Tove Bahnsen Flokassistent Kristian B. Kloch Troppen Trop pen 5.-9 kl. Tropleder Niels Peter Brændeskov Tropassistent Mads Kolkjær Sørensen Tropassistent Teis Olsen Klanleder Tove Bahnsen Webredaktør Sune Amstrup Olsen Lån af Knuden Søren Christensen Ledervikar Pia Jensen Ledervikar Christina Weidick Børkopvej 18, Pjedsted

Kongensstræde 8B Bissensvej 32 Annavej 20

Vølundsvej 2, 2. th. Annavej 20 Midgårdsvej 8, 2.tv. Skovvej 131 Hammel

Torpsgade 5, 1., Smidstrup Torpsgade 5, 1., Smidstrup

Børkopvej 18, Pjedsted Bissensvej 32 Torpsgade 5, 1., Smidstrup Samsøvej 11 Frederik d. IIIs vej 20 Bissensvej 8 Kattegatvej 17 Vibevej 5 Opalvænget 11

7591 3193/2946 9990 6146 7326 2812 0469

2894 3530 2812 0469 2371 9596 6069 2733

2818 6545 2870 8789

2013 1267 2144 9874

7553 7919/4093 9051 2328 6288 2818 6545 3943 5585/3085 9361 4010 4416 9955 9265

braendeskov@traer.dk mskolkjaer@blueflames.dk teisolsen@hotmail.com tove.bahnsen@kfumscout.dk suneamstrupolsen@gmail.com

loneh@post9.tele.dk tove.bahnsen@kfumscout.dk gruppe_6@hotmail.com

nebihansen@hotmail.com gruppe_6@hotmail.com kronhoff@familie.tele.dk hansen.sputnik@gmail.com fiskhest@sol.dk

boj46@msn.com nuzer001@gmail.com

ambye@privat.dk coboldt@adslhome.dk

metteholter@hotmail.com mogens.bahnsen@kfumscout.dk boj46@msn.com lesamsoevej@tdcadsl.dk vini@babyudstyr.dk RobertPedersenHansen@gmail.com

undulat@live.dk weidick1@yahoo.dk

7553 7919/2670 0047 4053 8454 6128 0595 6146 7326 2623 3923 7593 1162 7591 0708/2811 4541 2241 8068 Samsøvej 11 Bissensvej 32 Marstrandsgade 25, 2.tv. Aarhus C Albert Naursvej 9 Anchersvej 23

Gruppebladet Spejderlivet 02-2013  

Gruppeblad for KFUM-Spejderne Bülow Gruppe, Fredericia

Advertisement