Page 1

SPEJDERLIVET

April -juni 2018

KFUM-Spejderne Bülow Gruppe www.bulowgruppe.dk - facebook.com/bulowgruppe


Bülow Gruppes eget blad Vil du vide, hvad der foregår i Bülow Gruppe, så læs „Spejderlivet“. Bladet udkommer op til sommerferien samt umiddelbart efter jul, påske, sommerferie og efterårsferie i ca. 80 eksemplarer med oversigt over de kommende måneders aktiviteter hos bævere, ulve og spejdere. Hvis børn og forældre har noget at fortælle eller tegne om, efterlyse eller tilbyde, så giv besked inden bladets deadline. Stof til næste nummer skal afleveres senest 25. maj. Bladet uddeles til alle medlemmer inden sommerferien. Redaktion Lone Hansen Kongensstræde 8 B Tlf. 2946 9990 email lone@bulowgruppe.dk Udgiver KFUM-Spejderne Bülow Gruppe Sonnesvej 108 7000 Fredericia

Kalender for ledere og grupperåd 10. apr. kl. 19.30: Ledermøde 21. apr.: Spejderløb i Vejle 23. apr.: Afhentning af bøgegrene 24. apr. kl. 18.15: Uddeling af bøgegrene 8. maj kl. 19.30: Ledermøde 15. maj kl. 17: Børnegudstjeneste 18.-20. maj: Spejderarbejdet i Fredericia fylder 100 år. Distriktsturnering og lejr for alle medlemmer 19.-20. maj. 29. maj kl. 19.30: Grupperådsmøde 8.-10. juni: Triatlon - Herning 12. juni kl. 19.30: Ledermøde 23. juni: Sankthansaften 7. aug. kl. 19.30: Ledermøde 28. aug. kl. 19.30: Grupperådsmøde 1. sept.: Triatlon - Fredericia 11. sept. kl. 19.30: Ledermøde 15. sept.: Foreningsdag i Fredericia 21.-23. sept.: FIMF-lejr i Madsbyparken 28.-30. sept.: Landsmøde, Gram Slot 9. okt. kl. 19.30: Ledermøde 28. okt.: Halloween 13. nov. kl. 19.30: Ledermøde og grupperådsmøde 16.-18. nov.: Juletur for hele gruppen 2. dec.: Julemærkemarch 11. dec. kl. 19.30: Ledermøde

2019

Find Bülow Gruppe på internettet Kig på www.bulowgruppe.dk og se vores kalender, fotoalbum, nyheder og andre praktiske og sjove oplysninger fra Bülow Gruppe. Du kan også finde indbydelser til arrangementer mv. - giv os besked, hvis du mangler noget!

2

5. jan.: Nytårskur for ledere og grupperåd 29. jan. kl. 19.30: Grupperådsmøde 24. feb.: Gruppemøde og fastelavnsfest 19. mar. kl. 19.30: Grupperådsmøde

Følg Bülow Gruppe på Facebook Bülow Gruppes Facebookside giver generel information om gruppen, så dem, der er interesserede i at finde en spejdergruppe til sig selv eller deres barn, let kan finde Bülow Gruppe.Vi lægger også beskeder om arrangementer m.v. op på siden. Vil du følge gruppen, kan du blot søge efter KFUM-Spejderne Bülow Gruppe på Facebook eller bruge adressen facebook.com/bulowgruppe.


Bøgegreneuddeling 24. april

To nye medlemmer i grupperådet

Tirsdag den 24. april uddeler spejdere fra Bülow Gruppe buketter af næsten nyudsprungne bøgegrene til alle beboerne på plejehjemmet Othello. Det er en tradition, som spejderne i hele Fredericia by har gjort i mange, mange år. Vi mødes på Othello og slutter samme sted. Der udsendes seddel om arrangementet.

To medlemmer stoppede i grupperådet, da der var gruppemøde (gruppens generalforsamling) i februar. Robert, der var grupperådsformand, har ikke længere børn i gruppen, og Jesper ønskede at stoppe. Randi Jensen, mor til Alberte hos bæverne og Hjalte hos ulvene, er ny grupperådsformand, og efter gruppemødet har to nye medlemmer meldt sig. De præsenterer sig selv her:

/ MHB

Sankthans og sommerafslutning Traditionen tro slutter vi spejderåret af med en sommerafslutning med fælles spisning for hele familien i spejdergruppen d. 23/6. Der fejres samtidig Skt. Hans aften sammen med Nordbo, hvor spejderne står for det store fakkeloptog, der med over 100 fakler tænder det store bål. Der er masser af aktiviteter og mulighed for en rigtig god aften! Vi udsender en særlig seddel om arrangementet.

Kristian Jeg hedder Kristian Jørgensen, far til Simone og Amalie som er ved bæverne. Jeg er 48 år har boet i Fredericia i 33 år. Jeg er uddannet bygningssnedker og pædagog og arbejder i dag med domsanbragte udviklingshæmmede. Fritidsinteresser er familien, haven, byggeopgaver og at sejle. Randi Jeg hedder Randi Jensen og er en af de to nye forældrerepræsentanter i grupperådet - så er vi to Randi Jensen i grupperådet :-) Jeg er mor til Tobias, der er bæver - bliver ulv til sommer. Er der nogen, der har ideer og forslag, tager jeg det gerne med til grupperådsmøderne.

/ MHB

Kassererens hjørne Kære forældre 2017 bød på udfordringer, især med medlemssystemet og det tilhørende regnskabsmodul. Jeg ved, det har irriteret jer og mig selv endnu mere. Jeg tror nu på, at der er kommet så meget styr på systemet og dem der betjener det, at det vil gå langt bedre i 2018. Omkring betalinger via netbank. Når du betaler kontingent via bankoverførsel, kan du stadig få "manglende betaling"-mails. Det skyldes, at jeg ikke dagligt tjekker gruppens konto og registrerer betalinger. Så har du fået for mange mails, så skriv til mig. Ellers se efter, at du har skrevet det rigtige kontonummer og vær tålmodig :-).

Vedr. betaling med betalingskort. Selv om feltet opsluger hele skærmbilledet, kan du sagtens gennemføre betalingen UDEN at tilmelde dit kort automatisk betaling. Den sidste bøn fra kassereren er, at du så vidt muligt giver en beskrivende tekst, når du laver bankoverførsler. Fx "Barnets navn_Som.lejr". Så har jeg bedre mulighed for at krydse af de rigtige steder. Det samme gælder ved overførsler med MobilePay. Bemærk, at vi IKKE tager imod kontingentbetaling via MobilePay, da det besværliggør bogføringen. Morten Møller - kasserer@bulowgruppe.dk

3


Ulvevinter Ulvene har i løbet af vinteren været på ”rundtur” til alle de nordiske lande. Der er tegnet flag, og derudover er der blevet lavet vulkaner på Island, stegt fisk på Færøerne, spist myseost i Norge, oplevet mørket i de store svenske skove, skudt sæler med slangebøsser i Grønland, bagt finske pirogger og pustet påskeæg i Danmark. Den nordiske ramme var en sjov måde at prøve en masse forskellige aktiviteter, og samtidig lærte vi alle lidt om landene i Norden. /lone

Hængekøjeværksted Siden juleferien har troppen arbejdet med at lave deres egne hængekøjer. Det tog lidt længere tid end planlagt, men resultatet er det vigtigste. Det er nogle fine hængekøjer. Efter påske har vi inviteret distriktet til at komme til et par møder, hvor vi vil lære dem der har lyst at splejse. Der vil i den kommende tid blive arbejdet med genbrug og miljørigtige valg, men mere om det senere. På troppens vegne Lederne

4

100 års jubilæumslejr for spejderne i Fredericia Den 18-20. maj fylder spejderarbejdet i Fredericia og Olaf Rye Gruppe 100 år. Det bliver fejret med særlige arrangementer og udstillinger. Den 19. maj er der distriktsturnering for alle spejdere i alle grupper inde på voldene. Der dyster alle spejderpatruljer, bander og familier imod hinanden for at blive de bedste i både opgaveløsning og samarbejde. Der kommer en særlig seddel ud om dette. D. 19-20. maj er der 100 årslejr med overnatning ved Olaf Rye Gruppe i Vestbyen. Der kommer en særlig seddel ud til de spejdere, som det vedrører. Derudover vil der være mulighed for at se udstilling om spejderarbejdet igennem tiden ude i Olaf Rye spejdergruppes hus på Skovvej. Dette kommer der mere information ud om. / MHB


Opstart efter sommerferien Vi starter spejder igen efter sommerferien. Ulve, juniorer og trop starter i ugen efter sommerferiens slut, men bæverne venter lige en ekstra uge. Der kommer seddel ud snart om tilmelding til spejder i næste sæson. Vi vil nemlig gerne vide, hvor mange børn der ønsker at gå til spejder på hvilke dage. Hvis jeres barn skal meldes ud, SKAL det ske skriftligt til udmelding@bulowgruppe. dk eller via en udmeldingsseddel, som fås i spejderhuset. Det er ikke nok bare at blive væk eller give en mundtlig besked til en leder. Vores kasserer, der varetager udsendelse af kontingentopkrævning, er ikke selv daglig leder i en enhed og har derfor ikke en viden om, hvem der stopper som spejder. Derfor skal al udmelding ske skriftligt. Bæverne dækker 0.-1. klasse, ulvene dækker 2.-4. klasse, juniorerne dækker 4.-6. klasse og troppen dækker 6. klasse og op efter. Hvis dit barn skal skifte til en anden enhed (hold) efter sommerferien, så snak med lederen om det. Det hedder oprykning hos spejderne, når man skifter imellem enheder. Der bliver en lille oprykningsceremoni ved vores fælles opstartsarrangement i august. Til dette arrangement uddeler vi også årsstjerner. Der udkommer en seddel om dette arrangement. / MHB

Vindere af årets lodseddelsalg Vinderne af flest solgte lodsedler til støtte for KFUMs Soldaterhjem blev bæverne med 168 solgte lodsedler, skarpt forfulgt af ulvene og juniorerne. Vi siger tak for opbakningen fra forældre i forbindelse med salget. Soldaterhjemmet er meget taknemmelige for vores hjælp. Vi solgte i alt 347 lodsedler. / MHB

Jobopslag Her er diverse opgaver, som vi godt kan bruge hjælp til i spejdergruppen. Hvis du har lyst, tid og overskud til en opgave, så ret henvendelse til kontaktpersonen, som er nævnt.

Hjælp til kirkebladsruter Tre gange om året deler spejdergruppen kirkeblade ud for Christianskirken, og tjener derved lidt ekstra penge til gruppens spejderaktiviteter. Ruterne ligger i Nordbyen, og varer ca. 1-1,5 time at uddele på. Løn: frisk luft, motion og glade ledere. Næste uddeling: august måned. Kontakt Mette på SMS: 40939051 eller mail: gruppeleder@bulowgruppe.dk, hvis du kan hjælpe.

Hjælpere til sankthans Den 23/6 holder vi sommerafslutning med fællesspisning for alle spejdere med familie. I spejderhuset. Vi skal grille og spise sammen, før der er fakkeloptog og båltænding. Vi kan bruge hjælpende hænder til: - hjælpe med praktisk forberedelse af arrangementet som at handle ind, lave salater, tænde grill, rydde op og andre småting. - hjælpe med afvikling af fakkeloptog sikkerhed og salg af fakler. Kontakt Mette på SMS: 40939051 eller mail: gruppeleder@bulowgruppe.dk, hvis du kan hjælpe.

Hjælpere til arbejdsdag I løbet af foråret en søndag inviterer vi til arbejdsdag i spejderhuset. Vi skal have vedligeholdt vores område bag Nordbo, bygge raftestativ, rengjort spejderhuset de steder som rengøringen ikke når til dagligt og meget andet. Der vil være opgaver til alle - og det er muligt at have børnene med. Vi udsender datoen snarest. Men Kontakt Mette på SMS: 40939051 eller mail: gruppeleder@bulowgruppe.dk, hvis du kan hjælpe.

5


Bæverflokken

Ulveflokken

Juniortro

April

April

April

Maj

Maj

Juni

Juni

Bævermøder foregår tirsdag kl. 18.15-19.15

Ulvemøder foregår mandag kl. 18.30-20.00

Juniortropm onsdag kl. 1

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk på eller med, udendørs und året rundt!

0.-1. kl.

3/4 Bævermøde 10/4 Bævermøde 17/4 Bævermøde 24/4 Bævermøde

Maj

1/5 Bævermøde 8/5 Bævermøde 10-13/5: VIMMERBYLEJR 15/5 Bævermøde 19/5 DISTRIKTSTURNERING 22/5 Bævermøde 29/5 Bævermøde

Juni

5/6 Bævermøde 12/6 Bævermøde 19/6 Bævermøde 23/6 SANKTHANSAFTEN 26/6 Bævermøde

2.-4. kl.

2/4 Ulvemøde 9/4 Ulvemøde 16/4 Ulvemøde 23/4 Ulvemøde 30/4 Ulvemøde 7/5 Ulvemøde 10-13/5: VIMMERBYLEJR 14/5 Ulvemøde 19/5 DISTRIKTSTURNERING 21/5 Ulvemøde 28/5 Ulvemøde 4/6 Ulvemøde 11/6 Ulvemøde 18/6 Ulvemøde 23/6 SANKTHANSAFTEN 25/6 Ulvemøde

4.-6. kl.

4/4 Juniort 6-8/4 DM I S 11/4 Juniort 18/4 Juniort 25/4 Juniort

2/5 Juniort 9/5 Juniort 16/5 Juniort 19/5 DISTRI 23/5 Juniort 30/5 Juniort

6/6 Juniort 13/6 Juniort 20/6 Juniort 23/6 SANKT 27/6 Juniort 30/6-7/7 SOMM HOUE


oppen

tropmøde SPEJDER tropmøde tropmøde tropmøde

tropmøde tropmøde tropmøde IKTSTURNERING tropmøde tropmøde

tropmøde tropmøde tropmøde THANSAFTEN tropmøde MERLEJR PÅ ENS ODDE

møder foregår 18.30-20.00

tøj og fodtøj så vi kan være der alle møder,

Sådan binder du tørklædet Spejdertroppen 6. kl. og opefter April

5/4 Tropmøde 12/4 Tropmøde 19/4 Tropmøde 26/4 Tropmøde

Maj

3/5 Tropmøde 10/5 Tropmøde 17/5 Tropmøde 19/5 DISTRIKTSTURNERING 24/5 Tropmøde 31/5 Tropmøde

Juni

7/6 Tropmøde 14/6 Tropmøde 21/6 Tropmøde 23/6 SANKTHANSAFTEN 28/6 Tropmøde 30/6-7/7 SOMMERLEJR I NORGE

Tropmøder foregår torsdag kl. 18.30-20.30

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!


BĂŚverne i billeder

8


Gruppemøde 4. februar 2018 i Nordbo Gruppemødet havde ca. 20 deltagere. Samtidig var ca. 60 børn, forældre, søskende og ledere i gang med fastelavnsløjer ved spejderhuset. Grupperådsformand Robert Pedersen Hansen orienterede om, at det har været et år præget af den store sommerlejr, Spejdernes Lejr 2017. Han oplyste, at afregningen fra DHB er blevet afsluttet og at gruppen har fået en andel af sit tilgodehavende med hjælp fra en advokat. Gruppeleder Mette Holter Brændeskov oplyste, at gruppen har mange indmeldte medlemmer. Der er sket en lille stigning på ca. 10 børn det seneste år. Væksten har været størst hos bævere og ulve, juniortroppen er ret stabil i medlemstal, mens der i spejdertroppen har været et lille fald. Hun nævnte, at 2017 har været et år præget af ugentlige spejdermøder, ture og lejre. I spejderhuset har der været ca. 2700 aktivitetstimer og dertil kommer aktiviteter ude af huset.

børn og for at skabe en fremadskridende udvikling i spejderarbejdet. Bæverflokken har 33 medlemmer. Bæverne skal på lejr i kristi himmelfartsferien. Der er ca. 20 børn i ulveflokken. Der bliver lejr i kristi himmelfartsferien. Juniortroppen har 10-11 medlemmer. De skal deltage på DM i spejder og på lejr på Houens Odde i uge 27. Troppen har ca. 6 medlemmer. Det blev oplyst, at spejderarbejdet i Fredericia har 100 års jubilæum i 2018. Det fejres i pinsen, bl.a. med distriktsturnering for alle aldersgrupper. Valg til grupperådet Randi Jensen og Torben Ottesen fortsætter i grupperådet. Robert Pedersen Hansen og Jesper Toubøl fortsætter ikke. Der blev sagt ok til, at grupperådet kan supplere sig med flere forældre. Pernille Sønderholm og Pia Lind er valgt som bilagskontrollanter.

Hun oplyste, at det økonomiske grundlag ser fornuftigt ud. Hovedindtjeningen har tidligere været DHB, nu er det triatlon i Herning og Fredericia, der giver økonomi til gode spejderaktiviteter. Robert Pedersen Hansen supplerede med, at indtjeningen gør, at prisen kan holdes nede på kontingent og lejrture. Regnskab for 2017 Kasserer Morten Rosenberg Møller orienterede om regnskabet for 2017, hvor der har været et lille overskud på trods af en stor spejderlejr. Samlet har der været indtægter på ca. 345.000 kr., mens udgifterne har været på ca. 338.000 kr. Gruppen har fået udbetalt ca. 13.000 kr. af sit tilgodehavende efter konkurs hos DHB. Gruppens arbejde i 2018 Mette Holter Brændeskov nævnte blandt hovedpunkterne, at der bliver triatlon i Herning 9. juni og i Fredericia 1. september, hvor gruppen har mulighed for at tjene penge. Hun oplyste, at medlemsservice skal bruges mere. Det blev fremhævet, at lederuddannelsen skal styrkes, både som inspiration, for at kunne være leder for

Køb en gruppe-t-shirt Pris 50 kr. - vi har både børne- og voksenstørrelser på lager. T-shirts kan købes hos lederne i spejderhuset.

9


Juniortroppen er klar til DM Den første weekend i april tager otte juniorspejdere og to ledere afsted til spejdercentret Port Arthur på Fyn. Juniorspejderne skal for første gang deltage i DM i spejder, og de får forhåbentlig en forrygende weekend. I den seneste tid har troppen forberedt sig på DM. Der er lavet forberedelsesopgave - et stort skilt med troppens navn - og der er trænet i at tænde bål, holde styr på kort og kompas og meget andet. Op til påske var der forberedelsesweekend i og ved spejderhuset. Nogle af de nyeste spejdere i troppen havde ikke tidligere prøvet at sove i telt, så det skulle selvfølgelig afprøves. Derudover blev der lavet mad både indendørs og over bål, og der blev bygget et sammenklappeligt bord, som troppen skal have med til DM. Der blev også lavet stearin-ildtændere, som gør det lettere at lave bål, og selvfølgelig blev der også hygget.

I vinterens løb har vi arbejdet med samarbejdet i patruljerne og med, at patruljerne skal kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar i fællesskab for, at opgaverne bliver løst. Vi har fået flere nye spejdere, som er kommet godt ind i patruljearbejdet, men der stadig plads til flere. Vi har også solgt lodsedler til fordel for KFUMs Soldaterhjem et par gange. Vi nåede ikke at sælge så mange lodsedler som bæverne og ulvene, men hvis vi gør det op pr. spejder, solgte juniorspejderne langt flere end ulvene og bæverne. Godt gået! /Lone

Velkommen til og tak! Vi er i gruppen rigtigt glade for at kunne sige velkommen til nye forældrerepræsentanter i grupperådet, vores bestyrelse, som blev valgt på vores årlige gruppemøde i februar. Kristian Jørgensen, far til Amalie og Simone fra bæverne, og Randi Jensen, mor til Tobias fra bæverne, valgte at træde ind i grupperådet. TAK for det! Vi glæder os til et godt samarbejde med jer! Robert P. Hansen, vores tidligere grupperådsformand, trådte tilbage, men har valgt at være indsuppleret medlem af grupperådet, ifht. samarbejdet med Nordbo. TAK for

din indsats de forgangne år! Randi Jensen, mor til Alberte ved bæverne og Hjalte fra ulvene, valgte at stille op som kandidat til formandsposten og blev valgt. Stort tillykke med det! Det er vi glade for og glæder os til samarbejdet de kommende år. Jesper Toubøl, tidligere medlem af grupperådet, valgte at stoppe for denne omgang. Tak for støtten og indsatsen!

10

På gruppens vegne Mette

Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet med det nye grupperåd og se, hvilken vej det bærer os frem!


Praktiske oplysninger Indmeldelse

Nye spejdere får en indmeldelsesblanket med hjem. Den første kontingentopkrævning kommer, når der udsendes opkrævninger til de øvrige medlemmer.

Adresseændring

Hvis I ændrer mobilnummer, mail eller adresse, så giv besked til kasserer Morten Møller eller gruppeleder Mette Brændeskov. Vi bruger oplysningerne til at udsende information, men også til at kontakte jer, hvis der f.eks. er sket noget med jeres barn til spejder.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt. Enten på en udmeldelsesblanket, som fåes ved lederne, eller ved at sende en mail til udmeldelse@bulowgruppe.dk Det er ikke nok ”bare” at give en mundtlig besked til en af lederne, sende en sms eller bare lade være med at komme. Vores kasserer bliver ved med at udsende kontingentopkrævninger, indtil vi har modtaget en udmeldelse på skrift. Vi betaler penge fra gruppen til kontingent på jeres barn til KFUM-Spejderne i Danmark og meget andet, indtil vi har hørt fra forældrene.

Kontingent

Det koster 350 kr. pr. halvår at være medlem af Bülow Gruppe. Kassereren udsender opkrævninger til alle medlemmer. Det er muligt at indbetale kontingent via bankoverførsel på reg. Nr. 9196 og konto nr. 4566900012. Der skal indbetales kontingent 2 gange årligt, senest d. 30.04 og den 30.10. HUSK at påføre navn og enhed på den spejder, der indbetales for.

Køb gruppe-t-shirts

T-shirts med gruppens navn og spejderlogo trykt på ryggen kan købes til 50 kr.

Lån spejderhuset

Forældre til børn i Bülow Gruppe har mulighed for at låne spejderhuset Knuden til børnefødselsdag, klassearrangement ol. Huset skal blot afleveres i pæn stand, og så koster det 150 kr. for opvarmning mv. Vil I låne huset, så kontakt Søren Christensen, der er hyttefar. Hans telefonnummer findes på bagsiden af bladet.

Brugte uniformer

Bülow Gruppe køber og sælger brugte uniformer og tørklæder. En brugt børneuniform køber gruppen for 150 kr. (og sælger videre til samme pris), mens en voksen-uniform i brugt udgave afregnes med 200 kr. Du kan også bytte din uniform til en anden størrelse.

Nye tørklæder og uniformer

KFUM-Spejdernes nye uniform kan bestilles via gruppen med ti procent rabat. I spejderhuset kan du købe et af de nye spejdertørklæder. De findes i to størrelser, hhv. til børn og ledere. Ved at købe tørklædet gennem gruppen, får I ti procent rabat.

Glemte sager

Glemt tøj mm. lægges i en kasse i gangen i spejderhuset. Husk at sætte navn i tøjet, så kan vi nemmere se, hvem det tilhører og kontakte jer, når vi gennemgår kassen.

Køb af spejderudstyr

Spejderudstyr kan købes gennem spejderbutikken 55Nord. Der er en fysisk butik på H.C. Ørstedsvej 10 i Taulov. Se åbningstider på www.55nord.dk. Det er også muligt at bestille varer gennem lederne i gruppen - derved kan man få ca. 10 procent rabat og desuden spare porto, hvis der bestilles flere varer på én gang. Giv besked om bestilling til lederne.

Lån festtelt og grill

Spejdergruppen har et 12 X 6 meter stort, rød- og hvidstribet fest-telt af god kvalitet. Dette kan lånes af forældre til børn i Bülow Gruppe, men vær opmærksom på, at det skal afleveres tørt og uden skader efter brugen. Vi har også en stor grill, som vi gerne udlåner til havefest el.lign. Kontakt lederne om udlån.

Fritidspas

Fredericia Kommune tilbyder gennem Projekt Fritidspas økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter, hvis man som forældre har økonomiske udfordringer. Kontakt gruppelederen, hvis I vil vide mere.


Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 Mogens Bahnsen Bissensvej 32 Randi Jensen Dortheavej 4 Torben Ottesen Asser Jensens Vej 86 Randi Jensen Lupinvej 3 Kristian Jørgensen Dronningensgade 41 Morten Rosenberg Møller Siriusvænget 16 Robert P. Hansen Bissensvej 8 Lene Olsen Samsøvej 14

Adresseliste for Bülow Gruppe Gruppeleder Gruppeassistent Grupperådsformand Grupperådsmedlem Grupperådsmedlem Grupperådsmedlem Kassserer Kontakt til Nordbo Kassererhjælp

4093 9051 2328 6288 2425 3771 6179 0175 20466224 2040 9308 2441 5024 2058 0180 4261 1412

gruppeleder@bulowgruppe.dk mogens@bulowgruppe.dk randijensen1007@gmail.com tj_ottesen@yahoo.dk tprandijensen@gmail.com krien@outlook.dk morten@bulowgruppe.dk

kasserer@bulowgruppe.dk

Bævere 0.-1. kl. Bæverleder Bo Jakobsen Prangervej 38, st.tv. 2818 6545 bo@bulowgruppe.dk Bæverassistent Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 4093 9051 mette@bulowgruppe.dk Bæverassistent Sidsel Jensen Friggsvej 16, 3. 2246 9922 sidsel@bulowgruppe.dk Bæverassistent Mie Klindt Andersen Jacob Hansens V. 60, 2.th., 5260 Od. S 2897 8118 mie.kfum.fdf@gmail.com Bæverassistent Christoffer S. Hindsgaul Jacob Hansens V. 60, 2.th., 5260 Od. S 5151 4841 christoffer-hindsgaul@hotmail.com Bæverassistent Christina Vedstensen Friggsvej 16, 2.th. 2611 5204 christinavedstensen@gmail.com

Ulve 2.-4. kl. Flokleder Charlotte W. Jensen Blonds Allé 4, 1. th. 6063 4292 charlotte.w.j@bulowgruppe.dk Flokassistent Kristian B. Kloch Annavej 20 2812 0469 kloch@bulowgruppe.dk Flokassistent Lone Hansen Kongensstræde 8B 2946 9990 lone@bulowgruppe.dk Flokassistent Sarah Stokholm Falkevej 2, st.tv. 2158 9893 tjuffe2@gmail.com Flokassistent Andreas Abildgren Albert Naursvej 15 2924 2202 andreas.abildgren@hotmail.dk

Juniorspejdere 4.-6. kl. Juniortropleder Mads Mortensen Anchersvej 69 2263 0798 mads_m@bulowgruppe.dk Juniortropassistent Emmelie Møller Hestehaven 35 24443302 emmelie.moeller.98@gmail.com Juniortropassistent Anna Juniortropassistent Bo Jakobsen Prangervej 38, st.tv. 2818 6545 Juniortropassistent Lone Hansen Kongensstræde 8B 2946 9990 lone@bulowgruppe.dk

Tove Bahnsen Bissensvej 32 iben Hansen Mogens Bahnsen Bissensvej 32 Teis Olsen Mads Kolkjær Sørensen Søndermarksvej 106, st.th.

2012 1162

2328 6288 6128 0595 4053 8454

6146 7326

hogs.christensen@gmail.com

mogens@bulowgruppe.dk teis@bulowgruppe.dk mads@bulowgruppe.dk

tove@bulowgruppe.dk

Spejdertrop 6.-9 kl. Tropleder Niels Peter Brændeskov Marsvænget 14 2670 0047 nielse@bulowgruppe.dk Tropassistent Sophie Rosenberg Møller Siriusvænget 16 2176 3973 sophie_k@bulowgruppe.dk Ledervikar Ledervikar Ledervikar Ledervikar Web

Søren Christensen

Albert Naursvej 9

Lån af Knuden

Grpblad02 18 issuu  

Gruppeblad for KFUM-Spejderne Bülow Gruppe Fredericia

Grpblad02 18 issuu  

Gruppeblad for KFUM-Spejderne Bülow Gruppe Fredericia

Advertisement