Page 1

SPEJDERLIVET

-april r a u n a J 2018

KFUM-Spejderne Bülow Gruppe www.bulowgruppe.dk - facebook.com/bulowgruppe


Bülow Gruppes eget blad Vil du vide, hvad der foregår i Bülow Gruppe, så læs „Spejderlivet“. Bladet udkommer op til sommerferien samt umiddelbart efter jul, påske, sommerferie og efterårsferie i ca. 80 eksemplarer med oversigt over de kommende måneders aktiviteter hos bævere, ulve og spejdere. Hvis børn og forældre har noget at fortælle eller tegne om, efterlyse eller tilbyde, så giv besked inden bladets deadline. Stof til næste nummer skal afleveres senest 1. april. Bladet uddeles til alle medlemmer efter påskeferien. Redaktion Lone Hansen Kongensstræde 8 B Tlf. 2946 9990 email lone@bulowgruppe.dk Udgiver KFUM-Spejderne Bülow Gruppe Sonnesvej 108 7000 Fredericia

Find Bülow Gruppe på internettet Kig på www.bulowgruppe.dk og se vores kalender, fotoalbum, nyheder og andre praktiske og sjove oplysninger fra Bülow Gruppe. Du kan også finde indbydelser til arrangementer mv. - giv os besked, hvis du mangler noget!

Kalender for ledere og grupperåd 9. jan. kl. 19.30: Grupperådsmøde 4. feb. kl. 13-15.30: Gruppemøde og fastelavn 11. feb. kl. 14: Fastelavn i Christianskirken 13. feb. kl. 19.30: Ledermøde 13. mar. kl. 19.30: Grupperådsmøde 20. mar. kl. 17: Børnegudstjeneste 10. apr. kl. 19.30: Ledermøde 21. apr.: Spejderløb i Vejle 8. maj kl. 19.30: Ledermøde 15. maj kl. 17: Børnegudstjeneste 18.-20. maj: Spejderarbejdet i Fredericia fylder 100 år. Distriktsturnering og lejr for alle medlemmer 19.-20. maj. 29. maj kl. 19.30: Grupperådsmøde 12. juni kl. 19.30: Ledermøde 23. juni: Sankthansaften 7. aug. kl. 19.30: Ledermøde 11. sep. kl. 19.30: Ledermøde 28.-30. sep.: Landsmøde, Gram Slot 9. okt. kl. 19.30: Ledermøde 13. nov. kl. 19.30: Ledermøde 16.-18. nov.: Juletur for hele gruppen 11. dec. kl. 19.30: Ledermøde

Følg Bülow Gruppe på Facebook Bülow Gruppes Facebookside giver generel information om gruppen, så dem, der er interesserede i at finde en spejdergruppe til sig selv eller deres barn, let kan finde Bülow Gruppe.Vi lægger også beskeder om arrangementer m.v. op på siden. Vil du følge gruppen, kan du blot søge efter KFUM-Spejderne Bülow Gruppe på Facebook eller bruge adressen facebook.com/bulowgruppe.


Fastelavn og gruppemøde 2018 Traditionen tro afholder vi fastelavn og gruppens generalforsamling i Bülow Gruppe for alle spejdere og hele familien. I år bliver det søndag d. 4. februar kl. 13-15.30 for hele familien ved og i vores spejderhus og Nordbo. Der vil være fælles opstart, herefter slår børn og unge katten af tønden , mens der er gruppemøde (generalforsamling) for de voksne. Vi slutter fælles af med eftermiddagskaffe og fastelavnsboller, og vi kårer årets bedst udklædte og kattekonge & dronning. Der udkommer seddel med tilmelding senere. Det er gratis at deltage.

/ Mette

Næststørste hold på julemærkemarch I alt 54 børn og voksne fra Bülow Gruppe var tilmeldt julemærkemarchen i Fredericia i starten af december. Langt de fleste gik 5 kilometer, men en flok friske juniorspejdere og enkelte forældre valgte ruten på ti kilometer, der blev tilbagelagt i flot vinterligt vejr på volden og ved stranden og havnen. Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd var for første gang arrangør af julemærkemarchen, der sammenlagt havde mere end 600 deltagere i Fredericia. Overskuddet fra deltagerbetalingen går som støtte til julemærkehjemmene i Danmark. /Lone

Godt nytår til alle! Kære alle, Tusind tak for alle gode timer sammen med alle spejdere og forældre i Bülow Gruppe i året 2017! Vi er glade for, at der har været mange gode oplevelser, lejre og andet sammen med jer. Vi håber at 2018 vil byde på det samme! Stor spejderhilsen fra gruppelederen – Mette og grupperådsformanden – Robert

Medlem af grupperådet? Vores spejdergruppe ledes af både ledere og forældrerepræsentanter. De udgør tilsammen grupperådet. Grupperådet tager beslutninger om økonomi - f.eks indkøb af aktivitetsmateriel, priser for weekend ture og sommerlejr, diskuterer vores aktiviteter i gruppen - f.eks. juletur, vores halloween-arrangement, spejderdisko, fastelavn og de ugentlige møder for spejderne - og er med til at præge det, alle vores spejderbørn og unge oplever hver uge året rundt. Det er en meget vigtig funktion for vores gruppe at have et velfungerende grupperåd med nok forældrerepræsentanter fra alle aldersgrene, så vi på den måde får input fra både forældrene og lederne.

Grupperådet mødes ca. en gang i kvartalet kl. 19.30-21.30, ialt ca. 5 møder om året. Derudover er nogle grupperådsmedlemmer også med til at planlægge og afvikle aktiviteter. Lønnen: alt den kaffe og te, du kan drikke, en nytårskur-aften med lækker mad og selvfølgelig indflydelse på dit barns fritidsaktivitet. Vi vil gerne have et par nye medlemmer i grupperådet til valget i forbindelse med fastelavn d. 4. februar 2018. Er du interesseret eller har du spørgsmål, kontakt da Robert, der er grupperådsformand. Du kan også kontakte gruppeleder Mette Brændeskov på 40939051. /Mette

3


Efteråret hos ulvene Ulvene har i løbet af efteråret arbejdet med mærket junglestien. Det drejer sig bl.a. om at finde ud af forskellighederne mellem spejderne, hvilke områder man er stærk på og hvilke evner man skal arbejde på. Det gælder også om at tage hensyn til hinanden og kunne samarbejde. Noget af det, vi har arbejdet med, er sanser, hvor ulvene kunne finde ud af, hvordan man udnytter de tilbageværende sanser, hvis man mister en sans. Vi gav ulvene bind for øjne, og så skulle de bl.a. pakke gaver ind, smøre mad og finde vej via deres tilbageværende sanser. Vi har også lavet en samarbejdsøvelse, der gik ud på, at man i små grupper skulle bygge en løfteanordning, først som model og senere i fuld størrelse. Dette gav ulvene mulighed for at diskutere og komme til

enighed. Vi har også udsat ulvene for en ret sjov øvelse, pas på ægget, hvor man skulle passe på et meget ”aktivt” æg. Ægget skulle fra start have personlighedstræk og så ellers ud på eventyr med Bungee-jump og svævebane, og selvfølgelig kom ægget galt afsted og skulle have førstehjælp. Vi har i perioden også eksperimenteret med elementerne og lavet forsøg med både ild og vand. Gennem forsøgene har vi fundet ud af, hvordan is fryser hurtigt og hvordan man kan få vand til at stige op i et glas når ilten forsvinder. Vi har også øvet os i at lave bål, transportere ild og hvordan man slukker ild. /Charlotte

Kære spejdere og forældre Året er lakket mod enden. I de sidste måneder af året har troppen arbejdet med at blive gode til at sminke førstehjælp, som vi meget levende beskrev i sidste blad. Siden da har vi arbejdet med at tænde bål på alternative måder, hvilket har inkluderet både stål og flint, ståluld og batterier samt en ildbue. Spejderne har været gode til at sætte sig ind i materialet, som de skulle forberede hjemme, således at de kunne lære deres spejderkammerater det. På to møder i november har spejderne forberedt sig til lågeåbning i Christianskirken. Vi havde fotællingen om bespisningen af de 5000 i ørkenen. Spejderne havde valgt at sætte det op som et debatprogram, og der kom mange fine synspunkter frem. Det gik rigtigt godt, og spejderne kan være stolte af det, de leverede på dagen! 14. december havde lederne indkaldt til forældremøde, hvor vi gerne ville informere om de planer, vi arbejder med for sommerlejren. Vi ville gerne have accept

af, at det var dette, vi skulle arbejde videre med. Troppen agter at deltage i Norges KFUM-KFUK-spejderes landslejr, som er ved Trondheim. Lejren foregår fra 30. juni til 7. juli (uge 27), men nærmere om det senere. Vi vil gerne benytte os af lejligheden til at sige tak for 2017. Hvor er det fedt at se, at I, kære spejdere, kører på med krum hals. Vi er klar igen efter nytår den 11. januar 2018. Spejderhilsen Sophie og Nielse


Lågeåbning med Bülow trop Troppen har d. 7/12 været en del af lågeåbningen ”17.17.17” i Christianskirken. Det er 17 minutters gudstjeneste kl. 17.17 hver aften i adventsperioden. Vi har arbejdet med lågen, som handler om bespisningen i ørkenen. Spejderne valgte at afholde et lille debatpanel, hvori historien anskues fra forskellige vinkler. Der blev regnet på kiloJoule, næringsmængden i brød og snakket om mirakler udført af Jesus. I sidste ende kom de

Jobopslag Her er diverse opgaver, som vi godt kan bruge hjælp til i spejdergruppen. Hvis du har lyst, tid og overskud til en opgave, så ret henvendelse til kontaktpersonen, som er nævnt.

Hjælp til kirkebladsuddeling I slutningen af februar eller starten af marts kommer de næste kirkeblade fra Christianskirken. Spejdergruppen uddeler tre gange om året disse blade og tjener derved lidt ekstra penge til gruppens spejderaktiviteter. Ruterne ligger i Nordbyen, nær hytten, og det tager ca. 1,5 time at dele ud for en person. Løn: frisk luft, motion og glade ledere. Kontakt Mette på SMS: 40939051/ mail: gruppeleder@bulowgruppe.dk, hvis du har interesse i at hjælpe.

Hjælp til fastelavnsarrangement 4. februar

Spejdergruppen holder fastelavn og generalforsamling d. 4. februar kl. 13-15.30 Vi kan i den sammenhæng bruge hjælpende hænder til: - At stå i køkkene, og lave eftermiddagskaffe til alle. Det er lettere opgaver. Det er ca. fra kl. 12.30-16 inkl.

frem til,at det nok var tilfældet, at alle har set op til Jesus og gerne har villet være som ham. Ved gavmildhed og generøsitet, som også spejdere er kendt for, har det kunne lade sig gøre at bespise 5000 mand i ørkenen. Både præsten og menigheden var meget glade for tropppens indlæg til 17.17.17 og de fik stor ros. /Sophie

oprydning. - at hjælpe med praktisk forberedelse af arrangementet som at handle ind, sætte tønder op, holde tønder, hjælpe med børneaktiviteter og meget andet hyggeligt. Løn: frokost, mulighed for en kongekrone og al den kaffe, som du kan drikke. Kontakt Mette på SMS: 40939051/ mail: gruppeleder@bulowgruppe.dk, hvis du har interesse i at hjælpe.

Hjælp til salg af lodsedler

I januar sælger vi lodsedler for KFUMs Soldaterhjem på Treldevej. Det er ikke noget, som spejdergruppen tjener på, men udelukkende en støtte til soldaterhjemmets arbejde for byens veteraner, socialt arbejde, soldater og for alle andre, der nyder godt af stedet. Vi sælger lodsedlerne på de ugentlige mødedage - mandag, tirsdag, onsdag og torsdag aften - sammen med børnene. Det foregår kun én gang i januar. Vi går ud i området med børnene. Derfor kan vi godt bruge nogle hjælpende hænder fra forældrene til at gå med sammen med de mindste børn på nogle af ruterne. Løn: frisk luft, motion og en flok dejlige ungers smil. Kontakt Mette på SMS: 40939051/ mail: gruppeleder@bulowgruppe.dk, hvis du har interesse i at hjælpe.

5


Bæverflokken

Ulveflokken

Juniortro

Januar

Januar

Januar

Februar

Februar

0.-1. kl.

9/1 Bævermøde 16/1 Bævermøde 23/1 Bævermøde 30/1 Bævermøde 4/2 kl. 13: Fastelavnsfest 6/2 Bævermøde 13/2 VINTERFERIE 20/2 Bævermøde 27/2 Bævermøde

Marts

6/3 Bævermøde 13/3 Bævermøde 20/3 Bævermøde 27/3 PÅSKEFERIE

April

2.-4. kl.

8/1 Ulvemøde 15/1 Ulvemøde 22/1 Ulvemøde 29/1 Ulvemøde 4/2 kl. 13: Fastelavnsfest 5/2 Ulvemøde 12/2 VINTERFERIE 19/2 Ulvemøde 26/2 Ulvemøde

Marts

5/3 Ulvemøde 12/3 Ulvemøde 19/3 Ulvemøde 26/3 PÅSKEFERIE

April

4.-6. kl.

3/1 Juniortr 10/1 Juniortr 17/1 Juniortr 24/1 Juniortr 31/1 Juniortr

Februar

4/2 kl. 13: Faste 7/2 Juniortr 14/2 VINTER 21/2 Juniortr 28/2 Juniortr

Marts

7/3 Juniortr 14/3 Juniortr 21/3 Juniortr 28/3 PÅSKEF

3/4 Bævermøde 10/4 Bævermøde 17/4 Bævermøde 24/4 Bævermøde

2/4 Ulvemøde 9/4 Ulvemøde 16/4 Ulvemøde 23/4 Ulvemøde 30/4 Ulvemøde

April

Bævermøder foregår tirsdag kl. 18.15-19.15

Ulvemøder foregår mandag kl. 18.30-20.00

Juniortropmø onsdag kl. 18

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

Hav praktisk t på eller med, s udendørs unde året rundt!

4/4 Juniortr 11/4 Juniortr 18/4 Juniortr 25/4 Juniortr


oppen

ropmøde ropmøde ropmøde ropmøde ropmøde

elavnsfest ropmøde RFERIE ropmøde ropmøde

ropmøde ropmøde ropmøde FERIE

ropmøde ropmøde ropmøde ropmøde

øder foregår 8.30-20.00

tøj og fodtøj så vi kan være er alle møder,

Husk i den kommende tid Spejdertroppen 6. kl. og opefter Januar

11/1 Tropmøde 18/1 Tropmøde 25/1 Tropmøde

Februar

1/2 Tropmøde 4/2 kl. 13: Fastelavnsfest 8/2 Tropmøde 15/2 VINTERFERIE 22/2 Tropmøde

Marts

1/3 Tropmøde 8/3 Tropmøde 15/3 Tropmøde 22/3 Tropmøde 29/3 PÅSKEFERIE

April

5/4 Tropmøde 12/4 Tropmøde 19/4 Tropmøde 26/4 Tropmøde

Tropmøder foregår torsdag kl. 18.30-20.30

Hav praktisk tøj og fodtøj på eller med, så vi kan være udendørs under alle møder, året rundt!

4. februar kl. 13-15.30: Fastelavn hos Bülow Gruppe - husk tøj både til udendørs og indendørs brug. 18.-20. maj: KFUM-Spejderne i Fredericia fylder 100 år. Reception 18. maj hos Olaf Rye Gruppe. Distriktsturnering og lejr 19.-20. maj for alle.

Aldersgrænser Vi følger som udgangspunkt de klassetrin, der er angivet for de enkelte enheder. Er der særlige grunde til det, kan der efter aftale med lederne afviges fra aldersgrænserne.

Husk at melde afbud! Vi håbe, at børn eller forældre vil huske at melde afbud, hvis et barn er forhindret på grund af ferie, skolefest, sygdom eller andet. Sig det ugen før eller giv besked pr. tlf., email eller sms til en af lederne!

Sælg uniformen Kig i skabet, om der ligger en uniform, som du er vokset ud af - så kan du sælge den til en ny, mindre spejder. Tag blot uniformen med til næste spejdermøde og giv den til lederne.


Bæverne - efter nytår - forår 2018 Bæverne starter op igen efter nytår til almindelig mødetid. Vi skal i kommende periode være en del ude. Så HUSK god påklædning - vinterjakke, overtræksbukser, vinterstøvler, hue, handsker og evt. varme sokker. Vi skal være i og omkring hytten, så hvis der er nogle, som har glemt god beklædning, låner vi bare lidt ud fra vores reservelager. Husk lommelygte! Vi vil meget gerne holde nogle gode møder for de dejlige bævere! Vi vil derfor også gerne vide, hvor mange de er på forhånd. Så hvis dit barn er sygt, vil vi gerne modtage et afbud - bare pr. SMS - til en af lederne. Så ved vi, at vi ikke skal være bekymrede eller vente. På forhånd tak! Vi har skal til at bruge tørklæder i forskellige farver, som er forsynet med en navne-klemme.

Alle børn låner et, som de gerne skal tage på, når de kommer. Det er på den måde, vi deler dem ind i hold - kaldet bæverfamilier. Vi skifter rundt på holdene ca. hver anden til tredje måned. Det handler om at give bæverne et fast hold at være sammen med, og på den måde er det meget lettere at holde styr på de over 30 børn. Så hjælp gerne jeres børn med at få tørklædet på, når de kommer til mødet. Husk gerne, at der er kaffe på kanden i hytten. Forældre er hjertens velkomne til at blive i hytten, enten for at vente eller for at være med til et møde. Hvis I har nogle spørgsmål, så spørg os gerne efter mødet. Der har vi bedst tid. Bæverhilsener fra bæverlederne.

Ny leder hos bæverne Jeg hedder Christina Vedstesen, jeg er 28 år og tilflytter til byen. Min søn Marcus på 3 år er nogle gange med til møderne Jeg har været spejder og leder før hos De grønne pigespejdere og har valgt at genoptage spejderarbejdet hos bæverne i Bülow Gruppe.

Bævere og trafik Siden sidst har bæverne øvet sig i at være refleksbetjente, og de har lært, hvor vigtigt det er at blive set ude i trafikken. Vi har også været i vandtårnet og lave en svævebane til lille bæver. Bæverne var ret skrappe til at lave en sele til lille bæver, så ham kom sikkert ned. Op til jul har vi lavet julegaver, men det er hemmeligheder, så der er ikke nogle billeder af dem. Bæverplask fra bæverlederne


Lodseddelsalg for KFUMs soldaterhjem

Kontingent 2017 og udfordringer!

I januar sælger vi lodsedler for KFUMs Soldaterhjem på Treldevej.

Vi vil gerne undskylde alt det mas, som det blev til i forbindelse med kontingentopkrævningen for dette efterår!

Det er ikke noget, som spejdergruppen tjener på, men udelukkende en støtte til soldaterhjemmets arbejde for byens veteraner, socialt arbejde, soldater og for alle andre, der nyder godt af stedet. Vi sælger lodsedlerne på de ugentlige mødedage. De koster 20 kr. Der er mange fine præmier, og hvis man ikke vinder, kan man bytte lodsedlen til en kop kaffe og et stykke kage på soldaterhjemmet senere. En god måde at vinde et eller andet, samtidig med at et godt formål støttes. Det er muligt at købe lodsedler for forældre og børn til møderne i spejderhuset efter 5. januar. / Mette

Det har simpelthen bare drillet med vores nye medlemssystem, vores nye regnskabsprogram – og det faktum, at døgnet kun har 24 timer – hvoraf noget skal bruges på det daglige liv, arbejde og familie, før alt det frivillige spejderarbejde, som vores ledere laver. Vi er kun frivillige, som bruger af vores tid på at lave godt spejderarbejde, ulønnet, sammen med jeres børn. Så vi håber, at I kan bære over med bøvlet denne gang med langsommelig kontingentopkrævning, og i stedet håbe på sammen med os, at vores nye medlemsservice virker i foråret. / Mette

Halloween Der blev holdt Halloween i samarbejde med Nordbo i oktober måned. Vi blev cirka 100 deltagende børn og voksne på en noget blæsende og kold dag. Men der blev produceret mange flotte græskar, lavet skumle pandekager på bål, lavet halloweenophæng og lavet monsterkager i rå mængder. Tak for dejlig deltagelse! Mvh. lederne i Bülow Gruppe.

Køb en gruppe-t-shirt Pris 50 kr. - vi har både børne- og voksenstørrelser på lager. T-shirts kan købes hos lederne i spejderhuset.

9


Juniortrop med masser af energi Spejderne i juniortroppen er i løbet af efteråret blevet til to velfungerende patruljer. De har arbejkdet med praktiske spejderfærdigheder og med at kunne arbejde selvstændigt og tage ansvar for at få løst de opgaver, de bliver stillet. I foråret skal vi blandt andet forberede os på at deltage i ”DM i Spejder.” Her skal spejderne i en weekend vise, at de ved, hvordan de samarbejder som en patrulje og hvordan de løser de opgaver, de bliver stillet. Det er en konkurrence mellem spejderpatruljer på samme alder i vores landsdel, men det vigtigste er at få nogle gode oplevelser sammen. En del af juniorspejderne har også udfordret sig selv de seneste måneder. De er gået i gang med nogle individuelle spejdermærker, som hver eneste dag husker dem på, at de er spejdere.

Juletur 2017 Årets juletur gik til Gilwellhytterne på Houens Odde, vi var super heldige med vejret, for det regnede nemlig kun en lille smule… ;) Vi skulle hjælpe en meget uheldig nisse med at samle julemandens tegning af den nye superkane, efter at tegningen var blevet tabt ned i makulatoren. Dette betød, at alle, store som små, skulle ud og lede efter alle de brikker, som blæsten havde spredt ud over hele området. Lørdag aften fik vi besøg af selveste julemanden, midt i at Bo og Nielse underholdt med sang og dans. Julemanden var rigtig glad for tegningen og ville gerne danse om juletræet sammen med os, inden han delte en masse dejlige gaver ud. Søndag fik vi besøg af alle de fantastiske forældre, der gerne ville trodse vejret og gå i mudder til knæene, godt at køkkenholdet havde lavet varm suppe til alle mand. /Sidsel

Et par stykker er i gang med mærket ”Scarfy,” hvor de skal have spejdertørklæde på i 365 dage i træk. Andre er i gang med ”Shorty,” som kræver, at man har shorts på til alle spejdermøder i et år. Og en enkelt er i gang med ”Viking,” som kræver shorts hver dag i et helt år. Vi er endnu ikke helt på plads med, hvor eller hvornår vi skal på sommerlejr. Det håber vi at være klar med, når gruppen holder fastelavnsfest. /Lone


Praktiske oplysninger Indmeldelse

Nye spejdere får en indmeldelsesblanket med hjem. Den første kontingentopkrævning kommer, når der udsendes opkrævninger til de øvrige medlemmer.

Adresseændring

Hvis I ændrer mobilnummer, mail eller adresse, så giv besked til kasserer Morten Møller eller gruppeleder Mette Brændeskov. Vi bruger oplysningerne til at udsende information, men også til at kontakte jer, hvis der f.eks. er sket noget med jeres barn til spejder.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt. Enten på en udmeldelsesblanket, som fåes ved lederne, eller ved at sende en mail til udmeldelse@bulowgruppe.dk Det er ikke nok ”bare” at give en mundtlig besked til en af lederne, sende en sms eller bare lade være med at komme. Vores kasserer bliver ved med at udsende kontingentopkrævninger, indtil vi har modtaget en udmeldelse på skrift. Vi betaler penge fra gruppen til kontingent på jeres barn til KFUM-Spejderne i Danmark og meget andet, indtil vi har hørt fra forældrene.

Kontingent

Det koster 350 kr. pr. halvår at være medlem af Bülow Gruppe. Kassereren udsender opkrævninger til alle medlemmer. Det er muligt at indbetale kontingent via bankoverførsel på reg. Nr. 9196 og konto nr. 4566900012. Der skal indbetales kontingent 2 gange årligt, senest d. 30.04 og den 30.10. HUSK at påføre navn og enhed på den spejder, der indbetales for.

Køb gruppe-t-shirts

T-shirts med gruppens navn og spejderlogo trykt på ryggen kan købes til 50 kr.

Lån spejderhuset

Forældre til børn i Bülow Gruppe har mulighed for at låne spejderhuset Knuden til børnefødselsdag, klassearrangement ol. Huset skal blot afleveres i pæn stand, og så koster det 150 kr. for opvarmning mv. Vil I låne huset, så kontakt Søren Christensen, der er hyttefar. Hans telefonnummer findes på bagsiden af bladet.

Brugte uniformer

Bülow Gruppe køber og sælger brugte uniformer og tørklæder. En brugt børneuniform køber gruppen for 150 kr. (og sælger videre til samme pris), mens en voksen-uniform i brugt udgave afregnes med 200 kr. Du kan også bytte din uniform til en anden størrelse.

Nye tørklæder og uniformer

KFUM-Spejdernes nye uniform kan bestilles via gruppen med ti procent rabat. I spejderhuset kan du købe et af de nye spejdertørklæder. De findes i to størrelser, hhv. til børn og ledere. Ved at købe tørklædet gennem gruppen, får I ti procent rabat.

Glemte sager

Glemt tøj mm. lægges i en kasse i gangen i spejderhuset. Husk at sætte navn i tøjet, så kan vi nemmere se, hvem det tilhører og kontakte jer, når vi gennemgår kassen.

Køb af spejderudstyr

Spejderudstyr kan købes gennem spejderbutikken 55Nord. Der er en fysisk butik på H.C. Ørstedsvej 10 i Taulov. Se åbningstider på www.55nord.dk. Det er også muligt at bestille varer gennem lederne i gruppen - derved kan man få ca. 10 procent rabat og desuden spare porto, hvis der bestilles flere varer på én gang. Giv besked om bestilling til lederne.

Lån festtelt og grill

Spejdergruppen har et 12 X 6 meter stort, rød- og hvidstribet fest-telt af god kvalitet. Dette kan lånes af forældre til børn i Bülow Gruppe, men vær opmærksom på, at det skal afleveres tørt og uden skader efter brugen. Vi har også en stor grill, som vi gerne udlåner til havefest el.lign. Kontakt lederne om udlån.

Fritidspas

Fredericia Kommune tilbyder gennem Projekt Fritidspas økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter, hvis man som forældre har økonomiske udfordringer. Kontakt gruppelederen, hvis I vil vide mere.


Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 Mogens Bahnsen Bissensvej 32 Robert P. Hansen Bissensvej 8 Torben Ottesen Asser Jensens Vej 86 Jesper Toubøl Vibevej 8 Randi Jensen Dortheavej 4 Morten Rosenberg Møller Siriusvænget 16 Lene Olsen Samsøvej 14

Adresseliste for Bülow Gruppe Gruppeleder Gruppeassistent Grupperådsformand Grupperådsmedlem Grupperådsmedlem Grupperådsmedlem Kssserer Kassererhjælp

4093 9051 2328 6288 2058 0180 6179 0175 3065 3178 2425 3771 2441 5024 4261 1412

gruppeleder@bulowgruppe.dk mogens@bulowgruppe.dk grupperaadsformand@bulowgruppe.dk tj_ottesen@yahoo.dk touboel@gmail.com randijensen1007@gmail.com morten@bulowgruppe.dk kasserer@bulowgruppe.dk

Bævere 0.-1. kl. Bæverleder Bo Jakobsen Prangervej 38, st.tv. 2818 6545 bo@bulowgruppe.dk Bæverassistent Mette Holter Brændeskov Marsvænget 14 4093 9051 mette@bulowgruppe.dk Bæverassistent Sidsel Jensen Friggsvej 16, 3. 2246 9922 sidsel@bulowgruppe.dk Bæverassistent Mie Klindt Andersen Jacob Hansens V. 60, 2.th., 5260 Od. S 2897 8118 mie.kfum.fdf@gmail.com Bæverassistent Christoffer S. Hindsgaul Jacob Hansens V. 60, 2.th., 5260 Od. S 5151 4841 christoffer-hindsgaul@hotmail.com Bæverassistent Christina Vedstensen Friggsvej 16, 2.th. 2611 5204 christinavedstensen@gmail.com

Ulve 2.-4. kl. Flokleder Charlotte W. Jensen Blonds Allé 4, 1. th. 6063 4292 charlotte.w.j@bulowgruppe.dk Flokassistent Kristian B. Kloch Annavej 20 2812 0469 kloch@bulowgruppe.dk Flokassistent Lone Hansen Kongensstræde 8B 2946 9990 lone@bulowgruppe.dk Flokassistent Sarah Stokholm Falkevej 2, st.tv. 2158 9893 tjuffe2@gmail.com Flokassistent Andreas Abildgren Albert Naursvej 15 2924 2202 andreas.abildgren@hotmail.dk

Juniorspejdere 4.-6. kl. Juniortropleder Mads Mortensen Anchersvej 69 2263 0798 mads_m@bulowgruppe.dk Juniortropassistent Emmelie Møller Hestehaven 35 24443302 emmelie.moeller.98@gmail.com Juniortropassistent Anna Juniortropassistent Bo Jakobsen Prangervej 38, st.tv. 2818 6545 Juniortropassistent Lone Hansen Kongensstræde 8B 2946 9990 lone@bulowgruppe.dk

Tove Bahnsen Bissensvej 32 iben Hansen Mogens Bahnsen Bissensvej 32 Mads Kolkjær Sørensen Søndermarksvej 106, st.th.

2012 1162

2328 6288 4053 8454

6146 7326

hogs.christensen@gmail.com

mogens@bulowgruppe.dk mads@bulowgruppe.dk

tove@bulowgruppe.dk

Spejdertrop 6.-9 kl. Tropleder Niels Peter Brændeskov Marsvænget 14 2670 0047 nielse@bulowgruppe.dk Tropassistent Sophie Rosenberg Møller Siriusvænget 16 2176 3973 sophie_k@bulowgruppe.dk Tropassistent Teis Olsen 6128 0595 teis@bulowgruppe.dk Ledervikar Ledervikar Ledervikar Web

Søren Christensen

Albert Naursvej 9

Lån af Knuden

Grpblad01 18 issuu  
Grpblad01 18 issuu  

Gruppeblad for KFUM-Spejderne Bülow Gruppe, Fredericia

Advertisement