Page 58

Olomouce schválilo „smlouvu o spolupráci v oblasti infrastruktury a budoucích smlouvách“, která tehdy primárně řešila novou tramvajovou trať protínající dotčené území. Smlouvu podepsal někdejší primátor Martin Novotný (ODS). Na první pohled oboustranně výhodné partnerství města a soukromého investora se při bližším zkoumání dostává do zcela opačné roviny.

Investor varuje Město se ve smlouvách zavázalo k úzké součinnosti na výstavbě velkého developerského projektu, který však nebyl ve smlouvách popsán. Současně město nesmí bez předchozí dohody učinit žádné kroky, které by mohly celý developerský projekt ohrozit. Právníci investora nyní upozorňují město na její již vzniklá porušení – především vydání nového územního plánu v září 2014. Zároveň důrazně varují před vyhlášením stavební uzávěry a před přijetím připravované změny územního plánu, které by mohly výstavbu Šantovka Tower znemožnit.

vyhlásila stavební uzávěru do dořešení územního plánu – pořízení změny má už teď rok a půl zpoždění. Jedna z mála dobrých zpráv je fakt, že stavební úřad ani přes odvolání neudělil investorovi nezbytnou výjimku z odstupových vzdáleností. Nelze se však spoléhat jen na to, že tak velký projekt ve finále zastaví jeden povolovací proces státní správy. Mgr. Martina Mertová, spolek Za krásnou Olomouc Ing. arch. David Helcel, Iniciativa Občané proti Šantovka Tower Ing. arch. Tomáš Pejpek, ProOlomouc Více na www.zachrantepanoramaolomouce.cz

Podoba města v rukou právníků

Řez ulicí Šantovou, dokumentace z řízení o odstupových vzdálenostech. Archiv z. s. Za krásnou Olomouc

Olomouc se s kauzou Šantovka Tower dostala do vyhrocené situace, kdy o  její podobě již delší dobu rozhodují právníci, nikoli samospráva města a odborníci. Iniciativa Občané proti Šantovka Tower, z. s., Za krásnou Olomouc žádají olomouckou radnici, aby aktivně jednala – provedla revizi smluv s firmou SMC Development, a. s., vyvázala se ze závazků, které jsou pro město zjevně nevýhodné, ne-li protiprávní, a aby

TÉMA

56

17 01 b web  
17 01 b web