Page 3

195

Estirar o alçar la romana, 184 Estirar o trencar el fil, 178 Fanalets amb melons d’Alger, 148 Fava llarga, a formatge llarg, 90 Fer dragons, 149 Fer fora del meu castell… de bales, 179 Fer volantins, 91 Ferradura, 41 Figuereta, 124 Figures amb fils, 150 Flauta de bec o flabiol, 134 Flauta de canya simple, 134 Flauta de canya verda, 134 Fona i harca, 41 Full o tel, 132 Furgadents, 150 Futbol amb… pilotes de drap, 179 Gabietes de grills, 151 Gallineta cega, 103 Gallineta cega, 152 Gambosins, 174 Gat i la rata, 73 Guitarra de canya, 135 Història dels fils, 180 Home dels nassos, 175 Io-io de botons, 152

Joc de botos, 118 La una, la mula; saltar i parar, 85 Llançar la barra, 184 ‘Llaurà’ i la ‘sembrà’, la, 118 Llengüeta o ‘xaramella’, 132 Llevar el barret, 153 Llit amb trampa, 175 Llufes, 176 Lluita de dits, torçar el dit, 115 Lluneta, llum i ombra, 74 Mare carabassera, 104 Marro, 75 Matraca, 153 Mel, 124 Mel, la, 75 Meua dreta, la, 102 Mocador nugat, 77 Mocador per darrere, 77 Mocador, 76 Molí, 96 Molinet de joncs, 154 Molinet, 138 Mort i pam, a tacons, 42 Mort, 113 Mosca, 133 Mussolera, 137 Nines, 155 Nunut, mirlitó o flautí, 138

Profile for Edicions del bullent

Índex a què juguem?  

Els nostres jocs i joguets tradicionals

Índex a què juguem?  

Els nostres jocs i joguets tradicionals

Profile for bullent
Advertisement