Page 1

GULnäbbsGUIDE 2011 publikationer från Åbo akademis studentkår

2/2011


Åbo Akademis Studentkår tackar Arbetsforum Ekotori Flowpark Oy Fondis Ab

Kafé Gadolinia Kb Peter Gustavson Luckan i Åbo Lundo Sparbank

The Monkey TYS - Studentbystiftelsen i Åbo Vasabladet

ÅA 09’ers & IN10 Åbo Svenska Arbis


ledare | 1

BÄSTA GULNÄBB OCH NYA KÅRENIT! Grattis till den nya studieplatsen vid Åbo Akademi! Som studerande i Finland är du automatiskt medlem i en studentkår och du är således medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS, också Kåren) som gör sitt yttersta för att alla kåreniter ska ha det bra på våra campus. Vad är då ÅAS? Studentkårens viktigaste uppgift är att vara studerandenas röst och bevaka deras intressen. Vi har en förtroendevald styrelse och anställda sekreterare som jobbar i kansliet i kårhuset i Åbo och i Havtornen i Vasa kring intressebevakningsfrågor. Om du märker problem i nästan vad som helst som har med studier eller livet som studerande att göra kan du kontakta oss. Styrelsen och även de flesta sekreterare är vanliga inskrivna studeranden vid ÅA och inte alls farliga. Vi finns till för dig! Under studentkårens gulsvarta vingar finns också diverse tjänster, till exempel juridisk rådgivning, studentprästen och vårt gym ”Roddis”. Därtill ordnar vi evenemang på våra campus, ensamt och i samarbete med andra student- och studerandekårer samt våra egna specialföreningar. På hösten kommer det att ordnas bl.a. speed dating och Nyyti-chillkvällar – underbara möjligheter att träffa nya människor över institutions- och landskapsgränser. Fast det i början av din akademiska karriär kommer mycket nytt och en massa diverse guider och handböcker hoppas jag

att du tar tid och läser genom denna. För de flesta är studietiden bara en period i ens liv, och det lönar sig att njuta fullt av det. Studietiden är mycket mer än bara böcker och tenter. Studentkåren och dess specialföreningar behöver varje år nya aktiva till ibland krävande men alltid givande uppgifter. Man lär sig mycket och skapar nätverk bland sina kommande arbetskamrater, -givare och -tagare samt bekantar sig med blivande specialister i alla ämnen. Jag önskar dig trevliga studier och hoppas att du kommer bra igång med studier. Tveka inte att ta kontakt om det är något du undrar: kom till kansliet, ring eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns i denna guide och på nätet, karen.abo.fi Välkommen!

Zacharias Aarnio Styrelseordförande Åbo Akademis Studentkår


2 | gulnäbbsguide 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR! Som studerande vid Åbo Akademi är du automatiskt medlem i Åbo Akademis Studentkår (ÅAS). Som medlem i studentkåren är du berättigad till omfattande service som sträcker sig från politisk intressebevakning till konkreta medlemsförmåner. Studentkåren har sammanlagt ca 4900 medlemmar. De flesta medlemmarna finns på ÅA:s huvudcampus i Åbo och Vasa, men också en del i Jakobstad, Helsingfors och Mariehamn. Avsikten med denna guide är att ge dig en överblick över den service du får som kårmedlem och hur du kan påverka studentkårens verksamhet under din studietid. Guiden innehåller också svar på ofta frågade frågor, och presentationer från en liten andel av studentkårens alla specialföreningar. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss på studentkåren om du har frågor, synpunkter eller vill engagera dig i studentkårens verksamhet. KAREN.ABO.FI | Nyheter och information från Studentkåren, lediganslagningar, kommande evenemang; man vet aldrig vad man hittar på Kårens hemsidor.

sid 4 | Vad får jag för min kåravgift?

sid 6 | Vad gör studentkåren?

sid 10 | Påverka studentkårens verksamhet

sid 12 | Ofta frågade frågor

sid 16 | Specialföreningar


välkommen till Åbo akademis studentkår! | 3

KONTAKTUPPGIFTER | Styrelsen

Styrelseordförande Zacharias Aarnio so-karen@abo.fi

Vice ordförande Niklas Kamila vo-karen@abo.fi

Högskolepolitiskt ansvarig, Åbo Taika Lapintie haa-karen@abo.fi

Högskolepolitiskt ansvarig, Vasa Alexandra Furu hav-karen@abo.fi

Socialpolitiskt ansvarig, Åbo Martina Gardberg saa-karen@abo.fi

Socialpolitiskt ansvarig, Vasa Ebba Håkans sav-karen@abo.fi

Studentansvarig Benjamin Rydgren stua-karen@abo.fi

KONTAKTUPPGIFTER | Personalen

Generalsekreterare

Riina Lappalainen gs-karen@abo.fi

Högskolepolitisk sekreterare Petra Lindblad hs-karen@abo.fi

Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden Monika Antikainen ssu-karen@abo.fi Informationssekreterare Matias Dahlbäck is-karen@abo.fi Verksamhetsledare för Havtornen Marcus Beijar vl-havtornen@abo.fi

Kanslisekreterare Markus Heikkilä ks-karen@abo.fi


4 | gulnäbbsguide 2011

VAD FÅR JAG FÖR MIN KÅRAVGIFT?

För att uppfylla rollen som professionell intressebevakare har alla studentkårer rätt att uppbära en medlemsavgift, en så kallad kåravgift, av sina medlemmar. Denna avgift betalas årligen före inskrivningen. Avgiften används för att finansiera studentkårens intressebevakande verksamhet, studenthälsovården, samt till att erbjuda annan konkret service.

INTRESSEBEVAKNING Kåravgiften används först och främst till att finansiera studentkårens intressebevakning. Detta arbete görs på många olika fronter. Det är också studentkårens uppgift att utse studentrepresentanter till olika beslutsfattande organ vid universitet och att stöda dem. Mycket av ÅAS intressebevakning är lobbyverksamhet gentemot universitetet, samt nationella och lokala beslutsfattare. Studentkåren ordnar också en hel del olika seminarier och temakvällar kring t.ex. utbildningsfrågor och välmående.

hör 50 % rabatt på Statens järnvägar och Matkahuolto. Ytterligare förmåner hittar du på www.lyyra.fi där du även beställer ditt studiekort. HÄLSOVÅRD En stor del av kåravgiften används till finansieringen av Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster. Detta är en unik serviceform som riktar sig till universitetsstuderande och som möjliggör att du får högklassig och förmånlig hälsovård under hela din studietid. Mer information finns på www.shvs.fi.

STUDIEKORTET

JURIDISK RÅDGIVNING

Efter att du betalat din kåravgift får du en läsårsdekal till ditt studiekort. Som medlem av studentkåren är du berättigad till många förmåner både nationellt och lokalt. Till de främsta förmånerna

Som medlem i studentkåren är du berättigad till gratis juridisk rådgivning. Studentjuristerna är anträffbara varje tisdag kl. 18-19 i Åbo Universitets studentkårs (TYY) utrymmen i Åbo. Man kan besöka dem


vad får jag för min kåravgift? | 5

STUDENTBLADET. Som medlem i studentkåren får du Nordens äldsta studenttidning Studentbladet.

eller ringa dem under mottagningstiden. Till juristerna kan man vända sig med allehanda juridiska problem berörande beskattning, boende, anställning m.m. Du är välkommen att kontakta juristerna i Åbo även om du studerar på en annan ort. Kontaktuppgifter hittar du på kårens hemsida. TRAKASSERIOMBUDSMÄN Åbo Akademis Studentkårs trakasseriombudsmän är anställda vid studentkåren och står till tjänst om du blivit utsatt för trakasserier eller mobbning. Trakasseriombudsmännen har tystnadsplikt och lyssnar och ger råd konfidentiellt. Kontaktuppgifter hittar du på kårens hemsida. STUDENTBLADET OCH BULLEN Som medlem i studentkåren får du Nordens äldsta studenttidning Studentbladet. I Studentbladet kan du läsa om ak-

tuella studentpolitiska frågor och läsa om vad som är på gång på andra studieorter i Svenskfinland. Bullen, studentkårens egen nyhetsbulletin, utkommer varje tisdag under terminerna. I den hittar du information om studentkårens och specialföreningarnas evenemang, motionsinformation och mycket mera.


6 | gulnäbbsguide 2011

VAD GÖR STUDENTKÅREN?

kåren. Kårhuset i Åbo, Kåren, finns på Tavastgatan 22. Här hittar du studentkårens tjänstemän och kårstyrelsemedlemmar under kanslitid.


vad gör studentkåren? | 7

havtornen. Kårhuset i Vasa, Havtornen, är beläget vid vattnet strax intill Academill.

BEVAKAR DINA INTRESSEN Studentkårens främsta uppgift är att se till att du som studerande har det bra under din studietid både vad gäller studier, inkomst, boende och påverkningsmöjligheter inom ditt universitet. För att effektivt arbeta med dessa ärenden har studentkåren flera heltidsanställda tjänstemän och en styrelse bestående av förtroendevalda studerande som dagligen jobbar med just dessa frågor. Styrelsen och tjänstemännen arbetar på kårkanslierna i Åbo och Vasa. Nationellt samarbetar alla studentkårer via Finlands Studentkårers Förbund (FSF) och lobbar t.ex. för att studiestödet utvecklas kontinuerligt. Via FSF är studerande också berättigade till flera nationella förmåner. På det lokala planet inom Åbo Akademi jobbar studentkåren bland annat för att universitetet ska satsa på undervisningen och studiehandledningen, att studerande får sina tentsvar i tid och att studerandes åsikter hörs inom universitetet. Det handlar också om att arbeta för att det finns bra studentbostäder, att studenthälsovården fungerar och att motionsutbudet är tillräckligt. I alla dessa frågor kan du kontak-

ta kårkanslierna för att få råd och stöd eller för att föra fram din åsikt. ORDNAR STUDENTIKOSA EVENEMANG Studentkåren har sedan sitt grundande år 1919 också samlat på sig en hel del studenttraditioner som blivit en viktig del av studielivet vid Åbo Akademi. Till de viktigaste hör studentkårens årsfest, Fastlagstisdagens pulkaåkning, mösspåläggningen på valborgsmässoafton, Glöggrundan i Åbo och Halarkramen i Vasa. Studentkåren arbetar även tillsammans med sina specialföreningar för att din studietid ska ge dig många nya vänner och att din tid vid Åbo Akademi blir oförglömlig. De olika specialföreningarna som fungerar vid ÅA är inte underordnade studentkåren, men studentkåren understöder specialföreningarna ekonomiskt och erbjuder dem råd och utbildning. Inom ÅAS verkar närmare 70 specialföreningar och bland dessa hittar du säkert en som just du vill gå med i. ÄGER TVÅ EGNA KÅRHUS ÅAS har även två helt egna kårhus: Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa. Byggnaderna


8 | gulnäbbsguide 2011

RESTAURANGVERKSAMHET. Då du besöker kårrestaurangerna understöder du din egen studentkårs verksamhet.

finns till för alla kårmedlemmar. Kårhuset i Åbo, Kåren, finns på Tavastgatan 22. Här hittar du studentkårens tjänstemän och kårstyrelsemedlemmar under kanslitid. Kansliet på Kåren är öppet vardagar klockan 12-15. I kårhuset hittar du även kårens gym Roddis, bastu och specialföreningskansliet. Kårhuset är öppet flera kvällar i veckan så att du kan komma in och umgås med vänner och spela biljard eller ha möte med din specialförening. I Kårens festsal ordnas bland annat konserter och andra evenemang, och dessa brukar samla kåreniter från alla fakulteter för att ha roligt tillsammans. Nere på gatunivå finns Pub Kåren. Kårhuset i Vasa, Havtornen, är beläget vid vattnet strax intill Academill. Kansliet i Havtornen är öppet vardagar klockan 12-15. I Havtornen hittar du mötesrum, allaktivitetsrum, bastu, kök och terrass. DRIVER RESTAURANGVERKSAMHET ÅAS hör till de få studentkårer i Finland som äger egna studentrestauranger. Då du besöker kårrestaurangerna understöder du din egen studentkårs verksamhet. ÅAS äger följande restauranger i Åbo: Café

Arken, Café Fänriken, Café Kåren, Gado Gado lunch & party, Café Hanken, Café Sydväst, Bibbacafé, Restaurang Kåren och Pub Kåren. I större studiestäder runtom i Finland hittar du också andra studentcaféer där du kan äta förmånligt. Staten subventionerar måltider för studenterna. Rabatten får man vid kassan i studentcaféerna genom att visa upp sitt studiekort. ERBJUDER FÖRMÅNLIGA BOSTÄDER Åbo Akademis Studentkår har två studenthem i Åbo: Tavasthem i anslutning till Kårhuset på Tavastgatan 22 och Domus på Biskopsgatan 10. Ansökan om bostad på Tavasthem och Domus kan lämnas in under hela året. Bostäderna hyrs i första hand ut åt ÅAS egna medlemmar. Som studerande vid Åbo Akademi kan du även ansöka om bostäder via Åbo Studentbystiftelse (TYS) och Vasa bostadsstiftelse (VOAS) och Svenska Lärarhögskolans bostadsstiftelse i Vasa. Studentkåren har representanter i dessa organisationers beslutsfattande organ och bevakar att bostadsutbudet är mångsidigt och håller hög kvalitet.


vad gör studentkåren? | 9

kinakvarnsGATAN

n

domus Biskopsgatan 10 20500 Åbo

lilla tavastGATAN

TAVASTGATAN

universitetsGATAN

b

N TA GA ps o isk

he

ha

rt

po

N ATA sG

ra ös

t as tr

str vä

braheGATAN

tr as

an

g nd

an at

n ata dg

eriksGATAN

nylandsGATAN

tavasthem Tavastgatan 22 20700 Åbo

köpmansGATAN

Studenthem. Åbo Akademis Studentkår har två studenthem i Åbo: Tavasthem i anslutning till Kårhuset på Tavastgatan 22 och Domus på Biskopsgatan 10.

karinsGATAN

brunnsGATAN

N TA GA iks r n

fa

N TA GA

ks

i br


10 | gulnäbbsguide 2011

HUR KAN JAG PÅVERKA STUDENTKÅRENS VERKSAMHET?

Studentkåren styrs av ett kårfullmäktige som är det högsta beslutsfattande organet. Kårfullmäktige väljs i början av november genom det så kallade Kårvalet. I Kårvalet har alla studentkårens medlemmar rätt att rösta och att ställa upp som kandidater. Fullmäktiges beslut berör alla delar av ÅAS och följaktligen alla kårmedlemmar. Fullmäktige väljer årligen en kårstyrelse som fungerar som det verkställande organet. Vem som helst kan komma och lyssna på fullmäktigemötena och mötestiderna finns bland annat på Kårens hemsidor. Studentkårens styrelse och fullmäktige består av vanliga studerande som under sin studietid har velat engagera sig mer i sin studieomgivning och jobba för alla studerandes bästa. Du är varmt välkommen med i detta arbete! KOM MED IN I ETT UTSKOTT Studentkåren har också utskott som jobbar med allt möjligt intressant och studentrelaterat. Utskottsverksamheten är

öppen för alla intresserade och man kan gå med i verksamheten när som helst. År 2011 har studentkåren fem olika utskott: Högskolepolitiska utskottet (höpoutskottet), Socialpolitiska utskottet (sopoutskottet), Miljö och Bistånd (mibiutskottet), Evenemangsutskottet och Informations-, Redaktions- och Marknadsföringsutskottet (IRMA). Högskolepolitik är allt som rör dina studier, dina tenter och din examen. Utskottet strävar efter att informera kåreniterna om förändringar inom studiestrukturen och jobba för studenternas påverkningsmöjligheter i dessa frågor. Alla är mycket välkomna med: man behöver inte vara någon kårpolitisk expert, intresset räcker. Det socialpolitiska utskottet är en grupp studerande som funderar på aktuella frågor kring välmående, studenters ekonomi, bostäder, studentluncher och motion. Kort och gott handlar det om allt runtomkring dina studier som stöder dina möjligheter att bli färdig. Miljö- och biståndsutskottet är en


grupp studerande som på olika sätt arbetar för hur ÅA beaktar miljön och för att höja studenternas miljömedvetenhet. Till exempel har utskottet ordnat en så kallad ”roskisdykarexkursion” där deltagarna begav sig ut i nattens mörker för att leta efter fynd i soptunnor. Utskottet brukar också koordinera Röda Korsets hungerdagsinsamling genom en tävling specialföreningar emellan. Känner du att du vill vara med och praktiskt hjälpa till att planera och förverkliga traditionella studentevenemang som wappen och glöggrundan? Klappar ditt hjärta varmt för att skapa oförglömliga minnen för studerande vid Åbo Akademi? Anmäl dig i sånt fall till evenemangsutskottet! En fungerande informationsspridning kräver nya, fräscha idéer. Känner du på dig att just du har nya tankar kring hur informationsgången kunde skötas? Informationsutskottet, IRMA, jobbar med frågor som gäller informationsspridning vid Studentkåren.

påverka studentkårens verksamhet | 11

fullmäktigemöte. Vem som helst kan komma och lyssna på fullmäktigemötena och mötestiderna finns bland annat på Kårens hemsidor.


12 | gulnäbbsguide 2011

OFTA FRÅGADE FRÅGOR Hur hittar jag mig tillrätta i studielivet och den nya studieorten? Under terminerna ordnas många evenemang och aktiviteter för alla smaker. Ett tips är att bli aktiv inom en specialförening eller något av Kårens utskott. Under Nyytis chillkvällar (obs! alkoholfria) och på Speeddating har du möjlighet att träffa nya intressanta människor, också från andra universitet.

Var får jag hälsovårds- eller sjukvårdsservice? Vänd dig till studenthälsans Åbostation på Kyrkovägen 13, öppen mån-fre 8-16 (sjukvården 8-15 på torsdagar), i Vasa finns studenthälsan på Hovrättsesplanaden 15 C, öppet mån-fre 8-14. Kontaktuppgifter för tidsbeställning och mera information på www.shvs.fi. Information om sjukdomar och vanliga symptom finns också på www.shvs.fi (hälsoinformation A-Ö). Se även deras Webbrådgivning.

Var hittar jag information om utlandsstudier? ÅBO På internationella enheten i Åbo (Gripen, Tavastgatan 13; www.abo.fi/student/exchange) finns en informationshörna med information om studier utomlands. Enheten ger råd och studievägledning till studenter som är intresserade av utbyte. VASA Vid Åbo Akademis Vasa campus finns en internationell enhet som bistår studerande med hjälp och råd gällande utlandsstudier. Internationella enheten i Vasa tar även emot de utbytesstuderande som kommer till Vasa-campuset på utbyte. Internationella enheten i Vasa finns i A-huset.

Varifrån får jag mitt studiekort? Efter att du skrivit in dig vid ÅA kan du beställa student- och förmånskortet Lyyra. Man beställer och betalar sitt Lyyra-kort via nätet. Du behöver ett digital fotografi för att kunna beställa kortet och kortet kostar 17€ (37€ för ISIC). För mera information om kortet, kortbeställningen och studieförmånerna besök www.lyyra.fi.


ofta frågade frågor | 13

Vem kan jag fråga om studiestödet? Åbo Akademis studerandes studiestödsärenden sköts av studiestödsenheten i Gripen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo. Öppet måndag till fredag 10-12 och 13-15. åbo Tiina Häkkilä, koordinator för sociala ärenden, tel. (02) 215 4178 Eija Laitinen, studiestödssekreterare, tel. (02) 215 4518 VASA I Vasa är kontaktpersonen för studiestödsärenden koordinator Anita Sundman, tel. (06) 324 7131, (050) 548 9505. E-post Det går också att skicka e-post på adressen studiestod@abo.fi. Kolla även ÅA:s webbsidor: www.abo.fi/student/studiestod

Jag har tappat mitt lösenord till mitt ÅA-användarnamn, och dessutom så krånglar datorerna i datasalen. Vad ska jag göra? Fyll i en användaravtalsblankett som finns på Datacentralens (DC) hemsidor: www.abo.fi/personal/anvandare. Skriv ut den ifyllda blanketten och för eller skicka den till Oraklet/Helpdesk. ÅBO Oraklet är DC:s jour i Åbo som handhar snabbrådgivning, felmeddelanden och användaravtal samt styr övriga samtal till DC till rätt person. Oraklet är öppet mellan kl. 8.00 och 16.30 varje arbetsdag. Personliga besök: Fänriksgatan 3B (ASAhuset), e-post: oraklet@abo.fi, tel. (02) 215 4777. VASA I Vasa finns DC i Academill, Strandgatan 2, B-husets tredje våning. Öppet vardagar 8.00-16.15, tfn till Helpdesken är (06) 324 7000 (internt 7000), e-post: helpdeskvasa@abo.fi.


14 | gulnäbbsguide 2011

Var hittar jag en studentbostad? Åbo Akademis Studentkår hyr ut studentbostäder i Tavasthem och Domus på Biskopsgatan 10. Ytterligare information fås av kanslisekreteraren på Kårens kansli, tel. (02) 215 4650 eller ks-karen@abo.fi.

Studentbostad kan även hittas via: Jag har flyttat, behöver jag göra en adressändring till ÅA? Om och när du flyttar bör du göra en skild flyttanmälan till akademin varje gång du byter adress. Adressförändringar gör du lättast på webben. Ett adressändringsformulär hittar du på www.abo.fi/student/ao (klicka ”Adressförändring”) Du kan även fylla i en blankett som du får på Studentexpeditionen i Gripen Tavastgatan 13. öppet mån-fre 10-12, 13-15

Har ÅA något motionsutbud? Akademins motionsverksamhet i Åbo sköts av ÅA motion. Motionsverksamheten vid ÅA är avsedd för Åbo Akademis samtliga studerande och anställda. Personer med nära anknytning till ÅA (t.ex. f.d. studerande och personal) är också välkomna. En 20 euros läsårsavgift uppbärs av de studerande, som deltar i verksamheten. Se www.abo.fi/student/motion för mera information.

Studentbystiftelsen i Åbo (TYS) - www.tys.fi eller tel. (02) 275 0200 Studentbystiftelsen i Vasa (VOAS) - www.voas.fi eller tel. (06) 327 6530

Var kan jag söka jobb eller praktikplatser? Åbo Akademis Arbetsforum är ett karriärcenter för studerande och nyutexaminerade. E-post: arbetsforum@abo.fi Åbo Jan Kraufvelin, tel. (02) 215 4961 Matias Erlund, tel. (02) 215 4116 Agricola (Henriksgatan 1B) Vasa Anita Sundman, tel. (06) 324 7131, (050) 548 9505, Strandgatan 2, II:a vån. 65100 Vasa Se även www.abo.fi/student/arbetsforum www.mol.fi


Undrar du vad du skall göra om du råkar ut för mobbning, kränkning eller trakasserier av något slag? Det finns råd till hur förfara i trakasserisituationer på ÅA:s jämställdhetssidor: www.abo.fi/personal/jamstalldhet Du kan även ringa eller besöka studentkårens trakasseriombudsman Monika Antikainen, på studentkårens kansli eller per telefon (02) 215 4653 eller e-post: ssu-karen@abo.fi, eller Matias Dahlbäck, (02) 215 4656, is-karen@abo.fi. Trakasseriombudsmännen har tystnadsplikt och behandlar ditt ärende konfidentiellt.

ofta frågade frågor | 15

Vad är en studentpräst? När du behöver stanna upp och fundera kring vägval, relationer, studier, tro och tvivel kan du kontakta studentprästerna. Studentprästen har tystnadsplikt och står även till tjänst för dop, vigsel, konfirmation eller begravning. ÅBO Studentprästen i Åbo Peter Gustavson har mottagning på kårkansliet tisdagar kl.1214.00, tel. 040 34172 96, e-post: peter.gustavson@evl.fi. VASA Studentprästen i Vasa Janne Hänninen har mottagning i Café Ann-Mari udda veckors torsdagar från kl 11 till kl 13, samt på eftermiddagen från kl 13.15 under jämna veckors torsdagar. Han nås även på telefon 044 480 8325 och per e-post: janne.hanninen@evl.fi.

Beaktar ÅA mina läs- och skrivsvårigheter eller mitt fysiska handikapp? Var kan jag få juridisk rådgivning? Studentkårens juridiska rådgivare ger dig gratis muntlig rådgivning. Mottagningen är öppen varje tisdag mellan klockan 18-19 i Åbo Universitetets studentkårs utrymmen, Yo-talo 1 våningen, Rektorsåkersgatan 4. Rådgivningen är avgiftsfri för alla kårmedlemmar. Du kan också ringa juristen under jourtiden, tel. (02) 276 9614.

Studerande som har funktionshinder av sådant slag att det kräver specialarrangemang kan kontakta studentexpeditionen för närmare diskussion och vidare uppgifter. Åbo Akademi försöker i mån av möjlighet organisera undervisningen så att den även blir tillgänglig för funktionshindrade personer, då många byggnader har trappor och trösklar. Ta också kontakt i förväg om du har läs- och skrivsvårigheter, eller ett dyslexiintyg som du önskar få beaktat.


16 | gulnäbbsguide 2011

SPECIALFÖRENINGAR Under ÅAS fungerar ett 70-tal specialföreningar. På följande sidor hittar du presentationer från några av dem. En fullständigt lista av föreningarna finns på karen.abo.fi. ÅBO ABO KARATE-DO SHOTOKAI | Abo KDS (Abo Karate-Do Shotokai) är en karateklubb inom Åbo Akademis studentkår. Vi tränar aktivt i en avspänd miljö och våra medlemmar får även delta i många nationella och internationella träningsläger. Vi välkomnar alla som känner sig nyfikna på karate att komma och träna med oss! För kontaktuppgifter och mera information om KDS karate, se www.abokds.org. ASTÉRIX | Ämnesföreningen Astérix är en förening för alla franskastuderande och andra som känner ett intresse för franska språket och franskspråkiga kulturen. Fast vi är en liten förening ordnar vi mångsidigt program: ost- och vinkvällar, filmkvällar och exkursioner. Dessutom samarbetar vi med andra språkföreningar och Date. AXELBANDET | Vill du ta ett stormsteg i den mänskliga utvecklingen och spela bigbandmusik? Kom med i Axelbandet, Åbo Akademis egen studentorkester! Spelar du saxofon, klarinett, trumpet, trombon (speciellt välkomna just nu!!), gitarr, piano, bas, trummor eller sjunger, så tveka inte utan kom med och upplev nåt du aldrig varit med om! Inga som helst

inträdesprov eller krav speciella musikaliska förmågor! Excerseringar måndagar 19:00-??? på Chemicum, Akademigatan 1, på höstens program står keikkor, övningar, en studentmusikfestival i Tammerfors och en massa fest! Mer desinfo på www.axelbandet.fi BRITANNICA | Britannica är ämnesföreningen för de som studerar engelska språket & litteraturen vid Åbo Akademi, men alla som brinner för det engelska språket och kulturen är välkomna med! Britannica ordnar flera sitzar under året, med olika teman, och ibland i samarbete med andra föreningar. Vi ordnar även filmkvällar, ost- och vinkvällar, lättare sportevenemang och department get-togethers för både studerande och personal. Du hittar oss på andra våningen i Arken, och mer info om oss finns på vår hemsida http://britannica.abo.fi DENDRITICUM | Dendriticum är föreningen för alla biologistuderande vid Åbo Akademi, dvs. cellbiologer, miljöbiologer och biologilärarstuderande. Vår 41-åriga förening är ytterst aktiv - vi ordnar ofta sitzer och andra evenemang och bjuder också gärna med andra än biologer. Genom att komma på våra eve-


nemang lär man alltså känna en massa olika människor! Förutom festerna ordnar vi också exkursioner samt seriösare tillställningar som t.ex. städtävlingen på Vårdberget på 1:a maj. För övrigt chillar vi i kafferummet i Biocity, och beroende på studieinriktning rör vi oss i skogen i gummistövlar eller i labbet i labbrock. Välkommen med, biologgulis! EX TEMPORE | Hej alla blivande farmaceuter! Ex Tempore är ämnesföreningen för farmacistuderande vid Åbo Akademi. Vårt högkvarter ligger på 3:e våningen i Biocity och du känner igen oss på våra smutsiga vita halare. Vi ordnar roliga aktiviteter längs med året och sammarbetar ofta med andra föreningar. Kom med och ha roligt under studietiden och bli en ExTemporit! Mera info finns på http://web.abo.fi/ karen/special/extempore/index.html FLORAKÖREN | Florakören är en studentkör för unga damer i Åbo. Vi håller årligen flera konserter, där adventskonserterna i Åbo domkyrka är de största och mest populära. Förutom att sjunga brukar vi ordna fester och sitzar, ofta tillsammans med vår broderkör Brahe Djäknar. Vi brukar även åka på turné en gång om året.

specialföreningar | 17

Så om du tycker om att sjunga, i kör eller kvartett, att festa, att resa och att träffa nya vänner från alla fakulteter vid akademin, tveka inte utan kom på insjungningar 19.9 och 26.9. Mera information hittas på www.florakoren.fi FYSIKERFÖRENINGEN QUANTUM | Quantum är som namnet säger en förening för fysikstuderande och dess syfte är att ”främja intresset för fysikalisk vetenskap och forskning”. Detta innebär främst att Quantum för fysikstuderandes talan vid det egna ämnet och inom Kåren samt ordnar diverse evenemang, i första hand avsedda för föreningens medlemmar. Eftersom föreningen är liten är sammanhållningen extremt god, men trots storleken är Quantum rätt så aktiva och synliga inom Akademin. Quantum brukar bland annat ordna exkursioner, filmkvällar, spelkvällar och olika festligheter samt bedriva en relativt framgångsrik idrottsverksamhet. FÖRENINGEN FÖR UNDERLIGA INTRESSEN | Föreningen för underliga intressen vid Åbo Akademi r.f. (FUI) är en förening som sysslar med science fiction, fantasy, anime och annat. Det andra kan vara vad som helst. Om du


18 | gulnäbbsguide 2011

brukar känna dig underlig så får vi dig kanske att känna dig normal, om det ens är önskvärt. Vi ordnar bland annat pub- och videokvällar. Kom med på vår mailinglista genom att maila klindstr@abo.fi HOMOGLOBIINI | ”Heterosexualitet är inte normalt, det är bara vanligt.” Homoglobiinis verksamhet är riktad till alla studerande i Åboregionen som anser sig tillhöra någon sexual- eller könsminoritet. Även alla de som ännu inte är säkra på sin sexuella identitet är mycket välkomna. Vi träffas vanligt två gånger per månad. Vi ordnar också ett speciellt evenemang för nya medlemmar i september. Kolla vår hemsida, www.homoglobiini.fi för ytterligare information! KULTURISTEN | Kulturisten är etnologers och folkloristers gemensamma ämnesförening inom Åbo Akademi. Kulturisten ordnar olika exkursioner och övriga evenemang för sina medlemmar och alla andra som är intresserade, inklusive den ursprungliga Halloween-sitzen varje år. Notera även vår logo som pryder de rosa halarna: En bild ritad av Tove Jansson själv, något vi är mycket stolta över. LSK I ÅBO | LSK i Åbo är din liberala studerandeförening i Åbo. Vi jobbar lokalt, nationellt och internationellt med studerandepolitik för att förbättra världen; eller åtminstone din vardag som studerande lite grand. Diskutera, ta ställning och påverka - och ha roligt medan du gör det! Mer info om hur du blir medlem och vad som är aktuellt just nu på www.liberal.fi . NYLÄNDSKA NATIONEN | ”Kärlek över institutionsgränserna”, det är vårt motto på Nyländska Nationen! Vare sig du är av ädelt nyländsk härkomst, eller bara tappert nyländsk till ditt sinne, är du

varmt välkommen med i vår glada samling. NN är en av de största nationerna på Akademin (enligt vissa även bäst och vackrast) - med enligt hörsägen det rikaste föreningslivet, mest legendariska festerna och givande evenemangen. Vi bjuder på den delen av studielivet du inte vill missa! Du hittar oss på nätet www.nylandskanationen.org eller på Facebook. OTAKT | Otakt är föreningen för dig som älskar att dansa, som har dansat folkdans förut och vill fortsätta och för dig som aldrig dansat men vill lära dig. Du behöver varken ha par eller folkdräkt för att komma med, sånt fixar vi. Hela hösten är gratis och vi lär ut folkdanser och pardanser från grunden, men försöker också lära vana dansare någonting nytt. Förutom dansövningar ordnar vi fester, lavadansexkursioner, bastukvällar och vad vi annat känner för. Dessutom åker vi på resor och kurser både i Finland och utomlands. Välkommen med i vårt glada gäng! SF-klubben | SF-klubben är vårat hem, vi är ÅAs glada gäng! När KK och MK får syn på oss, vill de inte längre slåss! DaTes nalle på Axelia står, Humfen MKs mikro får! Låter detta intressant? Besök vår hemsida www.sfklubben.com. STADGA | Ämnesföreningen Stadga är ämnesföreningen för rättsnotariestuderande vid Åbo akademi. Stadga är, lik andra ämnesföreningar en intressebevakande och evenemangordnare för rättsnotariestuderande och har ett bra samarbete med advokatbyråer och andra arbetsgivare för jurister.


VOCALIS | Vocalis är ämnesföreningen för logopedistuderandena vid ÅA och grundades 2009. Till verksamheten hör bland annat att ordna samkvämskvällar, sitzer, blodgivning, gladiatordag, vårfest och mycket annat. Läsåret inleds med den traditionsenliga gulis/gamylkvällen och den årliga gulissitzen. Vocalis webbsida hittar du på http://vocalis.abo.fi/ och e-posten är vocalis@abo.fi. Välkommen med i vårt glada gäng! Åbo Socialdemokratiska Studerande ÅSS r.f. | Åbo Socialdemokratiska Studerande ÅSS r.f. är en politisk förening vars verksamhet baserar sig på socialdemokratiska värderingar. Socialdemokrati innebär att alla oberoende av bakgrund ges möjlighet att förverkliga sin livsdröm. Frihet för alla medborgare förutsätter ett jämlikt samhälle. Vi kämpar för studenternas välmående, ett humanare arbetsliv, de sexuella minoriteternas rättigheter och miljövänliga lösningar. ÅSS vill agera mot rasism, girighet och social orättvisa. Blev du intresserad? Ta kontakt med Mikael Hiltunen: mihiltun@gmail.com, 0503810258.

specialföreningar | 19

Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. | Österbottniska Nationen är den största nationen vid Åbo Akademi och finns till för dig som är österbottning eller österbottniskt sinnad. Vi erbjuder dig en spännande studietid med allt från traditionella fester och sitzar till kulturevenemang och motionsverksamhet. Tillsammans med ÖN:iterna kan man känna sig som hemma fastän slätterna är långt borta. Välkommen med i den största, äldsta, bästa och vackraste föreningen! www.osterbottniskanationen.fi

VASA FSLF | FSLF står för Finlands Svenska Lärarstuderandes Förenig och är en förenig för alla lärarstuderande, d.v.s. klasslärare, speciallärare och ämneslärare. Föreningen kombinerar nytta med nöje, för FSLF ordnar allt från föreläsningar till hejdundrande sitzer! FSLF fungerar även som en kontaktlänk mellan FSL (Finlands Svenska Lärarförbund) och lärarstuderande. Genom att vara med i FSLF håller du


20 | gulnäbbsguide 2011

dig informerad om vad som händer på fälet och du lär dig mycket intressant om vad som är på gång i lärarvärlden. KATHARSIS | Katharsis är utvecklingspsykologernas ämnesförening, fast egentligen ser vi oss nog mer som ett stort kompisgäng. Vi annordnar lunch- och pubträffar regelbundet. För oss utvecklingspsykologer är sammanhållningen något som prioriteras, och med tanke på att universitetsstudier baseras mycket på hemmastudier så finner vi det både viktigt och mysigt med de träffar vi arrangerar. Dessutom kan vi ordna större evenemang på medlemmarnas önskan - traditionellt har vi en vin- och ostkväll varje vinter. Så kom med i Katharsis om du vill trygga ditt sociala nätverk här i Vasa. NYLÄNDSKA KLUBBEN | Nyländska klubben är till för just DIG som kommer från Nyland! Vi ordnar en massa skojiga evenemang som DU absolut ska komma på! PEDAVOCES | Studentkören Pedavoces finns till för dig som tycker om att sjunga och vill träffa nya underbara människor. Vi övar en gång i veckan och försöker vårt bästa för att

förgylla studietiden för alla våra sångare. Förutom övningarna ordnar vi bl.a. körhelger, sitzar och resor. Tveka inte, kom med och sjung! Hemsida: http://www.pedavoces.com RÅAV | Rockföreningen vid Åbo Akademi Vasa (RÅAV) är en förening för musikintresserade studeranden vid Åbo Akademi i Vasa. Vi ordnar en massa rockiga evenemang bl.a. rock-idolen och musiksitz. Dessutom har vi bra förmåner där det ingår bl.a. billigare utrustningshyra och lånande av ett band-övnings rum. Vi syns på föreningsmässan, ROCK ON!!! VASA STUDENTMISSION | Vill du få en bra start på studielivet? Välkommen med i Vasa Studentmission! Vi vill utforska trons relevans för dagens studerande och gör det genom att ordna regelbundna samlingar med intressanta teman och diskussioner, och förstås fester. I höst kommer vi att upprepa vårens succé genom Alphakursen, en grundkurs i kristen tro där vi äter tillsammans, lyssnar på tal och diskuterar. Sökare, tvivlare, ateist eller troende, du är varmt välkommen att dela gemenskapen! Aktuell info finns på vår hemsida www. studentmissionen.fi


Var ordentligt ung Ungdomen är en för värdefull tid för att slösas bort på onödigt grubblande och evigt penningräknande. Besök din lokala sparbank så kan du koncentrera dig på det väsentliga - att leva.

Lundo | Loimaa | Nådendal | Oripää | Pemar | Reso | St Karins | Åbo

www.saastopankki.fi/liedonsp


VI ERBJUDER JOBB UNDER HELA DIN STUDIEKARRIÄR

LEGIOONA AB - BIOCITY, ARTILLERIGATAN 6 A, 20520 ÅBO - TEL. 010 320 4181 - INFO@LEGIOONA.FI


Yr i din nya studiestad? hjälper*! Kom till: Ring: Maila: Kolla: Facebooka:

Auragatan 1 B 02 233 1986 luckan.abo@nic.fi www.luckan.fi/abo Luckan Åbo

Luckan är öppen vardagar kl. 11-17 och onsdagar kl. 11-19 * Hos oss kan du bl.a.

- få info om evenemang, verksamhet och service i regionen - hämta tidtabeller, kartor och broschyrer - läsa finlandssvenska dagstidningar och tidskrifter - använda kunddatorn - hitta info om stipendier och utbildning på svenska - få tips och råd som nyinflyttad - köpa böcker, skivor, biljetter etc.


Läs Vasabladet som e-tidning Studieförmån: 30+30 för dig under 30! För över 26 euro till ditt tidningen.fikonto så får du 30 valbara exemplar av Vasabladet. I samband med att du meilar in ditt giltiga studiekort/intyg laddar vi upp ditt konto med 30 tidningar till. Tidningen.fi-kontot meddelar dig i god tid då det är dags att fyllakontot på nytt. Priset är drygt 42 cent per tidning. Gå in på vasabladet.fi

Dagens tidning redan vid midnatt

Frågor: support@hssmedia.fi


Ingen gris i säcken Nu kan du säga adjö till föräldrahemmet! I våra bostäder bor du svinaktigt billigt i närheten av likasinnade och surfar med gratis bredband. Välkommen hem: www.tys.fi

STUDENTBYSTIFTELSEN I ÅBO Bostäder för studerande.


Studentprästen

När du behöver stanna upp och fundera När¬du¬behöver¬stanna¬upp¬och¬fundera kring vägval, relationer, studier, tro och kring¬vägval,¬relationer,¬studier,¬tro¬och tvivel kan du kontakta mig. Jag har abtvivel¬kan¬du¬kontakta¬mig.¬Jag¬har¬absoą solut tystnadsplikt och står till tjänst lut¬tystnadsplikt¬och¬står¬till¬tjänst¬ocką också för dop, vigsel, konfirmation eller s嬬för¬dop,¬vigsel,¬konfirmation¬eller begravning. Du är alltid välkommen att begravning.¬Du¬är¬alltid¬välkommen¬att kontakta mig, oavsett om du är student kontakta¬mig,¬oavsett¬om¬du¬är¬student eller personal, oavsett vilken trosinrikteller¬personal,¬oavsett¬vilken¬trosinriktą ning eller sexuell orientering du har. ning¬eller¬sexuell¬orientering¬du¬har.

Jag träffas under terminerna tisdagar Jag¬träffas¬under¬terminerna¬tisdagar klkl¬12ą14¬L¬Kårens¬kansli,¬3.¬vån.,¬t.¬215 12-14 på Kårens kansli, 3. vån. och Torsdagar kl 13-15 ¬kl¬13ą15¬L¬rum¬206 på rum 206 i Stu41¬39¬och Torsdagar i denthuset B, Rektorsåkersg. 4-6 B Studenthuset¬B,¬Rektorsåkersg.¬ą6 B

GSM +358 40¬341¬7296 40 341 7296 GSM¬+358

Peter¬Gustavson

Hąpost¬peter.gustavson@evl.fi e-post: peter.gustavson@evl.fi


Vill du bli det du alltid drömt om? ARBETSFORUM hjälper dig en bit på vägen!

www.abo.fi/ jobb, sommarjobb, praktik, yrkesvägledning, hur söka jobb, CVkliniker, “Jobb inom...” -seminarier KAMPUS-rekryteringsmässor och mycket mer, ta kontakt!

Åbo Akademis Arbetsforum Henriksgatan 1 b 20500 Åbo arbetsforum@abo.fi

-20%

Valtavat valikoimat käytettyä tavaraa

Opiskelija-

kortilla

Ekotori Turun

Ma-pe 9-18 La 11-15

Kirkkotie 10 ja Rieskalähteentie 74, 044 700 7400, www.turunekotori.fi


VÄLKOMMEN TILL

ÅBO ARBIS hösten 2011 Det preliminära studieutbudet finns på www.tkukoulu. fi/arbis fr.o.m. 30.6. och den tryckta versionen utdelas till åbohushållen v. 32 och finns fr.o.m. 15.8. bl.a. i ÅA:s studiebyrå och bibliotek och i Luckan, Aurag.1. KOM IHÅG! Nätbaserad anmälning för de flesta kurserna öppnas torsdagen den 25 augusti kl. 20.00 Arbisservice öppen fr.o.m. 22.8., må-to 12-15 / fr 09.30-12.30 tel. (02) 2629895 / 044 9074737 arbis@turku.fi Kaskisgatan 5, 20700 Åbo


Gulnäbbens checklista [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [

] jag har fixat bostad ] jag har fixat studiestöd ] jag har träffat alla andra i min tutorgrupp ] jag vet vem som finns i min tutorgrupp ] jag har fått min tutors kontaktuppgifter ] jag har deltagit i tutorträffar ] jag har bekantat mig med mina guliskamrater ] jag har bekantat mig med andra studeranden ] jag har skrivit in mig vid Åbo Akademi och fått mitt matrikelnummer ] jag vet vad som menas med matrikelnummer ] jag har beställt mitt studiekort ] jag har varit på rundtur i akademikvarteren ] jag har varit på biblioteksrundvandring ] jag har bekantat mig med Studentkåren och dess verksamhet ] jag har varit på gulnäbbskaffe på Studentkåren ] jag har fått ett exemplar av Studieteknisk handbok ] jag har varit till Datacentralen ] jag har lärt mig hur man loggar in och byter lösenord på ÅA:s datorer ] jag har med hjälp av min tutor gjort en studieplan i MinPlan ] jag har bekantat mig med studier vid ÅA ] jag har gått igenom undervisningsprogrammet ] jag har bekantat mig med specialföreningsutbudet ] jag har haft roligt

grafik | Ide formgivningsbyrå

ÅAS Gulnäbbsguide 2011  

Studentkårens guide för första årets studerande vid ÅA, 2011