Page 1

vecka 10 8.3.2011 nummer 7

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR OCH SF-KLUBBEN ORDNAR

VALDEBATT 16.3

Riksdagsvalet 2011

i Kårens festsal 18:00

GRATIS INTRÄDE Baren öppnar 17:30

Är det något du vill fråga av deltagarna?

Skicka frågorna per epost till emil.vartiainen@abo.fi ända till 11.3


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

T F. C h e f r e d a k t ö r : M a RKUS HEIKKILÄ Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

S t y re l sen : Styrelseordförande: Zacharias Aarnio, so-karen@abo.fi Viceordförande: Niklas Kamila, Vo-karen@abo.fi Socialpolitiskt ansvarig i Vasa: Ebba Håkans, sav-karen@abo.fi SOCIALPOLItiskt ansvarig i åbo: Martina Gardberg, saa-karen@abo.fi Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa: Alexandra Furu, hav-karen@abo.fi högskolepolitiskt ansvarig i åbo: Taika Lapintie, haa-karen@abo.fi studentansvarig: Benjamin Rydgren, stua-karen@abo.fi

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

tisdag

lov.

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Kansliet: 06 324 7520 Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelseordförande:02 215 4651 Styrelsen: 02 215 4655 Verksamhetsledare Fax: 02 251 1564 Marcus Beijar: 050 3577 832

veckans..

varje

och

specialföreningsinlägg

Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

www.fontanaclub.com

S ekretariatet : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: petra lindblad, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Heidi Hietala, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi F u l l mäktige : Ordförande: Anna-Kajsa Blomqvist, fo-karen@abo.fi


Ledaren Vad tyst det blev. Dagen till ära (kvinnodagen för de som inte visste) så ska Bullens ledare tillägnas några av de mer eller mindre tabubelagda kvinnofrågorna, det som får människor att gå ”hysch hysch”. Dom som blir väldigt röda om kinderna och stumma när det bland annat talas om kvinnans könsorgan (svordomar räknas inte) eller kanske helt enkelt när en kvinna höjer rösten ska sluta läsa nu eller komma över sin löjliga fobi. Det som förundrat mig en tid nu är hur ofta man hör någon använda det kvinnliga könsorganet som en svordom medan många helst inte vill tala om just det som finns ”där nere”. Vad är problemet kan man fråga sig, finns det inga neutrala namn på det kvinnliga könsorganet eller är det så att det manliga könsorganet helt enkelt är mera underhållande till utseendet? Brist på namn kan man inte längre skylla på, det finns oändligt med namn på kvinnans könsorgan så man tycker alla skulle hitta ett som faller dem i smaken. Nej, jag tror istället att problemet ligger i att mannens könsorgan endast förknippas med njutning medan kvinnans kan förknippas med smärta och andra oangenäma saker (som inte heller ska nämnas runt middagsbordet). Något som stärker denna hypotes är användningen av kvinnans könsorgan som svordom. Fråga dig själv: Vilket ord kommer ur min mun när jag slår tårna i bordsbenet? För de som ännu inte hittat ett favoritnamn till det kvinnliga könsorganet kan jag hjälpa till med några förslag: Snippan, snäckan, musen, blomman, underliv osv.. Jag avråder er starkt från att använda namnet framstjärt. Denna benämning skulle inte alls få existera för hör och häpna, vi har inte två rumpor!

Sedan finns det de viljestarka och begåvade kvinnorna. I många fall (jag säger inte alltid) är det just de kvinnorna som möts med flackande blickar och det är de som blir avbrutna mitt i en diskussion. Ett annat populärt knep för att underminera kvinnan i en diskussion är att skratta och förnedra henne framför alla, då ska hon nog tiga. Så sent som igår fick jag höra ”sluta fräsa”. Att uttrycka sig på detta sätt finner jag väldigt obegripligt eftersom senast jag kollade var vi inte katter. Men vad får människor att reagera på detta sätt när en kvinna stiger fram och varför blir kvinnor direkt stämplade som bittra när de inte ler och håller med? Ibland verkar det som en stark kvinna automatiskt ses som ett hot, inte bara av männen utan också av andra kvinnor, och lösningen på detta är att trycka ner dem tills de inte längre är så starka. Inte undra på att många unga kvinnor går runt med dåligt självförtroende och prestationsångest.

Fråga dig själv: Vilket ord kommer ur min mun när jag slår tårna i bordsbenet? Denna lilla skrift berättar inte hela sanningen, men en del av den. Vi hoppas att nästa kvinnodag kan alla, utan att svära och utan röda kinder, tala om kvinnans könsorgan som om det var något helt naturligt (vilket det är). Ord som ”framstjärt” och uttryck som ”sluta fräsa” finns inte längre och ingen kvinna ska kallas bitter eller tryckas ner på grund av sin styrka. Hoppas ni alla har en fin kvinnodag och pulka så det slår gnistor!

Ebba Håkans Socialpolitiskt ansvarig i Vasa sav-karen@abo.fi

Bullen 


ICT-KAMPUS 2011

Torsdagen 10.3.2011 kl 11 – 15 i ICT –husets aula

Kom med och träffa företag från ICT-branschen och hitta jobb, praktikplats, sommarjobb eller kanske t.o.m. din kommande arbetsgivare. Samtidigt pågår också ICT Showroom – studentprojekttävlingen (www.it.abo.fi/ictshowroom/ ).

Följande organisationer deltar: • • • • • • • • •

Vaadin Oy Canon Oy Nokia Oyj Logica Teleste Oyj Sanako Oy Ixonos Oyj ST-Ericsson Oy DNA

• Åbo arbets- och näringsbyrå, Internationell service/EURES & Danska EURES-rådgivaren • Turun yliopiston tieteentekijät ry • TSOY – Turun seudun ohjelmistoyrittäjät ry • BOOST Turku • TEK, TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO

IRMA-utskottsmöte 9.3 kl 12.00 En fungerande informationsspridning kräver nya, fräscha idéer.

Känner du på dig att just du har nya tankar kring hur kårens informationsgång kunde skötas? Kom med på IRMA-utskottets första möte. På mötet diskuterar vi vad vi vill göra i utskottet under 2011. Utöver det diskuterar vi också hur utskottet kan bistå med material till Bullen och hemsidan. Utskottet ska även välja en viceordförande som studerar i Vasa.

Onsdag den 9.3 kl 12.00

Åbo - Kårens vind Vasa - Havtornens mötesrum Välkommen med! Bullen 

Mer info om utskottet på kårens hemsida: http://karen.abo.fi/


Seminarier för personal och studerande våren 2011 Sociala medier - verktyg för undervisning, studier och administration "Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, communities, bloggar, wikier, gruppvara, poddradio och artikelkommentarer". Wikipedia, 20.1.2011. Under seminariet bekantar vi oss med de möjligheter som olika verktyg erbjuder för att bl.a. hålla oss a jour och följa upp nyheter och webbsidor (nyhetsinmatning), för att koordinera och hålla möten samt skriva och publicera själv eller i grupp i bl.a. wikier och bloggar. Seminariet erbjuder idéer och exempel för att stöda inlärningen och göra undervisningen mångsidigare. Seminariet tar även upp eventuella hotbilder i sociala medier. Som föreläsare fungerar Kim Holmberg, forskare vid Informationsförvaltning, ÅA. Tid & plats: 10.3.2011 kl. 13.00-16. Stora auditoriet (A120), ASA B, Fänriksgatan 3, Åbo. Sänds i realtid över nätet, webbadressen vid anmälning.

Förstå dyslexi - erfarenheter och tips för undervisning och studier Ett förmiddagsseminarium på vilket diskuteras bl.a. följande frågor: Är dyslexi det samma som läs- och skrivsvårigheter? Kommer dyslektikerna för lätt undan på högskolor och universitet? Vad underlättar studierna för studerande med läs- och skrivsvårigheter? Fungerar de kompensatoriska läs- och skrivhjälpmedel som finns på marknaden i dag?

Som föreläsare fungerar Anne Uppgård. Anne har jobbat som projektplanerare i Vasa inom ABC-projektet (2006-10) där man fokuserat på åtgärder för elever och studerande med läsoch skrivsvårigheter. Mer om projektet: www.larum.fi/abc Under förmiddagen får vi även ta del av tre ÅA-studerandes erfarenheter och synpunkter. Tid & plats: 25.3.2011 kl. 10.15-12. Stora auditoriet (A120), ASA B , Fänriksgatan 3, Åbo.

ANMÄLNINGAR till båda seminarier via www.abo.fi/student/anmal_utvardera

Välkommen!

Kurser i allmänkompetenser| Kurskalender | www.abo.fi/student/allmkomp

Bullen 


NATIONER Österbottningar och vänner! Nu har jubileumsfirandet äntligen inletts! Den 15.3 blir det danskurs kl. 18-20 i Argentinasalen. Priset för kursen är 2€ och platserna är begränsade. Anmälningslista finns på anslagstavlan i Gado. Dagen efter, 16.3, är det dags för pidrokval kl. 18 i Marlirummet. Även till denna tillställning bör man anmäla sig, listan hänger på anslagstavlan! Kom också ihåg biljettförsäljning inför årsfestveckan! 10.3 och 16.3 kl. 11-13 säljer vi biljetter i Gado till loungen, revyn och revysitzen. / Lina Hejhopp! Den här veckan är det som vanligt träning med ÅSL på katedralskolan men från och med nästa vecka kommer det att vara uppehåll ett tag. Sportchefen meddelar när vi kör igång igen. Kämpa på och ha en bra fortsättning på veckan! /Maria NyläNNingar och väNNer! The comeback of Spamqvist is now here efter en kort paus, och nu är det dags för ÅRSFESTVECKAN! Jubileumsfirandet inleddes redan på Apan med ÖN. Fastlaskiainen 8.3 är till näst på listan, därefter följer succé musikalen Les Misérables onsdagen den 9.3 för de som är anmälda. Ifall det ännu finns plats för några nyländska bastubadaBullen 

re, går det att anmäla sig på hemsidan och hänga med på Bastukväll på Aboa Mare den 10.3. Fredagssitzen, som hålls den 11.3, har eftersläppet på K vid midnattsslaget, dit det är allmänt öppet för alla och alla BÖR hänga med! Missa såklart inte själva årsfesten på VPK-huset den 12.3. och sillisen dagen efter. Vi hoppas att så många som möjligt anmält sig till årsfesten och att det blir även mer legendariskt än förra årets (om det är möjligt)! Vid frågor, kontakta oss på nn@abo. fi, nylandskanationen.org eller besök oss på Specialföreningskansliet onsdagar mellan kl. 12-13. / Blablaqvist med Spam

FAKULTETSFÖRENINGAR Hallåå KK:are! På tisdag är det dags för fastlagstisdan och KK erbjuder er mycket att se och uppleva. Dagen börjar med bowling i Kuppis och fortsätter med ärtsoppa- och punschservering på B. Själva pulkaåkningen börjar kl 14 och även detta år har KK en better than ever pulka som lär innehålla massor med ljudoch andra extra effekter så kom med och bli begeistrad! För att ni inte skall bli allt för törstiga så fortsätter veckan med capsing på torsdag 10.3. Men det va ungefär allt jag sku säga, ha en bra fortsättning på veckan! //Eder VO Anni Morjens! Idag är det Fastlaskiainen och det betyder att alla skall komma till klubblokalen och äta ärtsoppa samt


dricka punsch. Efter det blir det pulkaåkning på vårdberget där alla SF:are skall skrika sig hesa när vår pulka dödsföraktat störtar nerför berget. På kvällen söker vi oss tillbaka till K där det blir AÖ från kl. 23 tills vi stupar. Nästa veckas onsdag den 16.3 blir det valdebatt på Kåren kl. 18. Det blir garanterat en intressant debatt med de flesta partierna närvarande. Alla med! För icke-SF:are eller SF:are som inte intresserar sig för själva debatten kan jag lugna er med att baren kommer att vara öppen. /Ina-Uta Jens Humf-sinnade, titta hit! 22.3 är Humanistdagen och då hålls mycket roligt program. Det är en föreläsning om stresshantering på dagen, sedan fortsätter eftermiddagen med skattjakt på Arken och halarsits på kvällen. Missa inte denna speciella dag! För den som är mer i sitz-stämning ordnar

Homoglobiini, Papagallo och Humfen en gemensam sits 17.3 på S-Osis, med temat Ihanaa! ... eller härligt! F har allmänt öppet 8.3. Fortsätt fastlaskiais-firandet i underjorden från kl. 23.00! //Humfen

MUSIKFÖRENINGAR Tjohej!

Det här veckoslutet smäller det, nu är det äntligen dags för skivbandningen! Vi har ingen övning idag, tisdag, så kolla på noterna hemma och tänk på vad Emma lärde oss förra veckan så kommer skivan att bli jätte lyckd och sälja platinum och vinna minst en Grammy. Tiderna för bandningen har ni fått per mail så kolla där om ni är osäkra när ni ska dyka upp i Solennitetssalen. //Mia

VILL DU VARA ÅA-TUTOR I VASA 2011-2012? Anmälningsblankett för tutorverksamheten 2011-12 finns på ÅAS webbplats karen.abo.fi Anmälningsblanketten bör inlämnas senast 21 mars 2011 till amanuens Malin Österholm-Liljedahl (A2), studierådgivare Nina Kallio (F6) eller studierådgivare Anna Buss (B3).

Bullen 


CHILLKVÄLLAR I ÅBO OCH I VASA Vill du träffa nya människor? Vill du lätta ditt hjärta och prata? ÅAS, TYY och VYY ordnar under vårterminen alkoholfria chillkvällar som är öppna för alla. Under kvällarna kan du bara prata, chilla och ifall du vill, kan du också delta i temaenlig sysselsättning. Vi bjuder också på något smått och gott. Kom och trivas med oss! Vårens chillkvällar i Åbo:

Vårens chillkvällar i Vasa:

ti 15.3. kl 17-20, ÅAS: Kåren - tema: spelkväll

to 31.3 kl 18-21, ÅAS: Havtornen - tema: spelkväll

ti 19.4. kl 17-20, TYY: plats meddelas senare på Kårens hemsida

ti 19.4 kl 18-21, VYY: plats meddelas senare på Kårens hemsida

KNOELLINGERSKA HEMMET HYRS UT Åbo Akademis Studentkår hyr ut det s.k. Knoellingerska hemmet från och med 01.02.2011. Bostaden hyrs i främsta hand ut som familjebostad åt kårmedlemmar. Med kårmedlem avses i detta sammanhang även sådan person som bedriver studier för licentiat- eller doktorsgraden, eller kompletterande studier vid Åbo Akademi. Den Knoellingerska hemmet är testamenterat till Studentkåren och hyrs i första hand ut åt kårmedlem vars huvudintresse är inriktat på nationalekonomi. Därnäst kommer kårmedlem som driver studier inom det samhällsvetenskapliga området. Ifall att ingen sökande uppfyller dessa krav kan bostaden hyras ut åt övriga. Bostaden består av 3-4 rum, kök, badrum och toalett=87 m2. Bostaden har balkong, huset är byggt 1960. Hyran är 900,00 euro /månad + vattenavgift (nu 23 euro/pers.) + el. enl. förbrukning. Bostadens adress är Puolalagatan 3 A, 20100 Åbo. Bostaden är i gott skick. Frågor och ansökningar riktas till Lena Backman på Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, lena.backman@abo.fi, tel. 02-215 3704/0500-82 84 82. Bullen 


Bullen 


Åbo Akademis Studentkårs socialpolitiska sektor och Åbo Akademis Studiestödsenhet informerar:

STUDIESTÖDET ÄNDRAS I HÖST Från och med 1.8.2011 ändras studiestödet. De mest centrala ändringarna är:

Bostadstilläggsmånaden blir en stödmånad Minimikravet för studieprestationer blir 5 sp/stödmånad (nu 4,8 sp) För studerande utomlands höjs lånegarantin till 600 euro/mån (nu 440 euro/mån för högskolestuderande) Högskolestuderande som får studiepenning, också gamla studerande, beviljas lånegaranti utan ansökan Avlönad praktik eller lön/stipendium för graduskrivande förhindrar inte längre studiepenningen Vid nya universitetsstudier beviljas stödet i två steg: o För avläggande av en lägre högskoleexamen är maximitiden som studiestöd beviljas 37 stödmånader o När den studerande har avlagt en lägre högskoleexamen beviljas han eller hon högst 28 stödmånader för att avlägga en högre högskoleexamen  Sammanlagt beviljas dock högst 55 stödmånader (för psykologistuderande 60 månader) som förut

Mera information: www.fpa.fi Vid frågor kontakta: studiestod@abo.fi Bullen 10


Logga in i e-tjänsten med dina nätbankkoder eller med ditt elektroniska ID-kort och kortavläsaren.

www.fpa.fi/etjanst

• Alla skattepliktiga arbets- och kapitalinkomster utan avdrag och även stipendier avsedda för utkomsten samt utlandsinkomster beaktas som inkomst. Studie- och vuxenstudiepenningar beaktas inte som inkomst. • Inkomsterna kan ha erhållits när som helst under kalenderåret. • En månad med enbart bostadstillägg räknas också som studiestödsmånad. StödFribelopp StödFribelopp StödFribelopp månader euro/år månader euro/år månader euro/år 1 22 330 5 17 090 9 11 850 2 21 020 6 15 780 10 10 540 3 19 710 7 14 470 11 9 230 4 18 400 8 13 160 12 7 920

Hur beräknas fribeloppet

• Kontrollera hos FPA vilket kontonummer du skall betala in stödet på. • Stödet skall betalas till sitt nettobelopp, d.v.s. med den summa som betalats ut på ditt konto. • Om stöd betalas tillbaka för sent eller med för litet belopp så höjs inte fribeloppsgränsen och FPA betalar tillbaka det återbetalda stödet. • På giroblanketten antecknas namn, personbeteckning, stödår och de stödmånader som återbetalas samt "Frivillig återbetalning av studiestöd".

Eller med giroblanketten efter 11.3.2011

• Uppge på blanketten OTmP (Meddelande om ny betalningsadress/annullering eller frivillig återbetalning av studiestöd) vilka månader du önskar återbetala (du kan välja de månader för vilka du fått minst stöd - vid återindrivning är det inte möjligt). • Sänd in blanketten senast 11.3.2011 till FPA:s byrå eller studiestödscentralen eller till universitetets studiestöds- eller informationsbyrå. • När ändringsmeddelandet inkommit får du en giroblankett för återbetalningen, med beloppet angivet. • Kom ihåg att återbetala både studiepenning och bostadstillägg för att höja årsinkomstgränsen.

Eller med OTmP-blanketten senast 11.3.2011

Du kan nu meddela om återbetalningen med Internet-blanketten

Återbetalningarna kan göras via bankernas betalningstjänst med 31.3.2011 som förfallodag.

Närmare upplysningar: FPA:s webbplats www.fpa.fi/studiestod; läroanstalternas informationstjänst och FPA:s servicenummer för studiestödsärenden på numret 020 692 229.

Exempel: Om du lyft stöd för januari-maj 2010 och blivit utexaminerad 19.5.2010 så är ditt fribelopp 17 090 euro. Din inkomst för juni-december 2010 kan vara hur stor som helst. När årsinkomsten överstiger 17 090 euro OCH din inkomst för tiden januarimaj överstiger 3 300 euro blir det aktuellt att återbetala studiestöd.

• Studierna anses ha upphört vid examensbetygets datum eller datumet då man blivit utexaminerad eller när man använt hela sin studiestödstid. • Studerande som har lägre högskoleexamen och som haft rätt att avlägga både lägre och högre högskoleexamen anses i regel inte ha slutfört sina studier. Närmare information om reglerna finns på FPA:s webbplats http://www.kela.fi/in/internet/svenska.nsf/alias/borjat_slutat#slutforda • Månaden då man blivit utexaminerad hänförs till studietiden om den varit studiestödsberättigande. Om högskoleexamen avlagts den 18 eller senare räknas den månaden som studiemånad.

Exempel: Om du inlett dina studier i september 2010 och lyft studiestöd för fyra månader under höstterminen 2010 så är fribeloppet 8 x 1 970 e + 4 x 660 e = 18 400 euro. Om dina årsinkomster ligger under 18 400 euro behöver du inte göra något. Inte heller blir det fråga om återindrivning i fall där fribeloppsöverskridningen beror på inkomster som erhållits före september. När årsinkomsten överstiger 18 400 euro OCH dina inkomster för tiden september-december överstiger 2 640 euro blir det aktuellt att återbetala studiestöd.

• Av inkomster som erhållits innan studierna inleddes eller efter att de upphörde beaktas inte den andel som i genomsnitt överstiger 1 970 euro i månaden. • En stödtagare betraktas som studerande från månaden då de studier börjat som stödet betalas för. Om du således lyft stöd först från och med november anses du som studerande från början av månaden då studierna inleddes (= den första möjliga stödmånaden - i regel augusti eller september). • Inkomsterna hänförs till studietid respektive annan tid enligt när de erhållits, d.v.s. betalats ut. På sommaren intjänade men i september 2010 utbetalda semesterpenningar räknas t ex som inkomst för september.

Studerande som inlett eller slutfört studierna eller som använt hela sin studiestödstid år 2010

Den sista dagen för eventuella frivilliga återbetalningar av studiestöd för 2010 är 31.3.2011. I fall där återbetalningen försenas så återindrivs det överbetalda stödet med 15 procents förhöjning. Om överbetalda stödbelopp återkrävs senare i samband med inkomstkontrollen, kan du inte använda de återindrivna stödmånaderna på nytt.

KONTROLLERA DIN INKOMST FÖR 2010 OCH FRIBELOPPET!

Bullen 11


ÅA motion

D om u s I drottskans l i

M otionsinst r uktö r C a r l M y r be r g ant r ä ffba r på D omus i r e g el kl . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . , fredag inte anträffbar . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . E mai l : car l . m y rberg @ abo . fi .

Kontinuerlig verksamhet:

BASKET IKA-träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.30.19.00.

CAPOEIRA På Kåren onsdagar kl. 18.00.-19.30. 10-gångerskortet kostar 22 euro. CIRKELTRÄNING I St.Olofsskolan onsdagar kl. 20.00.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. Flera med!! ISHOCKEY Tillsammans med TY i Kuppis ishall torsdagar kl. 15.00.-16.00. SALSA På Kåren onsdagar kl. 19.30.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. Nu också skilt pass för längre hunna, måndagar kl. 19.30.-21.00. ZUMBA På Kåren tisdagar kl. 19.15.-20.15. (grund), kl. 20.20.-21.20. (fortsättning). 18 euro för 10-gångerskort. POWER-YOGA Onsdagar kl. 17.00.-18.00. (nybörjare) samt tisdagar kl. 17.30.-19.00.(längre hunna). 18 euro för 10-gångerskort. VATTENGYMNASTIK I Åbo simhall onsdagar kl. 20.45.-21.30. Kostar 2 euro/gång, betalas vid kassan. FRIIDROTT, GEMENSAMMA LÄNKAR Onsdagar kl. 18.30. från Domus, vi löper olika långa sträckor. Allt mellan 6 och 15 km. Bastun (både dam och herr) är varm efteråt på Domus! SPINNING På M & M måndagar kl. 18.50.-19.50. Kostar 2 euro/gång.

N Ä R M A R E I N F O PÅ Bullen 12

BODYCOMBAT Torsdagar kl. 19.15.-20.15. på M & M. Kostar 2 euro/gång. BODYPUMP Onsdagar kl. 16.20.-17.20. på M & M. Kostar 2 euro/gång. BODYSTEP Tisdagar kl. 19.15.-20.15. på M & M. Kostar 2 euro/gång. FOTBOLL ÅA/Novia allmänna träningar på Kupittaa 5 onsdagar kl. 14.30.-16.00. TBC På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. 10-gångerskortet kostar 18 euro. PILATES Torsdagar på M & M kl. 16.20.-17.20. Kostar 2 euro/gång. NIA Tisdagar kl. 19.30.-20.45. på Eriksgatan 22. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. 18 euro för 10-gångerskort. BEACHVOLLEY (Inomhus) I Turun Lyseo lördagen den 02.04. Dam-, mixedoch herrturnering arrangeras. Anmälningar till idrottskansliet senast den 24.03. kl. 15.00. BADMINTON, GRUNDKURS En grundkurs planerad till slutet av mars. Närmare info inom kort.

www.abo.fi/student/motion


KAV-Motion

I V asa sköts m o ti o nsverksam h eten av föreningen K A V - M o ti o n r . f . Å A - o c h N o vi ast u derande får för 1 5 € m o ti o nera u nder h ela st u dieåret . Ö vriga betalar 2 0 € . A vgiften inbetalas till K A V - m o ti o ns k o nt o , 6 6 0 1 0 0 - 1 1 6 7 4 7 7 . S ätt ditt eget namn i meddelandefältet .

KAV-Motions schema våren 2011 Måndag 17:30 - 19:00 Cirkelträning (gy.sal D6) 19:00 - 20:30 Karate (gy.sal D6) 20:30 - Capoeira (gy.sal D6) 21:00 - 22:00 Innebandy (OBS! TennisCenter, sal 2) Tisdag 18:00 - 19:00 Streetdance (gy.sal D6) 19:00 - 20:00 Aerobic (ingen aerobic tisdagen den 7.9) 20:00 - Futsal (gy.sal D6) Onsdag 19:00 - 20:00 Zumba (gy.sal D6) 20:00 - 21:00 Innebandy (endast damer) (gy.sal D6) 21:00 - Basket (gy.sal D6)

F ö r me r a info r mation

Torsdag 18:00 - 19:30 Handboll (OBS! Övis grundskola Kyrkoespl.) 20:30 - Volleyboll (gy.sal D6) Fredag 18:00 - 19:00 Innebandy (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Badminton / Pingis (gy. sal D6) Lördag 15:00 - 17:00 Volleyboll (gy.sal D6) Söndag 17:00 - 19:00 Capoeira (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Karate

kan du maila kav-motion@abo.fi eller surfa

till www.kavmotion.fi. Det går också att kontakta KAV-motions ordförande Martin Norrgård (martin.norrgard@abo.fi) eller informationsansvariga Malin Boholm (malin. boholm@abo.fi). Avvikelser och tilläggsinformation meddelas i måndagsmailet.

Bullen 13


Kom med och påverka utvecklingsgruppens

STUDIEKLIMATUNDERSÖKNING 2011! I Studerandes utvecklingsgrupp får alla studerande delta. Vi vill granska vår verksamhet och våra metoder för att kunna förbättra och förnya dem. Och vem känner bättre till studieklimatet än Studeranden? Vilka frågor skall ställas detta år? Studieklimatundersökningarna vänder sig till studerande på första, tredje och femte studieåret. De flesta frågor är gemensamma för alla tre, medan några riktar sig till en specifik årskurs. Varje år lyfts det också fram ett specialavsnitt för en djupare utvärdering. Resultaten leder till konkreta åtgärder. Studieklimatundersökningen år 2010 visade att handledningsprocessen och MinPlan borde utvecklas. Dessutom föreslogs det att goda handledare skall lyftas fram, vilket kommer att vara möjligt i årets undersökning. Eftersom MinPlan fick kritik, ägnas årets specialavsnitt åt att utvärdera användningen av MinPlan och kartlägga önskemål. Kom med och forma studieklimatundersökningen! Tid och plats: onsdag 16.3.2011 kl. 15.15–17 i C218, Långvågen, ASA. Kaffe/te bjuds, anmäl er därför via https://web.abo.fi/fa/stuby/anmalan/ . 

Bullen 14


editorial

bullen in english

Dear reader, an interesting scenario occurred at the Student Union’s annual ball, which, by the way, was awesome, thanks for everyone who partook in festivities both in Åbo and Vasa. Anyway, there was this speaker called Jarkko Savolainen who raised quite a hassle with his fiery speech. He received standing ovations even though many, including me, considered his speech inappropriate for the occasion. At least it stirred discussion and thoughts. While I don’t fully agree with his political arguments I am compelled to like the speech. There was much point to it, and what I consider the main point was that the student movement has lost much of its power. I don’t know whether this depends more on that students no longer have interest in their own good, not to speak of the common good, or that the chances to make a difference grow thin. I absolutely don’t mean that our society would have become less democratic or that there wouldn’t exist opportunities to make a difference, no. My point is that the pressure from that generation who “took the initiative” and climbed on the barricades is now sort of oppressing the student movement. Not directly, no seriously taken person says that students ought not to have opinions and drive their cause. The oppression comes through limiting the time students have for that sort of activity. Back in the 70’s you could easily study ten years in a university and belong to all kinds of groups and partake in political activity they encouraged. 2011 you are expected to be in and out in five years, completing 300 study points during that time, one point being “worth” 27 hours of work. I may have calculated wrong, but if you study eight months a year (summer and winter holidays take up about four) and five days a week you should spend 9.2 hours a day on

studying. One may inquire: why not study on weekends? To that I retort: why not work on weekends? I can’t find the argument that would rationalize why students must be punished for what we are. Maybe we don’t right now directly contribute much for the society, but education has to be considered an investment. In the future the high level of education is Finland’s key for survival in the tightening competition.

My point is that the pressure from that generation who “took the initiative” and climbed on the barricades is now sort of oppressing the student movement. Nevertheless it’s not only the external pressure that weighs us down. I daresay that students these days are more readily informed about the society than ever before when they start university studies. While this of course is quite dandy, I also believe it makes student less open for new ideas and frankly makes them more cynical. Not only are people in general better informed of the problems, but also the proposed solutions and even the actions taken. Now what can be done to reactivate the student movement? We don’t want to make people less educated. What lacks is maybe the final step after recognizing the problem and suggesting a solution: to observe if it actually does any good. When we see that nothing’s changed we become outraged once more. Also, for a student movement to exist there has to be students with time to spend. A student movement can not consist of only alumni.

Zacharias Aarnio President so-karen@abo.fi

Bullen 15


TACK

TILL ALLA SOM VAR MED PÅ

GÅGATAN I ÅBO OCH TORGET I VASA! Fotograf: Matias Kallio

INDEXBIND STUDIESTÖDET!

Bullen 7/2011  

Bullen nr. 7 2011, 8.3.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you