Page 1

vecka 9 1.3.2011 nummer 6

INDEXBIND STUDIESTÖDET! Kampanjen börjar 1.3 Är du redo?

Åbo

Gågatan. Kl 10-14

Vasa

Torget. Kl 12-14

Syftet med studiestödet är att trygga studenternas utkomst under studietiden. Efter 1.3.2011 är studiestödet den enda minimiförmånen som inte är bunden till förändringar i levnadskostnaderna. Detta betyder att studiepenningens köpkraft hela tiden minskar. Köpkraften har försämrats med hela 13 % sedan år 1992, när det nuvarande studiestödssystemet skapades.

INDEXBIND STUDIESTÖDET!

Om studiepenningens köpkraft tillåts försämras år efter år blir studenterna tvungna att koncentrera sig på att söka en tillräcklig utkomst på bekostnad av sina studier. Det leder i sin tur till att studierna drar ut på tiden och arbetslivet förkortas i startskedet. Att värna om nivån på studiestödet är socialt sett rättvist och utbildningspolitiskt vettigt. Därför måste det skrivas in i nästa regeringsprogram att studiepenningen ska bindas till folkpensionsindexet från och med 1.1.2012.


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

S t y re l se n : Styrelseordförande: Zacharias Aarnio, so-karen@abo.fi Viceordförande: Niklas Kamila, Vo-karen@abo.fi Socialpolitiskt ansvarig i Vasa: Ebba Håkans, sav-karen@abo.fi SOCIALPOLItiskt ansvarig i åbo: Martina Gardberg, saa-karen@abo.fi Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa: Alexandra Furu, hav-karen@abo.fi högskolepolitiskt ansvarig i åbo: Taika Lapintie, haa-karen@abo.fi studentansvarig: Benjamin Rydgren, stua-karen@abo.fi

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

tisdag

lov.

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Kårens kansli: 02 215 4650 Kansliet: 06 324 7520 Styrelseordförande:02 215 4651 Styrelsen: 02 215 4655 Verksamhetsledare Fax: 02 251 1564 Marcus Beijar: 050 3577 832

veckans..

varje

och

specialföreningsinlägg

Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

www.fontanaclub.com

S ekretariatet : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: petra lindblad, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Heidi Hietala, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi F u l l mäktige : Ordförande: Anna-Kajsa Blomqvist, fo-karen@abo.fi


Ledaren Kultur & Politik I och med att Åbo är Europas kulturhuvudstad i år har vi en ypperlig chans att ta del av stadens kulturutbud. Men är hela kulturhuvudstadsjippot egentligen viktigare för oss själva än för vår image i världen? Personligen blir jag som studerande mera intresserad av kulturen för att jag har den ypperliga chansen att bo och leva i denna kulturhuvudstad. Då måste vi ju ha något som är alldeles speciellt. Men jag är inte riktigt på det klara med vad det är. Något som jag nog måste ta reda på. Det mest kulturella i en stad är väl museerna, så jag bestämmer mig för att besöka några. Det kyliga vintervädret får mig att överväga att utnyttja kollektivtrafik som färdmedel. Men nej, en 5 minuters bussresa är inte värd 2,50€. Jag förlitar mig på min sedvanliga promenad istället. Den isande nordanvinden biter i mina kinder. Men plötsligt slukas min uppmärksamhet av solen som tittar fram bakom molnen och jag glömmer kylan. Vad fin omgivningen egentligen är. Jag anländer till museet. Men vad är detta för priser? Inträdet till Logomo en utställning är hela 12€ och hela utställningen 20€. Det är till och med mera än till de skyhöga biopriserna. Som tur har de studierabatt, så det är ”bara” 8€ och 12 för hela utställningen. Detta motiverar ändå mig inte att ta mig in. Varför kan inte Åbo, inte ens under kulturhuvudstadsåret, ta modell av andra europeiska länder. I Frankrike eller Norge är inträdet till statliga museer gratis, åtminstone för ungdomar under 26. Jag får hitta på något annat att göra på min studerandebudget. Varför kan inte

biograferna ha studierabatter? Och bussarna! Varför får man inte rabatt på engångsbiljetter på stadsbussen? Det finns en massa saker som skulle kunna ändras på. Cykelvägar, skolluncher, indexbindning av studiestödet, försörjartillägg, avgiftsfri utbildning... Listan är precis så lång man vill göra den. Men vilket utmärkt tillfälle att få en ändring på sakerna speciellt nu i våras i och med riksdagsvalet. Eller åtminstone att få träffa och ifrågasätta saker av våra möjligtvis kommande lagstiftare. Ingen fråga är för liten att tas upp. Viktigaste är att vi syns och hörs.

De skall få veta att också vi studeranden finns och har åsikter. Nu tycker jag att alla skall ta sig ut till valtorgen, njuta av gratis kaffe om man så vill, men framförallt ifrågasätta beslutsfattarna. De skall få veta att också vi studeranden finns och har åsikter. Om du inte själv kommer på vad du skall tala om eller fråga av våra blivande lagstiftare, kan du ju ta en titt på kårens allmänna valteman på kårens hemsida. Kampanjen startar idag 1.3 på gågatan i Åbo och på torget i Vasa.

Taika Lapintie Högskolepolitiskt ansvarig i Åbo haa-karen@abo.fi

Bullen 


Hör på Höpo! Höpoutskottet sammanträder Kårens utskottsverksamhet har kört igång för i år. Varannan vecka kommer högskolepolitiska utskottet att ha möten via videokonferens i både Vasa och Åbo. Vi diskuterar utbildning och aktuella saker inom högskolepolitiken. Har du åsikter eller funderingar kring din utbildning? Kom med på ett möte och kolla hur det går till. Eller hör av dej till de HöPo-ansvariga inom ÅAS. Nästa möte hålls måndagen 7 mars kl 12.00 på Kårens vind i Åbo och DC mötesrummet i Vasa. Kom även ihåg ”Vad förblev obundet?”-kampanjen för indexbindning av studiestödet som börjar idag, 1.3. Kampanjen kommer att synas på stan och på kampus.

Goda råd Ett sätt att förbereda sig för en tentamen var att inhämta längre hunna kamrters erfarenheter av professorns tillvägagångssätt, där ett visst mönster ibland upprepades. Inför en tentamen i geologi för Hans Hausen fick tentanden följande råd: “Först frågar Hausen allt möjligt som du kan, och sen börjar han med stenarterna och du har inte en chans. Till allra sist, när både du och han har gett upp hopp, håller han ett obegripligt andragande och går sedan till skåpet vänster om dörren och tar ut en ljusröd sten och frågar vad det är. Svara då fältspat.” Tentanden följde rådet och klara sig. (ur Åren vid kåren - en krönika om kårliv och traditioner vid Åbo Akademis Studentkår under 1920-1950-talen) Bullen 


Seminarier för personal och studerande våren 2011 Sociala medier - verktyg för undervisning, studier och administration "Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, communities, bloggar, wikier, gruppvara, poddradio och artikelkommentarer". Wikipedia, 20.1.2011. Under seminariet bekantar vi oss med de möjligheter som olika verktyg erbjuder för att bl.a. hålla oss a jour och följa upp nyheter och webbsidor (nyhetsinmatning), för att koordinera och hålla möten samt skriva och publicera själv eller i grupp i bl.a. wikier och bloggar. Seminariet erbjuder idéer och exempel för att stöda inlärningen och göra undervisningen mångsidigare. Seminariet tar även upp eventuella hotbilder i sociala medier. Som föreläsare fungerar Kim Holmberg, forskare vid Informationsförvaltning, ÅA. Tid & plats: 10.3.2011 kl. 13.00-16. Stora auditoriet (A120), ASA B, Fänriksgatan 3, Åbo. Sänds i realtid över nätet, webbadressen vid anmälning.

Förstå dyslexi - erfarenheter och tips för undervisning och studier Ett förmiddagsseminarium på vilket diskuteras bl.a. följande frågor: Är dyslexi det samma som läs- och skrivsvårigheter? Kommer dyslektikerna för lätt undan på högskolor och universitet? Vad underlättar studierna för studerande med läs- och skrivsvårigheter? Fungerar de kompensatoriska läs- och skrivhjälpmedel som finns på marknaden i dag?

Som föreläsare fungerar Anne Uppgård. Anne har jobbat som projektplanerare i Vasa inom ABC-projektet (2006-10) där man fokuserat på åtgärder för elever och studerande med läsoch skrivsvårigheter. Mer om projektet: www.larum.fi/abc Under förmiddagen får vi även ta del av tre ÅA-studerandes erfarenheter och synpunkter. Tid & plats: 25.3.2011 kl. 10.15-12. Stora auditoriet (A120), ASA B , Fänriksgatan 3, Åbo.

ANMÄLNINGAR till båda seminarier via www.abo.fi/student/anmal_utvardera

Välkommen!

Kurser i allmänkompetenser| Kurskalender | www.abo.fi/student/allmkomp

Bullen 


NATIONER Österbottningar och vänner! Kul att så många hade hittat till Ä&P förra veckan, tack för en rolig fest! På onsdagen, 2.3, är det igen dags för festligheter då ÖN och NN inleder sina respektive jubileumsfiranden på The Monkey! Inträdet är 3€ och studentvänliga priser utlovas i baren. Dra med er alla österbottningar och nylänningar och kom och festa loss! Kom också ihåg att nominera personer som har gjort sig förtjänta av ÖN:s kamratskapsutmärkelse. Skicka in din nominering till on@abo.fi! Vi ses imorgon på aapon! / Lina Hejhopp! Tiden bara flyger förbi och nu är vi redan inne i mars. Snart kommer förhoppningsvis våren och alla glada vårkänslor men före snön försvinner ska vi såklart utnyttja den till max. På tisdag, den 8.3, är det nämligen fastlaskiainen (som ni alla förmodligen är medvetna om). Då ska Ni komma och se på vår fina pulka och ha skoj tillsammans med oss och alla andra. Kom med och njut av livet! /Maria

FAKULTETSFÖRENINGAR Mårå! Nu har vår magnifika herrmiddag vuri o furi och jag vill tacka alla för en jättebra fest! ... och såklart ser framBullen 

emot dammiddagen nästa år ;) Den här veckans fredag ordnar Teknologkomissionen en fest på S och allmänt eftersläpp fr.o.m kl 0.00. Alla KK:are och andra festsugna med och kolla menon! //Anni SF:are! I skrivande stund kryper kvicksilvret allt längre ner i termometern och kölden knäpper i knutarna. Då är det tur att ni har SF-klubben som erbjuder er program som det lönar sig att ta del av. Nu på fredag ordnas det en sitz nere på klubblokalen med temat barnkalas. Sedvanligt AÖ efter sitzen. Mera info samt möjligheter till anmälning finns tillgängligt på hemsidan. Ryktena säger dessutom att klubblokalen plötsligt blivit otroligt mycket varmare så det lönar sig att komma och kolla ifall det stämmer! Dessutom närmar sig Fastlaskiainen med stormsteg så om du är intresserad av att vara med och bygga den vinnande pulkan lönar det sig att komma ner till K och hjälpa oss i byggandet. Lycka till i studierna så syns vi i svängarna! /Ina-Uta Jens ¡Buenas Tardes MK-iter! Nu är årets första sitz avklarad och fiilisen var fantastiskt nere på MK The Club! Jiihaa! Denna vecka är det inte något speciellt på agendan, men vecka 10 är det dags för den traditionella Fastlaskiainen! Som ordnas tisdagen den 8.3 klockan 14-17 på Vårdberget. -Ammi


Humfen informerar Halarmärkestävlingen är i full gång och ännu hinner delta, så släpp loss din kreativitet och designa ett märke för humanistiska föreningen. Kanske det är just ditt märke som kommer att pryda våra halare. Vinnaren röstas fram på humanistiska dagen 22.3. Du kan skicka in ditt bidrag till Humfens kansli (vi har öppet mån-to kl. 12-13) eller digitalt till hum@ abo.fi senast 21.3. Humfen arrangerar ett besök till utställningen “Alice i underlandet” på Logomo 15.3 kl. 15. Det är den hittills största nutidsfotoutställningen i Finland (!) och med humfen får du inträde och guidning för endast 9 e! Tyvärr måste vi flytta datumet för besöket till utställningen “Becksvart” eftersom vi inte fick guide till den dagen. Men vi kommer istället att gå dit 14.3 kl.14 (Tyvärr finns det inte möjlighet till svensk guidning, så den kommer att gå på engelska). Så du har nu möjlighet till fina kulturupplevelser två dagar i följd! Sedan vill vi ännu meddela att det är allmänt öppet i underjorden 4.3 från kl.23. Välkommen dit! //Humfen

är praktiskt taget helt valfritt och behöver heller inte ha någon som helst anknytning till ämnet litteraturvetenskap. Halarmärket får skapas i form av ett fint, men hellre häftigt och slagkraftigt citat/skämt eller i form av en bild som får vara hur ful, snygg eller fulsnygg som helst, men alla fina bidrag bör vara inskickade senast den 13 mars tjugohundraelva till Eivor på mailadressen eivor.back@abo.fi /Info-Robin

ÄMNESFÖRENINGAR

Hola Stadgeiter! Hoppas ni alla har en outfit redo för Mexico sitzen för denna fest kommer nog bli legendarisk! Speciellt med våra planerade extra ingredienser :) Efterfest blir det på Apan där också NN och ÖN kommer att vara!

Prosa utlyser en halarmärkestävling Hej! Utöver det cirkelformade svartvita halarmärke med Prosas logotyp på har Prosas styrelse bestämt att vår halarmärkeskollektion ska utökas med ännu ett prosamärke så att vi glatt kan stoltsera inte bara med ett, utan TVÅ märken, prydda på diverse halare eller väskor eller varhelst man finner lämpligt. Temat

Hej på er! Politivas ordnar tillsammans med Filicia Prepampas-sitz den 24.3. Sitzen går av stapeln på Filicia Castle med start 18.30. Biljetter säljs vid Academill och Filica kansli den 16.3 kl. 12 och kostar 10€ för medlemmar, 13€ för övriga. Även eftersläppet hålls på Filica Castle med start 22.30 och 2€ för inträde. Kom med, för detta evenemang vill ni inte missa! Ta även en titt på vår hemsida, www.politivas.fi. Politivas ordnar även en alumnikväll den 7.3 kl 17-19 i Academill. Anmälningar görs till politivas@abo.fi senast den 1.3 Ha det bra! /info Fanny

Bullen 


MUSIKFÖRENINGAR

POLITISKA FÖRENINGAR

Nu gäller det banditer! En knapp månad kvar till Axelnatten! Fr.o.m. nu har vi övningar två gånger i veckan samt övningsveckoslut med tillhörande partyparty 4-6.3! Alla med på övningarna, har ni ett liv så går Axelbandet före! Ja förresten, INK i Trondheim var avklarat också, en stor succé som vanligt. Anitkulturen spreds på Viking Line, Stockholm, på Sveriges landsvägar och sist men inte minst i Norge. //desinfoministern

Kom på Onsdagslunchis på Gado! Hej du! Gillar du att diskutera? Har du åsikter, eller vill du kanske bilda dig sådana? Eller vill du kanske bara luncha i gott sällskap? Välkommen på Onsdagslunchis på Gado, den 2.3 kl. 12-13 i Stora Kabinettet. ÖPPET FÖR ALLA! Vi bjuder på bordsdiskussion, finfint lunchsällskap, och något smått och gott till efterrätt. Kom med och prata, umgås, lyssna, eller bara äta lunch och titta vad som står på.

KNOELLINGERSKA HEMMET HYRS UT Åbo Akademis Studentkår hyr ut det s.k. Knoellingerska hemmet från och med 01.02.2011. Bostaden hyrs i främsta hand ut som familjebostad åt kårmedlemmar. Med kårmedlem avses i detta sammanhang även sådan person som bedriver studier för licentiat- eller doktorsgraden, eller kompletterande studier vid Åbo Akademi. Den Knoellingerska hemmet är testamenterat till Studentkåren och hyrs i första hand ut åt kårmedlem vars huvudintresse är inriktat på nationalekonomi. Därnäst kommer kårmedlem som driver studier inom det samhällsvetenskapliga området. Ifall att ingen sökande uppfyller dessa krav kan bostaden hyras ut åt övriga. Bostaden består av 3-4 rum, kök, badrum och toalett=87 m2. Bostaden har balkong, huset är byggt 1960. Hyran är 900,00 euro /månad + vattenavgift (nu 23 euro/pers.) + el. enl. förbrukning. Bostadens adress är Puolalagatan 3 A, 20100 Åbo. Bostaden är i gott skick. Frågor och ansökningar riktas till Lena Backman på Kåren, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, lena.backman@abo.fi, tel. 02-215 3704/0500-82 84 82. Bullen 


CHILLKVÄLLAR I ÅBO OCH I VASA Vill du träffa nya människor? Vill du lätta ditt hjärta och prata? ÅAS, TYY och VYY ordnar under vårterminen alkoholfria chillkvällar som är öppna för alla. Under kvällarna kan du bara prata, chilla och ifall du vill, kan du också delta i temaenlig sysselsättning. Vi bjuder också på något smått och gott. Kom och trivas med oss! Vårens chillkvällar i Åbo:

Vårens chillkvällar i Vasa:

ti 15.3. kl 17-20, ÅAS: Kåren - tema: spelkväll

to 31.3 kl 18-21, ÅAS: Havtornen - tema: spelkväll

ti 19.4. kl 17-20, TYY: plats meddelas senare på Kårens hemsida

ti 19.4 kl 18-21, VYY: plats meddelas senare på Kårens hemsida Mer information: ÅAS: ssu-karen@abo.fi TYY: tyy-soposihteeri@utu.fi VYY: sopovastaava@vyy.fi

ROSETTSKRINNING 2.3 Kl. 17-20 på Barkplanens konstisbana i Åbo. Det bjuds på varm saft till deltagarna. Ta med ett par skridskor om du har samt 1 € för inträdet. På plats kan man även hyra skridskor för 4 €. Bullen 


Nia + ÅA-Motion = sant! Välkommen på det barmhärtigare alternativet till att svettas på dansgolvet.

Vi dansar tisdagar kl 19:30-20:45 på Astangayogaskolan, Eriksgatan 22 (Astangajoogakoulu bakom Semi-Burger, vita dörren i husgaveln, dörrkod 7271A)

Ditt 10-gångerskort från ÅA-Motion går även här. Du är välkommen exakt som du är när som helst under terminen.

Instruktör: Minna Aalto ∣ www.dakinia.fi ∣ Bullen 10


Bullen 11


ÅA motion

D om u s I drottska n s l i

M otio n si n str u ktör C ar l M y rberg a n träffbar på D om u s i rege l k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . , fredag i n te a n träffbar . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . E mai l : car l . m y rberg @ abo . fi .

Kontinuerlig verksamhet:

BODYPUMP Onsdagar kl. 16.20.-17.20. på M & M. Kostar 2 euro/gång.

CAPOEIRA På Kåren onsdagar kl. 18.00.-19.30. 10-gångerskortet kostar 22 euro.

BODYSTEP Tisdagar kl. 19.15.-20.15. på M & M. Kostar 2 euro/gång.

CIRKELTRÄNING I St.Olofsskolan onsdagar kl. 20.00.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. Flera med!!

FOTBOLL ÅA/Novia allmänna träningar på Kupittaa 5 onsdagar kl. 14.30.-16.00.

ISHOCKEY Tillsammans med TY i Kuppis ishall torsdagar kl. 15.00.-16.00.

TBC På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. 10gångerskortet kostar 18 euro.

SALSA På Kåren onsdagar kl. 19.30.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. Nu också skilt pass för längre hunna, måndagar kl. 19.30.-21.00.

PILATES Torsdagar på M & M kl. 16.20.-17.20. Kostar 2 euro/gång.

ZUMBA På Kåren tisdagar kl. 19.15.-20.15. (grund), kl. 20.20.-21.20. (fortsättning). 18 euro för 10-gångerskort. POWER-YOGA Onsdagar kl. 17.00.-18.00. (nybörjare) samt tisdagar kl. 17.30.-19.00. (längre hunna). 18 euro för 10-gångerskort. VATTENGYMNASTIK I Åbo simhall onsdagar kl. 20.45.-21.30. Kostar 2 euro/gång, betalas vid kassan. FRIIDROTT, GEMENSAMMA LÄNKAR Onsdagar kl. 18.30. från Domus, vi löper olika långa sträckor. Allt mellan 6 och 15 km. Bastun (både dam och herr) är varm efteråt på Domus! SPINNING På M & M måndagar kl. 18.50.-19.50. Kostar 2 euro/gång.

BOWLING (Isaskar) Arrangeras i Kuppis Bowlinghall på fastlagstisdagen den 08.03. Bokningar av banor från idrottskansliet. 4-mannalag. NIA Egen ÅA-timme tisdagar kl. 19.30.-20.45. på Eriksgatan 22. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. Två första gångerna gratis, sedan 18 euro för 10-gångerskort. BADMINTON, ÅA/NOVIA INDIVIDUELLA MÄSTERSKAP Arrangeras i Manhattan Sport Center fredagen den 11.03. kl. 09.00. framåt. Klasser: damer, herrar motion, herrar tävling, dubbel. Anmälningar till idrottskansliet senast den 07.03. kl. 12.00. SNOWBOARD, GRUNDKURS Arrangeras i Hirvensalo vecka 10. Närmare info inom kort. FUTSAL ÅA/Novia allmänna träningar i Caribia torsdagar kl. 15.00.-16.00.

BASKET IKA-träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.30.-19.00. BODYCOMBAT Torsdagar kl. 19.15.-20.15. på M & M. Kostar 2 euro/gång.

N Ä R M A R E I N F O PÅ Bullen 12

www.abo.fi/student/motion


KAV-Motion

I V a s a s k ö t s m o t i o n s v e r k s a m h e t e n a v f ö r e n i n g e n KA V - M o t i o n r . f . Å A - o c h N o vi a s t u d e r a n d e få r f ö r 1 5 € m o t i o n e r a u n d e r h e l a s t u d i e å r e t. Ö v r i g a b e ta l a r 2 0 € . A v g i f t e n i n b e t a l a s t i l l K AV - m o t i o n s k o n t o , 6 6 0 1 0 0 - 1 1 6 7 4 7 7 . S ä t t d i t t e g e t n a m n i m e d d e l a n d e fä lt e t.

KAV-Motions schema våren 2011 Måndag 17:30 - 19:00 Cirkelträning (gy.sal D6) 19:00 - 20:30 Karate (gy.sal D6) 20:30 - Capoeira (gy.sal D6) 21:00 - 22:00 Innebandy (OBS! TennisCenter, sal 2) Tisdag 18:00 - 19:00 Streetdance (gy.sal D6) 19:00 - 20:00 Aerobic (ingen aerobic tisdagen den 7.9) 20:00 - Futsal (gy.sal D6) Onsdag 19:00 - 20:00 Zumba (gy.sal D6) 20:00 - 21:00 Innebandy (endast damer) (gy.sal D6) 21:00 - Basket (gy.sal D6)

F ör mera i n formatio n

Torsdag 18:00 - 19:30 Handboll (OBS! Övis grundskola Kyrkoespl.) 20:30 - Volleyboll (gy.sal D6) Fredag 18:00 - 19:00 Innebandy (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Badminton / Pingis (gy. sal D6) Lördag 15:00 - 17:00 Volleyboll (gy.sal D6) Söndag 17:00 - 19:00 Capoeira (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Karate

kan du maila kav-motion@abo.fi eller surfa

till www.kavmotion.fi. Det går också att kontakta KAV-motions ordförande Martin Norrgård (martin.norrgard@abo.fi) eller informationsansvariga Malin Boholm (malin. boholm@abo.fi). Avvikelser och tilläggsinformation meddelas i måndagsmailet.

Bullen 13


What’s going on? Händelsekalendern’

VECKA/WEEK 9

VECKA/WEEK 10 Tisdag/Tueday 8.3

Otakts gammeldanskurs

Tisdag/Tueday 1.3

Faslaskiainen! Se bakpärmen

Vad förblev obundet? 1.3.2011 binds alla socialförmåner förutom studiestödet till index. Finlands Studentkårers Förbund FSF och Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK är oroade över att en studerandes euro endast är 87 cent (studiestödets realvärde är 87% i jämförelse med studiestödet 1992).

AfterPulka på Pub Kåren kl. 16-19 Att tävlingsåka pulka under blå himmel och solsken i lämplig kyla är super skoj! Ännu mer skoj och skönt är att varva ner och återhämta sig med varm minttukakao och trevligt sällskap!

Åbos 30 000 och Vasas 12 000 studerande vill ha en förändring i studiestödets svaga nivå, och deltar i en riksomfattande kampanj som startar tisdagen 1.3 där det frågas: vad förblev obundet?

Måndag/Monday 14.3

Otakts gammeldanskurs

Onsdag/Wednesday 2.3

Rosettskrinning, Åbo Kl. 17-20 på Barkplanens konstisbana. Det bjuds på varm saft till deltagarna. Ta med ett par skridskor om du har samt 1 € för inträdet. På plats kan man även hyra skridskor för 4 €.

Bullen 14

VECKA/WEEK 11 Utställning: Urbant Liv Bästa konstnärer! Det är dags att förbereda sig för Konstikas’ årliga utställning som denna gång har rubriken URBANT LIV Temat får tolkas fritt och alla är välkomna att delta. Tavlor, foton, film, texter, skulpturer, kollage... välj själv ! Vill du ställa ut, anmäl dig senast den 14 mars till konstikas@abo.fi Den 13 april ska verken vara klara och inlämnade och den 14 april är det vernissage i Arkens aula.


editorial

bullen in english

Shrovetide is funtime When I’m writing this two days have passed since the Student Union’s 92nd annual ball. This was the first time it was arranged in Vasa and I think everyone had a blast. I had so much fun that I got back to Åbo on Monday and I’m still feeling a bit dizzy. But before I get to the point I will introduce myself. My name is Benjamin Rydgren representing the Student Union by being responsible for internal affairs and student activities. You’ve probably already heard about the two upcoming student events – “Find a Friend IceSkating Event” and “Shrove Tuesday”? These are two of biggest events organized this spring by the Student Unions here in Åbo. Historically, the Shrovetide in Finland was more like a peasant celebration, with many traditions, beliefs and customs related to Lent. Men were not allowed to handle edged tools or make noisy work and women had to stop household duties early, as it was believed that this would ensure household activities would run smoothly for the rest of the year. Food on Shrove Tuesday had to be fatty. The more fat that shined on people’s fingers, the fatter the pigs would become during the year. Nowadays it’s all about going sledging with the whole family and afterwards enjoy a hot plate of Pea Soup followed by delicious Shrove Buns. What is a Shrove Bun you might wonder? It’s a bun split in half and between the halves you can find either marzipan or jam with whipped cream. Already now you can find these delicious buns in bakeries and grocery stores. If you’d ask me which of these buns I’d prefer, I’d say marzipan beats jam by far (So say we all. Ed.). But how do the students celebrate the Shrove Tuesday? The Student Unions in the entire

country arrange sledging events and parties. Here, in the great city of Åbo, this annual Shrove Tuesday Event is organized on the Vartiovuori Hill, on 8th March from 2pm to 5pm. Come and enjoy the atmosphere and watch the competitions with students from all over Åbo. Also you can meet local representatives of different political parties considering the upcoming parliamentary elections. Don’t forget that Shrove Tuesday is also celebrated a little bit further north in the sunniest city of Finland, Vasa. The Universities and Universities of Applied Sciences from Vasa have created a whole day-event that begins in the morning and ends the next morning. I can guarantee that it’s going to be as fun as here in Åbo, especially if you get marzipan buns.

The more fat that shined on people’s fingers, the fatter the pigs would become during the year. Find a Friend Ice-Skating or Rosettskrinning is originally something you would do on Valentines Day but this year it’s going to about meeting new friends. Also it’s a good for opportunity for you to try out ice-skating. This event will take place on 2nd of March from 5 pm to 8 pm. The place to be is at Parkki ice skating ring here in Åbo. I think my dizziness is beginning to go away now and that’s why I’m going to end this article. Hopefully I have given you some ideas on what you can do during this spring. So I’ll see you around sledgeracing, ice-skating and eating marzipan buns, won’t I?

Benjamin Rydgren Executive Board Member for Internal Affairs and Student Activities stua-karen@abo.fi

Bullen 15


Fastlaskiainein 8 mars 2011 Åbo ÅAS, TYY, TUO samt Novium ordnar tillsammans den traditionella pulkaåkningstävlingen på Vårdberget den 8.3. kl. 14 – 17. Kom och delta i vårens galnaste vinterevenemang där föreningar och studerande sinsemellan tävlar i olika pulkaåkningsgrenar! Musik, varm saft och förstås fastlagsbullar utlovas! Ni har även chans att påverka studerandens framtid då partiernas representanter är på plats! Partierna kommer även att sinsemellan delta i pulkaåkning. Underhållning mellan tävlingsgrenarna sker i kulturhuvudstadsårets anda! AfterPulka på Pub Kåren kl. 16-19.

Vasa Justus, Novium, SSHV, VAMOK, VYY & ÅAS ger er FASTLASKIAINEN 2011! Tiden är kommen, fastlagstisdagen närmar sig. Högskolorna i Vasa harslagit sina kloka huvuden ihop! Årets bästa samarbete kommer att erövra fiskarstranden! Program Kl. 08.00 Rinkbandy, kl. 11.00 Transport till rinkbandyfinalen, 12.30 Upplevelsebana, 14.00 Dragkamp, 15.00 Pulkåkning, 16.00 Afterpulk/ Prisutdelning

Bullen nr. 6/2011  

Bullen nr. 6/2011 - 1.3