Page 1

vecka 49 7.12.2010 nummer 30


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

VASA:

före

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 10-14 Papperskvarnen: Må-To 10-14 Havtornen: Må-Fre 9-15 Telefonnummer:

varje

och

tisdag

lov.

utom

Deadline

för

specialföreningsinlägg är på onsdagar

Kårens kansli: 02 215 4650 Kansliet: 06 324 7520 Styrelseordförande:02 215 4651 Styrelsen: 02 215 4655 Verksamhetsledare Fax: 02 251 1564 Marcus Beijar: 050 3577 832

utgivningsdag

kl.

12:00.

Inläg-

gen bör skrivas in på Kårens hemsida. Annonsmaterial

som

skickas

in

bör

vara färdigt redigerat och skickas in som

attachment.

behåller

sig

rätten

layout-mässigt Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

frågor

Redaktionen att

ändra

kontakta

förkorta

föroch

materialet.

bullen@abo.fi

Ålandsbanken är Åbo Akademis Studentkårs kårföretag år 2010

Styrelsen:

S e kr e t aria t e t :

Styrelseordförande: Daniela sund, so-karen@abo.fi Socialpolitiskt ansvarig i Vasa och Viceordförande: janni lindholm, sav-karen@abo.fi SOCIALPOLItiskt ansvarig i åbo: Anette uuttu, saa-karen@abo.fi Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa: Jonna lindqvist, hav-karen@abo.fi högskolepolitiskt ansvarig i åbo: Matias kallio, haa-karen@abo.fi studentansvarig: Lasse mäki-hokkonen, stua-karen@abo.fi

Generalsekreterare: Anniina Pirttimaa, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: petra lindblad, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Ilona salonen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi

veckans..

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

Fullmäktige: Ordförande: SIMON KAUSTELL, fo-karen@abo.fi


Ledaren

Blod, svett och tårar, mod, vett och kalla kårar VARNING: Denna ledare kan innehålla höga halter av patriotism Jag tvivlar på att någon av er kan ha missat att det var självständighetsdag den här veckan. Den 4.12 år 1917 fastställde Finlands senat (som då ännu existerade) en proposition till riksdagen. Propositionen godkändes av riksdagen den 6.12 och Finland förklarade sig självständigt. Nu är vårt land 93 jordsnurrar gammal. Det är inte så länge sen känns det som, men ändå har Finland utvecklats en massa sedan dess. Från att ha varit ett jordbrukssamhälle förvandlades vi till ett servicesamhälle. På 80-talet var vi allmänt kända som ”Europas japaner”. Vi badade i ekonomisk välfärd, tills Sovjetunionen kollapsade och som en bieffekt av detta kom den ökända ”laman”. Vi klarade oss någorlunda och nu lever vi i en mindre ekonomisk lågkonjunktur (även om denna situation ännu kan förvärras). Livet i Finland har verkligen inte varit en dans på rosor under dessa 93 år. Under våra första år som självständig stat bekämpade vi ett blodigt inbördeskrig. 10 år senare hade vi i landet flera högerextrema rörelser, en av dessa var Lapporörelsen som t.o.m. skjutsade republikens första president, K.J. Ståhlberg (med hustru!) till Joensuu för att föras över till Sovjet p.g.a. han motsatte sig högerradikal verksamhet. Knappa 10 år senare råkade vårt land inför de kontroversiella Skotten i Mainila vilka gav krut till påbörjandet av vinterkriget. Finland blev därmed delaktig i andra världskriget ända till slutet av Lapplandskriget år 1945.

Många av våra mor- och farföräldrar var med i krigen. Bl.a. min farfar och farmor, deras bröder och systrar. Studenter vid Åbo Akademi deltog också i striderna. Även på Kåren har vi på väggen namn på ÅA studenter vilka stupade under krigen. Alla hjälpte till så gott de kunde. Oberoende av bakgrund och modersmål. Vare sig det var på Mannherheimlinjen med ett gevär i handen eller som en Lotta i närheten av striderna.

Låt oss respektera arvet som vi har fått och den frihet och levnadsstandard vi har idag. Ändå försiggår det en debatt sedan länge om svenskans och finlandssvenskarnas ställning i Finland. Om vi bara kunde spola tillbaka till de tankegångarna som gällde under krigen. Då finlandssvenskar och finskspråkiga satt tillsammans i skyttegraven, delade på livsvisdomar, det lilla brödet de hade och eventuellt en tobak eller två. Ett enat folk som levde utan fördomar och med samma mål: att bibehålla Finlands självständighet. Låt oss respektera arvet som vi har fått och den frihet och levnadsstandard vi har idag. Med dessa ord önskar jag er alla en god fortsättning på läsåret och tackar för mig för detta år. Vid årsskiftet har vi en ny styrelse i rodret. Varma julhälsningar och ett tryggt nyårsfirande! Sist men inte minst... TACK till veteranerna!

Lasse Mäki-Hokkonen Studentansvarig stua-karen@abo.fi

Bullen 


Framskridande framkomlighet Dörrar, trösklar, trappor, handtag – medel som för oss vidare i vardagen; detaljer vi i vanliga fall knappast ägnar någon desto större uppmärksamhet. Men en lika obehindrad framfart är inte unnad var och en: trappsteg innebär inte alltid ett steg framåt och en port erbjuder inte passage vidare för alla. Tvärtom kan det i värsta fall bli slutet på färden: alla dörrar är plötsligt inte öppna längre då du är rörelseförhindrad – trots att de rent teoretiskt är det. På ett jämlikt universitet strävar man efter jämlik tillgänglighet: att studerande med olika fysiska behov likvärdigt skall kunna delta i studielivet jämte sina studiekamrater – något ÅA har jobbat för i flera års tid. Men hur ter sig jämlikhetsarbetet i praktiken? Jämlikhetsutskottet ansåg att svaret finnes bäst genom att gå - eller rättare sagt rulla och hoppa - en mil i de berördas skor; med sikte på de områden där insatser senast skett: FÄ-huset, Hanken och ASA. Utrustade med ett par kryckor, en ögonbindel och en rullstol begav vi oss - utskottskollegerna Beata Björkvall och Raine Katajamäki jämte undertecknad – ut på fältet. Som sakkunnig ackompanjerades vi av John Lassus, driftsingenjör och sekreterare för en arbetsgrupp som kartlade tillgängligheten på ÅA 2003. Första anhalt var det gamla FÄ-huset, där bl.a. rektor huserar. Liksom många andra av de gamla campusbyggnaderna är denna skyddad; med endast en spiraltrappa upp till övre våningen. Uppfinningsrikedom övervinner dock begränsningarna och till huset har anskaffats en ”trappklättrare”, som nu bereder framfart till de Bullen 

övre lokalerna också för rullstolsbundna. Klättraren, med huvudsäte i FÄ, fungerar på alla slags trappor och går att flytta runt på Akademin efter behov. Man riggar endast fast rullstolen i apparaten och lyfts sedan upp baklänges steg för steg. Hanken har under sommaren rustats upp, med bl.a. en ny invalidtoalett på bottenplan. In i själva byggnaden tar man sig fördelaktigast från Porthansagatan, där både ramp och ledstänger installerats. Husets hiss nås de högre våningarnas salar med – men inte helt problemfritt. Fotstöden till Akademins rullstol måste lösgöras för att passera hissporten, och moderna elektriska rullstolar är vanligtvis av ännu bredare modell. En ny nivåhiss öppnar nu vägen till trapphuset också från insidan, via cafeterian. Andra

Driftsingenjör John Lassus hjälper Beata Björkvall nerför trapporna i FÄ-huset med hjälp av den s.k. “trappklättraren”...


...och Raine Katajamäki tar sig upp för samma trappor med kryckor.

mindre synliga nyheter, som justering av ramplutning och ledstänger, upptäcker vi att avsevärt underlättar framfarten. Slutligen tog vi oss an ASA-huset, som efter årsskiftet öppnat för undervisning efter ett ansiktslyft. De flesta dörrarna har automatöppnare som kan aktiveras via Teknisk service. Med utökade nyckelrättigheter når man alla våningar med hiss, även i gymet och i biblioteket. I stora auditoriet finns uttag för elektroniska hjälpmedel och en rullstolsplats tillgänglig nära ingången; till föreläsarpodiet kommer man bakvägen med hiss. Flerparten förbättringar förbigås lätt av det ovana ögat. Det skvallrar även om att det trots bästa intentioner ibland är svårt att tillmötesgå alla behov: bl.a. felplace-

rade toarullar och ett prydligt upphängt larmsnöre man dessvärre inte når då man fallit på golvet på invalidtoaletten. Arbetet tar länge och satsningarna riktas dit nyttan blir störst, behovet är mest akut och alternativen få. Vad är utskottets saldo i slutet av dagen? I rullstol, haltandes och i blindo upptäckte vi flera oväntade problem – och lösningar. Vägen fram möjliggjordes på ett eller annat sätt, oberoende förmåga. Speciellt slogs vi av hur bortskämda vi är av lättsam spontanitet och tidsoptimism, som inte är några självklarheter med specialarrangemang som kräver förutseende och planering. Strävan till jämlikhet är ett oändligt ideal, där det alltid finns mera att göra - men Akademin har utfört omfattande insatser för att överbygga begränsningarna de skyddade faciliteterna medför.

Anna Abrahamsson anna.abrahamsson@abo.fi Medlem av jämlikhetsutskottet

Kontaktuppgifter: Driftsingenjör John Lassus John.Lassus@abo.fi +358-2-2154434 (Åbo) 804434 (INSA) +358-400585190 (gsm) Byråsekreterare Regina Shariatmadari Regina.Shariatmadari@abo.fi +358-2-2154169 Bullen 


NATIONER (Åbo) Österbottningar och vänner! På ÖN:s höstmöte förra veckan valdes styrelsen för 2011. Österbottniska Nationens styrelse 2011 består av: Emilia Kronlund (ordförande), Jessica Nordback (viceordförande), Linda Sundell (sekreterare), Robin Nyman (skattmästare), Jessica Åstrand (värdinna), Carl-Michael Nygård (klubbhövding), Lina Nyman (infosekreterare) och Sebastian Lövdahl (medlemsansvarig). Styrelsen 2010 gratulerar de invalda och önskar dem lycka till! Och så var det ju årets sista evenemang, funksitzen, som går av stapeln kl 20 imorgon, 8.12. Kom ihåg hörapparaten och rullatorn så ses vi på S! Julkramar, Tove

nya förslag. Välkommen med! /Andrea NyläNNingar & väNNer! Så fort tiden går när man har roligt; strax är slutet på vår era här. Men riktigt över är det inte ännu, 16.12 skålar vi loss för året på “Firmans Lillajulsfest” på Monkey! Tomteluva, sexig sekreterare eller suit up? Dresscoden är upp till dig; 22 startar vi och 2 slantar inträde! Under årsmötet valdes en ny och livskraftig styrelse (se hemsidan för presentation!) att ta över då vi kantstötta ‘10:r förpassas till pension. Som inspektor för tre kommande år valdes Linnea Henriksson. Grattis! Vi vill påminna alla medlemmar om att hämta allt ni lämnat efter er på årets NN-fester från Lost-n-Foundlådan på kansliet FÖRE JUL; kansliturer ons 12-13! Var snälla barn! //PrAnna

Sporta med ÅSL! Julen närmar sig, men ännu är det några aktiva veckor kvar av terminen. Passa då FAKULTETSFÖRENINGAR (Åbo) på att hänga med på ÅSL:s sportstund, alla onsdagar 20.30-22.00 i SF:ARE! Katedralskolans gymnastiksal. VanDen traditionella Jo/ ligtvis spelar vi innebandy, men omNej-Challenge är här växling förnöjer så kom gärna med sista gången det här Bullen 


året. Debatteringstävlingen äger rum onsdagen den 8.12 kl.18.00 på klubblokalen. Den här gången får vinnaren ett pris, så det lönar sig att komma med! Men man får komma på plats utan att delta. Det bjuds på något litet. På torsdag morgon delar SF-Klubben ut glögg framför Domkyrkan kl.6.30. Kom och hälsa på! :) Ina-Uta Sofka

hållas i slutet av januari / början på februari. Fler har ännu chansen att delta i rådet och styrelsen behöver en person till. I januari ordnas dessutom en resa 13.1-16.1 till sverige där vi besöker humfen vid Stockholms universitet och Terracottaarmén. Anmäl er till styrelsen och missa inte chansen nu. Ingen deadline är fastställd ännu men biljetterna är dock begränsade. Anmäl er fort. Till sist vill styrelsen tacka för det fina år som gått och hoppas att nästa blir minst lika bra. Ännu blir det julfest (se mail) men om vi inte ses så vill styrelsen önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Styrelsen

Saludos MK-itos! Under november månadsmöte valdes nuvarande Skattmästare Otto Salo till Styrelseordförande för verksamhetsåret 2011. Resten av styrelsen ska väljas under höstmötet, det vill säga december klubbmöte, som ska hållas den 15.12. Du har ännu chansen att söka till ÄMNESFÖRENINGAR (Åbo) styrelsen 2011! Var inte rädd, det kommer att bli ett otroligt roligt år Kryssning och julmidsom väntar dig, med bland annat dag massor med nya bekantskaper. Fyll Hejsan alla tyska-sini en ansökan i kansliet och bli en i nade, ni har väl inte dreamteamet 2011! glömt bort att anmäla Ha det bra! er till vår julkryssning den 11.12? Paula Ännu finns några få platser kvar, så ni får skynda er om ni vill med! Humanister Vår traditionella julmiddag äger rum Ännu finns det plats 8.12, en väldigt trevlig tillställning i nästa års styrelse som speciellt alla Kurtisanen-medoch råd för intres- lemmar bör uppleva. serade och därför Kontakta kurtisan@abo.fi för ankommer ett extra medlemsmöte att mälningar och mera info. Bullen 


Detta blir antagligen vårt sista Bullen-inlägg före jul, så å Die Kurtisanens vägnar vill jag avsluta med att önska alla en riktigt god jul :) //Maria Hej alla litteraturvetare! Nu är det jul igen! Välkommen på Prosas julfest på F ikväll (tisdag 7.12) kl. 19. Kvällen fylls med risgrynsgröt, varma glöggmuggar och förstås härligt program. Ta med dig ett paket till det maximala värdet av 2 € och bifoga ett finurligt julrim. Du vill väl inte missa årets julfest? Hjärtligt välkommen! /Info-Josefin Julhälsning Stadgeit! Julen närmar sig och denna vecka är den äntligen dags för Stadgas Julfest! Klädseln är snäppet snyggare för vi kommer att både få jultomten som luciatåget på besök! Glöm dessutom inte att ta med er en julklapp för cirka 2 euro. Anmäl dig på hemsidan genast, men ändå senast tisdagen den 7.12. Solveig

Bullen 

Hej alla logopeder! Ett stort grattis till den nya styrelsen: Hanna Palmqvist, Linn Sjöholm, AnnMarie Wistback, Fanny Häggblom, Lisette Jusslin och Frida Lindström. Vi litar på er! :) Den som är intresserad av att bli medlem i värdinneutskottet eller vill vara med i “exkursions-arbetsgruppen” får gärna meddela sitt intresse till vocalis@ abo.fi. Glöm inte heller att styrelsen 2010 ordnar sitt sista evenemang för året 8.12. kl.19 i Bikupan. Då blir det KNYTKALAS. Vi ses! /Vocalisstyrelsen MUSIKFÖRENINGAR (Åbo) Hej hej! Hoppas att ni alla anmält er till Pro Bonokeikkorna, det kanske stillar körabstinensen och är samtidigt mycket givande. Tisdag 7.12 far vi till Hemmet och torsdag 9.12 till Candolinska. Alla behövs! På fredag har vi ännu tomtefest, men efter det hoppas jag att de som får jullov har ett avkopplande och skönt lov och att de som ännu kämpar med sina tenter orkar lite till. :) Kramar, Emilia


Tomtekväll för studerande med barn 9.12.2010 klo 16-18 I hyresgästföreningens utrymmen i Studentbyn (Inspektorsgatan 4b)

Julkortsverkstad, pepparkaksbakning och fri samvaro! Tomtekvällen hålls i Studenbyn i hyresgästföreningens utrymmen på Inspektorsgatan 4b Välkommen på julmys och träffa andra studerande med barn! Arr. Åbo Akademis Studentkår Turun yliopiston ylioppilaskunta, Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TYS:n Hyresgästförening

Bullen 


Hör på Höpo! Snart kan du tenta elektroniskt Piloteringen av E-tent är nu igång! E-tent står för elektronisk tentamen och är ett system där du som studerande kan tentera via dator i ett videoövervakat utrymme. I och med e-tent erbjuds du en mer flexibel möjlighet att tentera. Du får möjlighet att tentera i snabbare takt och på flexiblare tidpunkter som lättare går att anpassa efter andra tenter och arbete. Om du vill tentera kurser som e-tent i ditt ämne, diskutera med lärare och för fram saken på ditt ämne! Läs mera om e-tentamen på sidan www.abo.fi/student/etent Ifall du har frågor om eller feedback på systemet kan du kontakta tenttis@utu.fi Åbo Akademis och Turun Yliopistos gemensamma e-tentutrymme i Åbo befinner sig i PharmaCitys gatuplan. Plats för 15 personer. Öppet må-fre kl. 08.00-22.00.

Möjlighet till e-tent ska även komma till Vasa men utrymmet och datorinstallationen är inte ännu klar där. Bullen 10


Juldelikatesser från C Café afé Arken! Köp hem till julbordet av våra hemgjorda jullådor och vår jullimpa!

Morotslåda (låglaktos, glutenfri) Kålrotslåda (låglaktos, glutenfri) Potatislåda (låglaktos) Pris: 7.50 €/kg /inkl. moms (Minimibeställning Minimibeställning 0,5kg/sort) 0,5kg/sort

Jullimpa Pris: 5.50 € /bröd /inkl. moms

� Beställningar görs genom att maila: frej.holmberg@abo.fi � eller per telefon mellan kl. 09.00 09.00-15.00 till tel.nr.: 02 215 3600 � Beställningar senast 14.12.2010 före klockan 12:00 � Avhämtning från Café Arken 21 21.12.2010 mellan kl. 11.00-14.30 14.30 Bullen 11


ÅA motion

Domus Idrottskansli

M o t i o n s i n s t r u k t ö r C a r l M y r b e r g a n t r ä f f b a r på D o m u s i r e g e l k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . Tel: 02-2154654, 040-5599465. Email: carl.myrberg@abo.fi.

AKTUELLT

ÅA-MOTIONENS INFOMAILLISTA, OBS!!! Nu kan man om man så vill registrera sig på ÅA-Motionens Info-Mailinglista så att man får per mail regelbunden info om vad som är på gång inom ÅA-Motionen. För att kunna registrera sig på listan måste man länka in sig på: https://mailman.abo.fi/mailman/listinfo/ motion-studerande

FRIIDROTT, GEMENSAMMA LÄNKAR Onsdagar kl. 18.30. från Domus, vi löper olika långa sträckor. Allt mellan 6 och 15 km. Bastun är varm efteråt på Domus! SIMTEKNIK, KURS Ännu också öppet med kursen. Mera info på kommande inom kort. Svårt att hitta tider i simhallarna och svårt med ledare just nu. I januari blir det troligtvis lättare så kursen skjuts ytterligare fram.

Anställda skriver precis samma sak förutom att sista ordet blir personal i stället för studerande.

FUTSAL, ALLMÄN ÅA/NOVIA-TRÄNING I Caribia torsdagar kl. 15.00.-16.00.

AKTUELL VERKSAMHET:

FUTSAL, DAMER Fredagar kl. 19.00.-20.30. i Kerttuli.

CAPOEIRA På Kåren onsdagar kl. 18.00.-19.30. 10-gångerskortet kostar 22 euro. CIRKELTRÄNING I St.Olofsskolan onsdagar kl. 20.00.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. Flera med!! ISHOCKEY Tillsammans med TY i Kuppis ishall torsdagar kl. 15.00.-16.00. SALSA På Kåren onsdagar kl. 19.30.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. TBC (TOTAL BODY CONDITION) På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. 18 euro för 10-gångerskort. ZUMBA Nybörjare tisdagar kl. 19.15.-20.15. samt längre hunna måndagar kl. 20.00.-21.00. 18 euro för 10-gångerskort. POWER-YOGA Längre hunna på Kåren onsdagar kl. 17.00.18.00. och nybörjare på Kåren måndagar kl. 17.00.-18.00. 18 euro för 10-gångerskort.

BADMINTON I KILOSPORT ÅA har dealat med KiloSport om att man kan spela på dagtid för 4 euro/timmen. Mellan kl. 08.00.-16.00., ÅA sponssar resten. Det enda som krävs är att motionsavgiften är betald och tarran/kortet måste uppvisas i kassan. Sedan skall man också kvittera i ett häfte på KiloSport. SÄHLY, MIXED Anmälningar till serien senast den 08.12. kl. 15.00. LUFTGEVÄRSSKYTTE (Isaskar) I Kuppis skyttehall (bredvid Bowlinghallen) onsdagen den 08.12. Man kan komma och skjuta mellan kl. 11.00. och kl. 12.30. Tremannalag eller om man så vill enbart individuellt. Anmälningar till idrottskansliet senast den 07.12. kl. 12.00. DYKNING, INTRODUKTION Arrangeras den 12.12. Teori kl. 11.30.-12.30. i ASA C 122, Praktik i Åbo simhall kl. 13.00.15.00. Anmälningar till idrottskansliet senast den 09.12. kl. 12.00. Kursavgiften är 10 euro/ person.

VATTENGYMNASTIK I Åbo simhall onsdagar kl. 20.45.-21.30. Kostar 2 euro/gång, betalas vid kassan.

NÄ R M A R E I N F O P Å

Bullen 12

www.abo.fi/student/motion


KAV-Motion

I V a s a s k ö t s m o t i o n s v e r k s a m h e t e n a v f ö r e n i n g e n KA V - M o t i o n r . f . ÅA - o c h N o vi a s t u d e r a n d e få r f ö r 1 5 € m o t i o n e r a u n d e r h e l a s t u d i e å r e t. Ö v r i g a b e ta l a r 2 0 € . Av g i f t e n i n b e t a l a s t i l l KA V - m o t i o n s k o n t o , 6 6 0 1 0 0 - 1 1 6 7 4 7 7 . S ä t t di t t e g e t n a m n i m e dd e l a n d e f ä l t e t .

KAV-Motions schema hösten 2010 Måndag 17:30 - 19:00 Cirkelträning (gy.sal D6) 19:00 - 20:30 Karate (gy.sal D6) 20:30 - Capoeira (gy.sal D6) 21:00 - 22:00 Innebandy (OBS! TennisCenter, sal 2)

Torsdag 18:00 - 19:30 Handboll (OBS! Övis grundskola Kyrkoespl.) 20:30 - Volleyboll (gy.sal D6) Fredag 18:00 - 19:00 Innebandy (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Badminton / Pingis (gy. sal D6)

Tisdag 18:00 - 19:00 Streetdance (gy.sal D6) 19:00 - 20:00 Aerobic (ingen aerobic tisdagen den 7.9) 20:00 - Futsal (gy.sal D6)

Lördag 15:00 - 17:00 Volleyboll (gy.sal D6)

Onsdag 19:00 - 20:00 Zumba (gy.sal D6) 20:00 - 21:00 Innebandy (endast damer) (gy.sal D6) 21:00 - Basket (gy.sal D6)

F ör m e ra i n forma t io n

Söndag 17:00 - 19:00 Capoeira (gy.sal D6) 19:00 - 21:00 Karate

kan du maila kav-motion@abo.fi. Det går

också att kontakta KAV-motions ordförande Martin Norrgård (martin.norrgard@abo.fi) eller informationsansvariga Malin Boholm (malin.boholm@abo.fi). Avvikelser och til�läggsinformation meddelas i måndagsmailet.

Bullen 13


What’s going on? Händelsekalendern’

VECKA/WEEK 49 Onsdag/Wednesday - 8.12

VECKA/WEEK 50 Måndag/Monday - 13.12 Luciadagen Saint Lucy’s Day

Nationskväll på Pub Kåren Fullmäktige 2011 håller konstituterande möte

Tisdag/Tuesday - 14.12

Torsdag/Thursday - 9.12

Sista dagen kårkanslierna har öppet före jul. This is the last day that the Student Union offices are open before the holidays.

Tomtekväll för studerande med barn

Sista Bullen före jul

Fredag/Friday - 17.12

Kårkanslierna i Åbo och Vasa håller sista dagen öppet före jul fredagen 17.12. Kanslierna öppnar igen efter nyår måndagen 3.1. The Student Union offices in Åbo and Vasa are open until Friday, December 17, and then they close for the Holidays. The offices reopen after New Year’s on Monday, 3rd of January. Kårkansliet i Vasa ändrar sina öppettider efter nyår och kommer fr.o.m. 3.1.2011 att vara öppet på vardagar mellan kl. 12 och 15. The Student Union office in Vasa will adjust its opening hours after New Year’s and will then be open on weekdays between noon and 3 pm. Bullen 14


editorial

bullen in english

Hi guys, Can you believe it’s already December? Even though I know you all have fallen in love with Finland and would surely kill in order to be able to stay here for the rest of your lives, I also know many of you already have the plane tickets home in your back pockets. This is why this Bullen in English will be filled with great practical advice on how to get rid of the mountains of furniture, winter clothes and other stuff you’ve purchased during your stay in Finland. 1) Dump everything on your friends who will not be leaving Finland quite yet. If you’re lucky you might even be able to get them to pay something for, say, your finest pair of long johns! 2) In Åbo you can donate the things you don’t need at the recycling centers called Ekotori. The closest one to the student village is at Kirkkotie 10. In Vasa you can donate your things at the recycling centre Jupiter at Meijerigatan 2-4. 3) Or lastly, you can donate things to Topu at the Starting package storage when you return your starting package. The starting package storage is situated right next to the Turku School of Economics at Rehtorinpellonkatu 4-6 B 213. (NB: The starting package storage is glad to take dona-

I know you all have fallen in love with Finland and would surely kill in order to be able to stay here.� tions of things you have bought while studying in Turku or brought with you when you came. However, they will not accept anything dirty, broken or in bad condition. Also, because the storage is small, they can only accept things that are really useful, like pots, cutlery, plates, towels, bed linens etc. No decorative items like vases or candles! Please email startingpackage@utu.fi if you would like to know more about what can be donated.) Their opening hours in December are: 02.12. Thursday 16-17 07.12. Tuesday 11-13 09.12. Thursday 11-13 13.12. Monday 11-13 15.12. Wednesday 11-14 16.12. Thursday 11-14 17.12. Friday 11-14 20.12. Monday 11-14 21.12. Tuesday 11-14 29.12. Wednesday 14-16 So guys, that it for me. I know it’s still a bit early but I’d like to wish you merry Christmas and a happy new year! Good luck with all your future adventures :D Anette Uuttu Executive Board Member for Social Affairs in Åbo saa-karen@abo.fi

Bullen 15


Generation Å – ett tjänstepaket för dig som är 18–25 år Som medlem kan du enkelt och förmånligt lyfta studielån hos oss. Medlemsförmånerna och -ansökan hittar du på www.alandsbanken.fi /generationa

HELSINGFORS - ESBO - TAMMERFORS - ÅBO - PARGAS - VASA - ÅLAND - tfn 0204 29 011

Bullen 30v49 2010  

Bullen nr 30/10 7.12.2010 v. 49

Advertisement