Page 1

vecka 49 4.12.2012 nummer 28

God jul & Gott nytt 책r


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelsen:02 215 4651

varje

och

tisdag

lov.

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

specialföreningsinlägg

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Havtornens kansli: 06 324 7225 Styrelsen: 06 324 7520

www.studentlunch.fi Styrelsen: Styrelseordförande: Raine Katajamäki, so-karen@abo.fi Vice ordförande: Jessica Nordback, vo-karen@abo.fi Styrelsemedlemmar: Ina Biström, INA-karen@abo.fi ALexander Nordling, Alexander-karen@abo.fi Marina Stenbäck, marina-karen@abo.fi Sonja Sunde, Sonja-karen@abo.fi Fullmäktige: Ordförande: Matias Kallio, fo-karen@abo.fi

veckans..

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

S e kr e t aria t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: Heidi HIetala, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Verksamhetsledare för havtornen: Marcus beijar, vl-havtornen@abo.fi


Ledaren En kolumn om att året börjar ta slut Äntligen, äntligen, äntligen har det blivit december och jullovet börjar vara så nära att man nästan kan känna doften ända till Kåren. Visserligen på både gott och ont, eftersom man vissa dagar har så bråttom och miljontals med saker att göra att de känns som att man bara springer runt i cirklar som en yr höna. Som tur behöver jag inte stressa med julpyntandet åtminstone eftersom jag redan började fira jul i början av november (och nej, jag tänker inte ta ner julljusen före mars!). Ibland känns det som att slutet av året egentligen mest går ut på att förbereda för det nya året. Nya styrelser ska väljas till höger och vänster, även här på Kåren, samtidigt som vi sitter långa kvällar på kansliet och funderar på hur vi ska rädda världen nästa år. På nästa veckas kårfullmäktigemöte kommer vi förhoppningsvis att ha en ny styrelse för Åbo Akademis Studentkår, en styrelse som förhoppningsvis har ett lika roligt, intressant och lärorikt år som vi själva har haft. Ett lärorikt år som dessvärre inte inkluderar några 55 sp för någon av oss, men det är smällar man får ta! Kunskap och erfarenheter som man får från styrelsen är bland det bästa och viktigaste man bär med sig för resten av livet. Jag vill därför passa på att gratulera alla nya styrelsemedlemmar i alla specialföreningar till att ha ett gjort otroligt bra beslut! Ett år i en föreningsstyrelse är något man sällan ångrar! Ett annat val som jag och ett femtontal representanter från ÅAS fick äran att uppleva på plats var valet till styrelsen i Finlands

Studentkårers Förbund. På förbundsmötet i Tammerfors lite mer än en vecka sedan hade ÅAS en egen kandidat. Ina Biström är sittande kårstyrelsemedlem och gjorde ett superbt jobb i både presentationer och intervjuer. Tyvärr fanns det ovanligt många kandidater i år och vi blev tyvärr utan en styrelseplats den här gången. De större studentkårerna i Finland spelar ett tufft spel och om man är från en liten kår med få röster är det svårt att hävda sig i dessa sammanhang.

Ett år i en föreningsstyrelse är något man sällan ångrar! Detta är min sista kolumn i Bullen, och därför vill jag passa på att dela med mig av några livsvisdomar här på mina sista rader. Mitt första tips är att man inte ska tappa bort fanan när man har årsfest! Mitt andra tips är att om man gör det ändå, så är det bra om man är registrerad förening eftersom man då delar ansvaret! Och ifall man dessutom råkar vara en av Kårens specialföreningar, så kan man ansöka om projektmedel för att ersätta den borttappade fanan! Slutet gott, allting gott! Detta var mina livsvisdomar och med detta tackar jag för mig och önskar er alla ett bra slut på året!

Sonja Sunde Styrelsemedlem sonja-karen@abo.fi

Bullen 


FAKULTETSFÖRENINGAR

nu, till skillnad från tidigare, be dig om lite hjälp. Den otroliga orkestern som kallar sig Axelbandet har precis KK:are Nu har gulisarna fått fått reda på att vi blir utsparkade sina halare och änt- från våra nuvarande lokaler i slutet ligen blivit ordent- av året och därmed skulle vi behöva liga studeranden! hitta ett nytt hem. Om du, min vän, Tack för gulisarna har något litet hörn över eller om du känner att det skulle vara roligt att som deltog Halarinvigningen. KK ordnar den 3.12 Beerpong med sova på en ynka liten roadie eller två Teknologkomissionen på sode kl. 18, (föreslagsvis Aenglisch och Juniår) efter spelen så publicerar TEK den så kan du maila axelkatten@gmail. com med dina tips. Vi är 25 snälla nya teekkarintyökirja. Kom ihåg valmötet, i samband med pojkar och flickor som ALDRIG skuldecember månadsmötet den 12.12. le göra en fluga förnär! Då väljs nästa årets styrelse och //Systembolaget A. Gaga funktioner. Kom ihåg att rösta årets Lucia på Kulturella, religiösa och Kemistklubbens hemsidor! ideella föreningar Vi ses //VO Joni Spexare och vänner, se hit! Du har väl ren bokat MUSIKFÖRENINGAR din biljett till höstens största spektakel? I år framförs det nyskrivna Replokal någon?!?! Godagens gott folk, spexet “Caesar och Kleopatra” på nu sitter vi här igen. Kåren den 13.12 och 14.12. kl. 19.00. Du med Bullen i han- Dörrarna öppnas redan kl. 18.00, den (eller på skär- kom i tid så får du en bra sittplats. men) och jag med Skynda dig att boka en biljett på makten att tutta i dig vilken infor- spex.abo.fi. Efter att biljettbokningmation som helst. Visst tycker du en stänger går det att köpa biljetter om vårat förhållande, det är så en- vid dörren före föreställningarna. Vi ses på Kåren! kelt och luftigt! Utan att låta för desperat vill jag //spexstyrelsen Bullen 


Studiekortet, tack! Det kan kännas märkligt att varje dag behöva visa upp sitt studiekort, och att varje dag behöva bevisa att man är student och därmed berättigad till bland annat FPA:s måltidsstöd. En hel del byråkrati är inblandat för en restaurang innan den beviljas rätt att sälja luncher med studentrabatt. Den som någonsin har haft någonting att göra med FPA:s byråkratiska maskineri har kanske en aning om vad det innebär. En förutsättning för att få fortsätta sälja luncher med studentrabatt är att varje lunch som säljs med nämnda rabatt innefattar en granskning av studentkort med giltig läsårsdekal eller motsvarande intyg. Det är FPA:s regel, inte någon annans. Någon studentrestaurang, eller någon anställd vid en studentrestaurang, väljer kanske att tumma eller ignorera denna regel. Någon lunchgäst som visat upp sitt studiekort blir kanske arg om hen märker att en annan lunchgäst inte behöver göra det, och anmäler restaurangen ifråga till FPA. Så har hänt, och FPA har direkt gett anmärkning till oss. Personalen på Arken, Bibbacafé, Fänriken, Gado, Hanken och Kåren har alla instruerats att noggrant följa FPA:s regler. Vi vill inte att kårrestaurangerna förlorar sin rätt att sälja luncher till studentpris. Det hoppas vi att ni inte heller gör. Med julhälsningar, Kafé Gadolinia Kb

Bullen 


59 förslag på smidigare studievägar vid Åbo Akademi Studietiden och dess begränsning, studentgenomströmningen och behovet av en tidigare övergång till arbetslivet är aktuella samtalsämnen inte bara vid Åbo Akademi utan i hela landets högskolevärld. På ÅA är diskussionen särskilt akut, eftersom universitetet på de flesta utbildningarna inte når sina examensmål. Under de senaste åren har inte ens hälften av ÅA:s studenter avklarat sina studier på sju år.

59 FÖRSLAG

TILL SMIDIGARE STUDIEVÄGAR VID ÅBO AKADEMI PUBLIKATIONER FRÅN ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅR

5 / 2012

För att reda ut möjliga orsaker till den nationellt sett långsamma studietakten vid ÅA lanserade Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) under våren 2012 en idétävling bland sina medlemmar. Tävlingens syfte var att från ÅA:s studenter höra vad de ansåg att universitetet kunde göra för att möjliggöra effektivare studier. De inskickade idéerna fungerar som grund för rapporten 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi. – ”Bland svaren kan man tydligt se att de största flaskhalsarna inom studierna vid ÅA utgörs av till exempel klumpiga tentamensarrangemang, bekymmer med avhandlingars handledning och tidsplaneringen av kurserna”, berättar ÅAS’ styrelseordförande Raine Katajamäki. ”Studenterna har också skickat in idéer om egenlärarsystemet, utbildningens arbetslivsrelevans och möjligheten att avlägga studieprestationer smidigt till exempel vid sidan av arbete.” Samtidigt som ÅAS vill bidra till den aktuella diskussionen om studenternas studietakt vid ÅA vill studentkåren betona att undervisning och studier av hög kvalitet måste vara av högsta prioritet i universitetets utveckling. Att studierna framskrider så smidigt som möjligt är till allas fördel, men studiernas enda syfte kan inte vara att de avklaras så snabbt som möjligt. Rapporten finns tillgänglig bland annat via Kårens hemsida. Bullen 


Kårbulletinen läggs ner - ett experiment avslutas

Ur ÅAS arkiv, handlingar till ett kårfullmäktigemöte 1977

För några av er kommer det säkert som en överraskning, för andra är det en nyhet som inte kunde ha kommit tidigare. Efter att diskussioner förts fram och tillbaka i några år om Bullens vara eller icke vara så har vi nu kommit till vägens ände. På basis av den kårenitenkät som gjordes i början av detta kalenderår sammanställde kårstyrelsen ett åtgärdsprogram som kårfullmäktige godkände på sitt möte 06/12. I detta program ingår bland annat att Bullen läggs ned.

Kårbulletinen

Bullen

1976 - 2012?

Bullens betydelse och popularitet har dalat stadigt i flera år, vilket bland annat har märkts i att innehållit stundvis har varit skralt, och sidantalet och upplagan har stadigt minskats. Ett tryckt informationsmedium har heller inte lyckats få fotfäste i Vasa, och att upprätthålla en förhållandevis kostsam verksamhet som i praktiken endast kan gynna kårmedlemmar på ett av våra två huvudcampus är inte förenligt med studentkårens linje. Studentkårens verksamhet, och verksamhetsformer, är i ständig förändring, så som sig bör i en organisation med, för det mesta, unga och entusiastiska medlemmar. Vad, om någonting, som ersätter Bullen får vi se. Kårkansliet Bullen 


ÅA motion

D om u s I dro t t ska n s l i

M o t io n si n s t r u k t ö r C ar l M y rb e r g a n t r ä ffbar på D om u s i r e g e l må n da g ar - fr e da g ar k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . T e l : 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 , e mai l : car l . m y rb e r g @ abo . fi .

MOTIONSPROGRAMMET PÅ WEBBEN - www.abo.fi/student/motion

Läsårets Motionsverksamhet är presenterad på webben under ÅA-Motionens sidor och under länken “Idrottsverksamheten Grenvis”. Där står om alla grenar och sidorna uppdateras kontinuerligt an efter som evenemangen blir färdigt planerade. Det lönar sig m.a.o. att kolla sidorna rätt ofta, för de lever hela tiden. BASKET Allmänna träningar tisdagar i Kastu, övre salen kl. 19.30.-21.00.

TOTAL BODY CONDITION Tisdagar kl. 17.00.-17.45. på Kåren. 21 euro för 10-gångerskort.

BODYCOMBAT På M & M (Kalevagatan 15) torsdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med!

IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.00.-19.00. samt söndagar kl. 20.00.-22.00. Söndagstiden också hemmamatchtid i Talvisarja. Söndagen den 09.12. hemmamatch mot Kaarinan Ura.

BODYPUMP På M & M (Kalevavägen 15) onsdagar kl. 16.20.-17.20. Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med! BODYSTEP På M & M (Kalevavägen 15) tisdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med! CAPOEIRA Onsdagar kl. 19.00.-20.30. i Mikaelin/ Snellmannin koulu. 22 euro för 10-gångerskort. Kortet fås mot kvitto av Capoeiraledaren eller från idrottskansiet. Flera med!! ISHOCKEY Måndagar och torsdagar kl. 15.00.-16.00. I Kuppis ishall, tillsammans med TY och TuAMK. Motionstarran eller kortet med! NIA Tisdagar kl. 19.00.-20.00. på Slottsgatan 61, Wellness & Fitness Maija Grace. 10-gångerskort för 21 euro. Kortet fås mot kvitto av Nia-ledaren eller från idrottskansliet. Flera med!! PARKOUR Måndagar kl. 16.00.-17.30. i Varissuo. POWER YOGA På Kåren måndagar kl. 16.45.-17.45. (grundkurs) samt onsdagar kl. 17.00.-18.30. (längre hunna). 21 euro för 10-gångerskort. SALSA På Kåren måndagar kl. 19.00.-20.30. (nybörjare) samt onsdagar kl. 19.30.-21.00. (längre hunna). 21 euro för 10-gångerskort. SHOWDANS På Kåren onsdagar kl. 18.30.-19.30. 21 euro för 10-gångerskort. SPINNING På M & M måndagar kl. 18.50.-19.50. Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet med!

Bullen 

IKA-DAMVOLLEY Träningar i Kastu, övre salen torsdagar kl. 20.30.-22.00. samt söndagar i Nummi kl. 19.30.-21.30. Söndagsturen också hemmamatchtid i Talvisarja. Tisdagen den 11.12. bortamatch mot Piikkiön Kehitys. ALLMÄN VOLLEYBOLL FÖR STUDERANDEN OCH PERSONAL I Raunistula tisdagar kl. 20.00.-22.00. ZUMBA På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. 21 euro för 10-gångerskort. AKROBATIK Tisdagar kl. 20.00.-22.00. i Budohalli samt lördagar kl. 17.00.-19.00. i Alfa. LÄNKBASTU Varje onsdag kl. 18.30. från Domus, bastun varm efteråt för både damer och herrar. Vi delar in oss i grupper och löper olika långa sträckor, allt mellan 5 och 15 kilometer. Man kan gå eller stavgå också om man så vill. HANDBOLL Onsdagar St.Olofskolan.

kl.

20.00.-21.00.

i

LUFTGEVÄRSSKYTTE (Isaskar) I Kuppis Skyttehall (bredvid Bowlinghallen) den 11.12. kl. 11.00.-12.30. 3mannalag, man får delta enbart individuellt också om man så önskar. Anmälningar till idrottskansliet senast den 10.12. kl. 12.00. DYKNING, INTRODUKTION Arrangeras söndagen den 09.12. enligt följande. kl. 09.00.-10.00. Teori (ASA B121), kl. 10.00.-12.30. Praktik, Åbo simhall. Anmälningar till idrottskansliet senast den 05.12. kl. 15.00. Deltagaravgift: 12 euro/person.


LEDIGANSLAGNING STUDENTREPRESENTANTER TILL VASA ÖVNINGSSKOLAS DIREKTION FÖRVALTNINGSORGAN OCH POST: Vasa övningsskolas direktion, en ordinarie och en suppleant FÖR PERIODEN: tre läsår SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: onsdagen 12.12.2012 kl 12:00 BESKRIVNING AV UPPGIFTEN: Uppgifterna för VÖS direktion stadgas i instruktionen för Vasa övningsskola (http://www.vasa.abo.fi/vos/admin/dokument/instruktion2012.pdf) § 10: [...] Direktionens uppgift är att stöda skolans verksamhet genom att 1) utveckla, följa och utvärdera verksamheten 2) upprätthålla och främja samarbetet inom och utom skolan 3) godkänna skolans läroplan och ta del av läsårsplanen samt göra framställning om fastställande till fakultetsrådet 4) ge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller övningsskolan 5) ge utlåtande över valet av ledande rektor 6) besluta om arbets- och ferietiderna för skolan 7) fastställa skolans regler för trygghet och trivsel 8) utföra övriga uppgifter som ankommer på och som tilldelats direktionen. Den sökande ska helst vara en klasslärarstuderande vid PF i början av sina studier. SKICKA DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING OCH MERITFÖRTECKNING TILL: högskolepolitisk sekreterare Heidi Hietala, hs-karen@abo.fi, meddela även matrikelnummer. NÄRMARE INFORMATION: Heidi Hietala, högskolepolitisk sekreterare, hs-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655. ORT OCH DATUM: Åbo den 30 november 2012

Bullen 


SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS FACKELTÅG I ÅBO

Åbo Akademis Studentkår uppvaktar tillsammans med de andra student- och studerandekårerna i Åbo hjältegravarna på självständighetsdagen. ÅAS fackel- och fantåg startar från Kåren och sluter upp med de finska kårerna på Nylandsgatan och går i procession ut till begravningsplatsen. Polisen eskorterar tåget och stämningen är högtidlig. Samling utanför Kåren kl. 17.30. Tåget startar 17.55. Vi önskar att så många som möjligt kan delta i denna stämningsfyllda tradition.

Bullen 10


editorial

bullen in english

Graduation Now Anyone who has followed the public debate circling around universities in the past year will have heard the word “graduation rate”. Limitations to university students’ study times were introduced in 2005 and, beginning in 2011, the monthly student allowance is awarded in two pieces, first for the bachelor’s degree and then for the master’s degree. Beginning in 2013, part of the universities’ funding will depend on the amount of students getting at least 55 ECTS credits per academic year. Add to these the so called weakening of the caring relationship, referring to the huge number of people born in the post-WWII years about to retire leaving a relatively small group of working people caring for an enormous group of retired people. All this adds up to some pressure on students to study faster and graduate earlier. Although the graduation rate varies a lot between different departments the graduation rate for Åbo Akademi University students is generally lower than for students at other universities. This makes the university administration worried. Various seminars have been held and an action group is currently working on the issue, trying to improve graduation rates for students at ÅAU. To respond to the ongoing discussion on graduation rates and to prove that slow studying pace does not necessarily mean students are lazy or unmotivated, the student union decided to arrange a competition where students could send in ideas on what the university could do to make studies more flexible for students. A lot of ideas

came in and it turns out students do have a lot of thoughts on these issues and there are a lot of relatively easy things the university could do to improve the graduation rate. Using flexible examination forms like computerized examination is just one of the suggestions. Another is including elements of career guidance or information on how the studies can be relevant in professional life. To be able to distribute the ideas and suggestions among the university administration and teaching staff we at the student union decided to collect the ideas into a printed booklet which we named 59 förslag till smidigare studievägar vid Åbo Akademi (59 suggestions for higher graduation rate at Åbo Akademi University). This booklet will be distributed and our hope now is that the suggestions will be taken into consideration by the different departments at the university. On a side note, this will be the last Bullen in English editorial. The student union parliament decided to approve of the executive board’s proposal to no longer publish Bullen next year. But don’t worry, we will continue to publish editorials in some form. The details are for next year’s executive board to decide.

Ina Biström Executive Board Member ina-karen@abo.fi

Bullen 11


CAFÉ GADOLINIA

CAFÉ FÄNRIKEN

Öppet alla mellandagar

Stängt 7.12. Jullov 20.12.-6.1.

17.12. – 4.1. Kl. 08-15:15 (kl. 14:30) Stängt: 24.12., 25.12., 26.12, 31.12. & 1.1. Torsdag 20.12. Julbord till kl.14.30

Måndag 17.12. Öppet till 14.00 Tisdag 18.12. Julbord till kl.14.00 Onsdag 19.12. Julgröt till kl.13.30

CAFÉ ARKEN

CAFÉ HANKEN

Jullov 24.12.-6.1.

Stängt 7.12. Jullov 17.12 – 13.1.

Torsdag 20.12. Julbord till kl.15.30 Fredag 21.12. Julgröt till kl. 14.00

BIBBACAFÉ Jullov 14.12 – 13.1.

CAFÉ KÅREN Stängt 7.12. Jullov 19.12 - 6.1. Nedre våningen stängt 6.12.-6.1 Fredag 14.12. Julbord till kl. 14.30

Bullen 28 2012  

Bullen 28 2012

Bullen 28 2012  

Bullen 28 2012

Advertisement