Page 1

vecka 45 6.11.2012 nummer 24

you who turn he wheel nd look to indward, onsider Phleas, who was nce handsome nd tall as you. Blodgivning på Kåren Onsdag 14.11, kl 11-15 Ta med identitetsbevis och gör dagens goda gärning.


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelsen:02 215 4651

varje

och

tisdag

lov.

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

specialföreningsinlägg

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Havtornens kansli: 06 324 7225 Styrelsen: 06 324 7520

www.studentlunch.fi Styrelsen: Styrelseordförande: Raine Katajamäki, so-karen@abo.fi Vice ordförande: Jessica Nordback, vo-karen@abo.fi Styrelsemedlemmar: Ina Biström, INA-karen@abo.fi ALexander Nordling, Alexander-karen@abo.fi Marina Stenbäck, marina-karen@abo.fi Sonja Sunde, Sonja-karen@abo.fi F u l l m ä kti g e : Ordförande: Matias Kallio, fo-karen@abo.fi

veckans..

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

S e kr e tariat e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: Heidi HIetala, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Verksamhetsledare för havtornen: Marcus beijar, vl-havtornen@abo.fi


Ledaren Aktivitet bland studenterna Akademivalet är över för denna gång. Efter två månaders kandidatletande och två dagars röstning har vi nu ett resultat. Ett mycket bra resultat också, alla studentrepresentantplatserna är fyllda och likaså alla suppleantplatser till dessa. Röstningsdeltagandet var denna gång 26 procent. En siffra vi får vara stolta över eftersom röstningsprocenten vid det förra institutionsvalet hösten 2009 var 20 procent. De flitigaste valdeltagarna hittar vi på naturvetenskapliga institutionen där hela 48 procent av de röstberättigade använde sin röst. Även vid pedagogiska fakultetens fakultetsråd har röstningsdeltagandet ökat. Från att ha landat på en bottennotering förra institutionsrådsvalet med 5,7 procent var deltagandet i detta val betydligt bättre med 15,9 procent. Den institution som har att förbättra till nästa institutionsrådsval är institutionen för informationsteknologi där röstningsprocenten landade på 13,9 procent. En intressant observation från valresultatet är att alla ordinarie- och suppleantplatser i statsvetenskapliga institutionsrådet kommer från Vasa. Statsvetenskapliga institutionen är delad på både Vasa och Åbo och uppenbarligen var intresset för valet betydligt större i Vasa. Vad är det då vi har valt? Studerande vid Åbo Akademi har valt studentrepresentanter till institutionsråden. Institutionsrådet fattar beslut i de mest

centrala ärenden för institutionen, däribland institutionens undervisningsplan, vem som anställs på institutionen och hur institutionen använder sina pengar. Även beslut om på vilka grunder nya studenter ska antas och annat som berör utbildningen, forskningen och examina fattas på institutionsrådsnivå. Kåren ordnar den 16.11 en utbildningsdag för studentrepresentanterna. Alla invalda bör markera detta datum i sina kalendrar eftersom ni där får ta del av både viktig och praktisk information om hur arbetet i institutionsråden ser ut. Denna dag är något ni kommer att ha stor nytta av när era mandat påbörjas efter nyår. Vid utbildningstillfället kommer ni bland annat att få ta del av hur ÅA:s ekonomi fungerar och hur undervisningen vid ÅA planeras. Ett stort tack till alla kandidater och till alla ni som röstat. Vi är på Kåren enormt stolta över den långa kandidatlistan, den höjda röstningsprocenten och alla aktiva studeranden. Jag vill också passa på att önska alla invalda lycka till i era institutionsråd. Kom ihåg att jobba för studerandenas sak och att ni har lika stor påverkningsmöjlighet som professorerna och den övriga personalen i institutionsrådet.

Jessica Nordback Vice ordförande vo-karen@abo.fi

Se alla invalda på www.abo.fi/val

Bullen 


Bär vingarna? – debututställning i Café Gadolinia 5.11.2012– 31.1.2013

I Café Gadolinia finns från november 2012 till slutet av januari 2013 en utställning med målningar av Marianne Aartoma. Aartoma, som är från Åbo, målar med akrylfärger antingen på dukpannå eller på hårdskiva. “Jag målar helst kompositioner och på ett sätt föreställande bilder, där helheten byggs upp av detaljer. Mina målningar representerar ofta någon känsla, en underlig tanke eller en sinnebild, som har skapats då jag har målat. Färgerna får ofta huvudrollen”, beskriver Aartoma. “Jag lär ha betydande visuell fantasi eftersom jag alltid har sett figurer, ansikten eller djur i alla världens fläckar och stänk. Kanske det kommer fram på något Marianne Aartoma - www.maartoma.fi - Bild: Vesa Saloranta sätt genom mina målningar”, funderar Aartoma. Hon vill ge åskadarna en möjlighet att tolka bilderna och figurerna i målningarna på sitt eget sätt. Marianne Aartoma målar hemma. Hemma har hon också en krafttavla, konstverket “Tintin i Tibet” (Tintti Tiibetissä, 2004), som hänger i ögonhöjd i tamburen. Konstnären berättar att hon suger åt sig färgterapi från den varje gång hon går förbi den. Text Riikka Laitinen

Bullen 


Pedagogiska fakulteten

  

 



 



 



 



 



 



 



 



 











 

  











   





                          

Bullen 


NATIONER

rade av styrelsearbetet. Mer information finns på hemsidan. Modigt Ö s t e r b o t t n i n g a r med bara! Att vara aktiv inom föreningslivet är ett val man garanterat och vänner! Den här veckan står inte ångrar. styssepostpresenta- Ha det bra! tioner på agendan. Filippa Är du intresserad av ett givande, lärorikt och oförglöm- Kulturella, religiösa och ligt styssearbete? Behöver du ett ideella föreningar roligt komplement till studierna? Är ÖN rätt för dig? Gulis som gamyl, Picturas hösthjärtligt välkommen till specialförmöte eningskansliet 7.11 eller 13.11 kl. 19. Hej! Då berättar vi mer om de olika posPictura kallar terna. Om du ens har ett litet intres- sina medlemmar till höstmöte! Unse för nationen, dyk upp! der mötet kommer vi bland annat Den 21.11 ser ÖN på musikalen Hair att gå igenom verksamhetsplanen på ÅST. Sista anmälningdagen är och budgeten för kommande år. på onsdag 7.11 till johan.berg@abo. Mötet är öppet för medlemmarna, fi. Kom också ihåg att anmäla dig och vi önskar att se många av er på till 100-klubben! Ditt namn bör vara plats! Inte bara ser du hur ett riktigt nedplitat på listan på anslagstavlan möte går till och har möjlighet att senast 12.11. själv gå med i styrelsen, genom att Ha en fin vecka! delta på mötet gör du också en god Hälsar, info-Cecilia gärning i och med att en tredjedel av föreningens medlemmar (ca 30st) NyläNNingar och ska vara på plats för att det hela ska VäNNer vara lagenligt. Har du funderat på Vi bjuder på riktigt läckert tilltugg, att ställa upp i NN: kaffe, och goda mingelmöjligheter! s styrelse? Eller Tid och plats: 21.11 kl 18 i Aud. Ringskulle du vilja vara mer aktiv inom bom, Axelia II nationen. Nästa veckas onsdag den Kolla också hemsidan på fotoklub14.11 ordnar styrelsen en kväll för ben.fi! medlemmar som vill ställa upp i NN: - Charlotta s utskott samt dem som är intresseBullen 


Vill du sitta med i ÅAS styrelse 2013? Vi söker motiverade personer som är beredda att arbeta engagerat för Studentkåren under ett års tid. Det är ett tidskrävande arbete och därför mycket svårt att kombinera med studier. Dock påstår vi att det absolut är värt att ge ett av sina studieår för att arbeta för alla kåreniters bästa! I kårstyrelsen är du med och påverkar institutionens, universitetets, kommunens och statsmaktens beslut. Med andra ord är ÅAS en mycket viktig intressebevakare på alla plan, det är genom ÅAS som studentens röst blir hörd när stora beslut ska tas. Kårstyrelsen består av ordförande, vice ordförande samt fyra styrelsemedlemmar. Före val av styrelsemedlemmar fastställer fullmäktige styrelsemedlemmarnas ansvarsområden. Vid val av styrelsemedlemmar strävar fullmäktige efter att det bland medlemmarna finns både sådana som är baserade i Åbo och sådana som är baserade i Vasa. Kårfullmäktige väljer den nya styrelsen på sitt möte 4.12. Styrelsen 2013 kommer att ha många intressanta utmaningar framför sig, varav några är den nationella antagningsreformen av nya studerande till högskolorna, förberedelserna inom studentrörelsen inför de kommande regeringsförhandlingar, reformeringen av ÅAS utskottsverksamhet samt förbättringen av internationella studerandes möjligheter att integrera sig i den lokala gemenskapen. Om detta låter intressant, tveka då inte utan ta kontakt. Det kan hända att du har ditt livs mest spännande år framför dig! Du finner mera information om ÅAS verksamhet också på hemsidan. I väntan på en otroligt bra styrelse 2013, Raine Katajamäki Styrelsesonderare i Åbo rkatajam@abo.fi, 050-3728981

Gustaf Westerholm Styrelsesonderare i Vasa guwester@abo.fi, 050-3584269 Bullen 


ÅA motion

D om u s I drottska n s l i

M otio n si n str u ktör C ar l M y rb e r g a n tr ä ffbar på D om u s i r e g e l må n da g ar - fr e da g ar k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . I V asa tisda g e n d e n 0 6 . 1 1 . och svår att n å torsda g e n d e n 0 8 . 1 1 . T e l : 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 , e mai l :

MOTIONSPROGRAMMET PÅ WEBBEN - www.abo.fi/student/motion

Läsårets Motionsverksamhet är presenterad på weben under ÅA-Motionens sidor och under länken “Idrottsverksamheten Grenvis”. Där står om alla grenar och sidorna uppdateras kontinuerligt an efter som evenemangen blir färdigt planerade. Det lönar sig m.a.o. att kolla sidorna rätt ofta, för de lever hela tiden. BASKET Allmänna träningar tisdagar i Kastu, övre salen kl. 19.30.-21.00.

TOTAL BODY CONDITION Tisdagar kl. 17.00.-17.45. på Kåren. 21 euro för 10-gångerskort.

BODYCOMBAT På M & M (Kalevagatan 15) torsdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med!

IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.00.-19.00. samt söndagar kl. 20.00.-22.00. Söndagstiden också hemmamatchtid i Talvisarja. Söndagen den 11.11. hemmamatch mot Nestorit.

BODYPUMP På M & M (Kalevavägen 15) onsdagar kl. 16.20.-17.20. Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med! BODYSTEP På M & M (Kalevavägen 15) tisdagar kl. 19.15.20.15. Avgift: 2 euro/gång, betalas vid kassan. Motionstarran eller kortet med! CAPOEIRA Onsdagar kl. 19.00.-20.30. i Mikaelin/Snellmannin koulu. 22 euro för 10-gångerskort. Kortet fås mot kvitto av Capoeiraledaren eller från idrottskansiet. Flera med!! ISHOCKEY Måndagar och torsdagar kl. 15.00.-16.00. I Kuppis ishall, tillsammans med TY och TuAMK. Motionstarran eller kortet med! NIA Tisdagar kl. 19.00.-20.00. på Slottsgatan 61, Wellness & Fitness Maija Grace. 10-gångerskort för 21 euro. Kortet fås mot kvitto av Nia-ledaren eller från idrottskansliet. Flera med!! PARKOUR Verksamheten har flyttats inomhus, måndagar kl. 16.00.-17.30. i Varissuo. POWER YOGA På Kåren måndagar kl. 16.45.-17.45. (grundkurs) samt onsdagar kl. 17.00.-18.30. (längre hunna). 21 euro för 10-gångerskort. SALSA På Kåren måndagar kl. 19.00.-20.30. (nybörjare) samt onsdagar kl. 19.30.-21.00. (längre hunna). 21 euro för 10-gångerskort. SHOWDANS På Kåren onsdagar kl. 18.30.-19.30. 21 euro för 10-gångerskort. SPINNING På M & M måndagar kl. 18.50.-19.50. Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet med!

Bullen 

IKA-DAMVOLLEY Träningar i Kastu, övre salen torsdagar kl. 20.30.-22.00. samt söndagar i Nummi kl. 19.30.21.30. Söndagstiden också hemmamatchtid i Talvisarja. Söndagen den 11.11. hemmamatch mot Pilke. ALLMÄN VOLLEYBOLL FÖR STUDERANDEN OCH PERSONAL I Raunistula tisdagar kl. 20.00.-22.00. ZUMBA På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. 21 euro för 10-gångerskort. AKROBATIK Tisdagar kl. 20.00.-22.00. i Budohalli samt lördagar kl. 17.00.-19.00. i Alfa. LÄNKBASTU Varje onsdag kl. 18.30. från Domus, bastun varm efteråt för både damer och herrar. Vi delar in oss i grupper och löper olika långa sträckor, allt mellan 5 och 15 kilometer. Man kan gå eller stavgå också om man så vill. FUNKTIONELL FYSTRÄNING OBS! Ingen verksamhet på en tid nu då ledaren är skadad. HANDBOLL Onsdagar kl. 20.00.-21.00. i St.Olofskolan. SALIBANDY, NATTURNERINGEN (MIXED,) Ingår i Isaskar-Cuperna. Arrangeras den 20.-21.11. i KiloSport. Anmälningar till idrottskansliet senast den 13.11. kl. 15.00. Minst hälften av laget på planen måste hela tiden bestå av damer. TENNIS, GRUNDKURS Arrangeras i Aktia Arena veckorna 48-49. Närmare info inom kort.

Sk D-


BLODGIVNING / VERENLUOVUTUS onsdag / keskiviikko 14.11. kl 11–15 Kürens festsal / juhlasali Tavastgatan 22 / Hämeenkatu 22

STRĂ„CK UT DIN HAND. 7D HWW RIĂ&#x;FLHOOW LGHQWLWHVEHYLV PHG GLJ $YJLIWVIUL LQIRWHOHIRQ   . sZZZNDQMDJGRQHUDĂ&#x; s ZZZEORGWMDQVWĂ&#x;OJENNA KĂ„TESI. s Ota virallinen henkilĂśtodistus mukaan. Maksuton luovuttajainfo 0800 0 5801. sZZZVRYLQNROXRYXWWDMDNVLĂ&#x;sZZZYHULSDOYHOXĂ&#x;

SkĂśt om dig i hĂśstmĂśrkret: D-vitamin, vila, och upplyftande Nia-upplevelser!

Vi dansar pĂĽ Slottsgatan 61 (Wellness & Fitness Maija Grace)

tisdagar kl 19-20 Roligt. Dynamiskt. Lekfullt. Effektivt. Lust och rÜrelseglädje!

Med ÅA:s motionskort kan du kan komma med när som helst under terminen, och gü sü ofta som det passar dig.

Läs mera: www.dakinia.fi

Ç€

www.nianow.com

Bullen 


What’s going on? Händelsekalendern’

Onsdag - 7.11

Matlagningskurs på Kåren Har du svårt att hitta inspiration till att variera din kost och se till att din middag blir lite hälsosammare samtidigt som den är billig och ekologisk? Vi erbjuder dig en chans att få lite hjälp på traven då vi tillsammans med UngMartha och Åbo Akademis Studentkår ordnar en kortkurs i matlagning på Tavasthem, onsdagen 7.11! Tillsammans tillreder vi en liten måltid som vi åtnjuter i Tavasthems kök och samtidigt tipsar Marthorna om hur du kan få i dig nyttigare, billigare och mer ekologisk middag som studerande. Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig nu direkt till abo@ unginfo.fi eller till 045 863 7373. Meddela också ev. diet! Tillfället är gratis och pågår i drygt ett par timmar.

Torsdag - 8.11

Trivial Pursuit-turnering / Åbo Åbo Akademis Studentkår ordnar en Trivial Pursuit-turnering. I turneringen tävlar man i tvåpersoners lag om titeln Åbo Akademis Trivial Pursuit-mästare 2012. Vinnarna i turneringen får varsitt presentkort till Åbo Svenska Teater. Bullen 10

Endast de 16 snabbaste lagen hinner med. Så anmäl dig och din kompis genom att skicka ett e-post till adressen marina-karen@abo.fi Torsdagen 8.11.2012 med start kl. 19 på Restaurang Koulu

Måndag - 12.11

Chillkväll kl. 17-19 / Åbo Kom med på chillkväll! ÅAS chillkvällar på Åbo Bokcafé erbjuder dig en möjlighet till program utan rusmedel. Under chillkvällarna kan du träffa och lära känna andra medstuderande. Under en del av kvällarna kommer det att ordnas speciellt program som t.ex. brädspel. Du kan komma med på chillkvällen och delta i programmet eller bara sitta med och ta det lugnt. Många kommer ensamma eller för första gången på chillkväll, du är också välkommen med fastän du inte skulle känna någon som deltar från förut. Man kan delta i hela chillkvällen eller bara i en del av den, oberoende hur länge man tänker vara med är alla välkomna. Själva chillkvällen är avgiftsfri och öppen för alla studenter, du behöver inte anmäla dig på förhand till kvällen. Under alla chillkvällarna finns alltid personal och styrelsemedlemmar från Kåren på plats. Kåren bjuder på kaffe och te.


editorial

bullen in english

Winter is coming As I’m sitting here by my desk, looking out the window, I cannot help but to realize: autumn has come. When pretty much all the leaves have fallen of the trees and the whole city is grey one might even think autumn is a boring season. As a skiing instructor and a person that sincerely loves winter autumn is a sign that winter is coming this year too. Every year when autumn comes I can start preparing for the upcoming winter season. If I’m in need of a new pair of socks or gloves, autumn is when I have time to knit a new pair or two. The weather is getting colder and the days are getting shorter. For those of you that are in Finland for the first time the soon coming darkness might come as a shock. But the reality simply is, here in Finland we have a pretty crazy, and even unhealthy relationship with the sun. During the summer the sun won’t go down and the famous phenomenon, midnight sun, is an attraction for quite many tourists visiting Finland in the summer. When winter comes the sun does the exact opposite. It just won’t go up during the whole day. You can see these phenomenon’s, the midnight sun in the summer and the polar nights in the winter, especially well in the northern parts of Finland, in Lapland.

In both Vasa and Åbo the sun does go up. The length of the day just is not that amazing. During the darkest day of the year, 21 of December, the length of the day in Vaasa is 4 h and 40 min and in Turku 5 h and 40 min. If you aren’t used to shortening days, I strongly recommend surrounding yourself with light, friends and a good mood. If you feel the darkness is kicking in, do not hesitate to talk to someone, a friend, a colleague or maybe even a professional at the Finnish Student Health Service. As a person who loves snow I’d rather not focus on the darkness that winter brings upon us. I’d rather focus on all the fun activities that you can do during the winter and the experiences. If you ever have a chance, I’d say, visit Lapland! Either during mid winter when the polar nights and aurora borealis, northern lights, when spring has come and the days are sunny and warm but there is still a lot of snow. I can from experience say that most people that visit Lapland enjoy it. Those of us that are not able to visit Lapland right away can luckily rely on modern technology and smart phone applications to create our own Lapland right here in Åbo or Vasa.

Marina Stenbäck Member of the Executive Board marina-karen@abo.fi

Bullen 11


Vetenskapsaftonen

Undra!

bjuder in en nyfiken publik och en sakkunnig expertpanel till Kåren i Åbo. Evenemanget är gratis och alla är välkomna. Du har fram till den 31 oktober på dig att ställa kluriga frågor till expertpanelen.

Torsdagen den 15 november händer det Olli Lagerspetz, Pia Vuorela, Olav ”Joffi” Eklund, Birgitta Wahlberg och Johanna Mattila väntar på frågor som rör filosofi, farmaci, geologi, djurrätt och marinbiologi.

Ta chansen och gör så här:

1 2 3 4 ➙ ➙ ➙ ➙ ➙

Läs om expertpanelens forskningsområden i ÅU (17.10) eller på www.abo.fi/undra Fundera på vilken eller vilka frågor du vill ställa. Ställ dina frågor på www.abo.fi/undra genom att följa instruktionerna på sidan. Om duvill villsända sända dina frågor per e-post till Om du dina frågor per post, undra@abo.fi, ihåginformation: att ge följande information: kom då ihåg att gekom följande Ditt namn. Till vem/vilka ställer du din/dina frågor? Hur lyder din/dina fråga, -or? Kan du tänka dig att ställa din fråga på plats, den 15 november på Kåren? Om ja, bifoga dina kontaktuppgifter, främst telefonnummer.

Bullen 24/2012  

Bullen 24/2012