Page 1

vecka 42 18.10.2011 nummer 22

IKÅRVAL Det närmar sig...

1-2.11

Vem ska föra fram vad du tycker? Vilka kommer det att vara som diskuterar och fattar beslut om Studentkårens verksamhet för de kommande två åren? Din röst räknas!

Just a click away 25.10 Kl. 20 ValOllis i Vasa

26.10 Kl. 19-23 ValPub i Åbo 27.10 Kl. 11-13.30 Valtorg, Arken i Åbo och Academill i Vasa 31.10 Kl. 11-13.30 Valtorg på Gado i Åbo 1-2.11 Kårval - Just a click away!

Mera information

NDUYDODERğ

karval.abo.fi


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelsen:02 215 4651

varje

och

tisdag

lov.

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

specialföreningsinlägg

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Havtornens kansli: 06 324 7225 Styrelsen: 06 324 7520

www.fontanaclub.com Styrelsen: Styrelseordförande: Zacharias Aarnio, so-karen@abo.fi Viceordförande: Niklas Kamila, Vo-karen@abo.fi Socialpolitiskt ansvarig i Vasa: Ebba Håkans, sav-karen@abo.fi SOCIALPOLItiskt ansvarig i åbo: Martina Gardberg, saa-karen@abo.fi Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa: Alexandra Furu, hav-karen@abo.fi högskolepolitiskt ansvarig i åbo: Taika Lapintie, haa-karen@abo.fi studentansvarig: Benjamin Rydgren, stua-karen@abo.fi

S e kr e t aria t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: petra lindblad, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Verksamhetsledare för havtornen: Marcus beijar, vl-havtornen@abo.fi

veckans..

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

Kårval 2011 - 1-2.11 - KANDIDATERNA NU PÅ KARVAL.ABO:FI


Ledaren Förändringens tid Regeringen vill omstrukturera högskolorna i Finland, de vill ha större och färre högskolor, på färre orter. Arcada och Novia har redan gått ut med att de utreder möjligheterna för en sammanslagning för att höja kvaliteten och konkurrenskraften på deras utbildning och forskning. De skulle då bli Finlands enda svenskspråkiga yrkeshögskola. Sammanslagningar är nödvändigtvis inte alltid av ondo. Sparar man pengar så kan man satsa pengarna i annat, till exempel i att höja kvaliteten på utbildningarna. Det finns som alltid både negativa och positiva effekter av sammanslagningarna. Många oroar sig för att den svenskspråkiga utbildningen blir lidande om man slår ihop finskspråkiga och svenskspråkiga högskolor. Risken finns att om detta skulle ske, skulle svenskan bli lidande. Helsingfors Universitet och Svenska handelshögskolan skulle gärna kunna gå ihop, anser regeringen, vad detta skulle göra för svenskan, när ett svenskspråkigt universitet och ett tvåspråkigt går samman går att spekulera i - skulle det stärka Helsingfors Universitets tvåspråkighet eller skulle det torpedera Svenska handelshögskolans svenskspråkiga utbildning? En annan del av universiteten som regeringen lagt luppen på är högskolornas filialer. Antalet filialer kunde minskas och dras in till huvudorterna. Filialer är självklart kostsamma och om de drogs in kunde man satsa mer pengar på att höja kvaliteten på utbildningarna, men studerande får mindre valmöjligheter när de ska välja studieort. Jag ställer mej inte nödvändigtvis emot sammanslagningar och indragningar av filialer. Men jag är lite tveksam, jag tror att det inte finns ett rätt eller fel utan att man måste se

Kårval 2011 - 1.2.11 - JUST A CLICK AWAY

på dem från fall till fall. Novia och Arcada verkar anse att det är en bra lösning för dem att sammanslås, vilket jag också hoppas att är fallet. Om man däremot funderar på vad som händer ifall att svenskspråkiga och finskspråkiga utbildningar slås ihop ser det kanske lite annorlunda ut. Jag tror att det skulle göra landet mera tvåspråkigt, och det vore ju positivt. Men jag anser också att svenskan och utbildningarna kan bevaras bättre ifall att vi istället utvecklar samarbeten, och vi studerande upptäcker möjligheterna med bland annat JOOavtalet, som gör att vi kan ta kurser vid andra högskolor. Det skulle säkerligen vara givande för många att ta en eller flera kurser på det andra inhemska språket. Vi vet att det säkerligen kommer ske en del förändringar och strukturreformer i högskoleutbildningarna, vilka de kommer att bli är ännu öppet. Jag hoppas att högskolorna kommer att ta bra beslut, som höjer kvaliteten på utbildningarna, både de svenska och de finska.

Många oroar sig för att den svenskspråkiga utbildningen blir lidande om man slår ihop finskspråkiga och svenskspråkiga högskolor. Det är inte bara Novia och Arcada som kommit med stora nyheter, Åbo Akademi har också gått ut med en. Åbo Akademi är det första universitet i Finland som har publicerat en app för smartphones! Med den kan ni klicka upp information om Åbo Akademi. Filialerna i Jakobstad och Helsingfors saknas tyvärr så jag hoppas att den uppdateras snart, för jag blir lite paranoid nu, för det är ju förändringens tid. Alexandra Furu Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa hav-karen@abo.fi

Bullen 


ÅAS söker vikarie för högskolepolitiska sekreteraren Åbo Akademis Studentkår söker moderskapsvikarie för högskolepolitiska sekreteraren fr.o.m 21.11.2011. Vikariatets placeringsort är Åbo. Högskolepolitiska sekreteraren leder studentkårens arbete på det högskolepolitiska området. Till sekreterarens uppgifter hör intressebevakning i frågor kring utbildning och utbildningspolitik, bl.a. arbete för att påverka undervisning, studiehandledning och stödtjänster för undervisningen vid Åbo Akademi, kontakt och stöd för studentrepresentanterna inom universitetsförvaltningen samt frågor angående studerandes rättskydd. Till uppgifterna hör också att hålla kontakt med Åbo Akademi, statsmakten och andra relevanta aktörer. Den högskolepolitiska sekreteraren ansvarar även för att bevaka studentkårens utländska medlemmars intressen i akademiska frågor. Arbetet innefattar bl.a. att skriva promemorior och uttalanden, delta i olika arbetsgrupper och utskott, ge studentkårsmedlemmarna råd i ärenden som hänför sig till uppgiftsfältet, sprida information om utbildningspolitiska frågor, samt i viss mån allmänna kansliuppgifter. Den person som väljs får en införing i arbetsuppgifterna enligt överenskommelse. ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande arbete i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Arbetet inom studentkåren kräver stresstålighet, initiativrikedom, förmåga att effektivt verkställa beslut samt samarbetsförmåga. Av de sökande förutsätts högskolestudier, kännedom om ansvarsområdet och verksamheten vid ett universitet, förmåga att uttrycka sig flytande i tal och skrift, utmärkta språkkunskaper (svenska, finska, engelska), förmåga att gestalta stora ämneshelheter och ta till sig nya saker samt förmåga att snabbt anpassa sig till nya situationer. Enligt studentkårens lönesystem är utgångslönen 1730-1989 euro i månaden, beroende på erfarenhet och utbildning. Egenhändigt undertecknade ansökningar med meritförteckning bör vara ÅAS kansli i Åbo (Tavastgatan 22, 20500 Åbo) tillhanda senast den 28 oktober 2011 kl. 15.00. Poststämpel beaktas inte. Ansökningshandlingarna returneras inte. En del av de sökande kallas till en intervju som hålls i början av vecka 44. ÅAS styrelse fattar beslut om anställningen på dess möte den 4 november 2011. För mera information vänligen kontakta generalsekreterare Riina Lappalainen, tfn: 0400226826, e-post: gs-karen@abo.fi. Bullen 

Kårval 2011 - 1-2.11 - KANDIDATERNA NU PÅ KARVAL.ABO:FI


IAGH WAR MED LANDETT OCH LANDETT MED MIG WÄÄL TILLFREDS - Per Brahe, grundare av den ursprungliga akademin, och på vars födelsedag ÅAS firar sin XCIII årsfest, 18.2.2012.

Åbo Akademis Studentkår söker Årsfestmarskalk 2012 ÅAS söker nu en årsfestmarskalk för att tillsammans med årsfestkommittén ordna studentkårens 93-årsfest den 18 februari 2012. Årsfestmarskalken leder årsfestkommitténs arbete som påbörjas under hösten 2011. Årsfestmarskalken ansvarar för koordinering av allt som har med festen att göra, såsom årsfestens ekonomi, inbjudningar, program, mat och servering, dekoration m.m. ÅAS erbjuder ett intressant och utmanande förtroendeuppdrag i en ungdomlig och kreativ arbetsmiljö. Arbetet som årsfestmarskalk förutsätter initiativrikedom, stresstålighet, noggrannhet, förmåga att arbeta effektivt och systematiskt samt samarbetsförmåga. Egenhändigt undertecknade ansökningar bör vara ÅAS kansli (Tavastgatan 22, 20500 Åbo) tillhanda senast den 21 oktober 2011 kl. 15.00. Ansökningshandlingarna returneras inte. Studentkårens fullmäktige beslutar om årsfestmarskalk 2012 på sitt möte i Åbo den 14 november 2011. För mera information vänligen kontakta årsfestmarskalk 2009 Marika Häggman, e-post marika.haggman@abo.fi eller generalsekreterare Riina Lappalainen, tfn: 0400‑22 68 26, e-post: gs-karen@abo.fi. Kårval 2011 - 1.2.11 - JUST A CLICK AWAY

Bullen 


NATIONER Österbottningar och vänner! Idag, tisdag, 18.10 säljer vi biljetter till Plättfesten, kl. 12-13 i Gado. Själva Plättfesten går av stapeln 29.10 kl. 20 och priset för medlemmar är 15 euro, icke-medlemmar betalar 17 euro. Ett annat evenemang som ni inte får missa är 80-talskväll med The Parties 28.10 kl. 20 och framåt i Gado! Det blir en releasefest med 80-talstema då bandet The Parties spelar nya låtar samt visar sin nyinspelade musikvideo. Ännu vill jag också påminna om ÖN:s innebandyturer på torsdagar kl. 21-22 i Kastun koulu, tag kontakt med joabjork@abo.fi eller anna.vuoria@novia. fi om ni har frågor! Men nu, spring och ställ er i kön för att köpa biljetter! / Infosekreterare Lina NyläNNingar och väNNer! Anmälningslistan på NN’s Future Career sitz är nu uppe på hemsidan! Anmäl anmäl! Klä ut er till det ni alltid velat bli ”som stora”. Befinn er därefter på Sode, tisdagen den 1.11 fr.o.m. kl 19:00, för att fira alla våra drömyrken. Kom i tid så ni inte får sparken! För NN’s ABI-Mässa, den 29.10, behövs några fina personer som kan presentera sin akademiska inriktning vid ÅA. Dessutom behövs nattvakter till skolan Bullen 

var abina övernattar efter sitzen. Anmäl intresse till nn@abo.fi! Ifall ni saknar ägodelar efter gulisintagningen kan ni besöka oss på specialföreningskansliet vid Kåren onsdagar kl. 12-13. / Spamqvist

FAKULTETSFÖRENINGAR Hejssan KK:are! Nu är den undertecknade äntligen både fysiskt och psykiskt tillbaka i Finland från KK:s super xqrr till Genève. Jag vill tacka alla som var med och gjorde resan oförglömlig! Merci Bacardi! Nästa vecka ordnar Teknologkomissionen en beer pong samt bastukväll med andra åboteknologer onsdagen 26.10. kl 18 @ Sode. Anmälningen hittar du från evenemangets FB-sida. Kom med och get your balls rolling! Och vill ännu påminna alla om att anmälningen till årets bästa fest, det vill säga KEMISTBAALEN den 12.11, är öppen. Det här är en fest som man inte kan missa! Mera info hittar du från vår nya hemsida kemistklubben.abo.fi. Puss o kram, VO Anni Höst SF:are! Hösten har kommit! Lyckligtvis har ni alla SF:are er kära SF-klubb som tar hand om er och ordnar evenemang som

Kårval 2011 - 1-2.11 - KANDIDATERNA NU PÅ KARVAL.ABO:FI


får er höst att löpa smidigare. Den 26.10 ska ni alla besöka The Monkey och tidigare på kvällen är det Kåren som gäller där det blir Valpub, Jo/Nej challenge och allt möjligt annat roligt. Ta studierna på allvar, men kom ihåg att besöka våra evenemang då ni hinner! //Jens

så klä dig som när du gick på disco som 15-åring och kom med och dansa på The Monkey! Biljetterna kostar 3 euro vi dörren och 2 euro vid förhandsköp på Stadgas kansli tisdagen 18.10 13-14, onsdagen 19.10 1718.

Morjenttes MKiter! Förra veckan besökte en grupp MKiter Finlands största studieevenemang, Hämeenkadun Appro i Tammerfors och roligt var de! :) Igår var det företagsbesök till Nitro ”The uusmediatoimisto”. MKs kommande evenemang: lärarmiddag (to 20.10), Dammiddag (fre 28.10) och MK-Kryssning (2-3.11). Mer information om evenemangen kommer på anslagstavlan och via veckomejlet! Ha en bra fortsättning på dagen! //Ammi

MUSIKFÖRENINGAR

ÄMNESFÖRENINGAR Stadgeiter och Övriga se hit! Stadgas årsfestvecka går av stapeln vecka 42! Denna vecka har vi en massa bra program förutom veckans höjdpunkt jubileumsårsfesten lördagen den 22.10! Sina 15 år till ära inbjuder Stadga ALLA till TEINIDISCO på The Monkey den 19.10!! Kommer du ihåg hur det var att gå på disco när du var 15 år? Dessa minnen vill vi återuppliva, Kårval 2011 - 1.2.11 - JUST A CLICK AWAY

Tjohej! Och så var kvartettävlingen över, och bra gick det! :) Nu är det stämövning idag, tisdag, som gäller. Alla alter börjar öva kl. 18.30 och alla sopraner kl. 19.30. På onsdag har vi sen övning tillsammans med BD kl. 19.00 i Gado. Sedan fortsätter tisdagsövningarna som normalt igen. /Mia Banditer.. två succékeikkor avklarade, ännu en på Stadgas årsfest på lördag, sen har vi årsmöte där nästa styrelse väljs med efterföljande fest fredagen den 28, dit kommer förstås alla aktiva banditer! //Propagandaministern

Bullen 


ÅA motion

D omus I dro t t ska n s l i

M o t io n si n s t ruk t ör C ar l M y rb e rg säkras t a n t räffbar på D omus , d e n 1 8 . , 1 9 . , 2 0 . sam t d e n 2 4 . 1 0 . k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . D e n 2 1 . 1 0 . i V aasa . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . Emai l : car l . m y rb e rg @ abo . fi

AKTUELLT

Kontinuerlig verksamhet: JUMPPORNA PÅ M & M (Kalevavägen 15) Spinning: Måndagar kl. 18.50.-19.50. BodyStep: Tisdagar kl. 19.15.-20.15. BodyPump: Onsdagar kl. 16.20.-17.20. BodyCombat: Torsdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet måste uppvisas i kassan. CAPOEIRA På Kåren tisdagar kl. 19.30.-21.00. 22 euro för 10-gångerskort. LÄNKBASTU Från Domus varje onsdag kl. 18.30. Bastu efteråt för damer och herrar. Vi delar upp oss i grupper och löper olika långa sträckor. Allt mellan 5 och 15 km. ISHOCKEY Tillsammans med TY torsdagar kl. 15.00.-16.00. i Kuppis ishall. NIA Tisdagar kl. 19.45.-21.00. på Eriksgatan 22. 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. POWER YOGA På Kåren måndagar kl. 16.45.17.45. (nybörjare) samt tisdagar kl. 17.00.-18.30. (längre hunna). 19 euro för 10-gångerskort. SALSA På Kåren måndagar kl. 19.30.-21.00. (nybörjare) samt onsdagar kl. 19.30.-21.00. (längre hunna). 19 euro för 10-gångerskort. TBC (TOTAL BODY CONDITION) På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. Kostar 19 euro för 10-gångerskort.

ZUMBA På Kåren onsdagar kl. 17.15.-18.15. (nybörjare) samt onsdagar kl. 18.20.-19.20. (längre hunna). Kostar 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.00.-19.00. samt söndagar kl. 20.00.22.00. Nya spelare kan anmäla sig till idrottskansliet. 10-GÅNGERSKORTEN I JUMPPORNA Samma kort kan användas i Zumba, TBC, Salsa, Power Yoga, Showdans och Nia. Capoeiran har skilda kort. CHEERLEADING Tisdagar kl. 21.00.-22.00. i Cygnaeus samt torsdagar i Katedralskolan kl. 20.30.22.00. VOLLEYBOLL, ALLMÄN TRÄNINGSTID Tisdagar i Raunistula kl. 21.00.-22.00. BASKET Intresserade av Basket (både damer och herrar) kan anmäla sig till idrottskansliet. Behövs flera personer, för att vi ska kunna återuppta träningarna. QI GONG En grundkurs arrangeras i Åbo den 29.30.10. ÅA sponssar så att du betalar 70 euro själv för introduktionskursen och höstens träningar. Anmälningar till idrottskansliet, varifrån också mera info. COOPERTEST (Isaskar) Planerat datum den 08.11. Mera info inom kort. TENNIS, ÅA-MÄSTERSKAP Planerat datum den 10.-11.11. Mera info inom kort.

SHOWDANS På Kåren tisdagar kl. 18.30.-19.30. 19 euro för 10-gångerskort.

N Ä R M A R E I N F O PÅ Bullen 

www.abo.fi/student/motion

Kårval 2011 - 1-2.11 - KANDIDATERNA NU PÅ KARVAL.ABO:FI


Sista chansen att komma med i Projektiässät! Vill du komma med och lösa verkliga uppgifter hämtade ur arbetslivet? Vill du bättra på ditt projektkunnande? Vill du lära dig teamarbete och att fungera i en tvärvetenskaplig miljö? Vill du få arbetserfarenhet och en fot in i arbetslivet? ...och på köpet kanske skaffa några studiepoäng? Projektiässät har som mål att förbättra placeringen på arbetsmarknaden i närområdet för Åboregionens högskolestuderanden. Olika arbetsgivare erbjuder projektarbeten som tvärvetenskapliga studerandegrupper får lösa under vårens lopp. Före du börjar jobba med utvecklingsarbetet får du under hösten gå en förberedande kurs som utvecklar dina projekthanteringskunskaper. Intresset för projektet bland arbetsgivare och andra uppdragsgivare har varit enormt och nya projekt har presenterats åt oss kontinuerligt. Därför söker vi nu ytterligare intresserade bland studeranden som önskar delta. För tillfället har vi tillräckligt med studeranden för ungefär 2/3 av de ca 30 utvecklingsuppdrag som olika uppdragsgivare erbjudit oss. Detta öppnar alltså ännu dörren för totalt kring 30 studeranden - oberoende av vilken studieinriktning du har. Bekanta dig närmare med Projektiässät och de olika utvecklingsuppdragen på http://projektiassat.utu.fi och berätta för oss vad du kan och vad du är intresserad av, så försöker vi hitta ett lämpligt projekt åt dig! Inom alla projekt finns det tyvärr inte längre lediga platser men namnge gärna några preferenser bland projekten som du tycker låter mest intressanta! Mer info: http://projektiassat.utu.fi Jan Kraufvelin, Åbo Akademi, 050-536 5886, jan.kraufvelin@abo.fi Sanna Tuominen, Turun Yliopisto, 040-518 0653, satuomin@utu.fi Mikko Niskanen, Turun AMK, 040-355 0802, mikko.niskanen@turkuamk.fi Skicka din fritt formulerade ansökan och meritförteckning så fort som möjligt, men allra senast fredagen den 28.10.2011, till rekry-asiakaspalvelu@utu.fi . Rubriksätt din ansökan ”Projektiässät-hakemus”. Glöm inte att i ansökan berätta vilken typ av projekt som speciellt intresserar dig. Märk att utbildningen och övrig verksamhet inom projektet i huvudsak går på finska.

Kårval 2011 - 1.2.11 - JUST A CLICK AWAY

Bullen 


What’s going on? Händelsekalendern’

Tisdag - 18.10

Lördag - 22.10

Sopoutskottsmöte Östra Finlands Nations XLIV årsKl. 13. Kårens vind och Havtornens fest mötesrum. Stadgas XV jubileumsårsfest Mibi-utskottsmöte Kl. 14. Kårens vind och Havtornens Vi gratulerar. mötesrum.

Valda studentrepresentanter Kårstyrelsen har på möte 27/11 valt: - Anna Albrecht och Fredrika Jansson till studentrepresentanter i ledningsgruppen för Turku School of Behavioral Sciences för en mandatperiod på två år fr.o.m. ÅA:s och TY: s rektorers beslut om utnämning av ledningsgruppen. Bullen 10

Kårval 2011 - 1-2.11 - KANDIDATERNA NU PÅ KARVAL.ABO:FI


editorial

bullen in english

It’s good to be the king of languages When you are born as a Swedish-speaking Finn you automatically know three languages – or atleast have good chances of learning these. In school you’ll learn to speak Finnish and English. And with Swedish as your mother tongue the doors are open for even more languages. It’s truly a good thing to know other languages. Although English is pretty universal it doesn’t beat the fact that having a conversation with a stranger with his own language often works as an ice-breaker. Also it’s also a sign of intelligence to know many languages. For example Pope John Paul II knew about seven or eight languages – probably not all fluently but it’s still quite an achiviement. I know four languages pretty well. Or atleast I thought so when I went to southern Germany working for the summer last year. The work was great and the people were friendly but I had a hard time conversating with my collegues. Understanding text was no problem but hearing the language was too much. As some of you might know the accent is different in southern Germany and the German we learn in school is spoken in the northern parts of Germany. But anyhow I was a little disappointed with myself. So the following semester I decided to learn German properly and to take some courses in it. Although I know some German from before I started to learn the language from beginning. There’s no doubt that it has been a lot of work but at the same time it’s

Kårval 2011 - 1.2.11 - JUST A CLICK AWAY

been really interesting - especially when our teacher introduced two tutors to the group. These two lovely tutors visit us from time to time and simply just discuss with us in German. It’s quite funny how much you actually understand at this point. But let’s see it the other way. A foreigner moving to Finland to work or study, which language should this person choose to learn? I would definitely recommend to learn Finnish, regardless how hard it’s to learn it properly. Exchange students at Åbo Akademi University should not be fooled by the Swedish-speaking environment they get used to here at this university. Finnish is still the the language that majority of Finland’s population speak. I am not saying that can’t manage without Finnish, but it will make life easier here. But should also not forget that Swedish is still good to know and most of the Finns know some of it. I once heard that Swedish is the “English of the Nordic countries” and that is not far from the truth. Many people probably don’t understand that it is easier to get along with just the Swedish language than English in countries like Sweden, Denmark or Norway. Finally it’s never wrong to learn more languages and you should when you still are young. It might require a lot of work but when you get to the point that your linguistic skills come to use you will feel good– like a king of languages.

Benjamin Rydgren Executive Board Member for Internal Affairs and Student Activities stua-karen@abo.fi

Bullen 11


TACK TILL ALLA SOM DELTOG I BLODGIVNINGSKAMPANJEN I Åbo gav 75 personer blod på Kåren, varav 30 för första gången! I Vasa donerade 13 personer blod under kampanjveckan. Röda Korsets Blodtjänst var mycket nöjd med resultatet och tackar alla för deras deltagande. Totalt deltog 30 av ÅAS specialföreningar i tävlingen. De tio föreningar som gav mest blod var: SF-Klubben Österbottniska Nationen Amerikansk Fotboll vid Åbo Akademi DaTe KK Pedavoces Sigma Kleio MK Politivas

14 11 9 5 5 5 4 4 4 4

Vinnaren i blodgivningstävlingen är alltså

Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. SF-Klubben får en vandringspokal - någonting att försvara (och eftertrakta) vid nästa blodgivning.

Bullen 22 2011  
Bullen 22 2011  

Bullen 22 2011

Advertisement