Page 1

vecka 38 20.9.2011 nummer 18

PROJEKTMEDEL HÖSTEN 2011 Åbo Akademis Studentkår delar årligen ut sammanlagt 3100€ i projektmedel. För höstens utdelning finns 1635€ kvar att dela ut. Projektmedel utdelas på basis av en fritt formulerad ansökan med bifogad kostnadskalkyl. Projekt som prioriteras i år: - Projekt vilka för närmare och ökar samarbetet med Åbo och Vasa kampus - Registrering av förening hos patent- och registerstyrelsen - Projekt som främjar studerandes hälsa - Projekt som gynnar integrationen av nya och utländska studerande - Projekt som tar ÅAS jämlikhetsplan i beaktande ÅAS beviljar inte projektmedel för exkursioner eller föreningarnas ordinarie verksamhet. Ansökningsdeadline är 28.10.2011 klockan 15.00. Ansökan lämnas in till kårkansliet i Åbo eller Vasa. Rapport över användandet av projektmedlen bör inlämnas i efterhand åt ÅAS styrelse senast 1.12.2011. För mera information gällande utdelning av projektmedel vänligen kontakta ÅAS studentansvarige Benjamin Rydgren, tfn: 02-215 4561, e-post: stua-karen@abo.fi.


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

Telefonnummer:

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

tisdag

lov.

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Kansliet: 06 324 7520 Verksamhetsledare Marcus Beijar: 050 3577 832

Styrelsen: Styrelseordförande: Zacharias Aarnio, so-karen@abo.fi Viceordförande: Niklas Kamila, Vo-karen@abo.fi Socialpolitiskt ansvarig i Vasa: Ebba Håkans, sav-karen@abo.fi SOCIALPOLItiskt ansvarig i åbo: Martina Gardberg, saa-karen@abo.fi Högskolepolitiskt ansvarig i Vasa: Alexandra Furu, hav-karen@abo.fi högskolepolitiskt ansvarig i åbo: Taika Lapintie, haa-karen@abo.fi studentansvarig: Benjamin Rydgren, stua-karen@abo.fi

veckans..

varje

och

specialföreningsinlägg

Vid

Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelsen:02 215 4651

utkommer

helgdagar

www.fontanaclub.com

S e kr e t aria t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: petra lindblad, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Fullmäktige: Ordförande: Anna-Kajsa Blomqvist, fo-karen@abo.fi


Ledaren Det börjar med hösten Nu när studierna börjar komma i gång och vi börjar vänja sig vid vardagen, är det inte dags att varva ner och börja deppa. Istället för att sjunka in i den höstliga dvalan, är det dags att engagera sig. Ny start, nya vindar. Desto aktivare man själv är, desto mindre påverkar yttre faktorer som regnet och mörkret på ens humör. Det blir intressantare att sitta på en föreläsning om man ser på det från en annan synvinkel. Hur skulle man kunna göra undervisningen annorlunda, vad är det som gör att någon föreläsning är intressantare än en annan? Har det någon skillnad om man redan på förväg vet vad föreläsningen kommer att handla om och kan ställa uttänkta frågor på föreläsningen? Kan föreläsaren svara på dessa frågor eller måste de kollas upp? Utmana dig själv och dina medstuderande till att vara aktiva. Kom ihåg också att kritisera och ifrågasätta. Kan det faktiskt vara såhär? Något som diskuteras på föreläsningen blir lätt kvar i minnet och man minns svaret även på tenten och i senare skeden. Kanske någon annan i föreläsningssalen undrar över just samma sak. Var aktiv och kräv svar och orsaker. Det blir mycket intressantare då. Aktivera dig också utanför studierna. Hitta en ny hobby eller börja en ny idrott. På hösten är det bra att börja något nytt då det finns många andra nya med. ÅA-motion erbjuder många fina alternativ. Det är även viktigt för studiernas framgång

att ha en bra kondition och goda sociala relationer. Det finns olika vägar att aktivera sig. Men för att fatta konkreta beslut och faktiskt få göra en skillnad, är det klaraste sättet att aktivera sig inom kårpolitiken. Nu börjar de olika grupperingarna samla ihop sina listor inför kårvalet. Kolla igenom vad som intresserar dig, eller varför inte själv starta en egen gruppering? Samla ett gäng liksinnade och bli invalda i kårfullmäktige, ni kan vara med och påverka er vardag.

Utmana dig själv och dina medstuderande till att vara aktiva. Nu är det första gången fullmäktiges mandatperiod är två år, och antalet ledamöter är minskat till 25, vilket betyder att det är desto mer prestigefyllt att ha varit medlem av Åbo Akademis Studentkårs fullmäktige. Men kom för all del ihåg att hösten inte är depressionens tid, utan en början på något nytt. Visa att solen inom dig skiner starkare än den på himlen. Ett leende på dina läppar i ur och skur kanske smittar av sig på personen som kommer emot på gatan. Njut under hela din studietid och ta ut allt av det som du kan.

Taika Lapintie Högskolepolitiskt ansvarig i Åbo haa-karen@abo.fi

Bullen 


Insändare Föreläsningar inte alls ineffektiva Som styrelseordförande Zacharias Aarnio skriver i sin ledare1 håller vi med om att undervisningsmetoderna på vår akademi kunde utvecklas. Alla studerande har sina egna inlärningsmetoder och därför är det viktigt att undervisningen är mångsidig. Aarnio lyfter bl.a. fram projektkurser och workshops, något som vi också understöder. Dock delar vi inte Aarnios syn på föreläsningar som undervisningsmetod. Han poängterar betydelsen av självständig informationssökning, aktivt tänkande och problemlösning som det bästa sättet att lära sig, och enligt Aarnio är således föreläsningar bland de ineffektivaste lärosätten. Till skillnad från Aarnio anser vi att föreläsningar är en utmärkt undervisningsmetod eftersom studerande kommer i direkt kontakt med föreläsaren. På föreläsningar får man omedelbar respons genom att ställa frågor, ifrågasätta och diskutera, inte enbart med föreläsaren utan också med sina medstuderande. Vi vet inte hurudana föreläsningar Aarnio har deltagit i men våra erfarenheter av dessa är till största del väldigt positiva. Vi håller inte med Aarnio i hans åsikt angående professorernas del i undervisningen. Visst är forskning en av professorns viktigaste uppgifter men vi anser också att professorerna spelar en viktig roll i att väcka intresset för ämnet i fråga. Professorer är de verkliga experterna och sitter på mycket kunskap. Ju tidigare denna kunskap förmedlas åt studerande desto bättre. Som ett exempel kan nämnas vår egen institution i Vasa där professor Göran Djupsund håller en grundkurs åt gulnäbbarna. Något som uppskattas av både professor och studerande.

Bullen 

Med den här insändaren vill vi lyfta fram vikten av att erbjuda olika undervisningsmetoder och att föreläsningar som undervisningssätt inte ska underskattas. Jonna Lindqvist & Anna-Kajsa Blomqvist Statskunskapsstuderande

SO svarar: Jag tackar Blomqvist och Lindqvist för insändaren, det är underbart fint att vi har en riktig diskussion i Bullen! En bra föreläsning är en bra föreläsning och utan tvivel kan Göran Djupsund, Alf Rehn och Johan Werkelin, vars kurs i allmän kemi jag själv har gått, hålla utmärkta och bra föreläsningar. Tyvärr delar jag inte Lind- och Blomqvists uppfattning om att största delen är väldigt positiva upplevelser, dock inte har de varit alltför negativa heller. Jag påstår inte heller att föreläsningar är totalt onödiga, de behövs för att presentera ämnet, men det finns bättre sätt att på riktigt lära sig. Mellan ämnen finns det nog stora skillnader – offentlig förvaltning lämpar sig säkert bättre att lära sig på föreläsningar än värmeteknik. Professorerna kan och bör inkluderas i undervisning men ifall studerandena skulle vara mer självständiga kunde professorernas och de andra lärarnas arbetsmängd kanske minskas och samtidigt uppnås ett bättre läroresultat. Avslutningsvis vill jag be om ursäkt om jag har generaliserat för mycket, jag skriver från en kemists synvinkel. Vi märker här att det skulle vara önskvärt att institutionerna själva skulle utveckla sin undervisning – en maktorder uppifrån kan vara mycket bra för en institution men alldeles dum för en annan. Zacharias Aarnio Kemiteknikstuderande

Bullen nr. 17/2011. Länk till elektronisk version finns bl.a. på ÅAS hemsida och fanpage på Facebook. red. anm. 1


Hej du humanist, hankeit, ingenjör, visionär! Vill du bättra på ditt projektkunnande, få arbetserfarenhet och kanske även studiepoäng? Vill du komma med och lösa verkliga uppgifter hämtade ur arbetslivet? Projektiässät har som mål att förbättra placeringen på arbetsmarknaden för Åboregionens högskolestuderanden i närområdet. Olika arbetsgivare erbjuder projektarbeten som tvärvetenskapliga studerandegrupper får lösa. Före du börjar jobba med projektarbetet får du gå en förberedande kurs som utvecklar dina projekthanteringskunskaper. För tillfället söker vi totalt kring 50 studeranden med något av följande: Intresse för Rejäl Handel Kunskap om ”branding” Ledarskapskompetens Kunnande från metallbranschen Kommunikationsfärdigheter Kunskap om sociala medier www-kunnande Erfarenhet av organiserandet av evenemang/konferenser Kunskap om byggnadsbranschen Marknadsföringsfärdigheter Kännedom om Ryssland Kompetens inom budgetering och bokföring Intresse för må-bra verksamhet Kompetens gällande trådlös teknik Expertis inom produktdesign och användbarhetsplanering Ovanstående är bara en del av de färdigheter vi behöver – berätta du för oss vad du kan och vad du är intresserad av, så försöker vi hitta ett lämpligt projekt åt dig! Mer info:

http://projektiassat.utu.fi Jan Kraufvelin, Åbo Akademi, 050-536 5886, jan.kraufvelin@abo.fi Sanna Tuominen, Turun Yliopisto, 040-518 0653, satuomin@utu.fi Mikko Niskanen, Turun AMK, 040-355 0802, mikko.niskanen@turkuamk.fi

Skicka din fritt formulerade ansökan och meritförteckning senast den 21.9.2011 till rekryasiakaspalvelu@utu.fi . Rubriksätt din ansökan ”Projektiässät-hakemus”. Glöm inte att i ansökan berätta vilken typ av projekt som speciellt intresserar dig. Märk att utbildningen och övrig verksamheten inom projektet i huvudsak går på finska.

Bullen 


NATIONER NyläNNingar och väNNer! Nu är anmälningen öppen för NN’s legendariska och oförglömliga gulisintagning och -sitz! Anmäl er på hemsidan nylandskanationen.org, eller på Gulnäbbsakademin den 22.9 på Kåren vid vårt bord. Själva intagandet och sitzandet inträffar den 4.10. Ifall intagningen är redan ett glatt minne i historien kan man t.ex. anmäla sig enbart på gulissitzen. Dessutom efterlyses punkthållare! Alla med! Ni når styrelsen igen på Specialföreningskansliet vid Kåren, onsdagar mellan kl.12-13. Kom och tala med oss faceto-face eller maila oss på nn@abo.fi vid frågor. Glöm inte heller att betala medlemsavgiften och bli den mest awesome medlemmen i NN! /Spamqvist

FAKULTETSFÖRENINGAR Tjena KK:are! Nu har sommaren vuri o furi och hösten har officielt börjat med regn o (snart) slask. Jag hoppas att alla har haft det kul på sommaren och om inte det så åtminstone fått lite fickpengar :) Den här veckan händer det massor igen. 23 tappra KK:are/dateiter far på en xqrr till Genève den 22.9. och dom som inte vågar komma med till Schweiz kan istället fara till MonKKey på SF, KK Bullen 

& MK:s Back to school party fr.o.m. kl 22. Samma kväll ordnas även gulisakademin på Kåren kl 18-21. Välkommen ännu allihopa, både gamla och nya KK:are, till Åbo. Syns i kansliet! Pusi pusi, VO Anni Hejsan SF:are! Hösten är här, vilket betyder studier och studieliv! Hoppas hösten har förlöpt bra för alla så här långt. Aktiva gulisar verkar vi i alla fall ha, vilket betyder grymma fester och allmänt bra tider inom klubben. Nu på torsdag ska ni alla komma ihåg att besöka The Monkey, eftersom SF ordnar ett Back to School party tillsammans med KK och MK. Alla dit och festa loss! Tidigare på kvällen får ni och speciellt gulisarna gärna besöka guliskaademin på Kåren där SF självfallet ställer upp med ett bord. Ha en trevlig fortsättning på hösten! /Ina-Uta Jens

ÄMNESFÖRENINGAR Hej Stadgeiter! Vi har haft ett par roliga veckor bakom oss då vi lärt oss känna våra nya fina gulisar! Vi gillar er och hoppas att kommer att trivas i Stadga! =) Denna vecka bär det av till huvudstaden på en liten miniexkursion då vi skall träffa våra samarbetspartners på olika


advokatbyråer och för övrigt också ha en rolig dag i storstaden! Stadga kommer att finnas på gulnäbbsakademin så missa inte oss utan kom förbi och hälsa på, i samma veva kan du också till exempel köpa halarmärken.

MUSIKFÖRENINGAR Kom och lyssna på Florakörens övning! Är du intresserad av att sjunga i Florakören och nyfiken på hur en övning går till? Kom och lyssna på vår ÖPPNA ÖVNING! När? Tisdag 20.9 kl.19.30 - 20.00. Var? Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, sidoingången. För att störa övningen så lite som möjligt träffas vi vid ingången kl.19.25 och går in tillsammans. Vid frågor kontakta viceordföranden Elisabeth Glatz eli. glatz@gmail.com Efter att ni lyssnat på övningen och självfallet bestämt er att sjunga in så skall ni göra det den 26.9 kl. 18.00. Mer info hittar ni på www.florakoren.fi och succén fortsätter.. Denna onsdag har vi partaj på Borgen! Alla banditer med! För övrigt kan man dyka upp på banditernas måndagsövning när som helst under året om man spelar ett instrument och vill vidareutveckla sina musikaliska förmågor... //The Minister

Kulturella, religiösa och ideella föreningar HGs de nyarnas kväll är i Studentbyn onsdagen, den 21 september kl 18 (fel tid tidigare!) på VYs festlokal (Inspektorsgatan 4 B innergård). Alla är hjärtligt välkomna! Första mötet i oktober är på bar Three Beers i Studentbyn måndagen, 3.10. kl 19. Kolla också www.homoglobiini.fi!

POLITISKA FÖRENINGAR Liberalt sinnade vänner! Hösten har rullat igång med full fart! LSK i Åbo ser fram emot en spännande och händelserik höst. Med oss hoppas vi att se gamla bekanta, nya bekanta, och ett speciellt välkommen åt årets gulisar! En del av er träffade vi under intagningarna, och så syns vi nästa gång på Gulisakademin 22.9 där vi ställer upp bord! Kom gärna förbi för att säga hej; lär känna oss och föreningen, se vad vi har att bjuda på och investera i ett halarmärke! Kanske har du tankar eller frågor kring kårvalet? Eller några önskemål om höstens verksamhet? Eller bara småprata i största allmänhet - varmt välkommen! Håll utkik efter fler evenemang på kommande! Ni hittar mer om LSK på nätet, www.liberal.fi och Facebook-sidan “Liberala Studerande LSK” - hör gärna av er för intresse och/eller frågor kring vad vi gör! - Styrelsen Bullen 


ÅA motion

D o m u s I dr o t t ska n s l i

M o t i o n si n s t r u k t ör C ar l M y rb e r g s ä kras t a n t r ä ffbar på D o m u s , 2 0 . , 2 1 . , 2 2 . , 2 3 sam t d e n 2 6 . 0 9 . k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . Emai l : car l . m y rb e r g @ fi

AKTUELLT

JUMPPORNA PÅ M & M (Kalevavägen 15) Spinning: Måndagar kl. 18.50.-19.50. BodyStep: Tisdagar kl. 19.15.-20.15. BodyPump: Onsdagar kl. 16.20.-17.20. BodyCombat: Torsdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet måste uppvisas i kassan. FLERA MED! CAPOEIRA Första gången den 20.09. På Kåren tisdagar kl. 19.30.21.00. Gratis den 20.09. samt den 27.09. Efter det 22 euro för 10-gångerskort. LÄNKBASTU Från Domus varje onsdag kl. 18.30. Bastu efteråt för damer och herrar. Vi delar upp oss i grupper och löper olika långa sträckor. Allt mellan 5 och 15 km. GOLF, ÅA-MÄSTERSKAP Både scratch och poängbogey. Arrangeras i Pargas den 27.09. kl. 09.00. framåt. Anmälningar till idrottskansliet senast den 20.09. kl. 15.00. ISHOCKEY Tillsammans med TY torsdagar kl. 15.00.-16.00. i Kuppis ishall. NIA Tisdagar kl. 19.45.-21.00. på Eriksgatan 22. Gratis ÄNNU den 20.09., efter det 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. POWER YOGA Ingen Power Yoga den 20.09. SALSA På Kåren måndagar kl. 19.30.-21.00. (nybörjare) samt onsdagar kl. 19.30.-21.00. (längre hunna). Gratis fram till den 21.09., efter det 19 euro för 10-gångerskort. TBC (TOTAL BODY CONDITION) På Kåren måndagar kl. 18.00.-19.00. Kostar 19 euro för 10-gångerskort.

N Ä R M A R E I N F O PÅ Bullen 

ZUMBA På Kåren onsdagar kl. 17.15.-18.15. (nybörjare) samt onsdagar kl. 18.20.-19.20. (längre hunna). Gratis fram till den 21.09., efter det 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.00.-19.00. samt söndagar kl. 20.00.-22.00. Om det finns tillräckligt spelare så anmäls laget till Miesten Aluemestaruussarja. Nya spelare kan anmäla sig till idrottskansliet. 10-GÅNGERSKORTEN I JUMPPORNA Samma kort kan användas i Zumba, TBC, Salsa, Power Yoga, Showdans och Nia. Capoeiran har skilda kort. CHEERLEADING Tisdagar kl. 21.00.-22.00. i Cygnaeus. SHOWDANS På Kåren tisdagar kl. 18.30.-19.30. Första gången den 20.09. Gratis den 20.09. samt den 27.09., efter det 19 euro för 10-gångerskort. SÄHLY (Isaskar) Anmälningar till ÅA-serierna (dam, herr) senast den 04.10. kl. 15.00. VOLLEYBOLL (Isaskar) Anmälningarna till ÅA-serierna (dam, mixed, herr) senast den 07.10. kl. 15.00. VOLLEYBOLL, ALLMÄN TRÄNINGSTID Tisdagar i Raunistula kl. 21.00.-22.00. TERRÄNGLÖPNING (Isaskar) Arrangeras fredagen den 07.10. kl. 12.00. i Idrottsparken. Löps den s.k. Karikkolänken, ett varv (1.400 m). 3mannalag, om man vill så kan man också delta enbart individuellt. Anmälningar till idrottskansliet senast den 06.10. kl. 12.00.

www.abo.fi/student/motion


MOTIONSGRUPPERNA SÖKER FLER DELTAGARE Under vecka 39 startar grupper ledda av motionstutorer, som samlas en gång per vecka med roliga, nya och kanske också bekanta motionsgrenar. Gruppen kan själv påverka vad som görs och provas. Verksamhet försöker göras till största delen gratis. Kom och prova på nya upplevelser tillsammans och få nya kompisar. Anmälningar till ssu-karen@abo.fi. Platserna fylls i anmälningsordning senast under vecka 38, så agera snabbt. Psst... Du behöver inte ha tidigare erfarenheter och kunnande om motion och olika grenar. Däremot är det nödvändigt att binda sig till gruppen.

LEDIGANSLAGNING Åbo Akademis Studentkår STUDENTREPRESENTANTER

FÖRVALTNINGSORGAN: Ledningsgruppen för Åbo Akademis interna fysiska miljöarbete POST: Två studentrepresentanter, en i Åbo och en i Vasa FÖR PERIODEN: Åborepresentanten 1.1.2012 - 31.12.2012, Vasarepresentanten 30.9.2011 - 31.12.2012 SISTA ANSÖKNINGSDAG och -TID: torsdagen 29.9. kl. 15.00 BESKRIVNING AV UPPGIFTEN: Ledningsgruppen för akademins interna, fysiska miljöarbete skall

befrämja verkställigheten av akademins miljöplan och miljöprogram i samarbete med miljöansvariga vid institutionerna och enheterna, svara för behövliga anskaffningar och tillse att personalen och studenterna ges fortbildning och information beträffande miljöarbetet. Information om ÅA:s miljöarbete finns på www.abo.fi/miljo. SKICKA DIN ANSÖKAN MED INTRESSEMOTIVERING OCH MERITFÖRTECKNING TILL: högskolepolitisk sekreterare Petra Lindblad, hs-karen@abo.fi, meddela även matrikelnummer. NÄRMARE INFORMATION: Petra Lindblad, högskolepolitisk sekreterare, hs-karen@abo.fi, tfn:(02) 215 4655. ORT OCH DATUM: Åbo den 16 september 2011

Bullen 


What’s going on? Händelsekalendern’

Tisdag - 20.9 ÖN:s gulisintagning Deltagarna träffas kl. 17.30 på Kårens innergård och efter själva intagningen blir det eftersläpp på S. Anmäl er till intagningen på listan som hänger på ÖN:s anslagstavla i Gado. Observera att en anmälan via Facebook inte är giltig. Florakörens öppna övning Se deras spf-inlägg på sid 7.

man vanligen förknippar med en sitz. Eftersläppet består vanligen av live jam musik så man får gärna bringa med sig sitt blåsverk! Ses kl 19 på B!

Torsdag - 22.9 Gulnäbbsakademin i Åbo Kom och bekanta er med ÅAS specialföreningar. När? Torsdag 22.9. kl 18 - 21 Plats? Kåren Fritt inträde! SF, KK, MK - Back to School @ The Monkey

Onsdag - 21.9 Brahe Djäknars insjungning På Sibeliusmuseum kl. 18.00 ÖN säljer biljetter till sin sångsitz Biljettförsäljning inför ÖN:s sångsitz kl. 12-13 i Gado Axelbandets introducerande fest Idag är det dags för alla nya banditer (och gamla också för den delen) att komma på introduktionsfest kl 19 där ni får lära er våra festtraditioner. Axelbandet äter, dricker och sjunger snapsvisor men stilen och sångerna avviker något från vad Bullen 10

Glöm inte

AURARODDEN Onsdag 28.9 kl 16.00

Rodden sker på ån men det rekommenderas att man står på stranden om man vill se tävlingen, exempelvis någonstans vid teaterbron/krogbåtarna.


editorial

bullen in english

Operation Hunger Day Last week was Operation Hunger Day. Operation Hunger Day is the biggest annual collection in Finland organized by the Red Cross. The money goes to the Disaster Relief Fund and helps people all around the world after a natural disaster has hit, such as the drought in East Africa. I think Operation Hunger Day is a great way to remind people of all the millions of people around the world that are homeless, malnourished and have to go to bed hungry every day. In school, we always had some exotic food for lunch to remember Hunger Day and some money with us from home to donate to the Red Cross. I still remember Hunger Day from grade 1 in Primary School. We were served an exotic stew with rice. As we were 6-7 years old, we were not allowed to take the food ourselves and were instead served by the lunch lady. The lunch lady always put a lot of food on your plate, whether you liked the food or not. A majority of students in the class, including me, did not like the stew we were served that day, we thought it was inedible. We had to sit there in the dining room and were not allowed to leave the room to go out and play before our plates were empty. If it would have been any other day, we would have been allowed to throw away the food we didn’t eat, but not on that day, as it was Operation Hunger Day. Our teacher that supervised us told us that we should be happy to get food at all, and even for free, and said that we should instead think of all the starving children in Africa that would be happy to get our food. In the end, after almost our whole lunch break was over, we had finally finished eating our, now cold, stew and were allowed to go

outside and play, already dreading the food that was going to be served the next year on Operation Hunger Day. It has been proven that people only donate money to disaster funds when they actually see pictures of starving children on the television or in newspapers. Otherwise people forget that there are actually millions of people that are starving each day. For some people, it is only real when they see evidence of the disaster. I think this is terrible; the people in the starving areas don’t stop starving when there aren’t any newspapers or cameras around to report about it. My primary school teacher was right, they would have been really happy to even get a little bit of the food we eat every day. There are various other ways to help, not only by donating money so no one can claim that they do not have any money. If you study a language or want to freshen up your vocabulary, there is a great way to combine that with donating rice on www.freerice. com. For each right answer, 10 grains of rice is donated to people in need through the World Food Programme. This doesn’t cost you anything but a little of your time and right answers. Next time you have to eat something that you don’t like, don’t complain, be happy instead that you have food on your plate and a roof over your head. And if you see a person with a Red Cross vest collecting money, donate some of your coins as every little cent will help.

Martina Gardberg Executive Board member for Social Affairs, Åbo saa-karen@abo.fi

Bullen 11


Nyyti chill-spelkväll 27.9 kl. 17-20 Kåren i Åbo och Havtornen i Vasa Kom och chilla med oss! Vi umgås, spelar kort och brädspel. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla. Under kvällen kan du bara prata, chilla och ifall du vill, kan du spela något brädspel. Vi bjuder också på kaffe, te och saft. Ingen förhandsanmälning krävs. För mera information: ssu-karen@abo.fi

Bullen 18 2011  
Bullen 18 2011  

Bullen 18 2011

Advertisement