Page 1

vecka 17 24.4.2012 nummer 13

Studieklimatundersökningen

Vad smakar ditt ÅA?

Berätta för oss om hur du upplever dina studier och din studiemiljö. Enkät för studerande på 1, 3 och 5 studieåret. Mer om undersökningen: www.abo.fi/student/studieklimat


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

Telefonnummer:

varje

och

tisdag

lov.

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

specialföreningsinlägg

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt Vid

Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelsen:02 215 4651

utkommer

helgdagar

frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Havtornens kansli: 06 324 7225 Styrelsen: 06 324 7520

www.legioona.fi Styrelsen: Styrelseordförande: Raine Katajamäki, so-karen@abo.fi Vice ordförande: Jessica Nordback, vo-karen@abo.fi Styrelsemedlemmar: Ina Biström, INA-karen@abo.fi ALexander Nordling, Alexander-karen@abo.fi Marina Stenbäck, marina-karen@abo.fi Sonja Sunde, Sonja-karen@abo.fi Fullmäktige: Ordförande: Matias Kallio, fo-karen@abo.fi

veckans..

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

S e kr e t aria t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: Heidi HIetala, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Verksamhetsledare för havtornen: Marcus beijar, vl-havtornen@abo.fi


Ledaren Hur mycket skulle du betala för din utbildning? Under åren 2010-2014 har högskolorna i Finland möjlighet att under en prövningsperiod uppbära terminsavgifter vid engelskspråkiga magisterprogram. Försöket genomförs i praktiken på endast 27 olika magisterprogram runt om Finland, trots att 146 utbildningsprogram från början meddelade att de ville vara med om försöket. Det är inte alla deltagande som behöver betala, utan endast de som inte kommer från EU/EESområdet. Terminsavgifterna på de olika programmen har varierat mellan 3500–12000 euro, den vanligast förekommande avgiften har varit 8000 euro. När försöket nu hållit på i ungefär två läsår har både kritikerna och förespråkarna för terminsavgifterna börjat fråga efter resultaten av dessa försök. Finland är ett av de sista länderna i Europa som (ända fram till 2010) fortfarande hade avgiftfri utbildning för alla, vilket varit en stor bidragande orsak till att Finland är ett så välmående och förhållandevis jämlikt land som vi är idag. Vårt utbildningssystem är något som vi verkligen kunnat vara stolta över i internationella sammanhang och därför kändes det inte bra att höra att man nu funderar på att gå och rucka på en av systemets grundpelare. Så hur gick det med försöket? Tja, vissa har beskrivit det som en flopp och jag är beredd att hålla med. Statistiken och undersökningen över antalet studerande som betalar terminsavgifter ger oss inte särskilt bra svar över hur det egentligen gått, eftersom det år 2011 endast var 63 studerande i hela Finland som betalade för sin utbildning. På de flesta utbildningsprogram var det 0-2 personer som betalade för sin utbildning och på endast tre program deltog fler än tio betalande studerande. Antalet studerande som deltar i programmen är flera, men eftersom de universitet som deltog i försöket bör upprätthålla ett stipendieprogram för dessa studerande, så var det sist och slutligen väldigt få som behövde betala själv. Resten stod universiteten

för. På Aalto-universitet fanns det först tre betalande studerande och sedan en, efter att två stycken beviljats permanent uppehållstillstånd och därefter inte hör till den kategorin som behöver betala. Försöket har inte varit ekonomiskt lönsamt, då antalet betalande studerande inte är tillräckligt många för att finansiera utbildningsprogrammens stipendieprogram. Allmänt har effekterna av försöket varit väldigt små. Riksdagen kommer i slutet av prövningsperioden att fatta beslut om ifall högskolorna i fortsättningen får uppbära terminsavgifter. Jag anser att man nog borde se över argumenten för terminsavgifterna och se vad dessa haft för effekt i exempelvis vårt grannland Sverige. Argumenten för terminsavgifter där har bland annat varit att svenska skattebetalare inte ska behöva subsidiera utländska studerandes utbildning. Universiteten har också vilja stärka sitt brand genom avgifterna, eftersom det på många håll i världen anses att utbildning man betalar för är bättre. Man har dock kanske inte insett hur viktigt det har varit med den kostnadsfria utbildningen för att locka de utländska studerande till Sverige. Precis som Finland är Sverige ett kallt land där levnadskostnaderna är höga, även fast man inte betalar för utbildningen. Antalet sökande sjönk också med 80 % i Sverige när terminsavgifternas infördes och endast 29 % av de som erbjöds en plats tog emot den. Av de som började studera var det ungefär hälften som betalade för utbildningen. De positiva kommentarerna har allmänt varit få. På basen av dessa erfarenheter i Sverige och här hemma kan man fråga sig om vi faktiskt vinner något på att införa terminsavgifterna permanent, eller om det helt enkelt bara avskräcker studerande från att studera här.

Sonja Sunde Styrelsemedlem sonja-karen@abo.fi

Bullen 


FÖRENINGSPRESENTATION yoga och joggning. Biotica har som mål att också satsa på alkoholfria evenemang. Biotica Biotica firar sitt 35-årsjubileum i år i form av magnifik fest för att hylla sin verksamhet.

Antal medlemmar:ca 180, varav 50 aktiva Målgrupp: Biokemistuderande vid ÅA Grundad: 1977 web.abo.fi/karen/special/biotica/

Biotica är en intresseförening för biokemister och fungerar som en länk mellan studeranden och högre förvaltningar och fungerar samtidigt som ett stödjenätverk för den vilsna biokemistudenten. Föreningen ordnar studentfester och andra aktiviteter med andra föreningar samt exkursioner och olika sportevenemang som klättring, paintball, Bullen 


est m ns ande e p Wapderhåll g! un tidnin

5 . 1 4 . 9 2

ÅRG

ÅNG

S E IS R G R O U P R L VA ES :R E TA n e i t r a Sn k nära r a p

: 78

ra , vir e d ra r rvir r fö renite ö f kå ok ndb irande a h f En borgs val

ch de o

. g di

Priset är bara 1€ / st! Varje ägare till en ny Errores Bullen  deltar i lottning av två 3-dagars Ruisrock biljetter!


NATIONER

Sista anmälningsdagen är idag så ännu hinner ni anmäla er på nyÖ s t e r b o t t n i n g a r landskanationen.org, så nyländska damer ta tillfället i akt och kom med och vänner! Ikväll, tisdag, ställer och inled wappfirandet. På tal om ÖN till vårmöte kl. wappen vill jag även påminna er om 19 i Stora Auditoriet, att komma och titta på dragkampen ASA. På mötet väljs mellan NN och ÖN nästa veckas årsfestmarskalk, fanbärare, manlig måndag vid ån efter aurarodden. motionsansvarig, chefredaktör för Ha det bra! medlemstidningen Blade, revydra- Filippa gare, sångledare, pidroturneringsdragare, sommarträffsansvariga, FAKULTETSFÖRENINGAR vicevärdinnor/värdar samt medlemmar till årsfestkommittén, alumnHalloj KK nämnden, abiturientkommittén och Nu har ni chansen arkivkommittén. Dessutom kommer och motionera innan en arbetsgrupp för att omarbeta naWappen, Axelmarationens stadgar att väljas. Intreston ordnas på torsseanmälan eller frågor kan riktas till dag den 26.4. on@abo.fi. På Wappen får ni sen dåka Sjukt Idag är också sista chansen att an- mycket! Gulisarna kom ihåg Eldmäla sig till vinprovningen som går prowet den 29.4, det ska ni gå att få av stapeln imorgon onsdag 25.4 kl. bära era mössor med ära. Sedan på 19. Anmäl dig till Lucas Snåre, lsna- måndagen efter eldprowet ordnas re@abo.fi. det Teknolog-Wappmiddag på GaPå wappen sker den traditionsenliga dolinia. Hoppas alla som vill komma dragkampen mellan ÖN och NN vid hann anmäla sig. Wappen slutar på Aurabron. Kom och heja! tisdagen, när alla ska på en picnic Ha det bra! till vårdberget kl. 12. Info-Cecilia Hoppas alla kommer och njuta av wappen, i synnerhet gulisar, de nya Hej på er alla! teknologerna. Den här veckans fre- //VO Joni dag är det dags för NN:s dammiddag! Bullen 


Hej SF:are! Ikväll (24.4)beger sig en grupp på tio SF:are mot maktens korridorer i Bryssel. Det ska nog bli en trevlig resa och vi ska representera klubben på bästa möjliga sätt. Också vappen närmar sig sådär halvt hotfullt och i vappens anda kommer också den traditionella ESF-challengen. Årets tema är “Think outside the box” 10 lag på ca.4-6 deltagare får delta i tävlingen. Ifall det ännu finns utrymme i tävlingen och ni är intresserade så anmäl er så fort som möjligt! Mera information om allt detta & mer på SF-infomailet och www.sfklubben. com. Vänliga hälsningar //Tomi

IDROTTSFÖRENINGAR

Play ball! Vårens långa FMserie i amerikansk fotboll för studerande är förbi, så vi kan alla pusta ut. Efter grundserien som pågick största delen av februari och mars spelades finalmatcherna för både damer och herrar på söndagen 1.4. Åbo Akademis eget damlag IN10s vann FM-silver under finalen. Säsongen har varit tung med mycket blod, svett och tårar, men det finns en bra orsak varför man orkar vidare: Ni i publiken. Vi vill tacka alla våra lojala fans som hejat på oss under vårens matcher, börjandes med herrmatchen 10.2 ända till damernas finalmatch 1.4. Det är ert stöd som gör vår verksamhet värd HumF-Wapp alla bulor och blåmärken. Tack! Nu Ännu finns det tid ser vi alla framemot en väl förtjänt att anmäla sig till vilopaus, innan vi snart börjar träna HumFens wappmi- inför nästa säsong. ddag! Sista anmäl- Tack för min del och vi syns efter ningsdag är på torsdag, den 26 april sommaren på spelplanen! och anmälan görs på www.humfen. -Backmannen org. Middagen kostar 13€ för HumFmedlemmar och 15€ för övriga. HumFens wappmiddag, 30.4 kl 19. I år ska ni fira wappen med HumFen! Äkta kärlek hittar ni inte någon annanstans. Jättebra! Bullen 


Bullen 


Bullen 


Spontana tentamina Kommunikationsutskottets examinatorer överraskar kåreniter och annat löst folk och ställer (inte så värst) kniviga frågor. Veckans fråga: använder du dig av ÅA-motions utbud?

Sofia Manninen, klasslärare - Nej, inte i år. Hinner inte hem från skolan för att hinna gå på det. Förra året var jag med ibland.

Anna Klemets, klasslärare

Oskar Nikkonen, internationell marknadsföring – Tidigare spelade jag sähly, men nu går jag bara på ÅA:s gym. Jag spelade mest för att jag ville bli bekant med studiekamraterna så nu känns det inte lika aktuellt att vara med längre.

Jenna Hoffrén, nationalekonomi – Jag har varit på en grupptimme med kompisarna och det var nog roligt. Jag har inte betalat motionsavgiften så kan inte delta just nu, men nästa läsår tror jag att jag ska betala och delta fler gånger.

Bullen 10

– Har dragit Streetdance tidigare men nu har tiden tagit slut och jag hinner inte med det. Har även gått på Aerobic och testat på Zumba.


Beställningar görs genom att maila frej.holmberg@abo.fi ringa tel. 02 215 3600 eller direkt vid Café Arkens kassa! © Café Arken

Bullen 11


ÅA motion i Åbo D om u s I dro t t ska n s l i

M o t io n si n s t r u k t ör C ar l M y rb e r g s ä kras t a n t r ä ffbar på D om u s d e n 2 4 . , 2 5 . , 2 6 . sam t d e n 2 7 . 0 4 . k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . Emai l : car l . m y rb e r g @ abo . fi

AKTUELLT

JUMPPORNA PÅ M & M (Kalevavägen 15) Spinning: Måndagar kl. 18.50.-19.50. BodyStep: Tisdagar kl. 19.15.-20.15. BodyPump: Onsdagar kl. 16.20.-17.20. BodyCombat: Torsdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet måste uppvisas i kassan. Flera med!! CAPOEIRA På Kåren tisdagar kl. 19.30.-21.00. 22 euro för 10-gångerskort. LÄNKBASTU Från Domus varje onsdag kl. 18.30. Bastu efteråt för damer och herrar. Vi delar upp oss i grupper och löper olika långa sträckor. Allt mellan 5 och 15 km. Man får gärna gå eller stavgå också. NIA Tisdagar kl. 19.45.-21.00. på Eriksgatan 22. 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. POWER YOGA Längre hunna onsdagen den 25.04. kl. 17.00.-18.30. 19 euro för 10-gångerskort. SALSA Längre hunna onsdagen den 25.04. kl. 19.30.-21.00. 19 euro för 10-gångerskort. ZUMBA På Kåren tisdagar kl. 17.15.-18.15. (nybörjare) samt tisdagar kl. 18.25.-19.25. (längre hunna). 19 euro för 10-gångerskort. TOTAL BODY CONDITION (TBC) Ingen TBC den 30.04.! IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.00.-19.00. samt söndagar kl. 20.00.-22.00. HANDBOLL I St.Olofsskolan torsdagar kl. 21.00.22.00.

NÄ R M A R E I N F O P Å Bullen 12

10-GÅNGERSKORTEN I JUMPPORNA Samma kort kan användas i Zumba, TBC, Salsa, Power Yoga, Showdans och Nia. Capoeiran har skilda kort. CHEERLEADING Tisdagar kl. 21.00 i Cygnaeus samt torsdagar kl. 20.30.-22.00. i Katedralskolan. VOLLEYBOLL, ALLMÄN TRÄNINGSTID Tisdagar i Raunistula kl. 21.00.-22.15. BASKET Allmänna träningar tisdagar i Kastu, övre salen kl. 19.30.-20.45. MOTIONSMAIL-LISTAN Önskvärt att flera skulle ansluta sig till Motions-mailinglistan. Anvisningar på ÅA:s Motionssidor. SIMTEKNIK, KURS Ännu också öppet med kursen. SELL-KISAT Arrangeras i Esbo, Otnäs 17-20.05. Det tävlas i många olika grenar såsom judo, salibandy, fotboll, frisbeegolf, ultimate, schack, orientering, fäktning, tennis, friidrott, badminton, volleyboll, basket och simning. Intresserade skall anmäla sig till idrottskansliet. Närmare info på www.oll.fi. GOLF, GRUNDKURS I Pargas enligt följande: Alltid kl. 16.00.-18.00. följande datum: 07.05., 09.05., 14.05. samt den 16.05. Anmälningar till idrottskansliet senast den 03.05. kl. 15.00. Deltagaravgiften är 60 euro/person. FOTBOLL PÅ SOMMAREN ÅA har anmält ett lag igen till sommarens Kuntoliiga. Spelas på småplaner, 6 + målvakt. Matcherna på Kupittaa 5 och Parkki och matcherna spelas maj-juni, augustiseptember. Förra året var t.o.m. en match i juli. Behövs alltså många spelare, intresserade skall anmäla sig till idrottskansliet. Div. 4 spelare och högre får inte delta.

www.abo.fi/student/motion


ÅA motion i Vasa

M O t io n si n s t r u k t ör A n ki S t e n k u l l - A u ra si t t e r i A cad e mi l l , A 1 1 4 , V . 1 7 : M å 9 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , Ti 9 . 3 0 - 1 1 . 4 5 , O n s 9 . 3 0 - 1 6 , To 9 . 3 0 - 1 1 . 4 5 , F r e 9 . 3 0 - 1 6 , V : 1 8 : Ons 9.30-15.30, Fre 13-15.30. + 3 5 8 - 6 - 3 2 4 7 1 6 1 , + 3 5 8 - 5 0 - 3 6 7 7 9 1 4 , as t e n k u l @ abo . fi

Vecka 17

Vecka 18

Måndag 18-19 Volleyboll i Academills gy-sal 19-20.30 Karate i Academills gy-sal 21-22 Innebandy i Tennis Center. Egen klubba med!

Måndag 18-19 Volleyboll i Academills gy-sal 19-20.30 Karate i Academills gy-sal Innebandyn inhiberad pga valborgmässoafton

Tisdag 18-19 Zumba i Academills gy-sal 19-20 Cirkelträning i Academills gy-sal 19-20.30 Futsal I Övningsskolans gymnasium 20-21 Basket i Academills gy-sal Onsdag 19-20 Basket i Academills gy-sal 19-21 Volleyboll i Övningsskolans högstadium 20-21 Möjlighet att spela badminton och pingis i Academills gy-salj 20-21.30 Innebandy i Övningsskolans gymnasium, Skolhusgatan 31 21-22 Futsal i Övningsskolans högstadium Torsdag 17-18 Zumba i Academills gy-sal 18-19.30 Handboll i Övningsskolans högstadium 19-20-30 Karate i dramasalen i Academill 20.30-22 Capoeira i Academills gy-sal

Tisdag Ingen aktivitet - 1 maj Onsdag 19-20 Basket i Academills gy-sal 19-21 Volleyboll i Övningsskolans högstadium 20-21 Möjlighet att spela badminton och pingis i Academills gy-salj 20-21.30 Innebandy i Övningsskolans gymnasium, Skolhusgatan 31 21-22 Futsal i Övningsskolans högstadium Torsdag 17-18 Zumba i Academills gy-sal 18-19.30 Handboll i Övningsskolans högstadium 19-20-30 Karate i dramasalen i Academill 20.30-22 Capoeira i Academills gy-sal Fredag 18-19 Volleyboll i Academills gy-sal 19-20 Basket i Academills gy-sal

Fredag 18-19 Volleyboll i Academills gy-sal 19-20 Basket i Academills gy-sal

Lördag 11-14 Möjlighet till att spela Badminton / Pingis I Academills gy-sal

Lördag 11-14 Möjlighet till att spela Badminton / Pingis I Academills gy-sal

Söndag 14-15.30 Capoeira i Academills gy-sal

Söndag 14-15.30 Capoeira i Academills gy-sal

NÄ R M A R E I N F O P Å

www.abo.fi/student/motion

Bullen 13


2 RUM+KOKVRÅ+ BALKONG=51 KVM

Aningaisgatan 10 C 14, 4. våningen. Huset är byggt 1942. Bostaden är i gott skick. Hyra 490 euro+ vattenavg./pers.(nu 20 euro) + el enl. förbrukn. Två månadshyror som bostadsgaranti. Bostaden hyrs ut från och med 01.06.2012. Förfrågningar om bostaden samt ansökningar kan riktas tillLena Backman på Kåren, tel. 0500-828 482 / 02-215 3704 el. e-mail lena.backman@abo.fi

Utan bostad?

Bo förmånligt - mitt i akademikvarteren. Sök till Tavasthem och Domus!

Kårstyrelsen ute på gatan! (och Kåren närmare kåreniterna)

För att underlätta försäljandet av eftersläppsbiljetterna (det är så långt till Kåren!) går kårstyrelsen ut på gatan, närmare bestämt till studentrestaurangerna Arken, Gado och Fänriken, onsdagen 25.4 mellan kl. 11.30 och 12.30 och säljer biljetter till Wappmiddagens eftersläpp. Med sig har de också en del kårlyror till studentmössan, för den som är trött på att låtsas vara studerande vid Helsingfors Kejserliga Universitet. Eftersläppsbiljett 9€ Lyra till studentmössa 20€ Jämna pengar? Priceless. Bullen 14

Bostäder blir lediga under våren så dom snabbaste sökarna hinner få bostad redan nu. Den som inte får bostad genast ställs i bostadskö och blir erbjuden en bostad vartefter dom blir lediga. Undvik höstens bostadsbrist och sök redan nu! Mer information och ansökningsblankett: karen.abo.fi


editorial

bullen in english

Wappen! Wappen, widely celebrated on the last day of April, is without doubt the most popular student festival, tradition, general day of partyness, what-have-you, of the year. Partly because there’s a decent chance of the weather being rela¬tively warm and ok, and partly because it heralds the end of the academic year. The whole week is going to be crammed with all kinds of student events. Almost every student association has some sort of event planned this week. If you are tough enough, try to participate as much as possible. And if you are leaving Finland this spring, this week is the best opportunity to have your last go at the Finnish student life. A lot of students will be leaving the campus after Wappen to start their summer jobs, if they’ve been lucky enough to get one. The actual form of Wappen varies a bit from town to town but tend to include champagne (or at least sparkling wine) and a time and place where everyone put on their white student caps. In Åbo this is on top of Vårdberget/Vartiovuori and in Vasa near the Topelius statue (just

by the big church) on Kyrkoesplanaden. At 6 pm someone probably standing near a microphone will announce that Spring has arrived and caps go on, instantly followed by the popping sound of corks getting ejected from flasks (be sure to duck, especially if standing close to me; I once shot a girl in the face...). Shortly afterwards there will be a Wapp-dinner at Kåren in Turku, followed by an after party like no other. In Vasa there will be different parties all around the town, for instance one in the Nightclub Fontana. Once we have all gathered ourselves the next morning it is time for a picnic, this time at Vårdberget (or Hovrättsparken in Vasa) together with all the other students in town. I sincerely hope that all you exchange student have enjoyed your stay here in Finland and I will wish you a safe trip back home. But before we say goodbye, it’s time for the best (and I really mean the best) student event of the whole year, Wappen!

Raine Katajamäki President of the Executive Board so-karen@abo.fi

Bullen 15


Wappen 2012 Vad, Var och När?

Åbo

Vasa

Måndag 30.4

Måndag 30.4

18.00 - Mösspåläggning 11-16 - Wapprodd och på Vårdberget med sång av picknick i Hovrättsparken Brahe Djäknar 18.00 - Mösspåläggning 18.30 - Talet till Liljan, vid Topeliusstatyn. Runebergsskvären Wappmiddag på Kåren 19.30 - dörrarna öppnar 20.00 - middagen inleds 23.00 - eftersläppet börjar

Tisdag 1.5 ca 10.30 framåt picknick på Vårdberget

Bullen nr 13 2012  

Bullen nr 13 2012