Page 1

vecka 16 17.4.2012 nummer 12

Traditionell WAPPMIDDAG på Kåren

r: stå n e

n

30.4 kl. 20.00 29€, alkoholfritt 25€

sce

rh

olm h u & tÖ r sD e a D we ienc e i r e S pe Th Ex

(eftersläpp och garderobsavgift ingår)

Anmälan på karen.abo.fi/wappmiddag senast söndag 22.4 Eftersläppsbiljetter 9€

ng

u on

kan köpas 18.4 mellan kl. 11.30 och 13.00 på Gadolinia och Arken

e nd


Bullen Kåren på webben: www.karen.abo.fi

Utgivare: Åbo Akademis Studentkårs styrelse

Chefredaktör:

Matias Dahlbäck Upplaga: 180 ex. Bullen vid

ÅBO: Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15

Kårens kansli: 02 215 4650 Styrelsen:02 215 4651

varje

och

tisdag

lov.

VASA:

dagar

Öppethållningstider: Kansliet: Må-Fre 12-15 Papperskvarnen: Må-Fr 12-15 Havtornen: Må-Fre 9-15

före

Inläggen

är

utgivningsdag

bör

skrivas

utom

Deadline

specialföreningsinlägg

in

på kl. på

för ons-

12:00. Kårens

hemsida. Annonsmaterial som skickas in

bör

skickas

vara in

färdigt

som

redigerat

bilaga.

och

Redaktionen

förbehåller sig rätten att förkorta och layout-mässigt Vid

Telefonnummer:

utkommer

helgdagar

frågor

ändra

kontakta

materialet.

bullen@abo.fi

Telefonnummer:

Havtornens kansli: 06 324 7225 Styrelsen: 06 324 7520

www.legioona.fi Styrelsen: Styrelseordförande: Raine Katajamäki, so-karen@abo.fi Vice ordförande: Jessica Nordback, vo-karen@abo.fi Styrelsemedlemmar: Ina Biström, INA-karen@abo.fi ALexander Nordling, Alexander-karen@abo.fi Marina Stenbäck, marina-karen@abo.fi Sonja Sunde, Sonja-karen@abo.fi Fullmäktige: Ordförande: Matias Kallio, fo-karen@abo.fi

veckans..

Gnurf G n u r fa l b u m e t f i n n s äv e n at t k ö pa på K å r e n s k a n s l i / h t t p : / / w w w. g n u r f. n e t

Bullen 

S e kr e t aria t e t : Generalsekreterare: Riina Lappalainen, gs-karen@abo.fi Högskolepolitisk sekreterare: Heidi HIetala, hs-karen@abo.fi Socialpolitisk sekreterare med utrikesärenden: Monika Antikainen, ssu-karen@abo.fi informationssekreterare: matias dahlbäck, is-karen@abo.fi KANSLIsekreterare: Markus heikkilä, ks-karen@abo.fi Verksamhetsledare för havtornen: Marcus beijar, vl-havtornen@abo.fi


Idétävlingens vinnare: Nadina Vihinen Då jag först fick höra talas om idétävlingen började jag funderat på vad som kunde hjälpa mig själv att bli klar snabbare, eller i alla fall vad som skulle underlättat såhär mot slutet. Ju mer jag funderade på vad det är som har gjort att mina egna studier börjat gå trögare och att min gradu stampar på stället, desto klarare blev det att problemet inte ligger i handledningen, kursutbudet eller själva textproducerandet. Jag tror att problemet ligger i den mentala delen av slutskedet, och att det är denna mentala spärr som gör att studierna drar ut på tiden. Således var min idé att satsa på det mentala förberedandet av att bli klar för att snabba på utexaminationen av studeranden. Konkret hade jag några förslag hur detta kunde ske. För det första, det klassiska förslaget att satsa på studerandes möjligheter till studierelevant praktik. För om studeranden har möjligheter att under sin studietid få arbetserfarenhet inom sin egen bransch kanske steget ut i arbetslivet inte känns lika stort och skrämmande. För det andra, och detta hör lite ihop med det första förslaget, borde studerande få en naturligare kontakt till Arbetsforum. Många studeranden förstår inte att dra nytta av personalen på arbetsforum eller de kurser som de erbjuder. Speciellt i slutskedet av studierna vore det bra att gå och tala med personalen där för att få tips om CV:n, arbetsansökningar, lediga jobb osv. I dagens läge är det endast gulnäbbarna som går på besök till Arbetsforum och de flesta glömmer bort vilken sorts service som där erbjuds tills dess att det blir mer aktuellt att söka sig ut på arbetsmarknaden. Därför borde institutionerna eller de enskilda ämnena göra mer reklam för Arbetsforum till sina studerande som är i graduskedet. Det räcker inte enbart att det kommer ut info per mail eller i Bullen, ofta krävs det att en annan person rekommenderar servicen för att studeranden skall förstå att gå dit. Mitt tredje förslag var att nu då vi har en studiepsykolog borde det ordnas obligatoriska träffar med henne för de som är i slutskedet av studierna.

De flesta som är i graduskedet av studierna har identifierat sig själva som elev eller studerande i nära på 20 år. Då man blir klar försvinner plötsligt den identiteten och det kan vara skrämmande för många. Att få tala med någon om framtiden och hur man ser den innan man slungas ut i den verkliga världen där dagarna inte längre ramas in av lektioner och hemuppgifter kan ha en lugnande verkan. Så att få tala om vad som väntar efter examen kan lindra risken för att få ångest inför det okända vilket i sin tur ofta leder till skrivkramp och att studierna drar ut just i graduskedet.

De flesta som är i graduskedet av studierna har identifierat sig själva som elev eller studerande i nära på 20 år. Slutligen hade jag ännu ett mycket enkelt förslag. Varje ämne borde visa upp klara gradun till de studerande som själva just skall börja med sin graduprocess. Alltför ofta har de som förväntas börja skriva en avhandling aldrig ens sett en klar gradu förut. Genom att studeranden får en möjlighet att se en klar gradu hjälper det dem att förstå att den inte är något ”monster”, vilket gör gradun till något mer konkret. Samtidigt får de en idé om hur avhandlingen skall byggas upp och en klar bild av vad som förväntas av dem. Några ämnen kanske redan gör det här, men alltför många gör det inte. Jag måste erkänna att jag blev rätt förvånad över att mitt bidrag vann. Jag hade ju enbart tänkt på mig själv och utgående från det format min idé. Men jag kan nog tro att det finns flera som jag där ute, som kan tänkas hålla med om något av det jag skrivit. Att bli klar med studierna är så mycket mer än 80 sidor klar gradu, det är en total förändring i ens liv. Jag vill därför säga lycka till alla ni som håller på att bli klara, var modiga och våga slutföra era studier!

Nadina Vihinen Studerande nadina.vihinen@abo.fi

Bullen 


Skuldkrisen

- vad kan Europa lära av u-länderna? Hanken I Onsdagen 18.4 2012 kl. 16.00 Talare

Christer Lindholm, Handelshögskolan vid Åbo Akademi Katarina Sehm-Patomäki, doktorerar vid RMIT University i Melbourne, Australien, om skuldkrisen i u-länder

Bullen 


Spontana tentamina Kommunikationsutskottets examinatorer överraskar kåreniter och annat löst folk och ställer (inte så värst) kniviga frågor. Veckans fråga: varför är Vasa den bästa studiestaden?

Ida Andersson, klasslärare - Det händer alltid någonting och man har aldrig tråkigt. Vi har Pampas och pampas är bra!

Fanny Dahlberg, klasslärare

Thomas Hällund, klasslärare – Relativt litet vilket leder till att man har kontakt mellan skolorna i Vasa tex. Brobyggarna. Det blir inte låst till ämnesföreningarna som det är i Åbo där man oftast bara känner människor inom fakulteten.

Elli-Noora Kaipala, statskunskap – Passligt litet för att kunna lära känna olika studerande och lära känna över gränserna mellan skolorna och fakulteterna, men ändå tillräckligt stort för att finnas tillräckligt med mänskor och studerande.

– Bra mänskor, mycket fester och OLLIS!

Bullen 


Theme days for allergic rhinitis at the Student Health in Turku 17-18.4 Pollen season is approaching, how do you react? Be proactive and update the care of your allergic rhinitis at FSHS Theme days for allergic rhinitis. Time: Tue 17.4 and wed 18.4 11-14. Location: Student Health Services, Church Road 13, Turku. , Sign up at the front desk on a floor. At the Theme Day’s information desk, you can evaluate the management of your allergic rhinitis and get more information about the care. Additionally, you can update your recipe at the “express” reception. Welcome!

Temadagar för pollenallergi på Studenthälsan i Åbo 17-18.4 Pollensäsongen närmar sig, reagerar du? Kom i tid och uppdatera vården för din pollenallergi på SHVS Temadagar för pollenallergi. Tid: ti 17.4. och ons 18.4 kl 11–14. Plats: Studenthälsan, Kyrkovägen 13, Åbo. Anmäl dig vid receptionen på 1 våningen. Vid temadagens infodisk kan du utvärdera hanteringen av din allergiska snuva och få mer information om pollenallergivården. Dessutom kan du uppdatera ditt recept på snabbmottagningen. Hjärtligt välkommen!

Bullen 


Bullen 

LEGIOONA AB - BIOCITY, ARTILLERIGATAN 6 A, 20520 ÅBO - TEL. 010 320 4181 - INFO@LEGIOONA.FI

VI ERBJUDER JOBB UNDER HELA DIN STUDIEKARRIÄR


NATIONER Österbottningar och vänner! Österbottniska Nationen vid Åbo Akademi r.f. kallar härmed alla medlemmar till vårmöte den 24.4.2012 kl. 19.00 i Stora Auditoriet, ASA-huset. På mötet kommer stadgeenliga ärenden att behandlas. Det kommer att väljas årsfestmarskalk, fanbärare, manlig motionsansvarig, chefredaktör för Blade, revydragare, sångledare, pidroturneringsdragare, sommarträffsansvariga, vicevärdinnor/värdar samt medlemmar till årsfestkommittén, alumnnämnden, abiturientkommittén och arkivkommittén. En arbetsgrupp för att omarbeta nationens stadgar kommer också att väljas. Dessutom kommer nationens gamla PA-system att diskuteras. Anmäl ditt intresse för någon av posterna till on@abo. fi. Välkomna! Styrelsen tackar alla medverkande för ett lyckat Pampas vs. Nyland i torsdags! Sen så vill jag påminna om att det är specialföreningsmässa på Kåren imorgon, onsdag, kl. 18-21, kom och besök oss! Ha det bra! Info-Cecilia Hejsan! Förra veckan var en enda fest, med Pampas vs Nyland-sitzen på torsdagen och Pappa betalar-sitzen på lördagen. Fiilisen var på topp och båda evenemangen var ytterst lyckade, tack till

Bullen 

alla som deltog. Festligheterna fortsätter även denna vecka då vi på torsdagen den 19.4 firar vårens ankomst med Springparty @ the monkey. Nyländska damer, passa även på och anmäl er till dammiddagen, sista anmälningsdagen är den 24.4. Ha det bra, Filippa

FAKULTETSFÖRENINGAR Tjäna KK:are I morgon ordnas det KK&MK PreWappen @ TheMonkey, hoppas många har köpt en biljett dit, det kommer att bli coolt! Dresscode är förstås halare. 26.4 ordnas det Axelmaraton, vart alla är hjärtligt välkomna. Anmälningslistan är på ASKs anslagstavla. Maratonen startar från Kuppisparken kl. 18.00 Ha det så bra! //VO Joni Hej SF:are! Välkomna ikväll på SFklubbens månadsmöte tisdagen 17.4. kl. 17.00 i Argentina-salen på Kåren. ÅAS Miljö- och Biståndsutskott ordnar i samarbete med Attac den 18 april ett seminarium om hur skuldkriserna behandlas i I- och U-länderna. Attac är en internationell anti-globaliserings rörelse (globaliseringskritiker) som förespråkar alternativ för den nuvarande globaliserings utveckling. Seminariet kan vara av intresse för SF:are. Mera information om


allt detta och mer på SF-Infomailet och www.sfklubben.com. Vänliga hälsningar //Tomi HumFigt värre HumFen har fått en ny hemsida! Den ligger på www.humfen.org och detta innebär att anmälningarna till evenemang också har flyttats dit. Det för oss över till nästa punkt - Wappmiddag! Åbos förmånligaste wappmiddag ordnas av HumFen den 30 april (när annars, duh?). Där bjuds på välkomstdrink, sallad, rostbiff med ugnsrostade rotfrukter alternativt spenat-ost-pannkaka med tomat samt fattiga riddare med choklad. Allt till ett pris på 13€ för HumF-medlemmar och 15€ för övriga. Anmälan görs som sagt på hemsidan. Fredagen den 20 april ordnar Britannica sin pub quiz i Underjorden. Portarna dit öppnas redan klockan 20. Lag på fyra personer och 2€ per lag. Bis dann!

ÄMNESFÖRENINGAR Alumnikväll 17.4 Hej på er! Varmt välkomna till Åbo Akademi/ Arbetsforums och Politivas kväll om arbetsmarknaden för statsvetare den 17.4. Vi håller till i C215, som finns i huvudbyggnaden, andra våningen invid klädförvaringen. Vi inleder kl 18 med att Politivas bjuder på kaffe och smörgås, varefter programmet drar

igång. Alla som ämnar delta måste anmäl sig till politivas@abo.fi senast den 13.4 eftersom ISS vill veta 2 dagar på förhand hur mycket smörgåsar de ska bistå med. Mvh. Politivas styrelse

Kulturella, religiösa och ideella föreningar Bananer och vapen! Amnesty-grupp 27 har haft mycket på gång den senaste tiden. Vi har fått en ny gruppsekreterare, Malin, som studerar folkrätt. Veckans stora grej kommer att vara ett diskussionstillfälle i Restaurang Skolan den 21.4 kl 15. Rubriken för tillfället är “Varför regleras bananhandel bättre än vapenexport”, och handlar om problem i dagens vapenhandel och varför ett nytt internationellt vapenhandelsavtal behövs. Talare är Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnestys finländska sektion. Tillfället är gratis och öppet för alla intresserade. Välkomna! Till sist, kom med på vår mejlinglista och glöm inte att gilla oss Facebook, så hålls du updaterad med vad som händer på människorättsfronten i Åbo. - Omar

Bullen 


Vasa Studentmission

Antal medlemmar: knappt 40 M책lgrupp: Alla studerande! En och annan arbetande slinker med och det 채r ju enbart kul, alla som trivs med oss f책r ju komma men vi utformar verksamheten med tanke p책 studeranden. Grundad: 1980 www.studentmissionen.fi

Bullen 10


FÖRENINGSPRESENTATION sen är uppbyggd kring mat, tal och

diskussion i smågrupper. Meningen Vasa Studentmission hör till Fin- med Alphan är också att skapa en lands svenska student- och skol- trygg plats för deltagarna att funungdomsmission (FSSM, grundat dera på livets stora frågor. Vi ordnar 1964) som verkar i Vasa, Åbo och också alkoholfria fester, som pizzaHelsingfors på svenska, det finns på kväll i början av läsåret, julfest och gospelsitzs. finska på tolv orter. Vi ordnar regelbundna samlingar varannan måndag, riktat till dem som vill lära sig mer om den kristna tron. Måndagssamlingarna ger också kontinuitet till verksamheten, och fungerar som en oas i vardagen. Ofta har vi någon inbjuden talare som talar kring ett givet ämne. Sedan ordnar vi Alphakurser varje termin. Alpha är skräddarsytt för de som inte är kyrkvana, men som är nyfikna på meningen med livet och intresserade av ta reda på vad kristen tro egentligen går ut på. Kur-

Med vår verksamhet vill vi erbjuda gemenskap, både för troende och andra, och ge möjlighet åt var och en att upptäcka livet i det budskap som format kulturer i två tusen år, och än idag förändrar liv. Vi vill speciellt lyfta fram den gemenskap och känsla av sammanhang det ger att vara med i Studentmissionen. Ju mer samhället präglas av ensamhet och brist på sammanhang, desto viktigare blir det att det finns platser där kärlek och kravlöshet betonas. Bullen 11


FÖRENINGSPRESENTATION exkursioner av olika slag (natur-

Biologföreningen Dendriticum r.f.

Antal medlemmar: ca 90 Målgrupp: Nuvarande och före detta (miljö- / cell-)biologistuderande, samt andra biologisinnade människor. Grundad: 1970 dendriticum.abo.fi

Vi är en liten, men aktiv förening som strävar efter att idka sådan verksamhet som främjar trivsel och samhörighet hos våra medlemmar. Vi ordnar bl.a. en hel del egna sitzer och temakvällar, men deltar också i gemensam verksamhet med andra föreningar och deltar t.ex. i ordnandet av städtävlingen på Vårdberget den 1 maj tillsammans med TY, ordnar Bullen 12

stigsvandringar, företagsbesök, utlandsexkursioner) samt engagerar oss i olika tillställningar som ordnas av Kåren (t.ex. fantåg, specialföreningsmässa). Av alla de evenemang som Dendriticum ordnar årligen kan Vårbalen, som ordnas för att fira vår kära förening och våren, nämnas som ett av de viktigaste. Även utlandsexkursionen, som förra året förde oss till Island och detta år till Skottland, hör till dessa, men lika så mindre verksamhet som t.ex. Bio-/Månadsklubben som ordnas varje månad tillsammans med de andra ämnesföreningarna i Bio City (Biotica, Ex tempore, Biosense), samt julfesten som välkomnar både studerande och personal att fira en lyckad höst tillsammans. Under åretslopp får studeranden och personalen chansen att mingla även vid samband av t.ex. Runebergskaffe och julkaffe, då D:cum bjuder på kaffe samt något smått och gott att äta. Vi har även ett fadderbarn i Peru som vi stöder finansiellt varje månad.


“Large things are large, but small things are also large if seen close up.”

- Masaoka Shiki (gäller både celler och Dendriticum) :)

Ett gäng dendriter på glaciärvandring nära Eyjafjallajökull på Island.

Bullen 13


Sommarkurser 2012 i Åbo Artkännedom; trädgårdsväxter, 2 sp (läskurs) Tidpunkt: tentamen torsdag 24.5.2012 Anm. senast 10.5 Personlig identitet och självförståelse, 5 sp Tidpunkt: 18-19.5 och 9-10.6.2012, fre kl 17.00-20 och lör kl 9.00-12 och 14.00-17 Lärare: FM Benjamin Alm Anm. senast 9.5 Genus och religion, 10 sp Tidpunkt: 24.8, 25.8, 31.8, 1.9.2012, fre 18-20 och lör 10-15 Lärare: Sofia Sjö Anm. senast 17.8 Grundkurs i juridik/del I (4 sp) och /del II (6 sp) Tidpunkt, del I: 11-15.6.2012 kl. 17.30-20.00 Tidpunkt, del II: 6-10.8.2012 kl. 17.30-20.00 Lärare: PL Kurt Långkvist Anm. senast 1.6 till del I, senast 27.7 till del II Skadeståndsrätt, 5 sp Tidpunkt: 27-30.8.2012 kl. 17.30-20.00 Lärare: PL Kurt Långkvist Anm. senast 17.8 "Varför sku jag?” Medborgarengagemang och demokrati?, 5 sp Tidpunkt: veckorna 19-21, 2012, tis och tors (12 h) kl 18-20 Lärare: PD Henrik Serup Christensen Anm. senast 23.4

Anmälningar och närmare information

www.abo.fi/opu

ÖVRIGA SOMMARKURSER

Hangö

Vasa

www.hangosommaruni.fi www.vasasommaruniversitet.fi

Bullen 14

Mariehamn

www.ha.ax/open

Jakobstad

www.abo.fi/opu


STUDENTKÅRENS FORSKARSTIPENDIUM 2012 För dig som gjort en undersökning, skrivit en uppsats eller annat skriftligt arbete om Åbo Akademis Studentkår eller dess medlemmar. Studentkårens forskarstipendium om 200 euro lediganslås att sökas. Stipendium beviljas en person/personer med anknytning till Åbo Akademi, vilka utfört undersökningar, utredningar eller andra skriftliga arbeten rörande Studentkåren, dess specialföreningar eller medlemmar i avsikt att främja Studentkårens intressen. Till den fritt formulerade ansökan, som riktas till Åbo Akademis Studentkår, Tavastgatan 22, 20500 Åbo, bifogas uppsatsen eller forskningsplan för ett mer omfattande arbete. Ansökningshandlingarna bör vara Studentkåren tillhanda senast den 25 april 2012 klockan 15.00. Vågrätt 1 kan anges som joule per kelvin 3 läran om tolkning 4 läran om kopplingen mellan t.ex. temperatur, volym och tryck 6 en fråga till regeringen som kräver minst 20 riksdagsledamöter 9 ett vägledande eller bestämmande domstolsbeslut av t.ex. HD 10 en gren av matematiken som studerar permutationer och uppräkningar 12 ett spridningsmått inom statistiken; kvadraten på standardavvikelsen 13 den språk-, litteraturoch kulturvetenskapliga undersökningen av enskilda språk

Lodrätt 2 princip som innebär att alla intäkter och kostnader ska redovisas via resultaträkningen 5 läran om undervisning; undervisningens och inlärningens teori och praktik 7 Herodotos lär vara fadern av denna vetenskap 8 kan på äldre svenska kallas hyttkonst, vilket har med metaller att göra 11 känd för sin behovshierarki eller -trappa

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Studentkårens generalsekreterare Riina Lappalainen på numret 02-215 4652 eller på adressen gskaren@abo.fi.

F I

13

Facit till Tvärvetenskapligt Kårsord som publicerades i Bullen nr 11 2012.

D 6 I N T D A K T 10 I K K 5

H E

3

V Ä

1

Bullen 15

R M E K A P O R M E N E U G 4 T E R M O U E R P E L L N 8 S M 9 P R E R T O M B I N A N L C L I U P R G L O L O G I 2

A T I O N H I S J U D I K A T O 11 T O R I K R M I A 12 V A R I A N S L O W 7

D Y N A M I T I

K

A C I

T E T

K


ÅA motion

D om u s I dro t t ska n s l i

M o t io n si n s t r u k t ör C ar l M y rb e r g s ä kras t a n t r ä ffbar på D om u s d e n 1 7 . , 1 8 . , 1 9 . , 2 0 . sam t d e n 2 3 . 0 4 . k l . 1 3 . 0 0 . - 1 4 . 3 0 . T e l : 0 2 - 2 1 5 4 6 5 4 , 0 4 0 - 5 5 9 9 4 6 5 . Emai l : car l . m y rb e r g @ abo . fi

AKTUELLT

VOLLEYBOLL, ALLMÄN TRÄNINGSTID Tisdagar i Raunistula kl. 21.00.-22.15.

JUMPPORNA PÅ M & M (Kalevavägen 15) Spinning: Måndagar kl. 18.50.-19.50. BodyStep: Tisdagar kl. 19.15.-20.15. BodyPump: Onsdagar kl. 16.20.-17.20. BodyCombat: Torsdagar kl. 19.15.-20.15. Avgift: 2 euro/gång. Motionstarran eller kortet måste uppvisas i kassan. Flera med!! CAPOEIRA På Kåren tisdagar kl. 19.30.-21.00. 22 euro för 10-gångerskort. LÄNKBASTU Från Domus varje onsdag kl. 18.30. Bastu efteråt för damer och herrar. Vi delar upp oss i grupper och löper olika långa sträckor. Allt mellan 5 och 15 km. Man får gärna gå eller stavgå också. NIA Tisdagar kl. 19.45.-21.00. på Eriksgatan 22. 19 euro för 10-gångerskort. Anmälningar till idrottskansliet innan man går första gången. POWER YOGA Inhiberat onsdagen den 18.04. Nybörjarna normalt måndagen den 23.04. SALSA Inhiberat onsdagen den 18.04. Nybörjarna normalt måndagen den 23.04. ZUMBA På Kåren tisdagar kl. 17.15.-18.15. (nybörjare) samt tisdagar kl. 18.25.-19.25. (längre hunna). 19 euro för 10-gångerskort. TOTAL BODY CONDITION (TBC) På Kåren måndagen den 23.04. kl. 18.00.-19.00. 19 euro för 10-gångerskort. IKA-HERRVOLLEY Träningar i Raunistula tisdagar kl. 17.00.-19.00. samt söndagar kl. 20.00.-22.00. HANDBOLL I St.Olofsskolan torsdagar kl. 21.00.22.00. 10-GÅNGERSKORTEN I JUMPPORNA Samma kort kan användas i Zumba, TBC, Salsa, Power Yoga, Showdans och Nia. Capoeiran har skilda kort.

BASKET Allmänna träningar tisdagar i Kastu, övre salen kl. 19.30.-20.45. MOTIONSMAIL-LISTAN Önskvärt att flera skulle ansluta sig till Motions-mailinglistan. Anvisningar på ÅA: s Motionssidor. BRAHELOPPET DEN 22.04. Motionsloppet Brahe Loppet arrangeras för andra gången söndagen den 22.04. kl. 12.00. med start från Tomasparken. Tävlingsklasserna 9.0. km och Motionsklasserna 5.5. km. ÅA arrangerar loppet gemensamt med ÅIFK. Närmare info på ÅIFK:s web. SIMTEKNIK, KURS Kursen inleds i slutet av april, närmare info på kommande. SELL-KISAT Arrangeras i Esbo, Otnäs 17-20.05. Det tävlas i många olika grenar såsom judo, salibandy, fotboll, frisbeegolf, ultimate, schack, orientering, fäktning, tennis, friidrott, badminton, volleyboll, basket och simning. Intresserade skall anmäla sig till idrottskansliet. Närmare info på www.oll.fi. RINKFOTBOLL (Isaskar) Arrangeras den 27.-28.04. i Parkki. Anmälningar till idrottskansliet senast den 20.04. kl. 15.00. Både dam- och herrturnering arrangeras. GOLF, GRUNDKURS I Pargas enligt följande: Alltid kl. 16.00.-18.00. följande datum: 07.05., 09.05., 14.05. samt den 16.05. Anmälningar till idrottskansliet senast den 03.05. kl. 15.00. Deltagaravgiften är 60 euro/person. FOTBOLL PÅ SOMMAREN ÅA har anmält ett lag igen till sommarens Kuntoliiga. Spelas på småplaner, 6 + målvakt. Matcherna på Kupittaa 5 och Parkki och matcherna spelas maj-juni, augusti-september. Förra året var t.o.m. en match i juli. Behövs alltså många spelare, intresserade skall anmäla sig till idrottskansliet. Div. 4 spelare och högre får inte delta.

CHEERLEADING Tisdagar kl. 21.00 i Cygnaeus samt torsdagar kl. 20.30.-22.00. i Katedralskolan.

NÄ R M A R E I N F O P Å Bullen 16

www.abo.fi/student/motion


Braheloppet i Åbo Tävlingsserierna är 9 km långa och motionsklassen utan tidtagning ca. 5,5 km. Minnesmedalj åt alla deltagare! www.aifk.fi/friidrott/braheloppet/

Söndag 22 april med start kl. 12.00 20€ om man anmäler sig på plats, se nätsidan.

Bullen 17


What’s going on? Händelsekalendern’

Tisdag - 17.4 Specialföreningsmässa / Vasa Specialföreningsmässa i Academills foajé onsdagen 17.4 kl. 11-14. Politivas alumnikväll Tillsammans med Arbetsforum. Kl. 18 i C215. Mibi-utskottsmöte Klockan 18 på Kårens vind i Åbo och i Havtornens mötesrum i Vasa.

Onsdag - 18.4 Seminarium: Skuldkrisen - vad kan Europa lära av u-länderna? ÅAS Miljö- och Biståndsutskott ordnar i samarbete med Attac och Merkantila Klubben ett seminarium om hur skuldkriserna behandlas i Ioch U-länderna. Hanken I, kl. 16.00 Specialföreningsmässa / Åbo Specialföreningsmässa på Kåren torsdagen 18.4 kl. 18-21.

Lördag 21.4 Florkörens vårkonser Inför årets turné till Spanien och körfestivalen i Calella ger Florakören en vårkonsert, denna gång lördagen den 21 april kl. 18:00 i Axelia II. På repertoaren står allt från ljuva kärlekstoner till frän etnoklang. Biljetterna kostar 10 € (5 € för studerande). Några biljetter säljs vid dörren. Föreläsning: Varför regleras bananhandel bättre än vapenexport? Hjärtligt välkommen på föreläsning 21.4.2012, kl.15.00-17.00 i Åbo. Amnestys verksamhetsledare Frank Johansson föreläser om Amnesty Internationals nya kampanj i Historieklassen på Restaurang Skolan (Eriksgatan 18). Vi får veta varför ett vapenhandelsavtal behövs och var i förhandlingarna man befinner sig nu. Frank Johansson berättar också om historien bakom avtalet och varför avtalet är så problematiskt.

Måndag - 23.4 Kommunikationsutskottsmöte Kl. 18.00 på Kårens vind i Åbo, och i Havtornens mötesrum i Vasa.

Bullen 18


editorial

bullen in english

The impossible dream ”Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter”. John Keats tells us fantasies are more glorious than reality. This applies not just to music played on pipes but can also be true for university education. Studying requires hard work and university doesn’t always feel like a venue for enlightenment and research. Sometimes you might be inclined to think you are going to school. What is supposed to be ”Nessun dorma” sounds like ”Twinkle, twinkle little star” sung by a five-year old child. A sizeable gap between what you suppose university to be about and what the reality of day-to-day studying feels like should not put you down. If there is an image of what the perfect music sounds likje or what the perfect university is like there is also something to work towards. The above naturally begs the question: what would an ideal university be like? What is it that students dream of while struggling with introductory courses and heavy theory books? I myself would like all students to feel that they are part of the university community and not customers or pupils. I would like the university to be a place where your initial struggles with theory are rewarded and students get to generate new knowledge and not just be taught things. It would, furthermore, be truly awesome and fabulous if the university was an inspiring environment where students studied together, exchanged ideas, challenged themselves and each other and maybe came up with something revolutionary. A revolution, maybe. Åbo Akademi University has many of the previously mentioned good qualities but some

imrpovement could still be done. The students themselves can think about what they want the university to be like and together with the staff work for a better university. An excellent way to exercise some influence on the studies at an institutional level is to be a candidate in the university elections in October when, among others, the student representatives for the institutional executive boards (”institutionsråd”) are chosen in a guiding election. The student union parliament will later officially choose the student representatives. If you want to improve your studying environment and become more motivated I suggest you form a study group with a couple of other students who are taking the same course that you are. Dividing some of the reading, getting parts of the course material explained while also having to explain some material yourself makes it easier for you to remember the parts you have studied. After you have explained your part of the material to the group you can all discuss it. Thus, you will have achieved communality, intellectual challenges, stress relief and study motivation. It’s worth a thought, isn’t it? So, dear reader, do not despair if you are struggling with your studies. Keep in mind the metaphorical ”Nessun dorma” and unite with other students in your strive for a better university. And do remember, there is nothing that stops you from making the study group appointment a picnic in the park. It is after all spring.

Ina Biström Executive Board Member ina-karen@abo.fi

Bullen 19


t s e s mnde n e p ålla p a W derh g! un tidnin

5 . 1 4 . 29

ÅRG

ÅNG

S E IS R G O UR P R L VA ES :R E TA n e i t r Snak nära par

: 78

de, irra er v r ö t eni ör f ok f de kår b d ran han En borgsfi l va

ad virr

h e oc

. g i d

Priset är bara 1€ / st! Varje ägare till en ny Errores deltar i lottning av två 3-dagars Ruisrock biljetter!

Bullen 12 2012  

Bullen 12 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you