Page 1

R O J E K W O O D W O R K I N G M A C H I N E R Y - О Т 1 9 2 1 Г О Д.

КОТЛИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ с изключително полезни характеристики

● Тригодишна гаранция ● Възможност за изгаряне и на мокра дървесина, и алтернативни горива

Този продукт е с промишлена правова защита.


Отоплитлни к отли КТР

Производство на котли посредством автоматични заваръчни машини

Т р и г о д и ш н а

г а р а н ц и я


Отоплителни котли, работещи на дървен материал Котлите KTP са проектирани за изгаряне на дървен материал - къси цепеници, пелети, пресен дървен талаш, мокри стружки и друга мокра биомаса. Специалната конструкция на пламното пространство на котела дава възможност за изгаряне и на различни видове твърди горива. Функционирането с различни видове горива не оказва влияние върху гаранционните условия на котлите. Суха

дървесина не е непременно необходима, но ефективността на горивото и топлинната мощност на котела се влияят от по-голямото съдържание на влага в горивата. Освен това, котелът може да функционира и с алтернативни горива. Гаранцията за херметичност на корпуса на котела е 3 години при спазване на проектните експлоатационните условия.

Принцип на горене Към отоплителната инсталация

Отработени газове

Връщаща вода

1. Горивна камера 2. Входящ отвор за вторичен въздух 3. Решетка с водно охлаждане 4. Врата за подаване на гориво 5. Врата за почистване 6. Врата за подаване и регулиране на първичен въздух 7. Врата за почистване на котела 8. Тава за пепел 9. Изпускателен отвор за отработените газове за извеждането им към комина 10. Връщаща тръба от отоплителната инсталация 11. Подаваща тръба към отоплителната инсталация 12. Корпус на котела 13. Капак 14. Вода в котела 15. Охлаждащ контур

Технически характеристики на котлите Котлите за отопление, функциониращи с дървен материал и други твърди горива, са със заварена конструкция от котелна листова стомана. Всички стени на корпуса на котела са двойни, а пространството между тях е запълнено с вода, включително и решетката от огнеупорен тръбен материал, което позволява ефективно използване на генерираната от горенето топлина.

Корпусът на котела е изолиран с минерелна вата и външен кожух. Горният панел на кожуха е с вградена индикация на температурата и налягането. Котлите са проектирани за по-малка коминна тяга до 12 Ра. За тяхното монтиране не са необходими допълнителни устройства, които да ги оскъпяват. Чрез оптимално регулиране на конвекцията на първичния (коминна тяга 6-10 Ра) и вторичния въздух е възможно достигането на особено благоприятно време на изгаряне на горивото.

Ориентировъчно време за изгаряне на горивото Гориво

Входящите отвори за първичен и вторичен въздух се регулират лесно, за да се постигнат добри показатели на горенето и продължително изгаряне на горивото. Въпреки, че топлоотдаващите повърхности не се замърсяват, котелът е оборудван с врата с цел лесно почистване.

Време

Мека дървесина

До 5 часа *

Твърда дървесина

до 6 часа *

Кафяви въглища

до 8 часа *

Каменни въглища

до 10 часа *

* Могат да варират в зависимост от условията на изгаряне и съдържанието на влага.


Схема на свързване - поглед отзад 1. Термичен датчик 2. Датчик на темрометъра и манометъра 3. Комин 4. Входящ отвор за охлаждаща вода 5. Термостатен клапан 6. Изпускателен отвор за охлаждащата вода 7. Сифон

Изгарянето на различни мокри такива, става специалнта котструкция оптималното и изгаряне и кондензат.

излъчващия топлина и светлина слой изгарящо гориво, поради ефекта на високата температура. В точката на контакт на тази смес и изгарящото гориво се подава допълнително количество вторичен въздух. Входящият отвор за вторичен въздух може да бъде регулиран. Топлинната мощност на котела се регулира от количеството първичен въздух, подаван под решетката. Регулировката се извършва ръчно или с помощта на регулатора на топлинната мощност.

видове горива, включително на възможно благодарение на на решетката. Това позволява на горивото без вредни емисии

Температурата на връщащата вода може да бъде намалена до 40?С при връщането на водата към котела, близо до решетката. Поради този факт, могат да се спестят големи финансови разходи за смесително устройство.

Този ефект се постига благодарение на факта, че летливото горящо вещество се отделя от слоя изгарящо гориво и се събира под арката на пламното пространство, след което се смесва с вторичния въздух и поради коминната тяга тази смес се изтегля нагоре през

Технически характеристики Модел

KTP 20 KTP 25 KTP 30 KTP 40 KTP 49

Топлинна мощност на котела, kW

Размери, mm Съдържание на вода, l

Диаметър на комина, mm

Тегло, kg

Дълбочина на решетката, mm

Размер на отвора за подаване на гориво, mm

Ширина

Дълбочина

Височина

20

600

640

1260

63

160

235

326

230/230

25

600

750

1260

74

160

270

426

230/230

30

600

850

1260

85

160

310

526

230/230

40

750

860

1370

126

200

380

526

380/240

49

750

1000

1370

166

220

420

626

380/240

Котлите са с т.нар. краен охлаждащ контур и са в съответствие със стандарт EN 303-5.

Представените данни са само с информативен характер. Възможно е внасянето на технически и оптични промени без предизвестие.


Среден разход на дървен материал на година, кг. кг. KTP 20

9 500

KTP 25

11 900

KTP 30

14 400

KTP 40

19 200

KTP 49

24 000

Вашият представител:

Дистрибутор за България: БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД; www.bulgariatherm.com; E-mail: bulgariatherm@einet.bg Търговски център София: ул. „Могилата” №10; тел./факс: 02/ 962 46 00, тел.: 02/ 862 43 19, моб. тел.: 0888 664 307; Централен склад София: ул. „Бесарабия” № 108, моб. тел.: 0886 422 973; Търговски център Пловдив: ул. „Пещерско шосе”№ 30, тел./факс: 032/ 644 152, моб. тел.: 0888 43 97 47; Магазин Варна: бул. „Христо Смирненски” №13, тел./факс: 052/ 50 16 71, моб. тел.: 0888 908 909; Магазин Ловеч: ул. „Райна Княгиня” №2, тел.: 068/ 625 619 Магазин Ямбол: ул.”Димитър Благов” №19, тел.: 046/ 66 33 21, моб. тел.: 0887 20 46 01

bg_kotle  

КОТЛИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

bg_kotle  

КОТЛИ ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Advertisement