Page 1


Hakkımızda Küreselleşme, Avrupa Birliği ve makroekonomik gelişmeler nedeniyle Türkiye’de birçok sektör, geçmişte benzeri olmayan yeni bir dönemin başlangıcındadır. Sektörlerinde öncü olmayı hedefleyen şirketlerin başarısı, geleceğe yönelik bütünsel stratejileri hayata geçirebilme yetenekleri ile orantılı olacaktır. Acımasız rekabet, teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, yeni yasalar ve kurallar, artan müşteri karmaşıklığı günümüz şirketlerini uzun vadeli strateji yapmaya zorlamaktadır. Bu nedenle yapılması düşünülen iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarının kapsamı, konusunda uzmanlaşmış, tarafsız bir üçüncü göz tarafından belirlenmelidir. SistemTurk, gelişen ve küreselleşen ekonomi ile entegrasyonu hızlı bir şekilde gerçekleşen Türkiye’de Kalite Yönetim Sistemleri ve Yönetim Danışmanlığı hizmetlerini tarafsız bir felsefe ile sağlamak amacıyla 2007 yılında Ankara’da kurulmuştur. Firmamız değişimi dikkate alarak konularında lider uluslararası hizmet kuruluşları ile iş ortaklıkları oluşturmuş, yerel iş tecrübesi ve uluslararası bilgi birikimi ile müşterilerine hizmet vermektedir. Kalite Yönetim Sistemlerinin aktif kullanıldığı ve sürekli iyileştirme felsefesinin benimsendiği biçimde şirketlere belgelendirme ve danışmanlık faaliyetleri veren firmamız, tasarım, analiz, geliştirme, modelleme, kalite belgelendirme faaliyetleri yürütme, proje yönetimi, denetimi ve kullanıma ile hazırlama gibi danışmanlık hizmetlerini de müşterilerine sunmaktadır.

Misyonumuz Sistem kavramının işletmelerdeki tüm süreçleri kapsadığını bütün çalışanlara kavratmak için tüm enerjimizle çalışarak hizmet sunduğumuz kurum ve kuruluşların değişimleri ustaca yönetmelerine yardımcı olmak amacıyla; ihtiyaçlara odaklı, sonuca yönelik çözümler üretmek ve bu çözümlerin hayata geçirilmesine yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz Birlikte hareket ettiğimiz şirketlerin her zaman yarını yakalamalarını sağlamak için, çalışanlarının yeteneğine saygı duyarak, onları cesaretlendirerek ve bireyleri her zaman doğruyu yaparken yakalayıp; zamandan bağımsız yönetim ilkelerini işletmelere uyarlamaktır.

İlkelerimiz  Başarılarımız müşterilerin memnuniyetine bağlıdır felsefesinden hareketle onlara üstün değerler katmak ve bunların hızlı, kolay ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,  Kaliteyi şansa bırakmamak, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin de şansa bırakmasına müsaade etmemek,  Girişimciliği ve hayal gücünü desteklemek,  Yenilikçi fikir, düşünce ve uygulamalarımızla ürün ve hizmetler yaratarak, müşterilerimize yarar sağlamak,  İhtiyacımız olan girişimcilik özgürlüğünü kazanmak ve güvenilir bir ortak olmamızı sağlamak amacıyla uluslararası rekabeti ölçü almak ve müşterilerimizin de uluslararası alanda global bir oyuncu olmalarını sağlamak,  Başarıyı yakalamak için yaptığımız veya yapmayı vaat ettiğimiz bütün işlerimizde zaman, kalite ve maliyeti en iyi şekilde değerlendirmek,  Sürekli İyileştirme (Kai-zen) felsefesini temel alıp müşterilerimize, çözüm ortaklarımıza ve çalışanlarımıza güvene dayalı bir ortam sağlamak ve değişiklikleri, cesaretimiz ve inancımızla gerçekleştirmek,  Zamandan bağımsız yönetim ilkeleriyle çalışmak ve insanlara hizmet etmekten zevk almaktır. A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi Neden SistemTurk?  Uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikaya tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,  Kalite Belgelendirme işleminin ve geçerlilik süresinin sistemden takip edilebilme gibi avantajları vardır.

Belgeler

Belgelendirmenin Yararları  Müşteri memnuniyeti  Karlılık ve pazar payı artışı gibi

SR EN ISO 9001:2008

operasyonel sonuçlar

 Esneklik ve pazar fırsatlarını hızlı değerlendirme

 Kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile maliyetleri düşürme

 Kurumsal olarak rekabet edebilme  Kuruluş amaçlarını yerine getirebilmek için personel motivasyonunu arttırma ve sürekli iyileştirmenin bir parçası olma

ISO Belgesi, ürüne değil

firmaya alınan bir belgedir.

 Paydaşların kurumsal verimliliğini art- Kısaca sistem belgesidir. tırma

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Referans Alınan Standart

 Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kimler İçin Gerekli? 

İnşaat Firmaları



Hizmet firmaları



Metal / Makina ekipmanları üreten satan firmalar

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi



Eğitim Firmaları

TSE Ürün Belgelendirme



Belgelendirme Firmaları



Toptan Ticaret Yapan Firmalar

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları



Laboratuvarlar



Gıda Firmaları

Yani tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Neden SistemTurk?

Belgelendirmenin Yararları

 Uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikaya tabi olma,

 Çevresel performansı geliştirme

 Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,

 Kaynakların tasarruflu kullanımı

 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,  Kalite Belgelendirme işleminin ve geçerlilik süresinin sistemden takip edilebilme gibi avantajları vardır.

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Referans Alınan Standart

SR EN ISO 14001:2004

 Yerel halk ve çevre yetkilileriyle etkili iletişim  Sürekli iyileştirme bilincinin oluşturulması  Yasal sorumlulukları yerine getirme  Çalışan personel ve tedarikçiler arasında çevre konusunda doğru bir tutum oluşturma  Organik ürünlerin geliştirilmesi imkanı

ISO Belgesi, ürüne değil

firmaya alınan bir belgedir.

 Müşteri memnuniyeti  Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

Kısaca sistem belgesidir.

ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri

Kimler İçin Gerekli? 

İnşaat Firmaları



Gıda Firmaları



Hizmet firmaları



Metal / Makina ekipmanları üreten satan firmalar



Eğitim Firmaları



Belgelendirme Firmaları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE Ürün Belgelendirme



Toptan Ticaret Yapan Firmalar



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları

Yani tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Neden SistemTurk?  Uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikaya tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,

Belgelendirmenin Yararları  Tüm koşulları iyileştirerek insan tüketimi için güvenli gıda sağlanması

Referans Alınan Standart

SR EN ISO 22000:2005

 Gıda güvenliği için tehlikeleri azaltma  Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,

 Müşteriler ve gıda güvenliği uzmanları ile koordinasyonun sağlanması

 Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

 SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,

 Yasal sorumlulukları yerine getirme

 Kalite Belgelendirme işleminin ve geçerlilik süresinin sistemden takip edilebilme gibi avantajları vardır.

 Tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşması için tutum oluşturulması

ISO Belgesi, ürüne değil

firmaya alınan bir belgedir.

 Kurumsal olarak rekabet edebilme

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 Kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile maliyetleri düşürme

Kısaca sistem belgesidir.

 Müşteri memnuniyeti

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri

Kimler İçin Gerekli? 

Gıda Firmaları



İnşaat Firmaları



Hizmet firmaları



Metal / Makina ekipmanları üreten satan firmalar



Eğitim Firmaları



Belgelendirme Firmaları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE Ürün Belgelendirme



Toptan Ticaret Yapan Firmalar



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları

Yani tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Neden SistemTurk?  Uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikaya tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,  Kalite Belgelendirme işleminin ve geçerlilik süresinin sistemden takip edilebilme gibi avantajları vardır.

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Belgelendirmenin Yararları  Müşteri memnuniyeti  Karlılık ve pazar payı artışı gibi operasyonel sonuçlar

Referans Alınan Standart

SR EN ISO 27001:2005

 Bilgi sistemindeki esneklik ve pazar fırsatlarını hızlı değerlendirme  Veri Kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı ile maliyetleri düşürme  Bilgi teknolojileri alanında Kurumsal olarak rekabet edebilme  Kurum içi ve kurumlar arası bilgi güvenliğini sağlama  Kontrol edilebilir ve yönetilebilir veri havuzları oluşturma  Bilgi güvenliği konusunda yasal izinler çıkarma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

ISO Belgesi, ürüne değil

firmaya alınan bir belgedir. Kısaca sistem belgesidir.

ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri

Kimler İçin Gerekli? 

Yazılım Firmaları



Gıda Firmaları



Hizmet firmaları



Metal / Makina ekipmanları üreten satan firmalar



Bilgi Teknolojileri Firmaları



Network Firmaları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE Ürün Belgelendirme



Toptan Ticaret Yapan Firmalar



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları

Yani tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi

Neden SistemTurk?  Uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikaya tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,  Kalite Belgelendirme işleminin ve geçerlilik süresinin sistemden takip edilebilme gibi avantajları vardır.

Belgelendirmenin Yararları  Müşteri memnuniyeti  Karlılık ve pazar payı artışı gibi

Referans Alınan Standart

SR EN ISO 13485:2003

operasyonel sonuçlar

 Tıbbi cihaz güvenliği için tehlikeleri azaltma

 Kaynakların etkili ve verimli kullanımı ile maliyetleri düşürme

 Kurumsal olarak rekabet edebilme  Tüketicinin güvenilir tıbbi cihazlara ulaşması için bilinç oluşturma

ISO Belgesi, ürüne değil

firmaya alınan bir

 Paydaşların kurumsal verimliliğini art-

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

belgedir.

tırma

Belgeler

Kısaca sistem belgesidir.

 Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Kimler İçin Gerekli? 

Medikal Firmaları



Sağlık Kurumları



Tıbbi Cihaz Üreticileri



Tıbbi Cihaz Eğitim Firmaları



Tıbbi Cihaz Belgelendirme Firmaları



Toptan Ticaret Yapan Firmalar

TSE Ürün Belgelendirme



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları



Laboratuvarlar

Yani tıbbi cihaz konusunda faaliyet gösteren tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Neden SistemTurk?  Uluslararası akreditasyona sahip bir sertifikaya tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,  Kalite Belgelendirme işleminin ve geçerlilik süresinin sistemden takip edilebilme gibi avantajları vardır.

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

Belgelendirmenin Yararları  Çalışma koşullarını iyileştirme  Meslek hastalıkları ve kaza riskini azaltma

Referans Alınan Standart

SR EN ISO 18001:2007

 Risklerin azaltılması sırasında personelin doğrudan katılımını sağlayarak motivasyonu arttırmak  Müşteriler ve İş sağlığı, güvenliği uzmanları ile koordinasyon  Yasal sorumlulukları yerine getirme  İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlar arasında bilinç oluşturma  Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama  İş Güvenliği konusunda kanun, mevzuat ve yönetmeliklerin uygulanmasında kolaylık sağlama

ISO Belgesi, ürüne değil

firmaya alınan bir belgedir. Kısaca sistem belgesidir.

ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri

Kimler İçin Gerekli? 

İnşaat Firmaları



Gıda Firmaları



Tekstil Firmaları



Metal / Makina ekipmanları üreten satan firmalar



Kimyasal İşlem Firmaları



Isıl İşlem Firmaları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE Ürün Belgelendirme



Toptan Ticaret Yapan Firmalar



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları

Yani tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


Helal Gıda Sertifikası Neden SistemTurk?  Uluslararası akreditasyona sahip bir belgelendirmeye tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  Helal Gıda Sertifikası ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,

Belgelendirmenin Yararları  Müşteri memnuniyeti  Üretilen Ürünün İslami usüllere uygun üretildiğini belgeleme

 Kurumsal olarak rekabet edebilme  İslami ülkelere ticaret yapma kolaylık sağlama

 Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

Helal Gıda Sertifikası

 Satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlama

ürüne yapılan bir belgelendirme işlemidir. Her

 Verilen hizmetin geriye yönelik olarak bir ürün için ayrı ayrı serizlenebilirliğini sağlama

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

tifikalandırma yapılması gerekmektedir.

 Sunulan ürünün hizmet kalitesini arttırma

ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi

Kimler İçin Gerekli? 

Gıda Üretim Firmaları



İçecek Firmaları



Gıda Toptancı firmaları



Gıda perakende firmaları



Müslüman ülkelerle ticaret yapan gıda firmaları



Toptan Ticaret Yapan Firmalar

CE İşareti ve Direktifleri TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Helal Gıda Serifikası



İslami usüllere uygun üretim yapmak isteyen firmalar

Yani tüm yiyecek-içecek firmaları

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Neden SistemTurk?  Ulusal akreditasyona sahip bir belgelendirmeye tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,

Belgelendirmenin Yararları  Müşteri memnuniyeti  Hizmetle ilgili alt yapının, makine ve teçhizatın tam ve yeterli olduğunun belgelendirtmesini sağlama

 Kurumsal olarak rekabet edebilme  Tüketicinin güvenilir ürünlere ulaşması için bilinç oluşturma

 Yasal izinler çıkartma ve ihalelere gir SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,

me konularında kolaylık sağlama

 Satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlama

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi firmaya alınan ve hizmet yerinin yeterliliğini gösteren bir belgedir.

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 Verilen hizmetin geriye yönelik olarak izlenebilirliğini sağlama

Bu belgeyi yalnızca TSE vermektedir.

 Sunulan hizmet kalitesini arttırma

ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri

Kimler İçin Gerekli? 

İnşaat Firmaları



Gıda Firmaları



Hizmet ve danışmanlık firmaları



Metal / Makina ekipmanları üreten satan firmalar



Eğitim Firmaları



Belgelendirme Firmaları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE Ürün Belgelendirme



Toptan Ticaret Yapan Firmalar



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları

Yani tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


TSE Ürün Belgelendirme Neden SistemTurk?  Ulusal akreditasyona sahip bir belgelendirmeye tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  TSE Ürün Belgelendirme ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,

Belgelendirmenin Yararları  Müşteri memnuniyeti  Ürünle ilgili alt yapının, makine ve teçhizatın tam ve yeterli olduğunun belgelendirtmesini sağlama

 Kurumsal olarak rekabet edebilme  Tüketicinin güvenilir ürünlere ulaşması için bilinç oluşturma

 Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

 Satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlama

TSE Ürün Belgelendirme işlemleri ürüne yapılan bir belgelendirme biçimidir. Bu belgeleri yalnızca

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 Verilen hizmetin geriye yönelik olarak

TSE vermektedir.

izlenebilirliğini sağlama

 Sunulan ürünün hizmet kalitesini arttırma

ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri

Kimler İçin Gerekli? 

İnşaat Firmaları



Gıda Firmaları



Hizmet ve danışmanlık firmaları



Metal / Makina ekipmanları üreten satan firmalar



Eğitim Firmaları



Belgelendirme Firmaları

TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE Ürün Belgelendirme



Toptan Ticaret Yapan Firmalar



Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Analiz, Test ve Kalibrasyon Firmaları

Yani tüm firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


CE İşareti ve Direktifleri Neden SistemTurk?  Uluslararası akreditasyona sahip bir işarete tabi olma,  Profesyonel uzman ve denetçiler tarafından sistem analizi yapılma,  CE işareti ile ilgili standart dokümanlara, belgelere ve yönetmeliklere erişim ve süreç içerisinde ortak hareket etme,  İhtiyaç halinde uzmanlarımız tarafından verilecek seminerlere, sempozyumlara ve uzaktan eğitim konferanslarına katılma,  SistemTurk Uluslararası Belgelendirme Ltd. Şti.’nin logo ve promosyon ürünlerini kullanma,  CE İşaretlendirme işleminin sistemden takip edilebilme gibi avantajları vardır.

Belgelendirmenin Yararları  Müşteri memnuniyeti  Avrupa Birliği ülkeleriyle ticaret yapabilme izni

 Tüketici sağlığına ve güvenliğine zarar vermeyeceğine dair garanti

 Kurumsal olarak rekabet edebilme  Tüketicinin güvenilir ürünlere ulaşması için bilinç oluşturma

CE İşareti firmaya değil

 Yasal izinler çıkartma ve ihalelere girme konularında kolaylık sağlama

ürüne alınan bir işarettir.

 Hazırlanacak teknik dosya ile ürün

Kısaca Avrupa Birliği spesifikasyonları ve kullanım kılavuzunun daha kolay oluşturulmasını sağla- Ürün Güvenliği İşaretidir. ma

Belgeler ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 22000(HACCP) Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 13485 Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi CE İşareti ve Direktifleri TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi TSE Ürün Belgelendirme

Kimler İçin Gerekli? 

Medikal Firmaları



Sağlık Kurumları



İnşaat firmaları



Her türlü üretim firmaları



Oyuncak üreticileri



Kimyasal bazlı ürün üretici firmaları



Toptan-Perakende Ticaret Yapan Firmalar



Yurtdışından ithalat yapan firmalar

Ve diğer tüm ürün bazlı çalışan firmalar

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


Referanslarımız  Barış Metal  Alaattin Telekom  Sangari Uluslararası Ticaret A.Ş.  Aydınonat Yedek Parça Koll. Şti.  Erçam Medikal  Avrupa Birliği Genel Sekreterliği  Emniyet Genel Müdürlüğü  Sağlık Bakanlığı  SR Emlak  İhtiyaç Şirketler Grubu  Grup Dental Medikal  Yazıcı Demir-Çelik A.Ş.  Kardelen Boya  Türev Yazılım  EGO Genel Müdürlüğü  ELSAN Elektrik Motorları A.Ş.  Beşerler A.Ş.  Osmanlı Reklam  Tamer Reklam  DÇD Döküm Sanayi A.Ş.  Mekan Mobilya A.Ş.

A. Öveçler Mh. 1322. Cd. No: 12/8 Çankaya ANKARA Tel: 0312 472 58 38 Faks: 0312 472 33 70 info@sistemturk.com.tr / www.sistemturk.com.tr


A.Öveçler Mh. 1322 Cad. No:12/8 ÇANKAYA / ANKARA Tel : +90 312 472 58 38 Faks : +90 312 472 33 70 www.sistemturk.com.tr info@sistemturk.com.tr /sistemturk

/sistemturk

/sistemturk

Sistemturk Katalog  

sistemtürk katalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you