Page 1

MENJADIKAN SMK BANDAR TASEK MUTIARA

SEBUAH INSTITUSI PENDIDIKAN YANG KONDUSIF DAN BERFOKUS KEPADA PEMBANGUNAN MODAL INSAN

KONSEP KONDUSIF 

Memastikan semua keperluan asas yang mencukupi termasuk bilangan guru mengikut hak keperluan tahun semasa, bilangan bilik darjah, perabot, bukubuku-buku teks, keperluan di makmalmakmal-makmal sains, bukubukubuku rujukan di pusat sumber, peralatan sukan, bahan bantu mengajar dan sebagainya.

Memastikan semua kemudahan di sekolah selesa untuk suasana pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah. Suasana yang bersih dan ceria di bilikbilik-bilik darjah, bilikbilik-bilik khas, tandastandas-tandas dan penjagaan padang dengan baik untuk bersukan dan sebagainya.

Memastikan semua keperluan murid dan guru dapat berfungsi dengan baik. Semua lampu dan kipas angin di setiap bilik, singki dan pam di tandastandas-tandas, komputerkomputer-komputer di makmal, alatalat-alatan bersukan, bahanbahan-bahan pengajaran dan sebagainya dijaga dan diselenggara dengan baik.

Memastikan persekitaran pembelajaran sentiasa selamat. Semua aktiviti sekolah dikawal -selia oleh guruguruguru, semua panduan dan peraturan dipatuhi termasuk ketika berada di bilik darjah, bilik -bilik khas dan makmal sains, padang, kantin, dan sekitar kawasan sekolah.

Memastikan muridmurid-murid berasa selamat “emosi” iaitu disiplin terkawal dan guruguru-guru prihatin terhadap perkembangan dan kebajikan muridmurid-murid.

KONSEP PEMBANGUNAN MODAL INSAN 

Meningkatkan keupayaan dan minat muridmurid-murid untuk menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui pengajaran dan pembelajaran berkesan.

Membentuk ketrampilan dan keperibadian muridmurid-murid secara menyeluruh dan bersepadu melalui pemantapan kurikulum, pemantapan progam kokurikulum, pemantapan program sukan, pembudayaan adab dan budi bahasa, pengukuhan program 3K (Kebersihan, Kesihatan dan Keselamatan) dan pengukuhan disiplin murid.

Memantapkan dan memperbaiki sistem pentaksiran dan penilaian murid.


Mengembangkan potensi murid dalam bidang akademik melalui pengajaran dan pembelajaran yang efektif, inovatif dan kreatif ke arah pendidikan sepanjang hayat. KELAS TAMBAHAN

PERANAN PANITIA

Kelas Kelas Tambahan Selepas Waktu Persekolahan Kelas Kelas Tambahan Cuti Sekolah Kelas Kelas Tambahan Berfokus

Penyelarasan Penyelarasan Sukatan Pelajaran Perancangan Perancangan Strategi Peningkatan Menyediakan Menyediakan Modul & Bahan Latih Tubi Bengkel Bengkel Permarkahan Bahasa Melayu (9 Mac) Bengkel Bengkel Bina Item KH (8 April) Minggu Minggu Sains & Matematik (25 — 20 April) Bulan Bulan Bahasa (16 Ogos — 15 September) Bulan Bulan Kemanusiaan (16 Ogos — 15 September)

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB

MOTIVASI

Teknik Teknik Menjawab Matematik SPM (26 April) Teknik Teknik Menjawab Pendidikan Islam (30 Mei) Teknik Teknik Menjawab Bahasa Cina PMR (30 Mei) Teknik Teknik Menjawab Bahasa Inggeris PMR (1 Jun) Teknik Teknik Menjawab Fizik SPM (15 Jun) Tenik Tenik Menjawab Bahasa Cina SPM (17 Jun) Teknik Teknik Menjawab Geografi PMR (13 Julai) Teknik Teknik Menjawab Bahasa Tamil (22 Julai)

PERANAN KELAB & PERSATUAN

Projek Projek Meja Bermaklumat Menghasilkan Menghasilkan Bahan Pembelajaran Tayangan Tayangan Video Berunsur Pembelajaran Aktiviti Aktiviti Pertandingan & Kuiz

 Program Program Ponteng Sifar (27 Januari) Program Program Anak Harapa (18 Februari) Ceramah Ceramah Motivasi & Pengurusan Masa (29 Mac) Motivasi Motivasi Oleh Pengetua & Penolong Pentadbiran

PEMBELAJARAN BESTARI

e e-Pembelajaran melalui laman web sekolah: http://smkbtm.ning.com/group/epembelajaran Pembelajaran Pembelajaran di bilikbilik-bilik khas Penggunaan Penggunaan Kemudahan ICT Pembelajaran Pembelajaran di luar bilik darjah


Membentuk akhlak terpuji murid melalui penerapan nilai- nilai murni dalam aktiviti sekolah. HORMAT-MENGHORMATI

KESYUKURAN

Sambutan Sambutan Hari Guru (17 Mei)

Majlis Majlis Perpisahan Pn. Samsiah (10 Februari) Majlis Majlis Persaraan Cikgu Azizah (27 Jun) Ihya’ Ihya’ Ramadhan (29 Julai)

KEBERSIHAN FIZIKAL & MENTAL

SEMANGAT BERMASYARAKAT

Pemeriksaan Pemeriksaan Kebersihan Fizikal Oleh Pengawas Pertandingan Pertandingan Kebersihan Kelas Gotong Gotong--Royong Sebelum Cuti Sekolah Ceramah Ceramah Kanser HPV (13 Januari) Penyampaian Penyampaian Anugerah Ketrampilan Diri (12 Julai)

Program Program Kerohanian (19 Februari) Perkhemahan Perkhemahan Pengakap (1 — 3 April) April) Team Team Building (30 — 31 Mei) Kem Kem Kepimpinan Pengawas (23 — 24 Julai) Program Program Kesejahteraan Minda (29 Julai)

BERDIKARI

PATRIOTISME

 Bulan Bulan Kemerdekaan (16 Ogos — 15 September)

KASIH SAYANG

Program Program Waris Jaya (9 April) Program Program Titian Kasih (14 Julai)

Perkhemahan Perkhemahan Pengakap (1 — 3 April) April) Team Team Building (30 — 31 Mei) Hari Hari Koperasi (29 Jun) Kem Kem Kepimpinan Pengawas (23 — 24 Julai)

KERAJINAN

Program Program--program Motivasi


Mencungkil bakat dan minat murid dalam bidang kokurikulum. KARNIVAL PERTANDINGAN

Setiap Setiap kelab dan persatuan serta unit beruniform diwajibkan mengadakan aktiviti pertandingan.

INSENTIF

Unit Unit Kokurikulum telah memperuntukkan hadiah kepada para pemenang dalam aktiviti pertandingan.

PENGURUSAN LAPORAN KOKURIKULUM

LATIHAN

Buku Buku laporan kokurikulum murid diuruskan secara sistematik dan perrmarkahan diberi berdasarkan penglibatan aktif murid.

Latihan Latihan yang secukupnya dijalankan selepas waktu persekolahan bersama guruguru-guru penasihat.

KEMUDAHAN

AKTIVITI SELEPAS PMR

Kemudahan Kemudahan yang terbaik disediakan untuk murid bagi mencungkil bakat mereka.

Pelbagai Pelbagai aktiviti telah dirancang dan dijalankan oleh murid Tingkatan Tiga selepas PMR seperti melukis mural, mencipta video dan sukaneka.


Menyediakan persekitaran dan prasarana sekolah yang lengkap, selesa dan selamat.

SMKBTM mempunyai 36 buah bilik darjah, 6 makmal sains, 2 makmal komputer, 2 bilik PPSMI, 2 bengkel kemahiran hidup, 1 bengkel MPV, 1 bengkel lukisan kejuruteraan, pusat sumber, surau, makmal bahasa, bilik koperasi, bilik muzik, dewan sekolah, 2 bilik guru, bilik rawatan, bilik menunggu ibu bapa, pusat akses, bilik kaunseling, gelanggang bola keranjang dan padang.

LATIHAN KECEMASAN

25 25 Mac 2011 8 8 Julai 2011

PEMERIKSAAN BANGUNAN

Laporan Laporan Kerosakan Tindakan Tindakan Pembaiki Segera

PERANAN UNIT HEM

Polisi Polisi Sekolah Selamat & 3K Pertandingan Pertandingan Kebersihan Kelas Pengurusan Pengurusan Kantin Sekolah


Menyediakan peluang yang saksama kepada semua murid untuk mengembangkan potensi diri dalam pelbagai bidang. PENGAGIHAN KELAS

Pengagihan Pengagihan kelas bagi tingkatan satu secara rawak tanpa mengambil kira keputusan UPSR bertujuan mewujudkan suasana belajar yang lebih sihat.

PENGURUSAN BIASISWA

Temuduga Temuduga dan siasatan latar belakang murid diadakan untuk membantu pelajar berpotensi yang memerlukan bantuan kewangan.

KEPUTUSAN MENERUSI MESYUARAT

Perbincangan Perbincangan melalui Mesyuarat PIBG antara guru dengan wakil waris. Membuat Membuat keputusan menerusi Mesyuarat Guru.

PENGAGIHAN KOKURIKULUM

Pengagihan Pengagihan bagi penyertaan murid dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan aspek minat murid dan taburan jumlah murid.

PERUNTUKAN WAKTU MENGAJAR

Waktu Waktu balik dilanjutkan untuk mengadakan kelas tambahan. Kelas Kelas Pemulihan bagi murid tahap lemah diadakan.

BLOG KARYA MURID

http://smkbtm.ning.com/group/karyapelajar http://smkbtm.ning.com/group/karyapelajar Murid Murid digalakkan menulis karya dan mempamerkan bahanbahan-bahan kreatif mereka.

Visi dan misi smkbtm 2011  
Visi dan misi smkbtm 2011  
Advertisement