Page 1

187. RICHARD PRINCE, ”UNTITLED (GIRLFRIEND), 1987”.

BUKOWSKIS CONTEMPORARY - 570 VIEWING: NOVEMBER 6 – 13 AUCTION: NOVEMBER 14 – 15 2012

BUKOWSKIS CONTEMPORARY VIEWING NOVEMBER 6–13 AUCTION NOVEMBER 14–15


HAPPY DIAMONDS COLLECTION


1


BUKOWSKIS CONTEMPORARY VISNING 6–13 NOVEMBER AUKTION 14–15 NOVEMBER


VISNING BERZELII PARK 1 STOCKHOLM ÖPPET ALLA DAGAR 11-18 AUKTION WAHRENDORFFSGATAN 8

VISNING: BERZELII PARK 1, STOCKHOLM. ÖPPET: TIS-


FÖRSÄLJNINGEN SKER I FÖL JANDE ORDNING THE SALE WILL BE CONDUCTED IN THE FOLLOWING ORDER ONSDAG 14 NOVEMBER FRÅN KL 10.00 WEDNESDAY NOVEMBER 14, FROM 10 AM GRAFIK | PRINTS 1–62A KARIN OCH LARS HALLS SAMLING AV SVENSKT FOTOGRAFI KARIN AND LARS HALL COLLECTION OF SWEDISH PHOTOGRAPHY 63–161 FOTOGRAFI | PHOTOGRAPHY 162–239 IAN HELLSTRÖMS SAMLING | IAN HELLSTRÖM COLLECTION 240–279 SAMTIDA KONST | CONTEMPORARY 280–423 TORSDAG 15 NOVEMBER, FRÅN KL 13.00 THURSDAY NOVEMBER 15, FROM 1 PM DESIGN, MATTOR | DESIGN, CARPETS 424–545 SAMLING FORMENS HUS | FORMENS HUS COLLECTION 546–677 SMYCKEN | JEWELLERY 678–793 KLOCKOR | WATCHES 794–832


8


PRINTS

9


1

3

2 (80)

1

4

JOSEF ALBERS USA 1888-1976 ”HOMMAGE AU CARRÉ”.

3

KARIN MAMMA ANDERSSON & JOCKUM NORDSTRÖM ”READERS”

Färgserigrafi, 1964-65, signerad med blyerts 85/125, utgiven av Denis René, Paris. 28 x 27,9 cm, bladstorlek 48,4 x 76,5 cm (vikt ark som brukligt).

Färgakvatint och mjukgrundsetsning, 2010, signerad med blyerts 5/30, tryckt och utgiven av Crown Point Press, San Francisco. 39 x 56 cm. Ej examinerad ur ram.

Silkscreen in colours, 1964-65, signed in pencil and numbered 85/125, published by Denis René, Paris. L. 28 x 27,9 cm. S. 48,4 x 76,5 cm (sheet folded at center as issued).

Aquatint and soft ground etching in colours, 2010, signed in pencil and numbered 5/30, printed and published by Crown Point Press, San Francisco. P. 39 x 56 cm.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

(d)

2

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

JOSEF ALBERS USA 1888-1976 ”INTERACTION OF COLOR” Portfölj, komplett med två textböcker (engelska) samt 80 färgserigrafier, utgiven av Yale University Press, New Haven 1963. Bladstorlek 33 x 25,5 cm. Förvarade lösa i linneklädd förvaringsbox. Några blad med fläckar, smärre nötning. Linneklädd box med slitage, defekter. Portfolio with complete text folder, bound text volume and 80 colour screenprints, 1963. English edition. Published by Yale University Press, New Haven. S. 33 x 25,5 cm, loose in original brown linen-dressed slipcase.

4

OLA BILLGREN 1940-2001 UTAN TITEL Fotogravyr i rött, 2000, signerad med blyerts E.a. 59 x 78,8 cm, bladstorlek 77 x 111,5 cm. Photoengraving printed in red, 2000, signed in pencil and inscribed E.a. P. 59 x 78,8 cm. S. 77 x 111,5 cm. (d) € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

11


7 5

8

5

6

6

BRAM BOGART Holland Född 1921

7

KARIN BROOS Född 1950

UTAN TITEL

”TV:N”

Färgserigrafi, 1974, signerad med blyerts 67/75. bladstorlek 69,8 x 70 cm. Veck i övre högra hörnet.

Färgoffset, signerad med blyerts 3/20. 52 x 77 cm. Ej examinerad ur ram.

Silkscreen in colours, 1974, signed in pencil and numbered 67/75. S. 69,8 x 70 cm.

Offset litograph in colours, signed in pencil and numbered 3/20. L. 52 x 77 cm.

(d)

(d)

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

BRAM BOGART Holland Född 1921

8

SANDRO CHIA Italien Född 1946

UTAN TITEL

UNTITLED

Färgserigrafi, 1974, signerad med blyerts 67/75. bladstorlek 69,8 x 70 cm. Veck i övre högra hörnet.

Färgetsning och karborundum, samt med handkolorering, 1989-90, signerad med blyerts 11/50, utgiven av AH Grafik, Stockholm. 92 x 115,6 cm, bladstorlek 97,5 x 115,6 cm.

Silkscreen in colours, 1967, signed in pencil and numbered 67/75. S. 69,8 x 70 cm. (d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

Etching in colours with carborundum and hand-colouring, 1989-90, signed in pencil and numbered 11/50, published by AH Grafik, Stockholm. P. 92 x 115,6 cm. S. 97,5 x 115,6 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

12


9

11

10

9

9A

SANDRO CHIA Italien Född 1946

10

UNTITLED

CHRISTO USA Född 1935 ”SURROUNDED ISLANDS, BISCAYNE BAY, MIAMI, FLORIDA”

Färgetsning och karborundum, samt med handkolorering, 1989-90, signerad med blyerts 11/50, utgiven av AH Grafik, Stockholm. 127,3 x 99,5 cm, bladstorlek 133,7 x 99,5 cm.

Färgoffset med kollage, 1983, signerad med blå krita 63,5 x 99 cm. Ej examinerad ur ram.

Etching in colours with carborundum and hand-colouring, 1989-90, signed in pencil and numbered 11/50, published by AH Grafik, Stockholm. P. 127,3 x 99,5 cm. S. 133,7 x 99,5 cm.

Offset in colours with collage, 1983, signed in blue crayon 63,5 x 99 cm. € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

(d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

11

CHRISTO USA Född 1935 ”ORANGE STORE FRONT, PROJECT”

9A

SANDRO CHIA Italien Född 1946 ”WATER BEARER” Färglitografi, signerad med vit krita AP XIV/XXV. 79,5 x 65,5 cm. Lithograph in colours, signed in white crayon and numbered AP XIV/XXV. L./S. 79,5 x 65,5 cm. (d) € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

Färgoffset med kollage av tyg, kartong och papper, 1991, signerad med blyerts 9/100, utgiven av Leif Holmer Gallery/ Claes Disther Gallery. 68,4 x 78 cm. Ej examinerad ur ram. Offset lithograph in colours with collage of fabric, card board and paper, 1991, signed in pencil and numbered 28/100, published by Leif Holmer Gallery/Claes Disther Gallery. L./S. 68,4 x 78 cm. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

13


12

CHRISTO USA Född 1935 ”WRAPPED REICHSTAG (PROJECT FOR BERLIN)” Färgoffset, signerad med blå krita. 57,8 x 95,7 cm. Ej examinerad ur ram. Offset lithograph in colours, signed in blue crayon. L. 57,8 x 95,7 cm. € 850–1.050 / SEK 7.000–9.000

13

CHRISTO USA Född 1935 ”WRAPPED OPERA HOUSE (PROJECT FOR THE OPERA HOUSE IN SYDNEY, BENNELONG, AUSTRALIA)” Färglitografi med collage av tyg, tråd, maskeringstejp, två fotografier och karta, 1991, signerad med blyerts 41/120, utgiven av Carl Flach. 77,5 x 62,5 cm. Ej examinerad ur ram. Något gulnad, missfärgning runt maskeringstejpen.

12

Lithograph in colours with collage of cloth, thread, city map, two photographs and masking tape, 1991, signed in pencil and numbered 41/120, published by Carl Flach. L./S. 77,5 x 62,5 cm. € 5.850–8.200 / SEK 50.000–70.000

14

CHRISTO USA Född 1935 ”TWO LOWER MANHATTAN WRAPPED BUILDINGS, PROJECT FOR NEW YORK” Färgoffset, signerad med blyerts. 77 x 60 cm. Ej examinerad ur ram. Offset litograph in colours, signed in pencil. L. 77 x 60 cm. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

15

CHRISTO USA Född 1935 ”SURROUNDED ISLANDS, BISCAYNE BAY, GREATER MIAMI, FLORIDA, 1980-83” Den kompletta portföljen med 4 färgfotografier samt titelblad, 1984, signerad med bläck av Christo och fotografen Wolfgang Volz 37/100, tryckt av Creative Colour GmbH, Hamburg, utgiven av Hugh Lauter Levin Associates, Inc., New York. 41,3 x 55,6 cm. Bladen ej examinerad ur ramar. Skyddsportfölj med slitage och fläckar. Litteratur: Schellmann/Benecke 114-117. The complete set of four dye-transfer colour photographs and title page, 1984, signed in ink by Christo and photographer Wolfgang Volz and numbered 37/100, printed by Creative Colour, GmbH, Hamburg, published by Hugh Lauter Levin Associates, Inc, New York. L. 41,3 x 55,6 cm.

14

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

16

CHRISTO USA Född 1935 ”WRAPPED TREES, PROJECT FOR THE THE FONDATION BEYELER AND BEROWER PARK, RIEHEN, SWITZERLAND” Färgoffset med kollage av tyg, 1998, signerad med blyerts. 68,8 x 54,3 cm. Ej examinerad ur ram. Offset in colours with collage of fabric, 1998, signed in pencil. L. 68,8 x 54,3 cm. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

17

CHUCK CLOSE USA Född 1940 ”SELF-PORTRAIT” Etsning, 1988, signerad med blyerts 23/50, tryckt av Aldo Crommelynck, New York med hans blindstämpel, utgiven av Pace editions, New York. 34,5 x 24,6 cm, bladstorlek 53,3 x 39,4 cm (Hahnemuhle). Ej examinerad ur ram. Litteratur: Pernotto 51. Etching, 1988, on Hahnemuhle paper, signed in pencil and numbered 23/50, printed by Aldo Crommelynck, New York with his blind stamp, published by Pace editions, New York. P. 24,5 x 24,6 cm. S. 53,3 x 39,4 cm. € 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

16

14

18

Utgår


13

17

15 (4+1)

15


23

20

19

19

ÖYVIND FAHLSTRÖM 1928-1976 ”COLUMN NO. 4 (IB-AFFAIR)”

21

STAFFAN HALLSTRÖM 1914-1976 ”INGENS HUNDAR”

Färgserigrafi, 1974, signerad med blyerts 228/300, tryckt av Domberger, Stuttgart, utgiven av Die Zeit, Berlin. 59 x 48,5 cm. Ej examinerad ur ram.

Färglitografi bemålad med gouache av konstnären, 1968, signerad med blyerts. 48 x 59,5 cm, bladstorlek 59,9 x 70,5 cm. Missfärgad efter passepartout och gulnad.

Silkscreen in colour on Fabriano Buttenkarton, 1974, signed in pencil 228/300, printed by Domberger, Stuttgart, published by Die Zeit, Berlin. L. 59 x 48,5 cm.

Litograph, extensivly coloured with gouache by the artist, 1968, signed in pencil. L. 48 x 60 cm. S. 59,5 x 70,5 cm. (d)

(d)

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

22 20

”CAMERA”

”MAMMA-PAPPA”

Litografi, 2011, signerad med blyerts 53/60. 30 x 34,9 cm. Ej examinerad ur ram.

Färglitografi, signerad med bläck 66/150. 48,7 x 57,7 cm. Ej examinerad ur ram. Lithograph in colours, signed in ink and numbered 66/150. L. 48,7 x 57,7 cm. (d) € 500–700 / SEK 4.000–6.000

16

CARL HAMMOUD Född 1976

MARIE-LOUISE EKMAN Född 1944

Lithograph, 2011, signed in pencil and numbered 53/60. L. 30 x 34,9 cm. (d) € 500–600 / SEK 4.000–5.000


22

25

23

21

24

ROLF HANSON Född 1953 UTAN TITEL Färgserigrafi, 1991, signerad med blyerts 48/75. 52 x 52 cm, bladstorlek 74 x 74 cm. Ej examinerad ur ram. Silkscreen in colours, 1991, signed in pencil and numbered 48/75. L. 52 x 52 cm. S. 74 x 74 cm. (d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

25

DAVID HOCKNEY Storbritannien Född 1937 ”PETER SCHLESINGER”, UR: ”FRIENDS” Litografi, 1976, signerad med blyerts 18/90, utgiven av Gemini G.E.L., och med deras blindstämpel. Bladstorlek 40,3 x 30 cm. Ej examinerad ur ram. Litteratur: Gemini Publication Sequence Number 734. Lithograph, 1976, signed in pencil and numbered 18/90, published by Gemini G.E.L., and with their blindstamp. S. 40,3 x 30 cm. (d)

24

DAVID HOCKNEY Storbritannien Född 1937 ”A PICTURE OF OURSELVES”, UR: ”THE BLUE GUITAR”

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

Etsning och färgakvatint, 1976-77, signerad med blyerts 102/200, utgiven av Petersburg Press, London. 34,5 x 42,5 cm, bladstorlek 45,6 x 52,5 cm. Litteratur: Scottish Arts Council 210. Etching and aquatint in colours, 1976-77, signed in pencil and numbered 102/200, published by Petersburg Press, London. P. 34,5 x 42,5 cm. S. 45,6 x 52,5 cm. (d) € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

17


26

28

26

HOWARD HODGKIN England Född 1932 ”MOROCCAN DOOR” Etsning och karborundum med handkolorering, 1990-1991, signerad 13/55, tryckt och handkolorerad av Jack Shirref, 107 Workshop, Wiltshire, utgiven av Waddington Graphics, London. Bladstorlek 77 x 111,5 cm (Du Chene). Ej examinerad ur ram. Etching with carborundum, with hand colouring, 1990-1991, on Du Chene paper, signed and numbered 13/55, printed and hand coloured by Jack Shirreff at 107 Workshop, Wiltshire, published by Waddington Graphics, London. P./S. 77 x 111,5 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

27

JASPER JOHNS USA Född 1930 ”FIGURE 2”, UR: ”COLOR NUMERAL SERIES” Färglitografi, 1968-69, signerad med blå krita, numrerad med blyerts 13/40, utgiven av Gemini G.E.L. och med deras blindstämpel. 70,3 x 55,4 cm, bladstorlek 95,7 x 78,2 cm. Litteratur: Universal Limited Art Edition 61. Lithograph in colours, 1968-69, on Arjomari paper, signed in blue crayon, numbered in pencil 13/40, published by Gemini G.E.L., and with their blind stamp. L. 70,3 x 55,4 cm. S. 95,7 x 78,2 cm. € 8.200–9.350 / SEK 70.000–80.000

28

PER KIRKEBY Danmark Född 1938 UTAN TITEL Färglitografi, 1990, signerad 15/50. 80,5 x 59,5 cm. Ej examinerad ur ram. Lithograph in colours, 1990, signed in pencil and numbered 15/50. L. 80,5 x 59,5 cm. (d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

28A

28A

WILLEM DE KOONING USA 1904-1997 ”LOVE TO WAKAKO” Litografi, 1970, signerad med blyerts 24/58, tryckt av Hollanders Workshop och med deras blindstämpel, utgiven av Knoedler, New York, bladstorlek 114 x 72 cm. Ej examinerad ur ram. Veck. Lithograph, 1970, on Akawara paper, signed in pencil and numbered 24/58, printed by Hollanders Workshop and with their blind stamp, published by Knoedler, New York. S. 114 x 72 cm. € 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

18


27

19


29

ROY LICHTENSTEIN USA 1923-1997 ”REFLECTIONS ON GIRL”, UR: ”REFLECTIONS SERIES” Färglitografi med serigrafi samt releifprägling och kollage av metalliserat PVC, 1990, signerad med blyerts 9/68, tryckt och utgiven av Tyler Graphics, New York och med deras blindstämpel. 98,3 x 123,7 cm, bladstorlek 114,6 x 139,1 cm. Litteratur: Corlett 245. Lithograph and silkscreen in colours, with relief, and metalized PVC collage with embossing, 1990, on mold-made Somerset paper, signed in pencil and numbered 9/68, printed and published by Tyler Graphics, New York, and with their blind stamp. L. 98,3 x 123,7 cm. S. 114,6 x 139,1 cm. € 52.450–58.300 / SEK 450.000–500.000

20


29 21


33

32

30

ROY LICHTENSTEIN USA 1923-1997 ”HOMAGE TO MAX ERNST”, UR: ”BONJOUR MAX ERNST”

33

Färgserigrafi, 1975, signerad med blyerts 49/100, tryckt av Tyler Graphics Ltd, New York och med deras blindstämpel, utgiven av Les Éditions Georges Visat, Paris. 53,7 x 39,7 cm, bladstorlek 65,7 x 50,8 cm (Arches). Ej examinerad ur ram.

Glastryck, signerat med blyerts och numrerad 75 eks (upplagan 75). 54,5 x 44,7 cm. Ej examinerad ur ram.

Litteratur: Corlett 137.

(d)

Silkscreen in colours, 1975, on Arches paper, signed in pencil and numbered 49/100, printed by Tyler Graphics Ltd, New York and with their blindstamp, published by Les Éditions Georges Visat, Paris. L. 53,7 x 39,7 cm, S. 65,7 x 50,8 cm.

Glass-print, signed in pencil and inscribed ’75 eks’ (edition 75). L. 54,5 x 44,7 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

34

Färgserigrafi, 2006, signerad med blyerts 17/50 a tergo, tryckt av Advanced Graphics, London, utgiven av Alan Cristea Gallery, London. 121 x 82,5 cm (Somerset Satin). Ej examinerad ur ram.

ROY LICHTENSTEIN USA 1923-1997 ”FIGURES”, UR ”SURREALIST SERIES” Färglitografi, 1978, signerad med blyerts 31/38, tryckt och utgiven av Gemini G.E.L., Los Angeles och med deras blindstämpel. 59,7 x 38,5 cm, bladstorlek 79 x 59,5 cm. Gulnad, missfärgning längs bladets yttre kanter.

Silkscreen in colours, 2006, on Somerset Satin paper, signed in pencil and numbered 17/50 on verso, printed by Advanced Graphics, London, published by Alan Cristea Gallery, London. L./S. 121 x 82,5 cm.

Litteratur: Corlett 157.

(d)

Lithograph in colours, 1978, signed in pencil and numbered 31/38, printed and published by Gemini G.E.L., Los Angeles, and with their blindstamp. L. 59,7 x 38,5 cm. S. 79 x 59,5 cm. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

32

€ 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

35

JULIAN OPIE Storbritannien Född 1958 ”IMAGINE YOU ARE DRIVING (FAST)/JACQUES/HELMET”

”ONLY THE NIGHTS ARE NEW”

Lambda print, 2002, signerat med tusch 12/50 a tergo, utgiven av Alan Cristea Gallery, London. 53,5 x 121 cm. Ej examinerad ur ram.

Diptyk. Färglitografi, signerade med blyerts 21/150, tryckt och utgiven av Sibirien Lito AB, Stockholm. Vardera 29,5 x 87 cm.

Lambda print, 2002, signed with black felt-tip pen and numbered 12/50 on verso, published by Alan Cristea Gallery, London. L./S. 53,5 x 121 cm.

Diptych. Lithograph in colours, signed in pencil and numbered 21/150, printed and published by Sibirien Lito AB, Stockholm. L./S. each 29,5 x 87 cm.

(d)

KARIN MAMMA ANDERSSON Född 1962

(d) € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

22

JULIAN OPIE Storbritannien Född 1958 ”RUTH SMOKING V”

€ 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

31

ODD NERDRUM Norge Född 1944 ”SELVPORTRETT”

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000


30

31

35

34

23


36

36

PORTFÖLJ Schweiz ”LA LUNE EN RODAGE III”

38

Portfölj med 54 inbundna grafiska verk, 1977, de flesta signerade, stämpelsignerad 51 ur den numrerade upplagan av 150 (total upplaga 230), utgiven av Panderma, Carl Laszlo, Basel. 32,7 x 35,5 cm.

ROBERT RAUSCHENBERG USA 1925-2008 ”ONE MORE AND THEN WE WILL BE HALF WAY THERE”, UR: ”SUITE OF NINE PRINTS” Färgoffset och kollage, 1979, signerad med blyerts 6/100, tryckt hos Styria Studio, Ltd. och med deras blindstämpel, utgiven av Multiples Inc, New York. 77,5 x 58,3 cm. Ej examinerad ur ram.

Portfolio with 54 prints, signed or with stamped signature, portfolio numbered with stamp 51 of 150 (total edition 230), published by Panderma, Carl Laszlo, Basel. 32,7 x 35,5 cm.

Offset in colors with collage, 1979, signed in pencil and numbered 6/100, with the blind stamp of Styria Studio. S., published by Multiples Inc, New York. L./S. 77,5 x 58,3 cm.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

37

ROBERT RAUSCHENBERG USA 1925-2008 ”HORSEFEATHERS THIRTEEN -VI”

39

Färgoffset, serigrafi och pochoir med kollage och reliefprägling, 1976, signerad med blyerts 28/82, utgiven av Gemini G.E.L., Los Angeles. 45,5 x 38,4 cm. Ej examinerad ur ram.

ROBERT RAUSCHENBERG USA 1925-2008 ”INDIVIDUAL”; UR: ”7 CHARACTERS” Collage och papper i färg (Xuan-papper), 1982, signerad med blyerts, ur upplagan om 70 unika exemplar, utgiven av Gemini G.E.L., Los Angeles. Ca 77,5 x 67,3 cm. Ej examinerad ur ram.

Litteratur: Geimini Publication Sequence Number 726. Offset lithograph with silkscreen and pochoir in colours with embossing and collage, 1976, signed in pencil and numbered 28/82, published by G.E.L., Los Angeles. L. 45,5 x 38,4 cm.

Litteratur: Gemini Publication Sequence Number 1033. Paper and collage in colors, 1982, on Xuan paper, signed and dated in pencil, from the edition of 70 unique impressions, published by Gemini G.E.L., Los Angeles. Circa 77,5 x 67,3 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 5.850–8.200 / SEK 50.000–70.000

40

24

Utgår


38

39

37

25


41

MAN RAY USA 1890-1976 ”LES ANATOMES” 11 färgakvatinter, 1970, signerade med blyerts 98/100, tryckt och utgiven av Georges Visat. 42,8 x 31,8 cm, bladstorlek 60 x 50,8 cm (Lana). Proveniens: Galleri Scandinavia, Göteborg. Litteratur: Anselmino 70. 11 aquatints in colours, 1970, on Lana paper, signed in pencil and numbered 98/100, printed and published by Georges Visat, Paris. 42,8 x 31,8 cm, S. 60 x 50,8 cm. € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

42

JAMES ROSENQUIST USA Född 1933 ”THE STOWAWAY PEERS OUT AT THE SPEED OF LIGHT” Färglitografi, 2001, signerad med blyerts 38/40, utgiven av Universal Limited Art Editions, New York och med deras blindstämpel. 117,5 x 268 cm (Saunders Waterford). Litograph in colours, 2001, on Saunders Waterford paper, signed in pencil and numbered 38/40, published by Universal Limited Art Editions, New York and with their blind stamp. S. 117,5 x 268 cm € 14.600–17.500 / SEK 125.000–150.000

41 (11)

43

EDWARD RUSCHA USA Född 1937 ”RED ANTS”, UR: ”INSECTS” Färgserigrafi, 1972, signerad med blyerts 21/100, tryckt av Styria Studio, utgiven av Multiples Inc. 50,8 x 68,5 cm. Ej examinerad ur ram. Litteratur: Engberg 63. Silkscreen in colours, 1972, signed in pencil and numbered 21/100, printed by Styria Studio, published by Multiples Inc. L./S. 50,8 x 68,5 cm. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

44 43

EDWARD RUSCHA USA Född 1937 ”COCKROACHES”, UR: ”INSECTS” Färgserigrafi, 1972, signerad med blyerts 91/100, tryckt av Styria Studio, utgiven av Multiples Inc. 51,2 x 68,7 cm. Ej examinerad ur ram. Litteratur: Engberg 64. Silkscreen in colours, 1972, signed in pencil and numbered 91/100, printed by Styria Studio, published by Multiples Inc. L./S. 51,2 x 68,7 cm. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

45

NIKI DE SAINT PHALLE Frankrike 1930-2002 UTAN TITEL, UR: ”MÉCHANT, MÉCHANT”

44

Multipel, pussel i färgat trä i skyddsomslag med plexiglas, 1993, signerad med grön tuschpenna 228/250, publicerad av La Difference. 41,5 x 42,7 cm. Multiple, jigsaw puzzle in coloures, 1993, signed in green felt tip pen and numbered 228/250, published by La Difference. 41 x 42,7 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

45

26


42

27


48

46

46

ANTONIO SAURA Spanien Född 1930 ”DORA MAAR VISITADA I”

50

47

RUPERT JASEN SMITH USA 1954-1989 ”THE KISS”

Färglitografi, 1986, signerad med blyerts 138/140. 65 x 50 cm.

Akryl och silkscreen på duk, signerad och daterad 1988 a tergo. 46 x 35,5 cm.

Lithograph in colours, 1986, signed in pencil and numbered 138/140. L./S. 65 x 50 cm.

Synthetic polymer paint and silkscreen ink on canvas, signed and dated 1988 on verso. 46 x 35,5 cm.

(d)

€ 5.850–8.200 / SEK 50.000–70.000

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

51 47

RUPERT JASEN SMITH USA 1954-1989

ANTONIO SAURA Spanien Född 1930

”NEW AGE”

”DORA MAAR VISITADA IV”

Akryl och silkscreen på duk, signerad och daterad 1988 a tergo. 46 x 35,5 cm.

Färglitografi, 1986, signerad med blyerts 138/140. 65 x 50 cm.

Synthetic polymer paint and silkscreen ink on canvas, signed and dated 1988 on verso. 46 x 35,5 cm.

Lithograph in colours, 1986, signed in pencil and numbered 138/140. L./S. 65 x 50 cm.

€ 5.850–8.200 / SEK 50.000–70.000

(d) € 500–700 / SEK 4.000–6.000

52

ANTONI TÀPIES Spanien 1923-2012 UTAN TITEL, UR: ”CA SUIT SON COURS”

48

ANTONIO SAURA Spanien Född 1930 ”SERIE ABIERTA 6” Färglitografi, 1989, signerad med blyerts H.C. 15/15, utgiven av Poligrafa, Barcelona. 56 x 90 cm. Ej examinerad ur ram. Lithograph in colours, 1989, signed in pencil and numbered H.C. 15/15, published by Poligrafa, Barcelona. L. 59 x 90. (d) € 600–850 / SEK 5.000–7.000

49

RUPERT JASEN SMITH USA 1954-1989 (Andy Warhol) ”NEW AGE”, UR: ”GRETA GARBO” Färgserigrafi, 1988, unikt provtryck signerat med kulspetspenna TP 5/40, utgiven av Galerie Börjeson, Malmö. 109 x 86 cm. Ej examinerad ur ram. Proveniens: Galerie Börjeson, Malmö. Arbetet med portföljen ”Greta Garbo” påbörjades av Andy Warhol. Silkscreen in colours, 1988, a unique trial proof signed in ball point pen and numbered TP 5/40, published by Galerie Börjeson, Malmö. L./S. 109 x 86 cm. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

28

Färgetsning, 1975, signerad med blyerts 26/30, tryckt av Atelier Morsang, Paris, utgiven av Fata Morgana, Montpellier. 29,7 x 17,8 cm, bladstorlek 56,5 x 38 cm. Ej examinerad ur ram. Litteratur: Galfetti 523. Etching in colours, 1975, signed in pencil and numbered 26/30, printed by Atelier Morsang, Paris, published by Fata Morgana, Montpellier. P. 29,7 x 17,8 cm. S. 56,5 x 38 cm. (d) € 600–850 / SEK 5.000–7.000


49

50

52

51

29


53

55

53

54

ANTONI TÀPIES Spanien 1923-2012

55

”M ET FLÉCHES”

JOE TILSON Storbritannien Född 1928 ”TRANSPARENCY, CLIP-O-MATIC LIPS”

Färglitografi, 1982, signerad med blyerts 57/75. 50 x 65 cm, bladstorlek 65,5 x 84 cm.

Färgserigrafi, 1975, signerad med blyerts 60/70. 70 x 49,5 cm. Ej examinerad ur ram.

Lithograph in colours, 1982, signed in pencil and numbered 57/75. L. 50 x 65 cm. S. 65,5 x 84 cm.

Silkscreen in colour, 1975, signed in pencil and numbered 60/70. L. 70 x 49,5 cm.

(d)

(d)

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

WILLIAM TILLYER England Född 1938

56

ANDY WARHOL USA 1928-1987

UTAN TITEL

”MICK JAGGER”

Svit med 25 serigrafier (varav en del i färg), etsningar och färgliotgrafier, 1974, samtliga signerade 64/90. Bladstorlek 90 x 68,5 cm, och 68,5 x 90 cm. Två blad med veck, ett blad något vågigt efter fukt.

Färgserigrafi, 1975, signerad med blyerts av Andy Warhol och blågrön tuschpenna av Mick Jagger, numrerad 5/250, tryckt hos Alexander Henrici, New York, utgiven av Seabirds Editions, London. 109 x 71 cm, bladstorlek 111,2 x 73,5 cm. Ej examinerad ur ram.

Suite with 25 silkscreens (and in colours), etchings, lithographs (in colours), 1974, each signed in pencil and numbered 64/90. S. 90 x 68,5 cm, and 68,5 x 90 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

Proveniens: Castelli Graphics Inc., New York. Litteratur: Feldman/Schellman II.144. Silkscreen in colors, 1975, signed in pencil by Andy Warhol and also signed in blue-green felt tip pen by Mick Jagger, numbered in pencil 5/250, printed by Alexander Henrici, New York, published by Seabirds Editions, London. L. 109 x 71 cm. S. 11,2 x 73,5 cm. € 23.350–29.150 / SEK 200.000–250.000

30


56

31


57

60

57

59

ANDY WARHOL USA 1928-1987 ”PAOLO UCCELLO, ST. GEORGE AND THE DRAGON”, UR: ”DETAILS OF RENAISSANCE PAINTINGS”

58

ANDY WARHOL USA 1928-1987 ”MAO”

Färgserigrafi, 1984, signerad med blyerts 36/50, tryckt av Rupert Jasen Smith, New York, utgiven av Editions Schellmann & Klüser, München/New York. 63,9 x 94 cm. Ej examinerad ur ram.

Färgserigrafi, 1972, signerad med kulspetspenna a tergo, stämpelnumrerad 86/250 a tergo, tryckt av Styria Studio, Inc., New York, utgiven av Castelli Graphics and Multiples, Inc., New York. 90,5 x 90,5 cm. Veck, krackelyr, två pappersförluster. Bladet beskuret.

Litteratur: Feldman II.325.

Litteratur: Feldman II.94.

Silkscreen i colours, 1984, signed in pencil and numbered 36/50, printed by Rupert Jasen Smith, New York, published by Editions Schellmann & Klüser, Munich/New York. L. 63,5 x 94 cm.

Silkscreen printed in colours, 1972, signed with ball point pen and numbered with ribber stamp 86/250 on verso, printed by Styria Studio, Inc., New York, published by Castelli Graphics and Multiples, Inc., New York. L./S. 90,5 x 90,5 cm.

€ 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

€ 29.150–35.000 / SEK 250.000–300.000

32


58

59

ANDY WARHOL USA 1928-1987 ”PARIS REVIEW POSTER” Färgserigrafi, 1967, stämpelsignerad, utgiven av Paris Review, New York. Bladstorlek 94 x 69 cm. Smärre veck och missfärgning längs bladets nedre högra kant. Ej examinerad ur ram. Litteratur: Feldman/Schellmann II.18 Silkscreen in colours, 1967, signed with rubber stamp, published by Paris Review, New York. L./S. 94 x 69 cm. € 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

60

ANDY WARHOL USA 1928-1987 ”MAO” Färgserigrafi på tapet, 1974, signerad med tuschpenna, upplagan obegränsad, dock signerades ca 100 exemplar 1979, tryckt av Bill Miller’s Wallpaper Studio, New York, utgiven av factory Additions, New York. Bladstorlek 96 x 72,5 cm. Veck, defekter, bladet beskuret. Litteratur: Feldman II.125a. Silkscreen in colours on wallpaper, 1979, signed in felt tip pen, edition unlimited, but approximately 100 were signed in 1979, printed by Bill Miller’s Wallpaper Studio, New York, published by factory Additions, New York. S. 96 x 72,5 cm. € 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

33


62

61

TOM WESSELMANN USA Född 1931 ”NUDE”, UR: ”11 POP ARTISTS II” Färgserigrafi, 1971, signerad med blyerts 113/200, utgiven av Original Editions, New York. Bladstorlek 60,8 x 75,3 cm. Litet veck med smärre färgbortfall på övre kanten.

61

Screenprint in colours, 1971, signed in pencil and numbered 113/200, published by Original Editions, New York. L./S. 60,8 x 75,3 cm. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

62

ZHANG XIAOGANG Kina Född 1958 ”MERCURY SEA”, UR: ”THE STORYTELLER’S ENCHANTMENTS” Färglitografi, signerad med blyerts X/CXXX. 78 x 94 cm. A signed poem on verso. Lithograph in colours, signed in pencil and numbered X/CXXX. L. 78 x 94 cm. € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

62A

ZENG FANZHI Kina Född 1964 MAN WITH FLOWERS, UR: ”MASK SERIES” Färgserigrafi, 2006, signerad med blyerts 20/60. 110 x 80,5 cm. Veck. Silkscreen in colours, 2006 signed in pencil and numbered 20/60. L./S. 110 x 80,5 cm. € 8.200–10.500 / SEK 70.000–90.000

34


62A

35


36


KARIN AND LARS HALL COLLECTION OF SWEDISH PHOTOGRAPHY

37


KARIN OCH LARS HALLS SAMLING AV SVENSKT FOTOGRAFI Karin och Lars Halls samling av fotografi är utan överdrift världsberömd. Samlingens betydelse är oskattbar, dess rykte legendariskt. Många av bilderna är ikoner inom fotografi, andra mindre kända. Gemensamt har de sin unika proveniens. Bukowskis tackar Karin och Lars Hall för förtroendet att få presentera den svenska delen av deras samling till försäljning på vår auktion Contemporary & Design. En separat katalog är framtagen där Niclas Östlind, Hasse Persson och Lars Hall har bidragit med inspirerande och värdefulla texter.

38


63

MIKAEL JANSSON Född 1958 ”THEREZA, MALAYSIA, APRIL 1992” Signerad Mikael Jansson och daterad 1994 a tergo. Upplaga A.P.1. Vintage. Platinum Palladium, bildyta 45,5 x 35 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Utställningskatalog, Fotografiska Museet, Stockholm, ”Beauty Box”, 1993, avbildad helsida sid 19. Motivet visades på utställningen ”Catwalk” på Fotografiska Museet, Stockholm 1993. ”THEREZA, MALAYSIA, APRIL 1992”. Signed Mikael Jansson and dated 1994 on verso. Edition A.P.1. Vintage. Platinum Palladium, image 45.5 x 35 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

39


64

68

65

64

66

67 Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

LENNART OLSON 1925-2010 ”EMILIA-ROMAGNA VI”, 1980

”AGADIR II”, 1979. Signed Lennart Olson and numbered 1 and dated -79. Vintage. Edition 1/15. Gum Print, image 23.3 x 18.3 cm.

Signerad Lennart Olson och daterad 1980 a tergo. Upplaga 1/15. Kopierad 1980. Vintage. Kombinationsgummitryck, bildyta 46,5 x 39,5 cm.

(d) € 500–600 / SEK 4.000–5.000

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Rebecka Millhagen (red.), ”From One Side to the Other - Bridges Photographed by Lennart Olson”, 2000, avbildad helsida sid 75.

67

Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 28 cm.

”EMILIA-ROMAGNA VI”, 1980. Signed Lennart Olson and dated 1980 on verso. Edition 1/15. Printed in 1980. Vintage. Gum Print, image 46.5 x 39.5 cm.

Litteratur: Pontus Hultén, ”Looking back - Vintage Photographs by Lennart Olson”, 2001, avbildad helsida sid 45.

(d)

Rebecka Millhagen (red.),”From One Side to the Other - Bridges Photographed by Lennart Olson”, 2000, avbildad helsida sid 127.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

65

Litteratur: Rebecka Millhagen (red.),”From One Side to the Other - Bridges Photographed by Lennart Olson”, 2000, avbildad helsida sid 54. ”CANGAS DE ONIS III”, 1991. Signed Lennart Olson and numbered 1/15 on verso. Printed in 2001. Gelatin silver print, image 35.5 x 46 cm. (d) € 350–500 / SEK 3.000–4.000

LENNART OLSON 1925-2010 ”AGADIR II”, 1979 Signerad Lennart Olson och numererad 1 och daterad -79. Vintage. Upplaga 1/15. Kombinationsgummitryck, bildyta 23,3 x 18,3 cm.

40

”SALGINATOBELBRÜCKE III, SCHWEIZ”, 1990. Gelatin silver print, image 26.5 x 28 cm.

LENNART OLSON 1925-2010 ”CANGAS DE ONIS III”, 1991 Signerad Lennart Olson och numrerad 1/50 a tergo. Kopierad 2001. Silvergelatinfotografi, bildyta 35,5 x 46 cm.

66

LENNART OLSON 1925-2010 ”SALGINATOBELBRÜCKE III, SCHWEIZ”, 1990

(d) € 250–350 / SEK 2.000–3.000

68

LENNART OLSON 1925-2010 ”EMILIA ROMAGNA II”, 1962 Kopierad 1979. Kombinationsgummitryck, bladstorlek 43 x 50,5 cm. Bildyta densamma som bladstorleken. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Rebecka Millhagen (red.),”From One Side to the Other - Bridges Photographed by Lennart Olson”, 2000, avbildad helsida sid 91. ”EMILIA ROMAGNA II”, 1962. Printed in 1979. Gum Print, image/sheet 43 x 50.5 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000


69

70

69

71

LENNART OLSON 1925-2010 ”PONTE DI RIALTO, VENEDIG”, 1983

72

71

ANDERS PETERSEN Född 1944 ”LIBRERIA VECCIA, PIAZETTA DI SAN MARCO”, 1986

Signerad Lennart Olson och numrerad 6/75 och daterad -83. Fotogravyr, bildyta 22 x 28,5 cm.

Signerad Anders Petersen och daterad 1986/1991 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 47 x 34,3 cm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Litteratur: Ralph Nykvist & Anders Petersen (m.fl), ”Karnevalen i Venedig”, 1991, avbildad bild 8.

Litteratur: Rebecka Millhagen (red.),”From One Side to the Other - Bridges Photographed by Lennart Olson”, 2000, avbildad helsida sid 133.

”LIBRERIA VECCIA, PIAZETTA DI SAN MARCO”, 1986. Signed Anders Petersen and dated 1986/1991 on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 47 x 34.3 cm.

”PONTE DI RIALTO, VENICE”, 1983. Signed Lennart Olson and numbered 6/75 and dated -83. Photogravure, image 22 x 28.5 cm.

(d)

(d)

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

72 70

LENNART OLSON 1925-2010 ”PONTE DI NAVIA DE SVARINA”, 1961 Signerad Lennart och numrerad 2/30 och daterad -92 Fotogravyr, bildyta 25,5 x 20 cm.

HASSE PERSSON Född 1942 ”NEW YORK, STUDIO 54”, 1979 Signerad Hasse Persson och daterad -79. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 45,3 x 30,3 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Litteratur: Rebecka Millhagen (red),”From One Side to the Other - Bridges Photographed by Lennart Olson”, 2000, avbildad helsida sid 31.

”NEW YORK, STUDIO 54”, 1979. Signed Hasse Persson and dated -79. Vintage. Gelatin silver print, image 45.3 x 30.3 cm.

”PONTE DI NAVIA DE SVARINA”, 1961. Signed Lennart and numbered 2/30 and dated -92. Photogravure, image, 25.5 x 20 cm.

(d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

(d) € 500–600 / SEK 4.000–5.000

41


74

73

73

75

HASSE PERSSON Född 1942 ”SWANLAKE, STUDIO 54, NEW YORK”, 1978

75

HANS HAMMARSKIÖLD Född 1925 ”FALUDDEN, GOTLAND, 1975”

Signerad Hasse Persson och daterad -79. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 45,5 x 30,2 cm.

Signerad Hans Hammarskiöld och numrerad 4/25 och daterad 1975 a tergo. Vintage. C-print, bildyta 24,5 x 36 cm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

”FALUDDEN, GOTLAND, 1975”. Signed Hans Hammarskiöld and numbered 4/25 and dated 1975 on verso. Vintage. C-print, image 24.5 x 36 cm.

”SWANLAKE, STUDIO 54, NEW YORK”, 1978. Signed Hasse Persson and dated -79. Vintage. Gelatin silver print, image 45.5 x 30.2 cm.

(d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

(d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

74

HASSE PERSSON Född 1942 UTAN TITEL, 1979 Signerad Hasse Persson och daterad 1979. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 30,5 x 45,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Hasse Persson, ”New York - Kontrasternas stad”, 1969, tredje uppslaget, detalj. UNTITLED, 1979. Signed Hasse Persson and dated 1979. Vintage. Gelatin silver print, image 30.5 x 45.5 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

76

TUIJA LINDSTRÖM Finland Född 1950 ”MARIA IN AN ARCH”, 1991 Signerad Tuija Lindström och numrerad 1/1 på etikett a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 22,4 x 22,4. Ur sviten ”Kvinnorna vid Tjursjön”. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Lollo Fogelström och Niclas Östlind, ”Tuija Lindström - Look at us 5 juni -22 augusti 2004”, 2004, Liljevalchs Konsthall kat nr 456, avbildad bild 73. Fotografiet ingick i en Specialutgiven mapp, ”Bulls Pond” som gjordes för att promota ett nytt kvalitetspapper vid namn Gotic, från Svenskt Papper. ”MARIA IN AN ARCH”, 1991. Signed Tuija Lindström and numbered 1/1 on lable verso. Gelatin silver print, image 22.4 x 22.4. From the series ”The Girls at Bull’s Pond”. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

42


77

76

77

GUNNAR SMOLIANSKY Född 1933 UTAN TITEL, 1979 Signerad Gunnar Smoliansky och daterad -79 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, selentonat, bildyta 23,6 x 17,8 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Svenska Posten har 2012 tryckt upp frimärken med det aktuella motivet. Med motiveringen: ”Fotokonst har verkligen blivit en konstform i tiden. Det gör det självklart att uppmärksamma fotokonsten och några av våra framstående svenska fotografer som haft stora internationella framgångar.” Britt-Inger Hahne, frimärkschef på Posten. UNTITLED, 1979. Signed Gunnar Smoliansky and dated -79 on verso. Vintage. Gelatin silver print, toned in Selenium, image 23.6 x 17.8 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

78

78

GUNNAR SMOLIANSKY Född 1933 UTAN TITEL, 1991 Signerad Gunnar Smoliansky och daterad 1991 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 12 x 12 cm. UNTITLED, 1991. Signed Gunnar Smoliansky and dated 1991 on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 12 x 12 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

79

GUNNAR SMOLIANSKY Född 1933 UTAN TITEL, 1991 Signerad Gunnar Smoliansky och daterad 1991 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 12 x 11 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. UNTITLED, 1991. Signed Gunnar Smoliansky and dated 1991 on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 12 x 11 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

79

43


80

JOHN S WEBB Sverige Född 1950 ”MOVING CURTAIN”, 1973 Signerad John S Webb. Silvergelatinfotografi, bildyta 20 x 25 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. 2001 tilldelades John S Webb Gullersstipendiet av Nordiska Museet, för, som motiveringen lydde: ”Många års inträngande studier och fotografiska tolkningar av det svenska kulturlandskapet och vårt förhållande till naturen.” ”MOVING CURTAIN”, 1973. Signed John S Webb. Gelatin silver print, image 20 x 25 cm. (d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

81

81

MARIA MIESENBERGER Född 1965 ”UTAN TITEL (BOLLEN)”, 1993 Signerad Maria Miesenberger a tergo. Upplaga 10. Silvergelatinfotografi, 57 x 45 cm inklusive originalram. Ur sviten Sverige/Schweden 1993-1998. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Lars O. Ericsson (m.fl), ”Maria Miesenberger”, 1998, jämför bild sid 4 -7. UNTITLED (THE BALL)”, 1993. Signed Maria Miesenberger on verso. Edition 10. Gelatin silver print, 57 x 45 cm including original frame. From the series Sverige/Schweden 1993-1998. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

82

JOAKIM STRÖMHOLM Född 1947 MARIE-LOUISE WALDENSTRÖM, SOLIST KUNGLIGA OPERAN, 1979 Signerad Joakim Strömholm a tergo. Kopierad 1981. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 27,5 x 19,4 cm.

80

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. MARIE-LOUISE WALDENSTRÖM, SOLOIST AT THE ROYAL SWEDISH OPERA, 1979. Signed Joakim Strömholm on verso. Printed in 1981. Vintage. Gelatin silver print, image 27.5 x 19.4 cm. (d) € 500–700 / SEK 4.000–6.000

83

PELLE WICHMANN Född 1948 UTAN TITEL Signerad Pelle Wichmann och numrerad 1 och daterad 80.09.14 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 21 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. UNTITLED. Signed Pelle Wichmann and numbered 1 and dated 80.09.14 on verso. Gelatin silver print, image 26.5 x 21 cm.

82

44

83

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000


84

84

85

ANDERS KRISTENSSON Född 1958 ”HALMSTADRAGGARE, GÖTEBORG”, 1992 Signerad Anders Kristensson. C-Print, bildyta 55 x 41,5 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”HOT-ROD, HALMSTAD, GOTHENBURG”,1992. Signed Anders Kristensson. C-Print, image 55 x 41,5 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

85

ANDERS KRISTENSSON Född 1958 ”FAMILJEN MATSSON, B&W STORMARKNAD, GÖTEBORG”, 1992 Signerad Anders Kristensson. C-Print, bildyta 55 x 41 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. 2004 tilldelade Nordiska Museet Anders Kristensson Gullersstipendiumet, med motiveringen: ”För sitt arbete med att karakterisera och porträttera det samtida Sverige och dess befolkning. I likhet med den tyske fotografen August Sander fångar och dekonstruerar han våra myter och föreställningar om människor.” ”THE MATTSON FAMILY, B&W SUPERMARKET, GOTHENBURG”, 1992. Signed Anders Kristensson. C-Print, image 55 x 41 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

86

ANDERS KRISTENSSON Född 1958 ”TYSKA UNGKOMMUNISTER, HALLANDSÅSEN”, 1993 Signerad Anders Kristensson. C-Print, bildyta 55 x 43 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”GERMAN YOUTH COMMUNISTS, HALLANDSÅSEN” 1993. Signed Anders Kristensson. C-Print, image 55 x 43 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

86

45


89

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PARIS 1962” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”,1998”, avbildad helsida sid 27. Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 35.

87

Moderna Museet ”En annan historia”, 2011, avbildad helsida bild 96. Joakim Strömholm & Patric Leo (red.), ”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 99. Motivet finns i Moderna Museets samling och visades i utställningen ”En annan historia” 2011. ”PARIS 1962”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm. (d) € 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

90

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”MY75, PARIS 1950” Signerad CHR Strömholm och daterad -80 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 29 x 22,7 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 74. Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 145. Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 55.

88

Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 33.

87

CATHARINA GOTBY Född 1955 ”BERGET (VULKANEN)”, 1995

”MY75, PARIS 1950”. Signed CHR Strömholm and dated -80 on verso. Gelatin silver print, image 29 x 22.7 cm.

Signerad Catharina Gotby a tergo. Även stämplad Copyright Catharina Gotby a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 38 x 48 cm.

(d)

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

88

91

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”MARSEILLE”, CA 1950-TAL

”THE MOUNTAIN (THE VOLCANO)”,1995. Signed Catharina Gotby on verso. Also with stamp Copyright Catharina Gotby on verso. Gelatin silver print, image 38 x 48 cm.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,3 x 20 cm.

(d)

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

”MARSEILLE”, CA 1950’S. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26.3 x 20 cm.

”SANTA MONICA, USA”, 1963

(d)

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

92

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”HIROSHIMA”, 1963

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 93.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 29,2 x 22,5 cm.

Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 133.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 243.

46

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Ur sviten ”Hiroshima” 1963.

”SANTA MONICA, USA”, 1963. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm.

”HIROSHIMA”, 1963. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 29.22 x 22.5 cm.

(d)

(d)

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


89

90

91

92

47


93

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”MADRID” 1950-TAL Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”MADRID” 1950’S. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

94

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”ANITA I BADET” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 28 x 22,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”ANITA IN THE BATH”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 28 x 22.5 cm. (d)

93

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

95

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”INGA-LILL”, 1979-80 Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ’”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 140. ”INGA-LILL”, 1979-80 Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm. (d)

94

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

95

96

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PALMA 1959” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,5 x 26 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sida 138. Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 53. Strömholm & Färgfabriken ”Christer Strömholm 1918-2002 - On Verra Bien” 2002, avbildad helsida sid 110. Joakim Strömholm & Patric Leo (red.), ”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 198. ”PALMA 1959”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 19.5 x 26 cm. (d)

96

48

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


97

97

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”L.O USA”, 1963 Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,5 x 26,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 91. Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 141. ”L.O USA”, 1963. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 19.5 x 26.5 cm. (d) € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

98

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”BARCELONA 1959” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 20 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 205. ”BARCELONA 1959”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26.5 x 20 cm. (d) € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

99

98

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”NEW YORK 1961” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,5 x 26,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 90. Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 138. Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad uppslag sid 254-255. ”NEW YORK 1961”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 19.5 x 26.5 cm. (d) € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

99

49


100

101

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

103

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

”FOX-AMPHOUX”, 1960

”EVA OCH GINA”, 1956-64

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 75.

Litteratur: Christer Strömholm & Anders Jonason, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 154.

Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 45.

Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 61.

”FOX-AMPHOUX”, 1960. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm.

Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 99.

(d)

Moderna Museet, ”En annan historia”, 2011, avbildad helsida bild 98.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

Motivet finns i Moderna Museets samling och visades i utställningen ”En annan historia” 2011.

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

”EVA OCH GINA”, 1956-64. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm.

”HOTEL CENTRAL, PARIS 1951”

(d)

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck och daterad 1979 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 29 x 22 cm.

€ 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

104

”MONTMARTRE 1949”

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 94.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm.

Joakim Strömholm & Patric Leo (m.fl),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 41.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 33.

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 67.

”HOTEL CENTRAL, PARIS 1951”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint and dated 1979 on verso. Gelatin silver print, image 29 x 22 cm.

Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”,1998, avbildad helsida sid 151.

(d)

Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 59.

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

102

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 27.

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PARIS”, TIDIGT 1960-TAL

”MONTMARTRE 1949”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm.

(d)

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Christer Strömholm & Anders Jonason, ”Konsten att vara där”,1991, avbildad helsida sid 142.

105

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PIGALLE, PARIS”, 1955 Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 27,7 x 19,6 cm.

Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 75.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 47.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

”PARIS”, EARLY 1960’S”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm.

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 119.

(d)

Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 97.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 63. Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 35. ”PIGALLE, PARIS”, 1955. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 27.7 x 19.6 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

50


100

103

101

102

104

105

51


106

106

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PARIS”, TIDIGT 1960-TAL Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,5 x 26,5 cm.

107

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”PARIS”, EARLY 1960’S. Signerad CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 19.5 x 26.5 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

107

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PARIS” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,5 x 26,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”PARIS”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 19.5 x 26.5 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

108

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”ERIC DIETMAN, PARIS” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 20 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”ERIC DIETMAN, PARIS”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26.5 x 20 cm. (d)

108

52

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


110

109

111

109

112

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

111

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

”PÅ LE DOME”, 1949

”PARIS”, 1976

Signerad CHR Strömholm a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19 x 26,5 cm.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 20 cm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad sid 36.

”PARIS”, 1976. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26.5 x 20 cm.

”AT LE DOME”, 1949. Signed CHR Strömholm on verso. Gelatin silver print, image 19 x 26.5 cm.

(d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

(d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

112

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”UTANFÖR LYON”, 1964

110

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”SYDFRANKRIKE” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 20 cm.

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 20 x 27 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad sid 70.

”SOUTH OF FRANCE”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26.5 x 20 cm.

”OUTSIDE LYON”, 1964. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 20 x 27 cm.

(d)

(d)

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

53


113

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”SKULPTURERNAS KÄRLEKSAKT”, 1958 Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26 x 19,5. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Christer Strömholm & Anders Jonason, ”Konsten att vara där” 1991, avbildad helsida sid 145. Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”,1998, avbildad helsida sid 83. Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 61.

113

Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 54. ”SCULPTURE OF LOVE”, 1958. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19,5. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

114

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PARIS 1959” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silverfotografi, bildyta 26 x 19,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 69. Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 29. ”PARIS 1959”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 26 x 19.5 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

115

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”LEO ÄTER FRUKOST”, 1948

114

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,5 x 29,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad sid 36. Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”, 1998, avbildad helsida sid 133. Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 49. Joakim Strömholm & Patric Leo (red.), ”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad uppslag sid 78-79. ”LEO EATING BREAKFAST”, 1948. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 19.5 x 29.5 cm. (d)

115

54

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


116

117

116

118

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002

LARS HALL Född 1938 ”CHRISTER KOPIERAR”, 1978

Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 20 x 26,5 cm.

Signerad på etikett a tergo. AP. Total upplaga 5. Vintage. Digital C-Print, bildyta 113 x 99,5 cm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Färgfabriken, Stockholm, ”In Memory of Himself”, 2006.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Litteratur: Greger Ulf Nilson & Lars Tunbjörk (red.), ”In Memory of Himself - Christer Strömholm in the eyes of his beholders” avbildad uppslag sid 118-119.

”PARIS”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Gelatin silver print, image 20 x 26.5 cm.

Signerad CHR Strömholm daterad 1979 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,7 x 23,3 cm.

Denna bild är fotograferad i samband med produktionen av katalogen för Christer Strömholms utställning ”Privata Bilder” år 1978. Christer hade lärt sig hur byråns reprokamera fungerade och frågade om han kunde disponera den för att genomföra ett experiment dagen efter. Christer fortsatte med att nämna att en konstnärinna skulle dyka upp. Dagen efter så anlände konstnärinnan påtagligt lätt klädd enbart i högklackade skor och svarta nätstrumpor. Christer tog och la in henne på några kuddar i reprokameran samt tilllade som en förklaring till det hela ”Hon har så vansinnigt stiliga genitalia”.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Lars Hall

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

”CHRISTER IS PRINTING”, 1978. Signed on label verso. AP. Edition 1/5. Vintage. Digital C-Print, image 113 x 99,5 cm.

Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad helsida sid 90.

(d)

(d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

117

118

”PARIS”

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”BARCELONA 1959”

Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”,1998, avbildad helsida sid 29.

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”,2002, avbildad helsida sid 107. Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”,2012, avbildad helsida sid 195. ”BARCELONA 1959”. Signed CHR Strömholm and dated 1979 on verso. Gelatin silver print, image 19.7 x 23.3 cm. (d) € 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

55


121

119

HANS GEDDA Född 1942 ”SJÄLVPORTRÄTT”, 1981 Signerad Hans Gedda och daterad 29.11.83. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 43,5 x 38 cm. ”SELF-PORTRAIT”, 1981. Signed Hans Gedda and dated 29.11.83. Vintage. Gelatin silver print, image 43.5 x 38 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

120

HANS GEDDA Född 1942 UTAN TITEL, 1988 Signerad Hans Gedda och daterad 30.1.88. Kopierad 2001. Silvergelatinfotografi, tonat, bildyta 82,5 x 67 cm.

119

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. UNTITLED, 1988. Signed Hans Gedda and dated 30.1.88. Printed in 2001. Gelatin silver print, toned, image 82.5 x 67 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

121

KENNETH GUSTAVSSON 1946-2009 ”BERLIN”, 1983 Signerad Kenneth Gustavsson a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 22,3 x 29 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Moderna Museet, ”Åter till verkligheten”, 2010, avbildad uppslag bild 192. Motivet finns i Moderna Museets samling och visades i utställningen ”Åter till verkligheten” 2010, samt i utställningen ”Kenneth Gustavsson -The Magic Bar” på Fotografiska, Stockholm 2012. ”BERLIN”, 1983. Signed Kenneth Gustavsson on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 22.3 x 29 cm. (d)

120

56

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000


122

EMIL HEILBORN 1900-2003 ”HUNDUTSTÄLLNINGEN”, 1934 Signerad Emil Heilborn a tergo. Även märkt ”F 657 80” a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 32,5 x 26 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Jan-Erik Lundström & Hasse Persson, ”Emil Heilborn”, 2003, avbildad helsida sid 76. ”THE DOG SHOW”, 1934. Signed Emil Heilborn on verso. Also marked ”F 657 80” on verso. Gelatin silver print, image 32.5 x 26 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

123

OTMAR THORMANN Österrike Född 1944 ”STILLEBEN NACH PAUL OUTERBRIDGE”, 1979 Kopierad 1980. Vintage. Silvergelatinfotografi, Nelson Gold tonat, bildyta 18,8 x 24 cm. Bladstorlek 28 x 35 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

122

”STILLEBEN NACH PAUL OUTERBRIDGE”, 1979. Printed 1980. Vintage. Gelatin silver print, Nelson Gold toned, image 18.8 x 24 cm. Sheet 28 x 35 cm. (d) € 600–850 / SEK 5.000–7.000

124

OTMAR THORMANN Österrike Född 1944 ”MAN ON A BENCH”, 1976 Numrerad 6 a tergo. Även märkt ”Photograph by Otmar Thormann” a tergo. Kopierad 1981. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,5 x 25,5. Bladstorlek 24 x 29,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Utställningskatalog, Galleri Camera Obscura, Stockholm, ”Otmar Thorman”, 1979, avbildad helsida bild 3. ”MAN ON A BENCH”, 1976. Numbered 6 on verso. Also with stamp ”Photograph by Otmar Thormann” on verso. Printed in 1981. Vintage. Gelatin silver print, image 19.5 x 25.5. Sheet 24 x 29.5 cm.

124

(d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

125

OTMAR THORMANN Österrike Född 1944 UTAN TITEL, 1980 Signerad Otmar och daterad 20.1.81 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 8 x 20 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. UNTITLED, 1980. Signed Otmar and dated 20.1.81 on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 8 x 20 cm.

125

(d) € 350–500 / SEK 3.000–4.000

126

FABIO GALLI Italien Född 1952 UTAN TITEL, 1988 Signerad Fabio Galli. C-Print, bildyta 45,5 x 45,5 cm. UNTITLED, 1988. Signed Fabio Galli. C-Print, image 45.5 x 45.5 cm. (d) € 500–600 / SEK 4.000–5.000

123

126

57


127

ÅKE E:SON LINDMAN Född 1953 ”GENIUS LOCI #1”, 1994 Signerad Åke E:son Lindman och numrerad 1/6 och daterad 1994 på etikett a tergo. Vintage. C-Print, bildyta 86,5 x 68 cm. Proveniens: UP Fotografer, Stockholm. ”GENIUS LOCI #1”, 1994. Signed Åke E:son Lindman and numbered 1/6 and dated 1994 on label verso. Vintage. C-Print, image 86.5 x 68 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

128

127

ÅKE E:SON LINDMAN Född 1953 ”GENIUS LOCI #2”, 1996 Signerad Åke E:son Lindman och numrerad 2/7 och daterad 1996 a tergo. Vintage. C-Print, bildyta 86 x 67,5 cm. Proveniens: UP Fotografer, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”GENIUS LOCI #2”, 1996. Signed Åke E:son Lindman and numbered 2/7 and dated 1996 on verso. Vintage. C-Print, image 86 x 67.5 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

129

ÅKE E:SON LINDMAN Född 1953 ”STILLEBEN MED VINTERÄPPLEN”, 1983 Signerad Åke E:son Lindman och numrerad 1 och daterad 1984 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, tonat, bildytan 27 x 20 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”STILL LIFE WITH WINTER APPLES”, 1983. Signed Åke E:son Lindman and numbered 1 and dated 1984 on verso. Vintage. Gelatin silver print, toned, image 27 x 20 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

128

130

TORE JOHNSON 1928-1980 UTAN TITEL, 1950-TAL Bär informationen ”Kopierad 1982 av Hans Hammarskiöld” a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 37 x 27 cm. Bladstorlek 39 x 29,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Ivar Lo-Johansson, ”Okänt Paris”, 1954, avbildad helsida sid 37. UNTITLED, 1950’S. Information on verso: ”Printed 1982 by Hans Hammarskiöld”. Gelatin silver print, image 37 x 27 cm. Sheet 39 x 29.5 cm. (d)

129

58

130

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000


131

ROLF WINQUIST 1910-1968 ”MEDEA (I)”, 1951 Signerad R.Winqvist och daterad -51. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 36 x 28,5 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”MEDEA (I)”, 1951. Signed R.Winqvist and dated -51. Vintage. Gelatin silver print, image 36 x 28,5 cm. (d)

131

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

132

JENNY STIGSDOTTER-NILSSON Född 1972 UTAN TITEL, 1996 Signerad Jenny Stigsdotter och daterad -96/98 a tergo. Kopierad 1998. Vintage. Fiberprint, bildyta 20,5 x 20 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Motivet användes till affisch för utställningen ”396 Fotografiska förälskelser” på Liljevalchs Konsthall, Stockholm 2001. UNTITLED, 1996. Signed Jenny Stigsdotter and dated -96/98 on verso. Printed in 1998. Vintage. Fiberprint, image 20,5 x 20 cm. (d) € 600–700 / SEK 5.000–6.000

133

JAN BENGTSSON Född 1941 UTAN TITEL, 1992

132

133

Signerad Jan Bengtsson och daterad -92. Vintage. Bromoljetryck, bildyta 16,3 cm x 13,6. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. UNTITLED, 1992. Signed Jan Bengtsson and dated -92. Vintage. Bromoil Print, image 16.3 x 13.6 cm. (d) € 500–600 / SEK 4.000–5.000

134

BERSA ANDERS HOLMBERG GORGÉN Född 1964 ”GYPSY GOA”, 1990 Signerad Bersa a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 30,5 x 45 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”GYPSY GOA”, 1990. Signed Bersa on verso. Gelatin silver print, image 30.5 x 45 cm. (d) € 600–850 / SEK 5.000–7.000

134

59


138

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949 ”TVÅ PÄRON”, 1980 Signerad Dawid och numrerad 2 och daterad 1980 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 10,5 x 13 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Utställningskatalog, Camera Obscura, ”Dawid”, 1980, avbildad helsida sid 9. ”TWO PEARS”, 1980. Signerad Dawid and numbered 2 and dated 1980 on verso. Gelatin silver print, image 10.5 x 13 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

139

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949 UTAN TITEL, 1986 Signerad Dawid och daterad 1986 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 14 x 11 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. UNTITLED, 1986. Signed Dawid and dated 1986 on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 14 x 11 cm. (d)

138

135

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

”MARTELL”, 1998 Signerad Dawid och daterad 1998 a tergo. Vintage. RC-Print/C-41, bildyta 51 x 40,5 cm.

140

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Signerad Dawid och daterad 1987 a tergo. Vintage. AP. Silvergelatinfotografi, bladstorlek 50,6 x 40,7 cm. Ramen utförd av fotografen, 71,5 x 61,6 cm inklusive originalram.

Litteratur: Michael Mack (red.), ”Dawid - Beautiful Frames”, 2001, avbildad helsida sid 124.

Proveniens: Galleri Nordanstad-Skarstedt, Stockholm.

”MARTELL”, 1998. Signed Dawid and dated 1998 on verso. Vintage. RC-Print/C-41, image 51 x 40.5 cm.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

(d)

”#2607”, 1986. Signed Dawid and dated 1987 on verso. Vintage. AP. Gelatin silver print, sheet 50.6 x 40.7 cm. Frame made by the photographer, 71.5 x 61.6 cm including original frame.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

136

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949

(d)

”2120”, 1985 Signerad Dawid och numrerad 2/2 och daterad 1987 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 19,4 x 24,5 cm. Bladstorlek 23,8 x 30,4 cm. Ramen utförd av fotografen, 49,5 x 55 cm inklusive originalram.

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

141

Signerad Dawid och daterad 1988 a tergo. Vintage. Kemigram silvergelatinfotografi, bildyta 34,5 x 27,5 cm. Ramen utförd av fotografen, 73 x 63 cm inklusive originalram.

Utställningskatalog, Museum Folkwang, ”Dawid M+M Serie”, 1993, avbildad.

Proveniens: Galleri Wallner, Malmö.

Michael Mack (red.),”Dawid - Beautiful Frames”, 2001, avbildad helsida sid 19.

”9235”, 1988. Signed Dawid and dated 1988 on verso. Vintage. Chemigraph gelatin silver print, image 34.5 x 27.5 cm. Frame made by the photographer, 73 x 63 cm including original frame.

”2120”, 1985. Signed Dawid and numbered 2/2 and dated 1987 on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 19.4 x 24.5 cm. Sheet 23.8 x 30.4 cm. Frame made by the photographer, 49.5 x 55 cm including original frame. (d)

(d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

142

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949

€ 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

”9092”, 1986

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949

Signerad Dawid a tergo. Daterad 1986 på etikett a tergo. Vintage. Kemigram silvergelatinfotografi, bildyta 23 x 29 cm. Ramen utförd av fotografen, 63 x 73 cm inklusive originalram.

”FIGUR #14”, 1978 Signerad Dawid och daterad 1978 a tergo. Vintage. Även stämplad ”Foto/Copyright Björn Dawidsson” a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 28,2 x 25,5 cm.

Proveniens: Galleri Wallner, Malmö.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

60

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949 ”9235”, 1988

Litteratur: Ulf Linde, ”Mot fotografiet - Dawid: Arbetsnamn Skulptur”, 1989, avbildad helsida bild 2120.

137

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949 ”#2607”, 1986

Utställd: Thielska Galleriet, Stockholm, ”Arbetsnamn Skulptur”, 1989-90.

”FIGUR #14”, 1978. Signed Dawid and dated 1978 on verso. Vintage. Also with stamp ”Foto/Copyright Björn Dawidsson” on verso. Gelatin silver print, image 28.2 x 25.5 cm.

”9092”, 1986. Signed Dawid on verso. Dated 1986 on label on verso. Vintage. Chemigraph gelatin silver print, image 23 x 29 cm. Frame made by the photographer, 63 x 73 cm including original frame.

(d)

(d)

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000


137

136

135

141

139

140

142

61


145

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949 ”COCA COLA #4” Signerad Dawid och numrerad 2 och daterad 1978 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 16 x 20 cm. Även stämplad ”Foto/Copyright Björn Dawidsson” a tergo. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”COCA COLA #4”. Signed Dawid and numbered 2 and dated 1978 on verso. Gelatin silver print, image 16 x 20 cm. Also with stamp ”Foto/Copyright Björn Dawidsson” on verso. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

146

WALTER HIRSCH 1935-2012 ”LONDON”, 1968 Signerad Walter Hirsch a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 35 x 12 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”LONDON”, 1968. Signed Walter Hirsch on verso. Gelatin silver print, image 35 x 12 cm. (d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

147

BJÖRN KELLER Född 1946 ”NAKEN PÅ BETONGSTOL”, 1983 Signerad Keller och numrerad 3 och daterad 1996 a tergo. Silvergelatinfotografi, guldtonat, bildyta, 37 x 26 cm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. ”NUDE ON CONCRETE CHAIR”, 1983. Signed Keller and numbered 3 and dated 1996 on verso. Gelatin silver print, toned in gold, image 37 x 26 cm. (d)

146

143

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

148

BJÖRN KELLER Född 1946

UTAN TITEL, 1980

UTAN TITEL, 1980

Signerad Dawid och daterad 1980 a tergo. Även stämplad ”Foto/Copyright Björn Dawidsson” a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 14 x 21 cm.

Signerad BK och daterad -80. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 15,5 x 22,3 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

UNTITLED, 1980. Signed BK and dated -80. Vintage. Gelatin silver print, image 15.5 x 22.3 cm.

UNTITLED, 1980. Signed Dawid and dated 1980 on verso. Also with stamp ”Foto/Copyright Björn Dawidsson” on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 14 x 21 cm.

(d) € 350–500 / SEK 3.000–4.000

(d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

144

DAWID (BJÖRN DAWIDSSON) Född 1949 ”#76A”, 1982 Signerad Dawid och numrerad 2/25 och daterad 1982 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 7,5 x 19 cm. Litteratur: Hans Cogne (red.), ”Dawid - Obscuraminnen”, 1982, avbildad uppslag sid 6-7.

62

149

GEORG ODDNER 1923-2007 ”FLICKAN MED KORGEN”, 1955 Signerad Georg Oddner a tergo. Kopierad 1982. Silvergelatinfotografi, bildyta 25 x 34,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Georg Oddner, ”Närvarande”, 1984, avbildad helsida sid 65.

Ur sviten ”Camera Obscuraminnen” 1980-82.

Georg Oddner & Marianne Höök, ”Georg Oddner - Genomresa”, 2003, avbildad uppslag sid 250-251.

”#76A”,1982. Signed Dawid and numbered 2/25 and dated 1982 on verso. Vinatge. Gelatin silver print, image 7.5 x 19 cm.

”THE GIRL WITH THE BASKET”, 1955. Signed Georg Oddner on verso. Printed in 1982. Gelatin silver print, image 25 x 34.5 cm.

(d)

(d)

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000


143

145

144

148

147

149

63


150

150

GEORG ODDNER 1923-2007 ”STUDENTEN ELLER MANNEN MED BOKEN”, 1955 Signerad Georg Oddner a tergo. Kopierad 1983. Silvergelatinfotografi, bildyta 32,5 x 25 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Georg Oddner, ”Närvarande”, 1984, avbildad helsida sid 16. Georg Oddner, ”Genomresa - Georg Oddner”, 2003, avbildad helsida sid 140. ”THE STUDENT OR THE MAN WITH THE BOOK”, 1955. Signed Georg Oddner on verso. Printed in 1983. Gelatin silver print, image 32.5 x 25 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

151

GEORG ODDNER 1923-2007 ”KVINNA OCH DRAPERIET”, 1953 Signerad Georg Oddner a tergo. Kopierad 1982. Silvergelatinfotografi, bildyta 25 x 34,5 cm.

151

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Georg Oddner, ”Närvarande”, 1984, avbildad helsida sid 243. ”THE WOMAN AND THE CURTAIN”, 1953. Signed Georg Oddner on verso. Printed 1982. Gelatin silver print, image 25 x 34.5 cm. (d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

152

GEORG ODDNER 1923-2007 ”KVINNA I FÖNSTERRADEN” Signerad Georg Oddner a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 25,5 x 32,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Georg Oddner, ”Närvarande”, 1984, avbildad sid 207. ”WOMAN IN THE WINDOW”. Signed Georg Oddner on verso. Gelatin silver print, image 25.5 x 32.5 cm. (d)

152

64

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000


153

GEORG ODDNER 1923-2007 ”BAGAREN I BEYOGLU, TURKIET”, 1981 Signerad Georg Oddner och daterad 1981 a tergo. Kopierad 1982. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 33 x 26 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

153

”THE BAKER IN BEYOGLU, TURKEY”, 1981. Signed Georg Oddner and dated 1981 on verso. Printed in 1982. Vintage. Gelatin silver print, image 33 x 26 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

154

GEORG ODDNER 1923-2007 ”DET RÖDA TORGET”, MOSKVA, USSR, 1967 Signerad Georg Oddner a tergo. Kopierad 1982. Silvergelatinfotografi, bildyta 25,5 x 34,8 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001. Litteratur: Georg Oddner, ”Närvarande”, 1984, avbildad uppslag sid 170-71. Georg Oddner & Marianne Höök, ”Georg Oddner - Genomresa”, 2003, avbildad uppslag sid 424-425. ”THE RED SQUARE”, MOSCOW USSR, 1967. Signed Georg Oddner on verso. Printed 1982. Gelatin silver print, image 25.5 x 34.8 cm.

154

(d) € 700–950 / SEK 6.000–8.000

155

GEORG ODDNER 1923-2007 ”KABUKISKÅDESPELAREN”, 1956 Signerad Georg Oddner a tergo. Kopierad 1982. Silvergelatinfotografi, bildyta 25 x 32,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Georg Oddner, ”Närvarande”, 1984, avbildad helsida sid 109. Tio Fotografer: 40, 1998, avbildad sid 43. Georg Oddner & Marianne Höök, ”Georg Oddner - Genomresa”, 2003, avbildad helsida sid 209. ”THE KABUKI ACTOR”, 1956. Signed Georg Oddner on verso. Printed in 1982. Gelatin silver print, image 25 x 32.5 cm. (d) € 950–1.300 / SEK 8.000–11.000

155

65


159

156

GEORG ODDNER 1923-2007 ”BASIST, SVERIGE”, 1957

159

PATRIK ANDERSSON Född 1964 ”LENNY KRAVITZ OCH VANESSA PARADIS”

Signerad Georg Oddner a tergo. Kopierad 1982. Silvergelatinfotografi, bildyta 27,8 x 26,5 cm.

Signerad Patrik Andersson på etikett a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 28 x 50 cm.

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

Utställd: Abecita Konstmuseum, Borås, ”Ur Karin och Lars Hall Collection”, 2012.

Litteratur: Georg Oddner, ”Närvarande”, 1984, avbildad helsida sid 117.

Litteratur: Utställningskatalog, Fotografiska Museet, Stockholm, ”Beauty Box”, 1993, avbildad uppslag sid 20-22.

Georg Oddner & Marianne Höök, ”Georg Oddner - Genomresa”, 2003, avbildad uppslag sid 369.

Motivet visades i utställningen ”Catwalk” Fotografiska Museet, Stockholm, 1993.

THE BASS-PLAYER, SWEDEN”, 1957. Signed Georg Oddner on verso. Printed in 1982. Gelatin silver print, image 27.8 x 26.5 cm.

”LENNY KRAVITZ OCH VANESSA PARADIS”. Signed Patrik Andersson on label verso. Gelatin silver print, image 28 x 50 cm.

(d)

(d)

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

157

MATTIAS EDWALL Född 1958 ”BILL”, 2000

160

Signerad Mattias Edwall och daterad -00 a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 32 x 25,5 cm.

Signerad Patrik Andersson a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 26,5 cm.

”BILL”, 2000. Signed Mattias Edwall and dated -00 on verso. Vintage. Gelatin silver print, image 32 x 25.5 cm.

Utställd: Liljevachls Konsthall, Stockholm ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

(d)

158

PATRIK ANDERSSON Född 1964 MICK JAGGER

Litteratur: Patrik Andersson ”Kaleidoscope”, 2007, avbildad.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

MICK JAGGER. Signed Patrik Andersson on verso. Gelatin silver print, image 26.5 x 26.5 cm.

HÅKAN VALENTIN ca 1900-2000 ”RHODOS, GREECE”, 1976

(d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

Signerad Håkan Valentin och daterad 1982 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 16 x 12 cm.

66

161

PATRIK ANDERSSON Född 1964

Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm.

UTAN TITEL

Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”396 Fotografiska förälskelser”, 2001.

Signerad Patrik Andersson på etikett samt märkt ”6M” a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 26,5 x 26,5 cm.

”RHODOS, GREECE”, 1976. Signed Håkan Valentin and dated 1982 on verso. Gelatin silver print, image 16 x 12 cm.

UNTITLED. Signed Patrik Andersson on label verso. Also with stamp ”6M” on verso. Gelatin silver print, image 26.5 x 26.5 cm.

(d)

(d)

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000


157

156

158

160

161

67


68


PHOTOGRAPHY

69


162

HELENA BLOMQVIST Född 1975 ”SECRET AGENTS”, 2000 Signerad Helena Blomqvist och numrerad 1/5 på etikett a tergo. Kopierad 2000. Lith print, bildyta 46 x 36,5 cm. Proveniens: Angelika Knäpper Gallery, Stockholm Litteratur: Angelika Knäpper Gallery, ”Helena Blomqvist”, 2012, avbildad helsida sid 35. ”First women on the moon” från 1999 - 2002, är Blomqvists första bildsvit. De iscensatta fotografierna återger kvinnor i klassiskt ”manliga” situationer, gestaltade som bland annat påvar, jägare, sjömän och soldater. Verken skapades som en reaktion mot den explicita frånvaron av kvinnor i bildhistorien. Ur sviten ”First Woman on The Moon” 1999-2002. ”SECRET AGENTS”, 2000. Signed Helena Blomqvist and numbered 1/5 on label verso. Printed in 2000. Lith print, image 46 x 36.5 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

71


163

163

MARK SELIGER USA Född 1959 ”HEIDI KLUM (AS JAYNE MANSFIELD)”, 2002 Signerad M Seliger och numrerad 8/10 på etikett a tergo. Kopierad 2012. Archival Inkjet Print, bildyta 68,5 x 91 cm. ”HEIDI KLUM (AS JAYNE MANSFIELD)”, 2002. Signed M Seliger and numbered 8/10 on label verso. Also with stamp ”Copyright Mark Seliger” on label verso. Printed in 2012. Archival Inkjet Print, image 68.5 x 91 cm. € 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

164

164

JULIUS SHULMAN USA 1910-2009 ARANGO HOUSE, RICHARD LAUTNER Signerad Julius Shulman och daterad 1973. C-Print monterad på museikarton 60 x 75 cm. Upplaga 60. ARANGO HOUSE, RICHARD LAUTNER, Signed Julius Shulman and daterad 1973. C-Print mounted on board 60 x 75 cm. Edition 60. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

165

JULIUS SHULMAN USA 1910-2009 FRANK LLOYD WRIGHT HOUSE, 1953 Signerad Julius Shulman och daterad 1953. C-Print mounterad på museikarton 60 x 75 cm. FRANK LLOYD WRIGHT HOUSE, 1953. Signed Julius Shulman and dated 1953. C-Print mounted on board 60 x 75 cm.

165

72

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000


166

MARIA FRIBERG Född 1966 ”ALMOST THERE (5)”, 2000 Signerad Maria Friberg och numrerad AP 2/2 a tergo. Cibachrome, silikon, plexi 150 x 120 cm. Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. Bilden är en del i serien ”Almost there” från år 2000, en svit om fem olika bilder med snarlika motiv av kostymklädda män som flyter omkring på rygg i poolens varma vatten. Upplaga 6 + 2 AP. ”ALMOST THERE (5)”, 2000. Signed Maria Friberg and numbered AP 2/2 on verso. Cibachrome, silicone, plexi 150 x 120 cm. (d) € 14.000–17.500 / SEK 120.000–150.000

73


167

167

ANDERS KRISÁR Född 1973 ”CHORD NO.8”, 2001-02 Signerad Krisár samt med fingeravtryck och numrerad 10/24 a tergo. C-Print monterad på aluminium 40 x 50 cm. Proveniens: Mia Sundberg Galleri, Stockholm. Litteratur: Gösta Flemming (red.), ”Anders Krisár: Chords No.1-17”, 2002, avbildad helsida bild ”Chord No.8”. Boken ”Anders Krisár: Chords No.1-17”, 2002, inklusive en CD med ackord tillhörande verken Chords No.1-17 medföljer. Upplaga 2000. ”CHORD NO.8”, 2001-02. Signed Krisár and with fingerprint and numbered 10/24 on verso. C-Print mounted on aluminium 40 x 50 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

168 168

PETRA LINDHOLM Finland Född 1973 ”IDAG STIGER SOLEN FEM PRICK”, 2002 Signerad Petra Lindholm och numrerad 5/5 och daterad 2002 a tergo. C-Print 30 x 36,5 cm. Proveniens: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. Utställd: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, ”Idag stiger solen fem prick”, 2002. Petra Lindholm är född i Finland men är nu bosatt i Stockholm. Hon gick på Kungliga Konsthögskolan 1996-2001 och fick 2006 andra pris i Carnegie Art Award. Hon arbetar i stor utsträckning med videokonst och fotografier i samma serie ingick i utställningen ”Idag stiger solen fem prick” på Galleri Magnus Karlsson 2002. Där visades en tio minuter lång video som utspelar sig i en tom lägenhet. Bilderna var stillastående och växlade sakta. Rummet förändras av ljuset och staden utanför lever sitt eget liv. Konstnärinnan komponerade även ljudet till utställningen där en sång och varierande ljud kom och gick alltefter bildernas skiftande. Fotografier med samma titel ingick i utställningen. ”IDAG STIGER SOLEN FEM PRICK”, 2002. Signed Petra Lindholm and numbered 5/5 and dated 2002 on verso. C-Print 30 x 36.5 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

169

IDA BORG Född 1981 ”PRETTY IN PINK”, 2008 Signerad Ida S. Borg och numrerad 3/5+2 på etikett a tergo. C-print, bildyta 58,5 x 48,5 cm. ”PRETTY IN PINK”, 2008. Signed Ida S. Borg and numbered 3/5 +2 on label on verso. C-print, image 58.5 x 48.5 cm. (d)

169

74

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000


LAURIE SIMMONS Under de senaste 30 åren har Laurie Simmons levererat färgstarka bilder fyllda av humor. Dessa har gjort henne till en förgrundsgestalt inom nutida konceptuellt fotografi. Sedan 1970-talets slut har hon haft ett stort antal utställningar i USA, Europa och Asien. Den svenska publiken hade senast möjlighet att se henne på Göteborgs konstmuseum tidigare i år. Simmons, som bor och arbetar i New York, tillhör den generation av amerikanska konstnärer som växte upp med 1960- och 70-talets konsumtionskultur. Flera av de konstnärer som slog igenom under denna tid, som Richard Prince och Cindy Sherman, kom att arbeta med frågeställningar kring identitet och sociala konstruktioner, genus och bildens berättande funktioner. I likhet med Cindy Sherman har Simmons valt att arbeta med iscensatt fotografi och fokuserat på kvinnan som objekt. Där Sherman valde det egna jaget som utgångspunkt har Simmons, inspirerad av sitt barndomshem, istället vänt blicken mot dockskåpet och dess rekvisita. Utifrån barndomens dockhus, i kombination med den vuxna kvinnans minnen och tankar kring hemmet och familjelivets könsroller, har Simmons skapat ett antal serier med psykologiska och i högsta grad politiska motiv. I hennes noggrant uppbyggda hemmiljöer antar föremål och figurer ibland rent absurda proportioner. Fotografiet med titeln “Pushing Lipstick (Purple Woman)” är just en sådan bild. Den ingår en serie foton med huvudtiteln “Pushing Lipstick”, tagna 1979, där kvinnliga dockor på olika sätt närmar sig ett rött fallosliknande läppstift uppställt framför en blommig fond. Bilden i övrigt ger intryck av att handlingen sker till allmän beskådan en scen där en ensam strålkastare följer kvinnans rörelser. Är platsen en modevisning, en musikal eller helt enkelt samhällets offentliga arena? Den violetta kvinnofiguren i hårdplast återfinns i flera andra bilder från samma år. Där får vi följa dockans vardagsliv och betrakta henne när hon sitter i soffan med dagens tidning eller är på plats i köket med frukosten framdukad – oavsett placering är hon alltid lika rakryggad. De plastiga dockorna och de grällt färgade miniatyrföremålen som Simmons använder sig av skapar igenkännbara bilder som får en lätt surrea-

listisk touche av det något skeva perspektivet. Just dockor går för övrigt som en röd tråd genom Simmons konstnärskap. I början av 1980-talet fick de t.ex posera framför kända utflyktsmål i “Tourism”. Även om Simmons främst arbetat med kvinnliga symboler så har manliga buktalardockor fått illustrera hennes syn på mäns fantasivärld och den amerikanska kulturens frihetssymbol, cowboyen på sin häst, finns med i bildserien “Cowboys” från 1979. Simmons har på senare år övergått till att arbeta med en typ av japanska dockor i fullstorlek som går att beställa och utforma enligt köparens behov och önskemål. Dessa placerar hon nu i verkliga miljöer där hon tar bilder till projektet “The Love Doll” som strävar efter att fånga dockornas personlighet, lura ögat och visa hur ett hem kan gå från hemtrevligt till skrämmande på bara en ruta film.

170

LAURIE SIMMONS USA Född 1949 ”PUSHING LIPSTICK (PURPLE WOMAN)”, 1979 Signerad Laurie Simmons och numrerad 1/3 och daterad 1979 a tergo. Cibachrome, bildyta 88 x 131 cm. Bladstorlek 88,9 x 132,1 cm. Proveniens: Skarstedt Gallery, New York. Litteratur: Laurie Simmons, ”In and around the house”, 1983 och ”Color Cordinated Interiors 1983”, 2007, jämför bild. Ur serien ”Early Color interiors” 1978-1979. ”PUSHING LIPSTICK (PURPLE WOMAN)”, 1979. Signed Laurie Simmons and numbered 1/3 and dated 1979 on verso. Cibachrome, image 88 x 131 cm. Sheet 88.9 x 132.1 cm. (d) € 26.250–32.100 / SEK 225.000–275.000

75


171

172

171

ANDERS PETERSEN Född 1944 ”RUTH”, 1967-1970 Märkt ”Saftra Reportage Fotografi, Copyright Anders Petersen” a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bladstorlek 18,5 x 26,5 cm. Proveniens: Half Moon Gallery, London. Utställd: Galleri Karlsson, Stockholm, ”Ett kvarter från Reeperbahn”, 1970. Litteratur: Anders Petersen, ”Café Lehmitz”, 2004, avbildad helsida bild 46. Ur sviten ”Café Lehmitz” 1967-1970. ”RUTH”, 1967-1970. With stamp ”Saftra Reportage Fotografi, Copyright Anders Petersen” on verso. Vintage. Gelatin silver print, sheet 18.5 x 26.5 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

172

ANDERS PETERSEN Född 1944 ”ELFIE” 1967-1970 Märkt ”Copyright Anders Petersen, Saftra” a tergo. Vintage. Silvergelatinfotografi, bladstorlek 18,5 x 27,5 cm. Proveniens: Half Moon Gallery, London. Utställd: Galleri Karlsson, Stockholm, ”Ett kvarter från Reeperbahn”, 1970. Litteratur: Anders Petersen, ”Café Lehmitz”, 2004, avbildad helsida bild nr 21. Ur sviten ”Café Lehmitz” 1967-70. ”ELFIE”, 1967-1970. With stamp ”Copyright Anders Petersen, Saftra” on verso. Vintage. Gelatin silver print, sheet 18.5 x 27.5 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

173

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”PARIS 1962” Signerad CHR Strömholm samt med fingeravtryck a tergo. Även stämplad ”Copyright Christer Strömholm, 441002” a tergo. Kopierad av Nick Lappington 1982. Silvergelatinfotografi, bildyta 27 x 20 cm. Bladstorlek 40 x 30 cm. Proveniens: Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Joakim & Jacob Strömholm, ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 34. ”PARIS 1962”. Signed CHR Strömholm and with fingerprint on verso. Also with stamp ”Copyright Christer Strömholm, 441002” on verso. Copied by Nick Lappington 1982. Gelatin silver print, image 27 x 20 cm. Sheet 40 x 30 cm. (d)

173

76

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000


174

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”BLEKA DAMEN, BARCELONA”, 1959 Signerad CHR samt med fingeravtryck a tergo. Kopierad av Örjan Kristenson. Silvergelatinfotografi, bildyta 44 x 34 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av fotografen av nuvarande ägare. Litteratur: Anders Jonason & Christer Strömholm, ”Konsten att vara där”, 1991, avbildad sid 139. Lars Hall & Gunilla Knape (red.), ”Imprints by Christer Strömholm - CHR”,1998, avbildad helsida sid 143. Lourdes Peracaula (red.), ”Christer Strömholm”, 2001, avbildad sid 27. Joakim & Jacob Strömholm (m.fl), ”Christer Strömholm 1918-2002, On verra bien”, 2002, avbildad helsida sid 103. Brigitte Govignon (m.fl), “La Petite Encyclopédie de la Photographie”, 2011, avbildad omslag. Joakim Strömholm & Patric Leo (m.fl), ”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 217.

Det viktigaste arbetstemat för Christer Strömholm blev sökandet efter och utforskandet av människors sanna identitet. Hans dokumentära bilder från projektet i 1950-talets Paris, ”Vännerna på Place Blanche”, är idag legendariska. Lika känd som sviten om vännerna på Moulin Rouges och nattklubbarnas Place Blanche är bilden av den välsminkade bleka damen. Att fotografera var för Christer Strömholm en helig uppgift. Han arbetade inte med kommersiella uppdrag utan tog diverse ströjobb, som till exempel pressfotograf, kopist, bartender och reseledare för att få ihop pengar till film och framkallning. Det var på en resa till Barcelona som den berömda bilden av bleka damen togs på en eftermiddagsbordell, i en paus mellan de guidade turerna. Bleka damen visades förra året på MoMA i New York tillsammans med andra världsnamn inom fotohistorien. Bilden är omslag på nya utgåvan av ”La Petite Encyclopédie de la Photographie” som behandlar fotohistoriens 200 främsta fotografer. ”THE PALE LADY, BARCELONA”, 1959. Signed CHR and with fingerprint on verso. Printed by Örjan Kristenson. Gelatin silver print, image 44 x 34 cm. (d) € 8.200–10.500 / SEK 70.000–90.000

77


175

175

ED RUSCHA USA Född 1937 ”STANDARD, AMARILLO, TEXAS”, 1962 Signerad Ed Ruscha a tergo. Kopierad 1989. AP. Silvergelatinfotografi monterad på kartong, bildyta 25,5 x 27 cm. Bladstorlek 49,5 x 58,5 cm. Litteratur: San Francisco Museum of Art, ”Ed Ruscha, Seriously -The Works of Edward Ruscha”, 1982, jämför bild sid 33. Centre Georges Pompidou, ”Love in Ruins - Edward Ruscha”, 1990, jämför bild sid 16. Upplaga 25 + 8 AP. Ed Ruscha är en av koncept- och popkonstens frontfigurer. Auktionens fotografi gestaltar ett av konstnärens signatur motiv vad gäller både måleri och fotografi. Bilden tillhör sviten ”Twentysix Gasoline Stations” 1962, som idag är en samtida klassiker. ”STANDARD, AMARILLO, TEXAS”, 1962. Signed Ed Ruscha on verso. Printed in 1989. AP. Gelatin silver print mounted on board, image 25.5 x 27 cm. Sheet 49.5 x 58.5 cm. € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

176

HORST P. HORST Tyskland 1906-1999 ”MAINBOCHER CORSET”, 1939 Signerad Horst a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 30 x 23 cm. Bladstorlek 37 x 28,5 cm. ”MAINBOCHER CORSET”, 1939. Signerad Horst on verso. Gelatin silver print, image 30 x 23 cm. Sheet 37 x 28.5 cm. (d)

176

78

€ 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000


177

RICHARD AVEDON USA 1923-2004 ”SUNNY HARNETT AND ALLA EVENING DRESSES BY BALMAIN, CASINO, LE TOUQUET AUGUST 1954” Signerad Avedon och numrerad 21/25 a tergo. Kopierad 1997. Silvergelatinfotografi, bildyta 39,5 x 59 cm. Litteratur: Harold Brodkey & Richard Avedon, ”Photographs 1947-1977” 1978, avbildad bild 29. Carol Squiers & Vince Aletti (red.),”Avedon Fashion 1944-2000”, 2009, avbildad uppslag sid 124-125. Upplaga 25 + 2 AP. Bilden visar Sunny Harnett i galaklänning av Balmain vid spelbordet i Kasinot i Touquet. Avedon tog bilden i augusti 1954. Han bröt sig fri från det traditionella ateljéfotot, som var kutym för modefotografi fram till 1950-talet, för att i stället ta med sina modeller och fotografera dem i autentiska miljöer. Han placerade sina modeller på allt ifrån trottoarer till caféer och kasinon. Detta

är en klassisk bild som har all kvalité ett modefotografi av Avedon ska innehålla, den suveräna kompositionen, fantasin och känslan för stil. Insikten om att man kan ”skapa” bilder i stället för att bara ”ta” dem fanns tidigt hos Avedon och den beskriver hans fotografiska manér. Han brukade fotografera sin egen familj, poserande framför andras hus och lyxbilar, gärna med lånade hundar. Avedon har sagt: ”Allt byggde på en lögn, men också på en sanning om hur vi egentligen skulle vilja leva”. På samma sätt som han skapade de familjebilderna, med en del sanning, en del längtan och med stor fantasi, lånade han material ur verkligheten och framställde sina egna motiv även i sina modebilder. ”SUNNY HARNETT AND ALLA EVENING DRESSES BY BALMAIN, CASINO, LE TOUQUET AUGUST 1954”. Signed Avedon and numbered 21/25 on verso. Printed in 1997. Gelatin silver print, image 39.5 x 59 cm. € 32.100–35.000 / SEK 275.000–300.000

79


178

179

178

180

MAYA EIZIN ÖIJER Född 1946 ”STORMNINGEN AV CITADELLET”, 1990

181

180

Signerad Maya Eizin Öijer på etikett a tergo. Fotoprint/silkscreen 128 x 206 cm inklusive originalram. Bildstorlek 120 x 197 cm.

Signerad Hans Hammarskiöld a tergo. Kopierad av fotografen på 1980-talet. Silvergelatinfotografi, bildyta 27,7 x 35,3 cm. Litteratur: Kurt Mälarstedt, ”Foto Hammarskiöld - Tiden och ljuset”, 2008, jämför bild sid 42.

Litteratur: Agneta von Zeipel (red.),”Maya Eizin Öijer”, 2004, avbildad helsida sid 48.

Motivet är en av Hammarskiölds första bilder med grafiskt uttryck. Den gjordes till utställningen ”Unga fotografer 1 och 2”, delvis som en protest mot de oskrivna regler som då styrde fotografin - där det krävdes att fotografi tvunget skulle innehålla hela gråskalan mellan vitt och svart.

”STORMNINGEN AV CITADELLET”, 1990. Signed Maya Eizin Öijer on lable verso. Photo Print/silkscreen 128 x 206 cm including original frame. Image 120 x 197 cm. (d)

”UNTITLED”, 1950. Signed Hans Hammarskiöld on verso. Printed by the photographer in the 1980’s. Gelatin silver print, image 27.7 x 35.3 cm.

€ 5.850–8.200 / SEK 50.000–70.000

179

HANS HAMMARSKIÖLD Född 1925

(d)

”AGSPEGLING”, 1978 Signerad Hans Hammarskiöld a tergo. Kopierad av fotografen på 1990-talet. Silvergelatinfotografi, bildyta 27 x 36,5 cm. Litteratur: Kurt Mälarstedt, ”Foto Hammarskiöld - Tiden och ljuset”, 2008, avbildad sid 111 med titeln ”Vår i agmyren”. Agspegling är fotograferad tidigt på våren vid gotländska Muske myr, just vid den tiden då det vassliknande gräsets nya små strån börjar synas över vattenytan. ”AGSPEGLING”, 1978. Signed Hans Hammarskiöld on verso. Printed by the photographer in the 1990’s. Gelatin silver print, image 27 x 36.5 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

80

HANS HAMMARSKIÖLD Född 1925 ”UTAN TITEL”, 1950

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

181

HANS HAMMARSKIÖLD Född 1925 ”BARCELONA”, 1950 Signerad Hans Hammarskiöld a tergo. Kopierad av fotografen på 1990-talet. Silvergelatinfotografi, bildyta 27,5 x 37 cm. Fotograferad i hamnen i Barcelona. ”BARCELONA”, 1950. Signed Hans Hammarskiöld on verso. Printed by the photographer in the 1990’s. Gelatin silver print, image 27.5 x 37 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000


182

183

182

184

JOHN ERIK FRANZÉN Född 1942 ”TOMMARP”, 1996 Signerad John E Franzén och daterad 1996 a tergo. Numrerad 1/1. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 40 x 55 cm. Proveniens: Förvärvad direkt från konstnären av nuvarande ägare. ”TOMMARP”, 1996. Signed John E Franzén and dated 1996 on verso. Numbered 1/1. Vintage. Silver Print, image 39.5 x 55.5 cm. (d)

183

184

HELENA BLOMQVIST Född 1975 ”GIRL WITH RED COAT”, 2006 Signerad Helena Blomqvist och numrerad 61/100, samt signerad och numrerad på etikett a tergo. Kopierad 2006. Lambda print, bildyta 66,5 x 48 cm. Proveniens: Angelika Knäpper Gallery, Stockholm. Litteratur: Angelika Knäpper Gallery, ”Helena Blomqvist”, 2012, avbildad sid 150.

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

Motivet visades i utställningen ”Helena Blomqvist - Stories from Another World” på Fotografiska, Stockholm 2012??

JOHN ERIK FRANZÉN Född 1942

Motivet användes till affisch för 29:e Göteborg International Film Festival.

”ÖSTRA TOMMARP”, 1995 Signerad John E Franzén och daterad 1995 a tergo. Numrerad 1/1. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 40 x 55,5 cm. Proveniens: Förvärvad direkt från konstnären av nuvarande ägare.

”GIRL WITH RED COAT”, 2006. Signed Helena Blomqvist and numbered 61/100, and signed and numbered on label verso. Printed in 2006. Lambda print, image 66.5 x 48 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

”ÖSTRA TOMMARP”, 1995. Signed John E Franzén and dated 1995 on verso. Numbered 1/1. Vintage. Silver print, image 40 x 55.5 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

81


185

DAVID LACHAPELLE USA Född 1963 ”NEGATIVE CURRENCY: 5 YUAN USED AS NEGATIVE” NEW YORK, 2010 Signerad David LaChapelle på etikett a tergo. Upplaga 3/5. Chromogenic Print 76 x 155 cm. Proveniens: Fred Torres Collaborations, New York. Som titeln indikerar är bildsviten ”Negative Currency” resultatet av LaChapelles experimenterande med internationella sedlar som negativ. I reviserade färger visas sedlarnas båda sidor, en negativ och en positiv, i det slutliga fotografiet. Medan LaChapelles mentor Andy Warhols prototypiska verk ”Dollar Bill” från 1962 undersöker den konceptuella distinktionen mellan konst och kommers, visar LaChapelles ”Negative Currency” på de dubbla effekter som pengar har på vårt samhälle, både positiva och negativa. Enkelheten i realiseringen av idén, resulterar i ett kristallklart koncept.

82

Fotografiets samtidiga representation av sedelns båda sidor, påminner om den bild som uppstår när handlare granskar sedlar mot ljuset, för att intygande dess äkthet. Genom att söka efter vattenstämplar och liknande detaljer. Denna visuella referens blir till en reflektion över kommersialliseringen av konsten. I likhet med Warhols verk ges denna subtila kritik med en injektion ironi då LaChapelle själv är högst företagsam på den kritiserade marknaden. Ur sviten ”Negative Currency Project: Chinese Yuan”. ”NEGATIVE CURRENCY: 5 YUAN USED AS NEGATIVE” NEW YORK, 2010. Signed David LaChapelle on label verso. Edition 3/5. Chromogenic Print 76 x 155 cm. € 40.800–46.650 / SEK 350.000–400.000


186

DAVID LACHAPELLE USA Född 1963 ”NEGATIVE CURRENCY: FIVE DOLLAR BILL USED AS NEGATIVE”, NEW YORK 1990-2008 Chromogenic Print, bildstorlek ca 75 x 176 cm. Upplaga 4/5. Ur sviten ”Negative Currency Project: US Dollar” 1990-2008. Proveniens: Fred Torres Collaborations, New York. Motivet visas i utställningen ”Burning Beauty - David LaChapelle” på Fotografiska, Stockholm 2012-2013. ”NEGATIVE CURRENCY: FIVE DOLLAR BILL USED AS NEGATIVE”, NEW YORK 1990-2008. Chromogenic Print, image ca 75 x 176 cm. Edition 4/5. From the series ”Negative Currency Project: US Dollar” 1990-2008. € 35.000–40.800 / SEK 300.000–350.000

83


RICHARD PRINCE SOLOUTSTÄLLNINGAR I URVAL Museo Picasson Málaga,“Prince/ Picasso”, 2012 Gagosian Gallery, “Richard Prince”, Hong Kong 2011 Serpentine Gallery, “Richard Prince: Continuation” London 2008 Guggenheim Museum, “Richard Prince: Spiritual America”, New York 2007 Museum of Modern Art, “Richard Prince”, San Francisco 1993 Whitney Museum of American Art, ”Richard Prince”, New York 1992 Barbra Gladstone Gallery, ”Richard Prince” New York 1988

GRUPPUTSTÄLLNINGAR I URVAL Tate Modern, “Pop Life: Art in a Material World”, London 2011 MoMA, “The Modern Myth: Drawing Mythologies in Modern Times”, New York 2010 Guggenheim Museum, ”Haunted: Contemporary Photography/Video/Performance”, New York 2010 Hong Kong Museum of Art, “A Passion for Creation”, Hong Kong 2009 National Art Museum of China, “Art in America: 300 Years of Innovation”, Peking 2008 Venedigbiennalen “Delays and Revolutions”, Venedig 2003 MoMA, “Fame After Photography”, New York 1998 The Saatchi Gallery, ”Young Americans”, London 1996 Documenta IX, Kassel 1992 Whitney Museum of American Art, ”The Viewer as Voyeur”, New York 1987 Victoria and Albert Museum, ”Photography Now”, London 1989

84


”THERE’S A CERTAIN KIND OF DESIRE AND A CERTAIN AMOUNT OF PASSION”

RICHARD PRINCE PROVOKATION OCH KLASSISK SKÖNHET Richard Prince (f 1949 i Panama) drogs tidigt till konsten, framför allt till den abstrakta expressionismen och en av dess främsta företrädare, Jackson Pollock. Han studerade själv måleri och måleriet blir ingången till hans konstnärliga karriär. Ganska snart blir det dock uppenbart att det är temat, inte mediet och tekniken, som intresserar Richard Prince.

Hans serie Girlfriends slog ner som en bomb i konstkretsar. Den här gången har bilderna ursprungligen publicerats i motorcykelmagasin med amatörbilder på medlemmarnas flickvänner. De smyckade hojarna, kromet, lädret, en stursk krigarmanlighet på samhällets botten, äger tveklöst en attraktionskraft.

I slutet av sextiotalet var tillgången på befintliga bilder större än någonsin tidigare och sjuttiotalet blir massmedias guldålder. I kulturella kretsar blir tron på det “äkta” uttrycket ifrågasatt av en yngre generation konstnärer som vänder det expressiva måleriet ryggen. Exempel på detta är Cindy Sherman, som vid tidpunkt, undersökte och utforskade kvinnliga stereotyper inom ikonisk femtiotalsfilm à la Hitchcock genom att iscensätta sig själv i huvudrollen i sina fotografier. Ett annat exempel är Sherrie Levine, som helt sonika fotograferade andras mästerverk och gjorde dem till sina - hon tog dem helt enkelt i besittning. En strategi som är ett av postmodernismen kännetecken.

På Untitled (Girlfriend) från 1987 syns tre flickor i övre tonåren, utmanande klädda med tröjor avklippta så högt så man anar deras bröst. Förlagan/ bilden, ursprungligen en annons ur ett motorcykelmagasinen, har en stark komposition och ett uttryck som är svårt att värja sig emot. Flickornas blickar är självsäkert utmanande och samtidigt fyllda av tillit. Budskapet är tvetydigt. Vem av oss som har makten eller kontrollen, voyeuren eller de avbildade, är långtifrån uppenbart. Så här kommenterar Richard Prince MC-tjejerna: ”Well, as far as the biker chicks are concerned, I just wouldn’t mind being one. I’ve never said that before, but I think that’s what I really feel. There’s a certain kind of desire and a certain amount of passion. I like what I think they look like, or perhaps what they are.”

Samtidigt som Cindy Sherman under åttiotalet skärskådade den objektifierande bilden av unga kvinnor, riktade Richard Prince in siktet på populärkulturens myter och dess estetik och särskilt en av dess främsta kommersiella representanter: The Marlboro Man. Den konstnärliga metoden var enkel, han lånade cigarettmärkets ikon: Mannen, visualiserad som den moderna cowboyen och hans rekvisita; hatten, hästen och den vilda, orörda naturen. På så sätt erövrade han inte bara deras fenomenala uppfinning, Mannen med stort M, utan också en hel uppsättning romantiska men samtidigt cyniska föreställningar som längtan tillbaka till naturen och en självklar könsordning. Utforskandet av manligheten fortsatte då han senare började intressera sig för en en helt annan typ av myt och estetik: Motorcykelgängens, dessa samhällets paria.

Richard Princes fotobaserade konst har uppnått en kultstatus som är få nu levande konstnärer förunnat. Vägen till bilden är, om man så vill uttrycka det, kannibalistisk, då det inte handlar om ett traditionellt bildskapande, utan snarare om att, likt Marcel Duchamp, låna bilder och objekt utifrån ett förbestämt tema och därefter tillföra dem en personlig tolkning. Untitled (Girlfriend) är ett representativt och betydelsefullt exempel på detta. De anonyma flickorna, tillhörande en strikt patriarkalisk kultur långt nere på den sociala stegen, har i Prince monumentala bild dekonstruerats till en samtida tolkning av de allsmäktiga gudinnor på Olympens berg. En klassisk grekisk myt har måhända blivit återanvänd.

85


187

RICHARD PRINCE USA Född 1949 ”UNTITLED (GIRLFRIEND)”,1987 Signerad R Prince och numrerad 1/2 a tergo. Ektacolor print 152,4 x 101,6 cm. Proveniens: Gagosian Gallery, New York. Förvärvad direkt från ovanstående av den nuvarande ägaren 2009. Litteratur: Bruce Hainley, ”Richard Prince: Paintings - Photographs”, 2002, avbildad sid 151 samt avbildad helsida sid 141 (detalj). Motivet visades i utställningen ”Richard Prince: Continuation” på Serpentine Gallery, London 2008. ”UNTITLED (GIRLFRIEND)”, 1987. Signed R Prince and numbered 1/2 on verso. Ektacolor print 152.4 x 101.6 cm. Provenance: Gagosian Gallery, New York. Acquired directly from the above by the present owner in 2009. Literature: Bruce Hainley, ”Richard Prince: Paintings - Photographs”, 2002, reproduced on page 151 and reproduced on full page p. 141 (detail). The motif was displayed in the exhibition ”Richard Prince: Continuation” at Serpentine Gallery, London 2008. Buyers will be charged an import VAT of 12% in addition to the buyer’s premium, on the hammer price. € 291.400–349.700 / SEK 2.500.000–3.000.000

86


87


188 188

FREDRIK WRETMAN Född 1953 ”MARY BOONE, A” UR AMERICAN FLOORS Signerad Fredrik Wretman och daterad 1991 a tergo. Cibachrome monterad på glas 98,5 x 98,5 cm. Proveniens: Galleri Wallner, Malmö. Utställd: Del av installationen ”American Floors, Russian Slippers” på Moderna museet, Stockholm 1991. ”MARY BOONE, A” FROM AMERICAN FLOORS. Signed Fredrik Wretman and dated 1991 on verso. Cibachrome mounted on glass 98.5 x 98.5 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

189

FREDRIK WRETMAN Född 1953 ”MOMA, A ” UR AMERICAN FLOORS Signerad Fredrik Wretman och daterad 1991 a tergo. Cibachrome monterad på glas 98,5 x 98,5 cm. Proveniens: Galleri Wallner, Malmö. Utställd: Del av installationen ”American Floors, Russian Slippers” på Moderna museet, Stockholm 1991. ”MOMA, A ” FROM AMERICAN FLOORS. Signed Fredrik Wretman and dated 1991 on verso. Cibachrome mounted on glass 98.5 x 98.5 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

189

190

SIROUS NAMAZI Född 1970 ”FLASHER”, 1997 Signerad Sirous Namazi på etikett a tergo. Upplaga 7/10. C-Print laminerat på aluminium 70 x 100 cm. Upplaga 10 + 2 AP. Proveniens: Galleri Magnus Åklundh, Malmö. Under den 52 Venedigbiennalen ”Welfare - Fare Well” 2007 representerade Sirous Namazi Sverige tillsammans med Jakob Dahlgren i den Nordiska Paviljongen. Vidare har Namazis konstnärskap belönats med Carnegie Art Award 2006 och hans verk återfinns i ett större antal publika samlingar. I urval: Moderna Museet, Stockholm, Kiasma Museum, Helsingfors, Bonniers samling, Stockholm, Fondation National d’art Contemporain, Frankrike och Jarla Partilager, Berlin. ”FLASHER”, 1997. Signed Sirous Namazi on label verso. Edition 7/10. C-Print laminated on aluminum 70 x 100 cm. Edition 10 + 2 AP. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

190

88


191

HELENA BLOMQVIST Född 1975 ”SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER”, 2003 Signerad Helena Blomqvist och numrerad Spring 5/5, Summer 3/5, Autumn 5/5, Winter 5/5 och daterad 2004 a tergo. Lambda print, silikon, plexi 47 x 60 cm, mått/del. 4 st delar. Proveniens: Galleri Knäpper & Baumgarten, Stockholm. Litteratur: Angelika Knäpper Gallery, ”Helena Blomqvist”, 2012, avbildad helsida sid 49-55. Ur sviten ”The Dark Planet” 2003-2006. Blomqvists verk finns representerad i ett flertal samlingar, i urval: Moderna Museet, Borås Konstmuseum, i Statens konstråd- samt Hasselblad Foundations samling. ”SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER”, 2003. Signed Helena Blomwqvist and numbered 5/5 and dated 2004 on verso. Lambda print, silicone, plexi 47 x 60 cm, measurements/part. 4 parts. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

89


192

MARIA FRIBERG Född 1966 ”BOYS ARE US”, 2005 Signerad Maria Friberg a tergo. Upplaga 8/10. C-print, laminat, aluminium 60 x 80 cm. Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. Litteratur: Cecilia Casorati, Iris Müller-Westermann, ”Maria Friberg”, 2005, avbildad på helsida. Upplaga 10 + 3 AP. Motivet visades i utställningen ”Boys are us 2” på Skärets konsthall, 2005 och finns bland annat representerad på: Moderna Museet, Stockholm Malmö Konstmuseum, Norrköping Konstmuseum, Kiasma, Helsingfors, National Museum of Women in the Arts, Washington DC och Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art vid Brooklyn Museum of Art, New York.

192

”BOYS ARE US”, 2005. Signed Maria Friberg on verso. Edition 8/10. C-print, laminate, aluminum 60 x 80 cm. (d) € 1.750–2.000 / SEK 15.000–17.000

193

MARIA MIESENBERGER Född 1965 ”UTAN TITEL/OHNE TITEL (I DET GRÖNA.../IM GRÜNEN...)”, 1993 Signerad Maria Miesenberger och numrerad Ed. 9/10 och daterad 1993 a tergo. Silvergelatinfotografi 58,5 x 72,5 cm inklusive originalram. Bildyta 34 x 49 cm. Ur sviten Sverige/ Schweden 1993-96. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm. Litteratur: Maria Miesenberger, ”Works”, 1998, Galleri Lars Bohman, avbildad helsida sid 8. Maria Miesenberger, ”Fotografier ur serien Sverige/Schweden”, 2011, avbildad uppslag bild nr 023. Dubbelhet och tvetydighet är tydliga karaktärsdrag i sviten ”Sverige/Schweden” och så även i ”Utan titel/Ohne titel (I det.../Im Grünen...)”. I det aktuella verket kopplas den vanliga familjepicknicken samman med Manets välkända målning ”Déjeuner sur l’herbe”, från 1860-talet. Medan Manets målning talar om glädje, konstnärsliv och den nya medelklassen tillsammans med tydligt synliggjorda könsroller, undersöker Miesenberger minnen, identitet och längtan, på ett subtilt sätt. Genom att anonymisera karaktärerna med svart tusch, har Miesenberger berikat bilderna med något oroande och lite hotfullt, möjligen ifrågasättande: Hur var barndomen, vad minns vi egentligen? Detta särdrag uppmanar betraktaren att fylla bilden med en personlig innebörd.

193

”UTAN TITEL/OHNE TITEL (I DET GRÖNA.../IM GRÜNEN...)”, 1993. Signed Maria Miesenberger and numbered Ed. 9/10 and dated 1993 on verso. Gelatin silver print 58.5 x 72.5 cm including original frame. Image 34 x 49 cm. From the series Sverige/ Schweden 1993-96. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

194

JUAN PEDRO FABRA GUEMBERENA Född 1971 ”TRUE COLOURS”, 2002 Numrerad AP a tergo. C-print monterad på aluminium, 125 x 176 cm. Proveniens: Galleri Brändström & Stene, Stockholm. Utställd: Moderna Museet, Stockholm, ”Svenska hjärtan”, 2004. Upplaga 3 + 1 AP. Hela filmsviten ”True colours” visades på Venedigbiennalen 2003. ”TRUE COLOURS”, 2002. Numbered AP on verso. C-print mounted on aluminum, 125 x 176 cm. (d)

194

90

€ 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000


195

195

DAVID DREBIN Kanada Född 1970 ”ROOM WITH A VIEW”, 2010 Signerad David Drebin på etikett a tergo. Upplaga 1/10. C-print monterad på plexi 76 x 95 cm. Certifikat utfärdat av Camera Work, Berlin, a tergo. Proveniens: Camera Work, Berlin. Litteratur: Condé Nast Traveller, ”Word of Mouth - Lights, Camera, Girl”, 2011, avbildad helsida sid 23. ”ROOM WITH A VIEW”, 2010. Signed David Drebin on label verso. Edition 1/10. C-print mounted on plexi 76 x 95 cm. Certificate issued by Camera Work, Berlin, on verso.

196

€ 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

196

ANNA KLEBERG Född 1970 ”FORD SHELBY 500 GT COBRA-67, 1999 Signerad Anna Kleberg och numrerad 2/4 och daterad 1999. C-Print monterad på aluminium och laminerad 50 x 62 cm. Proveniens: Andréhn-Schiptjenko, Stockholm. ”FORD SHELBY 500 GT COBRA-67, 1999. Signed Anna Kleberg and numbered 2/4 and dated 1999. C-Print mounted on aluminum and laminated 50 x 62 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

197

CARL JOHAN DE GEER Född 1938 ”MASKER”, 1966 Signerad Carl Johan De Geer och numrerad 1/2 och daterad 1966-2010 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 59 x 39 cm. Utställd: Galleri Bolin, Östersund, ”Någonting har hänt”, 2010. ”MASKER”, 1966. Signed Carl Johan De Geer and numbered 1/2 and daterad 1966-2010 on verso. Gelatin silver print, image 59 x 39 cm. (d) € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

197

91


198

IRVING PENN USA 1917-2009 ”LORRY WASHERS, LONDON 1950” Signerad Irving Penn och numrerad 33/36 a tergo. Kopierad 1975. Även stämplad ”Photograph by Irving Penn copyright 1951 by the Conde Nast Publications Inc.” samt ”Hand-coated by the photographer” Platinum Palladium, bildyta 48 x 37,5 cm. Bladstorlek 60 x 57 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Irving Penn, ”Moments Preserved”, 1960, avbildad helsida sid 168. Irving Penn, ”Worlds in a Small Room”, 1974, avbildad helsida sid. 16. Irving Penn & Alexandra Arrowsmith (red.), ”Passage - A work record”, 1990, avbildad sida 99. Moderna Museet, ”Irving Penn Fotografier, En donation till minne av Lisa Fonssagrives-Penn”, 1995, avbildad helsida sid 203. Virginia A. Heckert och Anne Lacoste, ”Irving Penn Small Trades”, J. Paul Getty Museum, 2009, avbildad helsida bild 84. Road sweeper ingår i serien ”The Small Trades”, de såkallade arbetarporträtten Irving Penn tog med början 1950 i London, Paris och New York. År 2008 förvärvade The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 252 bilder i denna serie. Sviten visades för första gången i sin helhet på utställningen ”The Small Trades” på Getty Center september 2009- januari 2010. Bilderna i ”The Small Trades” är Platina Palladium fotografier. Platina Palladium är en komplicerad framställningsmetod som bygger på att man framkallar bort alla biprodukter så att endast ädelmetallerna är kvar på det handgjorda pappret. Det gör att fotografiet är extremt hållbart och inte lika blankt som ett silvergelatinfotografi. Allt görs för hand. Den mycket giftiga lösningen Platina Palladium läggs på speciellt akvarellpapper, för att sedan exponeras i UV-ljus. Förr lade man ut fotot i solen. Numera används UV-lampa. Irving Penn var den första moderna fotografen som tog fram och började på nytt med denna gamla metod från 1800-talet. ”LORRY WASHERS, LONDON 1950”. Signed Irving Penn and numbered 33/36 on verso. Printed in 1975. Also with stamp ”Photograph by Irving Penn copyright 1951 by the Conde Nast Publications Inc.” and ”Hand-coated by the photographer” on verso. Platinum Palladium, image 48 x 37.5 cm. Sheet 60 x 57 cm. € 40.800–46.650 / SEK 350.000–400.000

92


93


199

IRVING PENN USA 1917-2009 ”ROAD SWEEPER, LONDON 1950” Signerad Irving Penn och numrerad 19/19 a tergo. Även stämplad ”Handcoated by the photographer” samt ”Photograph by Irving Penn copyright 1951 by Conde Nast Publications Inc” a tergo. Kopierad 1976. Platina Palladium, bildyta 49,5 x 37 cm. Bladstorlek 56 x 44,5 cm. Proveniens: Galleri Camera Obscura, Stockholm. Litteratur: Virginia A. Heckert och Anne Lacoste, ”Irving Penn Small Trades”, J. Paul Getty Museum, 2009, avbildad helsida bild nr 129. Road sweeper ingår i serien ”The Small Trades”, de såkallade arbetarporträtten Irving Penn tog med början 1950 i London, Paris och New York. År 2008 förvärvade The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, 252 bilder i denna serie. Sviten visades för första gången i sin helhet på utställningen ”The Small Trades” på Getty Center september 2009- januari 2010. Bilderna i ”The Small Trades” är Platina Palladium fotografier. Platina Palladium är en komplicerad framställningsmetod som bygger på att manframkallar bort alla biprodukter så att endast ädelmetallerna är kvar på det handgjorda pappret. Det gör att fotografiet är extremt hållbart och inte lika blankt som ett silvergelatinfotografi. Allt görs för hand. Den mycket giftiga lösningen Platina Palladium läggs på speciellt akvarellpapper, för att sedan exponeras i UV-ljus. Förr lade man ut fotot i solen. Numera används UV-lampa. Irving Penn var den första moderna fotografen som tog fram och började på nytt med denna gamla metod från 1800-talet. ”ROAD SWEEPER, LONDON 1950”. Signed Irving Penn and numbered 19/19 on verso. Also with stamp”Handcoated by the photographer” and ”Photograph by Irving Penn copyright 1951 by Conde Nast Publications Inc” on verso. Printed in 1976. Platinum Palladium, image 49.5 x 37 cm. Sheet 56 x 44.5 cm. € 32.100–35.000 / SEK 275.000–300.000

94


95


200

TERRY O’NEILL Storbritannien Född 1938 RAQUEL WELCH, 1970 Signerad Terry O’Neill och numrerad 9/50. Lambda print, bildyta 45,5 x 45,5 cm. Bladstorlek 61 x 50,5 cm. Proveniens: Tres Hombres Art Gallery, Halmstad. ”I wanted to symbolize the dilemma facing Welch as the female sex symbol of the decade -’crucified’ for her sexuality by the movie industry and the wider public who did not take her seriously as an actress. It was deemed too controversial for use at the time, and wasn’t published until 30 years later on the cover of The Sunday Times Magazine.” Terry O’Neill Motivet visades i utställningen ”Imfamous” på Alon Zakaim Fine Art Gallery, London 2012. RAQUEL WELCH, 1970. Signed Terry O’Neill and numbered 9/50. Lambda print, image 45.5 x 45.5 cm. Sheet 61 x 50.5 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

96


201

PER WIZÉN Född 1966 ”CAROUSEL”, 2001 Signerad Per Wizén och numrerad 4/5 och daterad 2001 på etikett a tergo. Analogt collage överfört till cibachrome, 122 x 252 cm. Ur sviten ”Spin I-V” 2001. Proveniens: Galleri Brändström & Stene, Stockholm. Litteratur: Måns Holst-Ekström, ”Sinistra karuseller: Per Wizéns ”Spin Series”, 2002. Per Wizens konstverk fascinerar både vad gäller ämnesval och det tekniska utförandet. Motiven skapas utifrån målningar, främst från den italienska renässansen. Han har sagt ”Det måste finnas en laddning i ursprungsbilden, något som harmonierar med en inre bild jag har. Sen letar jag nya sätt att använda dem, att förstärka laddningen”. I Wizéns konstverk möts nutid och dåtid, där målningar av gamla mästare omarbetas till ett modernt uttryck. Han studerar och analyserar motiv från klassiska målningar i konstböcker. Genom att sedan klippa sönder bilderna och med stor omsorg och stark känsla för komposition foga samman de små bitarna skapas nya motiv. De analoga collagen utgör underlaget och överförs till stora cibachromer i en liten upplaga. Bilderna genomgår en digital process där pusselbitarnas skarvar suddas ut. Det blir en ny bild, ofta i samma storlek som originalet. Som betraktare tänker man på originalmålningen men konstnären har skapat sin egen

arrangerade scen, ofta med en frågeställning kring makt och rollspel. I flera av Wizéns verk finns en underliggande kvävande känsla av hot, dominans och underkastelse. I verket ”Carousel” undersöker Wizén den ursprungliga betydelsen i begreppet ”karusell”, genom att samla delar från verk av den florentinska renässansmålaren Paolo Uccello. Däribland verket ”Niccolò Mauruzi at the Battle of San Romano” från 143840, som idag återfinns på National Gallery i London. Långt in på 1900-talet syftade ordet karusell till de storslagna tornerspelsliknande skådespel som arrangerades av regenter under 1600- och 1700-talen. Med syfte att förhärliga den oftast enväldiga furstemakten. Genom att kombinera den rituella lek med döden tillhörande karuseller från 1600- och 1700-talen, med vår samtida nöjesfältssymbolik skapar Wizén en mörk scen där samhälleliga mönster gestaltas på ett symboliskt vis. Motivet träder fram till synes ur en äldre mästares hand men färgas av vår tids konventioner och associationer. Motivet ”Carousel” visades i utställningen ”Per Wizén” på Malmö Konstmuseum 2009. Upplaga 5 + AP. ”CAROUSEL”, 2001. Signed Per Wizén and numbered 4/5 and dated 2001 on label verso. Analog collage transferred to cibachrome 122 x 252 cm. From the series ”Spin I-V” 2001. (d) € 15.200–17.500 / SEK 130.000–150.000

97


202

NICK BRANDT Storbritannien Född 1966 ”GORILLA ON ROCK, PARC DES VOLCANS”, 2008 Signerad Nick Brandt och daterad 2008 och numrerad 6/8. Archival pigment print monterad på aluminium och ramad, bildyta 142 x 105 cm. Litteratur: Nick Brandt, ”On this Earth. A Shadow Falls”, 2010, avbildad bild nr 111. Motivet visades i utställningen ”Nick Brandt - On This Earth, A Shadow Falls”, Fotografiska 2011. ”GORILLA ON ROCK, PARC DES VOLCANS”, 2008. Signed Nick Brandt and dated 2008 and numbered 6/8. Archival pigment print mounted on aluminum and framed, image 142 x 105 cm. (d) € 15.200–17.500 / SEK 130.000–150.000

98


203

PETER BEARD USA Född 1938 ”KAREN BLIXEN IN RUNGSTEDLUND, DEC. 3RD 1961”. Signerad Peter Beard. Även märkt ”1990 Copyright Peter Beard c/o The Time is Always Now Inc” a tergo. Silvergelatinfotografi med handarbete i blod i marginalen, bladstorlek 25 x 20 cm. Unikt. Proveniens: The Time is Always Now Gallery, New York. Litteratur: Peter Beard (m.fl),”Peter Beard”, 2008, jämför uppslag bild 365. Peter Beard, ”End of the Game”, 1988. Peter Beard har allt man kan önska sig vad det gäller flärd, dödsförakt, skandaler, vackra kvinnor och intellektuell briljans. En av världens främsta och mest lästa skribenter, Bob Colacello, förknippad med Vanity Fair och under en tid redaktör för Andy Warhols Interview, beskrev Peter Beard som ”hälften Tarzan, hälften Byron.” Han är en av vår tids största nu levande stjärnfotografer, i rakt nedstigande led från Richard Avedon och Irving Penn. Han föddes 1938 i New York. Redan som barn påbörjade han sitt livslånga projekt: dagboksanteckningar. Snart utvidgades dessa dagliga notiser med fotografier. Han bestämde sig tidigt för den konstnärliga banan och studerade bland annat för Josef Albers på Yale Univerity. En vändpunkt i hans liv blev läsningen av den danska författaren Karen Blixens bok Out of Africa. Karen Blixen hade bott i nuvarande Kenya, men levde sedan flera decennier i

sitt födelseland Danmark. Blixen blev Peter Beards port till Afrika, som sedan 1955, är hans viktigaste hem. Hans bilder på Afrikas utrotningshotade djur, deras livsvillkor och kamp för att överleva människans hänsynslösa framfart, fick stor uppmärksamhet när de publicerades 1965 i boken The End of the Game. Det unika fotografiet som nu säljs är en hyllning till Karen Blixen, hans på sätt och vis andliga mor. Han skildrar henne på ett avskalat, arkaiskt vis. Profilen poängterar hennes distingerade näsa och uttrycket över hennes mun är stolt, slutet, nådigt försonat. Bilden är tagen 1961, i hennes hem i Rungstedlund I Danmark, knappt ett år före hennes död. Sättet på vilket Beard valt att porträttera Blixen, att närmast ikonisera henne och skala bort allt världsligt, påminner om Helene Schjerfbecks sena självporträtt. På det aktuella fotografiet finns, förutom en notering av Beard att det är ett porträtt till hans bok The End of the Game, brunröda fläckar, blod – en konkret, och mycket typisk ”beardsk” påminnelse om alla levande varelsers korta och sköra liv på jorden. Peter Beard är även berömd för sina porträtt på supermodeller som Veruschka och Iman och på rockstjärnor som Mick Jagger och David Bowie. ”KAREN BLIXEN IN RUNGSTEDLUND, DEC. 3RD 1961”.. Signed Peter Beard. Also with stamp ”1990 Copyright Peter Beard c/o The Time is Always Now Inc” on verso. Gelatin silver print together with blood handwork in margin. sheet 25 x 20 cm. Unique. € 11.700–14.000 / SEK 100.000–120.000

99


204

KAZUNA TAGUCHI Japan Född 1979 ”I WAS WAITING FOR YOU”, 2006 Silvergelatinfotografi, bildyta 59 x 49,5 cm. Upplaga 3/3. Proveniens: Taro Nasu Gallery, Tokyo. Signerat certifikat medföljer. Efter avlagd doktorsexamen i måleri från Tokyo University of the Arts 2008, har Kazuna Taguchi raskt etablerat sig på den internationella konstscenen, i Östasien i synnerhet. Hennes konstnärskap har belönats med utmärkelser som Naomura - samt VOCA (Vision of Contemporary Art) priset. Vilka utdelas till lovande unga konstnärstalanger av Japanska institutioner, med strävan att främja de sköna konsterna i Japan. Taguchis konstnärliga metod är mångbottnad och inledningsvis samlar hon bilder av ansikten från medier som omger oss i vårt dagliga liv. Dessa kombineras sedan i ett fotografiskt montage, utifrån vilket ett monochromt porträtt målas. De målade porträttet fotograferas sedan av. Medan modernistiska konstnärer använde collage som en teknisk omprövning av relationen mellan måleri och skulptur, adresserar Taguchis porträtt särskiljandet av måleri och fotografi. Hennes verk tar begreppet fotorealism till en aktuell dimension, och skapar en teknisk oklarhet som fångar betraktarens blick och intresse.

204

De relativt mörka porträtten ”I was waiting for you” och ”My eyes are your eyes” bjuder inte in betraktaren i sin bildvärld, ”likt traditionella porträtt”, utan intar snarare själva rummet de visas i. Ett skickligt särdrag med tanke på det relativt småskaliga formatet, i kontrast till den ofta storskaliga samtidskonsten. Taguchis konstnärskap har lovordats av curatorn Shogo Otani från The National Museum of Modern Art, Tokyo och 2008 representerade hon Japan med det aktuella verket ”I was waiting for you”, på Biennale Cuvée arrangerad av OK Center for Contemporary Art in Linz, Österrike. ”I WAS WAITING FOR YOU”, 2006. Gelatin silver print, image 59 x 49.5 cm. Edition 3/3. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

205

205

KAZUNA TAGUCHI Japan Född 1979 ”MY EYES ARE YOUR EYES”, 2006 Silvergeltinfotografi, bildyta 59 x 49,5 cm. Upplaga 3/3. Proveniens: Taro Nasu Gallery, Tokyo. Signerat certifikat medföljer. ”MY EYES ARE YOUR EYES”, 2006. Gelatin silver print, image 59 x 49.5 cm. Edition 3/3. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

206

PHILIP TOWNSEND Storbritannien Född 1940 THE ROLLING STONES, 1963 Signerad Philip Townsend och numrerad 27/50. Även prägelsignerad. Silvergelatinfotografi, bildyta 48 x 47,5 cm. Proveniens: Privat samling, Stockholm. THE ROLLING STONES, 1963. Signed Philip Townsend and numbered 27/50. Also with embossed signature. Gelatin silver print, image 48 x 47.5 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

206

100


207

207

YVES MARCHAND & ROMAIN MEFFRE Frankrike ”BALLROOM, AMERICAN HOTEL, DETROIT”, 2007 Signerad på etikett a tergo. Upplaga 6/7. Kopierad 2011. Inkjet print monterad på aluminium, bildyta 150 x 190 cm. Proveniens: Gun Gallery, Stockholm. Utställd: Gun Gallery, Stockholm, ”The Ruins of Detroit”, 2010. I slutet av 1800-talet var mänskligheten på väg att uppfylla en gammal dröm. Idén om en snabb och självständig rörelse kom långsamt att bli en verklighet för ingenjörer över hela världen. Tack vare sitt ideala läge vid de stora Basin sjöarna, var staden Detroit på väg att skapa sin egen industriella revolutionen. Visionära ingenjörer och entreprenörer flockades till dess gränser. Detroit blev på så vis 1900-talets industriella huvudstad och kom att spela en avgörande roll i formandet av den moderna världen. Men logiken som skapade staden förstörde den också. Till skillnad från andra städer är platsens ruiner inte isolerade detaljer i stadsmiljön. De har blivit en naturlig del av landskapet. Detroit presenterar alla arketypiska byggnader i en amerikansk stad i ett tillstånd av mumifiering. Dess fantastiska, fördärvade monument är likt pyramiderna i Egypten, Colosseum i Rom, eller Akropolis i Aten, resterna av ett bortgånget riket. Bildsviten ”The Ruins of Detroit” är resultatet av ett femårigt samarbete som inleddes 2005.

208

208

TINA ESKILSSON Född 1960 ”SKRÄDDARE” Signerad Tina Eskilsson och numrerad 8/25 a tergo. Carbon print monterad på plexi board 64 x 89 cm.

”BALLROOM, AMERICAN HOTEL, DETROIT”, 2007. Signed on label verso. Edition 6/7. Printed 2011. Inkjet print mounted on aluminium, image 150 x 190 cm.

”SKRÄDDARE”. Signed Tina Eskilsson and numbered 8/25 on verso. Carbon print mounted on plexi board 64 x 89 cm.

€ 5.250–5.850 / SEK 45.000–50.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

(d)

101


209

209

CHARLOTTE GYLLENHAMMAR Född 1963 ”HINDER & FÖRKLÄDNADER, 1-4”, 2003 Signerad Charlotte Gyllenhammar och numrerad 4/7 och daterad 2003 a tergo. 4 delar. C-Print, silikon, plexiglas 40 x 50 cm. Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. Utställd: Galleri Charlotte Lund, Stockholm, ”Charlotte Gyllenhammar - Obstacles and Disguises”, 2003. Litteratur: Magnus Jensner & Evalena Lidman (red.), ”Charlotte Gyllenhammar”, 2004, del 4 avbildad helsida sid 5 och del 3 avbildad på sid 16. ”HINDER & FÖRKLÄDNADER”, 2003. Signed Charlotte Gyllenhammar and numbered 4/7 and dated 2003 on verso. 4 parts. C-Print, silicone, plexiglass 40 x 50 cm. (d) € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

210

STIG SJÖLUND Född 1955 ”DRAMA”, 1990 Signerad och daterad 1990 a tergo. Cibachrome monterad på masonit 172 x 112 cm. Proveniens: Galleri Wallner, Malmö. ”DRAMA”, 1990. Signed Stig Sjölund and dated 1990 on verso. Cibachrome mounted on masonite 172 x 112 cm. (d)

210

102

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000


211

MARIA FRIBERG Född 1966 ”BLOWN OUT”, 1999 Signerad Maria Friberg och numrerad 4/6 a tergo. C-print, laminat, monterat på aluminium 180 x 250 cm. Utställd: Moderna Museet, Stockholm ”Organising freedom”, 2000. Le Printemps de Cahors, Cahors, ”Sensitive”, 2000. Litteratur: Galleri Charlotte Lund (m.fl), ”Maria Friberg - Trinity”, 2000, avbildad uppslag bild 7. Maria Friberg (m.fl), ”Maria Friberg”, 2005, avbildad helsida bild 5. Utfrån devisen ”mellan ensamhet och makt” återkommer Friberg till granskandet av den manliga identiteten, så även i detta verk. Fotografiet Blown Out från 1999, är taget vid San Franciscos kust i samband med skapandet av det starka videoverket med samma namn. I vilket en man slungas runt i starka strömmar och ett vitt fradgande havsskum. Till en början tycks mannen vara i kontroll men ju längre in i filmen vi kommer växer ovissheten. Med ett bildspråk omslutet av surrealism, genererar verket en ovisshet hos betraktaren. Är det en scen som återger njutning eller fara? Blown out kretsar kring idén om kontroll. Det paradoxala mötet mellan total kontroll och maktlöshet, kanske främst den säregna balansen mellan de båda. En parallell kan dras till Salvador Dalís bekanta självporträtt från 1960-talet. Där Dalí oklädd befinner sig i ett öppet men tillsynes stillsamt hav, men med en blick och sinnesstämning som pendlar mellan makt och fruktan.

Havsskummets textur genererar en målerisk rikedom till verket och Friberg beskriver själv scenen som en ”ickeplats”, en plats som är fråntaget sitt sammanhang. Det som utmärker bildens styrka är den omedelbara ovisshet som betraktaren slungas in i vid det första mötet med verket. Som titeln indikerar, är man ”blown out”, ett sinnestillstånd där egna associationer fritt får flöda. Med sitt obegränsade karaktärsdrag öppnar Blown out upp för flerfaldiga tolkningar. I klassisk ikonografi och grekisk mytologi sammankopplas havsskum med gudinnan Afrodite. Enligt en, av många, mytbildningar föddes Afrodite ur det havsskum som skapades när guden Kronos kastrerade sin fader Uranos, och kastade dennes genitalier i havet. Denna symboliska referens kan förefalla intressant i relation till idén om manlighet, makt, och kontroll. Det aktuella motivet återfinns i följande samlingar: Moderna Museet, Malmö Konstmuseum, Fotomuseum Winterthur, Zürich, Martin Z Margulies, Miami samt Anthony and Heather Podesta, Washington D.C. Upplaga 6 + 2 AP. ”BLOWN OUT” 1999. Signed Maria Friberg and numbered 4/6 on verso. C-print, laminate, mounted on aluminum 180 x 250 cm. (d) € 11.700–17.500 / SEK 100.000–150.000

103


213

212

214

TERRY O’NEILL Storbritannien Född 1938 FRANK SINATRA, MIAMI BEACH, 1968

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 ”POLAROID 11”, 1977

Signerad Terry O’Neill och numrerad 49/50. Silvergelatinfotografi, bildyta 62 x 94 cm.

Signerad CHR och daterad -77. Polaroid, bildyta 24 x 19 cm. Bladstorlek 27,5 x 21,5 cm. Unik.

Proveniens: Tres Hombres Art Gallery, Halmstad.

Litteratur: Joakim & Jakob Strömholm (red.),”Christer Strömholm 1918-2002 - On Verra Bien”, 2002, avbildad sid 136.

”Frank Sinatra, Miami Beach, 1968” föreställer inte Sinatra i sällskap av maffiavänner som man gärna vill tro, utan Sinatra på väg till inspelningen av ”Lady in cement” med Raquel Welch som då var 28 år. Terry O’Neill var vid tiden vän med Frank Sinatras exfru Ava Gardner och det var vänskapen med Gardner som genererade ett första möte mellan O’Neill och Sinatra 1968. O’Neill beskriver händelseförloppet som följande: ”Jag sa till henne (Gardner) att jag gärna ville fotografera Frank. Hon skrev ett brev som jag skulle lämna över när jag fick syn på Frank i Miami, det skulle öppna alla dörrar till Franks liv, sa hon.” O’Neill lämnade över brevet i Miami Beach och efter en stund svarade Sinatra, ”Du är med mig nu grabben”. De båda blev nära vänner och O’Neill följde Sinatra genom dennes karriär, såväl offentligt som privat. Vad det stod i brevet? Det förtäljer tyvärr inte historien. FRANK SINATRA, MIAMI BEACH, 1968. Signed Terry O’Neill and numbered 49/50. Gelatin silver print, image 62 x 94 cm.

213

214

Joakim Strömholm & Patric Leo (red.),”Post Scriptum Christer Strömholm”, 2012, avbildad helsida sid 294. Motivet visades i utställningen ”CHR - Christer Strömholm” på Fotografiska, Stockholm 2012. ”POLAROID 11”, 1977. Signerad CHR and dated -77. Polaroid, image 24 x 19 cm. Sheet 27. x 21.5 cm. Unique. (d) € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

215

MARIA MIESENBERGER Född 1965 UTAN TITEL (BARNEN), 1993

(d)

Signerad Maria Miesenberger och numrerad 1/5 och daterad -93 a tergo. Silvergelatinfotografi 105 x 160 cm inklusive originalram. Ur sviten Sverige/Schweden 1993-96.

€ 8.200–10.500 / SEK 70.000–90.000

Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm.

CHRISTER STRÖMHOLM 1918-2002 UTAN TITEL, 1977 Signerad CHR och daterad -77. Polaroid, bildyta ca 24 x 19 cm. Bladstorlek 27,5 x 21,5 cm. Unik. UNTITLED, 1977. Signed CHR and dated -77. Polaroid, image ca 24 x 19 cm. Sheet 27.5 x 21.5 cm. Unique. (d) € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

Litteratur: Galleri Lars Bohman, ”Works by Maria Miesenberger”, 1998, avbildad uppslag sid 60-61. Bilden Utan titel (Barnen) har turnerat flitigt i Sverige, Europa och USA sedan 1993. I urval: Moderna Museet, Stockholm, 1993, Galleri Adlercreutz-Björkholmen, 1993, International Center of Photography, ICP Midtown, New York, 1994 och Liljevalchs Konsthall Stockholm/Riksutställningar 2003. UNTITLED (THE CHILDREN), 1993. Signed Maria Miesenberger and numbered 1/5 and dated -93 on verso. Gelatin silver print 105 x 160 cm including original frame. From the series Sverige/ Schweden 1993-96. (d) € 11.700–14.600 / SEK 100.000–125.000

104


212

215

105


216

216

OLA KOLEHMAINEN Finland Född 1964 ”PALAIS DE BEAUX-ARTS NO 2”, 2005

217

PAUL MORAND Frankrike 1888-1976 ”PARIS DE NUIT : 60 PHOTOS INÉDITES DE BRASSAÏ”

Signerad Ole Kolehmainen på etikett a tergo. Diptyk. Chromogenic print, laminerad på plexi (Diasec). Vänster del 175 x 250 cm. Höger del 175 x 237 cm. Upplaga 3/5.

Utgiven 2 December 1932 av Arts et Métiers Graphiques, Paris. Denna första utgåva trycktes i 4000 ex. Spiralbunden bok, 25 x 20 cm.

Proveniens: Galerie Anhava, Helsinki.

”PARIS DE NUIT : 60 PHOTOS INÉDITES DE BRASSAÏ”. Published December 2 1932 by Arts et Métiers Graphiques, Paris. This first edition printed in 4000 copies. Book, 25 x 20 cm.

I likhet med konstruktivistiska och minimalistiska målningar så har Kolehmainens fotografier skapats med tredimensionella former som utgångspunkt. Det genomgående temat för hans bilder är arkitektur, han har avbildat byggnader och fasader från flertalet platser runt om i världen. Kolehmainen tar dock inga dokumentära bilder, det är inte byggnadens arkitektoniska värden som intresserar honom, han fokuserar istället på att lyfta fram mindre detaljer och förvandla dem till tvådimensionella mer eller mindre abstrakta mönster. Motivet tillhörande auktionens aktuella katalognummer visades i den turnerande utställningen ”The Helsinki School - A New Approach”, ett samarbetsprojekt mellan K ¸ nstlerhaus Bethanien GmbH och TaiK: University of Art and Design Helsinki, 2005.

(d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

218

DAVID LACHAPELLE USA Född 1963 ”LACHAPELLE: ARTISTS AND PROSTITUTES”, 2006 Signerad David LaChapelle. Upplaga 1635/2500. Fotobok publicerad av Taschen. Samtliga färgillustrationer är färgseparerad och återges i Pan4C, en av de främsta reproduktionstekniker som finns idag, vilken ger en oöverträfflig intensitet och färgskala.

”PALAIS DE BEAUX-ARTS NO 2”, 2005. Signed Ole Kolehmainen on lable verso. Diptych. Chromogenic print laminated on plexi (Diasec). Left panel 175 x 250 cm. Right panel 175 x 237 cm. Edition 3/5.

Orginal emballage medföljer. ”LACHAPELLE: ARTISTS AND PROSTITUTES”, 2006. Signed David LaChapelle. Edition 1635/2500. Photobook published by Taschen.

(d)

(d)

Buyers will be charged an import VAT of 12% in addition to the buyer’s premium, on the hammer price.

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

€ 16.350–18.650 / SEK 140.000–160.000

219

106

Utgår


217

218

107


220

CHARLOTTE GYLLENHAMMAR Född 1963 ”DÖ FÖR DIG, NATT”, 1993/2001 Signerad Charlotte Gyllenhammar och numrerad 5/5 och daterad 1993/2001 a tergo. C-print, laminat, aluminium 140 x 140 cm. Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. Litteratur: Magnus Jensner och Evalena Lidman (red.) ”Charlotte Gyllenhammar”, 2004, avbildad helsida sid 37. Mårten Castenfors, ”Sveriges konst 1900-talet del 3. 1970-2000”, Sveriges allmänna konstförening publikation 110, 2001, jämför bild sid 180. Mitt under 1990-talets ekonomiska kris initierades ett konstnärsdrivet projekt vid namn ”Spelets regler”. Projektets koordinater i stadsrummet bestämdes genom en slumpmässig sprängning av biljardklot på Masters biljardsalong 1992. Efter sprängningen

108

fixerades de femton klotens utspridda positioner och fördes över till en stockholmskarta, vilket blev de femton deltagande konstnärernas platser för konstnärligt uttryck, allt inom en radie på 57 meter. Gyllenhammar blev tilldelad platsen utanför Åhléns på Drottninggatan. Där placerade hon en 120 år gammal ek, 12 m hög och 10 m bred, hängandes i luften ovanför gatan. Ekens koppling till dåvarande Sparbankens symbol utgjorde en kommentar till den pågående bankkrisen men blev också en symbol för mötet mellan natur och kultur i en urban miljö och ett oväntat element i citys hjärta. ”DÖ FÖR DIG, NATT”, 1993/2001. Signed Charlotte Gyllenhammar and numbered 5/5 and dated 1993/2001 on verso. C-Print, laminate, aluminum 140 x 140 cm. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000


221

DAVID LACHAPELLE USA Född 1963 ”NAOMI CAMPBELL WITH ASTRONAUT”, 1999 Signerad David LaChapelle och numrerad 2/3 på etikett a tergo. Digital C-print monterad på aluminium 110 x 150 cm. Ur sviten ”Naomi Campell: Playboy”. Proveniens: Guy Hepner Art Gallery, Los Angeles. Naomi Campbell är en av David LaChapelles favoritmodeller och som alltid använder han sig av starka, glättiga färger och blanka ytor. LaChapelles bilder innehåller alltid ett flertal referenser till framförallt amerikansk populärkultur. Här har han iscensatt ett motiv som refererar till det amerikanska rymdprogrammet, en laddad scen som väcker flera frågor. Med en stor stab medarbetare regisserar LaChapelle sina scenarion intill perfektion. Med en scenuppbyggnad och specialeffekter som bäst kan liknas vid en mindre Hollywood produktion.

-”Houston we have a problem!” LaChapelle har fångat ett fascinerande ögonblick. Den första raketen har redan skjutits iväg. Det är 57 minuter kvar till nästa avgång. På raketbasen tickar klockan och i väntsalen ser vi ett laddat möte innan rymdfararen lämnar jorden för en annan omloppsbana. De är båda lika overkliga i sitt uttryck. Han är helt avpersonifierad med sin hjälm och heltäckande rymddräkt. Hon visar allt -edast klädd i pumps, korsett och smycken. Naomi har intagit en välkomnande men samtidigt plastisk pose, hon liknar en docka. Bilden avslöjar ingenting om de båda personernas relation, men bildens visuella språk blir till LaChapelles omisskännliga signatur. Motivet visas i utställningen ”Burning Beauty - David LaChapelle” på Fotografiska, Stockholm 2012-2013. ”NAOMI CAMPBELL WITH ASTRONAUT”, 1999. Signed David LaChapelle and numbered 2/3 on label verso. Digital C-print mounted on aluminum 110 x 150 cm. From the series ”Naomi Campell: Playboy”. € 35.000–40.800 / SEK 300.000–350.000

109


222

222

MICHEL COMTE Schweiz Född 1954 ”BEAUTY AND BEAST”, 1996 Signerad Michel Comte och numrerad 3/7 på etikett a tergo. Även märkt ”I. Management Michel Comte” på etikett a tergo. C-print, bildyta 57 x 72,5 cm ”BEAUTY AND BEAST”, 1996. Signed Michel Comte and numbered 3/7 on label verso. Also with stamp ”I. Management Michel Comte” on label verso. C-print, image 57 x 72,5 cm. € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

223

HERB RITTS USA 1952-2002 HERB RITTS FOR LEVI’S, 1987 Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 34 x 22,5 cm. Bladstorlek 35,5 x 27,5. Proveniens: Gåva från fotografen till nuvarande ägare, under projektet ”Herb Ritts for Levi’s”, Los Angeles 1987. HERB RITTS FOR LEVI’S, 1987. Vintage. Gelatin silver print, image 34 x 22.5. Sheet 35.5 x 27.5.

223

110

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000


224

PETER LINDBERGH Tyskland Född 1944 ”PONT À MOUSSON”, 1988 Signerad Peter Lindbergh och numrerad 6/25 och daterad 1988. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 47 x 58 cm. Proveniens: Inköpt av nuvarande ägare under utställningen ”Peter Lindbergh”, YFO, Stockholm 1988. Litteratur: Peter Lindbergh, ”Images of Women”, 2004, avbildad uppslag sid 60-61. ”PONT À MOUSSON”, 1988. Signed Peter Lindbergh and numbered 6/25 and dated 1988. Vintage. Gelatin silver print, image 47 x 58 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

111


225

225

JOHN RANKIN WADDELL Storbritannien Född 1966 ”AND GOD CREATED EVA”, 2003 Signerad Rankin och numrerad 5/5 a tergo. Även märkt ”Rankin, Photography Copyright Rankin, London” a tergo. Chromogenic print, bildyta 85 x 116 cm. Motivet visades i utställningen ”Retrospective and Rankin Live” på Estacion Indianilla Centro Cultural, 2010-2011 Mexico. ”AND GOD CREATED EVA”, 2003. Signed Rankin and numbered 5/5 on verso. Also with stamp ”Rankin, Photography Copyright Rankin, London” on verso. Chromogenic print, image 85 x 116 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

226

MATS BÄCKER Född 1958 ”PRINCE, STOCKHOLM, 1986”

226

Signerad Mats Bäcker och daterad -86. Vintage. Silvergelatinfotografi, bildyta 18 x 27 cm. Bladstorlek 24 x 30 cm. Litteratur: Mats Bäcker, ”Raw Power”, 2012, avbildad uppslag 136-137. ”PRINCE, STOCKHOLM, 1986”. Signed Mats Bäcker and dated -86. Vintage. Gelatin Silver Print, image 18 x 27 cm. Sheet 34 x 30 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

112


227

227

SØLVE SUNDSBØ Norge Född 1970 ”KAREN I”, 2004 Signerad Sølve T. Sundsbø och daterad 2008 på certifikat. Upplaga 2/7. Digital C-print monterad på aluminium och ramad, bildyta 118 x 148 cm. Total Upplaga 7 + 3 AP. Proveniens: Spring Projects, London. Privat samling, Sverige. Litteratur: The Independent, ”Solve Sundsbo”, Lena Corner, 3 Februari 2008. Sundsbøs bilder är karaktäriserade av en förförisk spänning och en något fetisherad konfrontalism. Studien av struktur, och i synnerhet användningen av ljus och färg, skapar intensiva bilder karaktäriserade av estetik och visuell dramatik. Ett direkt arv av det postmoderna, industriella bildskapandet återspeglas med innovativ digitalteknik. ”Karen I” är Sundsbøs genombrottsbild och visades i utställningen ”Saturated” på Spring Projects, London 2008. ”KAREN I”, 2004. Signed Sølve T. Sundsbø and dated 2008 on certificate. Edition 2/7. Digital C-print mounted on aluminium and framed, image 118 x 148 cm. Complete Edition 7 + 3 AP. (d) € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

228

MARK SELIGER USA Född 1959 ”PRESIDENT BARACK OBAMA, THE WHITE HOUSE” 2010 Signerad Mark Seliger och numrerad 8/20 a tergo. Kopierad 2012. Även märkt ”Copyright Mark Seliger” a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 54 x 42,5 cm. ”PRESIDENT BARACK OBAMA, THE WHITE HOUSE” 2010. Signed Mark Seliger and numbered 8/20 on verso. Printed in 2012. Also with stamp ”Copyright Mark Seliger” on verso. Gelatin silver print, image 54 x 42,5 cm.

228

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

113


229

229

LEIF ERIK NYGÅRDS Född 1939 ”MARILYN MONROE, BEL AIR HOTEL, JUNE 27TH 1962” Signerad Leif Erik Nygårds och numrerad 12/100 a tergo. Cibachrome, bladstorlek 50 x 75 cm. Det var Nygårds arbete som assistent till den amerikanske fotografen Bert Stern, som ledde till att han introducerades för Monroe i början av 1960-talet. Nygårds minns scenariot då bildern blev till in i detalj: ”I had very much wanted to be able to take one photograph of Marilyn so I could prove to my friends in Sweden that I had met her and photographed her. I felt I had a good relationship with Marilyn so I asked her: ”Can I take just one frame of you”? ”Of course” Marilyn answered. She was sitting on the bed swept in a sheet, just her head sticking out. She looked like a mumie. Though it would be a good picture. When I turned back Marilyn had released herself from the sheet and laid on the bed totally nude. My first thought was ”I can’t show this photo to my mother”, I was somewhat shocked, it was not exactly the picture I had in mind a few seconds earlier, but you don´t argue with a megastar, so I turned around to pick up my Leica from my camera bag. I tried to stay cool, connected my camera to the synccord and took this photo of her. After the flash went off, Marilyn lifted her head somewhat and smiled; a real human smile. I wish I had gotten a photo of that as well, but I had already pulled the synccord so that picture was for ever gone. I still think it wasn’t Marilyn Monroe I photographed it was Norma Jeane Baker.” ”MARILYN MONROE, BEL AIR HOTEL, JUNE 27TH 1962”. Signed Leif Erik Nygårds and numbered 12/100 on verso. Cibachrome, sheet 50 x 75 cm. (d)

230

114

€ 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000


231

230

HERB RITTS USA 1952-2002 ”MEG, HOLLYWOOD”, 1988 Signerad Herb Ritts och numrerad 8/25 a tergo. Även prägelsignerad. Silvergelatinfotografi, bladstorlek 50,5 x 40,5 cm. Litteratur: Herb Ritts, ”Men/Women”, 1989, avbildad helsida bild 12. ”MEG, HOLLYWOOD ”, 1988. Signed Herb Ritts and numbered 8/25 on verso. Also with embossed signature. Gelatin silver print, sheet 50.5 x 40.5 cm. € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

231

BERT STERN USA Född 1929 MARILYN MONROE, 1962 Signerad Bert Stern och numrerad 6/25. Kopierad 2001. C-Print, bildyta 34,5 x 49 cm. Proveniens: Tres Hombres Art Gallery, Halmstad. Ur sviten ”The Last Sitting (Pearls)” 1962. MARILYN MONROE, 1962. Signed Bert Stern and numbered 6/25. Printed in 2001. C-Print, image 34.5 x 49 cm. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

232

TERRY O’NEILL Storbritannien Född 1938 ”AUDREY HEPBURN WITH DOVE, ST TROPEZ”, 1967 Signerad Terry O’Neill och numrerad AP/50. Silvergelatinfotografi, bildyta 69 x 44,5 cm. Upplaga 10 AP + 50. Proveniens: Tres Hombres Art, Halmstad. Motivet visades i utställningen ”Imfamous” på Alon Zakaim Fine Art Gallery, London 2012. ”AUDREY HEPBURN WITH DOVE, ST TROPEZ”, 1967. Signed Terry O’Neill and numbered AP/50. Silvergelatinfotografi, image 69 x 44,5 cm. Edition 10 AP + 50. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

232

115


233

233

MICHEL COMTE Schweiz Född 1954 ”KAREN MULDER”, 1995 Signerad Michel Comte och numrerad 1/7 på etikett a tergo. Även märkt ”I. Managment Michel Comte” på etikett a tergo. C-print, bildyta 71 x 69,5 cm. ”KAREN MULDER”, 1995. Signed Michel Comte and numbered 1/7 on label verso. ”I. Managment Michel Comte” on label verso. C-print, image 71 x 69.5 cm. € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

234

MARIA MIESENBERGER Född 1965 ”UTAN TITEL (BERSÅN)”, 1993 Signerad Maria Miesenberger och numrerad 7/10 och daterad 1993 på etikett a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 28,5 x 44 cm. 53 x 67,5 cm inklusive originalram. Ur sviten Sverige/Schweden 1993-96. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm. Litteratur: Maria Miesenberger, ”Works”, 1998, Galleri Lars Bohman, avbildad uppslag sid 16-17.

234

Motivet finns med i Moderna Museets samling och visades i utställningen ”Prospekt”, på Fotografiska Museet/Moderna Museet, Stockholm 1993. ”UTAN TITEL (THE ARBOUR)”, 1993. Signed Maria Miesenberger and numbered 7/10 and dated 1993 on label verso. Gelatin silver print, image 28.5 x 44 cm. 53 x 67.5 cm including original frame. From the series Sverige/Schweden 1993-96. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

235

HASSE PERSSON Född 1942 ”STUDIO 54” Signerad Hasse Persson och numrerad 1/12 a tergo. Silvergelatinfotografi, bildyta 29 x 44,5 cm. ”STUDIO 54”. Signed Hasse Persson and numbered 1/12 on verso. Gelatin silver print, image 29 x 44.5 cm. (d)

235

116

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000


236

CECILIA EDEFALK Född 1954 ”SJÄLVPORTRÄTT MED PISTOL”, 1993 Signerad Cecilia Edefalk och daterad 1993 a tergo. C-Print, bildyta 101,5 x 67 cm. Proveniens: Brändström & Stene, Stockholm. Litteratur: Moderna Museet/Kunsthalle Bern, utställningskatalog, ”Cecilia Edefalk”, 1999, jämför bild sid 25. Motivet visades i vägginstalationen ”Moment - Cecilia Edefalk” på Moderna Museet, 2011-12 Stockholm. I fotografiet Självporträtt (1993/2011) står Cecilia Edefalk med en revolver i ena handen riktad mot mig som betraktare. I den andra håller hon en kamerautlösare. I bildens ögonblick är dock

revolvern riktad mot en kamera. När hon siktar mot kameralinsen knäpper hon ett självporträtt. Cecilia Edefalk hotar att skjuta sig själv i stunden hon tar bilden. Hon förefaller destruktivt radera bort sig själv i båda bilderna. Edefalk ifrågasätter sanningshalten i ett fotografiskt porträtt. Men att inte veta, eller snarare, att inte kunna välja vilken bild av mig själv som jag vill leva med, min egen eller andras, skapar ett emotionellt gungfly. Moderna Museet, 2011. ”SJÄLVPORTRÄTT MED PISTOL” 1993. Signed Cecilia Edefalk and dated 1993 on verso. C-Print, image 101.5 x 67 cm. (d) € 23.350–26.250 / SEK 200.000–225.000

117


237

ANNIKA VON HAUSSWOLFF Född 1967 ”THE THIRD POSITION IN BETWEEN TWO WORLDS WHERE ONE IS CALLED INFIDELITY AND THE OTHER ONE DECAY”, 2004. Signerad Annika von Hausswolff på etikett a tergo. Upplaga 4/4. Cibachrome silikonmonterad på plexi 180 x 80 cm. Proveniens: Casey Kaplan Gallery, New York. Litteratur: Magasin 3 Konsthall Stockholm, ”Ich bin die ecke aller räume”, 2008, avbildad uppslag sid 96-97 och 98-99, (detaljer). Sedan 1990-talet har von Hausswolff utvecklat ett bildspråk som väcker känslor av såväl obehag som nyfikenhet inför de oväntade vardagliga situationer och makabra historier som avbildas. I hennes noggrant iscensatta fotografier vars uttryck pendlar mellan det dokumentära och det fiktiva är den mänskliga kroppen ofta närvarande eller har lämnat spår efter sig: nakna övergivna kroppar i natursköna miljöer eller minnen av människors närvaro i form av dammtussar, oordnade soffkuddar eller skjortor. Med utgångspunkt i bekanta motiv och konsthistoriska referenser avbildar hon scenarios föreställda och utförda av henne själv. Färgskalan är dämpad i toner av beige, rosa, brunt samt olika nyanser av hud. Hudfärgade strumpbyxor är en återkommande detalj. Under senare år har hennes bildvärld allt mer tagit fysisk form i utställningsrummet genom att hon skapat objekt och arbetat med rekvisita. Vidare är titel och verk inga efterkonstruktioner, utan två likvärdiga delar i förståelsen av bilden. Det aktuella motivet ingår i Magasin 3 Stockholm Konsthalls samling och visades i utställningen ”Works from the Collection of Magasin 3 Stockholm Konsthall” 2005. ”THE THIRD POSITION IN BETWEEN TWO WORLDS WHERE ONE IS CALLED INFIDELITY AND THE OTHER ONE DECAY”, 2004. Signed Annika von Hausswolff on label verso. Edition 4/4. Cibachrome silicone mounted on plexi 180 x 80 cm. (d) € 14.000–17.500 / SEK 120.000–150.000

238

ANDERS KRISÁR Född 1973 ”CHORD #1”, 2001-02 Signerad Krisár och numrerad 5/6 a tergo. C-Print monterad på aluminium 112 x 140 cm. Proveniens: Galleri Mia Sundberg, Stockholm. Litteratur: Gösta Flemming (red.), ”Anders Krisár: Chords No.1-17”, 2002, avbildad helsida bild ”Chord No.1”. Sviten ”Chords No. 1-17” består av sjutton färgfotografier samt sjutton olika, av Krisár komponerade, pianoackord. Ett ackord till varje bild. Genom att använda en storformatskamera med negativ lika stora som ett A4-ark, karaktäriseras Krisárs bilder av en så tydlig skärpa att de upplevs som utopiska. Men så är inte fallet, de öde landskap vi möter i bilderna, har Krisár fångat endast med hjälp av sin kamera. Samtliga bilder samt en CD med tillhörande ackord återfinns i boken ”Anders Krisár: Chords No.1-17”, 2002, som ingår i detta katalognummer. Upplaga 2000. ”CHORD #1”, 2001-02. Signed Krisár and numbered 5/6 on verso. C-Print mounted on aluminium 112 x 140 cm. (d)

237

€ 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

118

239

”AFTER THE FACT” (ALARM), 2007.

EBBA MATZ Född 1963 ”LEVITATION”, 2000

Signerad Ann-Sofi Sidén och numrerad 7/9. Diptyk. Fotogravyr 40,5 x 64 cm vardera.

Signerad Ebba Matz och numrerad 9/10 och daterad 2000 a tergo. C-Print monterad på glas 39,5 x 53,5 cm.

Proveniens: Galleri Christian Larsen, Stockholm.

Proveniens: Galerie Aronowitsch, Stockholm.

Utställd: Galleri Christian Larsen, Stockholm, ”Ann-Sofi Sidén: After the fact”, 29 augusti – 28 september, 2008.

Motivet var en del av installationen ”Trick” på Galerie Aronowitsch, Stockholm 2000.

”AFTER THE FACT” (ALARM), 2007. Signed Ann-Sofi Sidén and numbered 7/9. Diptych. Photogravure 40.5 x 64 cm each.

”LEVITATION”, 2000. Signed Ebba Matz and numbered 9/10 and dated 2000 on verso. C-Print mounted on glass 39.5 x 53.5 cm.

(d)

(d)

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

236A ANN-SOFI SIDÉN Född 1962


238

239

236A

119


IAN HELLSTRÖM COLLECTION


IAN HELLSTRÖMS SAMLING Contemporary inleds denna höst med Ian Hellströms samling. För Ian Hellström (1925-2012) var konsten inte ett intresse, det var hans liv. Han inte bara omgav sig av konsten, utan levde sitt liv genom det egna skapandet och genom ett nästintill maniskt samlande där han med säker blick och med en stark kärlek till måleriet redan på 1960-talet införskaffade bland annat numera ikoniska verk av några av våra viktigaste samtidskonstnärer. Ian Hellströms samling omfattar verk av bland andra John-E Franzén, Ulf Gripenholm, Lena Cronqvist, Erland Cullberg, Mårten Andersson, Carl Johan De Geer, Andy Warhol, Christo, Lena Svedberg, Marie-Louise Ekman, Renate Bauer och Lars Englund, för att nämna några. Ian Hellström föddes 1925 i Stockholm. Vid mitten av 1960-talet flyttade han till en gammal skola utanför Heby och där skapade han, driven av ett estetiskt och mycket säreget sinnelag, ett makalöst hem. Det egna framträdandet kom att ingå i en uppseendeväckande och högst personlig helhet tillsammans med miljön han skapade i hemmet. Oförstådd av omgivningen blev musiken, framför allt jazzen, och konsten hans livselixir. Ian Hellström var som konstnär autodidakt och arbetade främst med skulptur. Han finns representerad bland annat på Moderna Museet, Stockholm. Ian Hellström följde med sitt samlande sin samtid. Hans ingång var på många sätt det brinnande intresse med vilket han angrep konsten, följde konstnärer och nyfiket och oförblommerat tog sig an nya uttrycksformer. 1964 hölls samlingsutställningen ”Just nu!” på Galleri Surbrunn på Surbrunnsgatan i Stockholm. Det var då konstnären John-E Franzén debuterade och utställningen inkluderade även verk av bland andra Ulf Wahlberg, Lars Hillersberg – och Ian Hellström. Efter utställningen på Galleri Surbrunn kom Ian Hellström ofta till John-E Franzéns ateljé på Konsthögskolan för att se nya verk. Nu lades grunden till en livslång vänskap mellan John-E Franzén och Ian Hellström, en vänskap som varade ända till samlarens bortgång tidigare i år. Ian Hellström sökte konsten, han såg hela tiden nya utställningar och var både ivrig och avvaktande i sitt samlande. Ibland köpte han direkt av konstnärerna, ibland bytte han mot egna verk och andra gånger köpte han av galleristerna. Den samling och det hem han skapade under nästan sextio års samlande saknade motstycke i Sverige. Där samsades internationella namn med mindre etablerade kollegor. Som vännen Ulla Lindqvist skrev i minnesskriften blev hemmet ”hans skydd och skylt mot omvärlden”. Det är med stor glädje vi presenterar Ian Hellströms samling för er besökare och samlare, det är ett stycke högintressant samtidskonsthistoria som nu en större allmänhet får möjlighet att ta del utav. För mer information om konstnärerna och de respektive objekten finns en separat katalog att tillgå, ”Ian Hellströms Samling”.

122


240

MARIE-LOUISE EKMAN Född 1944 UTAN TITEL Signerad M.L De Geer Bergenstråhle och daterad 1975. Blandteknik och assemblage på duk monterat i plexibox, 51 x 41 cm. UNTITLED. Signed M.L De Geer Bergenstråhle and dated 1975. Mixed media and assemblage on canvas mounted in plexi box, 51 x 41 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

123


”KAMRAT HIMMEL MOTORCYKEL” Hösten 1964 debuterade den då 22-årige Ulf Gripenholm på Galleri Maxim i Birger Jarlspassagen, den före detta biografen som då var omvandlad till galleri. Bland de utställda verken fanns auktionens porträtt av konstnärsvännen John-E Franzén ”Kamrat Himmel Motorcykel”. En 24-årig Franzén sitter på sin legendariska Harley Davidson klädd i skinnjacka, mörka solglasögon, keps och med sitt karaktäristiska bockskägg. Himmeln bakom är ljust klarblå och motorcykelns framlykta är tänd. För John-E Franzén var det naturligt att bli avporträtterad tillsammans med sin Harley Davidson, han fascinerades inte enbart av själva fordonet utan även av hela subkulturen förknippad med motorcykelåkandet. Gripenholm och Franzén var barndomskamrater och växte upp på samma gata i Norra Ängby och de delade tidigt intresset för både musiken, måleriet och motorcyklarna. Ulf Gripenholm hade också en Harley Davidson 1200 cc som han färdades på under sina resor i bl a England, Tyskland och Danmark innan han sålde den 1969.

241

ULF GRIPENHOLM Född 1943 ”KAMRAT HIMMEL MOTORCYKEL” / ”KAMRATPORTRÄTT” Signerad Ulf Gripenholm a tergo. Utförd 1964. Duk 134 x 101 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Galleri Maxim, Stockholm, hösten 1964. Galerie Belle, Västerås, ”Ulf Gripenholm”, 8 - 23 september 1984. Thielska Galleriet, Stockholm, ”Ulf Gripenholm”, 20 oktober 1984 - 20 januari 1985. Museet Kulturhuset, Borås, ”Ulf Gripenholm”, 3 februari - 10 mars 1985. Norrköpings Konstmuseum, ”Ulf Gripenholm”, 16 mars - 14 april 1985. Länsmuseet, Gävle, ”Ulf Gripenholm”, 20 april - 19 maj 1985.

”Kamrat Himmel Motorcykel” är ett viktigt tidsdokument från den nya konstnärsgenerationen som växte fram i 1960-talets Sverige. Men den är i lika hög grad ett tidigt bevis på Gripenholms skickliga måleri. Redan i hans verk från 1960-talet kan man se en förening av spontanitet och kontemplation, arbetsmetoden får lov att ta den tid som behövs och förefaller disciplinerad, vilket har resulterat i en sparsmakad produktion. När porträttet ställdes ut blev den på grund av dess motiv kategoriserad som popkonst. Kritikerna tolkade den utifrån tidens anda och ville gärna se den som en svensk version av den, framförallt, amerikanska rörelsen. Varken Gripenholm eller majoriteten av hans konstnärskamrater såg dock som renodlade popkonstnärer. Ulf Linde skrev i Dagens Nyheter 1972 om hur ”Kamrat Himmel Motorcykel” mottogs 1964: ”..det året räckte modellens mundering för att man skulle tala om pop. Men målningssättet svor mot etiketten: här simulerades ingen mekanisk briljans, här fanns heller inga bestickande schabloner hämtade från seriemagasin, inga effekter övertagna från foto, ingen lysämnesfärg etc. För alla som trodde att det räckte med att måla Coca-Colas varumärke på de rester som lämnats i sticket av deras fantasi måste Gripenholms målning ha verkat efterbliven. Egentligen rörde det sig om ett avståndstagande från en redan överspelad ”aktualitet” fast få märkte det den gången”. För Ian Hellström var Gripenholms porträtt av Franzén viktigt, han lyckades enligt egen utsago förvärva målningen innan Moderna Museet fick chansen. Franzén och Hellström debuterade samma år som målningen tillkom, på en samlingsutställning på Galleri Surbrunn. ”Kamrat Himmel Motorcykel” är ett varmt vänskapsporträtt utfört under ett viktigt år för både Gripenholm, Franzén och Hellström.

124

Västerbottens Museum, Umeå, ”Ulf Gripenholm”, juni - augusti 1985. Göteborgs Konstmuseum, ”Ulf Gripenholm”, 14 september - 27 oktober. Jönköpings Läns Museum, ”Ulf Gripenholm”, 2 november - 1 december 1985. Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 8 och 12. Litteratur: Ulf Linde, ”Ulf Gripenholm”, 1984, avbildad sid 4. ”KAMRAT HIMMEL MOTORCYKEL” / ”KAMRATPORTRÄTT” (PORTRAIT OF A FRIEND). Signed Ulf Gripenholm on verso. Executed in 1964. Canvas 134 x 101 cm. (d) € 17.500–23.350 / SEK 150.000–200.000


125


JOHN-E FRANZÉN OCH 1960-TALET Den 4 april 1964 debuterade John-E Franzén på galleriscenen. Det skedde på Galleri Surbrunn i Stockholm med utställningen ”Just nu!” tillsammans med konstnärskollegorna Ulf Wahlberg, Göran Östergren, Ian Hellström och Lars Hillersberg. I debututställningen ingick auktionens målning ”Sanningen om Texas Rose II”. Franzén hade gjort fyra varianter och inspirationen till målningarna fick han när han såg en affisch till filmen ”Viva Las Vegas” med en 28-årig Elvis Presley och den vackra Ann-Margret i huvudrollerna. Den kvinnliga skådespelaren känns igen i Franzéns målning där hon förföriskt leende vänder sig mot sitt imaginära sällskap. Hennes oskyldiga uppsyn rimmar illa med den revolver hon håller i handen. Verket är både avbildande realistiskt och flödande måleriskt, något som kännetecknar Franzéns kvinnomålningar från denna tid.

Museet. Han inspirerads av konstnärernas djärvhet och utställningarna öppnade dörren till den amerikanska kulturen och bidrog säkert till konstnärens beslut att 1966, efter avslutade studier, ta med sig familjen och flytta till Los Angeles. Likt nybyggarna drog de västerut och han fann i Los Angeles mc- och bilvärldens subkulturer. Detta blev hans motivvärld och han skapade sällsamma målningar av bilar, motorcyklar och bakgårdar med förtätade stämningar och magiska ljus. Det var under åren i Los Angeles som han påbörjade ”Hell’s Angels of California, United States of America”, vilken han färdigställde 1969 efter hemkomsten till Sverige. Målningen, som nu hänger på Moderna Museet, får nog räknas som hans mest kända, jämte porträttet av kungafamiljen som hänger på Gripsholms slott och som ingår i Statens porträttsamling.

Det var i samband med utställningen på Galleri Surbrunn som grunden lades till en livslång vänskap mellan Franzén och Ian Hellström. Efter avslutad utställning kom Ian Hellström ofta till Franzéns ateljé på skolan för att se nya verk. Nu köpte han också ”Sanningen om Texas Rose II”, en målning han behöll hela sitt liv och som nu för första gången är ute till försäljning. (I sammanhanget måste nämnas att Expressen den 31 maj 1966, med anledning av Franzéns examensutställning på Konstakademien, skrev ”Här kommer morgondagens kanoner. Men vem vågar köpa?”. Då hade Ian Hellströms redan köpt denna målning, samt de andra kvinnomålningarna som ingår i samlingen.)

Givet Franzéns intresse för de amerikanska pop-konstnärerna och hans enastående briljans i sitt realistiska måleri ligger det nära till hands att låta hans konstnärskap falla inom ramen för pop-konst. Där finns tydliga referenser och klara likheter. Franzéns måleri äger dock en stark sinnlighet, tillika en känslighet och mjukhet vilket andas omsorg och ödmjukhet, vare sig motivet är en erotiskt poserande kvinna eller en blankpolerad mc på en öde bakgård. Denna känslighet återfinns också senare i Franzéns kärleksfulla barnporträtt och i hans finstämda landskapsskildringar. I ”Sanningen om Texas Rose II” finns samtliga dessa aspekter av Franzéns kraftfulla 1960-talsmåleri. Kvinnans uppenbarelse skapar spänning, hon är lockande och hotfull och denna dualism finns också i måleriet som pendlar mellan fritt och flödande och det precis frammejslade. Målningen är en sällsynt representant för en omvälvande tid, både i konstens värld och i konstnärens, och den rika utställningshistoriken vittnar om dess centrala plats i konstnärens produktion.

Redan i mitten av 1950-talet hade popkonstens rörelse tagit sin början i London med Richard Hamilton som en av förgrundsfigurerna. 1960-talets blev popens årtionde i USA. Hösten 1962 öppnade Sidney Janis Gallery i New York den banbrytande grupputställningen ”International Exhibition of the New Realists” vilken inkluderade verk av 54 konstnärer från runtom i världen. Förutom Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg och Andy Warhol visades verk av bl a Öyvind Fahlström. Det är intressant att vi idag benämner dessa som pop-konstnärer, när de i det ursprungliga sammanhanget benämndes som ny-realister. Den nya riktningen föddes som en reaktion på den abstrakta expressionismens lösa måleri och det formspråk som visades i det nya måleriet var klart och tydligt avbildande, med motiv hämtade från vardagens objekt och reklamens värld. Konstnärerna ville nå ut längre än till gallerierna och museerna, en önskan fanns att göra konsten mer tillgänglig för alla. Så blev också fallet och det visuellt starka formspråket fick ett enormt genomslag. Moderna Museet i Stockholm och legendariske Pontus Hultén anordnade 1962 utställningen ”4 Amerikanare” samt två år senare ”Amerikansk Pop-konst”. Under denna tid gick Franzén på Konsthögskolan och såg utställningarna på Moderna

126

1965 skapade Franzén rubriker i dagspressen. Anledningen till detta var en serie erotiska kvinnoskildringar med vilka han deltog i vandringsutställningen ”Ung generation”. När utställningen skulle vidare från Hägersten till Blackeberg ville några representanter för konstföreningen att verken skulle exkluderas då man ansåg dem för utmanande och pornografiska. Utställningsansvariga kom dock till sans och utställningen visades till slut i sin helhet. Konstnären själv konstaterade i en intervju med Aftonbladet den 2 februari 1965, ”Det erotiska måleriet har gamla traditioner. Jag betraktar mina tavlor som en hyllning till någonting jag finner vackert.” Två av tre verk i utställningen köptes av Ian Hellström. Det är ”Flicka med vit rand” samt ”Flicka med prickiga trosor” och för första gången får nya ägare möjlighet att glädjas åt dessa ikoniska verk.


242

242

243

244

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 12.

JOHN-E FRANZÉN Född 1942 STUDIE TILL ”ULRIKA”

Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 12.

Signerad John-E Franzén och daterad 1964. Blyerts 34 x 26,5 cm.

Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 12.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Göteborgs Konstmuseum, ”John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978, kat nr 44/45 (omnämnda som ”Skisser till Ulrika”).

Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 11.

Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 12.

Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad på helsida sid 90.

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 12.

STUDY FOR ”ULRIKA”. Signed John-e Franzén and dated 1964. Pencil on paper 34 x 26 cm.

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 12.

(d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 12. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 12. Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 12. STUDY FOR ”ULRIKA”. Signed John-E Franzén and dated 1964. Pencil on paper 34 x 26.5 cm. (d)

243

244

JOHN-E FRANZÉN Född 1942 UTAN TITEL Signerad John-e Franzén och daterad 1964. Blyerts 34 x 26 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 12.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 12.

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 12.

STUDIE TILL ”ULRIKA” Signerad John-e Franzén och daterad 1964. Blyerts 34 x 26 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Göteborgs Konstmuseum, ”John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978, kat nr 44/45 (omnämnda ”Skisser till Ulrika”). Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 12. Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 12. Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 12.

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 12. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 12. Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 12. Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad på helsida sid 89. UNTITLED. Signed John-e Franzén and dated 1964. Pencil on paper 34 x 26 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

127


245

JOHN-E FRANZÉN Född 1942 ”SANNINGEN OM TEXAS ROSE II” Signerad John-E Franzén och daterad 1963. Duk 117 x 95 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Galleri Surbrunn, Stockholm, ”Just nu!”, 4 - 25 april 1964. Göteborgs Konstmuseum, ”John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978. Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 4. Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 4. Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 4. Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 4. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 4. Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 4. Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 17 - 30 juli 2004, avbildad i utställningskatalog sid 11. Per Ekström-museet, Kalmar, ”Svensk Popkonst”, 30 juni - 27 september 2010. Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén, 1996, avbildad helsida i färg sid 19. ”SANNINGEN OM TEXAS ROSE II” ( THE TRUTH ABOUT TEXAS ROSE II). Signed John-E Franzén and dated 1963. Canvas 117 x 95 cm. (d) € 46.650–69.950 / SEK 400.000–600.000

128


129


246

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

249

UTAN TITEL

Signerad John-e Franzén och daterad 1966. Blyerts på papper 43,5 x 38 cm.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Signerad John-E Franzén och daterad 1964. Blyerts 34 x 21 cm.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Utställd: Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 12.

IAN HELLSTRÖM. Signed John-e Franzén and dated 1966. Pencil on paper 43.5 x 38 cm.

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 12.

(d)

247

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 12.

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 12.

UTAN TITEL

Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 12.

Signerad John-e Franzén och daterad 1964. Blyerts 34 x 26 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 12.

Utställd: Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996.

Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida sid 97.

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996.

UNTITLED. Signed John-E Franzén and dated 1964. Pencil on paper 34 x 21 cm.

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997.

(d)

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997. Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997. Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 11. Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida sid 98. UNTITLED. Signed John-e Franzén and dated 1964. Pencil on paper 34 x 26 cm. (d)

248

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

250

JOHN-E FRANZÉN Född 1942 ”FLICKA MED PRICKIGA TROSOR” Signerad John-e Franzén och daterad 1964. Blandteknik och collage på papper 50 x 41 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Vandringsutställning, ”Ung generation”, 1965. Göteborgs Konstmuseum, ”John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978, kat nr 39 (omnämnd som ”Pornografisk bild”). Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 9.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 9.

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 9.

STUDIE TILL ”FLICKA MED VIT RAND” Signerad John-e Franzén och daterad 1964. Blyerts 34 x 26 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 12. Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 12. Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 12. Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 12. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 12. Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 12. Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 11. Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida sid 87. STUDY FOR ”GIRL WITH WHITE STRIPE”. Signed John-e Franzén and dated 1964. Pencil on paper 34 x 26 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

130

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

PORTRÄTT AV IAN HELLSTRÖM

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 9. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 9. Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 9. Per Ekström-museet, Kalmar, ”Svensk Popkonst”, 30 juni - 27 september 2010. Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida i färg sid 21. ”FLICKA MED PRICKIGA TROSOR” (GIRL WITH POLKA DOT PANTIES). Signed John-e Franzén and dated 1964. Mixed media and collage on paper 50 x 41 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000


250

246

247

248

249

131


251

251

252

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 8.

”FLICKA SOM GRÅTER”

Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 8.

Signerad John-E Franzén och daterad 1964. Akvarell och blyerts på papper 25 x 21 cm.

Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 8.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Göteborgs Konstmuseum, ”John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978, kat nr 41 (omnämnd som ”Flicka II”).

Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida i färg sid 23.

Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 11.

”FLICKA MED GULA STRUMPOR” (GIRL WITH YELLOW STOCKINGS). Signed John-E Franzén and dated 1964. Acrylic and pencil on paper 35 x 27.5 cm.

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 11.

(d)

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 11. Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 11. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 11. Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 11. Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida i färg sid 25. ”FLICKA SOM GRÅTER” (GIRL CRYING). Signed John-E Franzén and dated 1964. Watercolour and pencil on paper 25 x 21 cm. (d)

252

253

JOHN-E FRANZÉN Född 1942 ”FLICKA MED GULA ARMAR” Signerad John-E Franzén och daterad 1963. Duk 124 x 90 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Göteborgs Konstmuseum, ”John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978, kat nr 14 (då benämnd ”Kvinna i olja”). Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 3. Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 3.

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 3.

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

Östergötlands Länsmuseum, Linköping, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari – 2 mars 1997, kat nr 3.

”FLICKA MED GULA STRUMPOR” Signerad John-E Franzén och daterad 1964. Akryl och blyerts på papper 35 x 27,5 cm.

132

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

Bohusläns Museum, Uddevalla, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 8 mars – 13 april 1997, kat nr 3.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Konstakademien, Stockholm, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 april – 19 maj 1997, kat nr 3.

Utställd: Göteborgs Konstmuseum, ”John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978, kat nr 40 (omnämnd som ”Skiss till Flicka I”).

Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 7 och 8.

Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni – 18 augusti 1996, kat nr 8.

Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ” John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida i färg sid 22.

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti – 13 oktober 1996, kat nr 8.

”FLICKA MED GULA ARMAR” (GIRL WITH YELLOW ARMS). Signed John-E Franzén and dated 1963. Canvas 124 x 90 cm.

Konstmuseet, Örebro Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 26 oktober 1996 – 6 januari 1997, kat nr 8.

(d) € 35.000–46.650 / SEK 300.000–400.000


253

133


254

254

255

JOHN-E FRANZÉN Född 1942 ”FLICKA MED VIT RAND”

256

ULF WAHLBERG Född 1938 ”DRAGSTER”

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Signerad John-E Franzén och daterad 1964. Duk 76 x 92 cm.

Signerad Ulf W. och daterad -64. Olja och collage på duk 108 x 126 cm.

Utställd: Vandringsutställning, ”Ung generation”, 1965.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Göteborgs konstmuseum, ” John-e Franzén”, 11 februari - 2 april 1978, kat nr 37 (då benämnd ”Flicka i olja”).

”DRAGSTER”. Signed Ulf W. and dated -64. Oil and collage on canvas 108 x 126 cm.

Jönköpings Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 1 juni - 18 augusti 1996, kat 4.

(d)

Lunds Konsthall, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 31 augusti 13 oktober 1996, kat nr 4.

€ 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

257

Östergötlands Läns Museum, ”John-E Franzén - fyra decennier”, 19 januari - 2 mars 1997, kat nr 4.

ULF WAHLBERG Född 1938 PILEN Signerad Ulf W. Duk med pensel 42 x 46 cm.

Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 10.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Litteratur: Ulf Linde och Douglas Feuk, ”John-E Franzén”, 1996, avbildad helsida i färg sid 24.

PILEN (THE ARROW). Signed Ulf W. Canvas with brush 42 x 46 cm.

”FLICKA MED VIT RAND” (GIRL WITH WHITE STRIPE). Signed John-E Franzén and dated 1964. Canvas 76 x 92 cm.

(d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

(d) € 11.700–14.600 / SEK 100.000–125.000

258

LENA CRONQVIST Född 1938 ”SOMMARJAG”

255

JOHN-E FRANZÉN Född 1942

Signerad Lena Cronqvist och daterad -65. Duk 34 x 37 cm.

”CADILLAC”

Proveniens: Galerie Pierre, Stockholm.

Signerad John-E Franzén och daterad 1963. Duk 83 x 96 cm.

”SOMMARJAG” (SUMMER ME). Signed Lena Cronqvist and dated -65. Canvas 34 x 37 cm.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 10. Per Ekström-museet, Kalmar, ”Svensk Popkonst”, 30 juni - 27 september 2010. ”CADILLAC”. Signed John-E Franzén and dated 1963. Canvas 83 x 96 cm. (d) € 11.700–17.500 / SEK 100.000–150.000

134

(d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000


256

257

258

135


MÅRTEN ANDERSSON - ”ODJURET” I en utställningskatalog från Bollnäs museum från 2004 beskrivs konstnären träffande, ”Mårten Andersson har kallats för Noderns Chagall, själv nöjer han sig med ”kolorist”. När man läser om Mårten Andersson och studerar hans konstnärskap inser man att det är nog precis så det är, han har gått sin egen väg och man kan egentligen inte placera honom i något speciellt fack, något som vi ofta så gärna vill. Som ung beundrade han Isaac Grünewald och påverkan finns från andra starka kolorister som Bror Hjorth, Sven Erixson och Vera Nilsson. Liksom Bror Hjorth och X:et fann Mårten sina motiv i hembygden där dans och musik var en del av livet. I Mårten Anderssons måleri förvandlas hembygden till saga och drömmar där fantasin får fritt spelrum. När Mårten förstod vilken kulturskatt som gömde sig i gårdarna i Hälsingland kom han att använda allmogekonsten, skrönorna och människorna i konsten och har alltsedan dess återkommit och varierat motiven. Hälsingland blir exotiskt och fyller alla hans drömmar. Mårten Andersson föddes 1934 i Freluga, ca 7 mil från Bollnäs i Hälsingland. Hans far var en frihetslängtande själ som försörjde sig som snickare, plankstrykare och målare. Han målade gärna motiv med älgar på myr och vackra solnedgångar, men han tyckte att det var svårt med älgarna så hans ende son fick tidigt rycka in och hjälpa till. Lärarna i Sörängs skola insåg att den unge Mårten hade talang och såg till att han hamnade på målarkurs hos Bollnäskonstnärerna Per Englund och Fritiof Strandberg. Som 18-åring begav sig Mårten till Stockholm och kom in på Konstfacks linje för dekorativ konst, där han blev kvar i två år. På somrarna fick han arbeta hos Jerk Werkmäster i Rättvik, en viktig inspiratör som kom att visa honom vägen till det seriösa måleriet. När skolan var slut tog Mårten med sig vännen Lennart Jirlow till Italien och de skrev in sig på den Fria Akademien i Florens. I Toscana fann Mårten Andersson hela västerlandets konsthistoria och insåg att den hälsingska provinsialismen och arvet från bonadsmålarna, Lim-Johan och Haaken Gulleson var Sveriges svar på italienarnas Botticelli, Donatello m fl. Italien blev en avgörande upplevelse för Mårten Andersson som återvände till Freluga i Hälsingland och fann att hans motivvärld gick alldeles utmärkt att kombinera med det italienska arvet. Varje målning som Mårten Andersson skapar har en alldeles egen historia, han leker med olika tolkningar och perspektiv som gör betraktaren lite rådvill och osäker. Skönheten hos de älskande klingar plötsligt falskt när man inser att de dansar livets ödesdans. Metaren som Mårten Andersson varierar, en skör genomskinlig person som fiskar efter sitt eget öde. Mårten Andersson vänder och vrider på såväl temat livslust som en-

136

samhet. Den existentiella ensamheten är allas följeslagare under livet och den ruvar även bakom glada starka färger såsom rött, blått och gult som utgör grunden i Mårten Anderssons palett. ”Odjuret” (första versionen) hör till Mårten Anderssons mest berömda verk och är utförd redan 1961, en tid då Mårtens måleri exploderar i färg och poesin och sagan vävs samman, det är då han hittar en väg att tolka det som verkligheten ofta förnekar. Här finns symboliken med det metande paret som stirrar ut i intet och fiskar efter sitt öde, ännu är ovetande om vad som komma skall. Odjuret, vars hemska tänder, vassa horn och vässade klor skulle kunna ha varit skrämmande, men Mårten Andersson hänger ängsblommor runt halsen och det förvandlas till en trygg plats på vars rygg det metande paret lugnt kan segla in i framtiden. Palmbladen och det orientaliskt inspirerade täcket med tofsar på odjurets rygg vittnar om konstnärens vurm och drömmar om det fjärran exotiska landet. 22 år senare, 1977 återkommer Mårten Andersson till motivet i en mindre version där odjuret nått fram till bergets kant vid havet och endast den metande mannen finns kvar, sittande på ett blått isberg, kanske en symbolisk vink om att varje människa är en egen ö, till syvene och sist ensam på jorden.

259

MÅRTEN ANDERSSON Född 1934 ”ODJURET” (FÖRSTA VERSIONEN) Signerad Mårten A. och daterad 1961. Duk 120 x 168 cm Proveniens: Inköpt på Modern konst i hemmiljö, Stockholm, tidigt 1960-tal. Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 9. Litteratur: Teddy Gummerus, ”Mårten Andersson”, 1978, avbildad helsida i färg sid 50 (jmfr andra versionen, utförd 1977, sid 51). ”ODJURET” (THE BEAST). Signed Mårten A. and dated 1961. Canvas 120 x 168 cm. (d) € 46.650–69.950 / SEK 400.000–600.000


137


262

MÅRTEN ANDERSSON Född 1934 ”CYKLISTER” Signerad Mårten A och daterad 1962. Gouache och blandteknik på papper 45 x 37 cm. ”CYKLISTER” (BIKERS). Signed Mårten A and dated 1962. Gouache and mixed media on paper 45 x 37 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

263

KARIN OLSSON 1928-2006 ”BARN VID RÖTT BORD” Signerad Karin Olsson. Duk 85 x 99 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. ”BARN VID RÖTT BORD” (CHILDREN BY THE RED TABLE). Signed Karin Olsson. Canvas 85 x 99 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

264

ERLAND CULLBERG 1931-2012 UTAN TITEL Signerad och daterad -61. Duk 149 x 140 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 9. UNTITLED. Signed and dated -61. Canvas 149 x 140 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

265

GUNNAR GREIBER 1919-2011 UTAN TITEL Signerad Greiber. Duk 117 x 104 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. UNTITLED. Signed Greiber. Canvas 117 x 104 cm. (d) € 500–700 / SEK 4.000–6.000

267

266

ENNO HALLEK Född 1931 UTAN TITEL

260

KARL AXEL PEHRSON 1921-2005 ”SKOGSDUNKEL DAG OCH NATT”

Signerad Enno Hallek och daterad 1970. Duk 70 x 71 cm.

Signerad K.A. Pehrson och daterad -60. Akryl på duk uppfäst på pannå 68 x 108 cm.

Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 8.

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

Proveniens: Galleri Blanche, Stockholm

UNTITLED. Signed Enno Hallek and dated 1970. Canvas 70 x 71 cm.

”SKOGSDUNKEL DAG OCH NATT” (DAY AND NIGHT). Signed K.A. Pehrson and dated -60. Acrylic on canvas laid down on panel 68 x 108 cm.

(d) € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

(d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

261

ERLING JOHANSSON Född 1934 PORTRÄTT AV IAN HELLSTRÖM

AXEL KARGEL 1896-1971 ”VITT HUS OCH TRÄD”

Signerad Erling J. Duk 130 x 75.

Signerad A. Kargel och daterad Öland 1963. Duk uppfäst på papp-pannå 34 x 41 cm.

Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 13.

”VITT HUS OCH TRÄD” (WHITE HOUSE AND TREE). Signed A.Kargel and dated Öland 1963. Canvas laid down on paper panel 34 x 41 cm.

138

267

Proveniens: Inköpt direkt från konstnären.

PORTRAIT OF IAN HELLSTRÖM. Signed Erling J. Canvas 130 x 75 cm.

(d)

(d)

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


260

262

264

261

263

266

265

139


268

RENATE BAUER Renate Bauers bildrum är trånga och tycks belysta av skoningslösa lysrör. De varelser som dväljs i hennes rum, till lika delar besläktade med Lena Cronqvists osköna familjemedlemmar som med Otto Dix krassa skildringar av storstadens existenser. I Utan titel befinner sig två gestalter, en man och en kvinna, i ett välordnat kaos av fullkomligt obegripligt bråte. Klossar, båtliknande former och kott-bumlingar. De två, vända mot varandra, ger oss ingen vägledning, utan verkar förvirrade på ett uppgivet sätt. Utan större kamp försöker de finna sig tillrätta. En mer oroande och knivskarp bild av människans vilsenhet får man söka länge efter. Det får möjligen i så fall får i litteraturen. Kanske Kafka. Såhär skrev Lars Nittve om hennes konst 1983: ”..det är stilen som slår an den galghumoristiska tonen och som bidrar med en välgörande distans – Det är kanske den som till sist gör dem (målningarna) så bra”. Han var inte den enda som uppfattade hennes skarpsinne och originella begåvning. En av Sveriges främsta efterkrigskonstnärer P O Ultvedt såg Renate Bauers första separatutställning på Galleri Händer. Till henne hade han då sagt: Det finns bara två sådana konstnärer som du som föds vart 100:e år.

140

Den andra målningen på auktionen och som ingår i Ian Hellströms samling heter Killar växlar ständigt ålder. Vad hon menat med det kan vi bara gissa. Men en målning från samma separatutställning beskriver Renate Bauer själv på ett sätt som kanske kan ge vägledning: ”På den första separatutställningen/…/ visade jag mongoloider på ett apberg som pillade på varandras kön. Det är ett porträtt på killarnas brudar på Mejan. ” Hennes drastiska sätt att beskriva sin närmste omgivning förstärker bilden av en konstnär med en sällsynt förmåga att genomskåda våra mänskliga och löjliga apkonster. Rädslor som driver oss och längtan som river inom oss. Sådana konstnärer brukar skrämma sin samtid – och älskas av senare generationer. Tänk bara på Edvard Munch, Vincent van Gogh, Ernst Josephson och inte minst Elis Eriksson. Alla särlingar, men alla män. Renate Bauers målningar kan definitivt kännas igen i detta tidlöst och skoningslöst iakttagande släkte. Detta släkte ska vi vara tacksamma för.


269

268

RENATE BAUER Född 1952

269

UTAN TITEL

RENATE BAUER Född 1952 ”KILLAR VÄXLAR STÄNDIGT ÅLDER”

Signerad Renate Bauer. Duk 154 x 165 cm.

Blandteknik och collage på papper 85,5 x 98 cm.

Proveniens: Galleri Hallagård, Jönköping.

Proveniens: Galleri Hallagård, Jönköping.

Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 10.

”KILLAR VÄXLAR STÄNDIGT ÅLDER” (BOYS ARE CONSTANTLY CHANGING AGE). Mixed media and collage on paper 85.5 x 98 cm.

UNTITLED. Signed Renate Bauer. Canvas 154 x 165 cm.

(d)

(d)

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

141


270

270

LENA SVEDBERG 1946-1972 UTAN TITEL Signerad Lena Svedberg. Blandteknik, tusch och collage på papper 69 x 99,5 cm. Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 13. UNTITLED. Signed Lena Svedberg. Mixed media, ink and collage on paper 69 x 99,5 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

271

CARL JOHAN DE GEER Född 1938 ”SKÄNDA FLAGGAN” Färgserigrafi, 1967, signerad med blyerts, provtryck. Bladstorlek 69,5 x 49,5 cm. Ej examinerad ur ram. Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 11. ”SKÄNDA FLAGGAN”. Silkscreen in colours, 1967, signed in pencil, trial proof. S. 69,5 x 49,5 cm. (d)

271

142

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000


274 272

272

JOHN-E FRANZÉN Född 1942 ”HELLS ANGELS OF CAOLIFORNIA” Färglitografi, 1990, Signerad 151/360. 41 x 53 cm. Ej examinerad ur ram. Proveniens: Gåva från konstnären. ”HELLS ANGELS OF CALIFORNIA”. Lithograph in colours, 1990, signed in pencil and numbered 151/360. 41 x 53 cm. (d) € 350–500 / SEK 3.000–4.000

273

LARS ENGLUND Född 1933 AQUARELIEF Signerad Englund och daterad 1990. Polykrom plastrelief monterad på masonit 34 x 28 cm. AQUA RELIEF. Signed Englund and dated 1990. Polychrome plastic relief mounted on masonite 34 x 28 cm. (d) € 500–600 / SEK 4.000–5.000

274

273

”PUSS” Tidningen ”Puss” nummer 1-21, 23-24 samt vissa dubbletter. Även inkluderat ett exemplar av ”Puss International”. ”PUSS”. Magazine ”Puss”, edition 1-21, 23-24 and a few duplicates. Also included one edition of ”Puss International”. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

275

CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE USA Född 1935 ”WRAPPED FLOORS, PROJECT FOR HAUS LANGE MUSEUM, KREFELD” Färglitografi med collage, 1983, signerad med blyerts 72/100, tryckt av Landfall Press, Chicago, utgiven av Edition Schellmann & Klüser, München/New York. Bladstorlerk 57 x 71,5 cm. Ej examinerad ur ram. Litteratur: Schellmann 110. ”WRAPPED FLOORS, PROJECT FOR HAUS LANGE MUSEUM, KREFELD”. Litograph in colours with collage, 1983, signed in pencil and numbered 72/100, printed by Landfall Press, Chicago, published by Edition Schellmann & Klüse, Münich/New York. L./S. 57 x 71,5 cm. € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

275

143


276

278

276

MIGUEL ROCA FUSTER Spanien Född 1942 ”CHARLOT” Signerad Roca-Fuster och daterad -68. Duk 117 x 90 cm. Proveniens: Galerie Latina, Stockholm. ”CHARLOT”. Signed Roca-Fuster and dated -68. Canvas 117 x 90 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

277

JOAN HERNÁNDEZ PIJUAN Spanien 1931-2005 UTAN TITEL Signerad Hernandez Pijuan och daterad 1969 a tergo. Duk 73 x 60 cm. Proveniens: Galerie Latina, Stockholm. Utställd: Aguélimuseet, Sala, ”Ur Ian Hellströms konst och konstsamling”, 12 juni - 28 augusti 2004, avbildad i utställningskatalog sid 8. UNTITLED. Signed Hernandez Pijuan and dated 1969 on verso. Canvas 73 x 60 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

278

ZOLTAN VON BOER Ungern 1924-1989 ”KARL XII” Signerad Zoltan von Boer. Pannå 63 x 45 cm. Proveniens: Galleri Hedenius, Stockholm. Utställd: Galleri Hedenius, Stockholm, ”Zoltan von Boer: Protokoll från helvetet och Dikteringar från andevärlden”, april 1969. ”KARL XII”. Signed Zoltan von Boer. Panel 63 x 45 cm. (d)

277

144

€ 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000


279

ANDY WARHOL USA 1928-1987 ”HERSELF”, UR: ”INGRID BERGMAN” Färgserigrafi, 1983, signerad med blyerts 33/250, tryckt av Rupert Jasen Smith, New York, utgiven av Galerie Börjeson, Malmö. 96,5 x 96,5 cm. Proveniens: Galerie Börjeson, Malmö. Litteratur: Feldman II 313. Certifikat samt inköpskvitto i original medföljer. ”HERSELF”, FROM: ”INGRID BERGMAN”. Silkscreen in colour, 1983, signed in pencil 33/250, printed by Rupert Jasen Smith, New York, published by Galerie Börjeson, Malmö. L./S. 96,5 x 96,5 cm. € 11.700–17.500 / SEK 100.000–150.000

145


146


CONTEMPORARY

147


148


280

DAN PERRIN Född 1963 ”KAPTEN VILL HA MER GLASS” Signerad Dan Perrin och daterad 2010 a tergo. Pannå 50 x 70,5 cm. ”KAPTEN VILL HA MER GLASS” (THE CAPTEN WANTS MORE ICE CREAM). Signed Dan Perrin and dated 2010 on verso. Panel 50 x 70.5 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

149


281

281

MARIE-LOUISE EKMAN Född 1944 UTAN TITEL Signerad M.L De Geer-Bergenstråhle och daterad 1971. Duk 22 x 27 cm. Proveniens: Inköpt på Svensk-Franska konstgalleriet på 1970-talet. UNTITLED. Signed M.L. De Geer-Bergenstråhle and dated 1971. Canvas 22 x 27 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

282

MARIE-LOUISE EKMAN Född 1944 ”JÄMSTÄLLDHET” Signerad M.L De Geer och daterad 1970. Gouache och blandteknik på siden 34 x 24 cm. Proveniens: Gåva från konstnären, därefter i arv.

282

”JÄMSTÄLLDHET” (EQUALITY). Signerad M.L. De Geer och daterad 1970. Gouache and mixed media on silk 34 x 24 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

150


283

ASTRID SYLWAN Född 1970 ”SLEEPLESS” (WHITE NIGHT, BLUE SKY) Signerad Astrid Sylwan och daterad 2008 a tergo. Duk 160 x 180 cm. Proveniens: Galleri Andersson/Sandström. Utställd: Esklistuna konstmuseum, ”Triumphs and Disasters”, 17 januari - 8 mars 2009. Borås konstmuseum, ”Samtidigt: Svenskt måleri på 2000-talet”, 21 mars - 17 maj 2009. Linköpings konsthall, ”Samtidigt: Svenskt måleri på 2000-talet” 6 juni - 8 augusti 2009. ”SLEEPLESS” (WHITE NIGHT, BLUE SKY). Signed Astrid Sylwan and dated 2008 on verso. Canvas 160 x 180 cm. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

151


284

285

284

CARL HAMMOUD Född 1976 ”BLACKLOG” Utförd 2005. Blyerts på papper 21 x 29,7 cm. Proveniens: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm ”BLACKLOG/INTERVENTION”. Executed in 2005. Pencil on paper 21 x 29.5 cm, each. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

285

CARL HAMMOUD Född 1976 ”INTERVENTION” Utförd 2005. Blyerts på papper 21 x 39,7 cm. Proveniens: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. ”INTERVENTION”. Executed in 2005. Pencil on paper 21 x 39,7 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

286

THORSTEN ROBOK EVOL Tyskland Född 1972 ”DIEFFENBACHSTRASSE” Signerad EVOL/CTINK. Utförd 2008. Sprayfärg på kartong, 103 x 89 cm.

286

Utställd: Wilde Gallery, Berlin, ”Off the wall - from vandalism to urban art”, november 2008. ”DIEFFENBACHSTRASSE”. Signed EVOL/CTINK. Executed in 2008. Spray paint on cardboard, 103 x 89 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

152


287

MARTIN WICKSTRÖM Född 1957 ”GOODBYE” Signerad Martin Wickström samt daterad 2005 a tergo. Assemblage och olja på duk 70 x 70 cm. Proveniens: Galleri Leger, Malmö. Utställd: Galleri Leger, Malmö, ”One from the heart”, 3 - 28 september 2005. ”GOODBYE”. Signed Martin Wickström and dated 2005 on verso. Assemblage and oil on canvas 70 x 70 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

153


288

288

ROLF HANSON Född 1953

289

LENA CRONQVIST Född 1938

”SUPERFICIE PICTORATA”

”AKVARIUM”

Signerad Rolf Hanson och daterad 2005 a tergo. Pannå 152 x 150 cm.

Signerad L. Cronqvist och daterad 2001-2003. Duk 152,5 x 117 cm.

Proveniens: Galerie Leger, Malmö.

Proveniens: Första pris i SAK:s konstlotteri, 2003.

”SUPERFICIE PICTORATA”. Signerad Rolf Hanson and dated 2005 on verso. Panel 152 x 150 cm.

Utställd: Sven-Harry Karlssons Museum, Stockholm, ”SAK - vinstutställning”, 14 - 16 september 2012.

(d)

Litteratur: Mårten Castenfors (red.), ”Lena Cronqvist”, SAK:s årsbok 2003, avbildad helsida, sid 111.

€ 14.000–17.500 / SEK 120.000–150.000

”AKVARIUM” (THE AQUARIUM). Signed L. Cronqvist and dated 2001-2003. Canvas 152.5 x 117 cm. (d) € 29.150–35.000 / SEK 250.000–300.000

154


289

155


290

290

JENS FÄNGE Född 1965 ”STORM” Signerad Jens Fänge och daterad -97 a tergo. Akryl och olja på pannå, 40,5 x 50,5 cm. Utställd: Göteborgs Konstförening, 18 april - 10 maj 1998. ”STORM”. Signed Jens Fänge and dated -97 on verso. Acrylic and oil on panel 40.5 x 50.5 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

291

ANNIKA STRÖM Född 1964 ”DETTA VERK REFERERAR TILL INGEN” Signerad Annika Ström och daterad 2004 a tergo enligt etikett. Akryl på papper 75 x 102 cm.

291

Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. ”DETTA VERK REFERERAR TILL INGEN” (THIS WORK REFERS TO NOBODY). Signed Annika Ström and dated 2004 on verso according to label. Acrylic on paper 75 x 102 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

292

ANNIKA STRÖM Född 1964 ”DETTA VERK REFERERAR TILL ALL MANLIG KONST” Signerad Annika Ström och daterad 2005 a tergo enligt etikett. Akryl på papper 75 x 102 cm. Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. ”DETTA VERK REFERERAR TILL ALL MANLIG KONST” (THIS WORK REFERS TO ALL MASCULINE ART). Signed Annika Ström and dated 2005 on verso according to label. Acrylic on paper 75 x 102 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

292

156


293

293

TRULS MELIN Född 1958 ”DRUNKNADE SJÖMÄN” Bemålad metall. Höjd 151 cm, längd 115 cm, djup 60 cm. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm. ”DRUNKNADE SJÖMÄN” (DROWNING SAILORS). Painted metal. Height 151 cm, lenght 115 cm, depth 60 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

294

HÅKAN REHNBERG Född 1953 UTAN TITEL Signerad Håkan Rehnberg och daterad 2003 a tergo. Olja på sandblästrat akrylglas 115 x 100 cm. Proveniens: Galerie Nordenhake, Stockholm. UNTITLED. Signed Håkan Rehnberg and dated 2003 on verso. Oil on sandblasted acrylic glass 115 x 100 cm. (d) € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

294

157


295

ANDERS WIDOFF Född 1953 ”U. T. (CIRCUMSTANCES); 07.03.97 (2)” Signerad Widoff och daterad -97. Olja på ritfilm monterad på syrafrit kartong, 29,7 x 21 cm. ”U. T. (CIRCUMSTANCES); 07.03.97 (2)”. Signed Widoff and dated -97. Oil on drawing film laid down on acid-free cardboard, 29.7 x 21 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

296 295

MARTIN WICKSTRÖM Född 1957 ”SCHWEIZ II” Monogramsignerad och daterad -97 a tergo. Pannå 24 x 21 cm. Proveniens: Vinst i Hötorgets konstförening. Utställd: Galleri 29, Växjö, ”Schweiz”, 1997. ”SCHWEIZ II”. Signed with monogram and dated -97 on verso. Panel 24 x 21 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

297

ROGER RISBERG 1956-2011 ”IL TRANSPORT” Signerad Roger Risberg och daterad 1996 a tergo. Duk 27 x 35 cm. ”IL TRANSPORT”. Signed Roger Risberg and dated 1996 a tergo. Canvas 27 x 35 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

298

HELENE BILLGREN Född 1952 ”DAM SER”

296

Signerad Helene Billgren och daterad -09 a tergo. Akryl på MDF 85 x 74 cm. Proveniens: SAK:s konstlotteri 2009, vinst nr 2. Utställd: Angelika Knäpper, Stockholm, ”Helene Billgren - Free Kitten”, 19 mars - 19 april 2009. 2012 är något av Helene Billgrens år. SAK:s generösa publikation ”The End” har precis utkommit med ett rikt text- och bildmaterial om konstnären som efter ett framförallt idogt tecknande tog upp penslarna och fann en ny värld i oljemåleriets tecken. Billgrens återkomst till måleriet skedde med en smått bejublad galleriutställning 2009, där den aktuella målningen ingick, och målningarna verkade tillkomna både med lätthet och med självklarhet. Billgrens konstnärskap är just nu föremål för en generös utställning på Borås Konstmuseum. ”DAM SER” (LADY SEES). Signed Helene Billgren and dated -09 on verso. Acrylic on MDF board 85 x 74 cm. (d) € 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

297

158


298

159


Andreas Eriksson, Nordiska paviljongen, Venedigbiennalen 2011.

MED MÅLERIET SOM FÖNSTER Andreas Eriksson gjorde förra året, 2011, en storslagen presentation när han representerade Sverige i Venedigbiennalen. Den öppet utformade Nordiska paviljongen omfamnade Erikssons målningar och skulpturer och den viskande utställningen blev ett sällsamt rum där slumpen och livets små förskjutningar och schatteringar parades med närvaro och sinnlighet. De grova trädstammarna i mitten av paviljongen förde ett högst relevant samtal med målningarna på väggarna och med de små bronsskulpturerna föreställande mullvadshögar och fåglar som stod utplacerade på golvet.

för att kunna se och vistas i Måleriet. T ex om jag står med knäna upp till vatten så kan jag ej se mina fötter, utan bara en spegling av mig själv från vattenlinjen och uppåt. I måleriet är det en förutsättning att vi tittar på speglingen som den är och inte som en spegling eller ’optisk effekt’. När vi kan glömma fötterna och använda den blicken får vi också inträde till måleriet/konsten. Det är det fåglarna har gjort. De har sett en spegling av ett landskap i mitt fönster och ’köpt’ detta landskap men tyvärr fått betala med sitt liv. Målningen ’Plats’ är för mig en slags trampolin in i detta ’fönster’.”

Som liten ägnade Andreas Eriksson mycket tid åt att teckna och måla och redan som 18-åring blev han antagen till Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Efter tre år gick flytten till Berlin och där tog en intensiv tid vid, fylld av arbete och utställningar. Förutom det egna arbetet i ateljén, arbetade Andreas Eriksson också ibland som assistent åt konstnärer som Tobias Rehberger och Michel Majerus. Vid denna tid drabbades Andreas Eriksson av överkänslighet mot elektromagnetisk strålning, något som fick stora konsekvenser för honom och i förlängningen också för hans konstnärskap. Han flyttade tillbaka till Sverige, köpte ett hus på landet och efter en mödosam tid fann han en fungerande balans med elektricitet, bilar och mobiltelefoner. Under lång tid i ateljén arbetade han med alternativa ljuskällor, bland annat skenet av stearinljus och ficklampor, och nu upptäckte konstnären skuggornas värld, något som kom att stå i centrum för delar av hans fortsatta skapande. Ljuset från förbipasserande bilar skapade svepande och rörliga skuggor i den mörka ateljén och dessa skuggor har Andreas Eriksson utgått ifrån i en serie nästintill monokroma målningar där ögat söker fokuspunkter och där till slut olika former framträder från underlaget. Dessa målningar blir nästintill spöklika i det att de snuddar vid ett påtagligt fysiskt väsen som rör sig mellan målningens inre och betraktarens upplevelse efter ögats tillvänjning när ”skuggan” tar form.

Andreas Eriksson färdigställde ”Plats” efter arbetet med Venedigbiennalen. Målningen blir till en målerisk paradox givet dess titel. Det är inget exakt landskap han avbildat, ingen igenkännbar vy. Istället låter han betraktaren fylla målningen med referenser och minnen och Andreas Eriksson låter oss vandra både med ögat och med tanken. De gröna tonerna för tankarna till den nordiska naturen och olika formationer samsas om ytan. Det finns något svårgripbart över måleriet, samtidigt som det så uppenbart rör sig både vertikalt och horisontellt och en liten vit ljusdager tänder verket och skapar resonans även i de ljusgröna partierna. Sophie Allgårdh har, i ”Passioner och bestyr” (2011) träffande formulerat: ”I en tid då vi skyr dötid och suktar efter ständig tempoväxling uppehåller sig Andreas Eriksson vid små och knappt märkbara skiftningar i tillvaron, vid förvandlingsnummer i det tysta.”

Fönstret har varit utgångspunkt även för en serie bronsfåglar, se t ex de som visades på Venedigbiennalen. Konstnärens ateljéfönster reflekterade det omgivande landskapet så illusoriskt att småfåglar trott sig se en fortsättning av rymden och luften så de flög in i fönstret och dog. Dessa fåglar lät konstnären gjuta av i brons, exempelvis de som visades på Venedigbiennalen, och han lät gjutkanalerna vara kvar då de blev till kvistar och grenar på vilka fåglarna satt och på så vis gav Andreas Eriksson dem åter liv. En slags upprättelse. Så här säger konstnären själv om den aktuella målningen och om fönstret som projektionsyta: ”Målningen ’Plats’ refererar egentligen mer till idén om måleriet som en projektionsyta och fönster. De skulpturer jag tidigare gjort som t ex bronsavgjutningarna av fåglar och avgjutningar av mullvadshögar som handlar om att vi måste stiga in i måleriet

160

Andreas Eriksson har ställt ut runtom i världen och han finns representerad bl a på Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek, Moderna Museet, Stockholm samt MUMOK i Wien. Han förbereder för närvarande sin första separatutställning hos Stephen Friedman Gallery i London samt utställningen hos Galleri Riis i Stockholm, vilka båda öppnar våren 2013.

299

ANDREAS ERIKSSON Född 1975 ”PLATS” Signerad Andreas Eriksson och daterad nov 2011 a tergo. Duk 187 x 139 cm. Proveniens: Galleri Riis, Oslo Utställd: Galleri Riis, Oslo, ”Andreas Eriksson - Expedition”, 8 mars - 22 april 2012. ”PLATS” (PLACE). Signed Andreas Eriksson and dated nov 2011 on verso. Canvas 187 x 139 cm. (d) € 14.000–17.500 / SEK 120.000–150.000


161


MYTERI PÅ DAGIS och med är barnens teckningar som blivit levande och tagit över härskarrollen? Jockum Nordström berättar att han själv tillhörde den första generationen som gick på förskola. Och det är lätt att föreställa sig den unge pojken fantisera upp ett djävulskt myteri, liknande detta.

Jockum Nordström, den busige gamängen, den respektlöse dandyn och den förtjuste berättaren har tecknat, målat, klippt och klistrat in sig i den samtida svenska konsthistorien som bara några få före honom. Som nyutexaminerad från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm fann han en konstscen fullkomligt inriktad på postmodernismens idébaserade konst. I Sverige utkämpades just då en strid mellan generationer på såväl konstskolor som på Moderna Museet och det fanns knappt plats för kompromisser. Traditionella genrer, som måleri och skulptur skulle bort. Flera konsttidskrifter och även curatorer aviserade till och med måleriets död. Ett sådant klimat gav inte mycket utrymme för konstnärer som Jockum Nordström eller hans hustru Karin Mamma Andersson. Åtminstone inte i offentligheten. Kanske var det lika bra det, eftersom det gav dem den arbetsro som behövdes för att utveckla två sådana så hängivna och unika konstnärskap som de representerar. Idag tillhör Jockum Nordström en av några få svenska konstnärer som är ett knuten till ett av de tunga gallerierna på den internationella konstscenen, David Zwirner Gallery i New York och numera även i London. ”Nursery School” från 2010 har i princip allt man kan önska sig av Jockum Nordströms värld, eller snarare, världar. Som ofta i hans collage är bilden uppdelad i två plan, med två parallellhandlingar. Det övre planet, själva ”Nursery school”, är befolkad av kvinnor som ser ut att vara tagna från en annan tid, kanske Jockum Nordströms favorittid, sextiotalet. Det är en tid som ofta får utgöra fonden för hans imaginära värld där all typ av ofog tillåts hända - helt ostraffat. Inte sällan handlar det om okynniga sexlekar, men det här är ju dagis, så här pågår andra sorters bus. Barnen har tagit över och ser ut att ha låst in sina fröknar. Eller det kanske till

162

På det nedre planet pågår musiken. Den finns alltid närvarande som en Tröstens Konstant. Det eviga jockumska bandet som alltid kommer att spela. Så länge han lever.

300

JOCKUM NORDSTRÖM Född 1963 ”NURSERY SCHOOL” Signerad Jockum och daterad 2010. Akvarell, blyerts och collage på papper 95,5 x 63 cm. Proveniens: David Zwirner Gallery, New York. Svensk privat samling. Utställd: David Zwirner Gallery, New York, ”Who is sleeping on my pillow”, 29 april - 12 juni, 2010. Litteratur: Mamma Andersson & Jockum Nordström, ”Who is sleeping on my pillow”, 2010, avbildad helsida sid 19. ”NURSERY SCHOOL”. Signed Jockum and dated 2010. Watercolour, pencil and collage on paper, 95.5 x 63 cm. (d) € 46.650–69.950 / SEK 400.000–600.000


163


WOLGERS I SAMSPRÅK MED RAY OCH DUCHAMP skulptur förenar han sig med sina andliga gudar: surrealisterna och idémystikerna Man Ray och Marcel Duchamp.

Alfred Jarry, patafysikens uppenbarare, beräknade redan någon gång runt förra sekelskiftet Guds yta och laborerade då med roten ur noll i en mycket omfattande matematisk formel. Han fann att: Dieu est le point tangent de zéro et de l´infini – Gud är punkten där noll tangerar det oändliga, eller om man så vill, Gud är den kortaste sträckan mellan noll och det oändliga. Ett av instrumenten han använder för att nå denna vackra formulering är slutsatsen av treenigheten att Gud är en triangel. Såväl Marcel Duchamp som Man Ray är medvetna patafysiker (som bekant är alla människor patafysiker men somliga är inte medvetna om det). Vad är Duchamps flasktorkare om inte ett laborerande med roten ur noll, med sina på varandra följande ringar med krokar i minne, i våning efter våning? Några år senare ger sig även Man Ray i kast med denna sköna matematiska uppgift, men så att säga från andra hållet. När Duchamp så småningom kört fast och experimenterade med att hänga sin matematiska formel (flasktorkaren) från taket, belyst med tre skilda ljuskällor i ett försök att nå treenigheten i skuggverkan på väggen (en yta!), så lyckades han inte lika bra som Man Ray i sin ”Obstruction”, som hans konstruktion av galgar senare kom att kallas. Man Ray kunde i ett slag bringa jämvikt till formeln genom genidraget att börja i taket och på så vis lura noll att tangera det oändliga av sig självt. I triangeln av galgar (en galge är i sig själv en triangel) finns i övre änden noll, i den nedre det oändliga. Man Ray lyckades där Duchamp gick bet. Min önskan är att i ”Obstruction II” försona denna treenighet – Duchamp, Man Ray och Gud. Man Rays original ”Obstruction” kom att bli just en obstruktion, ett hinder för vidare forskning kring roten ur noll. Händelsen markerade slutet på en era och början på en ny – en ny nollpunkt vilken kom att tangera det oändliga.

”Obstruction II” är en hälsning till dem båda. 1920 gjorde Man Ray sin mobil med trägalgar, ”Obstruction”, hängandes från ovan, en mobil skulptur som också enligt Man Ray kunde utökas i det oändliga så länge balansen var intakt och galgar fanns tillgängliga. De industriella konstlösa stålgalgarna lämpade sig utmärkt för tjugotalets intresse för objects trouvés. Galgarna implicerar det frånvarande, det vill säga kläderna tillhörande de levande människorna - som spöklika andar sammanfogade till en lågmäld rasslande grupp. Marcel Duchamps ställde ut sin flasktorkare 1914 och verket anses vara världens första readymade. Men denna vände han upp och ner på hela begreppet konst. Flasktorkaren var i galvaniserat järn och konstnären lät den flytta upp på en värdeskapande piedestal. Dan Wolgers verkar äga ett sjätte sinne. Med intelligens, humor och skärpa får han oss att omvärdera givna värden och vedertagna sanningar. Han är som det pekande barnet i Kejsarens nya kläder som vågar ropa att kejsaren är naken, med skillnaden att han gör det med en subtil finess i kombination med mänsklig värme och någon slags outtalad vilja att få betraktaren att våga tänka fritt, på riktigt. Med ”Obstruction II” har Wolgers stulit igen. Eller har han verkligen det? Snarare har han återigen använt sitt pekfinger och vridit tillbaka tiden till konceptkonstens födelse och konstbegreppets upplösning. Hans tillägg kan närmast ses som en hyllning. I ”Obstruction II” är galgarna nämligen både fixerade och galvaniserade. Surrealistens tillfälliga gest att koppla samman värdelösa föremål, har förvandlats till en oförstörbar skulptur, ett monument till ära åt HC Andersens lilla pojke.

Dan Wolgers, oktober 2012 Utställningen ”Se Människan” på Liljevalchs konsthall 1992 markerar, vare sig frivilligt eller planerat, postmodernismens definitiva genombrott i Sverige. Man förstod det inte fullt ut då. Men det som hände var att Liljevalchs intendent Philippe Legros bjudit in tidens mest begåvade konstnärer och beställt fram nya verk. Som vanligt var ekonomin knaper och det fanns knappt resurser för konstnärerna, vare sig tidsmässigt eller finansiellt för arbetstid och arbetsmaterial - ännu mindre någon form av anständig konstnärsersättning. Dan Wolgers svarade med att “stjäla” två museibänkar ur originalinredningen på Liljevalchs. Det var hans bidrag till utställningen. “Sina” konstverk sålde han sedan vidare på auktion. Stölden blev naturligtvis anmäld och Dan Wolgers blev dömd till dagsböter. Ett av Sveriges första och mest kraftfull konceptuella konstverk hade sett dagens ljus. Det aktuella verket på denna auktion har kanske inte så mycket anknytning till den legendariska konststölden på Liljevalchs, men visar Dan Wolgers betydelse i svensk konst. Och hans osedvanliga fingertoppskänsla för vad konceptuell konst är. Det är idén som är kvalitetsbäraren - inte materialet. ”Obstruction II” från 2002 tar höjd såväl innehållsmässigt som visuellt. I denna mobila

164

301

DAN WOLGERS Född 1955 ”OBSTRUCTION II” Signerad Dan Wolgers och daterad 2002. Galvaniserat järn. Höjd 73, bredd 130 och djup 130 cm. Utställd: Galleri Lars Bohman, Stockholm, ”Jarl Ingvarsson, Hans Wigert och Dan Wolgers”, 16 november - 20 december 2002. Palazzo Zenobio, Venedig, ”Absolut Generations”, 14 juni - 28 september 2003. ”OBSTRUCTION II”. Signed Dan Wolgers and dated 2002. Galvanized Iron. Height 73, width 130 and depth 130 cm. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000


301 165


”BLOMMANDE ISBERG” Linn Fernström gick ut Kungl. Konsthögskolan 2000 och har alltsedan debuten på galleriscenen medverkat i en rad utställningssammanhang, nu senast under våren och sommaren med en omfattande separatutställning på Grafikens Hus. Från det tidigare måleriet där ytterligheterna slungades ut från dukarna, har de senare årens mognad övergått i ett subtilt, om än lika kraftfullt, uttryck. Färgskalan har blivit något svalare och konstnären ställer sinnrikt lite högre krav på betraktaren. ”Blommande isberg” är en intressant och raffinerad målning och kombinerar en spännande komposition med ett drömskt innehåll.

Linn Fernström har skapat sig en egen värld till vilken hon inbjuder sina betraktare. I denna värld finns en känslig lyhördhet för detaljer och konstnären besitter en förmåga att skapa magi ur det till synes vardagliga. Likt barnets okonstlade sätt att uppleva sin omvärld låter konstnären livets märkvärdigheter generera drömmar och fantasier i en alldeles igenkännbar miljö. Ytterligheter får plats i hennes ofta till formatet stora dukar; det vackra möter det groteska, det idylliska krockar med det skrämmande, det skira blandas med kraftfulla och det stora samspelar med det lilla. Utan att värdera de ingredienser som fyller våra dagar och år med händelser och intryck på någon inbördes skala, låter Fernström dessa figurera om vartannat och hand i hand samspela på en av konstnären given plats. I ”Blommande isberg” blir kontrasterna tydliga. I ett vinterlandskap figurerar två barn och en vuxen kvinna. Ur en frusen mark spirar gräs och växter och bakgrunden utgörs av ett tornande isberg som låter sig täckas av rankor av slingrande blommor. En ljusblå himmel anas bakom isbergets kant. Det är bara kvinnan i mitten som möter betraktarens blick, barnen blickar uppåt och förbi oss och de tycks betrakta något som bara de kan uppfatta. Opåverkade av kylan står de barfota, iklädda endast randiga underbyxor och deras små kroppar utstrålar en lugn rättframhet. Det är ett märkligt scenario, men blir genom den fernströmska penseln både givet och självklart. Målningen blir som en del av en större berättelse, men konstnären avslöjar vare sig början eller slutet. Hon erbjuder oss enbart att ta del av ett ögonblick, resten lämnar hon över till betraktaren. Full av livskraft, barn och skira blommor blir ”Blommande isberg” en uppmaning. Fernström tvingar oss att stanna upp och hon påminner oss – carpe diem!

166

302

LINN FERNSTRÖM Född 1974 ”BLOMMANDE ISBERG” Signerad Linn Fernström och daterad 2007 a tergo. Duk 175 x 240 cm. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm. Utställd: Galleri Lars Bohman, Stockholm, ”Linn Fernström Målningar 2004 - 2008”, 30 augusti - 28 september 2008. Litteratur: Galleri Lars Bohman, ”Linn Fernström Målningar 2006 - 2008”, 2008, avbildad uppslag sid 16-17. ”BLOMMANDE ISBERG” (BLOOMING ICEBERG). Signed Linn Fernström and dated 2007 on verso. Canvas 175 x 240 cm. (d) € 46.650–69.950 / SEK 400.000–600.000


167


303

168


304

303

BARBRO BÄCKSTRÖM 1939-1990

304

OLA BILLGREN 1940-2001

UTAN TITEL

UTAN TITEL

Signerad Barbro Bäckström och daterad 1977. Diptyk. Järnduk. Höjd 203, bredd 66 cm respektive höjd 170, bredd 69 cm.

Signerad Ola Billgren och daterad -85. Duk 65 x 80 cm.

Proveniens: Svensk privat samling. Litteratur: Malmö Konstmuseum, ”Barbro Bäckström - Tomrum”, 1999, jämför uppslag sid 112-113.

Proveniens: Galerie Nordenhake, Malmö. Därefter i svensk privat samling. Utställd: Galerie Nordenhake, Malmö, 1985. UNTITLED. Signed Ola Billgren and dated -85. Canvas 65 x 80 cm.

UNTITLED. Signerad Barbro Bäckström and dated 1977. Diptych. Metal. Height 203, width 66 cm and height 170, width 69 cm.

(d)

(d)

€ 23.350–29.150 / SEK 200.000–250.000

€ 40.800–46.650 / SEK 350.000–400.000

169


305

OLAV WESTPHALEN Tyskland Född 1963 ”VICTORVILLE” Utförd 2002. Akvarell på papper 204 x 121 cm. ”VICTORVILLE”. Executed in 2002. Watercolour on paper 204 x 121 cm. (d) € 5.850–8.200 / SEK 50.000–70.000

306

PATRIC LARSSON Född 1964 ”FIGURER I MOLN, DIAGRAMS IN A CLOUD” Signerad Patric Larsson på etikett a tergo. Utförd 2004. Tusch på papper 240 x 149 cm. Proveniens: Galleri Flach, Stockholm. ”FIGURER I MOLN, DIAGRAMS IN A CLOUD”. Signed Patric Larsson on label on verso. Executed in 2004. Ink on paper 240 x 149 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

305

307

ULF ROLLOF Född 1961 SKJUTMÅLNING Signerad Rollof och daterad 29/4/04 a tergo. Floatglas och 9 mm revolverskott 98 x 68 cm. Proveniens: Galerie Nordenhake, Stockholm. Litteratur: Jämför Ulf Rollof, ”Sövd 2004-06”, 2006, sid. 14 och 15. UNTITLED. Signed Rollof and dated 29/4/04 on verso. Etched glass and 9 mm holes 98 x 68 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

308

SIGRID SANDSTRÖM Född 1970 ”UTAN TITEL” Signerad Sigrid Sandström och daterad -08 a tergo. Duk 120 x 130 cm. Proveniens: Edward Thorp Gallery, New York. ”UTAN TITEL” (UNTITLED). Signed Sigrid Sandström and dated -08 on verso. Canvas 120 x 130 cm. (d) € 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

309

MARIA MIESENBERGER Född 1965 ”UTAN TITEL” Signerad Maria Miesenberger och daterad 2009. Numrerad 1/7. Aluminium. Höjd 38, längd 33, djup 20 cm. Höjd inkl träsockel 48 cm. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm. ”UTAN TITEL” (UNTITLED). Signed Maria Miesenberger and dated 2009. Numbered 1/7. Aluminium. Height 38, length 33, width 20 cm. Height including wooden base 48 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

306

170


308

307

309

171


310

BJARNE MELGAARD Norge Född 1967 UNTITLED Signerad Bjarne Melgaard a tergo. Utförd 2006. Duk 155 x 122 cm. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm. Utställd: Malmö Konstmuseum, ”Marie-Louise Ekman / Bjarne Melgaard”, 3 december 2006 - 4 februari 2007. Galleri Lars Bohman, ”Bjarne Melgaard”, 24 februari 25 mars 2007. UNTITLED. Signed Bjarne Melgaard on verso. Executed in 2006. Canvas 155 x 122 cm. (d) € 16.350–18.650 / SEK 140.000–160.000

172


311

BJARNE MELGAARD Norge Född 1967 UNTITLED Utförd 2009. Duk 240 x 300 cm. Proveniens: Greene Naftali, New York UNTITLED. Executed in 2009. Canvas 240 x 300 cm. (d) € 32.100–35.000 / SEK 275.000–300.000

173


312

ANDERS WIDOFF Född 1953 UR ”OPERA” NR 3 Signerad Widoff. Samt signerad Anders Widoff och daterad 1985-86 a tergo. Duk 200 x 64 cm. Proveniens: Galerie Leger, Malmö Utställd: Galerie Leger, Malmö, ”Opera” 5 maj - 5 juni 1988. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Anders Widoff: (att) bära sig”, 16 april - 5 juni 2005.

Installationsbild från Galerie Leger, 1988.

FROM ”OPERA” NR 3. Signed Widoff and signed Anders Widoff and dated 1985-86 on verso. Canvas 200 x 64 cm. (d) € 18.650–21.000 / SEK 160.000–180.000

”OPERA-SVITEN”

313

”Under några år i mitten av 1980-talet ägnade jag mig åt ett motiv jag hade svårt att släppa. Förlagorna till detta motiv, några foton jag en gång tog i Rom, avbildar en kringbyggd trädgård. Trädgården blommar. I mitten av trädgården står två skulpturer. Den ena skulpturen föreställer en man med handen utsträckt i en teatral gest, den andra en bågskytt. Bägge skulpturerna är anonyma, men spelar upp ett närmast alltför bekant klassiskt drama. Runt trädgården står huskropparna stilla i middagssolen. Scenen är frånvänd och sedd genom ett för längesedan stängt fönster.

Signerad Widoff. Samt signerad Anders Widoff och daterad 1987-88 a tergo. Duk 200 x 64 cm.

Denna scen utgjorde ett efterhängset minne som kom att utveckla sig närmast som en film eller en pusseldeckare. Varje målning, varje fråga, tycktes föda en ny. Efterhand utvecklade sig serien – som fick titeln ”Opera” – till ett åttiotal målningar. Alla, utom någon enstaka, är i samma långsträckta format.

Sala Parpallo, Valencia, ”4 Artistas, 4 Medias”, 20 januari - 25 februari 1989.

Proveniens: Galerie Leger, Malmö Utställd: Galerie Leger, Malmö, ”Opera”, 5 maj - 5 juni 1988. Metronòme, Barcelona, ”4 Artistas, 4 Medias”, 4 oktober - 27 oktober 1988. Palacio de Sastagò, Zaragossa, ”4 Artistas, 4 Medias”, 22 november - 18 december 1988.

Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Anders Widoff: (att) bära sig”, 16 april - 5 juni 2005. Litteratur: Mårten Carstenfors (red.), Liljevalchs Konsthall, ”Anders Widoff: (att) bära sig”, 2005, avbildad sid 22-23.

Målningarna närmade sig motivet från olika håll och med olika beskärningar, inte olikt en kamera som panorerar och zoomar in ett motiv. Ofta sattes de olika utsnitten dessutom ihop till något som kunde liknas vid ett collage eller åtminstone en halvt uppbruten bild. Bilderna tycktes leta efter ett fokus, en punkt, och ett avgörande, som ständigt drog sig undan. Självklart tänkte jag ibland på Michelangelo Antonionis film ”Blow-Up”. Inom konsten dominerades denna tid annars i huvudsak av det tyska måleriet och de italienska transavantgardisterna. Den klassiska bildtraditionen ansågs hopplös. Förlegad. Detta närmast allenarådande mode utgjorde en påtagligt bidragande orsak till att jag dröjde mig kvar i bildserien. Varje överenskommelse eller mode måste av nödvändighet tränga undan något annat för att vinna giltighet - och det undanträngda är nästan alltid av lika stort psykologiskt intresse. Tänkte jag. För mig.” Anders Widoff, oktober 2012 Målerisviten ”Opera” visades i sin helhet första gången på Galerie Leger i Malmö våren 1988. I möjligaste mån var målningarna endast till försäljning i grupper om två eller flera. Flera målningar såldes till institutioner och samlingar, såsom Moderna Museet och Fredrik Roos. Målningarna visades senare samma år på ett antal uppmärksammade utställningar i Spanien. Att upprepa något är sällan lyckat. Att återskapa en del av något i ett nytt sammanhang kan däremot både vara adderande och mycket spännande. Saker ställs på sin spets och givna sanningar sätts under lupp. Att få visa tre av Anders Widoffs ikoniska målningar tillsammans påminner oss om hur viktigt det är med konstnärer som vågar gå sin egen väg, som följer sin övertygelse och som vågar undersöka just det som i vardagens brus vilar i skuggan. Opera-sviten viskar om måleriet som kraft, om styrkan i tystnaden och om vikten av att stanna upp och låta tanken få utrymme att vandra.

174

ANDERS WIDOFF Född 1953 UR ”OPERA” NR 55

FROM ”OPERA” NO 55. Signed Widoff. Also signed Anders Widoff and dated 1987-88 on verso. Canvas 200 x 64 cm. (d) € 18.650–21.000 / SEK 160.000–180.000

314

ANDERS WIDOFF Född 1953 UR ”OPERA” NR 65 Signerad Widoff. Samt signerad Anders Widoff och daterad 1988 a tergo. Duk 200 x 64 cm. Proveniens: Galerie Leger, Malmö Utställd: Galerie Leger, Malmö, ”Opera”, 5 maj - 5 juni 1988. Metronòme, Barcelona, ”4 Artistas, 4 Medias”, 4 - 27 oktober 1988. Palacio de Sastagò, Zaragossa, ”4 Artistas, 4 Medias”, 22 november - 18 december 1988. Sala Parpallo, Valencia, ”4 Artistas, 4 Medias”, 20 januari - 25 februari 1989. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Anders Widoff: (att) bära sig”, 16 april - 5 juni 2005. Litteratur: Mårten Carstenfors (red.), Liljevalchs Konsthall, ”Anders Widoff: (att) bära sig”, 2005, avbildad sid 22-23. FROM ”OPERA” NO 65. Signed Widoff. Also signed Anders Widoff and dated 1988 on verso. Canvas 200 x 64 cm. (d) € 18.650–21.000 / SEK 160.000–180.000


312

313

314

175


315

316

315

PETER FRIE Född 1947 UTAN TITEL Signerad Peter Frie a tergo. Duk 90 x 180 cm. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm UTAN TITEL. (d) € 17.500–23.350 / SEK 150.000–200.000

316

PETER FRIE Född 1947 UTAN TITEL Signerad Peter Frie och daterad 2003 a tergo. Duk 40 x 50 cm. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm UNTITLED. Signed Peter Frie and dated 2003 on verso. Canvas 40 x 50 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

176


317

ERNST BILLGREN Född 1957 ”PIRATER TAR GOLV” Monogramsignerad EB. Utförd 2006. Blandteknik på pannå 174 x 184 cm, inklusive originalram. Utställd: Galleri Lars Boman, ”Ernst Billgren - Tjyvar”, 2 september - 1 oktober 2006, avbildad i utställningskatalog. ”PIRATER TAR GOLV” (PIRATES). Signed with monogram EB. Executed in 2006. Mixed media and mosaics on panel 174 x 184 cm, including original frame. (d) € 35.000–46.650 / SEK 300.000–400.000

177


318

JAN HÅFSTRÖM Född 1937 ”MR WALKER ALONE” Signerad Jan Håfström och daterad 2007. Pannå 100 x 100 cm, vardera. Fyra delar. Proveniens: Brändström & Stene, Stockholm. Svensk privat samling. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Mörkrets hjärta”, 18 april - 21 maj 2009. ”MR WALKER ALONE”. Signed Jan Håfström and dated 2007. Panel 100 x 100 cm, each. Four parts. (d) € 58.300–81.600 / SEK 500.000–700.000

178


179


OLA BILLGRENS ”SEVILLAMORGON” Ola Billgren blev under sin tid den svenska konstnär som först och tydligast formulerade relationen mellan konst som språk och verkligheten. Han har kallats både teoretiker och sensualist och förmådde i sina verk fånga det historiska och det samtida i en och samma bild. Billgrens målningar karaktäriseras av både dubbelhet och mångtydighet, såväl i uttryck som i innehåll och den drömska närvaron är omisskännlig, alltifrån 1960-talets fotorealistiska verk till det sena måleriets romantiska anslag.

oss ana klappret från de förbipasserande hästarnas hovar. Gotiska spiror höjer sig mot himlen i bakgrunden och i förgrunden samsas motortrafiken med hästarna. Billgren målar en modern stad i symbios med sin stolta historia. ”Sevillamorgon” är målad i en delikat gråskala och det röda har ännu ej tagit över bilden. Här dansar de röda accenterna över motivet och ytan och målningen är ett ypperligt exempel på Billgrens säregna förmåga att förvandla fotografisk realism till en målerisk symfoni.

I Billgrens måleri från 1960- och 1970-talen kom inspirationen från den samtida, urbana vardagen, från litteraturen och från filmen, men även från den illustrerade pressen. Med sitt fotorealistiska måleri rönte han stor uppmärksamhet och kom att representera Sverige på en rad utställningar, däribland Ungdomsbiennalen i Paris 1967 och 1971 samt på Biennalen i Venedig 1976. Under 1970-talet bröt Billgren gradvis med fotorealismen och under 1980-talet överväldigas konstnären av det romantiska måleriet med näst intill impressionistisk färgskala. Nu gav det direkt avbildade motivet vika och parades med ett flödande ljusmåleri. Mot det sena 1980-talet gjorde Billgren en serie med stadslandskap där städer, såväl svenska som nord- och sydeuropeiska, avbildades i monumentalt format ur ett fågelperspektiv. Städernas siluetter och kända landmärken skvallrade om platsens särart och ljusreflexer och högdagrar satte tonen för olika dag- och kvällsvyer.

Ola Billgren finns representerad på ett flertal museer, bland annat Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Museum für Kunst- und Kulturgeschichte i Lubeck samt Louisiana Museum of Modern Art i Humlebaeck. Hans verk ingår även i Lunds universitets samlingar samt i samlingarna på Centre national d’art et de culture George Pompidou.

”Sevillamorgon” tillhör ett av konstnärens allra mest välkända verk. Avbildad på omslaget till den omfångsrika monografin över Ola Billgren bjuder ”Sevillamorgon” in till en resa i måleriets tecken. Målningen utfördes 1989, under en period då konstnären arbetade med cityscapes och innan 1990-talets kadmiumröda svepte över och kom att dominera hans dukar. Billgren kände starkt för det spanska landskapet och just 1989 utförde han två målningar som står ut i den sena produktionen, den aktuella ”Sevillamorgon” samt ”Tarragona” (tidigare i Fredrik Roos samling). Det var något med det gamla Spanien som fascinerade Billgren, kanske var det just mötet mellan en rik och traditionsfylld historia och en sentida demokratisering och vitalisering av politiken och kulturen som intresserade honom. ”Sevillamorgon” skiljer sig från övriga stadslandskap i det att konstnären inte antagit ett uppifrån-perspektiv. Istället möter vi staden Sevilla genom ett gatuperspektiv, han placerar in oss betraktare i bilden och låter

180

319

OLA BILLGREN 1940-2001 ”SEVILLAMORGON” Signerad Ola Billgren och daterad -89 a tergo. Duk 85 x 114 cm. Utställd: Galerie Leger, Malmö, ”Ola Billgren - Målningar och Collage”, oktober - november 1989. Rooseum, Malmö, ”Ola Billgren till minne / In memory of Ola Billgren”, 12 - 27 januari 2002. Litteratur: Douglas Feuk och Anne Ring Petersen, ”Ola Billgren Måleri Paintings”, 2000, omslagsbild samt avbildad helsida i färg sid 217. Galerie Leger, ”Ola Billgren - Målningar och Collage”, 1989, avbildad helsida i färg sid 29. ”SEVILLAMORGON” (MORNING IN SEVILLE). Signed Ola Billgren and dated -89 on verso. Canvas 85 x 114 cm. (d) € 291.400–349.700 / SEK 2.500.000–3.000.000


181


320

LENA CRONQVIST Född 1938 ”FLICKA SOM VIFTAR PÅ ÖRONEN OCH RÄCKER UT TUNGAN” Signerad Lena Cronqvist och daterad 2000. Numrerad 3/4. Brons. Höjd 95, längd 70, djup 25 cm. Gjutarstämpel från Empire Bronze, New York. Proveniens: Galleri Dobloug, Oslo. Därefter i svensk privat samling. Utställd: Galleri Dobloug, Oslo, ”Lena Cronqvist”, 26 april - 18 maj 2003. Omslag på utställningskatalogen. Lokstallet - Konsthall, Strömstad, ”Årets konstnär Lena Cronqvist”, 2000, jmf bild sid 10. ”FLICKA SOM VIFTAR PÅ ÖRONEN OCH RÄCKER UT TUNGAN”(GIRL WAGGING HER EARS AND STICKING OUT TONGUE). Signed Lena Cronqvist and dated 2000. Numbered 3/4. Bronze. Height 95, length 70, width 25 cm. Foundry mark from Empire Bronze, New York. (d) € 46.650–69.950 / SEK 400.000–600.000

”Jag minns dem i motljus, i vår första trånga bostad i New York, de små vaxklumparna. Hur de som om hon såg med fingrarna - förvandlades till varelser med utseende, karaktär, små fulvackra figurer i begynnelsen av livet, med hela registret av möjliga handlingar i sina gener. Och de l o g. De ler, räcker ut tungan, de sätter lillgammalt händerna i höfterna och beter sig överhuvudtaget inte salongsfähigt. De fnissar åt sig själva och oss. Och säkert äger de Namn, fast de för tillfället gömt undan dem, eftersom Namn skulle låsa dem ute från det utopiska land där varje handling också de allra grymmaste - är tillåtna, varje grimas en utmaning, både mot världen och det JAG som de (vi) skall dresseras att bära, alldeles snart, när den abrupt tagit slut, Flickans tid. Barnets. Varelser som lätt, mycket lätt, kan röra sig i båda världar.” Göran Tunström i katalogen till ”Årets konstnär - Lena Cronqvist” (2000).

182


183


323

KARIN BROOS Född 1950 ”VÄKTARE I” Signerad Karin Broos och daterad 2008 a tergo. Akryl på duk 108 x 165 cm. Proveniens: Christian Larsen, Stockholm. Utställd: Christian Larsen, Stockholm, ”Karin Broos”, 19 februari - 27 mars 2011. Litteratur: Ingela Lind & Hasse Persson, ”Karin Broos Speglingar”, 2011, avbildad helsida sid 19. ”VÄKTARE 1” (GUARDIAN I). Signed Karin Broos and dated 2008 on verso. Acrylic on canvas 108 x 165 cm. (d) € 23.350–29.150 / SEK 200.000–250.000

184


323 185


324

324

ERNST BILLGREN Född 1957 ”KAFFEBÖNOR” Signerad EB. Utförd 1989. Väggrelief, blandteknik och gips. Höjd 120, bredd 125, djup 11 cm. Utställd: Helsingfors konsthall, ”Ernst Billgren”, 24 augusti - 22 september 1996. Litteratur: Helsingfors konsthall, ”Helsingfors festspel; Ernst Billgren”, 1996, avbildad sid 87. ”KAFFEBÖNOR” (COFFEE BEANS). Signed EB. Executed in 1989. Relief, mixed media and plaster. Height 120, width 125 cm, depth 11 cm. (d) € 11.700–14.000 / SEK 100.000–120.000

325

ERNST BILLGREN Född 1957 UTAN TITEL

325

Signerad Ernst Billgren a tergo. Blandteknik och mosaik på pannå 59 x 72 cm. UNTITLED. Signed Ernst Billgren on verso. Mixed media and mosaics on panel 59 x 72 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

186


326

326

ROLF HANSON Född 1953 ”AVELOU” Signerad Rolf Hanson och daterad -92 a tergo. Pannå 122 x 122 cm. ”AVELOU”. Signed Rolf Hanson and dated -92 on verso. Panel 122 x 122 cm. (d) € 20.400–23.350 / SEK 175.000–200.000

327

ROLF HANSON Född 1953 UTAN TITEL Signerad Rolf Hanson och daterad -93 a tergo. Pannå 122 x 100 cm. UNTITLED. Signed Rolf Hanson and dated -93 on verso. Panel 122 x 100 cm. (d) € 17.500–20.400 / SEK 150.000–175.000

327

187


328

329

NATHALIE DJURBERGS EGEN VÄRLD Det ligger i sakens natur att auktionsvärldens konstliv lever med en lätt fördröjning i förhållande till den centrala konstscenen, eller åtminstone avant-gardet. Konstvideons existens och integrerade del av konstutställningar och stora biennaler har blivit en självklarhet de senaste tio, femton åren. Detta är alltså inte särskilt lång tid i ett konsthistoriskt perspektiv, så när nu den videobaserade konsten så sakteliga gör entré på auktionerna kan man förstå att det rör sig om något alldeles speciellt. Denna gång handlar det om Nathalie Djurberg, född i Lysekil 1978, som idag är en av Sveriges absolut mest framgångsrika konstnärer internationellt. 2009 var hon den enda levande svensk som ingick i den prestigefyllda specialutställningen på Arsenale under Venedigbiennalen. Den andre svensken den gången var Öyvind Fahlström (1928 - 1976). Under våren och sommaren har Djurbergs konst stått i fokus på The New Museum i New York, med separatutställningen ”The Parade” och hennes verk ingår i de mest prestigefulla institutionella och privata samlingar. Djurbergs absoluta kvalitet är hennes lätthet med vilken hon plockar upp välkända i princip kollektiva sagor och myter och formar dem plastiskt (ja, uppenbarligen bokstavligen) till burleska skräckhistorier som berör, rör om och sätter ljuset på såväl maktordningar som djupt liggande rädslor från barndomen. ”Madeleine the Brave” plockar fritt från 1800-talshistorier om pubertala skolflickor som råkar illa ut då de överskrider gränser. Oskulden sätts på prov och utmanas och det som lockar är samtidigt livsfarligt. En av flickorna tar extra stora risker och hamnar till slut i klorna på en björn. En våldsam och mardrömslik leranimation som utan pekpinnar med närmast surrealistiska medel, skildrar vuxenvärldens obegriplighet så som den ter sig för ett nyfiket men samtidigt skräckslaget barn. I ”The Mad Tea Party” är referensen ännu mer uppenbar: Alice i underlandet. Men vad har hänt här då? Den tokroliga kaninen från klassikern är förvandlad till pratsjuk tråkgubbe och lilla glada blondinflickan Alice är här en bedagad madame som snart visar

188

sig ha sällskap av ytterligare en, som gömt sig under bordet för att uträtta oanständigheter. Det hela slutar i en chokladkatastrof. Djurberg är en orädd och omedelbart medryckande berättare, en sagotant, vars rövarhistorier man inte vill missa, hur otäcka de än är. Leran och filmen är hennes “palett”, som hon hanterar precist och mästerligt. Djurberg bor och arbetar i Berlin och gick ut Konsthögskolan i Malmö 2002. Hon har haft en mängd separatutställningar runt om i världen, varit nominerad till Carnegie Art Award och ingått i Moderna Museets Modernautställningen både 2006 och 2010.

328

NATHALIE DJURBERG Född 1978 ”THE MAD TEA PARTY” Utförd 2004. Aminerad film, DVD, 3.58 min. Upplaga 4/4 (+2 AP) ”THE MAD TEA PARTY”. Executed in 2004. Aminated film, DVD, 3.58 min. Edition 4/4 (+2 AP) (d) € 14.000–17.500 / SEK 120.000–150.000

329

NATHALIE DJURBERG Född 1978 ”MADELEINE THE BRAVE” Utförd 2006. Animerad film, DVD, 6.16 min. Upplaga 4/4 (+2 AP). ”MADELEINE THE BRAVE”. Executed in 2006. Animated film, DVD, 6.16 min. Edition 4/4 (+2 AP). (d) € 14.000–17.500 / SEK 120.000–150.000


328

329

189


Jim Dines skulptur ”Walking to Borås”. Fotograf: Tomas Karlsson / Borås Tidning.

JIM DINE ”COWBOY CUNTS” Jim Dine är en av vår tids mest hyllade och omtyckta konstnärer. I auktionens målning ”Cowboy cunts” är duken uppfylld av ett stort hjärta målat i starka och expressiva färger. De kraftfulla penseldragen i rött, blått och gult får kompositionen att gränsa till det abstrakta men hålls samman tack vare den välbekanta hjärtformen. Hjärtat har varit ett centralt motiv genom hela Dines konstnärskap. Det återkommer ständigt i hans målningar, teckningar, skulpturer och grafik. Genom att använda en universell och okomplicerad symbol tillåter han både sig själv och betraktaren att applicera sina egna känslor och idéer på formen. Hjärtat blir ett oskrivet blad som kan fyllas med innehåll och mening.

som avtäcktes i Borås 2008. Med en rad olika tekniker har Dine bearbetat de olika motivserierna och har idag gjort dem till sina egna. De handlar dock aldrig om en enkel upprepning, varje verk blir en unik tolkning i sig själv. På grund av sitt användande av till synes vardagliga objekt samt tidpunkten för hans genombrott har Jim Dine ofta blivit beskriven som en popkonstnär, ett epitet som delvis har beröringspunkter med hans konst men långtifrån sammanfattar hans långa och produktiva karriär. Inspirationen från den abstrakta expressionismen har aldrig riktigt släppt taget om honom och han har själv kallat sig för både romantiker och maximalist.

Dine inledde sin karriär i New York vid slutet av 1950-talet och var del av den nya generationen konstnärer som sökte en väg vidare från den abstrakta expressionismen. Med sina omtalade happenings utforskade och ifrågasatte han de estetiska värdena inom samtidens konst och på Judson Gallery ställde han tillsammans med Claes Oldenburg ut assemblages som var tillverkade av föremål som han hade hittat på New Yorks gator. 1962 medverkade Dine på den banbrytande utställningen ”New Painting of Common Objects” på Pasadena Art museum i Kalifornien, bland övriga konstnärer på utställningen fanns namn som Roy Lichtenstein, Andy Warhol och Edward Ruscha. Måleriet blev tidigt det uttryck som Dine kände sig mest bekväm med och har idag med sina personliga tolkningar av alldagliga föremål skapat sin egen karaktäristiska stil. Han har själv beskrivit sitt målande som en process av korrigering där han flera gånger omarbetar en målning. Färg läggs till, tas bort och revideras tills det färdiga resultatet uppnås.

Dine har beskrivit sina hjärtan som mentala landskap som är nödvändiga för hans uttryck. De har idag kommit att bli en förlängning av hans eget inre. I Dines senare målningar har en allt starkare självsäkerhet vuxit fram och i auktionens målning från 2009 har han gett sina känslor fritt spelrum över duken.

Jim Dines motivkrets har blivit starkt förknippad med hans konst. Bland de återkommande temana finns badrockar, verktyg, penslar och Pinocchio, den senare speciellt känd för den svenska publiken tack vare den monumentala och omtalade skulpturen

190

330

JIM DINE USA Född 1935 ”COWBOY CUNTS” Signerad Jim Dine och daterad 2009 a tergo. Duk 165 x 150 cm. Proveniens: Wetterling Gallery, Stockholm. Utställd: Wetterling Gallery, Stockholm, “Jim Dine: New Works” , 9 november - 9 december 2009. ”COWBOY CUNTS”. Signed Jim Dine and dated 2009 on verso. Canvas 165 x 150 cm. € 116.600–139.900 / SEK 1.000.000–1.200.000


191


331

DONALD JUDD USA 1928-1994 UTAN TITEL (85-036) Stämpelsignerad Donald Judd och daterad 1985. Bemålad aluminium, gul, turkos, vinröd och blå. Höjd 30, längd 90 och djup 30 cm. Proveniens: Galerie Nordenhake. Märkt 85-036 LENHI AG SWITZERLAND. UNTITLED (85-036). Signed with stamp Donald Judd and dated 1985. Painted aluminium (yellow, turquoise, red and blue). Height 30, length 90 and depth 30 cm. € 209.800–233.150 / SEK 1.800.000–2.000.000

192


193


332

IDA EKBLAD Norge Född 1980 ”SOUTHWARK BRIDGE ROAD ODE 2” Utförd 2010. Olja på papper 70 x 50 cm.

332

Proveniens: Herald St Gallery, London. Svensk privat samling. Certifikat signerat av konstnären medföljer. ”SOUTHWARK BRIDGE ROAD ODE 2”. Executed in 2010. Oil on paper 70 x 50 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

333

IDA EKBLAD Norge Född 1980 ”SOUTHWARK BRIGDE ROAD ODE 5” Utförd 2010. Olja på papper 70 x 50 cm. Proveniens: Herald St Gallery, London. Svensk privat samling. Certifikat signerat av konstnären medföljer. ”SOUTHWARK BRIGDE ROAD ODE 5”. Executed in 2010. Oil on paper 70 x 50 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

334

IDA EKBLAD Norge Född 1980 ”SOUTHWARK BRIDGE ROAD ODE 4”

333

Signerad I.E. Utförd 2010. Olja på papper 70 x 50 cm. Proveniens: Herald St. Gallery, London. Svensk privat samling. ”SOUTHWARK BRIDGE ROAD ODE 4”. Signed I.E. Executed in 2010. Oil on paper 70 x 50 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

335

ULRIKA WÄRMLING Född 1970 ”BABY THE STARS SHINE BRIGHT” Signerad Ulrika Wärming och daterad 2005 a tergo. Duk 125 x 100 cm. Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. Utställd: Galleri Charlotte Lund, Stockholm, ”Les Pièces Noires”, 25 august 25 - 1 oktober 2005. The Armory Show, New York, 11 - 14 mars 2005. Bonniers Konsthall,”Mot tiden”, 12 september - 25 november 2007. ”BABY THE STARS SHINE BRIGHT”. Signed Ulrika Wärmling and dated 2005 on verso. Canvas 125 x 100 cm. (d) € 11.700–17.500 / SEK 100.000–150.000

334

194


335

195


336

336

BRENDAN CASS USA Född 1974 ”FINLAND” Signerad Brendan Cass och daterad 2007 a tergo. Duk 138 x 198 cm. Proveniens: Galleri Lars Bohman, Stockholm Utställd: Galleri Lars Bohman, ”Brendan Cass”, 29 mars - 5 maj, 2007, avbildad i utställningskatalog. ”FINLAND”. Signed Brendan Cass and dated 2007 on verso. Canvas 138 x 198 cm. € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

337

JULIAN OPIE Storbritannien Född 1958 SITTING WOMAN Signerad Julian Opie. Objekt i tre delar, unik. Bemålat trä och vinyl. Höjd 21, längd 25 och bredd 5,5 cm.

337

SITTING WOMAN. Signed Julian Opie. Sculpture in three parts, unique. Wood and vinyl. Height 21, length 25 and width 5.5 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

338

JULIAN OPIE Storbritannien Född 1958 ”VIEW FROM MY BEDROOM WINDOW” Utförd 2007. Numrerad 193/300. Animerad film, 48 sek i loop, på LCD-skärm. Höjd 25, längd 30 och djup 4 cm. Proveniens: Alan Cristea Gallery, London. ”VIEW FROM MY BEDROOM WINDOW”. Executed in 2007. Numbered 193/300. Animation, 48 sec loop on LCD screen. Height 25, length 30 and depth 4 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

339 338

MARILYN MINTER USA Född 1948 ”HAND ROLLING, CLEANING, PAINTING” Signerad M. Minter och daterad 1988 a tergo. Triptyk. Emalj på duk 60 x 90 cm, vardera. Proveniens: Sotheby’s, New York, 25 februari 1993, kat nr 370. Sondra Meyer Fine Art, New York. Svensk privat samling. ”HAND ROLLING, CLEANING, PAINTING”. Signed M. Minter and dated 1988 on verso. Triptych. Enamel on canvas 60 x 90 cm, each. € 20.400–23.350 / SEK 175.000–200.000

196


339

197


340

JOCKUM NORDSTRÖM Född 1963 ”DAGS ATT BRYTA UPP” Signerad Jockum. Blyerts 40 x 30 cm. Proveniens: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm. Utställd: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, 10 november - 15 december, 2001. ”DAGS ATT BRYTA UPP” (IT’S TIME TO MAKE A MOVE). Signed Jockum. Pencil 40 x 30 cm. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

198


341

341

WILLEM ANDERSSON Född 1980 ”SVINFÅNGSTEN” Signerad Willem Andersson och daterad 2008. Olja, tusch och gouache på papper, 50 x 65 cm. Proveniens: Galleri Niklas Belenius, Stockholm. Utställd: Galleri Niklas Belenius, Stockholm, ”There is nothing that can satisfy thus need”, 14 januari - 1 februari 2009. ”SVINFÅNGSTEN” (CATCHING SWINE). Signed Willem Andersson and dated 2008. Oil, ink and gouache on paper, 50 x 65 cm. (d)

342

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

342

JAN HÅFSTRÖM Född 1937 ”BERLIN/PALIM IV” Signerad Jan Håfström och daterad 2006. Blandteknik och collage monterad i trälåda, 20 x 20 cm. ”BERLIN/PALIM IV”. Signed Jan Håfström and dated 2006. Mixed media and collage mounted in a wooden box, 20 x 20 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

343

ROBERT CRUMB USA Född 1943 UR ”THE MONKEY WRENCH GANG” Signerad R. Crumb och daterad -84. Tusch och gouache på papper 12,5 x 14,5 cm. FROM ”THE MONKEY WRENCH GANG”. Signed R. Crumb and dated -84. Indian ink and gouache on paper 12.5 x 14.5 cm. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

343

199


344

ERIK DIETMAN 1937-2002 UTAN TITEL Signerad Dietman och daterad -88. Grönpatinerad brons. Höjd 25, längd 33 och bredd 24 cm. Proveniens: Gåva från konstnären, därefter i arv. UNTITLED. Signerad Dietman och daterad -88. Green patinated bronze. Heigth 25, length 33 and width 24 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

345

PÄR GUNNAR THELANDER Född 1936 ”FRÅN VENUS SÖKANDE 2”

344

Signerad Thelander och daterad 65-66. Objekt, blandteknik och plexiglas 54,5 x 64,5 cm. Utställd: Art Council of Great Britain, London, 1975. ”FRÅN VENUS SÖKANDE 2” (FROM VENUS SEARCHING 2). Signed Thelander and dated 65-66. Object, mixed media and plexi glass 54.5 x 64.5 cm. (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

346

PÄR GUNNAR THELANDER Född 1936 ”SJÖFÅGEL” Signerad PG Thelander. Daterad 2007 a tergo. Duk 76 x 56 cm. ”SJÖFÅGEL” (SEABIRD). Signed PG Thelander. Dated 2007 on verso. Canvas 76 x 56 cm. (d) € 4.700–5.850 / SEK 40.000–50.000

345

347

ERNST BILLGREN Född 1957 ”EGET LANDSKAP” Monogramsignerad. Utförd 2005. Blandteknik på pannå 104 x 135 cm. Utställd: Drammen Konstmuseum, Norge, ”DISKURS”, 6 oktober - 6 november 2005. ”EGET LANDSKAP” (ONES LANDSCAPE). Signed with monogram. Executed in 2005. Mixed media on panel 104 x 135 cm. (d) Buyers will be charged an import VAT of 12% in addition to the buyer’s premium, on the hammer price.. € 20.400–23.350 / SEK 175.000–200.000

348

ELIS ERIKSSON 1906-2006 ”EJ NÄRVARANDE” Signerad Elis och daterad -92 a tergo. Duk uppfäst på pannå 56 x 60 cm. ”EJ NÄRVARANDE” (NOT PRESENT). Signed Elis and dated -92 on verso. Canvas laid down on panel 56 x 60 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

349

ELIS ERIKSSON 1906-2006 ”TILL PAVAN” Signerad Elis a tergo. Utförd 1986. Akvarell och gouache på papper 62 x 43 cm. Utställd: Galerie Moderne, Stockholm, 1987.

346

”TILL PAVAN” (TO PAVAN). Signed Elis on verso. Executed in 1986. Watercolour and gouache on paper 62 x 43 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

200


347

348

349

201


350

350

ROGER METTO Född 1964 ”STRETCHING IN BRITISH COLUMBIA” Signerad Roger Metto och daterad 2007 a tergo. Duk 180 x 200 cm. Proveniens: Galerie Leger, Malmö Utställd: Galerie Leger, Malmö, ”Roger Metto - målningar”, 3 februari - 3 mars 2007. ”STRETCHING IN BRITISH COLUMBIA”. Signed Roger Metto and dated 2007 on verso. Canvas 180 x 200 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

351

MARIE-LOUISE EKMAN Född 1944 ”MORE RICEPUDDING ANYONE?” Signerad M.L. Ekman och daterad 2007. Gouache på siden uppfäst på pannå 65 x 80 cm. ”MORE RICEPUDDING ANYONE?”. Signed M.L Ekman and dated 2007. Gouache on silk mounted on panel 65 x 80 cm.

351

(d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

352

VIKTOR KOPP Född 1971 ”CROPPED CHOCOLATE” Signerad Viktor Kopp och daterad 2010 a tergo. Duk 176 x 92 cm. Proveniens: Bureau, New York. Utställd: Moderna Museet, Stockholm, ”Modernautställningen”, 2 oktober 2010 - 9 januari 2011. ”CROPPED CHOCOLATE”. Signed Viktor Kopp and dated 2010 on verso. Canvas 176 x 92 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

202


356

353

353

354

LARS ENGLUND Född 1933 ”BORDERLINE” Signerad Lars Englund och daterad -99. Relieftryck på papper 30 x 30 cm. Klotet diameter 27 cm. ”BORDERLINE”. Signed Lars Englund and dated -99. Printed relief on paper 30 x 30 cm. Diameter of sphere 27 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

354

ELIS ERIKSSON 1906-2006 ”I DET GRÖNA”

355

Signerad EE. Samt signerad Elis a tergo. Objekt. Bemålat trä. Höjd 44, längd 53, djup 9 cm. ”I DET GRÖNA” (ON THE GRASS). Signed EE. Also signed Elis on verso. Object. Painted wood. Height 44, length 53, depth 9 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

355

HÅKAN REHNBERG Född 1953 UTAN TITEL Stämpelsignerad H.R. och numrerad 4/6. Bemålat stål. Höjd 22, längd 24, djup 8,5 cm. Utställd: Galleri Olsson, Stockholm, 1987. UNTITLED. Signed H.R. and numbered 4/6. Steel. Height 22, length 24, width 8.5 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

356

HÅKAN REHNBERG Född 1953 UR ”MOIRA-SVITEN” Signerad Håkan Rehnberg och daterad 1993 och numrerad XVIII/XXIX a tergo. Olja på blyplåt fäst på plåt, 24,5 x 17 cm. Bibliofilupplaga med ett originalverk av konstnären. I kassett med bok med texter av Katarina Frostenson, signerad Håkan Rehnberg och Katarina Frostenson och numrerad XVIII/XXIX. FROM THE ”MORIA SUITE”. Signed Håkan Rehnberg and dated 1993 and numbered XVIII/XXIX on verso. Oil on lead plate attached to the plate, 24.5 x 17 cm. Bibliophile edition with an original work by the artist. With book of essays by Katarina Frostenson, signed Håkan Rehnberg and Katarina Frostenson and numbered XVIII/XXIX.

352

(d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

203


357

358

357

PETER FRIE Född 1947 ”LAST SUMMER, MAY 23” Signerad Peter Frie a tergo. Utförd 2010. Duk 70 x 50 cm. Proveniens: Galleri Arnstedt, Östra Karup. Utställd: New Arts Centre, Salisbury, England, ”Peter Frie - Last Summer - New Paintings” , 5 februari - 27 mars 2011. ”LAST SUMMER, MAY 23”. Signed Peter Frie on verso. Executed in 2010. Canvas 70 x 50 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

358

ANNA FINNEY Född 1971 ”PÅ SOFFAN I” Signerad Anna Finney och daterad 2005 a tergo. Duk 92 x 76 cm. Proveniens: Galleri Brändström & Stene, Stockholm. ”PÅ SOFFAN I” (ON THE SOFA I). Signed Anna Finney and dated 2005 on verso. Canvas 92 x 76 cm. (d)

359

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

359

CECILIA EDEFALK Född 1954 UTAN TITEL Signerad Cecilia Edefalk a tergo. Duk, tondo 79 cm. Proveniens: Bo Siesjö Collection. Utställd: Ystads konstmuseum, ”Bo Siesjös samling av svensk samtidskonst” , 27 mars - 16 maj 2010. UNTITLED. Signed Cecilia Edefalk on verso. Canvas, tondo 79 cm. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

204


360

TOMOKO ATSUCHI Japan Född 1984 ”SUMO” Utförd 2007. Duk uppfäst på pannå, tondo, 180 cm. Proveniens: Taro Nasu Gallery , Tokyo. Volta Show, New York. ”SUMO”. Executed in 2007. Canvas laid down on panel, tondo, 180 cm. € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

361

MARTIN MANNIG Tyskland Född 1974 ”TWILIGHT ZONE” Signerad Martin Mannig och daterad 2005 a tergo. Duk 90,5 x 80 cm.

360

Proveniens: Galerie Gebr. Lehmann, Dresden. ”TWILIGHT ZONE”. Signed Martin Mannig and dated 2005 on verso. Canvas 90.5 x 80 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

362

MARGARETA RENBERG 1945-2005 ”SAMMA GAMLA TAPET” Signerad Marareta Renberg a tergo. Utförd 2002. Duk 120 x 150 cm. Utställd: Borås Konstmuseum, ”Margareta Renberg”, 15 juni - 18 augusti 2002. Konstens Hus, Luleå ”Margareta Renberg”, 4 maj - 2 juni 2002. Konstakademien, Stockholm, ”Margareta Renberg”, 22 november - 21 december 2003. Värmlands Museum, Karlstad, ”Margareta Renberg”, 28 augusti - 3 oktober 2004. Konstakademien, Stockholm, 17 november 2009, i samband med presentationen av ”Tröst för ett tigerhjärta”, den postuma utgivningen av konstnärens diktsamling. Margareta Renberg studerade vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm mellan 1968 och 1973. År 1995 invaldes hon till ledamot av Konstakademien. Den personliga och egensinniga diktsamlingen ”En tatuerad dams memoarer”, som utkom 1974, blev en av decenniets mest omtalade publikationer och är idag en antikvarisk raritet.

361

Som bildkonstnär var Renberg med sina egenartade motiv en udda fågel i den svenska konstvärlden och hon ägde en skarp blick för den omgivande verklighetens små absurditeter. Hon hade ett till synes enkelt sätt att föra ut färgen på duken med hjälp av små tunna penseldrag. Men det var en mycket tidskrävande metod, vilket gjorde att hennes produktion också blev relativt begränsad. Renberg skildrade en udda värld, som ändock är igenkännbar med dess rumsligheter och former. Konstnären lät de inre bilderna flytta ut och avteckna sig på målarduken. Med tiden förändrades hennes kolorit. En lugnare och ljusare färgskala tog plats, samtidigt som bildrummen vidgades och ljusflödet ökade. Den aktuella målningen ”Samma gamla tapet” har visats i flera olika utställningssammanhang, bl a på Borås Konstmuseum, Värmlands Museum i Karlstad samt senast på Konstakademien i Stockholm år 2009. Mariann Ahnlund Bukowskis tackar Mariann Ahnlund, Margareta Renbergs gallerist från 1990 och fram till konstnärens död 2005. ”SAMMA GAMLA TAPET” (SAME OLD WALL PAPER). Signed Margareta Renberg on verso. Executed in 2002. Canvas 120 x 150 cm.

362

(d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

205


363

363

364

LARS LERIN Född 1954 ”SNÖLJUS SKYMNÄSHAGEN” Signerad Lars Lerin och daterad -93. Akvarell 75 x 105 cm. ”SNÖLJUS SKYMNÄSHAGEN” (WINTER LANDSCAPE, SKYMNÄSHAGEN). Signed Lars Lerin and dated -93. Watercolour 75 x 105 cm. (d) € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

364

OLAV CHRISTOPHER JENSEN Norge Född 1954 ”FAMILJEN NO VII” (THE FAMILY) Signerad Olav Christopher och daterad Berlin 1989-90 a tergo. Duk 245 x 165 cm. Proveniens: Galleri Riis, Oslo. ”FAMILJEN NO VII” (THE FAMILY). Signed Olav Christopher and dated Berlin 1989-90 on verso. Canvas 245 x 165 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

365

LENA CRONQVIST Född 1938 ”TÄNDNINGEN” Signerad L. Cronqvist och daterad 1985. Tempera och olja på duk 165 x 127 cm. Utställd: Konstakademien, Stockholm, ”Lena Cronqvist retrospektivt och aktuellt”, 7 - 29 mars 1987, kat nr 54. Västerås konstmuseum, ”Lena Cronqvist - retrospektivt och aktuellt”, 4 - 20 april, 1987, kat nr 54. Länsmuseet, Gävle, ”Lena Cronqvist - retrospektivt och aktuellt”, 3 maj - 8 juni 1987, kat nr 54. . Västerbottens museum, Umeå, ,”Lena Cronqvist - retrospektivt och aktuellt”, 5 september - 18 oktober 1987, kat nr 54. Sundsvalls museum, ”Lena Cronqvist - retrospektivt och aktuellt”, 31 oktober - 13 december 1987, kat nr 54. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Lena Cronqvist”, 2 september - 16 oktober 1994, kat nr 54. Litteratur: Sune Nordgren, ”Lena Cronqvist”, 1990, avbildad helsida sid 38. Ingela Lind (red.) ”Lena Cronqvist - målningar 1964 - 1994”, 1994, avbildad helsida sid 136.

206

Alltsedan debuten på Galerie Pierre i Stockholm 1965 har Lena Cronqvist fascinerat och berört med sina starka skildringar av vad det innebär att vara människa. Cronqvist har en säregen förmåga att spränga och sammanfoga gränser mellan det inre rummet och den yttre verkligheten, den egna upplevelsen och den allmänna historieskrivningen, det högst personliga och det allmängiltiga. Och oavsett var hon bestämmer sig för att scenen skall utspela sig, så låter hon nästan uteslutande människans villkor och utsatthet stå i centrum. Återkommande genom åren har också i konstnärens oeuvre funnits en ironisk klang, som om Cronqvist är mån om att visa att det hon skapar trots allt bara är bilder och att verkligheten finns utanför dem. I början av 1980-talet gjorde Cronqvist en serie målningar hon kallade ”Målaren och hennes modell”. Som med många andra konstnärer genom historien använde hon sig själv som modell. På så vis finns ju modellen alltid tillgänglig, som hon själv har uttryckt det. Det handlade inte om något privat eller personligt, valet var mer pragmatiskt än så. Utifrån den egna kroppen skapade Cronqvist bilder, där hon lät figuren agera och posera, ibland sittandes och ibland ståendes. Ofta lät hon figuranten hålla i en spegel, som ville hon förstärka budskapet om att den bildliga världen är skapad, att även spegelbilden av en verkligenhet är en bild – och således redan förlorad till en tolkningsbar dimension. 1984 såg Cronqvist två dansföreställningar med den tyska koreografen Pina Bausch och hennes trupp Wuppertal Tanztheater när de besökte Stockholm. Mötet med dansen och den totalupplevelse det innebar för Cronqvist blev avgörande för en serie nya målningar. Från att ha målat avskildheten och särskildheten innebar dessa verk ett prövande i interaktion där gestalterna närmar sig varandra, de vidrör varandra, dansar och kysser varandra. Sune Nordgren skriver om den aktuella målningen: ”Mötet mellan kvinnan och mannen i ’Tändningen’ är återigen en bild av sökande, begäret efter kontakt. Han är Narcissus, försjunken i oemotsagd självupptagenhet, en självnjutare. Hon tar till ett drastiskt medel för att väcka hans lust, eller åtminstone öppna hans smala ögonspringor för någon annan än sig själv. Med en tändsticka mellan hans tår ska hon helt enkelt ’tända på’ honom. Här kikar en ironisk distans fram, en humor och lekfullhet […]” ”TÄNDNINGEN” (ENLIGHTMENT). Signed L. Cronqvist and dated 1985. Canvas 165 x 127 cm. (d) € 29.150–35.000 / SEK 250.000–300.000


365

207


”Life-Span No 3 (Marilyn Monroe) 1967” i Moderna Museets ägo. Foto: Moderna Museet / Prallan Allsten.

ÖYVIND FAHLSTRÖM håller dessutom i nedre vänstra hörnet en bild som visar hur Fahlström tänkt sig de olika delarna sammanfogade till en helhet, här betecknad phase 1. Tidigare var också målningen som nu finns på Moderna Museet utformad på detta vis (se t ex sid 52 i katalogen från Moderna Museets utställning, ”Öyvind Fahlström” 1979 och sidorna 84-85 i katalogen ”Öyvind Fahlström,”utgiven av IVAM Centre Julio Gonzalez, Valencia, Spanien, 1992). De sex bildparen är 1. ”Woman with bird-prick” och ”Man with a gun”, 2. ”People in freezer” och ”Ghost of a woman against door”, 3. ”Chock treatment” och “Three chock treatments & Hand with six fingers”, 4. “Shot and apple” och “Fat man”, 5. “Comet” och “Naked young man”, 6. ”Pornography” och ”Graves with arms”.

En markör i det svenska konstlivet var öppnandet av Moderna Museet i Stockholm 1958. Då var Öyvind Fahlström 30 år och han var en de konstnärer som kom att få en enorm betydelse för det omvälvande 1960-talets konstdebatt. Redan 1959 deltog han i Biennalen i Sao Paolo, året därpå var han med i Carnegie International i USA och sedan tog en aktiv utställningsverksamhet vid. Tidigt 1960-tal kom Fahlström till New York och lärde känna, bland andra, Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg och Jasper Johns. Med intryck från samtidens New York skapade han happenings på Moderna Museet i Stockholm och lät publiken förstå att de kunde vara delaktiga i den av konsten påbörjade förändringsprocessen. Fahlström tog med sig amerikanska konstnärskollegor till det svenska museet och storheter som John Cage lockades hit av den kreative svensken.

Den uppmärksamme ser förstås att verket inte innehåller någon direkt bild av Marilyn Monroe, Fahlström ansåg själv att han skapat en modell av hennes livskurva. Detta skedde inom ramarna för de spel han konstruerade under 1960-talet, där dessa bland annat kan kunde utformas som en livskurva. I sitt manifest från 1966, ”Ta vara på världen” beskriver Fahlström detta samt hur bildelement av både politisk och erotisk karaktär, insatta i en spelstruktur, kan kopplas till varandra och vilket inte behöver utesluta, utan snarare inbjuda till meditativa upplevelser.

Fahlströms konstnärskap omfattade måleri, collage, filmer, happenings, teater och musik. Det bildspråk som blivit omisskännligt ”fahlströmskt” är måleri, collage och teckningar, med bilder inspirerade och hämtade från populärkulturen. Inspirationen från serietecknandet och de massmediala bilderna till trots spränger sig Fahlströms oeuvre utanför ramarna för den traditionella popkonsten. Fahlström trodde starkt på bildernas förmåga att förändra och påverka och i dem finns en ådra, om än outtalat, av ett starkt rättspatos. Genom att studera det massmediala bildflödet kunde också Fahlström följa hur de moderna myterna förmedlades och renodlades via skiftande politiska och kommersiella plattformar. Med de variabla målningarna Fahlström utvecklade under 1960-talet gav han också betraktaren en möjlighet att direkt påverka och förändra de ”världar” han byggde upp.

”Study for Life-Span No 3 (Marilyn Monroe)” har proveniens Sidney Janis Gallery, New York. 1965 skrev Fahlström kontrakt med det legendariska galleriet och därefter följde många år av uppmärksammade utställningar. 1966 representerade Fahlström Sverige i Venedig-biennalen och 1967 hade han sin första separatutställning med New York-galleriet. 1969 visades serien Life-Span målningar hos Sidney Janis och med största sannolikhet ingick den aktuella studien även i den utställningen.

”Life-Span No 3 (Marilyn Monroe) 1967” ingår tillsammans med målningarna ”Life-Curve No 1 (Ian Fleming) 1967” och ”Life-Curve No 2 (Oswald) 1967” i en serie om tre verk, där samtliga refererar till berömda personer som avlidit under tidigt 1960-tal. Auktionens verk är som titeln anger en studie till det monumentala verket ”Life-Span No 3 (Marilyn Monroe) 1967” som numera finns i Moderna Museets ägo. Moderna Museet skriver själva om verket i samlingen: ”En av Fahlströms fränaste popmålningar - ett collage. Den nakna, långhåriga, mannen i centrum, relaterar till ett fotografi av en transvestit i Paris, signerat Christer Strömholm; fotografiet publicerades i ett skandalomsusat nummer av tidskriften Ord och Bild. Tanken är delvis att suggerera fram att den manliga modellen personifierar Marilyn Monroe. Samtidigt anspelar Fahlström på ryktet att Monroe skulle ha haft ett förhållande med president JF Kennedy - genom texten ”JFK left Jackie twice”. Bildens sexualpolitiska budskap accentueras dels av den rosa färgen, dels av de spetsiga formernas aggressivitet.” Målningen i museets ägo är en variabel skapelse där de tolv olika bildelementen som kombinerats parvis kan vridas till olika vinklar. Auktionens nummer identifierar de olika bildelementen och inne-

208

366

ÖYVIND FAHLSTRÖM 1928-1976 ”STUDY FOR LIFE-SPAN NO.3 (MARILYN MONROE)” Signerad Öyvind Fahlström och daterad -68. Tempera på papper 25 x 34 cm. Proveniens: Sidney Janis Gallery, New York (# 12076). Utställd: MoMA, Modern Art Museum, New York, vandringsutställning 68-2, ”Öyvind Fahlstrom”, april 1969 - juli 1970. Litteratur: Björn Springfeldt (red.), ”Öyvind Fahlström”, Moderna Museets utställningskatalog nr 164, 1979, jämför bild sid 52. ”STUDY FOR LIFE-SPAN NO.3 (MARILYN MONROE)”. Signed Öyvind Fahlström and dated -68. Tempera on paper 25 x 34 cm. (d) € 29.150–35.000 / SEK 250.000–300.000


366 209


367

DICK BENGTSSON 1936-1989 ”STOCKHUS” Signerad Dick Bengtsson och daterad -69 a tergo. Pannå 51 x 72 cm inkl orginalram. Plastspade, längd 18 cm. Utställd: Galleri Karlsson, Stockholm, 1969. Moderna Museet, Stockholm, ”Dick Bengtsson” 22 januari - 30 april, 2006, kat nr 18. Målningen ”Stockhus” ingick i Dick Bengtssons legendariska utställning på Galleri Karlsson i Stockholm 1969. I galleriet hängde 20 stycken målningar som föreställde folktomma landskap med hus. Betraktade från avstånd tycktes de fridfulla men på flera av dem hade konstnären målat svastikor, vissa syntes i husens fönsterkarmar, några vid målningarnas hörn och somliga anades i bakgrunden. Under ramarna var även små krokar monterade där gula plastspadar hängde och på golvet var svarta lådor med björkved placerade. De aparta detaljerna förvrängde de vid första anblicken harmoniska scenerna till något betydligt mer oroväckande, plötsligt var det inte längre landskapsmålningar som fyllde galleriet utan snarare en svårtolkad samling av installationer. ”Stockhus” hängde på Galleri Karlsson intill en spegelversion av målningen. Båda verken stack ut på utställningen då de inte innehöll några hakkors, trots det vilar något svårtolkat och svävande över dem. På en kulle står ett ensligt timmerhus och i bakgrunden skymtar en mörk granskog. En känsla av att allt inte är vad det utger sig för att vara växer fram. Pannån har en mörk patina som konstnären ofta lade på sina målningar genom att han bearbetade lasyren med ett varmt strykjärn. Resultatet blir att land-

210

skapet fråntas alla spår av lantlig idyll. Samtidigt berikar Bengtssons skickliga ytbehandling bilden med en visuell skönhet som frigjorts från all form av inställsamhet. Framför ett verk av Dick Bengtsson blir man aldrig riktig säker på innebörden av de olika komponenterna. Hans konst är fylld av mystik och ställer fler frågor än den besvarar. I hans mångbottnade värld tvingas man att utmana sina värderingar och associationsbanor, den kräver fullständig uppmärksamhet från åskådaren. Det är svårt att skilja sanning och fantasi åt och han har själv beskrivit sina målningar som en form av verklighetsförfalskning. Utställningen på Galleri Karlsson gav upphov till många reaktioner och medverkade till Dick Bengtssons position som en av vårt lands viktigaste och mest inflytelserika konstnärer. Med sin kritik av modernismens övertro på en entydig sanning var han en tidig föregångare av postmodernismen. Genom att aldrig acceptera att det endast finns ett enda korrekt tolkningssätt ställde han med sin konst tidigare obehandlade frågor. Han lär ha sagt ”Problemen börjar utanför tavelramarna”. Konstnärskollegorna avundades hans måleri och en krets av samlare och museimänniskor insåg hans storhet redan under hans korta livstid och det talades om honom som en ”konstnärernas konstnär”. Alltjämt idag ser vi tydliga spår av hans påverkan inom den svenska samtidskonsten. ”STOCKHUS” (HOUSE). Signed Dick Bengtsson and dated -69 on verso. Panel 51 72 cm including frame. Plastic toy shovel, length 18 cm. (d) € 46.650–69.950 / SEK 400.000–600.000


368

DICK BENGTSSON 1936-1989 ”KOMPOSITION XXVI” Signerad Dick Bengtsson och daterad 1983-86 a tergo. Pannå 60,5 x 53 cm. Inklusive originalram 70 x 61,5 cm. Utställd: Lunds Konsthall, ”Dick Bengtsson”, 23 april – 29 maj 1994. Göteborgs Konstmuseum, ”Dick Bengtsson”, 13 januari - 25 mars 2001. Moderna Museet, Stockholm, ”Dick Bengtsson”, 21 januari - 30 april 2006. Litteratur: Mårten Castenfors (red.), ”Dick Bengtsson”, SAK:s årsbok 2005, avbildad i färg sid 148 (bilden avbildad upp och ner i boken). ”KOMPOSITION XXVI” (COMPOSITION XXVI). Signed Dick Bengtsson and dated 1983-1986 on verso. Panel 60.5 x 53 cm. Including original frame 70 x 61.5 cm. (d) € 35.000–40.800 / SEK 300.000–350.000

211


JOHN SALT ”SCHOOL BUS AND RED PICK-UP” Efter avslutade studier i Baltimore 1969 flyttade konstnären till New York och hade sin första separatutställning i den amerikanska huvudstaden samma år, på Zabriskie Gallery. Tre år senare, 1972, ställde han ut på Documenta i Kassel och därefter har hans verk visats runtom i världen, både i solo- och grupputställningar. Hans huvudgallerist blev från 1970 O.K. Harris Works of Art i New York,

1960-talet var, liksom i New York, en spännande och omvälvande period i Londons konstliv. Det gjordes banbrytande utställningar där popkonst och fotorealism visades för den bredare publiken. John Salt såg dessa utställningar och några konstnärer som särskilt gjorde intryck var Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Jim Dine och James Rosenquist. Under det tidiga 1960-talet arbetade Salt som lärare i Birmingham, där han hade vuxit upp och där hans far var bilmekaniker och hans farfar dekormålare med specialiteten att måla ”stripes” på bilar. Hans längtan och behov att få skapa blev dock för starkt och han sökte sig till USA och The Maryland Institute Collage of Art i Baltimore. Väl i USA förstärktes hans barndoms fascination för bilar och de stora och muskulösa amerikanska bilarna var väsensskilda från de bilar han sett i England. I de amerikanska fordonen såg han både maskulina och feminina former vilka han omformade och använde sig av i sitt måleri. Salts första serie fotorealistiska målningar utgick från en broschyr med Buick-bilder. Enligt konstnären själv var detta ett ganska slumpartat val, men med ett retrospektivt perspektiv kunde inte symbolen för den amerikanska 1960-tals kulturen varit tydligare. Salt sökte ett måleri bort från expressionismen och genom att använda sig av fotografiska förlagor strävade han efter att måla sig fri från personliga referenser och sträva efter den ”renhet” han ansåg att fotografiet som medium ägde. Alex Katz bjöds in av skolan för att bedöma avgångselevernas arbeten. Efter att ha sett en del expressionistiska målningar av andra elever fick han syn på Salts Buick-målningar. Spontant skall han ha uttryckt ”Oh this is better. This may not even be art”. Ett bra betyg från en av popkonstens förgrundsgestalter! Det kan tyckas en paradox att Salt fann sin konstnärliga frihet i det fotorealistiska språket. För honom och likasinnade samtida konstnärskollegor erbjöd den fotografiska bilden en ny och neutral framställning av det representativa. Man såg kameran som ett verktyg som varken var belastad med en visuell eller en teoretisk agenda. Diskussionen om bildens äkthet och originalitet har i konst- och mediala sammanhang fortsatt ända fram till våra dagar och med dagens mediabrus är kanske frågan mer aktuell än någonsin. Det Salt och andra fotorealistiska konstnärer gjorde vara att utmana och pröva koncept som original och originalitet, då de överförde ett motiv från ett medium till ett annat. Salt var, liksom många popkonstnärer, också intresserad av vad ett motiv egentligen säger om dess samtid.

212

”School bus and red pick-up” är daterad 1973 och ingick i utställningen på O.K. Harris Works of Art samma år. Salt hade innan detta funnit ett skrotupplag under Brooklyn Bridge och de bilvrak han såg där avbildade han med notorisk noggrannhet och omsorg om detaljerna. Den aktuella målningen visar en plats skapad av människan, men där naturen börjar göra sitt återtåg och gräset i förgrunden växer sig högt för att så småningom ta över. Salt anses idag vara en av pionjärerna inom det fotorealistiska måleriet och ”School bus and red pick-up” är den första målningen av konstnären som inkluderas på en auktion i Sverige.

369

JOHN SALT USA Född 1937 ”SCHOOL BUS AND RED PICK-UP” Signerad John Salt och daterad 1973 a tergo. Duk 124,5 x 183 cm. Proveniens: O.K. Harris Works of Art, New York. Sotheby’s, New York, 5 september 1990, kat nr 282. Därefter i privat samling. Utställd: O.K. Harris Works of Art, New York, ”John Salt”, 3 - 24 mars 1973. Litteratur: Linda Chase, ”John Salt - The complete works 1962 - 2006”, 2007, avbildad sid 65. ”SCHOOL BUS AND RED PICK-UP”. Signed John Salt and dated 1973 on verso. Canvas 124.5 x 183 cm. Buyers will be charged an import VAT of 12% in addition to the buyer’s premium, on the hammer price. € 116.600–174.850 / SEK 1.000.000–1.500.000


369 213


B: IS THAT A FEMALE IMPERSONATOR? A: OF WHAT?

(ur Andy Warhols “The Philosophy of Andy Warhol [From A to B and Back Again]”, 1975.)

1974 föreslog en av Andy Warhols europeiska konsthandlare, Luciano Anselmino, att konstnären skulle utföra en grafisk portfölj föreställande s.k. ”drag queens”. Warhol föreföll inledningsvis föga road men ändrade åsikt när Anselmino förtydligade upplägget. Snarare än att avbilda de glamorösa transvestiterna i konstnärens entourage, som ex. vis Warhols legendariska vän Candy Darling, föreslog Anselmino att man skulle utgå ifrån fotografier av män vilka med mer, så att säga, blandat resultat försökte passera som kvinnor. Uppläggets underliggande drag av absurditet samt inneboende humor tilltalade Warhol som grep sig an uppgiften. Till en början försökte Warhol övertala diverse manliga medarbetare på the Factory att styra ut sig med peruker och smink. Då detta initiala projekt möttes av kompakt motstånd och rann ut i sanden begav sig Warhol med medarbetare till the Gilded Grape, en transvestitbar på 8:e avenyn och 45:e gatan, vilken i huvudsak attraherade ett klientel bestående av män med afro-amerikansk eller latinamerikansk bakgrund. Warhols medarbetare Bob Colacello fick ansvara för rekryteringen av modellerna, vilka fördes till the Factory där de erhöll 100 dollar per timme för att posera för Warhols polaroidbilder.

tydligt av hans egna ord. I samband med att sviten Ladies and Gentlemen realiserades publicerade Warhol också, år 1975, sin legendariska bok The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again) i vilken han berör fenomenet med transvestiter:

Projektet utmynnade 1975 i den färgserigrafiska portföljen Ladies and Gentlemen (Feldman-Schelmann II.128-137) vilken innehåll totalt 10 blad. Förutom portföljen (samt de ursprungliga polaroidbilderna) producerade Warhol även ett antal teckningar på papper samt originalmålningar i akryl och silkscreen på duk baserade på temat i fråga. I Andy Warhol 365 takes, 2004 beskriver experterna på The Andy Warhol Museum i Pittsburgh sviten enligt följande:

Warhol skulle vid ett senare tillfälle återkomma till temat med “drag queens” i den svit av självporträtt han utförde tillsammans med fotografen Christopher Makos 1981-82.

At the same time that Warhol started to seriously pursue commissioned portraits of celebrities and socialites, he also produced an astounding series of prints and paintings of black and Latino transvestites. The lavish use of color and painterly brushwork endow these pictures with an exuberance and kineticism that are generally absent from his portraits of Park Avenue matrons and Hollywood stars. These highly empathetic portraits suggest Warhol’s fascination and identification with society’s marginalized individuals and with their carefully constructed sense of glamour and style.

Att Warhol, som livet igenom drogs med komplex över sitt eget utseende, kunde identifiera sig med transvestiternas mödosamma arbete för att förvandlas från ”fula ankungar” till ”svanar” framgår

214

Among other things, drag queens are living testimony to the way women used to want to be, the way some people still want them to be, and the way some women actually want to be. […] I’m fascinated by boys who spend their lives trying to be complete girls, because they have to work so hard – double-time – getting rid of all the tell-tale male signs and drawing in all the female signs. I’m not saying it’s the right thing to do, I’m not saying it’s a good idea, I’m not saying it’s not self-defeating and self-destructive, and I’m not saying it’s not possibly the single most absurd thing a man can do with his life. What I’m saying is, it is very hard work. You can’t take that away from them. It’s hard work to look like the complete opposite of what nature made you and then to be an imitation woman of what was only a fantasy woman in the first place.

370

ANDY WARHOL USA 1928-1987 UNTITLED (LADIES AND GENTLEMEN) Märkt PA35.044, 62-60-2358, ”The Estate of Andy Warhol” a tergo. Duk 35,5 x 28 cm. Utställd: Liljevalchs konsthall, ”Andy Warhol: The Latest Work 1972–1987”, 2 oktober 2004 - 9 januari 2005. Musee d’art Contemporain de Lyon, ”L’oeuvre Ultime ”, 27 januari - 8 maj 2005. UNTITLED (LADIES AND GENTLEMEN). Marked on verso: PA35.044. 62-60-2358. ”The Estate of Andy Warhol”. Canvas 35.5 x 28 cm. € 93.250–116.600 / SEK 800.000–1.000.000


215


PETTIBONE OCH WARHOL Trots de gemensamma utgångspunkterna i Warhols och Pettibones konst skiljer sig deras teknik åt markant. Pettibone ser i motsats till Warhol sitt skapande som ett grundligt och precist hantverk. 2007 förklarade Pettibone skillnaderna på följande sätt: ”We are close in our understanding of art but not in aesthetics,”I am a careful craftsman, he‘s a sloth.” Oavsett om det rör sig om en målning, ett collage, en skulptur eller en hel installation utförs allt med en minutiös skicklighet, något man möjligen kan spåra till modelltågen som Pettibone byggde som barn. Vikten som läggs ner på detaljerna medför att konstverken behåller sin integritet och genom den mindre skalan skapas en intimitet. Bilderna framträder i en ny kontext och betraktarens associationer förs på så sätt över från det ursprungliga verket till Pettibones egna. Precis som Warhol tog en bild från den kommersiella reklamvärlden och gjorde den till sin egen tog Pettibone i sin tur Warhols verk och transformerade den ytterligare. Som Pettibone har sagt om sina tolkningar av Warhols verk: ”He was already copying, so why not copy the copy?’

Med sina noggrant utförda miniatyrer av konsthistoriens mästerverk har Richard Pettibone under fem decennier ifrågasatt konstens grundläggande begrepp. Som en av pionjärerna inom vad som har kommit att kallas Appropriation art började han redan på 1960-talet att tillverka småskaliga versioner av bl a Roy Lichtensteins serierutor, Frank Stellas böjda former och Andy Warhols soppburkar. Genom att kopiera konstnärer som var mer eller mindre samtida med sig själv tillförde han viktiga beståndsdelar till postmodernismens mix av inspiration, lån och återvinning. Med sina imitationer, ibland utförda som exakta kopior och ibland med tillagda eller borttagna detaljer, utforskar han äganderätten av idéer och betydelsen av material och teknik för ett konstverk. I auktionens ”Andy Warhol, ’32 Cans of Campbell’s Soup’, 1962” är samtliga 32 målningar ur Andy Warhols ikonverk från 1962 avbildade. Dukarnas storlek är förminskad från det ursprungliga måtttet 51 x 41 cm till 17,5 x 13 cm och en trälåda konstruerad med fack för samtliga 32 dukar medföljer. Warhols konst har haft en stor betydelse för Pettibone under hela hans karriär. Han påverkades starkt av den legendariska utställning på Ferus Gallery i Los Angeles 1962 där ”32 Cans of Campbell’s Soup” premiärvisades. De 32 målningarna, en för varje av Campbells soppsmaker, hängde på galleriets väggar i en lång rad. Många chockades på den tiden av estetiken som var lånad från reklamvärlden och verket medverkade till genomslaget för popkonsten på den amerikanska västkusten. Redan 1964 målade Pettibone små exakta kopior av Warhols konstverk och han har sedan dess använt sig av en mängd av Warhols motiv, alltifrån Jackies och Marilyns till Brillolådor och blommor. I en intervju med Ian Barry har Pettibone påpekat likheterna mellan sin och Warhols metod:”You don’t often hear about Andy being called an appropriation artist, but he was… I remarked that Andy’s soup cans are an appropriation, he just wasn’t appropriating an old master, he was appropriating a commercial artist.” Det är lätt att förstå varför Warhol blev förtjust när han fick se kopiorna och då sammanförde Pettibone med sin gallerist Leo Castelli.

216

371

RICHARD H. PETTIBONE USA Född 1938 ”ANDY WARHOL, ’32 CANS OF CAMPBELL’S SOUP’, 1962” Samtliga signerade R.P. och daterade 1987 samt märkta #15-25 a tergo. Syntetisk polymer och silkscreen på duk, vardera 17,5 x 13 cm (32 st). Originalbox signerad Richard Pettibone medföljer. Proveniens: Inköpt i New York från konstnären av nuvarande ägare. ”ANDY WARHOL, ’32 CANS OF CAMPBELL’S SOUP’, 1962”. Each signed R.P and dated 1987 and marked #15-25 on verso. Synthetic polymer and silkscreen ink on canvas, each 17.5 x 13 cm (32 pieces). Original wooden box signed Richard Pettibone included. Buyers will be charged an import VAT of 12% in addition to the buyer’s premium, on the hammer price. € 233.150–291.400 / SEK 2.000.000–2.500.000


371 217


MEL RAMOS ”RED FOX” sig mot kritiken av hans nakenmodeller: ”When Matisse paints an undraped model, it’s called a nude. If I do it, people call it a. ‘pin-up’. My work is about humor in art. The intent of a ‘pin-up’ is commercial. I do parodies and satires about that kind of thing.”

Amerikanen Mel Ramos fick sitt genombrott i början av 1960talet och var då en av de första konstnärerna att använda sig av motiv från serietidningarnas värld. Han ingick i samma krets som Roy Lichtenstein och Andy Warhol och ställde ut tillsammans med dem båda på Los Angeles County Museum of Art 1963. Med sina målningar av kvinnliga nakenmodeller som på dukarna är placerade tillsammans med överdimensionerade konsumtionsvaror har han kommit att utveckla en egen karaktäristisk version av popkonsten. Genom att använda bilder som vanligtvis förknippas med reklamvärlden uppnår hans målningar ofta en humoristisk och affischliknande effekt. I sina verk som innehåller både realistiska och abstrakta element skiner Ramos fascination för populärkulturen igenom. Samtidigt berör de ett allmängiltigt ämne som har diskuterats under lång tid, nämligen hur den kvinnliga kroppen har avbildats och uppfattats genom konsthistorien. I auktionens “Red Fox” ligger en brunbränd blond kvinna utan kläder i förgrunden och i bakgrunden står en räv som förstärker gestaltningen av den stereotypa bilden av kvinnan som ett listigt och förföriskt djur. Inledningsvis hämtade han sina målningars hjältinnor från serievärldens kvinnliga karaktärer vilka han sammansmälte med ikoniska filmstjärnor som Jane Russell och Marilyn Monroe. På en utställning i Köln 1967 uppfattades hans bilder så pass provocerande att polisen var tvungna att täcka för dem med tygskynken för att skydda betraktarna från de ekivoka motiven. Dåtidens feministiska grupperingar vände sig mot Ramos sätt att framställa kvinnan ur ett pornografiskt perspektiv men han har själv värjt sig mot att bli kallad för en pinup-konstnär. I en intervju i samband med utställningen på Crocker Art Museum 2012 försvarade han

218

Idag har Mel Ramos en odiskutabel plats inom den amerikanska popkonsten, varifrån han med knivskarp skärpa visar hur kvinnor i kommersiella sammanhang framställs som objekt. Hans målningar har visats på flera hyllade utställningar i USA och Europa och i juni 2012 öppnades en stor utställning på Crocker Art Museum i hans hemort Sacramento på den amerikanska västkusten, den första stora retrospektiven av hans konst i USA.

372

MEL RAMOS USA 1935-1972 ”RED FOX” Signerad Mel Ramos och daterad 1971 a tergo. Duk 133 x 152,5 cm. Proveniens: Galleri Östergren, Malmö. ”RED FOX”. Signed Mel Ramos and dated 1971 on verso. Canvas 133 x 152.5 cm. Buyers will be charged an import VAT of 12% in addition to the buyer’s premium, on the hammer price. € 349.700–407.950 / SEK 3.000.000–3.500.000

373-379 Utgår.


219


380

380

dellerna med stark koppling till den samtida rockkulturen som påverkade en hel generation och förändrade ungdomskulturen. ”Andrea” är vid första anblicken utmanande med sina röda läppar och blottade bröst, men i blicken finns något skyggt. Stanley låter hennes hand hålla i halsbandet, en gest som skapar ett motsägelsefullt uttryck och för betraktaren bort från det första intrycket av en utmanande pornografisk bild. ”Andrea” är ett porträtt av en av modellerna på konstskolan och skildrar Stanleys samtid på 1980-talet.

ROBERT STANLEY USA 1932-1997 ”ANDREA” Signerad R. Stanley och daterad mars -88. Duk 188 x 165 cm. Robert (Bob) Stanley räknas till de amerikanska popkonstnärerna som på 1950-talet började sin karriär med figurativt måleri som skildrade det samtida livet i Amerika. På 1960-70-talen började han hämta sina motiv från svartvita fotografier som han manipulerade och förstorade på monumentala dukar i starka färger.

220

Stanley som var född i Yonkers, New York utbildade sig vid Oglethorpe University i Atalanta, Columbia University i New York, High Museum Art School i Atalanta och The Brooklyn Museum of Art School i Brooklyn. Han hade sin första soloutställning 1963 i USA som sedan kom att följdas av otaliga utställningar under hela hans liv på museum och gallerier i USA, Tyskland, Spanien, Italien, England. Whitney Museum och Art Institute of Chicago hade under hans levnad flera stora utställningar med verk av Stanley.

Robert Stanleys verk finns bl a representerade i samlingarna på Metropolitan Museum of Art och Whitney Museum of American Art i New York, Fogg Museum of Art i Cambridge, MA, The Institute of Contemporary Art, Philadelphia, PA.

Han föredrog att arbeta med akrylfärger och motiven fann han i dagstidningar och i färgstarka magasin, i samma anda som Andy Warhol och Roy Lichtenstein, den senare var hans svåger och kom att påverka Stanley. Under 1960-talet tillkom många monumentala konstverk, ofta med siluettkänsla i två färger, rött och grönt, svart och grått. I slutet av 60-talet övergick han till att använda egna fotografier som förlagor, inspiration fann han i rockvärlden och på sportarenor, men också från pornografin, men framförallt kom han att använda sig av modellstudier, utförda av eleverna på School of Visual Arts i New York där han själv verkade i 16 år. På 1980-talet tillkom en serie med nakenmodeller, monumentala dukar där Stanley med våldsamt expressivt uttryck skildrar mo-

€ 23.350–29.150 / SEK 200.000–250.000

”ANDREA”. Signed R. Stanley and dated -88. Canvas 188 x 165 cm. Buyers will be charged an import VAT of 12% in addition to the buyer’s premium, on the hammer price.

381

ROBERT RAUSCHENBERG USA 1925-2008 UTAN TITEL (HOARFROST) Signerad Rauschenberg och daterad -75. Unik. Blandteknik och collage på tyg, 100 x 72 cm. UNTITLED (HOARFROST). Signed Rauschenberg och dated -75. Unique work. Mixed media on silk fabric (collage & solvent transfer), 100 x 72 cm. € 46.650–69.950 / SEK 400.000–600.000


381

221


382

ANDREAS GOLDER Ryssland Född 1979 ”MACHT NUR WEITER SO” Signerad och daterad Berlin 08/2006 a tergo. Duk 50 x 40 cm. Proveniens: Klara Wallner Galerie, Berlin. ”MACHT NUR WEITER SO”. Signed and dated Berlin 08/2006 on verso. Canvas 50 x 40 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

383

SAM SALISBURY USA Född 1977 ”UNTITLED (SELF PORTRAIT)” Signerad Sam Salisbury och daterad 2008 a tergo. Duk uppfäst på pannå 35 x 27 cm. Proveniens: Marc Jancou Contemporary, New York. ”UNTITLED (SELF PORTRAIT)”. Signed Sam Salisbury and dated 2008 on verso. Oil on canvas laid down on panel 35 x 27 cm. € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

384

382

JACOB DAHLGREN Född 1970 ”PEINTURE ABSTRAITE (MEDIUM) NUMÉRO CINQUANTE-HUIT” Signerad Jacob Dahlgren och daterad 2002 a tergo. Akryl på MDF 40 x 50. Proveniens: Galleri Charlotte Lund, Stockholm. SAK:s konstlotteri 2005, vinst nr 37. ”PEINTURE ABSTRAITE (MEDIUM) NUMÉRO CINQUANTEHUIT”. Signed Jacob Dahlgren and dated 2002 on verso. Acrylic on MDF board 40 x 50 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

385

MARTIN JACOBSON Född 1978 ”KONSTNÄR” Signerad a tergo enligt etikett. Tusch på papper, 70 x 100 cm. Proveniens: Andréhn-Schiptjenko, Stockholm. Utställd: Andréhn-Schiptjenko, Stockholm, 16 februari - 30 mars, 2008. Venedigbiennalen, ”The Collector”, Danska paviljongen, 7 juni - 22 november 2009. ”KONSTNÄR” (THE ARTIST). Signed on verso according to label. Ink on paper 70 x 100 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

383

386

SLAWOMIR ELSNER Polen Född 1976 ”PANORAMA” Signerad Slawomir Elsner och daterad 2006 a tergo. Duk 60 x 65 cm. Proveniens: Galerie Gebr. Lehmann, Dresden. ”PANORAMA”. Signed Slawomir Elsner and dated 2006 on verso. Canvas 60 x 65 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

387

TONY MATELLI USA Född 1971 ”TOTAL TORPOR, MAD MALAISE” Signerad T.M. och daterad 2003. Ink jet, sillikon, blyerts, gesso på papper, 33 x 48 cm. Proveniens: Andréhn - Schiptjenko, Stockholm

384

”TOTAL TORPOR, MAD MALAISE”. Signed T.M and dated 2003. Ink jet, silicon, pencil and gesso on paper, 33 x 48 cm. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

222


385

386

387

223


KOMPISAR FRÅN FÖRR När Latin Kings skiva ”Välkommen till förorten” kom ut 1994 slog den ner som en bomb i svenskt musikliv. Egentligen borde det inte alls ha varit någon överraskning - hiphopen var en väletablerad musikgenre i USA och likaså i stora delar av världen. Men med Latin Kings blev det som att dra in andan med frisk luft. Det var uppenbart: att rappa på svenska hade aldrig låtit bättre, hårdare eller mer tajmat än så. Karin Mamma Anderssons målning från 1996 har samma titel som genombrottsskivans hit: ”Kompisar från förr”. Släktskapet med det stockholmska hiphop-bandet är kanske långsökt. Men ändå inte. Att växa upp i periferin och - utan att veta ordet av - befinna sig i centrum, fundera över resan och minnas vännerna från färden, är något som slår an en ton oavsett om avresepunkten är Luleå eller förorten Rinkeby. De tre väninnorna, klädda i tafatta klänningar med vag anknytning till sextiotal, far med hastighet nedåt (se flickornas hår som rör sig uppåt likt ljuslågor!). Bildrummet är som ett schakt, ett kaninhål ner i en okänd värld. Trots farten och den osäkra landningen tycks flickorna vara vid gott mod. Förtröstan - det kommer att gå bra! Måleri av Mamma Andersson från den här tiden kännetecknas motiviskt dels av närmast förundrade och inlevelsefulla skildringar av små barn (bl.a. hennes egna) och dels av existentiella teman, som i det här verket. Att färdas, att våga släppa taget

224

och ha modet att trampa på trots osäker terräng. Eller som i ”Kompisar från förr” - ingen terräng alls. Karin Mamma Andersson tog ett kliv i måleriet som knappast någon trodde var möjligt i mitten av nittiotalet. Med ett beundransvärt tunnelseende i förhållande till det målerifientliga konstklimatet, vidhöll hon ett klarsynt och hungrigt förhållningssätt till såväl svenska 1900-talsmästare som Brueghel och Goya. Ur detta föddes något som alla tycks ha väntat på utan att veta om det. Idag älskas hennes kärva och drömska verk inte bara i Sverige, utan även många många mil bort från Luleå.

387A KARIN MAMMA ANDERSSON Född 1962 ”KOMPISAR FRÅN FÖRR” Signerad Mamma Andersson och daterad 1996 a tergo. Pannå 122 x 86 cm. ”KOMPISAR FRÅN FÖRR” (FRIENDS FROM THE PAST). Signed Mamma Andersson and dated 1996 on verso. Panel 122 x 86 cm. (d) € 139.900–174.850 / SEK 1.200.000–1.500.000


225


387B

387C

387B EMMA ÅKERMAN Född 1976

389

MATT LEINES USA Född 1980

”VILLAGE OF THE SWEDISH LESBIAN LUMBERJACKS”

”YOUNG LIONS”

Signerad EÅ. Akvarell 59 x 45,5 cm.

Utförd 2006. Akvarell och tusch på papper 33 x 41 cm.

Utställd: Bukowskis Auktioner AB, Stockholm, ”Hem och ursprung”, 9 september - 1 oktober 2010.

Proveniens: Loyal Gallery, Stockholm. Utställd: Loyal Gallery, ”Young Lions”, 1 september - 8 oktober 2006.

”VILLAGE OF THE SWEDISH LESBIAN LUMBERJACKS”. Signed EÅ. Watercolour 59 x 45,5 cm. (d)

”YOUNG LIONS”. Executed in 2006. Watercolour and ink on paper 33 x 41 cm.

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

387C EMMA ÅKERMAN Född 1976

390

NAHUEL VECINO Argentina Född 1977

”RYTTAREN”

UTAN TITEL

Signerad EÅ. Utförd 2010. Akvarell 60 x 47 cm.

Signerad Nahuel Vecino och daterad 2007 a tergo. Duk 159 x 90 cm.

Utställd: Crystal, Stockholm, ”16 Sisters”, 18 november – 18 december 2010.

UNTITLED. Signed Nahuel Vecino and dated 2007 on verso. Canvas 159 x 90 cm.

”RYTTAREN” (THE RIDER). Signed EÅ. Executed 2010. Watercolour 60 x 47 cm.

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

(d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

391

GAVIN TREMLETT Storbritannien Född 1977 ”TOBY” Signerad Gavin Tremlett och daterad 2006 a tergo. Duk 91 x 65,5 cm. Proveniens: Chung King Project, Los Angeles. Utställd: Chung King Project, Los Angeles, ”Icons”, 2006. ”TOBY”. Signed Gavin Tremlett and dated 2006 on verso. Canvas 91 x 65.5 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

392 - 393 Utgår.

226


389

391

390

227


394

BJÖRN WESSMAN Född 1949 ”VITTRAS” Signerad Björn Wessman och daterad 1986-87 a tergo. Duk 200 x 240 cm. Proveniens: Galleri Leger, Malmö ”VITTRAS”. Signed Björn Wessman and dated 1986-87 on verso. Canvas 200 x 240 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

395

MAX BOOK Född 1953 ”DETOUR” Signerad Max Book och daterad 2007 a tergo. Pannå 60 x 90 cm. Proveniens: Galerie Leger, Malmö. Utställd: Galerie Leger, Malmö, ”Enstöring A till Ö”, 31 augusti - 26 september 2007.

394

”DETOUR”. Signed Max Book and dated 2007 on verso. Panel 60 x 90 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

396

CARL JOHAN DE GEER Född 1938 ”TILL MINNE AV FARMORS KUSIN NR 2” Signerad Carl Johan De Geer och daterad 2006. Blandteknik på duk 88 x 135 cm. Proveniens: Galleri Stefan Larsson, Uppsala Den Döende Amerikanaren eller Minnet av farmors kusin En utmattad Gert Fylking ligger i en soffa nedanför min pastisch på Dardels ”Den döende dandyn”. Mitt i målningen har jag satt in bilen Gert hade 1988 men snart skulle mista, en Plymouth 77:a. Tapetens bumerangmönster är målat med en schablon jag skurit ut i kartong. På bordet ligger den lilla kornett jag spelat hellre än bra på under Blå Tågets konserter. Rummet är en filmscenografi. I filmen kördes Gerts bil nedför ett stup.

395

Min farmor Brita De Geer (f. Dardel) var kusin med Nils Dardel. Jag har ett fotografi från sent 1800-tal där de är i tonåren och sitter bredvid varandra på en trappa. På översta våningen i Wennergren Center finns en gobeläng, ”Svarta Diana”, vävd av Elsa Gullberg efter en förlaga av Nils Dardel till Stockholmsutställningen 1930. En krigisk kvinna leder en armé av lejon, elefanter, zebror, ormar och apor. De senare bildar en ornamental inramning i samverkan med en blekviolett bård. Gobelängen blev inte färdig i tid och visades inte 1930. Den kom senare at ägas av familjen Wennergren. Jag besökte Elsa Gullbergs dotter en gång. Hon visade mig de provbitar som vävdes 1929 och jag njöt av att hålla i dem. 2005 hade jag fått bilden av scenografin överfört till tyg. Med hjälp av penslar och akrylfärg kunde jag knyta ihop Dardels dandy, Fylkings Plymouth och aporna i Gullberg/Dardels ”Svarta Diana”. I mina ögon är bilden nu en gobeläng.

396

Carl Johan De Geer februari 2006 ”TILL MINNE AV FARMORS KUSIN NR 2” (IN MEMORY OF MY GRANDMOTHER’S COUSIN NO 2”. Signed Carl Johan De Geer and dated 2006. Mixed media on canvas 88 x 135 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

397

LENA CRONQVIST Född 1938 ”STYVMORSVIOLER” Signerad Lena Cronqvist och daterad 1971. Duk 21 x 24 cm. ”STYVMORSVIOLER” (STEPMOTHER VIOLET). Signed Lena Cronqvist and dated 1971. Canvas 21 x 24 cm. (d)

397

228

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000


398

398

399

ANDERS WIDOFF Född 1953 ”HÖGTID” Signerad Widoff och daterad -90 a tergo. Olja och blandteknik på duk 190 x 125 cm. Proveniens: Inköpt på Galerie Leger, Malmö, 1990. Utställd: Galleri Leger, Malmö, 1990. ”HÖGTID” (FEAST). Signed Widoff and dated -90 on verso. Oil and mixed media on canvas 190 x 125 cm. (d) € 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

399

PETER DAHL Född 1934 ”MANNEKÄNGERNA” Signerad Peter Dahl och daterad -67. Duk 100 x 80,5 cm. ”MANNEKÄNGERNA” (THE MANNEQUINS). Signed Peter Dahl and dated -67. Canvas 100 x 80.5 cm. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

400

400

LENA CRONQVIST Född 1938 UTAN TITEL Signerad L. Cronqvist och daterad -87. Duk 46 x 54 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. UNTITLED. Signed L. Cronqvist and dated -87. Canvas 46 x 54 cm. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

229


402

401

401

ERNST BILLGREN Född 1957 ”BUDBÄRAREN” Signerad EB och numrerad 90/100. Utförd 2001. Brons, delvis bemålad. Höjd 31, bredd 26 och djup 28 cm. Höjd inklusive träsockel 42 cm. ”BUDBÄRAREN” (MESSENGER). Signed EB and numbered 90/100. Executed in 2001. Bronze, partly painted. Height 31, width 26 and depth 28 cm. (d) € 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

402

ROGER RISBERG 1956-2011 ”RÖKANDE PRINSESSA” Signerad RR. Utförd 1998. Tusch på papper 29,5 x 21 cm. Proveniens: Galerie Bel ’Art, Stockholm. ”RÖKANDE PRINSESSA” (SMOKING PRINCESS). Signed RR. Executed in 1998. Ink on paper 29.5 x 21 cm.

403

(d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

403

MICAELA DAHLBERG Född 1977 UTAN TITEL Signerad Micaela Dahlberg och daterad 2004 a tergo. Pannå 95 x 109,5 cm. Proveniens: Examensutställningen Konstakademien, Stockholm, 2005. UNTITLED. Signed Micaela Dahlberg and dated 2004 on verso. Panel 95 x 109.5 cm. (d) € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

404

SUZANNE NESSIM Född 1944 ”SCHACKDROTTNINGEN” Signerad S. Nessim och daterad -70. Duk 60 x 55 cm. ”SCHACKDROTTNINGEN” (QUEEN OF CHESS). Signerad S. Nessim and dated -70. Canvas 60 x 55 cm. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

404

230


405

405

406

JARL INGVARSSON Född 1955 UTAN TITEL Signerad Jarl Ingvarsson J.I a tergo. Duk 95 x 71 cm. UNTITLED. Signed Jarl Ingvarsson J.I on verso. Canvas 95 x 71 cm. (d) € 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

406

LARS ENGLUND Född 1933 AQUARELIEF

407

Signerad Lars Englund och daterad -75 a tergo. Polykrom plast-relief 61 x 52 cm. AQUARELIEF. Signed Lars Englund and dated -75 on verso. Poly chrome plastic relief 61 x 52 cm. (d) € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

407

LARS ENGLUND Född 1933 AQUARELIEF Polykrom plast-relief. Längd 34, bredd 28 cm. AQUA RELLIEF. Polykrom plastic relief. Length 34, width 28 cm. (d) € 600–700 / SEK 5.000–6.000

408

OLLE ÄNGKVIST 1922-2006 ”MANDALA I” Signerad Olle Ängkvist och daterad -95 a tergo. Duk uppfäst på pannå 122 x 122 cm. Proveniens: Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm. ”MANDALA I”. Signed Olle Ängkvist and dated -95 on verso. Canvas laid down on panel 122 x 122 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

408

231


409

ULF RAHMBERG Född 1935 ”GODNATT JORD” Monogramsignerad och daterad 1989 a tergo. Duk 200 x 180 cm. Proveniens: Galleri Sweger, Stockholm. Fredrik Roos samling. Därefter i privat samling. Litteratur: Ola Åstrand (red.), ”Ulf Rahmberg- Lustarnas trädgård och civilisationens nedräkning”, 2012, avbildad helsida sid 121. Det rör sig alltid i Ulf Rahmbergs bilder, det finns stora figurer, maskiner och små människogestalter som kryper runt på varandra så att bilderna blir till ett myller av olika små berättelser. Ulf Rahmbergs bildvärld verkar ha mycket gemensamt med Goyas fantastik. I slutet av 1950-talet framträdde Rahmberg med ett expressionistiskt protestmåleri av antikapitalistisk och antiklerikal karaktär. Med åren har Rahmberg blivit en surrealistisk visionär med bildsviter som för tankarna till Munchs ”Livsfris” eller Roberto Mattas gräshoppsliknande robotar som torterar varandra och förenas i erotiska fantasier. Ofta kretsar Rahmbergs bilder

232

kring födelsen, döden och miljön och livet på jorden. Rahmberg utforskar var vi, mänskligheten är på väg, ett tema som idag är mer aktuellt än någonsin. Scenerna är på sitt alldeles egna sätt realistiskt framställda, fyllda av klurigheter som kräver lite tålamod att upptäcka. Rahmbergs bilder är inte ett resultat av ett grupptänkande utan en privat och medveten reaktion inför världen och dess vedermödor. Med ”Godnatt Jord”, utförd 1989, fortsätter konstnären sin frågeställning om vart vi är på väg. Moder Jord är till bredden fylld av miljöfarliga gifter som hotar hennes framtida existens och människan, symboliserad av ett benrangel, lämnar henne som en Mary Poppins och ger sig ut i oändligheten. Ulf Rahmberg är fortsatt nyskapande i 1960-talets uppbrottsanda och hans sätt att blanda finkultur med popkultur gör hans budskap både personligt och politiskt. ”GODNATT JORD” (GOOD NIGHT EARTH). Signed with monogram and dated 1989 on verso. Canvas 200 x 180 cm. (d) € 46.650–58.300 / SEK 400.000–500.000


410

412

410

411

413

KJARTAN SLETTEMARK 1932-2008

414

413

NIXON

LENA SVEDBERG 1946-1972 NARKOTIKAN TOG HANS LIV

Signerad Kjartan. Blandteknik och collage på papper 59 x 49 cm.

Signerad Lena Svedberg och daterad -69. Blandteknik 49,5 x 67 cm.

Proveniens: Galleri Stefan Larsson, Uppsala

NARCOTIC TOOK HIS LIFE. Signed Lena Svedberg and dated -69. Mixed media 49.5 x 67 cm.

NIXON. Signed Kjartan. Mixed media and collage on paper 59 x 49 cm.

(d)

(d)

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

€ 600–850 / SEK 5.000–7.000

414 411

KJARTAN SLETTEMARK 1932-2008

”S:TA THÉRÈSE AV LISIEUX”

NIXON

Signerad Hillersberg och daterad -89. Duk 102 x 67 cm.

Signerad Kjartan. Blandteknik och collage på papper 59 x 49 cm.

Utställd: Galerie Moderne, Stockholm, 1990.

Proveniens: Galleri Stefan Larsson, Uppsala NIXON. Signed Kjartan. Mixed media and collage on paper 59 x 49 cm. (d) € 600–850 / SEK 5.000–7.000

412

LARS HILLERSBERG 1937-2004

KJARTAN SLETTEMARK 1932-2008 NIXON

Thérèse av Lisieux (1873 - 1897) tillhörde karmelitorden och helgonförklarades 1925 av påven Pius XI. Thérèse är känd för sin ”lilla väg”. Hon insåg att det inte krävdes heroiska insatser för att uttrycka sin kärlek till Gud, utan levde sitt liv med en strävan att göra gott för andra och med övertygelsen att stora gärningar även kan utföras i det lilla och det vardagliga. Texten i den aktuella målningen anspelar på alla sysslor som finns att utföra i ett hem, och att det är svårt att finna tid till dem. Thérèse tankar är välkända idag tack vare henne andliga memoarer, ”L’histoire d’une âme” vilka utgavs postumt ett par år efter hennes död.

Signerad Kjartan och daterad -88. Blandteknik och collage, 69 x 53 inklusive pleximontering.

”S:TA THÉRÈSE AV LISIEUX”. Signed Hillersberg and dated -89. Canvas 102 x 67 cm.

Proveniens: Galleri Engström, Stockholm.

(d)

NIXON. Signed Kjartan and dated -88. Mixed media and collage, 69 x 53 cm including plexiglass.

€ 7.000–9.350 / SEK 60.000–80.000

(d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

233


415

415

FERNANDEZ ARMAN Frankrike 1928-2005 ”LA NUIT DE CHASSEUR” Signerad Arman och daterad 1961 a tergo. Blandteknik på pannå 33 x 86 cm. Proveniens: Galerie Cavalero, Cannes. ”LA NUIT DE CHASSEUR”. Signed Arman and dated 1961 on verso. Mixed media on panel 33 x 86 cm. (d) € 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

416

Utgår.

417

LOUIS LE BROCQUY Irland Född 1916 ”STUDY TOWARDS AN IMAGE OF WILLIAM SHAKESPEARE” Signerad Louis Le Brocquy och daterad 1982. Akvarell 60 x 44 cm.

417

Utställd: Galerie Jeanne Bucher, Paris, ”Louis le Brocquy, études vers une image de William Shakespeare”, oktober 1982. Gimpel-Hanover + André Emmerich Galerien, Zürich, 22 januari - 19 februari 1983. Gimpel Fils Gallery, London, maj 1983. ”STUDY TOWARDS AN IMAGE OF WILLIAM SHAKESPEARE”. Signed Louis Le Brocquy and dated 1982. Watercolour 60 x 44 cm. (d) € 14.600–17.500 / SEK 125.000–150.000

234


418

FERNANDEZ ARMAN Frankrike 1928-2005 VIOLIN BRISÉ Signerad Arman. Utförd 1970. Violin i plexiglas 25 x 25 x 25 cm. Arman Studio Archive nummer: APA# 8208.70.037 VIOLIN BRISÉ. Signed Arman. Executed 1970. Inclusion (pieces of violin in plexi glass) 25 x 25 x 25 cm. (d) € 23.350–26.250 / SEK 200.000–225.000

235


422

419

419

HELMUT MIDDENDORF Tyskland Född 1953 ”STADTKOPF” Signerad Middendorf. Blandteknik på papper 98,5 x 68,5 cm. ”STADTKOPF”. Signed Helmut Middendorf. Mixed media on paper 98.5 x 68.5 cm. (d) € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

420

CÉSAR BALDACCINI Frankrike 1921-1998 ”DRAPEAU SUÉDOIS” Signerad César. Blandteknik och collage 60 x 50 cm. Proveniens: Galleri GKM, Malmö. Utställd: Galleri GKM, Malmö, ”Hommage à César”, 1988. Kopia av certifikat från konstnären medföljer. ”DRAPEAU SUÉDOIS”. Signed César. Mixed media and collage 60 x 50 cm. (d) € 5.850–7.000 / SEK 50.000–60.000

421 422

Utgår.

FERNANDEZ ARMAN Frankrike 1928-2005 ”LONG TIME PARKING” Signerad Arman och numrerad 4/100. Förgylld brons. Höjd 22, bredd 9, djup 8,5 cm. Arman Archive Number: APA# 8401.86.017

420

”LONG TIME PARKING”. Signed Arman and numbered 4/100. Gilded bronze. Height 22, width 9, depth 8.5 cm. (d) € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

236


423

CÉSAR BALDACCINI Frankrike 1921-1998 COMPRESSION Signerad César. Numrerad EA 2/2. Utförd 1976. Guldpatinerad brons. Höjd 48, längd 27, bredd 27 cm. Proveniens: Gallery Bon Low, New York. Litteratur: Pierre Restany, ”César”, 1988, avbildad sid 43. Upplaga 8 exemplar samt 2 EA och 2 HC. Arkiv Durand-Ruel Nr 2231. COMPRESSION. Signed César. Numbered EA 2/2. Executed in 1976. Gold patinated bronze 48 x 27 x 27 cm. (d) € 14.600–17.500 / SEK 125.000–150.000

237


DESIGN


ETT SAMARBETE MELLAN BUKOWSKIS – NUTIDA SVENSKT SILVER – STIFTELSEN TESKEDSORDEN Under våren 2012 inbjöd Nutida Svenskt Silver sina namnkunniga silversmeder att skapa skedar för Teskedsorden att auktioneras ut av Bukowskis i ett unikt samarbete. De utvalda skedarna visar på en intressant variation i material, form och karaktär. Material som mässing, trä, gummi och silver har gett dem ett personligt utseende och de upplevs som individer. Tillverkade i silver som i antika bestick, tråd, plåt och apostlaskedar och som har täljts, borrats, varligt valsats, lötts och smitts fram. Tillsammans talar de om för oss att vi är olika och att det är roligt att vara tillsammans. Smederna fick förhålla sig till temat ”Sked” med maxmåttet 20 cm, använda sig av valfritt material och hålla produktionskostnaden under summan 2 500 kr. Teskedsorden grundades år 2006, inspirerad av den israeliske förfat-

424

426

240

taren Amos Oz bok Hur man botar en fanatiker och har sedan dess samlat en entusiastisk skara anhängare och genomfört ett flertal uppskattade projekt. Stiftelsen arbetar ideellt och finansierar verksamheten genom donationer och sponsorer. Teskeden är Teskedsordens symbol och en symbol för handling. Amos Oz menar att den människa som vill släcka en eld hämtar en hink vatten och öser över elden. Om hon inte har någon hink tar hon ett glas och om hon inte hittar ett glas tar hon en tesked och gemensamt kan vi släcka elden. Teskedsorden arbetar för ökad tolerans och respekt människor emellan och har som sitt motto För tolerans Mot fanatism. Utöver ersättningen till silversmederna går hela behållningen av auktionen till Teskedsordens verksamhet. Reklambyrån Super Tuesday har sponsrat projektet med displayerna"

425

427


424

LARS HÅKANSSON, HELENE LINDHOLM, ERIK TIDÄNG, ÅSA HALLQVIST, ANNE-MARIE BERNHARDT, box med 5 teskedar för Tedskedsorden, Stock-

426

HUBERT HYDMAN, MAKI OKAMOTO, TOBIAS BIRGERSSON, ANNIKA DAEVEL, box med fyra teskedar för Tedskedsorden och Nutida Svenskt Silver, Stockholm 2012. Box med blå fond av Designbyrån Super Tuesday Hubert Hydman visar med sitt verk hur mycket sked man får för den anvisade summan 2.500 kronor. Maki Okamoto; ”Ett redskap bestående av en liten, grund skål på ett skaft. Jag leker med formen av skeden. Vad kan en sked vara, annat än en sked? De var skedar, och nu blev de något mer, men är fortfarande skedar.” Tobias Birgersson: Annika Daevel: ”Jag tycker mycket om själva smidandet när jag arbetar, därför valde jag att göra en helsmidd silversked, utifrån en plans. Skeden är enkel och tidlös, stram men med en organisk känsla, det långa slanka skaftet avslutas med en varierad lätt fasettering av hammaren, skopans form möter skaftet med en markerad linje för att få en förstärkning av formen och fånga upp ljuset.”

holm 2012, box, grön fond, komponerad av Designbyrån Super Tuesday. Lars Håkansson; ”Fågeln har funnits i bakhuvudet sedan en tid tillbaka och den fann sin plats när inbjudan kom från Teskedsorden. För mig har fågeln ett symbolvärde i detta sammanhang.” Erik Tidäng, Åsa Hallqvist: ”Min sked är en lek med form och funktion i silver. Jag tycker om att upptäcka till synes enkla former genom att se vad som händer då jag vrider, smider och böjer metallen. I mötet mellan skaft och skedblad sker en spännande övergång. Ytan har fått en sidenmatt struktur som förstärks genom de kontrasterande blanka kanterna. Viktigt för mig är föremålets förhållande till kroppen, att smycket är behagligt att bära eller att skeden vilar skönt i handen.” A project comprising five tea-spoons by Lars Håkansson, Helena Lidholm, Erik Tidäng, Åsa Hellqvist, Ann-Marie Bernhardt (d)

A project comprising four tea-spoon by Hubert Hydman, Maki Okamoto, Tobias Birgersson, Annika Daevel for Teskedsorden

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

(d)

425

PETRONELLA ERIKSSON, MAKI OKAMOTO, LARS HÅKANSSON, HELENA SANDSTRÖM, ANNIKA DAEVEL för Tedskedsorden och Nutida Svenskt Silver, box med fem teskedar, Stockholm 2012, box, rosa fond, komponerad av Designbyrån Super Tuesday. Petronella Eriksson: ”Träd är så vackra. Varje individ är sin egen estetiska personlighet, men det finns mönster. Både de mönster som säger att detta är en asp, och de som säger detta är ett träd. När jag har tid att bara se så tittar jag på träd, när jag har tid att bara tillverka blir det skedar som den här. Människor är vackra. varje individ är sin egen personlighet, men det finns mönster. Både mönster som säger; - Jag är från Pakistan, och mönster som säger; - Jag är människa!” Maki Okamoto: ”Ett redskap bestående av en liten, grund skål på ett skaft. Jag leker med formen av skeden. Vad kan en sked vara, annat än en sked? De var skedar, och nu blev de något mer, men är fortfarande skedar.” Lars Håkansson: ”Fågeln hade funnits i bakhuvudet sedan en tid tillbaka och den fann sin plats när inbjudan kom från Teskedsorden. För mig har fågeln ett symbolvärde i detta sammanhang.” Helena Sandström: ”Symboler är viktiga. En symbol kan vara något att samlas kring, något att hänga upp kraft och engagemang på. Det här är en symbolisk sked, som vill påminna om teskedsordens uppdrag; att verka för tolerans och mot fanatism. Som vill påminna om Amos Oz ord så länge vi är tillräckligt många som gör det. Så länge vi gör det tillsammans, räcker det med en tesked vatten var.” Annika Daevel: ”Jag tycker mycket om själva smidandet när jag arbetar, därför valde jag att göra en helsmidd silversked, utifrån en plans. Skeden är enkel och tidlös, stram men med en organisk känsla, det långa slanka skaftet avslutas med en varierad lätt fasettering av hammaren, skopans form möter skaftet med en markerad linje för att få en förstärkning av formen och fånga upp ljuset.”

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

427

LARS HÅKANSSON, HELENA SANDSTRÖM, ANNE-MARIE BERNHARDT, MAKI OKAMOTO box med 4 teskedar för Tedskedsorden, Stockholm 2012, box, gul fond, komponerad av Designbyrån Super Tuesday. Lars Håkansson: ”Fågeln hade funnits i bakhuvudet sedan en tid tillbaka och den fann sin plats när inbjudan kom från Teskedsorden. För mig har fågeln ett symbolvärde i detta sammanhang.” Helena Sandström:”Symboler är viktiga. En symbol kan vara något att samlas kring, något att hänga upp kraft och engagemang på. Det här är en symbolisk sked, som vill påminna om teskedsordens uppdrag; att verka för tolerans och mot fanatism. Som vill påminna om Amos Oz ord så länge vi är tillräckligt många som gör det. Så länge vi gör det tillsammans, räcker det med en tesked vatten var.” Anne-Marie Bernhardt; Maki Okamoto:”Ett redskap bestående av en liten, grund skål på ett skaft. Jag leker med formen av skeden. Vad kan en sked vara, annat än en sked? De var skedar, och nu blev de något mer, men är fortfarande skedar.” A project comprising four tea-spoons by Lars Håkansson, Helena Sandström, Anne-Marie Bernhardt, Maki Okamoto (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

A project comprising five tea-spoons by Lars Håkansson, Helena Lidholm, Erik Tidäng, Åsa Hellqvist; for ’Teskedsorden’ (d) € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

241


428

428

429

429

GRETA MAGNUSSON GROSSMAN, golvlampa, Bergboms, Malmö 1950-tal, modell G-33. Lackerad metall i vinrött och vitt, märkt invändigt G - 33 - BERGBOM - MAX 25W. Höjd 124 cm. Smärre slitage.

430

GRETA MAGNUSSON GROSSMAN, golvlampa, Bergboms, Malmö 1950-tal, modell G-33. Lackerad metall i vinrött och vitt, märkt invändigt G - 33 - BERGBOM - MAX 25W. Höjd 124 cm. Skruv vid gångjärn saknas, slitage.

Modellen tillverkades även av den amerikanska tillverkaren Ralph O. Smith, då under namnet ”Grasshopper”.

Modellen tillverkades även av den amerikanska tillverkaren Ralph O. Smith, då under namnet ”Grasshopper”.

A Greta Magnusson Grossman ’Grasshopper’ floor lamp, Bergboms, Malmö, model G-33.

A Greta Magnusson Grossman ’Grasshopper’ floor lamp, Bergboms, Malmö, model G-33.

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

GRETA MAGNUSSON GROSSMAN, golvlampa, Bergboms, Malmö 1950-tal, modell G-33. Lackerad metall i vinrött och vitt, märkt invändigt G - 33 MAX 25 W. Höjd 124 cm. Smärre slitage och buckla. Modellen tillverkades även av den amerikanska tillverkaren Ralph O. Smith, då under namnet ”Grasshopper”. A Greta Magnusson Grossman burgundy red lacquered ’Grasshopper’ floor lamp, Bergboms, Sweden 1950’s. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

242

430


431 433

431

STIG LINDBERG, utegrill, Gustavsberg 1950-tal. Emaljerad, dekor i svart, rött och brunt. Höjd 226 cm. Skador. A Stig Lindberg enamelled grill, Gustavsberg, Sweden 1950’s. € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

432

STIG LINDBERG, bord, Triva-serien, Nordiska Kompaniet, 1950-tal. Benställning av ek, emaljskivan med dekor i olika blå och turkos nyanser samt svart, signerad Stig L Bordet av ek ritat av David Rosén Märkt med metallbricka AB Nordiska Kompaniet STOCKHOLM MADE IN SWEDEN. Längd 125, bredd 50 cm, höjd 47 cm. Något rankt. A Stig Lindberg enamel top oak table, Nordiska Kompaniet, Stockholm 1950’s. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

433

HENRIK THOR-LARSEN, fåtölj, ”Ovalia”, Torlan, Staffanstorp, 1960-tal. Vit glasfiberarmerad plast, lejongul klädsel med kuddar av nylonvelour, högtalare. Rund fot av blankpolerad aluminium. Höjd 130 cm. Smärre repor och slitage.

432

Modellen formgiven år 1968. A Henrik Thor-Larsen ’Ovalia’ easy chair by Torlan, Sweden 1960’s. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

243


434

434

435

JONAS BOHLIN, stol, ”Sto”, Stockholm 1990. Järn och ek. Signerad STO EA 5/7 JONAS BOHLIN. Höjd 95 cm. Anlupen yta, smärre fuktfläckar.

436

437

A Jonas Bohlin oak and iron chair, ’Sto’, Stockholm 1990.

A pair of Mats Theselius moose leather armchairs ’Älgskinnsfåtöljen’, Källemo Sweden 1991.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

435

(d)

JOHN KANDELL, skåp, ”Solitär”, Källemo, 1980-tal.

€ 9.350–11.700 / SEK 80.000–100.000

Obehandlad mahogny, inredning med hyllplan. Brännstämplat JK. Bredd 20,5 cm, djup 29 cm, höjd 202 cm. Smärre fläckar. Modellen formgiven år 1981.

438

Modellen formgiven år 2002 och tillverkad i endast 1 exemplar. Samtidigt togs fram ett antal olika bord och sideboard som resulterade i en modell för serieproduktion, bordet Herbarium.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

MATS THESELIUS, vikskärm, ”Rörligt Objekt”, Källemo, efter 1989 Grönpatinerad koppar, fyrdelad, en sida med punktdekor. Signerad och numrerad MT 23/100. Höjd 188 cm, bredd 4 x 48 cm. Modellen formgiven år 1989 och finns utförd i patinerad koppar i en begränsad upplaga samt i aluminium. Denna gröna patina torde vara mycket sällsynt.

MATS THESELIUS, hylla/sideboard, Källemo 2002, unik. Gråmålad plåt, glas och ek. Mått 197 x 30 cm, höjd 84,5 cm Smärre slitage, glasskivan med repa.

A John Kandell mahogany ’Solitär’ cabinet, Källemo, Sweden 1980’s.

436

MATS THESELIUS, ”Älgskinnsfåtöljen”, ett par, Källemo 1991. Etsad plåt, karmar i mörkbetsad bok, sits och rygg klädda i älgskinn. Märkt ÄLGSKINNSFÅTÖLJ MATS THESELIUS 1991 48/360 respektive 51/360 KÄLLEMO SWEDEN.

A unique Mats Theselius shelf/sideboard for Källemo, Sweden 2002. (d) € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

439

MATS THESELIUS, skrivbord, ”Herbarium”, Källemo.

A Mats Theselius copper room divider with a green patina, Källemo Sweden post 1989.

Glasskiva, underrede i lackerat stål. Utdragbar lådkassett. Höjd 73 cm, width 150 cm, djup 73 cm. Visst slitage.

(d)

Modellen formgiven år 2003.

€ 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

A Mats Theselius ’Herbarium’ lacquered steel and glass top desk, Källemo, Sweden. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

244


437

438

439

245


440

JONAS BOHLIN, skåp ”Slottsbacken”, Källemo, Värnamo 1987. Betsad ek och järn, invändigt fem hyllor av glas. På plakett signerad SLOTTSBACKEN av JONAS BOHLIN 1987 för KÄLLEMO-VÄRNAMO-SWEDEN. Produced in 200 ex 1/200 - 200/200 and 10 ex signed 1/X - X/X. Number 121/200 JONAS BOHLIN. Höjd 209 cm, bredd 69,5 cm, djup 37 cm. A Jonas Bohlin ’Slottsbacken’ oak and iron cabinet, Källemo, Sweden 1987. (d) € 14.600–17.500 / SEK 125.000–150.000

246


441

442

444

443

441

MATS THESELIUS, fåtölj ”Järn/Moccafåtöljen”, Källemo 1994. Sidor av mörketsad järnplåt, karm av laserad bok, stoppad sits och rygg klädd i mörkbrun mocka, ben av järn. Märkt med plakett. JÄRN/ MOCCAFÅTÖLJEN Mats Theselius No 311/360 KÄLLEMO AB VÄRNAMO SWEDEN. Smärre fläckar.

443

MATS THESELIUS, karmstol, ”Sven”, Källemo. Stålstativ med formpressad sits och rygg klädd i ljusbrunt skinn. Fläckar. Modellen formgiven år 1998 och tillverkas på beställning. A Mats Theselius ’Sven’ steel and light brown leather armchair, Källemo, Sweden.

Modellen formgiven år 1994. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

A Mats Theselius easy chair ’Järn/Moccafåtöljen’ by Källemo, (d)

442

444

MATS THESELIUS, arbetsstol ”Sheriff”, Källemo AB,

€ 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

efter 2003. Svart skinn, delvis svartlackerad metallstomme på hjul, snurrbar, höj- och sänkbar. Smärre slitage.

MATS THESELIUS, fåtölj, ”Theselius Rex”, Källemo ca 1995. Järn och metallpläterad, sits och rygg av brunt skinn. Signerad THESELIUS REX Mats Theselius No 04/200 KÄLLEMO AB VÄRNAMO SWEDEN. Skinnet med smärre fläckar och slitage.

Modellen formgiven år 2003. A Mats Theselius swivel chair ’Sheriff’ by Källemo, Sweden € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

Modellen formgiven år 1995 med en begränsad upplaga på 200 st. A Mats Theselius armchair ’Theselius Rex’ by Källemo, circa 1995. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

247


445

447

445

JONAS ROOTH, ljuskrona, Kivik. Fem svängda ljusarmar, mittstång i tre etage samt nedre skål med lösa blommor och bladstänger. Höjd 63 cm, diameter ca 70 cm. A Jonas Rooth five light chandelier. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

446

HANS-AGNE JAKOBSSON, takarmatur, Markaryd, 1960-70-tal. Mässing, sexarmad, opakfärgade glasskivor samt violetta glasskärmar. Etikettmärkt. Höjd 96 cm. Smärre nagg och repor. A Hans-Agne Jakobsson brass ceiling lamp, Markaryd Sweden 1960-70’s.

446

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

447

UNO & ÖSTEN KRISTIANSSON, takarmatur, Luxus 1950-tal. Ek, tio armar med vardera kupa i vitt opakt glas. Diameter 110 cm, justerbar höjd, ca 190 cm. Smärre slitage. An Uno & Östen Kristiansson hanging lamp, Luxus, Sweden 1950’s. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

448 448 (24)

KARIN BJÖRQUIST, servisdelar, 24 st, ”Nobelservisen”, Rörstrand. Vitt benporslin med kantdekor i guld. Bestående av 12 mattallrikar (diameter 25,5 cm) och 12 skålar, (diameter 17 cm). Stämplade Rörstrand SWEDEN NOBEL DESIGN KARIN BJÖRQUIST BONE CHINA. (24). A Karin Björquist 24 pcs bone china ’Nobel’ part dinner service, Rörstrand. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

449

GUNNAR CYRÉN, servis, 48 delar ”Nobelservisen”, Orrefors. Bestående av 12 rödvinsglas (höjd 20 cm), 12 vitvinsglas (höjd 18 cm), 12 champagneglas (höjd 12 cm), 12 starkvinsglas (höjd 14 cm). (48) Modellen formgiven år 1991. A Gunnar Cyrén 48 pcs ’Nobel’ glass service, Orrefors.

449 (48)

248

€ 1.400–1.650 / SEK 12.000–14.000


451

452

450

JONAS LINDVALL, byrå, ”Belly Up”, för David Design. Mahogny, Raka sidor och buktande lådfront. Höjd 169 cm, bredd 43 cm, djup 25,5-40 cm.

450

452

Modellen formgiven år 1994.

ARNE RICKARDT, fåtöljer, ett par, ”Pascal” för Dux 2002. Stomme av plexiglas, sits och rygg av plast med synliga stålfjädrar. Etikettmärkta DUX No 019 resp No 036. En med litet slagmärke på vänster armlän.

A Jonas Lindvall mahogany bureau, for David Design.

Modellen formgiven år 2002 och tillverkad i en mindre upplaga.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

A pair of Arne Rickardt armchairs, ’Pascal’, Dux 2002. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

451

ARNE NORELL, fåtöljer, ett par, ”Ari”, Norell. Stomme av matterat stål, stoppad klädsel i ljust skinn, lös nackkudde. Slitage. (2) Modellen formgiven år 1966. A pair of Arne Norell ’Ari’ easy chairs, Norell, Sweden. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

249


453

454

455

453

HANS J WEGNER, fåtölj, ”Bamse”, Hans J Wegner, AP-stolen, Danmark, 1950-tal. Bourgognerött sammetstyg, armlänens avslut och ben av ek. Stämpelmärkt Made in Denmark Designer: Hans J. Wegner A.P. STOLEN Copenhagen. Klädsel med slitage.

454

HANS J WEGNER, fåtölj, ”Bamse”, AP-stolen, Danmark 1950-tal. Brun, möjligen originalklädsel, armlänens avslut och ben av ek. Stämpelmärkt Made in Denmark Designer: Hans J. Wegner A.P. STOLEN Copenhagen. Smärre slitage, klädsel något blekt.

Litteratur: Johan Møller Hansen, ”Wegner- en dansk møbelkunstner”, 1965, sid 70.

Litteratur: Johan Møller Hansen, ”Wegner- en dansk møbelkunstner”, 1965, sid 70.

Modellen formgiven år 1954.

Modellen formgiven år 1954.

A Hans J Wegner ’Papa Bear’ armchair by AP-stolen, Denmark 1950’s.

A Hans J Wegner ’Papa Bear’ armchair, AP-stolen, Denmark 1950’s.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

455

HANS J WEGNER, soffa samt fotpall, Getama, Danmark 1960-tal. Fyrsits. Ekstomme med lösa plymåer klädda i svart skinn, Brännmärkta GETAMA GEDSTED DENMARK DESIGN HANS J WEGNER. Soffan längd cirka 240 cm. Obetydligt slitage. A Hans J Wegner oak and black leather four-seated sofa and stool, Getama, Denmark 1960’s. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

250


456

457

456

HANS J WEGNER, matbord med klaffar, Andreas Tuck, Danmark 1950-60-tal. Teak, ek, sabelformade ben med mässingsstag. Brännmärkt FABRIKAT: ANDR. TUCK ARKITEKT: HANS J WEGNER DENMARK samt MADE IN DENMARK. Längd 190 + 2 x 60 cm (totalt 310 cm), bredd 106 cm, höjd 72 cm. Smärre slitage och fläckar. A Hans J Wegner teak and oak sabre leg dinner table by Andreas Tuck, Denmark 1950-60’s. € 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

457

HANS J WEGNER, stolar, 8 st, ”Savbukkestolen”, Danmark, för Carl Hansen & Son, 1950-60-tal. Ek, genombruten rygg, stoppad sits. Slitage, smärre fuktfläckar. (8) A set of eight Hans J Wegner oak chairs by Carl Hansen & Son, Denmark 1950’s-60’s. € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

458

HANS J WEGNER, sideboard, Andreas Tuck, Danmark 1950-tal. Ek, sex lådor med träknoppar samt skjutdörrar med bakomliggande hyllplan samt 6 besticklådor. Korslagd benställning. Längd 168 cm, djup 44 cm, höjd 126 cm. Slitage. A Hans J Wegner oak cross-shaped leg sideboard by Andreas Tuck, Denmark. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

458

251


459

460

459

460

HANS J WEGNER, fåtöljer ”CH-25”, 2 st, Carl Hansen & Son, Danmark, 1950-60-tal. EK, snörflätad rygg och sits. En brännmärkt, den andra etikettmärkt. Slitage, snören med smärre skador. (2)

461

Modellen formgiven omkring 1950.

HANS J WEGNER, stolar, 4 st ”CH-30”, Carl Hansen & Son, Danmark 1950-60-tal. Teak och svart skinn. Stämpelmärkta MADE IN DENMARK by CARL HANSEN & SON ODENSE DENMARK DESIGNER HANS J WEGNER. Skinnet med torksprickor. (4)

Two Hans J Wegner oak easy chairs, ’CH-25’ Carl Hansen & Son, Denmark

Four Hans J Wegner ’CH-30’ teak and black leather chairs, Denmark, 1950-60’s.

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

HANS J WEGNER, matbord med klaffar, Andreas Tuck, Danmark, 1950-60-tal. Ek, sabelfomade ben med mässsingsstag. Brännmärkt FABRIKAT: ANDR. TUCK ARKITEKT: HANS J WEGNER DENMARK. Längd 128 + 2 x 55 cm (totalt 238 cm), bredd 86 cm, höjd 72 cm. Obetydligt slitage. A Hans J Wegner oak dinner table with brass mounts by Andreas Tuck, Denmark, 1950-60’s. € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

252

461


462

463

464

462

ARNE JACOBSEN, ”Ägget”, Fritz Hansen, Danmark 1964. Svart skinn, fyrdelad profilerad fot av aluminium. Etikettmärkt 0164. Obetydligt slitage.

465

464

Modellen formgiven år 1958 till SAS Royal Hotel i Köpenhamn.

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

Modellen formgiven år 1958 till inredningen av SAS Royal Hotel, Köpenhamn. De första åren kunde Svanen beställas med benställning i teaklaminat. Avsikten var att denna variant lättare skulle passa in i mer konventionella inredningar.

ARNE JACOBSEN, fåtölj ”Ägget”, Fritz Hansen, sannolikt

A pair of Arne Jacobsen brown artificial leather ’Swan’ easy chairs, Fritz Hansen 1966.

An Arne Jacobsen black leather ’Egg Chair’, Fritz Hansen, Denmark 1964.

463

ARNE JACOBSEN, fåtöljer, ett par, ”Svanen”, Fritz Hansen, Danmark 1966. Klädsel i mörkbrunt konstläder, fyrdelad benställning av teak. Etikettmärkta FRITZ HANSEN MADE IN DENMARK 1166. Smärre slitage. (2)

1960-tal. Svart skinnklädsel, lös kudde, fyrdelad centralfot av aluminium, stämpelmärkt i vitt FH. Smärre repor och slitage. An Arne Jacobsen black leather ’Egg’ chair, Fritz Hansen, Denmark, probably 1960’s. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

465

ARNE JACOBSEN, skrivbordsstol, ”Sjuan”, s.k. Swivel chair, Fritz Hansen, Danmark 1950-60-tal. Klädd i svart skinn, hjulförsedd benställning av stål. Benställningen märkt i metallen FH DENMARK. Smärre skador och slitage. Modellen formgiven år 1955. An Arne Jacobsen black leather ’Series Seven’ Swivel Chair, Fritz Hansen, Denmark 1950-60’s. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

253


468

469

466

470

466

OLE WANSCHER, skrivbord, A.J. Iversen, Danmark 1960-tal. Mahogny, rektangulärt, två lådor i sargen. 145 x 85 cm, höjd 73,5 cm. Nyckel finns. Obetydligt slitage.

470

Litteratur: Grete Jalk (red), ”Dansk Møbelkunst gennem 40 aar- Københavns Snedkerlaugs Møbeludstillninger 1927-1966” Teknologisk Instituts Forlag, Danmark 1987. Band IV 1947-56, modellen utställd på Kunstindustrimuseet 1962, se sid 198-199.

A pair of Ib Kofod Larsen ’Samsö’ palisander armchairs by OPE Möbler, Sweden, 1960’s. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

An Ole Wanscher mahogany desk, A. J. Iversen, Denmark 1960’s. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

467

IB KOFOD LARSEN, fåtöljer, ett par, ”Samsö”, för Olof Person, Jönköping 1960-tal. Palisander, lösa plymåer med klädsel av brunt skinn. Etikettmärkta OPE. Band under plymåerna med skador. Smärre slitage.

471

OLE WANSCHER, karmstolar, ett par ”Colonial Chair, PJ 149”, Poul Jeppesen, Danmark. Palisander, flätad sits av rotting, lösa plymåer, troligen omklädda, i brunt tyg. Delvis blekta, smärre slitage och små skador på rottingen. (2)

IB KOFOD LARSEN, fåtölj, ”Sälen” för Olof Person, Jönköping, 1950-60-tal. Teak, sits och rygg klädda i svart skinn, lös dyna. Sannolikt senare skinn på sittkudden. An Ib Kofod Larsen black leather and teak easy chair ’The Seal’ by OPE, Sweden 1950-60’s. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

Modellen formgiven år 1949. A pair of Ole Wanscher palisander ’Colonial Chair, PJ 149’, Poul Jeppesen, Denmark.

468

472

BØRGE MOGENSEN, soffa, Fredericia, Danmark. Modell

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

2212, tvåsits, svart skinn, ben av lövträ. Etkettmärkt. Längd 158 cm. Obetydligt slitage.

POUL HENNINGSEN, takarmatur, ”PH 2/2”, Louis

A Børge Mogensen black leather two seated sofa, Fredericia, Denmark.

Poulsen, Danmark, sannolikt 1930-tal. Tre skärmar i bärnstensfärgat glas, patinerad metallfattning. Fattningen stämplad PH-2 PATENTED. Höjd 60 cm, den övre skärmens diameter 19,5 cm. Smärre kantnagg, slitage. A Poul Henningsen ’PH-2/2’ ceiling l amp, Louis Poulsen, Denmark probably 1930’s. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

473

BØRGE MOGENSEN, fåtöljer, 1 par, Fredericia, Danmark Modell 2207, svart skinn, ben av lövträ. Etikettmärkta. Smärre slitage. A pair of black leather Børge Mogensen armchairs, Fredericia, Denmark. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

469

VERNER PANTON, takarmatur ”VP-Globe”, för Louis Poulsen, Danmark 1970-80-tal. Modellnummer 16705, klotformad i plexiglas med färgade aluminium-reflektorer. Etikettmärkt invändigt. Diameter 50 cm. Modellen formgiven år 1969, i produktion från 1970 i två storlekar, denna är den mindre. A Verner Panton ’VP-Globe’ ceiling light, Louis Poulsen, Denmark 1970’s-80’s. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

254


467

471

472

473

255


476

475

477

474

474

475

POUL KJAERHOLM, dagbädd, ”PK-61”, Fritz Hansen, Denmark. Stoppad dyna klädd i rödbrunt skinn, underrede av stål. Längd 193 cm, bredd 81 cm, höjd 31 cm. Slitage.

476

Modellen formgiven år 1957.

POUL KJAERHOLM, fåtöljer, ett par, ”PK-22”, Fritz Hansen, Danmark 1989. Rotting och mattpolerat fjäderstål. Etikettmärkta FRITZ HANSEN 1989 samt inpressat POUL KJAERHOLM DENMARK FRITZ HANSEN i stålet. (2)

A Poul Kjaerholm ’Pk-61’ brown leather aand steel daybed, Fritz Hansen, Denmark.

A pair of Poul Kjaerholm ’PK-22’ steel and ratten easy chairs, Fritz Hansen, Denmark 1989.

€ 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

POUL KJAERHOLM, pall, ”PK-33”, Fritz Hansen, Danmark 1989. Rödbrunt skinn och mattpolerat fjäderstål. Etikettmärkt FRITZ HANSEN 1989. A Poul Kjaerholm brown leather and steel ’PK-33’ stool, Fritz Hansen, Denmark 1989. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

477

POUL KJAERHOLM, soffbord ”PK-61”, Fritz Hansen, Danmark 2004. Skiva av carrarramarmor, benställning av mattpolerat fjäderstål, märkt med dansk kontrollstämpel samt 5165109062 i stålet samt etikettmärkt Fritz Hansen 2004. 80 x 80 cm, höjd 32 cm. Smärre slitage. Modellen formgiven år 1956. A Poul Kjaerholm ’PK-61’ marble top sofa table by Fritz Hansen, Denmark 2004. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

256


478

479

480

478

POUL KJAERHOLM, bord, Fritz Hansen, Danmark 1990. Skiva av vit flintrullad marmor, underrede av polerat stål. Etikettmärkt FRITZ HANSEN 1990. 82 x 27 cm, höjd 17 cm. A Poul Kjaerholm marble and steel table, Fritz Hansen, Denmark 1990.

479

480

POUL KJAERHOLM, fåtöljer, ett par ”PK-31”, E Kold Christensen, Danmark. Svart skinn, benställning av mattförkromat fjäderstål. Märkta med E Kold Christensens signum. (2) Modellen formgiven år 1958.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

A pair of Poul Kjaerholm ’PK-31’ black leather easy chairs, E Kold Christensen, Denmark.

POUL KJAERHOLM, fåtöljer, ett par ”PK-31”, E Kold Christensen, Danmark. Svart skinn, benställning av mattförkromat fjäderstål. Märkta med E Kold Christensens signum. (2)

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

Modellen formgiven år 1958. A pair of Poul Kjaerholm ’PK-31’ black leather easy chairs, E Kold Christensen, Denmark. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

257


481

482

483

481

POUL KJAERHOLM, soffbord, ”PK-61”, Fritz Hansen, Danmark 1989. Skiva i svart skiffer, underrede av polerat stål. Etikettmärkt FRITZ HANSEN 1989. 79,5 x 79,5 cm, höjd 31,5 cm. Modellen formgiven år 1956. A Poul Kjaerholm ’PK-61’ black slate and steel sofa table, Fritz Hansen, Denmark 1989. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

482

POUL KJAERHOLM, satsbord, ”PK-71”, 3 delar, Fritz Hansen, Danmark. Mattpolerat fjäderstål, skivor av svart acryl. Det största bordet 28 x 28 cm, höjd 28,5 cm. Något slitage. A Poul Kjaerholm ’PK-71’ set of occasional tables, Fritz Hansen, Denmark. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

483

POUL KJAERHOLM, soffbord ”PK-61”, E Kold Christensen, Danmark. Skiva av glas, benställning av mattpolerat fjäderstål, märkt med Kolds signum. 80 x 80 cm, höjd 32 cm. Smärre repor och mindre nagg. Modellen formgiven år 1956.

484

A Poul Kjaerholm ’PK-61’ glass top sofa table by E Kold Christensen, € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

484

POUL KJAERHOLM, taburett, ”PK-91”, Fritz Hansen, Danmark. Lätt vriden benställning av mattförkromat fjäderstål, sits av brunt skinn, hopfällbar. Modellen formgiven år 1961. Från 1982 tillverkad av Fritz Hansen. A Poul Kjaerholm ’PK-91’ steel and brown leather stool, Fritz Hansen, Denmark. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

485

BØRGE MOGENSEN, soffa, ”Coupé / 2192”, Fredericia Stolefabrik, Danmark. Tvåsits, beige skinnklädsel. Etikettmärkt. Längd 155 cm, djup 85 cm. Smärre slitage. Modellen formgiven år 1963 med inspiration från Kaare Klints 1920-talsdesign. A Børge Mogensen ’Coupé / 2192’ beige leather sofa, Fredericia, Denmark.

485

258

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000


486

487

488

486

OKÄND FORMGIVARE, karmstolar, ett par, Danmark 1950-60-tal. Teak och rotting, lös tygklädd sittdyna. Gummibanden på sitsen saknas, torr stoppning, smärre slitage. (2) A pair of Danish teak and ratten armchairs, attributed, 1950’s-60’s. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

488

ILLUM WIKKELSØ, soffa ”ML 160”, Michael Laursen, Danmark 1960-tal. Tresitssoffa med lösa plymåer, klädd i cognacsfärgat skinn, koniska ben av teak. Längd 220 cm. Smärre slitage. Modellen enligt uppgift formgiven år 1966. An Illum Wikkelsø three seated sofa, ’ML 160’, Michael Laursen, Denmark 1960’s. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

487

ARNE VODDER, skrivbord, Sibast Möbler, Danmark, 1960-tal. Palisander, hurtsar, en med låda samt dokumentlåda, en med tre lådor, fanerade runt om.Längd 202 cm, bredd 90 cm , höjd (inklusive uppsvängd sarg) 75 cm. Smärre slitage, något blekt. An Arne Vodder palisander desk, Sibast Denmark 1960’s. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

259


489

490

491

492

489

JOHANNES ANDERSEN, soffbord, Trensum, Sverige 1960-tal. Teak och palisander, oregelbunden form, tre ben, två lådor i sargen. Längd 172 cm, höjd 50,5 cm. Skivan renoverad.

491

PREBEN FABRICIUS & JØRGEN KASTHOLM, tillskrivet, matbord, Danmark 1960-tal. Fyrdelad skiva av palisander, underrede av förkromat stål. Etikettmärkt 8850 BJERRINGBRO DANMARK Danish Furnituremaker’s control. Diameter 136,5 cm, höjd 72 cm. Smärre slitage.

A Johannes Andersen teak and palisander sofa table, Trensum, Sweden 1960’s.

A rosewood dining table, attributed to Preben Fabricius & Jørgen Kastholm, Denmark 1960’s.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

490

ARNE HOVMAND-OLSEN, stolar, 4 st, för Mogens Kold, A/S Kerteminde, Danmark 1950-tal Teak och mahogny, armlän med dekor av lindad plast. tre st brickmärkta MK CRAFTMANSHIP MADE IN DENMARK. Smärre slitage. (4) A set of four Arne Hovmand-Olsen teak and mahogany chairs, Mogens Kold, A/S Kerteminde, Denmark 1950’s. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

492

NIELS OLE MØLLER, matbord och stolar, 9 st, J.L. Møller, Danmark 1950-60-tal. Palisander, stolsitsarna omklädda i svart skinn. Brickmärkta. Bordets diameter 122,5 cm, total längd 173,5 cm inkl utfällbar iläggsskiva. Smärre slitage. A Niels Ole Møller palisander dining table and nine chairs, J.L. Møller, Denmark 1950’s-60’s. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

260


493

494

495

496

493

MARTIN OLSEN, fåtölj, Vik & Blindheim, Norge 1950-tal. Svängd rygg och sits, klädsel i blårutigt tyg, ben och armlän av bok. Smärre slitage.

495

Modellen formgiven år 1952-53, producerad hos firman Vik & Blindheim, i Sykkylven, Norge.

494

ALVAR AALTO, fåtöljer, ett par, ”Nr 400”, Artek, Finland. Älgskinn, böjträ av björk, stoppad sits och rygg. Smärre fläckar och slitage. (2) Modellen formgiven omkring år 1935-36.

A Martin Olsen easy chair by Vik & Blindheim, Norway 1950’s.

A pair of Alvar Aalto ’Nr 400’ elk skin and birch armchairs, Artek, Finland.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

MARTIN OLSEN, fåtölj, Vik & Blindheim, Norge, 1950-tal. Svängd rygg och sits, stoppad, ljusblå sekundär klädsel över beige-gul mönstrad klädsel, rundsvarvade ben och armlän i betsad trä. Smärre skador och slitage. Modellen formgiven år 1952-53, producerad hos firman Vik & Blindheim, i Sykkylven, Norge.

496

ALVAR AALTO, tevagn, variant av ”98/901”, OY Huonekaluja Rakennustyötehdas A.B för Artek, sannolikt 1930-40-tal. Björk, ram i laminat, vitlackerade hjul, stämpelmärkt AALTO DESIGN MADE IN FINLAND. Längd 90 cm, bredd 46 cm, höjd 58 cm. Brickorna med skadade ytskikt.

A Martin Olsen easy chair, Vik & Blindheim, Norway 1950’s.

An Alvar Aalto birch tea trolley, a version of ’98/901’, OY Huonekalu- ja Rakennustyötehdas A.B Finland,

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

261


497

498

500

499 (12)

497

BJØRN WIINBLAD, kamin, Danmark. Svartmålat gjutjärn, i form av tupp i fem delar med reliefdekor. Höjd 72 cm, längd 55 cm.

499

A Bjørn Wiinblad cast iron fireplace, Denmark.

PIERO FORNASETTI, tallrikar, 12 st, ”Rosoni”, Milano, Italien. Porslin, tryckt svart dekor. Stämplade ROSONI FORNASETTI MILANO MADE IN ITALY. Diameter 26 cm. (12) A set of twelve Piero Fornasetti ’Rosoni’ porcelain plates, Milan, Italy.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

498

NANNY STILL, flaskor, 10 st, Riihimäen Lasi oy, Finland. Glas, olika färger. Signerade RIIHIMÄEN LASI O.Y. NANNY STILL, en även etikettmärkt. Höjd 31-33,5 cm. (10) A set of ten Nanny Still glass bottles, Riihimäen Lasi oy, Finland. € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

500

VOITTO HAAPALAINEN, fåtölj, ”Prisma T-666” , Tehokaluste Oy. Svart klädsel av konstläder, hexagonal stålfot. Smärre slitage. Modellen formgiven ca år 1965. A Voitto Haapalainen black artificial leather and steel ’Prisma’ easy chair, Tehokaluste Oy. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

262


501

501

PIERO FORNASETTI, vikskärm/rumsdelare ”City of Cards”, Milano, Italien 1950-tal. Fyrdelad, tryckt dekor, den ena sidan med ett fantasilandskap med hus av spelkort och harlekiner och figurer i 1500-talskläder, på den andra trompe l’oeil-motiv med olika stränginstrument. Höjd 200 cm, varje sektion 50 cm bred. Slitage, hjul saknas. Utställd: Fornasetti Designer of Dreams, Victoria & Albert Museum, London, 2 October 1991 - 19 January 1992. Litteratur: Patrick Mauriès,”Fornasetti Designer of Dreams”, Thames & Hudson, London 1991. Modellen avbildad i färg på katalogens mittuppslag, sid 212. A Piero Fornasetti four-panel room divider/folding screen, ’City of cards’, Milan, Italy 1950’s. (d) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

502

PIERO FORNASETTI, papperskorg med lock, Milano, Italien, 1960-70-tal. Tryckt dekor av olika guldnycklar mot mörkt röd fond, mässingskant och lock. Undertill märkt FORNASETTI MILANO MADE IN ITALY. Höjd 31,5 cm. Smärre skador, slitage. A Piero Fornasetti waste paper bin, Milan, Italy, 1960-70’s. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

502

263


503

503 504

PIERO FORNASETTI, rumsdelare/skärm, Milano, Italien 2001. Fyrdelad, varje del med en sida med tryckt dekor av vita husfasader med figurer, en sida svartlackerad, på mässingshjul. Märkt FORNASETTI MILANO MADE IN ITALY N. 2 d 3 -2001. Höjd 205 cm, varje sektion bredd 50 cm. Slitage. A Piero Fornasetti room divider, Milan Italy. € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

504

MASSIMO VIGNELLI, bordslampor, ett par, Venini, Italien 1950-tal. Svampformade med vertikala ränder i grått mot vitt. Höjd 20 cm. (2) A pair of Massimo Vignelli glass table lamps, Venini, Italy 1950’s. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

505

505

PIERO FORNASETTI, papperskorg ”Mediterranea” Milano, Italien. Metall, tryckt dekor med hus och landskap i vitt mot svart botten. Mässingsdetaljer. Märkt FORNASETTI MILANO MADE IN ITALY. Höjd 28,5 cm. A Piero Fornasetti wastepaper bin, Milan, Italy. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

264


507

508

510

506

509

506

ITALIENSK FORMGIVARE, golvarmatur, Arredoluce, Italien, ca 1950. Mässing, delvis läderklädd stång, vikbar arm, rödlackerad metallskärm. Foten märkt ARREDOLUCE - MONZA ITALY 13000, justerbar höjd, skärmens diameter 49 cm. Smärre slitage.

508

Svartlackerat trästativ, gullackerade brickor av masonit. Längd 53 cm, bredd 32 cm, höjd 72 cm. Slitage. Modellen formgiven 1924. A ’Silent Butler’ attributed to André Groult, France.

An Italian brass and leather floor lamp, Arredoluce, circa 1950, red lacquered tin shade. € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

507

ANDRÉ GROULT, tillskriven, ”Silent Butler”, Frankrike.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

509

JACQUES TOURNUS, soffbord, Airborne, Frankrike, 1950-tal. Triangulär glasskiva med rundade hörn, svartlackerad beställning med mässingsdetaljer. Sidan ca 88 x 88 cm, höjd 33 cm. Obetydligt slitage, skivan något repig.

PIERO FORNASETTI, paraplyställ, Milano, Italien, 1960-70-tal. Tryckt dekor av olika hattar i färger mot gulvit fond, mässingskant. Undertill samt sidan märkt FORNASETTI MILANO MADE IN ITALY. Höjd 57 cm, diameter 26 cm. Skador och slitage.

A Jacques Tournus sofa table, Airborne, France, 1950’s. € 600–700 / SEK 5.000–6.000

A Piero Fornasetti umbrella stand, Milan, Italy 1960-70’s. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

510

GAE AULENTI, soffbord, ”Tavolo con Ruote”, Fontana Arte, Italien. Kvadratisk glasskiva på fyra gummihjul. 100 x 100 cm, höjd 25 cm. Cerifikat No 256396 medföljer. Modellen formgiven år 1980. A Gae Aulenti ’Tavola con Ruote’ sofa table, Fontana Arte, Italy. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

265


511

512

511

PATRICIA URQUIOLA, soffa ”Malmö”, Moroso, Italien efter 2002. Stålstomme, sekundär klädsel i svartvitt bouclé med röda stickningar. Längd 240 cm, djup 104 cm.

513

516

A Patricia Urquiola sofa ’Malmö’, Moroso, Italy, post 2002.

Ljusbrunt läder och förkromade stålrör, märkt i stålet Cassina LC 2 No 004324. Certifikat medföljer. Delvis blekt, fläckar.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

A Le Corbusier, Pierre Jeanneret & Charlotte Perriand ’LC-2’ armchair, Cassina, Italy.

Modellen formgiven år 2002.

512

LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET & CHARLOTTE PERRIAND, fåtölj, ”LC-2”, Cassina, Italien.

LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET & CHARLOTTE PERRIAND, vilstol. ”LC 4”, Cassina, Italien. Ställbar, svart stålram på svart stålställning, dyna av kohud och nackkudde i svart läder. Stålramen märkt LC 4 15408, båda delarna märkta Cassina. Längd 160 cm.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

517

A Le Corbusier, Pierre Jeanneret & Charlotte Perriand ’LC 4’ easy chair, Cassina, Italien.

PIERO FORNASETTI, paraplyställ, Milano, Italien. Tryckt emaljerad dekor av olika hattar, mässingskant. Etikettmärkt FORNASETTI MILANO MADE IN ITALY. Höjd 57 cm, diameter 19 cm. Emaljbortfall nedtill och små nagg på livet, smärre slitage. A Piero Fonasetti umbrella stand, Milan, Italy.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000 € 500–700 / SEK 4.000–6.000

513

LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET & CHARLOTTE PERRIAND, vilstol. ”LC 4”, Cassina, Italien.

518

Ställbar, svart stålram på svart stålställning, dyna av kohud och nackkudde i svart läder. Stålramen märkt LC 4 15470, båda delarna märkta Cassina. Längd 160 cm.

AFRA SCARPA & TOBIA SCARPA, soffa, ”Erasmo”, B & B Italia, 1970-tal. Tre sektioner, klädd i brunt skinn, stålstomme. Etikettmärkt. Längd 105+85+105 cm. Slitage, fläckar, ben med smärre skador. Modellen formgiven år 1973.

A Le Corbusier, Pierre Jeanneret & Charlotte Perriand ’LC 4’ easy chair, Cassina, Italien.

An Afra Scarpa and Tobia Scarpa ’Erasmo’ sofa, B & B Italia, 1970’s.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

514

UMBERTO RIVA, bordslampa, ”Medusa”, VeArt, Italien 1970-tal. Klarglas med luftbubblor. Höjd 35 cm. Liten spricka vid sladdhålet. An Umberto Riva ’Medusa’ glass table lamp, VeArt, Italy 1970’s. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

515

ANTONIO CITTERIO, soffa, ”Amoenus”, Maxalto, B & B Italia. Rund sits, svängd rygg, på hjul. Diameter 150 cm. Smärre fläckar, visst slitage. Modellen formgiven år 2006. An Antonio white leather ’Amoenus’ sofa by Maxalto, B& B Italia. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

266

519

JASPER MORRISON, ”Thinking man’s chair”, Capellini, Italien. Grönmålade stålrör med vit handskrift. Höjd 70 cm, 64,5 x 95 cm. Smärre slitage. Modellen formgiven år 1986. A Jasper Morrison turbular steel ’Thinking man’s chair’, Cappelini, Italien. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000


514

515

517

518

516

519

267


521

520

521

EERO SAARINEN, bord ”Tulip”, Knoll International, U.S.A. Svartlackerad fot av aluminium, skiva av svart marmor. Foten märkt KNOLL i godset. Diameter 120 cm, höjd 72 cm. Smärre slitage.

524

Modellen formgiven år 1957. Detta är en jubileumsutgåva från 2007.

Ställbar, förkromad stålram på svart stålställning, dyna med svart kohud, nackkudde i svart läder. Stålramen märkt LC 4 18599, benställningen märkt Cassina. Längd 160 cm. Obetydligt slitage.

An Eero Saarinen ’Tulip’ black marble top table, Knoll International, U.S.A.

A Le Corbusier, Pierre Jeanneret & Charlotte Perriand ’LC 4 ’lounge chair, Cassina, Italy.

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

HARRY BERTOIA, ”Diamond chair”, Knoll Associates, USA eller på licens i Sverige. Svartlackerad metall, gulspräcklig tygklädsel. Smärre slitage.

525

Modellen formgiven år 1928 och har sedan 1978 producerats av Cassina.

A Harry Bertoia ’Diamond chair’, Knoll Associates, USA or produced or produced on license in Sweden.

A Le Corbusier, Pierre Jeanneret & Charlotte Perriand black leather and chromed steel ’LC-7’ chair, Cassina, Italy.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

EERO SAARINEN, bord ”Tulip”, Knoll International/ Nordiska Kompaniet. Rund skiva av carrarramarmor, vitlackerad trumpetformad fot av metall. Leveransetikett från Nordiska Kompaniet under skivan. Diameter 135 cm, höjd 72 cm. Smärre slitage.

526

Modellen formgiven år 1957. An Eero Saarinen carrara marble top ’Tulip’ table by Knoll International, Nordiska Kompaniet.

EERO SAARINEN, soffbord ”Tulip”, Knoll International, licenstillverkat av Nordiska Kompaniet. Oval skiva av cararramarmor, trumpetfomad, vitlackerad fot av aluminium. Märkt i metallen KNOLL INTERNATIONAL 168-167 samt etikettmärkt Nordiska Kompaniet 1979. Längd 136 cm, bredd 91 cm, höjd 36,5 cm. Slitage.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

527

EERO SAARINEN, bord, ”Tulip”, Knoll International, USA. Rund skiva av cararramarmor, vitlackerad, trumpetformad fot av aluminium. Märkt KNOLL INTERNATIONAL i metallen. Diameter 50 cm, höjd 52 cm. Obetydligt slitage. Modellen formgiven år 1957.

Modellen formgiven år 1957.

An Eero Saarinen ’Tulip’ marble top table, Knoll International, USA.

An Eero Saarinen ’Tulip’ marble top sofa table by Knoll International.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

268

EERO SAARINEN, bord, ”Tulip”, Knoll International, licenstillverkat vid NK:s verkstäder i Nyköping 1964. Oval skiva av marmor, vitlackerad rund pelarfot i aluminium. Etikettmärkt och daterat -64. Längd 56,5 cm, bredd 37,5 cm, höjd 52 cm. Skivan med skada/lagad kantnagg, slitage. An Eero Saarinen ’Tulip’ marble top table, Knoll International, made on licence by NK, Sweden 1964.

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

523

LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET & CHARLOTTE PERRIAND, stol, ”LC-7”, Cassina, Italien. Svart skinnklädsel och förkromat stål. Märkt Cassina LC 7 04961 i stålet. Certifikat medföljer.

Modellen formgiven år 1950-52, i produktion från år 1953.

522

LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET & CHARLOTTE PERRIAND, vilstol ”LC 4”, Cassina, Italien.


522

520

523

525

524

526

527

269


528 529

530

528

BAKALOWITS & SOHNE, takarmatur, ”Miracle”, Wien

531

1960-tal. Mässing, glasstavar. Höjd 30 cm, diameter 60 cm. En glasstav avbruten.

CHARLOTTE PERRIAND, stolar, 4 st, ”Les Arcs”, Frankrike ca 1970. Förkromade stålrör och brunt läder. Slitage, fläckar, lädret torrt, en med revor vid sidorna. (4)

Proveniens: Enligt uppgift inköpt på S:t Eriksmässan i Stockholm 1962.

A set of four Charlotte Perriand ’Les Arcs’ chairs, tubular chromium plated steel frame with brown leather sling seat,

Modellen formgiven ca år 1960.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

A Bakalowits & Sohne ceiling light, ’Miracle’, Vienna 1960’s. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

529

532

A pair of Jorge Pensi ’Bkai’ brown lether and aluminium armchairs by Nueva Linea, Spain.

EMIL STEJNAR, takarmatur, ”Snowball / Sputnik Pusteblume”, Wien 1960-70-tal. Mässingsstomme, vita metallspröt, vissa med prismor samt dekor av glasblommor. Diameter ca 60 cm, höjd ca 75 cm. En ljusarm lös, något spröt avbrutet, några prismor saknas, några möjligen ersatta.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

533

Modellen formgiven år 1955. An Emil Stejnar ’Snowball / Sputnik Pusteblume’ hanging lamp, Vienna 1960’s-70’s.

EMIL STEJNAR, takarmatur, ”Snowball / Sputnik Pusteblume”, Wien 1960-70-tal. Mässingsstomme, vita metallspröt, vissa med prismor samt dekor av glasblommor. Diameter ca 60 cm, höjd ca 75 cm. Smärre slitage, några prismor och något blomspröt saknas, några möjligen ersatta. Modellen formgiven år 1955. An Emil Stejnar ’Snowball / Sputnik Pusteblume’ hanging lamp, Vienna 1960’s-70’s. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

270

NORMAN FOSTER, bord ”Nomos”, Tecno. Rektangulär glasskiva på förkromad benställning, märkt Tecno 350-TT.16. Längd 220 cm, bredd 100 cm, höjd 73,5 cm. Smärre slitage. Sir Norman Foster formgav modellen år 1986. A Norman Foster ’Nomos’ table, Tecno.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

530

JORGE PENSI, fåtöljer, 1 par ”Bkai”, Nueva Linea, Spanien. Mörkbrunt skinn, skal av wengé, centralfot av aluminium.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

534

RON ARAD, ”Little Albert Outdoor Armchair”, Moroso, Italien 2001. Vit polyethylen. Signerad R Arad 2001. Höjd 70 A Ron Arad white Little Albert Outdoor Armchair, Moroso. 2001. € 500–600 / SEK 4.000–5.000


531

533

532

534

271


535

536

272


537

535

ROBERT INDIANA USA Född 1928 MATTA. ”RED ON BLUE”, CHOSEN LOVE. TUFTAD 1995. 181,5 X 183,5 CM. ROBERT INDIANA, USA, FÖDD 1928. Klippt reliefdekor och signatur. Numrerad

538

537

241/300. Baksidan med två etiketter varav en signerad. Obetydliga fläckar.

1970’s-80’s. Two parts with a glued on label at the back. Insignificantly dirty, minor stains.

Cut decoration and signature in relief. Numbered 241/300. Two labels among which one has a signature at the back. Insignificant stains.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

538

536

MATTA, 4 delar. Handtuftad i relief. 118,5 x 119 samt tre delar 74,5 x 74 cm var. Berit Woelfer, Kasthall Ateljé AB. 1970-80-tal. Två delar med klistrad etikett på baksidan. Obetydligt smutsiga, smärre fläckar.

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

OLLE BAERTLING 1911-1981 MATTA. ”YOY”. HANDTUFTAD. BAERTLING/ASPLUND. 200 X 101,5 CM.

ROBERT INDIANA USA Född 1928 MATTA. ”BLACK ON WHITE”, CHOSEN LOVE. TUFTAD 1995. 181,5 X 183,5 CM. ROBERT INDIANA, USA, FÖDD 1928. Klippt reliefdekor och signatur. Numre-

Komposition av Olle Baertling. Mattan framtagen av Asplund i samarbete med Baertling-stiftelsen efter första målningen i denna serie. Tuftad i Indien omkring 1999. ”Yoy” är tillverkad i 50 exemplar. Baksidan med påsydda etiketter.

rad 254/300. Baksidan med två etiketter varav en signerad. Obetydliga fläckar.

Design by Olle Baertling. The rug is produced by Asplund in cooperation with the Baertling Foundation after the first painting in the series. Tufted in India around 1999. ”Yoy” is produced in 50 copies. Labels sewn at the back.

Cut decoration and signature in relief. Numbered 254/300. Two labels among which one has a signature at the back. Insignificant stains.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

273


540

539

MATTA. Tuftad. Signerad PW (Pia Wallén). 225 x 148,5 cm. Gul botten med stora svarta afrikanskliknande sköldmönster. Baksidan med skrivet: Pia Wallén 1987 PW No 64. Tuftad i Thailand. Obetydligt slitage, fläckar. Yellow ground with large black African patterns. Written at a label at the back: Pia Wallén 1987 PW No 64. Tufted in Thailand. Little wear, stains. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

540

TORKEL DAHLSTEDT Född 1942 MATTA. ”SWISS WINDOW”. TUFTAD. 177 X 236,5 CM. TORKEL DAHLSTEDT, SVERIGE, FÖDD 1942. Tillverkad på Kasthall Ateljé AB. Numrerad 3/15. Baksidan med klistrad etikett. Något smutsig, smärre fläckar. Konstnären och formgivaren Torkel Dahlstedts grafiska svit ”Swiss Windows” gav idéen till att tillverka mattor med samma motiv. Konstnären var vinnare av Formex Formidable 2011. Produced at Kasthall Ateljé AB. Numbered 3/15. A label glued at the back. Slightly dirty, minor stains.

539

274

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000


541

ULF ROLLOF Född 1961 MATTA. ”THE ART OF WAR SUN TZU”. TUFTAD 2010. 248 X 352 CM. ULF ROLLOF, SVERIGE, FÖDD 1961. Tillverkad på Kasthall. Endast tillverkad i ett exemplar i denna storlek och färgskala. Baksidan med två etiketter varav en beskriver kvaliteten som ”Moss” special. Baksidan med obetydliga fläckar. Litteratur: Om motivet: The Art of War, Sun Tzu, foreword by James Clavell, London 1981 and revised edition in 2006: ”In the fifth century BC, Sun Tzu wrote: In peace prepare for war, in war prepare for peace. The art of war is of vital importance to the state. It is a matter of life and death. A road either to safety or ruin. Hence it is a subject of inquiry which can on no account be neglected ...” Produced at Kasthall. Only one example is made in this size and colour scheme. Two labels among which one describes the quality as ”Moss” special at the back. Insignificant stains at the back. (d) € 2.350–4.700 / SEK 20.000–40.000

275


STJÄRNFORMGIVARE SKAPAR NYA MATTOR Vandra Rugs grundades 2007 med visionen om att lyfta fram trasmattor som traditionellt konsthantverk och som språngbräda för kreativitet. För andra året i rad bjuder de in några av Sveriges mest spännande formgivare för att göra sin egen unika tolkning. Materialet är restprodukter, inspirerade från respektive formgivares produktion - eller något helt annat. De fyra mattorna, formgivna av Monica Förster, Thomas Eriksson, Hope Designerduo samt Bernadotte & Kylberg, säljs via Bukowskis auktioner dem 15 november oavkortat till förmån för Childhood Foundation. (Längre textversion finns vid respektive nummer i webkatalogen).

542

THOMAS ERIKSSON ARKITEKTER (TEA) - THE POND Material: Textiltillverkaren F.O.V. funktionstextilier såsom silverfärgat vatten- och smutsavvisande vindtyg för sportkläder, grövre svart textil med invävd reflextråd för barnvagnar, rosa silikonbelagd textil för krockkuddar samt reflexband. Mattan är vävd i dubbelbindningsteknik på svart varp. Reflexerna i det svarta tyget, skiftningarna som uppstår i det silvriga tygets fram och baksida och det rosa krockkuddetygets

276

något romantiska färgton. I det växte vår matta fram och en reflexglittrande skogstjärn tog form. För att skapa ett mer lekfullt uttryck kompletterade vi med ett antal asymmetriskt utplacerade ryatofsar som utgjorde näckrosor. TEA är en plattform där arkitekter, inredningsarkitekter, designers och ingenjörer arbetar nära varandra. SAS , Capellini mfl är kunder. Thomas Eriksson Arkitekter (TEA), ”The Pond”, ca 200 x 300 cm. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000


543

MONICA FÖRSTER - EN PIECE OF ART MED EN FUNKTION. Materialet är bomullstrasor från Vandra Rugs restlager och en blandning av naturfärgad och svart varp. Fisklina för att sammanfoga mattorna. Genom att jobba med ett flertal vävtekniker i samma matta såsom t ex gåsöga och rosengång och låta teknikerna flyta ihop och också förflyttas i storlek, har vi skapat nya mönster och former. Jag tror att vi alla har en relation till trasmattan som en del i ett svenskt arv och hantverk. Min mamma vävde egna och det gjorde min mormor också.

Monica Förster står bakom några av några av de mest internationellt kända produkterna inom svensk design idag. Monica Förster Design Studio är baserad i Stockholm och arbetar med företag som Cappellini, Poltrona Frau, De Padova, Bernhardt, Vibia, Tacchini, Modus, Offecct och Swedese. Hon har även ställt ut på bl a MoMA NY och V&A Museum, London. ”Designer of the Year”. Monica Förster, ca 200 x 300 cm. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

277


544

HOPE – BLACK SEA. ”Mattan är gjord av resttyger från tidigare Hope-kollektioner. En blandning av ”förskrynklad militärull” och vaxad bomull. Mattan ramas in av en rå skinnkant skänkt och påsydd av Tärnsjö Garveri. Vi har alltid gillat kläder som ser lite använda ut, lite lätt skrynkliga som ett bevis på flitigt användande. Vaxad bomull Hopes signaturtyg som alltid funnits med i våra kollektioner. Ursprunget kommer från fiskare som i slutet av 1800 talet kom på idén med att smörja in sina jackor med vax för skydd mot vatten och vind. Kombinationen ger en fin kontrast mellan varmt och kallt men även matt och blankt, då vaxet blir blankt av kontinuerlig friktion.

278

Tanken med att saker åldras och får en fin patina efter flitigt användande har alltid tilltalat oss. Mattan får ett djup tack vare materialens olika nyanser. Det ger ett intryck av att man tittar ner i ett mörkt havsdjup – därav namnet Black Sea! Ann Ringstrand är Hopes VD och kreativ chef för damkollektionerna. Ann är den drivande kraften i företaget med sin förmåga att skapa visioner, konceptualisera och förverkliga . Ann har tidigare varit designchef på Peak Perfomance och designer på HM. Stefan Söderberg är kreativ chef för herrkollektionerna och den som vakar över Hopes karakteristiska style. Stefan har arbetat på bl a Levi Strauss och Acne Jeans. Hope, ”Black Sea” ca 250 x 250 cm. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000


545

BERNADOTTE & KYLBERG – MIDDLE OF NOWHERE Mattan ”Middle of Nowhere” är gjord av utrangerade sidenfallskärmar från det Svenska Försvaret och Svenska fallskärmsklubbar. Fallskärmarna är skogsgröna och benvita, klarröda och klargula. Fallskärmstyget har skurits i trasor och vävts i kypertteknik på vit linvarp. Den komplicerade designen gör att mattan har vävts på bredden och för att förverkliga mönstret har sidenfallskärmstyget plockats in färg för färg. Ett mycket tidsödande arbete och som ställer krav på stor precision och hantverksskicklighet. Det klargula sidenfallskärmstyget skapar en ram runt mattan. Childhood Foundations viktiga arbete hjälper utsatta barn och kvinnor i världen och ger dem hopp i livet – en slags fallskärm. Därför blev just fallskärm ledordet för vår inspiration. Motivet i mattan gestaltar en djup skog, eller de svåra hinder många utsatta barn har i sina liv, sett från ett barns perspektiv. Det som bryter dessa hinder är värme och medmänsklighet vilket representeras av en röd fallskärm som bryter mönstret och inger hopp.

Bernadotte & Kylberg formger såväl industriella som grafiska produkter med användaren i fokus. Genom att låta behov och innehåll ledsaga form, innovation och estetik skapas de bästa av förutsättningar för att formge relevanta och personliga produkter. Carl Philip Bernadotte är industriell formgivare och har uppdrag för bl.a. Gense, Svenskt Tenn och Gustavsbergs Porslinsfabrik. Oscar Kylberg är grafisk formgivare och illustratör och samarbetar med bl.a. IKEA, Gustavsbergs Porslinsfabrik och Gallerix. Tack till Lennart Vestbom, Karin Järling Andersson, Mikael Westlin, Stefan Wilson, Michael Martin, Kicki Mats-Ers och Göran Hernvall. Bernadotte & Kylberg, Middle of Nowhere, ca 200 x 300 cm. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

279


280


FORMENS HUS COLLECTION

281


Exteriör samt från den då permanenta utställningen på Formens Hus i Hällefors.

SAMLING FORMENS HUS Det ambitiösa projektet i Hällefors, med en postgymnasial designutbildning – FIDU (Förberedande Industridesignutbildning) som tillsammans med reklammannen Torbjörn Lenskogs samling av 1900-talets industridesign har exponerats i ett för ändamålet skapad byggnad, har fått ett avslut. Här säljes en stor del av samlingen och resterande föremål och litteratur kommer inom kort att säljas på Bukowskis Market. Samlingen innehåller både en bredd och ett djup, men främst ett stort antal sittmöbler, från 1920-30-talets ikoner till det sena 1900-talets alster, designföremål som väl representerar 1900-talets utveckling. Samlingen Formens Hus utgjorde en ”Study Collection” för FIDUstudenterna likväl som ett publikt museum.

282


546

LUDWIG MIES VAN DER ROHE, karmstol, ”MR 20”, Berliner Metallgewerbe Josef Müller eller Bamberg Metallwerkstätten, Berlin ca 1927. Krompläterat stålrör, svartlackerad rotting. Smärre skador på rottingen, slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 111. Litteratur: Alexander von Vegesack, Matthias Kries (red), ”Mies van der Rohe – Architecture and Design i Stuttgart”, Vitra design Museum, 1998, Barcelona, Brno, se sid 76-83. Ludwig Glaeser, ”Ludwig Mies van der Rohe Furniture and Furniture Drawings from the Design Collecion and the Mies van der Rohe Archive”, MOMA, New York 1977. Modellen formgiven år 1927 inför utställningen ”Die Wohnung”, Weissenhofsiedlung, Stuttgart 1927. Stolarna kunde fås med stålrören förkromade. förnicklade eller lackerade i gult, rött eller blått. Klädsel kunde vara av läder, rotting eller ”järntrådscanvas” (eisengarnstoff). A Ludwig Mies van der Rohe ’MR 20’ armchair, Berliner Metallgewerbe Josef Müller or Bamberg Metallwerkstatten, ca 1927. € 4.700–7.000 / SEK 40.000–60.000

283


547

547

LUDWIG MIES VAN DER ROHE, fåtölj, ”Barcelona”, Knoll International, troligen ca 1950. Modell 250, stoppade dynor i svart skinn på kryssformat, förkromat stålstativ med läderband under dynorna. Slitage, en läderrem av, några knappar saknas. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

548

Denna modell visades första gången på Världsutställningen i Barcelona år 1929. Knoll tog över tillverkningen av modell 250 år 1948. A Ludwig Mies van der Rohe ’Barcelona’ chrome plated easy chair, Knoll International, probably around 1950. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

548

WALTER GROPIUS för S.A. Loevy, Berlin, möjligen, dörrhandtag, ett par, Tyskland 1920-30-tal. Gjuten brons och stål. Slitage, stålet rostanlupet. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 357. A pair of cast-bronze door handles, possibly by Walter Gropius for S.A. Loevy, Berlin, Germany 1920’s-30’s. € 200–250 / SEK 1.500–2.000

549

HANS & VASSILI LUCKHARDT eller ANTON LORENZ, fåtölj ”LS 21”, ursprungligen DESTA, Berlin. Förkromat stålrör, klädsel av kohud, kudde i svart skinn, armlän av svartlackerat trä. Obetydligt slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Modellen ursprungligen publicerad i katalog av år 1931. Detta exemplar sannolikt senare delen av 1900-talet. An easy chair by Hans & Vassili Luckhardt or Anton Lorenz, originally by Desta Stahlrohrmöbel, Berlin.

549

284

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000


553

550

JAN EISENLÖFFEL, tillskriven, teservis, 4 delar, på bricka, Wien efter 1902. Mässing. Tekanna, värmare, gräddkanna, sockerskål, vas, på bricka (35 x 25 cm). Sockerskål och gräddkanna med lödningar, tekannans lock sitter fast. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 71. Litteratur: ”Modern art of metalwork”, Collection Catalogue of the Bröhan Museum VI, Berlin, Tyskland 2001, jämför katalognr 435, sid 486. A brass tea service, attributed to Jan Eisenlöffel, Vienna, post 1902. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

551

WILHELM WAGENFELD, förvaringskärl för kylskåp, ”Kubus”, 10 st, Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG, Tyskland ca 1938. Klarglas, varav sju med lock. Flertalet delar märkta XX. Några obetydliga nagg. (10)

550

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 294. A Wilhelm Wagenfeld set of ten ’Kubus’ stackable storage glass containers, Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG, ca 1938. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

552

GERHARD MARCKS och WILHELM WAGENFELD, perkulator, ”Sintrax”, underlägg, kanna med lock, raguskålar, 3 st och äggkokare, Jenaer Glaswerk, Schott & Gen, Tyskland 1930-tal. Klarglas. Delarna märkta Schott & Gen, Jenaer Glas Sintrax, respektive JENA THERM samt SCHOTT & JEN MAINZ JENAER GLAS (raguskålarna). Perkulatorns höjd 28,5 cm. Perkulatorn med nagg, slitage. (7) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 174 (raguskålarna), nr 293 (kannan), nr 300 (äggkokaren) Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 295 (underlägget) Perkulatorn formgiven av Gerhard Marcks år 1925-30 och finns i British Museums samlingar.

551

A Gerhard Marcks ’Sintrax’ glass perculator and A Wilhelm Wagenfeld lidded jug, a stand, three bowls and an egg cooker, € 350–500 / SEK 3.000–4.000

553

MARGARETE HEYMANN-MARKS, kaffeservis 9 delar, Die Haël-Werkstätten für künstlerische Keramik, Marwitz, Tyskland ca 1930. Stengods, gulglaserat. Bestående av 6 koppar med fat, kaffekanna, sockerskål och gräddkanna. Stämplade 182 32 HL. Kaffekannans höjd 17 cm. Kannorna med små undersides nagg. (9) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Litteratur: Jutta Römer, Daniela Sannwald, Klaus Weber (red), ”Keramik und Bauhaus, Geschichte und Wirkungen der keramischen Werkstatt des Bauhauses”, Bauhaus Archiv und Autoren, Tyskland 1989, modellen avbildad sid 209. A Margarete Heymann-Marks 9 pcs glazed stoneware coffee service, Haël-Werkstätten, Marwitz, Germany ca 1930. € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

552

285


554

555

556

554

MARGARETE HEYMANN-MARKS, vas, Die HaëlWerkstätten für künstlerische Keramik, Marwitz, Tyskland ca 1929. Grönglaserat stengods. Stämplad 314d 6 och firmamärke HL. Höjd 14 cm.

557

556

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 38.

Litteratur: Jutta Römer, Daniela Sannwald, Klaus Weber (red), ”Keramik und Bauhaus, Geschichte und Wirkungen der keramischen Werkstatt des Bauhauses”, Bauhaus Archiv und Autoren, Tyskland 1989, modellen avbildad som nr 295, sid 234.

Litteratur: Charlotte & Peter Fiell (red), ”1000 lights”, Taschen 2005, vol I, jfr modell nr 702, sid 250. A Marianne Brandt & Hin Bredendieck enameled steel table light, Kandem, Germany ca 1928.

A Margarete Heymann-Marks glazed stoneware vase, Haël-Werstätten, Marwitz, Germany ca 1929. € 250–350 / SEK 2.000–3.000

555

MARGUERITE FRIEDLAENDER-WILDENHAIN, vaser, 3 st samt tekopp med fat och assiett, Staatliche Porzellanmanufaktur, Berlin, 1931-33. Porslin, vit glasyr, kopp med fat, ”Hallesche Form” och assiett med randdekor i guld ”Goldringe”. Höjd 9,2-19,5 cm, assiettens diameter 18,7 cm. Den största vasen andrasortering. (5) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 355, 356. Litteratur: Jutta Römer, Daniela Sannwald, Klaus Weber (red), ”Keramik und Bauhaus, Geschichte und Wirkungen der keramischen Werkstatt des Bauhauses”, Bauhaus Archiv und Autoren, Tyskland 1989, jfr katalognr 199, 200, 205, sid 187-191. Three Marguerite Friedlaender-Wildenhain porcelain vases, a teacup with stand and dish, ’Hallesche Form, Goldringe’, € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

286

MARIANNE BRANDT & HIN BREDENDIECK, bordslampa, Kandem, Tyskland ca 1928. Emaljerat stål i äggskalsgult. Märkt KANDEM. Höjd 22,5 cm, skärmens diameter 11 cm. Slitage, emaljbortfall.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

557

MARIANNE BRANDT & HIN BREDENDIECK, bordslampa, Kandem, Tyskland ca 1928. Emaljerat stål i grönt. Märkt KANDEM. Höjd 24 cm, skärmens diameter 10,5 cm. Slitage, emaljbortfall. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 37. Litteratur: Charlotte & Peter Fiell (red), ”1000 lights”, Taschen 2005, vol I, jfr modell nr 702, sid 250. A Marianne Brandt & Hin Bredendieck table lamp, Kandem, Germany ca 1928. € 350–500 / SEK 3.000–4.000


558

558

560

559

MARIANNE BRANDT & HIN BREDENDIECK,

559

skrivbordslampa, Kandem, Tyskland ca 1927, modell nr 756. Svart emaljerat stål. Skruv märkt Kandem. Höjd 44,5 cm, skärmens diameter 14,2 cm. Slitage.

CHRISTIAN DELL, bordslampa, modell 6556, Gebr. Kaiser & Co, Tyskland. Märkt ORIGINAL KAISER – idell. Höjd ca 44 cm, skärmens diameter 21,5 cm. Slitage, senare sladd. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 342.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Litteratur: Charlotte & Peter Fiell (red), ”1000 lights”, Taschen 2005, vol I, sid 250f, modellen avbildad sid 251.

Silversmeden och designern Christian Dell (1893-1974) arbetade 1922-25 som förman vid Bauhaus metallverkstad i Weimar. I början av 1926 skissade han modeller till armaturer, ofta för Gebr. Kaiser & Co.

A Marianne Brandt & Hin Bredendieck enameled steel desk light, Kandem, Germany ca 1927.

A Christian Dell black lacquered metal table lamp, model 6556, Kaiser & Co, Germany.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

Torbjörn Lenskog Design collection, nr 438.

560

OKÄND FORMGIVARE, golvarmatur, Tyskland 1950-60-tal. Svartlackerad metall, justerbar, på stor rund fotplatta, rund skärm. Armens längd ca 130 + 117 cm, skärmens diameter 49,5 cm. Slitage, lackbortfall. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 431. A black lacquered metal industrial floor lamp, Germany 1950’s-60’s. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

287


561

561

MARIANNE BRANDT, bläckställ, läskare och bokstöd

563

Ruppelwerk, Gotha, Tyskland 1930-tal. Emaljerad metall i grönt, beige och svart, bläckhorn med glasinsats (nagg). Stämplade GMF geschützt och RUPPEL geschützt, läskaren omärkt. Bläckstället 16 x 15 cm, bokstödets höjd 10,5 cm. Bläckflaska, Pelikan Füllhalter Tinte Günther Wagner, höjd 9,5 cm, medföljer. Slitage, emaljbortfall. (3)

Metallwarenfabrik, Gotha, Tyskland ca 1930-32. Emaljerad metall, dekor i grönt, turkos, gult och silver. Märkta mehrfach geschützt RUPPEL. längd 19,6-21,8 cm, höjd 11-13 cm. Emaljbortfall. (4) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 334. A set of four Marianne Brandt enameled metal napkin holders, Ruppelwerk Metallwarenfabrik, Gotha, Germany circa 1930-32.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 332 (bokstödet)

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 297 (bläckflaskan) A Marianne Brandt enameled metal inkstand, a stamp dryer, and a bookend, Ruppelwerk, Gotha, Germany 1930’s. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

562

MARIANNE BRANDT, bricka och kakburk, Ruppelwerk Metallwarenfabrik, Gotha, Tyskland 1930-tal. Beige och svart emaljerad metall, burken med träfötter. Stämplade RUPPEL geschützt och GMF geschützt. Brickan 30,5 x 18,5 cm inkl hänklar, burkens diameter 19 cm. Slitage, färgbortfall. (2) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 333. A Marianne Brandt enameled metal tray and a lidded bowl, Ruppelwerk Metallwarenfabrik, Gotha, Germany circa 1932. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

288

MARIANNE BRANDT, servetthållare, 4 st, Ruppelwerk

564

OTTO LINDIG, tevärmare och skål, Keramische Werkstatt Dornburg och Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe, Tyskland 1920-30-tal. Glaserad keramik. Tevärmaren med ristad signatur OL, diameter 15,5 cm, höjd 7,7 cm. Skålen med Karlsruhes fabriksstämpel (otydligt) samt modellnummer, höjd 7 cm. (2) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. An Otto Lindig glazed ceramic tea heater and a bowl, Keramische Werkstatt Dornburg and Staatliche Majolika-Manufaktur € 250–350 / SEK 2.000–3.000


563

562

564

289


Rekonstruerat patientrum från Paimio-sanatoriet som visades på den permanenta utställningen på Formens Hus i Hällefors.

ALVAR AALTO (1894-1949) Alvar Aaltos mest ikoniska modeller skapade han till Pemar-sanatoriet i Paimio vid 1930-talets början. Torbjörn Lenskog samlade ihop en rumsinredning som den kunde te sig på sanatoriet, komplett med både dörr, belysning, handfat etc. Utformningen är på en gång enkel och genialisk, inga skarpa kanter eller hyllor där dammsamlande pjunk fick plats. Att hygien var ledstjärnan vid skapandet av de idag så klassiska stolsmodellerna tänker vi sällan på. Detaljerna är noga utformade, en fin sådan är den lilla flärpen på dörren som användes som signalsystem. Alvar Aalto created his most iconic models for the Pemar Sanatorium in Paimio in the early 1930’s. The collector Torbjörn Lenskog put together a complete interior as how it could have looked like in a patient’s room of the Paimio Sanatorium, including door, lights, wash basin, etc. The design is simple but ingenious; no sharp edges, corners or dust collecting shelves. That hygiene was primal in the creation of these ‘classical’ chairs, is maybe not an obvious thing today. The details are carefully designed, a refining one is the little signal system on the patient’s door.

290


567

566

565

ALVAR AALTO, garderob, Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930-tal. Vitlackerad, formpressad björkplywood, svängd dörr. Höjd ca 202 cm, bredd 80 cm, djup 30 cm. Skador, slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto design”, Collection Bischofsberger, Bielefeld 2004, bild sid 67. Modellen formgiven för Paimio Sanatorium år 1932-33. An Alvar Aalto white lacquered birch plywood wardrobe, Huonekalu-ja Rakennustyötedas Oy, Finland 1930’s. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

566

ALVAR AALTO, säng, till patientrum i Paimio-sanatoriet, Finland ca 1932. Grönlackerat stål. Längd 195 cm, bredd 75 cm. Slitage, färgbortfall. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 16. Modellen formgiven år 1931-32 för patientrummen i Paimio-sanatoriet, Finland. An Alvar Aalto bed, specifically for use in a patient’s room of the Paimio Sanatorium, Finland circa 1932. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

567

ALVAR AALTO, läslampor, ett par, för Paimio-sanatoriet, Taito Oy, Finland 1933, modell 5267. Förkromad metall, justerbara vitlackerade plåtskärmar. Skärmarnas diameter 12 cm. Ena lampan med senare bemålning, slitage, en med senare och en saknar elektrifiering. (2) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 7. Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, sid 64. A pair of white lacquered and chromed metal table lamps for the Paimio Sanatorium, Taito Oy, Finland 1933. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

565

291


573

571

568

AINO AALTO, hurts, till patientrum i Paimio-sanatoriet, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930-tal. Grönlackerad plywood, två utdragslådor och en dörr. 38 x 49 cm, höjd 68,5 cm. Senare hjul, slitage, färgbortfall. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Litteratur: Thomas Kellein (red), ”Alvar & Aino Aalto design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz Verlag, Tyskland 2005, jfr bild sid 69. An Alvar Aalto green lacquered plywood bedside locker, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930’s. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

569

ALVAR & AINO AALTO, bord, för patientrum i Paimiosanatoriet, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930-tal. Grönlackerat trä och stålrör. Märkt undertill med blyerts 2 och stämplad II. 55 x 45 cm, höjd 76,5 cm. Slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 13. Litteratur: Thomas Kellein (red), ”Alvar & Aino Aalto design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz Verlag, Tyskland 2005, jfr bild sid 65.

569

An Alvar & Aino Aalto side table, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930’s. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

570

ALVAR AALTO, pall, Rakennustyötehdas Oy, för Paimiosanatoriet, Finland ca 1932. Stålrörsställning, rund sits av plywood. Sitsens diameter 39 cm, höjd 43,5 cm. Skador. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, modellen avbildad sid 61. Modellen formgiven för Paimio-sanatoriet år 1932. An Alvar Aalto tubular steel and plywood stool, for the Paimio Sanatorium, Rakennustyötehdas Oy, Finland circa 1932. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

571

ALVAR AALTO, arbetsbänk, för patientrum i Paimiosanatoriet, Finland 1929-32. Grönlackerat trä. 325 x 60 cm. Skador. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. An Alvar Aalto working table, specially for a patient’s room in the Paimio Sanatorium, Finland 1929-32.

570

292

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000


572

576 568

572

ALVAR AALTO, tvättställ, för Paimio-sanatoriet, Arabia, Finland 1930-tal. Porslin, stämplat Mod 280 ARABIA samt inpressade siffror. Mått ca 45 x 53 x 49 cm. Smärre slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Litteratur: Thomas Kellein (red), ”Alvar & Aino Aalto design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz Verlag, Tyskland 2005, modellen avbildad sid 66. An Alvar Aalto molded porcelain wash basin for the Paimio Sanatorium, Arabia, Finland 1930’s.

574

575

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

573

574

ALVAR AALTO, badrumshylla, till patientrum i Paimiosanatoriet, Finland ca 1932. Räfflat klarglas. Bredd 32 cm, djup 10 cm. Spricka vid ena skruvhålet, nagg.

575

ALVAR AALTO, väggarmatur, för Paimio-sanatoriet, Taito Oy, Finland ca 1932. Vitlackerad plåt, sekundär kupa i plexiglas. Höjd 63 cm. Slitage, färgbortfall, senare bemålning.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

an Alvar Aalto glass wall shelf, specifically for use in a patient’s room of the Paimio Sanatorium, Finland circa 1932.

Litteratur: Pirkko Tuukkanen (red), ”Alvar Aalto Designer”, Alvar Aalto Museum 2002, sid 108.

€ 250–350 / SEK 2.000–3.000

Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, bild sid 59.

ALVAR AALTO, väggarmatur, för Paimio-sanatoriet,

Modellen formgiven av Alvar Aalto för Paimio-sanatoriet, Finland 1931-32 och endast utförd till denna inredning.

Taito Oy, Finland ca 1932. Vitlackerad plåt, sekundär kupa i plexiglas. Höjd 63 cm. Slitage, färgbortfall.

An Alvar Aalto lacquered metal wall light for the Paimio Sanatorium, Taito Oy, Finland ca 1932.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

Litteratur: Pirkko Tuukkanen (red), ”Alvar Aalto Designer”, Alvar Aalto Museum 2002, sid 108. Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, bild sid 59. Modellen formgiven av Alvar Aalto för Paimio-sanatoriet, Finland 1931-32 och endast utförd till denna inredning.

576

ALVAR AALTO, väggarmaturer, 5+1 st, för Paimio-sanatoriet, Taito Oy, Finland ca 1933, modell 7239. Vitlackerad metall. Höjd 26 och 20 cm. Slitage, färgbortfall. (6) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 12, 564.

An Alvar Aalto lacquered metal wall light for the Paimio Sanatorium, Taito Oy, Finland ca 1932.

A set of 5+1 Alvar Aalto white lacquered metal wall lights for the Paimio Sanatorium, Taito Oy, Finland circa 1933.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

€ 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

293


579

577

ALVAR AALTO, innerdörr, till patientrum på Paimiosanatoriet, Finland ca 1932. Björkplywood, frånsidan vitmålad, metallhandtag, framsidan med patientbricka i förkromat stål. Höjd 208 cm, bredd 91,5 cm. Skador, slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 9. Modellen formgiven ca 1929-32 för patientrummen i Paimio-sanatoriet, Finland. An Alvar Aalto borch plywood door, specifically for a patient’s room of the Paimio Sanatorium, Finland ca 1932. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

578 577

ALVAR AALTO, stol, modell 21, Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930-40-tal. Laminerat böjträ av björk, sits och rygg i björkplywood. Märkt med krita på undersidan. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 316. Litteratur: Alvar Aalto Furniture, Museum of Finnish Architecture, Helsingfors 1984, sid 76-77, modellen avbildad sid 76. Alvar Aalto Designer, Alvar Aalto Museum 2002, modellen avbildad sid 168. Modellen visades för första gången på ”The Nordic Building Fair” i Helsingfors sommaren 1932, men kom i produktion tidigast vid årsskiftet 1932-33. An Alvar Aalto 21 armchair, Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930’s-40’s. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

579

ALVAR AALTO, karmstol, modell 31, Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930-40-tal. Laminerat böjträ av bok, sits och rygg fanerad med masurbjörk. Slitage, faneret har släppt lite upptill vid ryggslutet. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 2. Modellen formgiven för Paimio-sanatoriet, Finland 1932. Aalto var först med att här formge en ”frisvängande” (utan bakben) stol helt i trä, tidigare hade Mies van der Rohe och Marcel Breuer formgivit denna typ i stålrör och läder eller rotting.

578

An Alvar Aalto ’31’ armchair, Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland 1930’s-40’s. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

294


580

581

580

ALVAR AALTO, fåtölj, modell 41, ”Paimio”, Finmar Ltd, Finland ca 1932. Böjträ av laminerad björk och björkplywood. Märkt med etikett FINMAR LTD, under medarna inpressat 10. Modellen formgiven för Paimio-sanatoriet i Finland 1931-32. Slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 20. Modellen formgiven för Paimio-sanatoriet i Finland 1931-32. An Alvar Aalto laminated birch and plywood armchair, ’Paimio’, model 41, retailed by Finmar Ltd, Finland circa 1932.

581

ALVAR AALTO, vilstol, modell 39, sannolikt för Artek, Finland, 1940-50-tal. Laminerat böjträ av bok, brun sadelgjord. Längd ca 165 cm. Slitage, något sned i ryggen. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 19. Modellen formgiven år 1936 och visades för första gången i den finska Paviljongen på Världsutställningen i Paris 1937. An Alvar Aalto lounge chair, model 39, probably by Artek, Finland 1940’s-50’s. € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

€ 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

295


584

582

585

ALVAR AALTO, takarmatur, ”A 331, Bikupa”, Valaistustyö Ky, Finland. Blålackerad metall och mässing. Märkt VALAISTUSTYÖ A331. Höjd 30 cm, diameter 33 cm. Den nedre mässingsringen lös.

586

587

587

ALVAR AALTO, takarmatur, ”A 110, Handgranat”, sannolikt för Valaistustyö Ky, Finland. Höjd 41 cm. Mässingsring saknas, slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 591.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, modellen avbildad sid 180.

Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, modellen avbildad sid 180.

Modellen formgiven år 1952.

Modellen formgiven år 1953.

An Alvar Aalto ’A 334, Hand Grenade’ pendant lamp, probably by Valaistustyö Ky, Finland.

An Alvar Aalto ’A 331 Beehive’ pendant lamp, Valaistustyö Ky, Finland.

€ 350–600 / SEK 3.000–5.000

€ 2.350–3.500 / SEK 20.000–30.000

588 583

ALVAR AALTO, takarmatur, modell ”A 205”, Valaistustyö Ky, Finland, sannolikt 1950-tal. Vitlackerad metall. Märkt Valaistustyö. Höjd 22 cm, diameter 35,5 cm. Smärre rostangrepp, färgbortfall samt bucklor.

584

ALVAR AALTO, fåtölj, Finland, Huonekalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland. Böjträ av laminerad björk, stoppad sits och rygg, klädd i gul-svart tyg. Omärkt. Höjd 64 cm, bredd 62,5 cm, djup 82 cm. Smärre slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 11.

An Alvar Aalto white lacquered metal ’A 205’ ceiling light, Valaistustyö Ky, Finland, probably 1950’s.

Litteratur: Pirkko Tuukkanen (red), ”Alvar Aalto Designer”, Alvar Aalto Museum, Finland 2002, sid 16, 78-79, 165.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

Modellen formgiven år 1933 och presenterades samma år på utställningen ”Wood Only” på varuhuset Fortnum & Mason i London.

ALVAR AALTO, takarmatur, ”A 201”, Valaistustyö Ky, Finland 1950-tal. Vitlackerad metall och mässing. Märkt VALAISTUSTYÖ A201. Höjd 20 cm, diameter 29 cm. Slitage, bucklor.

An Alvar Aalto laminated birch ’padded Paimio chair’, upholstered in yellow and black fabric. € 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 593. Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, modellen avbildad sid 175.

585

589

ALVAR AALTO, karmstol, modell 51, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Artek, Finland. Björkplywood. Slitage, sprickor, smärre skador.

An Alvar Aalto ’A 201’ pendant lamp, Valaistustyö Ky, Finland 1950’s.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, modellen avbildad sid 52-53.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 18.

ALVAR AALTO, takarmatur, ”A 330”, sannolikt för Valaistustyö Ky, Finland 1950-tal. Blålackerad metall och mässing. Höjd 21 cm. Slitage, färgbortfall.

Modellen formgiven för Paimio-sanatoriet, Finland 1932. An Alvar AAlto birch plywood armchair, model 51, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Artek, Finland.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 592. Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, modellen avbildad sid 177.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

590

An Alvar Aalto ’A 330’ pendant lamp, probably by Valaistustyö Ky, Finland 1950’s.

ALVAR AALTO, pall, ”X600”, Artek, Finland. Solfjäderformade ben i skiktlimmad björk, stoppad sits klädd i gult konstläder. Slitage.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors Modellen formgiven år 1954.

586

ALVAR AALTO, takarmatur, ”A 334”, Valaistustyö Ky, Finland 1950-tal. Vitlackerad metall och mässing. Märkt Valaistustyö A334. Höjd ca 41 cm. Mässingsringen lös, bucklor, slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 595. Litteratur: Thomas Kellein, ”Alvar & Aino Aalto Design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz, Tyskland 2005, jfr bild sid 176. An Alvar Aalto ’A 334’ pendant lamp, Valaistustyö Ky, Finland 1950’s. € 350–600 / SEK 3.000–5.000

296

An Alvar Aalto ’X600’ birch and artficial leather stool, Artek, Finland. € 350–500 / SEK 3.000–4.000


583 582

588

589

590

297


595

591

596

ALVAR AALTO, bord, modell 75, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland. Laminerat böjträ av björk och vitlackerad plywood. 59,7 x 49,5 cm, höjd 55,3 (59) cm.

597

595

598

BJÖRN TRÄGÅRDH, vas, Firma Svenskt Tenn, Stockholm 1930. Tenn. Stämplad med änglamärket Stockholm D8. Höjd 23 cm. Slitage.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 8.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 8.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 578.

Litteratur: Thomas Kellein (red), ”Alvar & Aino Aalto design”, Collection Bischofberger, Hatje Cantz Verlag, Tyskland 2005, jfr bilder sid 65-66.

Modellen formgiven ca 1930. A Björn Trägårdh pewter vase, Svenskt Tenn, Stockholm 1930. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

Modellen formgiven för Paimio-sanatoriet, Finland år 1932. A Alvar Aalto laminated birch and white lacquered plywood side table, Huoneakalu-ja Rakennustyötehdas Oy, Finland.

596

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

BJÖRN TRÄGÅRDH, tillskriven, vas, Firma Svenskt Tenn, Stockholm 1932. Tenn och mässing. Märkt med änglamärket Stockholm F8. Höjd 17,5 cm. Slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 78.

592

ALVAR AALTO, ”Restaurant Chair”, Artek, Finland 1954.

Torbjörn Lenskog Design Collection, no 577.

Ben av mässing, stoppad sits och rygg med sekundär klädsel i svart skinn.

A Svenskt Tenn pewter vase, attributed to Björn Trägårdh, Svenskt Tenn, Stockholm 1932.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Litteratur: Pirkko Tuukkanen (red), ”Alvar Aalto Designer”, Alvar Aalto Museum 2002, se sid 184.

€ 350–450 / SEK 3.000–3.500

597

An Alvar Aalto bronze and black leather chair, Artek, Finland 1954.

EDVIN OLLERS, vaser, 2 st, Schreuder & Olssons Tenngjuteri, Stockholm 1937 och 1960. Tenn och mässing, cylindrisk på fotklack, dekor av horisontella band. Stämplad med Schreuder & Olssons fimastämpel, OLLERS GJUTET TENN, K9 och L8. Höjd 19,5 och 24 cm. Slitage. (2)

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Modellen ritades år 1954 för ett café i Rautatalo-byggnaden, vilken stod klar år 1955.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 562.

593

Litteratur: Hedqvist, Jacobson & Gerber, ”Modernt svenskt tenn”, Stockholm 2004, modellen avbildad sid 110.

ILMARI TAPIOVAARA, karmstolar, ett par, ”Domus”, Keravan Puuteollisuus, Finland. Björk. En med fabriksstämpel. Slitage, krackelyr. (2) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Two Edvin Ollers pewter and brass vases, Schreuder & Olsson, Stockholm 1937 och 1960.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 172.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

A pair of Ilmari Tapiovaara ’Domus’ birch armchairs, Keravan Puuteollisuus, Finland.

598

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

594

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

LOUISE ADELBORG, servisdelar, 11 st, Rörstrand 1930.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 363.

Flintgods, tryckt dekor i svart och gult med motiv från Stockholmsutställningen 1930. Bestående av 2 bägare, 2+1 vaser (högsta höjd 10,5 cm), ask med lock, 2 cigaretthållare, askfat och 1+1 fat. Stämplade Rörstrand L A g. Askfat från S:t Eriks, med dekor ”1930” medföljer. Krackelyr, en vas med mynningsspricka. (11) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. A Louise Adelborg 11 pcs creamware part service, Rörstrand, designed for the Stockholm Fair in 1930. € 200–250 / SEK 1.500–2.000

EDWARD HALD, vas, Karlskrona ca 1930. Porslin, kvadratisk, rödglaserad med förgyllda rundlar. Stämpelsignerad KP Karlskrona Hald. Höjd 19,5 cm. Något slitage.

Glaskonstnären och formgivaren Edward Hald (1883-1980) var verksam vid Karlskrona porslinsfabrik 1924-33. An Edward Hald porcelain vase, Karlskrona circa 1930. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

599

JOHAN PETTER JOHANSSON, ”Triplex-pendel”, ASEA, Enköping 1920-30-tal. Grålackerad och förkromad metall. Märkt TRIPLEX-PENDEL PATENT MADE IN SWEDEN. Ställbar, utdragbart lampstativ. Längd ca 148-235 cm, skärmens diameter 23 cm. Slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 546. Triplex-armturen formgiven ca 1928 och förekom i flera montrar på Stockholmsutställningen 1930. A Johan Petter Johansson ’Triplex-pendel’, ASEA, Enköping, Sweden 1920’s-30’s. € 600–700 / SEK 5.000–6.000

298


594

593

592

599

591

299


601

600

ESKIL SUNDAHL, karmstol, Sverige 1930-tal. Förkromade stålrör, stoppad sits klädd i rött skinn. Slitage.

600

602

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 283. Eskil Sundahl (1890-1974) var en av de största svenska funkisarkitekterna och medförfattare till det funktonalistiska manifestet Acceptera. Han var professor i husbyggnad vid Tekniska Högskolan, Stockholm och var verksam inom KF där han bland annat ritade inredningen till en rad Konsumbutiker.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 256. A Bruno Mathsson beech bentwood reclining chair, by Karl Mathsson, Värnamo, Sweden 1936.

An Eskil Sundahl chromed steel and red leather armchair, Sweden 1930’s. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

601

HARALD ELOF NOTINI, golvarmatur, Böhlmarks Lampvarufabrik, Stockholm 1930-tal. Vitmetall, delvis lackerad i äggskalsgult och svart. Kupad skärm i lackerad plåt och blästrad glasskiva. Höjd 159 cm, diameter 49 cm. Smärre slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 267. Modellen formgiven år 1937. A Harald Elof Notini floor lamp, Böhlmarks, Stockholm 1930’s. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

300

BRUNO MATHSSON, liggstol, Firma Karl Mathsson, Värnamo 1930-40-tal. Böjträ av skiktlimmad bok, beige flätad papperssadelgjord. Etikettmärkt och handsignerad BM 36. Sadelgjorden blekt och sannolikt omspänd, möjligen sekundär nackkudde, slitage.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

603

BRUNO MATHSSON, vilstol, Firma Karl Mathsson, Värnamo 1941. Laminerat böjträ av björk, beige sadelgjord. Etikettmärkt och handsignerad KM 41. Längd 112 cm höjd 76 cm. Slitage, möjligen senare sadelgjord. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 259 A Bruno Mathsson laminated birch easy chair, by Karl Mathsson, Värnamo, Sweden 1941. € 700–950 / SEK 6.000–8.000


602

604

603

604

BRUNO MATHSSON, arbetsstol, Firma Karl Mathsson, Värnamo 1940-tal. Böjträ av bok, röd flätad papperssadelgjord. Etikettmärkt och handsignerad BM 41. Slitage, fläckar, sadelgjorden blekt. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Modellen formgiven år 1936. Cellulosaband användes under 2:a världskriget då sadelgjord av hampa och jute inte gick att importera. A Bruno Mathsson beech easy chair, Karl Mathsson, Värnamo, Sweden 1940’s. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

605

BRUNO MATHSSON, klaffbord, Firma Karl Mathsson, Värnamo 1940-tal. Ek, två klaffar, stålunderrede med hjul. Etikettmärkt och handsignerad KM 41. Längd 28+38+28 cm, bredd 66 cm, höjd 64 cm. Slitage, fläckar. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 258. A Bruno Mathsson oak and steel folding table, by Karl Mathsson, Värnamo 1940’s. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

605

301


607

606

608

AXEL LARSSON, vilstol, Svenska Möbelfabrikerna, Bodafors, ca 1937. En prototyp till modell 1207, björk med beige sadelgjord. Smärre fläckar och slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors Märkt ”Axel Larssons dödsbo” Litteratur: Monica Boman (red), ”Svenska Möbler 1890-1990”, Signum 1991, sid 166. Modellen formgiven år 1937. Gåva av familjen Axel Larsson till Stiftelsen Formens Hus. An Axel Larsson prototype for a birch and canvas easy chair, Svenska Möbelfabrikerna, Bodafors, ca 1937. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

607

TORE AHLSÉN, golvarmatur, ”Napoleon vid Nilen”, sannolikt Nordiska Kompaniet, 1940-tal. Stomme av brons, nedtill i form av Napoleons hatt, flyttbar lamphållare med tygskärm. Höjd ca 202 cm. Tyg saknas, nedre skruven på foten med avslagen knopp, smärre slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Arkitekterna Erik och Tore Ahlsén, främst kända för Årsta Centrum i Stockholm, formgav också möbler och inredningar. Armaturen ”Pia-lampan” ritades omkring år 1940. Den ovanliga golvmodellen som genom sin karaktäristiska profil fick namnet ”Napoleon vid Nilen” tillverkades på 1940-talet i en liten upplaga med gjuten bronsfot, sannolikt blev det färre än 10 exemplar utförda. Modellen formgavs ursprungligen av Tore Ahlsén för KF. NK övertog modellen då KF enligt uppgift ansåg att tillverkningskostnaderna blev för höga. Sedan 1970-talet tillverkar Gärsnäs golvlampan men nu med svart gjutjärnsfot och denna variant har gjorts i stora serier. A Tore Ahlsén bronze and white metal floor lamp, ’Napoleon on the Nile’, probably executed by NK, 1940’s. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

302


606

608

CARL-AXEL ACKING, karmstol, Svenska möbelfabrikerna, Bodafors 1940-tal. Bok, sits och rygg i formpressad mahognyfanér. Slitage, skador, förstärkt undertill. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 193. Litteratur: Monica Boman (red), ”Svenska möbler 1890-1990”, Signum 1991, modellen avbildad och omnämnd som ”40-talets industriellt mest avancerade möbel”, se sid 244-253. Modellen formgiven år 1943 inför en möbeltävling utlyst av Svenska Möbelfabrikerna i samarbete med Svenska Slöjdföreningen. Syftet var att ”frambringa förslag till möbler som i typval och formgivning särskilt anpassats efter den moderna familjebostadens behov samt lämpar sig för serietillverkning”. Acking vann, med Eyvind Beckman och Axel Kandell som medarbetare, andra pris, och här föddes den monteringsbara möbeln, vars delar levereras i paket och sätts ihop av återförsäljaren eller kunden. För första gången styrdes möblernas konstruktion och form av distributionens och lagerhållningens ekonomi. Förstapristagaren Erik Wörts knöts så småningom till Ikea, där han vidareutvecklade principen. Ackings karmstol, som väckte stor uppmärksamhet, fyllde höga krav på rationell distribution. Ritningar visar hur 12 monteringsfärdiga stolar kunde packas i en kartong som tidigare rymde en stol.

609

A Carl-Axel Acking mahogany and beech armchair, Svenska Möbelfabrikerna, Bodafors, Sweden 1940’s. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

609

YNGVE EKSTRÖM, fåtölj, ”Lamino”, Swedese. Teak och svart läder. Brännstämplad SWEDESE YNGVE EKSTRÖM. Slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. An Yngve Ekström teak and black leather easy chair ’Lamino’, Swedese. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

610

BRUNO MATHSSON, fåtölj ”Jetson”, DUX. Beige läderklädsel, lös nackkudde, snurrbart förkromat underrede. Slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 254. Modellen formgiven år 1969. A Bruno Mathsson beige leather and chromed steel ’Jetson’ easy chair, DUX. € 600–700 / SEK 5.000–6.000

610

303


614 611

611

JOHN KANDELL, vilstol, ”Vilan”, Källemo. Stomme av rödlaserat trä, klädsel i kohud, löstagbar nackkudde, höjd 73, längd 130 cm. Något slitage, en läderrem till nackkudden saknas. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Modellen formgiven år 1988. A John Kandell louge chair, ’Vilan’, for Källemo, Sweden. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

612

POUL HENNINGSEN, bordslampa, Louis Poulsen, Danmark 1930-40-tal. Tre skärmar i gul- och vitlackerad plåt, patinerad metall i stång och fotplatta, bakelit i övre skärmfäste, lamphållare samt ovan basen. Övre skärmens diameter 33,5 cm, höjd 43 cm. Slitage, färgbortfall, skärmfästet löst, senare sladd. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 477. Litteratur: T Jørstian, P E Munk Nielsen, ”TAEND! PH-lampens historie”, Gyldendal 1994, se sid 286. Modellen presenterades första gången år 1927. A Poul Henningsen table lamp, Denmark 1930’s-40’s.

612

304

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


613

613

ARNE JACOBSEN, matstol, Fritz Hansen, Danmark 1930tal. Bok, sits av ljusbrunt läder. Slitage, fläckar, lädret torrt, fodret skadat.

615

614

ARNE JACOBSEN, golvarmatur, ”Royal”, Louis Poulsen, Danmark. Grålackerad metall, oval fot, oval beige lampskärm av tygklädd papp. Höjd 180 cm. Smärre slitage.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 370.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 86.

Litteratur: Noritsugo Oda, ”Danish Chairs”, Korinsha Press 1996, modellen avbildad och omnämnd sid 153: ”This chair is one of Jacobsen’s early works. It was designed to be included in a restaurant that was constructed together with a restaurant in Klampenborg designed by Jacobsen. The chair suggests that the designer was strongly influenced by Chinese chair designs from the Ming Dynasty. The chair was made by Fritz Hansens Co., but was never mass-produced for sale.”

Modellen formgiven för SAS Royal Hotel, Köpenhamn år 1958.

Modellen formgiven år 1935. An Arne Jacobsen beech and light brown leather dining chair, Fritz Hansen, Denmark 1930’s. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

An Arne Jacobsen ’Royal’ grey lacquered metal floor lamp, Louis Poulsen, Denmark. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

615

ARNE JACOBSEN, fåtölj, ”Svanen”, Fritz Hansen, Danmark 1960-tal. Klädd i svart skinn, fyrdelad profilerad centralfot av aluminium. Etikettmärkt. Lädret infärgat, ursprungligen av ljusare kulör, slitage, repor. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 85. Modellen formgiven år 1958 till inredningen av SAS Royal Hotel, Köpenhamn. An Arne Jacobsen black leather ’Swan’ easy chair, Fritz Hansen, Denmark 1960’s. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

305


618

619

620

623

621

616

ARNE JACOBSEN, bordslampa, ”AJ”, Louis Poulsen, Danmark, 1960-tal. Svartlackerad metall. Höjd ca 55 cm. Smärre slitage.

618

ARNE JACOBSEN, stol, ”Oxford”, Fritz Hansen, Danmark. Brunt läder, femdelad centralfot av aluminium, vridbar. Höjd 89 cm. Smärre slitage, fläckar.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 83.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 371.

Modellen formgiven år 1957 till SAS Royal Hotel, Köpenhamn.

Den första modellen i oxfordserien formgavs till S:t Catherine´s College, Oxford 1965.

An Arne Jacobsen ’AJ’ black lacquered table lamp, Louis Poulsen, Denmark 1960’s.

An Arne Jacobsen ’Oxford’ brown leather and aluminium chair, Fritz Hansen, Denmark.

€ 350–450 / SEK 3.000–3.500

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

617

ARNE JACOBSEN, väggarmaturer, 2 st, ”AJ”, Louis 619

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 374.

ARNE JACOBSEN, ”Grand Prix”, stol, Fritz Hansen, Danmark, 1950-60-tal. Rygg och sits av formpressat teaklaminat, profilerade ben av teak. Smärre slitage.

Modellen formgiven år 1957 till SAS Royal Hotel i Köpenhamn.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Two Arne Jacobsen’AJ’ wall lights, Louis Poulsen, Denmark, ca 1960.

Modellen formgiven år 1955 och vann Grand Prix i Milano år 1957.

Poulsen, Danmark, ca 1960. Brun respektive grålackerad metall. Smärre slitage. (2)

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

An Arne Jacobsen ’Grand Prix’ teak chair, Fritz Hansen, Denmark 1950’s-60’s. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

306


617

616

620

622

PETER HVIDT & ORLA MØLGAARD NIELSEN,

622

karmstol, ”Ax-stolen”, Fritz Hansen, Danmark 1950-60-tal. Formpressad sits och rygg av teakplywood, karmar och benställning med inläggningar i bok. Stämplad FH DANMARK 9359. Slitage.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 418.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

Litteratur: Johan Møller Nielsen, ”Wegner – en dansk møbelkunstner”, Gyldendal 1965, jfr sid 75-76. Wegner formgav stolen efter att kritik framförts angående de moderna stolstypernas brist på ergonomisk anpassning. Med sin svällande ryggbricka uppfyllde modellen alla krav på fullt stöd för länd och rygg och samtidigt uppvisas träets skönhet.

PETER HVIDT & ORLA MØLGAARD NIELSEN,

Modellen formgiven år 1955 och har sedan modifierats flera gånger, denna variant tillverkad ca 1960.

stol, ”X-stolen”, Fritz Hansen, Danmark 1950-tal. Teak, bok, klädsel i brun canvas. Stämpelmärkt FH. Slitage.

A Hans J Wegner ’Swivel chair’, Johannes Hansen, Denmark circa 1960.

Modellen formgiven år 1950. A Peter Hvidt & Orla Mølgaard Nielsen teak and beech ’Ax-chair’, Fritz Hansen, Denmark 1950’s-60’s.

621

HANS J WEGNER, ”Swivel chair”, Johannes Hansen, Danmark ca 1960. Svängs ryggbricka av ek, stoppad sits klädd i svart konstläder, fyrdelad förkromad stålställning. Märkt med metallplakett. Karmarna med slitage.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 3.500–4.700 / SEK 30.000–40.000

Modellen formgiven år 1959. A Peter Hvidt & Orla Mølgaard Nielsen teak, beech and canvas ’X-Chair’, Fritz Hansen, Denmark 1950’s. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

623

HANS J WEGNER, ”Lufthavnstolen”, AP-stolen, Danmark. Stål och svart skinnklädsel, plakettmärkt DANISH FURNITUREMAKER’S CONTROL. Slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Modellen formgiven år 1958. A Hans J Wegner ’Kastrup’ steel and black leather chair, AP-stolen, Denmark. € 250–350 / SEK 2.000–3.000

307


625

624

626

630

624

625

POUL KJAERHOLM, stol. ”PK-9”, E Kold Christensen, Danmark. Svart skinn, tredelad centralfot av mattpolerat stål. Märkt med E Kold Christensens signum. Smärre slitage.

626

POUL KJAERHOLM, taburett, ”PK-41”, E Kold Christensen,

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Danmark. Lätt vriden benställning av mattförkromat fjäderstål, sits av brunt läder, hopfällbar. Märkt med E Kold Christensens signum i stålet. Smärre slitage, fläckar.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 240.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

A Poul Kjaerholm black leather ’PK-9’ chair, E Kold Christensen, makers’s mark in the steel.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 241.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

A Poul Kjaerholm ’PK-41’ steel and brown leather stool, E Kold Christensen, Denmark,

POUL KJAERHOLM, fåtölj, ”PK-20”, E Kold Christensen, Danmark. Förkromat fjäderstål, svart skinnklädsel med lös nackudde. Märkt med E Kold Christensens signum i stålet. Smärre slitage, klädseln med skador kring hörn.

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

Modellen formgiven år 1961.

627

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

POUL KJAERHOLM, fåtölj, ”PK-22”, E Kold Christensen, Danmark. Mattförkromat fjäderstål och flätad rotting, stämpelmärkt med med Kolds signum. Smärre slitage.

Modellen formgiven år 1967.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

A Poul Kjaerholm black leather ’PK-20’ easy chair, E Kold Christensen, Denmark,

Modellen formgiven år 1955 och tillverkades av E Kold Christensen i Hellerup från 1956. Från år 1982 sker tillverkningen hos Fritz Hansen.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

A Poul Kjaerholm steel and ratten ’PK-22’ easy chair, E Kold Christensen, maker’s mark in the steel. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

308


627

628

628

POUL KJAERHOLM, karmstol, ”PK-11”, för E Kold Christensen, Danmark. Ek, mattförkromat fjäderstål, stoppad sits klädd i ljusbrunt skinn. Märkt med E Kold Christensens signum. Obetydligt slitage och fläckar. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 235. Modellen formgiven år 1957 och producerad för E Kold Christensen 1957-82. A Poul Kjaerholm ’PK-11’ armchair, for E Kold Christensen, Denmark, maker’s mark in the steel. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

629

POUL KJAERHOLM, pall ”PK-33”, E Kold Christensen, Danmark. Brunt skinn och mattpolerat fjäderstål, stämpelmärkt med E Kold Christensens signum. Diameter 55 cm.

629

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 243. Modellen formgiven år 1959. A Poul Kjaerholm steel and brown leather ”PK-33” stool, E Kold Christensen, Denmark, maker’s mark in the steel. € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

630

POUL KJAERHOLM, satsbord, ”PK-71”, 3 delar, E Kold Christensen, Danmark. Mattpolerat fjäderstål, skivor av svart akryl. Det största bordet 28 x 28 cm, höjd 28,5 cm. Den mellersta skivan med kantskada. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 244. A Poul Kjaerholm ’PK-71’ set of occasional tables, E Kold Christensen, Denmark. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

631

631

POUL KJAERHOLM, stol, ”PK-1”, sannolikt E Kold Christensen, Danmark. Stål och flätad rotting. Rottingen med små skador. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 241. Modellen formgiven år 1956. A Poul Kjaerholm ’PK-1’ steel and ratten chair, probably for E Kold Christensen, Denmark. € 250–300 / SEK 2.000–2.500

632

POUL KJAERHOLM, stol ”PK-2”, sannolikt E Kold Christensen, Danmark. Svartemaljerad metallstomme, sits och rygg av svart flätad flagglina. Slitage, gummifötterna bortnötta. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 242. Modellen formgiven år 1956. A Poul Kjaerholm ’PK-2’ chair, probably for E Kold Christensen, Denmark, halyard seat with black enameled metal frame. € 250–300 / SEK 2.000–2.500

632

309


635

633

BØRGE MOGENSEN, fåtölj, ”Spanska Stolen”, Fredericia

635

Stolefabrik, Danmark. Ek, naturbrunt skinn. Slitage, fläckar, sitsen med lösa sömmar.

GUNNAR AAGAARD ANDERSEN, taburett, PP Möbler, Danmark. Ask och järn. Längd 73 cm, höjd 25,5 cm. En yttre lamell med sprickor, slitage.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 313.

Modellen formgiven år 1958.

Litteratur: Frederick Sieck, ”Nutidig dansk möbeldesign”, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch A/S 1990, modellen avbildad sid 42.

A Børge Mogensen oak and leather ’Spanish Chair’ by Fredericia Stolefabrik, Denmark.

Modellen som sägs referera till den traditionella mjölkpallen presenterades på Den Permanentes utställning ”Möbler” i oktober 1980 och var en av G A Andersens sista arbeten.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

634

VERNER PANTON, ”Bachelor chair”, Fritz Hansen 1970.

A Gunnar Aagaard Andersen ash and iron stool, PP Möbler, Denmark.

Förkromad stårörsställning, klädd i orangerött tyg, lös kudde. Etikettmärkt och daterad FH 7002. Fläckar.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 392. A Verner Panton ’Bachelor chair’, Fritz Hansen 1970. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

636

MARCEL BREUER, vilstol, ”A Long Chair”, sannolikt Isokon, England, efter 1936. Skiktlimmat böjträ av björk. Längd ca 140 cm. Smärre skador, slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 47. Modellen formgiven år 1935-36. A Marcel Breuer laminated ’A Long Chair’, probably by Isokon, England, post 1936. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

310


636

633

634

311


639

637

MARCEL BREUER, bord, Isokon, England. Skiktlimmad björk. Märkt MADE IN ESTONIA. 61 x 42 cm, höjd 35 cm. Skador, lagningar. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 337

ERNEST RACE, bokhylla, ”Penguin Donkey Mark II”, Isokon, England, sannolikt 1960-tal. Vitlackerad plywood, fyra teakben. Längd 53 cm, bredd 40 cm, höjd 40 cm. Smärre skador och slitage.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 337

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 395.

Modellen formgiven år 1936. Isokon använde böjträ från Venesta Plywood Company i Estland.

Den första modellen Donkey Mark I formgavs av Egon Riss och Jack Pritchard för Isokon år 1939 och var avsedd för Penguin böcker. År 1963 modifierades modellen till Donkey Mark II av Ernest Race.

A Marcel Breuer laminated beech occasional table, Isokon, England. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

638

GERALD SUMMERS, stol, Makers of Simple Furniture, England 1930-tal. Böjträ av laminerad björkplywood, lös stoppad sits. Höjd 67 cm. Sitsen skadad, slitage. Gerald Summers (1899-1967) A Gerald Summers laminated birch plywood chair, Makers of Simple Furniture, England 1930’s. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

312

639

An Ernest Race white lacquered plywood and teak ’Penguin Donkey Mark II’, bookcase, Isokon, England probably 1960’s. € 250–350 / SEK 2.000–3.000


637

640

640

641

638

641

GIO PONTI, stol, ”Superleggera”, Cassina, Italien. Svart-

642

642

målad ask med rottingsits. Undertill märkt 7830/699/3 med krita. Ett bakben med skada, slitage, smärre skador.

MARCO ZANUSO, fåtölj, ”Senior”, Italien. Stoppad tygklädsel, svartlackerade metallben. Torr stoppning, klädseln med skada, slitage.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 142.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 180.

Modellen formgiven år 1957.

Modellen formgiven år 1951-54.

A Gio Ponti ’Superleggera’ chair, Cassina, Italy, black painted ash with ratten seat.

A Marco Zanuso ’Senior’ lounge chair, upholstered in grey fabric, black lacquered metal legs, Italy.

€ 250–350 / SEK 2.000–3.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

GIO PONTI, stol, Ditta Parma Antonio e Figli, Saronno, Italien. Aluminium, sits och rygg klädd i röd vinyl, fötter av bakelit. Undertill märkt MONTECATINI S.A. 6937 MODELLO 1938. Smärre slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Litteratur: Ugo La Pietra, ”Gio Ponti”, Rizzoli, Milano 1995, sid 83-85. Modellen formgiven för Palazzo Mantecatini i Milano år 1938. A Gio Pontio tubular aluminium and red vinyl chair, Ditta Parma Antonio e Figli, Saronno, Italy. € 500–700 / SEK 4.000–6.000

313


644

643

MASSIMO VIGNELLI, takarmatur, Venini, Murano, Italien 1950-tal. Glasmassa i vitt, blått, rött och aubergine, osignerad. Höjd 35 cm. Smärre kantnagg.

647

645

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 310.

644

LUIGI COLANI, stol, ”Zocker” (Sitzgerät Colani), Top System Burkhard Lübke, Tyskland 1973-82. Vit plast. Märkt undertill Top Sy 5 ges. gesch. Made in W- Germany Top System Burkhard Lübke, DESIGN LUIGI COLANI. Höjd 65,5 cm. Slitage.

A Massimo Vignelli glass pendant lamp, Venini, Murano, Italy 1950’s.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 339.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

Litteratur: Charlotte & Peter Fiell, ”1000 chairs”, Köln 1997, modellen avbildad sid 489.

JOE COLOMBO, fåtölj, ”Elda”, Comfort, Italien. Vridbar

Modellen formgiven år 1971-72 och producerades av Top System Burkhard Lübke 1973-82.

stomme av vitt glasfiber, klädsel med avtagbara stoppade kuddar i svart läder. Armlän med omklädda eller sekundära kuddar, slitage, smärre skador.

A Luigi Colani white plastic ’Zocker’(Sitzgerät Colani) chair, System Burkhard Lübke, Germany 1973-82.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

Modellen formgiven år 1963-65. Detta är en av Joe Colombos första modeller och har fått sitt namn efter Colombos fru Elda. Den omslutande formen skall skydda den sittande från ljud och störande inslag, snurr-funktionen skall skänka möjlighet till rörlighet i 360 grader. Fåtöljen Elda har kommit att bli synonym med Joe Colombo och hans formgivning. A Joe Colombo ’Elda’ lounge chair, Comfort, Italy. € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

314

646

CESARE CASATI & EMANUELE PONZIO, armatur, ”Pillola”, Studio D.A., Italien 1968. ABC-plast och akryl i rött och vitt. Höjd ca 55 cm inkl plexiställ. Smärre slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. A Cesare Casati & Emanuele Ponzio Studio D.A. ’Pillola’ lamp, Nai Ponteur, Bergamo, Italy 1968. € 500–600 / SEK 4.000–5.000


646

643

645

647

649

648

GUIDO DROCCO & FRANCO MELLO, klädhängare, ”Cactus”, Gufram, Italien, 1970-tal. Polyuretanskum, överdraget med grön ”Guflac”. Omärkt. Höjd 168 cm. Ålderssprickor, slitage, färgbortfall.

650

649

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

A 1950’s black lacquered iron and leather stool, possibly Italy.

Modellen formgiven år 1971. A Guido Drocco & Franco Mello ’Cactus’ clothes stand, Gufram, Italy, 1970’s. € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

648

MARIO BELLINI, stol, ”Cab”, Cassina, Italien, modell 412. Stålstomme klädd med kraftigt rödbrunt skinn, dragkedjor. Slitage, något blekt.

OKÄND FORMGIVARE, sittmöbel, troligen Italien 1950tal. Svartemaljerad metall, tre stoppade sitsar klädda i svart, vinrött och blått, höjd 41-69 cm. Smärre slitage.

€ 500–700 / SEK 4.000–6.000

650

LE CORBUSIER, PIERRE JEANNERET & CHARLOTTE PERRIAND, karmstol, ”LC-1”, Cassina, Italien. Förkromad stålrörsstomme, rygg och sits klädd i kohud. Märkt i stålet Le Corbusier L/C 1 2505. Smärre slitage på sits och armlän. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 96.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 29.

Modellen formgiven år 1928.

Modellen formgiven år 1976. A Mario Bellini ”Cab” chair, Cassina, Italy, model 412.

A Le Corbusier, Pierre Jeanneret & Charlotte Perriand ”LC-1” chromed steel and cowhide armchair, Cassina, Italy.

€ 250–300 / SEK 2.000–2.500

€ 600–850 / SEK 5.000–7.000

315


652

654

651

651

SERGE MOUILLE, väggarmatur, Frankrike 1950-tal. Svartlackerad metall. Skärmen 23 x 22,5 cm. Senare bemålning, väggfäste saknas.

SHIRO KURAMATA, karmstol, ”Sing Sing Sing”, XO, Paris. Nickelpläterad metall. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Modellen formgiven år 1985.

Modellen formgiven år 1953.

A Shiro Kuramata ’Sing Sing Sing’ armchair, XO, Paris.

A Serge Mouille black lacquered applique with pivoting single arm, France 1950’s.

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

652

653

PHILIPPE STARCK, fåtölj, ”J Serie Lang”, Aleph, Italien. Svart läder, plast och gjuten aluminium. Inpressad signatur ALEPH BY STARCK och etiketmmärkt. Smärre slitage. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Modellen formgiven år 1987. A Philippe Starck ’J Serie Lang’ black leather and cast aluminium lounge chair, by Aleph, Italy. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

654

EERO SAARINEN, fåtölj, ”Womb chair”, Knoll International, modell 70. Stoppad brunorange klädsel, lösa dynor, svartlackerad benställning. Slitage, klädseln med smärre fläckar. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Modellen formgiven år 1947-48. Idén med ”Womb chair” var att den skulle ge möjlighet till olika sittställningar, vilket Saarinen menade att andra fåtöljer inte gav. ”Womb chair” blev en enorm succé. An Eero Saarinen ’Womb chair’, Knoll International, model 70. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

316


655

655

GEORGE NELSON, skrivmaskinsbord, modell 4752, Herman Miller, USA 1950-tal. Fanerad i valnöt, underrede samt pärmställ i metall, fyra lådor. Etikettmärkt. Längd 88 cm, bredd 41 cm, höjd 65 cm. Slitage, repor. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 598. Litteratur: ”The Herman Miller Collection, the 1955/1956 catalog”, Schiffer Publishing Ltd, USA 1998. Modellen formgiven år 1952. A George Nelson walnut and steel typewriter stand, Herman Miller, USA 1950’s. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

653

317


659

656

CHARLES & RAY EAMES, stol, ”DCM”, Herman Miller,

659

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 223

HARRY BERTOIA, fåtölj, ”Diamond chair”, Knoll Associates, USA eller på licens i Sverige. Svartlackerad metall, sits och rygg klädd i rött tyg. Senare skruv, slitage, klädsel med skada och fläckar, torr stoppning.

Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 460

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 327.

Modellen formgiven år 1945-46.

Modellen formgiven år 1950-52, i produktion från år 1953.

A Charles & Ray Eames ’DCM’ (Dining Chair Metal), Herman Miller, USA, circa 1950.

A Harry Bertoia ’Diamond chair’, Knoll Associates, USA or produced or produced on license in Sweden.

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000

USA, ca 1950. Formgjuten plywood av ask, förkromad benställning. Slitage, smärre nagg.

657

CHARLES & RAY EAMES, ”DKR”, stol, Herman Miller, USA. S k ”Eiffel tower” underrede med ”bikini” tygöverdrag. Etikettmärkt HERMAN MILLER COLLECTION DESIGNER CHARLES EAMES.

660

ISAMU NOGUCHI, soffbord, ”Noguchi”, Herman Miller, USA. Skiva i glas samt underrede i betsad poppel. Längd 129 cm, bredd 92 cm, höjd 40 cm. Nagg och repor på skivan, underredet med kraftiga skador.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 70

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors, nr 266.

A Charles & Ray Eames ’DKR’ side chair, Herman Miller, USA.

Modellen formgiven år 1947. An Isamu Noguchi ’Noguchi’ sofa table, Herman Miller, USA.

€ 250–350 / SEK 2.000–3.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

658

CHARLES & RAY EAMES, bord ”ESU 200”, Herman Miller, USA 1950-tal. Björkplywood, förkromat stål, öppen kub, blålackerad sidopanel av masonit. 61,7 x 40,2 cm, höjd 52 cm. Slitage, smärre skador. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. Torbjörn Lenskog Design Collection, nr 223. A Charles & Ray Eames ’ESU 200 series’ table, Herman Miller, USA, 1950’s.

661

SVEN PALMQVIST, skålar, 7 st, ”Colora”, Orrefors. Olikfärgade skålar i tre olika storlekar. Flertalet märkta ORREFORS SWEDEN och etikettmärkta. Den största skålens höjd 12,5 cm, diameter 21,5 cm. En skål med obetydlig repa. (7) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. A set of seven Sven Palmqvist ’Colora’ spin-glass bowls, Orrefors.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000 € 200–250 / SEK 1.500–2.000

318


657

658

660

656

661

319


662

662

LE CORBUSIER, ”Des Canons, Des Munitions...Mercis! Des Logis S.V.P.” Pappband. Monographie du ”Pavillon des temps nouveaux” à l’Exposition internationale Art et Technique de 1937. Éditions de l’architecture, Paris 1937. Veck, repor. Smärre hörnskador. Ej genomgången. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

663

LE CORBUSIER, ”Oeuvre Plastique Peintures et Dessins Architecture”. Pappband i pärm med tygband. 39 bilder i offset samt litografiska tryck. Albert Morancé, Paris, troligen omkring 1940. Veck, gulnad, ej genomgången. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

663

320


664

664

LE CORBUSIER, ”Collection de l’Esprit Nouveau”, 5 vol. Almanach d’Architecture moderne, Urbanisme, L’art decoratif, Vers une Architecture, Croisade ou le Crépuscule des Académies. Helband av klot resp ett halvband. Paris 1920–1930-tal. Slitage, ägarmärkningar, senare bokband, ej genomgångna. (5) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

665

LE CORBUSIER et PIERRE JEANNERET, ”L’Architecture Vivante”, 6 vol. Lösa blad i pappärmar med tygband. Vol. I, III, IV,V, VI, VII, Publié sons la direction de la Jean Badovici. Editions Albert Morancé, Paris 1927–1931. Volym II saknas. Veck, solblekta, anteckningar i blyerts på försättsbladen. Ej genomgångna. (6) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

665

321


666

666

LE CORBUSIER & PIERRE JEANNERET (red), W. Boesiger, 9 vol. Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Ihr gesamtes Werk von 1910-1929. Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Ihr gesamtes Werk von 1929-34. Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Oveure Completé, 1934-1938. Le Corbusier Oeuvre Completé 1938-46. Le Corbusier Oeuvre Completé, 1946-52. Le Corbusier et son atelier rue de Sevés 35, 195, Oeuvre Completé, 1952-57. Le Corbusier et son atelier rue de Sevés 35, 195, Oeuvre Completé, 1957-65. Le Corbusier 1910-1960. Le Corbusier Les derniéres Oevure 8 böcker med helband i klot samt ett med pappband. 6 böcker med omslag. Olika förlag, Zürich, 1930-1970-tal. (9) Slitage på omslag. Ägarmärkningar på bla. försättsbladen i bläck och blyerts. Ej genomgångna. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

322


667

668

669

667

670

LE CORBUSIER, ”La Ville Radieuse”. Halvklotband.

671

669

Editions de l’Architecture D’aujourd’hui, Boulogne, 1935. Gulnad, veck, slitage och märken på pärmen, ägarmärkning på försättsbladen i relief. Stämpelmärkning på löst försättsblad. Ej genomgången.

LE CORBUSIER, ”Une Maison – Un Palais, A La Recherche d’une Unité Architecturale”. Halvklotband. Collection de ”L´Esprit Nouveau”, Les Editions G. Cres et Cie, Paris, 1928. Något blekt och gulnad. Försättsbald med ägarstämpel. Ej genomgången.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

€ 250–350 / SEK 2.000–3.000

€ 600–700 / SEK 5.000–6.000

670 668

LE CORBUSIER (CHARLES-ÉDOUARD JEANNERET),

Halvklotband. Andra samlingen tapetprover formgivna av Le Corbusier för tapetföretaget Salubra. Basel, 1959. Gulnade blad, veck samt revor. Ej genomgången.

”Étude sur le Mouvemente d’Art Décoratif en Allemagne”, Häftad. HAEFELI & Co 1912. Gulnad, skador med pappersförluster, försättsblad med dedikation. Ej genomgången.

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 500–600 / SEK 4.000–5.000

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 250–350 / SEK 2.000–3.000

LE CORBUSIER, ”Salubra, La Deuxime Collection”.

671

LE CORBUSIER, ”Kommende Baukunst”. Klotband. Deutsche Verlags-Anstalt Stuttgart, Berlin und Leipzig, 1926. Något bleknat band, gulnade blad, mindre anteckning i blyerts på försättsbladet. Ej genomgången. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 250–350 / SEK 2.000–3.000

323


672

ALFRED ROTH (red), ”Zwei wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret”. Häftad. Utvikbar planritning längst bak i boken. Akad. Verlag Dr. Fr. Vedkind, Stuttgart 1927. Veck, revor, fläckar. Insidan pärmen med ägarmärkning och datering 1927. Skadad i häftningen. Ej genomgången. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 200–250 / SEK 1.500–2.000

673

JOSEF FRANK med flera. ”Bau und Wohnung”. Klotband. Underrubrik ”Die Bauten der Weißenhofsiedlung in Stuttgart errichtet 1927 nach Vorschlägen des Deutschen Werkbundes im Auftrag der Stadt Stuttgart ... Rahmen der Werkbundausstellung ”Die Wohnung”. Med bidrag av bl a. Josef Frank, Peter Behrens, Victor Bourgeois, Pierre Jeanneret, Le Corbusier och Ludwig Mies van der Rohe. Akad. Verlag Dr. Fr. Wedekin & Co. Stuttgart 1927. Försättsblad med ägarmärkning och datum i blyerts. Ej genomgången. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 200–250 / SEK 1.500–2.000

674 672

OTTO G CARLSUND, ”Internationell Utställning av Post-kubistisk konst, Parkrestaurangen, Stockholmsutställningen 1930”. Häftat pappband. Gunad, smärre veck, ej genomgången. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 350–500 / SEK 3.000–4.000

675

JOSEF FRANK med flera. ”Die Internationale Werkbundsiedlung”, Wien 1932”. Häftade pappband. ”Neues Bauten in der Welt, Die internationale Werkbundsiedlung Wien 1932”. ”Wie baut Amerika?”, Richard J. Neutra, ”Umbau”, Konstanty Gutschow och Dr. H. Zippel. ”Der Hotelbau von Heute” Fritz Kunz, ”Internationale neue Baukunst”, Ludwig Hilberseimer. Julius Hoffman Verlag, Stuttgart, 1930-tal. Verlag von Anton Schroll & Co, Wien 1932. Veck, slitage, revor, ägarmärkningar. Smärre skador. Ej genomgångna. Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 250–350 / SEK 2.000–3.000

676

PAUL GRIESSER, ADOLF G. SCHNECK och ERICH DIECKMANN. 7 vol, bl.a. ”Der Stuhl”. Häftade pappband, några med omslag. Adolf G. Schneck: ”Das Polstemöbel”, ”Der Stuhl”, ”Das Möbel als Gebrauchsgegenstand” och ”Schrank Tisch und Bett”. Erich Dieckmann: ”Möbelbau in Holz, Rohr und Stahl”. Paul Griesser: ”Das neue Möbel” och ”Die neue Wohnung”. Julius Hoffman Verlag Stuttgart 1930-tal. (7) Veck, revor, gulnade blad, skador och pappersförlust, anteckningar och ägarmärkningar. Ej genomgångna.

673

Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors. € 700–950 / SEK 6.000–8.000

677

STOCKHOLMSUTSTÄLLNINGEN 1930, 34 delar. Kataloger och broschyrer, biljetter m.m. memorabilia. Gregor Paulsson, Uppsala 1937. ”Redogörelse för Stockholmsutställningen 1930”, ”Specialkatalog för svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbunds hemslöjdshall”, ”Huvudkatalog” 2 st, ”Vägvisare” 2 st, ”Kartor över Stockholm, Stockholms omgivningar och utställningen”, ”Karta över Stockholm jämte plan över spårvagns och omnibusslinjer samt alfabetiskt gaturegister”, ”Hemmet Konstindustrien”, ”The Home Industrial art”, ”Officiellt Vyalbum”, ”Katalog över bostadsavdelningen”, ”Program för invigningen”, ”Det elektriska ljuset på Stockholmsutställningen 1930”, ”Officiellt dagsprogram och utställningstidning fredagen den 13 maj”, ”Program för Stockholmsutställningen” ”Utställningsmelodien”, ”Bonniers utställningsnummer, juni, juli”, ”Idun, Utställningsnummer”, ”Vårt hem, till utställningen”, ”Kasper, utställningsnummer”, ”Stockholms illustrerade Nyheter, 1929” Avsnitt om Stockholmsutställningen kommande år, ”Särtryck ur ord och bild” Stockholm 1929, Fotoalbum, biljetter, abonnemangskort, minneskort, reklambrochyrer, kartor, meny 22 juli 1930. Gulnade blad, revor, veck, skador. Ej genomgånget. (34) Proveniens: Stiftelsen Formens Hus, Hällefors.

674

324

€ 350–500 / SEK 3.000–4.000


677

675

676

325


326


JEWELLERY

327


678

681

683

682 679

680

678

679

684

ÖRHÄNGEN, ljusblå kalcedon, rosa turmaliner, 4.14 ct, samt briljantslipade diamanter, tot. 0.86 ct. 18k vitguld. Stift.

685

682

A pair of blue chalcedony and brilliant cut diamond earrings, tot. 0.86 cts.

A pair of moonstone, tot. 4.82 cts, blue sapphires, tot. 2.17 cts and brilliant cut diamond earrigns, tot. 0.25 cts

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

HÄNGE, briljantslipade diamanter, tot. 1.06 ct, i form av groda. 18k vitguld.

683

A frog shaped brilliant cut diamond pendant, tot. 1.06 cts.

HÄNGSMYCKE, fasettslipad blå safir, 4.70 ct med briljantslipade diamanter, tot. ca 0.60 ct. 18k vitguld. Cert. from The gem and pearl laboratory. A blue sapphire, 4.70 ct and brilliant cut diamond pendant, tot. app. 0.60 cts.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

680

ÖRHÄNGEN, cabochonslipad månsten, tot. 4.82 ct, blå safirer, tot. 2.17 ct och briljantslipade diamanter. tot. 0.25 ct 18k vitguld. Stift.

€ 6.450–7.000 / SEK 55.000–60.000

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. 1.88 ct. 18k vitguld.

681

684

€ 1.650–1.900 / SEK 14.000–16.000

ÖRHÄNGEN, fasettslipade kunziter, tot. 10.50 ct, blå safirer, tot. 2.73 ct, tsavoriter tot. 1.55 ct, diamanter, 0.90 ct 18k vitguld. Signerad Max Prus. Stift.

HÄNGSMYCKE, cabochonslipad månsten, tot. 6.49 ct,

A pair of kunzite, tot. 10.50 cts, blue sapphire and diamond earrings.

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 1.88 cts.

rosa safirer, tot. 1.10 ct och briljantslipade diamanter, tot. 0.32ct. 18k vitguld. L. 40 cm. A moonstone, tot. 6.49 cts, pink sapphire, tot. 1.10 cts and brilliant cut diamond pendant. € 850–950 / SEK 7.000–8.000

€ 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

685

TORNDAHL, ring, trappslipad akvamarin, 25.13 ct. Stockholm 1961. 18k vitguld. St 18/57. A step cut aquamarine ring by Torndahl, Stockholm 1961. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

329


690 686

691

687

692

688

693 689

686

ÖRHÄNGEN, droppslipade rosa turmaliner, tot. 4.70 ct samt dropp- och briljantslipade diamanter, tot. 1.25 ct. 18k vitguld. Stift.

690

A citrine and brilliant cut diamond pendant, tot. 0.72 cts.

A pair of pink tourmaline, tot. 4.70 cts, and drop- and brilliant cut diamond earrings, tot. 1.25 cts. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

687

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

691

HÄNGE, fasettslipad peridot, 7.84 ct, med briljantslipade diamanter 2.09 ct. 18k guld.

ÖRHÄNGEN, odlade South sea pärlor, 14 mm, och briljantslipade diamanter, 0.42 ct. 18k vitguld. L. 2,1 cm. Stift.

A peridote, 7.84 ct and brilliant cut diamond pendant, tot. 2.09 cts.

A pair of cultured South sea pearl, 14 mm, and brilliant dut diamond earrings, tot. 0.42 cts.

€ 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

688

HÄNGE, fasettslipad citrin, briljantslipade diamanter, tot. 0.72 ct. 18k vitguld.

692

RING, vit fasettslipad zirkon, 16.09 ct, briljantslipade diamanter 1.64 ct. 18k vitguld. St 17/53.

ÖRHÄNGEN, fasettslipade olikfärgade safirer, tot. 5.60 ct, med briljantslipade diamanter, tot. 0.10 ct. 18k vitguld. Stift. A pair of multi coloured sapphire, tot. 5.60 cts, and brilliant cut diamond earrings, tot. 0.10 cts.

A large faceted white zircon, 16.09 cts,and brilliant cut diamond ring, tot. 1.64 cts.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

693 689

briljantslipade diamanter, tot. 0.32 ct. 18k vitguld. St 17/54.

kullås med cognacsfärgade briljantslipade diamanter, tot. ca 3 ct. 18k vitguld. L. 44 cm.

A multi coloured sapphire, tot. 4.84 cts, and brilliant cut diamond ring, tot. 0.32 cts.

A cultured South sea pearl necklace, 16,4-14,8 mm. € 7.000–7.600 / SEK 60.000–65.000

330

RING, fasettslipade olikfärgade safirer, tot. 4.84 ct, med

COLLIER, odlade South sea pärlor, 16,4-14,8 mm med

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000


696

695

694

694

GEORG JENSEN, hänge, design Jaqueline Rabun, ’The Cave collection’ med briljantslipade diamanter, tot. 1.04 ct. 18k guld. L. 74 cm. Vikt 12,8 g. A Georg Jensen brilliant diamond diamond pendant, tot. 1.06 cts, by Jaqueline Rabun. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

695

GEORG JENSEN, hänge, design Jaqueline Rabun, ’The Cave collection’ briljantslipade diamanter, tot. 1.64 ct. 18k guld. Vikt 27,2 g. L. 102 cm. A Georg Jensen brilliant cut diamond pendant, tot. 1.64 cts, by Jaqueline Rabun. € 5.250–5.850 / SEK 45.000–50.000

696

GEORG JENSEN, ring, design Jaqueline Rabun, ’The Cave collection’ med briljantslipade diamanter, tot. 1.66 ct. 18k guld. Vikt 31 g. St 17/53.

Jaquelin Rabun began its collaboration with Georg Jensen in 1999. The Cave collection encourages its wearer to seek tranquillity and to retreat to one’s inner space for stillness and contemplation. The Cave collection celebrates the refined and organic design language for which Jacqueline Rabun is recognised. “The perfect jewel arouses emotions and gracefully reflects the essence of one’s inner beauty” is Jacqueline Rabun’s philosophy. She derives her sentiment toward jewellery and design from the elements of life, whether emotional, physical or spiritual in their form. All of her designs betray this introspection and philosophy. They are not merely design objects, but rather beautiful pieces that tell a story. Jacqueline Rabun is a contemporary jewellery designer and silver craftsman with a timeless approach; she has found her greatest inspiration in nature and great universal themes including the cycle of life, birth and time’s passing. / Georg Jensen Jewellery

A Georg Jensen brilliant cut diamond ring, tot. 1.66 cts, by Jaqueline Rabun. € 6.450–7.000 / SEK 55.000–60.000

331


701

697

698

702

700

699

697

698

ARMBAND, 47 briljantslipade diamanter, tot. 9.46 ct. 18k vitguld. L. 18 cm.

703

701

704

ARMBAND, 480 briljantslipade diamanter, tot. 12.86 ct. 18k vitguld. B. 1,3 cm. L. 18 cm.

A brilliant cut diamond bracelet, tot. 9.46 ct.

A brilliant cut diamond bracelet, tot. 12.86 cts.

€ 10.500–11.100 / SEK 90.000–95.000

€ 12.850–14.000 / SEK 110.000–120.000

ARMBAND, briljantslipade diamanter, tot. 4.01 ct. 18k vitguld. L. 18,5 cm.

702

ÖRHÄNGEN, briolettslipad limekvarts, 55.92 ct, med briljantslipade diamanter, tot. 1.68 ct. 18k guld. Stift. A pair of briolette cut lime quartz, 55.92 cts, and brilliant cut diamond earrings, tot. 1.68 cts.

A brilliant cut diamond bracelet, tot. 4.01 cts. € 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

€ 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

699

THEO FENNEL, brosch, i form av en papegoja med briljantslipade diamanter.

703

ÖRHÄNGEN, 176 briljantslipade diamanter, tot. 3.29 ct. 18k guld. Stift.

A Theo Fennell brilliant cut diamond parrot brooch.

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 3.29 cts.

€ 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

700

TIFFANY & CO, brosch, i form av en zebra. 18k guld. A Tiffany & Co gold zebra brooch. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

704

ÖRHÄNGEN, Max Prus, peridoter, tot. 14.48 ct, blå safirer, tot. 6.80 ct och briljantslipade diamanter, tot. 1.95 ct. 18k vitguld. Signerade Max Prus. Cert GRS peridoter ’colour vivid yellowish-green’. L. 4,3 cm. A pair of peridote, tot. 14.48 cts, blue sapphire, tot. 6.80 cts and brilliant cut diamond earrings, tot. 1.95 cts. € 5.850–6.450 / SEK 50.000–55.000

332


705

COLLIER, trappslipad smaragd, 80.18 ct samt briljantslipade diamanter, tot. 43.48 ct, ca 1990. 18k guld. Kvalitet ca G/VVS-VS. Vikt 137,5 g. Etui. A step cut emerald, 80.18 cts, and brilliant cut diamond necklace, tot. 43,48 cts, c. 1990. € 81.600–87.450 / SEK 700.000–750.000

333


712 706

713

707

708

709

706

711

RING, 144 briljantslipade diamanter, tot. 2.15 ct.

710

710

18k vitguld. St 18/54. A brilliant cut diamond ring, tot. 2.15 cts.

COLLIER, odlade Tahitipärlor, 14,7-13,4 mm, med kullås med briljantslipade diamanter, tot. ca 1.80 ct. 18k vitguld. L. 43 cm. A cultured Tahitit pearl, 14,7-13,4 mm, necklace.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 5.250–5.850 / SEK 45.000–50.000

707

RING, briljantslipade svarta och vita diamanter, tot. 3.40 ct 18k guld och vitguld. St 17/54.

711

A black and white brilliant cut diamond ring, tot. 3.40 cts.

A pair of diamond and blue sapphire chandelier earrings, tot. app. 12.50 cts.

€ 2.950–350 / SEK 25.000–3.000

708

ÖRHÄNGEN, briljant- och navettslipade diamanter, tot, ca 12.50 ct, med blå safirer Platina. Stift.

€ 9.950–10.500 / SEK 85.000–90.000

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. 3.42 ct. 18k vitguld. L. 2 cm. A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 3.42 cts.

712

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

709

A brilliant cut diamond bracelet, tot. 5.28 cts. € 4.700–5.250 / SEK 40.000–45.000

ÖRHÄNGEN, odlade South sea pärlor med svarta briljantslipade diamanter, tot. 0.78 ct. 18k vitguld. A pair of cultured South sea pearl and black brilliant cut diamond earrings, tot. 0.78 cts. € 1.900–2.100 / SEK 16.000–18.000

ARMBAND, briljantslipade diamanter, tot. 5.28 ct. 18k vitguld. 18 cm.

713

ARMBAND, briljant- och baguetteslipade diamanter, tot. ca 34 ct. 18k vitguld. A baguette- and brilliant cut diamond bracelet, tot. 34 cts. € 32.650–35.000 / SEK 280.000–300.000

334


715

714

716

714

COLLIER, briljantslipade diamanter, tot. 22.27 ct. 18k vitguld. Kvalitet ca D-F/VS-SI. A brilliant cut diamond necklace, tot. 22.27 cts. € 23.350–26.250 / SEK 200.000–225.000

715

ARMBAND, briljantslipade diamanter, tot. 9.15 ct. 18k vitguld. Kvalitet ca D-F/VS-SI. A brilliant cut diamond bracelet, tot. 9.15 cts.

717

€ 9.350–9.950 / SEK 80.000–85.000

716

ASPREY & CO, brosch, i form av lejonhuvud besatt med rosenslipade diamanter, tot. ca 3.50 ct. 18k guld, emaljarbete samt smaragder till ögon. Vikt 60 g. An Asprey & Co diamond lions head brooch. € 10.500–11.100 / SEK 90.000–95.000

717

RING, trappslipad colombiansk smargad, 8.21 ct, med baguetteslipade diamanter, tot. ca 0.70 ct. 18k vitguld. St 17.5/55. Cert. Gübelin. An important step cut Colombian emerald, 8.21 cts, and baguette cut diamond ring. € 35.000–40.800 / SEK 300.000–350.000

335


723

721

724

722 718

719

720

718

RING, sk eternity ring, briljantslipade diamanter,

725

722

tot. 2.25 ct. 18k vitguld. A brilliant cut diamond eternity ring, tot. 2.25 cts.

ÖRHÄNGEN, odlade South sea pärlor med briljantslipade diamanter, tot. 0.60 ct. 18k vitguld. L. 7 cm. Stift. A pair of cultured South sea pearl and brilliant cut diamond earrings, tot. 0.60 cts.

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

719

RING, briljantslipade diamanter, tot. 1.26 ct och fancy orangy-brown diamant, 0.44 ct. 18k vitguld. St 17/54.

720

St 16/51.

€ 1.650–1.900 / SEK 14.000–16.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. 2.60 ct. A pair of brilliant cut diamond studs, tot. 2.60 cts. € 9.350–9.950 / SEK 80.000–85.000

COLLIER, lång kedja fasetterad grön kvarts. 9k vitguld, handgjorda fattningar. L. 180 cm. A long green quartz necklace. € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

336

RING, briljantslipade diamanter, tot. ca 2.40 ct. 18k vitguld. A brilliant cut diamond ring, tot. app. 2.40 cts.

Platina. Stift.

721

723

A fancy orangy-brown, 0.44 cts, and brilliant cut diamond ring, tot. 1.26 cts.

724

ÖRHÄNGEN, cognacsfärgade briljantslipade (fancy deep brownish-yellow) diamanter, 1.12 resp. 1.17 ct 18k vitguld, bård av briljantslipade vita diamanter, tot. ca 0.45 ct. 2 cert. Stift. A pair of fancy deep brownish-yelow brilliant cut diamond earrings, 1.12 resp 1.17 cts. € 7.600–8.200 / SEK 65.000–70.000


726

725

COLLIER, lång collier med barocka odlade South sea pärlor och briljantbesatta barocka kulor, tot. ca 13.50 ct. 18k vitguld. Totalvikt 203,8 g. A baroque cultured South sea pearl and brilliant cut diamond necklace, tot. app. 13.50 cts. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

726

COLLIER samt ÖRHÄNGEN, vita samt fancy yellow diamanter, 15.89 / 17.04 ct. 18k vitguld. Örhängen med stift. A white and fancy diamond necklace and earrings, tot. 15.89 cts and 17.04 cts. € 55.950–58.300 / SEK 480.000–500.000

727

727

RING, droppslipad Fancy Vivid Yellow diamant, 3.19 ct, samt vita briljant- och trapezslipade diamanter. 18k vitguld. Cert. A drop cut Fancy Vivid Yellow and white diamond ring, 3.19 cts. € 75.800–78.700 / SEK 650.000–675.000

337


728

732

729

730 733

734 731

735

728

729

730

ARMBAND, 37 briljantslipade diamanter, tot. 9.52 ct.

732

18k vitguld.

HÄNGE, briljantslipade diamanter, tot. 2.99 ct, i form av hjärta. 18k vitguld.

A brilliant cut diamond bracelet, tot. 9.52 cts.

A brilliant cut diamond heart pendant, tot. 2.99 cts.

€ 11.100–11.700 / SEK 95.000–100.000

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

RING, 259 briljantslipade diamanter, tot. ca 3.50 ct.

733

18k vitguld.

HÄNGE, 210 briljantslipade diamanter, tot. ca 5.04 ct, i form av hjärta. 18k guld. L. 3,2 cm.

A brilliant cut diamond ring, tot. ca 3.50 cts.

A brilliant cut diamond pendant, tot. app. 5.04 cts.

€ 3.300–3.500 / SEK 28.000–30.000

€ 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

RING, 96 briljantslipade diamanter, tot. 3.06 ct. 18k vitguld.

734

CARTIER, ’Love bracelet’. 18k guld. Box och cert. Skruvmejsel samt extra skruvar.

A brilliant cut diamond ring, tot. 3.06 tcs.

A Cartier gold ’Love bracelet’.

€ 2.600–2.950 / SEK 22.000–25.000

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

731

ÖRHÄNGEN, 148 briljantslipade diamanter, tot. 2.62 ct. 18k vitguld. A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 2.62 ct. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

735

CARTIER, två lillfingerringar, vitguld och guld. 18k guld och vitguld. Two yellow- and white gold Cartier rings € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

338


736

737

738

736

RING, briljantslipad diamant, 1.75 ct. Platina. Kvalitet ca I/VS. A brilliant cut diamond ring, 1.75 cts. € 9.350–9.950 / SEK 80.000–85.000

737

DAVID WEBB, collier, guld med briljantslipade diamanter, tot. ca 13 ct. 18k guld. Vikt 130 g.

739

A David Webb gold and brilliant cut diamond necklace, tot. app. 13 cts. € 26.250–29.150 / SEK 225.000–250.000

738

DAVID WEBB, brosch, i form av stiliserat lejon. 18k guld. Vikt 53,2 g. A David Webb lion brooch. € 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

739

WA BOLIN, ring, briljantslipad diamant, 3.02 ct. Cert. GIA F/VS2. 18k vitguld. Stämplad WAB Stockholm. St 17/54. A WA Bolin brilliant dut diamond ring, 3.02 cts. € 52.450–58.300 / SEK 450.000–500.000

339


745

742

744 741

740

743

751

746

740

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, vardera 1 ct, tot. 2 ct. 18k vitguld, svartrodinerat. Kvalitet ca K-L /SI1-2.

744

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 2 cts.

A blue zircon, 4.26 cts, brilliant cut diamond, pink sapphire and tsavorite pendant.

€ 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

741

742

€ 2.600–2.950 / SEK 22.000–25.000

RING, briljantslipad diamant, 2.03 ct samt svarta briljantslipade diamanter, tot. 0.96 ct. 18k vitguld. Kvalitet Light Yellow/VVS-VS. St 17/54.

HÄNGSMYCKE, rosa safirer, tot. 1.14 ct, diamanter 0.70 ct, blå naturlig zircon, 4.26 ct samt tsavoriter 1.02 ct 18k vitguld. Signerade Max Prus.

745

ARMBAND, briljantslipade diamanter, ca 2.20 ct. 18k

A brilliant cut diamond ring, 2.03 cts set with black diamonds, tot. 0.96 ct.

vitguld.

€ 5.850–6.450 / SEK 50.000–55.000

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

HÄNGSMYCKE, odlad South sea pärla, 15 mm, fasettslipad tanzanit, tot.1.90 ct samt rubin 0.15 ct 18k vitguld. Signerad Max Prus.

A brilliant cut diamond bracelet, tot. app. 2.20 cts.

746

A cultured South sea pearl, 15 mm, tanzanite and ruby pendant.

ARMBAND, olikfärgade fasettslipade safirer, tot. 7.20 ct, samt briljantslipade diamanter, tot. 0.92 ct. 18k vitguld. L. 17 cm. A multi coloured sapphire, tot. 7.20 cts, and brilliant cut diamond bracelet, tot. 0.92 cts.

€ 1.650–1.900 / SEK 14.000–16.000

€ 1.650–1.900 / SEK 14.000–16.000

743

RING, trappslipad citrin, 28 ct, med briljantslipade diamanter, 1.06 ct. 14k vitguld. St 17.5/55. A step cut citrine, 28 cts, and brilliant cut diamond ring, tot. 1.06 cts. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

747

ÖRHÄNGEN, olikfärgade fasettslipade safirer, tot. 5.25 ct, samt briljantslipade diamanter, tot. 0.50 ct. 18k vitguld. L. 4 cm. Stift. A pair of multi coloured sapphire, tot. 5.25 cts, and brilliant cut diamonds earrings, tot. 0.50 cts. € 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

340


747

750

748

753

752

754 749

748

ÖRHÄNGEN, fasettslipade olikfärgade safirer, 5.38 ct, med briljantslipade diamanter, tot. 0.20 ct. 18k vitguld. Stift.

752

RING, skuren akvamarin med odlad South sea pärla fattad i vitguld. 18k vitguld.

A pair of multi coloured sapphire, tot. 5.38 cts, and brilliant cut diamond earrings, tot. 0.20 cts.

A cut aquamarine and cultured South sea pearl ring. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

753 749

RING, fasettslipad akvamarin med krans av briljantslipade

ARMBAND, kulor i guld, briljantbesatta med svarta, vita och gula diamanter. 18k guld. Längd varierbar.

diamanter och emaljarbete med zebraränder. 18k guld.

A bracelet in gold set with black, white and yellow diamonds.

An aquamarine and brilliant cut diamond ring with zebra pattern.

€ 7.600–8.200 / SEK 65.000–70.000

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

750

ÖRHÄNGEN, odlade Soute sea pärlor med briljantslipade diamanter, tot. 1.86 cts. 18k vitguld. A pair of South sea and brilliant cut diamond earrings, tot. 1.86 ct.

754

ARMBAND, svarta diamanter kulor, tot 40 ct, briljantbesatta med svarta och vita diamanter, tot. 1.75 ct. 18k guld. Längd varierbar. A black diamond bead bracelet, tot. 40 cts. € 5.250–5.850 / SEK 45.000–50.000

€ 2.600–2.950 / SEK 22.000–25.000

751

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. 1.34 ct. 18k vitguld. Stift. A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 1.34 cts. € 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

341


755

757

758

761

760

759

756

755

ÖRHÄNGEN, vita och fancy gula briljant- och droppslipade diamanter, 1.68 ct / 2ct . 18k vitguld. Stift.

758

ÖRHÄNGEN, 90 briljantslipade diamanter, tot 1.84 ct. 18k vitguld.

A pair of white and fancy yellow diamond arrings, 1.68 cts/tot. 2 cts.

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 1.84 cts. € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 7.000–7.600 / SEK 60.000–65.000

759 756

ÖRHÄNGEN, 24 baguetteslipade diamanter, tot. 3 ct.

South sea pärlor, 13,5, och briljantslipade diamanter, tot. 1 ct. 18k vitguld. Signerade Max Prus. Stift. L. 4,1 cm.

€ 3.300–3.500 / SEK 28.000–30.000

A pair of sapphire, tsavorite and cultured South sea pearl earrings.

760

€ 3.300–3.500 / SEK 28.000–30.000

757

ÖRHÄNGEN, 24 baguetteslipade diamanter, tot. 3 ct.

ÖRHÄNGEN, blå och rosa safirer, tot. 6.50 ct, odlade

A princess- and fantasy cut diamond necklace, tot. 19.80 cts. € 29.150–30.350 / SEK 250.000–260.000

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. 1.28 ct, vardera ca 0.50 ct samt 0.28 ct mindre. 18k vitguld. Kanten runtom avtagbar. Stift. A pair of brilliant cut diamond earrstuds, tot. 1.28 cts (0.50 cts each + tot. 0.28 cts) € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

COLLIER, bla prinsesslipade diamanter, tot. 19.08 ct, i hjärtformationer. 18k vitguld.

761

ARMRING, i form av zebra med briljantslipade diamanter och svart och vitt emaljarbete. Möjligen David webb. 18k guld. A black end white enamel and brilliant cut diamond bangle, possibly by David Webb. € 13.450–14.000 / SEK 115.000–120.000

342


765

762

764

763

766 767

762

763

RING, briljantslipade diamanter, tot. 2.96 ct. 18k guld.

765

18k vitguld.

A brilliant cut diamond ring, tot. 2.96 cts.

A multi coloured briolette cut sapphire necklace, tot. 7.88 cts.

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

ÖRHÄNGEN, fasettslipad tanzanit, tot. 14.20 ct med dropp- och briljantslipade diamanter, tot. 2.71 ct. 18k vitguld. L. 4 cm. Stift.

766

€ 5.850–6.450 / SEK 50.000–55.000

RING, briljantslipade diamanter, tot. 1.34 ct, i form av löv. 18k rosé guld. St 16.5/52. A brilliant cut diamond ring, tot. 1.34 ct.

A pair of tanzanite, tot. 14.20 cts and drop- and brilliant cut diamond earrings, tot. 2.71 cts.

764

COLLIER, briolettslipade olikfärgade safirer, tot. 7.88 ct

St 17.5/55.

€ 1.900–2.100 / SEK 16.000–18.000

767

COLLIER, 504 briljantslipade diamanter, tot. 17.12 ct, i blomformationer. 18k vitguld. L. 43 cm.

RING, fasettslipad tanzanit, 2 ct, rosa safirer, tot. 1.12

A brilliant cut diamond necklace, tot. 17.12 cts.

ct samt briljantslipade diamanter, ca 0.50ct 18k vitguld. Signerad Max Prus. St 17/53.

€ 14.000–14.600 / SEK 120.000–125.000

A tanzanite, 2 cts, pink sapphire and brilliant cut diamond ring. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

343


768

771

772

769

774

770

773

768

ÖRHÄNGEN, odlade sötvattenspärlor med briljantslipade diamanter, tot. 1.05 ct. 18k vitguld. För hål.

771

A pair of cultured fresh waer pearl and brilliant cut diamond earrings, tot. 1.05 cts.

ÖRHÄNGEN, 252 briljantslipade diamanter, tot. 3.25 ct, i form av sjöstjärnor. 18k vitguld. Stift. A pair of brilliant cut diamond sea star earrings, tot. 3.25 cts. € 3.300–3.500 / SEK 28.000–30.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

772 769

RING, trappslipad ametist, 4.85 ct, tsavoriter, ca 1 ct och briljantslipade diamanter, tot. 0.27 ct. 18k vitguld. Signerad Max Prus. St 17.5/55.

A pair of brilliant cut diamond studs, tot. 0.76 cts. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

An amethyst, 4.85 cts, tsavorite, app. 1 ct and brilliant cut diamond ring, tot. 0.27 cts. € 1.650–1.900 / SEK 14.000–16.000

770

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. 0.76 ct. 18k vitguld. Stift.

773

TIFFANY & CO, örhängen, odlade Tahitipärlor med briljantslipade diamanter. 18k vitguld. A pair of Tiffany & Co cultured Tahiti pearl and brilliant cut diamond earrings.

RING, briljantslipade diamanter, tot. 4.23 ct. 18k vitguld. A brilliant cut diamond ring, tot. 4.23 cts.

€ 9.950–10.500 / SEK 85.000–90.000

€ 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

774

HÄNGSMYCKE, radiant, oval, navette- och briljantslipade diamanter, tot. ca 5 ct, varav 4 fancy diamanter. 18k vitguld. L. 6 cm. Kedja 44 cm. A fancy coloured and white brilliant cut diamond pendant, tot. app. 5 cts, of which 4 are fancy coloured. € 4.700–5.250 / SEK 40.000–45.000

344


775

777 782

780 776

778

779 781

775

COLLIER, guld från 1989. Vikt 94,7 g. 18k guld. L. 50 cm.

779

A gold chain/necklace, 1989. Weight 94,7 g.

CARTIER, ring, briljantslipade diamanter, tot. ca 2.40 ct. 18k vitguld. Etui. A Cartier brilliant cut diamond ring, tot. app. 2.40 cts.

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

€ 4.700–5.250 / SEK 40.000–45.000

776

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. 1.97 ct. 18k vitguld. Stift.

780

ÖRHÄNGEN, 346 briljantslipade diamanter, tot. 5.77 ct. 18k vitguld.

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 1.97 cts.

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 5.77 ct.

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

€ 4.700–5.250 / SEK 40.000–45.000

777

RING, briljantslipade diamanter, tot. ca 3 ct med skuren bergkristall och svart onyx. 18k vitguld.

781

A rock crystal, onyx and brilliant cut diamond ring, tot, app. 3 cts.

A brilliant cut diamond heart pendant, tot. 1.13 cts

€ 4.700–5.250 / SEK 40.000–45.000

778

ÖRHÄNGEN, 378 briljantslipade diamanter, tot. 4.15 ct.

HÄNGE, tre hjärtan i varandra, briljantslipade diamanter, tot. 1.13 ct. 18k gold. € 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

782

18k guld. Stift.

HÄNGE, briljantslipade diamanter, tot. 1.76 ct, i form av kors. 18k vitguld.

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. 4.15 cts.

A brilliant cut diamond cross pendant, tot. 1.76 cts.

€ 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

€ 1.650–1.900 / SEK 14.000–16.000

345


784

785

788

786

783

787

783

RING, briljantslipad cognacsfärgad diamant, 1.33 ct,

786

briljantslipade vita diamanter, tot. ca 1.90 ct. 18k vitguld. A brandy coloured diamond, 1.33 cts, ring and white diamonds, tot. app. 1.90 cts.

ARMBAND, briljantslipade blå diamanter, samt tre vita, tot. 6.29. 18k vitguld. Behandlade blå. A blue and white brilliant cut diamond bracelet, tot. 6.29 cts. € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 3.500–4.100 / SEK 30.000–35.000

787 784

ARMBAND, briljantslipade gröna diamanter, samt tre vita,

ÖRHÄNGEN, briljantslipade diamanter, tot. ca 3 ct. 18k vitguld. Stift.

tot. 5.49 ct 18k vitguld. Gröna diamanter behandlade.

A pair of brilliant cut diamond earrings, tot. app. 3 cts.

A coloured brilliant cut diamond bracelet, tot. 5.49 cts.

€ 4.700–5.250 / SEK 40.000–45.000

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

788 785

346

ÖRHÄNGEN, 1.31 ct briljantslipade diamanter. 18k rosé

ARMBAND, briljantslipade rödbruna diamanter, samt tre

guld. Stift.

vita, tot. 6 ct. 18k vitguld. Färgade diamanter behandlade. A coloured brilliant cut diamond bracelet, tot. app. 6 cts.

A pair of pink gold nad brilliant cut diamond earrings, tot. 1.31 cts.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000


790 789

792

791

793

789

MANSCHETTKNAPPAR samt SLIPSNÅL, med briljantslipade diamanter, tot. ca 0.10 ct. 18k guld. Manchettknappar från Carlman. Vikt 36 g. Etui.

791

MANSCHETTKNAPPAR, carréslipade blå safirer. 18k vitguld. A pair of carré cut blue sapphire cufflinks.

A pair of gold and brilliant cut diamond cufflinks and tieholder.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

792 790

MANSCHETTKNAPPAR, cabochonslipad granat.

MANSCHETTKNAPPAR, guld med åttkantslipade

18k guld.

diamanter, tot. ca 0.35 ct. 18k guld. Vikt 17,3 g.

A pair of cabochon cut garnet cufflinks.

A pair of gold and diamond cufflinks, tot. app. 0.35 cts.

€ 1.200–1.400 / SEK 10.000–12.000

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

793

BÄLTSPÄNNE, guld med briljantslipade diamanter, samt blå briljantslipad diamant. 18k guld. Blå sten behandlad. Inlägg av svart och vitt ben. A gold and diamond belt buckle. € 1.750–2.350 / SEK 15.000–20.000

347


348


WATCHES

349


794

794

795

796

797

798

799

ROLEX, Datejust, quartz, guld/stål, ca 2000. Herrur,

797

36 mm, boett och länk 18k guld och stål, datum, safirglas, viklås. Ref. nr 170134, caliber 5035, serie nr. P302619, verk nr. 0137565.

IWC, International Watch Co, Schaffhausen, manuell, guld, 1960-tal. Herrur, 35 mm, boett i 18k guld, plexiglas (krackelerat), brunt läderarmband, spänne gulmetall. An IWC gentelman’s wrist watch, 1960’s.

A Rolex Datejust gentleman’s wrist watch, c. 2000.

€ 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

€ 1.400–1.750 / SEK 12.000–15.000

798 795

796

ROLEX, ’Air King Precision’, automatisk, stål, 2005. Herrur,

ROLEX, ’Turnograph’ Datejust, automatisk, guld/stål, ca

38 mm, boett och oysterlänk i stål, safirglas, viklås. Ref. nr. 14000M, serie nr. D425866. Cert, box och ytterkartong.

1986. Herrur, 36 mm, boett och jubileumslänk 18k guld och stål, datum, safirglas. Ref. nr. 16253, caliber 3035, serie nr. 96677736, verk nr. 1632191. Cert. och box.

A Rolex ’Air King Precision’ wrist watch, 2005.

A Rolex Turnograph gentleman’s wrist watch, c. 1986.

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

€ 2.600–2.950 / SEK 22.000–25.000

HEUER, ’Autavia’ automatisk, kronograf, stål, ca 1970-tal. Herrur, 42 mm, boett och länk i stål, plexiglas, datum. Ref. nr 1163V, caliber 12. A Heuer ’Autavia’ gentleman’s wrist watch, c. 1970’s. € 2.350–2.600 / SEK 20.000–22.000

799

IWC, International Watch Company, manuell, guld med briljantslipade diamanter, tot. ca 1 ct. 1970-tal. Herrur, ca 40 mm, boett och integrerad länk 18k guld, safirglas. Ref. nr. IWC 9316, serie. nr. 2190984. Vikt 122 g. L. 20,5 cm. Box. An IWC gentleman’s wrist watch, 1970’s. € 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

351


800

804

800

801

805

ROLEX, Datejust, automatisk, stål, c. 2003. Damur, 26 mm,

802

803

806

807

803

boett och jubileumslänk i stål, datum safirglas, reliefurtavla. Ref. nr. 79174, caliber 2235, serie nr. K379219, verk nr. 0508982. Cert och box. A Rolex Datejust ladie’s wrist watch, c. 2003.

JAEGER LE-COULTRE, ’Reverso’, manuell, guld med diamanter, ca 1995. Damur, 21x21 mm, boett och integread länk 18k guld, safirglas, urtavla pärlemor med briljantslipade diamanter, tot. ca 0.32 ct/silver. ref. nr. 266.1.44, serie nr. 1964253. Totalvikt 105 g. Box. A Jaeger le-Coultre ’Reverso’ ladie’s wrist watch, c. 1995.

€ 2.800–3.050 / SEK 24.000–26.000

€ 5.250–5.850 / SEK 45.000–50.000

801

BRETILING, ’Chrono-matic’, automatisk, kronograf, limiterad, stål, c. 2007. Herrur, 40 mm, boett och spänne i stål, datum, safirglas, brunt läderarmband original. Limiterad upplaga 366/1000. Ref. nr. A41350, serie nr 726251. Box.

804

36 mm, boett och jubileumsarmband i 18k guld och stål, indexfattade diamanter, reliefurtavla, datum, plexiglas. Ref. nr 16013, caliber 3035, serie nr. 9085037, verk nr. 1468552. Automatic, 36 mm, case and jubilée bracelet 18k gold and steel, diamond set silver anniversary dial, date, plastic glass. Ref. no 16013, caliber 3035, serial no. 9085037, movement no. 1468552.

A Breitling gentleman’s wrist watch. € 2.600–2.950 / SEK 22.000–25.000

802

ROLEX, Datejust, automatisk, guld/stål, ca 1985. Herrur,

ROLEX, Datejust, automatisk, stål, ca 2002. Damur, 26 mm, boett och oysterlänk i stål, vitguldskrans, datum, safirglas, blå urtavla med romerska siffror. Ref. nr. 79174 och serie nr. Y952783.

ROLEX, Datejust, automatisk, guld/stål, ca 1985. € 2.350–2.950 / SEK 20.000–25.000

A Rolex ’Datejust’ ladie’s wrist watch, c. 2002. € 2.800–3.050 / SEK 24.000–26.000

805

ROLEX, ’Daytona’, cosmograph, automatisk, kronograf, guld/stål, c. 1998. Herrur, 40 mm, boett och oysterlänk i 18k guld och stål, datum, safirglas, urtavla i guld och silver. Ref. nr. 16523, caliber 4030, serie nr. A822458, verk nr. 198072. A Rolex ’Daytona’ cosmograph gentelman’s wrist watch, c. 1998. € 7.000–7.600 / SEK 60.000–65.000

352


806

PATEK PHILIPPE, Calatrava, manuell, 2009. Herrur, 36 mm, boett och spänne 18k vitguld, liten sekund, skelettboett, safirglas. Ref. nr. 5120G-001, caliber 240A7G.1, verk och serie nr 3120315/4407414. Cert, box och ytterkartong. Inköpt Bo Bergren Stockholm. A Patek Philippe ’Calatrava’ gentleman’s wrist watch, 2009. € 12.850–14.000 / SEK 110.000–120.000

807

PATEK PHILIPPE, ’Calatrava’, automatisk, vitguld, 2009. Herrur, 36 mm, boett och spänne 18k vitguld, skelettboett, safirglas. Ref. nr. 5139G-001, caliber 240/111Q, verk och serie nr 3679485/4716150. Cert, box och ytterkartong. Inköpt Bo Bergren Stockholm. A Patek Philippe Calatrava gentleman’s wrist watch, 2009. € 12.850–14.000 / SEK 110.000–120.000

808

PATEK PHILIPPE, ’Grand Complication’, automatisk, kalender med månfas, vitguld, 2009. Herrur, 38 mm, boett och viklås 18k vitguld, skelettboett, safirglas, vanlig boett som tillbehör. Ref. nr. 5119G-001, caliber 215PSAIG.2, verk och serie nr. 1900215/4391978. Cert, box och ytterkartong. Inköpt Bo Bergren Stockholm. A Patek Philippe ’Grand Complication’ gentleman’s wrist watch, 2009. € 46.650–49.000 / SEK 400.000–420.000

808

353


809

812

809

810

811

810

811

813

CARTIER, quartz, guld med åttkantslipade diamanter,

814

812

ca 1995. Damur, 24 mm, boett och viklås 18k guld, åttkantslipade diamanter, tot. ca 0.80 ct, safirglas, brunt läder armband original. Ref. nr. 0526, serie nr. 8057911.

CHOPARD, ’Happy Sport’, quartz, stål med briljantslipade diamanter, c. 2000. Damur, 26 mm, boett i stål, safirglas, rosa gummiarmband. Ref. nr. 27/8923 och serie nr. 962172/8245. Box.

A Cartier ladie’s watch, c. 1995.

A Chopard ’Happy Sport’ ladie’s wrist watch.

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

€ 1.650–1.900 / SEK 14.000–16.000

BREITLING, ’Cockpit Lady BC’, kronometer, quartz, guld/ stål, 2006. Damur, 32 mm, boett och pilotlänk i 18k guld och stål, briljantslipade diamanter fattade i kransen samt indexdiamanter, tot. 0.44 ct, datum, safirglas. Ref. nr. B71356, serie no. 976716. Cert. och box.

813

ROLEX, Datejust, automatisk, guld med briljantslipade diamanter, c. Damur, boett 18k guld samt kopletterande jubileumslänk 18k guld, krans besatt med brilantslipade diamanter samt åttkantslipade diamanter fattade på index, grön urtavla samt tre utbytbara urtavlor, datum, safirglas.

A Bretiling ’Cockpit Lady BC’ ladie’s wrist watch, 2006.

A Rolex Datejust ladie’s wrist watch.

€ 4.450–4.700 / SEK 38.000–40.000

€ 5.250–5.850 / SEK 45.000–50.000

CARTIER, manuell, guld, ca 1980-tal. Damur, boett och viklås i 18k guld, vit urtavla med romerska siffror, vitt läderarmband Cartier, blå cabochonslipad safir på kronan. Ref. och serie nr. 51396 resp. 023130. Box. A Cartier ladie’s wrist watch, c. 1980’s. € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

814

AUDEMARS PIQUET, ’Lady Royal Oak’, quartz, stål med briljantslipade diamanter, 2005. Damur, 33 mm, boett och viklås i stål, 32 briljantslipade diamanter på kransen, tot. ca 0.65 ct, datum, safirglas, vitt armband i gummi. Ref. nr. 67601ST.ZZ.D012CR.01, caliber 2712, serie nr. F-32137.1486, verk nr. 614266. Cert, box och ytterkartong. An Audemars Piquet ’Lady Royal Oak’ ladie’s wrist watch, 2005. € 4.100–4.700 / SEK 35.000–40.000

354


815

815

PATEK PHILIPPE, ’Annual calender’ automatisk, kalender med månfas, guld med briljantslipade diamanter, 2009. Damur, 36 mm, boett och spänne 18k guld, briljantslipade diamanter på krans och krona, tot. 1 ct, urtavla pärlemor, skelettboett, safirglas, ljust läderarmband original. Ref. nr. 4936J-001, caliber 324SQALU, serie nr. 324/397, verk. nr. 3751446. Cert, box och ytterkartong. Inköpt Bo Berggren Stockholm. A Patek Philippe ’Annual calender’ ladie’s wrist watch, 2009. € 23.350–26.250 / SEK 200.000–225.000

816

ROLEX, ’Pearlmaster’, Datejust, automatisk, guld, ca 1996. Damur, 18k guld i boett och länk, briljantslipade diamanter på kransen, viklås, datum, safirglas, urtavla av pärlemor med romerska siffror. Ref. nr. 69318, caliber 2135, serie nr. W723422, verk nr. 3256901. Totalvikt 110 g. A Rolex ’Pearl master’ ladie’s wrist watch, c. 1996. € 14.000–14.600 / SEK 120.000–125.000

817

ROLEX, Datejust, automatisk, guld med briljantslipade diamanter, c. 2003. Damur, 29 mm, boett och länk i 18k guld, 32 briljantslipade diamanter på kransen, tot. ca 1.35 ct samt åttkantslipade diamanter på index, datum, safirglas, urtavla pärlemor. Ref. nr 80318, caliber 2235, serie nr. K581910, verk nr. 1640742. Box och ytterkartong. Cert, box och ytterkartong.

816

817

A Rolex Pearlmaster, ladie’s wrist watch, c. 2003. € 18.650–19.250 / SEK 160.000–165.000

355


818

821

818

819

819

820

822

ROLEX, Datejust, autamatisk, guld/stål, ca 2000. Damur,

823

821

26 mm, boett och jubileumslänk i 18k guld och stål, datum, safirglas, vit urtavla med romerska siffror. Ref. nr. 69173, caliber 2135, serie nr. R726984, verk nr. 097457.

A Rolex Datejust ladie’s wrist watch, c. 2000.

A Rolex Datejust ladie’s wrist watch, c. 1987.

€ 3.300–3.500 / SEK 28.000–30.000

€ 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

ROLEX, Oyster Perpetual, automatisk, guld/stål, ca 2002.

822

Damur, 26 mm, boett och oysterlänk 18k guld och stål, safirglas. Ref. nr. 76183, caliber 2230, serie nr. Y473393, verk. nr. 0724229. A Rolex Oyster Perpetual wrist watch, c. 2002. € 2.100–2.350 / SEK 18.000–20.000

820

ROLEX, Datejust, automatisk, guld/stål, ca 1987. Damur,

26 mm, boett och oysterlänk i 18k guld och stål, urtavla svart onyx med två indexfattade diamanter, datum, safirglas. Ref. nr. 79173, caliber 2235, serie nr P936916, verk nr. 0475326.

A Patek Philippe ’Pagoda’ gentleman’s wrist watch, 1997. € 14.000–14.600 / SEK 120.000–125.000

ROLEX, Datejust, automatisk, guld/stål, c. 1973. Herrur, 36 mm, boett i 18k guld och stål, datum, plexiglas brunt läderarmband. Ref. nr. 1601, caliber 1570, serie nr. 3621330, verk nr. 575274. A Rolex Datejust gentleman’s wrist watch, c. 1973. € 1.750–2.100 / SEK 15.000–18.000

PATEK PHILIPPE, ’Pagoda’, Commemoration 1997, manuell, guld 1997. Herrur, ca 30x40 mm, boett och spänne 18k guld, safirglas, liten sekund, urtavla ’champagne’, limiterad upplaga, svart krokodilarmband original. Ref. nr. 5500J-000, caliber 215, verk nr. 1859164/4013967. Box, tillbehör och cert.

823

CARTIER, ’Tank Americaine’, automatisk, guld, 2000tal. Damur, ca 41x22 mm, guld och länk 18k guld, datum, safirglas, blå safir på kronan, romerska siffror. Ref. nr. 1725, serie nr. 117448CD. Total vikt 115 g. Box. A Cartier ladie’s wrist watch, c. 2000s. € 8.750–9.350 / SEK 75.000–80.000

356


824

HUBLOT, ’Big Bang’, automatisk, kronograf, svart titan/ keramik, 2007. Herrur, 42 mm, boett och viklås i svart titan/keramik, datum, safirglas. Ref. nr. 341.CX.130.RX21, caliber 2894-2, serie nr. 636413, verk nr. 04811. Cert, box och ytterkartong. Automatic, 42 mm, case and clasp black titanium, ceramics, date, sapphire glass. Ref. no. 341.CX.130. RX21, caliber 2894-2, serial no. 636413, movement no. 04811. Cert, box and case. An Hublot ’Big Bang’ gentleman’s wrist watch, 2007. € 8.200–8.750 / SEK 70.000–75.000

357


825

825

PATEK PHILIPPE, manuell, guld, c. 2009. Herrur, 33x42 mm, boett och spänne i 18k guld, liten sekund, safirglas, skelettboett, brunt original läderarmband. Ref. nr. 25-21/173, serie. nr 3689397. Inköpt Bo Berggren Stockholm. Cert, box och ytterkartong. A Patek Philippe gentleman’s wrist watch, c. 2009. € 14.000–14.600 / SEK 120.000–125.000

826

826

ROLEX, ’Pearlmaster’ Datejust, automatisk, guld med briljantslipade diamanter, ca 2000. Damur, 29 mm, boett och länk i 18k guld, 32 briljantslipade diamanter på kransen, tot. ca 1.35 ct samt åttkantslipade diamanter på index, datum, safirglas (nagg/repor). Ref. nr 80298, caliber 2235, serie nr. A663340, verk. nr. 0250632. Cert, box/smyckeskrin, ytterkartong och tillbehör (scarf samt extralänk). A Rolex ’Pearl master’ ladie’s wrist watch, c. 2000. € 16.900–17.500 / SEK 145.000–150.000

358


827

827

828

830

831

LONGINES, Flagship ultronic, stämgaffelur, guld, 1970-tal.

829

832

830

Herrur, 40 mm, integrerad länk och boett 18k guld, safirglas, datum, viklås. Totalvikt 136 g. Serie nr. 16776110, caliber 6312, verk nr. 51518497. Box.

AUDEMARS PIQUET, manuell, vitguld med briljantslipade diamanter, ca 1970-tal. Damur, 21 mm, boett och integrerad länk 18k vitguld med 32 briljantslipade diamanter på kransen, tot. ca 0.65 ct, plexiglas. Serie nr. 35809. Totalvikt 38 g. L. 17,5 cm.

A Longines ’Flagship ultronic’ gentleman’s wrist watch, 1970’s.

An Audemars Piquet ladie’s wrist watch, c. 1970s’.

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

€ 1.900–2.100 / SEK 16.000–18.000

828

829

CORUM, ’Big Ben’, quartz, guld, 1989. Herrur, 31 mm, boett och länk i 18k guld, safirglas. Ref. nr. 5025356 V111, serie nr. 405841. Vikt 82 g. L. ca 19 cm. Cert, läderetui och ytterkartong.

831

CHOPARD, manuell, guld, ca 1990-tal. Damur, 23 mm, boett och integrerad länk i 18k guld. Ref. nr. 24440 och serie nr. 4010. Totalvikt 33 g. L. app. 18 cm. Box.

A Corum gentleman’s wrist watch, 1989.

A Chopard ladie’s wrist watch, c. 1980’s.

€ 2.950–3.500 / SEK 25.000–30.000

€ 1.200–1.750 / SEK 10.000–15.000

MOVADO, manuell, guld, ca 1990-tal. Damur, 24x33 mm, boett och viklås i 18k guld, plexiglas, vit urtavla med romerska siffror, svart armband i krokodilskinn, blå cabochonslipad safir på kronan.

832

CHOPARD, manuell, vitguld med briljantslipade diamanter, tot. ca 0.60 ct, ca 1970-80-tal. Damur, 19x22 mm, boett och integrerad länk i 18k vitguld. Ref. 7694 och serie nr. 5025. L. 16,5 cm. Totalvikt 45,7 g. Etui.

A Movado ladie’s wrist watch, c. 1990’s.

A Chopard ladie’s wrist watch, c. 1970’s.

€ 700–950 / SEK 6.000–8.000

€ 950–1.200 / SEK 8.000–10.000

359


L S

V

Foto: Margaret M. de Lange

SLET T VOLL

NY KOLLEKTION FRÅN SLETTVOLL Stockholm: Regeringsgatan 65, 08-214170 Öppettider: mån-fre 10.00-18.00, lör 11.00-16.00, sön 12.00-16.00 www.slettvoll.com


Foto: Christer Strömholm

Christer Strömholm

CHR.

Det stora genombrottet kom 1986 på Moderna Museet och elva år senare tilldelades han Hasselbladspriset. I dag ses Strömholm som en av vår tids mest betydelsefulla fotografer. I den retrospektiva utställningen CHR. presenterar vi både hans klassiska fotografier och material som aldrig tidigare visats. T-bana Slussen, Stadsgårdshamnen 22 | Öppet söndag–onsdag 9–21, torsdag–lördag 9–23 HUVUDSPONSORER

PARTNERS


ENGAGEMANG, KUNSKAP OCH LYHÖRDHET I VARJE AFFÄR –VÄLKOMMEN TILL PER JANSSON

Besök oss på Karlaplan 1 Stockholm eller www.perjansson.se. Du kan också kontakta oss på 08-545 814 00.


SVEN-HARRYS (KONSTMUSEUM) AUGUST STRINDBERG, HELENE SCHJERFBECK, CARL FREDRIK HILL, ERNST JOSEPHSON , EDVARD MUNCH


FINE ART SHIPPERS KONSTTRANSPORTER 30 Years of experience Worldwide Shipping of Art & Antiquities 30 År i branschen Vi transporterar Allt över Allt

NU ÄVEN I GÖTEBORG O CH MALMÖ!

CALL US S S O A T K A KONT 60, Fax +46 8 54021440

44 Tel +46 8 450 .se, mail@artmove.se e www.artmov

SERVICES / TJÄNSTER • road, air, sea & courier freight • packing • storage • insurance • photography • estate administration • painting & art restoration • frame making • bil, båt, flyg & kurirfrakt • packning • lagring • försäkringar • fotografering • bouppteckning/värdering • tavel & konstrestaurering • ramtillverkning

KONTOR • LAGER • OFFICE • WAREHOUSE

Frihamnsgatan 58, Magasin 6, Ingång/Entrance 3, 115 56 Stockholm ArtMove Södra vägen 65, 412 54 Göteborg, Tel +46 (0)31-168800 MALMÖ: ArtMove c/o Globus, Borrgatan 17, 211 24 Malmö, Tel +46 (0)40-187202 STOCKHOLM: GÖTEBORG:


Oman

Deal

Oman skräddarsytt fÜr dig Vi ger dig världen som du vill ha den

Oman är sagovärlden du känner frĂĽn “Tusen och en nattâ€?. Oman är ett sultanat; oändligt vackert med hĂśga, rĂśdtonade berg och 200 mil kust med klart blĂĽtt vatten och vit sand. Ă„ven om sol och bad är din semesterdrĂśm rekommenderar vi en bĂĽttur till havs där du kan se delďŹ ner och valar. Vill du prova ett än mer storslaget äventyr korsar du Ăśknen i jeep, badar i oaserna och Ăśvernattar pĂĽ “campâ€? under den oändliga stjärnhimlen. Mellan fonden av berg och stranden längs Zighy Bay ligger det här pedantiskt designade hotellet, genomtänkt in i minsta detalj och lika tilltalande fĂśr Ăśgat som fĂśr naturen. Det är här du kopplar du av ifred och med ojämfĂśrlig service. Här räcker det nästan att bara luta sig tillbaka och njuta! Ljuvliga arabiskt inspirerade Six Senses Spa är en perfekt aktivitet men vill du ha mer ďŹ nns pool, gym, konsthantverksshopping. Icke-motoriserade vattensporter, kanske? Eller ett

besĂśk i den lilla ďŹ skebyn där din pinfärska middag lagas. Skynda dig att ytta in i en av de 82 villorna med rustikt chic inredning och njut av bĂĽde havsutsikt, egen pool, soldäck och din privata, uppmärksamma butler. Fyra restauranger, kanske en middag hĂśgt uppe pĂĽ Sense on the Edge eller nere i The Cellar. Varje mĂĽltid, vilken restaurang du än väljer, gĂśrs till ett äventyr med spännande mat och utsĂśkta viner.

Limes erbjudande pĂĽ Six Senses Zighy Bay Pris frĂĽn 28,100 kr per person inklusive yg, transfer och boende med frukost %ƋÝƋ*>00!.Ć‹Ä?Ć‹ *'(1/%2!Ć‹!.&1 * !Ä?Ć‹+ƋÝƋ*>00!.Ä‹Ć‹!0(Ć‹"¢.ƋúƋ/)0Ć‹ĂľĂšĹœĆ‹.00Ć‹,FĆ‹ +!* !0Ć‹/+)Ć‹)F/0!Ć‹+'/Ć‹)%*/0ƋøÚƋ #.Ć‹%***Ć‹2.!/Ć‹Ä?Ć‹>((!.Ć‹1* !.Ć‹,!.%+ !*Ć‹ þøƋ&*1.%ƋļƋþÚƋ,.%(ƋÜôþáĊ

S TO C K H O L M Ć‹ Ä? Ć‹   Ć‹   Ć‹ Ä…Ä„ Ć‹ Ä? Ć‹  Ć‹ Ăž Ć Ĩ ă Ä‚ ă Ć‹ Ăż ă Ăż Ć‹ Ä„ Ăž Ć‹ Ä° Ć‹ H A L M S TA D Ć‹ Ä? Ć‹   Ć‹ ÂĄ   Ć‹  Ć‹ Ăż Ä€ Ć‹ Ä? Ć‹  Ć‹ Ăž Ä Äƒ Ĩ Ä€ Ăż Ć‹ ăĀ Ć‹ ă Ăž H E L S I N G B O RG Ć‹ Ä? Ć‹    Ć‹ Ăż ă Ć‹ Ä? Ć‹  Ć‹ Ăž Ä‚ Ä€ Ĩ Ä‚ Ăž Ä€ Ć‹ Ä€ Ä€ Ć‹ Ä… Ăž Ć‹ Ä° Ć‹G Ă–T E B O RG Ć‹ Ä? Ć‹     Ć‹ Ä€ Ć‹ Ä? Ć‹  Ć‹ Ăž Ä Ăż Ĩ Ä Ä‚ Ć Ć‹ Ć Ć Ć‹ Ć Ăž  ÄŠ    ÄŠ  Ć‹ Ć‹ Ä° Ć‹ Ć‹  Äž    ÄŠ Ć‹


BUKOWSKIS ALLMÄNNA VILLKOR - KÖPARE UTROPSPRISER Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet inför auktionen men utgör inte en förutsägelse om försäljningspriset utan tjänar endast som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt övereller understiga utropspriset. FÖREMÅLENS SKICK Samtliga föremål säljs i befintligt skick och i enlighet med texten i auktionskatalogen. Det åligger köparen att innan auktionen undersöka föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Avbildning i katalog ska endast användas i identifieringssysfte. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning Bukowskis förbehåller sig rätten att ändra katalogbeskrivning. Ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället. Uppgift i katalog angående t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, liksom uppgift som Bukowskis lämnat i en konditionsrapport om föremålets allmänna kondition, eventuella skador, lagningar m.m., tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Bukowskis ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. Bukowskis svarar för att uppgifter i katalog, jämte ev. ändringar och tillägg, om ett föremåls upphovsman överensstämmer med den allmänna uppfattningen vid tidpunkten för katalogens tryckande. Bukowskis ansvarar inte för att sådana uppgifter varit felaktiga såvida inte de felaktiga uppgifterna lämnats av grov oaktsamhet. Bukowskis ansvarar inte heller för att den allmänna uppfattningen om ett föremåls upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens ändras sedan katalogen har tryckts. Bukowskis ansvarar inte för naturligt slitage, smärre skador och defekter, ev. uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä, klippta marginaler, fläckar och gulnader på grafiska blad. Ur och urverk säljs som konstföremål och Bukowskis svarar inte för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Föremål säljs ibland med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis. Att föremål säljs utan särskilt utlåtande/intyg från extern expertis utgör inte skäl för köparen att inte fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor. REKLAMATION Eventuella fel skall reklameras inom skälig tid efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamerar köparen inte inom tre år från han har tagit emot varan förlorar han rätten att åberopa fel. ANSVAR FÖR FEL Såvida inte annat följer av tvingande lag, är Bukowskis ansvar för fel i köpta föremål begränsat till det följande. Är föremålet behäftat med fel ska Bukowskis i första hand ha rätt att avhjälpa felet förutsatt att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bukowskis. I andra hand ska Bukowskis ha rätt att utge värdeersättning till köparen motsvarande felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i utropspriset). Om avhjälpande eller värdeersättning inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att köparen har reklamerat felet, får köparen – om felet är av väsentlig betydelse för köparen och Bukowskis insåg detta – häva köpet. Vid hävning har köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis i anledning av köpet mot återlämnande av föremålet. BUDGIVNING VID NÄRVARO I AUKTIONSSALEN Den som önskar delta i budgivning på en auktion skall dessförinnan kvittera ut en numrerad auktionsspade från Bukowskis. Härvid äger Bukowskis rätt att fritt pröva om auktionsspade skall lämnas ut samt även bestämma ev. övre gräns för total inropssumma. Utkvitterad auktionsspade kan återkallas under pågående auktion. Bud skall avges med tydlig röst eller tydligt tecken, exv. genom att hålla upp auktionsspade. Den som vid klubbslaget avgivit det högsta budet har ingått ett bindande avtal om köp och skall då uppvisa auktionsspaden för auktionskommissarien för registrering av inropet. Auktionsspaden skall återlämnas efter auktionen. Auktionskommissarien äger rätt att avgöra med vilket belopp som höjning av bud skall göras för att nytt bud skall anses föreligga. Vid lika bud beslutar auktionskommissarien om vilket bud som skall äga företräde till köp. Auktionskommissarien äger rätt att bortse från bud från viss budgivare samt även avgöra om budgivningen skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud. Auktionskommissarien beslutar ensam och slutligt i de tvister som kan uppkomma under auktionsförrättningen. INROPSUPPDRAG PÅ PLATS ELLER VIA TELEFAX ELLER PÅ INTERNET Bukowskis åtar sig kostnadsfritt inropsuppdrag för kunders räkning. Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas på plats på Bukowskis eller via telefax +46 (0)8 611 46 74. Legitimationshandling, kontokortsnummer samt bankreferens skall uppvisas eller faxas liksom, i förekommande fall, befintligt kundnummer.

Skriftliga inropsuppdrag skall vara Bukowskis kundtjänst tillhanda senast kl. 17.00 dagen före den auktionsdag som inropsuppdraget avser. Inropsuppdrag kan även lämnas via internet (www.bukowskis.com) på auktions-dagen intill en timme före auktionens början. För att lämna inropsuppdrag via internet krävs att kunden har ett registrerat konto hos Bukowskis. Återkallelse eller ändring av inropsuppdrag skall ske skriftligt på det sätt och inom den tid som gäller för att lämna skriftligt inropsuppdrag. Återkallelse av inropsuppdrag lämnat via internet kan även ske via internet och då inom den tid som gäller för att lämna inropsuppdrag via internet. Bukowskis förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om Bukowskis bedömer att uppdragsgivaren inte har betalningsförmåga för lämnat bud eller om erforderlig identifikation saknas för uppdragsgivaren. Bukowskis behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits på inropsuppdraget. Vid lika bud äger det först inkomna budet företräde till köp. Det ankommer på uppdragsgivaren att kontrollera om lämnat inropsuppdrag lett till köp. Auktionsresultat lämnas på internet www.bukowskis.com. Lämnande av inropsuppdrag liksom återkallelse eller ändring av inropsuppdrag som sker via telefax eller på internet går på avsändarens risk. Bukowskis ansvarar inte för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om Bukowskis försummar att utföra inropsuppdrag. TELEFONBUD Bukowskis tillhandahåller möjlighet att delta i budgivning per telefon. Budgivare som önskar delta per telefon skall anmäla detta skriftligt via telefax +46 (0)8 611 46 74 till Bukowskis kundtjänst senast kl. 17.00 dagen före auktionen. I anmälan skall anges vilket eller vilka föremål budgivningen skall avse samt vilket telefonnummer budgivaren kan nås på vid tiden för budgivningen. Till anmälan ska också faxas kopia på legitimationshandling, kontokortsnummer samt bankreferens och i förekommande fall, befintligt kundnummer. Denna service är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer och om det är nödvändigt beslutar Bukowskis, efter eget val, om prioritetsordning för anmälda telefonbudgivare. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och Bukowskis kan ej hållas ansvarigt om budgivning oavsett orsak inte kommer till stånd. Budgivaren förbinder sig att bjuda upp till och med utrop. Budgivaren är medveten om och accepterar att det är förenat med vissa arbetsinsatser och kostnader för Bukowskis att ombesörja telefonbudgivning och att Bukowskis i förekommande fall kan tvingas prioritera mellan anmälda telefonbudgivare. Av nyss nämnda skäl äger Bukowskis rätt att debitera en fast avgift om 250 kr om anmäld och av Bukowskis accepterad budgivare inte svarar på angivet telefonnummer vid avtalad tidpunkt. INROPSAVGIFT Vid köp tillkommer för varje auktionsföremål en inropsavgift på 18 % + moms (22,5 % inkl. moms) på klubbat pris. På klubbat pris över 10 miljoner kronor är inropsavgiften 12 % + moms (15 % inkl. moms) på den överstigande delen. FÖLJERÄTT (DROIT DE SUITE) Enligt lagen om upphovsrätt (SFS 1960:729) samt EG-direktiv 2001/84/EG tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Avgiften beräknas på klubbat pris med följande procent inom respektive intervall: 5 % upp till 50.000 euro; 3 % mellan 50.001 och 200.000 euro; 1 % mellan 200.001 och 350.000 euro; 0,5 % mellan 350.001 och 500.000 euro; 0,25 % över 500.000 euro. Avgift får tas ut med högst 12.500 euro. Omräkning från euro till svenska kronor skall ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken fastställt för dag närmast före auktionens första dag. Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (SFS 1962:381) om allmän försäkring. Auktionsföremål som omfattas av följerätt är i katalogen utmärkta med (d). Ändring avseende följerätt för ett föremål anslås (ändringslista) eller meddelas inför auktionsförrättningen. BETALNING Betalning skall vara Bukowskis tillhanda inom 8 arbetsdagar efter sista auktionsdagen. Betalning kan göras till Bukowskis bankgiro med angivande av OCR-nummer eller till Bukowskis bankkonto. Betalning kan även göras i Bukowskis kassa med bank- eller kreditkort samt postväxel ställd till Bukowskis eller köparen. Vid betalning med kreditkort tillkommer kortföretagets avgift. Eurocheckar eller utländska checkar accepteras ej. Bukowskis kan av säkerhetsskäl inte ta emot betalning med kontanta medel. Om betalning inte erlagts i rätt tid äger Bukowskis rätt att vidta en eller flera av följande åtgärder: • Hålla fast vid köpet och kräva betalning; • Debitera påminnelseavgift om 50 kronor; • Debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad; • Häva köpet; • Omförsälja föremålet för köparens räkning. Vid omförsäljning skall köparen om möjligt underrättas före försäljningen. Bukowskis äger härvid rätt att bestämma utropspris samt huruvida bevakningspris skall åsättas eller ej. Bukowskis äger vidare rätt att ur influtna medel tillgodogöra sig ersättning för samtliga fordringar som Bukowskis har gentemot köparen jämte kostnader för omförsäljningen. Om det försäljningspris som uppnås vid

omförsäljningen inte räcker till att täcka Bukowskis fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. • Kräva skadestånd för den förlust som Bukowskis lider på grund av köparens betalningsdröjsmål, inklusive, men inte begränsat till, onyttiga kostnader och inkomstbortfall hänförligt till Bukowskis kommissionsavtal med kommittent AVHÄMTNING OCH VÅRD AV EJ AVHÄMTADE FÖREMÅL Köpta föremål skall avhämtas inom 8 arbetsdagar efter sista auktionsdagen. Innan utlämning av föremål kan ske skall dock full betalning ha kommit Bukowskis tillhanda och vara synlig på Bukowskis bankkonto. För föremål som ej avhämtats inom ovan nämnda tid uttas en förvaringsavgift om 50 kr inkl. moms per föremål och dag. För möbler och andra skrymmande föremål uttages dubbel förvaringsavgift. Har föremålet inte avhämtas inom den tid som anges ovan, ska Bukowskis för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för att vårda föremålet. Bukowskis har härvid rätt att med omsorg överlämna föremålet till tredje man för fortsatt förvaring varefter Bukowskis vårdplikt upphör. Samtliga transport- och lagerkostnader som Bukowskis härvid orsakas kommer att debiteras köparen. Om köparen så begär, kan Bukowskis ombesörja transport av föremål till dess filialer i Göteborg och Malmö. Transportavgift debiteras härvid enligt särskild prislista. Alla transporter av föremål för köparens räkning sker på köparens bekostnad och på köparens risk. Föremål som inte avhämtats inom 3 månader från auktionsdagen äger Bukowskis rätt att omförsälja i enlighet med de villkor som framgår ovan under punkten Betalning. Vid omförsäljning skall köparen om möjligt underrättas före försäljningen. SLUTPRISLISTA Slutprislista efter en auktion tillhandahålls på Bukowskis samt finns på internet www.bukowskis.com BILDÅTERGIVNING Bukowskis äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Bukowskis egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget. TVIST Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och med Stockholms tingsrätt som första instans. EXPORTTILLSTÅND Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Bukowskis tillhandahåller ansökningsblanketter. OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller köp eller i övrigt inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande till Bukowskis, behandlas av Bukowskis för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten samt förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowski-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan skriftligen anmäla detta till Bukowskis och den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas av Bukowskis, kan inkomma med en skriftlig begäran härom till Bukowskis.


BUKOWSKIS GENERAL TERMS - BUYERS ESTIMATES Estimates of lots [shown in the catalogue] are based on market appraisals of the items before they are sold at auction and do not constitute predictions of the sales prices but merely serve as guidance to prospective buyers. The prices which lots ultimately fetch may be well above – or well below – the estimate shown. ITEMS’ CONDITION All items are sold “as is” and in accordance with the information in the auction catalogue. It is the buyer’s responsibility to examine and assess the condition and quality of items before the auction takes place. Reproductions in the catalogue are intended for identification purposes only. Bukowskis will not be liable for any damage or defect that does not appear from such reproduction. Bukowskis reserves the right to change the catalogue information. Changes or amendments will be announced or notified at the time of auction. Details given in the catalogue such as artist (author), authenticity, age, technique, condition or provenance, as well as any details that may have been given in an opinion issued by Bukowskis regarding the item’s general condition, damage or repairs to the item etc., are merely intended as guidance to the buyer when examining the item. Bukowskis will not be liable for any misrepresentation of such details unless the misrepresentation was made by gross negligence. Bukowskis is responsible for ensuring that details in catalogues, together with any changes and amendments, as to the artist (author) of a lot reflects the generally accepted opinion when the catalogue is printed. Bukowskis will not be liable if such details were misrepresented unless the incorrect details were given by gross negligence. Bukowskis will not be liable if the generally accepted opinion as to the artist (author), authenticity, age, technique, condition or provenance of a lot is changed after the catalogue is printed. Bukowskis cannot accept liability for natural wear and tear, minor damage or defects, any mounting on canvases, condition of frames, naturally occurring changes in materials such as bleaching in paper and cracking in wood, cut margins, stains and yellowing on graphic works. Clocks and clockwork are sold as works of art and Bukowskis gives no warranty for their technical functioning as timepieces. Lots are sometimes sold with a specific statement or affidavit from external experts. In the circumstance a lot is sold without a specific statement/affidavit, it does not constitute grounds for the buyer not to fulfil his or her obligations under these general terms. COMPLAINTS Any defects must be reported without undue delay after the buyer noticed, or should have noticed, the defect. If the buyer has not complained within three years from acceptance of the goods he or she will lose the right to file a complaint. LIABILITY FOR FAULTS Unless otherwise provided by mandatory law, Bukowskis’ liability for defects in purchased lots is restricted to the following. If the lot is impaired by a defect, Bukowskis shall in the first place have the right to remedy the fault, provided that remedy may be made without unreasonable cost or inconvenience for Bukowskis. In the second place, Bukowskis shall have the right to pay value compensation to the buyer at an amount corresponding to the defect (the value compensation shall be calculated on the basis of the estimated price). If remedying or payment of value compensation cannot be effected, or is not made within reasonable time after the buyer has complained of the defect, the buyer shall be entitled – if the fault is of material importance to the buyer and Bukowskis has recognised this – to withdraw from the purchase. In case of withdrawal, the buyer shall be entitled to repayment of the amount which he or she has paid to Bukowskis on account of the purchase against return of the lot. BIDDING IN THE AUCTION ROOM Persons wishing to participate in the bidding at an auction must sign for a numbered paddle at Bukowskis prior hereto. Bukowskis will then have the right to decide whether a paddle is to be handed out and also on an upper limit, if any, of the total purchasing sum. A paddle that has been signed for may be revoked during an on-going auction. Bids should be made in a clear voice or indicated by a clear sign, such as showing the paddle to the auctioneer. When the hammer falls, the highest bidder will be deemed to have entered into a binding purchase agreement and must then show the paddle to the auctioneer for the purchase to be registered. After the auction the paddle must be returned to Bukowskis. The auctioneer has the right to decide by which amount a bid must be raised to be considered as a new bid. If bids are equal, the auctioneer will decide which bid is successful. The auctioneer may ignore any bids made and decide whether bidding is to be resumed if there is any uncertainty as to the last bid made. The auctioneer has the sole right to finally decide in any disputes that may arise during the auction proceedings. BIDDING INSTRUCTIONS IN THE AUCTIONROOM, BY FAX OR OVER THE INTERNET Bukowskis accepts bidding instructions on behalf of customers, free of charge. Bidding instructions in writing may be handed in at Bukowskis’ premises or submitted by telefax +46 (0)8 611 46 74. In doing so, the customer must produce or fax an identification document and, if applicable, his or her customer number. Bidding instructions in writing must have reached Bukowskis’

customer services department by 05.00 p.m. on the day preceding that day of the auction to which the bidding instructions relate. Bidding instructions may also be submitted over the internet (www.bukowskis.com) at the day of auction until one hour before the start of the auction. In order to submit bidding instructions over the internet, the customer must have a registered account with Bukowskis. Revocation or amendment of bidding instructions must be made in writing in the manner and within the time stipulated [by Bukowskis] for submission of written bidding instructions. Revocation of bidding instructions submitted over the Internet can also be made over the Internet within the time stipulated [by Bukowskis] for submission of bidding instructions over the Internet. Bukowskis reserves the right to disregard bidding instructions if, in Bukowskis view, the principal lacks capacity to pay for a submitted bid or if the required identification of the principal is lacking. Bukowskis will treat bidding instructions in confidence and bid as advantageously as possible on behalf of the principal up to the price stated in the bidding instructions. If bids are equal, the first bid received will be successful. Alternate bids may only concern two lots. The principal is responsible to check whether submitted bidding instructions have resulted in a purchase. Details of auction results will be given on the Internet at www.bukowskis. com and made available at Bukowskis’ premises. After the auction the buyer will receive a written confirmation of the purchase from Bukowskis. The principal will be liable for any purchases brought about as the result of unclear or incorrect bidding instructions. All bidding instructions and any revocation or amendment of bidding instructions by fax or over the Internet are made at the sender’s risk. Bukowskis will not accept liability for any loss which the principal may incur if Bukowskis fails to carry out bidding instructions. TELEPHONE BIDDING Bukowskis offers telephone bidding facilities. Bidders wishing to bid by telephone must notify this in writing by fax +46 (0)8 611 46 74 sent to Bukowskis’ customer services department not later than 05.00 p.m. on the day preceding that day of auction to which the bid relates. The application must state the lot or lots to which the bidding refers and the telephone number at which the bidder may be reached at the time of the bidding. The application must also include a copy (sent by fax) of the identification document, bankcardnumber, bank reference and, if applicable, the customer number. Telephone bidding facilities are limited to the number of telephone lines available and, if necessary, Bukowskis may decide on the priority between the bidders who have applied for telephone bidding. Telephone bidding is made at the bidder’s risk and Bukowskis will not accept liability if bidding is not made, irrespective of the reason for this. The bidder undertakes to bid minimum the estimated price. The bidder is aware of and accepts that provision of telephone bidding services involves certain efforts and costs for Bukowskis and that, if necessary, Bukowskis may have to decide on priority between the bidders who have applied for telephone bidding. For this reason, Bukowskis has the right to charge a fixed fee in the amount of SEK 250 if a bidder who has applied for telephone bidding, and who has been accepted by Bukowskis, does not answer on the agreed telephone number at the agreed point of time. BUYER’S PREMIUM Lots are sold subject to a buyer’s premium of 18% plus VAT (22,5% including VAT) on the hammer price. If the hammer price exceeds SEK 10 million, the buyer’s premium is 12% plus VAT (15% inclusive of VAT) on the exceeding part. RESALE RIGHT (DROIT DE SUITE) In accordance with the Copyright Act (SFS 1960:729) and the EU Directive 2002/84/EG, an additional fee for the resale right in connection with resale of works of art and applied art will be charged. Resale right is copyright law remuneration to the benefit of the artist (the author) of an original work of art during his or her lifetime and to his or her heirs for seventy years after the author’s death. The fee is based on the hammer price and charged at the following percentages within the respective intervals: 5% up to EUR 50,000; 3% between EUR 50,001 and EUR 200,000; 1% between EUR 200,001 and EUR 350,000; 0.5% between EUR 350.001 and EUR 500.000; 0.25% on the portion of the sales price exceeding EUR 500,000. However, the total amount of the fee must not exceed EUR 12,500. Conversion from EUR to SEK will be made in accordance with the applicable European Central Bank exchange rate on the day preceding the first day of auction. However, no fee will be charged if the sales price does not exceed 5% of the basic amount under the Act (SFS 1962:381) on general insurance (that is, for the year 2010 no fee will be charged for sales prices below SEK 2,120). Auction lots that are subject to droit de suite are marked by (d) in the catalogue. Amendments in respect of droit de suite for a lot will be announced (amendment list) or notified at the time of auction. PAYMENT Payment must have reached Bukowskis within 8 working days from the day of auction. Payment may be made to Bukowskis’

bank giro by stating the OCR number or to Bukowskis’ bank account. Payment may also be made at Bukowskis’ cashier’s office by a bank or credit card, or by a bank money-order made out to Bukowskis or the buyer or a Swedish cheque. If payment is made by credit card, the card company’s charge will be added to the total. Eurocheques and foreign cheques are not accepted. For security reasons, Bukowskis cannot accept payment in cash. If payment is not made in due time Bukowskis has the right to take one or several of the following measures: • Insist on the purchase and demand payment; • Charge for a reminder in the amount of SEK 50; • Charge interest on overdue payment by 2% per month; • Rescind the purchase; • Resell the lot on the buyer’s behalf. In case of a resale, the buyer should, if possible, be notified before the sale takes place. If lots are resold, Bukowskis will be entitled to decide on the estimated price whether a reserve price should be set or not. Bukowskis may satisfy its claims and costs of selling the lot plus costs for the resale out of the proceeds received. If the sales price reached at the resale does not cover Bukowskis’ claims and the costs for the resale, the buyer will be liable to pay the difference. If the proceeds of sale do not cover Bukowskis’ claims, the buyer will be liable to pay the difference. Any balance remaining after settlement will be returned to the buyer. • Claim compensation for losses and damages incurred by Bukowski’s as a consequence to the Buyer’s delayed payment, including, but not limited to, costs that have become unnecessary and loss of income relating to commission agreements between Bukowski and the Principal. COLLECTION AND CARE OF LOTS THAT HAVE NOT BEEN COLLECTED Purchased lots must be collected within 8 working days from the day of auction. Payment, if full must be received by Bukowskis (and appear from Bukowskis’ bank account) before lots are collected. Any items not collected within the above stipulated time will be subject to a storage charge of SEK 50, including VAT, for each lot and each day. Furniture and other bulky items will be charged with SEK 100, including VAT. If lots are not collected within the above stipulated time, Bukowskis will take reasonable measures for the care and custody of items on the buyer’s behalf. In doing so, Bukowskis is entitled to carefully hand over [deliver] the item to a third party for continued custody after which Bukowskis’ duty of care will cease. All costs for transport and storage incurred by Bukowskis with respect here to will be charged to the buyer. At the buyer’s request, Bukowskis will arrange for transport of lots to its branches in Gothenburg and Malmö. A transport cost according to a separate pricelist will then be charged. Bukowskis will have the right to resell items that have not been collected within 3 months from the day of auction in accordance with the terms that appear from the section Payment above. If possible, the buyer shall be notified before such resale takes place. All transports of items on behalf of the buyer will be matt at the buyer’s expense and risk. FINAL PRICE LIST Final price lists will be available at Bukowskis’ premises and on the Internet at www.bukowskis.com. REPRODUCTION Bukowskis may photograph or otherwise reproduce items for printing purposes, advertisements and other documentation purposes. Such photographs and other reproductions are the property of Bukowskis and may be used for purposes unrelated to the instructions to sell. DISPUTES Any disputes shall be finally settled in accordance with Swedish law, Stockholm District Court being the court of first instance. EXPORT PERMIT The Act (1988:950) on national cultural objects etc., contains a permit requirement for export of certain, specified, old Swedish and foreign cultural objects. Cultural objects that are to be exported outside the European Union also require a specific export permit in accordance with the Council Regulation (EEC) No 3911/92. Applications for such permits shall be sent to the Central Board of National Antiquities, Box 5405, 114 84 Stockholm, Sweden. USE OF PERSONAL DATA The (Swedish) Personal Data Act (PUL) aims at protecting private individuals against violation of their personal integrity when personal information is being used. Personal data provided in connection with a selling or buying commission or otherwise within the scope of a customer or contractual relationship with Bukowskis will be used by Bukowskis for the administrations and performance of Bukowskis’ obligations related to the auction business and under the law. The personal data may also be processed for market and customer analyses and statistics and for marketing purposes. Personal data may be supplemented by collecting from private and public registers. For the above-stated purposes, personal data may be disclosed to other companies within the Bukowski Group and to companies with which the Group cooperates. A person who does not want his or her personal data to be used for direct marketing purposes must notify Bukowskis to this effect in writing and a person who wishes further information of, or change any of, his or her personal data that are being processed by Bukowskis must make a written request to this effect in writing to Bukowskis.


BUKOWSKI AUKTIONER AB (PUBL) KONST ART ANNA-KARIN PUSIC Chefsintendent konst/Head of department 08-614 08 32, anna-karin.pusic@bukowskis.com EVA BLOM Assistent konst/Assistant art 08-614 08 46, eva.blom@bukowskis.com LISA GARTZ Intendent måleri och skulptur 1800- och 1900-tal Specialist 19th and 20th century paintings and sculpture 08-614 08 59, lisa.gartz@bukowskis.com JOHAN JINNEROT Intendent äldre måleri/Specialist old masters 08-614 08 58, johan.jinnerot@bukowskis.com

CAMILLA BEHRER Intendent modernt konsthantverk Specialist modern and contemporary works of art and design 08-614 08 19, camilla.behrer@bukowskis.com BJÖRN EXTERGREN Intendent möbler och konsthantverk Specialist furniture and works of art 08-32 63 29, bjorn.extergren@bukowskis.com ANETTE GRANLUND Intendent mattor, textilier och äldre islamiskt konsthantverk Specialist carpets, textiles and Islamic works of art 08-614 08 12, anette.granlund@bukowskis.com CECILIA NORDSTRÖM Intendent äldre glas, porslin och orientaliskt konsthantverk Specialist antique glass, European ceramics and Oriental ceramics and works of art 08-614 08 08, cecilia.nordstrom@bukowskis.com

MARCUS KINGE Assistent konst och grafik/Assistant art and prints 08-32 63 43, marcus.kinge@bukowskis.com

VALENTIN NORDSTRÖM Assistent mattor, textilier, äldre islamiskt konsthantverk Assistant, carpets, textiles and Islamic works of art 0702-71 60 82, valentin.nordstrom@bukowskis.com

LENA NYTÉN Intendent fotografi och samtida konst Specialist contemporary art and photo 08-614 08 17, lena.nyten@bukowskis.com

JOHANNA PIETSCH Intendent smycken, klockor, gemmolog Specialist jewellery, watches, gemologist 08-614 08 04, johanna.pietsch@bukowskis.com

ANNA PERSSON Intendent samtida konst/Specialist contemporary art 08-614 08 30, anna.persson@bukowskis.com

EVA SEEMAN Intendent design, modernt konsthantverk och 1900-tals silver Specialist design, modern and contemporary works of art and 20th century silver 08-614 08 31, eva.seeman@bukowskis.com

MANDA RYDBERG Assistent fotografi/Assistant photography 010-707 96 74, manda.rydberg@bukowskis.com ANDERS WELANDER Intendent grafik, orientalisk keramik och konsthantverk Specialist fine prints, Oriental ceramics and works of art 08-614 08 27, anders.welander@bukowskis.com PEDRO WESTERDAHL I:e intendent måleri och skulptur 1800- och 1900-tal Senior Director 19th and 20th century paintings and sculpture 08-614 08 05, pedro.westerdahl@bukowskis.com CHRISTIAN BOMAN VD och chefsintendent Bukowskis Finland, Expert finländsk konst CEO, Senior specialist Finnish art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1125, christian.boman@bukowskis.com ELENA BASNER Expert rysk konst/Senior specialist Russian art +358 9 6689 1128, elena.basner@bukowskis.com HELENA LAAKSO Intendent finländsk och rysk konst, Bukowskis Finland Specialist Finnish and Russian art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1128, helena.laakso@bukowskis.com

ANNA WEHTJE Intendent antikt silver/Specialist antique silver 08-614 08 22, anna.wehtje@bukowskis.com HENRIK KIHLMAN Intendent, silver, smycken och klockor, Bukowskis Finland Specialist, silver, jewellery and watches, Bukowskis Finland +358 9 6689 1134, henrik.kihlman@bukowskis.com DAN VON KOSKULL Intendent design, antika möbler och konsthantverk, Bukowskis Finland Specialist design, antique furniture and works of art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1117, dan.vonkoskull@bukowski.com

VÄRDERINGSAVDELNING VALUATION DEPARTMENT MALIN SVEHOLM Chef värderingsavdelningen, Intendent specialauktioner och vintage/Head of valuation department, Specialist theme auctions and vintage 08-614 08 73, malin.sveholm@bukowskis.com

LAURA POHJOLA Intendent konst, Bukowskis Finland Specialist Finnish art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1111, laura.pohjola@bukowskis.com

PETER ANDRÉN I:e intendent södra Sverige, Chef utländska representanter Senior Director southern Sweden Manager foreign representatives 040-669 57 81, peter.andren@bukowskis.com

MÖBLER OCH KONSTHANTVERK FURNITURE AND DECORATIVE ARTS

PETER ASPELUND Intendent värderingsavdelningen/Specialist valuation department 08-32 63 37, peter.aspelund@bukowskis.com

HENRIK ÅBERG Chefsintendent, möbler och konsthantverk Head of department 08-614 08 37, henrik.aberg@bukowskis.com

ERIK BILÈN Värderingsavdelningen, Bukowskis Market Göteborg Valuation department, Bukowskis Market Göteborg 031-15 49 02, erik.bilen@bukowskis.com


JOAKIM FINGAL Värderingsavdelningen, Bukowskis Market Malmö Valuation department, Bukowskis Market Malmö 040-661 39 56, joakim.fingal@bukowskis.com JAN FORSBERG Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 77, jan.forsberg@bukowskis.com MALOU HAGLUND Chef inlämningen, Bukowskis Stockholm Head of consignments, Bukowskis Stockholm 0727-33 27 20, malou.haglund@bukowskis.com MARIA GRANFELDT Platschef, Bukowskis Malmö Site Manager, Bukowskis Malmö 040-661 39 52, maria.granfeldt@bukowskis.com ERIK INGARE Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 14, erik.ingare@bukowskis.com KARIN KVICKLUND Intendent, Bukowskis Göteborg Specialist, Bukowskis Göteborg 031-20 03 63, karin.kvicklund@bukowskis.com ANDERS OLSÈN I:e intendent östra Sverige Platschef, Bukowskis Norrköping Senior Director, eastern Sweden Site Manager, Bukowskis Norrköping 011-18 42 30, anders.olsen@bukowskis.com LISBETH OLSÈN Intendent, Bukowskis Norrköping Specialist, Bukowskis Norrköping 011-18 42 30, lisbeth.olsen@bukowskis.com LARS DE RON Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 78, lars.deron@bukowskis.com SEBASTIAN TAFLIN Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 39, sebastian.taflin@bukowskis.com

LOUISE LYBERG Intendent/Specialist 0704-83 93 13, louise.lyberg@bukowskis.com SUSANN SILFVERSTOLPE Intendent antikt silver och samlingar Specialist antique silver and collections 08-614 08 15, susann.silfverstolpe@bukowskis.com

KULTURRÅDET CULTURAL COUNCIL Prinsessan Christina Fru Magnuson Gustaf Trolle-Bonde Jeanette Bonnier Eva Lundin Elsebeth Welander-Berggren

INTERNATIONAL INTERNATIONAL CARL-GUSTAF PETERSÉN Direktör International Sales/International Sales 08-614 08 01, carl-gustaf.petersen@bukowskis.com LILLEMOR MALMSTRÖM Senior rådgivare/Senior advisor 08-614 08 00, l.malmstrom@bukowskis.com

FASTIGHETER REAL ESTATE KRISTOFFER OLSÈN Fastigheter/Real estate kristoffer.olsen@bukowskis.com

BUKOWSKIS BUKOWSKIS MICHAEL STORÅKERS VD/CEO 08-614 08 70, michael.storakers@bukowskis.com

THERESE VON ROSEN Intendent, Bukowskis Malmö Specialist, Bukowskis Malmö 040-669 57 83, therese.vonrosen@bukowskis.com

CARL BARKMAN Överintendent, expert äldre svensk och internationell konst och konsthantverk, rysk konst och konsthantverk, provenienser och samlingar. Director, Senior specialist old masters, Swedish and international art and works of art, Russian art and works of art, provenances and collections. 08-614 08 35, carl.barkman@bukowskis.com

KENNY ERICSSON TÄLLBERG Chef Bukowskis Market Stockholm Manager, Bukowskis Market Stockholm 08-32 63 41, kenny.ericssontallberg@bukowskis.com

EBBA WINBERG Primary, Private sales och samlingar Primary and Private sales and collections 08-614 08 92, ebba.winberg@bukowskis.com

LOVISA TÖRNSTEN Intendent, Platschef Bukowskis Göteborg Specialist, Site Manager Bukowskis Göteborg 031-20 03 61, lovisa.tornsten@bukowskis.com

SENIORA EXPERTER SENIOR SPECIALISTS LARS GUNDBERG Intendent/Specialist 08-614 08 41, lars.gundberg@bukowskis.com KATARINA KYLÉN Senior rådgivare/Senior advisor 0707-90 48 16, katarina.kylen@bukowskis.com

© BUKOWSKIS Konstverken är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS1960:729). Verken får inte mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavarna annat än vad som är tillåtet enligt lag. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verken till webbsida, databaser och interna nätverk samt mångfaldigande genom reprografiska metoder. Fotorättigheterna tillhör Bukowski Auktioner AB. Upphovsrätten till verken tillhör respektive konstnär. Tillstånd att återge verk av upphovsmän som företräds av BUS erhålls från BUS e-post: bus@bus.se telefon: 08-545 533 80. © BUKOWSKIS The works of art are protected by Swedish copyright law (SFS1960:729). The works may not be reproduced or made available to the public without permission from the copyright holders unless this is permitted by law. Examples of use requiring permission are copying the works to a website, database or internal network, or reproduction using reprographic methods. The copyright of the photographs belongs to Bukowski Auktioner AB. The copyright of the works belongs to each respective artist. Permission to reproduce works by copyright holders represented by BUS may be obtained from BUS. E-mail: bus@bus.se Telephone: +46 8 545 533 80.

TRYCK/PRINT: ELANDERS FÄLTH & HÄSSLER 2012


INROPSUPPDRAG

BUKOWSKI AUKTIONER AB BOX 1754 111 87 STOCKHOLM T: +46 8-614 08 00 INFO@BUKOWSKIS.COM WWW.BUKOWSKIS.COM AUKTION

KUNDNR

VAR GOD TEXTA TYDLIGT! NAMN OCH SIFFROR SOM ÄR OTYDLIGT SKRIVNA BEAKTAS EJ.

OBJEKT NR

BETECKNING I KATALOGEN

SEK EXKL.INKÖPSAVGIFT

Undertecknad lämnar ovan anbud exklusive gällande inropsavgift. För slutpriser se www.bukowskis.com. Inropade föremål skall betalas och avhämtas inom 8 dagar efter försäljningsdagen. UPPDRAGSGIVAREN SVARAR FÖR FEL SOM UPPSTÅR PGA OTYDLIGT SKRIVNA INROPSUPPDRAG. Namn

Postadress

Ortsadress med postnr

Tel. Dagtid

ID

BL IR 1008

E-mail:

Jag önskar faktura via e-mail

Jag förbinder mig att betala och avhämta inköpta föremål enligt Bukowskis gällande auktionsvillkor.

Datum:

Namnteckning:


TELEFONBUDGIVNING FAX NR: +46 8-611 46 74

BUKOWSKI AUKTIONER AB BOX 1754 111 87 STOCKHOLM T: +46 8-614 08 00 INFO@BUKOWSKIS.COM WWW.BUKOWSKIS.COM ORG. NR 556434-1369 VAT. NR SE 556434136901

AUKTION:

KAT NR

DATUM:

BESKRIVNING

UTROPSPRIS

1

2

3

4

5

6

7

Tel.nr:

1:

2:

Namn:

Adress:

Postadress:

ID:

E-mail:

Var vänlig uppge fullständigt namn, adress och e-mail samt de telefonnummer Ni nås på under auktionen. Telefonbudsblanketten skall skickas med post eller via fax till vårt kontor. Var vänlig bifoga även kopia på ID-kort/ pass/körkort om Ni inte är tidigare kund hos Bukowskis. Notera! När Ni deltar per telefon förbinder Ni Er att bjuda upp till och med utrop om så krävs. Denna service är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer och om det är nödvändigt beslutar Bukowskis, efter eget val, om prioritetsordning för anmälda telefonbudgivare. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och Bukowskis ansvarar inte för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om budgivning, oavsett orsak, inte kommer till stånd. Personuppgifter som lämnats vid kontakt med Bukowskis inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande behandlas såväl manuellt som med datorteknik för fullgörelse av auktionsverksamheten inom Bukowskis samt förpliktelser enligt lag. För ytterligare information se Bukowskis allmänna auktionsvillkor. Jag förbinder mig att betala och avhämta inköpta föremål enligt Bukowskis gällande auktionsvillkor. Ort

Datum:

Underskrift

Underskift Bukowskis


BUKOWSKIS HEAD OFFICE

Arsenalsgatan 4, Box 1754, 111 87 Stockholm. Phone +46 - 8 - 614 08 00 Fax +46 - 8 - 611 46 74. Visning Berzelii Park 1. info@bukowskis.com

GÖTEBORG

Kungsportsavenyn 43, 411 36 Göteborg Phone +46 - 31 - 20 03 60. Fax +46 - 31 - 16 01 90. goteborg@bukowskis.com

MALMÖ

Kalendegatan 18, 211 35 Malmö Phone +46 - 40 - 669 57 80. Fax +46 - 40 - 669 57 89. malmo@bukowskis.com

NORRKÖPING

Linnégatan 21, 602 23 Norrköping Phone +46 - 11 - 18 42 30. Fax +46 - 11 - 13 28 50. norrkoping@bukowskis.com

HELSINKI

Bukowski Oy AB, Stora Robertsgatan 12, FI-00120 Helsingfors Phone +358 - 9 - 668 91 10. Fax +358 - 9 - 612 12 66. helsinki@bukowskis.com

OSLO

Cecilie Benedicte Fearnley, Madserud Allé 11, NO-0274 Oslo Phone +47 - 48 40 8000. cecilie.b.fearnley@bukowskis.com

DENMARK

Charlotte Horneman Lassen, Elmevej 5, DK 2950 Vedbaek Phone +45 - 22 47 79 74. danmark@bukowskis.com

ÖSTERGÖTLAND

Anders Olsén. Linnégatan 21, 602 23 Norrköping Phone +46 - 11 - 18 42 30. anders.olsen@bukowskis.com

SMÅLAND

Crister Rålin, Albert Engströms väg 5, 554 48 Jönköping. Phone + 46 708 - 36 39 02. crister.ralin@bukowskis.com

VÄSTERGÖTLAND

Elisabeth Palmstierna, Borruds säteri, Hästhagen 8, 542 93 Mariestad. Phone +46 - 501 - 260 22. elisabeth.palmstierna@bukowskis.com

NORRLAND

Sebastian Taflin. Phone: +46 - 708-92 19 78. sebastian.taflin@bukowskis.com

NORDVÄSTRA SKÅNE

Kerbela Nobel, Hallavara 7747, 269 91 Båstad Phone +46 - 708-21 46 55. kerbela.nobel@bukowskis.com

NORDÖSTRA SKÅNE

Elisabeth Wachtmeister, Wanås, 289 90 Knislinge Phone +46 - 40-660 60 elisabeth.wachtmeister@bukowskis.com

BELGIUM

Christina af Jochnick, Ave. de la Reserve 14, BE-1640 Rhode St. Genese. Phone +32 - 2 - 358 29 64. christina.af.jochnick@bukowskis.com

GREAT BRITAIN

Anna Grundberg, 13 Campden Street, London W8 7EP Phone +44 - 797 6554 439. anna.grundberg@bukowskis.com

FRANCE

Harald Friberg, 55 Rue des Gravilliers, FR-750 03 Paris Phone +33 - 1- 40 29 01 11. harald.friberg@bukowskis.com Lotta Ehrenborg, 161 Rue du Journans Segny, FR-01170 Gex Phone +33 - 450 416 802. lotta.ehrenborg@bukowskis.com Ann Berntson, Les Trois Vents Domaine L’Ereste, FR-06140 Vence Phone +33 - 493-58 95 15. ann.berntson@bukowskis.com

GERMANY

Elisabet Hellstedt, Pariser Strasse 12, DE-107 19 Berlin Phone +49 - 30 - 882 41 51. elisabet.hellstedt@bukowskis.com

ITALY

Liselott Schweitz Felici, Viale dei Promontori 278, IT-001 22 Rom. Phone +39 - 06 - 56 63 948. liselott.schweitz.felici@bukowskis.com

RUSSIA

Anna Gustafson Bril, Bolshoi Patriarshy Pereulok 8, Kv 36B, Moscow 123 001, Russia. Phone +7 - 916 102 75 31. anna.gustafson.bril@bukowskis.com

SPAIN

Richard Björkman, Urb. Bel Air Park, 12, esc 5, ES-296 88 Estepona Phone +34 - 629 545 359. spanien@bukowskis.com Anders Åhlberg, Principe de Vergara 209A, ES-28002 Madrid Phone +34 - 91 781 46 00, +34 - 607 99 41 42. anders.ahlberg@bukowskis.com

SWITZERLAND

Åsa Bittel-Pettersson, 4 Rue Charles-Bonnet, CH-1206 Genève Phone +41 - 79 - 415 44 71. asa.bittel@bukowskis.com Lotta Ehrenborg, 161 Rue du Journans Segny, FR-01170 Gex Phone +33 - 450 416 802. lotta.ehrenborg@bukowskis.com

USA

Elisabeth Halvarsson-Stapen, 888 Main Street apt. 1028, New York, NY 10044, USA Phone +1 - 212 - 759 - 2545. usa@bukowskis.com

12


ARTISTS INDEX


Albers, Josef . . . . . . . . . . . . . . .1

Cass, Brendan . . . . . . . . . . .336

Edwall, Mattias . . . . . . . . . . .157

Andersson, Karin Mamma . .32

Chia, Sandro . . . . . . . . . . . . . . .8

Ekblad, Ida . . . . . . . . . . . . . .332

Andersson, Karin Mamma387A

Chia, Sandro . . . . . . . . . . . . . . .9

Ekblad, Ida . . . . . . . . . . . . . .333

Andersson, Mårten . . . . . . .259

Chia, Sandro . . . . . . . . . . . . .9A

Ekblad, Ida . . . . . . . . . . . . . .334

Andersson, Patrik . . . . . . . . .159

Christo and Jeanne-Claude .10

Ekman, Marie-Louise . . . . . .20

Andersson, Patrik . . . . . . . .160

Christo and Jeanne-Claude .11

Ekman, Marie-Louise . . . . .240

Andersson, Patrik . . . . . . . . .161

Christo and Jeanne-Claude .12

Ekman, Marie-Louise . . . . . .281

Christo and Jeanne-Claude .13

Ekman, Marie-Louise . . . . .282

Christo and Jeanne-Claude .14

Ekman, Marie-Louise . . . . . .351

Albers, Josef . . . . . . . . . . . . . . .2

Andersson, Mårten . . . . . . .262

Andersson, Willem . . . . . . . .341

Christo and Jeanne-Claude .15 Arman, Fernandez . . . . . . . .415

Christo and Jeanne-Claude .16

Arman, Fernandez . . . . . . . .418

Christo and Jeanne-Claude275

Arman, Fernandez . . . . . . .422

Close, Chuck . . . . . . . . . . . . . .17

Elsner, Slawomir . . . . . . . . .386 Englund, Lars . . . . . . . . . . . .273 Englund, Lars . . . . . . . . . . . .353

Atsuchi, Tomoko . . . . . . . . .360 Avedon, Richard . . . . . . . . . .177

Comte, Michel . . . . . . . . . . .222

Englund, Lars . . . . . . . . . . .406

Comte, Michel . . . . . . . . . . .233

Englund, Lars . . . . . . . . . . . .407

Cronqvist, Lena . . . . . . . . . .258

Eriksson, Andreas . . . . . . . .299

Cronqvist, Lena . . . . . . . . . .289 Bauer, Renate . . . . . . . . . . . .268

Cronqvist, Lena . . . . . . . . . .320

Eriksson, Elis . . . . . . . . . . . .348

Bauer, Renate . . . . . . . . . . . .269

Cronqvist, Lena . . . . . . . . . .365

Eriksson, Elis . . . . . . . . . . . .349

Baertling, Olle . . . . . . . . . . .538

Cronqvist, Lena . . . . . . . . . .397

Eriksson, Elis . . . . . . . . . . . .354

Cronqvist, Lena . . . . . . . . .400 Baldaccini, César . . . . . . . .420

Crumb, Robert . . . . . . . . . . .343

Eskilsson, Tina . . . . . . . . . . .208

Beard, Peter . . . . . . . . . . . . .203

Cullberg, Erland . . . . . . . . . .264

Fabra Guemberena, Juan Pedro

Bengtsson, Dick . . . . . . . . . .367

Dahl, Peter . . . . . . . . . . . . . .399

Baldaccini, César . . . . . . . . .423 194 Bengtsson, Dick . . . . . . . . .368

Fahlström, Öyvind . . . . . . . . .19 Fahlström, Öyvind . . . . . . .366

Bengtsson, Jan . . . . . . . . . . .133

Dahlberg, Micaela . . . . . . . .403

Fernström, Linn . . . . . . . . . .302

Billgren, Ernst . . . . . . . . . . . .317

Dahlgren, Jacob . . . . . . . . .384

Finney, Anna . . . . . . . . . . . .358

Dahlstedt, Torkel . . . . . . . . .540

Franzén, John Erik . . . . . . . .182

Billgren, Ernst . . . . . . . . . . . .324 Billgren, Ernst . . . . . . . . . . . .325 Billgren, Ernst . . . . . . . . . . . .347 Billgren, Ernst . . . . . . . . . . . .401

Franzén, John Erik . . . . . . . .183 Dawid (Björn Dawidsson) .135

Franzén, John-E . . . . . . . . .242

Dawid (Björn Dawidsson) .136

Franzén, John-E . . . . . . . . .243

Dawid (Björn Dawidsson) .137

Franzén, John-E . . . . . . . . .244

Dawid (Björn Dawidsson) .138

Franzén, John-E . . . . . . . . .245

Billgren, Ola . . . . . . . . . . . . .304

Dawid (Björn Dawidsson) .139

Franzén, John-E . . . . . . . . .246

Billgren, Ola . . . . . . . . . . . . . .319

Dawid (Björn Dawidsson) .140

Franzén, John-E . . . . . . . . .247

Billgren, Ola . . . . . . . . . . . . . . .4

Dawid (Björn Dawidsson) . .141

Franzén, John-E . . . . . . . . .248

Billgren, Helene . . . . . . . . . .298

Dawid (Björn Dawidsson) .142

Franzén, John-E . . . . . . . . .249

Blomqvist, Helena . . . . . . . .162

Dawid (Björn Dawidsson) .143

Franzén, John-E . . . . . . . . .250

Blomqvist, Helena . . . . . . . .184

Dawid (Björn Dawidsson) .144

Franzén, John-E . . . . . . . . . .251

Blomqvist, Helena . . . . . . . . .191

Dawid (Björn Dawidsson) .145

Franzén, John-E . . . . . . . . .252

von Boer, Zoltan . . . . . . . . .278

Dietman, Erik . . . . . . . . . . . .344

Bogart, Bram . . . . . . . . . . . . . .5

Dine, Jim . . . . . . . . . . . . . . . .330

Franzén, John-E . . . . . . . . . .272

Djurberg, Nathalie . . . . . . . .328

Friberg, Maria . . . . . . . . . . . .166

Djurberg, Nathalie . . . . . . . .329

Friberg, Maria . . . . . . . . . . . .192

Borg, Ida . . . . . . . . . . . . . . . .169

Drebin, David . . . . . . . . . . . .195

Friberg, Maria . . . . . . . . . . . . .211

Brandt, Nick . . . . . . . . . . . . .202

E:son Lindman, Åke . . . . . . .127

Frie, Peter . . . . . . . . . . . . . . .315

E:son Lindman, Åke . . . . . . .128

Frie, Peter . . . . . . . . . . . . . . .316

E:son Lindman, Åke . . . . . . .129

Frie, Peter . . . . . . . . . . . . . . .357

Bäcker, Mats . . . . . . . . . . . . .226

Evol, Thorsten Robok . . . .286

Fuster, Miguel Roca . . . . . .276

Bäckström, Barbro . . . . . . .303

Edefalk, Cecilia . . . . . . . . . .236

Fänge, Jens . . . . . . . . . . . . .290

Franzén, John-E . . . . . . . . .253 Franzén, John-E . . . . . . . . .254 Franzén, John-E . . . . . . . . .255 Bogart, Bram . . . . . . . . . . . . . .6 Book, Max . . . . . . . . . . . . . . .395

Broos, Karin . . . . . . . . . . . . .323 Broos, Karin . . . . . . . . . . . . . . . .7

Edefalk, Cecilia . . . . . . . . . .359


Galli, Fabio . . . . . . . . . . . . . . .126

Jensen, Olav Christopher .364

Melin, Truls . . . . . . . . . . . . . .293

Gedda, Hans . . . . . . . . . . . . . .119

Johansson, Erling . . . . . . . .267

Metto, Roger . . . . . . . . . . . .350

Johns, Jasper . . . . . . . . . . . . .27

Middendorf, Helmut . . . . . .419

De Geer, Carl Johan . . . . . .396

Johnson, Tore . . . . . . . . . . . .130

Miesenberger, Maria . . . . . .193

Golder, Andreas . . . . . . . . . .382

Judd, Donald . . . . . . . . . . . . .331

Gotby, Catharina . . . . . . . . . .87

Kargel, Axel . . . . . . . . . . . . . .261

Miesenberger, Maria . . . . . . . .81

Greiber, Gunnar . . . . . . . . . .265

Keller, Björn . . . . . . . . . . . . . .147

Minter, Marilyn . . . . . . . . . . .339

Gedda, Hans . . . . . . . . . . . . .120 De Geer, Carl Johan . . . . . . .197 De Geer, Carl Johan . . . . . . .271 Miesenberger, Maria . . . . . . .215 Miesenberger, Maria . . . . . .234 Miesenberger, Maria . . . . . .309

Keller, Björn . . . . . . . . . . . . . .148 Gripenholm, Ulf . . . . . . . . . . .241

Kirkeby, Per . . . . . . . . . . . . . . .28

Morand, Paul . . . . . . . . . . . . .217

Gustavsson, Kenneth . . . . . .121

Kleberg, Anna . . . . . . . . . . . .196

Namazi, Sirous . . . . . . . . . . .190

Gyllenhammar, Charlotte .209

Kolehmainen, Ola . . . . . . . . .216

Nerdrum, Odd . . . . . . . . . . . .33

Hall, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . .118

de Kooning, Willem . . . . . .28A

Nessim, Suzanne . . . . . . . .404

Hallek, Enno . . . . . . . . . . . . .266

Kopp, Viktor . . . . . . . . . . . . .352

Nordström, Jockum . . . . . .300

Hallström, Staffan . . . . . . . . . .21

Kristensson, Anders . . . . . . .84

Gyllenhammar, Charlotte .220

Nordström, Jockum . . . . . .340 Nordström, J & Andersson, K M

Kristensson, Anders . . . . . . .85

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Kristensson, Anders . . . . . . .86

Nygårds, Leif Erik . . . . . . . .229

Hammarskiöld, Hans . . . . . .181

Krisár, Anders . . . . . . . . . . . .167

O'Neill, Terry . . . . . . . . . . . .200

Hammarskiöld, Hans . . . . . . .75

Krisár, Anders . . . . . . . . . . . .238

O'Neill, Terry . . . . . . . . . . . . .212

Hammoud, Carl . . . . . . . . . . .22

Leines, Matt . . . . . . . . . . . . .389

O'Neill, Terry . . . . . . . . . . . . .232

LaChapelle, David . . . . . . . .185

Oddner, Georg . . . . . . . . . . .149

LaChapelle, David . . . . . . . .186

Oddner, Georg . . . . . . . . . . .150

Hanson, Rolf . . . . . . . . . . . . . .23

LaChapelle, David . . . . . . . .218

Oddner, Georg . . . . . . . . . . . .151

Hanson, Rolf . . . . . . . . . . . . .288

LaChapelle, David . . . . . . . .221

Oddner, Georg . . . . . . . . . . .152

Hanson, Rolf . . . . . . . . . . . . .326

Larsson, Patric . . . . . . . . . . .306

Oddner, Georg . . . . . . . . . . .153

Hammarskiöld, Hans . . . . . .179 Hammarskiöld, Hans . . . . . .180

Hammoud, Carl . . . . . . . . . .284 Hammoud, Carl . . . . . . . . . .285

Hanson, Rolf . . . . . . . . . . . . .327

Oddner, Georg . . . . . . . . . . .154

von Hausswolff, Annika . . .237

Le Brocquy, Louis . . . . . . . .417

Oddner, Georg . . . . . . . . . . .155

Heilborn, Emil . . . . . . . . . . . .122

Lerin, Lars . . . . . . . . . . . . . . .363

Hillersberg, Lars . . . . . . . . . .414

Lichtenstein, Roy . . . . . . . . . .29

Olson, Lennart . . . . . . . . . . . .66

Oddner, Georg . . . . . . . . . . .156 Olson, Lennart . . . . . . . . . . . .64 Olson, Lennart . . . . . . . . . . . .65 Lichtenstein, Roy . . . . . . . . . .30

Olson, Lennart . . . . . . . . . . . .67

Hirsch, Walter . . . . . . . . . . . .146

Lichtenstein, Roy . . . . . . . . . .31

Olson, Lennart . . . . . . . . . . . .68

Hockney, David . . . . . . . . . . .24

Lindbergh, Peter . . . . . . . . .224

Olson, Lennart . . . . . . . . . . . .70

Hodgkin, Howard . . . . . . . . . .26

Lindholm, Petra . . . . . . . . . .168

Olsson, Karin . . . . . . . . . . . .263

Holmberg Gorgén, Bersa

Lindström, Tuija . . . . . . . . . . .76

Opie, Julian . . . . . . . . . . . . . .337

Olson, Lennart . . . . . . . . . . . .69 Hockney, David . . . . . . . . . . .25

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

Opie, Julian . . . . . . . . . . . . . .338

Horst, Horst P. . . . . . . . . . . . .176

Man Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Opie, Julian . . . . . . . . . . . . . . .34

Håfström, Jan . . . . . . . . . . . .318

Mannig, Martin . . . . . . . . . . .361

Pehrson, Karl Axel . . . . . . .260

Matelli, Tony . . . . . . . . . . . . .387

Penn, Irving . . . . . . . . . . . . . .198

Opie, Julian . . . . . . . . . . . . . . .35 Håfström, Jan . . . . . . . . . . .342 Indiana, Robert . . . . . . . . . .535 Indiana, Robert . . . . . . . . . .536

Penn, Irving . . . . . . . . . . . . . .199

Ingvarsson, Jarl . . . . . . . . . .405

Matz, Ebba . . . . . . . . . . . . . .239

Perrin, Dan . . . . . . . . . . . . . .280

Jacobson, Martin . . . . . . . . .385

Meffre, R & Marchand, Y . .207

Persson, Hasse . . . . . . . . . . .235

Jansson, Mikael . . . . . . . . . . .63

Melgaard, Bjarne . . . . . . . . .310

Persson, Hasse . . . . . . . . . . . .73

Melgaard, Bjarne . . . . . . . . . .311

Persson, Hasse . . . . . . . . . . . .74

Persson, Hasse . . . . . . . . . . . .72


Petersen, Anders . . . . . . . . . .171

Smith, Rupert Jasen . . . . . . .49

Petersen, Anders . . . . . . . . .172

Smith, Rupert Jasen . . . . . . .50

Thormann, Otmar . . . . . . . .125

Petersen, Anders . . . . . . . . . .71

Smith, Rupert Jasen . . . . . . .51

Tillyer, William . . . . . . . . . . . .54

Pettibone, Richard H. . . . . .371

Smoliansky, Gunnar . . . . . . . .77

Tilson, Joe . . . . . . . . . . . . . . . .55

Smoliansky, Gunnar . . . . . . .78 Pijuan, Joan Hernández . . .277

Smoliansky, Gunnar . . . . . . .79

Townsend, Philip . . . . . . . . .206

Prince, Richard . . . . . . . . . . .187

Stanley, Robert . . . . . . . . . .380

Tremlett, Gavin . . . . . . . . . . .391

Rahmberg, Ulf . . . . . . . . . . .409

Stern, Bert . . . . . . . . . . . . . . .231

Tàpies, Antoni . . . . . . . . . . . . .53

Ramos, Mel . . . . . . . . . . . . . .372

Stigsdotter-Nilsson, Jenny .132

Valentin, Håkan . . . . . . . . . . .158

Rankin Waddell, John . . . .225

Ström, Annika . . . . . . . . . . . .291

Vecino, Nahuel . . . . . . . . . .390

Ström, Annika . . . . . . . . . . .292 Rauschenberg, Robert . . . . .37

Strömholm, Christer . . . . . .100

Wahlberg, Ulf . . . . . . . . . . . .256

Rauschenberg, Robert . . . . .38

Strömholm, Christer . . . . . . .101

Wahlberg, Ulf . . . . . . . . . . . .257

Rauschenberg, Robert . . . .381

Strömholm, Christer . . . . . .102

Warhol, Andy . . . . . . . . . . . .279

Rauschenberg, Robert . . . . .39

Strömholm, Christer . . . . . .103

Warhol, Andy . . . . . . . . . . . .370

Rehnberg, Håkan . . . . . . . .294

Strömholm, Christer . . . . . .104

Warhol, Andy . . . . . . . . . . . . .56

Rehnberg, Håkan . . . . . . . . .355

Strömholm, Christer . . . . . .105

Warhol, Andy . . . . . . . . . . . . .57

Rehnberg, Håkan . . . . . . . . .356

Strömholm, Christer . . . . . .106

Warhol, Andy . . . . . . . . . . . . .58

Strömholm, Christer . . . . . .107

Warhol, Andy . . . . . . . . . . . . .59

Strömholm, Christer . . . . . .108

Warhol, Andy . . . . . . . . . . . . .60

Renberg, Margareta . . . . . .362

Strömholm, Christer . . . . . .109 Risberg, Roger . . . . . . . . . . .297

Strömholm, Christer . . . . . . .110

Risberg, Roger . . . . . . . . . .402

Strömholm, Christer . . . . . . .111

Ritts, Herb . . . . . . . . . . . . . . .223

Strömholm, Christer . . . . . . .112

Ritts, Herb . . . . . . . . . . . . . .230

Strömholm, Christer . . . . . . .113

Rollof, Ulf . . . . . . . . . . . . . . .307

Strömholm, Christer . . . . . . .114

Rollof, Ulf . . . . . . . . . . . . . . . .541

Strömholm, Christer . . . . . . .115

Rosenquist, James . . . . . . . .42

Strömholm, Christer . . . . . . .116

Webb, John S . . . . . . . . . . . .80 Wesselmann, Tom . . . . . . . . .61 Wessman, Björn . . . . . . . . .394 Westphalen, Olav . . . . . . . .305

Strömholm, Christer . . . . . . .117 Ruscha, Ed . . . . . . . . . . . . . . .175

Strömholm, Christer . . . . . .173

Wichmann, Pelle . . . . . . . . . .83

Strömholm, Christer . . . . . .174 Ruscha, Edward . . . . . . . . . . .43

Strömholm, Christer . . . . . .213

Wickström, Martin . . . . . . . .287

Ruscha, Edward . . . . . . . . . .44

Strömholm, Christer . . . . . .214

Wickström, Martin . . . . . . .296

de Saint Phalle, Niki . . . . . . .45

Strömholm, Christer . . . . . . .88

Widoff, Anders . . . . . . . . . .295

Strömholm, Christer . . . . . . .89

Widoff, Anders . . . . . . . . . . .312

Strömholm, Christer . . . . . . .90

Widoff, Anders . . . . . . . . . . .313

Strömholm, Christer . . . . . . .91

Widoff, Anders . . . . . . . . . . .314

Strömholm, Christer . . . . . . .92

Widoff, Anders . . . . . . . . . .398

Salisbury, Sam . . . . . . . . . . .383 Salt, John . . . . . . . . . . . . . . .369

Strömholm, Christer . . . . . . .93 Sandström, Sigrid . . . . . . . .308

Strömholm, Christer . . . . . . .94

Winquist, Rolf . . . . . . . . . . . . .131

Strömholm, Christer . . . . . . .95 Saura, Antonio . . . . . . . . . . . .46

Strömholm, Christer . . . . . . .96

Saura, Antonio . . . . . . . . . . . .47

Strömholm, Christer . . . . . . .97

Saura, Antonio . . . . . . . . . . . .48

Strömholm, Christer . . . . . . .98

Wizén, Per . . . . . . . . . . . . . . .201 Wolgers, Dan . . . . . . . . . . . .301

Strömholm, Christer . . . . . . .99 Seliger, Mark . . . . . . . . . . . . .163

Strömholm, Joakim . . . . . . . .82

Seliger, Mark . . . . . . . . . . . . .228 Shulman, Julius . . . . . . . . . . .164

Wretman, Fredrik . . . . . . . . .188 Wretman, Fredrik . . . . . . . . .189

Sundsbø, Sølve . . . . . . . . . .227

Wärmling, Ulrika . . . . . . . . .335

Svedberg, Lena . . . . . . . . . .270

Zeng Fanzhi . . . . . . . . . . . . .62A

Shulman, Julius . . . . . . . . . . .165 Sidén, Ann-Sofi . . . . . . . . .236A

Svedberg, Lena . . . . . . . . . . .413 Simmons, Laurie . . . . . . . . . .170

Sylwan, Astrid . . . . . . . . . . .283

Zhang Xiaogang . . . . . . . . . .62

Sjölund, Stig . . . . . . . . . . . . .210

Taguchi, Kazuna . . . . . . . . .204

Ängkvist, Olle . . . . . . . . . . .408

Taguchi, Kazuna . . . . . . . . .205 Slettemark, Kjartan . . . . . . .410

Thelander, Pär Gunnar . . . .345

Åkerman, Emma . . . . . . . .387B

Slettemark, Kjartan . . . . . . . .411

Thelander, Pär Gunnar . . . .346

Åkerman, Emma . . . . . . . .387C

Slettemark, Kjartan . . . . . . .412

Thormann, Otmar . . . . . . . .123

Öijer, Maya Eizin . . . . . . . . . .178

Thormann, Otmar . . . . . . . .124


HAPPY DIAMONDS COLLECTION


187. RICHARD PRINCE, ”UNTITLED (GIRLFRIEND), 1987”.

BUKOWSKIS CONTEMPORARY - 570 VIEWING: NOVEMBER 6 – 13 AUCTION: NOVEMBER 14 – 15 2012

BUKOWSKIS CONTEMPORARY VIEWING NOVEMBER 6–13 AUCTION NOVEMBER 14–15

Bukowskis Contemporary November 2012  

Contemporary art, photography and design.

Bukowskis Contemporary November 2012  

Contemporary art, photography and design.

Advertisement