Page 1

Modern Art + Design, N° 608. 22 maj, 2018. Modern konst, grafik och skulptur.


Modern Art + Design Visning 17 – 21 maj. Auktion 22 maj, 2018. Berzelii Park 1, Stockholm.

Moderna mästare Modernism (franska modernisme, av moderne, av senlatin moder’nus ’ny’, av latin mo’do ’(just), nu’, av modus), sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella. NE. Modern Art – modern konst. Per definition från 1900-talets början fram till postmodernismens genombrott runt 1960-talet. Internationellt är det giganter som Cézanne, Matisse och Picasso som står för avantgardet som för alltid förändrade konstens uttryckssätt och vårt sätt att se på konsten runt det förra sekelskiftet. I Sverige räknar vi framför allt Matisse-eleverna som de som introducerade de nya vindarna som blåste på kontinenten till Sverige. Denna auktion innehåller flera mästerverk av några av de svenska konstnärer som för alltid har skrivit in sig i konsthistorien som GAN, Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Carl Kylberg och Bror Hjorth. Sällan nämnda i konstböckerna är dock de gallerister och konsthandlare som gjorde det möjligt för dessa konstnärer att försörja sig och som även introducerade det internationella avantgardet för den svenska publiken. Galleri Samlaren, SvenskFranska Konstgalleriet, Galerie Bleue och Galerie Pierre var några av dem som gjort att Sverige i dag är en viktig marknadsplats för internationell konst. De ställde tidigt ut några av de internationella konstnärer som finns med på denna auktion som Jean Riopelle, Henri Laurens, André Lanskoy och Henry Moore. Konsthistorien är en levande organism som hela tiden omprövas och skrivs om, vilket sedan till viss del avspeglar sig i hur våra auktioner ser ut. Nu är det snart dags för dessa verk att byta ägare och fortsätta dess väg in i framtidens konsthistoria. Väl mött! Lena Rydén, Specialist modern konst

Omslag: Gösta Adrian-Nilsson, Seglatsen (Seglats I).


Isaac Grünewald ”Grünewald målade under årens lopp en rad självporträtt, det tidigaste som sjuttonårig artist i bredbrättad slokhatt, ett vid den tiden åtråvärt attribut för ungdomar med konstnärsdrömmar. På De Åttas utställning 1912 återkom han med ett självporträtt, i vilket han experimenterat med kubiserande volymer i dämpad färg – Cézanne och den tidiga kubismen var aktuella för radikala artister i Paris. Från samma år, 1912, finns ännu ett självporträtt men av annat kynne, mera i Matisses tradition: en direkt i färgen tecknad kontur kring plana ytor och ett utspel av kalla och varma

färger. Att målningens verkan skulle vara dekorativ – ”en fest för ögat” – underströk Grünewald genom att mönstermåla den breda ramen, som så integrerades med porträttet”. Gösta Lilja, ”Den första svenska modernismen”, Signum 1986, sid 96.

339. Isaac Grünewald, Självporträtt. Signerad IG och daterad 1912. Pannå 27 x 25 cm. Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK


Modern Art + Design Visning 17 – 21 maj. Auktion 22 maj, 2018. Berzelii Park 1, Stockholm. Tisdag 22 maj Från kl 12 Glas Keramik

Nummer 1 – 37 38 – 121

Silver och smycken

122 – 160

Möbler och konsthantverk

161 – 292

Mattor

293 – 336

Från kl 18

Nummer

Konst

337 – 513

Grafik

514 – 545


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

337. Greta Gerell, Café, Paris. Signerad Gerell och daterad Paris –50. Pannå 33 x 21,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

338. Maj Bring, Blomsterstilleben med fjärilar. Signerad Maj Bring och daterad –23. Duk 80 x 69,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

339. Isaac Grünewald, Självporträtt. Signerad IG och daterad 1912. Pannå 27 x 25 cm. Proveniens: Iván Grünewald, Stockholm. Köpt direkt av familjen Grünewald på 1970–talet av nuvarande ägare. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, utställning 144 RLF. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Det sjungande trädet”, 8 september – 5 november 1989, kat. nr 25. Norrköpings konstmuseum, ”Det sjungande trädet”, 19 november 1989 – 28 januari, 1990, kat. nr. 25. Borås Konstmuseum, ”Det sjungande trädet”, 11 februari – 8 april, 1990, kat. nr. 25. Norrköpings konstmuseum, ”Sigrid och Isaac – modernismens pionjärer”, 3 mars – 20 maj, 2002, kat. nr. 35, avbildad i utställningskatalogen. Litteratur: Gösta Lilja, ”Den första svenska modernismen”, Signum 1986, avbildad helsida sid 97. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 28 462 – 37 950


Bukowskis maj 2018

340. Gideon Börje, stilleben med ormbunke, blåklint och kaprifol. Signerad G. Börje. Troligen utförd runt 1920. Pannå 47 x 30,5 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

341. Tove Jansson, Stilleben med vårblommor. Signerad Tove och daterad aug 44. Duk 51 x 40 cm. Proveniens: Enligt uppgift första pris i Klubbmästerskapet i skidor för Kinne–Kleva sportklubb, annordnad av Husaby Hembygdsförening, 1946. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

342. Einar Jolin, Utsikt mot Riddarholmen. Signerad Jolin och daterad 1940. Pannå 46 x 38 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

Modern Art + Design No 608


346. Gösta Adrian–Nilsson, Björnskinnsmössor. Signerad G.A–N. Troligen utförd omkring 1918. Olja på papp-pannå 53 x 42,5 cm. (d) Utropspris: 500 000 – 600 000 SEK

Björnskinnsmössor ”GAN var homosexuell. Det medförde för honom ofta anpassningssvårigheter och en skärpt attityd mot omvärlden. Fastän han själv icke fullgjort sin exercis beundrade han husarer och flottister inte bara för geometrin i deras uniformer. Han hade från de italienska futuristerna ärvt en dyrkan av styrkan och mannamodet.” Lunds Konsthall, ”GAN och Wiven Nilsson”, 1977, utställningskatalogen sid 5. År 1918 var mycket betydelsefullt för GAN. På våren 1917 förälskar han sig i den unge sjömannen Edvin Andersson som inspirerade GAN till hans berömda Sjömanssvit, en serie målningar, som han ställde ut på Gummesons Galleri på Strandvägen 1918, en utställning som anses som GANs mest betydelsefulla. Under denna period tillkommer också den första vaktparadsmålningen ”Vaktparaden” (1917, Moderna museet). Inspirationen till denna målning kom en sommardag i juni 1917. GAN satt på Operaterrassen och kände sig, enligt hans dagbok, nedstämd och ensam när vaktparaden passerade förbi. Han fascinerades av de marscherande männen, av deras uniformer med tydliga dekorer, ofta i geometriska former. ”Vaktparaden” har en mer

dämpad färgskala och kompositionen är inte lika kalejdoskopisk som sjömansmålningarna. ”Vaktparaden” blev på sätt och vis början på slutet av GANs vilda måleri, dit sjömansmålningarna och även auktionens ”Seglatsen” (september 1918) räknas. Under hösten 1918 grasserade spanska sjukan i Stockholm vilken även drabbade GAN. Det är troligen denna händelse som inspirerade honom till målningen ”Militärbegravning” (ursprunglig titel ”Pest”, 1918, Moderna museet). De båda målningarna , “Vaktparaden” och “Militärbegravning”, har släktskap med varandra i bådas tydligare former och lugnare färgskalor. Det är förmodligen under dessa banbrytande år, 1918, som auktionens verk ”Björnskinnsmössor” har tillkommit. Figurerna är helare och mer figurativa än tidigare. Bakgrundens dämpade cinnoberröda färg ger en känsla av att de strama figurerna i sina nästan svarta uniformer formligen utstrålar en vibrerande hetta som genomsyrar hela målningen. Som utropstecken står de vita plymerna upp från björnskinnsmössorna. De vita handskarna, de gula revärerna och epåletterna håller på ett elegant sätt ihop hela kompositionen.


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

343. Waldemar Lorentzon, Stadsbild. Signerad Lorentz och daterad –22. Duk 46 x 48 cm. Proveniens: Förmodligen skänkt av konstnären till konstnärskollegorna Erik och Axel Olson, därefter i gåva till deras bror Ernst. Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

344. Erik Olson, ”Utryckning”. Signerad EON och daterad –19 a tergo. Papp-pannå ca 43 x 32 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Vårens Moderna auktion 1996, kat. nr 95. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

345. Erik Olson, Nattbild med automobil. Signerad EOn i nedre högra hörnet (signaturen tidigare feltolkad som ”Gan”) och med hela namnet inristat ovanför. Ristad signatur även på baksidan och daterad 1920. Papp-pannå 32 x 36 cm. Proveniens: Bo Jonson (konstnären Sven Jonsons son) Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 846 – 3 320


Bukowskis maj 2018

346. Gösta Adrian–Nilsson, ”Björnskinnsmössor”. Signerad G.A–N. Troligen utförd omkring 1918. Olja på papp-pannå 53 x 42,5 cm. Proveniens: Privat samling (nuvarande ägares far erhöll målningen i gåva direkt av konstnären när dessa umgicks i Paris på 1920–talet; därefter i arv). Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 47 438 – 56 925

347. Gösta Adrian–Nilsson, Den röda handsken. Signerad GAN. Gouache på papper 54 x 40 cm. Proveniens: Tavlan var en gåva från konstnären till hans nära vän handskfabrikören JP Möller i Lund och dennes maka. I familjens ägo sedan dess. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

348. Gösta Adrian–Nilsson, ”Slutad badsäsong”. Signerad GAN. Gouache 25 x 30 cm. Proveniens: Galerie S:t Lucas, Stockholm. Utställningar: Galerie S:t Lucas, Stockholm, 1946, kat nr 102. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

Modern Art + Design No 608


Olle Olsson – Hagalund Olle Olsson Hagalund fick tidigt en relation till de nyklassicistiska, ståtliga byggnaderna i Hagaparken i Solna då Hagalundsbarnen under många år inte hade någon egen skola att gå till utan fick studera i en provisoriskt inredd skolsal i ett av Koppartälten i Hagaparken. Närheten till de pampiga byggnaderna satte sina spår och i Hagalunds produktion finns målningar föreställande både Eko–templet och denna Turkiska paviljong som är avbildad i det aktuella katalognumret. Turkiska paviljongen, eller Turkiska kiosken som den också kallas, var Gustav III:s första byggnad

han lät uppföra i parken under sent 1780–tal. I denna färgsprakande målning ses tre figurer stå och betrakta entrén till byggnaden.

386. Olle Olsson–Hagalund, Turkiska paviljongen i Hagaparken. Signerad Olle Olsson–Hagalund. Utförd på 1960–talet. Olja på duk 38 x 46 cm. Totala mått inklusive av konstnären bemålad originalram 54 x 61,5 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 275 000 SEK


349. Fernand Léger, Composition avec vase. Signerad F. Léger och daterad –52. Gouache och akvarell på papper 25,5 x 20,5 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

349. Fernand Léger, ”Composition avec vase”. Signerad F. Léger och daterad –52. Gouache och akvarell på papper 25,5 x 20,5 cm. Proveniens: Under Galerie Arteks utställning i Helsingfors 1953, fick professor Oscar Reutersvärd denna gouache av Fernand Léger och galleriägaren Maire Gullichsen som tack för dennes hjälp att förmedla Légers konst i Norden. Bukowski auktioner, Moderna Höstauktionen, 1995, kat. nr 313A. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

350. André Lanskoy, ”Accord prévu”. Signerad Lanskoy. Utförd 1946. Duk 22 x 27 cm. Proveniens: Galerie Louis Carré, Paris. Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”André Lanskoy – Oljemålningar 1944 – 1954”, 1955, kat nr 10. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

351. Lucio Fontana, ”Concetto spaziale”. Ristad signatur L. Fontana. Akvarell, och snitt på papper 49,5 x 59,5 cm. Proveniens: Galleria Blu, Milano. Art Now Gallery, Göteborg. Litteratur: L. M. Barbero, ”Lucio Fontana, Catalogo ragionato delle opere su carta, Tomo III”, Milan 2013, nr. 64–65 DSP 123 (avbildad, sid. 900) (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 9 487 – 14 231


Bukowskis maj 2018

352. Jean Gorin, ”Composition N 53”. Signerad Jean Gorin och daterad 1959 a tergo. Pannå 113 x 113 cm inklusive ram. Proveniens: Inköpt i Paris på 1960–talet av nuvarande ägares familj. Utställningar: Stedelijk Museum, Amsterdam, 1959, kat. nr 11. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 231 – 18 975

353. Meret Oppenheim, Souvenir du ”Déjeuner au Fourrure”. Signerad och numrerad 46 på etikett a tergo, utförd 1972. Texten på etiketten lyder ”(1936, au Museum of Modern Art, New York) Multiple tiré á 120 exemplaires H.C, réalisé en 1972”. Objekt bestående av textil, päls, konstgjorda blommor och glitter på kartong, 16,5 x 20 cm. Proveniens: Galleri Östermalm, Karlavägen, Stockholm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

354. George Grosz, ”Strassenszene New York/Street scene New York”. Signerad Grosz i blyerts samt a tergo stämplad med sterbhusstämpel ”George Grosz Nachlass 1.91.9”. Utförd 1933. Akvarell på papper 66 x 48 cm. Certifikat utfärdat av Ralph Jentsch, Managing director George Grosz Estate, sammanställare av Catalogue Raisonné följer med verket. Proveniens: Konstnärens studio, Bayside, Long Island, New York. George Grosz Estate, 1959. Robert M. W. Kempner, 1899 – 1993, tysk jurist, bland annat biträdande åklagare i Nürnbergrättegångarna samt anlitad i skadeståndsärenden för nazisternas offer. I arv inom familjen. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 600 000 / EUR 37 950 – 56 925

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

355. Ivan Ivarson, Järntorget, Göteborg. Signerad Ivarson. Duk 48,5 x 46 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

356. Inge Schiöler, ”Blommande strand, Koster”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1958. Duk 37 x 42,5 cm. Litteratur: Hjortén 749. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 18 975 – 21 347

357. Ragnar Sandberg, ”Rönnängs brygga”. Signerad R.S och daterad –42. Duk 35,5 x 47,5 cm. Proveniens: Direktör Charles Nilssons Samling, kat. nr. 109. Bukowski Auktioner, Vårens Moderna auktion 1998, kat. nr. 241. Gunnar Hjorténs samling, Göteborg. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 603 – 18 975


Bukowskis maj 2018

358. Inge Schiöler, ”Blommande buske”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1962. Pastell 47 x 62 cm. Utställningar: Konstnärshuset, Stockholm, 1972. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 846 – 3 320

359. Carl Kylberg, ”Aftonbrand”. Signerad Carl Kylberg. Duk 48 x 65 cm. Proveniens: Sveriges Allmänna Konstförening (SAK), 1937. Bukowski Auktioner, Moderna auktionen nr 424, hösten 1983, kat. nr 153. Utställningar: Konstakademien, Stockholm, ”Carl Kylberg”, februari 1937, kat. nr. 172. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 462 – 33 206

360. Inge Schiöler, Motiv från Valfjäll. Signerad Inge Schiöler och daterad 1961. Duk 37 x 40,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

Modern Art + Design No 608


362. PG Thelander, Herr Dubuffet med familj, (detalj). Signerad Thelander, utförd 1973–74. Duk 200 x 180 cm. (d) Utropspris: 400 000 – 600 000 SEK

PG Thelander P G Thelanders föräldrar var kulturellt intresserade och prenumererade på Konstrevue, vilket var en viktig källa till inspiration för P G. I slutet av 1950–talet och början på 1960–talet gick han på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Samtida elever med Thelander var bland andra Lena Cronqvist, Olle Kåks och Jan Håfström. På Konstakademien blev det mycket modellmåleri men det var inget för Thelander som behövde liv. Det fick han på skolans grafikavdelning som höll till på det då sjudande Skeppsholmen med det nyöppnade och Pontus Hultén–drivna Moderna Museet. Rörelse i konsten, De fyra amerikanarna, kvällarna, öppenheten och diskussionerna inspirerade. ”Allt var nytt!” Thelander insöp de nya konstnärliga vindarna men begav sig också ner till Paris där han också, på klassiskt manér, studerade de äldre mästarna på bland annat Louvren. Att låna och citera konsthistorien på ett anarkistiskt och surrealistiskt vis är Thelanders metod och konstnärliga livsluft. Det handlar om möten med konstnärer: allt ifrån Giotto, della Francesca, okända och anonyma, ryska avantgardister till amerikanska pop–konstnärer. Återkommande är Jean Dubuffets porträtt av gubben Henri Calet costume rouge från 1947. Henri Calet var hjälplös och fjättrad till hemmet och tyckte mest synd om sig själv. Under en period i livet kände PG Thelander igen sig själv i gubben. Henri Calet fick symbolisera den nya mansrollen på 1970–talet, den barnpassande fadern. Dubuffets själv var mycket smickrad över att hans figur fick plats även i Thelanders konst. Det enkla, det uppenbara och mänskliga, det runt hörnet är det som driver vardagspoeten Thelander. ”Banalitet är ett vackert ord”, säger han. Han undviker det uppstyltade och det pompösa. ”–Jag plockar in sådant som finns omkring mig i bilderna, som en påminnelse om nutiden och verkligheten, säger P G Thelander. – Det blir som en trompe–l´oeil–effekt. Själva motivet, citatet försvagas, form och uttryck blir viktigare. Just därför tycker jag om att lägga in färger separerat från motivet, det blir mer dekorativt och skapar balans åt kompositionen.” (UNT 2008–01–26) Auktionens verk ”Herr Dubuffet med familj”, daterad 1973–74, är ett centralt och viktigt verk i konstnärens produktion.


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

361. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Korsdrag i spegelsalarna”. Signerad Carl Fredrik Reuterswärd samt signerad a tergo och daterad 1961–62–63. Tempera/lack på duk 62 x 102 cm. Med dedikation a tergo. Proveniens: Svensk privatsamling. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

362. PG Thelander, ”Herr Dubuffet med familj”. Signerad Thelander, utförd 1973–74. Duk 200 x 180 cm. Proveniens: Karl–Erik Johanssons samling. Utställningar: Musée Dynamique, Dakar, Senegal, samlingsutställning arrangerad av C O Hultén. Galerie Aronowitsch, Stockholm, mars–april 1974, kat. nr 5. Hallands museum, 1994. SAK, Sveriges Allmänna Konstförening, utställning på Konstakademien i Stockholm, 1994. Litteratur: ”P G Thelander – paintings”, Edition Studio L2, avbildad helsida i färg, sid 27.Karl–Erik Johansson, ”Samla sitt liv – konstälskarens bilderbok”, Bokförlaget Arena 2010, sid 53, avbildad sid 52. Kommer att avbildas i en kommande bok om P G Thelanders tidiga arbeten. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 600 000 / EUR 37 950 – 56 925

363. Torsten Renqvist, Flygande fågel. Signerad TR. Skulptur, brons, 38 x 21 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371


Bukowskis maj 2018

364. Staffan Hallström, ”Likfärden”. Signerad med monogram och daterad –62 a tergo. Duk 73 x 81 cm. Utställningar: Gummesons Konstgalleri, Stockholm, utställning 265, kat nr 10, 1962. Göteborgs Konstmuseum, ”Kopior – förfalskningar”, 22 oktober 1988 – 26 februari 1989. Litteratur: Stig Johansson, ”Staffan Hallström”, SAK, 1980, omnämnd sid. 118. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

365. Evert Lundquist, ”Bilfärden”. Utförd 1937. Duk 81 x 65 cm. Proveniens: I gåva från konstnären till rektor Karl Vieweg vid Bjärka–Säby lantbruksskola efter en vistelse 1937. Därefter i arv inom familjen. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

366. Pierre Olofsson, ”Circus”. Signerad Olofsson och numrerad 1/5. Skulptur, bemålat armeringsjärn, höjd 38 cm (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

Modern Art + Design No 608


Isaac Grünewald 1908 reste Isaac Grünewald till Paris första gången och kom där i kontakt med Henri Matisses måleri. Det första mötet beskrev han som en färgexplosion: ”Plötsligt stod jag framför en vägg som sjöng, nej, vrålade av färg och strålande ljus. Här stod jag inför något helt nytt och hänsynslöst i sin ohämmade frihet”. Denna frihet tilltalade Grünewald och han anmälde sig snabbt till Matisses framstående målarskola vars radikala inriktning tilltalade många av tidens främsta konstnärer. Med Matisse som ledsagare genomgick Grünewalds måleri en betydelsefull utveckling under det tidiga 1910–talet och perioden anses som höjdpunkten i hans konstnärliga produktion. Auktionens färgsprakande målning hämtar sitt motiv från Alvastra,

Ödeshög i Östergötlands län i anslutning till Vätterns östra sida. Målningen kan jämföras med en blyertsteckning med motiv från Alvastra från omkring 1909 avbildad i utställningskatalogen utgiven av Norrköpings och Borås Konstmuseer 1989, “Det sjungande trädet” på sid. 123. I den aktuella målningens centrum tronar ett stort, blommande rosa träd, som återkommer hos Grünewald två år senare år 1915 när han målar det idag ikoniska verket ”Det sjungande trädet”, som finns i Norrköpings konstmuseums samlingar. 370. Isaac Grünewald, Blommande fruktträd. Signerad Isaac G och daterad 1913. Duk 40 x 31 cm. Utropspris: 600 000 – 700 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

367. Leander Engström, ”Spansk flicka”. Signerad Leander Engström och daterad –12. Papp-pannå 43 x 26 cm. Proveniens: Överläkare Helge Dahlstedts samling, Österåsens sanatorium. Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 100 000 – 120 000 / EUR 9 487 – 11 385

368. Isaac Grünewald, Sigrid handarbetar. Signerad I Grünewald. Duk 56 x 46 cm. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 350 000 – 400 000 / EUR 33 206 – 37 950

369. Isaac Grünewald, Stilleben med amaryllis. Signerad Grünewald. Pannå 65 x 54 cm. Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487


Bukowskis maj 2018

370. Isaac Grünewald, Blommande fruktträd. Signerad Isaac G och daterad 1913. Duk 40 x 31 cm. Proveniens: Privat samling, inköpt direkt från konstnären. Bukowski Auktioner, auktion 459, 18–20 maj 1988, kat. nr 325. Privat samling. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 600 000 – 700 000 / EUR 56 925 – 66 413

371. Pär Siegård, ”Halländskt landskap”. Signerad Pär Siegård och daterad –17. Duk 56 x 76 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Moderna höstauktionen 2002, kat. nr. 13. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

372. Agnes Cleve, Studie till ”S:t Eriksbron”. Signerad A. Cleve. Utförd på 1910–talet. Duk uppfäst på pannå ca 36 x 46 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 90 000 / EUR 6 641 – 8 538

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

373. Jean–Paul Riopelle, ”Giboyeuse”. Signerad Riopelle och daterad –58. Duk 60 x 73. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, 1959. Svensk privatsamling. Utställningar: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Riopelle”, katalog N:r 289, 1959, kat. nr. 23, avbildad i svartvitt. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 75 901 – 94 876

374. Gaston Louis Roux, ”Le coq en colère”. Signerad GLR och daterad –42. Papp-pannå 33 x 23,5 cm. Proveniens: Svensk privatsamling. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

375. Bram Bogart, ”Kleinrood”. Signerad Bram Bogart och daterad Juni 1969, numrerad 11 a tergo. Målad relief i blandteknik 43 x 47 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590


Bukowskis maj 2018

376. Tancredi Parmeggiani, Utan titel. Signerad med dedikation ”a Olivier (Herdiés) Tancredi, daterad 27.6.60. Oljekrita på papper 47,5 x 63 cm. Proveniens: Konstnären Olivier Herdiés (1906–1994). Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

377. André Lanskoy, ”Le réveil”. Signerad Lanskoy samt daterad 1955 a tergo. Duk 73 x 60 cm. Proveniens: Galerie Louis Carré, Paris. Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

378. František Kupka, ”Bleus mouvants avec plans noirs”. Signerad Kupka. Utförd 1922. Gouache på papper 19,5 x 24,5 cm. Proveniens: Galerie Karl Flinker, Paris. Utställningar: Kestner–Gesellschaft, Hannover, 1966, kat nr 43. Gimpel Fils Gallery LTD, London, oktober 1964, kat nr 16. Galerie Aronowitsch, Stockholm, november 1967. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 120 000 / EUR 9 487 – 11 385

Modern Art + Design No 608


Antoni Tàpies Antoni Tàpies Petit vellut vermell (katalanska, ungefär Lite röd sammet) är ett mycket fint exempel på Tàpies ”matter paintings” (en teknik där pastost måleri blandas med andra material som sand, lera, cement

etc). Genom att använda dessa okonventionella, lågt stående material förkastade konstnären alla traditionella tolkningar och tvingade betraktaren att möta verket utan konsthistoriens glasögon. I den röda sammeten syns tydliga fotspår men med fötterna placerade åt fel håll. Tàpies utförde ”Petit vellut vermell” 1964, ett år som var mycket händelserikt i världen: supermakternas första rymdfärder dominerade nyhetsfloden, raskampen rasade


i många stora städer och President Lyndon Johnson trappade upp USA:s delaktighet i Vietnamkriget. Kanske visar Tàpies felställda fötter på att världen var på väg åt fel håll eller är det en mer allmängiltig hänvisning till svårigheten att välja rätt väg i livet? Den röda färgen i kontrast mot den mörka bakgrunden, som förekommer så ofta i Tapies verk, anspelar också på det blodiga våldet under det spanska inbördeskriget som pågick under hans uppväxt.

År 1964 är kulmen på Tàpies informella period, en banbrytande och viktig epok i hans konstnärskap. 379. Antoni Tàpies, Petit Vellut Vermell (Pequeño terciopelo granate y gris), (detalj). Signerad Tapies och daterad 1964 a tergo. Olja, betong och sammet på duk 54,5 x 81 cm. (d) Utropspris: 1 200 000 – 1 600 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

379. Antoni Tàpies, ”Petit Vellut Vermell” (Pequeño terciopelo granate y gris). Signerad Tapies och daterad 1964 a tergo. Olja, betong och sammet på duk 54,5 x 81 cm. Proveniens: Martha Jackson Gallery, New York. Gallery Moos, Toronto. Karl–Erik Johanssons samling. Utställningar: Lunds konsthall, ”Tàpies”, 1993, kat. nr. 1264. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Antoni Tàpies”, 3 februari – 4 april, 1994. Litteratur: Anna Agusti, Tàpies: Obra Completa, Volumen 2. 1961–1968, Barcelona 2000, sid 197, nr 1264, avbildad i färg. Karl–Erik Johansson, ”Samla sitt liv – Konstälskarens bilderbok”, Bokförlaget Arena, 2010, sid 36, avbildad sid 37. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 1 200 000 – 1 600 000 / EUR 113 851 – 151 802

380. Ilhan Koman, Utan titel. Etikett undertill ”Ilhan Koman Stockholm 1964”. Järn, höjd 37,5 cm inklusive träsockel. Proveniens: Privat samling, troligen inköpt direkt av konstnären under 1960–talet i Stockholm. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

381. Lucio Fontana, Concetto spaziale (Buvard 6 trous). Ristad signatur. Akvarell och sex snitt på papper 58 x 48 cm. Proveniens: Galerie Mathias Fels & Cie, Paris. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719


Bukowskis maj 2018

382. Fernando Botero, ”Femme et son étole”. Signerad Botero. Blyerts på papper ca 39,5 x 32 cm. Certifikat utfärdat 1986 av Francis Briest, Commissaire–Priseur, Paris, medföljer. Ett speciellt tack till Galerie Hopkins, Paris, för deras hjälp med kontakt med konstnären själv och bekräftelse av äktheten. Proveniens: Auktionshuset Francis Briest, Paris, 18 mars, 1986. Privat samling. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

383. Lynn Chadwick, Single Candle Holder. Signerad Chadwick samt numrerad 72/350 ARTCURIAL/Blanchet Fondeur. Brons, skulptur höjd 25 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

384. Rufino Tamayo, ”Soleil du soir”. Signerad Tamayo och daterad –58. Duk 38 x 54 cm. Proveniens: Galerie de France, Paris. Advokat Arne Paulsen, Oslo, Norge. Därefter i arv inom familjen. Utställningar: Galerie de France, Paris, Frankrike, april, 1958, kat nr 18. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 700 000 – 800 000 / EUR 66 413 – 75 901

Modern Art + Design No 608


Riopelle Den fransk–kanadensiske konstnären Riopelle ställde 1951 ut på utställningen “Véhemences Confrontées” (ung Motsatta krafter), en titel som ganska väl beskriver den starke individualisten. Han flyttade till Paris 1947 och kom där i kontakt med den surrealistiska rörelsen även om han medvetet höll sig utanför densamma. Genom sitt nordamerikanska kulturarv är det lätt att dra paralleller till amerikanska abstrakta expressionister som Willem de Kooning och Jackson Pollock men även från denna rörelse tog Riopelle avstånd. Hans konst är inte menad att vara rationell eller avbildande utan utgår från en autonom process som går bortom det medvetna, ibland benämnd som lyrisk abstraktion. I början av 1950–talet började Riopelle experimentera med att droppa respektive kasta oljefärgen på duken. Denna teknik utvecklar han till

att så småningom applicera färgen med palettkniv i tjocka, mycket distinkta färgfält med en mycket pastos, skulptural yta. Under 1950–talet slog Riopelle även igenom internationellt och ställde bland annat ut på Biennalen i Sao Paolo, Guggenheim NY och Biennalen i Vendig. Auktionens verk ”Giboyeuse” ställdes ut och inköptes på Svensk–Franska Konstgalleriets utställning i Stockholm 1959.

373. Jean–Paul Riopelle, Giboyeuse. Signerad Riopelle och daterad –58. Duk 60 x 73. Utropspris: 800 000 – 1 000 000 SEK


Eric Hallström Lennart Seth skriver i sin bok ”Eric Hallström” (Rasters förlag, 1988) så här om verket ”Soluppgång vid Slussen”: ”Naivisten Eric Hallström var en medveten bildbyggare. I några stadslandskap frånå 1917 visar han att han följt tidens atljédiskussioner kring kubism och modernismens gudfader Paul Cézanne, pionjären för befrielsen från illusionskraven. En av dennes stora hemligheter (för att uppnå balans mellan bilddjup och yta) var att ge bakgrundens färger samma betydelse som förgrundens. Hallström låter oss här (som i Skeppsholmen, kat nr 6, och i Soluppgång vid Slussen, kat nr. 5) uppfatta förgrundens och bakgrundens pariserblå ytor, livade av brytande vågor resp drivande molnflockar, som sammanhörande folie bakom landskapets former.”

Det sena 1910–talet och tidiga 1920–talet tillhör den mest eftersökta perioden i Eric Hallströms produktion med verk som ”På ön” (1917), ”En sommardag i Haga” (1919) och ”Vårdag i Humlegården” (1920), som samtliga hänger på muséer idag. ”Soluppgång vid Slussen” är ett viktigt verk från dessa betydelsefulla år.

385. Eric Hallström, Soluppgång vid Slussen, (detalj). Signerad E. Hallström och daterad 1917. Papp-pannå 51 x 68 cm. Utropspris: 350 000 – 400 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

385. Eric Hallström, ”Soluppgång vid Slussen”. Signerad E. Hallström och daterad 1917. Papp-pannå 51 x 68 cm. Proveniens: Sven X:et Erixson, Saltsjöbaden. Därefter i arv till barnen Irma och Sverre Erixson som gav verket till nuvarande ägare. Utställningar: Prins Eugen Waldemarsudde, Stockholm, ”Eric Hallström”, 1988, kat. nr. 5. Stockholms Stadsmuseum, ”Målarna på Smedsudden 1917–1923”, 14 april – 20 maj 1951, kat. nr 4. Litteratur: Lennart Seth, SAKs publikation LXXVI, avbildad sid 114. Lennart Seth, ”Eric Hallström”, Raster förlag 1988, avbildad i färg, bildkatalognr 5. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 350 000 – 400 000 / EUR 33 206 – 37 950

386. Olle Olsson–Hagalund, ”Turkiska paviljongen i Hagaparken”. Signerad Olle Olsson–Hagalund. Utförd på 1960–talet. Olja på duk 38 x 46 cm. Totala mått inklusive av konstnären bemålad originalram 54 x 61,5 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Olle Olsson–Hagalund Minnesutställning”, 1973, kat. nr 250. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 275 000 / EUR 23 719 – 26 091

387. Axel Nilsson, ”Stilleben med blå variationer”. Signerad Axel Nilsson. Utförd omkring 1938. Duk 120 x 130 cm. Proveniens: Marabousamlingen, Sundbyberg/Upplands–Väsby (Inköpt direkt av konstnären 1968). Kraft Foods Sverige AB, Upplands–Väsby. Privat samling. Litteratur: Axel Elvin, ”Axel Nilsson”, 1970, omnämnd sid 142, avbildad sid 140. Ragnar von Holten, ”Konsten på Marabou”, avbildad samt omnämnd sid 50. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487


Bukowskis maj 2018

388. Bror Hjorth, ”Sittande flicka” (Margareta). Signerad Bror Hjorth och numrerad 2/6. Utförd 1952. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Mörkpatinerad brons. Höjd 25 cm. Proveniens: Inköpt på Galleri Holm omkring 1970. Litteratur: Bror Hjorth, ”Mitt liv i konsten”, 1967, upptagen i förteckningen under år 1952, sid 199. (Troligen med felaktiga uppgifter om upplagan) (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

389. Olle Olsson–Hagalund, Flicka med nyckelpiga. Signerad Olle Olsson Hagalund. Blandteknik, 34,5 x 53 cm. Förlaga till färglitografi. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

390. Hilding Linnqvist, ”Målarinnan”. Signerad med monogram HL. Utförd 1923–24. Pannå 61 x 49 cm. Proveniens: Inköpt på Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Svenska konstutställningen i Hamburg, Lübeck och Berlin, 1926. Riksförbundet för bildande konst, Konstaktiebolaget Färg och Form, ”Naiv tradition”, maj 1963. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

Modern Art + Design No 608


Carl Kylberg Carl Kylberg sökte i sitt måleri uttryck för det själsliga, det universella och allmänmänskliga. Detta ”sökande” frammanade även en stark känsla av tidlöshet i hans målningar. Att Kylberg enträget sökte uttrycka detta är klart då han var upptagen av filosofiska tankegångar kring människans existens, hennes liv och vandring här på jorden. I sina dagböcker kommenterar han löpande sitt måleri och där kan man finna nyckeln som belyser hans djuptänkande konstnärskap. Kylbergs målningar har ofta korta, men betydelsefulla namn som Källan, Floden, Väntan, och som den aktuella målningens titel ”Morgon”. Namn som för konstnären gav målningen dess symboliska innebörd av filosofiska och religiösa idéer.

Den vagt antydda bakgrunden med de för konstnären så karakteristiska svarta horisontala linjerna möter de rena, distinkta färgerna som vibrerar av stark, inneboende kraft och rymmer en känsla av djupaste kontemplation. I ”Morgon” har Kylberg på ett alldeles hänförande sätt lyckats föra ut sin dröm om färgens krafter och motivets suggestiva påverkan på betraktaren.

391. Carl Kylberg, Morgon. Signerad CK. Utförd 1950. Duk 91 x 71 cm. (d) Utropspris: 500 000 – 600 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

391. Carl Kylberg, ”Morgon”. Signerad CK. Utförd 1950. Duk 91 x 71 cm. Proveniens: Professor Anders Lundström, Djursholm. Nordén auktioner, 11 maj 1992, kat nr 90. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, Minnesutställning 1954, kat. nr 189. Konstakademien, Stockholm, Minnesutställning 1962, kat. nr 146. Litteratur: Sannolikt målning nr 318 i Brita Knyphausens förteckning i ”Carl Kylberg – Färg och idé”, 1964, med titel ”Morgon” och utställd på Liljevalchs samt Konstakademien, med proveniens Lundström. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 47 438 – 56 925

392. Inge Schiöler, ”Väg mot Havet, Sydkoster”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1964. Duk 46 x 38 cm. Utställningar: Galleri God Konst, Göteborg, 1965. Litteratur: Hjortén 373. (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 859 – 14 231

393. Ragnar Sandberg, Fotbollsspelare. Signerad R.S och daterad –37. Duk 41,5 x 60 cm. Proveniens: Bukowskis auktioner, Moderna Höstauktionen 2003, kat. nr. 19. Litteratur: Nils Ryndell, ”Ivarson Sandberg Göransson Schiöler”, 1986. Jämför ”Fotbollsspelare”, 1938 avbildad sid 81. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 18 975 – 21 347


Bukowskis maj 2018

394. Åke Göransson, ”Interiör med dam i grön tröja”. Stämpelsignerad Åke G. Utförd 1932. Duk 38 x 28 cm. Intygad a tergo av Hanna Göransson och Arne Stubelius 22/10 1941. Utställningar: Paletten, Göteborg, 1932–1933. Modern konst i hemmiljö, Stockholm, 1941, kat. nr 136. Konsthallen Göteborg, 1942, kat. nr. 149. Stenmans dotter, Stockholm, 1944, kat. nr. 66. Litteratur: Björn Axlund, ”Åke Göranssons liv och konst”, 2002, upptagen under nr 156 i verkförteckningen. Arne Stubelius, ”Åke Göransson”, 1952. Sid. 43–44. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

395. Inge Schiöler, ”Hav och skär, Koster Flatskär”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1963. Duk 37,5 x 41,5 cm. Proveniens: Redarfamiljen Holmstedt, Stenungsund. Därefter inköpt av nuvarande ägare på Galleri Colour, Nybrogatan, Stockholm. Litteratur: Hjortén 785. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

396. Ragnar Sandberg, ”Landskap, Hanhals”. Signerad R.S och daterad –39. Duk 30 x 41 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Moderna Vårauktionen 2009, kat. nr. 126. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

Modern Art + Design No 608


Einar Jolin Einar Jolins tidiga konstnärsår fylldes bland annat av ett livligt människostudium, ett intresse som under åren i Paris förbyttes från en ambition att skildra modellernas karaktär till att inordna dem nästan som dockor i ett raffinerat färg– och formspel. Läroåren hos Matisse gav hans måleri en ny dekorativ inriktning med ett spännande förhållande mellan modell och miljö, med en mästerlig kolorit och en förmåga att låta unga, söta familjeflickor eller dandyaktiga unga män posera på ett både naivt och trohjärtat sätt. Porträtten skildrar en tid, en tidsanda, senaste mode och början på en ny epok.

När Jolin 1916 målar den eleganta unga damen i svart päls och med esprier i hatten är det en konstnär som redan under några år uppmärksammats för sina målningar, inbjudits att delta i Baltiska utställningen i Malmö och som etablerat sig i egen ateljé i Stockholm. Den aktuella målningen har ingått i Willen Peplers internationella konstsamling. 454. Einar Jolin, Modell i svart päls. Signerad Einar Jolin och daterad 1916. Duk 116,5 x 81,5 cm. (d) Utropspris: 450 000 – 550 000 SEK


Utsikt över Skeppsbron Efter att Sigrid Hjertén togs in på Beckomberga i början av 1930–talet målade hon inte under en längre period. Uppmuntrad av maken Isaac, som försåg henne med penslar, färg och dukar, återvände hon så småningom till måleriet men med ett helt nytt uttryckssätt. Diagonala linjer genomkorsar målningarna och möter distinkta färgfläckar. Ofta återkom hon till motiv som hon målat tidigare men nu tolkade genom en ny lins. 1934 mådde Hjertén tillfälligt bättre och flyttade hem från sjukhuset. Nu utför hon en serie med dukar med den älskade utsikten från Stadsgården, som hon hade målat flera gånger under 1910– talet. ”Sigrid målar en ny svit lyftkranar i olika ljus, från tidig morgon till sen kväll. På samma sätt som Claude Monet avbildar

hon sitt favoritmotiv under dagens alla skiftningar. Hon målar Stadsgården på ett suggestivt sätt, men det är inte några sjukdomsbilder. Sigrids bildskapande, som är så eget, finns kvar.” (Anders Wahlgren, ”Sigrid Hjertén – en av Sveriges främsta konstnärer”, Norstedt, 2008, sid 154). Det är som om hon lever om sitt liv och sina minnen men med andra glasögon. Hon skriver själv att: ”Jag ska måla mina drömmar, lyfta mig steg för steg, för att bli frisk!” (ibid ovan sid 153). 397. Sigrid Hjertén, Utsikt över Skeppsbron. Signerad Hjertén. Duk 54 x 66 cm. (d) Utropspris: 400 000 – 500 000 SEK


413. Henry Moore, Maquette for reclining figure. Utförd 1955, upplaga om 10 ex. Patinerad brons, längd 16,5 cm. Förlaga till Reclining figure utförd 1956. Utropspris: 400 000 – 500 000 SEK

Åke Göransson 1924 blev Åke Göransson deltidselev på Valands målarskola, hans närvaro var tidvis mycket sporadisk, eftersom hans knappa ekonomiska situation tvingade honom att arbeta halvtid som frisörbiträde och han var även något av en enstöring. Men på skolan sällade han sig till de unga konstnärer som slöt upp runt läraren Tor Bjurström. Efter en kort period av glädje och tillhörighet med andra konstnärer började tendenserna till mental ohälsa att visa sig. Från 1932 tog sig Göransson knappt ut och belägrade sig i sin mors etta i Landala och det är också där som de allra märkligaste och intensivaste konstverken tillkommer.

Auktionens målning ”Interiör med dam i grön tröja”, var en av de tre, och förställer konstnärens mamma Fru Hanna Göransson i hemmet i Landala. Hon sitter i helfigur med fötterna bekvämt utsträckta och är framställd i starkt förenklade, närmast geometriska former i dunkla men mjuka toner av grönt, lila och ockra. Konstnären och författaren Arne Stubelius återger journalisten Erik Petterssons artikel i Göteborgsposten i sin bok ”Åke Göransson”, 1952 ; ”Den ende nye är Åke Göransson, som förresten är en ganska intressant bekantskap att göra. Det ruvar en intensiv och mycket suggestiv stämning över det lilla gatumotivet och den ateljéinteriör som han låter se. Hans kolorit anslår en förbluffande personlig ton, mycket mystiskt dunkel, men nästan giftigt lockande.”

Om Göteborgskoloristerna förknippas med färgexplosioner utgör Göransson undantaget i den sammanslutningen av konstnärer. Kamraterna på Valand intresserade sig dock för hans dunkla målningar och vännen Ivan Ivarson förmådde honom att lämna in tre verk till samlingsutställningen 1933 på Paletten i Göteborg.

394. Åke Göransson, Interiör med dam i grön tröja. Stämpelsignerad Åke G. Utförd 1932. Duk 38 x 28 cm. Intygad a tergo av Hanna Göransson och Arne Stubelius 22/10 1941. Utropspris: 200 000 – 250 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

397. Sigrid Hjertén, ”Utsikt över Skeppsbron”. Signerad Hjertén. Duk 54 x 66 cm. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, 1938.Moderna museet, Stockholm, ”Sigrid Hjertén – en retrospektiv utställning av målningar”, april – maj 1964, kat nr 98. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 37 950 – 47 438

398. Eric Detthow, Det gula parasollet. Signerad Detthow. Pannå 24 x 18,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

399. Isaac Grünewald, Modell i solstol. Signerad Grünewald. Duk 60 x 73 cm. Proveniens: Privat samling. Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487


Bukowskis maj 2018

400. Isaac Grünewald, ”Parkkonsert”. Signerad Isaac G. Utförd 1914. Duk 46 x 38 cm. Proveniens: Skeppsmäklare Hans Brecke Blehr (1875 – 1945). Privat samling, inköpt 1929. Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 75 901 – 94 876

401. Maj Bring, Sydländskt landskap. Troligen utförd på 1910–talet. Duk 54 x 43 cm. Proveniens: Överintendent på Prins Eugens Waldemarsudde Dag Widman. Därefter i arv till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

402. Sigrid Hjertén, ”Bergskedjorna”. Utförd 1933. Pannå 54 x 65 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

Modern Art + Design No 608


Isaac Grünewald Parkmotiv är ett återkommande tema i Grünewalds produktion under det tidiga 1910–talet. Efter att ha avslutat sina studier hos Matisse i Paris 1911 kom han hem starkt färgad av den fauvistiska, kraftfulla paletten och arbetade i en ny ohämmad stil. Auktionens målning är utförd 1914 och i samma anda men i en något dovare färgskala än exempelvis “Från Berzelii Park” från 1913 samt i den ikoniska målningen ”Det sjungande trädet” från 1915 som också hämtar sitt motiv från Berzelii Park. Konstmetropolen Paris hade erbjudit ett stort kulturutbud och när den år 1914 25–åriga Grünewald själv var tillbaka i Stockholm var han högst troligen en frekvent besökare på Berns salonger i Berzelii park som var ett ganska nytillkommet inslag i det Stockholmska nöjeslivet.

Till vänster i bilden ser vi Berns terrass där dirigenten står och svänger med sin taktpinne framför orkestern. I parken framför sitter publiken samt den tronande skulpturen föreställande Jöns Jacob Berzelius utförd av skulptören Carl Gustaf Qvarnströms till höger i bild. Målningen är utförd med ömsom kraftfulla färgfält och ömsom med ett tunt färglager där delar av duken lämnats omålad. Den aktuella målningen har tidigare funnits i skeppsmäklaren Hans Brecke Blehrs (1875 – 1945) samlingar men har befunnit sig i samma samling från 1929 fram till idag. 400. Isaac Grünewald, Parkkonsert. Signerad Isaac G. Utförd 1914. Duk 46 x 38 cm. (d) Utropspris: 800 000 – 1 000 000 SEK


Bergskedjorna ”Bergskedjorna” har ett uttryck och ett motiv som är vanligt återkommande under Sigrid Hjerténs 1930–tal. Det är den sista perioden av hennes konstnärskap då hon enligt Elisabeth Haglund (”Sigrid Hjertén, 1995, s.169) i allt högre grad lever ”genom själva måleriet och i detta nästan omedvetna tillstånd intar hon en allt större distans till den omgivande verkligheten. Med en suverän pensel behärskar hon ett kaos som allt oftare präglar hennes jag”. I samband med sjukdomsutbrottet 1932 släppte hon på alla inre restriktioner och tillät sig att blomma ut i full kraft. Hjertén ställde ut regelbundet under hela sin karriär men under andra halvan av 1930–talet och fram till hennes död 1948 var utställningsprogrammet fulltecknat och hennes målningar visades på otaliga platser både i Sverige och utomlands. Motiven från den här perioden framträder som drömscener, troligen minns hon de vackra landskapen i Frankrike, Schweiz

och Italien, platser där hon inte plågades på samma sätt av sin psykiska sjukdom. De sneda snabba penseldragen och de mjuka pastellerna i ”Bergskedjorna” känns igen från bland annat ”Kritklippor i Bretagne” (1933) och återfinns även i senare målningar som ”Molnen svepa förbi” (1935) och ”Schweizersjön” (1935). Under den här perioden återvänder hon ofta till tidigare utförda motiv men skapar nya färgkompositioner, målningarna blir mer intensiva och utmärks av ett kreativt driv. ”Bergskedjorna” är en inspirerande målning och ett utsökt exempel på Sigrid Hjerténs inre landskap.

402. Sigrid Hjertén, Bergskedjorna. Utförd 1933. Pannå 54 x 65 cm. (d) Utropspris: 150 000 – 175 000 SEK


409. André Lanskoy, Coincidense. Signerad Lanskoy. Daterad a tergo –59. Duk 100 x 73 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

403. Edward Saidi Tingatinga, Utan titel. Signerad E.S Tingatinga. Pannå 83 x 122 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären i Dar es–Salaam mellan 1969–1972. I arv inom familjen. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

404. Beverloo Corneille, Utan titel. Signerad Corneille och daterad –90. Blandteknik på papper 93 x 96 cm. Proveniens: Sel & Art Design och Inredning AB, inköpt i mitten av 1980–talet. Svensk privatsamling. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

405. Roberto Matta, ”Soleil rouge sur les pyramides”. Signerad i blyerts. Pastellkrita på papper, bildstorlek ca 47 x 62,5 cm. Proveniens: Inköpt hos Galerie (Sture) Larsson, Gävle 1977 av nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846


Bukowskis maj 2018

406. Jean Helion, ”Festival d'automne á l'atelier”. Signerad J.H samt daterad –80, a tergo signerad Hélion och daterad 80. Duk 146 x 114 cm. Proveniens: Galerie Karl Flinker, Paris, Frankrike. Privatsamling. Utställningar: Galerie Bronda, Helsingfors, 1981. Litteratur: Catalogue raisonné de l'oeuvre peint de Jean Hélion, N°1748. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

407. André Lhote, ”Provence”. Signerad A. Lhote. Olja på papp-pannå 35 x 27 cm. Proveniens: Inköpt 1954. Därefter i arv till nuvarande ägare. Utställningar: Societetssalongen, Varberg, Konstutställning, 13–28 juli 1954, kat. nr. 12, utställningskatalog medföljer. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

408. Karel Appel, Utan titel. Signerad Appel, samt a tergo signerad K. Appel och daterad 1980. Papper uppfäst på duk 57 x 77 cm. Äktheten på detta verk är bekräftad av Jan Nieuwenhuizen Segaar. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

Modern Art + Design No 608


Henri Laurens Henri Laurens föddes i Paris 1885 och började skulptera redan som 13-åring. Han arbetade i en bygg– och dekorationsfirma där han förvärvade materialkunskap och tidigt utförde skulpturala dekorationsarbeten. På kvällarna studerade han modellteckning och lärde sig att översätta den tredimensionella formen till flyhänta teckningar i kol på papper. Den mänskliga formen, och speciellt kvinnan, kom också att bli hans skulpturala signum. 1902 bosatte han sig i Montmartre, konstnärskvarteren i Paris, där det nya seklets vindar också tände förändring och nydaning bland konstnärerna. 1905 mötte han Marthe Duverger som han senare gifte sig med. Hon blev hans första modell som han skulpterade enligt klassiska ideal. Under denna tidiga period influerades han stilmässigt av Auguste Rodin, men då han mötte Georg Braque 1911 förändrades hans formspråk, de blev nära vänner och Laurens lät sig inspireras av Braques experimenterande med kubism. Laurens utvecklade ett starkt kubistiskt formspråk och utförde papperscollage och träoch metallarbeten under 1910–talet. Ett av Laurens tidigaste och mest intressanta arbeten, uppbrutna i linjer och vinklar, från denna tid finns i Moderna museets samlingar i Stockholm (Clown, 1915). Picasso var mycket entusiastisk över Laurens kubism och introducerade honom för Léonce Rosenberg som presenterade Laurens första separatutställning i Paris 1918. Rosenberg förvärvade ett flertal verk och kom att stötta Laurens under lång tid. Efter denna första utställning, som fick mycket bra kritik, följde många utställningar på 1920–talet, framför allt på det idag legendariska Galerie Simon som efter första världskriget nyöppnades av konsthandlaren Daniel–Henry Kahnweiler (som tidigt ställde ut Picasso och Braque), efter hans exi i Schweiz. Flera av de utställda skulpturerna vid denna tid var influerade av Jacques Lipchitz och afrikansk skulptur, fast med kubistiska geometriska former. Laurens lyckades även införa naturen och utvecklade en organisk, kurvig stil som skapade abstrakta, rytmiska figurer, främst nakna poetiska och starka kvinnor. I brons, terracotta och sten

formade Laurens den stående, sittande och liggande kvinnan. Stilen mjukades med åren upp alltmer och formerna förtätades. Kring 1930–talets början kombinerade han det kubistiska formspråket med den organiska formen och lät sensualismen segra över alla teorier och stilideal. Gradvis förändrade Laurens sin kubism mot ett eget formspråk som präglades av mer mogna, fylliga, rytmiskt renderade former med motiv hämtade från havets och mytologins värld. Första gången den svenska publiken fick tillfälle att stifta bekantskap med Laurens var i en inflytelserik grupputställning med Georges Braque, Henri Matisse, Pablo Picasso och Henri Laurens som turnerade till Oslo, Köpenhamn och Stockholm 1938. Galleri Samlaren, som drevs av den driftiga Agnes Widlund och Svensk–Franska konstgalleriet, där Gösta Ohlson härskade, anordnande flera utställningar med Laurens, både separat och tillsammans med de ovan nämnda konstnärskollegorna. Auktionens ” Femme à l’Oiseau” inköptes på Svensk–Franska Konstgalleriets utställning “Gilioli, Laurens, Picasso” 1958. I en tidigare utställningskatalog från 1952 då galleriet enbart ställde ut Henri Laurens skrev konsthandlaren Daniel Henry Kahnweiler så här om Laurens: ”Ska jag till slut säga något om den lugna värdigheten i hans livsföring i ett litet hus i en ”impasse”, vars lummiga gräd luta sig över förstadsbanan; om hans enkla och leende optimism inför de motgångar som icke har besparats honom; om mildheten i hans goda bruna ögon? Denne anspråkslöse man med sitt klara förstånd är Frankrikes störste skulptör av idag.”

410. Henri Laurens, Femme à l’Oiseau. Signerad HL och numrerad 3/6. Koncipierad 1932. Gjutarstämpel Cire Perdue C Valsuani. Mörkpatinerad brons, höjd 39 cm. (d) Utropspris: 2 000 000 – 2 500 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

409. André Lanskoy, ”Coincidense”. Signerad Lanskoy. Daterad a tergo –59. Duk 100 x 73 cm. Proveniens: Galerie Louis Carré & Co, Paris. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 462 – 33 206

410. Henri Laurens, Femme à l'Oiseau. Signerad HL och numrerad 3/6. Koncipierad 1932. Gjutarstämpel Cire Perdue C Valsuani. Mörkpatinerad brons, höjd 39 cm. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, utställning nr 284, ”Gilioli, Laurens, Picasso”, 8–31 mars 1958, katnr 15. Svensk privatsamling, inköpt på ovanstående utställning. Därefter i arv till nuvarande ägare. Litteratur: Utställningskatalog, ”Henri Laurens – Exposition de la donation aux Musées Nationaux”, Grand Palais, Paris, 1967, ett annat exemplar avbildad som nr 26. Werner Hofman, ”The Sculpture of Henri Laurens”, New York 1970, version i gips avbildad sid. 34 samt ett annat exemplar i brons avbildad sid. 133. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 2 000 000 – 2 500 000 / EUR 189 753 – 237 191

411. Victor Vasarely, ”Lango 2774”. Signerad Vasarely och daterad 1972–74 a tergo. Duk 100 x 100 cm. Verket kommer att inkluderas i den kommande catalogue raisonné. Proveniens: Karl–Erik Johansson. Litteratur: Karl–Erik Johansson, ”Samla sitt liv – konstälskarens bilderbok”, Bokförlaget Arena 2010, sid 258, avbildad sid 259. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 925 – 75 901


Bukowskis maj 2018

412. Paul Delvaux, ”Femme assise”. Signerad P.D. Tusch och tuschlavering på papper uppfäst på kartong 20,7 x 17,3 cm. Intyg från Paul Delvaux Foundation utfärdat 13 mars 2018 medföljer verket. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

413. Henry Moore, Maquette for reclining figure. Utförd 1955, upplaga om 10 ex. Patinerad brons, längd 16,5 cm. Förlaga till ”Reclining figure” utförd 1956 (Aland Bowness, nr 402, avbildad). Litteratur: Alan Bowness, ”Henry Moore, Complete Sculpture 1955–64”, London 1965, vol. 3, nr 401, annan avgjutning avbildad. Ionel Jianou, ”Henry Moore”, Paris 1968, sid. 80, nr 380. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 37 950 – 47 438

414. Maurice de Vlaminck, ”Bord de l'eau”. Signerad Vlaminck. Akvarell, gouache och bläck på papper, 44,5 x 54 cm. Äkthetsintyg utfärdat av Wildenstein Plattner Institute medföljer verket, verket kommer att inkluderas i den kommande Catalogue Raisonné. Proveniens: Collection Sitivaux de Greische de la Groudière. Privat samling, Frankrike, i arv. Tajan, Paris, Art Impressionniste & Moderne, 8 juni, 2010, kat. nr 7. Privat samling, Sverige. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 9 487 – 14 231

Modern Art + Design No 608


411. Victor Vasarely, Lango 2774. Signerad Vasarely och daterad 1972–74 a tergo. Duk 100 x 100 cm. Verket kommer att inkluderas i den kommande catalogue raisonné. (d) Utropspris: 600 000 – 800 000 SEK

Victor Vasarely Efter att den ungerskfödde Victor Vasarely flyttat till Paris 1930 arbetade han framgångsrikt som grafisk formgivare och undersökte systematiskt det optiska och känslomässiga omfånget hos de olika grafiska teknikerna. Detta ledde till ökad förståelse för den geometriska formen och hur den kunde framkalla en sinnlig uppfattning av rymd, materia och energi. Vasarely utvecklade sin egen form av geometrisk abstraktion som han varierade i oändlighet och skapade olika optiska mönster med kinetisk effekt. Han skapade galler där geometriska former arrangerades i fluorescerande färger på ett sådant sätt att ögat uppfattade en fluktuerande rörelse. Vasarelys nyskapande konst var ett viktigt bidrag till utvecklingen av Opkonst–rörelsen som han och bland annat Josef Albers utgjorde navet i. I det aktuella katalognumret ”Lango 2774” har Vasarely lyckats förmedla tre dimensioner på en plan yta och skapat en ny sorts trompe l’oeil. Kompositionen består av fyra gulblå upphöjningar som glider nedåt i en svartblå kryssformad dal som med sin storlek på 1 x 1 meter gör ett slående intryck på betraktaren.


Grå relief Med början år 1930 utför GAN en serie strikt plangeometriska målningar och reliefer som står den holländska neoplasticismen nära. (Jan Torsten Ahlstrand, ’GAN –den store outsidern i svensk modernism’, katalogessä i ”GAN”, Mjellby konstgård, 2002). ”Grå relief” är utförd 1932 och är i sitt uttryck typisk för GAN:s produktion vid den tiden. GAN hade, emellertid, långt innan utfört arbeten av likartad karaktär. Nils Lindgren skriver: ”I Paris leddes […] GAN under samvaron med Léger in på den motivistiska kubismen. Sysslandet med ’Den gudomliga geometrien’ förde honom vid sidan därav än en gång fram till rent abstrakta formexperiment. […] Under de första åren i Paris tillkom en rad tavlor, som närmast ger uttryck åt plangeometriska värden. I den franska konsten gör sig en reaktion mot stoffmåleriet och la belle matière alltmera

märkbar vid denna tid. Man ville beröva oljefärgen dess insmickrande egenskaper, och därför blandade konstnärerna sand i färgen och eftersträvade ytor, som gav samma uttryck som muren”. (Nils Lindgren, ”Gösta Adrian–Nilsson”, 1949). Katalognumret knyter därför, även, an till GAN:s tidigare produktion med exempelvis ”Relief” från 1920 där konstnären kombinerade trä, olja och collage. ”Grå relief” är ett mycket fint exempel på modernistpionjären GAN:s formala experiment för att finna nya uttryckssätt för sin konst.

416. Gösta Adrian–Nilsson, Grå relief. Signerad GAN. Utförd 1932. Bemålad relief 53 x 39,5 cm. (d) Utropspris: 500 000 – 600 000 SEK


Waldemar Lorentzon Konsthistorikern och författaren Jan Torsten Ahlstrand har skrivit följande om målningen ”Modèle au ateliere” av Waldemar Lorentzon: Ett viktigt och /…/ känt verk är Waldemar Lorentzons målning Modèle au ateliere, en titel som konstnären textat på en etikett på baksidan (skall rätteligen vara Modèle au atelier, på svenska Modell i ateljén). Målningen är säkerligen utförd under Lorentzons elevtid hos Fernand Léger våren 1924, då eleverna fick måla efter en av mästaren arrangerad uppställning med nakenmodell och olika objekt kring henne. Inspirerad av Léger har Lorentzon här

skapat en kubistisk målning med övervägande vertikala plan i kontrasterande färger, där han i kompositionen infogat en kanna på en bordsskiva och den sittande modellen, som kastar en blå skugga på en vit planform.

417. Waldemar Lorentzon, Modèle au ateliere. Signerad Lorentz. Även signerad Wald. Lorentzon och daterad 1924 a tergo. Pannå 33 x 23,5 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

415. Christian Berg, ”Vänskulptur”. Skulptur, 1966, signerad C.B undertill. Polerad och blästrad brons, höjd 16,5 cm exklusive sockel i trä. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian min upplevelse av skulptören Christian Berg: en illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete”, 1991, upptagen som nummer 139, jämför bild s. 200. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

416. Gösta Adrian–Nilsson, ”Grå relief”. Signerad GAN. Utförd 1932. Bemålad relief 53 x 39,5 cm. Proveniens: Gåva direkt från konstnären till kulturredaktör för Norrköpings tidningar och författaren Nils Lindgren. Därefter i arv till nuvarande ägare. Utställningar: Norrköpings museum, ”Kubism, abstrakt måleri, primitiv skulptur”, 1949, då förmodligen feldaterad till 1936. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”GAN Retrospektivt”, 1958. Riksförbundet för bildande konst, utställning nr 237 ”Kritikernas val”, 1962, katnr 38. Lunds konsthall, ”GAN och Wiven Nilsson”, 1977, katnr 202. Norrköpings konstmuseum, ”GAN Gösta Adrian–Nilsson”, 24.9 2011–8.1 2012. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 47 438 – 56 925

417. Waldemar Lorentzon, ”Modèle au ateliere”. Signerad Lorentz. Även signerad Wald. Lorentzon och daterad 1924 a tergo. Pannå 33 x 23,5 cm. Proveniens: Maskiningenjör Egon Östlunds samling. Därefter i arv. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, utställning n:o 110, ”Léger och nordisk Postkubism. Berg, Carlsund, Clausen m. fl”, 1952–53, troligtvis kat nr 37. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 3, upptagen sid 140 under samling 165: ”Förste Maskiningenjör Egon Östlund, Norra vägen 4, Halmstad”. Folke Holmér m fl, ”Halmstadgruppen”, 1947, avbildad sid 210, då upptagen under titeln ”Modèle dans L'atelier” Stiftelsen Halmstadgruppen, ”Halmstadgruppen 50 år”, 1978, avbildad sid 51. Viveca Bosson (red.), ”Halmstad–Berlin–Paris. Målar–resa genom 20–talet”, 1984, avbildad sid 93 (där felaktigt upptagen som tillhörande Gävles museum). Viveka Bosson, ”Halmstadgruppen. Ett kraftfält i svensk 1900–talskonst”, 2009, avbildad sid 21. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 462 – 33 206


Bukowskis maj 2018

418. Axel Olson, ”Rom, 1922”. Signerad Ax. Ohlsson. Duk uppklistrad på pannå 42 x 40 cm. Proveniens: Gåva från konstnären till hans bror Ernst Olsson. Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

419. Gösta Adrian–Nilsson, Rökande man i fabriksmiljö (självporträtt). Signerad G.A.N. Utförd omkring 1930. Gouache på papper (brevkort), 14 x 9 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

420. Gunnar Löberg, ”Formmotiv I”. Signerad G. Löberg och daterad 1925 a tergo. Duk 41,5 x 33 cm. Utställningar: Konstnärshuset, Stockholm, 24 april – 25 maj, 1927, kat. nr. 28, avbildad i färg i utställningskatalogen. Konstnärshuset, Stockholm, Minnesutställning, 25 april – 13 maj, 1953, kat. nr.7. Riksutställningar, ”134. Mot strömmen”, 1970, kat. nr 5. Eskilstuna Konstmuseum, ”Målningar från tre decennier”, 12 oktober – 9 november, 1980, kat. nr. 6. Litteratur: Bengt V. Wall, ”Gunnar Löberg – Det förbisedda geniet”, 1952, avbildad i färg plansch 2. Boken inkluderad i försäljningen. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

Modern Art + Design No 608


G-A-N Under sina två sista år i Stockholm, 1917–1919, utvecklade GAN en formidabel kreativitet i sin nya ateljébostad vid Kungsbroplan. Tillbaka i huvudstaden efter en välgörande sommarvistelse hos sina vänner Östlunds i Halmstad målade han i september 1918 den stora målningen Seglatsen, kanske inspirerad av en segeltur med Egon Östlund i augusti. I dagboken skrev han glatt: ”Fredagen den 13 september – ! För mig är det icke en olycksdag. Den billigaste och bästa duk jag haft sedan jag målade Skapelsen står på mitt staffli. Den har jag fått betala på ett sätt som kan låta sig omtalas. Till min fröjdefulla överrraskning fick jag byta duken mot en akvarell” (dagboken 13.9.1918). Duken i fråga var en kasserad kopia av ett ”dekorativt landskap”, som ingick som plafondmålning på Dramaten! Det var en stor duk, nästan 2,5 kvm, med en bågformig överdel, beroende av dess tidigare funktion som teaterdekoration. Att komma över en så stor och dyrbar linneduk fyllde den fattige GAN med en stark lyckokänsla, och inspirationen flödade på nytt. Med breda penslar målade han först över ”det dekorativa landskapet”, innan han fortsatte med att försöka återskapa den stora målningen Matroser i Berns, som han själv i ett anfall av raseri hade målat över året innan.


Försöket misslyckades emellertid, men ur askan av den förstörda målningen uppstod i stället Seglatsen (titeln har GAN själv skrivit på baksidan, men målningen har senare även kallats Seglats I). Seglatsen är en hyllning till havet i GANs dynamiska och expressiva kubistiska stil i starka färger, där han skickligt har utnyttjat det udda formatet med den bågformiga överdelen. Den stora målningen med sina böljande linjer och diagonaler, som korsar varandra i ett rörelsefullt växelspel, har en påfallande abstrakt karaktär. Men här och var skönjer man fragment av en båt med vita segel, tackel och

tåg och en brun mast, som med dynamisk kraft skjuter in som ett kanonrör diagonalt från höger. Snett under masten ser man profilen av en piprökande sjöman, som blåser ut luft som en vädergud, liksom för att fylla seglen med vind. Under sjömannens huvud ser man geometriskt formade fragment av hans ultramarinblå uniform med en ankarsymbol och tre knappar. ”Som tavlan nu står – i stora blå suddfläckar, i korsande grova svartblå linjer, i röda bågslingor – så är den redan en bild – Seglatsen!”, skriver GAN nöjt om den ännu inte fullbordade


GAN och Egon Östlund på segeltur i Halmstad, augusti 1918.

målningen (dagboken 13.9.1918). Han låter sedan tavlan stå några dagar och ”mogna”, innan han en vecka senare avslutar den och antecknar: ”Seglatsen – ! Den första tavlan på länge! Har jag lyckats ge glädjen, böljesvinget (markerat cinnober!), havsfanfaren! Vet jag det i dag?” (dagboken 20.9.1918). Det är onekligen fart och fläkt över Seglatsen, som GAN målade i Stockholm för nästan hundra år sedan. De böljande linjerna och de brokiga färgerna i grönt, blått, vitt, cinnoberrött, brunt och gult förmedlar en lustfylld känsla av hav, väder och vind med sjömannen som målningens centralfigur, en piprökande vädergud, som liksom samlar ihop det skenbara kaoset i sin lugna gestalt. Seglatsen är en festlig fanfar till havet och en av höjdpunkterna under GANs tre nyskapande år i Stockholm i slutet av 1910–talet. Målningen kan också ses som en kulmen på GANs kalejdoskopiska kubism, innan han under hösten 1918 övergick till mindre format och helare former.

I ”Februarigruppens” utställning i Liljevalchs konsthall 1919 deltog GAN med en imponerande kollektion om tjugo nummer, detta enligt katalogen, där Seglatsen är med som nr 341. Den stora målningen fick dock av utrymmesskäl utgå, och i stället ingick den i GANs kollektion om nitton nummer i ”Höstsalongen” 1919 på Liljevalchs (nr 186 i katalogen). Målningen, som fick en bild i katalogen, var till salu för 3000 kronor, vilket visar hur högt GAN själv värderade detta mästerverk. Jan Torsten Ahlstrand, Konsthistoriker och GAN–expert Lund 25.4.2018.

421. Gösta Adrian–Nilsson, Seglatsen (Seglats I). Signerad G–A–N. A tergo daterad 20/9 – 18. Duk 160 x 160 cm. (d) Utropspris: 7 000 000 – 8 000 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

421. Gösta Adrian–Nilsson, ”Seglatsen (Seglats I)”. Signerad G–A–N. A tergo daterad 20/9 – 18. Duk 160 x 160 cm. Proveniens: Konstnären. Edvin Ganborg, Norrköping. Arkitekt Paul Andersson, Norrköping. Galerie Bel'Art, inköpt direkt från arkitekt Paul Andersson. Bukowkis, Moderna auktionen nr 428, hösten 1984, katnr 1. (Klubbad för 1 300 000 SEK, rekordpris för GAN). Carl–Eric Björkegrens samling. Sothebys, Stockholm, ”Modern Svensk Konst från Carl–Eric Björkegrens samling”, 9 december 1991, kat nr 31. Privat samling, förvärvad vid ovanstående auktion. Utställningar: Liljevalchs konsthall, ”Höstsalongen”, 1919, kat nr 186. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”GAN Retrospektivt”, 1958, kat nr 43. Norrköpings konstmuseum, ”GAN i Norrköping”, 1967, kat nr 10. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”GAN 1884–1984”, 1984, kat nr 80, avbildad i färg sid 68.(...) Läs mer på bukowskis.com Litteratur: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Höstsalongen”, oktober 1919 , avbildad i katalogen, opag. del. Liljevalchs konsthall, Stockholm och Malmö konsthall, ”GAN. Gösta Adrian–Nilsson. 1884–1965”, Stockholm 1984, avbilad i färg sid. 68. Jan Torsten Ahlstrand, ”GAN. Gösta Adrian– Nilsson. (...) Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 7 000 000 – 8 000 000 / EUR 664 136 – 759 013

422. Jules Schyl, Kubistiskt stilleben. Signerad Schyl. Duk 66 x 56 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

423. Waldemar Lorentzon, ”Kallelse”. Signerad Lorentz och daterad 39–40. Duk 92 x 83 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Svensk konstkavalkad – Jubileumsutställning”, 1956. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487


Bukowskis maj 2018

424. Gösta Adrian–Nilsson, ”Stridsvagn”. Signerad GAN, utförd omkring 1940. Duk 90 x 100 cm. Proveniens: Professor Sven Bergmans samling, Vikingstad. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”GAN Retrospektivt”, 1958. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

425. Axel Olson, ”I ditt anletes svett”. Signerad Axel Olson och daterad –38. Duk 125 x 176 cm. Proveniens: Direktör Herman Reinius, Tvetaberg. Utställningar: Millesgården, Stockholm ”Halmstadgruppen – surrealism på svenska”, 4 september 2010 – 16 januari 2011. Litteratur: Folke Holmér, Erik Lindegren, Egon Östlund, ”Halmstadgruppen”, 1947, avbildad plansch nr 39. Viveca Bosson, Folke Holmér, Erik Lindegren, Egon Östlund, ”Halmstadgruppen”, 1970, avbildad plansch nr 61. Viveca Bosson red., ”Halmstadgruppen 50 år”, 1978, avbildad sid 189. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 231 – 18 975

426. Gösta Adrian–Nilsson, ”Le Hâvre – Natt vid kaj”. Signerad GAN. Utförd 1921. Papp-pannå 35,5 x 43,5 cm. Proveniens: Privatsamling. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 37 950 – 47 438

Modern Art + Design No 608


359. Carl Kylberg, Aftonbrand. Signerad Carl Kylberg. Duk 48 x 65 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK

Le Hâvre. Natt vid kaj. Den 4 juni 1920 anlände GAN till Paris och tog in på Hôtel Jeanne d’Arc vid rue Vaneau, där han bodde i en takkupa högst upp, så att han kunde se och måla Eiffeltornet. Entusiasmen var stor, och efter några veckor flyttade han till ett rum vid Boulevard de la Tour Maubourg för att komma närmare det beundrade 300– meterstornet från världsutställningen 1889. Den 14 juli besökte han för första gången Fernand Léger, den franske kubist han beundrade mest, och kort efteråt den rysk–franske skulptören Archipenko i dennes ateljé. Men efter den första tiden i Paris falnade GANs entusiasm. Han började på nytt – liksom i Göteborg hösten 1919 – fantisera om att komma med en båt till Söderhavet. Tack vare tonsättaren Moses Pergament, som köpte målningen Drömmen om Samoa av honom, samt en penninggåva från annat håll kunde GAN ta tåget till Le Havre i hopp om att komma med ett fartyg till Bordeaux och sedan vidare till andra sidan jorden. I GANs dagboksanteckningar 17–20 augusti 1920 kan man följa hans glädje vid det första mötet med Le Havre med sin stora hamn och alla sjömännen. Men någon båtresa till fjärran land blev det ej, och entusiasmen för Le Havre försvann lika fort som

den hade kommit. Redan efter ett par dagar i stan skrev GAN: ”Jag ger mig ut i omgivningarna kring dockorna – vandrar mig trött i ofattbart smutsiga gator, där husen till oigenkännlighet förlorat sina färger i ett enda pissoirgrått system av träluckor och murbruk och sten. Avfallshögar bilda trottoirer längs portgångar försvinnande in mot gårdar i ett slemmigt, svartbrunt mörker. Gruppen av sjömän längs väggarna – mycket negrer i brokiga halsdukar och similiringar på de magra, vällustiga nävarna. Jag går från kaj till kaj, över den ena bron efter den andra – läser namnen på båtar destinerade till troligen lika smutsiga hamnar som Le Havre – ja, troligast, till ännu smutsigare” (dagboken 18.8.1920). Desillusionen blev total, och fredagskvällen den 20 augusti återvände GAN med tåget till Paris efter den misslyckade flykten till Le Havre. Nu först blev Paris hans, och han kom att stanna i den franska huvudstaden i nästan fem år. Målningen Le Havre. Natt vid en kaj kan ses som GANs tillbakablick på hans möte med hamnstaden, där Monet 1872 hade målat den berömda tavla som gav impressionismen dess namn, medan GAN nästan 50 år senare tolkade hamnen i Le Havre på motsatt vis – som en nattsvart skräckupplevelse.


GANs version av Le Havre är unik för honom i sin nästan monokroma färgskala i svart, grått och mörkblått med några utströdda ljuspunkter i rött och grönt. Namnet LE HAVRE har han målat i versaler och längre upp till höger ordet HÔTEL. Man anar kubistiskt formade hus i en sinnrik sammanflätning med ett mörkbrunt torn i mitten, ett hamntorn eller kanske en fyr med ett rött ljus som lyser i mörkret. Strax under målningens mitt en trappliknande form i mörkt blått, som tycks leda ner mot vattnet, kanske en antydan om Le Havres hamnbassänger. Ovanför till vänster reser sig en diffus rektangulär form med fyra röda ljuspunkter nedtill, möjligen ett slags signaltavla. Till höger om det mörkbruna tornet en triangulär form i gråblått ovanför ordet HÔTEL, i hörnet nedanför detta en barsk soldat med hjälm. Soldaten är det inslag som mest påtagligt erinrar om La Grande Guerre, världskriget som hade avslutats mindre än två år tidigare. Le Havre. Natt vid en kaj är en dyster tillbakablick på GANs desperata försök att via Le Havre fly till Söderhavet. Men målningen kan också ses som hans ursinniga kritik av Monets och impressionismens upplösta former och färger. GAN betraktade impressionismen som den sista utlöparen av

renässansen med dess centralperspektiv, som han avskydde som den modernist och kubist han var. Tavlan uttrycker, även tekniskt sett, på ett högst personligt vis GANs frustration vid mötet med Le Havre men också hans vrede inför den väg som konsten tagit från och med högrenässansen i Italien. På Louvren var det inte ”de stora mästarna” han beundrade utan ”de primitiva”, medeltidens och gotikens konstnärer med deras andlighet och formella stränghet samt Uccellos stora bataljmålning från 1430–talet. Le Havre. Natt vid en kaj med sin skrovliga ”monokromi” är en annorlunda målning och unik i GANs stora kubistiska produktion. Den har inget med ”avbildning” att göra utan bottnar i en ovanligt stark känsloupplevelse. Jan Torsten Ahlstrand, Konsthistoriker och GAN–expert Lund 7.4.2018

426. Gösta Adrian–Nilsson, Le Hâvre. Natt vid kaj. Signerad GAN. Utförd 1921. Papp-pannå 35,5 x 43,5 cm. (d) Utropspris: 400 000 – 500 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

427. Sven X:et Erixson, Invigningen av Varberg–Grenå färjelinje 1960. Signerad Sven Erixson och daterad –60. Duk 102 x 130 cm. Proveniens: Enligt uppgift inköpt direkt av konstnären under invigningen av Färjelinjen av nuvarande ägares familj. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

428. Eric Hallström, ”Höstkväll”. Signerad E Hallström. Olja på plåt 60 x 52,5 cm. Proveniens: Dr Sten Lindeberg. Privat samling. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Höstsalongen”, 1919. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Eric Hallström – retrospektiv separatutställning”, utställning nr 138, 16 mars – 14 april 1946, katnr 25. Riksförbundet för bildande konst, utställning 52. Borås Konstmuseum, Kulturhuset, ”Ursvenskt”, 27 september – 18 oktober, 1992, kat. nr 70. Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Eric Hallström 1893–1946, 16/9–27/11 1988, katnr 15. Litteratur: SAKs publikation IXXVI, ”Eric Hallström”, omnämnd sid 114. Lennart Seth, ”Eric Hallström”, Raster förlag, Stockholm 1988, avbildad helsida, färgplansch nr 15 i bildkatalogen. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

429. Olle Olsson–Hagalund, ”Höst i Hagaparken”. Signerad Olle Olsson Hagalund. Pannå 57 x 33 cm. Ramen målad av konstnären. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859


Bukowskis maj 2018

430. Hilding Linnqvist, ”Kanna och frukter”. Olja på pannå 34 x 55 cm. Signerad med monogram HL och svagt daterad –21. A tergo påskrift: Målad i Italien, signerad 1952, Hilding Linnqvist. Utställningar: Liljevalchs konsthall, ”Hilding Linnqvist”, Stockholm, 1957, kat nr 74. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

431. Bror Hjorth, Lejon. Signerad Bror Hjorth. Utförd i Paris på 1920–talet. Blyertsteckning 11 x 13,5 cm. Proveniens: Konstnär Greta Falk–Simon, (1907–2005). (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

432. Bror Hjorth, Kvinna vid bord. Signerad Bror Hjorth Paris. Utförd på 1920–talet. Blyertsteckning 14 x 9,5 cm. Proveniens: Författaren Stina Aronsons samling (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

Modern Art + Design No 608


Eric Hallström Sommaren 1918 tillbringade Eric Hallström upp i Edsele och Ramsele i Ångermanland. Av vännen Leander Engström lånade han Gauffins biografi över Marcus Larsson, som Hallström tog djupa intryck av. Under hösten samma år målar han en serie målningar av mörkare, känslolandskap som andas den nordiska folksjälen med en doft av Dan Andersson. Höstsalongen 1919, där bland annat auktionens ”Höstkväll” ställdes ut, innebar för naivisterna och inte minst för Eric Hallström en särskild kritikersuccé; Fernand Lèger besökte utställningen och uttryckte ett stort intresse för den särpräglade nordiska naivismen, särskilt hos

Hallström! Fernand Léger bjöd till och med in Hallström till ett gästspel i Paris, men tyvärr hade inte den unga konstnären de ekonomiska förutsättningarna för en sådan resa, så drömmen om Paris blev endast en dröm.

428. Eric Hallström, Höstkväll. Signerad E Hallström. Olja på plåt 60 x 52,5 cm. Utropspris: 200 000 – 250 000 SEK


Evert Lundquist När Evert Lundquist 1960 blev utnämnd till professor och antagen som lärare i måleri vid Konsthögskolan var han 56 år. Den tioårsperiod som han hade framför sig blev av största betydelse, den gav honom både trygghet och arbetslust. Intresset för den internationella konsten hade väckts när han ställde ut i Paris 1959, en utställning som följdes av flera bla i London, Milano, Paris, och New York. Trots alla resor hann han med både lärartjänsten, familjen och det egna måleriet. År 1960 målade Evert Lundquist “Vandrerskan”, en gestalt omgiven av virvlande färg. Han berättade: “Jag söker här en målningens yta med en association av rums djup huvudsakligen

åstadkommen medelst färgmodulation”. Han skapar kvinnan med så mycket färg att hon framstår i relief, hon lyfts ur djupet fram mot skådaren. “Vandrerskan” är en av de många ensamma suggestiva gestalter som växte fram under hans pensel i slutet av 50–talet och början av 60–talet. Målningen ställdes ut i på Biennalen i Sao Paulo 1961, där Evert Lundquist prisbelönades. 437. Evert Lundquist, Vandrerskan. Signerad Evert Lundquist och daterad 1960 a tergo. Duk 116 x 90. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

433. Evert Lundquist, ”Bredvid stora fåglarna”. Signerad Evert Lundquist a tergo. Duk 73,5 x 50,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

434. Lotte Laserstein, Walter Beyer skulpterar av Lotte Laserstein. Signerad Lotte Laserstein och daterad 1946. Pannå 102 x 80 cm. Proveniens: Inköpt privat i London på 1980–talet. Därefter i svensk privatsamling. Utställningar: Galleri Aesteica, Stockholm, 1952, kat. nr 4. Örebro, 1954, kat. nr 41. Museet Östersund, 1957, kat. nr 13. Killbergs Konstsalong, Helsingborg, 1958. Skällby Gård, Kalmar, 1978, kat. nr 16. Kalmar Konstmuseum, 1979, kat. nr 62. Agnews/Belgrave Gallery, London, 1987. Ägaren har blivit kontaktad av Dr. Anna–Carola Krausse angående inlån till utställningen 2003. Litteratur: Anna–Carola Krausse, ”Lotte Laserstein, Leben und Werk”, 2006. Omnämnd s. 240 ff., Utställningar sid 273 not 903. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

435. Vera Nilsson, ”Snöyra”. Signerad VN. Utförd 1942. Duk 82 x 68,5 cm. Utställningar: ”A Phase of Swedish Contemporary Art”, London, 3 – 27 oktober 1945. Konstnärshuset, Stockholm, ”Vera Nilsson”, 1 – 19 februari 1948, kat nr 31. Konstakademien, Stockholm, ”Vera Nilsson. Retrospektiv utställning”, 1975, kat nr 83. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743


Bukowskis maj 2018

436. Lotte Laserstein, Sittande modell. Signerad Lotte Laserstein. Duk 75 x 51 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

437. Evert Lundquist, ”Vandrerskan”. Signerad Evert Lundquist och daterad 1960 a tergo. Duk 116 x 90. Utställningar: Riksutställningar, utställning 92 ”Josephson–Svanberg” verk nr 51. XI–Biennale du Musée d'Art Moderne de Sao Paulo 1961. Gummesons Konsthall, Stockholm, 1962, verk nr 262. Litteratur: Eugene Wretholm, ”Evert Lundquist”, avbildad helsida på sid. 138. Ulf Linde, ”Ur ett målarliv”, avbildad helsida sid. 162. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

438. Liss Eriksson, ”Maternité”. Signerad Liss Eric och numrerad 1/8. Gjutarstämpel Cire Perdue Valsuani. Mörkpatinerad brons. Höjd 39,5 exklusive stensockel. Proveniens: Sveriges Allmänna konstförening, 1954. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

Modern Art + Design No 608


377. André Lanskoy, Le réveil (detalj). Signerad Lanskoy samt daterad 1955 a tergo. Duk 73 x 60 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK


Carl Fredrik Reuterswärd Non–Violence måste anses vara det konstverk som mer än något annat har kommit att representera Carl Fredrik Reuterswärds konst, likväl får den betraktas som det internationellt mest kända svenska konstverket i världen. Ett kännetecken på genialitet är inte sällan att sammanföra två saker som ingen tidigare har tänkt på att förena. Carl Fredrik Reuterswärd lyckades skapa en oerhört kraftfull symbol då han förenade revolvern och knuten i sitt verk Non–Violence. Skulpturen är långt mycket mer än ett spännande konstverk; den knutna revolvern har blivit en internationellt självklar symbol för fred som tycks vädja till mänskligheten att det avskyvärda våldet i världen måste stoppas. Carl Fredrik Reutersvärd beskriver sin tanke bakom verket med dessa ord “Humor är det bästa verktyg vi har för att föra samman människor. När jag gjorde min fredssymbol, tänkte jag på hur viktigt det var att få med lite humor, bara för att mitt ‘vapen’ skulle bli symboliskt löjligt och fullständigt oanvändbart.” Redan på 1960–talet utvecklade Reuterswärd temat Mediets minne där han slog knut på olika föremål, bl. a. pennor. Non–Violence

skulpturen kom att skapas som en reaktion på mordet av vännen John Lennon år 1980, och därefter har skulpturen varierats i en mängd skulpturmodeller och teckningar. En av de första tre versionerna av skulpturen köptes av Luxemburgs regering och skänktes år 1988 i gåva till FN, där den alltsedan dess haft sin rättmätiga plats framför FN–byggnaden i New York. Non–Violence är representerad på världens museer, omskriven av många och har fått en självklar plats i konsthistorien. Den för auktionen aktuella skulpturen är lackerad i en klarröd färg och med ett mer grafiskt uttryck än tidigare versioner. Ett annat exemplar av skulpturen återfinns sedan 3 april 2011 på ett torg i centrala Bayreuth, Tyskland.

440. Carl Fredrik Reuterswärd, Non–violence. Signerad CFR på plakett Lackerad metall, höjd 104 cm, längd 152 cm. Medföljande metallsockel, höjd 100 cm, längd 134 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

439. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Spel”. Signerad CF Reuterswärd och daterad 1959–61 a tergo. Lack och tempera på pannå 120 x 90,5 cm. Proveniens: Galleria Arturo Schwarz, Milano. Galerie Bonnier, Genève. Galerie Bel'Art, Stockholm. Privat samling. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

440. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Non–violence”. Signerad CFR på plakett. Lackerad metall, höjd 104 cm, längd 152 cm. Medföljande metallsockel, höjd 100 cm, längd 134 cm. Proveniens: Inköpt av nuvarande ägare på Galerie Altes Rathaus, Inzlingen, Tyskland ca 1990. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 462 – 33 206

441. Olle Bonniér, Utan titel. Signerad O Bonnier och daterad –55. Duk uppklistrad på pannå 41 x 72 cm. Proveniens: Tidigare i Hildur Nordins samling, Stockholm. Inköpt 1984 hos Galerie Aronowitsch, Stockholm av nuvarande ägare. Litteratur: Thomas Millroth, 1995, ”Olle Bonnier”, sid. 109–110. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795


Bukowskis maj 2018

442. Pierre Olofsson, Utan titel. Signerad olofsson. Bemålat järn. Höjd 102 cm inklusive sockel. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

443. Carl Otto Hulthén, ”Imagination”. Signerad CO Hultén. Utförd 1950. Duk 33 x 43,5 cm. Proveniens: Galerie Bel'Art, Stockholm. Privatsamling, Malmö. Utställningar: Galerie Bel'Art, ”CO Hultén – pionjäråren 1944 – 1955”, 2008, avbildad i katalogen sid. 57. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

444. Lars–Erik Falk, ”Modul skulptur i färg 25”. Signerad Falk och daterad 1984. Lackerat stål samt plast. Höjd 75 cm inklusive sockel. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

Modern Art + Design No 608


Karel Appel Karel Appel examinerades från konstakademien i Amsterdam år 1943 men fick vänta hela 4 år innan han fick sin första utställning i Groningen. Hans första stora projekt, utsmyckningar i stadshuset i Amsterdam kritiserades hårt och väggmålningen täcktes över i tio års tid. Efter denna motgång sökte han sig till Paris och började umgås med flera av de konstnärer som senare skulle bli tongivande på 1900–talets konstscen. I november 1948 bildades CoBrA–gruppen av Appel och några andra unga konstnärer på Café Notre Dame i Paris. Namnet är ett anagram på medlemmarnas respektive hemstad – Köpenhamn, Bryssel och Amsterdam. Övriga ursprungsmedlemmar var danske Asger Jorn, Christian Dotremont och Joseph Noiret från Belgien samt Constant och Beverloo Corneille från Nederländerna. CoBrA–gruppen, var ett forum för experimentellt samarbete mellan konstnärer som förespråkade och arbetade med spontan expressionism vars abstrakta drag representerade en brytpunkt med det mer formella, geometriskt abstrakta, måleriet som var typiskt för tiden. CoBrAs medlemmar arbetade utifrån teorin att konsten stod i direkt relation till det mänskliga psyket och konstnärens sinnesstämning. I det aktuella katalognumret ”Deux personnages”, från 1974 finner vi två figurer mot mörk fond. Som vanligt i Appels konst är färgen pastos så den nästan blir till en relief. Hans verk ger trots sin ibland ganska brutala känsla även ett intryck av lätthet och rörelse där dynamiska former och starka färger bidrar till en känsloladdad stämning. 446. Karel Appel, Deux personnages. Signerad Appel och daterad –74, Duk 54 x 73 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK


Maurice Estève Estève, som i huvudsak var självlärd, var en av sin tids ledande representanter för den första generationen europeiska ickefigurativa målare. Hans konst utvecklades från 1930–talet och framåt mot en färgrik, fast abstraktion med halvgeometriska former i vilka man i allt mindre utsträckning kunde känna igen figurer och föremål. Koloriten blev varmare och klangfullare. Från 1947 mister konstnärens tidigare spänstiga färggestalter allt direkt samband med verklighetens former och motiv och flyter samman till ett mönster med en helt egen rytm, klarhet och renhet. Hans produktion begränsas inte till måleriet, hans oeuvre omfattar även collage, textila verk, kyrkfönster och muralmålningar. Under 1950–talet var Estève en central företrädare för den franska grenen av “tachismen” (från franskans tache – fläck). Rörelsen växte fram i efterkrigstidens Paris ungefär samtidigt som den abstrakta expressionismen och action painting fick fäste i USA.

Estève blev tidigt känd för en svensk publik då han redan 1937 var inbjuden att ställa ut på Svensk–Franska Konstgalleriet i Stockholm. Han ställde sedan ut regelbundet i Skandinavien bland annat på Statens Museum för Kunst, Köpenhamn, 1956; Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, 1956; Statens Museum för Kunst, Köpenhamn, 1961 och Kunstnernes, Oslo, 1961. Auktionens målning var utställd på den första retrospektiva utställningen 1961 på Kunsthalle i Basel (katalog av A. Rüdlinger och J.E. Muller). Utställningen var en vandringsutställning och visades även i Düsseldorf, Köpenhamn och Oslo. 447. Maurice Estève, Noirjaune. Signerad Estève och även signerad a tergo samt daterad –54. Duk oval 45,5 x 54,5 cm. (d) Utropspris: 800 000 – 1 000 000 SEK


Sigrid handarbetar Isaac Grünewalds omnämns framför allt som Matisse–elev men man hade också kunnat kalla honom Cézanne–elev. När han gick i lära hos Matisse använde han sig också av Cézannes principer för att bygga upp en målning. ”Liksom Cézanne satte färg på färg intill färg, sökte han (Grünewald reds anm) formen med en rikt fasetterad uppfattning. Med fjäll på fjäll intill fjäll byggde han upp sina former och iklädde dem en färgskimrande dräkt. Han byggde färgerna i ljus skala på kontraster och harmonier och försökte fylla varje centimeter med ljus. (J P Hodin, ”Isaac Grünewald, Stockholm 1949, sid 45–46) ”Sigrid handarbetar” är ett fint exempel på hur väl Isaac Grünewald har tagit till sig Cézannes teorier om formen,

(betrakta naturen genom cylindern, sfären och konen), färgen och ljuset. Sigrid är uppbyggd av reducerade, geometriska former och Grünewald visar här hur mästerligt han hanterar att ställa varma och kalla färger emot varandra. Den vardagliga scenen är som upplyst av ett bakomliggande ljust som får Sigrid att anta en nästan helgonlik framtoning.

368. Isaac Grünewald, Sigrid handarbetar. Signerad I Grünewald. Duk 56 x 46 cm. Utropspris: 350 000 – 400 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

445. Wilhelm Freddie, ”Mansportræt”. Signerad Freddie och daterad –31. Duk 66,5 x 46 cm. Utställningar: Enligt påskrift a tergo utställd ”Corner”, 1932. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

446. Karel Appel, ”Deux personnages”. Signerad Appel och daterad –74, Duk 54 x 73 cm. Proveniens: Piet Moget. Karl–Erik Johanssons samling. Litteratur: Karl–Erik Johansson, ”Samla sitt liv – konstälskarens bilderbok”, Bokförlaget Arena 2010, sid 250, avbildad sid 251. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

447. Maurice Estève, ”Noirjaune”. Signerad Estève och även signerad a tergo samt daterad –54. Duk oval 45,5 x 54,5 cm. Utställningar: Kunsthalle Basel, 10 juni – 16 juli 1961, katalog nr 0292. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 75 901 – 94 876


Bukowskis maj 2018

448. Karl Hofer, ”Tessiner Landschaft”. Signerad CH och daterad –36. Duk 61 x 82 cm. Proveniens: Wessenberg–Galerie Konstanz. Robert Kempner, 1899 – 1993, tysk jurist, bland annat biträdande åklagare i Nürnbergrättegångarna samt anlitad i skadeståndsärenden för nazisternas offer. Därefter i arv till nuvarande ägare. Litteratur: G. Wirth, ”Verbotene Kunst 1933–1945”, Stuttgart 1987, sid 282. A. Hofmann, ”Kunst in Konstanz von 1933 bis 1945, in: Stilstreit und Führerprinzip”, Karlsruhe 1987, utställningskatalog sid 114, 116. K.H. am Bodensee, Konstanz, 2003, utställningskatalog, sid 7 (avbildad, ej utställd). A. Thormüller, ”Manchmal corothaft schwebend”, FAZ nr 141, 21.6.2003, sid 35. Karl Bernhard Wohlert, Markus Eisenbeis, ”Karl Hofer –Werkverzeichnis der Gemälde, band 2”, Köln 2007, nr 1262. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 28 462 – 37 950

449. Ludvig Karsten, ”Vid vinduet”. Signerad Karsten och daterad –15. Duk uppklistrad på pannå 75 x 88 cm. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 231 – 18 975

450. Arthur Boyd, ”Nebuchadnezzar–sviten”. Signerad Arthur Boyd. Pannå 20 x 24,5 cm. Proveniens: Inköpt av nuvarande ägare på 1980–talet. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

Modern Art + Design No 608


Coin du Midi Under Paristiden på tjugotalet reser Sigrid Hjertén runt med Isaac Grünewald i Frankrike, bland annat i området Midi men även i Italien. Hon kommer att uppleva det starka ljuset över Medelhavet, de prunkande färgerna och alla träd, blommor och hus som nästan synes upplösta av förvandlingarna i dagrar och stämningslägen. Allt detta bär hon med sig när hon reser tillbaka till det nordliga ljuset i Sverige, och det är lätt att förstå att för en målare som Sigrid Hjertén blir det franska ljuset det hon alltid återkommer till.

Bilen blir som en rullande ateljé. Sonen Iván har också börjat måla. En rad gouacher blir till, antingen direkt framför motiven eller på rummet, då de kommer fram till något trevligt värdshus. För att komma ihåg motiven köps ett och annat svartvitt vykort som minnesbild. Ibland gör Sigrid en komihåglista på färgerna. De stora oljemålningarna utför de i ateljén i Paris efter hemkomsten”. (Anders Wahlgren ” Sigrid Hjertén – en av Sveriges främsta konstnärer”, 2008, sid 136.)

Anders Wahlgren beskriver ett annat motiv hämtat från Midi: ”Motivet är hämtat från en bilresa genom Frankrike detta år och ett lunchuppehåll i någon liten ort i Provence. Genom åren kommer de att ha färdats tusentals mil på franska grusvägar.

483. Sigrid Hjertén, Coin du Midi. Signerad Hjertén. Utförd 1927. Duk uppfäst på pannå 45,5 x 54,5 cm. (d) Utropspris: 350 000 – 400 000 SEK


Iván i blågul tröja Berthe och Iván sitter i trädgården i det Hjertén–Grünewaldska hemmet i Frankrike. Året är 1920 och familjen Grünewald/Hjertén har samma år flyttat tillbaka till Paris. Sigrid får under denna tid hjälp av sin svägerska Berthe, som bodde hos familjen under första hälften av 1920–talet. Berthe var en av Isaacs syster i en syskonskara på tretton och förekommer i många målningar från den här tiden. Under denna period förändras Hjerténs måleri och tar sig en ny vändning mot Matisse och hon utför en del målningar i en färgställning som drar mycket åt den forne lärarens. I ”Iván i blågul tröja”

står den gröna växtligheten och trädgårdsmöblemanget som en kontrast mot de röd/lila partierna i bakgrunden och i Berthes kofta. De gula partierna i Iváns tröja lyser mot de mörkare, blå partierna. Motivet hämtar Hjertén, som så ofta, ur vardagslivet. 456. Sigrid Hjertén, Iván i blågul tröja. Signerad Hjertén samt även signerad a tergo Sigrid Hjertén–G samt daterad 1920. Pannå 40,5 x 32,5 cm. (d) Utropspris: 325 000 – 350 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

451. Eric Hallström, ”Gata i Funchal”. Signerad Eric Hallström och daterad Madeira –26. Pannå 34 x 43,5 cm. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Eric Hallströms Retrospektiva Utställning, 20 april– 12 maj, 1946, kat nr 69. Litteratur: Lennart Seth, Sveriges allmänna konstförening publikation lxxvi Eric Hallström, 1967, jämför ”Landskap, Madeira” samt ”Gata, Madeira” från 1926, sid. 190–191. Lennart Seth, ”Eric Hallström”, 1988, jämför bilder kat. nr 28–29.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

452. Sven X:et Erixson, ”Blommor i fönstret”. Signerad Sven Erixson och daterad –36. Duk 65 x 54 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm, 1939. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 846 – 3 320

453. Axel Nilsson, Terassen I. Signerad Axel Nilsson. Duk 73 x 38 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590


Bukowskis maj 2018

454. Einar Jolin, Modell i svart päls. Signerad Einar Jolin och daterad 1916. Duk 116,5 x 81,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Stockholm, ”Moderna Höstauktionen”, 8 november, 2002, kat. nr. 97. Willem Pepplers internationella samling, Lugano Schweiz. Privat samling, Sverige. Litteratur: Willem Peppler, ”A Collector and his œuvre” (Text av Olle Granath m.fl.), avbildad i färg, sid. 49 (interiörbild) och sid. 124 (helsida). Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 450 000 – 550 000 / EUR 42 694 – 52 182

455. Isaac Grünewald, Stilleben med amaryllis. Signerad Grünewald. Pannå 65 x 54 cm. Proveniens: Inköpt i Borås 1930/40–talet. Därefter i arv till nuvarande ägare.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

456. Sigrid Hjertén, ”Iván i blågul tröja”. Signerad Hjertén samt även a tergo signerad Sigrid Hjertén–G och daterad 1920. Pannå 40,5 x 32,5 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Sigrid Hjertén”, 1995, kat. nr. 47. Litteratur: Liljevalchs konsthall, utställningskatalog ”Sigrid Hjertén”, 1995, avbildad helsida plansch 47. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 325 000 – 350 000 / EUR 30 834 – 33 206

Modern Art + Design No 608


Bror Hjorth I sin bok ”Bror Hjorths Hus – en katalog över huset och samlingarna” skriver, före detta museichefen för Bror Hjorths Hus, Küllike Montgomery följande om Bror Hjorths måleri: ”Under 1920–talet målade Bror Hjorth ett fyrtiotal oljemålningar men under 1930–talet bara elva.” 1930–talet innebar det stora genombrottet för Bror Hjorth i konstkritiska kretsar. Han arbetar främst med skulptur under denna period men det exklusiva antal målningar han åstadkommer visar en spännande utveckling. Hans tidigare expressionistiska och primitiva måleri går mot en mer naturalistisk återgivning. Modelleringen i dessa målningar blir vid den här tiden mjukare, färgen svalare och stilen mera sober, nästan klassisk. Det ligger också nära till hands att tala om klassicism vid betraktandet av dessa målningar som ofta är mycket skulpturala i sitt utryck. De kompositionsmässigt finstämda samt väl avvägda och balanserade målningarna präglas påfallande ofta av en dekorativ helhetsverkan där enskilda detaljer framhävts av konstnären för att uppnå maximal dekorativ verkan.

Auktionens ”Skön Anna” är ett fint exempel från på Bror Hjorths storhet som porträttör och modellmålare. Den, till synes, strama kompositionen tillförs spänning och energi genom de motsatsförhållanden konstnären skapat. Horisontaliteten i väggen i bakgrunden motverkas av diagonalerna i golvets träplankor och i bordets placering. Organiska former samt kontrasterande primärfärger tillförs genom blomsterbuketten och Anna kläder i blått och rött samt den lysande gula pallen och visar på hans mästerliga känsla för färg. Bror Hjorth för också in ett skulpturalt element genom reliefen som är placerad på golvet.

457. Bror Hjorth, Skön Anna. Signerad Bror Hjorth. Utförd 1936. Duk 99,5 x 99,5 cm. (d) Utropspris: 1 500 000 – 1 800 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

457. Bror Hjorth, ”Skön Anna”. Signerad Bror Hjorth. Utförd 1936. Duk 99,5 x 99,5 cm. Proveniens: Civilingenjör Yngve Kullenberg. Litteratur: Bror Hjorth, ”Mitt liv i konsten”, Stockholm 1967, upptagen under förteckning över viktigare konstverk av Bror Hjorth på sid 201. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 1 500 000 – 1 800 000 / EUR 142 314 – 170 777

458. Siri Rathsman, Vårbild Frankrike. Signerad S. Rathsman och daterad 1926. Duk 60,5 x 46 cm. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

459. Waldemar Sjölander, ”På promenad i Paris”. Signerad W. Sjölander och daterad 1939. Duk 80 x 89 cm Utställningar: Mjellby Konstmuseum, Halmstad, ”Att se världen med färg”, 8 oktober – 29 januari 2017. Bohusläns Museum, Uddevalla, ”Med kärlek till färgen – Möt Göteborgskoloristerna”, 1 april – 27 augusti, 2017. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 846 – 3 320


Bukowskis maj 2018

460. Olle Olsson–Hagalund, ”Gamar över Hagalund”. Signerad Olle Olsson–Hagalund. Utförd på 1960–talet. Olja på duk 46 x 55 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Olle Olsson–Hagalund Minnesutställning”, 1973, kat. nr 246, avbildad i svartvitt i utställningskatalogen Litteratur: Lillemor Derr, ”Olle Olsson Hagalund – om konstnären och hans miljö”, 2004, avbildad sid 62. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 18 975 – 21 347

461. Bertil Bull Hedlund, ”Monegasker”. Signerad Bertil Bull Hedlund och daterad 1922. Duk 28 x 35,5 cm. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Svensk konstkavalkad”, 1956. (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

462. Eric Hallström, ”Fabriken”. Signerad E. H–m och daterad –19. Duk 61 x 93 cm. Utställningar: Svensk–Franska Konstgalleriet, 26 april 1960, no 72, kat nr 99.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

463. Mårten Andersson, ”Kaffedrickarna”. Signerad Mårten A. och daterad 1998. Duk 225 x 206 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären. Litteratur: Teddy Gummerus, ”Mårten Andersson”, 1978, jämför ”Kaffedrickarna”, 1967, avbildad sid. 37. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

464. Lennart Jirlow, Vid växthuset. Signerad J. Jirlow. Duk 53 x 64 cm. (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 859 – 14 231

465. Bengt Lindström, Utan titel. Signerad Lindström. Duk 50 x 61 cm. Certifikat från Comité Bengt Lindström medföljer målningen. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 45 000 / EUR 3 795 – 4 269


Bukowskis maj 2018

466. Olle Baertling, ”Karlaplan”. Signerad Baertling och daterad –45. Pannå 65 x 54 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 846 – 3 320

467. Yrjö Edelmann, Utan titel. Signerad Y. Edelmann och daterad –89. Duk 154 x 156 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären av nuvarande ägare omkring 2000. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 120 000 / EUR 9 487 – 11 385

468. Mårten Andersson, Metaren. Signerad Mårten A. och daterad 1990. A tergo med texten ”Målat i Nerja”. Duk 80 x 100 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären av nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

Modern Art + Design No 608


Jacques Villon Jacques Villon, född Gaston Duchamp, var uppvuxen i en familj med fler framgångsrika konstnärer; hans ena bror var den framstående modernisten och dadaisten Marcel Duchamp men även hans andra två syskon Suzanne Duchamp–Crotti och Raymond Duchamp–Villon var båda framstående konstnärer. I nästan 10 år var Villon främst verksam som grafiker och utförde grafiska verk åt en mängd konstnärer. Från och med 1910 ägnade han sig bara åt måleriet och 1911 var han med och skapade ”the Puteaux Group” som var en grupp kubistiska konstnärer som sammanträdde i Villons studio. Medlemmar var konstnärer som Robert Delaunay, Marcel Duchamp, Albert Gleizes, František Kupka, Fernand Léger, Francis Picabia med flera. Villon ställde bland annat ut på The Armoury Show I

New York 1913, och senare solo på Societé Anonyme i New York 1921 och var vid den tiden mer framstående i USA än i Europa. År 1944 hade Villon sin första utställning hos Galerie Louis Carré, som även det aktuella katalognumret kommer ifrån. Galleriet blev från år 1944 hans exklusiva representant. Det aktuella katalognumret, “La lutte, le chaos”, (“Kampen, kaoset”), är karakteristiskt för Villons färgstarka kubism. 469. Jacques Villon, La lutte, le chaos. Signerad Jacques Villon och daterad –39. Duk 100 x 81 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK


Pingvin vid tunnor ”I pingviners sällskap. P G Thelander lånar gärna motiv från renässanskonsten, men med ditmålade pingviner, morötter och meloner sätter han sin egen prägel på konsthistoriens klassiker. Namnet P G Thelander väcker konstnärliga associationer av det mer udda slaget. Länge förknippades han med potatisar och morötter. Numera har rotfrukterna hamnat lite i skymundan och istället befolkas hans målningar av pingviner. Att stjäla från konsthistorien och foga ihop sådant som kan tyckas helt apart, är ett arv från 60–talet och popkonsten, säger han själv. Ett sorts sabotage mot finkonsten som P G Thelander renodlat och gjort till sitt signum.

Uppslagsverken talar om ett särpräglat bildspråk och om dubbla bildytor som ger en absurd överton till de realistiska framställningarna. P G Thelander är mer jordnära än konstskribenterna. Märkliga detaljer, som gröna meloner i en svartvit pingvinvärld, förklaras med att målningen behövde en grön färgklick just på det stället.” Ur Sörmlands Nyheter 5/10 2001.

492. PG Thelander, Pingvin vid tunnor. Signerad PG Thelander. Duk 130 x 145 cm. (d) Utropspris: 175 000 – 200 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

469. Jacques Villon, ”La lutte, le chaos”. Signerad Jacques Villon och daterad –39. Duk 100 x 81 cm. Proveniens: Galerie Louis Carré & Co, Paris. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, Från Cezanne till Picasso”, 1954. Kunstnerernas Hus, Oslo, december 1959, kat. nr 31. Litteratur: Daniel Robbins (red.), ”Jacques Villon”, 1976, nr. 129a, avbildad sid. 150. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

470. Tancredi Parmeggiani, Utan titel. Signerad Tancredi och daterad –60. Blandteknik på pannå 55 x 46 cm. Proveniens: Konstnären Olivier Herdiés (1906–1994). Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 231 – 18 975

471. Tuulikki Pietilä, Stadsbild, Ravello. Signerad Tuulikki Pietilä och daterad Ravello 1953. Akvarell 50 x 37 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423


Bukowskis maj 2018

472. Dennis Oppenheim, ”Launching structure #3, project for Geneva 1981 (From the fireworks series). Signerad Dennis Oppenheim och daterad 1982. Blandteknik på papper 127 x 97 cm. Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

473. Edward Saidi Tingatinga, Utan titel. Signerad E.S. Tingatinga. Pannå 61 x 61 cm. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären i Dar es–Salaam någon gång 1968–1971.Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

474. Walasse Ting, Olympia. Stämpelsignerad. Akryl på papper lagd på duk 95 x 180 cm. Proveniens: Christie's Hong Kong, Asian 20th century art, 27 maj 2012, kat nr 2165. Privat samling, Sverige. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

475. Ivan Ivarson, ”Röda blommor i blå vas”. Signerad Ivarson. Duk 94,5 x 84 cm. Läs mer på bukowskis.com.

Utropspris: SEK 275 000 – 300 000 / EUR 26 091 – 28 462

476. Inge Schiöler, ”Strandvägen, Ekenäs”. Signerad Inge Schiöler. Utförd 1955. Duk 59 x 65,5 cm. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst nr 163, ”Stränder och hav”. Göteborgs Konstmuseum, ”Inge Schiöler–utställningen” 1972, kat. nr. 336. Litteratur: Hjortén 57. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 18 975 – 21 347

477. Ragnar Sandberg, ”Östra Hamngatan”. Signerad R.S. och daterad –39 i nedre vänstra hörnet Duk 52 x 62 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Vårens Moderna auktion 1996, kat.nr 118. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Ragnar Sandberg”, 26 oktober 2002 – 6 januari 2003. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 462 – 33 206


Bukowskis maj 2018

478. Inge Schiöler, ”Måsar”, Koster. Signerad Inge Schiöler. Utförd på 1950–talet. Duk 27 x 24 cm. Proveniens: Galerie God Konst, Gunnar Hjortén, Göteborg. Litteratur: Hjortén 623 (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

479. Ragnar Sandberg, ”Kväll”. Signerad RS. Utförd 1939. Duk 31 x 43 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

480. Carl Palme, Stadsbild. Signerad med monogram och daterad –30. Duk 42 x 66 cm. Utställningar: Sven–Harrys Konstmuseum, Stockholm, ”Konstnärernas Stockholm”, 15/6 – 18/9 2016. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

Modern Art + Design No 608


Sigrid Hjertén Hösten 1913 flyttade konstnärsparet Hjertén/Grünewald till en stor och rymlig ateljé med bostad, åtta trappor upp på Katarinavägen på Söder i Stockholm. Utsikten var hänförande över Stockholms ström och Stadsgårdskajens folkvimmel och myller av båtar och människor. Utsikten blev Sigrid och Isaacs främsta och mest älskade motiv under hela deras konstnärskap. Varje morgon hände något nytt, båtar flaggade från fjärran länder anlände, lastade av och gav sig iväg på nya uppdrag, hamnarbetarna avlöste varandra och ute på Stockholms ström var det en aldrig sinande ström av båttrafik. Vädret förändrades och gav därmed nya ljusscenarion. I samband med den Baltiska utställningen 1914 skrev en samtida recensent “Det är från sina ateljéer högt ovanför Stadsgården som dessa målare sitta och se snett på det vackra Stockholm. Snedteckningarna spela tydligen en stor roll i dessa målares dogmatik, de tjäna troligen ett stort konstnärligt syfte, men för övrigt synas mig dessa tavlor ha mycket stora förtjänster i färganslaget”. Hjertén har nu tagit till sig lärdomarna från Matisse undervisning i Paris och även Cézannes teorier och smält samman dessa till

ett eget, högst personligt utryck. I auktionens verk ser vi en röd ångbåt, dramatiskt placerad så den skär genom hela bildytan på diagonalen. Ångbåten symboliserar också den moderna tiden och de fantastiska möjligheter som öppnade sig med dessa tekniska landvinningar. Karaktäristiskt för Hjerténs tidiga målningar är den återkommande rosa färgen som hon ställer mot de cinnoberröda partierna elegant flankerat av fält i blått och grönt. Redan Matisse hyllade hennes säkra och unika färgkänsla. ”Röd båt – utsikt från ateljén mot Stadsgårdskajen, Stockholm” är ett lysande exempel på Hjerténs unika känsla för form och färg.

481. Sigrid Hjertén, Röd båt – utsikt från ateljén mot Stadsgårdskajen, Stockholm. Stämpelsignerad Hjertén. Duk, 35 x 52 cm. Utförd 1913. Intygad på baksidan av Rakel Grünewald. (d) Utropspris: 500 000 – 600 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

481. Sigrid Hjertén, Röd båt – utsikt från ateljén mot Stadsgårdskajen, Stockholm. Stämpelsignerad Hjertén. Duk, 35 x 52 cm. Utförd 1913. Intygad på baksidan av Rakel Grünewald. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 47 438 – 56 925

482. Einar Jolin, ”Asiatiska i kimono”. Signerad Jolin. Duk 100 x 65 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

483. Sigrid Hjertén, ”Coin du Midi”. Signerad Hjertén. Utförd 1927. Duk uppfäst på pannå 45,5 x 54,5 cm. Proveniens: Direktör Ivar Hamdahl, Göteborg. Beijers auktioner, hösten 1988. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 350 000 – 400 000 / EUR 33 206 – 37 950


Bukowskis maj 2018

484. Olle Olsson–Hagalund, Grannflickan. Signerad Olle Olsson Hagalund. Utförd på 1940–talet. Duk 62 x 50 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

485. Sven X:et Erixson, ”Hamnen”. Signerad Sven Erixson och daterad –46. Duk 54 x 65 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

486. Olle Olsson–Hagalund, Stadsbild med figurer. Signerad Olle Olsson Hagalund. Blandteknik på papper ca 31 x 21 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

487. PG Thelander, ”Semla Andromeda”. Signerad PG Thelander samt a tergo daterad –03. Duk 30 x 40,5 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

488. Eric H Olson, ”Optochromi”. Undertill signerad Eric H Olson och daterad AG –71. Höjd 37,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

489. Eric H Olson, ”Optochromi”. Undertill signerad Eric H Olson och daterad T3 1967. Höjd 36,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846


Bukowskis maj 2018

490. Yrjö Edelmann, Utan titel. Signerad Y. Edelmann och daterad 1995. Duk ca 68,5 x 70 cm. Proveniens: Leif Holmer Gallery, Nässjö, inköpt 1995 av nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

491. Timo Solin, ”På väg i solen”. Signerad Timo Solin och numrerad 1/6. Grönpatinerad och polerad bronsskulptur på grönpatinerad bronssockel. Höjd 173 cm (inkl sockel), längd 117 cm och bredd 90 cm. Gjuten hos Magisa S.A. Fundicion, Madrid, Spanien. Koncipierad 2011. Vikt ca 120 kg. Total upplaga 6 + 2 EA med romersk numrering. Alla exemplar är ännu ej gjutna. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären av nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 231 – 18 975

492. PG Thelander, ”Pingvin vid tunnor”. Signerad PG Thelander. Duk 130 x 145 cm. Utställningar: Lars Bohman Gallery, Stockholm, 17 november – 12 december, 2012. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 603 – 18 975

Modern Art + Design No 608


Stilleben från våningen i Paris Sigrid Hjertén räknas som en av den svenska 1900–talskonstens främsta kolorister och hennes unika färgkänsla uppmärksammades tidigt. I sin bok “Sigrid Hjertén – en av Sveriges främsta konstnärer” skriver Anders Wahlgren: “I sina tidiga stilleben lät Sigrid färgen flöda i en klar färgskala. Redan Célie Brunius hade vid debututställningen berömt Sigrid för hennes färgkänsla. Denna känsla kom att bli synonym med hela hennes konstnärskap. Matisse lär ha sagt: ‘Att teckna kan man lära sig, men färgsinne är medfött.’ Det gällde i hög grad Sigrids konstnärliga begåvning. Maken Isaac skrev: ‘Du är förbaske mig den finaste kolorist som någonsin funnits. Allt annat blir lamt bredvid”.

Konstnärsparet Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald flyttade 1926 till en ny våning i Paris vid rue l’Universite 35 och var där bosatta åren 1927–1930. Enligt uppgift från deras son Iván är det färgstarka motivet i den aktuella målningen hämtat från deras våning i Paris.

493. Sigrid Hjertén, Stilleben från våningen i Paris. Signerad Hjertén. Enligt uppgift från Iván Grünewald utförd 1928. Pannå 32 x 41 cm. (d) Utropspris: 325 000 – 350 000 SEK


Flickhuvud i gul mössa Flickan i den moderiktiga gula mössan ser avspänd och vänlig ut. Målningens snäva utsnitt får tankarna att börja vandra utanför bildytan. Vems blick möter hon? Sitter hon på en trevlig restaurang med sina väninnor eller är det någon särskilt älskad som hon utväxlar blickar med under mössans kant? De varma nyanserna och den fint tecknade lilla munnens lätt uppåtvinklade mungipor bidrar till målningens lyskraft. “Flickhuvud i gul mössa” är utförd 1927 då Sigrid Hjertén levde i Paris tillsammans med Iván och ibland även Isaac. Det närgångna perspektivet sätter modellens ansikte i fokus, konstnärens blick är intensivt riktad mot just henne. Kanske är det en kommentar till det svåra sociala spelet, att ofta vara den som betraktar händelser

och andra människor lite grann på avstånd. Kvinnan i olika gestalter är ett vanligt förekommande motiv i Hjerténs måleri. I mer eller mindre anonyma gestaltningar utgör kvinnan ofta ett centralt motiv. Kvinnofigurerna kan tolkas som de olika roller som Hjertén identifierade sig med – kvinna, avantgardistisk konstnär, maka, mor och intellektuell. I sitt måleri undersöker hon uttrycken hos dessa olika skepnader som blev till fantastiska målningar med sprakande kolorit och skickligt utförda penseldrag.

495. Sigrid Hjertén, Flickhuvud i gul mössa. Utförd 1927. Pannå 46 x 37 cm. (d) Utropspris: 150 000 – 175 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

493. Sigrid Hjertén, Stilleben från våningen i Paris. Signerad Hjertén. Enligt uppgift från Iván Grünewald utförd 1928. Pannå 32 x 41 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 325 000 – 350 000 / EUR 30 834 – 33 206

494. Inge Schiöler, ”Sensommar, Nordkoster”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1964. Duk 58 x 65 cm. Litteratur: Hjortén 363. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 18 975 – 21 347

495. Sigrid Hjertén, ”Flickhuvud i gul mössa”. Utförd 1927. Pannå 46 x 37 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603


Bukowskis maj 2018

496. Inge Schiöler, ”Ut mot havet, Koster/Oväder”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1967. Duk 55 x 61 cm. . Litteratur: Hjortén 857. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 180 000 – 200 000 / EUR 17 077 – 18 975

497. Mårten Andersson, Spelemän på tak. Signerad Mårten A och daterad 1962. Pannå 81 x 100 cm. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

498. Inge Schiöler, ”Buske och röda berg”. Signerad Inge Schiöler. Utförd 1970. Duk 37 x 41 cm. Intygad a tergo av Gunnar Hjortén. Proveniens: Galerie God Konst, Göteborg. Utställningar: Galerie God Konst, Göteborg, 13 september – 12 oktober, 1970, kat. nr. 13. Medföljande utställningskatalog. Litteratur: Hjortén 1142. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

499. Lennart Jirlow, Vid staffliet. Signerad L. Jirlow. Gouache 46 x 61 cm. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 120 000 / EUR 9 487 – 11 385

500. Madeleine Pyk, ”Sommar Forewer”. Signerad M Pyk och daterad 2004. Duk 99 x 149 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

501. Bengt Lindström, ”Le Nez Blanc”. Signerad Lindström. Utförd 1968. Duk 92,5 x 73 cm. Certifikat från Comité Bengt Lindström medföljer målningen. Proveniens: Galerie Ariel, Paris. Inköpt på Sotheby's i London ca 1985 av nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487


Bukowskis maj 2018

502. Lennart Jirlow, ”La dance”. Signerad L. Jirlow. Duk 46 x 38 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

503. Bengt Lindström, ”Röd vänskap”. Signerad Lindström. Duk 55 x 46 cm. Certifikat från Comité Bengt Lindström medföljer målningen. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 45 000 / EUR 3 795 – 4 269

504. Lennart Jirlow, Sittande modell. Signerad L. Jirlow. Gouache 40 x 25 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

505. Max Walter Svanberg, ”Drömmande landskap”. Signerad maxwalters och daterad –56. Gouache 37 x 45 cm. Proveniens: Stig Thörnebohm, Malmö. Utställningar: Malmö museum, ”Hyllning till G”, 28 september – 29 oktober, 1972, kat. nr. 60. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

506. Harald Lyth, Utan titel. Signerad Lyth. Blandteknik 78 x 65 cm. Utställningar: FIAC International Contemporary Art Fair, 1989, Galleri Gunnar Olsson. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

507. Rune Jansson, ”Rits Rats”. Signerad Rune Jansson. Utförd 2004. Duk 92 x 73 cm. Proveniens: Galerie Bel'Art, Stockholm. Privatsamling, Stockholm. Utställningar: Galerie Bel'Art, ”Rune Jansson – senare målningar”, april – maj, 2007, avbildad i katalogen sid. 21. (d)

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 707 – 1 897


Bukowskis maj 2018

508. Birgit Broms, Vaxholmsfärja med björkar. Pannå 62 x 250 cm. Läs mer på bukowskis.com. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

509. Paul Wunderlich, Minotaurus. Signerad Wunderlich och daterad –89. Numrerad 115/200. Brons, höjd 44 cm. Proveniens: Editions Sonet, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

510. Fernandez Arman, ”Bon Santé I”. Signerad Arman och numrerad 13/30. Utförd 1996. Ackumulation med Carlsberg–kapsyler i Plexiglas, 41,5 x 25 cm. Detta verk är registrerat hos Arman Studio Archives, NY, under nr: APA# 8403.96G.001. Proveniens: Editions Sonet, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

511. Lennart Jirlow, Utsikt mot terrassen. Signerad L. Jirlow. Duk 54 x 65 cm. (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 859 – 14 231

512. Madeleine Pyk, Stadsvyer. Signerad M Pyk och daterad 2004. Duk 99 x 149 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

513. Lennart Jirlow, Testund i parken. Signerad L. Jirlow. Duk 54 x 65 cm. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859


Bukowskis maj 2018

514. Francis Bacon, ”Figure at a Washbasin”. Etsning med akvatint, 1977. Utgiven av Georges Visat, Paris, 1978, med hans blindstämpel. Signerad Francis Bacon och numrerad X/XLVI (det finns även en utgåva om 100 exemplar numrerade med arabiska siffror). Bildstorlek 47,4 x 36,3 cm, bladstorlek 67,5 x 52 cm. (Arches). Litteratur: Sabatier, 3. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

515. Marc Chagall (Efter), ”Les Coquelicots”. Färglitografi, 1949, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 305/400, utgiven av Galerie Maeght, Paris. Bildstorlek 55 x 40,8 cm, bladstorlek 63,6 x 47,8 cm. Litteratur: Mourlot, CS 2. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

516. Marc Chagall, ”La baie des anges”. Färglitografi, 1962, signerad med blyerts och numrerad Epreuve d'artiste. 78 x 57,8 cm, bladstorlek 94,5 x 65,5 cm (Arches). Proveniens: Galerie d'Art Latin, Stockholm. Inköpt 1962. Litteratur: Mourlot, 350. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

Modern Art + Design No 608


516. Marc Chagall, La baie des anges (detalj). Färglitografi, 1962, signerad med blyerts och numrerad Epreuve d'artiste. 78 x 57,8 cm, bladstorlek 94,5 x 65,5 cm (Arches). (d) Utropspris: 150 000 – 175 000 SEK


536. Pablo Picasso, efter, Le clown et l'harlequin (detalj). Färgoffsetlitografi, 1971, av Henri Deschamps, signerad med blyerts 39/100. Bildstorlek 57,5 x 44,5 cm, bladstorlek 73,5 x 56 cm. (d) Utropspris: 100 000 – 125 000 SEK


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

517. Marc Chagall (Efter), ”Sirène au pin”, ur: ”Nice et la Côte d'Azur”. Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts och numrerad XXXIV/LXXV. 63,7 x 46 cm, bladstorlek 74,5 x 52,5 cm (Arches). Litteratur: Mourlot, CS 35. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

518. Marc Chagall (Efter), ”Bataille des fleurs”, ur: ”Nice et la Côte d'Azur”. Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts och numrerad XLI/LXXV. 61 x 46 cm, bladstorlek 74,8 x 52,6 cm (Arches). Litteratur: Mourlot CS, 33. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

519. Marc Chagall (Efter), ”Les Coquelicots”. Färglitografi, 1949, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 249/400, utgiven av Galerie Maeght, Paris. 55,5 x 40,8 cm, bladstorlek 64,5 x 47,8 cm. Litteratur: Mourlot CS 2. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487


Bukowskis maj 2018

520. Marc Chagall (Efter), ”La Tribu d'Issachar” ur ”Douze Maquettes de Vitraux pour Jerusalem”. Färglitografi, signerad och numrerad 88/150. 62 x 46 cm, bladstorlek 75.5 x 52.5 cm. (Arches). Litteratur: Sorlier (CS) 17. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

521. Marc Chagall, ”Enlèvement de Chloé”, ur Daphnis et Chloé. Färglitografi, 1961, signerad och numrerad 19/60. Bildstorlek 42 x 64 cm, bladstorlek 54 x 76 cm (Arches). Litteratur: Mourlot 327 (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

522. Marc Chagall, ”Femme–oiseau”. Monotypi i färg, 1962, signerad Chagall i svart. Plåtstorlek 28 x 38 cm, bladstorlek 28 x 38,2 cm. Litteratur: Jean Leymarie & Gérald Cramer, Marc Chagall, Monotypes 1961–1965, Genève, 1966, nr. 7, sid. 76. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

523. Salvador Dalí, ”Moïse et le Monothéisme” av Sigmund Freud. Den kompletta sviten om tio signerade och numrerade torrnålsgravyrer och litografier på lammskinn, hors–text samt text på Franska (på papper), signerad i bläck och numrerad M/Z på bladen samt HC M/Z på Justification du tirage, 1974, Editions Art & Valeur S.A., Paris. Folders i plexiglas och mocka, portfölj i mocka samt med tennrelief av Moses på omslaget. 64,3 x 49,7 cm. Litteratur: Michler/Löpsinger, 723–732. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 70 000 / EUR 5 692 – 6 641

524. Lucio Fontana, Etsning ur ”Dix eaux–fortes. L'Épée dans l'eau” (Alain Jouffroy). Etsning med akvatint, utgiven 1962, signerad i blyerts och numrerad 22/75. Utgiven av Galleria Schwarz, Milano. Plåtstorlek 15 x 11,5 cm, bladstorlek 25,5 x 21 cm. (Fabriano) Proveniens: Inköpt 1970 hos Galerie Aronowitsch, Stockholm. Litteratur: Ruhé/Rigo, E–10. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

525. Lucio Fontana, ”Concetto spaziale”. Etsning med akvatint med prägling och stansade hål, signerad och numrerad 74/80. Utgiven av Galleria Marlborough, Rome, 1968. Blindstämpel 2RC, Rom. Bladstorlek 64 x 48 cm. (Fabriano) Proveniens: Inköpt år 1970 hos Alma Johansson Galerie, Gamla stan, Stockholm av nuvarande ägare. Litteratur: Ruhé/Rigo, E–43/44. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371


Bukowskis maj 2018

526. Friedensreich Hundertwasser, ”Arabian woman”. Färglitografi, 1955, signerad Hundertwasser och numrerad 96/100. Bladstorlek ca 50 x 39 cm. Litteratur: Koschatzky 13. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

527. Fernand Léger, ”Cirque”. Den kompletta portföljen om 63 litografier (34 färglitografier och 29 i svart–vitt), utgiven av Tériade, Les Éditions Verve, Paris, 1950, Justification du tirage exemplar 29/280 (total upplaga 1–280 samt I–XX) signerat med bläck, textsidor. Bladen förvarade lösa i pappersklädd skyddsbox. Litteratur: Saphire 44–106. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

528. Henri Matisse (Efter), ”Odalisque au coffret rouge”. Färgakvatint, 1952, signerad med blyerts 77/200, utgiven av Maeght, Paris. 42 x 55,5 cm, bladstorlek 54,5 x 74 cm (Arches). Proveniens: Aktiebolaget Biblioteksbokhandeln, Stockholm 1955 (725 kr). Litteratur: Duthuit, Appendix III. Maeght 1502. (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 603 – 18 975

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

529. Henri Matisse, ”Orientale, tatouage en croix sur la poitrine”. Etsning, 1929, signerad med blyerts 20/25. Plåtstorlek 15,5 x 11 cm, bladstorlek 30,3 x 25,5 cm (Chine appliqué/Arches). Litteratur: Duthuit 154. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

530. Henri Matisse, ”Jeune femme enserrant”. Etsning, 1929, signerad med blyerts 21/25. 12,4 x 15,5 cm, bladstorlek 25 x 33 cm (Chine appliqué/Arches). Litteratur: Duthuit 144. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

531. Joan Miró, Ur: ”La Bauge d'Aurore”. Färgetsning och akvatint, signerad med blyerts och numrerad 17/60, tryckt hos Crommelynck et Dutrou, Paris. 11,5 x 14, bladstorlek 37,8 x 28 cm. (Rives). Litteratur: Dupin 129. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743


Bukowskis maj 2018

532. Joan Miró, Ur: ”La bague d'aurore”. Etsning och färgakvatint, 1957, signerad med blyerts 17/60, tryckt av Crommelynck et Dutrou, Paris, utgiven av Louis Broder, Paris. 14 x 11,5 cm, bladstorlek 37,8 x 28,7 cm. Litteratur: Dupin 134. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

533. Joan Miró, Ur ”La Bague d'Aurore”. Etsning och färgakvatint, 1957, signerad med blyerts 17/60, tryckt av Crommelynck et Dutrou, Paris, utgiven av Louis Broder, Paris. 14 x 11,5 cm, bladstorlek 37,9 x 28,3 cm. Litteratur: Dupin 138. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

534. Joan Miró (Efter), ”Femme, lune, etoile”. Färglitografi, 1963, signerad med blyerts och numrerad 199/300. Utgiven av Maeght, Paris. 49 x 62,6 cm, bladstorlek 65 x 79,5 cm (Rives). (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

535. Joan Miró, ”Le Tambour–major”. Etsning och akvatint, 1978, signerad samt numrerad 21/50. Maeght vattenstämpel. Bladstorlek 106,5 cm x 75,5 cm. Litteratur: Dupin 997. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

536. Pablo Picasso (Efter), ”Le clown et l'harlequin”. Färgoffsetlitografi, 1971, av Henri Deschamps, signerad med blyerts 39/100. Bildstorlek 57,5 x 44,5 cm, bladstorlek 73,5 x 56 cm. Litteratur: Czwiklitzer, ”Pablo Picasso Plakate 1923–1973”, 1981, Jmfr. sid. 437. Rodrigo, Vol.1, Jmfr. 236. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

537. Pablo Picasso (Efter), ”Vollard et son chat”. Färgakvatint, ca 1960, signerad med blyerts E.A, efter Pablo Picasso, utgiven av Atelier Lacourière, Paris. 60,2 x 45,5 cm, 76,4 x 56,6 cm (Arches). (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487


Bukowskis maj 2018

538. Pablo Picasso (Efter), ”Harlequin”, ur: ”Barcelona suite”. Färgoffset, 1966, efter Pablo Picasso, signerad med blyerts H.C., utgiven av Museo Picasso, Barcelona. 57,7 x 43,8 cm, bladstorlek 75,5 x 55,3 cm (Arches). Litteratur: Czwiklitzer 230. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 320 – 3 795

539. Pablo Picasso (Efter), ”Maternité”. Färgljustryck, 1963, efter Pablo Picasso, signerad med blyerts 156/200. 79 x 60,5 cm, bladstorlek 89,5 x 63 cm (Arches). (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

540. Pablo Picasso, ”Tête d'histrion (Le danseur)”. Linoleumsnitt i svart och brunt, 1965, signerad samt numrerad 91/200, utgiven av Musée des Augustins, Toulouse. 63,5 x 53,3 cm. Bladstorlek 73,3 x 62 cm. (Arches) Utställningar: Galerie Leger, Malmö, 1965, kat. nr 1849. Litteratur: Bloch 1849. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 60 000 / EUR 3 795 – 5 692

Modern Art + Design No 608


Modern Art + Design No 608

Bukowskis maj 2018

541. Pablo Picasso, ”Hibou au Crayon”. Litografi, 1947, signerad och numrerad 10/50. Bladstorlek 65 x 51 cm. (Arches). Proveniens: Stockholms auktionsverk, ”En betydande samling modern konst – Teto Ahrenberg”, 28 augusti 1963, kat. nr. 103. Litteratur: Bloch 412. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

542. Pablo Picasso, ”Danses”. Litografi, 1954, signerad med blå krita och numrerad 42/50. Bladstorlek 49,7 x 65 cm (Arches). Litteratur: Bloch, 750. Mourlot, 246. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

543. Pablo Picasso (Efter), ”Bacchanale”. Akvatint, ca 1955, efter Pablo Picasso, signerad med blyerts 238/250, utgiven av Atelier Crommelynck, Paris, med deras blindstämpel 47,5 x 56,5 cm, bladstorlek 57,5 x 78 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692


Bukowskis maj 2018

544. Serge Poliakoff, ”Composition bleue, rouge, verte et noire”. Etsning med färgakvatint, 1958, signerad med blyerts och numrerad 76/100, utgiven av Jacques Goldschmidt, Paris. Plåtstorlek 32,3 x 24,7 cm. Bladstorlek 55 x 39,5 cm (BFK Rives). Litteratur: Rivière III. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

545. Victor Vasarely, ”Sellem”. På etikett a tergo signerad Vasarely och daterad 1967, numrerad 26/50. Bemålad relief 38 x 36 cm. Proveniens: Éditions Denise René, Paris. Editions Sonet, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

Modern Art + Design No 608


Kontakta oss! Här hittar du oss som arbetar med auktionen. Du kanske undrar något om ett specifikt objekt, vill träffa oss eller fråga oss om kommande auktioner? Vi hjälper dig gärna.

Chefsspecialist konst /Vice VD Andreas Rydén +46 728 58 71 39 andreas.ryden @bukowskis.com

Specialist modern konst Lena Rydén +46 707 78 35 71 lena.ryden @bukowskis.com

Specialist Modern & Samtida konst Amanda Wahrgren +46 702 53 14 89 amanda.wahrgren @bukowskis.com

Chefsspecialist Carl Barkman +46 708 92 19 71 carl.barkman @bukowskis.com


Bukowskis Spring 2018 Helsinki Today – Contemporary Art Helsinki Viewing 14 – 19 March Auction from 8 March

Modern Masters Helsinki Helsinki Viewing 11 – 16 April Auction from 5 April

Contemporary Art & Design Stockholm Viewing 14 – 18 April Auction 19 April

Important Timepieces Stockholm Viewing 14 – 18 April Auction 19 April

Selected Classics Helsinki Helsinki Viewing 9 – 14 May Auction from 3 May

Important Spring Sale Stockholm Viewing 1 – 6 June Auction 7 – 8 June

Systembolaget Auctions with selected Wine & Spirits Stockholm D009: 5 – 7 March D010: 9 – 11 April D011: 14 – 16 May D012: 11 – 13 June

How to participate in our auctions There are four ways to bid at Bukowskis.

In the auction room Once registred for a paddle you are welcome to bid in the salesroom. The auctioneer will announce the bids. If the object and price is right, raise the paddle. Continue until you are the only bidder remaining.

Absentee bidding If your are unable to attend the auction, simply place an absentee bid at least 1 hour before the sale and we will bid on the item for you. It is easy. Just submit your maximum bid online.

By phone If you prefer to bid by phone, we will call you from the salesroom and bid on your behalf.

Live bidding To bid in real-time online is not only easy and convenient, it has become very popular among our clients. Bid from wherever you are, but make sure to register for an account in advance. www.bukowskis.com

Estimates are given in Swedish kronor (SEK). Bukowskis general terms and conditions for buyers and sellers, bidding instructions, and special terms and conditions for individual lots can be found at www.bukowskis.com

Bukowskis Stockholm Arsenalsgatan 2 Box 1754 111 87 Stockholm, Sweden T +46 8 614 08 00 F +46 8 611 46 74 www.bukowskis.com


Bukowskis | Modern Art + Design No 608 | May 2018  

Viewing 17–21 May | 22 May | www.bukowskis.com | This spring’s Modern Art + Design auction includes outstanding art and design from our time...

Bukowskis | Modern Art + Design No 608 | May 2018  

Viewing 17–21 May | 22 May | www.bukowskis.com | This spring’s Modern Art + Design auction includes outstanding art and design from our time...