Page 1


Modern Modern Art +Art Design + Design VisningVisning 16 – 20 november, 16 – 20 november, Berzelii Berzelii Park 1, Stockholm Park 1, Stockholm AuktionAuktion 21 november, 21 november, Arsenalsgatan Arsenalsgatan 2, Stockholm 2, Stockholm

Moderna Moderna pionjärer pionjärer Det är svårt Deti är dag, svårt trots i dag, att vitrots lever atti en vi lever föränderlig i en föränderlig värld, att värld, förståatt hurförstå samhället hur samhället i grundeni grunden förändrades förändrades vid förra vid sekelskiftet. förra sekelskiftet. Ur den industriella Ur den industriella revolutionen revolutionen föddes den föddes moderna den moderna människan människan i början på i början 1900-talet, på 1900-talet, vilket avspeglade vilket avspeglade sig i politiken, sig i politiken, arkitekturen, arkitekturen, litteraturen litteraturen och inte minst och inte i konsten. minst i konsten. Man vände Man historien vände historien ryggen och ryggen banade ochnya banade vägarnya vidvägar sidanvid av sidan av gamla, traditionella gamla, traditionella hjulspår. hjulspår. I Sverige Ivar Sverige det framför var detallt framför de skallt Matisse-eleverna de sk Matisse-eleverna med Isaacmed Grünewald Isaac Grünewald i spetsen,i som spetsen, som introducerade introducerade den moderna den moderna konsten till konsten Sverige. till Vid Sverige. sidanVid av Matisse-eleverna sidan av Matisse-eleverna stod GAN,stod GAN, en solitären som solitär på ett som ytterst på ettsäreget ytterstsätt säreget smälte sättsamman smälte samman den tyskaden expressionismen tyska expressionismen med med den franska denkubismen franska kubismen och den italienska och den italienska futurismen. futurismen. Kritiken var Kritiken till envar början till en hård början mothård mot dessa avantgardister dessa avantgardister och motståndet och motståndet stort hosstort publiken, hos publiken, som hadesom svårt hade att svårt ta till att sig ta detill sig de nya vindarna. nya vindarna. I denna katalog I dennafinns katalog det finns med flera det med verkflera somverk är målade som ärunder målade denna under betydelsefulla denna betydelsefulla period period i svensk konsthistoria, i svensk konsthistoria, som exempelvis som exempelvis Isaac Grünewalds Isaac Grünewalds Gosse (Ivan) Gosse med (Ivan) flagga med (1917) flagga (1917) och GANsoch Katarinahissen GANs Katarinahissen III (1917) och III (1917) Vagnväxling och Vagnväxling (1919). (1919). Utan dessa Utan modiga dessapionjärer modiga pionjärer som förkastade som förkastade tidigare idéer tidigare ochidéer idealoch hade ideal konsten hade inte konsten inte varit vad varit den är vad idag. denNågot är idag. som Något får oss somattfårutmana oss attvåra utmana sinnen, våravidga sinnen, våra vidga perspektiv våra perspektiv och berika och våra berika liv. våra liv. Väl mött Väl till Modern mött tillArt Modern + Design Art +som Design är fylld sommed är fylld ett spännande med ett spännande urval av vår urval tids avmest vår tids mest betydelsefulla betydelsefulla modernister. modernister.

Kontakta Kontakta oss! oss! Här hittar du Häross hittar somdu arbetar oss som medarbetar auktionen. med auktionen. Du kanske undrar Du kanske något undrar om ett något specifikt om ett objekt, specifikt vill objekt, träffa oss vill träffa oss eller fråga oss ellerom fråga kommande oss om kommande auktioner? auktioner? Vi hjälper dig Vi hjälper gärna. dig gärna.

Chefsspecialist Chefsspecialist konst konst Specialist grafik, Specialist klassisk grafik, klassisk Specialist Modern Chefsspecialist Chefsspecialist Specialist Specialist Specialist Modern /Vice VD /Vice VD konst 1800/1900-tal konst 1800/1900-tal & Samtida konst & Samtida konst Carl BarkmanCarl Barkmanmodern konst modern konst Andreas Rydén Andreas Rydén+46 708 92 19 Cecilia Berggren Cecilia Berggren Amanda Wahrgren +46 71 708 92 19Lena 71 Rydén Lena Rydén Amanda Wahrgren +46 728 58 71 +46 39728 58 71 carl.barkman 39 +46 +46 02739 96 74 02 +46 +46 89 702 53 14 89739 96 74 carl.barkman +46 707 78 35 +46 71 707 78 35 71702 53 14 andreas.ryden andreas.ryden@bukowskis.com cecilia.berggren cecilia.berggren amanda.wahrgren @bukowskis.com lena.ryden lena.ryden amanda.wahrgren @bukowskis.com @bukowskis.com @bukowskis.com @bukowskis.com @bukowskis.com @bukowskis.com @bukowskis.com @bukowskis.com

Omslag: Gösta Omslag: Adrian-Nilsson, Gösta Adrian-Nilsson, Katarinahissen Katarinahissen III III


Modern Art + Design Visning 16 – 20 november, Berzelii Park 1, Stockholm Auktion 21 november, Arsenalsgatan 2, Stockholm

Tisdag 21 november Från kl 14.00 Glas Keramik

Nummer 1 – 36 37 – 79

Silver och smycken

80 – 104

Möbler och konsthantverk

105 – 173

Mattor

174 – 218

Från kl 18.00

Nummer

Konst

219 – 378

Grafik

379 – 410


221. Eric Grate, Dansande fetisch Signerad Eric Grate, numrerad III. Utförd 1953. Gjutarmärkt Herman Bergman. Patinerad brons. Höjd 90 cm. (d) Utropspris: 125 000 – 150 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

219. Björn Trägårdh, ”Hus i helsike”. Signerad Björn Trägårdh och daterad –27. Olja och tusch på pannå, 36 x 64,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

220. Alexander Roos, ”Kastellholmen”. Signerad A. Roos. Pannå 29 x 47,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

221. Eric Grate, ”Dansande fetisch”. Signerad Eric Grate, numrerad III. Utförd 1953. Gjutarmärkt Herman Bergman. Patinerad brons. Höjd 90 cm. Proveniens: Skulpturen har tidigare stått på Restaurant Stadskällaren i Östersund och Sara Hotel Strand i Sundsvall. Litteratur: Pontus Grate och Ragnar von Holten, ”Eric Grate”, SAKs Allmänna publikation LXXXVII, avbildad som teckning och omnämnd sid 52, omnämnd sid 106 avbildad helsida sid. 107 (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 13 116 – 15 739


Bukowskis November 2017

222. Olle Olsson–Hagalund, Utan titel. Signerad Olle Olsson Hagalund. Pannå 33 x 28,5 cm. Av konstnären bemålad ram. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

223. Axel Olson, ”Berlin I”. Signerad Ax. Ohlson och daterad 1922. Akvarell, tusch och collage på papper, 25,5 x 20 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Halmstadgruppen 60 år”, 1989, kat nr 202. Amos Anderson konstmuseum, ”Föreningen Nutidskonsts 50–årsjubileumsutställning”, 6 oktober – 26 november 1989 (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 573 – 2 098

224. Erik Olson, ”Brun handske”. Signerad EO och daterad –30 samt signerad Erik Olson och daterad 1930. Duk uppklistrad på pannå 18 x 29,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 10 493 – 13 116

Modern Art + Design No 604


Samling Sven Ljungberg ”Visst, Sven Ljungbergs samling visar en stark föreställande tradition i svensk konst, där han ju själv var en mästare. Men den visar lika mycket hur det föreställande bara är ett sätt att slita bort föreställningar och finna nya berättelser. En vilja att också i de minsta formaten och de närmsta motiven finna någonting starkt, ursprungligt. Det stora finns ju faktiskt i det lilla. I alla dessa bilder på väggarna, i rummet, i trappan, där ser jag tron på den enskilde, eller som Margareta Renberg skrev, ”Andliga sånger, utan en förutfattad frälsare”. Thomas Millroth, ”Sven Ljungberg – En konstnär och hans samling”, utställningskatalog Ljungbergmuseet, 2011, sid 15. Sven Ljungberg, 1913–2010, var en generation yngre än konst– närerna i Smedsuddskretsen, med namn som Axel Nilsson, Eric Hallström, Hilding Linnqvist, Gideon Börje med flera. Till skillnad från Matisse–eleverna hämtade de inte inspiration från de internationella strömningarna i Paris utan påverkades av mer närliggande namn som Pehr Hörberg, Carl Johan Love Almqvist, Carl Michael Bellman och Ernst Josephsons teckningar. Konstnärerna som umgicks och målade i Sjövillan i Smedsudden var starka individualister som gick sina egna vägar. Gemensamt för dem är att de ofta valde det mindre formatet för sitt berättande måleri, finstämda valörbilder där ingen detalj är förbisedd. Att dessa konstnärer betydde mycket för Sven Ljungberg är tydligt i både hans konst och i hans samling.

Sven Ljungberg valde också att, precis som Bror Hjorth, låta den stora världen komma fram genom att måla den lilla världen i hans vardag, vilket kom att bli den småländska staden Ljungby där han bodde och verkade i stort sett hela sitt liv. Utförligt har han skildrat livet och människorna i sin hemstad. Sven Ljungberg stod alltid upp för frågor han ansåg viktiga och väjde inte för att ta konflikt med politiker eller makthavare. Under sina år som rektor för Kungliga konsthögskolan stred han mot planerna på att alla högskolor skulle in under samma myndighet. Han lyckades och än i dag har skolan sin egen styrelse. Sedan 1990 driver Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse Ljungberg–museet i Ljungby, där den permanenta samlingen visas parallellt med special– utställningar med betydande svenska och nordiska konstnärer. Museet är idag formellt också Kronobergs läns Bildkonstmuseum med ett regionalt uppdrag. Samling Sven Ljungberg innefattar kat.nr: 225–236, 391, 393, 398 och 405 En del av samlingen säljs online 15–22 november under tema–auktionen E213, Samling Sven Ljungberg

Ovan: 225. Eric Hallström, Motiv från Venedig Signerad E–Hallström. Pannå 47 x 69 cm. (d) Utropspris: 80 000 – 100 000 SEK Till vänster: 231. Otte Sköld, Mlle Mimie, Morgat Signerad Otte S. Pannå 46 x 37,5 cm, (detalj). (d) Utropspris: 50 000 – 60 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

225. Eric Hallström, Motiv från Venedig. Signerad E–Hallström. Pannå 47 x 69 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg. Utställningar: Färg och Form, nr 446. Riksförbundet för bildande konst, utställning nr 52. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

226. Gideon Börje, Vid brunnen. Signerad G Börje. Duk 60,5 x 87 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Enligt etikett a tergo Galleri Färg och Form, Stockholm, nr 544. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

227. Sven X:et Erixson, ”Vinter 1927”. Signerad Sven Erixson och daterad –27. Duk 46 x 55 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Moderna Museet, Stockholm, ”Sven Erixson–utställningen”, november 1969 – januari 1970, kat nr 56. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197


Bukowskis November 2017

228. Hilding Linnqvist, ”Stjärnflickan”. Signerad HL. Utförd 1920. Pannå 22 x 18 cm. Proveniens: Advokat Gunnar Lewerth, Göteborg. Privat samling. Konstnär Sven Ljungberg. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, ”Färg och Form – Naiv tradition”, maj 1963. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Hilding Linnqvist”, 1957, kat. nr 50. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

229. Axel Nilsson, ”Kvinna i röd klänning”. Signerad Axel Nilsson, utförd 1931. Duk 74 x 54 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Enligt etikett a tergo ”Nordisk Konstutställning”, Göteborg. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 Litteratur: Axel Elvin, ”Axel Nilsson”, Sveriges allmänna konstförening, 1970, avbildad i svartvitt sid. 105 Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

230. Sven X:et Erixson, ”Kvinna med gul rosett”. Signerad Sven Erixson. Pannå 47 x 40,5 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

231. Otte Sköld, ”Mlle Mimie, Morgat”. Signerad Otte S. Pannå 46 x 37,5 cm. Proveniens: AB Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, nr 210. Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Liljevalchs, Stockholm, ”Otte Sköld”, 7 november 1998 – 10 januari, 1999, kat nr 36. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 5 246 – 6 295

232. Otte Sköld, ”Arna”. Signerad Otte S. Pannå 41 x 33 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Otte Sköld”, 7 november 1998 – 10 januari 1999, katnr 100. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 1 049 – 1 259

233. Siri Derkert, ”Fågelkvinnor”. Utförd 1950–55. Duk uppfäst på pannå 32,5 x 41,5 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Konstakademien, Stockholm, ”Siri Derkert”, mars 1976, katnr 144. Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 259 – 1 573


Bukowskis November 2017

234. Ragnar Sandberg, ”Badande på brygga”. Signerad R.S. och daterad –66. Pannå 27 x 35 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 Litteratur: Nils Ryndell, ”Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Åke Göransson, Inge Schiöler”, 1984. Jmfr bild s. 96 Ragnar Sandberg, ”På bryggan”, 1966. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147

235. Elis Eriksson, ”Prassling”. Signerad med initialer och daterad 12.4.73. Duk 24 x 25 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 259 – 1 573

236. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Spel”. Signerad CFR. A tergo signerad CFR och daterad 1962. Lack och tempera på duk 27 x 22 cm. Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 839 – 1 049

Modern Art + Design No 604


Åke Göransson, Landskap med svart himmel 1924 blev Åke Göransson deltidselev på Valands målarskola, hans närvaro var tidvis mycket sporadisk, eftersom hans knappa ekonomiska situation tvingade honom att arbeta halvtid som frisörbiträde och han var även något av en enstöring. Men på skolan sällade han sig till de unga konstnärer som slöt upp runt läraren Tor Bjurström. Efter en kort period av glädje och tillhörighet med andra konstnärer började tendenserna till mental ohälsa att visa sig. Från 1932 tog sig Göransson knappt ut och belägrade sig i sin mors etta i Landala och det är också där som de allra märkligaste och intensivaste konstverken tillkommer. 1937 togs han in på Lillhagen, Göteborgs nya mentalsjukhus, där han blev kvar. Stubelius skriver så här om auktionens målning “Landskap med svart himmel: “Vem vill t.ex. kalla något av de tre mycket sena landskapen utanför gatornas rad sjuka. ‘Landskap med svart himmel’ gör skäl för namnet. Över den gröna terrängen med dess gula

och röda huskomplex, som verkar belyst av en flammande eld, välver sig en rent sotsvart himmel, och vattnet som speglar byggnaderna är blåsvart. En tungt ödesmättad atmosfär vilar över tavlan, till vilken konstnären möjligen kan ha hämtat motiv från Vallgraven i Göteborg, och det gula huset skulle i så fall vara Stora teatern – hur visionära Göranssons målningar än kan verka har de ju nästan alltid sitt enkla verklighetsunderlag”. Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com

237. Åke Göransson, Landskap med svart himmel Stämpelsignerad Åke G. Utförd 1933/37. Duk uppfäst på pannå 30 x 26,5 cm. Utropspris: 80 000 – 100 000 SEK


Gösta Sandels, På bron – Motiv från Kungälv “Det står ett ungt genis strålglans kring hans bild i den svenska konsthistorien” har skrivits om Gösta Sandels som gick bort alldeles för ung i tyfus endast 32 år gammal. Under sin korta verksamhetsperiod målar Sandels i en romantisk stil med en för tiden ovanlig känslighet inspirerad av bland andra Vincent Van Gogh, Edvard Munch och Eugène Delacroix. Våren och för– sommaren 1913 tillbringade Sandels i Provence tillsammans med några konstnärskollegor. Resan gick till Arles och senare Saint Chamas. Där utvecklades Sandels teknik och hans sätt att utforma kompositioner. Med en kolorit bestående av huvudfärgerna i form av vinrött, smaragdgrönt, havsblått, svart, ockragult och gråviolett varierade han sitt målande. Efter att ha spenderat sommaren 1913 i Fiskebäckskil flyttade Sandels till Göteborg och senare Kungälv. Staden blev ett återkommande motiv hos konstnären och det var i Kungälv han var som mest produktiv. Det aktuella katalognumret ”På bron” är målat i Kungälv och utgör den största och viktigaste

målningen från denna period. Motivet utgörs av tre kvinnor stående på bron över älven. De bär mörka kläder och i fonden utbreder sig landskapet. Den genomtänkta kompositionen är uppbyggd av ett rytmiskt linjespel med influenser hämtade från Munchs måleri. Den aktuella målningen köptes av den betydelsefulle konstsamlaren Conrad M. Pineus våren 1917. Sandels hade under sin vistelse i Göteborg och Kungälv haft Pineus som ett stort stöd, med regelbundna besök och middagar hos familjen. Pineus blev hans främste mecenat och köpte ett stort antal målningar av konstnären som placerades i ett speciellt rum i hemmet Villa Darjeeling i Göteborg.

241. Gösta Sandels, På bron – Motiv från Kungälv Signerad och daterad Sandels 1916. Duk 98 x 106 cm. Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

237. Åke Göransson, ”Landskap med svart himmel”. Stämpelsignerad Åke G. Utförd 1933/37. Duk uppfäst på pannå 30 x 26,5 cm. Proveniens: Doktor Gunnar Jönsson, Bromma. Privat samling, Sverige Utställningar: Konsthallen Göteborg, kat. nr. 156. Stenmans dotter, Stockholm, 1944. Stenmans, Stockholm, 1957, kat. nr. 44. Göteborgs konstmuseum, 11 maj – 21 augusti, 1977, kat nr. 67. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, 1977–78, kat.nr. 73 Litteratur: Arne Stubelius, ”Åke Göransson”, 1952, omnämnd sid. 90. Björn Axlund, ”Färgformen – Åke Göranssons liv och konst”, 2002, upptagen i Catalogue Raisonné, kat. nr. 207, sid. 199. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

238. Inge Schiöler, ”Betande djur”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1959. Duk 60 x 72 cm. Utställningar: Fahlnaes Konsthandel, Göteborg, ”Inge Schiöler”, mars – april, 2014. (d)

Utropspris: SEK 160 000 – 180 000 / EUR 16 789 – 18 887

239. Tor Bjurström, ”Utsikt mot hamnen”. Signerad Bjurström med stämpel. Duk 49 x 61 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197


Bukowskis November 2017

240. Ragnar Sandberg, ”Konversation, Celimontana”. Signerad R.S. Pannå 19 x 22 cm. Utställningar: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, 1963, kat nr 23. Litteratur: Ulf Linde, ”Ragnar Sandberg”, 1979, avbildad sid. 130. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

241. Gösta Sandels, ”På bron – Motiv från Kungälv”. Signerad och daterad Sandels 1916. Duk 98 x 106 cm. Proveniens: Conrad M. Pineus samling, Göteborg (inköpt direkt av konstnären). Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, Konstnärsförbundets utställning, 1916, katalog 2, nr 491. Den frie Udstilling, Köpenhamn, Moderne svensk Kunst, 1916, kat. nr. 327. Göteborgs Museum, Minnesutställning, 1920, kat.nr. 86. Kunstnerforbundet, Kristiania, Minnesutställning, 1920, kat. nr. 65. Läs mer på bukowskis.com Litteratur: Johnny Roosval, ”Mikrokosmos och muralmåleri (Saisonen I)”, 1916, sid. 83, avbildad sid. 82. Jens Thiis resonerande katalog, ”Gösta Sandels – en minnesbok”, 1920, nr 69 i, sid. 60, avbildad i svartvitt i planschdelen. Erik Blomberg, ”Strömningar i svenskt 1900–tals måleri”, 1924, sid. 420, avbildad sid. 421. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

242. Inge Schiöler, ”Sommarkväll”. Signerad Inge Schiöler. Pastell 39 x 31 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 672 – 4 197

Modern Art + Design No 604


243. Gösta Adrian–Nilsson, Kavallerist. Signerad GAN. Även signerad a tergo Gösta Adrian–Nilsson och daterad Paris 1924. Papp–pannå 35 x 26,5 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK

Gösta Adrian-Nilsson, Kavallerist Gösta Adrian-Nilsson (1884-1965), den skånske pionjären för futurism och kubism i modern svensk konst, var besatt av uniformerade män, främst flottister och husarer/kavallerister. Han beundrade ”husarer och flottister inte bara för geometrin i deras uniformer”, som Nils Lindgren skrev med ett fint understatement i förordet till GAN-utställningen i Lunds konsthall 1977. De homoerotiska mötena med uniformerade män inspirerade i hög grad GANs skapande fantasi – det har han själv vittnat om i sina dagböcker. Målningen Kavallerist, som GAN utförde i Paris 1924, är en reminiscens av hans möte med en husar i Malmö, då han var hemma i Lund under sommaren 1923. Men redan 1918 hade GAN i Stockholm utfört två så storartade kavalleristmålningar som Blå husarer och Kavallerister. Hans båda rörelsefyllda målningar av vaktparaden i Stockholm från 1917-1918 hör, med sina rytmiskt marscherande blå livgardister, till samma kategori av målningar med uniformerade blå soldater. Under fem år, 1920-1925 bodde GAN i Paris med avbrott för två längre vistelser i Lund och Halmstad somrarna 1922 och 1923. En lördagskväll i augusti 1923 tog han tåget till Malmö och besökte Kungsparkens restaurang, där han lyssnade på ”husarmusiken”. ”Jag berusade mig”, skriver GAN i sin dagbok, ”lamporna strålade, musiken dånade, unga män i engelska kläder gingo förbi” (dagboken 24.8.1923). Det erotiska mötet med en husar i parken efteråt kom att inspirera GAN till en hel rad av husarmålningar: ”Jag lever!”, skriver han entusiastiskt och fortsätter: ”Här förenas rött och grönt mot svart, grått, vitt – och citrongula snören och citrongula knappar lyser. Här är åter det som är. Det blodfullaste jag målat på långa tider – därför att blod föder blod, kraft expanserar kraft” (dagboken 29.8.1923).

blå utan ljusblå, och de för husaruniformen karaktäristiska snörmakerierna är inte längre gula utan vita, liksom plymen i uniformsmössan, handskarna och sporrarna. Han omges av träd, där stammen och grenarna framträder som skelett i det gröna och vidare av hus som signalerar stadsmotiv. Eftersom 5-våningshuset till vänster har en svensk flagga på taket kan stadsmotivet tydas som syftande på Malmö snarare än på Paris, även om det rör sig om starkt abstraherade former. Mellan två av fönsterraderna har GAN roat sig med att peta in två fönster i form av bokstäverna H och U med U:et delvis skymt, alltså HU = Husar. En markant detalj i husarens rekvisita är den vita sabeln, som med sin placering mellan hans lår konnoterar det manliga organet. En annan märklig och mera gåtfull detalj är den svarta ”bindeln” ovanför hans ögon. Jag avläser denna ”parisiska” husar/kavallerist som en nostalgisk återblick på mötet med husaren i Malmö ett drygt halvår tidigare. Möjligen kan målningen tolkas som ett symboliskt porträtt av GAN själv i husaruniform, drömmande sig tillbaka till den förra sommarens erotiska utlevelser. Den svarta ”bindeln” över ögonen tyder på att husaren är försjunken i drömmar eller snarare i ett inre skådande. Men varför kallade GAN målningen ”Kavallerist” och inte ”Husar”? Förklaringen är helt enkelt att ordet ”kavallerist” var synonymt med ordet ”husar”. När GAN ställde ut målningen i Göteborgs konsthall 1928, ändrade han titeln till Husaren, och fyra år senare i Stockholm till Blå husar, då tavlan för övrigt köptes av en privatperson. Allt sedan dess har denna märkliga GAN-målning varit osynlig för allmänheten – fram tills nu 85 år senare. Jan Torsten Ahlstrand, Konsthistoriker och GAN-expert Lund 13.9.2017.

Inspirerad av detta nattliga möte (och kanske fler möten) målade GAN ett antal husarmålningar, två av dem med en röd husar och flera med en blå husar, de senare med titeln K 7 eller K 7 Husar. Det är målningar i den strama syntetiskt kubistiska stil, som GAN övergick till i Paris efter sin fragmenterade kalejdoskopiska stil under 1910-talet. Förkortningen K 7 står för Kronprinsens husarregemente i Malmö, men K:et kan också tolkas som kod för t.ex. ”Kungsparken”, ”Kavallerist” eller ”Kubism”. Kavallerist från Paris 1924 har en något annorlunda karaktär än raden av tidigare husarmålningar. Här möter en husar i form av en stående gestalt, målad i syntetiskt-kubistisk stil som en mera sammanhållen figur. Färgen på uniformen är inte längre mörkt

GANs lägenhet i Paris 14 juli 1924, skulptören och vännen Arvid Källströms dotter i knät på GAN, målningen Kavallerist på högra väggen


Gösta Adrian–Nilsson, Katarinahissen III I augusti 1914 återvände GAN till hemstaden Lund efter sin halvtannat år långa vistelse i Tyskland. Den stora internationella utställningen Erster Deutscher Herbstsalon hösten 1913 på Der Sturm i Berlin, där Herwarth och Nell Walden mönstrade den nya kontinentala modernismen med expressionism, futurism och kubism, blev en kick för livet för GAN. Tillbaka i Lund 1914-1916 skapade han sin personliga syntes av intrycken från Berlin, en futuristisk kubism mättad med expressionistiska färger. I oktober 1915 ställde han ut sitt nya modernistiska måleri i Lund universitets konstmuseum. Bland de utställda målningarna fanns både Katarinahissen I och Katarinahissen II. Katarinahissen III målade GAN sedan han i september 1916 hade flyttat upp till Stockholm i samband med sin debututställning i huvudstaden, i Gummesons konsthall. Katarinahissen med sitt svarta järnskelett blev en omtyckt modernitetssymbol bland moderna svenska konstnärer. I sin dagbok antecknade GAN: ”Det blev icke cowboys – utan Katarinahissen no. 3 med rovdjurssmärta och axelbreda flottister. Teckningen i svart och blått och rött är fästad på duken – och som alltid är jag ängslig och orolig. Att icke lyckas.” (Dagboken 17.10.1916.) Först i mitten av januari 1917 – efter att ha tillbringat julen i Lund – fullbordade GAN sin i oktober påbörjade målning. ”Det är Katarinahissen III. Det svarta vinkelmönstret – en stor gulröd sol, gult och rött i ansiktena, blå kroppar i vit snö, cinnoberbågar och is.


GAN i sin bostad på Grev Magnigatan 12 i Stockholm. Katarinahissen III hänger längst upp till vänster på den högra väggen.

Våglinjer av grönt kallt, fläckar av indiskt gult. En trappas violetta avsatser. Hur kommer allt till - ! Det vet jag icke själv. Det ena föds ur det andra, det andra ur det tredje o.s.v.” (Dagboken 15.1.1917.) Den 16 januari arbetade han hela dagen vidare på sin målning, och två dagar senare granskade han den med kritisk blick i sin dagbok och avslutade: ”Huvudet i kanten är bäst – mittfiguren är nästan kokett!!” (Dagboken 18.1.1917.)

vid Katarinahissen III). ”Jag har kallat min utställning sjömanskompositioner”, skriver GAN i sitt långa katalogförord och fortsätter: ”Mina tavlors motiv – icke motiv i impressionistisk eller expressionistisk eller överhuvud –istisk mening – är sjömannen, hans liv, hans värld. Jag har sökt realisera sjömannens väsen: de brokigt böljande äventyren, den raka, grå disciplinen, den mörka blå viljan och den eldfärgade passionen.”

Katarinahissen III är en stark öppning till den rad av sjömansmålningar som skulle följa under 1917. Ovanför Katarinahissens svarta skelett och även mitt i tavlan har GAN målat den romerska siffran III för att signalera att detta är hans tredje version av den välkända hissen vid Slussen. Solskivans orangefärgade skiva kontrasteras mot de kallt gröna våglinjerna, de cinnoberröda bågarna mot matrosernas mörkt koboltblå uniformer. Eld och vatten, passion och järnhård konstruktion, motsatsernas dialektik och förening. Längst ned i målningen ett kraftfullt matrosansikte med en cigarrett i munnen, liksom på väg att försvinna ut ur bilden. På uniformsmössan läser man namnet Wasa, dvs. pansarbåten Wasa. Troligen tänkte GAN på flottisten Jack Hårdstedt, som han hade en flerårig relation med, när han målade det tuffa rödbruna sjömansansiktet.

GANs idealistiska konstsyn kommer väl fram i följande citat: ”I all stor konst har den geometriska konstruktionen, om än naturalistiskt förklädd, varit en bärande kraft till formgivning – varit organisatören, som givit tavlan dess enhet av sluten komposition inom ramens gränser. I den geometriska linjens förenkling och klarhet ligger formeln, med vilken den nya konsten skall bilda sig en stil, jämbördig, ja, överlägsen vad konsten hittills frambragt som stil. /…/ I mina målningar är den geometriska konstruktionen påtaglig. Den har emellertid icke uppstått genom studiet av Euclides problemsamling, den har uppstått ur sig själv, under utvecklingen av formernas förenkling och korrespondens.”

I januari 1918 ställde GAN på nytt ut i Gummesons konsthall, hans mest homogena separatutställning någonsin, vilken han gav namnet Sjömanskompositioner. Bland de 17 oljemålningarna fanns även Katarinahissen III (i katalogen med titeln Matroser

Hundra år senare vågar jag konstatera att GANs sjömansmålningar med sitt kamouflerade homosexuella symbolspråk i en högst personlig modernistisk stil är unika i den europeiska modernismens historia. Jan Torsten Ahlstrand, Konsthistoriker och GAN-expert Lund 6.9.2017.


245. Gösta Adrian–Nilsson, Katarinahissen III. Signerad G.A–N. Utförd 1917. Duk 100 x 96 cm. (d) Utropspris: 5 000 000 – 6 000 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

243. Gösta Adrian–Nilsson, ”Kavallerist”. Signerad GAN. Även signerad a tergo Gösta Adrian–Nilsson och daterad Paris 1924. Papp–pannå 35 x 26,5 cm. Utställningar: Göteborgs konsthall, 1928, kat nr 7 med titeln ”Husaren”. Galleri Modern, Stockholm, 1932, kat nr 35 med titeln ”Blå husar”. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

244. Erik Olson, ”Komposition med badande”. Signerad Erik. O. och daterad –26. Duk lagd på pannå 35 x 42,5 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären av professor Marcus Diamant. Därefter i arv inom familjen. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 26 232 – 31 479

245. Gösta Adrian–Nilsson, ”Katarinahissen III”. Signerad G.A–N. Utförd 1917. Duk 100 x 96 cm. Utställningar: Gummesons konsthall, Stockholm, 1918, katnr 6 (då under titeln ”Matroser vid Katarinahissen III). Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”GAN – retrospektivt”, 1958, katnr 54. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”GAN 1884–1965”, 1984. Malmö konsthall, ”GAN”, 1984, kat. nr. 54. Litteratur: Jan Torsten Ahlstrand, ”GAN Gösta Adrian Nilsson”, 1985, avbildad helsida i färg, sid 95. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 5 000 000 – 6 000 000 / EUR 524 658 – 629 590


Bukowskis November 2017

246. Otto G Carlsund, ”Ockra”. Signerad OgC och daterad –47. Vaxkrita på papper 26,7 x 21,7 cm. Proveniens: Gåva från konstnären, därefter i arv till nuvarande ägare. En personlig dedikation av konstnären är skriven på kartongen på vilken verket är uppfäst. Utställningar: Konstnärshuset, Stockholm, ”Otto G Carlsund – skisser och studier till muralmålningar”, 27 september – 16 oktober 1947, kat nr. 7 (utställningsnumret skrivet i blyerts i nedre vänster kant av bladet). (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

247. Gösta Adrian–Nilsson, ”Samoa”. Signerad GAN. Collage och akvarell på papper 27 x 14 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

248. Erik Olson, ”Romantiskt efterspel”. Signerad Erik Olson och daterad 1937–38. Duk–pannå 38,5 x 46 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären av professor Marcus Diamant. Därefter i arv inom familjen. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

Modern Art + Design No 604


Erik Olson, Komposition med badande Från mars 1925 till början av 1927 befinner sig Erik Olson åter i Halmstad. Den 7 juli 1926 skriver han till sin vän Erik Walle: ”... Nästa vecka börjar min fjortondagars långa sommarfrihet. Jag ämnar då uppsöka Kongens By för att ”titta” ett slag på de gamla gubbarna i Glyptoteket. Antagligen blir det i sällskap med Egon och Acke… Här är dejligt i solen och sjön ligger som en blomma. Jag blöter mitt ”legerme” (danska kropp) och låter solen bränna mig i stjärten. Det är gott att ha havet utanför dörren när det är hett i luften…” Ur: Viveka Bosson, “Erik Olson. En sökares vandring, del I”, 2001

244. Erik Olson, Komposition med badande Signerad Erik. O. och daterad –26. Olja på duk lagd på pannå 35 x 42,5 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK


Philip Von Schantz, Svarta vinbär Stillebenmåleriet har djupa rötter i en historisk tradition. Modernisterna har använt sig av stillebenet, trots sin iver att befinna sig långt före den etablerade smakens regelsystem, som ett av sina centrala motiv under hela 1900-talet. En trolig förklaring torde vara att stillebenet återger orörliga ting som kan undersökas under en längre tid. Modernisterna sökte finna ”själva bilden” och undvek det berättande och ikonografiska, många valde också att inte avbilda tingen exakt utan fokuserade på att använda dem i sitt måleri för att ge dem en realistisk betydelse. Philip von Schantz gick emot denna förhärskande moderna tanke och kom att återblicka mot den äldre traditionen, där en skarp realism var det viktiga. Hans måleri gränsar emellanåt till ren illusionism, i konstvärlden benämnt som trompe-l’oeil. Med saklig framtoning och kristallklar realism skapar von Schantz från 1970-talet ett häpnadsväckande och fascinerande måleri som med sina rötter i historien attraherar publiken. Det började med motiv av gamla gistna fönster med spetsgardiner där man kan känna sommarvindens ljumma bris, träplankor med ådring och

björkstammar som upplevs som avfotograferade och stora trälårar med frukt och grönsaker. Otroligt skickligt målat, väl jämförbart med många av de gamla mästarnas ”Nature morte” från 1600-talet, den spanske Luis Melendéz, den flamländske Osias Beert för att nämna några. I mitten på 1970-talet kom så det stora genombrottet med bärmotiven, skopor, hinkar och ämbar till bredden överfyllda av olika bär; krusbär, smultron, blåbär, röda och svarta vinbär. Minutiöst målar han bär för bär, med tålamod och övertygelse om att sanningen är just det exakta avbildandet. I slutet av 1970-talet presenterade von Schantz en rad målningar och fem portföljer med litografier med bärmotiv. Framgången blev enorm, publiken gick man ur huse för att förvärva en litografi med bärstilleben. Med obegripligt tålamod har han gett varje bär en egen ”identitet”, de har blivit egna ”bärindivider”. Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com

264. Philip Von Schantz, Svarta vinbär Signerad PvS och daterad –81. Duk 45,5 x 61,5 cm. (d) Utropspris: 75 000 – 100 000 SEK


252. Bernard Buffet, Bouquet de fleurs Signerad Bernard Buffet och daterad –64. Duk 100 x 65 cm. (d) Utropspris: 1 200 000 – 1 500 000 SEK

Bernard Buffet, Bouquet de fleurs ”La peinture, on n’en parle pas, on ne l’analyse pas, on la sent” Fritt översatt: ”Målningen, den pratar man inte om, analyserar den inte, man “känner av den” – orden är Bernard Buffets egna och beskriver hur man kan närma sig hans måleri. Oavsett om han målar landskap, stilleben eller porträtt finns en direkt uppfordrande ton som tvingar betraktaren att konfronteras med verkligheten. Motivet ”Nature Morte”/”Blomsterstilleben” är gammaldags och snudd på trivialt. Blomsterstilleben har målats i mängd sedan 1600-talet och framåt ofta med tungt symboliskt innehåll. Bernard Buffets blomsterstilleben kan tyckas vara fjärran från de holländska 1600-talsmästarnas praktuppsättningar men där finns en klar koppling – människans existentiella tillvaro och de ”immobila objekt” som befolkar densamma. Där det äldre måleriet excellerar i trompe l’oeuil och raffinerat detaljstudium bjuder Bernard Buffet på expressionism och ”aggression”. De svarta ruggade linjerna som är så karakteristiska för konstnären bildar en fartfylld, snudd på explosiv komposition. Det svarta, linjära ”krockar” med blombladens färger som uppkäftigt tar sin plats utanför den skarpa svarta linjen. Dynamiken som uppstår är slående! Det tidiga 1900-talets konkretister och suprematister

revolutionerade sättet att arbeta med dukens yta, men hos Bernard Buffet blir duken aldrig enbart en spelplan för linjen. Hans målningar saknar förvisso oftast för - och bakgrund och det är spelet mellan linjerna och färgen som får betraktaren att ana ett rum. Den tomma ytan förstärker det emblematiska draget. Det säregna med Bernard Buffets målningar är att han lyfter fram de enskilda objekten och låter dem ta en dominerande plats, förstärkt av deras framträdande i total isolation. Detta skapar en dubbelhet i bilden – där finns både igenkännande drag och främmande delar. Tveklöst känner man alltid igen en målning av Bernard Buffets – i likhet med Andy Warhols ikoniska bilder – och båda konstnärerna kan räknas till efterkrigstidens stora pionjärer. Han invaldes i L’Academie des Beaux Arts 1974 och emottog under sin levnad flera betydande utmärkelser, bl a Chevalier de la legion d’Honneur. Det lär finnas ett fåtal originalverk av Bernard Buffet i Sverige, Moderna Museet har ett verk i sin ägo och det är ytterst ovanligt att oljemålningar av ”Bouquet de fleurs” karaktär når den skandinaviska auktionsmarknaden. Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

249. Asger Jorn, ”Fuglen fra Lap–land”. Signerad Jorn och daterad –46 samt a tergo Jorn och daterad 1946. Papp–pannå 45,5 x 37,5 cm. Proveniens: Gåva direkt från konstnären till professor Erik Lundberg. Därefter i arv till nuvarande ägare Litteratur: Guy Atkins, ”Jorn in Scandinavia”, sid 239 och 368, upptagen som oljemålning nr 471. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

250. André Lanskoy, ”Sentier aigu”. Signerad Lanskoy. A tergo daterad –61. Duk 100 x 73 cm. Proveniens: Michel Couturier & Cie, Paris, kat. nr. 33. Galerie Cavalero, Cannes, kat. nr. 786. Galerie Europe, Paris (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 31 479 – 36 726

251. Marcel Gromaire, ”Lavandière”. Signerad Gromaire och daterad 1931 (även a tergo). Duk 56 x 46 cm. Proveniens: Köpt i samband med utställning i Göteborg på 1930–talet (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 275 000 / EUR 26 232 – 28 856


Bukowskis November 2017

252. Bernard Buffet, ”Bouquet de fleurs”. Signerad Bernard Buffet och daterad –64. Duk 100 x 65 cm. Proveniens: Galerie David et Garnier, Paris. Bo och Margareta Lindhs samling, Stockholm (inköpt från ovanstående enligt etikett a tergo). Privat samling. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 1 200 000 – 1 500 000 / EUR 125 918 – 157 397

253. Francisco Borès, ”Le Panier d'oranges”. Signerad Borès och daterad 1941. Duk 116 x 89 cm. Proveniens: Galerie Simon, Paris., foto nr 17 644, inventarienummer 01700–19–III–1941 Litteratur: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ”Francisco Borès: catálogo razonado – Catalogue raisonné de l’oeuvre peint. Vol. 1, Pintura 1917–1944”, Madrid 2003, avbildad sid. 419. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 26 232 – 31 479

254. Karel Appel, Utan titel. Signerad appel, utförd omkring 1975. Akryl på papper lagd på duk 69 x 84 cm. Proveniens: Bukowskis, Moderna Vårauktionen 441, 13–14 maj 1986, kat nr 4. Äktheten på detta verk är bekräftad av Jan Nieuwenhuizen Segaar. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 10 493 – 15 739

Modern Art + Design No 604


249. Asger Jorn, Fuglen fra Lap–land Signerad Jorn och daterad –46. Papp–pannå 45,5 x 37,5 cm (detalj). (d) Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK

290. Ivan Ivarson, Promenad vid havet Duk 66 x 80 cm. Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK

238. Inge Schiöler, Betande djur Signerad Inge Schiöler och daterad 1959. Duk 60 x 72 cm. (d) Utropspris: 160 000 – 180 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

255. Olle Olsson–Hagalund, ”Självporträtt i växthuset”. Signerad Olle Olsson Hagalund och daterad –40. Duk 66 x 56 cm. Litteratur: Eric Wennerholm, ”Olle Olsson och hans Hagalund”, 1977, jämför med bild sid 33. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 26 232 – 31 479

256. Eric Hallström, ”Torget i Pistoja”. Signerad E. Hallström. Utförd 1922. Pannå 46 x 67 cm. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm. Svensk–Franska Konstauktioner, mars 1966, katalognr 69. Filmproducent Olle Nordemar, Stockholm. Utställningar: Jubileumsutställningen, Göteborg 1922. Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm 1930 – konstnärens första separatutställning. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 41 972 – 52 465

257. Mårten Andersson, ”Lindansaren”. Signerad Mårten A. Duk 92 x 73 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären i början av 1960–talet. Därefter i arv till nuvarande ägare. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 13 116 – 15 739


Bukowskis November 2017

258. Sven X:et Erixson, Stilleben i bojan. Signerad Sven Erixson. Papp–pannå 55 x 47 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

259. Otte Sköld, ”Nature morte med fiskar”. Signerad Otte S. Utförd 1919–1921. Duk 56 x 70 cm. Proveniens: Bankdirektör Adolf Lundgren. Filmproducent Olle Nordemar, Stockholm. Utställningar: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm 1921. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

260. Axel Nilsson, ”Blomsterstilleben”. Signerad Axel Nilsson och daterad –34. Duk 82 x 60. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

Modern Art + Design No 604


Olle Baertling, Denyki Intensiva färgfält som inneslutits i svarta diagonalkonturer skapar en dynamik som få andra konstnärer lyckats få fram. De svarta linjerna som är svagt bågformade, sk sabellinjer, påförde Baertling allra sist. Under 1960–talet fördes vinkelspetsarna utanför bildytan och därmed skapade han sin ”öppna form”, där funderingarna runt genomkorsade riktningar i rymden fick sin egen kompositionsform. Linjer och stora färgfält i svart karaktäriserade hans tavlor, kon– trasterat mot ”baertlingvitt”, en alldels egen bruten vit nyans, och

flera andra klara färger. Baertling föredrog artificiella färgnyanser som inte gav naturassociationer och menade att svart var en magisk färg, både lätt, glad och vacker. Gunnar Berefelt beskriver färgernas verkan mot varandra så här; ”Som den antagligen mest påtagliga och aktiva effekten i Bærtlings konst bör framhållas gränskontrasten, när två färger får en tillräckligt lång och distinkt avgränsning tycks de växelvis tränga in ett stycke över grannfärgens domän. Just vid gränslinjen oscillerar, flämtar, de båda färgfälten”. Genom kontakten


med Auguste Herbin i Paris, vars konstruktiva ideal blir avgörande för Baertlings utveckling, presenterades han för den framsynta galleristen Denise René som tog med honom i sitt stall av konstruk– tivister. Från geometriska grundelement bygger Baertling upp en ny bildvärld av måttförhållanden, proportioner och syntetiska, programmerade färgklanger. Allt metodiskt genomfört, den geometriska instinkten tar vid och “den öppna formen”, som fortsätter utanför bildens yta, tar vid.

261. Olle Baertling, Denyki. Signerad Baertling och daterad 1961 a tergo. Duk 97 x 195 cm. (d) Utropspris: 2 500 000 – 3 000 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

261. Olle Baertling, ”Denyki”. Signerad Baertling och daterad 1961 a tergo. Duk 97 x 195 cm. Utställningar: Galerie Hybler, Köpenhamn, 1963. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 2 500 000 – 3 000 000 / EUR 262 329 – 314 795

262. Lars–Gunnar Nordström, ”T–banan Stockholm”. Signerad L–G Nordström och daterad –61 a tergo. Pannå 27,5 x 100 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Galerie Bel’Art, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

263. Carl Fredrik Reuterswärd, ”PMCGTT – Michelangelo+Leonardo on red BG”. Signerad Reuterswärd och daterad 1982 a tergo. Duk 116 x 89 cm. Proveniens: Galerie Bel’Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Koplin Gallery, Los Angeles, ”Caviart: The ultimate selection from the Pratt–Muller empire”, mars–april 1983. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 10 493 – 13 116


Bukowskis November 2017

264. Philip von Schantz, ”Svarta vinbär”. Signerad PvS och daterad –81. Duk 45,5 x 61,5 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 75 000 – 100 000 / EUR 7 869 – 10 493

265. Peter Tillberg, ”Ventilationsgallret”. Signerad P.T i blyerts a tergo. Utförd omkring 1968. Duk uppklistrad på pannå 35 x 35 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

266. Philip von Schantz ”Radis Noir”. Signerad PvS och daterad 80. Duk 40 x 62 cm. Utställningar: Galerie Aronowitsch, Stockholm, februari–mars 1982. Litteratur: Nils–Göran Hökby, ”Philip von Schantz – Inte bara bär”, 1993, avbildad i färg sid. 78. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

Modern Art + Design No 604


Inge Schiöler, Fiskebryggan, Ramsö Under 1950-talets slut kunde Inge Schiöler tack vare sina försäljningsframgångar bygga ett hus på Sydkoster. Denna stuga kom att bli Schiölers fasta punkt under de permissioner han hade från sjukhuset där han vårdades för schizofreni. 1962 är Inge Schiölers hälsa så pass bra att han under hösten blir utskriven. Med stugan som utgångspunkt gjorde Schiöler målarutfärder i den bohusländska skärgården med sin snipa och enligt vännerna var han “kung i sin båt”. Schiöler levde tämligen isolerad på Koster men tog ofta emot besök. Efter utskrivningen kom han att bo permanent på Sydkoster vilket medförde att han nu kunde arbeta i lugn och ro utan att behöva tänka på återresa. Han kunde nu uppleva det hänförande landskapet under årets alla årstider. Målningarnas

färgstyrka stiger påfallande och färgintensiteten ökar i hans målningar från 1960-talet och framåt. Många av hans allra finaste och mest koloristiska kompositioner tillkom under denna period. Målningar där människor eller människors verk - hus, båtar etc - finns med i Inge Schiölers landskap är sällsynta. På ett fåtal målningar förekommer de dova röda sjöbodarna mot det ultramarina havet. Jämför liknande motiv “Åskväder” 1955, “Lotsbryggan- Nordkoster” 1954 i Nils Ryndels bok, sid 113. 269. Inge Schiöler, Fiskebryggan, Ramsö Signerad Inge Schiöler. Utförd på 1940-talet. Duk 72,5 x 81,5 cm. (d) Utropspris: 400 000 – 500 000 SEK


Carl Kylberg, Aftonens ljus och mörker Aftonens ljus och mörker”, den kraftfulla avbildning som visar kustlandskapet mellan Danmark och Skåne, blev i mitten av 1930-talet ett signum och motiv som Carl Kylberg återkom till. Man kan idag följa Carl Kylbergs utveckling av ”Aftonens ljus och mörker”, eller ”Aftonglöd” som Kylberg först valde att kalla bildkompositionen. Från små skisser och studier, utförda i blyerts eller olja på duk, fram till konstnärens två finalnummer: två magnifika oljemålningar, med samma titel och i ett för konstnären stort format. De båda huvudmålningarna utfördes i samma storlek, 86 x 100 cm. Den ena förvärvades av Gösta Stenman, känd gallerist i Helsingfors och Stockholm under första halvan av 1900-talet. Auktionens målning, som är den mest utmålade av de två, förvärvades av en samlare i Danmark. Detta verk har inte visats på museum tidigare. Målningen är med stor sannolikhet utförd i Carl Kylbergs kombinerade sommarhus och ateljé, “Kylbergshus”, i Aalsgaarde. Den danske samlaren förvärvade den nu aktuella målningen, direkt av konstnären, vid ett besök i ateljén. Samme samlare

hyrde även Carl Kylbergs sommarhus i Aalsgaarde 1936-41, under de år som Carl Kylberg avstod att resa till Danmark bl.a på grund av pågående världskrig. “Under trettiotalet deltog Kylberg i en rad framgångsrika utställningar som utlöste en intensiv arbetslust. Det bidrog till att hans produktion under det decenniet kanske anses som den tyngsta. Hans kapacitet var mycket stor och framgången vid Göteborgsutställningen 1936 blev för honom personligen den mest värdefulla. Där ställdes målningen ut som “Aftonglöd” ett namn som vid hans stora retrospektiva utställning 1937 på Konstakademien ändrades till “Aftonens ljus och mörker”. De havsbilder som då visades hade utförts under somrarna 1935 och 1936 i Ystad, där han vistades medan hans hus i Danmark reparerades. Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com

272. Carl Kylberg, Aftonens ljus och mörker Duk 86 x 100 cm. Utförd omkring 1935–1936. Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth (ej den inre listen) (d) Utropspris: 225 000 – 250 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

267. Karl Isakson, ”Nature morte med grå krukor, apelsiner, citroner och röd bok”. Utförd ca 1917. A tergo intygad av Viggo Madsen och Aage Roos. Duk 54 x 68 cm. Proveniens: Mathilda Isakson. Konstnären Vera Nilsson. Därefter genom arv till nuvarande ägare. Litteratur: Gustaf Engwall, ”Karl Isakson”, SAKs publikation LII, upptagen som nr 188 i katalogförteckningen.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 10 493 – 13 116

268. Inge Schiöler, ”Öar”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1963. Duk 16 x 22 cm. Utställningar: Galleri God Konst, Göteborg, 1963. Litteratur: Hjortén 343. (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 80 000 / EUR 7 345 – 8 394

269. Inge Schiöler, ”Fiskebryggan, Ramsö”. Signerad Inge Schiöler. Utförd på 1940–talet. Duk 72,5 x 81,5 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 41 972 – 52 465


Bukowskis November 2017

270. Ragnar Sandberg, Badare på brygga. Signerad R.S. Duk 45,5 x 67 cm. Litteratur: Mårten Castenfors, red. ”Ragnar Sandberg”, utställningskatalog retrospektiv 2002–2003, Liljevalchs konsthall, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum, en annan målning med samma motiv betitlad ”Tre badare på brygga” utförd 1964 avbildad sid. 96. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 20 986 – 26 232

271. Inge Schiöler, ”Stranden vid havet, Koster”. Signerad Inge Schiöler. Duk 42,5 x 34. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 13 116 – 15 739

272. Carl Kylberg, ”Aftonens ljus och mörker”. Duk 86 x 100 cm. Utförd omkring 1935–1936. Ramen utförd av konstnärens hustru Ruth (ej den inre listen). Proveniens: Privat samling Danmark, förvärvad direkt från konstnären. Privat samling, Sverige. Litteratur: Konsthallen, Göteborg, ”Carl Kylberg”, 1936, jämför kat nr 454. Konstakademien, Stockholm, ”Utställning. Carl Kylberg” 1937, jämför kat nr 188. Konstgalleri Stenmans Dotter, Helsingfors 1939, jämför kat nr 5. Brita Knyphausen, ”Carl Kylberg”, ”Aftonens ljus och mörker”, omskriven sid 253, nr 188. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 225 000 – 250 000 / EUR 23 609 – 26 232

Modern Art + Design No 604


Isaac Grünewald, Gosse (Ivan) med flagga Under krigsåren blev Köpenhamn en viktig mötesplats för många nordiska konstnärer. För konstnärsparet Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén blev kontakterna med Danmark mycket intensiva mellan 1916–1918, för dem liksom för andra konstnärer blev den danska huvudstaden ett andningshål, ett Nordens Paris under den kulturella isolering som första världskriget innebar för många av de konstnärer som spenderat det tidiga 1910–talet i Frankrike. Somrarna 1917–18 tillbringade Isaac och Sigrid vid havet i Danmark. Där på de soliga badstränderna i Gilleleje på Själland och på Fanö vid Sönderjyllands västkust tillkom några betydande konstverk som idag är vida berömda. Norrköpings Konstmuseum äger den dramatiska målningen “Blixten, Fanö”, på Västerås Konstmuseum hänger “Den gröna badvagnen, Fanö”, båda utförda 1918 samt ”Gosse med segelbåt” från 1918 som Bukowskis haft äran att

sälja år 2011 är även den målad på Fanö. “Gosse med flagga” är inte bara en expressiv och frisk målning, den är också speciell eftersom det är så sällan som Iván är huvudmotiv i Isaacs måleri. För Sigrid var sonen det självklara huvudmotivet på 1910–talet, medan Isaac ofta valde att skildra familjens omgivning och upp– levelser. Isaac ställde ut “Gosse med flagga” på Liljevalchs Konsthall i Stockholm 1918 på den legendariska ”Expressionistutställningen”, då med katalognummer 82. “Expressionistutställningen” blev en fantastisk manifestation för modernismen och expressionismen, men också för Isaac Grünewald och Sigrid Hjertén. Isaac deltog med 290 konstverk, Sigrid med 170, medan Leander Engström fick nöja sig med att ställa ut 65 konstverk. Utställningen väckte stor uppmärksamhet och publiken var positiv. Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com

276. Isaac Grünewald, Gosse (Ivan) med flagga Utförd 1917. Duk 95 x 118 cm. (d) Utropspris: 3 500 000 – 4 000 000 SEK

Bild till vänster: Expressionistutställningen 1918 på Liljevalchs konsthall, Stockholm


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

273. Isaac Grünewald, ”Gosse (Ivan) med flagga”. Utförd 1917. Duk 95 x 118 cm. Proveniens: Konstnärens familj. Privat samling. Utställningar: Liljevalchs konsthall, ”Expressionistutställning”, maj 1918, kat nr 82. Norrköpings konstmuseum, ”Sigrid & Isaac, Modernismens pionjärer”, 3 mars – 20 maj 2002, kat nr 49. Arken, Museum for Moderne Kunst, Ishoj, Danmark, ”Sigrid & Isaac, Modernismens pionjärer”, 16 juni – 1 september 2002. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Den stora färgskrällen”, 2008, katnr 260. Litteratur: Avbildad i färg i utställningskatalogen för utställningen ”Sigrid & Isaac, Modernismens pionjärer”, Norrköpings konstmuseum, 2002, s. 62. Avbildad i Nya Länstidningen, Lidköping 7 maj 2002. Avbildad i Observer Danmark A/S 13 juni 2002. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 3 500 000 – 4 000 000 / EUR 367 261 – 419 727

274. Einar Jolin, ”Nature morte”. Signerad Jolin och daterad 1938. Olja på duk 27 x 41 cm. Proveniens: Fritzes Kungliga Hovbokhandel, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

275. Isaac Grünewald, ”Motiv från Saltsjöbaden”. Signerad Grünewald. Pannå 65 x 54 cm. Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246


Bukowskis November 2017

276. Gösta Nystroem, ”Flicka i svart hatt”. Signerad Gösta Nyström. Duk 62,5 x 46,5 cm. Utställningar: Göteborgs konstmuseum, ”Gösta Nyström som bildkonstnär”, 21 februari – 17 maj, 1981, kat nr 12 Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 41 972 – 52 465

277. Gösta Nystroem, ”Stilleben”. Signerad GN. Gouache på papper 49 x 59,5 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

278. Isaac Grünewald, ”Stilleben med blommor”. Utförd 1930. Duk 70 x 53 cm. Proveniens: Konstnärens familj. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Det sjungande trädet” 1989, kat nr 157.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

Modern Art + Design No 604


277. Gösta Nystroem, Stilleben Signerad GN. Gouache på papper 49 x 59,5 cm. (d) Utropspris: 20 000 – 25 000 SEK

Gösta Nystroem, Flicka i svart hatt Kompositör, musiker och konstnär – likt en renässansman rörde sig Gösta Nystroem mellan olika områden. Han växte upp i ett intellektuellt hem och bildades redan som barn i bildkonst och musik av sin far. Efter ett par år vid Kungliga Musikkonservatoriet i Stockholm 1913–14 ägnade sig Nystroem åt både musik– och konststudier och eget måleri i Köpenhamn under åren 1916–20 och sedan i Paris 1920–1932. Han var som bildkonstnär autodidakt, men tog starkt intryck av samtida konstnärer och tonsättare som Matisse och Debussy. Under sina år i Paris umgicks Nystroem flitigt med och influerades av GAN, Isaac Grünewald, Nils Dardel, Erik Grate och Sigrid Hjertén. Efter utställningar i Köpenhamn, Odense och Stockholm övergick Nystroem under 1920–talet till att framför allt skapa genom musik. Både musikaliskt och konstnärligt

uttryckte sig Nystroem genom modernismens två mest banbrytande inriktningar: kubismen och expressionismen. Eftersom Gösta Nystroem valde att framför allt ägna sig åt musiken är det inom detta område han är mest känd. Han konstnärliga produktion är därför begränsad men har alltid skattats högt och varit mycket efterfrågad. Det är ytterst sällsynt att verk av Gösta Nystroem kommer ut på marknaden och det är många som önskar en målning av denne viktige konstnär till sin samling.

276. Gösta Nystroem, Flicka i svart hatt (detalj). Signerad Gösta Nyström. Duk 62,5 x 46,5 cm. (d) Utropspris: 400 000 – 500 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

279. Maurice Utrillo, ”La Belle Gabrielle”. Signerad Maurice Utrillo V. Utförd omkring 1916. Papp–pannå 60 x 48 cm. Proveniens: Tidigare i direktör Dani Liebenfelds samling, Norrköping. Alex Maguy (Galerie de L'Élysée), Paris. Samling Lindh, Stockholm (inköpt från ovantstående 1968). Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Från Cézanne till Picasso”, september 1954, kat nr 349. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, vol. II, band 2, avbildad samt upptagen sid 73 under samling 31; Kapten Dani Liebenfeld, Standard Hotel, Norrköping. Berthold Wirulf, red, ”Lexikon för konst”, 1960, avbildad helsida i färg sid 1637. Intyg utfärdat av Axel Maguy, signerat och daterad 15-10-68, medföljer. Intyg utfärdat av Hélene Bruneau, signerat och utfärdat 2017, medföljer. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 600 000 / EUR 41 972 – 62 959

280. Marc Chagall, Plansch 13 ur ”Autour des Mille et une nuits” /Scheherazades natt. Signerad Marc Chagall. Utförd 1948–50. Gouache och täckvitt på kantförstärkt Japanpapper. 31 x 24 cm. Intyg utfärdat 2017 från Comité Marc Chagall medföljer detta nummer. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

281. Francois Gall, ”Pont de la Concorde”. Signerad F.Gall. Duk 46 x 61 cm. Proveniens: Privat samling, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147


Bukowskis November 2017

282. Christian Berg, ”Torpedfigur IV”. Signerad undertill C.B. Ex. 4. Polerad brons, höjd 33,9 cm. Proveniens: Första pris i Skånes Konstförenings utlottning 1967 eller 1968. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian min upplevelse av skulptören Christian Berg: en illustrerad berättelse om far, hans liv och arbete”, 1991, upptagen som nummer 19, jämför bild s. 186. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

283. Francoise Ribeyrolles–Marcus, ”3 ytor och 6 ytor”. Signerad F. Ribeyrolles–Marcus och daterad 1998. Bardigliomarmor, första delen 39 x 40 x 25 cm, andra delen 30 x 49 x 23 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

284. Francoise Ribeyrolles–Marcus, ”3+4”. Signerad F. Ribeyrolles–Marcus och daterad 1994? Svart granit, 45 x 18 x 9 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

Modern Art + Design No 604


309. Carl Fredrik Reuterswärd, Drömcigarr Signerad Carl Fredrik Reuterswärd och daterad 1959–61. Duk 86 x 135 cm. (d) Utropspris: 80 000 – 100 000 SEK Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com

Maurice Utrillo, La Belle Gabrielle Autodidakten Maurice Utrillo målade tidigt i karriären i en impressionistisk anda men utvecklade senare en starkt personlig stil med pastos färg och en intensiv, ljus färgskala. Utrillos mor var konstnärsmodellen och konstnären Suzanne Valadon. Det har spekulerats i vem som skulle vara hans far, Auguste Renoir, Pierre Puvis de Chavannes eller moderns vän Miguel Utrillo som gav honom sitt namn. Från år 1909 målade Utrillo motiv hämtade från olika platser i Paris som han ofta kopierade från vykort under sina många sanatorievistelser på grund av en tidigt utvecklad alkoholism. Hans poetiska tolkning av Montmartres gator och torg bidrog till att ge området dess romantiska status. Sin brokiga

bakgrund till trots blev Utrillo en mycket framgångsrik konstnär och rönte stor berömmelse när han ställde ut på Salon d’Automne och Salon des Indépendants i Paris samt mottog Hederslegionen 1928. Intyg utfärdat av Hélene Bruneau, signerat och utfärdat 2017, medföljer. Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com 279. Maurice Utrillo, La Belle Gabrielle Signerad Maurice Utrillo V. Utförd omkring 1916. Papp–pannå 60 x 48 cm (detalj). (d) Utropspris: 400 000 – 600 000 SEK


Ragnar Sandberg, Flanör på Avenyn Efter en resa till Frankrike i slutet av 1930–talet återvände Ragnar Sandberg till Göteborg fylld av beundran för Pierre Bonnards poetiska måleri och sensuella färger. Sandberg började skildra staden och dess invånare, han flanerade runt och förälskade sig i vardagen, vred och vände på den och fann en alldeles egen tolkning av Göteborg. Staden var för honom ett mysterium och inget fick lämnas åt slumpen. Han anlitade sin fantasi och skildrade det sjudande livet i ett poetiskt ljus, precis som han lärt av Bonnard. Den uppsluppna koloriten dämpas av jordfärger och sotiga skuggor, färgen är utspädd som akvarell och på den laserade duken tecknade han med en nästan torr pensel. I Sandbergs tidiga måleri på 1930–talet var människor relativt sällsynta besökare. Men i

324. Ivan Ivarson, Röda blommor i blå vas (detalj). Signerad Ivarson. Duk 94,5 x 84 cm. Utropspris: 350 000 – 375 000 SEK

Göteborgsmotiven från det tidiga 40–talet, där katalognumret ingår, är de som en del i bilden, de dyker upp ur vimlet och försvinner igen, anonyma. Bertil Sundborg har beskrivit stadsmåleriet från denna tid: ”…man får ett intryck av att han nu medvetet gick in för att begåva den motvilliga staden med ett ansikte. Det är typiskt för honom att han tar upp vad andra föraktat, det är som om det lockade honom att finna värde just i det”. (Ulf Linde ”Ragnar Sandberg”, 1979, sid. 52) 285. Ragnar Sandberg, Flanör på Avenyn Signerad R.S. Duk 67 x 94 cm. (d) Utropspris: 400 000 – 500 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

285. Ragnar Sandberg, Flanör på Avenyn. Signerad R.S. Duk 67 x 94 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 41 972 – 52 465

286. Inge Schiöler, ”Kostersundet”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1960. Duk 33,5 x 41,5 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 120 000 / EUR 10 493 – 12 591

287. Inge Schiöler, ”Hassel och sälg”. Signerad Inge Schiöler. Utförd 1945. Pannå 60 x 50 cm. Utställningar: Göteborgs konstmuseum, 1972, kat nr 285. Litteratur: Hjortén 99 (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394


Bukowskis November 2017

288. Olle Skagerfors, ”Självporträtt”. Signerad OS och daterad –58. Duk 96 x 66,5 cm. Proveniens: Fru Greta Brunius. Utställningar: Göteborgs konstmuseum, ”Olle Skagerfors 1920–1997, retrospektiv”, 6 november 1999 – 30 januari 2000. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

289. Inge Schiöler, ”Tallbacke”. Signerad och daterad 1958. Duk 34 x 24 cm. Litteratur: Hjortén nr 698. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

290. Ivan Ivarson, ”Landskap, Frankrike”/”Promenad vid havet”. Duk 66 x 80 cm. Proveniens: Galleri God Konst, Gunnar Hjortén, Göteborg. Intygad av Märta Taube–Ivarson a tergo. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 26 232 – 31 479

Modern Art + Design No 604


291. Gösta Adrian–Nilsson, Vagnväxling II Signerad med monogram och daterad 11 Nov/19. Olja på pappannå 86,5 x 63 cm. (d) Utropspris: 2 500 000 – 3 000 000 SEK

Gösta Adrian-Nilsson, Vagnväxling II I juli-augusti 1919 vistades GAN hos maskiningenjören Egon Östlund och hans familj i Halmstad. Detta var GANs tredje sommarsejour i Halmstad, och det var då som han av sin vän Östlund blev presenterad för tre unga halmstadsmålare i 18-20-årsåldern, bröderna Axel och Erik Olson och deras kusin Waldemar Lorentzon – ett möte som skulle komma att få stor betydelse i den moderna svenska konstens historia. Egon Östlund skriver i sin krönika i boken om Halmstadgruppen 1947: ”På eftersommaren 1919 gästade GAN mig, och då blevo de tre ’målargrabbarna’, som han kallade dem, föreställda för honom /…/ GAN var under dessa veckor vid ett strålande humör och talade om konst, litteratur och människor på sitt mest spirituella sätt. Med sin klara logik och sitt levande framställningssätt fångade han ’målargrabbarna’ fullständigt. GAN målade under dessa veckor en hel del kompositioner, vilka utgjorde utmärkta demonstrationsobjekt vid hans konstundervisning. Ty undervisning var det. Han målade bl.a. en flygtavla efter att ha upplevt en spännande flyguppvisning av Sparmann.” (Bild på målningen Sparrmans flygning finns i onlinekatalogen) Edmund Sparmann var en österrikisk mästerflygare, som efter Första världskriget hade flyttat till Sverige, där han turnerade med flyguppvisningar. Söndagen den 20 juli 1919 gästade han Halmstad med en av pressen mycket uppmärksammad show. En av de cirka 10000 åskådarna var GAN, som inspirerades till sin berömda målning Sparmanns flygning, den veterligen första flygplanstavlan i svensk konst.

med tre järnvägstjänstemän i marinblå uniformer, som viftar med röda och svarta flaggor för att styra in lokomotivet och vagnarna på rätt spår. GAN blev uppenbarligen fascinerad av de runda semaforernas geometriska former, som han har målade i olika färger, gult, svart, grönt och rött. Själva loket spelar en mindre roll i helheten och är här – till skillnad från hans tidigare svarta lok – grönt med två rundade former, där den främre spyr ut svart rök. Hela kompositionen är byggd på diagonala linjer och sicksackformer, allra mest märkbart i den dominerande vita och grå sicksackformen som sträcker sig diagonalt över nästan hela tavlan. Jag tolkar den märkliga formen som en fri abstraktion av röken från loket, en abstraktion som nästan lever sitt eget liv. Linjerna och formerna drar åt olika håll men hålls ändå i balans av de flaggviftande blå järnvägstjänstemännen, som är strategiskt utplacerade på tre olika ställen i målningen. Nedtill är denna signerad med GANs nya ankarsignatur med en cinnoberröd pil som korsar ett svart ankare med GANs initialer i vitt (signaturen är delvis dold av ramen). Vagnväxling II ingick i vandringsutställningen ”Abstrakt och surrealistiskt ur Egon Östlunds samling”, som arrangerades av Riksförbundet för bildande konst med premiärvisning i Borås konsthall i september 1949. I katalogen skriver utställningskommissarien Hans Eklund om Vagnväxling II: ”Kompositionens sick-sacklinjer stöder bildberättelsen. Den diagonalt, i vinklar löpande ångröken ter sig som ett energiskt tecknat diagram över pistongdynamiken.” Jan Torsten Ahlstrand, Konsthistoriker och GAN-expert Lund 11.9.2017.

Men enligt vad GAN antecknade i sin dagbok, hade han ingen tillräckligt stor duk till hands för flygplansmålningen, så Vagnväxling (I) kom före: ”Så finner jag alla färdig format för små. Jag målar vagnväxling – en sotig tavla, som sotar ner min gula aeroplandröm” (dagboken 23.7.1919). Vagnväxling (I), som ingick i hans kollektion på Höstsalongen i Liljevalchs konsthall 1919, är en dynamisk, diagonalt uppbyggd målning av det rökbolmande skådespelet med ett lok som växlar vagnar. GAN hade redan tidigare, i Lund 1914-1916, gjort sig känd för sina futuristiska målningar av svarta lokomotiv och snälltåg. Att hans vän Egon Östlund var maskiningenjör vid Halmstad-Nässjö Järnvägar bidrog förstås till att förstärka detta intresse. Under hösten 1919 bodde GAN tillfälligt i Göteborg, och det var i november som han där målade sin andra version av motivet efter att ha bevittnat en vagnväxling på bangården i västkustmetropolen. Vagnväxling II är en ovanligt dynamisk och smått dramatisk målning

GAN och Egon Östlund på segeltur i Halmstad, augusti 1918.


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

291. Gösta Adrian–Nilsson, ”Vagnväxling II”. Signerad med monogram och daterad 11 Nov/19. Olja på pappannå 86,5 x 63 cm. Proveniens: Maskiningenjör Egon Östlund. Därefter genom arv till svärdottern Britt Östlund–Levinsohn. Hos nuvarande ägare sedan 1966. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, Utställning nr 71, ”Abstrakt och surrealistiskt ur Egon Östlunds samling”, katnr 17. Liljevalchs konsthall, ”GAN retrospektivt”, 1958, katnr 76. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 2 500 000 – 3 000 000 / EUR 262 329 – 314 795

292. Esaias Thorén, ”Improvisation”. Signerad E.Thorén och daterad 1938. Duk 45 x 55 cm. Proveniens: Enligt uppgift i den danske surrealisten Wilhelm Freddies ägo. Därefter i professor Marcus Diamants samling. Därefter i arv inom familjen. Utställningar: Norrköpings konstmuseum, ”Halmstadgruppens 30–tal, 27 september – 16 november 1986. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Halmstadgruppen 60 år”, 1989 Litteratur: Viveka Bosson, ”Halmstadgruppen. Ett kraftfält i svensk 1900–talskonst”, 2009, avbildad som nr. 6. Pontus Hultén m.fl., ”Halmstadgruppen 50 år”, Stiftelsen Halmstadgruppen, 1978/79, avbildad i svartvitt, sidan 193. Folke Holmér, Erik Lindegren, Egon Östlund, ”Halmstadgruppen”, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1947, avbildad i svartvitt som nr 97. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 5 246 – 6 295

293. Erik Olson, ”Mallorca I”. Signerad och daterad Erik Olson Mallorca 1929. Pannå 63 x 116 cm. Originalram. Proveniens: Greve Lennart Bernadotte, Stockholm. Filmproducent Olle Nordemar, Stockholm, gåva från ovanstående. Litteratur: Folke Holmér, Erik Lindegren, Egon Östlund: ”Halmstadgruppen”, Stockholm 1947, avbildad illustration 58. Viveca Bosson, Folke Holmér, Erik Lindegren & Egon Östlund: ”Halmstadgruppen”, Stockholm 1970 (omarbetad upplaga av 1947 års version), nr 86. Viveka Bosson: ”Erik Olson – En sökares vandring”, del II, 2001, avbildad sid 24. Prins Eugens Waldemarsudde: ”Erik Olson – En sökares drömmar och visioner”, utställningskatalog Stockholm 2011–2012, avbildad sid 63. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 700 000 – 800 000 / EUR 73 452 – 83 945


Bukowskis November 2017

294. Waldemar Lorentzon, ”Motiv från S:t Germain”. Signerad Lorentz. Pannå 27 x 35 cm. (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 80 000 / EUR 7 345 – 8 394

295. Erik Olson, ”Under gröna blad”. Signerad Erik Artur Olson och daterad 1932. Även signerad a tergo Erik Artur Olson samt märkt 28. Rue Troyon. Sèvres. S. et O. Duk 50,5 x 57,5 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären av professor Marcus Diamant. Därefter i arv inom familjen. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

296. Waldemar Lorentzon, ”Krogscen”. Signerad Lorentz. A tergo inskriberad Wald. Lorentzon. Troligtvis utförd under 1920–talet. Duk 41,5 x 41,5 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären av professor Marcus Diamant. Därefter i arv inom familjen. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 672 – 4 197

Modern Art + Design No 604


Erik Olson, Mallorca I Den aktuella målningen blev till efter Olsons giftemål med konstnären Solvig Sten–Nilsson 1929. Parets bröllopsresa gick genom Spanien och fortsatte till Valldemosa på Mallorca. Resan får stor betydelse för Olson som upplever en nytändning och ett friare förhållningssätt till det egna uttrycket. Han fortsätter att måla motiv från Mallorca. I slutet av juli skriver Erik till Egon: “Jag

vet knappast om jag nu längre gör skäl för namnet kubist. Det är egentligen alltsedan min tyfoidsjukdom jag helt kastat om min form och blivit friare i rytmen. Det är frukterna av spekulationerna mellan lakanen... kompletterade av arbetet under vistelsen på Mallorca. Den rullande form jag nu laborerar med har i mina allra senaste arbeten drivit mig till en motsvarande behandling av


färgytan. Jag har t.ex. snart avslutat en stor tavla – en oval– komposition av samma ämne som Mallorca I. Här har jag sökt ge färgen en levande struktur och ondulerat ytan för att undgå affischverkan som det lätt blir genom ytmåleri…” Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com

293. Erik Olson, Mallorca I Signerad och daterad Erik Olson Mallorca 1929. Pannå 63 x 116 cm. Originalram. (d) Utropspris: 700 000 – 800 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

297. Lennart Jirlow, ”Caféinteriör”. Signerad L Jirlow. Duk 73 x 92 cm. Proveniens: Galleri Ferm, Göteborg. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 20 986 – 23 609

298. Madeleine Pyk, ”Vännerna”. Signerad M. Pyk. Duk 140 x 180 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

299. Olle Olsson–Hagalund, ”Dam med katt”. Signerad Olle Olsson Hagalund. Duk 55 x 46 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 15 739 – 18 363


Bukowskis November 2017

300. Albin Amelin, ”Blomsterstilleben”. Signerad Amelin och daterad –74. Duk 92 x 73 cm. Intygad av Karin Amelin a tergo. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 70 000 / EUR 6 295 – 7 345

301. Pär Siegård, ”Stilleben med krus och kaffekanna”. Signerad Pär Siegård och daterad 1916. Duk 42 x 31 cm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

302. Lennart Jirlow, ”Promenaden”. Signerad L. Jirlow och daterad 1986 a tergo. Duk 46,5 x 55 cm. Proveniens: Inköpt i Paris på 1980–talet. Därefter i arv inom familjen. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 10 493 – 13 116

Modern Art + Design No 604


Alex Katz, Edmund Ibland är det fascinerande hur mycket man kan läsa av en fantastisk bild. Knapphändig information öppnar upp associassionsflöden som får oss att fylla i, fantisera och dra slutsatser. En ung man med en frisyr som tydligt placerar honom i en samtida miljö någon gång under sjuttiotalet. Ändå finns det något evigt över detta porträtt. Det evigt unga; att inte möta omvärldens blick, utan uppehålla sig i sin inre narcissistiska drömvärld, inhöljd i oskuld och hormoner. Och samtidigt, denne yngling utstrålar samma självkänsla och medvetenhet om sitt värde som en furste avmålad av renässansmästaren Tizian. Storstad, behagsjuka, närvaro och samtidigt frånvaro, oskuld och auktoritet.

1962 började Alex Katz måla det som kom att bli utgångspunkten för hela hans framtida konstnärskap: iögonfallande, påträngande och monumentala porträtt-, figur-, blomster- och landskapsmålningar. Vid denna tid associerade man storskaliga dukar med det abstrakta måleriet, inte det figurativa. Porträtten, individuella eller i grupp, utfördes ofta mot monokrom bakgrund. Det som kännetecknar dessa porträtt är ofta avsaknad av handling. ”Edmund” har all den coolhet som associeras med popkonsten med Andy Warhol i spetsen. Enkelhet, platthet, slagkraft, det sofistikerade och exklusiva. Samtidigt rymmer den en alldeles speciell förlåtande värme. Här finns intimitet och av popkonstens cynism finns inte en skymt.

Alex Katz är en av USA:s mest inflytelserika konstnärer och slog igenom på New Yorks konstscen under femtiotalet och den abstrakta expressionismen, strax före popkonstens genombrott. Han föddes 1927 i Brooklyn i New York och gick på Cooper Union School of Art i New York åren 1946 till 1949. Därefter utbildade han sig på Skowhegan School of Painting and Sculpture i Maine där en av hans lärare uppmanade honom att lära sig måla ute i det fria, “en plein-air”, vilket blev av stor betydelse för hans framtida konstnärskap.

Alex Katz har haft ett enormt inflytande på senare generationers betydande konstnärer, av vilka flera av dem, Francesco Clemente, Enzo Cucchi, Liam Gillick, Peter Halley, David Salle och Richard Prince har skrivit texter om hans verk. Alex Katz har ett flertal offentliga uppdrag bakom sig och hundratals separatutställningar, av vilka kan nämnas Whitney Museum of Art i New York, National Gallery och Tate, St Ives.

I tjugoårsåldern såg han ett porträtt av Velázquez och slogs av hur avskalad bilden var - endast en grön bakgrund och en flicka. Han inspirerades av mästarens tillsynes enkla komposition och av utvecklade själv en mer avskalad stil och uttryck.

Läs mer i katalogen online på www.bukowskis.com

303. Alex Katz, Edmund Signerad a tergo Alex Katz och daterad 8-72. Duk 82 x 122 cm. Utropspris: 1 200 000 – 1 500 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

303. Alex Katz, ”Edmund”. Signerad a tergo Alex Katz och daterad 8–72. Duk 82 x 122 cm. Proveniens: Marlborough–Gerson Gallery Inc, New York. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 1 200 000 – 1 500 000 / EUR 125 918 – 157 397

304. Walasse Ting, ”Waiting for your love letter”. Signerad Ting och daterad –79. Duk 76 x 103 cm. Proveniens: Inköpt Bülowska Galleriet, Malmö, ca 1986. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 41 972 – 52 465

305. Valerio Adami, ”Après–midi d'un faune”. Signerad Adami a tergo. Duk 100 x 81 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 31 479 – 36 726


Bukowskis November 2017

306. Alan Davie, ”Study for a figure mask no 23”. Signerad och daterad Aug –77 a tergo. Duk 76,5 x 102 cm. Proveniens: Galleri Flesser, Helsingborg. Utställningar: Gimpel Fils Gallery, London, ”G & H”, 1978. Gimpel & Hanover Gallery, 3 juni – 22 juli 1978. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

307. Walasse Ting, ”Olympia”. Stämpelsignerad. Akryl på papper lagd på duk 95 x 180 cm. Proveniens: Privat samling, Sverige. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

308. Karel Appel, Utan titel. Signerad Appel, utförd tidigt 1990–tal. Akryl och oljekrita på handgjort papper lagd på duk 75 x 100 cm. Proveniens: Troligen inköpt på Galleri Ess i Borås under tidigt 1990–tal. Äktheten på detta verk är bekräftad av Jan Nieuwenhuizen Segaar. (d)

Utropspris: SEK 200 000 – 225 000 / EUR 20 986 – 23 609

Modern Art + Design No 604


Valerio Adami, Après-midi d’un faune Italienske Valerio Adami fick sin konstnärliga grundutbildning i Italien och flyttade sedan mellan Italien, Frankrike, England och USA. Utöver de många flyttarna reste Adami runt hela världen och var bland annat flera gånger i Indien. I Frankrike mötte han på 50-talet Roberto Matta och Wifredo Lam som kom att påverka honom stilmässigt och innehållsmässigt. Detta första mer expressionistiska uttryck kom så småningom att utvecklas till ett måleri som låg nära syntetismen med sina färgfält avdelade av svarta konturer. Hans motiv är dock, till skillnad från andra syntetisters, drastiskt beskurna nästan fragmentariska, och påminner mer om popkonst. Under 1970-talet började Adami behandla politiska ämnen i sin konst. I målningarna smälte politiken samman med europeisk historia, filosofi och mytologi. Adami har också ett starkt och levande förhållande till litteraturen. Titeln på auktionens verk, ”L’après-midi d’un faune”, syftar på en symbolistisk dikt av Stéphane, skriven på alexandrin i tre omgångar åren 1865-1976. Den skildrar en faun som vaknar ur en eftermiddagsslummer på en siciliansk strand och undan för undan erinrar sig och reflekterar över morgonens sinnligt erotiska upplevelser. Mallarmé anknöt i sin dikt till det forna Greklands myt om Pan och Syrinx, vilken gestaltats många gånger om i dikt- och målarkonst. Dikten har tjänat som utgångspunkt för andra betydande konstnärliga verk. Claude Debussy inspirerades till sitt symfoniska verk ”Prélude à l’après-midi d’un faune” (1894). Detta musikstycke ledsagade ett par decennier senare Waclaw Nizynskis nyskapande balett med samma namn (1912). Alla tre verken intar en central plats inom sina respektive konstarter och inom modernismens utveckling. 305. Valerio Adami, Après-midi d’un faune Signerad Adami a tergo. Duk 100 x 81 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

309. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Drömcigarr”. Signerad Carl Fredrik Reuterswärd och daterad 1959–61. Duk 86 x 135 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

310. Carl Fredrik Reuterswärd, ”Non–violence”. Signerad CFR och numrerad 72/75. Grönpatinerad brons monterad på bemålad metallsockel, längd 30 cm, höjd 19,5 cm, inklusive sockel längd 32 cm, höjd 23 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

311. Staffan Hallström, ”Plakat II”. Signerad SH. Duk 78 x 70 cm. Proveniens: Beijers Moderna höstauktion, 1991, kat nr 151. Utställningar: Helsingborgs museum, utställd och deponerad, Vikingsberg 1978–89. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 26 232 – 31 479


Bukowskis November 2017

312. Per Olof Ultvedt, ”Nära ögat”. Signerad P–O Ultvedt och daterad –57. Även signerad och daterad a tergo. Collage 97 x 77 cm. Proveniens: Konstnärens familj. Stockholms Auktionsverk, 3 november 2006, kat nr 1158. Galerie Bel Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Utställningar: Musée des Arts Décoratifs, Paris, ”Pentacle”, 18 januari – 31 mars 1968, kat nr 107, avbildad i katalogen. Malmö konsthall, ”P.O. Ultvedt – tvivel och övermod”, 27 augusti – 16 oktober 1988, avbildad helsida i katalogen sid 12. Galeri Bel Art, ”Kurt Schwitters och det svenska collaget”, Stockholm, 10 oktober – 4 november 2009. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

313. Philip von Schantz, Utan titel. Signerad PvS och daterad –77. Duk 100 x 82 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

314. Peter Dahl, ”Dockskåp”. Signerad Peter Dahl och daterad –67. Duk 104 x 116,5 cm. Proveniens: Bukowskis, Moderna auktionen, hösten 1996, kat nr 155. Bukowskis, Moderna auktionen, hösten 2006, kat nr 604. Utställningar: Riksutställningar, ”Om människor”, 1968–1969, projektnummer 94, kat. nr. 2. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

Modern Art + Design No 604


311. Staffan Hallström, Plakat II Signerad SH. Duk 78 x 70 cm. (d) Utropspris: 250 000 – 300 000 SEK


Peter Dahl, Dockskåp Peter Dahls genombrott ägde rum på Galerie Prisma samma år som auktionens målning utfördes, 1967. Det var Peter Dahls första separatutställning, som blev mycket omtalad och fick ett positivt mottagande i pressen. Under denna period arbetade Dahl på temat förtryckta och utsatta människor (även i skulpturform) med nakna människokroppar hopträngda bakom ett galler (se Moderna Museets målning “Galler”, 1968, inköpt av Pontus Hultén) eller som i auktionens målning placerade i ett dockskåp, skyddslösa till allmän beskådan. En liknande bildidé förekommer på omslaget till SKP:S tidskrift Folket i Bild/Kulturfront 1972. I Peter Dahls

målningar kretsar motiven kring människan och det mänskliga beteendet. Med en djup, psykologisk insikt målar han såväl kärleksfulla rosenskimrande bilder som mörkare målningar där våra mindre smickrande sidor visas.

314. Peter Dahl, Dockskåp Signerad Peter Dahl och daterad –67. Duk 104 x 116,5 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

315. Gösta Adrian–Nilsson, ”Midsommar”. Signerad GAN och daterad 1923 samt signerad Gösta Adrian Nilsson a tergo. Duk uppklistrad på pannå 31,5 x 41,5 cm. Litteratur: Mellby Konstgård, Halmstadgruppens Museum, ”GAN”, 2002, jfr ”Hafen II” från 1923, sid 54 samt ”Den gudomliga geometrien, serie illustrationer i kapitel II”, avbildade sid 52 f. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

316. Esaias Thorén, ”Det röda trädet”. Signerad E. Thorén. Duk 46 x 55 cm. Utställningar: Norrköping Konstmuseum, ”Halmstadgruppens 30–tal” 27 september – 16 november, 1986, kat nr 83. Liljevalchs Konsthall, ”Halmstadgruppen 60 år”, Stockholm, 1989, kat nr 378. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 2 098 – 3 147

317. Stellan Mörner, ”Solen var som en apelsin”. Signerad Mörner. Papp–pannå 54,5 x 46 cm. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147


Bukowskis November 2017

318. Carl Birger Höög, Kvinna i brunt. Olja på duk 87 x 65,5 cm. Läs mer på bukowskis.com Utropspris: SEK 16 000 – 18 000 / EUR 1 678 – 1 888

319. Gösta Adrian–Nilsson, ”Bläckfiskar”. Signerad GAN. Även signerad GAN a tergo tillsammans med titeln. Temperaakvarell 36 x 50 cm. Proveniens: Bukowskis Moderna Vårauktion 507, kat no 338. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 3 147 – 3 672

320. Hugo Gehlin, ”Michelino”. Monogramsignerad HG och daterad 1920. Även signerad Hugo Gehlin och daterad Capo di Sorrento juli 1920 a tergo. Olja på pannå 39,5 x 24 cm. Proveniens: Lektor Ulla Lysander, Kristianstad. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 3 147 – 3 672

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

321. Inge Schiöler, ”Röse, Koster”. Signerad och daterad 1965. Duk 67 x 73 cm. Litteratur: Hjortén 451. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 31 479 – 36 726

322. Folke Andréasson, ”Motiv från Träpiren, Göteborg”. Signerad fa. Pannå 72,5 x 91 cm. Proveniens: Privat samling, Göteborg. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

323. Inge Schiöler, ”Åkrar i mars”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1961. Duk 42 x 46 cm. Litteratur: Hjortén 280 (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 15 739 – 18 363


Bukowskis November 2017

324. Ivan Ivarson, ”Röda blommor i blå vas”. Signerad Ivarson. Duk 94,5 x 84 cm. Läs mer på bukowskis.com Utropspris: SEK 350 000 – 375 000 / EUR 36 726 – 39 349

325. Carl Kylberg, ”Solnedgång vid kusten”. Signerad Kylberg. Duk 120 x 140 cm. Proveniens: Gåva direkt från konstnären. Därefter i arv till nuvarande ägare (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

326. Ragnar Sandberg, ”Schartauangummor”. Signerad RS. Utförd 1936. Duk 33 x 40 cm. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm. Privatsamling. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

327. Siri Derkert, ”Sara”. Signerad med initialer. Troligtvis utförd i Simpnäs någon av somrarna 1925–27. Akvarell och gouache på papp–pannå. 29 x 22 cm. Proveniens: Bukowskis Moderna Vårauktion 1994, kat nr 36. Litteratur: Rolf Söderberg ”Siri Derkert”, jämför bild på sid 73 och se text sid. 74 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

328. Vera Nilsson, ”Badande”. Signerad VN. Utförd 1926. Duk 75 x 81 cm. Skiss till målningen ”Gamla slussen” a tergo. Utställningar: Svenska Konstutställningen i Belgien och Holland 1934. Eskilstuna Konstmuseum, ”Vera Nilsson”, 25 februari – 8 april 1990, kat nr 26. Lunds Konsthall, ”Vera Nilsson”, 21 april – 4 juni 1990, kat nr 26. Växjö konsthall, ”Anna Bjerger och Vera Nilsson – handling”, 25 februari – 25 mars 2012. Litteratur: Göran M. Silfverstolple ”Vera Nilsson”, 1986, sid 64–65, den andra versionen avbildad. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 13 116 – 15 739

329. Otte Sköld, ”Pärlhöns”. Signerad Otte S. Utförd 1924. Duk 61 x 50 cm. Proveniens: Svensk–Franska konstgalleriet, Stockholm. Oscar Rydbecks samling Utställningar: Enligt etikett a tergo Paris, 1925. Enligt etikett a tergo Münchner Secession. Parisutställningen, 1929, kat nr 2. Moderna museet, Stockholm, ”Otte Skölds minnesutställning”, 1959. Foereningen Nutida kunst, Köpenhamn. Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Otte Sköld”, 7 november 1988 – 10 januari 1999, kat nr 73. Litteratur: Ulf Hård af Segerstad, ”Otte Sköld”, 1945, avbildad i svartvitt s. 76 (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394


Bukowskis November 2017

330. Gideon Börje, ”Från Äppelviken”. Intygad av Anders Börje a tergo. Duk 53,5 x 65,5 cm. Utställningar: Borås Konstmuseum Kulturhuset, ”Ursvenskt”, 27 september – 18 oktober, 1992. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

331. Isaac Grünewald, ”Näten rensas”. Signerad Grünewald. Gouache och akvarell 46 x 62 cm. Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147

332. Isaac Grünewald, ”Omfamningen”. Signerad I Grünewald. Utförd 1923. Duk 201 x 150 cm. Proveniens: Konstnärens familj Utställningar: Göteborgsutställningen 1923 Litteratur: J. P. Hodin, ”Isaac Grünewald”, Ljus, Stockholm, 1949, omnämnd sid. 146. ”Göteborgsutställningen 1923 – Hågkomster och framtidsspår”, Warne förlag, 2006, avbildad sid. 164. Läs mer på bukowskis.com

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 20 986 – 26 232

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

333. František Kupka, ”Bleus mouvants avec plans noirs”. Signerad Kupka. Utförd 1922. Gouache på papper 19,5 x 24,5 cm. Proveniens: Galerie Karl Flinker, Paris. Utställningar: Kestner–Gesellschaft, Hannover, 1966, kat nr 43. Gimpel Fils Gallery LTD, London, oktober 1964, kat nr 16. Galerie Aronowitsch, Stockholm, november 1967. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 120 000 / EUR 10 493 – 12 591

334. Bram Bogart, ”Kleinzwartwitte”. Signerad Bogart –66 samt Bogart Sept 1966 samt nummer 7. Målad relief i blandteknik 34 x 38 cm. Proveniens: Galerie Bleue, Stockholm. Utställningar: Galerie Bleue, Stockholm, 1966. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

335. Robert Jacobsen, ”Komposition”. Signerad Rob. Jacobsen. Utförd 1989. Gouache och tusch på papper 76 x 56 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Galerie Bel’Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm Utställningar: Galerie Bel’Art, Stockholm, oktober–november, 1997, avbildad i katalogen. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623


Bukowskis November 2017

336. Mark Tobey, Utan titel. Signerad Tobey och daterad –53. Blandteknik på papper 12,5 x 19 cm. Proveniens: Willard Gallery, New York, inköpt 1966/67.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

337. Max Pechstein, ”Weiblicher Akt”. Signerad HM Pechstein och daterad 1921. Akvarell på papper 44,3 x 60,6 cm. Intyg från Alexander Pechstein, Max Pechstein Urheberrechtsgemeinschaft medföljer verket. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 13 116 – 15 739

338. Theo Tobiasse, ”Chaque homme se sent un peuple”. Signerad Theo Tobiasse. Blandteknik på duk 55 x 46 cm. Proveniens: Troligen inköpt på Galleri Ess i Borås under tidigt 1990–tal. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

339. Tuulikki Pietilä, ”Kubistisk komposition”. Signerad Tuulikki Pietilä och daterad 1950. Blandteknik på papper 23 x 16,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 259 – 1 573

340. Maurice Estève, ”Komposition i grönt”. Signerad Estève. Akvarell 50 x 63 cm. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 15 739 – 20 986

341. André Lhote, ”La Vieielle Usine (Mirmande)”. Signerad A. Lhote. Även signerad a tergo och daterad 1943. Akvarell 28 x 40,5 cm. Proveniens: Bukowskis, auktion 409, hösten 1978, kat. nr. 318. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197


Bukowskis November 2017

342. Leander Engström, Rinnande bäck med flicka. Signerad Leander Engström och daterad 1926. Duk 65,5 x 55 cm. Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 5 246 – 6 295

343. Vilhelmina Carlsson–Bredberg, ”Amacampagne Restaurant, Paris”. Monogramsignerad i blyerts a tergo. Konstnärspannå 18,5 x 25 cm. Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 259 – 1 573

344. Isaac Grünewald, ”Stilleben med amaryllis och tulpan”. Signerad Grünewald. Pannå 46 x 38 cm. Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 5 246 – 6 295

Modern Art + Design No 604


Walasse Ting, Olympia Efter flytten till Paris 1952 inspirerades Walasse Ting av CoBrAgruppen med konstnärer som Asger Jorn, Karel Appel och Pierre Alechinsky. Men flytten till New York 1957 innebar att Ting blev starkt influerad av den amerikanska popkonsten och den abstrakta expressionismen vilket kom att prägla hans konstnärskap för all framtid. Ting startade sin karriär främst som en abstrakt konstnär, men huvuddelen av hans arbete från mitten av 1970-talet har beskrivits som ”populär figuratism”. Stilen skiftar mellan tunna, kalligrafiska penseldrag, stänkmåleri och stora färgpartier med ett alldeles eget uttryck där ljusa fluorescerande färger framhäver motiv som kvinnor eller djur. Den aktuella målningen med den vilande modellen vid sin spegel för tankarna till det traditionella

motivet med en ”Reclining nude” som är ett populärt återkommande motiv i konsthistorien, i denna version med Tings sprakande färgsättning och egensinniga uttryck. Tings verk återfinns i samlingar runt om hela världen, Guggenheim Museum, New York; Museum of Modern Art, New York; Art Institute of Chicago; Tate Modern, London; Centre Pompidou, Paris and the Hong Kong Museum of Art för att nämna några. 307. Walasse Ting, Olympia Stämpelsignerad. Akryl på papper lagd på duk 95 x 180 cm. Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK

PG Thelander, Kalkon Med glimten i ögat lånar P G Thelander in motiv från den klassiska konsten och placerar in dem i sin egen bildvärld. Genom att lekfullt placera till synes irrelevanta objekt och föremål i en vardaglig omgivning överraskar han betraktaren. Utan förklaring låter han oss tolka strutsar, sköldpaddor, grodor och pingviner bland morötter, potatisar, blåa kuber och trälådor där bakgrunden är tejpad och fastspikad. P G Thelander finns representerad på alla större museer i Sverige och internationellt.

345. PG Thelander, Kalkon (detalj) Signerad PG Thelander och daterad 1992 på spännram a tergo. Duk 100 x 85 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

345. PG Thelander, ”Kalkon”. Signerad PG Thelander och daterad 1992 på spännram a tergo. Duk 100 x 85 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 31 479 – 41 972

346. Olle Olsson–Hagalund, ”Liten flicka på spark”. Signerad Olle Olsson Hagalund. Duk 64 x 43 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 18 363 – 20 986

347. Sven X:et Erixson, ”Utsikt över takåsarna”. Signerad Sven Erixson och daterad –56. Duk 38 x 55 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246


Bukowskis November 2017

348. Madeleine Pyk, ”Babianer”. Signerad M Pyk. Duk 42 x 96,5 cm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

349. Lennart Jirlow, ”Grönsakshandlare”. Signerad L Jirlow. Duk 33 x 41 cm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

350. Olle Olsson–Hagalund, ”Gatsopare, Nybroviken”. Signerad Olle Olsson Hagalund. Pastell och akvarell 30 x 42,5 cm. Proveniens: Konstkritiker Stig Johansson (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

Modern Art + Design No 604


256. Eric Hallström, Torget i Pistoja Signerad E. Hallström. Utförd 1922. Pannå 46 x 67 cm. Utropspris: 400 000 – 500 000 SEK

315. Gösta Adrian–Nilsson, Midsommar Signerad GAN och daterad 1923 samt signerad Gösta Adrian Nilsson a tergo. Duk uppklistrad på pannå 31,5 x 41,5 cm. (d) Utropspris: 300 000 – 400 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

351. Inge Schiöler, Landskap. Signerad Inge Schiöler och daterad 1963. Duk 24 x 35 cm. Utställningar: Fahlnaes Konsthandel, Göteborg, ”Göteborgskoloristerna”, september – oktober, 2016, kat nr 16 (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

352. Ragnar Sandberg ”De röda korna” (Motiv från Slussen, Orust) Signerad R.S. och daterad –36. Duk 42 x 48 cm. Proveniens: Inköpt 1940–41 direkt från konstnären av en privat samlare i Göteborg. I arv inom familjen. Därefter gåva till nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

353. Inge Schiöler, Sensommardag vid havet. Signerad Inge Schiöler. Duk 49 x 54 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394


Bukowskis November 2017

354. Carl Kylberg, ”Strålskimmer kring stallet”. Signerad CK. Utförd 1939. Duk 56 x 47 cm. Proveniens: Direktör Oscar Sterns samling, Stockholm. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 4, upptagen sid 170 under samling 228: ”Dr. Ing. Oscar Stern, Bergsgården, Kungl. Djurgården, Stockholm” (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 13 116 – 15 739

355. Ivan Ivarson, Blomsterstilleben. Signerad Ivan Ivarson. Duk 51,5 x 64,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 537, kat nr 125. Privat samling. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

356. Ragnar Sandberg, I båten. Signerad RS och daterad –34. Papp–pannå 23 x 30 cm. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

357. Yrjö Edelmann, Utan titel. Signerad Y Edelmann och daterad 2002. Duk 59 x 50 cm. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

358. Bengt Lindström, ”Näcken”. Signerad Lindström. Duk 117 x 89 cm. Intyg från Kommitté Bengt Lindström Sverige utfärdat av Curt Aspelin medföljer. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

359. Salvador Dalí, ”La Licorne”. Signerad Dalí. Numrerad 125/350. Gjutarstämpel Jemelton 1984. Grön– och guldpatinerad brons, höjd 57 cm, bredd 48 cm. Litteratur: Robert och Nicolas Descharnes, ”Dalí – Sculptures & Objets – le dur et le mou”, nr 598. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493


Bukowskis November 2017

360. Harald Lyth, ”Stäv II”. Signerad Lyth. Utförd 2011. Duk 132 x 107 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

361. Madeleine Pyk, ”Kortspelare”. Signerad M. Pyk. Duk 61 x 48 cm. (d)

Utropspris: SEK 35 000 – 40 000 / EUR 3 672 – 4 197

362. Timo Solin, Stående Kvinna. Signerad Timo Solin och numrerad 3/4 EA. Patinerad och polerad brons, höjd 52 cm inklusive bas. Proveniens: Inköpt direkt från konstnären av nuvarande ägare. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 3 147 – 3 672

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

363. Birgit Broms, ”Skridskoåkare II”. Signerad B Broms. Duk 36 x 52 cm. Proveniens: Inköpt på Thielska Galleriet. Tidigare deponerad vid Sundsvalls museum av Sundsvalls konstförening. Privat samling. Utställningar: Thielska galleriet, Stockholm, mars–april 1987 (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 5 246 – 7 345

364. Inge Schiöler, ”Äng”. Signerad Inge Schiöler och daterad 1961. Duk 50 x 55 cm. Litteratur: Hjortén, 288 (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

365. Ragnar Sandberg, ”Ut mot havet”. Signerad R.S. Duk uppfäst på pannå 24,5 x 34,5 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246


Bukowskis November 2017

366. Sven X:et Erixson, ”Påskafton Tumba”. Signerad Sven Erixson och daterad –36. Pannå 78 x 96 cm. Utställningar: Liljevalchs konsthall, Stockholm, ”Sven Erixson”, 12 oktober –12 november 1961, kat nr 84 (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

367. Evert Lundquist, ”Boken”. Signerad Evert Lundquist och daterad 1962 a tergo. Duk 33 x 46 cm. Proveniens: Konstkritiker Stig Johansson. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

368. Bror Hjorth, ”Margit”. Signerad Bror Hjorth. Utförd ca 1944. Blyerts 30,5 x 44,5 cm. Proveniens: Ole Hjorth (konstnärens son). Galerie Bel' Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. Litteratur: Teddy Brunius, ”Bror Hjorth och hans teckningar”, 2006, avbildad sid. 69 (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 259 – 1 573

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

369. Lennart Rodhe, ”Rotor”. Signerad med monogram. Utförd 1955. Gouache 9,5 x 13 cm. Proveniens: Gallerie Bel'Art, Stockholm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

370. Eric H Olson, Utan titel. Signerad Eric H. Olson a tergo. Utförd ca 1980. Duk 41 x 33 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Galerie Bel'Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

371. Erik Olson, ”Mantilla”. Signerad Erik Olson och daterad 1929. Duk 39 x 30 cm. Proveniens: Bukowskis, Moderna Vårauktionen 1985. Privat samling, Stockholm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 13 116 – 15 739


Bukowskis November 2017

372. Rune Jansson, ”Två sidor invid det avskiljande”. Signerad Rune Jansson och daterad –66. Även signerad och daterad a tergo. Duk 38,5 x 135 cm. Läs mer på bukowskis.com (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147

373. Rune Jansson, ”Grop i havet”. Signerad Rune Jansson och daterad –78. Duk 68 x 114 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären. Galerie Bel'Art, Stockholm. Privatsamling, Stockholm. Utställningar: Enligt uppgift utställd på en samlingsutställning i Peking i början på 1980–talet (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

374. Torsten Renqvist, Groda. Stenmassa, tvådelad. Längd 48 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären på 1970–talet. (d)

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 888 – 2 098

Modern Art + Design No 604


371. Erik Olson, Mantilla Signerad Erik Olson och daterad 1929. Duk 39 x 30 cm. (d) Utropspris: 125 000 – 150 000 SEK

381. Marc Chagall, Carmen (detalj) Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 56/200. 100,5 x 65,4 cm, bladstorlek 101 x 66,5 cm (Arches). (d) Utropspris: 300 000 – 350 000 SEK


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

375. Lage Lindell, Utan titel. Signerad L Lindell. Gouache och blyerts på papper, 37 x 44 cm. Proveniens: Kerstin Lindell, Stockholm. Galerie Bel'Art, Stockholm. Privat samling, Stockholm Utställningar: Galerie Bel Art, Stockholm, ”Lage Lindell – gouacher”, 17 mars – 17 april 2012. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 573 – 2 098

376. Lage Lindell, Utan titel. Signerad Lage Lindell. Gouache och blyerts på papper 22,5 x 46 cm. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 573 – 2 098

377. Öyvind Fahlström, Utan titel. Signerad Öyvind Fahlström. Utförd ca 1961. Sepia på papper 40 x 40 cm. Proveniens: Ingrid Olovsdotter–Larsson och Gunnar Larsson, Stockholm (tidigare sekreterare vid Kungliga Musikaliska Akademien samt senare chef för Musikmuseet i Stocholm). Galerie Bel'Art, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 3 147 – 3 672


Bukowskis November 2017

378. Olle Baertling, ”Notre Dame Paris 1948”. Signerad Baertling samt a tergo signerad Olle Baertling och daterad 1948. Duk 96 x 65 cm. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 5 246 – 6 295

379. Marc Chagall, ”Les Coquelicots”. Färglitografi, 1949, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 305/400, utgiven av Galerie Maeght, Paris. 55 x 40,8 cm, bladstorlek 63,6 x 47,8 cm. Litteratur: Mourlot, CS 2. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 83 94 – 10 493

380. Marc Chagall, ”Sirène au pin”, ur: ”Nice et la Côte d'Azur”. Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts och numrerad 110/150. 63,7 x 46 cm, bladstorlek 74,3 x 52 cm (Arches). Litteratur: Mourlot, CS 35. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

381. Marc Chagall, ”Carmen”. Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts 56/200. 100,5 x 65,4 cm, bladstorlek 101 x 66,5 cm (Arches). Litteratur: Mourlot, CS 39. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 31 479 – 36 726

382. Marc Chagall, ”Soleil couchant”, ur: ”Nice et la Côte d'Azur”. Färglitografi, 1967, av Charles Sorlier efter Marc Chagall, signerad med blyerts och numrerad 5/150. 59,5 x 46 cm, bladstorlek 74,7 x 52,7 cm. (Arches) Litteratur: Mourlot, CS 26. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 120 000 / EUR 10 493 – 12 591

383. Marc Chagal,l ”La baie des anges”. Färglitografi, 1962, signerad med blyerts och numrerad Epreuve d'artiste. 78 x 57,8 cm, bladstorlek 94,5 x 65,5 cm (Arches). Proveniens: Galerie d´Art Latin, Stockholm. Inköpt 1962. Litteratur: Mourlot, 350 (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 15 739 – 18 363


Bukowskis November 2017

384. Marc Chagall, ”Saint Jean Cap Ferrat”. Färglitografi, 1952, av Charles Sorlier, signerad med blyerts. 68,5 x 49,8 cm, bladstorlek 81,4 x 60 cm Litteratur: Mourlot, CS4. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

385. Marc Chagall, ”Les Adolescents” (The Adolescents). Färglitografi, 1975, signerad med blyerts och numrerad 30/50. 63,5 x 50 cm, bladstorlek 75 x 57 cm (Arches). Litteratur: Mourlot, 741. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 10 493 – 15 739

386. Marc Chagall, ”Le Peintre devant le Village II”. Färglitografi, 1969, signerad med blyerts och numrerad 28/50. 3 9 x 28,5 cm, bladstorlek 65 x 48 cm (Arches). Litteratur: Mourlot, 604. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

387. Marc Chagall, ”Offrande de fleurs”. Färglitografi, 1964, signerad med blyerts och numrerad 6/50. 63 x 47 cm, bladstorlek 76 x 55,5 cm (BFK Rives) Litteratur: Mourlot, 417. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 60 000 / EUR 4 197 – 6 295

388. Marc Chagall, ”Mere et enfant”. Litografi, 1969, signerad med blyerts och numrerad 26/40. 56 x 37 cm, bladstorlek 76 x 55 cm (Arches) Litteratur: Mourlot, 565. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 3 147 – 3 672

389. Marc Chagall, ”La famille au coq”. Färglitografi, 1969, signerad med blyerts och numrerad d'epreuve d'artiste II/XXV. 62 x 40 cm, bladstorlek 76 x 53,7 cm. Litteratur: Mourlot, 567 (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 60 000 / EUR 4 197 – 6 295


Bukowskis November 2017

390. Marc Chagall, ”Le Clown Blanc”. Litografi, 1964, signerad med blyerts och numrerad 54/75. 41 x 28 cm, bladstorlek 56 x 41 cm. Litteratur: Mourlot, 411. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 573 – 1 888

391. Marc Chagall, ”Oracle sur Babylone” ur: ”La Bible”. Handkolorerad etsning, 1958, signerad med blyerts och numrerad 84/100. 31,4 x 24,7 cm, bladstorlek 53 x 39 cm (Arches). Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg. Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011. Litteratur: Sorlier, 291. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147

392. Marc Chagall, ”Les Ateliers de Chagall”. Den kompletta portföljen, bestående av 7 färglitografier och två träsnitt, 1976, signerad med blyerts och numrerad 168/250 på frontespisen. 43 x 32,5 cm. Utgiven av Fernand Mourlot, Paris. Litteratur: Cramer, 101. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

393. Jean Dubuffet ”Bon vent” Färglitografi, 1962, signerad med blyerts och numrerad 8/30. 30 x 23 cm, bladstorlek 43 x 33 cm (BFK Rives). Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg. Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011 (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 2 098 – 2 623

394. Henri Matisse, ”Algue blanche sur fond rouge et vert”. Pochoir, 1947, signerad med kulspetspenna och numrerad i blyerts 106/200. 47,6 x 36,5 cm, bladstorlek 65,8 x 50,5 cm (Arches). (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147

395. Henri Matisse ”Nu au bracelet” Etsning, 1913/1914, signerad med bläck och numrerad med text 5/12. 14,2 x 10 cm, bladstorlek 36 x 27,3 cm. Litteratur: Duthuit, 11 (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 623 – 3 147


Bukowskis November 2017

396. Henri Matisse, ”Odalisque sur la terrasse”. Akvatint, 1922, signerad med tusch och numrerad 10/20. Tryckt av Jacques Villon och utgiven av Galerie Bernheim–Jeune, Paris. Plåtstorlek 48,3 x 60,1 cm, bladstorlek 63,5 x 73,8 cm, total längd 89,8 cm. (Arches). Utställningar: Riksförbundet för bildande konst, ”Franska mästare under 100 år: grafik och skulptur”, utställning 74, 1949 Litteratur: Ginestet/Pouillon 633. Upplagan för den svart–vita utgåvan är i litteraturen upptagen som 21. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

397. Henri Matisse, ”Nu au bracelet”. Linoleumsnitt, 1940, signerad med blyerts och numrerad 45/50. 24,2 x 17,6 cm, bladstorlek 31,3 x 24,5 cm. Litteratur: Duthuit, 725 (Duthuit uppger upplaga 10). (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 4 197 – 5 246

398. Joan Miró, ”La ligne d'horizon”. Etsning med torrnål, 1938, signerad med blyerts och numrerad 5/30. 29,5 x 26,5 cm, bladstorlek 32,7 x 40,5 cm (Arches). Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg. Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011. Litteratur: Dupin, 29. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 5 246 – 6 295

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

399. Joan Miró, ”Utan titel” ur: ”Les Essenciès de la terra”. Färgkrita på grafisk grund, 1968, signerad med blyerts. 50 x 35,7 cm (Japanpapper). (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 15 739 – 18 363

400. Joan Miró ”Utan titel” ur: ”Les Essenciès de la terra” Gouache på grafisk grund, 1968, signerad med blyerts. 50 x 36 cm (Japanpapper). (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 15 739 – 18 363

401. Joan Miró, ”Utan titel” ur: ”Les Essenciès de la terra”. Färgkrita på grafisk grund, 1968, signerad med blyerts. 49,7 x 36 cm (Japanpapper). (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 15 739 – 18 363


Bukowskis November 2017

402. Pablo Picasso, ”Nature morte au crane”. Färgakvatint, ca 1950, av Roger Lacourière efter Pablo Picasso, signerad med blyerts och numrerad E.A, tryckt hos Atelier Lacourière, Paris. 42,8 x 62,5 cm, bladstorlek 57 x 76 cm (Arches). Proveniens: Strandgalleriet, Stockholm. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

403. Pablo Picasso, ”Les saltimbanques”. Färgakvatint, 1922, av Jacques Villon efter Pablo Picasso, signerad med blyerts och numrerad 56/200, utgiven av Galerie Bernheim–Jeune, Paris. 59,8 x 42,2 cm, bladstorlek 83,8 x 62,5 cm. (Arches). Litteratur: Ginestet/Pouillon, E 634. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 8 394 – 10 493

404. Pablo Picasso, ”Bacchus et femme de profil”. Etsning, 1934, editionen utgiven av Galerie Louise Leiris, Paris 1961. Signerad med blyerts och numrerad 15/25. 27,6 x 20 cm, bladstorlek 41,2 x 31,7 cm, Proveniens: Galerie Pierre, Nybrogatan 1, Stockholm. Litteratur: Bloch 274. Baer 409. (d)

Utropspris: SEK 70 000 – 80 000 / EUR 7 345 – 8 394

Modern Art + Design No 604


Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

405. Pablo Picasso, ”Tête et Profil”. Akvatintetsning, 1964, signerad med blyerts och numrerad 14/50. 41,4 x 31,3 cm, bladstorlek 56,5 x 41 cm (vergé d’Auvergne Richard de Bas). Proveniens: Konstnär Sven Ljungberg. Utställningar: Ljungbergmuseet, Ljungby, ”Sven Ljungberg. En konstnär och hans samling”, 4 juni – 28 augusti 2011. Litteratur: Bloch, 1174. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 3 147 – 4 197

406. Pablo Picasso, ”La chute d'lcare”. Etsning, 1972, signerad med blyerts och numrerad 80/125. 36,5 x 49 cm, bladstorlek 50,3 x 66 cm. Litteratur: Bloch, 2016. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 5 246 – 7 345

407. Pablo Picasso, ”Trois Femmes nues près d'une Fenêtre”, ur: ”La Suite Vollard”. Etsning, 1933, signerad med blyerts, tryckt av Lacourière, utgiven av Vollard, Paris. 36,3 x 28,8 cm, bladstorlek 44,5 x 34 cm (Montval). Proveniens: Casa d'Arte Bragaglia, Rom. Litteratur: Bloch, 176. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394


Bukowskis November 2017

408. Pablo Picasso, ”Le Repos du Sculpteur devant un Centaure et un Femme” ur: ”La Suite Vollard”. Etsning, 1933, signerad med blyerts, tryckt av Lacourière, utgiven av Vollard, Paris. 18,8 x 26,6 cm, bladstorlek 33,7 cm x 44,7 cm (Montval, vattenstämpel Vollard). Proveniens: Casa d'Arte Bragaglia, Rom. Litteratur: Bloch 167. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

409. Pablo Picasso, ”Sculpteurs, Modèles et Sculpture”, ur: ”La Suite Vollard”. Etsning, 1933, signerad med blyerts, tryckt av Lacourière, utgiven av Vollard, Paris. 18,8 x 26,5 cm, bladstorlek 34 x 44,2 cm (Montval, vattenstämpel Picasso). Proveniens: Casa d'Arte Bragaglia. Rom. Litteratur: Bloch, 149. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 6 295 – 8 394

410. Pablo Picasso, ”Maternité”. Färgljustryck, 1963, signerad med blyerts och numrerad E.A, efter Pablo Picasso. 79 x 60,5 cm, bladstorlek 89,5 x 63 cm Proveniens: Inköpt 1965, därefter i samma samling. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 5 246 – 6 295

Modern Art + Design No 604


Bukowskis Real Estate Modern Art + Design No 604

Bukowskis November 2017

Private sales – we have a number of homes for sale throughout Sweden Would you like more information or do you have a property you want to sell discreetly?

Catharina Bernstein, CEO/Founding Director, +46 (0)707 88 84 70, catharina.bernstein@bukowskis.com

What does Private Sales mean – a flexible solution with a higher level of service. Buy and sell in complete confidentiality within Bukowskis’ extensive network. Bukowskis offers a unique service, Private Sales. We can provide the perfect buyer for your home from our extensive client

base. All our home sales are discreet and exclusive. We currently have a number of Private Sales homes for sale throughout Sweden and are always looking for new homes for our clients. Perhaps you have a home that you are looking to sell discreetly? www.bukowskisrealestate.com

A selection of luxury homes sold during 2017

We work throughout Sweden and have offices in the following locations: Stockholm Arsenalsgatan 2. +46 (0) 8 120 487 00

Båstad Köpmansgatan 7. +46 (0) 431 705 50

Malmö Göteborg Carlsgatan 54. +46 (0) 40 655 63 10 Frihamnen 16 A. +46 (0) 70 788 84 70


Bukowskis Hösten 2017

Contemporary Art & Design + Important Timepieces

Så deltar du i våra auktioner Det finns fyra sätt att lägga bud.

Stockholm Visning 19 – 24 oktober Auktion 25 oktober

1

Auktionssalen

2

Inropsuppdrag

3

Telefonbudgivning

4

Online

Modern Art + Design Stockholm Visning 16 – 20 november Auktion 21 november

Important Winter Sale Stockholm Visning 30 november – 4 december Auktion 5 – 6 december

Art & Antiques Helsinki Visning 6 – 11 december Auktion online fr o m 30 november

Systembolaget Dryckesauktioner

Välkommen till oss i auktionssalen, Berzeeli Park. Kontakta oss gärna i god tid så registrerar vi en spade åt dig.

Registrera ditt maxbud hos oss så bjuder vi åt dig med minsta möjliga marginal.

Ring in och följ din budgivning via någon av våra medarbetare. De lotsar dig genom hela processen.

Bjud direkt online i realtid. Auktionen sänds live på www.bukowskis.com

Stockholm 4 – 6 september 9 – 11 oktober 13 – 15 november 11 – 13 december Alla auktioner är online

Bukowskis Stockholm Arsenalsgatan 2 Box 1754 111 87 Stockholm, Sweden T +46 8 614 08 00 F +46 8 611 46 74 www.bukowskis.com

Katalogpriserna anges i svenska kronor SEK och Euro €. Bukowskis allmänna villkor för köpare och säljare samt blanketter för inropsuppdrag och telefonbud hittar du på www.bukowskis.com.


Profile for Bukowskis

Bukowskis | Modern Art + Design No 604  

Viewing 16 – 20 November | Auction 21 November | www.bukowskis.com A sale dedicated to modern pioneers and the 20th century’s most inspiring...

Bukowskis | Modern Art + Design No 604  

Viewing 16 – 20 November | Auction 21 November | www.bukowskis.com A sale dedicated to modern pioneers and the 20th century’s most inspiring...

Profile for bukowskis