a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Anders Österlin, olja på duk, signerad och daterad 1952.

Modernismen efter 1945 En samling från efterkrigstiden fram till idag Svensk konst efter 1945 – en samling förvärvad under ett kvarts sekel. Andra världskriget kom att innebära en ofrivillig isolering från kontinentens kulturliv för de unga konstnärerna i Sverige. De blev tvungna att för en tid avstå från de närmast obligatoriska bildningsresorna till Europa. När så gränserna öppnades i mitten av 40–talet fanns ett starkt uppdämt behov av kontakt med den europeiska konstvärlden. Man reste till Paris, London och Rom och kom sedan hem med nya intryck och idéer. En av dessa idéer och riktningar, konkretismen, fördes fram på uppmärksammade utställningar 1945 och 1947. Den skilde sig från 30–talets omdebatterade puristiska Art Concret i det att konsten fortfarande var berättande. De unga svenska konstnärerna som vuxit upp i 30–talets expressionism ville förnya sig, men inte helt släppa kontakten med den natur och tradition de såg omkring sig. Olle Granath publicerade 1975 en insiktsfull bok med titeln ”Svensk konst efter 1945” vilken omfattar en samling konst– kritiska essäer som behandlar tiden 1945–1975.

Auktionens aktuella konstsamling har byggts upp kring några av de konstnärer som upptagits i Granaths bok bland andra Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuterswärd, Eric Grate, Albert Johansson, Lage Lindell, Ulrik Samuelson och Sivert Lindblom. Samlingen har med åren vuxit med betydande inköp av verk av senare generationers konstnärer, däribland Kristina Jansson, Barbro Bäckström, Klara Kristalova och Kjartan Slettemark. Intresset för efterkrigskonst, eller post–war art, och samtida konst har ökat starkt på senare år och representerar en eftertraktad tidsperiod på den internationella konstmarknaden. Samlingen, som har skapats med både kunskap och kärlek till konsten, ligger därför absolut rätt i tiden. Totalt omfattar auktionen ett 70–tal verk, i huvudsak måleri kompletterat med skulptur, blandteknik och fotografi. Detta är ett enastående tillfälle att införskaffa verk av både kända och mindre kända konstnärer från denna spännande period.


Öyvind Fahlström, gouache på papper, signerad Ö. Fahlström och daterad 1957.

Lage Lindell, olja på duk, signerad LL.


Carl Fredrik Reuterswärd, triptyk, emaljfärg på duk, signerad Reuterswärd.

Albert Johansson, bemålat assemblage på pannå, signerad och daterad 1966 a tergo.


Ulrik Samuelson, olja på duk, signerad och daterad 1965 a tergo.

Sven–Erik Johansson, olja på pannå, signerad och daterad 1964.

Eric Grate, skulptur, brunpatinerad brons, signerad Eric Grate och numrerad 1/5.

Arne Jones, skulptur, försilvrad brons, signerad Arne Jones, numrerad 3/4 och daterad 48.

46 Sivert Lindblom, skulptur, brons, signerad SL och numrerad 2/5.

Bror Hjorth, skulptur, gips, signerad, numrerad 1/10 och daterad 1965.

Klara Kristalova, skulptur, glaserat stengods, signerad K. Kristalova och daterad –04.


Barbro Bäckström, skulptur, signerad på ramen och daterad 1985.

Kjartan Slettemark, akryl och silkscreen på duk, signerad.

Johan Furåker, olja på pannå (mdf), signerad a tergo och daterad –15.


Max Walter Svanberg, gouache, signerad Max Walters och daterad 52.


Kristina Jansson, olja på duk, signerad a tergo och daterad –05.

För mer information kontakta:

Framsida: Lennart Rodhe, olja på pannå, signerad med monogram och daterad 13–X–65.

Lena Rydén Specialist modern konst, grafik +46 (0)70 778 35 71, lena.ryden@bukowskis.com

Amanda Wahrgren Specialist modern konst, grafik +46 (0)70 253 14 89, amanda.wahrgren@bukowskis.com

Bukowskis, Arsenalsgatan 2, Box 1754, 111 87 Stockholm, Sweden. T + 46 8 614 08 00, bukowskis.com

Profile for Bukowskis

Bukowskis | E452 Modernismen efter 1945 – en privat samling | Mars 2020  

Samlingen har skapats med både kunskap och kärlek till konsten och består av verk av konstnärer så som Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuter...

Bukowskis | E452 Modernismen efter 1945 – en privat samling | Mars 2020  

Samlingen har skapats med både kunskap och kärlek till konsten och består av verk av konstnärer så som Öyvind Fahlström, Carl Fredrik Reuter...

Profile for bukowskis