Bukowskis | Rolf Schmitz Collection | 9 October 2018

Page 1

Rolf Schmitz Collection


371. Carl Fredrik Hill, ”Det blommande fruktträdet III”, detalj.445. Carl Fredrik Hill, Fransk fruktträdgürd, detalj.

4


Rolf Schmitz Collection Visning 4 – 8 oktober. Auktion 9 oktober. Berzelii Park 1, Stockholm

Tisdag 9 oktober Från kl 11.00 Möbler och konsthantverk

Nummer 1 – 101

Silver och preciosa

102 – 125

Klockor

126 – 128

Asiatisk keramik och konsthantverk

129 – 220

Europeisk keramik

221 – 277

Mattor

278 – 306

Från kl 17.00 Konst

Nummer 307 – 467

5


Rolf Schmitz Collection Rolf Schmitz, som i våras gick bort 91 år gammal, var under sex årtionden en trogen besökare på auktioner och hos konsthandlare. Den framgångsrike affärsmannen och entreprenören Rolf kom i och med flytten till Strandvägen i Stockholm att succesivt bygga upp ett storslaget hem som sträckte sig över hela översta våningsplanet. Att kliva över tröskeln in i den magnifika våningen med sina fasta inredningar i 1700-tals stil var som att förflytta sig in i ett svenskt herrgårdshem, smakfullt inrett med klassiska antikviteter, porslin och keramik samt på väggarna en av de mest märkvärdiga samlingar svensk konst i modern tid. Samlandet för Rolf Schmitz, som var diskret och relativt okänd för de flesta utanför branschen, var ett privat nöje som han aldrig släppte och de sista inköpen gjordes så sent som 2015. Många är de vänner och bekanta som kan vittna om den stolthet med vilken han visade upp och delade med sig av samlingen och nyförvärv i våningens salonger. Alltid elegant och välskräddad med både hatt och handskar, kom Rolf på visningar och auktioner. Han ställde frågor och var nyfiken, olika konstverk diskuterades med glädje. Som den entreprenör han var drogs han gärna till avantgardister, till dem som låg i sin tids framkant vilket reflekteras i samlingen. När han själv närvarade vid budgivningarna satt han längst fram och som auktionist visste man att han då var seriöst intresserad och beredd att bjuda långt på det utvalda objektet. Det var Rolfs önskan att hela hemmet och dess samlingar skulle gå under klubban. Det är med stolthet Bukowskis här kan presentera Rolf Schmitz Collection, en försäljning som inordnar sig i raden av storslagna samlingar och herrgårdshem Bukowskis sålt genom åren och en katalog som blir ett värdefullt dokument för framtiden.

6


Galleriet, i fonden Carl Fredrik Hills Blommande fruktträd III över en byrå av Gustaf Foltiern från 1782. 7


TV-rummet med delar av samlingens målningar av Ivan Aguéli över den Gustavianska byrån.

Ett passionerat samlande Rolf Schmitz (1927–2018), som var en framgångsrik entreprenör, skapade också en betydande konstsamling för sitt hem på Strandvägen 57. En stor och förödande brand hade i mars 1994 drabbat den vackra lägenheten belägen högst upp i den ståtliga tegelbyggnaden som omkring 1900 hade uppförts efter ritningar av den kände arkitekten Ludvig Peterson. Som konstsamlare hade Schmitz tidigare intresserat sig för internationell samtidskonst. Men tiden efter branden kom inriktningen att gälla svensk konst, sent 1800-tal och tidig svensk modernism. I katalogen ser vi namn som Julia Beck, Hugo Birger, Nils Kreuger, Georg Pauli, Olof Sager-Nelson, Carl Wilhemson. Respekterade konstnärskap förvisso. Men påfallande är att här finns 7 verk av Carl Fredik Hill och 12 av Ivan Aguéli med sitt genomreflekterade färgspråk. Såväl Hill som Aguéli, det behöver knappast sägas, ingår i den svenska konstens kanon. Vad som samtidigt bör sägas är att deras etablering tog en viss tid. 8

Hills konst känd först med minnesutställningen 1911 och i större skala med utställningen på Konstakademien 1933. I konstlitteraturen kom han få en allt större plats och har i vår tid, inte minst genom Sten Åke Nilssons försorg, fått en självklar ställning som en centralgestalt i svensk bildkonst. Aguéli kom genom prins Eugens, Karl Nordströms och Axel Gauffins insatser att postumt få ett erkännande som en av våra mest originella konstnärer med en unik kännedom om dåtidens franska avantgarde. Hans genombrott, låt vara i till det yttre anspråkslösa former, kom med minnesutställningen som ägde rum 1920 i regi av AB Konstverk på Strandvägen 27. Med namnen Hill och Aguéli antyds en riktning mot svensk modernism som den smakmässigt kulminerade vid mitten av 1900-talet. Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald har här en given plats. Likaså Ragnar Sandberg och Halmstadgruppen. Listan kan göras längre: Tor Bjurström, GAN, Eric Grate, Bror Hjorth, Gösta Sandels, Inge Schiöler,


Guldrummet med fast inredning i Louis XVI-stil. I vitrinskĂĽpen samlingen med porslinsfiguriner.

EntrĂŠegalleriet med verk av bl a Helene Schjerfbeck, Carl Fredrik Hill och Maurice de Vlaminck. 9


Vägg i matsalen med en ensemble målningar av Olof Sager–Nelson, Carl Fredrik Hill, Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Bror Hjorth samt Ewald Dahlskog över den Gustavianska byrån.

Otte Sköld, Ivan Ivarson. Fler finns att räkna upp. Samlingen växte gradvis fram – men förvärv gjordes så sent som 2015. Bevakningen av auktionerna och konsthandeln var ett stort glädjeämne för Rolf Schmitz. Nummer efter nummer. Någonstans skulle samlingen ta vägen och plats fanns förvisso i våningen vid Strandvägen. Efter Rolfs död gjordes en serie bilder som dokumenterar hemmet såsom det såg ut vid Rolfs frånfälle, något som skulle kunna kallas samlingens slutinstallation. Som alltid i en omsorgsfullt inredd östermalmslägenhet finns här ett omisskännligt samspel mellan orientaliska mattor, antika möbler, kristallkronor, eleganta bordsarmaturer, porslin och konst på väggarna. Ser vi den rika samlingen av bildkonst i katalogform och därmed också låter den illustrera ett skeende i svensk konsthistoria har detta ett värde i sig. Men vi förstår också att den i sitt ursprungliga sammanhang varit något annat. Tillsammans med sin livskamrat Inger Wid, som Rolf levde med de sista 20 åren av sitt liv, gjordes val och åter val vid inredningen. När inte någon vägg var 10

upptagen av någon äldre vävd tapet fanns oljemålningar tätt placerade över antika byråar och möbler. Det hade aldrig varit tal om att söka en pakt med minimalistiskt eller eklektiskt utstuderade inredningsideal. Inte heller att uppsöka gallerier för samtidskonst för att finna nya replipunkter för förvärven. Att låta 1700-tal och klassisk svensk modernism samspela var ett medvetet val. Detta är också en tidsbild att finna i konstlivets flerflödighet. Så hade det blivit och på inget annat vis. Vad eftervärlden fått är en mängd objekt som kommer att fortleva och laddas om i nya sammanhang. Det hade varit högtidsstunder för Rolf Schmitz vid varje nyförvärv. Att sortera och hänga om, att få bilderna med sina skiftande inramningar att fungera tillsammans. Större i mitten, mindre format vid sidorna. Justeringar av höjd och bredd. Att hitta blickpunkter och rätt läge för enskildheterna, samla de hanterliga Aguélimålningarna i grupp. Eller på en mindre vägg, sirligt dekorerad, hålla samman en ensemble med bilder av Carl Fredrik Hill, Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Bror Hjort och Ewald Dahlskog. En av oräkneliga passager i en samlares liv. Hans Henrik Brummer


Matsalen med helboaserade väggar i rokoko och i taket paret ljuskronor av Olof Westerberg.

Hörn i matsalen med målningar av Ragnar Sandberg, Sigrid Hjertén, Eugène Jansson och André Lhote. 11


1. Byrå, av Gustaf Foltiern (mästare i Stockholm 1771–1804), Gustaviansk. Fanerad med jakaranda och lönn. Beslag av mässing. Skiva av grå kalksten. Tre lådor. Signerad på översta lådkanten GFT. Längd 105 cm, bredd 50 cm, höjd 80 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

2. Byrå, i Johan Jacob Eisenbletters art (ebenist i Stockholm ca 1760), Rokoko. Fanerad med jakaranda, valnöt, amarant och rosenträ. Beslag av förgylld mässing. Skiva av röd kalksten. Tre lådor. Samkomponerad fasad med rik beslagsornamentik. Längd 86 cm, bredd 46 cm, höjd 78,5 cm Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Sylvén, Torsten, Mästarnas möbler, Värnamo 1996, sid. 108, jämför byrå samt den för Eisenbletter typiska vinkeln i intarsian ovanför lambrekängbeslaget.

Utropspris: SEK 50 000 – 75 000 / EUR 4 743 – 7 115

3. Byrå, av Gustaf Foltiern (mästare i Stockholm 1771–1804), Gustaviansk. Fanerad med jakaranda, färgat lövträ och valnöt. Beslag av förgylld mässing. Skiva av röd kalksten. Tre lådor. Samkomponerad fasad med inläggningar av korslagda ymnighetshorn. Signerad i översta lådan GFT samt Stockholm hallstämpel 1782. Längd 68 cm, bredd 46 cm, höjd 83 cm. Nyckel finns. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 75 000 – 100 000 / EUR 7 115 – 9 487

4. Byrå, av Gustaf Foltiern (mästare i Stockholm 1771–1804), ej signerad, Gustaviansk. Fanerad med jakaranda, björk, och infärgat lövträ. Skiva av grå kalksten. Beslag av förgylld mässing. Tre lådor. Inläggningar av korslagda ymnighetshorn. Längd 93 cm, bredd 43 cm, höjd 81 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

12


5. Byrå, tillskriven Jonas Hultsten (mästare i Stockholm 1773–1794), Gustaviansk. Fanerad med björk, jakaranda och lönn. Beslag av mässing. Skiva av röd kalksten. Tre lådor. Inläggningar av fruktkorg, lagergirlanger och medaljonger. Längd 75 cm, bredd 45 cm, höjd 84 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

6. Byrå, Johan Wilhelm Metzmachers art (mästare i Stockholm 1769–1783), Gustaviansk. Fanerad med jakaranda, rosenträ och lönn. Beslag av förgylld mässing. Skiva av röd kalksten. Tre lådor. Samkomponerad fasad med inläggning av urna i medaljong upphängd i bandrosett. Sidor med medaljonger. Längd 81 cm, bredd 54 cm, höjd 84,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

7. Byrå, Gustavianskt Stockholmsarbete, 1700–talets slut. Fanerad med björk, rosenträ, lönn och jakaranda. Beslag av mässing. Skiva av grå kalksten. Tre lådor. Inläggningar av rosettupphängda medaljonger och lagergirlanger. Längd 103 cm, bredd 58,5 cm, höjd 85 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

8. Byrå, i Carl Lindborgs art (mästare i Stockholm 1781–1808), Gustaviansk. Fanerad med björk, amarant och lönn. Beslag av mässing. Skiva av grå kalksten. Tre lådor varav den översta omarbetad till skrivklaff framför små lådor. Inläggningar av fruktkorg och sidor med druvklasar. Längd 109 cm, bredd 52 cm, höjd 85 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

13


9. Konsolbord, Gustavianskt Stockholmsarbete, 1700–talets slut. Förgyllt och bronserat. Skiva av grå kalksten. Halvrunt. Snidad och förgylld dekor av flätband, pärlstav, samt fotkryss med urna och rosengirlanger. Längd 77 cm, bredd 41,5 cm, höjd 81 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

10. Konsolbord, Gustavianskt Stockholmsarbete, 1700–talets slut. Förgyllt och bronserat. Skiva av grå kalksten med förgylld kälning. Halvrunt. Fyra bladhölstrade ben med fotkryss och urna. Längd 85 cm, bredd 44,5 cm, höjd 81,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

11. Väggbord, Holland, 1700–tal, Senbarock. Fanerat med valnöt och lönn. I sargen låda. Inläggningar av blommor och fåglar. Längd 78 cm, bredd 46 cm, höjd 71,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

12. Bord, i Lars Nordins art (mästare i Stockholm 1743–1773), Rokoko. Fanerat med mahogny. Beslag av mässing. I kortsarger lådor. Längd 66 cm, bredd 35 cm, höjd 75 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

14


13. Bord, svenskt Stockholmsarbete, 1700–talets andra hälft, Rokoko. Fanerat med valnöt, fruktträ och lönn. I sargen fyra lådor. Inläggningar av schackrutor, samt romber. Längd 67 cm, bredd 47,5 cm, höjd 76 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

14. Bord, svensk Rokokostil, 1900–tal. Grönmålat. Med en fällbar klaff. Konturerad sarg, svängda ben. Längd 95,5 cm, bredd utan klaff 51 cm, bredd inkl klaff 95,5 cm, höjd 74,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

15. Skrivbord, ”Table à ecrire”, Louis XV, 1700–talets andra hälft. Fanerat med bland annat amarant och rosenträ. Rektangulär form på svängda ben. I sargen låda. Utdragbar skrivskiva. På skivan inläggningar med musiktrofé, rocailler och blommor. Längd 58 cm, bredd 40 cm, höjd 70,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

16. Damarbetsbord, av Charles Topino (mästare i Paris 1773–1789), Louis XVI. Fanerat med amarat och rosenträ. Beslag av mässing. Skiva av violett marmor. Skivan med gallerkant av mässing. Ovalt på svängda ben. Tre lådor. Inläggningar av fält och ränder. Fotplatta. Stämplad undertill ”TOPINO” och ”JME” (Jurés Menuisiers–Ebeniste”. Längd 48 cm, bredd 34 cm, höjd 72 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

15


17. Bord, av Georg Haupt (mästare i Stockholm 1770–1784), ej signerat, Gustavianskt. Fanerat med mahogny, rosenträ, lönn, amarant, buxbom och ebenholts. Beslag, fothylsor och gallerkant av mässing. I en kortsarg låda. Rektangulär skiva på fyrsidiga nedåt avsmalnande ben. Längd 58 cm, bredd 37,5 cm, höjd 73,5 cm. Nyckel finns. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 250 000 – 350 000 / EUR 23 719 – 33 206 16

Auktionens bord är ett utmärkt exempel på hur Georg Haupt var skicklig på att följa med tidens smak och stil för mer släta ytor mot 1780–talets mitt. Vid första anblick kan bordet synas enkelt men detaljerna, så som benens bågformade fanér, röjer mästarens hand liksom den perfekta proportioneringen och säkra skuggningen. Därtill det ovanligt rika användandet av dyrbara träslag och noggrant utvalda fanérblad signalerade för samtiden samma exklusivitet och status som Haupts tidigare intarsiadekorerade möbler.


18. Sybord, av Lars Qvarnberg (mästare i Stockholm 1801–1813), Sengustavianskt, 1800–talets början. Fanerat med mahogny, lönn och valnöt. I sargen låda med fackinredning. På fottrissor av mässing. I lådan pappersetikett ”Lars Qvarnbärg Snickare och Schatoullmakare i Stockholm”. Längd 59 cm, bredd 40 cm, höjd 74 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

19. Bord, Mellaneuropa, 1700–talets slut. Fanerat med valnöt och ljust lövträ. Inläggningar av romber, linjer och kannelyrer. I sargen låda. Längd 57 cm, bredd 41 cm, höjd 78,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

20. Bord, Directoire, 1700–talets slut. Fanerat med mahogny. Beslag av förgylld mässing. Oval skiva. I sargen låda. Längd 65 cm, bredd 50 cm, höjd 75 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

17


21. Bord, Sengustavianskt, 1700–talets slut. Fanerat med mahogny. Beslag av mässing. Skivan med gallerkant av mässing. I sargen skrivskiva, samt låda med fackinredning och fyra askar. Längd 70 cm, bredd 47,5 cm, höjd 76 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

22. Bord, Sengustavianskt, 1700–talets slut. Fanerat med mahogny. Beslag och gallerkant av mässing. I sargen låda. Fyrsidiga nedåt avsmalnande ben. Fotkryss. Längd 53 cm, bredd 31,5 cm, höjd 74,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

23. Bord, Sengustavianskt, 1700–talets slut. Fanerat med mahogny. Genombruten gallerkant samt listverk av mässing. I sargen låda. Fyrsidiga nedåt avsmalnande ben. Fotkryss. Längd 44 cm, bredd 44 cm, höjd 76,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

24. Spelbord, ett par, Sengustavianska, 1700–talets slut. Mahogny och mahognyfaner. Listverk och ringhandtag avmässing. I sargen låda. Snidad pärlstav. Längd 89 cm, bredd 44 cm, höjd 79 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

18


25. Spelbord, Sengustavianskt, 1700–talets slut. Fanerat med mahogny. Listverk och beslag av mässing. I sargen låda. Längd 89 cm, bredd 43,5 cm, höjd 76 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 7 000 – 8 000 / EUR 664 – 759

26. Bord, 1800–tal. Fanerat med jakaranda. Rektangulär skiva. I sargen låda. Längd 75 cm, bredd 45 cm, höjd 71,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

27. Spelbord, England, 1800–talets början, Regency. Fanerat med mahogny, rot och ljus linjeornering. Rundade hörn. Längd 90,5 cm, bredd 43 cm, höjd 69 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

28. Spelbord, Sengustavianskt, 1800–talets första hälft. Fanerat med mahogny och alm. Listverk och beslag av mässing. Grön filtklädd skiva. Längd 86 cm, bredd 42 cm, höjd 78,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

19


29. Bord, Empire, 1800–talets första hälft. Fanerat med mahogny m fl träslag. Lister och beslag av mässing. Rektangulärt med avfasade hörn. I sargen låda. Lätt svängda ben. Fotkryss. Längd 61 cm, bredd 40 cm, höjd 76 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

30. Bord, ett par, Senempire, 1800–tal. Fanerade med mahogny och ljus lövträ. Rektangulära med avfasade hörn. inläggningar av solfjädermotiv. Längd 44,5 cm, bredd 34 cm, höjd 76,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

31. Klaffbord, Sverige, 1800–tal. Furu. Svarvade ben. Diameter 102 cm, höjd 76 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 000 – 1 500 / EUR 94 – 142

32. Matbord, 3 delar, England, 1900–talets början. Mahogny. Ändborden med tredelad fot på fottissor av mässing. Mittdel med fyrsidiga raka ben. Total längd 193 cm, bredd 118 cm, höjd 70 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

20


33. Vitrinskåp, Holland, 1700–talets andra hälft. Fanerat med valnöt. Två hyllplan bakom dörrpar. Nedtill fyra lådor. Snidad dekor. Längd 194 cm, bredd 49 cm, höjd 226 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

34. Vitrinskåp, Holland, sent 1800–tal. Fanerat med mahogny och infärgat lövträ. Överdel med dörrpar framför tre hyllplan. Underdel med skåpdörrar framför ett hyllplan. Inläggningar av blomsterurnor och fåglar. Längd 146 cm, bredd 37 cm, höjd 213 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

35. Skrivskåp, Sverige, 1700–talets andra hälft. Ek. Beslag av mässing. Överdel med dörrpar framför två hyllplan, skedhållare och tre små lådor. Fack och lådor bakom snedklaff. Nedtill fem lådor. Längd 109 cm, bredd 59 cm, höjd 217 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

36. Pottskåp, Sengustavianskt, 1700–talets slut. Fanerat med mahogny. Listverk och beslag av mässing. Skrivskiva över dörrpar. Nedtill låda. Längd 45,5 cm, bredd 34,5 cm, höjd 74 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

21


37. Pottskåp, Sengustavianskt, 1700–talets slut. Fanerat med mahogny. Skiva av grå kalksten. Listverk och beslag av mässing. Dörrpar samt låda. Längd 53,5 cm, bredd 33 cm, höjd 74,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

38. Pottskåp, Italien, 1700–talets slut. Fanerat med valnöt och lövträ. Låda samt dörr. Inläggningar av solfjädermotiv, växtrankor och geometriskt bandverk. Längd 54 cm, bredd 38 cm, höjd 79 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

39. Bergere, Frankrike, 1700–talets andra hälft, Louis XV. Bonad bok. Stoppad svängd rygg. Sits med dyna. Snidade blommor och blad. Sitthöjd ca 40 cm, total höjd 94 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

40. Bergerer, ett par, av Claude Lerat (mästare i Paris 1785), Louis XVI, 1700–talets slut. Bonad bok. Stoppad svängd rygg. Lös stoppad sittdyna. Krön med snidade plymer. Raka kannelerade ben med rosettanfanger. Båda signerade med kallstämpel ”C*LERAT”. Sitthöjd ca 42 cm, total höjd 93 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 35 000 / EUR 2 371 – 3 320

22


41. Bergerer, två snarlika, Frankrike, 1700–talets slut, Louis XVI, varav en av Antoine Gailliard (mästare i Paris 1781). Vitmålade. Stoppad svängd rygg. Sittdyna. Kannelerade ben med rosettanfanger. En signerad med kallstämpel på framsargen ”A GAILLIARD”. Sitthöjd ca 42 cm, total höjd 97 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 35 000 / EUR 2 371 – 3 320

42. Karmstolar, ett par, Frankrike, 1700–talets slut, Louis XVI. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Snidade blommor och blad. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

43. Karmstolar, fyra stycken, av Georges Jacob (mästare i Paris 1765–1814), Louis XV, 1700–talets andra hälft. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Samtliga signerade G*IACOB. Sitthöjd 40 cm, total höjd 88 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

44. Karmstolar, ett par, av Francois Reuze (mästare i Paris 1743–1799), Louis XV, 1700–talets andra hälft. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Svängda armstöd och ben. En tydligt signerad FRC*REVZ. Den andra med otydlig signatur av samma mästare. Sitthöjd 41 cm, total höjd 89 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

23


45. Karmstolar, två snarlika, Frankrike, 1700–talets andra hälft, Louis XV. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Snidade blommor och blad. Sitthöjd 39 cm, total höjd 87,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

46. Karmstolar, två snarlika, Frankrike, 1700–talets andra hälft, Louis XV. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Snidade blommor och blad. Sitthöjd 40 resp. 41 cm. Total höjd 87 resp. 89 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

47. Karmstolar, två snarlika, Frankrike, 1700–talets andra hälft, Louis XV. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Snidade blommor och blad. Sitthöjd 40 cm, total höjd 89 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

48. Stolar, ett par, Holland 1700–talets andra hälft, Rokoko. Rygg och sarger med inläggningar i form av fåglar och blommor. Lös stoppad sits. Svängda ben med snidade musselformationer. Svängt H–kryss. Sitthöjd 48 cm, total höjd 106 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

24


49. Karmstol, Frankrike, 1700–talets andra hälft, Louis XV. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Snidade blommor och blad. Sitthöjd 40 cm, total höjd 87 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

50. Stolar, sex stycken, svensk Rokoko, 1700–talets andra hälft. Bonat trä. Genombruten rygg med ryggbricka. Lös stoppad sits. Svängda ben med fjällsnitt. H–kryss. Sitthöjd ca 47 cm, total höjd ca 100 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

51. Stol, av Nicolas–Simon Courtois, mästare i Paris 1766, Louis XV, 1700–talets andra hälft. Bonad bok. Stoppad rygg och sits. Snidade blommor och blad. Signerad med kallstämpel ”N*S*COURTOIS”. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 5 000 / EUR 284 – 474

52. Stolar, sex stycken, av Johan Erik Höglander (mästare i Stockholm från 1777), Gustavianska. Bonade. Genombruten rygg med spjälor. Dekor av knappar. Lös stoppad sits. Raka överkragade ben. Signering IEH. Med Stockholm stolmakareämbetes stämpel. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

25


53. Stolar, fyra stycken, av Johan Hammarström (mästare i Stockholm 1794–1812), Sengustavianska. Gråmålade. Rygg med kopplat spjälknippe. Lös stoppad sits. Raka ben med rosettanfanger över hörn. Signering ”IHS” och Stockholm stolmakareämbetes sigill. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 12 000 / EUR 759 – 1 138

54. Stolar, fyra snarlika (2+2) , Gustavianska Stockholmsarbeten, 1700–talets slut. Grönmålade och bronserade. Svenska modellen, oval genombruten rygg med balusterbricka. Lös stoppad sits. Kannelerade ben med rosettanfanger över hörn. H–kryss. Sitthöjd 46 cm resp. 50 cm. Total höjd 99 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 16 000 – 20 000 / EUR 1 518 – 1 897

55. Taburetter, ett par, Gustavianska Stockholmsarbeten, 1700–talets slut. Bonat lövträ. Lös stoppad sits. Raka kannelerade ben med rosettanfanger över hörn. Båda med Stockholm stolmakareämbetes sigill. Sitthöjd 40 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

56. Spegel, i Burchardt Prechts art (verksam i Stockholm 1674–1738), Senbarock. Delvis dekor av bronserat bly. I ramen infällt spegelglas med blomslingor. Höjd 118 cm, bredd 66 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

26


57. Spegel, av Nils Meunier (mästare i Stockholm 1754–1797), Rokoko. Förgylld och bronserad. Genombrutet krön med rocailler, blommor och blad. I ramen infällt spegelglas. Signerad på baksidan med kallstämpel ”NM”, samt med Stockholms hallstämpel. Höjd 97 cm, bredd 45 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

58. Spegel, av Ehrhart Göbel (spegelmakare i Stockholm 1744–64), Rokoko. Förgylld och bronserad. Krön med C–formationer och rocailler. Ramen med infällt spegelglas. Signerad med kallstämpel på baksidan ”EG”. Höjd 96 cm, bredd 39 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

59. Spegellampetter, för två ljus, ett par, av Johan Åkerblad (mästare i Stockholm 1758–1799), Gustavianska. Förgyllda och bronserade. Oval form. Krön med kärve och bandrosett. I ramen pärlstav. Ljusarmar av mässing. Signerade med stämpel ”IÅ” och ”ETG” (Erik Törngren, förgyllare, 1780 driver hans änka verkstaden). Båda med Stockholms hallstämpel. Höjd 63 cm, bredd 40 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

60. Spegellampetter, för ett ljus, ett par, Sengustavianska, 1700–talets slut. Förgyllda och bronserade. Oval form. Krön med bandrosett. Ljusarmar av mässing. Höjd 74 cm, bredd 39 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 846 – 3 320

27


61. Ljuskronor, för sex ljus, ett par, av Olof Westerberg (verksam i Stockholm ca 1769–1811) daterade 1789 och 1790. Burformad stomme av förgylld mässing behängd med droppformade prismor och margueriter, samt obelisker. Ristad signatur i bottenplattans insida. Nedtill klot. Den från 1790 dubbelsignerad samt inristat: Reparerat af CLL Nyberg 1849. Höjd 100 cm, diameter 62 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Övrigt: Frans Olof Westerberg (1750–1811) var son till spegelfabrikör och handlaren Olof W och utbildades hos honom. Redan som 19–årig angavs enligt Kommerskollegiums räkenskaper för 1769 att han producerat 69 speglar, 66 lampetter samt 3 ljuskronor.

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 231 – 18 975

28


62. Ljuskrona, för sex ljus, svensk barock, 1700–talets mitt. Burformad stomme av mässing behängd med lövformade prismor samt knutna nätverk av glasrör. Blåsta räfflade stamglas samt slipat bottenklot. Höjd 95 cm, diameter 62 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

63. Ljuskrona, för sex ljus, svensk barock, 1700–talets mitt. Burformad stomme av mässing behängd med lövformade prismor samt knutna nätverk av glasrör. Blåsta räfflade stamglas samt slipat bottenklot. Höjd 95 cm, diameter 62 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

64. Ljuskrona, för sex ljus, Stockholmsarbete, Rokoko, 1700–talets andra hälft. Stomme av mässing behängd med lövformade prismor. Nedtill slipad glaskula. Höjd 98 cm, diameter 60 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 75 000 / EUR 4 743 – 7 115

29


65. Ljuskrona, för sex ljus, svensk Rokoko, 1700–talets andra hälft. Stomme av mässing behängd med lövformade prismor. Bottenskålen med graverad gåvoinskription ”Gifven till Helsingborgs kyrka år 1841 af F. Rosenberg”. Höjd 71 cm, diameter 50 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

66. Ljuskrona, för sex ljus, svensk Rokoko, 1700–talets andra hälft. Stomme av förgylld mässing behängd med lövformade prismor och margueriter. Höjd 77 cm, diameter 46 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

67. Ljuskrona, för sex ljus, svensk Rokoko, 1700–talets andra hälft. Stomme av mässing behängd med lövformade prismor samt obelisker. Höjd 66 cm, diameter 47 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

68. Ljuskrona, för tolv ljus, Frankrike, 1800–tal. Burformad stomme av förgylld mässing behängd med slipade bergkristaller, samt obelisker och spjut av bergkristall. Höjd 96 cm, diameter 65 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

30


69. Ljuskrona, för fyra ljus, Hagamodell, Gustaviansk, 1790–tal. Stomme av förgylld mässing behängd med prismor. Höjd 84 cm, diameter 55 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

70. Ljuskrona, för åtta ljus, tillskriven Carl Henrik Brolin (1765–1832, burskap i Stockholm 1801), Sengustaviansk ca 1800. Stomme av förgylld mässing behängd med prismor i kaskader, tofsar och draperier. Beslag av lejon– och vädursmaskaroner. Nedtill skål av vitt glas. Höjd 121 cm, diameter 90 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 100 000 – 150 000 / EUR 9 487 – 14 231

71. Ljuskrona, för sex ljus, Louis XVI, 1700–talets slut. Stomme av mässing behängd med prismor i kedjor och kaskader. Höjd 100 cm, diameter 78 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

72. Ampel, för fyra ljus, Sverige, 1800–tal, Karl Johan. Delvis förgylld mässing. Dekor med eldslågor, palmetter samt lagerkransar. Höjd 75 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

31


73. Lykta, för två ljus, Louis XVI–stil, 1900–tal. Mässing. Dekor med rosetter. Höjd 54 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

74. Lykta, för ett ljus, Louis XVI–stil, 1900–tal. Bemålad plåt. Vriden dekor. Höjd 67 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

75. Bordslystrar, för tre ljus, ett par, 1700–talets slut, Georg III England. Glas och förgylld mässing. Dekor med ekblad. Triangelformad bas. Höjd 73 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 45 000 / EUR 3 795 – 4 269

76. Appliquer, ett par, för två ljus, Frankrike, 1700–talets andra hälft, Louis XVI. Förgylld mässing. Dekor med urna och festonger. Höjd 32 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

32


77. Kandelabrar, för fem ljus, ett par, 1800–tal, Empire. Förgylld och patinerad brons. Stående kvinnofigurer hållande festonger. Höjd 70 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

78. Bouillottelampa, för tre ljus, Frankrike 1800–tal, Louis XVI–stil. Förgylld brons. Rund sockel med genombruten flätad dekor. Kopplade svängda höj– och sänkbara ljusarmar. Röd tygskärm. Höjd 78 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

79. Bouillottelampa, för två ljus, Frankrike 1800–tal, Empirestil. Förgylld brons. Sockel med marmorbas. Dekor med lagerkrans och druvklasar. Kopplade svängda höj– och sänkbara ljusarmar. Grönlackerad skärm av plåt. Höjd 58 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

80. Bouillottelampa, för fyra ljus, Frankrike 1800–tal, Empirestil. Förgylld brons. Rund sockel med dekor av Medusamaskaroner och bin. Kopplade svängda höj– och sänkbara ljusarmar. Svartlackerad skärm av plåt. Höjd 50 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

33


81. Läslampa, för ett ljus. Sengustaviansk, 1800–talets början. Förgylld brons och vit marmor. Grönlackerad skärm. Sockel med liggande hund. Höjd 35 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 6 000 / EUR 474 – 569

82. Läslampa, för ett ljus. Sengustaviansk, 1800–talets början. Förgylld brons och grå marmor. Grönlackerad skärm. Sockel med liggande hund. Höjd 38 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

83. Läslampa, för ett ljus, Sengustaviansk, 1800–talets början. Förgylld brons och vit marmor. Grönlackerad skärm. Sockel med liggande hund. Höjd 30 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

84. Ljusstakar ett par, 1800–tal, Empirestil. Blårot och förgylld mässing. Kolonnform med pipor med dekor av ekblad. Höjd 17,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

34


85. Ljusstakar, ett par, omkring år 1800, Sengustavianska. Vit marmor och förgylld och patinerad brons. Kolonnformat skaft med stående karyatid. Höjd 33 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

86. Ljusstakar, ett par, omkring år 1800, Sengustavianska. Vit marmor och mässing. Kolonnformat skaft med dekor av kedjor. Höjd 21 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

87. Ljusstake, Frankrike 1700–talets första del, Louis XV. Förgylld mässing. Oktagonal klockad fot. Höjd 24 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

88. Bordspendyl, av Ephraim Hedström (Ephraim H mästare i Stockholm 1808–1818), Empire. Förgylld och patinerad brons. Rektangulär sockel rundade hörn. Urhus krönt med dekor av kvinnogestalt i snäcka dragen av fåglar. Vitemaljerad urtavla märkt Ephrm Hedström. Höjd 35 cm, längd 29,5 cm. Nyckel och pendel medföjer. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

35


89. Bordspendyl, av Antoine Gaulin (mästare i Paris 1788), Louis XVI, 1700–talets slut. Vit marmor och förgylld mässing. Vitemaljerad urtavla märkt ”Gaulin a Paris”. Portalformad. Höjd 35 cm, längd 23 cm. Pendel och nyckel medföljer. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 6 000 / EUR 474 – 569

90. Bordspendyl, av Per Henrik Beurling (urmakare i Stockholm 1783 –1806 (1830), Empire. Svart marmor och förgylld mässing. Dekor med vilande lejon. Vitemaljerad urtavla, märkt Beurling Stockholm. Höjd 32 cm, längd 18 cm. Pendel och nyckel medföljer. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 12 000 / EUR 759 – 1 138

91. Smörask med lock. Älvdalen, 1800–talets början, Empire. Svart Rännåsporfyr. Rund fasetterad form. Lockknopp i klotform. Höjd 10 cm, diameter 12,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

92. Smörask med lock. Älvdalen, 1800–talets början, Empire. Blybergsporfyr. Rund fasetterad form. Lockknopp av förgylld mässing. Höjd 10 cm, diameter 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

36


93. Brevpress, Älvdalen 1800–tal. Blybergsporfyr samt förgylld mässing. Dekor med vilande hund. Längd 12 cm, bredd 8 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 500 – 3 000 / EUR 237 – 284

94. Brevpress, Älvdalen 1800–tal. Svart Rännåsporfyr samt mässing. Fyrkantig form med falsade hörn samt slät knopp. Längd 7,5 cm, bredd 7,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

95. Grötskål med lock av Lars Fredric Moberg, Strängnäs 1801 (1792–1803). Tenn. Rundform med hänklar och knopp. Dekor med blommor. Diameter 25 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

96. Skrivställ, 1800–talets första del, Empire. Förgylld mässing, glas och lackat trä. Dekor med bin. Längd 19 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

37


97. Eldskärm, samt ett par eldhundar, 1900–talets första hälft. Mässing. Eldskärmens längd 64 cm, höjd 81 cm. Eldhundars längd 22 cm, höjd 36,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

98. Gerard Mannoni, soffbord, Frankrike 1974. Polerad brons, rektangulär glasskiva, totalt ca 149,5 x 89,5 cm, höjd 36,5 cm, underredet signerat 1974 A1 G MANNONI, ca 84 x 48 cm, höjd 35 cm exkl glasskiva. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

99. Josef Frank, soffbord, Firma Svenskt Tenn, modell 2139, efter 1985. Rund rotfanerad skiva, kantsarg och tre ben av valnöt. Undertill brännmärkt Josef Frank SVENSKT TENN. Diameter 120 cm, höjd 48 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

100. Josef Frank, bordslampor, ett par, Firma Svenskt Tenn, modell 2388. Mässing, två ljuspunkter, läderlindat skaft, gröna ovala textilskärmar, märkta SVENSKT TENN 2388–1, höjd 50 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948 38


101. Josef Frank, bordslampor, ett par, Firma Svenskt Tenn, modell 2466. Mässing och grönlackerad plåt, märkta SVENSKT TENN 2466–2, total höjd exkl vita textilskärmar 64 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

102. Niclas Warneck, sockerskrin, silver, Karlstad 1755, tidig Rokoko. Ovalt, på fyra volutformade fötter. Dekor av svängda knäckar, på locket bärknopp. Undertill graverad datering 9/11 1755. Längd 15 cm, vikt 347 gram. Proveniens: Bukowskis höstauktion A554, 2009, kat nr 468. Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

103. Olof Hellbom, sockerskål, silver, Stockholm 1797, Gustaviansk. Oval, urnformad, på rektangulär fot med gallerkant och kulfötter, runt livet graverad akantusranka, uppsvängda hänklar, lock med kotteknopp. Stämplar även på locket, undertill ägarinitialer: U.A:. Höjd 21 cm, längd inkl hänklar 16,5 cm, vikt 387 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

104. Carl Petter Tellander, bägare, silver, Jönköping 1775. Delvis förgylld, konande, på rak delvis godronnerad fot, vågband, graverad rocaillekartusch. Höjd 17 cm, vikt 316 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948 39


105. Petter Lund, nattljusstakar, ett par, silver, Stockholm 1756, Rokoko. Lövformad fot avslutande i genombrutet tumgrepp, ljushållare med dekor av vridna åsar. Undertill ägarinitialer: B.S.R. Höjd 6,5 cm, längd inkl. tumgrepp 17 cm, total vikt 414 gram. Proveniens: Bukowskis höstauktion 1978, A408, kat nr 1089, pl 157. Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

106. Petter Julin, nattljusstakar, ett par, silver, Köping 1756, Rokoko. Ljuspipa på profilerad, skålformad fot kantad med räfflat band och blad. Tumgrepp med dekor av kartusch med snäcka. Höjd 6,5 cm, längd inkl. tumgrepp 16,5 cm, total vikt 354 gram. Proveniens: Familjen Gorthon, Helsingborg. Bukowskis höstauktion 2009, A554, kat nr 487. Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

107. Mikael Åström, ljusstakar, ett par, silver, Stockholm 1786, Gustavianska. Runt nedåt avsmalnande skaft med festong, rund fot med lagerstav, ljushållare och fot med kannelyrer. Höjd 24 cm, total vikt 643 gram. Proveniens: Bukowskis höstauktion 1973, A393, nr 659, pl 84. Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

108. Mikael Nyberg, ljusstakar, s.k. spelstakar, ett par, silver, Stockholm 1787, Gustavianska. Rund fot, släta med bladsnitt. Ljusmanschetterna med mästarstämpel. Höjd 14 cm, total vikt 287 gram. Proveniens: Bukowskis höstauktion 2009, A554, kat nr 488 (felaktigt daterade 1788). Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 35 000 / EUR 2 846 – 3 320

40


109. Jacob Möller, ljusstakar, ett par, silver, Malmö 1799, Gustavianska. Kannelerade kolonnskaft, på kvadratisk bladornerad fotplatta med kulfötter. Även ljushattarna med mästarstämpel. Fyllda fötter. Höjd 17 cm, total vikt inkl fyllning 683 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

110. Sven Olson, ljusstakar, ett par, silver, Ängelholm 1803, Gustavianska. Släta kolonnskaft, på rund fot med pärlstavar. Även ljushattarna med stämplar. Höjd 10,5 cm, total vikt 287 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

111. Adolf Zethelius, toiletteaskar, 4 st silver, Stockholm 1831. Invändigt förgyllda, runda med godronnerade lock. Höjd 3,5 cm, diameter 7 cm respektive 3,5 cm, total vikt 211 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 5 000 / EUR 284 – 474

112. Toiletteaskar, 4 st, silver, olika mästare 1849–1854. Rund form, ett par släta av Johan Mauritz Corth, Nyköping 1854, diameter 6 cm; en med graverad dekor på locket av Frans Holm, Vadstena 1851, diameter 6,5 cm; en med drivet lock och invändigt förgylld av Johan Cronhamn, Göteborg 1849, diameter 7,5 cm. Sammanlagd vikt 287 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

41


113. Christian II Drentwett, karott med lock, silver, Augsburg 1767–1769, Rokoko. Invändigt förgylld, rund på rund profilerad fot, på liv och lock dekor av svängda åsar, lockknopp i form av granatäpple och blad, rocailleornerade hänklar. Stämplar även på locket. Längd inkl hänklar 22 cm, höjd 16 cm, vikt 469 gram. Proveniens: Bukowskis höstauktion 1978, A408, kat nr 1098, pl 159. Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

114. Sockerskål, okänd mästare, silver, Köpenhamn 1790. Urnformad, delvis godronnerad på kvadratisk fot, graverad dekor av akantus, ben och lock med kannelyrer, kotteknopp, vädurshuvuden hållande ringhandtag. Oläslig mästarstämpel, med Skyttens månadsstämpel (22/11–21/12). Höjd 16 cm, diameter 11,5 cm, vikt 354 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

115. Ljusstakar, ett par, oidentifierad europeisk mästare, 1700–talets mitt, Senbarock. Fasetterade balusterskaft, på oktogonal fot, lösa ljushattar, på foten graverat vapen. Höjd 22 cm, total vikt 1041 gram Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 18 000 – 20 000 / EUR 1 707 – 1 897

116. Olof Robert Lundgren, ett par ljusstakar, silver, Åbo 1848. Balusterformat överkragat skaft på åttkantig fot med insvängda sidor. Ljushattar med stämplar, fyllda fötter. Höjd 16 cm, total vikt inkl fyllning 394 gram. Proveniens: Robert Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

42


117. Olof Robert Lundgren, kaffekanna, silver, Åbo (1821–1882) daterad 1840, Empire. Urnformad, delvis godronnerad med stansade bladbårder, lockknopp och handtag av svärtat trä. Graverad datering och initialer: 1840 O.G.U. Höjd 22 cm, total vikt 363 gram Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 500 – 3 000 / EUR 237 – 284

118. Olof Robert Lundgren, brödkorg, silver, Åbo 1847, Empire. Oval med raka knäckar, på oval konturerad fot, stansade palmettbårder, genombruten hänkel, runt kanten stansade blad. Graverad datering och initialer: 1847 O:G:U:. Längd 27 cm, bredd 19 cm, vikt 356 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 2 500 / EUR 189 – 237

119. Alexei Kosinov, vodkakopp, charka, silver, Moskva 1791. Delvis förgylld, oval konturerad form på låg fot, delvis godronnerad, svängd hänkel. Längd 7 cm, höjd 3,5 cm, vikt 30 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 2 500 / EUR 189 – 237

120. Fyedor Tichonov Kryskev, vodkakopp, charka, Moskva 1770–tal. Oval konturerad form på låg fot, dekor av drivna rocailler, svängd hänkel. Längd 6,5 cm, höjd, 3,3 cm, vikt 22 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

43


121. Pavel Ovchinnikov, troligen, bägare, silver och niello, Moskva 1868. Invändigt förgylld, klockformad, dekor i niello av stadsvyer i kartuscher samt växtdekor. Undertill märkt F.S. 640, senare svensk kontrollstämpel Höjd 10 cm, vikt 145 gram. Proveniens: Falk Simons samling: F.S. 640. Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Gustaf Munthe, Falk Simons silversamling, Stockholm 1938, kat nr 709 (F.S. 640) sid 283.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

122. Bärare/vodkakoppar, 2 st, silver och niello, M Dmitriyev samt okänd 1868, bägge Moskva. Klockformiga, niellodekor av stadsvyer i karsuscher samt rutmönster. Höjd 7 cm respektive 5,5 cm, sammanlagd vikt 93 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 3 500 / EUR 284 – 332

123. Dosor, 3 st, silver, en Moskva 1861, två stycken Holland, sannolikt 1800–tal. Ena sannolikt för tändstickor, dekor av niello, rektangulär med dubbla lock, det inre med räfflad yta, okänd mästarstämpel Moskva 1861, Längd 6,5 cm, bredd 1,5 cm. Två dosor, snarlika med filigrandekor på locken och graverad dekor runt livet, Holland efter 1814, Längd 4 cm, höjd 4,5 cm. Sammanlagd vikt 108 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

124. Ivan Kaltikov, cigarettetui, silver, Moskva 1800–talets mitt. Invändigt förgyllt, rektangulärt, niellodekor på lock och sidor av stadsvyer, undertill monument flankerat av trofégrupper. Längd 8 cm, bredd 5 cm, vikt 110 gram. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

44


125. Saltkar, ett par, silver, oidentifierad mästare, London 1764. Invändigt förgyllda, rund form på tre svängda ben. Oidentifierad mästarstämpel ANIS (Grimwade #3688, 3689). Diameter 6,5 cm, höjd 3 cm, vikt 75 gram Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Arthur G. Grimwade: London goldsmiths 1697–1837, London 1976, jmf stämplar sid 262.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 500 / EUR 142 – 237

126. Breitling, Colt 44 (500M/1650FT). Chronometre, armbandsur, 44 mm. Stål, quartz, safirglas, datum, läderband, originalspänne, certifikat, oktober 2013, box, ytterkartong. Caliber B74, serienr 1535070, referensnr A74387. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

127. Longines, Ferrari. Armbandsur, 30,5 mm. Bicolour, quartz, mineralglas, integrerad originallänk, viklås, ca 1985. Boettnr 20487926. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 3 000 / EUR 142 – 284

128. Patek Philippe, Genève, Ellipse. Armbandsur, 28,5 x 33,5 mm. 18K guld, quartz, safirglas, integrerat läderband, originalspänne i 18K guld. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

45


129. Figuriner, två stycken, lergods. Handynastin (206 f.Kr–220 e.Kr). Grön- och gulglaserat lergods, stående hovdamer. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

130. Skulpturer, två stycken, lergods. Mingdynastin (1368–1644). Stående män med löstagbara huvuden samt en löstagbar hand, glaserade i grönt. Höjd 38 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

131. Skulpturer, två stycken, lergods. Mingdynastin (1368–1644). Stående man, klädd i traditionell hat och rock, delvis grönglaserad. Höjd 22 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

132. Skulpturer, sex stycken, lergods. Mingdynastin (1368–1644). Stående mansfigurer glaserade i grönt och gult. Höjd 19–21,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

46


133. Fohundar, ett par, keramik. Mingdynastin (1368–1644). Ståendes på pidestal, grönglaserade. Höjd 25,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1995, lot no 1074.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

134. Vas, monterad som lampa. Kina, 1600–tal. Cremefärgad krackelerad glasyr, glasyrbortfall. Höjd med montering 37,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

135. Skål, porslin. Mingdynastin, 1600–tal, med Chenghuas märke. Dekor i wucaifärger med motiv av blommor bland lövverk. Diameter 14,8 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis, 85319-10.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

136. Kruka, porslin. Transition, 1600–tal. Dekor i wucaifärger av fenixfåglar i lövverk. Höjd 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

47


137. Kruka, porslin. Transition, 1600–tal. Dekor i wucaifärger av fenixfåglar i lövverk. Höjd 16,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 2007, lot no 1728.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

138. Urnor med lock, porslin. Transition, 1600–tal. Balusterformad, med dekor i wucai–färger av gossar i lövverk. Höjd med lock 29 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

139. Skål, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Dekor i famille vertefärger, med motiv av mytologiska djur och växter. Diameter 20,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

140. Bägare, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Godronnerad, med utsvängd på fot. Dekor i famille vertefärger av årstidsblommor och lekande gossar, foten med genombrutendekor av cash–mönster och lotusblommor. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 2000, lot no 1359.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

48


141. Tedosor, två stycken, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Dekor i famille vertefärger av fågel på blommande gren. Höjd utan trälock ca 10,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1996, lot no 1072.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

142. Tekanna med lock, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Dekor i famille vertefärger, klotformad med rak pip, dekor av fågel på krysantemumkvist. Längd 20 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sales 1995, lot no 1070.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

143. Figuriner, två stycken, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Dekor i famille vertefärger. Stående glada gossar med blomstervaser. Höjd 33,5–34 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2007, lot no 1733.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

144. Figurin, porslin. Qingdynastin, 1700–tal. Stående gosse med vas, dekor i färgerna grönt, gult och rött. Höjd 28 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

49


145. Figuriner, två stycken, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Snarlika, stående gossar med vaser, dekor i grön, gul och röd glasyr. Höjd 28 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

146. Figurin, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Dekor i famille vertefärger, stående gosse med vas. Höjd 33 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 2007, lot no 1734.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

147. Vaser, ett par, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Fyrsidig balusterform. Dekor i famille vertefärger och guld av årstidsblommor, antikviteter, djur samt landskapsmotiv. Höjd. 22–24 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection. Purchased at Bukowskis Spring auction 1995, lot no 1073.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

148. Tedosa med lock, porslin, Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Med dekor i famille verte–färger med tuppar och blommor. Höjd med lock 9 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1996, lot no 1073.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

50


149. Bägare, biskviporslin. Qingdynastin, 1600–tal. Dekor i famille vertefärger, med motiv av mytologiska djur. Längd 12,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

150. Skål, biskvi. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Brinial med dekor i gult, grönt, vitt och aubergine. Diameter 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis in 2009, Sale 554, lot no 1366.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

151. Skål, biskvi. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Brinial med dekor i gult, grönt, vitt och aubergine föreställande fiskar. Diameter 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis 2009, Autumn Sale no 554, lot no 1337.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

152. Skål, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Utvidgad kant. Dekor i s.k. egg and spinach glasyr i färgerna gult, grönt, aubergine och vitt. Diameter 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Sale 554, lot no 1338. Then from the Oscar Traugott Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

51


152. Skål, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Utvidgad kant. Dekor i s.k. egg and spinach glasyr i färgerna gult, grönt, aubergine och vitt. Diameter 18 cm.

Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Sale 554, lot no 1338. Then from the Oscar Traugott Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

153. Vinkylare, ett par, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Cylindrisk med maskaronhänklar, efter fransk fajansmodell. Dekor i imarifärger, med motiv av blommor och växter. Längd 25 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

154. Ask med lock, porslin. Qingdynastin, Yongzheng (1723–35). Dekor i famille rosefärger. Längd 15,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569 52


155. Vaser med lock, tre stycken, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, med motiv av fågel på klippa bland växter. Höjd utan lock 17,5–18 cm Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1996, lot no 1114.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

156. Vaser, tre stycken, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Trumpetformad, dekor i famille rosefärger, med motiv av fåglar och växter. Höjd 17,5–18,6 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

157. Vaser med lock, ett par, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Balusterformade med dekor i famille rosefärger av blommor och fåglar. Höjd 28 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

158. Mops, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–96). Sittande mops, bemålad med brun päls. Höjd 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569 53


159. Skål, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, med motiv av änder i blommande trädgård. Diameter 19,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

160. Bålskål, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, med motiv av antikviteter och blommor. Diameter 25,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

161. Skål, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Konturerad med dekor i famille rosefärger med fortlöpande lotusscroll. Diameter 23,8 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

162. Tekrukor, två stycken, porslin. Qingdynastin, 1700–tal. Dekor i famille rosefärger, med motiv av blommande trädgård. Höjd 11–11,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Previously in the Collection of Hans Ostelius.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

163. Smörterrin med lock, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Efter ’du paquier’ meissenmodell, europeisk barockform, dekor i famille rosefärger av hägrar framför slott. Längd 17,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

54


164. Smörterriner med lock och fat, ett par, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger av påfåglar i blommande trädgård. Längd 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1998, lot no 1329.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846 55


165. Smörterrin med lock, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger av påfåglar i blommande trädgård. Längd 21 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

166. Saltkar, ett par, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, med motiv av blommor och växter. Längd 7,8 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

167. Fat, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, med motiv av blommor i en vas. Diameter 22 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

168. Tekrukor, två stycken, porslin. Qingdynastin, 1700–tal. Dekor i famille rosefärger, med motiv av blommande trädgård. Höjd 12 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased from the collection of Hans Ostelius.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

56


169. Gallerkorg, porslin. Qingdynastin, 1700–tal. Hexagonal, dekor i famille rosefärger, med motiv av blommande trädgård med granatäpplen. Längd 28 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1996, lot no 1118.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

170. Vaser med lock, ett par, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Godronnerad, dekor i famille rosefärger, med motiv av växter och granatäpplen. Höjd 25 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

171. Terrin med lock, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Oval konturerad med uppsvängda hänklar. Dekor i famille rosefärger, med motiv av blommor. Lock med krönande fruktknopp. Längd 30 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1994, lot no 927.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

172. Vas, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Trumpetformad, dekor i famille rosefärger, med motiv av blommande trädgård med fåglar, granatäpplen och fjärilar. Höjd 34,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection. Purchased at Bukowskis, nr 91553–2.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

57


173. Urna med lock, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Balusterformad med dekor i famille rosefärger av blommor och antikviteter. Höjd med lock 37 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

174. Figuriner, 10 stycken, porslin. Qingdynastin, sent 1700–tal/tidigt 1800–tal. Dekor i famille rosefärger, föreställande de odöliga. Höjd 22–23 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 2008, lot no 1983.

Utropspris: SEK 30 000 – 50 000 / EUR 2 846 – 4 743

175. Tedosa med lock, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, med motiv av blommor. Höjd med lock 11 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2000, lot no 1324.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

176. Tedosa, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Genombrutet fotparti efter Meissenmodell. Dekor i famille rosefärger, kartuscher med hamnscen respektive ryttare i europeiskt landskap i Höroldts manér. Höjd med lock 12 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1999, lot no 1304.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

58


177. Vaser, ett par, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, godronnerde med motiv av växter. Höjd 44 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

178. Terrin med lock, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Rund, målad dekor i famille rosefärger avblommande trådgård. Diameter 23,2 cm. Längd med hänklar 28 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

179. Tallrikar, 12 stycken, porslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Dekor i famille rosefärger, med motiv av pion och blommande körsbärskvist, bräm med fåglar. Diameter 22,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1996, lot no 1094.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

180. Smörask med lock, kompaniporslin. Qingdynastin, Qianlong (1736–95). Oval godronneradeuropeisk silverform, dekor i famille rosefärger och guld av eldfågel och buskpioner. Längd 19,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Classic Sale 2000, lot no 1374.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

59


181. Skulptur, lera. Qingdynastin, 1800–tal. Stående mansfigur med lingzhisvamp i handen, målad dekor. Höjd 34,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Nordéns Auction House 1996.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

182. Skulptur, lera. Qingdynastin, 1800–tal. En lärd man sittandes på klippformation. Målad dekor. Höjd 29 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Nordéns Auction House 1996.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

183. Skulptur, lera. Qingdynastin, 1800–tal. Bugande kinesisk man, målad dekor. Höjd 22 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Nordéns Auction House 1996.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

184. Skulpturer, två stycken, lera. Qingdynastin, 1800–tal. Stående män, målad dekor. Höjd 30–31 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Nordéns Auction House 1996.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

60


185. Skulptur, två stycken, lera. Qingdynastin, 1800–tal. Sittande kinesiska flickor, klädda i blåa rockar. Höjd ca 17,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Nordéns Auction House 1996.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

186. Figurin, porslin. Qingdynastin, 1800–tal. Dekor i famille rosefärger, Guanyin sittandes på lotustron. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

187. Figuriner, åtta stycken, porslin. Qingdynastin, 1800–tal. Dekor i famille rosefärger. Höjd 14,5–15,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

188. Figuriner, ett par, porslin. Sen Qingdynasti. Fåglar sittandes på klippformation, målad dekor i grönt, svart och aubergine. Höjd 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

61


189. Tulpanvas, porslin. Kanton, Qingdynastin, 1800–tal. Insvängd rektangulär medinsats, flätade hänklar, heltäckande dekor i famille rosefärger av figurer i palatsscener i varje panel. Höjd 21,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2000, lot no 1394.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

190. Skål, porslin. Qingdynastin med Qianlongs märke i rött. Skuren dekor mot rosa grundfärg med medaljonger med landskapsmotiv i famille rosefärger. Diameter 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Lilla Bukowskis, Sale S89 1996, lot no 135.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

191. Ljusstakar, ett par, porslin. Qingdynastin, Kanton, 1800–tal. Stående elefanter med ljus/rökelshållare på ryggen. Höjd 10 cm, längd 11,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

192. Vas, porslin. Kina, omkring 1900. Dekor i famille vertefärger, med motiv av fåglar och växter. Höjd på vas 35 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 / EUR 142

62


193. Vaser, två stycken, porslin. Kina, 1900–tal. Dekor i famille rosefärger, mot ljusblå bakgrund, med motiv av antikviteter. Höjd 42 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

194. Bojaner, två stycken, porslin. Kina, omkring 1900. Dekor i famille rosefärger, med motiv av figurscen. Höjd 17 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

195. Rökelsekar, porslin. Kina troligen sen Qingdynasti omkring 1900. Tripod med arkaiserande dekor efter bronsform med taothiemasker och stiliserade drakar. Höjd 22 cm, diameter 22,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

196. Figuriner, ett par, porslin. Sen Qingdynasti. Dekor i polykroma färger. Höjd circa 19,6 cm. Proveniens: Rolf Schmitzs Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1999, lot no 340.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

63


197. Kruka, porslin. Kina, tidigt 1900–tal. Dekor i emaljfärger, med motiv av växter och fjärilar. Höjd på kruka 20 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

198. Figuriner, ett par, porslin. Kina, omkring 1900. I form av gul- och grönglaserade papegojor. Höjd 19–19,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

199. Figurin/ytterfoder, porslin. Kina, 1900–tal. I form av en groda. Längd ca 22,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

200. Papegojor, ett par, porslin. Qingdynastin, 1800–tal. Turkos– och auberginefärgad glasyr, papegojor på klippformad sockel. Höjd 19 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1998, lot no 1363.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

64


201. Krukor, två stycken, porslin. Ming dynastin, 1500–tal. Dekor i underglasyrblått av växter samt den mindre med fåglar. Höjd 13–14,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

202. Skålar, tre stycken i kraakporslin. Mingdynastin, Wanli (1523–35). Dekor av växter och djur inom radiella fält. Diameter 14,5–15,3 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

203. Kruka, porslin. Mingdynastin, Wanli (1572–1620). Dekor i underglasyrblått av frukter i lövverk. Höjd 14 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

204. Skålar, fyra stycken, kraakporslin. Mingdynastin, Wanli (1572–1620). Dekor i underglasyrblått, med motiv av djur samt antikviteter. Diameter 14,5–15,2 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

65


205. Skål, porslin. Mingdynastin, 1600–tal. Dekor i underglasyrblått, med motiv av landskap, undersidan med Chenghuas märke. Diameter 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitzs Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

206. Skålar, två stycken, porslin, Ming dynastin (1368–1644). Dekor i underglasyrblått med motiv av växter. Diameter 10,5 cm Proveniens: Rolf Schmitzs Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

207. Skålar, ett par, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Hexagonal. Dekor i underglasyrblått med landskapsscener i reserver. Diameter 21 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

208. Tedosor med lock, ett par, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Oktogonal europeisk silverform, godronnerad med dekor i underglasyrblått av blommor. Höjd 11 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1998, lot no 1430.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

66


209. Skål, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Dekor i underglasyrblått, med motiv av antikviteter. Diameter 17 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1995, lot no 1054.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

210. Bojaner, två stycken, porslin. Qingdynastin, Kangxi (1662–1722). Dekor i underglasyrblått av symboler och växter. Höjd 16,5–17 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

211. Bojaner, två stycken, porslin. Qingdynastin, 1800–tal. Dekor i underglasyrblått, med motiv av tecknet för dubbla lycka. Höjd 19 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

212. Vas, porslin. Qingdynastin, Guangxu (1875–1908). Dekor i underglasyrblått, med motiv av figurer sittandes vid ett bord. Höjd 30,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

67


213. Skål, porslin. Kina, 1900–tal. Med Qianlongs sigillmärke. Dekor i underglasyrblått samt rött med motiv av flygande drakar bland moln. Diameter 17,3 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1999, lot no 1247.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

214. Skålar, två stycken, porslin. Qingdynastin, 1800–tal. Dekor i underglasyrblått, med motiv av växter. Diameter 12–14,2 cm Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

215. Krukor, två stycken, varav en med lock, porslin. Kina, omkring 1900. Dekor i underglasyrblått, hexagonala, med motiv av eleganta figurer. Höjd utan lock 16 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

216. Bord, två stycken, trä. Kina, 1900–tal. Höga med ett hyllplan, inläggningar i pärlemor. Mått 42,5 x 32 x 79,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

68


217. Vas, porslin. Japan, 1700–tal. Dekor i imarifärger, med motiv av blommor och växter. Höjd 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

218. Fat, porslin. Japan, Meiji (1868–1912). Dekor i famille vertefärger, med motiv av växter samt fåglar vid bräm. Diameter 17,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

219. Skål, porslin. Japan, 1800–tal. Dekor i underglasyrblått, med motiv av fenixfågel i trädgård. Diameter 10 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

220. Svärdsfäste, brons. Japan, Edo (1603–1868). Förgylld dekor av växter samt buddhistiska lejon. Mått 8,5x7,9 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

69


221. Gallerskål, fajans. Rörstrand, 1700–tal. Märkt Stockholm. Genombrutna sidor med utstående hänklar, dekor i starkeldsblått av blommor samt insida med rutmönster i bianco sopra bianco. Längd 25 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

222. Gallerkorg, fajans. Rörstrand, 1761. Dekor i starkeldsblått, genombrutna sidor, medaljonger och grenformade hänklar, märkt Stockh 24/8 (17)61, med målarsignatur av Carl Ludvig Hartman. Längd 32 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1995, lot no 951.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

223. Gallerkorg, fajans. Sannolikt Marieberg, efter 1766. Genombrutnen med dekor i starkeldsblått. Diameter 15,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

224. Figuriner, två stycken, mjukt porslin. Marieberg, 1700–tal. Stående man respektive kvinna med blommor samt var sin hund. Höjd 16,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis, Spring Sale 1999. From Blanche Bondes Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

225. Figuriner, två stycken, mjukt porslin. Marieberg, 1700–tal. Sittande herse och herdinna med attribut. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 10–10,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis, Spring Sale 1999. From Blanche Bondes Collection. Litteratur: Hernmarck, Carl, Marieberg, bild 174, sida 109.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

70


226. Figurin, porslin. Meissen, 1750–tal. Polykromt bemålad, med trumslagande gosse. Höjd 14 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1999, lot no 1312.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

227. Koppar, ett par, porslin. Meissen, 1700–tal. Oktogonala med dubbla hänklar. Japaniserande dekor i s.k. ”Kakiemon-stil” i emaljfärger och guld av prunuskvistar, brun kantrand. Längd 11 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1995, lot no 966.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

228. Figuriner, två stycken, porslin. Meissen, 1700–tal. Stående mansfigur respektive kvinnofigur med grönsakskorgar. Målad polykrom dekor. Höjd 17,5–18,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

229. Figurin, porslin. Meissen, 1700–tal. Stående mansfigur spelandes flöjt och trumma. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 14,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

71


230. Figurin, två stycken, porslin. Meissen, jägare, 1700–tal. Stående mansfigurer klädda som jägare. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

231. Figurin, porslin. Meissen, 1700–tal. Flicka med vindruvskniv och korg. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 13,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

232. Sockerskål med lock, porslin. Meissen, 1740/50–tal. Målad polykrom dekor av av insekter med förgyllda kanter. Cylindrisk med ozierbård, på locket med pousserade blommor samt grenar. Diameter 11 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2000, lot no 1208.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

233. Sockerskål med lock, porslin. Meissen, punktperiod (1763–73). Målad polykrom dekor av idylliska scener med blomsterflickor och kavaljer i landskap samt strödda blommor. Höjd med lock 10 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2000, lot no 1210.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

72


234. Saltkar, porslin. Meissen, 1700–tal. Målad polykrom dekor av blommor. Längd 11,2 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

235. Tedosa med lock, porslin. Meissen, Marcolinis period (1774–1815). Målad polykrom dekor av blommor. Höjd med lock 14 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

236. Figuriner, ett par, porslin. Meissen, 1700–tal. Föreställande musicerande par, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

237. Figurin, porslin. Meissen. Kvinna sittandes vid bord med bägare, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 16 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

73


238. Figurin, porslin. Tyskland, 17/1800–tal. Omärkt. Stående herreman med jaktattribut. Height 19,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

239. Figuriner, två stycken. Efter Meissen, 1800–tal. Musciserande mansfigurer med trumma samt speldosa. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 15,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

240. Figurin, porslin. Meissen, 1800–tal. Kavaljer med stav, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 17,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1998, lot no 1172.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

241. Figurin, porslin. Meissen, 1800–talets andra hälft. Flöjtspelare, målad polykrom dekor. Höjd 12,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

74


242. Figurin, porslin. Meissen, 1890–tal. Gosse med vindruvsklase. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

243. Figurin, porslin. Meissen, 1890–tal. Flicka med blommor, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

244. Skulptur, porslin. Meissen, 1890–tal. Fågel på sockel i form av trädstam, målad polykrom dekor. Höjd 27 cm. Proveniens: Rolf Schmitz collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2001, lot no 1235.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

245. Figurin, porslin. Meissen, sekelskiftet 1900. Föreställande en papegoja, naturalistiskt bemålad i polykroma färger. Fabriksmärke i underglasyrblått, inpressat nummer 127. Inristat märke 63 x. Höjd 33 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2001, lot no 1236.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

75


246. Vaser, ett par, porslin. Meissenliknande märke, 1800–tal. Balusterform med utvikt hals. Målad polykrom dekor av fåglar samt med förgyllning. Höjd 29 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

247. Figurin, porslin. Efter Meissen, omkring 1900. Efter modell av Meissen, Kendler. Harlekin spelandes säckpipa. Målad polykrom dekor. Höjd 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

248. Figurin, porslin. Meissenliknande märke. Säckpipespelande harlekin, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

249. Figuriner, två stycken, porslin. Meissen, 1900–tal. Flicka med vindruvor samt gosse med blomsterkorg. Höjd 13–14 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

76


250. Figurin, porslin. Meissen, 1900–tal. Flicka med korg fylld med grönsaker. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

251. Miniatyr figuriner, fem stycken, porslin. Meissen, 1900–tal. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 7,5–8 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

252. Tedosa, porslin. Frankenthal, 1700–tal. Rund med målad polykrom och förgylld dekor av fåglar inom reserver. Höjd 10 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

253. Figurgrupp, porslin. Höchst, 1770–tal. Modell av Johann Peter Melchior. Målad polykrom dekor av två barn med en hund på klippa. Höjd 17 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

77


254. Figuriner, två stycken, porslin. Höchst, 1770–tal. En efter Meissenmodell, polykrom dekor, med hönsmaterska. Höjd 15,5 cm. Den andra med en sittande ung vinkande kvinna. Höjd 17 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1999, lot no 1338 and 1340.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

255. Figurin, porslin. Höchst, 1770–tal. Modell av Melchior, polykrom dekor, med motiv av gosse med blommor. Höjd 12 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1998, lot no 1181.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

256. Figuriner, två stycken, porslin. Höchst, 1700–tal. Flicka med instrument samt pojke med fågelbo. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 17–18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

257. Tedosa med lock, porslin. Höchst, sent 1700–tal. Målad polykrom dekor av fåglar. Höjd med lock 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

78


258. Figurin, porslin. ”Höchstliknande märke”, 1800–tal. Föreställande en man med vandringsstav, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 16,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664

259. Figurin, porslin. Höchstliknande märke, omkring 1900. Stående kvinna med instrument, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 16 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

260. Figurin, porslin. Höchst, 1900–tal. Målad polykrom dekor av vandrande gosse, med ett inristad R på undersidan. Höjd 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

261. Figurin, porslin. Höchstliknande märke, omkring 1900. Man stående vid brevlådan, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 19 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

79


262. Figuriner, fyra stycken, porslin. Höchst. Föreställande, smed, tunnbindare, mjölkpiga och mjölkdräng. Målad polykrom dekor. Höjd circa 10,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

263. Figurin, porslin. Wien, 1700–tal. Stående trumpetare med hund, målad polykrom dekor. Höjd 15 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Autumn Sale 1996, lot no 985.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

264. Figuriner, fem stycken, porslin. Meissen och Wien. Föreställande barn, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 10–11 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

265. Figurin, porslin. Berlin. Sent 1800/tidigt 1900–tal. Målad polykrom dekor av pojke med krukväxt. Höjd 14 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Lilla Bukowskis 1998, lot no 657.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

80


266. Figuriner, ett par, porslin. Berlin, omkring 1900. Stående kinesiserande man och kvinna med instrument erfter Meissenmodell av Friedrich Elias Meyer. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 23–24 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 2001.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

267. Figurin, porslin. Wien, 1900–tal. Polykrom dekor, stående trubadur med luta och två mopsar. Höjd 20 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Bukowskis Spring Sale 1995, lot no 971.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

268. Figuriner, två stycken, porslin. Tyskland, 1920–tal. Dansande par, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 14 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284

269. Vaser med lock, ett par, porslin. Frankrike, Samson, sent 1800–tal. Hexagonala, dekor i famille rosefärger med fåglar i blommande naturmiljö. Höjd med lock 33 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

81


270. Figurin, porslin. Troligen Samson. I form av duva, naturalistiskt bemålad. Höjd 18,5 cm. Längd 20 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

271. Figurgrupp, porslin. Neapelliknande märke, 1900–tal. Herdepar, målad polykrom dekor. Höjd 17 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Lilla Bukowskis 1996, lot no 749.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

272. Aporkester, åtta stycken, porslin. 1900–tal. Föreställande figurer ur aporkestern efter förlaga av Meissen. Målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 11–17 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

273. Aporkester, sju stycken, porslin. Tyskland, Sitzendorf, 1900–tal. Efter förlaga från Meissen, målad polykrom och förgylld dekor. Höjd 11–13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Purchased at Lilla Bukowskis S101, lot no 64.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

82


274. Figurin, flintgods. England, omkring 1800. Inpressat märke WILSON AUTUMN. Stående flicka med blomsterkorg, målad polykrom dekor. Höjd 13,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

275. Kröningsbägare, två stycken, emalj på koppar. Ryssland, 1896. Dekor av Tsar Nicholas II monogram under kejserlig krona samt med årtalet 1896. Höjd 10,4 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

276. Dosor, sex stycken, porslin och emalj. 18/1900–tal. Målad polykrom och förgylld dekor. Längd 6–8 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

277. Krukor, nio stycken, porslin. Waldemarsudde, modern tillverkning. Diameter 10–26 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189

83


278. Vävd tapet, gobelängteknik, Flandern omkring 1700. Polykrom skördescen med bönder, dam med uppvaktning, blommor och träd med papegojor. I fonden boskap. Ull och silke. Senare smal mörkblå bård. Fodrad, ca 290 x 326,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 502, ”Internationella Höstauktionen”, 27–29 november 1996, kat. nr 1193; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

279. Vävd tapet, gobelängteknik, Frankrike 1700–tal. Polykromt landskap med tre kvinnor med koger, pilbåge, träd och fågel vid vattendrag. I fonden ruin. Bård med blommor och frukter. Ull och silke. Fodrad, ca 276 x 374,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

280. Matta, antik Anatol, sannolikt Gördes. Bönematta, ca 177 x 124,5 cm (samt kortsidorna med 3 respektive 1 cm slätväv). Rödmelerad botten med polykrom dekor av nisch, kolonner, takkrona och stiliserade blommor. Bred blå huvudbård med blombuketter. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 3 000 / EUR 189 – 284 84


281. Gallerimatta, semiantik Azerbadjan. Mörkblå botten med polykroma medaljonger och stiliserade växtornament. Ljusgröngulmelerad huvudbård med blomrankor. Ca 545,5 x 102,5 cm (samt en kortsida med 2 cm slätväv). Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

282. Matta, semiantik Bachtiari ”mille–fleur”. Tätt polykromt blommönstrad botten med stor röd medaljong med blommor och palmetter, benvita hörnornament med arabesker och blommor. Bred röd huvudbård med palmett– och blomranka. Ca 200,5 x 135,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

283. Matta, old Bachtiari. Polykromt trädgårdsmönster med blomvaser och buketter. Bred benvit huvudbård med trappstegsmedaljonger med fåglar. Ca 213,5 x 142–147,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 500 – 3 000 / EUR 237 – 284

284. Matta, semiantik Bidjar kelly. Rödmelerad botten med polykromt spaljé– och blommönster samt stiliserade djur. Ljusblå huvudbård med blom–, blad– och botehranka. Ca 346 x 151 cm (samt kortsidorna med 1 respektive 1,5 cm slätväv). Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 7 000 – 9 000 / EUR 664 – 853 85


285. Matta, semiantik Bidjar. Rödmelerad botten med polykroma stiliserade blom– och arabeskrankor. Rosaröd huvudbård med arabesk– och blomrankor. Ca 203 x 144,5 cm (samt kortsidorna med 2,5 respektive 3 cm slätväv). Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 4 000 – 6 000 / EUR 379 – 569

286. Matta, antik silke Feraghan/Keshan sannolikt. Benvit botten med polykroma medaljonger och stiliserade blommor. Benvit huvudbård med stor palmett– och bladranka. Ca 215,5 x 144,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

287. Matta, semiantik Ghom. Benvit botten med polykromt botehmönster och blomrankor. Smal benvit huvudbård med blom–, boteh– och bladmönster. Breda ljusblå sekundärbårder med boteh– och bladmönster. Ca 330,5 x 221 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 10 000 / EUR 569 – 948

288. Matta, semiantik Heris. Röd botten med stor polykrom medaljong, hörnornament, stiliserade palmetter, blommor, blad och arabesker. Bred mörkblå huvudbård med stor blom– och bladranka. Ca 329–340 x 223,5–232 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

86


286.

87


289. Gallerimatta, semiantik Heris/Gorovan. Röd botten med polykroma medaljonger, stiliserade blommor och palmetter. Mörkblå huvudbård med stor blomranka. Ca 526 x 106 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

290. Matta, antik Indien, Mogulriket 1600–1700–tal sannolikt, saff. Tre fält med nisch med polykroma spaljé– och blommönster. Benvit huvudbård med blomranka. Jämför mattfragment i The Textile Museum, Washington DC. Ca 277 x 136 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Jämför tidskriften Hali, hösten 1984, text och plansch sid 328; Charles Grant Ellis Philadelphia bok, plansch 66a.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

291. Matta, semiantik Isfahan sannolikt, figural. Benvit botten med stort polykromt blommande träd med fågelbo, påfågel och andra fåglar, tiger och blommor. Bred vinrödmelerad huvudbård med fåglar, hjortar, rosor och blommande träd. Ca 214,5 x 137,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 5 000 – 7 000 / EUR 474 – 664 88


292. Matta, antik Karabagh kelly. Mörkbrun botten med polykromt heratimönster. Bred ljusröd huvudbård med granatäppel–, arabesk–, palmett och blomrankor. Ca 575,5 x 209 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 502, ”Internationella Höstauktionen”, 27–29 november 1996, kat nr 1217; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 10 000 – 15 000 / EUR 948 – 1 423

293. Matta, semiantik Keshan Motachem figural. Benvit botten med polykrom dekor av stora träd, blommor, fåglar, fågelbo, insekter, frukter samt röd nisch med blommande grenar. Överst kartuscher med inskriptioner. Bred blåmelerad huvudbård med träd, blommor och fåglar. Ca 211 x 134 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

294. Matta, old Kina. Gul botten med polykrom medaljong och hörnornament. Bred kamelhårsfärgad bård med blommor. Ca 177,5 x 92,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 1 500 – 2 000 / EUR 142 – 189 89


295. Matta, semiantik Kirman. Benvit botten med polykromt ”mille fleur”–mönster, fåglar och stort livsträd. Ljust kamelhårsfärgad huvudbård med träd, fåglar och blommor. Breda rosa sekundärbårder med blomranka. Ca 479 x 317 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 494, ”Internationella Höstauktionen”, 30 november – 2 december 1994, kat nr 1109; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 30 000 / EUR 1 897 – 2 846

296. Matta, semiantik Kirman ”mille–fleur”. Benvit botten med polykroma blommande livsträd, rosor och andra blommor. Bred benvit huvudbård med blommor och träd. Ca 198,5 x 136,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

297. Matta, semiantik Kirman Laver. Benvit botten med polykrom dekor av blommande träd, fåglar och nisch. Rosaröd huvudbård med blom– och palmettranka. Ca 203 x 130,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 500 – 3 000 / EUR 237 – 284

298. Matta, semiantik Ningxia. Ljust terrakottafärgad botten med polykroma medaljonger, blommor, bambu och fjärilar. Smal blekgul huvudbård med pionrankor. Ca 328,5 x 191 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

90


299. Matta, semiantik Ningxia. Ljust terrakottafärgad botten med polykrom blommedaljong, blomkrukor, symboler och hörnornament. Mörkblå huvudbård med meanderliknande mönster. Ca 197 x 127 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

300. Matta, semiantik Ningxia. Ljust terrakottafärgad botten med polykroma blommor, frukter och två medaljonger med lejonhundar. Blekgul bård med blommor och symboler. Ca 167,5 x 69,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 800 – 1 000 / EUR 75 – 94

301. Matta, semiantik Sarouk sannolikt. Benvit botten med springande hjortar, polykroma fåglar och djurhuvuden i träd, röda hörnornament. Mörkblå huvudbård med palmett– och blomranka. Ca 193 x 141,5 cm (samt en kortsida med 1 cm slätväv). Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 500 – 3 000 / EUR 237 – 284

302. Matta, antik Senneh. Ljusgrön botten med polykromt heratimönster. Ljusblåmelerad huvudbård med blom– och bladranka. Ca 175,5 x 133,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

91


303. Matta, antik silke Täbris. Röd botten med polykrom ampel, kolonner och blå nisch. Ljust blågrönmelerad huvudbård med blomranka. Flera smala sekundärbårder. Ca 165 x 122,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 496, ”Internationella Vårauktionen”, 30 maj – 1 juni 1995, kat nr 1257; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

304. Matta, semiantik Täbris sannolikt. Benvitljusgrönmelerad botten med polykroma fåglar samt träd med blommor och granatäpplen. Ljusröd huvudbård med palmett– och blomranka. Ca 393 x 284 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 20 000 / EUR 1 138 – 1 897

305. Matta, semiantik Vorwerk. Lejongul botten med polykromt kaukasiskt mönster med medaljonger och stiliserade blommor. Ljusrödmelerad huvudbård med rankor. Ca 242,5 x 130 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

306. Matta, antik Västpersisk figural. Röd botten med polykroma stiliserade rovdjur, hjortar, arabesk– och blomslingor. Bred ljusblå huvudbård med stor blom– och palmettranka. Ca 409,5 x 269 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 18 000 – 25 000 / EUR 1 707 – 2 371

92


307. Gösta Adrian–Nilsson, ”Amerikanaren”, detalj.

93


307. Gösta Adrian–Nilsson, ”Amerikanaren”. Signerad G.A–N. Akvarell på papper 20 x 14,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

308. Gösta Adrian–Nilsson, ”Dans”. Monogramsignerad GAN och daterad 1907. Blandteknik 58 x 38 cm. Proveniens: Ester Sjöstrand (konstnärens syster); Sune Borglin (i arv från ovanstående); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 519, ”Moderna”, 2–4 maj 2001, kat nr 42; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Lunds Konsthall, ”GAN och Wiwen Nilsson”, 1977, kat nr 8. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 60 000 / EUR 3 795 – 5 692

309. Gösta Adrian–Nilsson, Cigarettkyss. Blandteknik på siden 28,5 x 44 cm. Proveniens: Ester Sjöstrand (konstnärens syster); Sune Borglin (i arv från ovanstående); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 519, ”Moderna”, 2–4 maj 2001, kat nr 46; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

310. Gösta Adrian–Nilsson, Geometriserande figurkomposition. Signerad G.A–N. Utförd 1921–22. Blandteknik på papper 18 x 14,5 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

94


311.

312. 311. Ragnar Sandberg, ”Cykelåkare”.

312. Ragnar Sandberg, ”Matroser i Toulon”.

Stämpelsignerad RS. A tergo intygad av Birgit Broms. Utförd på 1930–talet. Olja på duk 42 x 64,5 cm.

Signerad R.S. och daterad Toulon –37. Olja på duk 38 x 64 cm.

Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 533, ”Höstens Moderna”, 2–5 november 2004, kat nr 164; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Ulf Linde, ”Ragnar Sandberg”, SAK, 1979, jämför bild sid 17. (d)

Proveniens: Galerie Pierre, Stockholm, 1945; Nordén Auktioner, Stockholm, auktion nr. 22, 30 maj 1996, kat nr 204; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Ragnar Sandberg”, 26 oktober 2002 – 6 januari 2003. (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 37 950 – 47 438

Utropspris: SEK 300 000 – 400 000 / EUR 28 462 – 37 950 95


313. Ragnar Sandberg, ”Färjeläget i Les Sablettes”. Signerad R.S. och daterad –37. Olja på papp–pannå 23,5 x 32,5 cm.

314. Ragnar Sandberg, Roende par. Signerad R.S. Olja på duk 29,5 x 33 cm. (d) 96

Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén, 8 maj 2003, kat nr 899; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 200 000 / EUR 14 231 – 18 975

Proveniens: Kjell Hjern; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 499, ”Vårens Moderna”, 24–25 april 1996, kat nr 122; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603


315. Inge Schiöler, Pingstliljor. Signerad Inge Schiöler. Gouache på papper 60 x 42 cm. Proveniens: Nordén auktioner, Stockholm, auktion nr 17, 21 mars 1995, kat nr 120; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

316. Tor Bjurström, Landskap. Signerad Bjurström. Olja på masonit 73 x 91,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

317. Tor Bjurström, Fiskare. Signerad Bjurström. Olja på masonit 73 x 92 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

318. Gösta Sandels, ”Från Montparnasse”. Signerad Sandels och daterad 1911. Olja på uppfodrad duk 55 x 46 cm. Proveniens: Fru Signe Hvistendahl; konsul Jean O. Eriksson; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Riksförbundet för bildande konst. Litteratur: Gertrud Serner, ”Gösta Sandels”, 1941, avbildad sid 29; ”Konst i svenska hem”, vol. 10, upptagen sid 533 (under titeln ”Utsikt från hotellfönster, Montparnasse”) under samling 929: ”Konsul Jean O. Erikson, Erik Dahlbergsgatan 14, Göteborg”.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

97


319. Gösta Sandels, Bohus fästning. Signerad Sandels och daterad 1905. Olja på duk 88 x 70 cm. Proveniens: Nordén Auktioner, Stockholm, auktion nr 20, 30 november 1995, kat nr 95; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

320. Arthur Percy, Anemoner. Signerad Percy och daterad 1967. Olja på duk 65 x 46 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

321. Arthur Percy, Göteborgsutsikt. Signerad Percy. Olja på duk 46,5 x 33,3 cm. Proveniens: Anna–Stina Alkman (maka till Edvard Alkman, konstkritiker i Dagens Nyheter samt vapendragare för Konstnärsförbundet); Nordén auktioner, Stockholm, auktion nr 22, 30 maj 1996, kat nr 40; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Konstakademien, Stockholm, retrospektiva utställningen, april 1957. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

322. Fritiof Schüldt, ”Utsikt från Sjövillans balkong”. Signerad Schüldt och daterad –20. Duk 44 x 33 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Moderna”, 28 oktober 2010, kat nr 1143; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Stockholms stadsmuseum, ”Målarna på Smedsudden”, 1970. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

98


323. Carl Wilhelmson, ”På stora bryggan”. Signerad C. Wilhelmson och daterad 1922. Olja på duk 78 x 60,5 cm. Proveniens: Ingenjör Georg Hesselman, Stockholm; Åmells konsthandel, Stockholm; Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 16–17 maj 2000, kat nr 1022; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Göteborg, 1923; Uppsala, Lund, 1924; Eskilstuna 1925; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Carl Wilhelmson. Retrospektiv utställning”, 3–25 februari 1934, kat nr 423; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Christian Eriksson–Carl Wilhelmson”, 15 januari – 15 februari 1955. Litteratur: Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning under nr 573; Axel L. Romdahl, ”Carl Wilhelmson”, SAK, 1938, omnämnd samt avbildad sid 157, upptagen i katalogen under år 1922, sid 232 som nr 703.

Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 925 – 75 901 99


324. Carl Wilhelmson, ”Solglitter”. Signerad C. Wilhelmson och daterad 1918. Olja på duk 30 x 42,5 cm. Proveniens: Ursprungligen i professor Nils Edéns (riksdagsman 1909–24, statsminister 1917–20 samt landshövding i Stockholms län 1920–38) samlingar, Stockholm (förvärvad år 1921); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 550, ”Internationella Höstauktionen”, 25–28 november 2008, kat nr 125; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning under nr 405; Axel L. Romdahl, ”Carl Wilhelmson”, SAK, 1938, upptagen i katalogen under år 1918 sid 228 som nr 587; ”Konst i svenska hem”, 9, upptagen sid 497 under samling 863: ”Landshövding Nils Edén, Valhallavägen 56, Stockholm”.

Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 4 743 – 6 641

325. Carl Wilhelmson, Flicka med hatt. Signerad C. Wilhelmson. Olja på duk lagd på masonit 27,5 x 22 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

326. Carl Wilhelmson, ”Nordland”. Signerad C. Wilhelmson och daterad 1918. Olja på duk 43 x 60,5 cm. Proveniens: Dr Larson; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 550, ”Internationella Höstauktionen”, 25–28 november 2008, kat nr 127; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Stockholm, 1920. Litteratur: Upptagen i konstnärens egenhändiga förteckning under nr. 403; Axel L. Romdahl, ”Carl Wilhelmson”, SAK, 1938, upptagen i katalogen under år 1918 sid 228 som nr 585.

Utropspris: SEK 50 000 – 70 000 / EUR 4 743 – 6 641

327. Greta Gerell, På restaurang, Paris. Signerad Gerell och daterad Paris –29. Olja på duk 46 x 38 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 2 december 2004, kat nr 2235; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

100


328. Axel Lindman, Kvinna på sommaräng. Olja på duk klistrad på pannå 27,5 x 26 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 4–6 juni 2003, kat nr 2230; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

329. Georg Pauli, Sittande flicka under rosenbuske. Signerad G. Pauli och daterad 77. Olja på träpannå 50,5 x 43 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Klassiska”, 4 december 2013, kat nr 2103; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

330. Ernst Josephson, ”Sommarlandskap med bikupor”. A tergo signerad Ernst Josephson och daterad 1875. Olja på pannå 15,5 x 23,5 cm. Proveniens: Isac Schlesinger, Ektorp, Linköping; Johan Friedländer, Göteborg; Sigfrid Friedländer, Göteborg; fru Bertha Lindell, Linköping; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 386, 4 november 1970, kat nr 474 (under titeln ”Sommarlandskap”); Galleri Färg och Form, Stockholm (inköpt på auktionen ovan); privat samling, Östergötland till 2009; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 556, ”Vårens Klassiska”, 1–4 juni 2010, kat nr 48; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Ernst Josephson. Minnesutställning”, 1951, kat nr 84 (” ’Sommarlandskap med bikupor’. Målad på Ektorp i närheten av Linköping. Sign. Ernst Josephson 1875. Olja”, utlånad av Fru Bertha Lindell, Linköping). Litteratur: Karl Wåhlin, ”Ernst Josephson. En minnesteckning. Förra delen 1851–1879”, SAK, 1911, omnämnd sid 114; Erik Blomberg, ”Ernst Josephson. Hans liv”, 1951, sid 153; Erik Blomberg, ”Ernst Josephsons konst. Från Näcken till Gåslisa”, 1959, omnämnd sid 85 samt avbildad halvsida samma sida (under titeln ”Bikupor, Ektorp”), upptagen i katalogdelen sid 401.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

331. Isaac Grünewald, Stockholmsvy. Signerad Grünewald. Olja på duk 62 x 41,5 cm. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 511, ”Vårens Moderna”, 27–29 april 1999, kat nr 198; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Kunstnernes Hus, Oslo, november 1936, kat nr 80.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719 101


332. Isaac Grünewald, ”Landskap från Simlångsdalen”. Signerad Isaac och daterad –09. Olja på duk lagd på masonit 65 x 91 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”Konstnärsförbundet”, 1948; Riksförbundet för bildande konst, utställning N:o 50; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Det sjungande trädet”, 1989, kat nr 8; Borås Konstmuseum, Kulturhuset, ”Det sjungande trädet”, 11 februari – 8 april 1990.

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 603 – 18 975

333. Isaac Grünewald, Utsikt från ateljén, Saltsjöbaden. Signerad Grünewald. Olja på masonit 46 x 38 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 578, ”Vårens Moderna”, 28–29 april 2014, kat nr 88; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

102


331. Isaac GrĂźnewald, Stockholmsvy, detalj.

103


334. Isaac Grünewald, ”I parken”, detalj.

104


334. Isaac Grünewald, ”I parken”. Signerad Isaac och daterad –17. Olja på duk 79 x 68,5 cm. Proveniens: Tidigare i Rolf Stenersens samling, Oslo; Privat samling (förvärvad av Stenersen i Stockholm 1945); Stockholms Auktionsverk, ”Moderna Kvalitén”, 26–28 april 2006, kat nr 756; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 75 901 – 94 876

335. Isaac Grünewald, Stockholmsutsikt. Signerad Isaac Grünewald. Akvarell och blyerts 40 x 24,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

336. Isaac Grünewald, Blomsterterrassen. Olja på pannå 41 x 32 cm. A tergo påskrift: Blomsterrerassen och daterering 1920, samt text: ”Att denna målning är av Isaac Grünewald intygas, Saltsjöbaden 18.6. 1992, Ivan Grünewald.” Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 495, ”Moderna Vårauktionen”, 26–27 april 1995, kat nr 78; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

337. Isaac Grünewald, Cyklamen. Signerad Isaac G. Olja på pannå 46 x 37 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

105


338. Isaac Grünewald, Ise Morssing i blomsterhatt. Signerad Isaac och daterad –10. Olja på pannå 42 x 26 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 531, ”Moderna Vårauktionen”, 26–29 april 2004, kat nr 57; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Josef Paul Hodin, ”Isaac Grünewald”, 1949, jfr ”Porträtt av Fru Ise Morssing, 1910” (Thielska Galleriet). Utställningskatalog, ”Det sjungande trädet”, jämför kat nr 15, avbildad sid 19 (Prins Eugens Waldemarsudde (inköpt 1911 från Isaac Grünewald).

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719 106


339. André Lhote, ”Hommage à Watteau”. Signerad A. Lhote. Troligen utförd 1918. Olja på papp–pannå 36,5 x 27 cm. Proveniens: Galerie L’Effort Moderne, Léonce Rosenberg, Paris, no 6535 (enligt pappers–etikett a tergo); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, ”Moderna Höstauktionen”, 28–31 oktober 2008, kat nr 275A; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: ”André Lhote, Vingt-sept reproductions de peintures et dessin précédées dúne étude critique de Pierre Courthion”, Les Peintres Francais Nouveaux No 26, 1926, jämför bild sid 29.. (d)

Utropspris: SEK 300 000 – 350 000 / EUR 28 462 – 33 206

340. André Lhote, ”Plage de Piquey”. Signerad A. Lhote. Enligt påskrift på spännram utförd 1919. Olja på duk 40 x 61 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 408, ”Höstauktionen”, 31 oktober – 3 november 1978, kat nr 255; Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 603 – 18 975

341. André Lhote, Magnoliaträdet. Signerad A. Lhote och daterad –09. Olja på papp–pannå 60,5 x 74 cm. Proveniens: Konsul Gotthard Zätterström, Stockholm; fru Märta Zätterström, Stockholm; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 578, ”Vårens Moderna”, 28–29 april 2014, kat nr 319; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, II, vol. 6, upptagen samt avbildad sid 310 under samling 480: ”Fru Märta Zätterström, Grevturegatan 76, Stockholm”. (d)

Utropspris: SEK 175 000 – 200 000 / EUR 16 603 – 18 975

342. André Lhote, Landskap. Signerad A. Lhote och daterad –09. Blandteknik på papper 80 x 59 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

107


343. André Lhote, Landskap. Signerad A. Lhote. Blandteknik på papper 23,5 x 30 cm. Proveniens: Olof Sagers samling, Malmö; Bukowskis Moderna auktion våren 2009, kat nr 246; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

344. André Lhote, ”Dame des Anges”. Signerad A. Lhote. Utförd 1934 enligt påskrift på spännram. Olja på duk 24 x 33 cm. Proveniens: Bukowskis Moderna auktion våren 1998, kat nr 206, Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

345. André Lhote, Landskap. Signerad A. Lhote. Akvarell 32 x 43 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

346. André Lhote, Park med hus. Signerad A. Lhote. Akvarell 17,5 x 13 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 551, ”Vårens Moderna”, 27–30 april 2009, kat nr 247; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

108


347. Ivan Aguéli, ”Landskap”. Olja på duk 19,5 x 24,5 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

109


348. Ivan Aguéli, ”Spanskt landskap” / ”Landskap med buskvegetation”. Olja på duk 18 x 22 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Klassiska”, 8 juni 2016, kat nr 2011; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 161 (under titeln ”Landskap med buskvegetation”). Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan–mystikern–målaren. Del II”, SAK, 1941, upptagen i katalogen sid 319 under nr 234.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

349. Ivan Aguéli, ”Landskap”. Olja på papper 19 x 23 cm. Proveniens: Fröken Anna Sahlström, Torsby; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 196. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan–mystikern–målaren. Del II”, SAK, 1941, upptagen i katalogen sid 320 under nr 247.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

350. Ivan Aguéli, ”Spanskt landskap”. Olja på uppfodrad duk 18 x 24 cm. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm; fröken Tyra Lindens samling, Stockholm; privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 565, ”Höstens Klassiska”, 6–9 december 2011, kat nr 97; Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 171; Konstnärshuset, Stockholm, ”Ivan Aguéli 1869–1917. Utställning anordnad till 30–årsminnet av konstnärens bortgång”, 29 november – 21 december 1947, kat nr 136; Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Byström–Aguéli”, 17 maj – 26 augusti 1984. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan–mystikern–målaren. Del II”, SAK, 1941,upptagen i katalogen sid 318 under nr 213.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

351. Julia Beck, Flodlandskap från Beaumont–le–Roger. Signerad Julia Beck och daterad 1909. Olja på duk uppklistrad på papp–pannå 54 x 21 cm. Proveniens: Fransk privatsamling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 574, ”Vårens Klassiska”, 28–31 maj 2013, kat nr 45; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

110


352. Julia Beck, Flodlandskap från Montcourt. Signerad med dedikation: ”Sigrid vänligen af Julia Beck”. Utförd 1884–85. Olja på duk 30 x 21,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 571, ”Höstens Klassiska”, 4–7 december 2012, kat nr 79; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

353. Olof Sager–Nelson, ”I skogen i Clamart”. Signerad Nelson och daterad Bois de Clamart 1894. Olja på pannå 33 x 24 cm. Proveniens: Barnläkare Ernst Bauer–Albrechtson, Stockholm; Åmells konsthandel, Stockholm; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 586, ”Vårens Klassiska”, 2–5 juni 2015, kat nr 924; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, 1942. Troligtvis är målningen också identisk med ”Från skogen i Clamart” som enligt Sixten Strömbom visades på Konstnärsförbundets utställning i Stockholm 1895 (Strömbom, ”National–romantik och radikalism, Konstnärsförbundets historia del II”, 1965, sid 491). Litteratur: Axel Gauffin, ”Olof Sager–Nelson”, SAK, 1945, omnämnd sid 237 samt avbildad helsida, sid 238; ”Konst i svenska hem”, N:o 5, upptagen sid 262 under samling 410: ”Barnläkare Ernst Bauer–Albrechtson, Sveavägen 112, Stockholm”.

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

354. Olof Sager–Nelson, ”Ångbåtar i hamn”. Signerad Olof Nelson och daterad 1890. Olja på pannå 24 x 19 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 544, ”Internationella Vårauktionen”, 29 maj 2007, kat nr 21; Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Axel Gauffin, ”Olof Sager–Nelson”, SAK, 1945, omnämnd sid 109 samt avbildad sid 106.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

111


355. Christian Berg, ”Blomform I”. Signerad C.B. Koncipierad 1929–30. Polerad brons. Höjd 31,3 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive stensockel 42 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 45, sid 188. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

356. Christian Berg, ”Torso 45–III”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 2. Koncipierad 1945/1964. Polerad brons med blästrade/skrovliga partier. Höjd 30 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive stensockel 41,5 cm. Proveniens: Bukowski auktioner, Moderna höstauktionen 2001, kat nr 203; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 49, sid 190. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

357. Christian Berg, ”Konkav kontakt II”. Signerad C.B. Numrerad Ex 3. Koncipierad 1965. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Blästrad och polerad brons. Höjd 12,5, bredd 21 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 17 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Moderna höstauktionen 2004, kat nr 249; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 136, sid 198. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

358. Christian Berg, ”Tromb”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 3. Koncipierad 1972. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Polerad brons. Höjd 26,5 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive stensockel 35,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 155, sid 202. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

112


359. Christian Berg, ”Lekande torso I”. Signerad C.B. Numrerad Ex 3. Koncipierad 1972. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Blankpolerad brons. Höjd 15,9 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive stensockel 21 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 151, sid 202. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

360. Christian Berg, ”Komposition av ben”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 1. Koncipierad 1972. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Polerad brons. Höjd 15,9 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 21,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner, Moderna vårauktionen, auktion 511, 27–29 april 1999, kat nr 337; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 157, sid 202. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

361. Christian Berg, ”Vänskulptur”. Signerad C.B. Utförd i 23 exemplar. Koncipierad 1966. Polerad och blästrad brons. Höjd 16,4 cm. Monterad på träsockel. Höjd inklusive sockel 23 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 139, sid 200. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

362. Christian Berg, ”Stenblomman III”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 5. Koncipierad 1955/1971–72. Polerad brons. Höjd 24,4 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 31,5 cm. Proveniens: Stockholms auktionsverk, Moderna kvalitén 2002, kat nr 777; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Sven Sandström, ”Christian Berg – livslinjer och formtankar”, 1962, jfr pl. XXXIV och XXXV; Torvald Berg, ”Christian, Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 54, sid 190 (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

113


363. André Lhote, Harlekin med kvinna i rött. Signerad A.Lhote. Olja på papp–pannå 26,5 x 20,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

364. André Lhote, Landskap med bergsby. Signerad A. Lhote. Olja på pannå 15,5 x 23,5 cm. Proveniens: Marguerite Lhote (konstnärens hustru); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 407, ”Vårauktionen”, 19–22 april 1978, kat nr 224; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

365. Baltasar Lobo, Mor och barn. Signerad Lobo. Gjutarstämplar Suisse Fondeur, Paris. Numrerad 1/5. Guldpatinerad brons. Höjd 12 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

366. Fernandez Arman, Fiol. Signerad Arman och numrerad 3/7. Guldpatinerad brons. Höjd 35 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 44 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

114


339. André Lhote, ”Hommage à Watteau”, detalj. 115


353. Olof Sager–Nelson, ”I skogen i Clamart”, detalj. 116


367. Francois Gall, Fiske vid Seine. Signerad F. Gall, Paris. Olja på duk 27,5 x 35,5 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén, 6 december 1995, kat nr 1663; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

368. Francois Gall, Place de la Concorde, Paris. Signerad F. Gall, Paris. Olja på pannå 26 x 37,5 cm. Proveniens: Bruun Rasmussen, Moderne kunst og design, København, 29 November 2011, kat nr 508; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, ”Vårens Moderna”, 25–27 april 2012, kat nr 247; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

369. Francois Gall, Cafébild Paris. Signerad F. Gall, Paris. Blandteknik 27,5 x 35 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

370. Georges Rouault, ”Trio”, ur ”Fleure du Mal”. Monogramsignerad och daterad 1938 i plåten. Färgakvatint (Montval), bildstorlek 29,6 x 21,5 cm, bladstorlek 35,5 x 28 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Chapon/Rouault 280. (d)

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

117


371. Carl Fredrik Hill, ”Det blommande fruktträdet III”. Signerad HiLL. Utförd i Bois–le–Roi, våren/försommaren 1877. Olja på uppfodrad duk 50,5 x 61 cm. Proveniens: Dr Sten Lindeberg, Stockholm; Åmells konsthandel, Stockholm; Stockholms Auktionsverk, ”Klassiska”, 4 december 2013, kat nr 2066; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill. 1849–1911. Minnesutställning”, september – oktober 1949, kat nr 143; Stiftelsen Modums Blaafarveværk, Åmot, Norge, ” ’Kong Jeg’. Carl Fredrik Hill (1848–1911)”, 18 maj – 22 september 2002, kat nr 47. Litteratur: Erik Blomberg, ”Två världar. Hill i Nationalmuseum”, artikel i ”Konstrevy”, nr 5, 1949, avbildad halvsida, sid 251; Adolf Anderberg, ”Carl Hill – Hans liv och hans konst”, 1951, avbildad sid 185 samt upptagen i katalogen sid 309 (under rubriken/avdelningen ”BOIS–LE–ROI: April och första sommarmånaderna 1877”)

Utropspris: SEK 2 000 000 – 2 500 000 / EUR 189 753 – 237 191

372. Carl Fredrik Hill, ”Landskap från Bois–le–Roi” / ”Landskap med träd och bondgård”. Olja på duk uppklistrad på pannå 38 x 46 cm. A tergo intygad: ”Denna målning är ett egenhändigt verk af C. Fr. Hill samt motivet från Bois le Roi (1877) intygas Ad. Anderberg Fil. dr.”. Utropspris: SEK 1 300 000 – 1 500 000 / EUR 123 339 – 142 314

373. Nils Kreuger, ”Vadande pojkar i Apelviken”. Signerad N Kreuger och daterad 1892. Olja på pannå 18,5 x 13,5 cm. Proveniens: Docent Ernst Salén, Stockholm; Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 4–5 december 1995, kat nr 86 (under titeln ”Morgonpromenad på stranden”); Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Kjell Boström, ”Nils Kreuger”, 1948, upptagen i katalogen under år 1892, sid 239 som nr 204.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

374. Nils Kreuger, Kustlandskap. Signerad N. Kreuger och daterad 1909. Tusch på olja på pannå 37,5 x 46 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

118


375. Carl Johansson, Vårlandskap från Tuna. Signerad Carl Johansson och daterad Tuna maj –88. Olja på pannå 26 x 39,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 574, ”Vårens Klassiska”, 28–31 maj 2013, kat nr 1; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

376. Prins Eugen, Forsen. Signerad Eugen och daterad 1936. Olja på duk 50 x 65,5 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

377. Carl Skånberg, ”Friluftsmålaren”. Signerad Carl Skånberg. Olja på papp–pannå 24 x 35,5 cm. Proveniens: Fru Ellen Gyllensvärd–Skånberg (konstnärens fru/änka); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 550, ”Internationella Höstauktionen”, 25–28 november 2008, kat nr 17; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 20 000 / EUR 1 423 – 1 897

378. Alfred Wahlberg, Vårlandskap. Signerad Alf. W. och daterad 12/3 –89. Olja på pannå 17,5 x 27 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 556, ”Vårens Klassiska”, 1–4 juni 2010, kat nr 73; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

119


120


372. Carl Fredrik Hill, ”Landskap från Bois–le–Roi” /”Landskap med träd och bondgård”, detalj. Olja på duk uppklistrad på pannå 38 x 46 cm. A tergo intygad: ”Denna målning är ett egenhändigt verk af C. Fr. Hill samt motivet från Bois le Roi (1877) intygas Ad. Anderberg Fil. dr.”. Proveniens: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, december 1935; direktör Thorsten Laurins samling, villa Ekarne, Djurgården, Stockholm (förvärvad på auktionen ovan för SEK 860); privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 571, ”Höstens Klassiska”, 4–7 december 2012, kat nr 126; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860–1885”, 1944, kat nr 252; Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill 1849–1911. Minnesutställning”, september – oktober 1949, kat nr 152; Malmö Konsthall, ”Carl Fredrik Hill – Utställning av målningar och teckningar”, 10 april – 7 juni 1976, kat nr 42. Litteratur: Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, 4 december 1935, katalog 47, avbildad halvsida, plansch VII; Ragnar Hoppe, ”Katalog över Thorsten Laurins samling av Måleri och Skulptur”, 1936, upptagen sid 32–33 under kat nr 69 (under titeln ”Landskap från Bois le Roi, Fontainebleau”) samt avbildad helsida (Pl. 44); Viggo Loos, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860–1885”, SAK, 1945, omnämnd sid 227 samt upptagen i katalogen sid 341; ”Konst i svenska hem”, vol. II, band 4, upptagen samt avbildad sid 170 (”Landskap, Bois le Roi, Fontainebleau”) under samling 233: ”Direktör Thorsten Laurin, Ekarne, Djurgården, Stockholm”; Erik Blomberg, ”Två världar. Hill i Nationalmuseum”, artikel i ”Konstrevy”, nr 5, 1949, avbildad sid 254; Adolf Anderberg, ”Carl Hill. Hans liv och hans konst”, 1951, avbildad helsida, Pl. 85 samt upptagen i katalogen sid 309 (under rubriken/ avdelningen ”BOIS–LE–ROI: April och första sommarmånaderna 1877”, där betitlad ”Landskap med träd och bondgård”).

Utropspris: SEK 1 300 000 – 1 500 000 / EUR 123 339 – 142 314

121


379. Helmer Osslund, Hamnscen. Signerad Helm. Osslund. Troligen utförd 1894–95. Olja på papper uppklistrat på masonit 21,5 x 29,5 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Åmells konsthandel, Stockholm, ”Helmer Osslund”, 26 oktober – 17 november 2001, kat nr 1.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

380. Helmer Osslund, Flodlandskap från Rhen. Signerad Helmer Osslund och daterad Rhein –95. Olja på smörpapper uppklistrat på papp–pannå 25,5 x 34 cm. Proveniens: Privat samling, Österrike; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 556, ”Vårens Klassiska”, 1–4 juni 2010, kat nr 8; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

381. Helmer Osslund, Flodlandskap från Rhen. Signerad H. Osslund och daterad Rhein –95. Olja på duk lagd på masonit 20 x 25 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

382. Helmer Osslund, ”Badställe vid Seine”. Signerad Helm. Osslund och daterad –96. Olja på smörpapper uppklistrat på pannå 25,5 x 33,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

122


383. Helmer Osslund, ”Strandbild” / ”Stranden i Honfleur”. Signerad Helm. Osslund. Troligen utförd i Honfleur, Normandie år 1896. Olja på papper uppklistrat på pannå 23 x 29 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Åmells konsthandel, Stockholm, ”Helmer Osslund. Norrlandsmålaren”, 2–31 oktober 1987, kat nr 31; Åmells konsthandel, Stockholm, ”Helmer Osslund”, 2 oktober – 1 november 1996, kat nr 1. Litteratur: Lena Holger, ”Helmer Osslund”, 2008, avbildad helsida i färg sid 43 (under titeln ”Stranden i Honfleur”).

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

384. Helmer Osslund, Ung skotska. Signerad Helmer OSSLUND och daterad Scottland –96. Olja på smörpapper uppklistrat på papp–pannå 30 x 19 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Åmells konsthandel, Stockholm, ”Helmer Osslund”, 26 oktober – 17 november 2001, kat nr 2.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

385. Helmer Osslund, ”Lapporten”. Signerad Helmer OSSLUND. Enligt påskrift a tergo utförd 1931. Akvarell 40,5 x 55 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

386. Helmer Osslund, ”Stora sjöfallet”. Signerad OSSLUND. Akvarell 36,5 x 53,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 550, ”Internationella Höstauktionen”, 25–28 november 2008, kat nr 57; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

123


387. Agnes Cleve, Utsikt från fönstret. Signerad A. Cleve och daterad –15. Olja på duk 64,5 x 53,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 555, ”Vårens Moderna”, 4–7 maj 2010, kat nr 144; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

388. John Jon–And, Motiv från Västkusten. Signerad Jon And och daterad –15. Olja på duk 56 x 45,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 859 – 14 231

389. John Jon–And, ”Gamla Slussen Trollhättan 1921”. Signerad Jon–And. Olja på duk 48,5 x 60,5 cm. Proveniens: Astrid Olsson (enligt påskrift på spännram i gåva av Agnes Cleve–Jonand, julafton 1946); Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

390. Leander Engström, ”Strålknippet över staden (Solnedgång över Gränna)”. Signerad Leander Engström. Utförd 1913. Olja på duk 53 x 68 cm. Proveniens: Generalkonsul Jean Jahnssons samlingar; Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”IV:de konstauktion. Jean Jahnssons samlingar”, 14–16 mars 1934, kat nr 24 (under titeln ”Norrländsk stad”); överläkare Harald Nilsonne, Stockholm (förvärvad på ovanstående auktion); Dr O Stern; konstnär Eigil Schwab, Stockholm; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 476, 27 november 1990, kat nr 78; privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 555, ”Vårens Moderna”, 4–7 maj 2010, kat nr 89; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Samlarnas utställning. Svensk nutida konst 1906–1936”, 23 januari – 17 februari 1937; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Svensk Konstk.(…) Läs mer på bukowskis.com Litteratur: Hans–Olof Boström, Åke Fant och Dag Widman, ”Leander Engström”, 1986, omnämnd samt avbildad sid 32.

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462 124


390. Leander Engström, ”Strålknippet över staden (Solnedgång över Gränna)” detalj.

125


411. Maurice de Vlaminck, Franskt landskap, detalj.

126


391. Hadar Jönzén, ”Olivträd Mallorca”. Signerad H. Jönzén. Utförd 1917. Olja på duk lagd på pannå 44 x 36,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion H042, ”Familjen Anderssons samling”, 23 oktober 2012, kat nr 67; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”Den unga expressionismen – Svenskt måleri 1909–1920”, 1944, kat nr 276. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

392. Axel Nilsson, ”Utsikt från Stadsgården”. Signerad Axel Nilsson. Utförd i slutet av 1930–talet. Olja på duk 50 x 61 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 551, ”Moderna Vårauktionen”, 27–30 april 2009, kat nr 37; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

393. Nils von Dardel, Franska fantasifigurer. Enligt uppgift utförd i Paris 1919. Akvarell 15 x 23 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 485, ”Höstens Moderna”, 3–4 november 1992, kat nr 64; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

394. Arvid Fougstedt, Gatubild med musikanter. Signerad Arvid Fougsted. Akvarell 37,5 x 29,5 cm. Proveniens: Albert Bonnier J:r; Lilla Bukowskis, Stockholm, auktion S82, februari 1996, kat nr 65; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 5 000 – 6 000 / EUR 474 – 569

127


395. Ivan Aguéli, ”Från stranden av Loire, motiv från Azay–le–Rideau”. Utförd omkring 1913. Olja på duk lagd på papp–pannå 37 x 44,5 cm. Proveniens: Överintendent, fil. dr Axel Gauffin, Stockholm; privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 540, ”Internationella Vårauktionen”, 30 maj – 2 juni 2006, kat nr 95; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 74; Konstnärshuset, Stockholm, ”Ivan Aguéli – Utställning anordnad till 30–årsminnet av konstnärens bortgång”, 29 november – 21 december 1947, kat nr 76; Helsingfors, ”Aguéli–Isakson–utställningen”, 1948, kat nr 32; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Samlarnas utställning”, 5–27 mars 1949; Galerie Blanche, Stockholm, ”Ivan Aguéli. 1869–1917”, maj 1957, kat nr 29; Göteborgs Konstmuseum, ”Ivan Aguéli–utställningen”, 1957, kat nr 37; ”Aguéli–utställningen i Västerås”, 1960, kat nr 19; Valby Kunstforening, Frederiksbergs Rådhus, Danmark, ”Aguéliudstillingen”, 25 februari – 12 mars 1961, kat nr 50; Dalslands Museum, Upperud, ”Ivan Aguéli. 1869–1917”, 4 oktober – 31 december 1997, kat nr 56. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan – Mystikern – Målaren”, del II, SAK, 1941, upptagen i katalogen sid 313 som nr 124, avbildad helsida i färg sid 8–9; ”Konst i svenska hem”, del II, vol. 8, upptagen sid 444 under samling 747: ”F.d. Överintendent och Fru Axel och Britta Gauffin, Ålstens gård, Ålsten”.

Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 925 – 75 901

128


396. Ivan Aguéli, ”Studie av fot”. Signerad A–li. Olja på papper uppfäst på pannå 34,5 x 22,5 cm. Proveniens: Kamrer Knut Nyberg, Stockholm; Åmells konsthandel, Stockholm, Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 548, ”Internationella vårauktionen”, 27–30 maj 2008, kat nr 130; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 201; Aguélimuseet, Sala, 1998. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan–mystikern–målaren. Del II”, SAK, 1941, upptagen i katalogen sid 307 under nr 37.

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

397. Ivan Aguéli, ”Landskap från Katalonien”. Olja på duk 19 x 25,5 cm. Proveniens: Prins Eugen; Sixten Strömbom (enligt påskrift på spännram, i gåva från förstnämnde år 1940); Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Dalslands Museum, Upperud, ”Ivan Aguéli. 1869–1917”, 4 oktober – 31 december 1997, kat nr 85.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

398. Ivan Aguéli, ”Franskt landskap”. Utförd 1913. Olja på uppfodrad duk 21 x 28 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Aguélimuseet, Sala (deposition 10 september 1992 – 9 juli 1995).

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

399. Helmer Osslund, ”Docksta Jemtland”. Signerad Helmer Osslund. Olja på pannå 24 x 40 cm. Proveniens: Olle Hällström; konservator A. Hällström, Stockholm; Nordén Auktioner, Stockholm, auktion nr 29, 19–20 november 1998, kat nr 52; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

129


400. Helmer Osslund, ”Höstkväll”. Signerad Helmer Osslund. Olja på smörpapper lagd på masonit 24,5 x 37,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

401. Helmer Osslund, Norrländskt älvlandskap. Signerad Helmer OSSLUND. Olja på smörpapper uppklistrat på pannå 66 x 43 cm. Proveniens: Crafoord Auktioner, kat nr 83; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

402. Carl Wilhelmson, ”Vattenhämterskor”. Signerad C. Wilhelmson. Troligtvis utförd före 1915. Akvarell 38 x 29 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

403. Sigrid Hjertén, ”Barnen vid dammen”. Utförd 1913. Olja på duk 73,5 x 55 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Moderna Kvalitén”, 28 april 2005, kat nr 696; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Expressionistutställning”, maj 1918, kat nr 428. Litteratur: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Expressionistutställning”, maj 1918, utställningskatalog nr 12, avbildad sid 4. (d)

Utropspris: SEK 800 000 – 1 000 000 / EUR 75 901 – 94 876

130


403. Sigrid Hjertén, ”Barnen vid dammen”, detalj. 131


404. Sigrid HjertĂŠn, Kornhamnstorg, detalj.

132


404. Sigrid Hjertén, Kornhamnstorg. Signerad Hjertén. Utförd omkring 1912. Olja på papp–pannå 49 x 65 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 584, ”Vårens Moderna”, 2015, kat nr 73; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 37 950 – 47 438

405. Isaac Grünewald, Blomsterstilleben med kallor och hyacinter. Signerad Grünewald. Olja på duk 65 x 54 cm. Proveniens: Olof Sagers samling, Malmö; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 551, ”Vårens Moderna”, 27–30 april 2009, kat nr 19; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487

406. Eric Detthow, Restauranginteriör. Signerad Detthow och daterad 1925. Olja på duk 70 x 87 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Stockholm, ”Moderna Kvalitén”, 17 maj 1999, kat nr 402; Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 125 000 – 150 000 / EUR 11 859 – 14 231

407. Otte Sköld, ”Vid Göta kanal”. Signerad Otte S. Enligt text a tergo utförd ca 1933. Olja på pannå 14,5 x 26,5 cm. Proveniens: Redaktör Bror Ejve; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Moderna Museet, Stockholm, ”Otte Sköld. Minnesutställning”, 1959, kat nr 119. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, vol. 7, upptagen sid 375 under samling 629: ”Redaktör Bror Ejve, Orrspelsvägen 51, Ålsten”. (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948 133


408. Otte Sköld, ”Taxigirls I, Times Square, New York”. Signerad Otte S. Utförd 1951. Olja på pannå 24 x 14 cm. Proveniens: Direktör Harry Jansson; Nordén Auktioner, Stockholm, auktion nr 22, 30 maj 1996, kat nr 80; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Moderna Museet, Stockholm, ”Otte Sköld. Minnesutställning”, 1959, kat nr 188; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Otte Sköld”, 7 november 1998 – 10 januari 1999, kat nr 147; Norrköpings Konstmuseum, ”Otte Sköld”, 24 januari – 28 mars 1999, kat nr 147. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

409. Marcus Collin, Gatuscen från Paris. Signerad M. Collin och daterad –12. Olja på papp–pannå 33 x 40,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 408, ”Höstauktionen”, 31 oktober – 3 november 1978, kat nr 230; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

410. Ewald Dahlskog, ”Stadsbilden”, motiv från Slussen, Stockholm. Signerad Ewald DAHLSKOG och daterad –17. Olja på duk 71 x 60 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 517, ”Moderna”, 7 november 2000, kat nr 118; Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 60 000 – 80 000 / EUR 5 692 – 7 590

411. Utgår Signerad Vlaminck. Olja på dubblerad duk 65 x 81 cm. Proveniens: Enligt The Wildenstein Plattner Institute, Inc. inköpt 12 april i Paris; Blomqvist Konsthandel, Oslo, Norge; Svensk privatsamling (inköpt från ovan 1935); därefter i arv; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 581, ”Höstens Moderna”, 21–22 oktober 2014, kat nr 222; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Göteborgs Konsthall, ”Fransk konst”, maj 1946, (utställning nr 137, anordnad av Göteborgs Konstmuseum till förmån för behövande barn i Frankrike efter andra världskriget). (d)

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 47 438 – 56 925

134


412. Piet Mondrian, Utsikt över Oostzijdse väderkvarn. Signerad P. Mondriaan. Utförd omkring 1902–03. Olja på duk 27,5 x 40,5 cm. Proveniens: Fru Van Beuningen–Helsdingen, Rotterdam; Frederik Muller, Amsterdam, auktion, 21 mars 1950; Galerie Iris Wazzau, Davos, Schweiz, 1979; Sotheby’s, London, auktion, 4 december 1980; Jacques Hachuels samling; Christie’s, London, auktion, 3 december 1991; Galeria Theo, Madrid; Elvira González, Madrid; Galeria Ynguanzo, Madrid; Privat samling (troligen inköpt från ovanstående); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 572, ”Vårens Moderna”, 24–26 april 2013, kat nr 334; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Fundación Juan March, ”Piet Mondrian”, januari–mars 1982, kat nr 16 (då upptagen som utförd 1906); The Spanish Institute, New York, ”Modern Masterpieces from the Collection of Jacques Hachuel”, 16 november 1990 – 6 januari 1991. Litteratur: Joop M. Joosten, Robert M. Welsh, ”Piet Mondrian, Catalogue Raisonné of the Naturalistic Works (until early 1911)”, 1998, upptagen som nr A343, avbildad sid 286.

Utropspris: SEK 400 000 – 500 000 / EUR 37 950 – 47 438

135


413. Helene Schjerfbeck, ”Cypresser, Fiesole”. Signerad Helene Schjerfbeck och daterad Fiesole 1894 a tergo. Olja på duk 41 x 55,5 cm. Proveniens: Professor E. H. Kranck, Montreal (gåva direkt från konstnären); därefter i arv inom familjen; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 580, ”Vårens Klassiska”, 2–5 juni 2014, kat nr 776; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: H. Ahtela, ”Helena Schjerfbeck”, 1953, upptagen i katalogen som nr 265, sid 359.

Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 925 – 75 901

414. Ragnhild Keyser, Kubistiskt landskap. Signerad Ragnhild Keyser. Olja på duk 64,5 x 77 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 80 000 – 100 000 / EUR 7 590 – 9 487 136


415. Christian Berg, ”Solbåten III”. Signerad C.B. Numrerad Ex.3. Koncipierad 1959/62. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Polerad brons. Höjd 28,2 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive stensockel 37,5 cm. Proveniens: Nordéns auktioner, 24–25 maj 1994, kat nr 204; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian, Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 83, sid 192–193. (d)

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692

416. Christian Berg, ”Stenblomman III”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 2. Koncipierad 1955/1971–72. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Polerad brons. Höjd 24,4 cm. Monterad på träsockel. Höjd inklusive träsockel 33 cm. Proveniens: Stockholms auktionsverk, Moderna Kvalitén 24–25 april 2002, kat nr 777; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Sven Sandström, ”Christian Berg – livslinjer och formtankar”, 1962, jfr pl XXXIV och XXXV Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 54, sid 190. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

417. Christian Berg, ”Födelse I”. Signerad C.B. Numrerad Ex. Koncipierad 1961. Mattslipad, polerad och mörkpatinerad brons. Höjd 18,6 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 27 cm. Proveniens: Inköpt direkt av konstnären, därefter i arv; Bukowski Auktioner AB, Moderna höstauktionen 2001, kat nr 156; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 101, sid 196. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

418. Christian Berg, ”Tromb”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 5. Koncipierad 1972. Polerad brons. Höjd 26,8 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 37 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 154, sid 202. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795 137


138


420. Carl Fredrik Hill, Aftonstämning, landskap från Fontainebleau. Signerad C.F. Hill och daterad –75. Olja på duk 42,5 x 63 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 5 juni 2003, kat nr 2303; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 700 000 – 800 000 / EUR 66 413 – 75 901

419. Carl Fredrik Hill, ”Aftonstämning med vit figur”. Signerad Hill och otydligt daterad –75. Olja på duk lagd på masonit 59 x 50 cm. Proveniens: (Troligtvis) Major A. von Post, Lund; Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm; nämndeman Y. Rosengren, Billeberga; B. Hansson, Svalöv; Stockholms Auktionsverk, ”Klassiska”, 13 juni 2012, kat nr 1778; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: (Troligtvis) Malmö Museum, ”Carl Fredrik Hill – Retrospektiv utställning”, 1933, troligtvis identisk med kat nr 42 (”Skogsväg. 1875”); Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill 1849–1911 – Minnesutställning”, september–oktober 1949, kat nr 39; Lunds Konsthall, ”Svenska Mästare”, 1969; Malmö Konsthall, ”C.F. Hill”, 10 april – 7 juni 1976, kat nr 13; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Edvard Munch – Carl Fredrik Hill”, 18 september – 1 november 1987, kat nr 7; Malmö Museer, ”Edvard Munch – Carl Fredrik Hill”, 3 december 1987 – 14 februari 1988, kat nr 7. Litteratur: Adolf Anderberg, ”Carl Fredrik Hill. Hans liv och hans verk. Del I”, 1926, avbildad sid 79 (under titeln ”Skogsväg”); Adolf Anderberg, ”Carl Hill – Hans liv och hans konst”, 1951, avbildad helsida Pl. 36 samt upptagen i katalogen sid 306 (under rubriken/avdelningen ”FRANSKA MOTIV. I BARBIZON OCH FONTAINEBLEAU: Sommaren och hösten 1874 samt april månad 1875”).

Utropspris: SEK 700 000 – 800 000 / EUR 66 413 – 75 901

139


421. Hugo Birger, ”Interiör från Restaurant Ledoyen” (Studie till ”Frukosten”). Signerad: ”H. Birger gm (genom) S.A.P.”. Målningen signerades postumt av konstnärens fader S.A. Peterson efter Birgers alldeles för tidiga död i galopperande lungsot, sommaren 1887. Olja på duk 46 x 65 cm. Proveniens: Fru Karin Koch, Göteborg; Stockholms Auktionsverk, ”Stora Kvalitén”, 30 maj 2002, kat nr 2271; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Sixten Strömbom, ”Hugo Birger. En levnadsteckning”, upptagen i katalogen under nr 218, sid 337 samt avbildad sid 244 (bild 108).

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

422. Eugène Jansson, ”Mot solnedgången”. Signerad Eugène Jansson. Utförd 1894. Olja på duk 53 x 42 cm. Proveniens: Tidigare i amanuens Elis Lublins samling, Stockholm; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 522, ”Internationella Höstauktionen”, 4–6 december 2001, kat nr 99; privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 586, ”Vårens Klassiska”, 2 juni 2015, kat nr 891; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Minnesutställning. Per Hasselberg, Eugène Jansson, Herman Norrman, Ernst Josephson”, mars–april 1918, kat nr 52. Litteratur: Nils G. Wollin, ”Eugène Janssons måleri”, SAK, 1920, upptagen i katalogen sid 168 under nummer 52.

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 47 438 – 56 925

140


141


423. Ivan Aguéli, ”Flodlandskap” / ”Flodlandskap vid Loire”. Utförd omkring 1913. Olja på duk lagd på pannå 37,5 x 46 cm. Proveniens: Dr C E Widlund; Konstsalongen Samlaren, Stockholm; Fil. lic. Georg Svensson, Stockholm (förvärvad genom ovanstående 1954); i arv; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 540, ”Internationella Vårauktionen”, 30 maj – 2 juni 2006, kat nr 32; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 83; Galerie Blanche, Stockholm, ”Ivan Aguéli. 1869–1917”, maj 1957, kat nr 32; Göteborgs Konstmuseum, ”Ivan Aguéli–utställningen”, 1957; Valby Kunstforening, Frederiksbergs Rådhus, Danmark, ”Aguéliudstillingen”, 25 februari – 12 mars 1961, kat nr 52; Norrköpings Konstmuseum, ”Ivan Aguéli. 1869–1917”, 9 mars – 7 april 1980, kat nr 69; Svenska Institutet i Paris, 1983; Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Ivan Aguéli 1869–1917”, 18 maj – 26 augusti 1984, kat nr 36. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan – Mystikern – Målaren”, del II, SAK, 1941, upptagen i katalogen sid 313 som nr 137, avbildad halvsida sid 232; Gunnar Ekelöf, ”Svenska konstnärer – Ivan Aguéli”, 1944, avbildad helsida, plansch 27; Viveca Wessel, ”Ivan Aguéli – Porträtt av en rymd”, 1990, avbildad halvsida i färg, sid 152.

Utropspris: SEK 600 000 – 800 000 / EUR 56 925 – 75 901

424. Ivan Aguéli, ”Landskap, Frankrike”. Olja på duk 20,5 x 25 cm. Proveniens: Bankdirektör Gustaf Lagercrantz, Djursholm; Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 78. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan–mystikern–målaren. Del II”, SAK, 1941, upptagen i katalogen sid 313 under nr 133.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

425. Ivan Aguéli, ”Egyptiskt landskap”. Olja på duk lagd på papp–pannå 19 x 22 cm. Proveniens: Distriktslantmätare Axel Widing, Sunne; Marianne Widing (i gåva 2/1 1959 enligt påskrift a tergo); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 512, ”Internationella Vårauktionen”, 26–28 maj 1999, kat nr 2; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 164 (under titeln ”Landskap från Sierra Leone”).

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

426. Ivan Aguéli, ”Landskap med väg”. Olja på papper lagt på duk 20 x 24 cm. Proveniens: Fru Hertha Lublin, Stockholm; Svensk–Franska Konstgalleriet, Stockholm, ”Konstauktion”, 29 oktober 1958, kat nr 2 (avbildad halvsida i katalogen, plansch VII); direktör Fernström; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Nationalmuseum, Stockholm, ”John Gustaf Agelii. Med konstnärsnamnet Ivan Aguéli”, maj–juni 1939, kat nr 170. Litteratur: Axel Gauffin, ”Ivan Aguéli. Människan–mystikern–målaren. Del II”, SAK, 1941, upptagen i katalogen sid 318 under nr 224.

Utropspris: SEK 200 000 – 250 000 / EUR 18 975 – 23 719

142


427. Sigrid Hjertén, ”Harlequin och Columbine”. Signerad Hjertén. Utförd 1917. Olja på pannå 55 x 45 cm. Proveniens: Stockholms Auktionsverk, ”Moderna Kvalitén”, 31 oktober – 2 november 2007, kat nr 683; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Expressionistutställning”, maj 1918, kat nr 404; Sundsvalls Museum, 1985, kat nr 16; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Sigrid Hjertén”, 17 mars – 28 maj 1995. Litteratur: Sundsvalls Museum, ”Sigrid Hjertén”, utställningskatalog 1985, avbildad i färg på helsida; Liljevalchs Konsthall, ”Sigrid Hjertén”, utställningskatalog 1995, avbildad på helsida i färg bild 36. (d)

Utropspris: SEK 1 200 000 – 1 500 000 / EUR 113 851 – 142 314 143


428. Hilding Linnqvist, ”Lekplats II”. Monogramsignerad HL. Utförd 1945. Olja på duk 65 x 81 cm. Proveniens: Byggmästare Sven–Harry Karlssons samling; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Utställningskatalog, Moderna museet, Stockholm, ”Hilding Linnqvist”, 1986, kat nr 73, avbildad helsida sid 52. Utställningar: Moderna Museet, Stockholm, 26 december 1986 – 22 februari 1987, kat nr 73. (d)

Utropspris: SEK 100 000 – 125 000 / EUR 9 487 – 11 859

429. Gösta Adrian–Nilsson, Dansande figur. Signerad GAN. Blandteknik 19 x 13 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

430. Ivan Ivarson, Flicka med gul hatt. Signerad I. Ivarson. Olja på duk 43 x 32 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm. Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

431. Ivan Ivarson, Kvinna med rött parasoll. Signerad Ivan Ivarson och daterad Rom 1927. Blandteknik på papper 31 x 27,7 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

144


430. Ivan Ivarson, Flicka med gul hatt, detalj.

145


432. Ivan Ivarson, ”Badhuset, Stenungsön”. Signerad I. Ivarson och daterad –31. Akvarell 35 x 39 cm. Proveniens: Skådespelare T. Bergström; överläkare och fru Ingmar Bergström; Nordén Auktioner, Stockholm, auktion nr 17, 21 mars 1995, kat nr 224; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, ”Ivan Ivarsons minnesutställning”, 1946.

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

433. Bror Hjorth, ”Gamla Rättviksvägen i Sjugare”. Signerad Bror Hjorth. Olja på duk 61,5 x 51 cm. Proveniens: Direktör Erland Waldenström, Stockholm; Stockholms Auktionsverk, Moderna Kvalitén, våren 2004, kat nr 687; Stockholms Auktionsverk, ”Moderna”, 22 april 2015, kat nr 334; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Bror Hjorth: Mitt liv i konsten, Stockholm 1967, katalogiserad under år 1945, sidan 202 (d)

Utropspris: SEK 150 000 – 175 000 / EUR 14 231 – 16 603

434. Sven X:et Erixson, Vid kusten. Signerad Sven Erixson och daterad Paris 1924. Olja på duk 29 x 48 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 422, ”Vårauktionen”, 26–29 april 1983, kat nr 58; Nordén auktioner, Stockholm, auktion nr 20, 30 november 1995, kat nr 258; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 30 000 – 40 000 / EUR 2 846 – 3 795

146


435. Stellan Mörner, I dörröppningen. Signerad Mörner. Bär dedikation ”Till Sven X:et 23/11 1949 från Moussia och Stellan”. Pastell 39,5 x 57 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

436. Stellan Mörner, Röd lada. Signerad Mörner och daterad –52. Kantförstärkt duk 24 x 33 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 5 000 – 6 000 / EUR 474 – 569

437. Stellan Mörner, ”Perukprov”. Signerad Mörner och daterad –53. Olja på duk 27 x 18 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

438. Esaias Thorén, Fiskar. Signerad E. Thorén. Olja på masonit 46 x 55 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

147


439. Stellan Mörner, Hus i månljus. Signerad Mörner. Blandteknik på papp–pannå 27 x 35 cm. Text a tergo:”Denna tavla ingår i Egon Östlunds jubileumsgåva, 60–årsdagen 20/7 1949 från Halmstadgruppen, Stellan Mörner”. Proveniens: Förste maskiningenjör Egon Östlunds samling, Halmstad (i gåva direkt från konstnären); Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

440. Stellan Mörner, ”Sommarafton”. Signerad Mörner. Blandteknik på papp–pannå 23 x 29 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

441. Esaias Thorén, Flickan vid akvariet. Signerad E. Thorén och daterad 1944. Olja på duk 66 x 56 cm. Proveniens: Nordén auktioner, Stockholm, auktion nr 30, 27–28 maj 1999, kat nr 189; Stockholms Auktionsverk, ”Moderna Kvalitén”, 25 april 2002, kat nr 631; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

442. Sven Jonson, ”Nattligt skuggspel”. Signerad Sven Jonson. Olja på duk 24,5 x 33,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

148


443. Carl Fredrik Hill, ”Kalkbrottet”. Troligen utförd i Montigny i september 1876. Olja på uppfodrad duk 70 x 63 cm. Proveniens: Sigge Björcks Konsthandel, Stockholm; ingenjör Carl Robert Lamms samlingar, Näsby slott, Uppland (inköpt från ovanstående 1 september 1915); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 226, 28–29 september 1920, kat nr 8 (under titeln ”Kalkbrott”, avbildad, Pl. 3); fabrikör Albert Sahlins samling, Eslöv; direktör Bo Sahlins samling, Eslöv (i arv från ovanstående); herr Jan Sahlins samling, Stockholm (i arv från ovanstående); i arv inom familjen; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 565, ”Höstens Klassiska”, december 2011, kat nr 60; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Malmö Museum, ”Carl Fredrik Hill – Retrospektiv utställning”, 1933, kat nr 76 (då tillhörande fabrikör Albert Sahlin, Eslöv); Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, utställning arrangerad av SAK, ”Carl Hill – Minnesutställning”, 1933, kat nr 75; Färg och Form, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill (1849–1911)”, februari 1943, kat nr 68 (då tillhörande direktör Bo Sahlin); Malmö Rådhus, utställning arrangerad av Föreningen Malmö Konsthall, ”Carl Fredrik Hill (1849–1911)”, mars 1943, kat nr 61 (då tillhörande direktör Bo Sahlin); Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill 1849–1911 – Minnesutställning”, september–oktober 1949, kat nr 155a (då tillhörande

herr J. Sahlin, Stockholm); Nasjonalgalleriet, Oslo, Nordisk Kunstforbunds utstilling ”Carl Fredrik Hill 1849–1911”, 14 januari – 12 februari 1950, kat nr 18 (under titeln ”Kalkbrudd”); The Arts Council of Great Britain, London, ”Carl Fredrik Hill 1849–1911”, 1955, kat nr 2 (under titeln ”The Lime Quarry”); Hamburger Kunsthalle, Tyskland, ”Carl Fredrik Hill. Ein Schwedischer Maler 1849–1911”, mars–april 1955, kat nr 7 (under titeln ”Der Kalkbruch”), avbildad helsida i katalog sid 15; Kunstforeningen, Köpenhamn, ”Carl Fredrik Hill 1849–1911”, februari 1956, kat nr 9; Nationalmuseum, Stockholm, ”Carl Fredrik Hill”, 1 oktober 1999 – 16 januari 2000, kat nr 31 (avbildad i färg i utställningskatalog, sid 214). Litteratur: ”Konst i svenska hem”, vol. II, band 8, upptagen samt avbildad sid 395 under samling 645: ”Direktör Bo Sahlin, Skansen, Eslöv”; Viggo Loos, ”Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860–1885”, SAK, 1945, omnämnd sid 219 samt upptagen i katalogen sid 340; Erik Blomberg, ”Carl Fredrik Hill. Hans friska och sjuka konst”, 1949, omnämnd sid 46 samt avbildad helsida plansch 9; Adolf Anderberg, ”Carl Hill. Hans liv och hans konst”, 1951, avbildad helsida, Pl. 57 samt upptagen i katalogen sid 307 (under rubriken/avdelningen ”MONTIGNY OCH FONTAINEBLEAUTRAKTEN: Juni 1875 samt juli och september 1876”).

Utropspris: SEK 2 000 000 – 2 500 000 / EUR 189 753 – 237 191 149


444. Carl Fredrik Hill, Marin. Troligen utförd omkring 1873. Olja på uppfodrad duk 21 x 34 cm. Proveniens: Ursprungligen i professorskan Marie Louise Klasons (konstnärens syster, född Hill) samlingar, Lund/Stockholm; därefter i arv inom familjen; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 556, ”Vårens Klassiska”, 1–4 juni 2010, kat nr 136; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Adolf Anderberg, ”Carl Hill – Hans liv och hans konst”, 1951, jfr ”Marin”, avbildad helsida, Pl. 21 samt upptagen i katalogen sid 304 (under rubriken/avdelningen ”SVENSKA MOTIV. 60–talets slut t. o. m. sommaren 1873”); Karin Sidén, ’De tidiga verken’, i Nationalmuseums utställningskatalog ”Carl Fredrik Hill”, 1 oktober 1999 – 16 januari 2000, jfr kat nr 8, ”Marin” avbildad i färg sid 92.

Utropspris: SEK 250 000 – 300 000 / EUR 23 719 – 28 462

445. Carl Fredrik Hill, Fransk fruktträdgård. Troligen utförd i Bois–le–Roi sommaren 1876. Olja på duk uppklistrad på papp–pannå 21,5 x 28 cm. Proveniens: Ursprungligen skånsk privatsamling (ärvd inom samma familj i ett par generationer, förvärvad av den ursprungliga ägarinnan född 1883, omkring år 1900); privat samling (förvärvad genom köp, omkring år 2000); Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 574, ”Vårens Klassiska”, 28–31 maj 2013, kat nr 85; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Sten Åke Nilsson, ”Carl Fredrik Hill – Maximus pictor”, 2011, omnämnd sid 40 samt avbildad helsida i färg sid 140.

Utropspris: SEK 500 000 – 600 000 / EUR 47 438 – 56 925

446. Viggo Madsen, Vid Skagens hamn. Signerad. Olja på duk 42 x 53 cm. Proveniens: Nordén auktioner, Stockholm, auktion nr 17, kat nr 183; Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138 150


447. Christian Berg, ”Kungens öra”. Signerad C.B. Koncipierad 1955. Gjutarstämpel E. Pettersson Fud. Polerad/svartpatinerad och polerad brons. Höjd 23,4 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive stensockel 35 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 51, sid 190. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

448. Christian Berg, ”Torso –72”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 5/5. Koncipierad 1972. Polerad brons. Höjd 17,3 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 22 cm. Proveniens: Stockholms auktionsverk, Moderna Kvalitén, Band 1, 29–31 okt 2008, kat nr 709; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 154, sid 202. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

449. Christian Berg, ”Torsette I”. Signerad C.B. Numrerad Ex. 4. Koncipirerad 1960. Polerad och svartpatinerad brons. Höjd 20 cm. Monterad på stensockel. Höjd inklusive sockel 29 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Torvald Berg, ”Christian – Min upplevelse av skulptören Christian Berg”, 1991, kat nr 92, sid 194. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

450. Eric Grate, ”Hjärtblad”. Signerad Eric Grate. Numrerad 1/6. Guldpatinerad brons, höjd 29 cm (inklusive bas i stenmassa 32 cm). Proveniens: Stockholms Auktionsverk, Moderna auktionen 13 maj 1997, katnr 487; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Ragnar von Holten m.fl. ”Eric Grate. Skulptur”, 1990, jfr sid 152. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423 151


451. Bror Hjorth, ”Från Arild I”. Signerad och daterad med dedikation: ”Arild 1951. Till Charles Barkel Mästaren med beundran från Bror Hjorth”. Olja på pannå 46 x 56 cm. Totala mått inklusive av konstnären egenhändigt skuren originalram 58,5 x 68,5 cm. Proveniens: Tidigare i musikpedagogen Charles Barkels samling (Bror Hjorths son Ole gick i lära hos Charles Barkel för att lära sig spela fiol, konstverket erhölls som betalning för undervisningen); privat samling; Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 575, ”Höstens Moderna”, 22–24 oktober 2013, kat nr 74; Rolf Schmitz Collection. Litteratur: Bror Hjorth, ”Mitt liv i konsten”, 1967, upptagen i förteckningen över ”viktigare konstverk”, sid 202. (d)

Utropspris: SEK 700 000 – 800 000 / EUR 66 413 – 75 901

152


452. Waldemar Lorentzon, ”De röda badkläderna”. Signerad Lorentz. Även signerad och daterad 1947 a tergo. Olja på pannå 33 x 41 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 15 000 – 18 000 / EUR 1 423 – 1 707

453. Esaias Thorén, Surrealistisk komposition med skulpturhuvud. Signerad E. Thorén. Pannå 53 x 64 cm. Proveniens: Nordén auktioner, Stockholm, auktion nr 21, 21 mars 1996, kat nr 72; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

454. Waldemar Lorentzon, ”Strandobjekt II”. Signerad Lorentzon. Olja på pannå 13,4 x 24 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 409, ”Höstauktionen”, 30 november 1978, kat nr 150; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 5 000 – 6 000 / EUR 474 – 569

455. Axel Olson, Hustak. Signerad Axel Olson. Olja på duk 23,5 x 37,5 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 8 000 – 10 000 / EUR 759 – 948

153


456. Sigfrid Ullman, ”Varberget”, landskap från norra Halland. Signerad S. Ullman på spännram a tergo. Enligt uppgift av konstnären utförd 1915. Olja på uppfodrad duk 54,5 x 61 cm. Proveniens: Conrad Pineus samling, kat nr 148 (förvärvad direkt från konstnären); Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Kunstforeningen, Kristiania (Oslo), ”Ung svensk Kunst (Göteborgskolen)”, 1915, kat nr 62; Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Konstnärsförbundets utställning”, 1916, kat nr 546; Den frie Udstilling, Köpenhamn, ”Moderne svensk Kunst”, 1916, kat nr 371; Konsthallen, Göteborg, ”Conrad M. Pineus’ samling”, 1925; Konsthallen, Göteborg, ”Sigfrid Ullman. Separatutställning”, 1932, kat nr 3. Litteratur: Carl Nordenfalk, ”Katalog över Conrad M. Pineus Konstsamling”, 1940, upptagen samt avbildad sid 240 som nr 148. (d)

Utropspris: SEK 12 000 – 15 000 / EUR 1 138 – 1 423

457. Mina (Vilhelmina) Carlsson–Bredberg, Hus med rött tak, motiv från Moulinois. Monogramsignerad och daterad 1888. Olja på pannå 23,5 x 32 cm. Proveniens: Redaktör Torsten Tegnérs samling; Lilla Bukowskis, Stockholm, auktion S082, februari 1996, kat nr 677; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 2 000 – 2 500 / EUR 189 – 237

458. Sixten Lundbohm, Båt vid kaj. Signerad Lundbohm SL och daterad 1924. Olja på duk 41,5 x 34 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

459. Carl Locher, Strandbild, Skagen. Signerad Carl Locher. Olja på duk uppfäst på pannå 22 x 31,5 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

154


460. Timo Solin, Liggande modell. Signerad under Timo Solin samt text: Sclip och numrerad V/V. Guldpatinerad brons. Längd 17,5 cm. Höjd 11 cm, längd 17,5 cm. Monterad på sockel i plast. Höjd inklusive sockel 13 cm, längd 25 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

461. Madeleine Pyk, ”Promenad på stranden”. Signerad M. Pyk. A tergo signerad Madeleine Pyk. Olja på duk 95 x 84 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 497, ”Moderna Jubileumsauktionen”, 26–27 oktober 1995, kat nr 107; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 40 000 – 50 000 / EUR 3 795 – 4 743

462. Félix Ziem, ”Les Mouettes”. Signerad Ziem. Olja på pannå 22 x 33,5 cm. Proveniens: Bukowski Auktioner AB, Stockholm, auktion 552, ”Internationella Vårauktionen”, 26–29 maj 2009, kat nr 217 (under titeln ”Fåglar över hav”); Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 20 000 – 25 000 / EUR 1 897 – 2 371

463. Esaias Thorén, Komposition med hatt. Signerad E. Thorén och daterad 1947. Olja på masonit 39 x 52 cm. Proveniens: Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 10 000 – 12 000 / EUR 948 – 1 138

155


464. Karin Parrow, Sällskap på vägen. Signerad Karin Parrow och daterad 1948. Olja på masonit 61 x 54 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 25 000 – 30 000 / EUR 2 371 – 2 846

465. Okänd konstnär 1800/1900–tal, Naivistisk strandscen. Signerad M.A. Olja på duk 32,5 x 19 cm. Proveniens: Lilla Bukowskis, Stockholm, auktion S106, augusti 1998, kat nr 635; Rolf Schmitz Collection.

Utropspris: SEK 3 000 – 4 000 / EUR 284 – 379

466. Sonja Katzin, Stående kvinna. Signerad Katzin. Brunpatinerad brons. Höjd 11 cm, längd 17,5 cm. Monterad på sockel i plast. Höjd inklusive sockel 13 cm, längd 25 cm. Proveniens: Bukowskis Moderna Auktion, 26 april 1995, kat nr 310; Rolf Schmitz Collection. (d)

Utropspris: SEK 6 000 – 8 000 / EUR 569 – 759

467. Helmer Osslund, ”I stadens utkant, Siena”. Signerad HELMER OSSLUND. Utförd 1922. Olja på smörpapper uppklistrat på papp–pannå 40,5 x 70 cm. Proveniens: Åmells konsthandel, Stockholm; Rolf Schmitz Collection. Utställningar: Kungl. Akademien för de fria konsterna, Stockholm, 1938, kat nr 217; Skånska konstmuseum, Lund, 1946, kat nr 73; Karlstad, 1946; Åmells konsthandel, Stockholm, ”Helmer Osslund”, 2 oktober – 1 november 1996, kat nr 24.

Utropspris: SEK 50 000 – 60 000 / EUR 4 743 – 5 692 156


Så deltar du i våra auktioner Kontakta oss! Här hittar du oss som arbetar med auktionen. Du kanske undrar något om ett specifikt objekt, vill träffa oss eller fråga oss om kommande auktioner? Vi hjälper dig gärna.

Chefsspecialist konst/Vice VD Andreas Rydén +46 (0)728 58 71 39 andreas.ryden@bukowskis.com

Det finns fyra sätt att lägga bud.

1

Auktionssalen

2

Inropsuppdrag

3

Telefonbudgivning

4

Online

Chefsspecialist Carl Barkman +46 (0)708 92 19 71 carl.barkman@bukowskis.com Chef Intag och försäljning. Specialist möbler, konsthantverk och asiatisk keramik Björn Extergren +46 (0)706 40 28 61 bjorn.extergren@bukowskis.com Specialist modern konst, grafik Lena Rydén +46 (0)70 778 35 71 lena.ryden@bukowskis.com Klassisk konst 1800/1900-tal Pedro Westerdahl +46 (0)761 36 66 33 pedro.westerdahl@bukowskis.com Skulptur & äldre konst Lisa Gartz +46 (0)709 17 99 93 lisa.gartz@bukowskis.com Ansvarig specialist asiatisk keramik och konsthantverkww Cecilia Nordström +46 (0)739 40 08 02 cecilia.nordstrom@bukowskis.com Ansvarig specialist mattor, textilier och islamiskt konsthantverk Anette Granlund +46 (0)708 92 19 92 anette.granlund@bukowskis.com

Omslag: Gösta Adrian–Nilsson, "Amerikanaren", detalj.

Välkommen till oss i auktionssalen, Berzelii Park. Kontakta oss gärna i god tid så registrerar vi en spade åt dig.

Registrera ditt maxbud hos oss så bjuder vi åt dig med minsta möjliga marginal.

Ring in och följ din budgivning via någon av våra medarbetare. De lotsar dig genom hela processen.

Bjud direkt online i realtid. Auktionen sänds live på www.bukowskis.com Bukowskis Stockholm Arsenalsgatan 2 Box 1754 111 87 Stockholm, Sweden T +46 8 614 08 00 F +46 8 611 46 74 www.bukowskis.com

Katalogpriserna anges i svenska kronor SEK och Euro €. Bukowskis allmänna villkor för köpare och säljare, budgivningsinstruktioner, blanketter för inropsuppdrag och telefonbud samt avvikande villkor för specifika objekt hittar du på www.bukowskis.com

157


158


312. Ragnar Sandberg, ”Matroser i Toulon”,detalj. 159


160