Bukowskis ASTRA-SAMLINGEN

Page 1

1BUKOWSKIS

ASTRA-SAMLINGEN EN DEL AV MODERNA V 2013 VISNING: 17 – 22 APRIL BERZELII PARK 1. ÖPPET ALLA DAGAR 1 1.00 – 18.00 AUKTION: 23 APRIL KL. 18.00 WAHRENDORFFSGATAN 8, STOCKHOLM TEL: + 46 8 - 614 08 00. FAX: + 46 8 - 611 46 74. WWW.BUKOWSKIS.COMKONTAKTPERSONER ANNA-KARIN PUSIC

ANETTE GRANLUND

MARCUS KINGE

Chefsintendent konst 08-614 08 32 anna-karin.pusic@bukowskis.com

Intendent mattor 08-614 08 12 anette.granlund@bukowskis.com

Intendent modern konst 08-32 63 43 marcus.kinge@bukowskis.com

PEDRO WESTERDAHL

Eva SEEMAN

CAMILLA BEHRER

I:e intendent måleri och skulptur 1800- och 1900-tal 08-614 08 05 pedro.westerdahl@bukowskis.com

Intendent moderna möbler och konsthantverk 08-614 08 31 eva.seeman@bukowskis.com

Intendent moderna möbler och konsthantverk 08-614 08 19 camilla.behrer@bukowskis.com

Katalogens utropspriser är angivna i svenska kronor (SEK) men även i euro (EUR) mot omräkningskursen SEK 1 = € 0,11, med erforderlig avrundning. Observera att omräkningskursen kan ha ändrats vid auktionstillfället. Budgivningen samt betalning för inropade objekt skall ske i svenska kronor. Se i övrigt Auktionsvillkoren. The estimates are stated in the catalogue in Swedish Kronor (SEK) and are, as a guide to prospective buyers, converted to Euro (EUR) at the following rate, SEK 1 = € 0,11, based on the conversion rate at the time of printing the catalogue. The estimates in Euro may have been rounded. By the date of the sale the above conversion rate may have changed. Please note: Bidding as well as payments are to be made in Swedish Kronor (SEK). For further details, please refer to Conditions of Business.

For english visit www.bukowskis.com


6


VD:S FÖRORD VISION OCH RESULTAT Det är fascinerande att föreställa sig atmosfären i Astras styrelserum på 1950-talet när ledningen planerade den nya kontorsbyggnaden. Framtidsoptimism rådde och en känsla av att allt var möjligt genomsyrade samhället vilket även återspeglades i konsten där en ny ung generation kom att ta en självsäker plats med klara och lekfulla färger. Det spirande företaget kunde identifiera sig med livslusten som fanns i konsten och Astras förhållningssätt var djärvt och framsynt. Den magnifika trapphusmålningen ”Tempererad stigning” av Karl Axel Pehrson anger tonen för Astras samling som i många hänseenden är ett stycke svensk konsthistoria. Det är just detta som skapar attraktionskraften i framstående konstsamlingar: den röda linjen, karaktären, visionen och resultatet. Att få förtroendet att ansvara för försäljningen av ett så omtalat och lysande urval som det Astra formade är en stor ära.

Den sällar sig nu till den långa rad av magnifika samlingar som har gått under klubban genom Bukowskis drygt 140-åriga historia, redan 1873 fick Henryk Bukowski i uppdrag att katalogisera och försälja Kung Karl XV:s samlingar. Traditionen att bjuda ut högkvalitativa och spektakulära samlingar har levt vidare och resulterat i ett stort antal minnesvärda auktionstillfällen, bland dem försäljningen av mästerregissören Ingmar Bergmans kvarlåtenskap 2009. Nyligen drog Bukowskis till sig ett stort internationellt intresse då tretton fenomenala skulpturer från The Marabou Collection ropades ut med ett sensationellt resultat. Astra-samingen får en självklar plats i denna exklusiva skara ärofyllda milstolpar i Bukowskis historia och när man låter sig inspireras av de individuella verkens unika vitalitet och utomordentliga kvalitet inser man samlingens betydelse. Michael Storåkers VD 7


SAMLINGEN PÅ ASTRA Så byggDES DEN Astras vision var att både medarbetare och besökare av huvudkontoret i Södertälje skulle ha förmånen att på arbetstid få uppleva ett stycke svensk konsthistoria. Några av tidens främsta konstnärer, däribland Sven X:et Erixson, Hilding Linnqvist och Lennart Rodhe, var representerade med verk och i många fall även delaktiga i utsmyckningen som skapades i samarbete med byggnadens arkitekter. Ett utmärkt exempel på detta är Karl Axel Pehrsons monumentala väggmålning ”Tempererad stigning”, troligen det enskilda verk som besökare av lokalerna har starkast minnen av. Vid tiden då Astras huvudkontor byggdes var det många industrier som satsade på bildkonsten och uppmuntrade organiserandet av konstföreningar på arbetsplatserna. De anställda fick daglig tillgång till ett noggrant urval av det bästa inom tidens formgivning och konst. Under denna period hade konsten en statusfylld och framträdande plats i Sverige. Såväl offentliga institutioner som privata företag avsatte medel för inköp och beställningar av verk. Tillsammans förändrade myndigheter, företag och byggherrar det svenska konstlandskapet för alltid. I nybyggda förorter, på tunnelbanestationer och på arbetsplatser - överallt fick konstnärernas 8

framtidssyn träda fram. Astra låg i framkanten av denna utveckling och var snabba med att knyta kontakter med den unga generationens konstnärer. När den nya kontorsbyggnaden skulle uppföras på 1950-talet kontaktade arkitekten Archibald Frid konstnären Karl Axel Pehrson och bad honom att utföra en väggmålning vid den spiraltrappa som skulle binda samman de olika våningarna i huset. Pehrson ombads även att färgsätta varje våning och där kom Lennart Rodhe, Pierre Olofsson och Lage Lindell in i bilden med sina konkretioner som de levererade direkt för väggen. Astra stod i nu i centrum av konstlivet och kritikern Bo Lindwall skrev i Svenska Dagbladet: ”Det är roligt när industriernas ansvariga känner sitt kulturansvar. Det är ännu roligare när de vågar slå ett slag för de unga och radikala. Roligast är när det sker med så fint omdöme som i läkemedelsfabriken Astras nya kontorsbyggnad i Södertälje”. Astra fortsatte att inkorporera konsten både i sin inom- och utomhusmiljö. I ett protokoll upprättat efter ett möte i juni


9


10


1967 mellan PR-avdelningen och personalavdelningen på företaget finns följande noteringar:

skulle uppsättas montrar för tillfälliga eller permanenta utställningar av exempelvis nytto-konst eller konsthantverk.”

”När det gäller konstnärlig utsmyckning av offentliga lokaler har Astra mycket goda traditioner att förvalta från huvudkontorets och nuvarande mässens byggnad. Den gången satsade Astra stort på 50-talets unga konstnärsgeneration. Denna satsning renderade Astra många goda omdömen från framstående konstkritiker. Ulf Linde i Dagens Nyheter skrev till exempel att Karl Axel Pehrsons trappmålning var ett av de allra finaste abstrakta konstverk som gjorts i Sverige.”

Det slogs även fast att samlingsrum och café på det övre våningsplanet lämpade sig väl för hängning av konst. Tyvärr, skriver mötets sekreterare, ”kommer dessa lokaler ej att dagligen passeras av personalen, varför vi är medvetna om att endast konstintresserade kommer att söka sig dit.” Mötet genererade i konstnärlig utsmyckning som kom att bestå av en förvandlingsvägg i entréhallen konstruerad av konstnärerna Holger Bäckström och Bo Ljungberg, samt en fasadekor på ytterväggen.

Det informerades också att det inför arbetet med den nya mässen hade gjorts en översiktsberäkning tillsammans med representanter från konstklubben och att det tillsammans med arkitekten skulle göras en satsning på unga framträdande konstnärer som i sin konstuppfattning, material och arbetssätt representerade det aktuella årtiondet. Följande synpunkter framfördes även under samma möte: ”Allmänt sett ska lokalerna vara konstvänliga så att de även kan utnyttjas för offentlig visning av konst. Att det i entréhallen

Astra växte så småningom ur sina lokaler och i slutet av 1980 beslutade man att expandera genom en utbyggnad av sina kontor i Södertälje. Företaget förvärvade därför fastigheten strax nedanför det gamla huvudkontoret. Huset som byggdes 1896 hade ursprungligen inhyst ett bryggeri men hade stått övergivet sedan dess nedläggning 1950 och var nu i mycket dåligt skick. Astra insåg dock potentialen i den gamla tegelbyggnaden och en upprustning påbörjades där även en specialritad kompletteringsbyggnad ingick. 1990 började 11


arkitektfirman Brunnberg & Forshed skissa på de nya lokalerna invid det gamla bryggeriet och efter fyra år stod de klara. Rigmor Persson kom till Astra 1965 och arbetade på flera olika avdelningar för att slutligen bli medarbetare på centrala informationsavdelningen. Så här beskriver hon sina upplevelser av Astras samling: – Jag har alltid haft ett genuint intresse för konst och fick genom mitt arbete möjlighet att utveckla detta. Här samarbetade man direkt med konstnärerna redan under 1950-talet, bland annat med 1947 års män. Ledningen höll ögonen öppna för samarbeten med konstnärer och arkitekter och konsten skulle vara till för alla att se. – Jag växte in i detta, var intresserad, medlem i konstföreningen och fick genom arbetet med samlingen en bra ingång till konsten. Jag fick efter hand allt större ansvar för konsten vilket bland annat innebar att jag guidade gäster genom huset och fick berätta om våra verk. – Vi var stolta. Detta var ju en kronjuvel, kombinationen av huset och konsten. Alla våra internationella gäster var imponerade. Företaget hade ekonomiska möjligheter, visst var det 12

många faktorer som samspelade till det fantastiska resultatet, bland annat att både konsten och materialen skulle vara svenska. Det var otroligt roligt med all positiv respons som vi fick. Både placeringarna av verken och valet av dem var enormt genomtänkta. Många förvärv gjordes med hjälp av till exempel Inger Lindell och Madeleine Odelstierna på Galleri Färg & Form, berättar Rigmor. – Bland mina egna favoriter finns bland annat Lars Englunds Pars Pro Toto, Ola Billgrens Epitafium och Birgit Broms skridskoåkare. Även Runforskaren av Sven X:et Erixson tycker jag är intressant. Runristningen som är avbildad på målningen finns i Södertälje inte långt från Astra och runologen Sven Jansson var även en god vän till X-et. I denna katalog presenteras de konstverk och föremål som kommer att säljas i samband med vårens Moderna auktion. Formgivarna och konstnärerna är välkända för de flesta men urvalet uppvisar en kvalitet som överraskar även en erfaren samlare. Bli förförd av Lars Englunds geniala och vackra konstruktion, Ola Billgrens träffsäkra tidsskildring eller upptäck Eddie Figges monumentala abstraktion i det största verk av henne som förekommit på auktionsmarknaden.


13


Liss Eriksson med sin hustru Britta.

1

Liss Eriksson 1919-2000 Adam och Eva Signerad med monogram och numrerad I/V. Gjutarstämpel E. Godard Fond. Utförd 1960. Patinerad brons. Höjd 70 cm, total höjd inklusive sockel 82 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående 1995. Litteratur: Thomas Millroth ”Liss, bildhuggare”, 1994, jfr sid 101, 102 samt 107. Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 117. Det omfamnade paret i ”Adam och Eva” förekommer även som en del av ”Familjen” som intar en viktig plats i Liss Erikssons skulpturgrupp ”Huset” vid Kobjer torg i Lund. Paret återkommer även senare i hans produktion i en skiss från 1991 för minneslunden Lilla Aska i Linköping. (d)

€ 7.150–9.550 / SEK 60.000–80.000

14


15


2

3

​2

Kurt Jungstedt 1894-1963 ”Sommardag, Söder Mälarstrand” Signerad Jungstedt. Utförd 1947. Duk 73 x 60 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Utställd: (Enligt uppgift) The American Swedish Historical Museum, Philadelphia, mars 1948; New York, 1948 samt Worcester 1949. (d)

€ 1.200–1.800 / SEK 10.000–15.000

​3

Nisse Zetterberg 1910-1986 Utsikt från Södermalm Signerad med monogram och daterad -48. Duk 46 x 38 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 58. (d)

€ 1.800–2.400 / SEK 15.000–20.000

​4

Hjalmar Grahn 1882-1949 Vy mot Riddarholmen i vinterskrud Signerad Hj Grahn. Duk 73 x 60 cm.

4

Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. (d)

€ 1.450–1.800 / SEK 12.000–15.000 16


​5

Hilding Linnqvist 1891-1984 Trumpetblommor Stämpelsignerad Hilding Linnqvist. Gouache och akvarell 86 x 60,5 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovantstående 1991. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 13. Blommor var ett ledmotiv livet igenom för Hilding Linnqvist och han kände till alla deras olika namn och arter. Med musikens lyrik trollade han fram deras stämning och byggde upp en färgskönhet med en förnimmelse av doft i sina målningar. På 1920-talet tillkom små naivistiska blomstermotiv där varje blomma nogsamt skildrades, små förgätmigej, färgstarka ringblommor och tagetes. Under

hela sitt liv återkom han till genren, men stilen kom med tiden att förändras, penselföringen blev allt mer upplöst och luftig. Motiven arrangerades på en byrå eller i ett fönster med vaser, skålar och blommor som ofta trängdes sida vid sida. ”Trumpetblommor” är med stor sannolikhet målad vid Gardasjön där Linnqvist tillbringade sommaren 1968. I Moderna museets samling finns den monumentala ”Villaentré vid Gardasjön”, där samma bord, krus och vitkalkade huspelare återfinns. Bordet är täckt av trumpetblommor i rött och vitt, krusen och flaskorna är uppställda tillsynes utan eftertanke, vilket förstås inte är fallet. Med varma och jordnära färgtoner skapas ett litet mästerverk i gouache och akvarell. I Astras konstsamling har Hilding Linnqvist en särskild plats eftersom Håkan Mogren blev nära vän med konstnären som han hyste stor respekt för. (d)

€ 14.900–17.850 / SEK 125.000–150.000 17


6 1920-22 bodde i den idylliskt belägna Sjövillan intill Riddarfjärden. Axel som ännu inte hade varit utomlands längtade efter nya miljöer och de uppmuntrande reseskildringarna från Europa som Hilding Linnqvist sände honom stärkte ytterligare hans rastlöshet. För att finansiera sin resa tecknande Axel ett kontrakt med Gösta Olsson på Svensk-Franska Konstgalleriet, uppgörelsen innebar att i utbyte mot ett fullt år av Axel Nilssons produktion under vilket han förband sig att leverera minst 15 målningar skulle Gösta Olsson betala 12.000 lire. I mars 1922 lämnar så Axel Nilsson Stockholm tillsammans med sin nära vän Fritiof Schüldt för att resa söderut mot Italien. Auktionens målning ”Landskap vid Adriatiska havet” är utförd under denna resa och man kan i den redan skönja den nya lyskraft som hans konst fick under utlandsvistelsen, samtidigt som impulsiviteten från hans tid vid Smedsudden fortfarande är närvarande. (d)

€ 4.800–7.150 / SEK 40.000–60.000

​​7

7

6

”Motiv från Terracina”

Axel Nilsson 1889-1981 ”Landskap vid adriatiska havet” Signerad Axel Nilsson och daterad 1922. Pannå 43 x 64 cm. Proveniens: Beijers Auktioner, Stockholm, auktion 41, Moderna vårauktionen, 21 - 23 maj 1990, kat nr 486. Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Litteratur: Axel Elvin, ”Axel Nilsson”, 1970, omnämnd sid 82, avbildad sid 71. Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 25. Vid början av 1920-talet ingick Axel Nilsson i konstnärskolonin som hade bildats på Smedsudden i Stockholm där han under åren

18

Fritiof Schüldt 1891-1978 Signerad Schüldt. Utförd på 1920-talet. Duk uppklistrad på pannå 44 x 55 cm. Proveniens: Bukowski auktioner, auktion 455, Moderna höstauktionen, 19 - 20 november 1987, kat nr 439. Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Utställd: ”Ausstellung Schwedischer Kunst”, Hamburg, Berlin och Lübeck, 1926. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 12. (d)

€ 1.800–2.400 / SEK 15.000–20.000


​8

Axel Nilsson 1889-1981 ”Syrener” Signerad Axel Nilsson samt signerad och daterad 1942 a tergo. Duk 75,5 x 62 cm. Proveniens: Bukowski auktioner, auktion 463, Moderna Auktion, 23 - 25 November, 1988, kat nr 249, avbildad i färg pl. 90. Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående 1991. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000 19


”RUN-JANNE” OCH HOLMFASTRISTNINGARNA Sven Erixsons målning ”Runforskaren” som konstnären målade 1949 är berömd. På bilden ses professor Sven B.F. Jansson, kallad ”Run-Janne”, när han på 1940-talet är i full färd med att fylla i runskriften med rödfärg för att göra texten på den så kallade Holmfastristningen i Södertälje läsbar igen. Ristningen är daterad till 1050-1080 e.Kr. och runmästaren hette Östen. I ristningen ingår ett kors, vilket ger oss information att Holmfasts släkt var kristen. I övrigt är stenhällen omtalad för sin vackra utsmyckning med ett sirligt djur. Stenhällen ligger vid den forna ”Holmfasts väg” som ledde från Tälje till Näsby vid sjön Måsnaren. Runstenar var statussymboler och skulle ses av många förbipasserande, det är därför troligt att Holmfasts väg var en del i ett större vägsystem. Mycket tyder på att här gick föregångaren till Göta landsväg förbi, den äldsta och enda vägförbindelsen från Stockholm via Södertälje söderut mot Östergötaland. Med på Sven Erixsons målning finns också Run-Jannes hustru, som vid tillfället var gravid med dottern Gunnel. Gossen i förgrunden med röd mössa är troligen konstnärens son Sverre som ofta förekommer i hans målningar.

​9

Sven X:et Erixson 1899-1970 ”Runforskaren” Signerad Sven Erixson. Utförd 1949. Duk 111 x 89 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Utställd: Färg och Form, Stockholm, ”Sven Erixson”, 31 januari - 17 februari 1953, kat nr 1. Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Sven X:et Erixson”, 20 september - 30 november 2003. Litteratur: Lars-Erik Åström (red), ”Sven Erixsons konst”, 1967, avbildad sid 156. Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 33. ”X:et-sällskapets verkkatalog”, upptagen under år 1949. (d)

€ 23.800–29.750 / SEK 200.000–250.000 20


21


10

​10

Ragnar Sandberg 1902-1972 Vik med fiskebodar Signerad R.S. Duk 30 x 37 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 54. (d)

€ 7.150–9.550 / SEK 60.000–80.000

​11

Gustav Rudberg 1915-2001 ”Blå båt, Hven” Signerad Rudberg. Daterad -69 a tergo. Duk 68 x 96 cm. (d)

11

22

€ 3.600–4.800 / SEK 30.000–40.000


​12

Birgit Broms 1924-2008 Birger Jarls Torg Signerad BB. Duk 31 x 31 cm. (d)

€ 3.600–4.800 / SEK 30.000–40.000

23


SKRIDSKOÅKARNAS KRAFT OCH RÖRELSE Birgit Broms var en hängiven tematiker, hennes repertoar är till synes begränsad men i hennes kompositioner finns en rik variation och nyansskillnad. Broms arbetade med ett motiv tills hon fann en lösning och arbetsprocessen inleddes med små detaljerade skisser som efterhand fick en allt mer abstrakt form. Processen var tidskrävande, vilket har inneburit att produktionen inte blivit särskilt stor och utställningarna relativt sällsynta. Inflytandet från Göteborgskoloristen och maken Ragnar Sandberg går inte att bortse från men Birgit Broms utvecklade sitt eget självständiga uttryck. Friheten och rörelsen var ett återkommande inslag i hennes måleri och hennes motivkrets utgjordes vanligen av skridskoåkare, skärgårdsbåtar och husfasader. I slutet av 1970-talet började hon även att arbeta med porträtt där hon själv bad att få avbilda personer vars ansikten hon fann fascinerande, däribland Ingmar Bergman, Erland Josephson och Pontus Hultén. Något som är återkommande i Birgit Broms konstnärskap är rörelse och det var en utmaning för henne att skapa och förmedla detta. Tidigt fascineras hon av skridskoåkarens kraft och rörelse, i ”Violetta skuggor” använder Broms de kyliga kulörerna som återger den grådisiga vintern och den atletiska fysiken i skridskoåkarna på ett skarpt sätt. 24

I ”Birger Jarls torg” (kat nr 12) möts betraktaren av solbelysta husfasader, även det ett motiv som Broms ofta återkom till. Snarare än stadsbilder framstår dessa ofta nästintill abstrakta målningar som porträtt av hus. Det finns en slags mystik, värme och igenkännande i hennes fasader som hon inte målar för avbildandets skull utan för att utforska form- och färgproblem. Hon förenklar, abstraherar och låter ljuset bära fram motiven. Birgit Broms bredd som konstnär återfinns i Astrasamlingen, där både hennes måleri, textil och formgivning är representerad.

​13

Birgit Broms 1924-2008 ”Violetta skuggor” Signerad B Broms. Duk 91 x 113 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären 1994. (d)

€ 23.800–29.750 / SEK 200.000–250.000


25


​14

Hugo Zuhr 1895-1971 ”Från Provence” Signerad med monogram. Utförd 1960. Duk 73 x 92 cm.

14

Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Litteratur: Ingrid Rydbeck-Zuhr, ”Hugo Zuhr”, 1988, avbildad helsida i färg sid 130. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000

​15

Hugo Zuhr 1895-1971 ”Bondgård, Skyros” Signerad med monogram. Utförd 1962. Duk 81 x 100 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående 1995. Utställd: Färg och Form, Stockholm, Utställning nr 742, 10 december 1988 - 11 januari 1989, kat nr 22. Litteratur: Ingrid Rydbeck-Zuhr, ”Hugo Zuhr”, SAK, 1988, avbildad helsida i färg sid 131. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000

​16

Ragnar Person 1905-1993 Uppvaktning

15

Signerad RP samt signerad Ragnar Person a tergo. Pannå 38 x 46 cm. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000

​17

Sven Ljungberg 1913-2010 ”Vallört” Signerad Sven Ljungberg och daterad 1992. Duk 94 x 118 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående 1994. (d)

€ 3.600–4.200 / SEK 30.000–35.000

​18

Gunnar Svenson 1892-1977 Stilleben med figuriner Signerad Gunnar Svenson. Duk 70 x 99 cm. Proveniens: Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. (d)

16 26

€ 2.400–3.000 / SEK 20.000–25.000


17

18 27


Lennart Jirlow på La Palette i Paris.

PARIS-TRIVSEL GENOM SVENSKA ÖGON Lennart Jirlows Paris finns fortfarande. De vitklädda kyparna med svarta förkläden ner till tårna rusar fortfarande mellan bistrobord och damer med fullastade korgar som dignar av baguetter och paket från slaktaren styr målmedvetet sina steg på torg och gator. Lennart Jirlow är utan tvekan en av Sveriges mest folkkära konstnärer, älskad och uppskattad för sina färgglada och idylliska motiv från framförallt Frankrike. Vid en första anblick får man en känsla av att målningarna enbart är positiva och fyllda med levnadsglada människor, men efter en stund inser man att Jirlow även smugit in människornas mörkare sidor: ensamheten, dryckenskapen och vemodet skymtar fram, idyllen är bara skenbar. Lennart Jirlow begav sig tidigt till utlandet och förtrollades av solen, ljuset och människorna i Italien och Frankrike. Den nordiska vintern med mörker vid tretiden passade inte Jirlow som behövde ljuset till sina målningar hela dagen, ända fram till kvällen. 1965 debuterade han med en liten utställning i Saint Germain i Paris och alltsedan den dagen har hans franska motiv varit efterfrågade. I Astras stora Jirlow-målning ”Parisbild” myllrar det av människor, i ena hörnet ligger ”Patisseriet”, i det andra en liten restaurang. Bagaren i vita kläder bär på varma baguetter, barnen stojar och några damer har fällt upp sina koketta parasoller mot den starka solen. På balkongräckena i gjutjärn hänger blomkrukor och trädens löv är starkt gröna, en typisk Jirlow-idyll.

28

​19

Lennart Jirlow Född 1936 ”Parisbild” Signerad L. Jirlow. Utförd 1977. Duk 98 x 130 cm. Litteratur: Karl Haskel, ”Lennart Jirlow, målaren - motiven”, 1991, avbildad helsida i färg sid 138. (d)

€ 41.650–47.600 / SEK 350.000–400.000


29


20

​20

Madeleine Pyk Född 1934 ”Cour Saleya” Signerad M. Pyk. Utförd 1989. Duk 51 x 95 cm. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 92. (d)

€ 2.400–3.000 / SEK 20.000–25.000

​21

K G ( Karl Gustaf) Nilson Född 1942 Utan titel Signerad KG Nilson och daterad 2000 a tergo. Duk, tondo 101 cm. (d)

€ 1.800–2.150 / SEK 15.000–18.000

21 30


​22

Lennart Jirlow Född 1936 ”I trädgården” Signerad L. Jirlow. Utförd 1980. Duk 97 x 130 cm. Litteratur: Karl Haskel, ”Lennart Jirlow, målaren - motiven”, 1991, avbildad helsida i färg sid 50. Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 73. (d)

€ 35.700–41.650 / SEK 300.000–350.000

31


24

​23

Axel Nilsson 1889-1981 ”Vårsol på berget” Signerad Axel Nilsson. Pannå 46 x 55 cm. Proveniens: Beijers Auktioner, Stockholm, Moderna höstauktionen, 4 - 6 december 1989, kat nr 370. Färg och Form, Stockholm, Förvärvad från ovanstående. (d)

€ 1.800–2.400 / SEK 15.000–20.000

​24

Axel Nilsson 1889-1981 ”Träd mot hösthimmel” Signerad Axel Nilsson. Pannå 45 x 54 cm. Proveniens: Bukowski auktioner, auktion 491, Moderna vårauktionen, 13 - 14 april 1994, kat nr 161. Förvärvad från ovanstående. (d)

23 32

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000


​25

Sven X:et Erixson 1899-1970 Höräfsning i Norrland Signerad Sven Erixson och daterad -33. Papp-pannå 45 x 54 cm. Proveniens: Beijers Auktioner, Stockholm, Moderna auktionen, 3 - 4 december, 1986, kat nr 47. Färg och Form, Stockholm. Förvärvad från ovanstående 1995. Utställd: Bildmuseet, Umeå, 10 mars - 5 maj 1996, kat nr 11. Litteratur: Upptagen i X:et-sällskapets verkkatalog under år 1933. (d)

€ 3.600–4.800 / SEK 30.000–40.000 33


VISIONER I RÖTT, BLÅTT, GULT OCH GRÖNT Skogen kom att få en särskild roll inom Carl Kylbergs motiv. Inte enbart i form av en fond, som i hans kanske mest kända verk ”Uppbrottet” från 1935 som idag finns på Moderna Museet, utan även som huvudroll i hans rikt nyanserade och besjälade skogsinteriörer, många av dem utförda under somrarna som han och hans fru Ruth tillbringade i deras stuga vid Hornbaek i Danmark vid mitten av 1930-talet. Carl Kylbergs konst genomsyras av en vilja att förena ”en naturstämning med ett själstillstånd”. Samspelet mellan yttervärldens intryck och den inre andligheten är närvarande genom hela hans produktion men framträder kanske tydligast i landskapen. Han beskrev själv betydelsen av naturen i sin konst med följande ord: ”Naturen är det primära som symbol. Naturen själv är på sätt och vis en formgivning av alla våra realiteter och dem måste vi upptäcka”. I auktionens målning låter Kylberg skogen uppta hela kompositionen. Med sin mästerliga färghantering fyller han duken med de färger han så ofta vände sig till för att förmedla sina inre känslor och visioner: rött, blått, gult och grönt. Målningen är ett ypperligt exempel på Kylbergs kraftfulla måleri som ofta gränsade till det abstrakta. Han var aldrig intresserad av att enbart ”måla av” eller återge verkligheten, i sin dagbok skrev han om sitt förhållningssätt till måleriet: ”Jag kan inte öda dyrbar tid på att överbevisa människor om det de redan vet. T ex. hur en blomma ser ut för de flesta. Jag vill överbevisa människor om att deras själs ögon också kan se”. När man betraktar Kylbergs målningar idag är det lätt att förstå uppmärksamheten som hans konst fick under dess samtid. När han debuterade med en seperatutställning på Göteborgs konsthall 1927 hyllades han av en samlad kritikerkår, Gustaf Näström skrev i sin recension: ”det är inte länge fråga om att måla av utan att måla”. Man kan med största säkerhet anta att Kylberg instämde i de orden, i sin dagbok skrev han själv: ”Kärnan i målningen är inte något annat än att uttrycka det som syns i själen, icke att måla av hus och händelsevisa yttre ting”. 34

​26

Carl Kylberg 1878-1952 ”La Forêt” (Skogen) Signerad CK. Duk 84 x 113 cm. Originalram utförd av konstnärens fru Ruth. Proveniens: Tidigare i lasarettsläkare Gunnar Lindahls samling, Göteborg/Torsby. Bukowski auktioner, auktion 463, Moderna höstauktionen, 23 - 25 november, 1988, kat nr 190, avbildad helsida pl 43. Bukowski auktioner, auktion 493, Moderna höstauktionen, 1 - 2 november, 1994, kat nr 113, avbildad helsida i färg pl 52. Förvärvad från ovanstående. Litteratur: ”Konst i svenska hem”, band 10, upptagen sid 529 under samling 925: ”Lasarettsläkare Gunnar Lindahl, Torsby”. Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 53. (d)

€ 95.150–118.950 / SEK 800.000–1.000.000


35


I DIALOG MED GAMLA MÄSTARE Trots sin iver att befinna sig långt före den etablerade smakens regelsystem har modernisterna använt sig av stillebenet som ett av sina centrala motiv. De sökte finna ”själva bilden” och undvek det berättande och ikonografiska, många valde också att inte avbilda tingen exakt utan använde dem som byggdelar i sina experimentella kompositioner. Philip von Schantz gick emot denna förhärskande moderna tanke och kom istället att återblicka mot den äldre traditionen där en skarp realism var det primära. Hans måleri gränsar emellanåt till ren illusionism, i konstvärlden benämnt som trompe-l’oeil. Med saklig framtoning och kristallklar realism skapar von Schantz ett häpnadsväckande och fascinerande måleri som med sina rötter i historien attraherar publiken. Det började med motiv av gamla gistna fönster med spetsgardiner där man kan ana sommarvindens ljumma bris, träplankor med ådringar, björkstammar som upplevs som avfotograferade och stora trälårar fyllda av frukt och grönsaker. Otroligt skickligt målat, väl jämförbart med många av de gamla mästarnas ”Nature morte” från 1600-talet som hos den spanske Luis Melendéz eller den flamländske Osias Beert för att nämna några. Allmänheten fann von Schantz stilleben oemotståndliga och naturtrogna. Igenkännandet av vita plåtskålar, trälårar med tryckta bokstäver eller enkla redskap som grepar, spadar och rostiga hinkar signalerade trygghet och kopplades till den egna uppväxten och historien. Minutiöst målar han tålmodigt med en övertygelse om att sanningen är just det exakta avbildandet. I mitten på 1970-talet kom så det stora genombrottet med bärmotiven, skopor, hinkar och ämbar till bredden överfyllda av olika bär. Dessa 36

bärmotiv innebar en sådan succé att vid Galleri Aronowitsch vernissage för hans konst delades kölappar ut till besökarna som otåligt väntade på trottoaren, därefter fick de i tur och ordning möjlighet att köpa hans verk. För Philip von Schantz var Gåsvik vid Väddö kanal en viktig inspirationskälla där han och hustrun Britta tillbringade sina somrar från 1953 och var han kom att bygga sig en ateljé vilken han flyttade in i 1988. På Gåsvik fanns naturen närvarande med allt vad den erbjöd, primörer, frukt och bär. Här utvecklade han nya motiv för sina bilder, landskap vid kanalen med inslag av krukor och pokaler som skapade raffinerade synvillor för betraktaren. De tre målningarna i Astrasamlingen är tydliga nedslag i Philip von Schantz olika epoker i hans konstnärskap.

​27

Philip von Schantz 1928-1998 ”Vinbärskulle” Signerad PvS och daterad 83-91. Duk 89 x 116 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären 1991. Litteratur: Nils-Göran Hökby, ”Philip von Schantz”, 1993, avbildad helsida i färg sid 70. (d)

€ 35.700–47.600 / SEK 300.000–400.000


37


28

​28

29

Lars Lerin Född 1954 Björkstam Signerad Lars Lerin och daterad 1983. Akvarell på papper 74 x 55 cm. (d)

€ 2.400–3.000 / SEK 20.000–25.000

​29

Philip von Schantz 1928-1998 Rumsliga päron Signerad PvS och daterad -91. Duk 49 x 39 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären 1991. (d)

€ 7.150–9.550 / SEK 60.000–80.000 38


​30

Philip von Schantz 1928-1998 Stilleben vid Väddö kanal Signerad PvS och daterad -89. Duk 89 x 116 cm. Proveniens: Förvärvad direkt av konstnären 1991. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 66. (d)

€ 14.300–16.650 / SEK 120.000–140.000

39


HÖJDPUNKT MED BRINNANDE HÖSTFÄRGER Roland Svensson lyckades under sitt 60-åriga konstnärskap att etablera sig som en oöverträffad skildrare av det yttre havsbandet i Stockholms skärgård. Svenssons produktion hade bred spännvidd och omfattade måleri och grafik såväl som ett framstående författarskap. För Roland Svensson handlade inte måleri bara om färg och form, han sökte tränga djupare in i bildens innehåll och letade ofta efter historien i motivet som kopplade människan samman med naturen. Som friluftsmålare kunde Svensson bara nå sitt slutresultat öga mot öga med sitt utvalda motiv ute bland kobbar och skär. Inget var omöjligt för Roland Svensson, under stora vedermödor och strapatser i den vilda havsskärgården seglade han och gjorde strandhugg sommartid och på vintern tog han sig fram på de frusna isarna och fann vad han letade efter. Han älskade mötet mellan kusten och det oförutsägbara havet och kände sig förbunden med livet ute på öarna på östkusten. Han skildrade med stark inlevelse människans livsvillkor i samspel med den karga naturen och hans målningar blev snabbt eftersökta och älskade. 1978 promoverades Roland Svensson till filosofie heders40

doktor för sin särställning som målare med framförallt motiv från Stockholms skärgård, men också för sin insats som kulturhistoriker och författare. Astras Zenecas monumentala (54 x 218 cm) ”Höst i storskärgården” från 1954 är en höjdpunkt i konstnärens produktion med sina brinnande höstfärger vilka kontrasterar mot det djupblå havet och klipporna i ytterskärgården. I måleriet återfinner man påverkan från expressionismen och Helmer Osslunds palett, men också en impressionistisk iakttagelse med stark närvaro och dekorativ känsla. Det blåser i den ensliga och sargade vegetationen och skyarna drar snabbt fram på himlen ovanför den låga horisonten. Storskärgården eller Stora Nassa är en ögrupp som ligger ca 8 nautiska mil öster om Möja i Värmdö kommun, det var här ute som han fann sina favoritmotiv i närheten av sitt sommarviste och sin ateljé på Stora Tornö i Tornösund. 100 år efter konstnärens födelse 2010 hade Prins Eugens Waldemarsudde en mycket uppskattad retrospektiv utställning med över 200 konstverk i skilda tekniker, ”Höst i Storskärgården” var ett av verken som visades.


​31

Roland Svensson 1910-2003 ”Höst i storskärgården” Signerad Roland S och daterad 1954. Papp-pannå 58 x 218 cm. Utställd: Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm, ”Roland Svensson - Skärgård, öar och hav”, 16 september 2010 - 18 januari 2011. (d)

€ 35.700–41.650 / SEK 300.000–350.000 41


32

Pär Gunnar Thelander Född 1936 ”Early Nostalgias” Signerad PG Thelander. Utförd 1995. Duk 105 x 90 cm. (d)

€ 9.550–11.900 / SEK 80.000–100.000

42


​33

Pär Gunnar Thelander Född 1936 ”Tapir - Indien 1992” Signerad PG Thelander. Daterad 1992 a tergo. Duk 152 x 232 cm. Utställd: Konstakademien, Stockholm, ”PG Thelander”, 19 februari - 27 mars 1994, kat nr 24. Litteratur: Pär Gunnar Thelander (red), ”PG Thelander”, SAK, 1994, avbildad sid 28. Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 61. (d)

€ 17.850–20.850 / SEK 150.000–175.000 43


35

34

​​34

C Göran Karlsson Född 1944 Utan titel Signerad CGK och daterad -98. Duk 114 x 84 cm (d)

€ 4.200–4.800 / SEK 35.000–40.000

​35

Kjell Anderson Född 1937 ”Fandango” Signerad Kjell Anderson samt signerad och daterad 88-90 på duk-kanten a tergo. Duk 131 x 92 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000 44


​36

Johan Scott Född 1953 Utan titel Signerad J. Scott och daterad -90. Triptyk, samramade. Olja på mylar 122 x 188 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. (d)

€ 4.800–7.150 / SEK 40.000–60.000

45


BLOCK, MÖNSTER, KONTRAST, INNOVATION I januari 1954 ankom Lennart Rodhe till Capri. Vädret var så uselt, att han bara kunde gå ut och teckna i kvällens månsken, när regnet stillat. Föremålens linjer låg i skugga. Han tecknade de mörka partierna och lät de vita bilda volym. Han gjorde alltså tvärtom. Så kom hans blocktema till. Det var en lättnad, eftersom han under dryga sex års variationer på triangeltemat tyckte sig ha uttömt det. Han längtade också efter en mindre föremålslös grund till sin bildvärld. Blocktemat från Capri var visserligen abstrakt, men i botten låg teckningar av och tankar på arkitektur, hus, tak. Varje blockbit i målningen har flera roller. De bildar sidor, tak, gavlar beroende på hur man väljer att betrakta dem. Så pulserar blockmålningarna som outtröttliga bildmaskiner. De var kulmen på tio intensiva, uppfinningsrika år, som börjat då han 1944 målade Skådespelerskan och upptäckt inte bara kontraster men också skuggor, mellanrum och effekten av de former som skymdes, men ändå verkade. Dessa insikter fördjupade han sig i och undersökte de följande åren. En bra form syns också då den är dold, brukade han ju säga. Hos Rodhe handlar det hela tiden om att bilderna skall kunna skapa nya konstellationer. Vi skall aldrig känna oss säkra. Thomas Millroth Författare, konsthistoriker, kritiker

​37

Lennart Rodhe 1916-2005 ”Kontraster II” Signerad Lennart Rodhe och daterad 1954 a tergo. Tempera på duk 65 x 92 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. Förvärvad från ovanstående 1994. Utställd: Konstakademien, Stockholm, ”Fyra årtionden Lennart Rodhe”, 3 - 25 mars, 1973, kat nr 59. Moderna Museet, Stockholm, ”Lennart Rodhe”, 16 april - 5 juni, 1988, kat nr 42, avbildad i katalogen sid 127. Göteborgs Konstmuseum, ”Lennart Rodhe”, 15 juni - 4 september, 1988, kat nr 42, avbildad i katalogen sid 127. Galleri Gunnar Olsson, Stockholm, ”Block, arbeten 1954-55”, 1 - 25 oktober, 1988. Litteratur: Thomas Millroth, ”Lennart Rodhe”, SAK, 1989, avbildad helsida i färg sid 129. Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 47. (d)

€ 23.800–29.750 / SEK 200.000–250.000 46


47


FÖRÄNDERLIGT, OÄNDLIGT, SINNLIGT Startpunkten var en dyster historia i svensk offentlig konst. Både Olle Baertling och Lennart Rodhe inbjöds att göra textila utsmyckningar till Stockholms kulturhus hörsal. Baertling skulle koncenterera sig på det som sågs utifrån genom fönstren, medan Rodhe skulle ta hand om interiören. Det blev debatt och bråk under arbetets gång, och Rodhes textiltryck finns inte mer. Det är en skandal, som faller utanför dessa rader. Det viktiga här är att i samband med detta uppdrag började Rodhe 1973 fundera på hur han skulle göra detta tygtryck. Med andra ord måste han tillverka en rapport, som inte bara gav en upprepning över hela tyget men gav en stor sammanhållen bild. Som vanligt gick Rodhe noga tillväga, han nästan återuppfann rapporten som metod. Han hade aldrig tidigare använt sig av mönster, men kände väl till den arabiska traditionen. Det mönster han skapade bestod, tyckte han, av böljande armar, som påminde om den hinduiska guden Shiva. Rodhe utgår ju ofta från något icke-föreställande, där han gärna upptäcker något ”föreställande”. Därför är också andra associationer möjliga inför Shiva. Snart upptäckte han skog och grenverk. Så slank naturen in i det abstrakta genom konstnärens undermedvetna associationer. Rapporten hade bestått av ett enkelt flätmönster, som han målade på färgbrickor, som kunde ställas samman i en spegellåda och ge intryck av hur mönstret blev en bild. Efter Shiva följde varianter på temat under namn som Tiveden och Skogen. Han har berättat för mig: ”Jag hade 103 färgbrickor som jag hade ställt samman i olika vridningar. Det kunde bli olika speglingar.” 48

Mönstrens princip kunde också användas i måleriet, så följde flera betydande målningar under 1970-talet. Han målade då färgbrickor som motsvarade rapporten. Så lade han dem invid varandra tills han fått en stor målning. I de större mönstermålningarna var färgbrickorna ungefär en gånger en meter. I målningarna kom dessutom ytterligare en effekt till, då han gärna målade med flytande akrylfärg, där överlappningar uppstod, så att en tredje färg skapades. Det gav rörelse och skiftande djup i bilden, som undvek det statiska. Så kan till exempel ett starkt ljus upplevas i målningarna, ett ljus som helt och hållet bor inne i färgen och mönstret. Han använde också temat på 1980-talet på screentryckta affischer, som kunde kombineras till märkliga mönster på affischpelare. Det var Rodhes förslag till föränderlig offentlig konst. Bland annat ställdes de upp utanför Kalmars konstmuseum. Thomas Millroth Författare, konsthistoriker, kritiker

​38

Lennart Rodhe 1916-2005 ”Skogen” Signerad med monogram. Duk 110 x 220 cm. (d)

€ 29.750–35.700 / SEK 250.000–300.000


49


40

39

​39

Tommy Östmar 1934-2007 Slingerväxt Signerad Tommy Östmar. Duk 116 x 73 cm. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000

​40

Harald Lyth Född 1937 ”Ekipage” Signerad Lyth. Utförd 1985. Blandteknik på papper 121 x 98 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Utställd: XIX Bienal Internacional de São Paulo, 2 oktober - 13 december 1987. Litteratur: Olle Granath, ”Harald Lyth XIX Bienal de São Paulo”, avbildad helsida i färg sid 21. Ulf Linde, ”Harald Lyth, målningar 1980-1985”, 1985, avbildad helsida i färg sid 73. (d)

€ 3.600–4.800 / SEK 30.000–40.000 50


41

​41

Bo Larsson Född 1945 Interiör Signerad BL och daterad -97 samt signerad Bo Larsson och daterad -97 a tergo. Olja och sand på duk 91 x 135 cm. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000

​42

Bror Marklund 1907-1977 ”Thalia” Signerad BM och daterad -43. Terrakotta. Höjd 52 cm. Proveniens: Bukowski auktioner, auktion 505, Moderna höstauktionen, 22 - 23 oktober 1997, kat nr 311. Förvärvad från ovanstående. Litteratur: Eugen Wretholm ”Bror Marklund”, 1973, jfr sid 68. En större version (höjd 280 cm) utförd i brons står placerad i foajén på Malmö Stadsteater. (d)

€ 600–850 / SEK 5.000–7.000

42 51


I MÖTE MED DET OKÄNDA Eddie Figge mötte i 1930-talets Paris Roland Kempe vilken berömde hennes konstnärliga blick samt uppmuntrade henne att börja måla. Detta blev en vändpunkt för Figge som då valde att återvända till Sverige efter en lång karriär som kabaréartist i Europa. Väl tillbaka i Stockholm sökte hon, på Thora Dardels inrådan, till Otte Skölds målarskola där hon antogs som frielev. När hon senare år 1942 lämnade Skölds målarskola för en karriär som fri konstnär var Figge 38 år gammal och det skulle dröja ytterligare nästan 20 år innan Ulf Linde upptäckte henne. Linde tog då initiativet till den utställning på Galerie Blanche 1961 som senare skulle komma att betraktas som Eddie Figges genombrott. Under efterkrigstiden växte det informella måleriet fram som en gren utsprungen från den abstrakta expressionismen. Det informella måleriet sökte sig bort från traditionens formella kompositionsregler och motivet skulle utgöras av den upplevelse som verket framkallade i betraktaren. Eddie Figge och dåvarande maken Rune Jansson förknippas gärna med denna konstinriktning som paret influerades starkt av under sina resor runt om i Frankrike och Sydeuropa på 1950-talet. Under 1960-talet fick Figges måleri en annan inriktning då hon blev mycket intresserad av decenniets eskalerande rymdforskning. Den s.k. ”rymdkapplöpningen” gav upphov till tankar som sysselsatte Figge vid den här tiden. Tankegodset kretsade kring människans förmåga att ge sig i kast med besegrandet av det okända. Dessa filosofiska tankar kom att prägla hennes måleri i två decennier framöver och Figge började arbeta mer med kompositioner präglade av en flytande rumslighet samt det tvådimensionella. I de målningar som på olika sätt behandlar rymdtemat spelar metallblecken en allt större roll. Figges inspiration har färgats av såväl sydamerikanska kulturer som tankegods från det antika Grekland. Leken med speglingar som fångar upp det omgivande rummets ljus och färger finns ofta med i form av infogade eller löst hängande samt tillknycklade metallytor. Det flyktiga i måleriet får en kontrast i bleckets materiella påtaglighet,

52

när färgen viker av in i bildens imaginära rum kommer blecket ut och skapar en tvådimensionell bild. I Astrasamlingens nummer av Eddie Figge möts betraktaren av de karakteristiska metallblecken och kraftfulla stråk av färg som framhäver ena sidan det spröda och den visionärt starka rumslighet som alltid varit ett signum för hennes måleri. Under sitt 60-åriga konstnärskap har Eddie Figge bl.a. representerat Sverige på Biennalen i Sao Paulo år 1989, invigt det nya Moderna Museet i Stockholm med utställningen ”Hyllning till Eddie Figge” år 1998 samt, under sitt sista levnadsår, förärats med en stor retrospektiv utställning, ”Eddie Figge”, på Liljevalchs konsthall i Stockholm år 2003.

​43

Eddie Figge 1904-2003 ”Farväl mitt 1900-tal” Signerad Figge och daterad 1993-94. Blandteknik och collage på duk 213 x 295 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. Förvärvad från ovanstående 1995. Utställd: Liljevalchs Konsthall, Stockholm, ”Eddie Figge”, 5 juni - 24 augusti 2003. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 93. Olle Granath, Bo Nilsson, Lollo Fogelström (red), ”Eddie Figge”, 2003, avbildad helsida, sid 71. (d)

€ 17.850–20.850 / SEK 150.000–175.000


53


HYLLNING TILL LIFE 1936 köpte publicisten Henry Luce tidningen Life och gav tidningen ett nytt innehåll och en ny riktning. Life blev den första fotorealistiska tidningen och Luces ambition var att inom ramen för det tryckta mediet ge den fotografiska bilden samma tyngd som det skrivna ordet. En ny tidningsform hade sett dagens ljus och Life blev snabbt en omåttlig succé. Med sitt pro-amerikanska innehöll skildrades andra världskrigets fasor genom fotografernas bilder och krigets umbäranden flyttade krigets realiteter in i var mans hem i USA. Några av tidens främsta fotografer, däribland Henri Cartier-Bresson, Dorothea Lange och Robert Capa, medverkade i Life och deras ikoniska bilder spreds över världen. I Ola Billgrens målning ”Triptyk” från 1965 möter vi en kvinna som läser den kultförklarade tidningen. Omslagen på tidningen under 1960-talet fylldes av filmstjärnor, John F Kennedy och Vietnam-kriget och kvinnan i målningen verkar djupt försjunken i tidningens bildreportage. Till vänster i målningen möter vi samma scen, sett snett bakifrån, och uppförstorat i mitten, som ett slags skiljelinje mellan dessa perspektiv, ser vi bilden från tidningen hon läser. Bilden visar en man och kvinna som på motorcykel och hög fart far fram genom en träport prydd av en skylt med asiatiska tecken. En flock ljusa duvor far förskräckt upp mot himlen och några barn med skolväskor på ryggen iakttar scenen på tryggt avstånd. Målningen är raffinerat uppbyggd i tre delar och dessa spelar mot varandra och skapar en komposition som både är förtätad och ifrågasättande. Billgren arbetar elegant med kontrasternas verkan och ute och inne samsas med bilder i bilden och förskjutna perspektiv. Som betraktare tillåts vi inte vila i någon punkt utan konstnären arbetar med flera lager av både innehåll och tolkningsmöjligheter. Masskulturen genomsyrade 1960-talets samhälle och känslan av uppbrott, av behovet att gå vidare, att lämna något bakom sig präglade inte bara politiken och medborgarrörelse utan i lika hög grad konsten. I en tid då det nonfigurativa måleriet dominerat började Ola Billgren arbeta med det realistiska och avbildande. I Ola Billgrens måleri från 1960- och 1970-talen kom inspirationen från den samtida, urbana vardagen, från litteraturen och från filmen, men även från den illustrerade pressen. Han rönte stor uppmärksamhet och kom att representera Sverige på en rad utställningar, däribland Ungdomsbiennalen i Paris 1967 och 1971 samt på Biennalen i Venedig 1976. Ola Billgrens fotorealistiska måleri avslöjar ett uppmärksamt intresse för samtiden och de blir, kanske ofrivilligt, med en retrospektiv blick, viktiga tidsmarkörer. Liksom med tidningen Lifes ambition att skildra en samtid tillåts vi i Billgrens målningar följa konstnärens närmaste omgivning genom de vardagliga ting med vilka han omgärdar sina 54

figuranter; kläder, möbler, tidningar, cigarettpaket och mjölkförpackningar etc. Ola Billgren har kallats både teoretiker och sensualist och förmådde i sina verk fånga det historiska och det samtida i en och samma bild. I den aktuella målningen ”Triptyk” blir det extra tydligt. Den uppmärksamme läser texten över bilden i tidningen som kvinnan böjer sig över, ”A roaring break with tradition”. Här leker konstnären stilfullt och humoristiskt med både innehållet i bilden med den framrusande motorcykeln i den traditionella asiatiska miljön, likväl som med det egna konstnärskapet – och i fallet med denna målning bryter han en traditionell realistisk tradition med de monokroma blåa fältens titthålsperspektiv. ”Triptyk” karaktäriseras av både dubbelhet och mångtydighet. Rent formellt tvingar konstnären in vår blick i de av honom angivna ramarna. Den blå överliggande skivan låter oss bara se det konstnären ger oss tillgång till. Det fotorealistiska bär en melankolisk stillhet, och kanske ligger det i uppbrottets karaktär att ändock med viss känslighet betrakta det man önskar att demontera.

​44

Ola Billgren 1940-2001 ”Triptyk” Signerad Ola Billgren. Utförd 1965. Duk och assemblage uppfäst på pannå 57 x 157 cm. Proveniens: Bukowski auktioner, auktion 470, Moderna höstauktionen, 28 - 30 november 1989, kat nr 29. Alberget Konsthandel AB. Utställd: 7:e Biennale de Paris (Section hyperréaliste), Paris, 1971. Rooseum, Malmö, ”Ola Billgren - en retrospektiv”, 14 maj - 4 augusti 1991. Moderna Museet, Stockholm, ”Ola Billgren - en retrospektiv”, 26 oktober - 8 december 1991. Litteratur: Ola Billgren, ”Målningar 1963-73”, 1973, avbildad, bild 16 samt bild 17 (detalj). ”Album. Ola Billgren. En retrospektiv - A Painting Retrospective. Vol. 1”, utställningskatalog Rooseum, Malmö / Moderna Museet, Stockholm, 1991, avbildad helsida i färg sid 27 samt upptagen i katalogen. (d)

€ 118.950–142.700 / SEK 1.000.000–1.200.000


55


47

​45

Nils Kölare 1930-2007 Utan titel Signerad N. Kölare och daterad -65. Blandteknik på duk 51 x 75 cm.

45

(d)

€ 1.450–1.800 / SEK 12.000–15.000

​46

Håkan Bengtsson Född 1965 Galler Signerad Håkan Bengtsson på etikett a tergo. Blandteknik på papper 57 x 57 cm. (d)

€ 750–1.000 / SEK 6.000–8.000

​47

Albert Johansson 1926-1998 ”Rast i diagram I” (Ur serien ”Av statistiska skäl”) Signerad Albert Johansson och daterad 1963 a tergo. Blandteknik och collage uppfäst på pannå 122 x 152 cm. Proveniens: Svensk-Franska Konstgalleriet, Stockholm, april, 1964, ”Olle Bonnier, Sven Holmström, Albert Johansson, Laris Strunke”, kat nr 25. (d)

46 56

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000


​48

Ola Billgren 1940-2001 ”Epitafium” Signerad Ola Billgren och daterad -81 a tergo. Duk 134 x 176,5 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. Utställd: Rooseum, Malmö, ”Ola Billgren - en retrospektiv”, 14 maj - 4 augusti 1991. Moderna Museet, Stockholm, ”Ola Billgren - en retrospektiv”, 26 oktober - 8 december 1991. Litteratur: ”Album. Ola Billgren. En retrospektiv - A Painting Retrospective. Vol. 1”, utställningskatalog Rooseum, Malmö / Moderna Museet, Stockholm, 1991, avbildad helsida i färg sid 89 samt upptagen i katalogen (där upptagen som utförd 1982). Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 87. (d)

€ 71.350–95.150 / SEK 600.000–800.000

57


I GRÄNSLANDET MELLAN SKULPTUR OCH RUM Med dess sammanfogade delar av stål är auktionens ”Pars pro toto” från Astra Zenecas samling ett enastående exempel på Lars Englunds förmåga att utifrån sina material skapa komplexa organiska strukturer. Skulpturen sträcker sig ut emot alla riktningar på en och samma gång och gränserna för var formen börjar och slutar löses upp, vilket gör att det omgivande rummet definieras i förhållande till kompositionen. Hängande fritt framstår den trots sitt materialval som svävande i ett tyngdlöst tillstånd, ständigt skiftande beroende på från vilken vinkel man betraktar den, vilken miljö den är placerad i och hur ljuset faller på dess yta. Lars Englund är en av vår tids mest betydelsefulla och inflytelserika svenska konstnärer. Med ett unikt uttryck som delvis har beröringspunkter med minimalism och konstruktivism har han under sin sextio år långa karriär arbetat med en rad olika teman - volymer, bärverk, reliefer, pars pro toto, sfärer, förvecklingar, borderlines, relativer stabiler och instabiler. I ett stort antal olika tekniker, ofta utförda i material hämtade från industrin - plast, gummi, kolfiber, betong, stål - skapar Englund strukturer som förefaller att befinna sig i gränslandet mellan skulptur och arkitektur. I hans produktion ryms geometriska abstraktioner och organiska former. I sina skulpturer ”Pars pro toto”, latin för ”delen för det hela”, använder sig Lars Englund av serietillverkade byggdelar för att skapa rumsliga konstruktioner. Delarna fogas samman en och en med oändliga kombinationsmöjligheter, sammanlänkade till unika former som väcker associa58

tioner till naturens och universums uppbyggnad av molekyler och atomer. I dessa skulpturer utforskas förhållandet mellan yta och djup, stillhet och rörelse. Komponenterna upphör att vara delar och växer samman där upprepningen av detaljens form är föremål för otaliga variationer. Lars Englund har genom åren visats på en mängd museer och gallerier, både i Sverige och internationellt, han har haft uppmärksammade utställningar i Venedig, Paris, New York och Warszawa, i Sverige hölls en omfattande retrospektiv utställning på Moderna Museet i Stockholm 2005.

​49

Lars Englund Född 1933 ”Pars pro toto” Cintrat stål. Höjd 158 cm. Proveniens: Förvärvad 1994. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad helsida i färg sid 50-51. (d)

€ 16.650–17.850 / SEK 140.000–150.000


59


NATUR, HUMOR OCH CIVILISATION José de Guimarães har med sitt konstnärskap som sträcker sig över fem decennier vävt samman sitt eget universum, fyllt av både lekfullhet, humor, eftertänksamhet och politik. Född 1939 som José Maria Fernandes Marques i den portugisiska staden Guimarães valde han 1961 att ta sin födelseort som artistnamn. Han utbildade sig ursprungligen till civilingenjör men drogs tidigt mot konsten och inledde sin konstnärliga bana som autodidakt under 1960-talet. De tidiga verken var påtagligt influerade av den amerikanska popkonsten med inslag av texter och bilder från reklamvärlden och ofta utförda i en kombination av flera olika tekniker. 1967 reste de Guimarães till Angola för att tjänstgöra som ingenjör inom militären där han kom att spendera den större delen av sin tid fram till 1974. Vistelsen i Afrika kom att påverka honom kraftigt och det var under dessa år som han enligt egen utsago verkligen övergick till att bli en konstnär på heltid. Under sina rundresor i Angolas landsbygd kom han i kontakt med lokalbefolkningen och dess religiösa ritualer vilket väckte hans intresse för etnografi och myternas betydelse inom kulturer. Han har outtröttligt fortsatt att utforska och jämföra kulturernas beståndsdelar under sina många resor i bl. a. Asien och Sydamerika. I brytpunkterna mellan det abstrakta och figurativa, naturen och civilisationen, har han i sin konst uppnått en global syntes mellan olika kulturer. José de Guimaraes har under sin långa karriär haft ett stort antal separatutställningar världen över och finns idag representerad i flera internationella samlingar samt museer. I hans födelseort har även ett kulturcentrum nyligen uppkallats efter honom där en permanent utställning av hans verk visas. Auktionens tre verk är samtliga utförda 1991, en tid då José de Guimarães återupptog sitt måleri på duk efter flera års uppehåll och kom att skapa flera till formatet stora verk. 60

​50

José de Guimaraes Portugal Född 1939 ”Navegadores, descobridores - II (Aventuras)” Signerad José de Guimaraes och daterad 1991. Duk 200 x 250 cm. Utställd: Cordoaria Nacional, Lissabon, Portugal, juli - november 2001. Litteratur: ”José de Guimarães, retrospectiva, 1960-2001”, 2001, avbildad i färg sid 202. (d)

€ 17.850–20.850 / SEK 150.000–175.000


61


​51

José de Guimaraes Portugal Född 1939 ”Máscara Vermelha” Signerad José de Guimaraes och daterad 1991. Blandteknik på duk 195 x 130 cm. Utställd: Cordoaria Nacional, Lissabon, Portugal, juli - november 2001. Litteratur: ”José de Guimarães, retrospectiva, 1960-2001”, 2001, avbildad sid 207. (d)

€ 14.900–17.850 / SEK 125.000–150.000 62


54

53

​52

Johan Widén ”28 september” Signerad Johan Widén och daterad 1998 a tergo. Diptyk. Blandteknik på koppar monterad på pannå 99 x 91 respektive 30 x 24 cm. Proveniens: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm. Förvärvad från ovanstående. Utställd: Galleri Gunnar Olsson, Stockholm, 1998.

€ 2.400–3.600 / SEK 20.000–30.000

​53

Dennis Oppenheim USA 1938-2011 ”Study for high temperature expression” Signerad Dennis Oppenheim och daterad 1989. Blandteknik på papper 136 x 105 cm. € 5.950–8.350 / SEK 50.000–70.000

​54

José de Guimaraes Portugal Född 1939 ”Mascara The Cat” Signerad José de Guimaraes och daterad 29/12/91. Gouache på papper 98 x 68 cm. (d)

52

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000

63


55

Jim Dine USA Född 1935 ”The Astra Set” Komplett svit med 5 färglitografier med relief: ”The Mighty Robe I”, ”The Confetti Heart I”, ”The New Year’s Tree I”, ”The Colourful Venus I”, ”The Astra Tool”, 1985, samtliga signerade med blyerts 189/400, tryckta av Staib + Mayer, Stuttgart, utgiven av AB Astra och Jim Dine tillsammans med Waddington Graphics, London och Pace Editions, Inc, New York. 60,5 x 50 cm, bladstorlek, 89,5 x 63,5 cm. Jim Dine fick fria händer att utforma de fem färglitografierna i sviten “The Astra Set” som specialbeställdes av Astra Zeneca. The complete set of five lithographs in colours with relief: ”The Mighty Robe I”, ”The Confetti Heart I”, ”The New Year’s Tree I”, ”The Colourful Venus I”, ”The Astra Tool”, 1985, each signed in pencil and numbered 15/400, printed by Staib + Mayer, Stuttgart, published by AB Astra and Jim Dine in association with Waddington Graphics, London and Pace Editions, Inc, New York. L. 60,5 x 50 cm. S. 89,5 x 63,5 cm.

€ 5.400–5.950 / SEK 45.000–50.000 64


65


56

​56

Pablo Picasso Spanien 1881-1973 ”Minotaure contemplant une dormeuse” Etsning, 1933, stämpelsignerad, numrerad 4/20. Tryckt 1961. 30 x 36,5 cm, bladstorlek 41,8 x 53,2 cm. Svag missfärgning efter passepartout. Litteratur: Bloch 261. Etching, 1933, stamped signature, numbered 4/20. Printed in 1961. P. 30 x 36,5 cm. S. 41,8 x 53,2 cm. (d)

€ 5.950–8.350 / SEK 50.000–70.000 66


58

​57

Pablo Picasso Spanien 1881-1973 ”La plainte des femmes” Etsning och torrnål, 1933, stämpelsignerad, numrerad 31/50. Tryckt 1961. 27,5 x 19,5 cm. Kraftigt missfärgad efter passepartout. Litteratur: Bloch 1328. Etching with drypoint, 1933, stamped signature, numbered 31/50. Printed in 1961. P. 28,9 x 19,9 cm. S 45,5 x 32,6 cm. (d)

€ 4.200–4.800 / SEK 35.000–40.000

​58

Pablo Picasso Spanien 1881-1973 ”Joie maternelle” Etsning, 1922, stämpelsignerad, numrerad 31/50. Tryckt 1961. 9,9 x 14,8 cm, bladstorlek 20,7 x 29,8 cm. Kraftigt missfärgad efter passepartout Litteratur: Bloch 49. Etching, 1922, stamped signature, numbered 31/50. Printed in 1961. P. 9,9 x 14,8 cm. S. 20,7 x 29,8 cm. (d)

€ 3.000–3.600 / SEK 25.000–30.000

57 67


59

​59

Lucio Fontana Italien 1899-1968 Utan titel Färgakvatint med perforering, signerad med blyerts 48/99, tryckt av Stamperia, Rom och med deras blindstämpel 2RC. Bladstorlek 60,7 x 46,6 cm. Aquatint in colours and with puncturing, signed in pencil and numbered 48/99, printed by Stamperia, Rome and with their blindstamp 2RC. S. 60,7 x 46,6 cm. (d)

€ 1.800–2.150 / SEK 15.000–18.000 68


60

​60

Birgit Broms 1924-2008 Skridskoåkare Färglitografi med kollage, signerad med blyerts 18/50. Bladstorlek 48 x 65 cm. Ej examinerad ur ram. Litteratur: Thomas Millroth, ”Konst på Astra”, 1997, avbildad i färg sid 67. Lithograph in colours and with collage, signed in pencil and numbered 18/50. S. 48 x 65 cm. (d)

€ 750–1.000 / SEK 6.000–8.000

69


61

Märta Måås-Fjetterström 1873-1941 MATTA. ”Svarta trädgårdsmattan”. Flossa. 393,5 x 358 cm. Signerad AB MMF (AB Märta Måås-Fjetterström). Komponerad 1923. Tillverkad efter 1941. Baksidan med etikett. Något smutsig, smärre fläckar. Ett fåtal fransar är något skadade. Litteratur: Jämför Lundgren, Tyra: Märta Måås-Fjetterström och väv-verkstaden i Båstad, Stockholm 1968, färgplansch mot sid 32; Liljevalchs konsthalls katalog: Märta Måås-Fjetterström, Märta flyger igen, 90 år med Märta Måås-Fjetterström, Värnamo 2009, färgplansch sid 79, 104-105. ”Svarta trädgårdsmattan” har även tillverkats i stort format till Svenska Handelsbankens direktionsvåning, Stockholm. Carpet. ”Svarta trädgårdsmattan”. Knotted pile (flossa). 393,5 x 358 cm. Signed AB MMF. (AB Märta Måås-Fjetterström). Designed in 1923. Woven after 1941. A label at the back. Slightly dirty, minor stains. A few of the fringes are slightly damaged.

€ 14.300–17.850 / SEK 120.000–150.000 70


​62

Märta Måås-Fjetterström 1873-1941 MATTA. ”Svarta trädgårdsmattan”. Flossa. 389 x 303 cm. Signerad AB MMF (AB Märta Måås-Fjetterström). Komponerad 1923. Tillverkad efter 1941. Baksidan med etikett. Något smutsig, fläckar. Litteratur: Jämför Lundgren, Tyra: Märta Måås-Fjetterström och väv-verkstaden i Båstad, Stockholm 1968, färgplansch mot sid 32; Liljevalchs konsthalls katalog: Märta Måås-Fjetterström, Märta flyger igen, 90 år med Märta Måås-Fjetterström, Värnamo 2009, färgplansch sid 79, 104-105. ”Svarta trädgårdsmattan” har även tillverkats i stort format till Svenska Handelsbankens direktionsvåning, Stockholm. Carpet. ”Svarta trädgårdsmattan”. Knotted pile (flossa). 389 x 303 cm. Signed AB MMF. (AB Märta Måås-Fjetterström). Designed in 1923. Woven after 1941. A label at the back. Slightly dirty, stains.

€ 11.900–14.300 / SEK 100.000–120.000 71


​63

Märta Måås-Fjetterström 1873-1941 MATTA. ”Blå heden”. Rölakan. 576,5 x 569 cm. Signerad AB MMF (AB Märta Måås-Fjetterström). Komponerad 1931. Tillverkad efter 1941. Vävd i två ihopsydda delar. Obetydligt smutsig, smärre fläckar. Litteratur: Jämför Märta Måås-Fjetterström och verkstaden i Båstad, Stockholm 1951, plansch sidan 6; Liljevalchs konsthalls katalog: Märta Måås-Fjetterström, Märta flyger igen, 90 år med Märta Måås-Fjetterström, Värnamo 2009, färgplansch sid 66-69. Carpet. ”Blå heden”. Flat weave (rölakan). 576,5 x 569 cm. Signed AB MMF. (AB Märta Måås-Fjetterström). Designed in 1931. Woven after 1941. Woven in two separate parts which are sewn together. Insignificantly dirty, minor stains.

€ 17.850–23.800 / SEK 150.000–200.000

72


​64

Märta Måås-Fjetterström 1873-1941 MATTA. ”Örtagården”. Flossa. 379,5 x 278 cm. Signerad AB MMF. (AB Märta Måås-Fjetterström). Komponerad 1934. Tillverkad efter 1941. Något smutsig, smärre fläckar. Litteratur: Jämför Lundgren, Tyra: Märta Måås-Fjetterström och väv-verkstaden i Båstad, Stockholm 1968, plansch nr 36, färgplansch mot sid 49; Millesgårdens utställningskatalog nr 20: Märta Måås-Fjetterström, Stockholm 1989, nr 10, färgplansch sid 17; Liljevalchs konsthalls katalog: Märta Måås-Fjetterström, Märta flyger igen, 90 år med Märta Måås-Fjetterström, Värnamo 2009, färgplansch sid 122. Carpet. ”Örtagården”. Knotted pile (flossa). 379,5 x 278 cm. Signed AB MMF.. (AB Märta Måås-Fjetterström). Designed in 1934. Woven after 1941. Slightly dirty, minor stains.

€ 11.900–14.300 / SEK 100.000–120.000 73


​65

Olle Nyman 1909-1999 VÄVD TAPET. ”Blå trädet”. Gobelängvariant. 188 x 152,5 cm. Signerad O Nyman (Olle Nyman). Ateljé: ALICE LUND TEXTILIER AB, Borlänge 1988. Vävd av: Mia Korsgren och Åsa Björs. Baksidan med påsydd etikett. Något smutsig. Tapestry. ”Blå trädet”. Woven tapestry (gobelängvariant). 188 x 152,5 cm. Signed O Nyman. (Olle Nyman). Studio: ALICE LUND TEXTILIER AB, Borlänge 1988. Woven by: Mia Korsgren and Åsa Björs. A label sewn at the back. Slightly dirty. (d)

€ 2.400–3.600 / SEK 20.000–30.000

74


​66

Birgit Broms 1924-2008 VÄVD TAPET. ”Skridskoåkare”. Gobelängvariant med applikationer. 134 x 250,5 cm. Signerad HAV LH B Broms (Birgit Broms, Handarbetets vänner). Stockholm 19881989. Utförd av Lena Holmbeck. Baksidan med påsydd etikett. Obetydligt smutsig. Tapestry. ”Skridskoåkare”. Tapestry variant with applications. 134 x 250,5 cm. Signed HAV LH B Broms. (Birgit Brom, Handarbetets vänner) Stockholm 1988-1999. Made by Lena Holmbeck. A label is sewn at the back. Insignificantly dirty. (d)

€ 3.600–4.800 / SEK 30.000–40.000

75


67

EVA HILD, skulptur, ”Interruption”, 2002. Stengods. Signerad EVA HILD 02. Mått ca 28 x 35 x 33 cm. Något smärre kantnagg. Eva Hild (f. 1966) bor och arbetar i Sparsör i Borås kommun. Hon gör framför allt skulpturer i vit eller svart stengodslera; organiska, non-figurativa former som rör sig mellan inre och yttre rum. Hennes första soloutställning var på Galleri Inger Molin i Stockholm år 2000 och hennes skulpturer har sedan visats hos bl.a Nancy Margolis Gallery i New York, Galleri Andersson Sandström i Umeå och Galerie NeC i Paris. Hon finns representerad på museer och i konstsamlingar nationellt och internationellt, bl a på Musee de Sèvres i Paris, Museum of fine arts i Boston, Museum of Contemporary Ceramics i Shanghai och Nationalmuseum i Stockholm. An Eva Hild stoneware sculpture, ’Interruption’, 2002. (d)

€ 4.800–7.150 / SEK 40.000–60.000

76


68

68

JOSEF FRANK, skrivbord, Firma Svenskt Tenn, modell 1022. Mahogny, skiva av palisander, kantrand av björk. Rektangulärt med indragen mitt, i sargen tre lådor, draghandtag av mässing. Brännstämplat Josef Frank Svenskt Tenn. Längd 130 cm, djup 63 cm, höjd 72,5 cm. Modellen formgiven år 1940. A Josef Frank mahogany, palisander and birch desk, Svenskt Tenn, model 1022.

€ 2.150–2.400 / SEK 18.000–20.000

​69

JOSEF FRANK, stol, Firma Svenskt Tenn, modell 2025. Björk, lackerad i stålblått, bambu i ryggen, sits klädd i bakerkretong. Modellen formgiven år 1925 för Josef Franks firma Haus und Garten. A Josef Frank chair, Svenskt Tenn, model 2025.

€ 400–500 / SEK 3.000–4.000

69 77


70

70

71

ERNA AALTONEN, urna, Finland. Stengods, grön glasyr.

72

​72

Stengods, spolformad med vertikala räfflor, turkos och grön

Erna Aaltonen (f. 1951) tog examen från Kupio Design Academy, Finland år 1987. Hon arbetade sedan för Arabia och var delaktig i Pro Arte Design Collection 1987-88. År 1988 startade hon Studio Arteos i Tervakoski med konstnären Howard Smith. Aaltonen har sedan 1996 arbetat i egen ateljé i Fiskars utanför Helsingfors. Hon har haft flera separatutställningar i Sverige, Finland och USA och hennes alster finns att beskåda på flera museer och institutioner världen över.

glasyr. Signerad Per H. Höjd 51 cm.

Erna Aaltonen säger sig fascineras av runda och abstrakta skulpturala former. Hon bygger upp sina alster för hand, av tunnt rullade band av lera som hon sedan sammanfogar.

€ 500–750 / SEK 4.000–6.000

Per Hammarström (f. 1954), keramiker och formgivare, driver sin egen verkstad i Keramikens Hus i Strängnäs. Han började sin bana på Gustavsbergs Studio år 1978, som assistent åt Berndt Friberg och Stig Lindberg. Han arbetade där i sex år. A Per Hammarström stoneware vase, Strängnäs. (d)

​73

An Erna Aaltonen stoneware jar, Finland. (d)

diameter 41 cm. Hans och Birgitte Börjeson (f. 1932 resp 1939), utbildade vid Kunsthåndvaerkskolen i Köpenhamn 1952-56 resp 1956-60, varefter de båda reste till England, där de arbetade med Harry och May Davis vid Crowan Pottery. Tillsammans återvände de till Danmark där de sedan år 1963 är verksamma med egen verkstad i Fulby gamle Skole. A Hans & Birgitte Börjeson salt glazed stoneware jar, Denmark 1990’s. (d)

€ 1.200–1.450 / SEK 10.000–12.000 78

A Josef Frank mahogany table, Svenskt Tenn, model 648.

€ 1.200–1.450 / SEK 10.000–12.000

HANS & BIRGITTE BÖRJESON, urna, Danmark 1990-tal. Högbränt saltglaserat stengods med dekor av galler i blått mot vitt. Stämpelsignerad FULBY på livet. Höjd 39 cm,

JOSEF FRANK, biblioteksbord, Firma Svenskt Tenn, modell 648. Mahogny, rektangulärt med ett hyllplan. Brännstämplat Josef Frank Svenskt Tenn. Längd 200 cm, bredd 48 cm, höjd 72 cm. Skivan delvis blekt.

€ 2.400–3.600 / SEK 20.000–30.000

71

PER HAMMARSTRÖM, urna, egen verkstad, Strängnäs.

Signerad Erna Aaltonen. Höjd 60 cm.

​74

JOSEF FRANK, golvarmaturer, ett par, Firma Svenskt Tenn, modell 2548. Valnöt, höj- och sänkbara 100-135 cm, vita skärmar. (2) Modellen formgiven år 1952. A pair of Josef Frank walnut floor lamps, Svenskt Tenn, model 2548.

€ 500–750 / SEK 4.000–6.000


73

74

79


75

​75

HERTHA HILLFON, ansikte. Chamotterat stengods,

​76

brunsvart glasyr, monterad på järnstativ. Mått ca 75 x 80 cm. Hertha Hillfon (f. 1921), skulptör och keramiker, utbildades bl a vid Konstfack 1953-57 under huvudläraren i keramik, Edgar Böckman. Under en kort tid var hon verksam vid Rörstrand år 1959 och har sedan år 1958 arbetat vid egen verkstad i Stockholm. Vid sidan av Anders B Liljefors har Hertha Hillfon ansetts som en nydanare för keramisk friskulptur. Hennes debututställning på Galleri Artek i Stockholm 1959 mottogs positivt. Bland annat skrev Ulf Hård af Segerstad att hon ”har inmutat ett nytt keramiskt revir vid sidan om det traditionella, ett mer oprövat, kanske en smula osäkert, men förvisso spännande, den fria, skulpturella keramikens”. Denna har följts av många utställningar i och utanför Sverige, senast Minnenas vind på Waldemarsudde år 2008. Hertha Hillfon har gjort flera offentliga utsmyckningar, bl a i Stockholms tunnelbana samt hotellen Portalen i Jönköping och Park Aveny i Göteborg. Hon har även formgivit teaterpriset Guldmasken. Hon finns representerad på ett flertal museer, bland annat Moderna Museet i Stockholm, Kyoto Museum, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim, Graz Museum och Röhsska Museet i Göteborg. A Hertha Hillfon glazed stoneware sculpture. (d)

€ 2.400–3.000 / SEK 20.000–25.000 80

JOSEF FRANK, satsbord, 3 delar, Firma Svenskt Tenn, modell 618. Mahogny. Brännstämplat Josef Frank Svenskt Tenn. Det största bordet 55 x 36 cm, höjd 55 cm. Det minsta bordet något blekt. A Josef Frank mahogany set of occasional tables, Svenskt Tenn, model 618.

€ 500–750 / SEK 4.000–6.000

​77

JOSEF FRANK, golvarmaturer, ett par, Firma Svenskt Tenn, modell 2326/2. Mattpolerad mässing, vita tygskärmar, höj- och sänkbara. Märkta SVENSKT TENN 2326-2. Höjd ca 125-170 cm. (2) A pair of Josef Frank brass floor lamps, Svenskt Tenn, model 2326/2.

€ 500–750 / SEK 4.000–6.000

78

JOSEF FRANK, bordslampor, 3 st, Firma Svenskt Tenn, modell 2552/2. Mässing, vita tygskärmar. Märkta SVENSKT TENN 2552-2. Höjd 57 cm. (3) Three Josef Frank brass table lamps, Svenskt Tenn, model 2552/2.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000


76

77

78 81


80

79

JOSEF FRANK, matbord, Firma Svenskt Tenn, modell 771. Mahognyfanerat, kantrand av buxbom, fyrdelad centralfot. Diameter 130 cm, höjd 72 cm, 3 iläggsskivor à 50 cm

​81

Etikettmärkta. Smärre slitage, fläckar. (2)

(total längd 280 cm).

80

82

HANS J WEGNER, ”Kinastolen”, ett par, Fritz Hansen, Danmark 1988. Körsbär, lös dyna klädd i naturfärgat läder.

A Josef Frank mahogany dining table, Svenskt Tenn, model 771.

A pair of Hans J Wegner cherrywood and beige leather ’China chairs’, Fritz Hansen, Denmark 1988.

€ 1.800–2.400 / SEK 15.000–20.000

€ 1.200–1.450 / SEK 10.000–12.000

HANS J WEGNER, ”Kinastolen”, 6 st, Fritz Hansen, Danmark 1988 och 1994. Körsbär, lös dyna klädd i naturfärgat läder. Etikettmärkta. Smärre slitage, fläckar, några knappar saknas

​82

HANS J WEGNER, ”Kinastolen”, ett par, Fritz Hansen, Danmark 1988. Körsbär, lös dyna klädd i naturfärgat läder. Etikettmärkta. Smärre slitage, fläckar, ett par knappar saknas

på ena sidan. (6)

på en dyna. (2)

A set of six Hans J Wegner cherrywood and beige leather ’China chairs’, Fritz Hansen, Denmark 1988 and 1994.

A pair of Hans J Wegner cherrywood and beige leather ’China chairs’, Fritz Hansen, Denmark 1988.

€ 3.600–4.800 / SEK 30.000–40.000

€ 1.200–1.450 / SEK 10.000–12.000


79

81

82

83


83

83

BIRGIT BROMS, stol, 1994. Patinerad brons, lös sits klädd i

​86

mönstrat blått tyg, enligt uppgift komponerat och broderat av

EVA ENGLUND, skål, graal, ”Vingård”, Orrefors 1987. Dekor i brunsvart och orange mot gråtonad fond. Signerad Orrefors 909030 Eva Englund Graal Gallery 11-87. Höjd 14 cm, diameter

Birgit Broms. Signerad BB -94 I/IV. Höjd 128,5 cm. Utställd: Enligt uppgift ritades stolen inför en vandringsutställning, ”Stolen”, 1994.

29,5 cm. Kantnagg.

A Birgit Broms patinated bronze chair, 1994.

(d)

(d)

€ 600–750 / SEK 5.000–6.000

An Eva Englund ’Graal’ glass vase, Orrefors 1987.

€ 2.400–3.600 / SEK 20.000–30.000

​87 84

SVEN PALMQVIST, skål, ravenna, Orrefors 1989. Rutdekor i rött mot blått. Signerad Orrefors 900340 Sven Palmqvist

85

Ravenna Gallery 16-89. Diameter 31 cm, höjd 11,5 cm.

höjd 72 (74) cm.

A Sven Palmqvist ’ravenna’ glass bowl, Orrefors 1989.

A Josef Frank mahogany desk, Svenskt Tenn, model 2115.

€ 1.000–1.200 / SEK 8.000–10.000

€ 1.800–2.150 / SEK 15.000–18.000

EVA ENGLUND, vas, graal, Orrefors 1989. Dekor av liljor i rosa och blått mot ofärgad fond. Signerad Orrefors 909330 Eva Englund Graal Gallery 2-89. Höjd 23 cm, diameter 26,5 cm. An Eva Englund ’graal’ glass vase, Orrefors 1989. (d)

€ 1.200–1.450 / SEK 10.000–12.000 84

JOSEF FRANK, skrivbord, Firma Svenskt Tenn, modell 2115. Mahogny, rektangulärt med kantsarg, tre lådor. Brännstämplat Josef Frank Svenskt Tenn. Längd 130 cm, bredd 46 cm,


84

85

86

87 85


88

88

89

JOSEF FRANK, stol, Firma Svenskt Tenn, modell 300. Valnöt och bok, sits klädd i ljusbrunt skinn, pärlspik av mässing. Etikettmärkt.

JOSEF FRANK, soffbord, Firma Svenskt Tenn, modell 1057. Almrotsfanerad oregelbunden skiva, underrede av valnöt. Brännstämplat Josef Frank Svenskt Tenn. Skivan ca 93 x 91 cm,

Modellen formgiven år 1925.

höjd 56,5 cm.

A Josef Frank walnut, beech and brown leather chair, Svenskt Tenn, model 300.

Modellen formgiven år 1946.

​91

A Josef Frank walnut and burrwood sofa table, Svenskt Tenn, model 1057.

€ 400–500 / SEK 3.000–4.000

€ 1.450–1.800 / SEK 12.000–15.000

89

90

JOSEF FRANK, golvarmaturer, ett par, Firma Svenskt Tenn, modell 1842. Mattpolerad mässing, höj- och sänkbar, vita tygskärmar. Märkta SVENSKT TENN 1842-2. Höjd 125 cm.

​92

JOSEF FRANK, satsbord, 3 delar, Firma Svenskt Tenn, modell 618. Mahogny. Brännstämplat Josef Frank Svenskt Tenn.

Ena skärmen med smärre veck. (2)

Det största bordet 55 x 36 cm, höjd 55 cm.

A pair of Josef Frank brass floor lamps, Svenskt Tenn, model 1842.

A Josef Frank mahogany set of occasional tables, Svenskt Tenn, model 618.

€ 400–500 / SEK 3.000–4.000

€ 500–750 / SEK 4.000–6.000

JOSEF FRANK, bänk, Firma Svenskt Tenn, modell 2009. Mahogny och ljusbrunt läder, pärlspik av mässing. Etikettmärkt.

​93

JOSEF FRANK, stolar, ett par, Firma Svenskt Tenn, modell 300. Valnöt och bok, sits klädd i ljusbrunt skinn, pärlspik av

80 x 36 cm, höjd 40 cm.

mässing. Etikettmärkta. (2)

A Josef Frank mahogany and brown leather bench, Svenskt Tenn, model 2009.

Modellen formgiven år 1925.

€ 500–750 / SEK 4.000–6.000

A pair of Josef Frank walnut, beech and brown leather chairs, Svenskt Tenn, model 300.

€ 750–1.000 / SEK 6.000–8.000 86


90

91

93

92 87


94

96

88

95


97

​94

GUNNAR CYRÉN, vas, graal, Orrefors 1989. Dekor av panter i träd i auberginebrunt mot gröntonad fond. Signerad Orrefors

​96

958072 Gunnar Cyrén EA 1-89 Cyrén. Höjd 23 cm. A Gunnar Cyrén ’graal’ glass vase, Orrefors 1989.

Något slitage, den större bordsskivan något blekt.

(d)

Modellen formgiven år 1948.

€ 1.000–1.200 / SEK 8.000–10.000

​95

A Carl Malmsten teak set of occasional tables.

€ 750–1.000 / SEK 6.000–8.000

GUNNAR CYRÉN, vas, graal, ”Spader”, Orrefors 1990. Oval, tilltryckt form på fot, dekor av stiliserade träd i röda nyanser mot ljusblå fond. Signerad Orrefors Gallery-90 973772 Gunnar Cyrén

CARL MALMSTEN, satsbord, 3 delar, ”Släden”. Teak, rak form, de två mindre borden med hyllor av spjälor. Märkt med silverplakett Carl Malmsten JUBILEUMSMODELL 1988 Nr 037. Det större bordets längd 80 cm, bredd 41,5 cm, höjd 60,5 cm.

8.30. Höjd 31 cm.

JOSEF FRANK, bordslampa, Firma Svenskt Tenn, modell 2467/2. Mässing, trepassformad fot, vit tygskärm.

A Gunnar Cyrén ’graal’ glass vase, Orrefors 1990.

Märkt SVENSKT TENN 2467/2. Höjd 57 cm.

(d)

A Josef Frank brass table lamp, Svenskt Tenn, model 2467/2.

€ 500–600 / SEK 4.000–5.000

€ 250–400 / SEK 2.000–3.000

​97

89


98

GLÖSSNER & CO, sannolikt, takarmatur, Stockholm 1940-tal. Glaskupa med blästrad dekor av vinrankor, inre glaskupa av gultonat glas, vitmålad metallstomme. Höjd ca 90 cm. A blasted glass ceiling lamp, probably by Glössner & Co, Stockholm 1940’s.

€ 1.000–1.200 / SEK 8.000–10.000

​99

JOSEFINE DAVIDSSON, skål, Stockholm 1983, sterling. Rundbottnad med pålagt abstrakt ornament. Höjd 11 cm, diameter 18 cm, vikt 609 g. Josefine Davidsson (f. 1952), utbildad vid Konstfackskolan HKS 1976-80, har haft en egen verksamhet i Stockholm sedan år 1980. Josefine Davidsson finns representerad på Nationalmuseum, Stockholm.

99

A Josefine Davidsson sterling bowl, Stockholm 1983. (d)

€ 500–750 / SEK 4.000–6.000

​ 100

PAULA BARTRON, vas, Pilchuck, USA 1996. Cylinderformat, sandgjutet glas. Signerad Paula Bartron PILCHUCK 1996. Höjd 39 cm. Paula Bartron (f. 1946) har en speciell position inom svenskt glas och svenskt studioglas. Hon föddes i Kalifornien och fick sin grundläggande glasutbildning vid University of California, Berkeley. År 1973 kom hon till glasskolan i Orrefors, så småningom till Pilchuck och som lärare till Konstfack 1975, där hon byggde skolans första glashytta. Hon har arbetat i många olika tekniker och varit en flitig utställare i Sverige och utomlands. Vid Coburger Glaspreis år 1977 fick hon, liksom Åsa Brandt, hedersomnämnande. Vid Zweiter Coburger Glaspreis år 1985 visade hon målade och blästrade fat utifrån planglas. På utställningen i Düsseldorf år 1990 placerades hon liksom Bertil Vallien i kategorin Myt, Tid, Historia. Hon visade sandgjutet minimalistiskt glas, tjockt, tungt och grovt, och uttalade själv att hon ville att glaset skulle ha en primitiv anknytning till jord, lera och järn. På Bortom Bruken hade hon gått ännu längre i minimalistisk formgivning, likaså på utställningen The Glass Skin i Corning år 1998, där hon bl.a. visade en installation med 24 blåbruna tunga sandgjutna skivor.

100

A Paula Bartron sand cast glass vase, Pilchuck, USA 1996.

€ 600–750 / SEK 5.000–6.000

​101

KERSTIN OLBY, sideboard, Trätina, Skövde. Körsbär, två skåp med plåtklädda dörrar, det högra med inbyggt kylskåp, i mitten två utdragslådor, skiva av travertin. Undertill brännstämplat TRÄ TINA. Längd 210 cm, djup 50 cm, höjd 83 cm. Obetydligt slitage. A Kerstin Olby cherry and travertine sideboard, Trätina, Skövde.

€ 1.200–1.800 / SEK 10.000–15.000

​102

REINO BJÖRK, vas, New York 1997. Dekor av rutor och band i blått, grönt och rött mot klarglas, halsen och skuldra i gråbrunt. Signerad Reino Björk NYC 1997. Höjd 52 cm. Glaskonstnären Reino Björk inledde sin glasutbildning vid Orrefors Glasskola 1980-1982. Åren 1987-2005 var han verksam på Urban Glass i New York och efter ett år i London flyttade han tillbaka till Sverige år 2006. Han innehar Konguro Glass Studio samt arbetar som lärare vid Konstfack i Stockholm. I sin glaskonst blandar han skandinavisk form med italienska tekniker, som murrine och incalmo. Björk är representerad genom Statens Konstråd och på Röhsska Museet i Göteborg och har deltagit i många utställningar både i Sverige och USA. A Reino Björk glass vase, New York 1997. (d)

102 90

€ 1.000–1.200 / SEK 8.000–10.000


98

101

91


​103

EVA BENGTSSON, urna, ”Liv, eld, jord, blod”, Frillesås. Stengods, sidor med genombrutet gallerverk, målade texter, glasyr i vitt, blått och rött. Signerad Eva Bengtsson. Höjd 81,5 cm, diameter ca 84 cm. Utställd: En liknande urna finns representerad på Höganäs Museum och var utställd i konsthallen 14 mars-22 april 2012. Eva Bengtsson (f. 1955), konstnär och keramiker, utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg 1976-80, verksam i egen ateljé med gasugn in Frillesås i Halland sedan 1980 och var även verksam vid Rörstrand 1985-88. Arbetade i lergods men gick över till stengods under 1980-talet och har på senare år även arbetat med porslin. Eva Bengtsson har sedan 1990-talet arbetat med konstnärligt uttrycksfull keramik med stora krukor och vaser, ofta med ord och texter. Hon har haft en rad separat- och samlingsutställningar både i Sverige och utomlands och finns representerad på bl a Röhsska Museet, Nationalmuseum, Rörstrands museum och Höganäs museum. An Eva Bengtsson stoneware jar, ’Liv, eld, jord, blod’, Frillesås. (d)

€ 1.800–2.400 / SEK 15.000–20.000 92


​104

ELIEL SAARINEN, möbelgrupp, 8 delar, ”Cranbrook”, sannolikt Adelta, Finland. Blanklackerat valnöts-, mahogny- och lönnfanerat lövträ. Stoppad tygklädsel med mönster av Saarinen. Borden 74 x 74 cm, höjd 71,5 cm, soffornas längd 131 cm. En stol med kantskada på ryggen, något slitage. (8) Modellen formgiven år 1929-30 för Saarinens hem i Cranbrook, USA. An Eliel Saarinen 8 pieces ’Cranbrook’ set of furniture, probably by Adelta, Finland.

€ 4.800–5.950 / SEK 40.000–50.000

93


BUKOWSKIS ALLMÄNNA VILLKOR - KÖPARE UTROPSPRISER Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet inför auktionen men utgör inte en förutsägelse om försäljningspriset utan tjänar endast som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt över- eller understiga utropspriset. FÖREMÅLENS SKICK Samtliga föremål säljs i befintligt skick och i enlighet med texten i auktionskatalogen. Det åligger köparen att innan auktionen undersöka föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Avbildning i katalog ska endast användas i identifieringssyfte. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning. Bukowskis förbehåller sig rätten att ändra katalogbeskrivning. Ändringar eller tillägg anslås eller meddelas vid auktionstillfället. Det åligger köparen att innan auktionen undersöka föremålet och bedöma dess skick och beskaffenhet. Uppgift i katalog angående t.ex. upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens, liksom uppgift som Bukowskis lämnat i en konditionsrapport om föremålets allmänna kondition, eventuella skador, lagningar m.m., tjänar endast som vägledning för köparen vid dennes undersökning av föremålet. Bukowskis ansvarar inte för att sådan uppgift varit felaktig såvida inte den felaktiga uppgiften lämnats av grov oaktsamhet. Avbildning i katalog ska endast användas i identifieringssysfte. Bukowskis ansvarar inte för skada eller brister som inte framgår av sådan avbildning. Bukowskis svarar för att uppgifter i katalog, jämte ev. ändringar och tillägg, om ett föremåls upphovsman överensstämmer med den allmänna uppfattningen vid tidpunkten för katalogens tryckande. Bukowskis ansvarar inte för att sådana uppgifter varit felaktiga såvida inte de felaktiga uppgifterna lämnats av grov oaktsamhet. Bukowskis ansvarar inte heller för att den allmänna uppfattningen om ett föremåls upphovsman, äkthet, ålder, teknik, skick eller proveniens ändras sedan katalogen har tryckts. Bukowskis ansvarar inte för naturligt slitage, smärre skador och defekter, ev. uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material såsom blekning av papper och sprickbildningar i trä, klippta marger, fläckar och gulnader på grafiska blad. Ur och urverk säljs som konstföremål och Bukowskis svarar inte för att de fungerar tekniskt som tidmätare. Föremål säljs ibland med särskilt utlåtande/intyg från extern expertis. Att föremål säljs utan särskilt utlåtande/intyg från extern expertis utgör inte skäl för köparen att inte fullgöra sina förpliktelser enligt dessa allmänna villkor. REKLAMATION Eventuella fel skall reklameras inom skälig tid efter det att köparen upptäckt eller bort upptäcka felet. Reklamerar köparen inte inom tre år från han har tagit emot varan förlorar han rätten att åberopa fel. ANSVAR FÖR FEL Såvida inte annat följer av tvingande lag, är Bukowskis ansvar för fel i köpta föremål begränsat till det följande. Är föremålet behäftat med fel ska Bukowskis i första hand ha rätt att avhjälpa felet förutsatt att avhjälpande kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Bukowskis. I andra hand ska Bukowskis ha rätt att utge värdeersättning till köparen motsvarande felet (värdeersättningen ska beräknas med utgångspunkt i utropspriset). Om avhjälpande eller värdeersättning inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att köparen har reklamerat felet, får köparen – om felet är av väsentlig betydelse för köparen och Bukowskis insåg detta – häva köpet. Vid hävning har köparen rätt att återfå vad han har erlagt till Bukowskis i anledning av köpet mot återlämnande av föremålet. BUDGIVNING VID NÄRVARO I AUKTIONSSALEN Den som önskar delta i budgivning på en auktion skall dessförinnan kvittera ut en numrerad auktionsspade från Bukowskis. Härvid äger Bukowskis rätt att fritt pröva om auktionsspade skall lämnas ut samt även bestämma ev. övre gräns för total inropssumma. Utkvitterad auktionsspade kan återkallas under pågående auktion. Bud skall avges med tydlig röst eller tydligt tecken, exv. genom att hålla upp auktionsspade. Den som vid klubbslaget avgivit det högsta budet har ingått ett bindande avtal om köp och skall då uppvisa auktionsspaden för auktionskommissarien för registrering av inropet. Auktionsspaden skall återlämnas efter auktionen. Auktionskommissarien äger rätt att avgöra med vilket belopp som höjning av bud skall göras för att nytt bud skall anses föreligga. Vid lika bud beslutar auktionskommissarien om vilket bud som skall äga företräde till köp. Auktionskommissarien äger rätt att bortse från bud från viss budgivare samt även avgöra om budgivningen skall återupptas på grund av osäkerhet om sista bud. Auktionskommissarien beslutar ensam och slutligt i de tvister som kan uppkomma under auktionsförrättningen.

INROPSUPPDRAG PÅ PLATS ELLER VIA TELEFAX ELLER PÅ INTERNET Bukowskis åtar sig kostnadsfritt inropsuppdrag för kunders räkning. Skriftliga inropsuppdrag kan lämnas på plats på Bukowskis eller via telefax +46 (0)8 611 46 74. Legitimationshandling skall uppvisas eller faxas liksom, i förekommande fall, befintligt kundnummer. Skriftliga inropsuppdrag skall vara Bukowskis kundtjänst tillhanda senast kl. 17.00 dagen före den auktionsdag som inropsuppdraget avser. Inropsuppdrag kan även lämnas via internet (www.bukowskis. com) på auktionsdagen intill en timme före auktionens början. För att lämna inropsuppdrag via internet krävs att kunden har ett registrerat konto hos Bukowskis. Återkallelse eller ändring av inropsuppdrag skall ske skriftligt på det sätt och inom den tid som gäller för att lämna skriftligt inropsuppdrag. Återkallelse av inropsuppdrag lämnat via internet kan även ske via internet och då inom den tid som gäller för att lämna inropsuppdrag via internet. Bukowskis förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om Bukowskis bedömer att uppdragsgivaren inte har betalningsförmåga för lämnat bud eller om erforderlig identifikation saknas för uppdragsgivaren. Bukowskis behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt och högst till det pris som angivits på inropsuppdraget. Vid lika bud äger det först inkomna budet företräde till köp. Alternativa bud får endast avse två auktionsposter. Det ankommer på uppdragsgivaren att kontrollera om lämnat inropsuppdrag lett till köp. Auktionsresultat lämnas på internet www.bukowskis.com samt tillhandahålls på Bukowskis. Köpare erhåller efter auktionen en skriftlig bekräftelse på köpet från Bukowskis. Uppdragsgivaren ansvarar för köp som kommer till stånd på grund av ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag. Lämnande av inropsuppdrag liksom återkallelse eller ändring av inropsuppdrag som sker via telefax eller på internet går på avsändarens risk. Bukowskis ansvarar inte för någon skada som kan drabba uppdragsgivaren om Bukowskis försummar att utföra inropsuppdrag. TELEFONBUD Bukowskis tillhandahåller möjlighet att delta i budgivning per telefon. Budgivare som önskar delta per telefon skall anmäla detta skriftligt via telefax +46 (0)8 611 46 74 till Bukowskis kundtjänst senast kl. 17.00 dagen före auktionen. I anmälan skall anges vilket eller vilka föremål budgivningen skall avse samt vilket telefonnummer budgivaren kan nås på vid tiden för budgivningen. Till anmälan ska också faxas kopia på legitimationshandling samt, i förekommande fall, befintligt kundnummer. Denna service är begränsad till antalet tillgängliga telefonlinjer och om det är nödvändigt beslutar Bukowskis, efter eget val, om prioritetsordning för anmälda telefonbudgivare. Telefonbudgivning sker på budgivarens risk och Bukowskis kan ej hållas ansvarigt om budgivning oavsett orsak inte kommer till stånd. Budgivaren förbinder sig att bjuda upp till och med utrop. Budgivaren är medveten om och accepterar att det är förenat med vissa arbetsinsatser och kostnader för Bukowskis att ombesörja telefonbudgivning och att Bukowskis i förekommande fall kan tvingas prioritera mellan anmälda telefonbudgivare. Av nyss nämnda skäl äger Bukowskis rätt att debitera en fast avgift om 250 kr inkl. moms om anmäld och av Bukowskis accepterad budgivare inte svarar på angivet telefonnummer vid avtalad tidpunkt. INROPSAVGIFT Vid köp tillkommer för varje auktionsföremål en inropsavgift på 18 % + moms (22,5 % inkl. moms) på klubbat pris. På klubbat pris över 10 miljoner kronor är inropsavgiften 12 % + moms (15 % inkl. moms) på den överstigande delen. FÖLJERÄTT (DROIT DE SUITE) Enligt lagen om upphovsrätt (SFS 1960:729) samt EG-direktiv 2001/84/EG tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Avgiften beräknas på klubbat pris med följande procent inom respektive intervall: 5 % upp till 50.000 euro; 3 % mellan 50.001 och 200.000 euro; 1 % mellan 200.001 och 350.000 euro; 0,5 % mellan 350.001 och 500.000 euro; 0,25 % över 500.000 euro. Avgift får tas ut med högst 12.500 euro. Omräkning från euro till svenska kronor skall ske enligt den växelkurs som Europeiska centralbanken fastställt för dag närmast före auktionens första dag. Avgift utgår inte om klubbat pris inte överstiger 5 % av prisbasbeloppet enligt lagen (SFS 1962:381) om allmän försäkring (d.v.s. för 2010 utgår inte avgift om klubbat pris understiger 2 120 kr). Auktionsföremål som omfattas av följerätt är i katalogen utmärkta med (d). Ändring avseende följerätt för ett föremål anslås (ändringslista) eller meddelas inför auktionsförrättningen. BETALNING Betalning skall vara Bukowskis tillhanda inom 8 arbetsdagar efter auktionsdagen. Betalning kan göras till Bukowskis bankgiro med angivande av OCR-nummer eller till Bukowskis bankkonto.

Betalning kan även göras i Bukowskis kassa med bank- eller kreditkort, med postväxel ställd till Bukowskis eller köparen samt med svensk check. Vid betalning med kreditkort tillkommer kortföretagets avgift. Eurocheckar eller utländska checkar accepteras ej. Bukowskis kan av säkerhetsskäl inte ta emot betalning med kontanta medel. Om betalning inte erlagts i rätt tid äger Bukowskis rätt att vidta en eller flera av följande åtgärder: * Hålla fast vid köpet och kräva betalning; * Debitera påminnelseavgift om 50 kronor; * Debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad; * Häva köpet; * Omförsälja föremålet för köparens räkning. Vid omförsäljning skall köparen om möjligt underrättas före försäljningen. Bukowskis äger härvid rätt att bestämma utropspris samt huruvida bevakningspris skall åsättas eller ej. Bukowskis äger vidare rätt att ur influtna medel tillgodogöra sig ersättning för samtliga fordringar som Bukowskis har gentemot köparen jämte kostnader för omförsäljningen. Om det försäljningspris som uppnås vid omförsäljningen inte räcker till att täcka Bukowskis fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp att redovisas till köparen. AVHÄMTNING OCH VÅRD AV EJ AVHÄMTADE FÖREMÅL Inköpta föremål skall avhämtas inom 8 arbetsdagar efter auktionsdagen. Innan utlämning av föremål kan ske skall dock full betalning ha kommit Bukowskis tillhanda och vara synlig på Bukowskis bankkonto. För föremål som ej avhämtats inom ovan nämnda tid uttas en förvaringsavgift om 50 kr inkl. moms per föremål och dag. För möbler och andra skrymmande föremål uttas dubbel förvaringsavgift. Har föremålet inte avhämtas inom den tid som anges ovan, ska Bukowskis för köparens räkning vidta skäliga åtgärder för att vårda föremålet. Bukowskis har härvid rätt att med omsorg överlämna föremålet till tredje man för fortsatt förvaring varefter Bukowskis vårdplikt upphör. Samtliga transport- och lagerkostnader som Bukowskis härvid orsakas kommer att debiteras köparen. Om köparen så begär, kan Bukowskis ombesörja transport av föremål till dess filialer i Göteborg och Malmö. Transportavgift debiteras härvid enligt särskild prislista. Föremål som inte avhämtats inom tre månader från auktionsdagen äger Bukowskis rätt att omförsälja i enlighet med de villkor som framgår ovan under punkten Betalning. Vid omförsäljning skall köparen om möjligt underrättas före försäljningen. Alla transporter av föremål för köparens räkning sker på köparens bekostnad och på köparens risk. SLUTPRISLISTA Slutprislista efter en auktion tillhandahålls på Bukowskis samt finns på internet www.bukowskis.com BILDÅTERGIVNING Bukowskis äger rätt att fotografera eller på annat sätt avbilda föremål för trycksaker, annonser och annan dokumentation. Fotografier och andra avbildningar är Bukowskis egendom och kan användas för ändamål som inte har samband med försäljningsuppdraget. TVIST Eventuella tvister skall avgöras enligt svensk lag och med Stockholms tingsrätt som första instans. EXPORTTILLSTÅND Enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa äldre svenska och utländska kulturföremål specificerade i denna lag. För kulturföremål som skall föras ut ur EU krävs dessutom ett särskilt exporttillstånd enligt Rådets förordning (EEG) nr 3911/92. Tillstånd söks via Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm. Bukowskis tillhandahåller ansökningsblanketter. OM PERSONUPPGIFTSBEHANDLING Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Personuppgifter som lämnats i samband med ett uppdrag om försäljning eller köp eller i övrigt inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande till Bukowskis, behandlas av Bukowskis för administration och fullgörelse av Bukowskis skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten samt förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Bukowski-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med. Den som inte vill att hans/hennes personuppgifter skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan skriftligen anmäla detta till Bukowskis och den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas av Bukowskis, kan inkomma med en skriftlig begäran härom till Bukowskis.


BUKOWSKIS GENERAL TERMS - BUYERS ESTIMATES Estimates of lots [shown in the catalogue] are based on market appraisals of the items before they are sold at auction and do not constitute predictions of the sales prices but merely serve as guidance to prospective buyers. The prices which lots ultimately fetch may be well above – or well below – the estimate shown. ITEMS’ CONDITION All items are sold “as is” and in accordance with the information in the auction catalogue. It is the buyer’s responsibility to examine and assess the condition and quality of items before the auction takes place. Reproductions in the catalogue are intended for identification purposes only. Bukowskis will not be liable for any damage or defect that does not appear from such reproduction. Bukowskis reserves the right to change the catalogue information. Changes or amendments will be announced or notified at the time of auction. Details given in the catalogue such as artist (author), authenticity, age, technique, condition or provenance, as well as any details that may have been given in an opinion issued by Bukowskis regarding the item’s general condition, damage or repairs to the item etc., are merely intended as guidance to the buyer when examining the item. Bukowskis will not be liable for any misrepresentation of such details unless the misrepresentation was made by gross negligence. Bukowskis is responsible for ensuring that details in catalogues, together with any changes and amendments, as to the artist (author) of a lot reflects the generally accepted opinion when the catalogue is printed. Bukowskis will not be liable if such details were misrepresented unless the incorrect details were given by gross negligence. Bukowskis will not be liable if the generally accepted opinion as to the artist (author), authenticity, age, technique, condition or provenance of a lot is changed after the catalogue is printed. Bukowskis cannot accept liability for natural wear and tear, minor damage or defects, any mounting on canvases, condition of frames, naturally occurring changes in materials such as bleaching in paper and cracking in wood, cut margins, stains and yellowing on graphic works. Clocks and clockwork are sold as works of art and Bukowskis gives no warranty for their technical functioning as timepieces. Lots are sometimes sold with a specific statement or affidavit from external experts. In the circumstance a lot is sold without a specific statement/affidavit, it does not constitute grounds for the buyer not to fulfil his or her obligations under these general terms. COMPLAINTS Any defects must be reported without undue delay after the buyer noticed, or should have noticed, the defect. If the buyer has not complained within three years from acceptance of the goods he or she will lose the right to file a complaint. LIABILITY FOR FAULTS Unless otherwise provided by mandatory law, Bukowskis’ liability for defects in purchased lots is restricted to the following. If the lot is impaired by a defect, Bukowskis shall in the in the first place have the right to remedy the fault, provided that remedy may be made without unreasonable cost or inconvenience for Bukowskis. In the second place, Bukowskis shall have the right to pay value compensation to the buyer at an amount corresponding to the defect (the value compensation shall be calculated on the basis of the estimated price). If remedying or payment of value compensation cannot be effected, or is not made within reasonable time after the buyer has complained of the defect, the buyer shall be entitled – if the fault is of material importance to the buyer and Bukowskis has recognised this – to withdraw from the purchase. In case of withdrawal, the buyer shall be entitled to repayment of the amount which he or she has paid to Bukowskis on account of the purchase against return of the lot. BIDDING IN THE AUCTION ROOM Persons wishing to participate in the bidding at an auction must sign for a numbered paddle at Bukowskis prior hereto. Bukowskis will then have the right to decide whether a paddle is to be handed out and also on an upper limit, if any, of the total purchasing sum. A paddle that has been signed for may be revoked during an on-going auction. Bids should be made in a clear voice or indicated by a clear sign, such as showing the paddle to the auctioneer. When the hammer falls, the highest bidder will be deemed to have entered into a binding purchase agreement and must then show the paddle to the auctioneer for the purchase to be registered. After the auction the paddle must be returned to Bukowskis. The auctioneer has the right to decide by which amount a bid must be raised to be considered as a new bid. If bids are equal, the auctioneer will decide which bid is successful. The auctioneer may ignore any bids made and decide whether bidding is to be resumed if there is any uncertainty as to the last bid made. The auctioneer has the sole right to finally decide in any disputes that may arise during the auction proceedings. BIDDING INSTRUCTIONS IN THE AUCTION ROOM, BY FAX OR OVER THE INTERNET Bukowskis accepts bidding instructions on behalf of customers, free of charge. Bidding instructions in writing may be handed in at Bukowskis’ premises or submitted by telefax +46 (0)8 611 46 74.

In doing so, the customer must produce or fax an identification document and, if applicable, his or her customer number. Bidding instructions in writing must have reached Bukowskis’ customer services department by 05.00 p.m. on the day preceding that day of the auction to which the bidding instructions relate. Bidding instructions may also be submitted over the internet (www.bukowskis.com) at the day of auction until one hour before the start of the auction. In order to submit bidding instructions over the internet, the customer must have a registered account with Bukowskis. Revocation or amendment of bidding instructions must be made in writing in the manner and within the time stipulated [by Bukowskis] for submission of written bidding instructions. Revocation of bidding instructions submitted over the Internet can also be made over the Internet within the time stipulated [by Bukowskis] for submission of bidding instructions over the Internet. Bukowskis reserves the right to disregard bidding instructions if, in Bukowskis view, the principal lacks capacity to pay for a submitted bid or if the required identification of the principal is lacking. Bukowskis will treat bidding instructions in confidence and bid as advantageously as possible on behalf of the principal up to the price stated in the bidding instructions. If bids are equal, the first bid received will be successful. Alternate bids may only concern two lots. The principal is responsible to check whether submitted bidding instructions have resulted in a purchase. Details of auction results will be given on the Internet at www.bukowskis.com and made available at Bukowskis’ premises. After the auction the buyer will receive a written confirmation of the purchase from Bukowskis. The principal will be liable for any purchases brought about as the result of unclear or incorrect bidding instructions. All bidding instructions and any revocation or amendment of bidding instructions by fax or over the Internet are made at the sender’s risk. Bukowskis will not accept liability for any loss which the principal may incur if Bukowskis fails to carry out bidding instructions. TELEPHONE BIDDING Bukowskis offers telephone bidding facilities. Bidders wishing to bid by telephone must notify this in writing by fax +46 (0)8 611 46 74 sent to Bukowskis’ customer services department not later than 05.00 p.m. on the day preceding that day of auction to which the bid relates. The application must state the lot or lots to which the bidding refers and the telephone number at which the bidder may be reached at the time of the bidding. The application must also include a copy (sent by fax) of the identification document, and, if applicable, the customer number. Telephone bidding facilities are limited to the number of telephone lines available and, if necessary, Bukowskis may decide on the priority between the bidders who have applied for telephone bidding. Telephone bidding is made at the bidder’s risk and Bukowskis will not accept liability if bidding is not made, irrespective of the reason for this. The bidder undertakes to bid minimum the estimated price. The bidder is aware of and accepts that provision of telephone bidding services involves certain efforts and costs for Bukowskis and that, if necessary, Bukowskis may have to decide on priority between the bidders who have applied for telephone bidding. For this reason, Bukowskis has the right to charge a fixed fee in the amount of SEK 250 if a bidder who has applied for telephone bidding, and who has been accepted by Bukowskis, does not answer on the agreed telephone number at the agreed point of time. BUYER’S PREMIUM Lots are sold subject to a buyer’s premium of 18% plus VAT (22.5% including VAT) on the hammer price. If the hammer price exceeds SEK 10 million, the buyer’s premium is 12% plus VAT (15% inclusive of VAT) on the exceeding part. RESALE RIGHT (DROIT DE SUITE) In accordance with the Copyright Act (SFS 1960:729) and the EU Directive 2001/84/EG, an additional fee for the resale right in connection with resale of works of art and applied art will be charged. Resale right is copyright law remuneration to the benefit of the artist (the author) of an original work of art during his or her lifetime and to his or her heirs for seventy years after the author’s death. The fee is based on the hammer price and charged at the following percentages within the respective intervals: 5% up to EUR 50,000; 3% between EUR 50,001 and EUR 200,000; 1% between EUR 200,001 and EUR 350,000; 0.5% between EUR 350.001 and EUR 500.000; 0.25% on the portion of the sales price exceeding EUR 500,000. However, the total amount of the fee must not exceed EUR 12,500. Conversion from EUR to SEK will be made in accordance with the applicable European Central Bank exchange rate on the day preceding the first day of auction. However, no fee will be charged if the sales price does not exceed 5% of the basic amount under the Act (SFS 1962:381) on general insurance (that is, for the year 2010 no fee will be charged for sales prices below SEK 2,120). Auction lots that are subject to droit de suite are marked by (d) in the catalogue. Amendments in respect of droit de suite for a lot will be announced (amendment list) or notified at the time of auction.

PAYMENT Payment must have reached Bukowskis within 8 working days from the day of auction. Payment may be made to Bukowskis’ bank giro by stating the OCR number or to Bukowskis’ bank account. Payment may also be made at Bukowskis’ cashier’s office by a bank or credit card, a bank money-order made out to Bukowskis or the buyer or a Swedish cheque. If payment is made by credit card, the card company’s charge will be added to the total. Eurocheques and foreign cheques are not accepted. For security reasons, Bukowskis cannot accept payment in cash. If payment is not made in due time Bukowskis has the right to take one or several of the following measures: * Insist on the purchase and demand payment; * Charge for a reminder in the amount of SEK 50; * Charge interest on overdue payment by 2% per month; * Rescind the purchase; * Resell the lot on the buyer’s behalf. In case of a resale, the buyer should, if possible, be notified before the sale takes place. If lots are resold, Bukowskis will be entitled to decide on the estimated price whether a reserve price should be set or not. Bukowskis may satisfy its claims and costs of selling the lot plus costs for the resale out of the proceeds received. If the sales price reached at the resale does not cover Bukowskis’ claims and the costs for the resale, the buyer will be liable to pay the difference. If the proceeds of sale do not cover Bukowskis’ claims, the buyer will be liable to pay the difference. Any balance remaining after settlement will be returned to the buyer. COLLECTION AND CARE OF LOTS THAT HAVE NOT BEEN COLLECTED Purchased lots must be collected within eight working days from the day of auction. Payment, if full must be received by Bukowskis (and appear from Bukowskis’ bank account) before lots are collected. Any items not collected within the above stipulated time will be subject to a storage charge of SEK 50, including VAT, for each lot and each day. Furniture and other bulky items will be charged with SEK 100, including VAT. If lots are not collected within the above stipulated time, Bukowskis will take reasonable measures for the care and custody of items on the buyer’s behalf. In doing so, Bukowskis is entitled to carefully hand over [deliver] the item to a third party for continued custody after which Bukowskis’ duty of care will cease. All costs for transport and storage incurred by Bukowskis with respect hereto will be charged to the buyer. At the buyer’s request, Bukowskis will arrange for transport of lots to its branches in Gothenburg and Malmö. A transport cost according to a separate pricelist will then be charged. Bukowskis will have the right to resell items that have not been collected within three months from the day of auction in accordance with the terms that appear from the section Payment above. If possible, the buyer shall be notified before such resale takes place. All transports of items on behalf of the buyer will be matt at the buyer’s expense and risk. FINAL PRICE LIST Final price lists will be available at Bukowskis’ premises and on the Internet at www.bukowskis.com. REPRODUCTION Bukowskis may photograph or otherwise reproduce items for printing purposes, advertisements and other documentation purposes. Such photographs and other reproductions are the property of Bukowskis and may be used for purposes unrelated to the instructions to sell. DISPUTES Any disputes shall be finally settled in accordance with Swedish law, Stockholm District Court being the court of first instance. EXPORT PERMIT The Act (1988:950) on national cultural objects etc., contains a permit requirement for export of certain, specified, old Swedish and foreign cultural objects. Cultural objects that are to be exported outside the European Union also require a specific export permit in accordance with the Council Regulation (EEC) No 3911/92. Applications for such permits shall be sent to the Central Board of National Antiquities, Box 5405, 114 84 Stockholm, Sweden. USE OF PERSONAL DATA The (Swedish) Personal Data Act (PUL) aims at protecting private individuals against violation of their personal integrity when personal information is being used. Personal data provided in connection with a selling or buying commission or otherwise within the scope of a customer or contractual relationship with Bukowskis will be used by Bukowskis for the administrations and performance of Bukowskis’ obligations related to the auction business and under the law.The personal data may also be processed for market and customer analyses and statistics and for marketing purposes. Personal data may be supplemented by collecting from private and public registers. For the above-stated purposes, personal data may be disclosed to other companies within the Bukowski Group and to companies with which the Group cooperates. A person who does not want his or her personal data to be used for direct marketing purposes must notify Bukowskis to this effect in writing and a person who wishes further information of, or change any of, his or her personal data that are being processed by Bukowskis must make a written request to this effect in writing to Bukowskis.


BUKOWSKI AUKTIONER AB (PUBL) KONST ART Anna-Karin Pusic Chefsintendent konst/Head of department 08-614 08 32, anna-karin.pusic@bukowskis.com Karin Aringer Assistent konst/Assistant art (föräldraledig/on parental leave) 08-614 08 57, karin.aringer@bukowskis.com Eva Blom Assistent konst/Assistant art 08-614 08 46, eva.blom@bukowskis.com Lisa Gartz Intendent måleri och skulptur 1800- och 1900-tal Specialist 19th and 20th century paintings and sculpture 08-614 08 59, lisa.gartz@bukowskis.com Johan Jinnerot Intendent äldre måleri/Specialist old masters 08-32 08 58, johan.jinnerot@bukowskis.com MARCUS KINGE Intendent modern konst och skulptur 1900-tal/ Specialist 20th century paintings and sculpture 08-32 63 43, marcus.kinge@bukowskis.com Lena Nytén Intendent fotografi och samtida konst Specialist contemporary art and photo 08-614 08 17, lena.nyten@bukowskis.com ANNA PERSSON Intendent samtida konst/Specialist contemporary art 08-614 08 30, anna.persson@bukowskis.com MANDA RYDBERG Assistent fotografi och grafik/Assistant photography and fine prints 010-707 96 74, manda.rydberg@bukowskis.com Anders Welander Intendent grafik, orientalisk keramik och konsthantverk Specialist fine prints, Oriental ceramics and works of art 08-614 08 27, anders.welander@bukowskis.com Pedro Westerdahl I:e intendent måleri och skulptur 1800- och 1900-tal Senior Director 19th and 20th century paintings and sculpture 08-614 08 05, pedro.westerdahl@bukowskis.com Christian Boman VD och chefsintendent Bukowskis Finland, Expert finländsk konst CEO, Senior specialist Finnish art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1125, christian.boman@bukowskis.com

Camilla Behrer Intendent modernt konsthantverk Specialist modern and contemporary works of art and design 08-614 08 19, camilla.behrer@bukowskis.com Björn Extergren Intendent möbler och konsthantverk Specialist furniture and works of art 08-32 63 29, bjorn.extergren@bukowskis.com Johanna Fock Intendent specialauktioner och vintage Platschef Bukowskis Stockholm Specialist theme auctions and vintage Site Manager Bukowskis Stockholm 08-614 08 72, johanna.fock@bukowskis.com Anette Granlund Intendent mattor, textilier och äldre islamiskt konsthantverk Specialist carpets, textiles and Islamic works of art 08-614 08 12, anette.granlund@bukowskis.com Cecilia Nordström Intendent äldre glas, porslin och orientaliskt konsthantverk Specialist antique glass, European ceramics and Oriental ceramics and works of art 08-614 08 08, cecilia.nordstrom@bukowskis.com Valentin Nordström Assistent mattor, textilier, äldre islamiskt konsthantverk Assistant, carpets, textiles and Islamic works of art 0702-71 60 82, valentin.nordstrom@bukowskis.com Towe Norlén Rådgivare Smycken, Gemmolog, Master of Fine Arts Consultant Jewellery department, Gemologist, Master of Fine Arts 08 - 31 13 29, towe.norlen@bukowskis.com Sophia Åkerlund Intendent Smycken, Gemmolog FGA GD Specialist Jewellery, Gemologist FGA DGA 08-31 13 28, sophia.akerlund@bukowskis.com Gunnar Dubbe Intendent klockor/Specialist watches 08-614 08 55, gunnar.dubbe@bukowskis.com Eva Seeman Intendent design, modernt konsthantverk och 1900-tals silver Specialist design, modern and contemporary works of art and 20th century silver 08-614 08 31, eva.seeman@bukowskis.com Anna Wehtje Intendent antikt silver/Specialist antique silver 08-614 08 22, anna.wehtje@bukowskis.com

Elena Basner Expert rysk konst/Senior specialist Russian art +358 9 6689 1128, elena.basner@bukowskis.com

Henrik Kihlman Intendent, silver, smycken och klockor, Bukowskis Finland Specialist, silver, jewellery and watches, Bukowskis Finland +358 9 6689 1134, henrik.kihlman@bukowskis.com

Helena Laakso Intendent finländsk och rysk konst, Bukowskis Finland Specialist Finnish and Russian art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1128, helena.laakso@bukowskis.com

Dan von Koskull Intendent design, antika möbler och konsthantverk, Bukowskis Finland Specialist design, antique furniture and works of art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1117, dan.vonkoskull@bukowski.com

Laura Pohjola Intendent konst, Bukowskis Finland Specialist Finnish art, Bukowskis Finland +358 9 6689 1111, laura.pohjola@bukowskis.com

VÄRDERINGSAVDELNING VALUATION DEPARTMENT

MÖBLER OCH KONSTHANTVERK FURNITURE AND DECORATIVE ARTS

Malin Sveholm Chef värderingsavdelningen, Intendent specialauktioner och vintage Head of valuation department, Specialist theme auctions and vintage 08-614 08 73, malin.sveholm@bukowskis.com

Henrik Åberg Chefsintendent, möbler och konsthantverk Head of department 08-614 08 37, henrik.aberg@bukowskis.com

Peter Andrén I:e intendent södra Sverige, Chef utländska representanter Senior Director southern Sweden, Manager foreign representatives 040-669 57 81, peter.andren@bukowskis.com


Peter Aspelund Intendent värderingsavdelningen/Specialist valuation department 08-32 63 37, peter.aspelund@bukowskis.com

Susann Silfverstolpe Intendent antikt silver/Specialist antique silver 08-614 08 15, susann.silfverstolpe@bukowskis.com

ERIK BILÈN Värderingsavdelningen, Bukowskis Market Göteborg Valuation department, Bukowskis Market Göteborg 031-15 49 02, erik.bilen@bukowskis.com

KULTURRÅDET Cultural council

Joakim Fingal Värderingsavdelningen, Bukowskis Market Malmö Valuation department, Bukowskis Market Malmö 040-661 39 56, joakim.fingal@bukowskis.com JAN FORSBERG Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 77, jan.forsberg@bukowskis.com Malou Haglund Chef inlämningen, Bukowskis Stockholm Head of consignments, Bukowskis Stockholm 0727-33 27 20, malou.haglund@bukowskis.com Erik Ingare Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 14, erik.ingare@bukowskis.com

Prinsessan Christina Fru Magnuson Gustaf Trolle-Bonde Jeanette Bonnier Eva Lundin Elsebeth Welander-Berggren

INTERNATIONAL INTERNATIONAL Carl-Gustaf Petersén Direktör International Sales/International Sales 08-614 08 01, carl-gustaf.petersen@bukowskis.com Lillemor Malmström Senior rådgivare/Senior advisor 08-614 08 00, l.malmstrom@bukowskis.com

FASTIGHETER REAL ESTATE

Karin Kvicklund Intendent, Bukowskis Göteborg Specialist, Bukowskis Göteborg 031-20 03 63, karin.kvicklund@bukowskis.com

KRISTOFFER OLSÈN Fastigheter/Real estate kristoffer.olsen@bukowskis.com

Anders OlsÈn I:e intendent östra Sverige Platschef, Bukowskis Norrköping Senior Director, eastern Sweden Site Manager, Bukowskis Norrköping 011-18 42 30, anders.olsen@bukowskis.com

BUKOWSKIS BUKOWSKIS

Lisbeth OlsÈn Intendent, Bukowskis Norrköping Specialist, Bukowskis Norrköping 011-18 42 30, lisbeth.olsen@bukowskis.com

Carl Barkman Överintendent, expert äldre svensk och internationell konst och konsthantverk, rysk konst och konsthantverk, samt provenienser. Director, Senior specialist old masters, Swedish and international art and works of art, Russian art and works of art and provenances. 08-614 08 35, carl.barkman@bukowskis.com

LARS DE RON Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 78, lars.deron@bukowskis.com Sebastian Taflin Intendent värderingsavdelningen Specialist valuation department 08-614 08 39, sebastian.taflin@bukowskis.com Therese von Rosen Intendent, Bukowskis Malmö Specialist, Bukowskis Malmö 040-669 57 83, therese.vonrosen@bukowskis.com Lovisa Törnsten Intendent, Platschef Bukowskis Göteborg Specialist, Site Manager Bukowskis Göteborg 031-20 03 61, lovisa.tornsten@bukowskis.com

SENIORA EXPERTER SENIOR SPECIALISTS Lars Gundberg Intendent/Specialist 08-614 08 41, lars.gundberg@bukowskis.com Katarina Kylén Senior rådgivare/Senior advisor 0707-90 48 16, katarina.kylen@bukowskis.com Louise Lyberg Intendent/Specialist 0704-83 93 13, louise.lyberg@bukowskis.com

Michael Storåkers VD/CEO 08-614 08 70, michael.storakers@bukowskis.com

Kenny Ericsson Tällberg VD, Bukowskis Market CEO, Bukowskis Market 08-32 63 41, kenny.ericssontallberg@bukowskis.com Maria Granfeldt Vice VD, Bukowskis Market Manager, Bukowskis Market 040-661 39 52, maria.granfeldt@bukowskis.com Ebba WINBERG Primary, Private sales och samlingar Primary and Private sales and collections 08-614 08 92, ebba.winberg@bukowskis.com

© BUKOWSKIS Konstverken är skyddade enligt upphovsrättslagen (SFS1960:729). Verken får inte mångfaldigas eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rätt­ ighetshavarna annat än vad som är tillåtet enligt lag. Exempel på nyttjanden som kräver tillstånd är kopiering av verken till webbsida, databaser och interna nätverk samt mångfaldigande genom reprografiska metoder. Fotorättigheterna tillhör Bukowski Auktioner AB. Upphovsrätten till verken tillhör respektive konstnär. Tillstånd att återge verk av upphovsmän som företräds av BUS erhålls från BUS e-post: bus@bus.se telefon: 08-545 533 80. © BUKOWSKIS The works of art are protected by Swedish copyright law (SFS1960:729). The works may not be reproduced or made available to the public without permission from the copyright holders unless this is permitted by law. Examples of use requiring permission are copying the works to a website, database or internal network, or reproduction using reprographic methods. The copyright of the photographs belongs to Bukowski Auktioner AB. The copyright of the works belongs to each respective artist. Permission to reproduce works by copyright holders represented by BUS may be obtained from BUS. E-mail: bus@bus.se Telephone: +46 8 545 533 80.

TRYCK/PRINT: ELANDERS FÄLTH & HÄSSLER 2013


MODERN + CONTEMPORARY HELSINGFORS VISNING: 10 – 20 APRIL AUKTION: 21 APRIL SE KATALOGEN ONLINE FRÅN DEN 29 MARS OCH LÄGG BUD PÅ WWW.BUKOWSKIS.COM STORA ROBERTSGATAN 12 HELSINGFORS. TEL: +358-9-668 91 10. ÖPPET: MÅNDAG-SÖNDAG 11 – 17. KONTAKTA: DAN VON KOSKULL, ansvarig intendent 1900-talets design +358 9-6689 1117, dan.vonkoskull@bukowskis.com Ovanlig glassamling med finländska formgivare till försäljning. På bilden 2 glasskulpturer av Timo Sarpaneva.


BUKOWSKIS STOCKHOLM

Arsenalsgatan 4, Box 1754, 111 87 Stockholm. Phone +46 - 8 - 614 08 00

HEAD OFFICE

Fax +46 - 8 - 611 46 74. Showroom: Berzelii Park 1. info@bukowskis.com

GÖTEBORG

Kungsportsavenyn 43, 411 36 Göteborg

Phone +46 - 31 - 20 03 60. Fax +46 - 31 - 16 01 90. goteborg@bukowskis.com

MALMÖ

Kalendegatan 18, 211 35 Malmö

Phone +46 - 40 - 669 57 80. Fax +46 - 40 - 669 57 89. malmo@bukowskis.com

NORRKÖPING

Linnégatan 21, 602 23 Norrköping

Phone +46 - 11 - 18 42 30. Fax +46 - 11 - 13 28 50. norrkoping@bukowskis.com

NÄRKE

Irma Hjelt Sandgren, Vissboda, 694 96 Åsbro

Phone +46 703-12 64 07. irma.hjeltsandgren@bukowskis.com

Phone +45 - 22 47 79 74. danmark@bukowskis.com

ÖSTERGÖTLAND

Anders Olsén. Linnégatan 21, 602 23 Norrköping

Phone +46 - 11 - 18 42 30. anders.olsen@bukowskis.com

SMÅLAND

Crister Rålin, Albert Engströms väg 5, 554 48 Jönköping

Phone + 46 708 - 36 39 02. crister.ralin@bukowskis.com

VÄSTERGÖTLAND

Elisabeth Palmstierna, Borruds säteri, Hästhagen 8, 542 93 Mariestad.

Phone +46 - 501 - 260 22. elisabeth.palmstierna@bukowskis.com

NORRLAND

Sebastian Taflin. Phone: +46 - 708-92 19 78. sebastian.taflin@bukowskis.com

NORDVÄSTRA SKÅNE

Kerbela Nobel, Hallavara 7747, 269 91 Båstad

Phone +46 - 708-21 46 55. kerbela.nobel@bukowskis.com

FINLAND

Bukowski Oy AB, Stora Robertsgatan 12, FI-00120 Helsingfors

Phone +358 - 9 - 668 91 10. Fax +358 - 9 - 612 12 66. helsinki@bukowskis.com

NORWAY

Cecilie Benedicte Fearnley, Madserud Allé 11, NO-0274 Oslo

Phone +47 - 48 40 8000. cecilie.b.fearnley@bukowskis.com

DENMARK

Charlotte Horneman Lassen, Elmevej 5, DK 2950 Vedbaek

BELGIUM

Christina af Jochnick, Ave. de la Reserve 14, BE-1640 Rhode St. Genese.

Phone +32 - 2 - 358 29 64. christina.af.jochnick@bukowskis.com

GREAT BRITAIN

Anna Grundberg, 13 Campden Street, London W8 7EP

Phone +44 - 797 6554 439. anna.grundberg@bukowskis.com

FRANCE

Harald Friberg, 55 Rue des Gravilliers, FR-750 03 Paris

Phone +33 - 1- 40 29 01 11. harald.friberg@bukowskis.com

Lotta Ehrenborg, 161 Rue du Journans Segny, FR-01170 Gex

Phone +33 - 450 416 802. lotta.ehrenborg@bukowskis.com

Ann Berntson, Les Trois Vents Domaine L’Ereste, FR-06140 Vence

Phone +33 - 493-58 95 15. ann.berntson@bukowskis.com

GERMANY

Elisabet Hellstedt, Pariser Strasse 12, DE-107 19 Berlin

Phone +49 - 30 - 882 41 51. elisabet.hellstedt@bukowskis.com

ITALY

Liselott Schweitz Felici, Viale dei Promontori 278, IT-001 22 Rom.

Phone +39 - 06 - 56 63 948. liselott.schweitz.felici@bukowskis.com

RUSSIA

Anna Gustafson Bril, Bolshoi Patriarshy Pereulok 8, Kv 36B, Moscow 123 001, Russia.

Phone +7 - 916 102 75 31. anna.gustafson.bril@bukowskis.com

SPAIN

Richard Björkman, Urb. Bel Air Park, 12, esc 5, ES-296 88 Estepona

Phone +34 - 629 545 359. spanien@bukowskis.com

Anders Åhlberg, Principe de Vergara 209A, ES-28002 Madrid

Phone +34 - 91 781 46 00, +34 - 607 99 41 42. anders.ahlberg@bukowskis.com

SWITZERLAND

Åsa Bittel-Pettersson, 4 Rue Charles-Bonnet, CH-1206 Genève

Phone +41 - 79 - 415 44 71. asa.bittel@bukowskis.com

Lotta Ehrenborg, 161 Rue du Journans Segny, FR-01170 Gex

Phone +33 - 450 416 802. lotta.ehrenborg@bukowskis.com

USA

Elisabeth Halvarsson-Stapen, 888 Main Street apt. 1028, New York, NY 10044, USA

Phone +1 - 212 - 759 - 2545. usa@bukowskis.com 101