Page 1

KOBİ’ler Daha Çok Desteklenmek İstiyor Gelişen Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ’ler, Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasında daha büyük rol alma peşinde. Her geçen gün KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları gibi kurumlar tarafından desteklenen KOBİ’lerin ekonomideki rolü daha da artıyor. Özellikle Ar-Ge,inovasyon ve ihracata yönelik destekler, KOBİ’lerin dünyaya açılıp rekabet avantajı sağlamasına katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra makine ve teçhizat destekleri ve çalışan temini gibi destekler de KOBİ’lerin kendi içerisinde büyümesini sağlıyor. KOBİ’lere destek veren başlıca Kurumlar ise şöyle ; • TUBİTAK • KOSGEB • İŞKUR • Kalkınma Ajansları • Avrupa Birliği • Bilim ve Sanayi Bakanlığı • Ekonomi Bakanlığı • Tarım Bakanlığı • Özel kurum ve kuruluşlar Bu destekler sayesinde finansal gücünü arttıran ve üretim fonksiyonlarını geliştiren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(KOBİ), bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak ve tüm bu desteklerden daha fazla yararlanmak istiyor. Gerek basılı gerekse dijital olarak; bu konuda kaynakları kısıtlı olan KOBİ’lerin haber kaynağı olmayı hedefleyen bukobi.com sürekli güncellenen yapısı, yayınları, makaleleri, röportaj ve araştırmalarıyla KOBİ’lerin bilgiye hızlı ulaşmasını sağlıyor.

KOBİ'ler daha fazla desteklenmek istiyor !  

Kobiler için yayın yapan, hibe ve kredi destekleri, teşvikler ve sektörel gelişmeler konularına odaklı; kobilerin haber sitesi. http://www.b...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you