{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

GMPg


GIS Management Plan voor Golfbanen Buiting Advies heeft een geheel nieuwe manier van informatievoorziening voor golfbanen ontwikkeld: een GIS Management Plan golf (GMPg). Een GMPg is een digitaal beheersysteem op basis van een Geografisch Informatie Systeem (GIS), waarbij informatie wordt gekoppeld aan een digitale kaart. Het nieuwe GMPg is uniek binnen de golfwereld: met geen enkel ander systeem kunt u zo eenvoudig alle noodzakelijke informatie voor greenkeeping, baanonderhoud ĂŠn golfers opslaan en bewerken. Via internet kunt u de informatie op ieder gewenst moment op uw pc, uw mobile veldcomputer -in het veld- of zelfs uw mobiele telefoon inzien of met andere delen. Kortom: een GMPg stelt baanmanagers, greenkeepers en golfers in staat het beheer ĂŠn gebruik van hun golfbaan te optimaliseren.


Natuurmanagement Opbouw GMPg Kaartlagen werkblokken natuurelementen individuele bomen bossen heide natuurrough poelen

de Rosendaelsche golfbaan

De informatie kwaliteit van binnen de groene een GMPg omgeving wordtspeekt opgeslagen een belangrijke in lagen. rol bij de Iedere laag totaalbeleving geeft daarbijvan specifieke de golfer. informatie Vandaarover dat binnen een bepaald een GMPg een thema binnen laagde Natuurmanagement golfbaan. Alle in hetisGMPg opgenomen. opgeslagen De laag inforis bedoeld matie is eenvoudig om het groenbeheer te benaderenop door uw een golfbaan locatieplanmatig op de golfte organiseren. baan aan te klikken. Het gaatZodaarbij ziet u met om beheer één klikvan direct individuele de oppervlakte bomen, heide, van degrasland, green vanbos hole of vennen. 4 of de datum De Natuurmanagement waarop de green van laaghole 9functioneert voor het laatst als een is geprikt. compleet werkplan en stelt u in staat de natuur op uw baan op een efficiënte manier te beheren. Dit vergroot Een compleet de identiteit GMPg isén opgebouwd visuele kwaliteit uit viervan lagen: uw golfbaan en datG 1.  reenkeeping: is belangrijkbasisinformatievoor een hogeen rating! administratie voor greenkeeping 2. Natuurmanagement: beheerplan voor natuur en groen Maar 3. GEO: ook dataset aan het voor toekomstige GEO-gegevens uiterlijk van de baan wordt binnen 4. Golfer: de laag informatie Natuurmanagement voor golfers (digitaal aandacht caddieboekje) besteed. Zo biedt de laag de mogelijkheid nieuwe groenelementen te plannen of de aanplant De vier GMPg-lagen van nieuweworden bomen afzonderlijk gestructureerde van elkaar vorm te ontwikgeven. DoorToch keld. dezewijst aanpak de praktijk garandeert uit dat u dat dede lagen huidige een hechte omgevingskwaeenheid liteit ookSamen vormen. in de toekomst zijn ze een behouden ijzersterkblijft, beheerconcept of zelfs verbetert. voor de moderne golfbaan. Bijzonder bijkomend voordeel is dat alle Ook binnenGPS-gecorreleerd informatie de laag Natuurmanagement is. Hierdoor kunt zijn een u deaantal overgroeide standaard lagen opgenomen. beregeningsputjes plotseling Maar-met ook GPShier geldt wél snel datterugvinden. naar wens lagenook Maar kunnen het inmeten worden toegevoegd, van een nieuwe weggelaten bunker ofofdespeciaal nieuwevoor u ingericht. wordt door de inzet van GPS veel efficiënter en maaicontour eenvoudiger. Daarnaast fungeert een GMPg als een beheerarchief: data uit het verleden kan eenvoudig worden teruggehaald. Zo kunt u met één klik op de digitale kaart zien waar de bunker van hole 2 voor de renovatie lag, hoe de green van hole 6 is verlegd of hoe de fairwaycontour er vorig jaar ook al weer uitzag. En dat is erg handig, zeker als u wilt beoordelen of een verandering ook echt een verbetering is.


Greenkeeping De belangrijkste laag van een GMPg is de laag met de Basisinformatie- en administratie voor greenkeeping. In dit onderdeel van het GMPg wordt alle baaninformatie overzichtelijk gepresenteerd. Daarbij gaat het om zaken zoals situering en oppervlakte van greens, tees, fairways, bunkers en semi-rough. Maar ook de exacte ligging van leidingen en sproeiers zijn direct op te vragen. Ook andere belangrijke informatie, zoals de locatie van kabels, de ligging van drainage of situering van bebouwing zit in het GMPg. Vanzelfsprekend is het mogelijk beheerinformatie toe te voegen. Dat kan per individueel baanonderdeel, dus voor de green van hole12 of de back tee van hole 18, maar ook in één keer voor bijvoorbeeld alle greens. Hierdoor wordt de hoogte van de mestgift in één keer eenvoudig vastgelegd. Welke baanonderdelen daarbij worden gekoppeld bepaalt u zelf. Zo kan het handig zijn de greens van hole 1 t/m 9 en hole 10 t/m 18 te koppelen of juist alle greens samen. Een GMPg wordt door ons namelijk altijd tailor made, dus op basis van uw ideeën en wensen, gebouwd. De hoofdgreenkeeper heeft altijd toegang tot alle informatie in het GMPg. Met één klik kan hij van alle elementen gegevens opvragen of nieuwe informatie toevoegen. Zo kan hij snel en eenvoudig de exacte oppervlakte van de fairway van hole 7, de omtrek van de bunker van hole 10 of de exacte ligging van een beregeningsputje of gasleiding aflezen. Ook kan hij zelf aangeven wanneer de tees voor het laatst zijn bemest of geprikt. En dit alles niet alleen vanuit kantoor, maar ook direct op de baan via een veldcomputer of mobiele telefoon.

Binnen de laag Greenkeeping zijn een aantal standaard lagen opgenomen. Buiting Advies ontwikkelt een GMPg altijd op maat. Dat bekent dat naar wens extra lagen kunnen worden toegevoegd, weggelaten of speciaal voor u ingericht.

Kaartlagen basisinformatie opstallen drainage beregening electrakabels infra golfbaanelementen management greens tees bunkers fairways semirough drivingrange


Natuurmanagement

Kaartlagen werkblokken natuurelementen individuele bomen bossen heide natuurrough poelen

De kwaliteit van de groene omgeving speelt een belangrijke rol bij de totaalbeleving van de golfer. Vandaar dat binnen een GMPg de laag Natuurmanagement is opgenomen. De laag is bedoeld om het groenbeheer op uw golfbaan planmatig te organiseren. Het gaat daarbij om beheer van individuele bomen, heide, grasland, bos of vennen. De laag Natuurmanagement functioneert als een compleet werkplan en stelt u in staat de natuur op uw baan op een efficiĂŤnte manier te beheren. Dit vergroot de identiteit ĂŠn visuele kwaliteit van uw golfbaan en dat is belangrijk voor een hoge rating! Maar ook aan het toekomstige uiterlijk van de baan wordt binnen de laag Natuurmanagement aandacht besteed. Zo biedt de laag de mogelijkheid nieuwe groenelementen te plannen of de aanplant van nieuwe bomen gestructureerde vorm te geven. Door deze aanpak garandeert u dat de huidige omgevingskwaliteit ook in de toekomst behouden blijft, of zelfs verbetert. Ook binnen de laag Natuurmanagement zijn een aantal standaard lagen opgenomen. Maar ook hier geldt dat naar wens lagen kunnen worden toegevoegd, weggelaten of speciaal voor u ingericht.


GEO Duurzaam baanbeheer wordt steeds belangrijker. De huidige standaard is het GEO-certificaat. Voor het verkrijgen van dit certificaat is het vastleggen van een groot aantal gegevens noodzakelijk. Binnen een GMPg kan dat op eenvoudige en efficiĂŤnte wijze. Hierdoor kost GEO u weinig tijd, terwijl de gegevens toch overzichtelijk bereikbaar zijn. Binnen de GEO-laag is direct duidelijk waar bestrijdingsmiddelen, brandstof en chemicaliĂŤn zijn opgeslagen. Maar ook flora- en faunagegevens kunnen in deze laag worden geraadpleegd. Zo kunt u tijdens de uitvoering van het beheer optimaal rekening houden met aanwezige planten en dieren. Het GMPg levert zo een belangrijke bijdrage aan duurzaam golfbaanbeheer. Ook binnen de laag GEO zijn een aantal standaard lagen opgenomen. Maar ook hier geldt dat lagen kunnen worden toegevoegd, weggelaten of naar wens ingericht. Indien u -nogniet aan GEO-certificering denkt kan deze laag worden uitgezet. Mocht u in de toekomst toch besluiten aan GEO mee te doen, dan is aanzetten een fluitje van een cent.

Kaartlagen ruimtelijke ordening flora en fauna milieuzorg

Kaartlagen basis informatie opstallen drainage beregining electra kabels infra golfbaanelementen management


Kaartlagen werkblokken natuurelementen individuele bomen bossen heide natuurrough poelen

Golfer Kaartlagen holes tee markers speellijnen slag afstanden golfbaan elementen

Binnen een GMPg is ook een laag ingericht met informatie voor de golfer. In deze laag zijn de holes, speellijnen en teemarkers ingebracht. Daarnaast worden locaties van toiletten, EHBO, golfbalwassers, bankjes en schuilhutten met behulp van pictogrammen kenbaar gemaakt. Dit deel van het GMPg vervangt daarmee het caddieboekje. Extra is dat de gegevens nu thuis via internet -door greenfee-spelers ter voorverkenning van gepland baanbezoek- of in het veld, via de mobiele telefoon kunnen worden geraadpleegd. Vanzelfsprekend wordt alle informatie die niet voor de golfer is bestemd in deze toepassing afgeschermd. Ook de laag Golfers is opgebouwd uit een aantal standaard lagen. Naar wens kunnen hier lagen aan worden toegevoegd. Ook is het mogelijk dit deel van het GMPg, zolang het niet gebruikt wordt, uit te zetten.


Gebruikersgroepen Een GMPg is een gereedschap bedoeld voor greenkeepers, bestuur, GEO-certificeerders en golfers. De functionaliteit en bevoegdheden verschillen per doelgroep. Zo ligt het voor de hand dat de hoofdgreenkeeper volledige bevoegdheid krijgt tot het inzien en wijzigen van alle gegevens. Datzelfde geldt voor de baancommissaris. Ook hij heeft volledige toegang tot het systeem, al zijn de mogelijkheden om gegevens in te voeren geblokkeerd. Golfers hebben natuurlijk alleen de mogelijkheid om de spelgegevens in te zien. Overigens bepaalt u uiteindelijk zelf wie wat kan inzien of wijzigen. Ook op dit punt wordt het GMPg tailor made opgeleverd. En mogen er in de toekomst personen bijkomen die ook met het GMPg gaan werken dan is een extra ‘toegang’ eenvoudig te organiseren. Standaard bieden wij drie GMPg-licenties aan: Basis, Uitgebreid en Optimaal. Per licentiepakket is sprake van een andere licentieopbouw en dus een andere toegankelijkheid. Vanzelfsprekend is ook een licentieopbouw, op basis van uw specifieke wensen, mogelijk.

Bevoegdheden Gebruikersgroep 1

Hoofdgreenkeeper

2

Greenkeepersteam

3

Bestuur

3

Golfer

Pakket

Invoeren en wijzigen gegevens

Inzien beheer- en onderhoudsinformatie

Inzien baaninformatie en publieke voorzieningen

X

X

X

X

X

X

X

(X)

X

Licenties per gebruikersgroep Greenkeeper

Bestuur

Golfer

A

Basis

1

1

-

B

Uitgebreid

2

3

-

C

Optimaal

2

3

Onbeperkt

Eén systeem, onbegrensde mogelijkheden Buiting Advies werkt continu aan uitbreidingen en applicaties voor het GMPg. De mogelijkheden lijken daarbij onuitputtelijk. Heeft u daarom specifieke wensen of suggesties ten aanzien van de functionaliteit van het GMPg, dan horen wij dat natuurlijk graag. Wij zullen de mogelijkheden verkennen om ze vervolgens voor u of samen met u te realiseren.

golfbaan Cromstrijen


GMPg samengevat Kaartlagen werkblokken natuurelementen individuele bomen bossen heide natuurrough poelen

Doel Een GMPg ordent en archiveert alle beheertechnische en organisatorische gegevens en toont deze op een digitale kaart voor verschillende doelgroepen. Inhoud van het product Een GMPg is een beheersysteem, ingebouwd in een internetapplicatie waarin alle beschikbare baaninformatie (golf, rough, natuurterreinen, details beregening, paden, locatie baanmeubilair, clubhuis, greenkeeperslodge etc.) is opgenomen en waarin naar wens een beheerplan voor de korte en middellange termijn wordt opgenomen. Weergave Alle informatie is overzichtelijk gekoppeld aan een interactieve digitale kaart. Voor elke doelgroep kan de relevante informatie zichtbaar en desgewenst bewerkbaar worden gemaakt. Flexibiliteit van de kaart Een GMPg is een dynamisch systeem. Het is zelf aan te passen, heeft een groot zoombereik, is eenvoudig te printen en biedt een keuze uit verschillende achtergronden (luchtfoto, topografisch). Invoeren data Gegevens zijn ‘real time’ in te voeren en aan te passen. De gebruiker bepaalt zelf welke data bij aanschaf is opgenomen en welke gegevens gaandeweg worden toegevoegd. Bewerken van data kan via pc, veldcomputer of zelfs een mobiele telefoon. Alle data wordt ingevoerd via de interactieve kaart en is daarmee meteen aan een locatie of terreintype gekoppeld.

Bruikbaar als beheerarchief De beheerhistorie is in een GMPg zichtbaar doordat data wordt opgeslagen en op elk gewenst moment kan worden opgeroepen. Zo kan worden bekeken hoe de golfbaan er in 2007 uitzag of hoeveel mest er in 2010 is toegediend. Plaatsbepaling informatie Alle data is GPS-gecorreleerd en daarmee eenvoudig in het veld op te zoeken. Ook kan informatie worden toegevoegd op basis van een GPS-locatie, dus ook via mobiele telefoon (smartphone). Indeling van de baan De complete indeling van het golfterrein is opgenomen op basis van beheer (golfbaan, rough, natuur, individuele bomen). De opzet is gedetailleerd en overzichtelijk. Alle golf- en groenelementen zijn op kaart in afzonderlijke lagen ingebracht die naar wens aan- of uitgezet kunnen worden. De opbouw van de kaart wordt op basis van wensen ‘tailor made’ opgebouwd. Baanvisie en beheerplan Onder regie van Buiting Advies kan een visie voor de baan of het gehele golfterrein worden ontwikkeld. Een interactieve workshop vormt daarvoor de basis. De planmatige aanpak van de visieontwikkeling resulteert in een voor uw baan unieke set van concrete maatregelen die direct in het GMPg kan worden geïntegreerd. De aanpak maakt dat het systeem functioneert als een volwaardig beheerplan.


de Hilversumsche golfbaan

Nadere informatie Buiting Advies komt graag bij u langs voor een, geheel vrijblijvende, demonstratie van de uitgebreide mogelijkheden van een GMPg. Ook nodigen we u uit voor een wandeling op ĂŠĂŠn van de golfbanen die al met een GMPg werken. U kunt dan met eigen ogen zien wat de voordelen van een GMPg zijn en hoe een GMPg in de praktijk functioneert. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: B ezoekadres Tel Fax

Buiting Advies BV Wilhelminaweg 64 0313 - 619042 0313 - 619126

e-mail bureau@buiting.nl internet www.buiting.nl

Postadres Postbus 98 6950 AB Dieren


G Š maart 2011

Profile for Buiting Advies

GIS Management Plan voor Golfbanen  

de digitale online ondersteuning voor beheer op golfbanen

GIS Management Plan voor Golfbanen  

de digitale online ondersteuning voor beheer op golfbanen

Advertisement