Page 1

22 STE

JAORGANG

::"?-;:....

PRIJS: VRIJWILLIGE

BIJDRAOGE

NUMMERKE 1

OPLAOGE: 2222

• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

0

22 JAAR LOERENDONCKS KARNAVAL 22 JAAR LOERENDONCKS KARNAVAL 22 JAAR LOERENDONCKS

~~

~~

o -<

••

,y" ,\...

Z

&>

Z

~

t

~

~

< .....

~

1

0 0 •

Q

~O

"

o

* 0

co

cs ()

u

I>

0

.Ji 11

.•

"'/'...

-"

\ 1/,

\" 11

\.

""

( Ob

o ..

O~,

.11 \"

,,' ~

IJ

01 0

rJ>

• o o •

...

-

:.: u ;z

..

oQ

Z '-'

, ~

o

el

6

0. 0

f

0

D.

,


o -LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING -

"Adde da Gedagt", dat op 12 februari t 994 voor de laatste maal een echte burgemeester de sleutel van Loerendonck gaat overhandigen aan de Prins en zijn

raad van Elf. Niet alleen een echte burgemeester, maar ook de laatste burgemeester van

Klundert, een gemeenschap die sinds 1357, toen Klundert stadsrechten kreeg, een lange rij van schouten, magistraten en burgemeesters heeft gekend. Maar ook voor deze laatste keer zal ik in het volste vertrouwen het bestuur over

Loerendonck overdragen, omdat ik in de afgelopen 9 jaar heb ervaren hoe goed georganiseerd en hoe vlekkeloos de Karnavalsvieringen in Klundert verlopen.

Maar zonder het bestuur van de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting géén Karnaval en daarom vanaf deze plaats mijn grote waardering voor het vele werk

wat de bestuurslec;!en van de Stichting geheel belangeloos en met opoffering van veel vrije tijd verrichten. Daarom kan ik dan ook met een gerust hart eindigen met de woorden: !lBurgemeesters komen en gaan,

Maar het Karnaval blijft altijd bestaan".

~ w

~ 5::

w~ Burgemeester.

~

~

~

Q

;<: ~

22 JAAR LOERENDONCKS KARNA VAL 22 JAAR LOERENDONCKS KARNA VAL 22 JAAR LOERENDONCKS KARNAVAL 22 JAARt-

~

~ ~

C

~

~

Cl ~

~~

~

~~

~

~

~ ~ ~

~ '<

~

~ s;:

Voor het eerst in de geschiedenis van Loerendonck is op het 11 /11 bal een liedjesfestival gehouden. Bij de voor. gebereidingen waren we ervan Uit gaan dat het "MEZIEK SPEKTAKUL"

Maar ook het V.O.K., De Beursplakkers, Tolheffers, Tuisouwe en natuurlijk de winnaar van "Het Spektakui" De Wijze Mannen hebben het de Jury knap moeilijk gemaakt.

door kon gaan als er 3 inschrijvingen waren . En het lukte, precies op t oktober

Maar van een onderlinge strijd was bijna geen sprake, iedereen op die avond had één gemeenscha pp""il-~"f---

waren er 3 liedjes: Het feest kon

doel : Carnaval.

doorgaan.

Mede door jullie inbreng is ons 22

~

"Adde da gedagt" dat er in twee weken daarna nog eens 3 in-

jarig lustrum fantastisch begonnen. Een betere start kunnen we ons haast

~

schrijvingen bij zou komen.

niet voorstellen.

<:)

Zes liedjes, en wat een kwaliteit! Gère Bezig had niet alleen de tekst, maar ook de muziek zelf geschreven.

~

~

prt"n'"1J

~

,~.

S

7a./~lJ)1Ir

;JUIIu,.JI;\\aI

1

~

~ ~

A

~

~

22 JAAR LOERENDONCKS KARNAVAL 22 JAAR LOERENDONCKS KARNAVAL 22 JAAR LOERENDONCKS KARNAVAL 22 JAAR ~

~

t-

~

~

a

__

zonder meer schandaolig.

~

~

~~ ~~,_

kijken ok veuruit en aangezien we un

~

HALLO MENSE, ier is dan wir ut trad i-

Agge alleen al kekt naor ut aantal

Stigting van de Leut zijn doen we da meej un blij gemoed, want er zijn natuurlijk ok positieve dinge te melde·n: Zoals oonze Raod van Elluf, die is na

C:::.

~

siansle veurwoordje van de veurzitter. En van tradisie meuge we dees keer

stamineekes of aandere gelegenbede waarde nog carnaval ken viere, da's

un flinke trugval weer un bietje gegroeid (maar ut zijn dur nog steeds

~

zeker spreke, want we ebbe nameluk un JUBILEUM-JAOR.

zowa met tweederde trug gelope. Ok ut aantal carnevalsverenigingen eb

gin elluD· Het afgelopen

Veur de 22e keer carnaval in Loeren-

un paar jaore behoorluk in ut slop

tijdens ut elluf-elluf bal was un waore

donck mense, wie ad da gedagt(of gedogt) ge meugt es dees jaor zelluf

gezete. En nie in ut minst ut supsidiebeleid van oonze gemeente.

eppening. En nie te vergete ut aontal Carnevals

van maoke wa ut mot zijn, ge zal er in dees kraant oogstwarschijnluk nog wel meer over leze.

Ut is een komplete schaande, as men kekt naor aandere verenugingen , waar ok meziek gemaakt wor of un

verenugingen is weer groeiende, un zeer positieve ontwikkulling, En ondanks alles ebbe we tag weer

w

~ ~ ~

:ol -" ::.:

~

~

liedjes-Spektaokul

Maor alle gekheid op un stokske; 22

aandere feesdaag ier in Klundert waor

supsidie aongevraoge (wie wit).

jaor carnaval in Loerendonck is nie niks mense! Ge zou bijna zegge da's un prestasie en nie zo'n kleintje ok, Ik eb da toevallig van nabij meej meuge maoke en agge dan zo uns trug kekt, dan kamde nog al ' zo wa tege.

ok un behoorlik pilske gedronken word en as ge dan ziet waar ze oons meej afschepen en ge dun inzet van oons ploegske ziet om wa cente bij mekaore te krijge veur un ki ndermiddag veur un seniejoore-bal, veur un lampiejonne-optocht ' en nog veu l meer, dan is da supsidie-beleid ier

AI meej al wens ik uniedur die zich geroepe voel meej oons carneval te gaan viere, un ontzettunde aap meej leut toe! En de rest vaan de mense ok prettige daoge. Oewe veurzitter, Toon van de Made.

:-

Cl

'" ~

~

~Q


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • EI PALOMA SOUND GELUlDSINSTALLAl'IES

H. DE VROOMEN

VERHUUB. VAH PBOFDSIONALSOOJlDlfitDlS TKLEPOON 01682-2836

nUNDERT

Molenstaat

* **

17

Klundert

IJzerwaren

Verf Tuinartikelen

KN PAR'l'lJEN

TIMMERBEDRI.JF

LANKHUIJZEN

-;: ,

;.;

STADHUISRING 25 - KLUNDERT

TEL. 2837

IPEUG EOT. DYNAMISC H OP WEG. I

PEUGEOT • #

~:'.ÇS2/.

VOOR

DAG ELIJ KS

V ER S

CO R V.O. ING

*lETAK* ORANJELAAN 20 ZEVENBERGEN

Telefoon 01682 - 2334

* *

Ger eedschappen (ook verhuur) Installatie-materialen


o ·LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

••

Wij, Prins Bert I, bij de gratie van de leut, Prins van Loerendonek, Graaf van de Ton tot de Pelikaan. Baron van de Boerendijk tot de Stenen Poppen. Beschermheer van de Schaans en iedereen die het Loerendonckse Karnaval een goed hart toedraagt, Proclameren en Ordoneren:

~

1) Dat uw dorstlustige vorst voorne· mens is U allen als aanvoerder van de leut voor te gaan in de komen· de karnavalsdagen. 2) Dat er ter gelegenheid van ons 22 jarig lustrum behalve de versiering op de ramen ook met grote letters het getal "22" mag komen. 3) Dat elke karnavalsvierder(ster) die 22 jaar is of op huisnummer 22 woont GRATIS een attentie kan krijgen en tevens zonder enige beperking Donateur mag worden van onze Stichting. 4) Dat wij iedereen, maar speciaal de

werkers in de diverse tapperijeen een goed feest toewensen. 5) Dat alle lezers deze krant, maar vooral de advertentie's . zullen lezen. Mede dank zij de steun van de adverteerders, sponsors en

donateurs zijn weer al onze aktiviteiten gratis toegankelijk. En dat willen we zo houden!) 6) Dat onze door een onpartijdige jury gekozen Lo.erendonckse

Karnavalskraker "HADOE DA GE. DOGl" veelvuldig en stemmig uit alle aanwezige kelen en mond. holten, begeleid door ritmisch geklap per der kunstgebitten en andere varmen van tandprothesen, zijn uitweg naar de buitenlucht zal vinden. Mocht dit onverhoopt niet gebeuren, dan vertrouwen wij erop dat dit binnen een week na carnaval alsnog geschiedt. Zij het in vertrouwde omgeving van de eigen haardstee,badkuip of waar

dan ook. 7) Dat hét Motto "Adde da gedagt' niet zal uitnodigen tot alleen maar denken, maar ook doen, dus mee· feesten met de meute. 8) Dat de opkomst bij de diverse feesten net zo groots en gezellig wordt als vorig jaar. 9) Dat het Karaoke festival zo'n groot succes mag worden, dat daar over 11 jaar nog over gesproken wordt. 10) Dat de "Leu(.tax" nog steeds op de dinsdag rijdt om de senioren op te halen en te brengen. 11) Dat wij iedereen een groots karna· val mag hebben met veel Leut en Plezier.

ALAAF Zijne Dorstlustige Hoogheid,

PRINS BERT I.

8

;)NOaNmI:?07 IfVV[ zz 7VAVNIfV){ S){JNoaN:?U:?07 UW[ Zl 7VA VN/JV){ S){JNoaN:?U:?07 1fVV[ II 7VAVN/JV){ S){JNoaNmI:?

Eej Loerendonckers, Ier is jullie eige nar weer, nu gin brugnar meer maar tweedejaarsnar.

Ik aap da'k 't goe gedaan eb, zo nie dan pech gehad. Mij ist 't gae bevalIe want ik ken nau ech gel doen zander da er

iemand van opkekt. Ons motto is di jaar: ADDE DA GEDAGT OF GEDOGT! ryva ieder· een zelluf mag beslissen). Wa natuurluk slaat op 't 22 jaorig bestaan van carnaval in Loerendanck.

.

Want un eleboel Loerendonckers adde ech nie 'gedagt of gedag!' da d'un carnaval zauw blijve bestaan in Laerendanck.

Nou 't bewijs is ur, 22 jaar lang is d'n prins van Loerendonck d'n meest besproke persoon gewist tijdens d'n carnaval, welke prins dan ok. Ik aap da iedereen veul pluzier eb gehad tijdens 't 11-11 bal (ik wel, het was un groot suukses) en 22-22 bal (ik wel, het was .. .... * ) en ik aap da we 't Loerndoncks carnavalslied (' Adde da gedagt, adda da gedogt') nog veule maole zulle are tijdens de ge'ele carnaval,

Veulleut, Tweedejaars Nar GIELUS

HOUDOE i!!!!!

* Het 22-22 bal moes nog kome


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • B

KWS is dichterbij dan u denkt!

-net

~

ün""''''

m«~.' '''''UIU<II

er'l Voor:

.r_ .."'' _

KWS (' _u~Nt<I". lv<ItI ~. on """'" »en bolOg

.

....

. ... _

"'OqtI'.~ . ~

_, .,,,,,,"~

. . .... _ .

1K/'""- I(or!""" .... _dOCO ....

Wr_otI"'""'l'ttJt.

.

.

"" ... <"dOI.

REPARATIE van RADIO - TV - VIDEO - AUDIO COMPUTERS en HUISHOUDELIJKE APPARAT.

Satter Reparat ie Service Walstraat 15, Klundert Tel. 4138

K<)I'I"'Uj' ~

1'1_9."_ Si ...... " !W.

l";,..." «"1 U"d ~ l .. n Jt.. JJJ I Atl Z,.;,n.sr . c"t

o;~l,iI;l

DA'S GOED BEKEKEN!

10' IHS· 12SUe. r u 01" -

l n~ l '

Shawarma - Ristorante - Pizzeria

CD

MAMA d'ltalia

KOEVO ETS B.V .

Hoogstraat 14 - Klundert - Tel.: 01 682-2797

• , 1:;.

6eatrijsweg 30 4791 EG Klundert tele foon 01682-2853

4 tshOp

f),~

/1

VERAART

FABRICAGE EN MONTAGE 'VAN APPARATEN EN PIJPLEIDINGEN ONDER KEURING VAN LLOYDS, STOOMWEZEN. DNV. TUV, ENZ. IN MATERIALEN ZOALS O. A. A106. API, HII. A333, 304L. 316L EN CUNIFER. TEVENS VOOR HET VOORWARMEN EN SPANNINGSARM UITGLOEIEN VAN PIJPLEIDINGEN EN

voor sport en vrijetijd VOORSTRAAT 30 KLUNDERT 2121

~PPARATEN.

JPIDPlIlNG JEQUlIJPMJEN1f M({))JERDlIlTJK WOO.IE'.

INDUSTRIETERREIN .APPELWEG · MOERDIJK P.O. BOX 7 4780 AA MOERDIJK TEL. 01683 - 285Q FAX

01683 - 2921


,

rJ · LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

J

DOOR: "DE RAAD VAN WiJZE MANNEN"

, I

i.,., R efrein:

Hadde da gedngl, had de da gedogt lwecj keer clluf jrwr karnaval in Loerendollc k. Nou\\' gin sjaggerijn of Uil zuur gezigt Doe muur met oon s mecj of trek de gordijnc digt.

,

Eerste koe pl et:

Tweejde koeplet:

De rde koeplet:

En kijk maor tlS naor (lons, dan kunde nog wa lere we zijn un klubkc V'1Il ontzettend Wijze Here. En zit men soms wa slapjes, mecj mankragt bij ui LAK dan regellu wc un brakkebal da duen we meej gemak.

Vijf dangc dweilc we deur oUllze stamincckes en manke velll plezier, daddut 1111 lieve lust is. En zit ut karnavalIc bij oc nic in ut bloed dan zulle wij oe lere hoe ge karnavalIe mot.

En op dun leste dag, gaon we ouns Trien verbraande we zinge duor ()(ms lied, en klappe in de haande. Gaon \leur de leste kere, nuor elluk stamineej en zing nouw allemaol jao dit refreintje meej ()()IlS mee.

Refre in :

Refrein:

Refrein: (3 X)

lIadele cia gedagt) hadde da gedogt (wecj keer clluf jfwr karnaval in Lc)crcndcHlck. Nouw gin sjaggerijn of' Uil zuur gezigt Doc manr met oons rnccj of trek de gordijne digl.

Hadde da gedagt, hadde da gcdogt tweej keel' ellur jaur karnaval in Loerendollck. Nouw gin sjaggerijn of Uil zuur gezigt Doe maur met (luns meej of trek de gordijne digt.

Hadde da gedagt , hudde da gedogt twecj keer ellur jaor karnaval in Loercndnnck. Nouw gin sjaggerijn of un zuur gezigt Doe maor met oons meej of trek de gordijne digt.


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • IJ Dubbelglas met 10 jaar garantie. figuurslas . Kozijnen, ramen, deuren en dakkapellen. Alle~ op maat gemaakt .

= = sinds 1918== ~

LEVEREN EN PLAA TSEN VAN DUBBELE BEGLAZING

~

ONDERHOUDS- EN NIEUWBOUWSCHILDERWERK

~

BEHANGWERK EN WANDAFWERKING

~

GLASREPARA TIES

sc

Diverse soorten tuinhuisjes.

rsr-::: '" An Jf

Vlietweg 16 4791 EZ Klundert Telefoon 01682 - 4710 - I - 'Kloos erstraat 8, 4781 AC Moerdijk - -Telefoon 01683 - 2341

, \J\/~~r

Dikon b.v. NIEUWSTRAAT 31 LAGE - ZWALUWE tel: 01684-3900 fax: 01684-3912

land e.

kwaliteit de norrnaalste

TIJDENS DE CARNAVALSDAGEN BENT U VAN HARTE WELKOM BIJ CAFETARIA 'tEiandje. WIJ WENSEN DE

LOERENDONCKSE ALGEMENE CA RNA VALSTICHTING EN ALLE CARNAVALVIERDERS VEEL LEUT EN GEZELLIGHEID!

zaak is!

SPECIAAL AANBEVOLEN -Erwtensoep met stokbrood. -Tomatensoep met stokbrood -Carnavalsmenu bestaande uit: -Cordon Bleu, -Gebakken Aardappelen, -Gemengde Salade. -IJscoupe mei vruchten. -Broodje ·OO lDER~ speciaal bestaande uil: -200 gr. doldervlees -patat

-Salade

·Pistolet -Knoflooksaus

"f'JO E N S D

AV,L

e C AnN--

-

14.75


r

D· LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • OFF. JVC DEALER

AUDIO

VIDEO

ONTWIKKELEN/.AFDRUKKEN FOTO'S

I

To [:

~

ElectronicS

,,

SPECTOR

I

." da we dees jaar vlere da tweejen(

(

twintig jaore geleje d'erindeling al een leit waar. Want toen emme De Kleibatsers ons 'ier in Klundert aon 't karnevalIe g'olpe. laote zien. Dur zitte wreed scharpe

lope en da sommuge van ons vrinde

Adde da gedag!...

messe aon da dieng en om de keuke

vinne, da we nogal opvliegerug zijn'

da we da karnevalIe zo laank zauwe 'nuit'ouwe? 't waar nie altij koek en ei,

wir aon de kaant te krijge bende ok nog wel 'n uurke zoet.

geworre. Mar ge motter wa vor over

~

ebbe, vor de voruitgang.

::0

En

En wa dènkte: 'n maggeneetron emme w'ok al. 't Ete is in 'n scheet klaor en wèrrum mènse! We motte

:;;:

meschient soms wellus kaantje naatje! Mar de Loerendonekers 'emme teruggevochte en nou -is't dan al weer voor de tweejentwinstigste keer da we kunne feeste. Adde da gedag!... da d'n Herman Dat ok aitech in z'n 'uis zou krijge? Adde m'n stukske ut vorige jaor et geleze, dan zoude toch nie gelove da bij ons tuis nou alles automaotisch 9ao? En toch is't zo, nie geloge! De plattebuiskachel is nou 'elemaol

zo'n

teevee

mee

kleurkus

en

draodlozenalstaansbediening, die emme nou ok. Mènse kiendere, wa worde doar nurveus van zeg! Elleke keer springt da dienk wir op nun aandere zender. asof d'n duuvel d'r mee speuit, mar da zijn we zelluf!

"Zappu" noeme ze da. Wie kan!'r op 'n avond de meeste reklaomus zien. 't Is jammer dasse d'r iedere keer die vervloekte lillums tusse dur laote zien,

i: t-

altij 'n kwartierke wachte voorda we kunne begiene, mar da gif nie, want da maese we vroeger ok.

Trouwus, die maggeheetron gil een belleke attie klaor is en stopt dan ook élemaol van zelluf. Vroeger krege we alleen mar rook sinjaole en dan nog

plat en we'nebbe een ceevee en overal in't'uis 'ange van die metaale

Ge kun trouwes goed zien wie atter

de reklaomus vollege en wie nie. Kèk

altijd te laot ok, de bende! Neej, vor mijn is ut wel duidelijk da de nuuwe tijd veul goeie dienge ken. 't Gemak dient de mèns. En vollugunde zomer, dan krijge w'ut leste

plaote waor waoter dur lopt. Da waoter ga zo 'aard, da die plaote d'r allemaal warrum van warre. W'emme ok éél veul van die 'aandige apperaote vor in de keuke (in de kast

mar 's op straat: Alle mènse die 'r zwaarmoedig bij lope verkwaansele

nuuwe. Dan goan ze onze pomp vervange en krijge we allemaal van

d'r tijd dur alsmar naor die series en Iillums te kijke. Die blijve nie bij éé! Lest kwam'k ok 'n maot van me tege die zo zwaor liep. "Ge kendut nie, éé?" Bij ons thuis gebruike w'ut allemaol : 't kruis meej vleugels. Ge lop!'r op als mee ... inderdaod, meej vleugeltjes . En sinds we ze gebruike,

die kleine kraaontjes aon de muur waor var on'5 éle leve gen09t waater ~ in zit! Ik dènk dasse da waater meej S: 'n lotokopiejeerapperaot verkleind ::0 '" emme, aander snap ik 't ok nie. t"Motte voorstelIe, nooit mir mee die C emmers mee waoter sjouwe! ~ Adde da gedagt, datter zoveul aitech . ~ bij ons in't 'uis zou komme? i;j En da's nog mar 't begien............. ~

staon. want nao een keer of drie

gebruikte ze nie mir. MAR W'EMME ZE WEL!). Nim nou bevoorbeeld is zo'n mikser: G'oef nou nie mir mee oe vurkske te prakke, neut, gewoon wa éèrepuls op oe bord, dieje mikser d'r in, effe draoje en klaor. 'k mot trouwes wel zège , da ut schoonmake ·nie zo

makkeluk gaot as ze op de tilleviesie

want dan motte wir naor 'n aander

kanaoltje zoeke.

emme we nog gin nuuwe schoene

oeve te kope en ok 't tepijt blèft'r goed bij. 'n Naodeel is wel datter allemaol vuile strepe over 't plelon

Herman Dat.

~


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • g

PETER SMETS ERS MOTOREN PRo HENDRIKSTRAAT 22

ZEVENBERGEN' 26958 GROEPSVERVOER

T/M

19 PERSONEN

TAXI &AUTOGLASSERVICE 1II~(jJJ~ WAM liJJMlt_ _~ TAXICENTRALE '" ,.~"-~ KLUNDERT 01682·2666 L~MOERDUK 01683-2444 allo FIJNAART 01686 -2836

voorkomende ritten

24 uur service

I{/ r -- ti /.f,

~\l J

I

-- -

'7 ' ....

TRANSPORTBEDRIJF

AUTOGLASSERVICE

LUX(OW'~TEN

1II!.OC·"AU TOI!\.II[ 1l ~I EH

CXl1AROGlAS

A.IIOMADE

o.RROSSlRlEGl/.S ZOIINEI)I.)![N V\..MGlAS OVS .. llIJ68UHlP MO.A'

TEL. 01682 . 4441

GElMGOGI.AS

Nijverheidstrset 4 • Klundert

· 24 uur service. tel. 01682 - 2666

r waar 'n leuk kado ""\ gewenst is, wordt

metselwerk '" machinaal timme~~

NOUVEAU

MISS-TIEK _.

een begrip! ,...

;,

.* •

.

."

'*

..

nouveau

-

*

mlss-*. Molenstraat ga ,,4791 HL Klundert

c

..."•. ~

-

~

~

nIeuwbouW onderhoudswerk renovatie

C C

:ij

rioolonlsloppingen

."

met hogedruk

- .~

.~

C

~

>

:;; '"o . ::" •

o c ... ~

o N

0.

o

t-I ek

faxnummer

>

01682 -4401

~

c

~ ~

0. 0

, wa

.2.

'-" aannemingsbedrijf

oliemolenstraat 38 poslbus 22 4790 aa kluoclerl

. .. b J.m. rUIJsenaars .V. " ,,10000'662·2""

~

sinds 1841

BOUWBEDRIJF VERMEULEN MOERDIJK aannemers van vader op zoon sinds 1902 Wilhelminapleln 5a

BV BouwbedrlJ I Vermeulen Moerdijk Postbus 36

DE BOUWERS VAN MOERDtJK

4760 AA Moerdijk

onderhoudswerken

nieuwbouw

verbouw

4782 AB Moerdijk Tel. 01663· 25 04 Telelax Ot663 · 24 61

planontwikkeling

Iuw A· MERKEN LEVERANCJER I ~ntitHllunttn-l!ostltgds-f!lbulils

tIt. ~Istionggtrsat

15 - 11 ltbtnbtt tn

ICHA:IOHI bcsal J?iiJiln

~J

\;I

PHtLiPS

3M


, r

,

m· LOERENDONCKSE

Ge eb waarsgijnluk allemaal wel us geoort van ut gezegde De klok ebbe ore luije, maor nie wete

waor

de

klepul angt. En de snuggure onder jullie witte waarsgijnluk ok nog wa da betekunt. Maar witte jullie ok waar da spreekwaart vandaan kom . Ge zult ut nie

gelave, maar da kom uit · Loerendonek. Ik zal jullie uitlegge hoe da zit. Dur bestaat naomeluk een ouwe legende die ierover gaat. Loerendonek bestaat al langer dan vandaag en vroeger was dur un tapperijke meej un uitbaoter dur in. En

,,

-.,

in da tapperijke ing unne ele grote bel, zeg maar un klok. Un gouwe bel. Daarom noemde ze da tapperijke ok wel "Kafeeke dun gouwe bel". Da waar un eel leutig tapperijke waar de mense gere kwaome. Ut waar tUf altijt druk en gezellug. As nauw de klaante uit de gein us aon dieje bel trokke dan gaf me da un verrekus els kabaal. Un ele tijd ging da goed en regelmaotig rammulde dieje klok. Maar meej dun steiging van dun welvaart kwam dur van einde en verre volluk naar Loerendonek die 5aome meej de Loerendonckers optrokke. Zo

gestorruve .. Nauw zijn dur veul Loerendonekers

Loerendonek) Iedereen denk nauw dattie vloek wel uitgewerkt is. Nauw witte jullie misgien ok nog wel dattur un eel tijtje geleeje wa munte zijn gevonde in ut sentrum. Ik vraag

toen leek ut wel of tur un vloek ruste

mun eige af of da de geminte nauw

op dieje bel. Dun uitbaoter waar goet pissig dan zunne klepul gejat waar en deej dun rest van dun dag ut tapperijke op slot. Toen tie laoter wa rustiger geworre waar, dogt tie nog us nao en besloot unne nieuwe klepul te laote maoke. Un paar daoge laoter waar de nieuwe klepul klaar. Alle klaante attie uitgenodugt om dun inzeguning van de nieuwe klepul te komma vlare.

Ok

meneer pastoor

ideej kreeg om dieje klepul te jatte,

net assof dieje bel rammulde '- Ut volluk in "Kafeeke dun gouwe bel" keek mekaore dan aan, totdattur eentje vroeg: "Edde gij dun klok are luije?",

clubke

wa

meei

herkenne, vooral laoter op dun aovcnt

adde ze allemaal utzellufde pakske aan. Un geel kostuumeke. De naam

bel doen en zouw tie um waarsgijnluk wel wegdoen, zo dogte zullie. Dus zo gedogt zo gedaan. Op un aovont, ut war weer stik leutige in ut tapperijke, zaote die man ne aon de tap un kommeke sop te . drinke. Een van zullie begon meej dunuitbaoter te

"Jac", zaaj dun aandere dan "Maar ik

wit niej waar de klepul angt". En zo beste mensa is da spreekwoort ier in Loerendonek onstaon. Maor da

auweoere zodattie afgeleit wier. Toen

is nog nie allus. De klaante ebbe nog

tie effe nie keek aolde dun aandere de klepul uit dun bel. Niemant addut gezien. Ut bleef nog lang gezellug en toen ut allaang donker waar en ieder-

un zoekaksie op touw gezet om dieje klepul terug te ken ne vinde, maor ei is noojt meer gevonde. Oe sfeer wier minder in ut tapperijke , dur wier nie meer zoveul leut gemaokt en dur bleve steeds meer klaante weg in

een naor uis waar deej dun uitbaoter

zun tapperijke op slot en zogt un strooizak op om te gaan slaope.

diej wete dattie bel nog steets bestaat en nog steets in un tapperijke angt. Dun uitbaoter van da tapperijke eb noojt schade van die bel gehat. (ik weer dak eiguluk sgaaj in plek van schade . mot sgrijve, maar dieje

volk naar Loerendonek trok. Iedereen keek uit naar deze altijt leutige dag. Op een gegeve moment was tur weer us ene die aan dun bel wou trekke. Maar wa gebeurde dur, in plek van een DOp errie bleef ut stil. Iedereen waar maaj stamelt 98sla0ge en keek naar dun bel. Op da moment donderde de bel meet groot geweld van zunne spijker op de vloer. En vanaf

of nie, valk veur sluitingstijt waar ut

un

dan kon dieje uitbaoter niks meej zun

,

al gauw waar tur weer veul volk. Dur wier wa over ut weer geouweoerd en over de mart ·die dun aandere dag weer geouwe zouw warre en altijt veul

opvalIe, vandaar da een van zullie ut

er

van de groepke is bij niemant meer

,

dattie zun tapperijke op unne goeje dag nie ope deej en van vurdriet is tie

bekent. Ok zullie kwaome in ut "Kafeeke dun gouwe bel" en ze vonde dieje bel zo mooj da ze urn wel WQuwe ebbe. Maor un ele bel meejneme ZOUW

onstont

I

Saanderundaogs ging zo as altijt ut "Kafeeke dun gouwe bel" weer ope en

waar uitgenodigt. Ut waar weer stik druk in . ut tapperijke. Tot daddut groote moment kwaam, de nieuwe klepul zo uw in dun bel gehange wor re. Dun uitbaoter klom op unne kist, diej tie onder dun bel at gezet. Maar zoas ik al zeej, ut leek wel of tur un vleok op dieje bel ruste. Ei kon dieje klepul niej in dieje bel ange. Steets donderde die klepul op de vloer, ut leek wel of tie bel ginne nieuwe klepul wouw. Dus beslate ze maar om dieje bel zonder klepul te laote ange. En elluke aovont, geloof ut

mekaore optrok en regelmaotig feest vierde . Om mekaare nauw te kenne

,

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

"Kafeeke dub gouwe bel". Oa deej

dun uitbaoter

zoon

zeer

uitbaoter kwam eel vroeger van buite

denk ok nog wa te kenne vinde, omda ze al die straote ope gooje, om zo un nog groter zwembad te ken ne

bouwe. Maar dit effe turzijde. Dur gaat ut gurugt dattur kort nao die muntjes nog wa aanders is gevonde op de plek van een van die ouwe winkels. Naomeluk un gouw stuk ijzer.

Dur wor gedogt en gezeejt datta wel us dieje klepul ken zijn van vroeger. Of daddut waar is wit ik ok niej zeker, ik heb ut ok allenig maar van are zegge. Ik stao tur niks van te kijke, waant dur is al meer gevonde in Loerendonckse gront en waor rook is daor is vuur. Maor das weer un eel aander veraal.

Naam bij de redaksie bekent.


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

m

TAPIJT GORDIJNEN ZONWERING BEDDEN

kwaliteit in woningtextiel

CHIEL TOLENAARS Westerstraat 39

~

OFFICIAL FORD SERVICE DEALER

* Nieuwe & gebruikte * **

Klundert

automobielen Shell service tankstation Autoschade Auto waspiaats

OOSTERSTRAAT 4·6 KLUNDERT TEL. 01682 . 2501. Super ",,\lI// ~

Normaal DIesel

"'...:.~~_

VeRkOOP & SERVICE

...

'" w

Cl

Z

... :::;)

.. .....

'"o. ~ Ol

<Co; <C -

...'"

lil

'"o

Burgers Graphics bv

!2

Oosterstraat I

4791 HH Klundert Telefoon 01682·2607 Fax 01682·2645

drogisterij parfumerie

Naai machi neos p.eciaalzaa k

de Vos·

Klundert

DEALER: HU$aVARNA . BROTHER

Méér dan 45 jaar ervaring en deskundigheid in het verzorgen van: Financiële administraties Loonadministraties Belastingzaken Verzekeringen Het juiste adres voor de oplossing van al uw fiscale· en administratieve problemen. -

,..---.... boekhoudbureàu

~

Wil! u meer Informatie, bel o1682' 2615 of lax 01682 • 4615

LEENDERTSE ~ ~:~o't68K2~~5.~C:X~6~2 ~

-

<t 791 JT Klundert, OHemotensl! aal 7

16' 5

-

REPARATIE & onderhoud alle merke Grool in KLEINVAK Gratis ADVIEZEN NAAILESSEN Maandag gesloten

'-

T


tEl· LOERENDONCKSE

Wa krijge we nauw zulde zegge, nog un raod in Loerendonck? Jaozeker, un Raod Van Wijze Manne. Een aantal carnavalsvierders stook in 1992 de koppe bij mekare om soame iets op pote te zette. Gin moejluk gedoe gewoon vraoge "doede gij meej", saame aon tafel gaon zitte. potje bier durbij en de Road van Wijze Manne was un feit. Om nauw te zegge datta zonder slag of stoot ging is ok weer teveul van ut goeie, waant nie iedereen kwam in aonmerruking. Ge moes wel wa kwaliteite ebbe om un egte Wijze Man te kenne worre. En in eel Loerendonck zijn dur maar un paor gevonde. Ik zal ze effe aon oe voorstelIe. As eerste dun ooftman Pieter Haverkamp verder ebbe we nog Jacques en Cor V.d. Ing, Jan Leyten, Bert Portengen, Wout van Kessel , John Schuurmans ,Ad Schneyderberg en as leste oonze dirigent Paul Koevermans. Dit groepke draogt ut carnaval un eel werrum art toe en ellupe gere meej om ut carnaval nog beter te maoke. 0:: Witte nog veurig jaor: "Pannekoekhuis ~ Kreekzigt". We zouwe ut LAK ellupe "-i het Brakkenbal organisere. Alle ~ kinders krege van oons pannekoeke, -l yogo yogo en ijs. Ok waore dur die ~ middag un aontal kloons in ut Prog~ gie-uis (waant doar wier da brakkebal 0:: geviert) Wij vonde da we wa meer ~ moeste doen en zo kwam tur kort ~ veur carnaval in de kraante te staon ~ . dattur in Loerendonck un panne koek <:> huis zou komme. Nauw daar trapte ~<: '"-I de meeste lekker in zeg. Ze zaogenut "l al gebeure, kindje jaorig en dan lekker 0:: "l pannekoeke gaon ete, dan kreeg moeders tenminste gin rotsooi in uis. ;: Maor meej dun optogt kwame ze dur ~. . wel agter toen oons pannekoekhuis

o

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

meej reej. En diegene die Dons nie vlug genog in de gaote adde, merrukte ut wel aon diej grote witte wolluk diej Wout van Kessel veroorzaokte. Maar ut belangrijkste was veur oons ut Brakkebal en da was geslaogt, eel druk, eel leutig en iedereen addut naor zun zin. Zoals ik al eerder ier op di velluke papier sgreef, da wij ut carnaval un eel werrum art toedraoge, waore we meej ut ellul ellul bal ok weer van de partij. Ut LAK ad naomeluk een eel goej ideej om un meziekspektaokul te ouwe. Toen wij iervan oorde zeeje we gelijk tege mekaare:"Wij doen meej". Da was makkelukker gezeejt dan gedaon. Maor un eigesgap van un Wijze Man is dattie noojt bij de pakke neer gaot zitte (alleen astie eel erg moej is). Zinge da kenne wij allemaol eel goed, ok een eigesgap om een Wijze Man te ken ne zijn. Maor we moeste wel een liedje maoke. Daorom zogte we prolesjonele ullep en die vonde we in de persoon van Pa ui Koevermans. Dattie ullep eel goed gekoze was bleek laoter wel. Agge op ut ell uI ell uI bal gewist ben, dan witte wel waorom. Agge niej gewist bent dan is da knap stom, waant dan edde un eel leutige aovond mis gelope. Veur diegene diej niej gewist zijn en ok ginne kraant kenne leze, leg ik effe uit wattur gebeurt is. Dur waor zes insgrijvers aon dit meziekspektaokel, meej ele leutige en goeje liedjes maor dur kentur maor eentje winne en da waare de Wijze Manne. Oons Lied is daardeur automaoties gekoze tot ut offiesjele carnavalslied 1994 van Loerendonck. Nouw hope wel alle deelnemers da ut LAK de vollugunde jaore ok weer zoon Meziekspektaokel gaot ouwe,

waant ut bleek wel da di een goeje zet gewist is. Omda ut LAK dit jaor krap bij kas zit krege wij ut ideej om een baar'ldje te maoke meej Dons leid erop. Omda 1 liedje errug weinig is ebbe wij alle deelnemers gevraogd ol tze ok meej wauwe doen aon dit-j~°;;.r... baandje. Zo kwam ut da we op un ~ aovond alle liedjes ginge opneme. En ~ da wier me tag un leutige aovcnt zeg, 0 un kleintje carnaval. Maar ut resultaat <: mog tur ok weze, un baandje meej alle carnavalsliedjes van dit jaar. We ~ ebbe dur maor liefst seuventug van ~ gemaokt. Tijdens ut elluf elluf bal zijn ~ we diej baandjes gaon verkope en ze ~ ginge zogezeejt as werrume broodjes ~ over dun toonbaank , waant in un t"" t::l korte tijd waore ze allemaol verkogt, zoda we diej aovond aon ut LAK een ~ sjek konde geve van tweehondurt:0 tweejentwintiggulde en tweejentwintig tcente as kedooke vanwege ut tweej ~ untwintig jaarig bestaan van het car::::;, naval in Loerendonck. We denke da ~ ze dit geld goed kenne gebruike om Cl meej alle andere cente die ut LAK eb ~ een goeje en leutige carnaval te organisere. Ut kommende carnaval zulle we de ~ Wijze Manne ok weer van de partij ~ zijn. Hoe en meej watte? Da zegge we :.: nog nie, waant we ebbe nog wa :;::: zurrege. Het motto dit jaor en de titel tvan oons lied zijn utzellulde: "Adde da t::l gedagt". Agge oons meej de carnaval S::: ziet, dan zulde zegge: "Kaddut wel ~ gedogt."

2

'"

i:l

S

De groete en veul plezier,

Raod van Wijze Manne.

~ .-..; <:

'" ~

v

~

Q ~

~ ~----------------------------~==~~~=-~================..=_~._=_7_==_~_.~_._~~~. ~


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

\ Um der een bietje gef ut te zien, Um un bietje te relelse, Um de nep zon te huren of, Um de nep zon te loopen, of Vur de zomert moie tuunstoelen, tafels, para solieD, lekkere ft (\ zachte lusses en LI~~ nog veuilleer.

I ./

m

Onze tap blijft tot in de kleine uurtjes geopend.

A

\2~<7DONKERS VOORSTRAAT 52 4191 liP KLUNDERT Showroom geopend

na Iddonischc afspraak 01 6112 . J 446

SCHOONHElDS SPECIALISTE Mevr. J. van Beek -Matthee Van·Polanenpark 14. Klundert tel. 2937 (behandeling vOlgens afspraak)

ABN ·AMRO De bank BRUGSTRAAT

4791

HM

1

KLUNDERT

01682-3351

Garagebedrijf TonHobé ~~• Erkend BOVAG·lid en VVN-keuringen • APK-keuringsstation

• Mercedes-speciafist • Mitsubishi-specralist

1I9~

DEKKERS ' HAARMODE

• Voor al uw reparaties en onderhoud al/e merken

• In- en verkoop aulo 's en bemiddeling

Molenslraal 15 4791 HL Klundert telefoon 01682-2754

Sleinsiraal 39. 4791 JA Klundert

TAKONLID

Tel. 01682-4065 - Fax 01682-3680

Behandeling na afspr aak

OOSTERSTRAAT 18

Herinckx& PartnersBV van

TEL 01682 - 2375

KLUNDERT FAX 01682 - 3528

WIj verzorgen voor U tr appen. hekwer ken en con structies naar wens.

mijnbouw naa r bodemonderzoek

Bloembinderij »Anemoon«

Noordschans 59 4791 RE Klundert Nederland tel. (31)(0)1682-3384 lax (31)(0)1682-4937

Gert den Hollander Brugstraat 7 Klundert Tel. 01682 - 2388

KONSTRUKTIE KLUNDERT BV


m· LOERENDONCKSE

Van onze plaatselijke verslaggever. (V = Verslaggever van DE Loerus P = De professor) Tja, mensen, er zijn enorm veel reac-

ties geweest na het bekendmaken· van dit motto. Is het nu "ADDE DA GEDAG1" of "ADDE DA GEDOGr'. Veel Loerendonckers(sters) vinden dat het motto volkomen verkeerd is gespeld. Het had moeten zijn "GEDOGr', want dat is echt Loerendoncks. Anderen menen dat het wel goed gespeld is. Nu blijkt pas hoe gevoelig dit onderwerp licht! Om dit probleem nu voor eens en altijd uil de weg te ruimen hebben is onze verslaggever op zoek gegaan naar een expert op het gebied van de Taal en Dialecten. Na enig zoeken zijn wij terecht gekomen bij Prof. dr. drs. ing. D.I.A. Lector. Emeritus Hoogleraar taalkunde verbonden aan de Katholieke Hoge-

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

V: "Ah hm ................. , neemt u mij niet kwalijk meneer, maar ........... , hoe moet ik u eigenlijk aanspreken? P: "Jhoa dasnie zo moeiilek hé segma Prof, das goe hé!" V: "Goed meneer eh ........, Prof... .., wij hebben in Loerendonek een zwaarwegend probleem en wij hopen dat u een verlossend antwoord op het vraagstuk kan geven." P: "Jhoa daiis wel goe oor, vraag mar raok!" V: "Prof, voordat ik het probleem aan u voorleg wil ik eerst wat anders aan u vragen en ik hoop dat u dat niet als een belediging opvat maar wij, als Loerendonckers , zijn nogal kritisch en

willen zekerheid of wij met dit probleem ook aan het juiste adres zijn." "Daarom wil ik eerst aan u vragen:

Wat maakt u tot expert op het gebied van de taal?" (Hoewel duidelij~ is dat het enorm brutaal is om te twijfelen aan de deskundigheid van een professor, laat de prof niets merken en z'n gezicht blijft vriendelijk lachen.) P:"Jhaoo, dasnie mis zoon vraag!"

(De Prof strijkt met z'n linkerhand over z'n grijse sik en kijkt vanachter z'n dikke brilleglazen spottend naar onze verslaggever.) "Jhaoo , wa sak segge hé .... ,'k bestudeer al Jhaoren en Jhaoren den Taal", "eigenluk min ele leve!",'''k zou kunne

segge :als ik ut nie weet, dan weet

V:"Goed, Prof, dit is ons probleem:" (Onze veslaggever verteld met heftige gebaren over ons probleem van: is het nou "Gedagt" of "Gedogt" en hoe verder onze verslaggever komt met

z'n verhaal hoe meer het gezicht van onze prof op onweer komt.) Tot grote schrik ziet onze verslaggever het gezicht van de prof rood aanlopen, z'n ogen staan op onweer!

Wat heeft hij verkeerd gezegd??? P:"Nimt oeme in de maling ofnie?", "Tis toch vanden dolle!"

"Gedagt!!

Gedogt!!!",''Vals,vals

nogus valst!!!!"

"Da moe sein: GEDUGT!!!!" (Nu is de beurt aan onze verslaggever om grote ogen op te zetten. Dit had hij niet verwacht. In plaats van een oordeel van de prof of het "gedagt" of "gedogt" was levert hij ons een derde alternatief. Dit wordt hem teveel!!! Snel neemt hij afscheid van onze prof. en teleurgesteld rijdt hij terug naar huis. Ook hij ziet het niet meer zitten en denkt: "Was het motto maar nooit

bedagt", "of is nu 'bedogt' of 'bedugt'" Nee, laten we het maar zo laten, want

hoe het ook in de wandelgangen wordt uitgesproken mag ieder voor zich weten. Het schrijven in dialect is echter een

vak apart wat ó6k onze verlaggever nog lang niet onder de knie heeft!.

niemand ut"

Ifl/Vf ZZ 7VIIVNm/){ S>I:JNOaNmI'307 IIVVf ZZ

school in Maastracht.(Emeritus is een

duur woord voor het feit dat ie in de VUT zit en Maastracht moet niet verward worden met Maastricht) Onze verslaggever arriveert bij het woonhuis van de professor. Een groot en statig huis (Alle professoren moeten schijnbaar in grote statige huizen wonen!) aan de rand van een

grote stad in een lommerrijke wijk. Hij belt aan en ....... na enkele spannende momenten hoort hij een kra-

ik ben geautomatiseerd

kende intercom-stem vragen wie daar

is. Enkele minuten later zit onze verslag-

gever tegenover de professor in de bibliotheek.(Professoren hebben altijd een bibliotheek aan huis, hoe meer boeken er staan hoe slimmer zo'n

prof.) Hierna volgt een letterlijk verslag van het intervieuw wat onze verslaggever van de "Loerus" had met de Profes-

en

waarom moet ik nàg alles dubbel doen?

I


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

AUTOMOBIELBEDRUF SCHOONE BIJ, OLIEMOLENSTRAAT 3, 4791 JT KLUNDERT, TEL.: 01682 -2403/2864.

I SCHOONE

B.V.

I

WENST U PLEZIERIGE CARNAVALSDAGEN TOE •<

Rabobank

~

COÖPERATIEVE RABOBANK B.A. GEVESTIGD TE KLUNDERT VOORSTRAAT 26 TEl: 01682 - 2150 FAX: 01682 - 3226 RABOBANK KLUNDERT VOORS1'RAAT 26

OM GEEN ANDER TE WORDEN MOEr JE EENS PER JAAR JEZEI F ZLJN.

W


,r


Botte'2 (11aal econclaa\ e ,,019 bii รณ

โ€ข

JI.


W. LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

,

:1

,

..,.-,

.

Ra b

"Noord -Westhoek"

~

Stadhuisring 26 Klundert

01686-2752

~€.~S€.

>

•, ,rr

((

.

~

~€.

/'

0

U~

'-

/"77> . .")-,. ..

,

U

~~~"r~\G~

N~\j~\.." "C~~

',-

. In de wereld van dé chemische en petro chemische Industrie, offshore, en is I.S':T. aktief als pijpçn, fittingen, afsluiters, platen e.

,

,

Postbus , 74

.

.

4760 AB ZEVENBERGEN • Koperslagerij 21 • Tel. 01680·26750

fax 01680·26752 • Tèlex 74371


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

m --

RESIDENTIE VAN PRINS EN GEVOLG M.M.V. DISCO In Loerendonek is mee carnaval niemand thuis, allemaol zitten in 't Parochiehuis. Ge kan 'r net nie blijven s/oape, maor verder kunde ge 'r oe eige tijdens carnaval den heete dag vermaoken. Veur en nao carnaval kunde ge bij DOS terecht om 'n vergaodering te houwe, te tesse, of 'n feestje te bouwe,

Agge wil bestel/e motte effe EI/yen Cor bel/e!

Als alles naar wens verloopt zal ook ~­ dit jaar de lampionnen optocht op dinsdagavond worden gehouden. Hoewel het afgelopen jaar behoorlijk koud was, was de opkomst groter dan ooit. Het was dan ook een indrukwekken-

de stoet van kleine en grote mensen. De voorkant van de optocht was bijvoorbeeld al op de Kerkring terwijl het einde van de optocht nog maar

net het Parochiehuis uit was. Dus een rij mensen vanaf de Bloemenzaak van Gert den Hollander , door de Molenstraat, langs de kerk, tot aan het Parochiehuis toe met verlichtte lampionnen. En wat ons betreft mag de stoet nog langer. Laat de Molenstraat en de Voorstraat helemaal vol staan met de

kinderen en hun lampionnen. leder Kind krijgt van het LAK een

ELLY 8L COR: 01682-3513 ,--b.g.g. 01680-27088 Geopend

ti j~~Val

zaterdag

13.00 20.30 13.00 13.00

~ dag

maandag dinsdag

Aan alle Loerendonckse Brakken. Zoals jUllie kunnen zien heeft het LAK ook dit jaar weer een grote Karnavalskrant. Maar natuurlijk zijn wij jullie niet vergeten en heeft het Krea-team de kleurplaat los tussen de krant gestopt. Voor de mooist gekleurde plaat zijn er ook dit jaar weer per leeftijd prachtige prijzen te winnen . Deze prijzen worden op het Brakkenbal uitgereikt door Prins Bert I Als je twee jaar bent, maar nog niet ouder dan 8 jaar mag je aan de kleurwedstrijd meedoen. Oe kleurplaten kunnen tot en met zaterdag 12 februari worden in-

uur uur uur uur

tot tot tot tot

geleverd bij het LAK-krea-team. o ja, mocht je voor je broertje of zusje een extra kleurplaat willen hebben dan kan je deze ook bij de inlever adressen ophalen. -

Cees Clarijs, 't Hooren Werck 2 Bert Bovens, Houtzagerij 27 Sjaak v Dijk, Moye Keene 153 Rein Brijker, Noorschans 29

Vergeet niet je naam, adres en leeftijd op de kleurplaat in te vullen.

Veel succes en kleurplezier.

I/vvr lZ 7VAVNI/V){ S>I:JNOGN:3I/:307 I/vvr

Lampion, een stok en een kaarsje, mits de ouders dit natuurlijk goed vinden. Dit is natuurlijk alleen mogelijk dank zij onze donateurs, adverteerders en sponsors. Dit laat weer duidelijk zien waar Loerendonek groot in is.

Duizend maal dank! Bestuur LAK.

""'-J


m· LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

~

C8fETPf\IP

00 0..,

ó

.

"I \!!I

~Il5EpOOI\T

..,.., 00

..,CI) ~

Voor al

:::!~

"''''

>N 0 0 Cl) ~

I

.., 0

..

0

.., ~

2

d

0.

I

w

'"

w 0

0

~oude

• Tuinaanleg + onderhoud • Beslralingswerkzaamheden }JI • Drainage • •

SchuIlIngen Bepl:anling

• • •

Beslr:lllng Vijvers Zand + zwarte grond

Blelun: rlc. elc.

(jUl

buffetteQ, ~oude s<lQotels,

borrelQapjes, friet eQ sQa<l~s

voor de eGQte le~~erbe~

Cl :!;

teveQs 12 soorteQ s<lQepijs Qet Qele jaar NOORDSCHANS

TEL 01682-4966

9A

hilsepoort 16-18 4791 HX klundert

B.G.G. 4927

HAARSTUDIO

I

tel. 01682-2362 fax 01682-2536

VOOR ONDERHOUD, ACCESSOIRES OF EEN GOEDE GEBRUIKTE AUTO

JoY~~~§U~~!'J

-

TEVENS

A.P.K. - KEURING-STATION

PI'! S N

'1"1 /'1OJ/e eN

~~~::~N~'N SNELLE AUTO

~'.

1972-1194 Schanspoort 3, 4791 HA Klundert. Klundert tel. 2SS4

Telefoon 01682-2290 .',

zeefdrukkerij

-.'

l\

'Un gei gezicht, gin puustjes, lIooi lIoat spulleles, vur van top t~ teen, lIot te is een afsproal lIoaie lief de spiesiali5te op da gebied:

~ Uif,lU4" ..j!l tiJ De veelzijdige bedrukker in:

ot kleine oplagen

grote

in elke gewenste kleurstelling

en een perfecte afwerking

ook op groot formaat (160 x 120 cm )

HUIDVERZORGINGSCENTRUM

Mdonkers VOORSTRAAT 52

Wilt U meer informatie Tel , 01652-13091

TEL: 01682-3446

fa,,01652-18211

Uw verkooppunt voor

Nijverheidsweg 4 4731 Cl Oudenbosch Industrieterrein Bosschendijk

De ideale partner voor het complete zeefdrukwerk voor uw bedrijf!

4791 HP KLUNDERT

SUPERMARKTEN


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

flI 8 -' ~

~

•• ROUTE OPTOCHT

Hoewel er tijdens onze laatste optocht geen Sl')eeuw werd verwacht was alles wit nadat de Wijze Mannen langs waren gekomen.

OPSTELLEN IN 'T RAVELIJN (nabij de Mauritshof)

Maar de pannekoe.ken waren lekker! Hoe leuk het ook is om naar zo'n optocht te kijken, nog leuker is het om

ROUTE : 't Ravelijn Prins Willemstraat Blauwe Hoef Hilsepoort

zelf meedoen.

Het LAK. daagt daarom iedere ver, eniging, groep en individualist uit om

Stadhuisr~· ng

Brugstraat Kerkön

~Seh~spoort /

Ambachtsherenweg Van Strijenstraat Van Polanenpark Abcoudestraat Ambachtsherenweg Schanspoort Kerkring Oosterstraat ONTBINDEN

zich naast de 'vaste' deelnemers in de bont gekleurde stoet te storten en hun opgekropte creativiteit bot te vieren op verschillende karnavaleske

'

bouwsels en andere maaksels. Om het een en ander te realiseren zal

het LAK. ook dit jaar weer start, gelden uitloven aan iedereen die aan

de Optocht deelneemt en deze ook uitrijdt. *)

Voor kategorie A (Grote wagens uit Klundert) is het startgeld FI 150," (Grote wagens Voor kategorie B FI 100," buiten Klundert) Voor kategorie C (Kleine wagens en groepen van meer dan 3 personen) F150," Voor kategorie D (Overige) FI 25," Inschrijf formulieren zijn verkrijgbaar bij: C Clarijs 't Hooren Werck 2 (tel. 4242) H.Mol 't Magasijn 40 B Bovens Houtzagerij 27 (tel. 3626) R.Brijker Noorsehans 29 *) Zie het optochtreglement.

~

t-

'"

'" \;:

:..

;"

t-

<::>

t'l

1;; ~

<::> ~

~

'"~ ~ ~

t-i:::l

\;:

:.. ;" t-

<::>

t'l t'l

;"

~

<::>

~ ~

-


l:J. LOERENDONCKSE ,

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

~

~------------------------------------~

,

HOOFDKENMERKEN: KWALITEIT, VEELZIJDIGHEID EN FLEXIBILITEIT

,

,

VERMEER . GROND EN WEGEN

,<>cp

Vermeer Grond en Wegen B.V. Rayon Zuid

,

,

Telefoon 01683-2654 Telefax 01683-2534

't Gors 6, 4782 PR Moerdijk Postbus 11,4780 AA Moerdijk

, ,

Het aanvragen van milieuvergunningen vormt voor veel bedrijven een probleem. niet voor Technisch Advies- en Tekenburo L lingen , al sinds 1982 specialist op dat gebied. In adviesbureau lingen treft u een volwaardige gesprekspartner, die overzicht heeft op de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de aanvraag van de diverse vergunningen. maar dat is nog niet alles. Adviesburo lingen kan u ook adviseren over het feit of uw bedrijf bouwkundig en installatietechnisch voldoet aan de eisen zoals die op dit moment in de milieuverordeningen zijn vastgelegd. Interesse? Bel geheel vrijblijvend ons adviesbureau voor een eerste kennismaking. Technisch Advies- en Tekenburo L. lingen tel. 01682-3185

,

M.D.S. TAPIJTREINIGING WIJ REINIGEN EN ONOERHOUDEN ALLE SOORTEN TAPIJT

MET EEN

MILIEUVRIENDELIJKE DROGE REI-

NIGINGSMETHODE.

BEJj\ÄROf~Cf~

lBA

SNOJVROO4?S

Voorstraat 20 4791 HN klundert

,

ALAAF, WIJ HOUOEN UW TAPIJT GAAF!!

,

I

I

t{AN1 0f\EN

tel.: 01682-3185 fax: 01682-4418

, ,

postbus 88 4790 AB klundert

,

~NK~S

IL'\NGEN

M.D.S. TAPIJTREINIGING NOORDSCHANS 12 4791 RH KLUNDERT

'/JOl" ~__' -_

___

Thuis in milieuwetgeving

--Q~. .~----------__________=-~~~

J~\ __~____~ =~

________

TEL: 01682 ~F~ AX ~ :Ol~

4682 ~499


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • El] 1/-

-"

GEZOGT

o v o

Un guvaorluke vogul Tydus ellufelluf bal ontsnapt. Sinjalurnent: Rose,groen en rooie kleurkus Edde gy urn gezien? Dan kende bellu naar nurnrnerke 1122

't

!èuthof man

1.gcfcf{fq{C[)Oq(cCl(

DE BEURS PRESENTEERT

GEZOGT

6

00

~

U

ti

° 0

,v, ",'

0

"Oe Beurs" Wim en Ced el Weevers Voorstraat 24 - Klundert

/,-

-, '

Voor en na karnaval HET adres voor feesten, partijen en vergaderingen

o

Onze Hofkapel '."t is Mooi Zat" heett een facelift ondergaan. Door vertrek van een aantal deelnemers vorig jaar uit de Hofkapel, was de band te klein geworden. We moesten het ergste vrezen voor het voortbestaan van deze voor het carnaval zo belangrijke Band. In die periode was een groep mensen bij de Rietvest begonnen met de oprichting van een Band, die bij diverse evenementen op de school het geheel met levende muziek kon omlijsten. Zelfs vijf weken voor ons t t It t bal

~

l_w::as~n~O~g~n:ie~t~d~u~id~e~l~ijk~h~Oe~h~e~t~m:e~t~d~e

" 't is Mooi Zat" band verder moest gaan. Maar dank zij inspanningen van Pet ra Boomaars en Carina vd Horst is de band van de Rietvest en de Hofkapel bijelkaar gekomen met als resultaat dat er weer een grote band is die zowel voor het carnaval als op de Rietvest zal spelen. En hun eerste officiële optreden op . het t 1/ 11 bal in november 1993 werd een doorslaand succes. Met slechts een aantal weken van voorbereiding leek het toch alsof deze band al jaren met elkaar speelt.

____

:=~~~~~~~~:=~

________

Adde da gedagt, dat had dus niemand verwacht. Dat de Hofkapel weer zou gaan spelen en wel zo swingend dat het niemand zal vervelen. Hoe krijgen ze dat nu zo snel voor elkaar? met nieuwe leden, andere muziek, even oefenen en zie daar. Een leuke jonge club met hier en daar wat talent, door zo'n optreden worden uw oren verwend. We spelen voor de prins en de raad van elluf, en voor ieder die 't maar horen wil, dat spreekt van zelluf. Ga de dit jaar met carnaval nog op pad? kom dan eens luisteren naar, 't is mooi zat!

~

~::::::::::::::::::::::::::~~_ \~


-

,,, , , ,

,

,

,

flJ·lOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

,, , ~ ~------------~

Tranvl..lvrtbedrijf H.Weeda

MEIB%M

,

,

,,

ADDE DA GEDAGT WeSlerstraat 7

4791 HT Klundert Telefoon 01682·3578

NATIONAAL

+

INTERNATIONAAL

TRANSPORTBEDRIJF

"FREE - LANCE - SERVICES" Jaap LooiJ Houtzagerij 7 Klundert 01682·4500

DAT IS

een

VASTVGOED MEIBOOM ASSURANTIEN

01682

LIED

l

ONlWERP

LUCHTBEHANDELING

ADVIES

KLIMAATBEHEERSING

T EKENEN

-2211

TURN-KEY

VERWARMING ENZ.

Ol/'S GOEO BEKEKEN:

))DE NIERVAERT"

Wil je een echte verjaardag houden? Dat kan al vanaf fI. 11,00 p.p.

* lnc l . zwemmen, j e krijgt dan: fr ie t met k r ok e t of frlk and el, ,

limo n a d e , ee n i j s j e .

* voo r f l . 1 .50 me er mag je k i e zen u it :

.....

Molenvllet 7, Infolijn 3269 - 4848

=

VOORSTRAAT

DOORSTEEK 6, KLUNDERT, tel: 3385

4&, TEL: 2565

:W-

ANDREJEB.V. DE GASTVRIJE TOYOTA DEALER

••

BIEDT MEER!

WIJ VERZORGEN VOOR : - B ed ~ ijven : c e ~omplete boekhouding en alle dllll ~ ~!j beho(ende belastings ~ ",lten_ - I nd ien çewens t : Ve~ ·... ed:.ing "la on ;: e eomtlute~. Mogelijkheden ;: ljn o.a. tler meand 100n-, voorreadadmini st r atie en debiteu::-en. en eediteurenover;:ieht.

STEENWEC 19-81. 4191 AM. MOERDIJK 1[[/ fAI01683 - 2242


't is karnava l

tuisouwe met: Loerendonck uis. Loerendonck e n zeuvebulte oooooooooooooooooohh NEE

T ol heffers met:

Refrein: deez 3 dage van 't jaar da motte we te zijn wij bezete 't is raar maar waor want dan wille wij ons huishoU\ve vergete da ga o ns luuke, ja reken maar 't is karnaval weg met potte, pann e, kruike en de kanne niks is te mal ja de leut sta nu voorop we ebbe de kolder in onz kop o nz mannekes sleure we mee naar ieder staminee deez 3 dage van 't jaar da motte wete zijn wij bezete 't is raar maar waar

Loerendonckers wille we gerre blijve, we kenne ier ok lekker aan de zwier Zevenbulten land zal ons nie krijge 't is toch zeker stik gezellig hier Refrein hadde da gedacht van deze vrouwe we k\vekke ier voor jullie 't hogste lied 't festifal motte we in 't ere houwt! zoda ge onz 't volgend jaar weer ziet Refrein

Bij ons hier in 't Loerendonck. Bij ons hier in 't l,p0!"l(r1clorlck, sti nkt het su:akrna", kippestrom. Want de wind verkeerd gaat staan, komt die roHe lucht e r weer eens a<m. En ookal hebben wij geklaagd, aan ons wordt toch weer niks gevraagd. En wat er bij o ns ook gebeuren zal, komen za l die kippenstal. La,La,la Maar het is cmnaval, en je hoort over-

al, Bij ons hier in 't boerengat, getleU[t er toch altijd wat.

B,:a\~:~:v~;,;~~z~'n~a_~lI'~to

na wat

weer is kwijt, op Moerdijk.

Sizoo was ze weer eens .. ~~;--~ dus daarom ging de koop niet door. En wat er bij ons ook oo it gebeuren zal, Die auto staat nog ni et op stal.

La,L'l,L1. Maar het is carnaval, en je hoo rt overal, Bij ons hier in 't Loerendonck, weet je wat ik daar nou vond. Een blauw bordje met een witte pijl, nou dat vond ik, in 't begin geen stijl.

c.v "De Beursplakkers" met: GÉRE BEZIG met:

Loerendoncks Carnavalslied 1994 'Ai je da' gedocht Ut LAK da zit dit jaar heel slecht bij kas en startgeld kenne zij ons nie betalen. Maar deur het houwe va n een loterij proberen zij wat ce nten op te halen. We zien die loterij echt waar nie zitte aan loten slijten hebbeb wij ut LAK. We komme hier toch om te ca rnavallen en daarmee gaan we lekker uit ons dak_

na éél lang wege eind'luk daar viel toch 't besluit ut 'oge woord kwam t'er toch uit een sleufje ier, un gaatje daar un winkeltje d'er bij alles gebouwd zo as Ad zei en ze gingen vrééslijk sne l nou aan de

slag veuJe pao Ie 'eije is wa ik daar zag refrein

(lX) Hoe m 'nt ut LAk de optocht lïnansiere Hoe krijge ze de centen bij mekaar Want carnaval motte we blijve viere In Loerendonek al twee en twintig jaar. We-onderke nne alle ut probleem we hebbe er ni e lang aan hoeve denke. Oe oplossing die lag snel voor de hand deur aan ut LAK elf 10H:: te gaan schenke. Ja ellufhoderdelluf harde guldens da is de prijs dus va n een enkel lot. Die mag ut LAK dan zelluf gaa n verkopen zo komt er heel wat geld weer in de pot _

In Loerendonek ken da dus wel blijve loere is gezond In Loerendonek da d'is ut spel 16pe raodsl eje as kuikus in 't rond adda da gedacht zo sp rak 't LAK en daor gaon ze uit de hocht da d' is de taal vam de kaole kak want ut is en blijft gedocht en eindeluk ebbe we dan 't centrum,'t is zo mooi eerst was 't un ele grote zooi en meej de brugge 166p je nOll wel vlugger rond de kreek jao, da zie ze lfs de gr60tste leek ben je nou veul sneller om de kreek gegaan in de wint er ken je op je kont ier gaan

(2X) En bloembakken op de weg, dus niet meer scheuren, wat een pech. En wat er bij ons ook gebeuren zal, ooit geeft dat ee n grote knal. Bij ons hier in 't boerengat, gooien ze van alles plm. Eendracht & politie zijn we kwijt, straks betalen voo r je veil ighe id. Maar we hebben 't Paroc hiehu is, .we voelen o ns weer he lemaa l thuis. En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal, we vieren hier weer carnaval.

refrein Al twee en twintig jaren carnaval een reden voor een extra reestlijk tintje. maar ok de beste plakkers va n de Be urs verdiene di jaar eig'l ijk wel een lintje. We zijn de plakkers van de eerste ure ok wij hestaan nou twee en twintig jaar. En mee ut geld va n onze loterije viere we carnava l nog menig jaar.

de winkels zijn nouw klaar de mesterij nog lang oie wie da he sl ist gaa d'over de knie Ziezo da doe ik wel, da d'is un koll] e naor mun {Iánd en un sigélOf stook tie in de brAAnd maar 't m ot wel uit zijn mee die mesterij áá nders ken je gaon,Ziezo, dil zégge

(4X)

refrein:

WIJ


,, /

m·LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING .

THYSSEN

. ~eO

NNEBECK GMBH

VESTIGING NEDERLAND Tel. 01680-23970, Fa x 01680-28393

1\

Tl-IY5SEN

• •

bekist 10 'liers stel" \l hG

Postbus 49 , 4790 AA Klundert, Kwartelweg 6a , 4791 RP Klundert

mijben.s (arnabal

i.s be ~ater

Op bakantie

OM TE ONTHOUWE . .. . ! IIVan Ho r sse , d e maokêl~, die maakt Ir wa va n .. .. !

Ge ko mt nmr naar ons met- oe probteme van koope en verl<oo pe. huure en .verhuure ... . We mao.kc Ir 't oeste van ; want .we hebbe hee l veul relasies . .. -Ok veur finansiere, verzekere "taksere en gewoon veur goeie raad .. . .. Van Horsse helpt oe sub iet. Witte wa "ge doet? Ge komt m~r . . • ! 11 l

'V "'/ ,'"

MAKELAARDIJ ,

, I

,

~

mafe "fBe Taruine

1~afet'

Voorstraat 6 - l:lundert - Telefoon 3648

bL-bo. 14.00-01.00 brij.- ?o. 14.00-02.00

h.\/. horssen bv. GINNEKENWEG

310 -

BREDA - TEL :

PRIVE : KLUNDERT-TEl :

076-659215

01682-3130


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • EO

'. /

Adde da gedaogt: Dat er aan de Voorstraat en

Molenstraat toiletten geplaatst worden, omdat in de kreek de nieuwe fontein een bepaalde drang veroorzaakt. Adde da gedaogt: .. Dat een gemeenteraadslid wel van drie partijen lid is geweest,

en dat zijn politieke loopbaan niet te blussen is. Adde da gedaogt: Dat Prins Bert dansen.

Adde da

ge~-~g"'t:

we geen mestkuikenfokkerij willen, maar als ze groter worden en opeten we ook mest produceren. Adde da gedaogt: Dat we niet bij Zevenbergen willen horen en er toch volop gaan winkelen. Adde da gedaogt: Dat we niet bij Zevenbergen willen horen, dat toch een aantal mensen uit Zevenbergen in 't is Mooi Zat spelen. Adde da gedaogt: Dat een heleboel Klunderte· getro

met Zevenbergenaren ijn en andersom.

Adde da gedaogt: Dat kerstbomen steviger in de vaste staan met een storm, een emmer rondom de kreek.

/ / , '\ ' / I" Adde da gedaogt: Dat de V.OK vrouwen

Adde da g'edaogt: Dat de Beursplakkers

er

mooier uitzien als ze niet gaan

weer

opgestaan zijn, maar niemand weet waar ze nu bij zitten.

karnavallen.

Adde da gedaogt: Dat er nu drie bloemenzaken zijn in Klundert, dus houdt Klundert van bloemen(zaken). Adde da gedaogt: Dat alle Klundertenaren liever op het Shell Moerdijk terrein willen wonen, omdat het daar veiliger zou zijn. Adde da gedaogt: / Dat de Tolheffers goeie teksten schrijven, maar dat de 11 / 11 bal jury dat niet goed begrepen heeft. Adde da gedaogt: Dat de raad van 11 nog niet

Adde da gedaogt: Dat er in de nieuwbouw wijk Blauwe Hoef veel woningen

staan inet platte daken van· wege de zware hypotheken. Adde da gedaogt: Dat het Burgemeester Sizoo zijn laatste jaar is en het Loerendonckse karnaval veel aan hem te danken heeft. Adde da gedaogt: Dat we in Loerendonck nu 22 jaar karnaval vieren.

Neje noo'it gedogt

compleet is, maar de raad van

Jan v Pils

11 wel complete mannen zijn.

Alias Brein Rijker

LEIJTEN TRANSPORT BV KLUNDERT

Adde da gedaogt: Dat er een winkel is in het nieuwe centrum, die de naam

0-=

gepikt heeft van CV Quatromaf. Adde da gedaogt: Dat we vroeger een hennep-

kwekerij hadden die legaal was, en nu een hennepkwekerij die illegaal is. Adde da gedaogt: Dat we met de optocht mee willen doen, dat het een eer is om je eigen nagenoeg in moet

kopen. Adde da gedaogt: Dat Gère Bezig met het liedjes· festival van 11 / 11 bal een een·

Dat de Wijze mannen niet zo wijs van zichzelf zijn, maar dat

school

geleerd

zoals ieder ander.

-

..

Schansweg 22A , Klundert.

zame voorzanger heeft.

Adde da gedaogt:

op

'.

hebben

Telefoon

01682 - 4150 /4151

Telex 74034 Fax 0 1682 - 2081


, , , ,• , , ,

Ell· LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

, ,

,

GEBRAND OP PRECISIE

KONSTRUKTIEBEDRIJF Va/hoeven sinds 1938.

,

'n Geschikl bed rii' voor vele soorten las- en konstruktiewelken, o.a. komple le slaalkonSlruklie's, pijp. en transporl· bandbruggen, ± 500 Ion pijpsupports per jaar. lIappen, bordessen. machine-onderdelen, brand snijden lol 175 mmo plaaldikle, buigen en persen capadteil200 Ion. Plaalwalsen 2500 x 14 mm., keurplal en in de kwaliteiten AST 37-2,· Hl!, -st. 52-3-, !3el-ma 44" WSTE 355" 42 Cfo-mo 4" in dikten van 5-150 mm o

,

Tolaal ± I SO Ion op voorraad. Gekwalificeerde lassers.

, , ,

, ,

, , , ,

LIJ STENMAKERIJ / KUNSTHANDEL VERKOOP VAN OLIEVERFSCHILDERIJEN ETSEN - LlTHOS - PRENTEN

, ,

,

, , ,

Konslrukliebed rijf

ver hoeven by.

, ,

,

te lefoon 01680·23460 · telela K01680· 26194

,,

poslbus 109· 4760 ac zevenbergen labriek - looierij 1 - 4162 am zevenbergen

, , , , ,

NOORDSCHANS 53

,, ,,

,

v'OJF. JFtUUJD) &. IINJEJKlE §']['j,\j,\§

DJ.;oo"-

KLUNDERT

TEL 3254

~#t: R.l'-

, Postbus 33, . 730 AA

, \

'

,I

, ,

,

OudenboSCh

Niet voor leut of gein maar tegen roest moet u bij ons zijn

~.

l(fi

OUDENBOSCH TEL 01652 · 13450 FAX 01652 ·17777

,

VOORSTRAAT 36 KLUNDERT ,

t8l:01682-5004

,, , ,

GIANT BATAVUS

,

,, ,

,

Giant Tween-ielerspecialist

R.I1. U/O l'JROE

EN ZN.

,

A. v.d. HORST tel. 2437

Zevenbergsepoort 2

OP-IS-OP AANBIEDINGEN MOUNTAINBIKES + CITY Met remnaar or versnellingen

, ,

,

,

,'

,

Ook vele andere kinderfietsen 3 wiel-skeh ers-auto peds en onderdelen en hometrainers

UEW EN BENEN

»

BIJ

AANKOOP BROMFIETS • 1 HELM _ GRATIS

OOK STAAN WIJ KLAAR VOOR ALLE REPARATIES BOVAG LID

{(


Evenals voorgaande jaren zal het karnaval gestart worden op vrijdagavond met een groots limonadebal in de Beurs. Mede dank zij de sponsoring van Wim en Cecile Weevers en in samenwer· king met de RVWM hebben wij de hand weten te leggen op een een professioneel KARAOKE systeem. Wie durft een liedje te zingen met dit karaoke systeem? Natuurlijk mogen de ouders ook komen kijken hoe hun kind het, als beginnend artiest, ervan af brengt.

Vrijdagavond in de Beurs. aanvang 20.00 uur.

De Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting zoekt nog· nieuwe Donateurs. Om het karnaval te kunnen blijven financieren zoekt het LAK donateurs die jaarlijks een bedrag van FL. 15,-- (of meer) willen betalen. Hetg t minder in in de nederlandse economie, dat is de reden dat het bedrijfsleven st minder bereid is een donatie aan on tichtin g te doen. Maar juist in deze tijd 0namische recessie wordt karnaval belangrijker. Belangrijker voor die mensen, die hun problemen een paar dagen willen vergeten. Wat doet het LAK b.V. met dit geld? Met dit geld verzorgen wij aantal feesten zoals het Brakkenbal voor de kleinsten, het Seniorenbal en de lampionnen voor de Lampionnen optocht, limonade bal voor de jeugd enz. enz. Dit willen we blijven doen.

Hoe wordt u donateur? Vul deze bon in geef hem af bij een van de bestuurleden.

Cees Clarijs 't Horenwerck 2

Bert Bovens Houtzagerij 27

Sjaak v Dijk Moye Keene 153

Rein Brijker Noordschans 29

n-------------I

"'A,IK WORDT LAK-DONATEUR VOOR 15,-- P."AAR

I

Naam:

I I I II

Adres: Postcode! Woonplaats 11. Tel.:

L...:: _ _ _ _ _ _

---------

KARNAVAL 22 JAAR LOERENDONCKS KARNAVAL 22 JAAR

Uitgegeve deur: Loerend onckse Algemene Karnavalsstichting Verspreidingsgebied: 1. De Gotgaanse Loerendonck 2. De Boerendijk 3. Heel de Schaans Commissie kraant: Cees Clarijs • Bert Bovens , Sjaak v Dijk. Redaktie adres: 't Hooren Werck 2 . 4791 KL Klundert.

illustraties:

Cees Clarijs • Sjaak v Dijk.

Inzendinge veur de diverse rubrieke minimaal twee maande veur 't volgend carnaval in te sturen of aon te bieden op ut redaksieadres. Abonnee warde automatisch agge in Loerendonck komt te wO"n",e~'___________________ I~"L----'


m· LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

Konstrukliewerk t.b.v.

~~~~~weg- en waterbouw

,"~,~

Handel in Gebruikte Materialen

C. VERMEULEN Noordsehans 71 - Klundert Tel. 3685

(InkOOp, Koper, LoOd, Ijzer e. dJ

TE KOOP: «- -

-«"

-

--:::.,....--

knook staalkonstrukt:es b.ll. Appelweg 1

Postbus 40

4790 AA Moerdijk

Telefoon 01683=2950 Telefax 01683-2752

--

--»

AARDAPPEL UIEN SCHARRELEIEREN 12 mnd. per jaar ~~

~

ook diver

orten

VOGELS enz. ,enz.

VOORTAAN

OOK

UW

ADRES ,

A.M. KERSTENS BLAUWHOEFSEWEG 37 KLUNDERT

Voelen ~ Knepper Q OUO. 'EN

.......-

Zl lV EI?SMIE O I!N

Ooorslcek 2

-1791 Hn Klundert 01682 . 2703

loemenboull ue


• LOERENDONCKSE ALGEMENE KARNAVALSTICHTING • BI

-

Op

~

~

rlO" fnl'n

van links naar rechts:

Rein Brijker, Anton vd Made, Wim Heinsbroek, Kees de Geus, Machiel Wijntjes, Herman Mol, Sjaak v Dijk, Arjan vd Made, Bert Bovens,

~

S: ~

8

~ Nelie Mol, Petra vd Made, Anneke Bovens, Jenny vd Aa, Marina Heinsbroek, Lizet Clarijs, Nannylou vd Made, Cees Clarijs, ~ ~

'" ~

Gerard Krijnen, Carina vd Horst, Jan Boomaars, Emy vd Ing, Petra Boomaars, Brenda vd Ing, Ton Boomaars.

~ <:

~

v

Zittend: Lisette Korsmil. Niet op de grote foto : Ger Korsmit, Theo vd Aa, Anja de Geus.

~

t-

'"

donateurs en andere begunstigers voor hun bijdrage. Dank zij U allen is het ons dit jaar weer mogelijk gemaakt om het Karnaval in Loerendonek te organiseren. Als bewijs hiervan ligt de nieuwe Karnavalskrant van 1994 voor U. Tevens danken wij de Gemeente Klundert en haar medewerkers voor de bereidwillige medewerking die het L.A.K. elk I'aar opnieuw ondervindt. . Wij hopen dat wij ook de komende jaren op uw gulle steun en samenwerking mogen rekenen, zodat het L.A.K. het karnaval in Klundert kan blijven organiseren en vele mensen een aantal plezierige dagen kan laten beleven.

''""

Het Bestuur van de Loerendonckse Algemene Karnavalsstichting

~

~ '"

~

~ v

<: 0

~ 1il

3

0

8

~o

~

~

<:

~

~ '"

~~ry~"~'~"~'~"~"~A~'~~~'~~~''''~~~~''''''''''''~~~~~~''''~''''''~..._.._.._...................._...~.... .~................................................. ~

.-


m· LOERENDONCKSE

ALGEMENE KARNAVALSTICHTING •

lekker eilen lekker dweiheilen wij dweilen samen tot wij niet meer door kunnen gaan lekker dweilen lekker dweiheilen zoals wij dat al jaren ier hebben gedaan oh dweilen lekker dweiheilen ge pakt een pilske en de beentjes van de vloer ge loopt in het rond dat is toch niet zo'n toer goed verkleed misschien als de grootste boer en je gaat tàhot je niet meer kan zodat het aan ons is om te èeggen tot 't LAK doe alles maar op je gemak klote loten klote lohoten wij vinden echt dat dat door de beugel niet kan klote loten klote lohoten muziek en bouwen daar zijn wij van in de ban oh late klote lohoten ge brengt ze voor mijn part maar naar de vuiJ.ojsbeff en gooi ze weg want het is zonde geld wij doen niet meer mee ~-s-ga-uw verteld maar wij laten juh~Le,rrlet alleen toch zeggen wij nu nog niet wat wij gaan doen maar het draait bij ons wel om poen lekker bandje lekker bahandje wij hadden 't idee allang gemaakt voor 't LAK lekker bandje lekker bahandje wij maaien zo wel jullie veldje lekker vlak oh bandje lekker bahandje wij geven jullie nu alvast een heel bedrag de nu wij en en

klus was leuk om eens saam te doen moeten jullie maar aan de slag eens gaan hebben àhonze best gedaan verkoop ze mar veul, das voor jullie een peul dan maar tot 't volgend jaar

r e

f

r e• 1

n r

e f e •

1

n r e

f

r

e •

1

n muziek : geleend tekst : jan bakx

Loerus-1994  

Carnavalskrant 1994 uitgebracht door het LAK in Loerendonck (Klundert)