Page 1

Tiếng Việt: Đơn vị: 1000VND English: unit: USD

Bắc (70cm)-2.500.000VND Northern lady (70cm)-125USD

Trung (70cm)- 2.500.000VND Central lady (70cm)-125USD

Nam (70cm)- 2.500.000VND Southern lady (70cm)-125USD


Miss Saigon (đỏ đậm)-120.000VND Miss Saigon (dark red)-6

Miss Saigon (đỏ tươi)-120.000VND Miss Saigon (light red)-6

Miss Saigon (nâu)-120.000VND Miss Saigon (brown)-6


Miss Saigon (xanh đậm)-120.000VND Miss Saigon (dark green)-6

Miss Saigon (xanh nhạt)-120.000VND Miss Saigon (light green)-6

Miss Saigon (đỏ)-160.000VND Miss Saigon (red)-8


Miss Saigon (nâu)-160.000VND Miss Saigon (brown)-8

Miss Saigon (xanh đậm)-160.000VND Miss Saigon (dark green)-8

Miss Saigon (xanh nhạt)-160.000VND Miss Saigon (light green)-8


Miss Vietnam (cầm nón)-500.000VND (nhiều hoa văn, nhiều màu sắc, đây là 3 mẫu đại diện) Miss Vietnam (hold hat)-25USD (decoration and color variety)


Miss Vietnam ( nón sau)-500.000VND (nhiều hoa văn, nhiều màu sắc, đây là 3 mẫu đại diện) Miss Vietnam (back hat)-25(decoration and color variety)


Miss Vietnam (búi tóc, đỏ)-500.000VND (nhiều hoa văn, nhiều màu sắc, đây là 3 mẫu đại diện) Miss Vietnam (chignon)-25(decoration and color variety)


Miss Vietnam (đỏ boocdo)-600.000VND (nhiều hoa văn, nhiều màu sắc, đây là 3 mẫu đại diện) Miss Vietnam (bordeux)-30(decoration and color variety)


Bắc (nạm vàng-gốm trắng)-900.000VND Northern Lady (gilding, white clay)-45

Trung (nạm vàng-gốm trắng)-900.000VND Central Lady (gilding, white clay)-45

Nam (nạm vàng-gốm trắng)-900.000VND Southern Lady (gilding, white clay)-45


Li盻] anh (n蘯。m b蘯。c)-900.000VND Male singer(encrusted silver)-45

N盻ッ sinh 35 cm-600.000VND Highschool 35 cm- 30


Bắc (gốm đỏ)-200.000VND (30cm), 150.000VND (20cm) Northern Lady (red clay)10 (30cm), 7.5 (20cm)

Trung (gốm đỏ)-200.000VND (30cm), 150.000VND (20cm) Central Lady (red clay)10 (30cm), 7.5 (20cm)

Nam (gốm đỏ)-200.000VND (30cm), 150.000VND (20cm) Southern Lady (red clay)10 (30cm), 7.5 (20cm)


Bắc (gốm vàng)-200.000VND (30cm), 150.000VND (20cm) Northern Lady (yellow clay)10 (30cm), 7.5 (20cm)

Trung (gốm vàng)-200.000VND (30cm), 150.000VND (20cm) Central Lady (yellow clay)10 (30cm), 7.5 (20cm)

Nam (gốm vàng)-200.000VND (30cm), 150.000VND (20cm) Southern Lady (yellow clay)10 (30cm), 7.5 (20cm)


Cầm-150.000VND Music-7.5

Kì-150.000VND Chess-7.5

Thi-150.000VND Poetry-7.5

Họa-150.000VND Art-7.5


Ngũ cầm (đàn nguyệt)-145.000VND Moon lute-7.25

Ngũ cầm (đàn nhị)-145.000VND Two-stringled fiddle-7.25

Ngũ cầm (thổi sáo)-145.000VND Flute-7.25


Ngũ cầm (trống đập)-145.000VND Drum-7.25

Ngũ cầm (violon)-145.000VND Violin-7.25


Thẹn thùng-145.000VND Shy-7.25

Tình chị em-180.000VND Sisterhood-9

Tung tăng-145.000VND Walk on air-7.25


Tam cầm (đàn nguyệt, men)-170.000VND Moon lute (glaze)-8.5

Tam cầm (đàn tì bà, men)-170.000VND Pipa (glaze)-8.5

Tam cầm (đàn tranh,men)-170.000VND Plucked zither (glaze)-8.5


Tam cầm (đàn nguyệt)-170.000VND Moon lute-8.5

Tam cầm (đàn tì bà)-170.000VND Pipa-8.5

Tam cầm (đàn tranh)-170.000VND Plucked zither-8.5


Tập làm người lớn (Bắc)-120.000VND Imitation (North)-6

Tập làm người lớn (Trung)-120.000VND Imitation (Centre)-6

Tập làm người lớn (Nam)-120.000VND Imitation (South)-6


Rước nến (gái Bắc)-120.000VND Festival candle light(Northern lady)-6 Candle holder

Rước nến (gái Nam)120.000VND Festival candle light (Southern lady)-6 Candle holder

Rước nến (trai Bắc)-120.000VND Festival candle light(Northern man)-6 Candle holder

Rước nến (trai Nam)120.000VND Festival candle light (Southern man)-6 Candle holder


Nữ sinh (cầm nón)-150.000VND Schoolgirl (with hat)-7.5

Nữ sinh (ôm cặp)-150.000VND (30cm), 120.000VND (20cm) Schoolgirl (holding bag)-7.5 (30cm), 6 (20cm)


Tuổi thơ đến trường-110.000VND Go to school-5.5

Tuổi thơ đến trường-110.000VND Go to school-5.5


Chú rể-120.000VND Groom-6

Cô dâu-120.000VND Bride-6


Poly Bắc-70.000VND Poly North3.5

Poly Trung-70.000VND Poly Centre-3.5

Poly Nam-70.000VND Poly South-3.5


Poly Dao Đỏ-70.000VND Poly Dao do-3.5

Poly H’mong-70.000VND Poly H’mong-3.5

Poly Mường-70.000VND Poly Muong-3.5


Bốn mùa (xuân)-280.000VND Spring-14

Bốn mùa (hạ)-280.000VND Summer-14

Bốn mùa (thu)-280.000VND Autumn-14

Bốn mùa (đông)-280.000VND Winter-14


Thiên bồng-320.000VND Moment of Paradise-16

Tình bạn-320.000VND Friendship-16


Tình già-320.000VND Everlasting love-16

Tình trẻ-320.000VND Youth love-16


BST 12 vùng miền-200 (.000VND mẫu 1) Vietnamese Ethnic collection (1) -10

BST 12 vùng miền-200.000VND (mẫu 2) Vietnamese Ethnic collection (2) -10

Figurine Ceramics  

It is not ceramics. It is a gift from Vietnamese Ceramics.