Page 1

Familie Krijgsman

Uw rekeningnummer Rapportageperiode Portefeuille overzicht per Rapportagevaluta MiFID categorie

: WMP : 1e kwartaal jaar 7 : 28 februari jaar 7 : Euro : Niet - professionele belegger

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Wealth Management Partners NV Krijgsman 21 1186 DM Amstelveen

Telefoon : +31 (0)20-426 3970 Fax : +31 (0)20-426 3999 Internet : www.wmpartners.nl


1. Samenvatting rendement en middelenverdeling Indices* Periode Jaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 Jaar 6 Jaar 7 Kwartalen Maanden maand 1 maand 2

Vermogen (€) 4.083.633 4.893.768 5.335.512 5.654.996 3.934.585 4.771.514 4.809.529

Stort./ Onttrek. Resultaat Resultaat (€) (€) (%) 0 169.322 0 810.135 0 441.744 0 319.484 0 -1.720.411 0 836.928 0 38.015

BM (%)

JPM MSCI HFRX BARC (%) (%) (%) (%)

4,33 2,71 2,98 2,11 4,13 2,88 19,84 14,58 3,97 26,78 1,64 3,96 9,03 5,03 -0,11 7,93 6,73 0,54 5,99 0,66 2,95 -1,18 2,66 0,02 -30,42 -21,80 10,10 -37,24 -23,76 -3,76 21,27 18,31 5,34 26,72 12,93 15,71 0,80 1,86 1,81 2,27 0,26 2,21

Historische vermogensontwikkeling (geïndexeerd) 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 Portefeuille Staatsobligaties (JPM EMU Govt Bond 5 to 7)

4.752.620 4.809.529

0 0

-18.893 56.908

-0,40 1,20

-0,16 0,67 -1,02 0,15 2,02 1,13 3,33 0,11

1,63 0,58

Aandelen (MSCI World in Euro Total Return Index) Hedgefondsen (HFRX Global Hedge Fund EUR) Bedrijfsobligaties (BarCap EuroAgg Corporate)

Middelenverdeling van uw portefeuille per einde rapportageperiode

41%

* De benchmark (BM) is een samengestelde index die u als referentie voor de ontwikkeling van uw vermogen kunt gebruiken. Deze benchmark is samengesteld uit indices van aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hedge funds. Het gaat respectievelijk om de MSCI World (MSCI), de JPMorgan EMU Government Bond van 5 tot 7 jaar (JPM), de Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Bond (BARC) en de HFRX Global Hedge Fund Index (HFRX). Voorts betreft het de versies met herbelegging van dividenden of coupons en rendement in euro. De weging in de berekening van de benchmark is afhankelijk van het risicoprofiel. Voor ‘zakelijke waarden’ wordt de index van aandelen gebruikt. Voor ‘risicomijdende beleggingen’ worden de overige 3 indices gebruikt in de verhouding 50-30-20. De verdeling is volledig indicatief en het is mogelijk dat u in een of meerdere van deze beleggingscategorieën (tijdelijk) niet belegd bent.

59%

Risicomijdende beleggingen

Zakelijke waarden


2. Actuele middelenverdeling

De onderstaande tabel geeft de contractueel met u overeengekomen minimum en maximum bandbreedtes weer voor de middelenverdeling van uw portefeuille. De actuele middelenverdeling in de grafiek geeft weer wat de middelenverdeling van uw portefeuille is op de rapportagedatum.

Risicomijdende beleggingen

Zakelijke waarden

Totaal

1.975.670 41 40 60

2.833.859 59 40 60

4.809.529 100

Actuele middelenverdeling (â‚Ź) Actuele middelenverdeling (%) Minimum bandbreedte (%) Maximum bandbreedte (%)

Middelenverdeling van uw portefeuille per einde rapportageperiode

Minimum resp. maximum bandbreedte

40

60

Actuele middelenverdeling

59

41

Maximum resp. minimum bandbreedte

60

40

0%

10%

20%

30%

40%

Zakelijke waarden

2

50%

60%

70%

80%

90%

Risicomijdende beleggingen

100%


3. Overzicht rendementsbijdragen Rendementsbijdrage naar regio/categorie

Huidige weging

Rapportageperiode

Risicomijdende beleggingen Bedrijfsobligaties en overige Staatsobligaties Alternatieve Beleggingen Fixed Income Totaal Risicomijdende beleggingen

weging (%) 16,08 16,02 8,02 40,11

rendement (%) 1,80 0,89 1,22 1,24

bijdrage (%) 0,22 0,18 0,10 0,50

rendement (%) 1,80 0,89 1,22 1,24

bijdrage (%) 0,22 0,18 0,10 0,50

Zakelijke waarden Aandelen AziĂŤ ex Japan Aandelen Europa Aandelen Emerging Markets Aandelen Noord Amerika (incl Canada) Specialties Totaal Zakelijke waarden

(%) 6,09 15,74 6,09 12,17 18,84 58,92

(%) 0,84 -0,18 -1,00 1,90 0,61 0,52

(%) 0,05 -0,03 -0,06 0,23 0,11 0,30

(%) 0,84 -0,18 -1,00 1,90 0,61 0,52

(%) 0,05 -0,03 -0,06 0,23 0,11 0,30

Liquiditeiten Liquide middelen Totaal Liquiditeiten

(%) 0,97 0,97

(%) 0,00 0,00

(%) 0,00 0,00

(%) 0,00 0,00

(%) 0,00 0,00

Totaal

100,00

0,80

0,80

0,80

0,80

Contributie huidige jaar

0.9

0.9

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5 0.4

0.5 0.4

%

%

Contributie rapportage periode

Huidig jaar (vanaf 1 januari)

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

0

Risicomijdende beleggingen

Zakelijke waarden

Liquiditeiten

Totaal

Risicomijdende beleggingen

3

Zakelijke waarden

Liquiditeiten

Totaal


4. Overige informatie Waarde ontwikkeling Waarde portefeuille bij aanvang periode Waarde portefeuille bij einde periode Saldo van stortingen/onttrekkingen Resultaat per rapportage datum Tijdsgewogen performance (%)

Rapportageperiode (€) 4.771.513,81 4.809.528,74 0,00 38.014,93 0,80

Huidig jaar (€) 4.771.513,81 4.809.528,74 0,00 38.014,93 0,80

Specificatie waardeontwikkeling Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd valutaresultaat Ongerealiseerd valutaresultaat Opgelopen interest Coupons Dividenden Overige inkomsten Transactiekosten Beheervergoeding Overige kosten Belastingen

2.259,72 -34.661,73 346,44 70.070,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.259,72 -34.661,73 346,44 70.070,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal

38.014,93

38.014,93

Valuta exposure: Euro U.S. Dollar

Portefeuille waarde (€) 3.433.891 1.375.638

4

% 71,4 28,6


5. Portefeuille overzicht in euro Soort belegging

Aantal

Valuta

Aankoop koers

Rapportage koers

Marktwaarde

Weging port.(%)

Ongereal. resultaat

Ongereal. result.(%)

Risicomijdende beleggingen Bedrijfsobligaties en overige Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4

12,938.00 12,858.00 12,302.00 17,540.00

EUR EUR EUR EUR

14.27 12.59 14.21 10.99

14.95 15.07 15.7 10.99

193,423.10 193,808.63 193,141.40 192,764.60 773,137.73

4.0 4.0 4.0 4.0 16.1

8,852.83 31,875.50 18,290.22 59,018.55

4.8 19.7 10.5 0.0 8.3

Staatsobligaties Fonds 5 Fonds 6 Fonds 7

2,097.60 1,287.96 1,871.92

EUR EUR EUR

136.69 145.34 153.28

136.84 149.78 155.2

287,035.88 192,911.31 290,530.13 770,477.32

6.0 4.0 6.0 16.0

307.35 5,715.14 3,597.77 9,620.26

0.1 3.1 1.3 1.3

Alternatieve Beleggingen Fixed Income Fonds 8 Fonds 9

1,608.85 1,589.85

EUR EUR

111.67 127.65

119.82 121.25

192,769.64 192,769.64 385,539.28 1,929,154.33

4.0 4.0 8.0 40.1

13,116.73 10,174.712,942.01 71,580.83

7.3 -5.0 0.8 3.9

Zakelijke waarden Fonds 10 Fonds 11

7,575.94

USD

35.06

52.55

292,688.87 292,688.87

6.1 6.1

97,835.63 97,835.63

50.2 50.2

Aandelen Europa Fonds 12 Fonds 13 Fonds 14

29,992.21 17,490.26 84,254.52

EUR EUR EUR

10.27 11.62 2.31

8.41 14.43 3

252,384.42 252,384.42 252,384.42 757,153.27

5.2 5.2 5.2 15.7

55,726.3249,213.74 58,053.09 51,540.52

-18.1 24.2 29.9 7.3

Aandelen Emerging Markets Fonds 15

14,540.37

USD

29.94

27.38

292,688.87 292,688.87

6.1 6.1

18,073.5718,073.57-

-5.8 -5.8

Aandelen Noord Amerika (incl Canada) Fonds 16 Fonds 17

244,407.51 2,674.43

USD USD

1.27 140.37

1.63 148.86

292,688.87 292,688.87 585,377.73

6.1 6.1 12.2

71,520.99 36,970.49 108,491.48

32.3 14.5 22.7

Specialties Fonds 18

4,719.86

EUR

35.67

41.59

196,299.00

4.1

27,949.74

16.6

Totaal Risicomijdende beleggingen


5. Portefeuille overzicht in euro Soort belegging

Aantal

Valuta

Aankoop koers

Rapportage koers

Marktwaarde

Weging port.(%)

Fonds 19 Fonds 20 Fonds 21

234.70 227.70 19,694.76

EUR EUR USD

1021.26 1078.98 15.01

1075.33 1108.4 14.15

252,384.42 252,384.42 204,882.21 905,950.05 2,833,858.78

5.2 5.2 4.3 18.8 58.9

46,515.63

EUR

Totaal Liquiditeiten

46,515.63 46,515.63 46,515.63

1.0 1.0 1.0

Totaal

4,809,528.74

100.0

Totaal Zakelijke waarden Liquiditeiten Liquide middelen Rekening courant (EUR)

Ongereal. resultaat 12,689.53 6,698.83 3,654.2043,683.89 283,477.95

355,058.77

Ongereal. result.(%) 5.3 2.7 -1.8 5.1 11.1

0.0 0.0 0.0 8.0


6. Transactie- en mutatieoverzicht Transactie Type datum 19-1-2010 K 19-1-2010 K 19-1-2010 V 19-1-2010 V

Soort belegging Fonds 1 Fonds 2 Fonds 3 Fonds 4

Aantal Val. 223,4758 819,1124 185 79,7158

EUR EUR USD EUR

Koers 14,73 2,98 55,13 8,85

Wissel koers 1,00000 1,00000 1,41967 1,00000

Provisie 0,00 0,00 0,00 0,00

Aanschafwaarde 3.291,80 2.437,19 4.710,26 823,11

Verkoopwaarde

Gereal. resultaat

7.171,24 705,17

2.460,98 -117,97


Disclaimer

De in deze rapportage gebruikte koersen zijn verkregen uit door ons betrouwbaar geachte bronnen, onder voorbehoud van fouten en omissies. Aan deze koersen kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen en opmerkingen betreffende de in deze rapportage verstrekte informatie, kunt u kenbaar maken aan de afdeling Investment Reporting. Voor deze rapportage hebben wij gebruik gemaakt van de laatst gepubliceerde koersen van de vermelde beleggingen en valuta. Gezien de aard van sommige van de vermelde beleggingen kan het zijn dat deze koers enige tijd geleden gepubliceerd is. Zodra een nieuwe koers gepubliceerd wordt, zal deze worden ingevoerd in onze systemen. In uw volgende rapportages kan hierdoor de waarde van uw portefeuille en daarmee het berekende rendement afwijken van de in deze rapportage vermelde cijfers. Wealth Management Partners NV is in het bezit van een vergunning als vermogensbeheerder op grond van artikel 7 Wet toezicht effectenverkeer 1995 en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit FinanciĂŤle Markten en De Nederlandsche Bank. Wealth Management Partners NV is deelnemer van het Dutch Securities Institute (DSI) en onze vermogensbeheerders zijn geregistreerd bij het DSI. Het DSI heeft ten doel vertrouwen van het publiek in de financiĂŤle markten te versterken door onder andere het verstrekken van een keurmerk aan gekwalificeerde effectenspecialisten en financieel adviseurs. Wealth Management Partners NV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 27269025.

Voorbeeld rapportage vermogensbeheer  

Een voorbeeld rapportage vermogensbeheer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you