Page 1

Kenni s e n k a p it a a l z o r g e n v o o r s u cces


K e n nis en k api taal zorgen v o o r s u c c e s Synergia Capital Partners is een onafhankelijke participatiemaatschappij die in 1999 is opgericht en waarvan het vermogen bijeengebracht is door succesvolle ondernemers en bestuurders uit het Nederlandse bedrijfsleven. Het is de opzet van Synergia om de complementaire kwaliteiten van alle betrokkenen te combineren, zowel bij het aangaan van de participaties als bij de beoogde waardevermeerdering en de uiteindelijke exit.

“ G e en spreadsheet united.” 2

In 2008 heeft Synergia Capital Partners een derde fonds geïntroduceerd met een fondsgrootte van 60 miljoen euro. Het fonds zal de komende jaren circa 10 ­investeringen realiseren met een transactieomvang tot 50 miljoen euro per transactie. Onze focus gaat daarbij uit naar sectoren waar wij kennis vanuit ons netwerk of onze (voormalige) participaties kunnen mobiliseren: Zakelijke dienstverlening Quint Wellington Redwood, Welten Software en ICT TemTec, Innovity, G2Speech Zorg en gezondheid G2Speech, Elysee Dental, Alexander Calder Agri- en voedingsindustrie Pokon Naturado, Ploeger Agro, Cold Food (Van Dobben en Kwekkeboom) Industrie- en (detail) handel Schoenenreus, Low Land Fashion, Thermphos


G r o ei door bedri jfsopvol g in g e n v e r z e lf s t a n d ig in g Synergia Capital Partners ziet goede kansen bij verzelfstandigde bedrijfsonderdelen van grote ondernemingen en familiebedrijven met groeiperspectieven. Synergia heeft veel ervaring met management buy-outs (mbo), management buy-ins (mbi), buy-in management buy-outs (bimbo) en carve-outs. Vanuit het netwerk kan Synergia ook snel en effectief ervaren managers inzetten. De ambitie bij al deze activiteiten is hetzelfde: het inbrengen van kapitaal en kennis om daarmee succes te behalen.

“ Samen uit, sa me n t h u is . ” 3

Investment Case | Verzelfstandiging en fusie Pokon Naturado is in Nederland marktleider op het gebied van potgronden, meststoffen, gewasbeschermingsproducten en gras­zaden. In september 2007 zijn de activiteiten van Pokon, bekend van het groene flesje met plantenvoeding, geacquireerd als een ­carve-out van Pokon&Chrysal. Tegelijkertijd werd in het najaar 2007 gesproken over een fusie met Naturado, bekend van de potgronden. In januari 2008 is de fusie tussen Naturado en Pokon gerealiseerd. Een van onze aandeelhouders, met ruime ervaring in de agri-retail sector, is nauw betrokken geweest bij deze transactie en is in de beginfase ook als directielid betrokken geweest bij de combinatie. Door de fusie van beide ondernemingen is de nieuwe combinatie de absolute marktleider in Nederland met alle sterke merken onder één dak (Pokon, Naturado en exclusieve verkoop- en distributierechten van o.a. Bayer en Roundup). De combinatie biedt interessante fusievoordelen en heeft de efficiency in het order- en leveringsproces verder verhoogd. Daarnaast zal de komende jaren worden ingezet op omzetgroei over de grens en door het “uitnutten” van de eigen merken.


G r o ei door geri chte expan s ie f in a n c ie r in g Synergia Capital Partners is zeer geïnteresseerd in bedrijven die de opstartfase succesvol hebben afgesloten en financiering nodig hebben voor een volgende groeifase. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de bedrijven beschikken over een aantoonbaar succesvolle product-marktcombinatie, goed management en reële expansieverwachtingen. Bijzondere aandacht gaat uit naar bedrijven met internationale groeimogelijkheden.

“ K e nnis van zaken is key.” 4

Investment Case | Expansiefinanciering Temtec International was een onderneming die primair actief was op het terrein van de ontwikkeling en verkoop van software voor professionele management informatievoorziening (met name ook via intra- en internet) voor multinationals. Het management had een plan klaar liggen om de onderneming door middel van productontwikkeling en internationale expansie verder te laten groeien. Eén van de aandeelhouders van Synergia heeft tijdens deze transactie een grondige analyse gemaakt van de technologie van Temtec, waaruit naar voren kwam dat deze als zeer interessant kon worden bestempeld. Met de expansiefinanciering kon een marktpositie in de Verenigde Staten worden opgebouwd. Uiteindelijk is de onderneming in 2006 verkocht aan Applix, een Amerikaans beursgenoteerd bedrijf.


G r o ei door synergi evoord e le n e n s t r a t e g is c h e a c q u isi ti es In steeds meer bedrijfstakken is er sprake van een voortgaande concentratietendens. Dat biedt ons interessante groeiopties, ­waarbij we de buy-and-build-strategie kunnen toepassen. Wij zijn in staat marktleiders te creëren door verschillende onder­ne­ mingen die actief zijn in de marktniche, te clusteren via overnames, fusies en joint-ventures.

" J e kunt niet vermenigvuldige n z onder te dele n . " 5

Investment Case | Expansiefinaciering Elysee Dental, opgericht in 2001, is een full-service tandtechnisch laboratorium gevestigd in Alphen aan de Rijn. Elysee biedt een breed scala aan tandheelkundige (bruggen, kronen, implantaten) en aanverwante producten, die voornamelijk worden geproduceerd in Azië en worden verkocht aan tandartspraktijken en andere tandtechnische laboratoria in Nederland, België, Denemarken en Spanje. In de loop der jaren heeft Elysee een sterke positie opgebouwd in de snel veranderende tandtechnische markt door het aanbieden van hoge k­ waliteit tegen concurrerende prijzen. Met de expansiefinanciering van Synergia in 2009 kan Elysee autonoom verder groeien in bestaande en nieuwe markten, door nieuwe vestigingen te openen en enkele gerichte acquisities te doen.


De exit-strategie: duidelijk en gericht op continuïteit en groei Een goed voorbereide en uitgevoerde exit is in het belang van alle betrokken partijen. Synergia Capital Partners is daarover ­ duidelijk en steekt er veel energie en kennis in. De gemiddelde duur van een investering in private equity bedraagt vijf tot zeven jaar. Vanaf het begin van de participatie maken we heldere afspraken over de exit met het management en de aandeelhouders.

“ In v e steren moet ook leuk zijn.” 6

Investment Case | Verzelfstandiging Cold Food is producent van premium snacks, onder andere van de bekende merken Van Dobben en Kwekkeboom. Cold Food werd van een groter concern gekocht door Synergia Capital Partners, een collega-participatiemaatschappij en de familie Van Dobben en kon zo verdergaan als zelfstandig bedrijf. Het management heeft een business plan opgesteld voor de komende vijf jaar om onder meer nieuwe ­product-initiatieven te ontwikkelen en nieuwe kanalen te bewerken op basis van de merken Van Dobben en Kwekkeboom. Eén van de aandeelhouders van Synergia met kennis en ervaring in de food- en retailbranche was actief betrokken bij Cold Food als commissaris. Cold Food is in 2007 verkocht aan Buitenhuis Snacks en NPM Capital.


C o n tactinform ati e Synergia is vanaf de oprichting in 1999 gevestigd in Veenendaal. Van hieruit werkt een kernteam van investment managers aan het beheer van bestaande participaties en het aangaan van nieuwe participaties. Het team van investment managers zorgt ervoor dat de complementaire kwaliteiten van de business adviseurs en de betrokken ondernemers bij iedere participatie worden gecombineerd. Met als resultaat dat de combinatie van kennis en kapitaal tot succes leidt.

“ Synergia is d ĂŠ p a r t i c i p a t i e m aatschappij van, v oor en door o n d e r n e me r s â€?

7

Leo Schenk

Brechta Kuijpers

leoschenk@synergia.nl

brechtakuijpers@synergia.nl

06 53 15 87 60

06 51 10 44 53

Richard Verkleij

Henk van Twillert

richardverkleij@synergia.nl

henkvantwillert@synergia.nl

06 22 92 75 48

06 23 24 52 10


Synergia Capital Partners Plesmanstraat 62 | 3905 KZ Veenendaal Postbus 514 | 3900 AM Veenendaal T 0318 55 36 75 | F 0318 55 40 84 E office@synergia.nl | I www.synergia.nl

L id van d e N e de r la n ds e V eren i g i n g v a n P a rt i c i pa t i ema a t s chap p ij en (NVP)

Synergia capital partners brochure  

Synergia capital partners brochure

Synergia capital partners brochure  

Synergia capital partners brochure