Page 1

Audicien

‘Laat van je horen, word audicien!’


Branche en beroep Ook om onnodige gehoorschade te voorkomen kun je terecht bij de audicien. Hij kan je advies geven, maar ook oordoppen maken, precies op maat.

Het aantal slechthorenden in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. Niet alleen ouderen hebben last van slechthorendheid. Ook steeds meer jongere mensen kunnen problemen krijgen met het gehoor door bijvoorbeeld werken in een lawaaierige omgeving of het langdurig luisteren naar luide muziek. Een audicien weet alles van mogelijke hulpmiddelen bij slechthorendheid, zoals hoortoestellen, speciale telefoons, hoorbrillen, weksystemen en ringleidingen. Om te kunnen bepalen welk hulpmiddel bij de cliënt past, moet een audicien goed naar de cliënt luisteren en kijken. Het kan namelijk zijn dat de cliënt als gevolg van een ziekte plotseling last heeft gekregen met het horen. De cliënt moet dan eerst naar een huisarts of specialist. Daarna meet de audicien met verschillende meetinstrumenten precies hoe goed de cliënt kan horen. Op basis van de meetuitkomsten stelt de audicien een hoortoestel af.

2

Audicien

3


‘Laat mensen er weer bijhoren!’

Wat doe je als Audicien? Als audicien werk je in de winkel, in een ruimte met meetapparatuur en in de werkplaats. Het werk van de audicien is dan ook veelzijdig. Je spreekt veel cliënten, onderzoekt de hoorproblemen en geeft advies, je maakt oorafdrukken, stelt hoortoestellen af en repareert ze. Als je als audicien de manager bent van een vestiging, houd je je ook bezig met het bedrijfsbeheer. Bij dit alles heb je als audicien intensief contact met cliënten. Het is van belang dat je iedere cliënt goed voorlicht en dat je klantvriendelijk bent. Aan het verkopen van een hoortoestel gaat vaak een lang proces vooraf. Het is van belang dat je je goed inleeft in de situatie van de cliënt en geduldig bent. Om de cliënt goed te adviseren over hoortoestellen, randapparatuur en preventie van gehoorbeschadiging houd je de snelle ontwikkelingen in je vakgebied bij.

4

Audicien

5


Winkelwerkzaamheden Als audicien voer je een screeningsonderzoek uit bij de cliënt, waarbij je middels vragenlijsten en screeningsaudiometrie

‘Bied jij een luisterend oor?’

adviseert over vervolgacties. Je maakt oorafdrukken (nadat is besloten dat een oorafdruk veilig en verantwoord kan worden gemaakt) en controleert de oorafdruk op geschiktheid voor het vervaardigen van een oorstukje. Deze heb je nodig om een hoortoestel goed passend te maken. Maar je hebt ook een oorafdruk nodig om zwemstukjes te maken, bijvoorbeeld voor kinderen met buisjes en voor gehoorbeschermers, bijvoorbeeld voor mensen in de bouw. Verder spoor je als audicien storingen op aan audiologische hulp- en randapparatuur. Je bevraagt de cliënt naar zijn klachten en vraagt door wanneer de cliënt niet goed duidelijk kan maken wat de klachten zijn. Je onderzoekt of de klachten veroorzaakt worden door slecht functionerende apparatuur of bijvoorbeeld door een verslechterd gehoor. Ook herstel je kleine storingen en onderhoud je hoortoestellen. Je reinigt en vervangt onderdelen, zoals batterijen, filters en slangetjes. Daar waar mogelijk repareer je zelf onderdelen. Meer complexe reparaties besteed je uit.

6

Audicien

7


Audiometrie

Otoscopie

Hoortoestelaanpassing

Ondernemerschap

Wanneer een cliënt zonder verwijzing binnenkomt, voer

Als audicien voer je ook een otoscopische inspectie uit.

Uit de gegevens van de onderzoeken stel je een revali-

Als manager draag je ook de verantwoordelijkheid voor

je een intakegesprek. Naast het verzamelen van de

Dit houdt in dat je de oorschelp, de gehoorgang en het

datieplan op dat je duidelijk aan de cliënt uitlegt. Je stelt

het reilen en zeilen in het audiciensbedrijf. Je zorgt er

persoonsgegevens en het informeren over de dienstver-

beeld van het trommelvlies inspecteert. Je kijkt of er

de hoortoestellen af op basis van klachten en opmer-

zelf voor dat het bedrijf een succes wordt: je promoot je

lening breng je de historie van de slechthorendheid in

zichtbare afwijkingen zijn. Ook let je op een afwijkende

kingen van de cliënt en je metingen. Soms heb je een

bedrijf, je onderhandelt met leveranciers, je controleert

kaart en vorm je zo een beeld van de algemene gezond-

geur die kan duiden op ziekten of ontstekingen. Eventu-

complete receptuur van een andere specialist gekregen.

de leveringen en houdt de voorraad en de administratie

heidstoestand en eventuele ziekten en handicaps van

eel verwijs je de cliënt door naar een specialist.

netjes op orde. Je geeft leiding aan het personeel van de

de cliënt. Ook achterhaal je de exacte vraag, wensen en

Tijdens de revalidatieperiode begeleid je de client en zijn

vestiging. Ook ben je voortdurend op zoek naar kansen

verwachtingen van de cliënt. Op basis van de informatie

naaste omgeving en toets je of de revalidatie voldoet aan

in de markt en probeer je deze zo goed mogelijk te be-

uit deze intake en anamnese bepaal je of audiologisch

de verwachtingen. Als het nodig is pas je het hoortoe-

nutten. Waar mogelijk verbeter je de service of kwaliteit

onderzoek moet plaatsvinden.

stel en het revalidatieplan aan. Je geeft advies over het

van je bedrijf.

gebruik en onderhoud van de apparatuur en over de Als de cliënt door is verwezen, verifieer je de aangele-

akoestische aanpassing van de woonruimte of werk-

verde gegevens. Daarna stel je vast of en welk onder-

plek. Ook geef je advies over de communicatie met huis-

zoek aanvullend nodig is om een goed beeld te krijgen

genoten en anderen en wijs je cliënten op het bestaan

van de slechthorendheid.

van organisaties voor slechthorenden en lotgenoten.

Door audiometrisch onderzoek te doen, stel je het ge-

Aan het eind van het revalidatieproces evalueer je

hoorverlies vast en trek je conclusies over het gehoor-

samen met de cliënt het eindresultaat en toets je dit aan

verlies en de bijbehorende behandeling.

de verwachtingen van de cliënt.

‘Jij zorgt ervoor dat het bedrijf een succes wordt!’ 8

Audicien

9


Competenties Aandacht en begrip tonen

Competenties

Voorbeelden ǩ Je luistert aandachtig naar de cliënt en andere betrokkenen, leeft je in de situatie en gevoelens in en vraagt door naar beleving en ideeën.

Op de behoeften van de cliënt richten Presenteren

ǩ Je probeert zoveel mogelijk te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de cliënt en probeert eventuele klachten op te lossen. ǩ Je presenteert informatie helder en op deskundige wijze en je houdt bij het spreken rekening met het hoorprobleem van de cliënt.

Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen

ǩ Je gebruikt bij het beschrijven van het probleem heldere, bondige vakterminologie. ǩ Je kiest de relevante tests en de geschikte middelen voor de hoormeting, leest de meetresultaten nauwkeurig af en bepaalt of de meting correct is uitgevoerd. ǩ Je stelt de apparatuur nauwkeurig af.

Als je audicien bent is het belangrijk dat je de volgende competenties beheerst.

ǩ Je beantwoordt technische vragen over de audiologische apparatuur. Materialen en middelen inzetten

ǩ Je gebruikt de relevante computerprogrammatuur en eventuele gereedschappen bij het afstellen van hoortoestellen. ǩ Je reinigt audiologische apparatuur en vervangt onderdelen, zoals batterijen, filters, slangetjes en voert kleine reparaties uit, zoals slijpen en vastzetten.

Kwaliteit leveren

ǩ Je werkt op een ordelijke en systematische wijze.

Instructies en

ǩ Je werkt volgens de voorgeschreven protocollen of voorschriften

procedures opvolgen Ondernemend en

en werkt hygiënisch. ǩ Je signaleert kansen voor verkoop en handelt hiernaar.

commercieel handelen Bedrijfsmatig handelen

ǩ Als manager stel je begrotingen en budgetten vast, maak je kostenberekeningen en pas je de prijzen aan.

10

Audicien

11


De audicienopleidingen Er zijn twee NIVEAU 4 opleidingen binnen het reguliere mbo-onderwijs welke onderstaande kerntaken omvatten:

Een opleiding tot Audicien:

Een opleiding tot Audicien/Manager:

- Winkelwerkzaamheden

- Winkelwerkzaamheden

- Audiometrie

- Audiometrie

- Otoscopie

- Otoscopie

- Hoortoestelaanpassing

- Hoortoestelaanpassing - Ondernemerschap

Opleiding

Opleidingsvorm Je kunt je laten opleiden tot bovenstaande beroepen via de beroepbegeleidende leerweg (BBL). Dit betekent dat je ĂŠĂŠn dag in de week naar school gaat en je ongeveer vier dagen in de week ervaring opdoet in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming.

12

Audicien

13


Opleidingsduur De standaard opleidingsduur voor de reguliere opleiding bedraagt drie jaar. Wanneer je in het bezit bent van relevante diploma’s (zoals bijvoorbeeld een vooropleiding op havo- of vwo-niveau) of relevante werkervaring hebt, bestaat de mogelijkheid om een versneld traject te doorlopen.

Opleidingslocaties Bij de Dutch Healthtec Academy kun je beide audicienopleidingen volgen. Neem contact op met de opleiding om te kijken welk scholingsaanbod het beste bij jou past. Dutch HealthTec Academy – Utrecht Website: dhta.nl Telefoon: 030 - 630 35 55 Naast het hierboven benoemde reguliere scholingsaanbod bestaat er ook een maatwerkopleiding voor hoorketens. Deze opleiding wordt verzorgd door het Da Vinci College. Ben je al werkzaam bij een grote hoorketen? Neem contact op met je leidinggevende voor de mogelijkheden! Da Vinci College – Dordrecht Website: davinci.nl Telefoon: 0900 789 07 89

14

Audicien

15


Contact

Als je meer wilt weten, kun je ook contact opnemen met SVGB kenniscentrum. De SVGB is op verschillende manieren bereikbaar: Website

svgb.nl

E-mail

info@svgb.nl

Adres:

St. Laurensdreef 22 – Utrecht

Postadres:

Postbus 9907 – 3506 GX Utrecht

Telefoon:

030 60 36 756

Fax

030 60 51 120

Audicien  

Audicien, SVGB

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you