__MAIN_TEXT__

Page 1

11 (395)

16 березня 2015 № 1-2 (337-338) 13 СІЧНЯ 2014

Працевлаштування громадян із зони АТО: Кабмін врегулював проблемні моменти У зв’язку із ситуацією, що склалася на сході України, багато працівників, які залишили цей регіон, звертаються з проханням про працевлаштування в інших регіонах нашої країни. Оскільки більшість з них не звільнилася з попереднього місця роботи і не має на руках документів, необхідних для працевлаштування, то влаштуватися на роботу вони можуть лише як сумісники. При цьому працювати повний робочий час і отримувати зарплату за повний робочий місяць такі працівники права не мали. Для вирішення цієї проблеми Кабмін прийняв постанову «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції» від 04.03.2015 р. № 81. З її змістом ви можете ознайомитися в сьогоднішньому номері газети, а коментар фахівця нашої редакції до цієї постанови розставить усі крапки над «і».

с. 4

Амортизація — 2015: нараховуємо за новими правилами

Як виправити помилку з податку на землю

с. 24

Обчислюємо стаж педагогічної роботи викладачам технічної школи — консультує фахівець Держінспекції з питань праці

с. 29

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які набули чинності з 1 січня 2015 року, приготували безліч сюрпризів для бухгалтерів бюджетних установ. Наприклад, однією з новацій НП(С)7О 121 «Основні засоби» є новий підхід до нарахування амортизації на основні засоби. Як у 2015 році нараховувати амортизацію? Яку вартість брати для її розрахунку? Як нараховувати амортизацію на об’єкти, введені в експлуатацію до 2015 року? У яких регістрах обліку відображати суму амортизації? Про все це ви довідаєтеся зі статті нашого фахівця.

с. 6

Хто може бути куратором групи у ВНЗ — консультує фахівець Держінспекції з питань праці

с. 31


Зміст Інформаційна сторінка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Документи і коментарі Кабінет Міністрів України Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції Постанова від 04.03.2015 р. № 81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Як сплачувати податок на землю, якщо не оформлені документи на земельну ділянку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Оплата праці Індексація грошових доходів за березень 2015 року Ольга ВІТКОВСЬКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Трудові відносини Консультують фахівці Держінспекції з питань праці Обчислюємо стаж педагогічної роботи викладачам технічної школи

Актуальна тема Амортизація — 2015: нараховуємо за новими правилами Вікторія МАТВЄЄВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Нараховуємо амортизацію: які регістри бухобліку застосовувати Валерій ШАШЕРІН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Світлана МЕРЕНКОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Консультують фахівці Держінспекції з питань праці Підвищення категорії бухгалтерові ДЮСШ Світлана МЕРЕНКОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Консультують фахівці Держінспекції з питань праці

Оподаткування Як виправити помилку з податку на землю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Редакційна колегія: Начальник оловного управління ержавної казначейської служби України в Харківській області Р. Єремейчук Начальник Харківської державної об’єднаної фінансової інспекції І. Нестругіна оловний редактор С. Замазій +ідповідальний випускаючий Я. Кавторєва .асновник та видавець газети @идавничий будинок «Фактор»

2

Хто може бути куратором групи у вищому навчальному закладі Світлана МЕРЕНКОВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Редакція: вул. Сумська, 106а, м. Харків, 61002 тел.: (057) 719-41-14 e-mail: bb@id.factor.ua www. factor.ua

+іддруковано згідно з наданим оригінал-макетом у друкарні «Фактор-рук» вул. Саратовська, 51, м. Харків, 61030 тел.: (057) 717-53-55

+ідділ передплати та доставки: (057) 719-49-45

Номер замовлення 1691

Редакційна передплата: (057) 717-52-72

.агальний тираж видання українською та російською мовами 21200 прим.

+ідділ реклами: (057) 719-41-12 e-mail: okr@id.factor.ua

Передплатний індекс: українською мовою — 95995 російською мовою — 95994

ата виходу 16.03.2015 р. Періодичність виходу чотири рази на місяць © ТО@ «@идавничий будинок «Фактор», 2015. Повне або часткове відтворення авторських матеріалів, розміщених у газеті «7юджетна бухгалтерія», їх опублікування або розповсюдження в будь-якій іншій формі допускається тільки з письмового дозволу ТО@ «@идавничий будинок «Фактор» За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець Реєстраційне свідоцтво серія К@ № 11545-417Р від 25.07.2006 р.

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Інформаційна сторінка Індекс інфляції в лютому 2015 року — 105,3 % За повідомленням Держслужби статистики, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в лютому 2015 року порівняно з попереднім місяцем становив 105,3 %.

Щодо граничних строків отримання матеріального забезпечення від ФСС ТВП Фонд соцстрахування з тимчасової втрати працездатності на своєму сайті (www.fse.gov.ua) розмістив роз’яснення щодо отримання матеріального забезпечення за рахунок коштів цього Фонду впродовж одного року після страхового випадку. Так, у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 р. № 77 у новій редакції викладено Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV. Частиною 5 ст. 32 Закону № 1105 передбачено граничні строки набуття права на матеріальне забезпечення, визначене ст. 20 цього Закону, застрахованих осіб та отримувачів допомоги. «Матеріальне забезпечення виплачується, якщо звернення за його призначенням надійшло не пізніше дванадцяти календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні», — зазначив заступник директора @иконавчої дирекції Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності @алерій Сітайло. Ця норма діє з 01.01.2015 р. незалежно від дати настання страхового випадку. Слід зазначити, що 12-місячний період відлічується від закінчення страхового випадку для випадків тимчасової непрацездатності та вагітності та пологів, а у випадку смерті — від дня смерті, зазначеного у свідоцтві про смерть, від першого числа місяця, наступного за тим, у якому настала відповідна подія (відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерть застрахованої особи або члена сім’ї, який перебував на її утриманні). Для обчислення періоду 12 календар«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

них місяців беруться цілі місяці з 1 по 31 (30 або 28 (29) для лютого) число. Нагадаємо: раніше граничні строки отримання матеріального забезпечення від Фонду передбачені не були.

Як нараховувати ЄСВ на зарплату інваліда, якщо вона менше мінімальної На яку суму заробітної плати працівника-інваліда нараховується ЄС@, якщо її розмір не перевищує розміру мінімальної заробітної плати? @ідповідь на це запитання розміщено на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної фіскальної служби України (zir.minrd. gov.ua). Так, відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464), у разі якщо база нарахування ЄС@ (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума ЄС@ розраховується роботодавцями (у тому числі військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення) як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки ЄС@, встановленої для відповідної категорії платника, за умови відпрацювання застрахованою особою повного календарного місяця. При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставки ЄС@, встановлені ч. 5 ст. 8 Закону № 2464, застосовуються до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру. Згідно з ч. 13 ст. 8 Закону № 2464 ЄСВ для підприємств, установ та організацій, інших юридичних осіб, в яких працюють інваліди, встановлюється у розмірі 8,41 % визначеної п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування ЄС@ для працюючих інвалідів. Для платників, зазначених, зокрема, у п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464, ЄС@ встановлюється у розмірі 3,6 % визначеної п. 1 ч. 1 ст. 7 цього Закону бази нарахування ЄС@ (абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону № 2464). Тобто якщо розмір заробітної плати працівника-інваліда не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, то нарахування та утримання ЄС@ здійснюються роботодавцем із суми фактично нарахованої заробітної плати такому працівнику. 3


Документи і коментарі Кабінет Міністрів України

Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції Постанова від 04.03.2015 р. № 81 Кабінет Міністрів України постановляє: Установити, що на період проведення антитерористичної операції положення пунктів 2 — 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» щодо тривалості роботи за сумісництвом, порядку

надання відпустки та заборони роботи за сумісництвом (крім заборони, встановленої законом) не застосовуються до працівників державних підприємств, установ і організацій, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції. Прем’єр-міністр України А. Яценюк

Коментар редакції

Працевлаштування громадян із зони АТО: Кабмін врегулював проблемні моменти У зв’язку із ситуацією, що склалася у Луганській і Донецькій областях, багато працівників, які залишили цей регіон, звертаються з проханням про працевлаштування в інших регіонах країни. Однак проблема в тому, що більшість з них не мають на руках трудових книжок (інших документів, необхідних для працевлаштування: диплома про освіту, атестаційного листа тощо), або звільнилися і не мали можливості забрати трудові книжки та інші документи. Що стосується самої можливості працевлаштування без необхідних документів, то свого часу стосовно педагогічних і медичних працівників проблему пробували вирішити відповідні міністерства. Так, Мінсоцполітики та Міносвіти у спільному листі від 15.08.2014 р. № 9209/0/14-14/21, № 1/12-5698 рекомендували центрам зайнятості інформувати претендентів — педагогічних працівників, які не мають документів, про можливість підтвердження страхового стажу та отримання індивідуальних відомостей про застраховану особу в органах ПФУ. Місцеві органи управління освіти повинні безперешкодно приймати на роботу таких осіб

4

на заявлені вакансії за направленням центру зайнятості на підставі: — індивідуальних відомостей про застраховану особу; — документів, що підтверджують фактичне місце проживання; — документів, що підтверджують проходження особою повного медичного обстеження. У свою чергу, МОЗ у листі від 20.08.2014 р. № 11-02-09/10-65/24419 стверджував: у разі відсутності у медичних працівників окремих документів, необхідних для працевлаштування, ними може бути використана інформація з Mвтоматизованої бази даних медичних, фармацевтичних і науково-педагогічних працівників (зокрема, для підтвердження факту роботи в закладах охорони здоров’я, наявності відповідної освіти, атестації та підвищення кваліфікації за певною спеціальністю (спеціальностями)). @ідповідну інформацію видає МОЗ. Для її отримання медпрацівнику необхідно звернутися з відповідною заявою на держпідприємство «Укрмедрєєстр» за адресою: Київ, вул. Грушевського, 7 і пред’явити документ, що посвідчує особу. З часом до міністерств у вирішенні проблеми оформлення працевлаштування переселенців

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Документи і коментарі підключився і законодавець. Так, 04.11.2014 р. набрав чинності спільний наказ Мінсоцполітики і Мін’юсту «Про внесення зміни до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників» від 06.10.2014 р. № 720/1642/5. Цим документом були внесені зміни в Інструкцію про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджену спільним наказом Мін’юсту, Мінпраці і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58 (далі — Інструкція № 58). У новому п. 5.6 цієї Інструкції зазначено: за відсутності доступу до трудової книжки працівника в результаті надзвичайної ситуації, передбаченої Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 540З-VІ, або в разі проведення =ТО на території, де працював працівник, йому може бути виданий дублікат трудової книжки. Дублікат видається за новим місцем роботи на підставі заяви працівника та отриманої ним письмової інформації зі Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації про виникнення надзвичайної ситуації або Mнтитерористичного центру при Службі безпеки України про проведення антитерористичної операції на території, де він працював. Така інформація надається в довільній формі. У разі поновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносять до трудової книжки. При цьому на першій сторінці дубліката робиться запис: «Дублiкат анульовано», який посвідчується печаткою роботодавця за останнім місцем роботи працівника. Дублікат повертається його власнику. Навіщо ж така паперова тяганина з видачею дубліката? Річ у тім, що трудову книжку ведуть лише за місцем основної роботи (п. 1.1 Інструкції № 58). Тому якщо працівник працевлаштується у іншого роботодавця, то він не повинен надавати трудову книжку. При прийнятті особи, яка працює за основним місцем роботи на іншому підприємстві (в установі), укладають трудовий договір на умовах сумісництва. Ситуація ускладнюється тим, що в деяких випадках немає можливості зв’язатися з кадровими службами підприємств (установ) у Луганській і Донецькій областях і підтвердити як факт роботи, так і факт звільнення працівників. Оскільки у працівника не може бути двох основних місць роботи, то нові роботодавці приймають осіб із зони MТО, які не звільнені на колишньому місці роботи, виключно як сумісників. Тут слід нагадати, що законодавством уста-

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

новлені обмеження для роботи за сумісництвом. Так, згідно з п. 2 постанови КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ та організацій» від 03.04.93 р. № 245 (далі — постанова № 245) тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу, тобто йдеться про роботу на 0,5 ставки. Крім того, не можуть працювати за сумісництвом керівники установ, їх заступники, керівники структурних підрозділів установ та їх заступники (п. 4 постанови № 245), а також держслужбовці. @иняток становить зайняття такими працівниками науковою, викладацькою, творчою діяльністю або медичною практикою. Тому формально переселенці не могли працевлаштуватися на повний робочий час та отримувати зарплату за повний робочий місяць, що й підкреслив Мінфін у листі від 01.09.2014 р. № 31-08040-06-3/22381 (див. «7юджетна бухгалтерія», 2014, № 34). У ньому ж головне фінансове відомство звернулося до Мінсоцполітики із закликом врегулювати питання працевлаштування переселенців на законодавчому рівні. На жаль, у відповідь кроків довелося чекати довго, але все ж таки постановою, що коментується, Кабмін врегулював проблемні моменти працевлаштування переселенців. Тепер установлено, що на період MТО для працівників, які переміщуються із зони проведення такої операції, не діють: а) п. 2 постанови № 245 щодо тривалості роботи за сумісництвом. Інакше кажучи, як і раніше, переселенців слід приймати на роботу сумісниками. При цьому оформити їх можна як на 0,5 ставки, так і на повну ставку; б) п. 3 постанови № 245 щодо обов’язку роботодавця надавати суміснику щорічну відпустку одночасно з відпусткою за основним місцем роботи. Отже, надати працівнику відпустку роботодавець може у будь-який час згідно із затвердженим графіком відпусток; в) п. 4 постанови № 245 щодо заборони роботи за сумісництвом (крім заборони, установленої законом). Постанова, що коментується, набуде чинності з дня її опублікування. Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик

5


Актуальна тема

Амортизація — 2015: нараховуємо за новими правилами Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які набули чинності з 1 січня 2015 року, приготували безліч сюрпризів для бухгалтерів бюджетних установ. Наприклад, однією з новацій НП(С)БО 121 «Основні засоби» є новий підхід до нарахування амортизації на основні засоби. Як у 2015 році нараховувати амортизацію? Яку вартість брати для її розрахунку? Як нараховувати амортизацію на об’єкти, введені в експлуатацію до 2015 року? У яких регістрах обліку відображати суму амортизації? Про все це ми розповімо в нашій статті. Вікторія МАТВЄЄВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Здавалося б, нещодавно (наприкінці 2014 року) бюджетні установи нараховували знос на основні засоби. І ось знову доводиться розбиратися з цим питанням. Чому саме зараз? M може, не слід перейматися та дочекатися кінця 2015 року? На жаль, цим питанням слід займатися вже сьогодні. І причина тому — вимоги НП(С)БО 121 «Основні засоби» і Методрекомендацій, в яких описані методи та правила нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи.

Коли у 2015 році нараховувати амортизацію? @ідразу скажемо, що у НП(С)БО 121 «Основні засоби» немає однозначної (тобто зрозумілої для кожного бухгалтера) відповіді на це запитання. Mдже в п. 5 розд. IV цього Стандарту зазначено лише таке: «Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу». Мінфін уточнив цю норму і в п. 4 розд. IV Методрекомендацій написав: «Вартість об’єкта основних засобів розподіляється на систематичній основі протягом строку його корисного використання (експлуатації) шляхом нарахування амортизації на дату балансу щокварталу діленням річної суми амортизації на 4». Як бачимо, починаючи з цього року бюджетні установи нараховують (розраховують) амортизацію на основні засоби не один раз на рік (як це було до 2015 року), а щокварталу.

6

Увага! Є такі ситуації, коли необхідно нарахувати амортизацію не лише раз на квартал, а частіше. Ідеться про ситуації, коли установа протягом кварталу списує об’єкт основних засобів з балансу, тобто виводить з експлуатації. Наприклад, при продажі, безоплатній передачі, ліквідації об’єктів основних засобів.

У таких ситуаціях потрібно нараховувати амортизацію на основні засоби лише за ті місяці (або місяць), коли об’єкт перебував в експлуатації у звітному кварталі. Для цього потрібно розрахувати суму амортизації за місяць, тобто річну суму амортизації слід поділити на 12.

З якого місяця нараховувати амортизацію у 2015 році? @ідповідно до НП(С)БО 121 «Основні засоби» амортизацію починають нараховувати з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання. Як бачимо, у Стандарті передбачений новий підхід щодо нарахування амортизації — з 1-го числа місяця, наступного за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію, а не з конкретного числа місяця, коли такий об’єкт був фактично введений в експлуатацію. При цьому суму амортизації потрібно визначати за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному періоді.

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема Для того щоб правильно визначити час перебування основних засобів в експлуатації протягом кварталу в установі, потрібно організувати документальне оформлення операцій з надходження таких активів, їх переміщення всередині установи, а також вибуття з установи в облікових регістрах. З цією метою в бухгалтерії установи ведуть попредметний облік об’єктів основних засобів в інвентарних картках типових форм № ОЗ-6 (бюджет), № ОЗ-8 (бюджет), № ОЗ-9 (бюджет). При цьому інформацію про дату введення основного засобу в експлуатацію записують в інвентарні картки на підставі Mкта приймання-передачі основних засобів типової форми № ОЗ-1 (бюджет), Mкта введення в експлуатацію основних засобів* або Mкта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів типової форми № ОЗ-2 (бюджет). Крім того, для здійснення оперативного обліку наявності та руху необоротних активів за місцезнаходженням матеріально відповідальні особи ведуть Інвентарні списки основних засобів за формою № ОЗ-11 (бюджет).

На яку вартість нараховувати амортизацію? У бухгалтерському обліку під амортизацією розуміють систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). Як в НП(С)БО 121 «Основні засоби», так і в Методрекомендаціях, чітко визначено: об’єктом нарахування амортизації є вартість, що амортизується. При цьому вартість, що амортизується, є первісною або переоціненою вартістю необоротних активів за вирахуванням ліквідаційної вартості. Тому потрібно запам’ятати: базою для нарахування амортизації є первісна або переоцінена вартість, а не залишкова (балансова) вартість основних засобів. Mдже залишкова вартість є різницею між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації. Інакше кажучи, амортизацію нараховуємо виходячи з вартості основних засобів, за якою такі об’єкти значаться на балансі установи на субрахунках рахунка 10. Наприклад, на балансі значаться об’єкти основних засобів, які були придбані установою до 2015 року та на які вже нараховували знос. Яку вартість брати для розрахунку амортизації у I кварталі 2015 року? У цьому випадку при розрахунку

суми амортизації потрібно виходити з первісної (переоціненої) вартості таких основних засобів, а не залишкової станом на 01.01.2015 р. Що стосується тих об’єктів, які були придбані установою вже у 2015 році, то під час формування первісної вартості потрібно враховувати всі витрати, зазначені в п. 5 розд. II НП(С)БО 121 «Основні засоби». Також у цьому Стандарті і в Методрекомендаціях сказано про те, що від цієї первісної вартості потрібно відняти ліквідаційну вартість. Що являє собою така вартість? І як її визначити? Під ліквідаційною вартістю розуміють суму коштів або вартість інших активів, яку установа чекає отримати від реалізації (ліквідації) об’єкта основних засобів після закінчення строку корисного використання (експлуатації) за вирахуванням витрат, пов’язаних з таким продажем (ліквідацією). Інакше кажучи, ліквідаційна вартість — це вартість, за якою об’єкт основних засобів може бути реалізований після закінчення строку його корисного використання. 7езумовно, на момент придбання об’єкта основних засобів складно визначити, за якою вартістю установа зможе продати такий об’єкт, що зносився. Тому в п. 1 розд. V Методрекомендацій уточнено, що ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо установа не може достовірно визначити суму, яку чекає отримати від реалізації (ліквідації) такого об’єкта основних засобів. Фактично це означає, що визначення ліквідаційної вартості є не обов’язком, а виключно правом установи. І слід визнати, що здебільшого установи визнаватимуть цю вартість такою, що дорівнює нулю. Для тих установ, які усе ж таки вирішать установити ліквідаційну вартість, корисно буде взяти до відома таке. Підставою для прийняття такого рішення є прогнозні оцінки можливої вартості, за якою може бути реалізований об’єкт основних засобів (з урахуванням його стану після закінчення строку експлуатації). У цьому випадку рекомендуємо обов’язково брати до уваги умови та інтенсивність експлуатації основного засобу.

Як визначити строк корисної експлуатації? Одним з показників, який бере участь у розрахунку амортизації, є строк корисної експлуатації основних засобів.

* Примірну форму цього документа див. у газеті «Бюджетна бухгалтерія», 2015, № 7, с. 30.

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

7


Актуальна тема Строк корисного використання (експлуатації) — це очікуваний період часу, протягом якого активи використовуватимуться установою. Звичайно, для бюджетних установ це не новий термін. Mдже й раніше, у період дії Положення № 611 такий критерій бюджетні установи використовували для того, щоб віднести той чи інший матеріальний актив до основних засобів. Крім того, у додатку до цього Положення були наведені не лише строки корисного використання основних засобів, а й річні норми зносу. @икористовуючи ці показники, бюджетні установи могли без будьяких додаткових розрахунків визначити суму зносу.

Цього року для визначення строку корисної експлуатації основних засобів установи можуть керуватися Типовими строками корисної експлуатації основних засобів, які наведені в додатку 1 до Методрекомендацій щодо облікової політики. Якщо порівняти старі та нові строки корисного використання основних засобів, то ви напевно побачите, що такі показники збігаються. Фактично це означає, що цього року головне завдання бухгалтера — самостійно розрахувати річну норму зносу. Для зручності Типові строки корисного використання основних засобів наведемо далі в таблиці.

Строки корисного використання основних засобів № з/п

Субрахунок

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

1

2

3

4

1

8

103 «Eудинки та споруди»

7удинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі навчальних закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків-інтернатів для людей похилого віку та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій тощо) та іншими установами (підгрупа 1): з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, 10 ларьки, альтанки тощо дерев’яні, каркасні та щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні та панельні, глинобитні, сирцеві, саманові 20 та інші аналогічні без каркасів зі стінами полегшеної кам’яної кладки, залізобетонними, цегляними та дерев’яними колонами і стовпами, із залізобетонними, дерев’яними та іншими 25 перекриттями; дерев’яні з брущатими або виготовленими з колод рубаними стінами із залізобетонними та металевими каркасами, зі стінами з кам’яних матеріалів, великих блоків і панелей, 50 із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані 7удинки, що повністю або переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені 15 сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, 20 саманові інші некласифіковані 50 @одокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам’ятники, 20 загорожі парків, скверів, загальних садів та інші (підгрупа 3) Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення 20 трубопроводами рідких і газоподібних речовин до споживача, кабельні та повітряні лінії зв’язку та інші (підгрупа 4) «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема 1

1

2

2

3

4

Гідротехнічні споруди, у тому числі канали, дамби, водозахисні об’єкти, колекторно-дренажні мережі, водомірні пости та інші споруди (підгрупа 5): греблі бетонні, залізобетонні, кам’яні, земляні, тунелі, водоскиди та водоприймачі, акведуки, лотки, дюкери 50 і водопровідні споруди, рибопропускні і рибозахисні споруди, напірні трубопроводи берегоукріплювальні і берегозахисні споруди залізобетонні, 40 бетонні, кам’яні гідротехнічні споруди дерев’яні 10 водосховища при земляних дамбах 50 водоскиди та водовипуски при ставках: бетонні і залізобетонні 40 103 «Eудерев’яні 10 динки та гідротехнічні споруди на каналах (шлюзи-регулятори, мостиспоруди» відводи, дюкери, у тому числі сталеві, акведуки, водоскиди 40 кам’яні, бетонні і залізобетонні та ін.) зрошувальна та осушувальна мережа: канали земляні без облицювання, канали, облицьовані каменем, бетоном, залізобетоном; водозбірно-скидна мережа 40 із відкритих земляних каналів; колекторно-дренажні земляні канали без кріплення закрита колекторно-дренажна мережа: канали з азбестоцементних труб 40 канали з гончарних труб 50 канали з пластмасових труб 20 водомірні пости 10 @имірювальні прилади, регулюючі прилади та пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3 — 8): вимірювальні прилади — дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водовиміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні 10 прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати тощо регулюючі прилади і пристрої — киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні і гідравлічні пристрої, 10 пульти автоматичного управління, апаратура централізації та 104 «Машиблокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю тощо ни та обладлабораторне обладнання — пірометри, регулятори, нання» калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування 10 на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи тощо комп’ютерна техніка і її комплектуючі ( комп’ютери, монітори, периферійне та мережеве обладнання комп’ютера, що за вартістю за одиницю або комплект належить 10 до основних засобів) та електронні засоби обробки інформації (електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, електронно-обчислювальні машини та пристрої тощо)

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

9


Актуальна тема 1

2

2

3

4

медичне обладнання — медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка зі спеціальним обладнанням тощо), спеціальне дезінфекційне і дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь і молочних станцій, станцій переливання крові тощо

10

інші машини та обладнання — машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин і обладнання належать: обладнання стадіонів, спортмайданчиків і спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів і майстерень у навчальних закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково104 «Маши- дослідних та інших установ, які займаються науковою ни та облад- працею, обладнання MТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини, пожежні автоцистерни, механічні нання» пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники тощо

10

Робочі машини та обладнання, машини, апарати і їх обладнання, призначені для механічної, термічної та хімічної дії на предмет праці у процесі створення продукту або послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин (підгрупа 2)

15

Силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову і електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію тощо) на механічну, тобто на енергію руху (підгрупа 1)

10

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 — 2):

3

105 «Транспортні засоби»

рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, тракторитягачі тощо)

20

рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти)

20

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

Mвтомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання з об’ємом циліндра (підгрупа 1): до 2500 см куб.

7

більше 2500 см куб. та інші

10

Mвтомобілі вантажні (підгрупа 1): вантажопідйомністю до 5 т 10

7 «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема 1

3

4

2

3

4

вантажопідйомністю від 5 до 20 т 7 вантажопідйомністю більше 20 т та інші 7 Mвтобуси з двигуном внутрішнього згорання з об’ємом циліндра (підгрупа 1): — до 2800 см куб. 7 105 «Тран— понад 2800 см куб. та інші 10 спортні Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 — 5): засоби» гужовий транспорт (вози тощо) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, 5 моторолери, велосипеди, візки тощо) усі види спортивного транспорту Інструменти — механічні і немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них належать: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, уключаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря тощо (електродрилі, фарбопульти, електровібратори, 5 гайковерти тощо), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт тощо (лещата, патрони, ділильні голівки, пристрої для встановлення двигунів і для прокручування карданного валу на автомобілях тощо) (підгрупа 1) @иробничий і господарський інвентар (підгрупи 2 — 3): 106 «Інстру- виробничий інвентар та приладдя — предмети виробничого менти, при- призначення, які слугують для полегшення виробничих лади і інвен- операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, тар» парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами тощо) господарський інвентар — предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, 10 дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного призначення — гідропульти, стендери, драбини ручні тощо (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу і механічних пожежних драбин, що обліковуються на субрахунку 104)

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

11


Актуальна тема 1

5

6

7

8

9

12

2

3

4

Тварини зоопарків і подібних установ, службові собаки (підгрупи 3, 4) Робоча, продуктивна та інша худоба (підгрупи 1, 2): робоча худоба — коні, воли, осли та інші робочі тварини 107 «Робочі (уключаючи транспортних і спортивних коней та інших і продуктив- транспортних тварин) ні тварини» продуктивна та племінна худоба — корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, свині та свиноматки, вівцематки, кози, барани тощо Культури ягідні (суниця) Культури ягідні (крім суниці), плодові, овочеві Культури ефіроолійні, лікарські Насадження штучних ботанічних садів та інших науково108 «Eагаторічні надослідних установ і навчальних закладів для науковосадження» дослідних цілей Насадження озеленювальні та декоративні Захисні та інші лісові насадження Інші довгострокові біологічні активи, не класифіковані Інші основні засоби: сценічно-постановочні засоби вартістю понад 5000 грн. 109 «Інші за одиницю (декорації, меблі та реквізити, бутафорії, основні театральні та національні костюми, головні убори, білизна, засоби» взуття, парики тощо) навчальні кінофільми, магнітні диски та стрічки, касети та інші 119 «Необоротні матеріальні активи спе- Необоротні матеріальні активи спеціального призначення ціального призначення» Тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування та пристрої, 115 «Тимсезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг часові неі тимчасові будівлі в лісі (пересувні будиночки, котлопункти, титульні пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки тощо), малі споруди» архітектурні форми

5

7

3 10 10 20 25 50 20

10

20

5

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема Розглянемо різні ситуації з розрахунку суми амортизації на прикладах. Приклад 1. Бюджетна установа в липні 2009 року придбала медичне обладнання (зуболікарське крісло) вартістю 21000 грн. Первісна вартість об’єкта — 21000 грн. Строк корисного використання такого обладнання — 10 років. Сума нарахованого зносу станом на 01.01.2015 р. — 11550 грн. Як розрахувати суму амортизації у І кварталі 2015 року? Яку вартість брати для розрахунку амортизації: первісну чи балансову на 01.01.2015 р.? При розрахунку амортизації потрібно використовувати інформацію про первісну вартість об’єкта основних засобів. Тому для розрахунку амортизації за І квартал 2015 року первісну вартість об’єкта основних засобів слід розділити на його строк корисної експлуатації. Річна сума амортизації становить: 21000 грн. : 10 років = 2100 грн. Kмортизація за І квартал 2015 року: 2100 грн. : 4 = 525 грн. Приклад 2. Бюджетна установа в січні 2015 року отримала у вигляді благодійної допомоги транспортний засіб. Комісією установи оформлено Kкт приймання-передачі основних засобів і встановлено справедливу вартість такого об’єкта — 480000 грн. Витрати на реєстрацію такого транспортного засобу в ДKІ склали 445 грн. Об’єкт був введений в експлуатацію 20 січня 2015 року за вартістю 480445 грн. Як розрахувати суму амортизації в І кварталі 2015 року? У цьому випадку нарахування амортизації починаємо з місяця, наступного за місяцем, в якому такий об’єкт основних засобів був введений в експлуатацію, тобто з лютого 2015 року. Тому за І квартал 2015 року амортизацію нараховують за 2 місяці — за лютий і березень. Насамперед визначимо річну суму амортизації: 480445 грн. : 7 років = 68635 грн. Щомісячна сума амортизації: 68635 грн. : 12 міс. = 5719,58 ≈ 5720 грн. Оскільки сума амортизації розраховується у гривнях без копійок, ми її округлили. «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

Розрахуємо суму амортизації за І квартал 2015 року: 5720 грн. х 2 міс. = 11440 грн.

Чи може установа самостійно встановити строки корисного використання? Слід звернути увагу на те, що Методрекомендаціі щодо облікової політики дозволяють установам встановлювати самостійно строки корисного використання для об’єктів основних засобів. Зокрема, про це йдеться в п. 7 розд. II цього документа. Однак у такому разі установі потрібно обґрунтувати правомірність встановлення таких строків (навести посилання на відомчі нормативні документи). Наприклад, при встановленні строку корисного використання (очікуваної експлуатації) основних засобів бюджетні установи можуть керуватися такими документами: — Порядком забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем і миючими засобами Державної спеціальної служби транспорту та встановлення строків їх корисної (очікуваної) експлуатації, затвердженим наказом Мінінфраструктури від 16.07.2013 р. № 487; — Порядком забезпечення, обліку та експлуатації меблів, інвентарю та предметів господарського призначення і нормами їх забезпечення та експлуатації в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби України, затвердженим наказом Мін’юсту від 27.07.2012 р. № 1118/5; — Нормами табельної приналежності, витратами та строками експлуатації пожежно-рятувального, технологічного і гаражного обладнання, інструменту, індивідуального озброєння і спорядження, ремонтно-експлуатаційних матеріалів підрозділів ДСНС України, затвердженими наказом Держслужби з надзвичайних ситуацій від 29.05.2013 р. № 358; — Нормативами матеріально-технічного забезпечення початкових спеціалізованих художніх навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), затвердженими наказом Мінкультури від 19.06.2014 р. № 475.

+ажливо! Якщо установа самостійно встановила строки використання основних засобів, то про це обов’язково потрібно вказати в наказі про облікову політику.

13


Актуальна тема У такому разі доцільно скласти окрему @ідомість типових строків використання груп основних засобів бюджетної організації, додати її до наказу про облікову політику та зазначити підстави для встановлення таких строків. Детальніше про те, які засади та методи бухобліку установи повинні закріпити у своїй обліковій політиці, ви можете довідатися зі статті «Облікова політика бюджетних установ у 2015 році» (див. «7юджетна бухгалтерія», 2015, № 7, с. 16). У будь-якому разі при встановленні строків корисного використання основних засобів рекомендуємо враховувати такі чинники: — очікуваний час використання об’єкта основних

засобів. @икористання оцінюють виходячи з очікуваної потужності або фізичної продуктивності об’єкта основних засобів; — очікуваний фізичний і моральний знос об’єкта основних засобів; — правові та інші обмеження щодо строків використання об’єкта основних засобів.

Коли амортизацію не нараховуємо? У п. 2 розд. IV НП(С)БО 121 «Основні засоби» наведено перелік основних засобів, на які амортизацію не нараховують. Розглянемо, що це за об’єкти.

Назва субрахунку

Назва об’єктів необоротних активів

1

2

101 «.емельні ділянки»

Земельні ділянки

111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок»

Музейні фонди (пам’ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, унікальних документів Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національної культурної спадщини, що зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.93 р. № 3814-XII, тощо, як об’єкти з невизначеним строком корисного використання) Піддослідні тварини

107 «Робочі та продуктивні тварини»

108 «Eагаторічні насадження»

Ця категорія тварин виділена в окрему підгрупу 5 субрахунку 107 «Робочі і продуктивні тварини». До таких тварин належать собаки, щури, морські свинки тощо. 7агаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку) Такі насадження обліковуються на субрахунку 108 «7агаторічні насадження» окремо від насаджень, що досягли повного розвитку Природні ресурси

116 «Природні ресурси» 14 «Незавершені капітальні інвестиції в необоротні активи»

До таких об’єктів відносять мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалини внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, які згідно із законодавством належать установі Незавершені капітальні інвестиції

Коли виникає запитання, нараховувати амортизацію на той чи інший об’єкт основних засобів чи ні, установа повинна орієнтуватися на головні умови: — об’єкт основних засобів повинен обліковуватися на балансі установи; 14

— об’єкт основних засобів повинен експлуатуватися. Тому якщо не виконується хоч б одна з цих умов, то установа не може нараховувати амортизацію на такий об’єкт. Розглянемо найпоширеніші ситуації. «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема Приклад 3. Бюджетна установа придбала в лютому 2015 року медичне обладнання. На підставі п. 5 розд. IX Методрекомендацій витрати на придбання такого обладнання відображені у складі незавершених капітальних інвестицій у необоротні активи. Це медичне обладнання потребує монтажу, тому для виконання таких робіт установа уклала в березні відповідний договір. Однак до кінця I кварталу 2015 року роботи з монтажу не були виконані (відсутній Kкт виконаних робіт). У цій ситуації важливо пам’ятати: момент нарахування амортизації пов’язаний з моментом введення об’єкта в експлуатацію. Тому доти, доки таке обладнання не введено в експлуатацію, тобто не зараховано на субрахунок 104 «Машини та обладнання», установа не має підстав для нарахування амортизації. Приклад 4. Бюджетною установою укладено договір оренди транспортного засобу. Відповідно до умов договору установа є орендарем такого транспортного засобу. Отримання такого об’єкта оренди підтверджено Kктом приймання-передачі. Оскільки такий транспортний засіб не зарахований на баланс установи, а обліковується на позабалансовому рахунку 01 «Орендовані необоротні активи», то амортизацію на нього нараховувати немає підстав. Приклад 5. Бюджетна установа прийняла від працівника особисті речі (комп’ютер, чайник) на відповідальне зберігання. Відносини між установою та працівником оформлені договором відповідального зберігання. Такий об’єкт основних засобів зарахований на позабалансовий рахунок 02 «Kктиви на відповідальному зберіганні». У зв’язку з тим що такі цінності не належать установі, а перебувають у неї на відповідальному зберіганні, вони не є об’єктом для нарахування амортизації.

Що робити з об’єктами, які повністю замортизовані? Мабуть, це те запитання, яким переймається більшість бухгалтерів. Mдже на балансі кожної уста«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

нови значаться об’єкти основних засобів, на які ще за старими правилами нарахований знос у розмірі 100 %. Тобто йдеться про об’єкти, первісна вартість яких станом на 01.01.2015 р. дорівнює балансовій. Якщо амортизація нарахована в розмірі 100 % вартості об’єкта основних засобів, який все ще придатний для подальшої експлуатації, то це не може бути підставою для його списання. Про це зазначено в п. 10 розд. V Методрекомендацій. Це означає, що придатні для експлуатації об’єкти установа повинна обліковувати на балансі, незважаючи на те що за даними бухобліку їх знос (амортизація) становить 100 %. Що ж робити з об’єктом, залишкова вартість якого дорівнює нулю, а списувати його з балансу ще зарано? У цій ситуації і НП(С)БО 121 «Основні засоби», і Методрекомендації наказують діяти так: якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів дорівнює нулю, то визначають його переоцінену залишкову вартість. Для цього складають справедливу вартість цього об’єкта та його первісну (переоцінену) вартість без зміни суми зносу. При цьому для об’єктів, які продовжують експлуатуватися, обов’язково визначають ліквідаційну вартість. Інакше кажучи, Стандарт пропонує установам проводити переоцінку таких об’єктів. Про ключові моменти, які стосуються проведення переоцінки основних засобів, ми розповідали у статті «Індексація необоротних активів у 2015 році: проводити чи ні» (див. «7юджетна бухгалтерія», 2015, № 8, с. 21). Звичайно, підходи та методи проведення переоцінки є розумними і правильними, якби не одне «але»… Ураховуючи, що проведення такого заходу, як переоцінка, тягне за собою визначення справедливої вартості, то, звичайно ж, бухгалтери насамперед переймаються запитаннями: як визначити таку вартість і хто повинен це робити? На жаль, поки Мінфін не надав жодних офіційних роз’яснень із цих запитань. На сьогодні для бюджетних установ рішення керівника про проведення переоцінки безпосередньо залежить від наявності бюджетних коштів у кошторисі для її проведення.

Як нараховувати амортизацію на інші необоротні активи? Для об’єктів інших необоротних матеріальних активів, які обліковуються на рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» (далі — МНМM), установи нараховують амортизацію по-старому, тобто так само, як і до 2015 року. 15


Актуальна тема Зокрема, на такі об’єкти установи нараховують амортизацію: — у першому місяці передачі в користування об’єкта необоротних активів — у розмірі 50 % його первісної вартості; — у місяці ліквідації об’єкта необоротних активів (списання з балансу) — решту 50 % первісної вартості. Нагадаємо, яких об’єктів необоротних активів стосується це правило: — музейних фондів; — бібліотечних фондів; — малоцінних необоротних матеріальних активів; — білизни, постільних речей, одягу та взуття; — інвентарної тари; — необоротних активів спеціального призначення; — інших необоротних матеріальних активів. Отже, нарахування першої половини амортизації на згадані вище об’єкти МНМM відбувається в момент передачі таких об’єктів зі складу в експлуатацію. @идачу таких активів в експлуатацію оформляють накладними (вимогами). Зверніть увагу: знос у розмірі 50 % потрібно визначати за кожним об’єктом МНМM, а не нара-

№ з/п

ховувати на загальну кількість об’єктів, переданих в експлуатацію. Розглянемо приклад. Приклад 6. Бюджетною установою в січні 2015 року за рахунок коштів загального фонду придбані настільні лампи за ціною 360 грн. (у тому числі ПДВ — 60 грн.) у кількості 5 шт. на суму 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.). Усі лампи передані в експлуатацію в лютому 2015 року, що підтверджено Kктом введення в експлуатацію. У цьому ж місяці на вартість кожної з цих ламп нарахована амортизація у розмірі 50 % їх первісної вартості (тобто вартості з урахуванням ПДВ): 360 грн. х 50 % х 5 шт. = 900 грн. Припустимо, у листопаді 2015 року комісія зі списання прийняла рішення про списання 2 настільних ламп з балансу установи у зв’язку з їх непридатністю до подальшої експлуатації. У бухгалтерському обліку зазначені операції відображають так: Кореспонденція субрахунків

.міст господарської операції

дебет

кредит

Сума, грн.

Придбано настільні лампи (січень 2015 року) 1 2 3

Придбано настільні лампи у постачальника

142

675

1500

Одночасно

802

402

1500

@ключено суму ПД@ до складу первісної вартості МНМM

142

675

300

Одночасно

802

675

300

Перераховано оплату за настільні лампи

675

321

1800

Передано настільні лампи в експлуатацію (лютий 2015 року) 4

5

Зараховано об’єкт капітальних інвестицій до складу МНМM в момент введення в експлуатацію

113

142

1800

Одночасно відображено зміни в капіталі

402

401

1800

Нараховано амортизацію в розмірі 50 % первісної вартості (у момент введення в експлуатацію)

841

132

900

Одночасно

401

841

900

Списано 2 настільні лампи з балансу (листопад 2015 року) 6

Нараховано амортизацію — решта 50 % первісної вартості

841

132

360

Одночасно

401

841

360

Списано 2 лампи у зв’язку з непридатністю до подальшої експлуатації: 7

16

— первісна вартість

401

113

720

— загальна сума амортизації

132

401

720

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема Коли припиняємо нараховувати амортизацію? У деяких випадках установи припиняють нараховувати амортизацію на основні засоби. Що це за випадки? Їх перелік наведений у п. 3 розд. IV НП(С)БО 121 «Основні засоби» і п. 2 розд. V Методрекомендацій. Насамперед ідеться про періоди, коли об’єкт був переданий на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання та консервацію. Тому за період, коли об’єкт хоча і продовжує перебувати (обліковуватися) на балансі установи, але фактично не використовується (не експлуатується), амортизацію не нараховують. Так, у п. 5 розд. IV НП(С)БО 121 «Основні засоби» визначено: нарахування амортизації припиняється починаючи з місяця, наступного за місяцем переведення об’єкта основних засобів на реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. У свою чергу, після того, як об’єкт основних засобів повернений з реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання або консервації в експлуатацію, установа нараховує амортизацію (фактично — поновлює цей процес) з місяця, наступного за місяцем, в якому такий об’єкт знову став використовуватися. Для того щоб ця ситуація стала зрозумілою, розглянемо такий приклад. Приклад 7. На балансі бюджетної установи обліковується комп’ютер. Прийнято рішення модернізувати його (замінити жорсткий диск, процесор, оперативну пам’ять, встановити відеоадаптер). Для виконання таких робіт бюджетна установа уклала договір з підрядною організацією. Виконання робіт проводили в період з 23 січня по 10 лютого 2015 року. За скільки місяців експлуатації в I кварталі 2015 року нараховувати амортизацію на такий об’єкт основних засобів? У цьому випадку потрібно припинити нараховувати амортизацію з 1 лютого, тобто з місяця, наступного за місяцем, коли комп’ютер був переданий для виконання робіт з модернізації. K ось з 1 березня знову на такий об’єкт основних засобів (комп’ютер) установа поновлює нарахування амортизації. Таким чином, у I кварталі 2015 року амортизацію потрібно нарахувати лише за 2 місяці експлуатації такого комп’ютера — січень і березень. «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

Крім того, установи припиняють нараховувати амортизацію в разі вибуття об’єкта основних засобів. Це стосується безоплатної передачі, продажу, списання, а також інших випадків вибуття об’єктів основних засобів (наприклад, у результаті аварії, пожежі та інших непередбачених ситуаціях). У цьому випадку бухгалтер нараховує амортизацію на об’єкт основних засобів за час його експлуатації, уключаючи місяць його вибуття. Тобто якщо об’єкт списано у березні 2015 року (незалежно від дати його списання цього місяця), то останнім місяцем, за який потрібно нарахувати амортизацію, буде березень 2015 року. Для цього достатньо скласти бухгалтерську довідку та меморіальний ордер типової форми № 274.

+ажливо! Для того щоб правильно визначити період (кількість місяців), протягом якого виконувалися роботи, спрямовані на збільшення техніко-економічних можливостей об’єкта основних засобів, такі операції мають бути оформлені відповідними первинними документами.

Нагадаємо: бюджетні установи для оформлення господарських операцій, пов’язаних з рухом і вибуттям основних засобів, використовують первинні документи, типові форми яких затверджені наказом № 125/70, а саме: — Mкт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об’єктів типової форми № ОЗ-2 (бюджет); — Mкт про списання основних засобів типової форми № ОЗ-3 (бюджет); — Mкт про списання транспортних засобів типової форми № ОЗ-4 (бюджет); — Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах типової форми № ОЗ-6 (бюджет). Крім того, установи можуть застосовувати інші документи, що підтверджують факт передачі об’єктів основних засобів для проведення зазначених робіт і повернення такого об’єкта установі. Такі документи можуть бути складені в довільній формі з урахуванням основних вимог, установлених у ст. 9 Закону № 996 і Положенні № 88. У результаті, маючи необхідні первинні документи, бухгалтер зможе правильно визначити кількість місяців експлуатації об’єкта основних засобів протягом кварталу.

17


Актуальна тема Як організувати роботу з нарахування амортизації? Для того щоб правильно розрахувати суму амортизації, потрібно протягом звітного періоду вести контроль за рухом основних засобів, які надходять до установи та вибувають з неї. Як правило, такі обов’язки покладають на працівника бухгалтерії, до якого надходять усі документи, що стосуються отримання, передачі в експлуатацію, списання активів тощо. У цілому роботу з нарахування амортизації можна поділити на такі етапи: 1) ведення оперативного обліку надходження та руху основних засобів протягом кварталу; 2) нарахування зносу на основні засоби протягом кварталу; 3) узагальнення даних такого обліку та нарахування зносу в останній робочий день кожного кварталу. Про перші два етапи ми вже детально розповіли, тому далі зупинимося на останньому етапі. Усю інформацію про рух основних засобів і періоди, коли такі об’єкти не експлуатувалися протягом кварталу, доцільно узагальнювати у спеціальному регістрі. Наприклад, такий облік можна вести у @ідомості обліку руху основних засобів або @ідомості обліку строків експлуатації основних засобів. Примірну форму такої @ідомості ми наводили в газеті «7юджетна бухгалтерія», 2015, № 7, с. 29. Дані, наведені в такому регістрі, будуть використані бухгалНазва рахунка (субрахунку)

тером для розрахунку амортизації на дату 7алансу. Також, як і раніше, для нарахування амортизації на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи установи застосовують @ідомість нарахування зносу на основні засоби (далі — @ідомість) типової форми № ОЗ-12 (бюджет), затверджену наказом № 125/70. Зауважимо, що форма @ідомості дуже застаріла, оскільки не відповідає вимогам НП(С)БО 121 «Основні засоби». Тому установи можуть внести до неї необхідні корективи або розробити необхідну форму самостійно. На с. 23цього номера ви можете ознайомитися з примірною формою такої @ідомості. Не забудьте: суми нарахованої амортизації потрібно записати до інвентарних карток обліку необоротних активів типових форм № ОЗ-6 (бюджет) і № ОЗ-8 (бюджет).

Як відображати амортизацію в бухобліку? Із цього року відбулися зміни в порядку відображення нарахованої амортизації (зносу) в бухобліку. Так, з 2015 року для відображення амортизації в бухобліку установи застосовують не лише субрахунки 131, 132, 133 і 401, а й новий субрахунок 841. Для того щоб допомогти вам зрозуміти, для яких цілей використовують зазначені субрахунки, наведемо необхідну інформацію в таблиці: Призначення

Рахунок 13 «.нос (амортизація) необоротних активів» має субрахунки: — 131 «Знос основних засобів»; — 132 «Знос інших необоротних активів;» — 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів»

Для обліку та узагальнення інформації про нараховану протягом звітного періоду амортизацію, визнані втрати від зменшення корисності (відновлення корисності) і суми зносу (накопиченої амортизації) необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації

Субрахунок 401 «Фонд в необоротних активах за їх видами»

Обліковують вкладення до фонду основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів (з урахуванням зносу), які перебувають у безпосередньому розпорядженні установи

Рахунок 84 «+итрати на амортизацію» має субрахунок 841 «+итрати на амортизацію необоротних активів»

Для обліку сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, які використовуються у процесі організації і надання послуг, виготовлення продукції (послуг)

18

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема Тому з 2015 року, тобто вже при нарахуванні амортизації за I квартал 2015 року, у бухобліку загальну суму амортизації показуємо так: Кореспонденція субрахунків

.міст господарської операції

Нараховано знос (накопичена амортизація) на необоротні активи Одночасно Як бачимо, принцип відображення суми амортизації (зносу) залишився тим самим: як і раніше, показуємо зменшення фонду в необоротних активах і збільшення суми нарахованої амортизації. Однак тепер такі суми потрібно відображати не одним бухгалтерським записом, а двома — додатково з використанням нового субрахунку 841 «@итрати на амортизацію необоротних активів». На загальну суму нарахованої амортизації складаємо меморіальний ордер типової форми № 274 (бюджет), дані з якого переносимо до книги «Журнал-Головна».

Нормативні документи Закон № 996 — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХIV. Положення № 88 — Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88. НП(С)БО 121 «Основні засоби» — Національ-

дебет

кредит

841 401

131 — 133 841

не положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. № 1202. Методрекомендації — Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів для суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Методрекомендації щодо облікової політики — Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11. Наказ № 125/70 — наказ Головного управління Держказначейства та Держстату «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70. Положення № 611 — Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджене наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. № 611.

Нараховуємо амортизацію: які регістри бухобліку застосовувати Валерій ШАШЕРІН, головний бухгалтер військової частини А4502 Які регістри бухгалтерського обліку можуть застосовувати бюджетні установи для нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи? Як їх заповнювати у 2015 році? Якщо можна, будь ласка, наведіть приклад заповнення такого регістра. (м. Одеса) Дійсно, для нарахування амортизації (зносу) на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи передбачена @ідомість нарахування зносу на основні засоби (далі — @ідо«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

мість) типової форми № ОЗ-12 (бюджет). Форму цієї @ідомості затверджено спільним наказом Головного управління Держказначейства та Держкомстату «Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання» від 02.12.97 р. № 125/70. До 2015 року бюджетні установи застосовували цю @ідомість для нарахування сум зносу на основні засоби за календарний рік. Однак з 2015 року набуло чинності НП(С)БО 121 19


Актуальна тема «Основні засоби», в якому визначені методологічні засади формування в бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи. Керуючись цим Стандартом, бюджетні установи визнають і формують первісну вартість основних засобів, а також нараховують амортизацію на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи. Оскільки у НП(С)БО 121 «Основні засоби» пе-

редбачений новий підхід щодо нарахування амортизації, форма @ідомості не дозволяє достовірно відображати інформацію про суми нарахованої амортизації на основні засоби за звітний період (квартал). Тому бюджетні установи можуть внести до цієї форми необхідні зміни. Пропонуємо заповнювати таку @ідомість з урахуванням наведених далі рекомендацій. По-перше, при заповненні @ідомості рекомендуємо звернути увагу на деякі особливості. Наведемо їх у таблиці:

Номер графи

Назва графи

Особливості заповнення

1

2

3

1

№ з/п

Порядковий номер запису

2

Інвентарний номер

Проставляють інвентарні номери, присвоєні об’єктам основних засобів і вказані в інвентарних картках

3

Номер субрахунку

Зазначають номер субрахунку, на якому обліковують об’єкт основних засобів

4

Найменування основних засобів

Зазначають найменування кожного об’єкта основних засобів, який значиться в бухобліку бюджетної організації

5

Первісна (переоцінена) вартість

Проставляють первісну (переоцінену) вартість кожного об’єкта основних засобів на звітну дату, з урахуванням тих змін, які відбулися у вартості за звітний квартал

6

Ліквідаційна вартість

@изначають ліквідаційну вартість об’єкта основних засобів. У разі, якщо достовірно встановити ліквідаційну вартість неможливо, то вона приймається рівною нулю

7

+артість, що амортизується

Проставляють вартість об’єкта основних засобів, що амортизується, як різницю між первісною (переоціненою) і ліквідаційною вартістю (графа 5 - графа 6). У разі зміни первісної вартості при переоцінці змінюватиметься і вартість, що амортизується, виходячи з нових умов її розрахунку

8

Строк корисного використання (експлуатації), років

Заносять дані про строки корисного використання (експлуатації) основних засобів на підставі @ідомості строків корисного використання (експлуатації) об’єктів основних засобів бюджетної організації (додаток до наказу про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку на 2015 рік)

9

Нормативна річна сума амортизації

@изначають річну суму амортизації. Її розмір розраховують шляхом ділення вартості, що амортизується (графа 7), на кількість років корисного використання (експлуатації) (графа 8). Така сума амортизації буде нарахована в поточному 2015 році за умови, що об’єкт основних засобів експлуатуватиметься весь календарний рік

10

Нарахована сума амортизації на початок звітного періоду (кварталу), грн.

Заносять дані про нараховану амортизацію станом на 1 січня 2015 року. Таку інформацію переносимо з @ідомості нарахування зносу на основні засоби за 2014 рік типової форми № ОЗ-12 (бюджет).

20

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Актуальна тема 1

10

11

12

13

2

3

Підсумкова сума цієї графи має дорівнювати сумі зносу за субрахунком 131 і рядком 121 форми № 1 «7аланс» станом на 01.01.2015 р. Якщо протягом I кварталу 2015 року було надходження нових основних засобів, а також тих, що були в експлуатації, або вибуття основних засобів, то загальний підсумок цієї графи дорівнюватиме: сума зносу на початок 2015 року (тобто на 01.01.2015 р.) плюс сума зносу, зазначена в Mктах прийманняНарахована сума передачі основних засобів, і мінус амортизація, нарахована амортизації на початок на активи, що вибули. звітного періоду Запис даних про основні засоби, які були в експлуатації, (кварталу), грн. зумовлена тим, що при їх прийманні-передачі визначається сума зносу (амортизації) на дату передачі, яка буде первісною для подальшого нарахування амортизації. Для основних засобів, що надійшли та не були в експлуатації, у графі проставляється нуль Для нарахування амортизації в наступному звітному кварталі, тобто у ІІ кварталі 2015 року, до графи 10 переносимо дані з графи 14 @ідомості за попередній квартал, тобто за І квартал 2015 року Заносять розмір місячної суми амортизації, яку визначають як річну норму амортизації (графа 8), поділену на 12. Місячна норма Місячна норма амортизації необхідна для розрахунку амортизації у звітному амортизації, грн. періоді в разі вибуття основних засобів для визначення повного числа календарних місяців перебування активу в експлуатації Наводять дані про кількість повних календарних місяців (тобто Кількість повних з 1-го по 1-ше число) перебування основного засобу в експлуатації місяців корисного у звітному періоді. Дані заповнюють на підставі @ідомості строків корисного використання основних засобів (додаток до наказу про використання (експлуатації) протягом облікову політику та організацію бухгалтерського обліку на 2015 рік). Таку @ідомість посадові особи бюджетної організації подають звітного періоду в строки, установлені графіком документообігу бюджетної установи @изначають нараховану суму амортизації за звітний період (квартал) шляхом множення місячної норми амортизації на кількість повних календарних місяців експлуатації (графа 11 х графа 12). Якщо об’єкт використовувався усі 3 місяці, то розмір нарахованої амортизації становитиме 1/4 річної суми амортизації. Межею нарахування амортизації є досягнення вартістю, що амортизується, 100-відсоткової величини. При цьому слід звернути увагу на те, що у кварталі, коли досягається ця межа, нарахована сума амортизації може Нарахована сума виявитися менше 1/4 річної норми (донараховується до 100 % амортизації за звітний амортизаційної вартості) або дещо більше 1/4 величини (за період (квартал), грн. рахунок округлення до цілої гривні сум, що нараховуються). Слід звернути увагу на те, що в одному зі звітних кварталів, коли сума нарахованої амортизації наближається до цієї величини, можуть виникнути такі ситуації: 1) сума амортизації за квартал буде менша 1/4 річної суми амортизації. У цьому випадку потрібно в такому кварталі нарахувати нормативну суму амортизації, а залишок до 100 % величини амортизаційної вартості донарахувати вже в наступному кварталі.

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

21


Актуальна тема 1

2

3

Наприклад, амортизаційна вартість основного засобу становить 24000 грн. На початок кварталу накопичена сума амортизації становить 17500 грн., нормативна сума амортизації складає 6000 грн. У звітному кварталі нараховуємо амортизацію в розмірі 6000 грн. При цьому на кінець звітного кварталу накопичена сума амортизації становитиме 23500 грн. У наступному кварталі розмір нарахованої суми амортизації складатиме усього 500 грн.; 2) сума амортизації за квартал перевищує 1/4 річної норми амортизації. Це виникає за рахунок того, що суми нарахованої амортизації округляють до цілої гривні. Наприклад, амортизаційна вартість основного засобу становить 24000 грн. На початок кварталу накопичена сума амортизації складає 19000 грн. Нормативна сума амортизації за квартал становить 6000 грн. Нарахувати в цьому кварталі ми зможемо амортизацію в розмірі лише 5000 грн., що призведе до досягнення межі амортизації у розмірі 100 % величини амортизаційної вартості

13

Нарахована сума амортизації за звітний період (квартал), грн.

14

Сума амортизації Наводять повну суму нарахованої амортизації на звітну дату на кінець звітного (графа 10 плюс графа 13) періоду (кварталу), грн.

По-друге, при заповненні @ідомості також слід враховувати загальні рекомендації: 1. У @ідомості наводять інформацію про всі об’єкти необоротних активів, що перебувають на балансі бюджетної установи, у тому числі і ті, на які нарахований знос у розмірі 100 %. 2. @ідомість доцільно складати в розрізі відповідних субрахунків бухгалтерського обліку (104, 105, 106 тощо), зазначених у графі 3. 3. Наприкінці переліку основних засобів за кожним субрахунком заповнюють рядок «Усього за субрахунком___», в якому підсумовуються дані за кожною графою @ідомості. Підсумкові дані про основні засоби за всіма субрахунками наводять в останньому рядку @ідомості «Усього». При цьому до звітного періоду переліку основних засобів вносять об’єкти, що надійшли протягом кварталу, і виключають ті, які вибули (з відповідними даними про первісну вартість і суму амортизації). 4. Переваги використання запропонованої форми @ідомості полягають в такому: — простота формування @ідомості шляхом перенесення даних щодо об’єктів основних засобів і суми нарахованого зносу на 01.01.2015 р. з аналогічної @ідомості за 2014 рік; — можливість провести перевірку даних за суб-

22

рахунками основних засобів у книзі «Журнал — Головна» на кінець звітного періоду. Для цього звіряються підсумкові суми графи 5 за кожним субрахунком і загальний підсумок графи 5 з рядком 122 форми № 1 «7аланс». Також перевіряють відповідність даних графи 14 @ідомості з відповідним сальдо субрахунку 131 у книзі «Журнал — Головна» і рядка 121 форми № 1 «7аланс»; — можливість наочно визначити перелік основних засобів, на які нарахована амортизація у розмірі 100 %, для прийняття рішення щодо проведення переоцінки цих об’єктів. 5. Таку форму @ідомості використовують для нарахування амортизації на об’єкти основних засобів за прямолінійним методом. Для активів, на які амортизацію нараховують за методом 50 %/50 % (інші необоротні матеріальні активи), слід використовувати @ідомість за типовою формою № 03-12 (бюджет). І по-третє, можливість застосування такої @ідомості бюджетною установою для нарахування амортизації потрібно узаконити. Цей момент застерігають в наказі про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку на 2015 рік, а також наводять її форму в додатку до цього наказу. Наведемо приклад заповнення @ідомості.

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

<…>

5

1 2

№ з/п

.міст господарської операції

Нарахована сума амортизації Одночасно друга проводка

841 401

ебет

131 841

Кредит

4600

<…>

4436

117 <…>

24

24

х

<…>

х

3 <…>

3

3

________________________________________________________ (прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

________________________________________________________

113269

<…>

45421

7522 <…>

2843

2843

______________________________

11399 11399

Сума, грн.

Проведено за меморіальним ордером № 17 за березень 2015 року

Головний бухгалтер військової частини

(підпис)

х

<…>

х

1398 <…>

284

284

______________________________

х

<…>

х

10 <…>

10

10

(посада)

178962

<…>

13975 <…>

2843

2843

7

амортизаційна вартість (гр. 5 - гр. 6)

11399

<…>

1050

351 <…>

0

0

124668

<…>

46471

7873 <…>

2843

2843

Нараховано амортизацію на звітну дату кількість посума Термін Норманарахована нарахована місячна вних місяців аморкорисного тивна сума амортисума амортизанорма корисного тизації викорис- річна сузації за звітції на початок аморти- використанна кінець тання (екс- ма аморний період звітного періо- зації, грн. ня (експлуазвітного плуатації), тизації, (квартал), грн. ду (кварталу), (гр. 9 : тації) протяперіоду років грн. (гр. 11 х грн. : гр. 12) гом звітного (квартах гр. 12) періоду лу), грн. 8 9 10 11 12 13 14

________________________________

6450

<…>

1050 <…>

0

0

6

первинна ліквіда(переційна оцінена) вартість вартість

=мортизаційна вартість, грн.

Комп’ютер 2843 Сeleron Комп’ютер 2843 Сeleron Сервер Xeon 15025 і т. п. <…> Разом 48360 за субр. 104 <…> <…> Разом за субр. 105 і т. п. за субрахунками основних засобів Усього: 185412

4

ЗMТ@ЕРДЖЕНО Наказ командира військової частини від 29.12.2014 р. № 159 +ІОМІСТЬ нарахування амортизації на основні засоби за І квартал 2015 р.

Найменування основних засобів

Розрахунок амортизації провів

8

7

6

<…>

104

3 10480008 4

5

104

2 10480007

3

104

2

1

Номер субрахунку

1 10480006

Інвентарний номер

№ з/п

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 07837402

(назва установи)

+ійськова частина =0000

Актуальна тема

23


Оподаткування

Як виправити помилку з податку на землю Чи може суб’єкт господарювання виправити помилки, що допущені у  податковій декларації з плати за землю на поточний рік, у одній уточнюючій податковій декларації як за місяці, строк сплати податкових зобов’язань по яких минув, так і за місяці, строк сплати яких не настав? Згідно з п. 286.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ) платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним (п. 286.3 ПКУ). Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ПКУ). @ідповідно до п. 50.1 ПКУ у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлені.

24

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ПКУ: а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку; б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку. З урахуванням викладеного, оскільки податковим періодом з плати за землю є податковий (звітний) рік, а сплата податкових зобов’язань здійснюється щомісячно, то для виправлення помилок, допущених у податковій декларації на поточний рік, суб’єкт господарювання може подати одну уточнюючу податкову декларацію з уточненням показників як за місяці, строк сплати податкових зобов’язань по яких минув, так і за місяці, строк сплати по яких не настав. При цьому платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, у разі надіслання уточнюючого розрахунку, сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох процентів від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку. Також при самостійному виявленні платником податків заниження суми податкового зобов’язання на суму заниження та за весь період заниження (з дня настання строку погашення податкового зобов’язання по день фактичної сплати (включно) суми заниженого податкового зобов’язання) нараховується пеня із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діє на день заниження (п.п. 129.1.2 та абз. 2 п. 129.4 ПКУ). За матеріалами, розміщеними на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної фіскальної служби України (zir.minrd.gov.ua)

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Оподаткування

Як сплачувати податок на землю, якщо не оформлені документи на земельну ділянку Чи є платниками земельного податку суб’єкти господарювання, які не оформили відповідно до законодавства право власності або користування землею, в тому числі якщо вони є власниками будівель (споруд) або їх частин, що розташовані на таких земельних ділянках? Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України від 25.10.2001 р. № 2768-III (далі — ЗКУ), а справляння плати за землю — Податковим кодексом України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ). Згідно зі ст. 206 ЗКУ використання землі в Україні є платним. @ідповідно до ст. 269, 270 ПКУ платниками земельного податку (далі — податок) є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктом оподаткування — земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру (п. 286.1 ПКУ). Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою (п. 286.2 ПКУ). @ласники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою (п. 287.1 ПКУ). @ідповідно до ст. 125 ЗКУ право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. @одночас для окремих категорій землекорис-

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

тувачів нормами ПКУ передбачені особливі умови, за яких вони можуть бути платниками плати за землю. Так, відповідно до п. 287.6 ПКУ при переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку (до 01 січня 2015 року — з дати реєстрації права власності на нерухоме майно). Слід зазначити, що використання земельної ділянки без оформлення відповідного права є порушенням законодавства. @ідповідальність за порушення земельного законодавства передбачена ст. 144 ЗКУ. Так, у разі виявлення порушень відповідно до закону на порушника складається протокол і встановлюється термін для усунення порушень. У разі невиконання протягом зазначеного строку вимог щодо припинення порушення земельного законодавства, матеріали передаються до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування для припинення права користування земельною ділянкою. З огляду на викладене, суб’єктам господарювання, які не оформили відповідно до законодавства право власності або користування землею, в тому числі якщо вони є власниками будівель (споруд) або їх частин, необхідно звернутися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для оформлення та реєстрації права власності на такі земельні ділянки. За матеріалами, розміщеними на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі Державної фіскальної служби України (zir.minrd.gov.ua)

25


Оплата праці

Індексація грошових доходів за березень 2015 року Ольга ВІТКОВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор» Основні засади проведення індексації, встановлені Законом про індексацію та Порядком № 1078, такі. 1. Індексацію зарплати проводять усі роботодавці незалежно від своєчасності її виплати працівникам. 2. Зарплату індексують у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, розмір якого в березні 2015 року становить 1218 грн. 3. 7азовим для проведення індексації вважається місяць підвищення зарплати (окладу, тарифної ставки та інших постійних складових зарплати). Законом України «Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. № 76-VIII

Eазовий місяць

1

2

Січень Лютий 7ерезень Квітень Травень 2008 Червень рік Липень Серпень @ересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий 7ерезень 2009 Квітень рік Травень Червень Липень 26

Індекс інфляції, %

+еличина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

Сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1218 грн., грн.

3

4

5

102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 101,5 102,1 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9

96,5 91,4 84,4 78,8 76,5 75,1 76,0 76,2 74,3 71,3 68,8 65,3 60,7 58,3 56,1 54,7 54,0 52,3 52,4

1175,37 1113,25 1027,99 959,78 931,77 914,72 925,68 928,12 904,97 868,43 837,98 795,35 739,33 710,09 683,30 666,25 657,72 637,01 638,23

встановлено, що у 2015 році Закон про індексацію застосовуватимемо в порядку та розмірах, установлених КМУ, виходячи з фінансових можливостей бюджетів усіх рівнів. Кабміну наказано затвердити відповідний порядок.

Увага! @ідповідний порядок на момент підготовки номера не затверджений, тому поки що зарплату продовжуємо індексувати в загальному порядку.

Далі в таблиці наведені індекси споживчих цін для проведення індексації заробітної плати, що нараховується за березень 2015 року.

Eазовий місяць

1

2

Серпень @ересень 2009 Жовтень рік Листопад Грудень Січень Лютий 7ерезень Квітень Травень 2010 Червень рік Липень Серпень @ересень Жовтень Листопад Грудень 2011 Січень рік Лютий

Індекс інфляції, %

+еличина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

Сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1218 грн., грн.

3

4

5

99,8 100,8 100,9 101,1 100,9 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 100,3 100,8 101,0 100,9

52,7 51,5 50,2 48,5 47,2 44,6 41,9 40,7 41,1 41,9 42,5 42,8 41,1 37,1 36,5 36,0 35,0 33,6 32,5

641,89 627,27 611,44 590,73 574,90 543,23 510,34 495,73 500,60 510,34 517,65 521,30 500,60 451,88 444,57 438,48 426,30 409,25 395,85

«Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Оплата праці

Eазовий місяць

1

2

7ерезень Квітень Травень Червень 2011 Липень рік Серпень @ересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий 7ерезень Квітень Травень 2012 Червень рік Липень Серпень @ересень Жовтень Листопад Грудень Січень 2013 Лютий рік 7ерезень

Індекс інфляції, %

+еличина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

Сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1218 грн., грн.

3

4

5

101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 100,2 99,9 100,0

30,6 29,0 27,9 27,4 29,1 29,6 29,5 29,5 29,3 29,1 28,8 28,6 28,2 28,2 28,6 28,9 29,2 29,6 29,5 29,5 29,6 29,3 29,1 29,2 29,2

372,71 353,22 339,82 333,73 354,44 360,53 359,31 359,31 356,87 354,44 350,78 348,35 343,48 343,48 348,35 352,00 355,66 360,53 359,31 359,31 360,53 356,87 354,44 355,66 355,66

Користуватися цією таблицею просто. Для визначення відсотка, на який індексують зарплату за березень 2015 року, у колонці 2 таблиці необхідно знайти базовий місяць для кожного працівника. Наприклад, базовий місяць працівника — лютий 2013 року (його зарплата відтоді не підвищувалася). Далі в колонці 4 зазначені вже розраховані величини приросту індексів споживчих цін, які застосовуються для індексації доходів у березні 2015 року. Якщо базовий місяць працівника — лютий 2013 року, то відсоток індексації березневої зарплати дорівнює 29,2 % (у таблиці виділено напівжирним шрифтом). Крім того, у колонці 5 зазначена сума індексації зарплати, яка дорівнює або перевищує 1218 грн. Так, якщо базовий місяць працівника — лютий «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

Eазовий місяць

1

2

Квітень Травень Червень Липень 2013 Серпень рік @ересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий 7ерезень Квітень Травень 2014 Червень рік Липень Серпень @ересень Жовтень Листопад Грудень Січень 2015 Лютий рік 7ерезень

Індекс інфляції, %

+еличина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації, %

Сума індексації, якщо зарплата дорівнює або перевищує 1218 грн., грн.

3

4

5

100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,2 100,6 102,2 103,3 103,8 101,0 100,4 100,8 102,9 102,4 101,9 103,0 103,1 105,3 —

29,2 355,66 29,1 354,44 29,1 354,44 29,2 355,66 30,1 366,62 30,1 366,62 29,6 360,53 29,3 356,87 28,7 349,57 28,4 345,91 27,7 337,39 24,9 303,28 20,9 254,56 16,5 200,97 15,4 187,57 14,9 181,48 14,0 170,52 10,8 131,54 8,2 99,88 6,2 75,52 3,1 37,76 Не індексуємо Не індексуємо Не індексуємо

2013 року (відсоток індексації — 29,2 %), при цьому його зарплата дорівнює або перевищує 1218 грн., то сума індексації становитиме 355,66 грн. (за умови, що місяць відпрацьований повністю). Що стосується проведення індексації для новоприйнятих працівників, під час переходу працівників на іншу роботу або посаду в одній установі, а також при переведенні на роботу до іншої установи, то це питання розглядалося фахівцем Мінсоцполітики в газеті «7юджетна бухгалтерія», 2013, № 5, с. 28.

Сума індексації в місяці підвищення доходу Правила проведення індексації передбачають, що місяць підвищення грошових доходів (на будь27


Оплата праці яку суму), є базовим. @иняток становлять випадки підвищення зарплати за рахунок: — виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників; — суміщення професій (посад); — розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт; — підвищення розміру премії; — прийняття на роботу за внутрішнім сумісництвом. З 13.02.2014 р. (дати набуття чинності постановою № 36) місяць встановлення таких виплат не є базовим за умови, що цього місяця не підвищується оклад (абз. 8 п. 5 Порядку № 1078). Якщо зарплата підвищується, то застосовують абз. 3 п. 5 Порядку № 1078 (із змінами, унесеними постановою № 526). Так, якщо грошовий дохід з урахуванням суми підвищення менше суми грошового доходу з урахуванням індексації до підвищення, у базовому місяці сума загального доходу визначається з таким розрахунком, щоб сума грошового доходу з урахуванням індексації не перевищувала загального доходу до його підвищення. Приклад індексації зарплати при її підвищенні наведений у додатку 4 до Порядку № 1078. Зокрема, уперше так визначали суму індексації в липні 2012 року при підвищенні посадових окладів працівників за Єдиною тарифною сіткою (далі — ЄТС), а також посадових окладів, які встановлені на рівні мінзарплати. У місяці підвищення зарплати порівнюють дві величини: зарплату з урахуванням підвищення та зарплату до підвищення, тобто попереднього місяця (з урахуванням індексації).

+ажливо! Порівняльні розрахунки проводять виходячи з умов повністю відпрацьованого місяця (це має значення, коли працівник частину місяця перебував у відпустці або на лікарняному, тобто місяць відпрацьований не повністю) з урахуванням постійних складових зарплати (доплат, надбавок).

Якщо в результаті проведення порівняльних розрахунків зарплата з урахуванням підвищення: а) більше зарплати до підвищення з урахуванням індексації, то зарплату не індексують; б) менше зарплати до підвищення з урахуванням індексації, то цього місяця сума загального доходу складається з: — зарплати з урахуванням підвищення;

28

— фіксованої суми індексації. Це різниця між можливою сумою індексації і сумою підвищення зарплати. Фіксовану суму індексації виплачують до наступного підвищення зарплати, яке перевищить таку фіксовану величину. Якщо подальше підвищення зарплати не перевищує фіксовану суму індексації, то її розмір не змінюється. У додатку 4 до Порядку № 1078 ця ситуація розглянута на прикладі грудня 2011 року. У подальшому, при перевищенні індексу споживчих цін наростаючим підсумком порога індексації, у працівників може з’явитися право на поточну суму індексації. Детальніше про те, як індексувати дохід працівника, якщо він має право одночасно на фіксовану суму індексації та поточну, можна дізнатися з консультації фахівця Мінсоцполітики, опублікованої в газеті «7юджетна бухгалтерія», 2014, № 13, с. 27. Зверніть увагу: якщо місяць відпрацьований не повністю (відпустка, тимчасова непрацездатність), то суму індексації та фіксовану її величину визначають пропорційно фактично відпрацьованим робочим дням цього місяця (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

Індексація зарплати працівників, посадові оклади яких визначаються на основі ЄТС 7азовим місяцем для працівників: — 2-го — 6-го тарифних розрядів є жовтень 2014 року. У ньому слід було визначити фіксовану суму індексації як різницю між поточною сумою індексації, яка могла бути нарахована в жовтні, і сумою підвищення зарплати. У такому розмірі її виплачують і в березні 2015 року, якщо не відбувається підвищення зарплати. Крім того, у березні 2015 року такі працівники мають право на поточну індексацію в сумі 99,88 грн. (1218 грн. х 8,2 %). — 1-го тарифного розряду залишається грудень 2013 року. У березні 2015 року зарплату таких працівників індексують на 28,7 % у межах 1218 грн.; — 7-го — 25-го тарифних розрядів є січень 2013 року. У березні 2015 року зарплату таких працівників індексують на 29,1 % у межах 1218 грн. При цьому, якщо працівник має право на фіксовану індексацію, то її продовжують виплачувати в колишньому розмірі, за умови, що не підвищується зарплата.

Індексація зарплати держслужбовців Якщо зарплата деяких держслужбовців підвищувалася за рахунок збільшення постійних складових «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Трудові відносини зарплати (посадового окладу, доплати за ранг, надбавки за вислугу років тощо): — після лютого 2008 року та базовим місяцем став місяць такого підвищення, то в березні 2015 року зарплату таких працівників індексують на індекси, визначені згідно з Порядком № 1078; — з липня 2012 року, то слід було визначити фіксовану суму індексації. Місяць такого підвищення став базовим. У березні 2015 року фіксовану суму індексації виплачують у розмірі, визначеному в місяці підвищення доходу. Зокрема, якщо посадовий оклад держслужбовця встановлений на рівні мінзарплати, то базовим місяцем для нього є грудень 2013 року (місяць останнього підвищення мінзарплати).

Індексація зарплати керівних працівників і фахівців апарату сільських і селищних рад У червні 2009 року посадові оклади керівних працівників і фахівців апарату сільських і селищних рад і їх виконавчих органів, затверджені додатком 54 до постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів

та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268, збільшені на 50 %, а надбавка за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої роботи знята. Якщо червень 2009 року для таких працівників: — став базовим місяцем, то їх зарплату в березні 2015 року індексують на 52,3 % у межах 1218 грн.; — не став базовим місяцем, то їх зарплату в березні 2015 року індексують на індекси, визначені відповідно до Порядку № 1078, залежно від останнього базового місяця.

Нормативні документи Закон про індексацію — Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII (у редакції Закону України від 06.02.2003 р. № 491-IV). Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078. Постанова № 526 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 13.06.2012 р. № 526. Постанова № 36 — постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення індексації грошових доходів населення» від 29.01.2014 р. № 36.

Консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

Обчислюємо стаж педагогічної роботи викладачам технічної школи Світлана МЕРЕНКОВА, заступник начальника відділу — державний інспектор праці відділу контролю за дотриманням трудового законодавства Територіальної державної інспекції з питань праці в Харківській області Просимо надати роз’яснення щодо обчислення педагогічного стажу викладачу технічної школи державного агентства водних ресурсів (ПТНЗ) з метою виплати йому надбавки за вислугу років. Викладач раніше обіймав такі посади (має диплом інженера-механіка): 1) з 15.09.80 р. по 16.05.81 р. — інженер-механік у колгоспі; 2) з 30.05.81 р. по 25.08.82 р. — головний інженер у радгоспі; 3) з 14.10.82 р. по 30.10.84 р. — головний інженер у колгоспі; 4) з 12.11.84 р. по 30.01.88 р. — викладач у технічній школі; «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

5) з 01.02.88 р. по 19.01.98 р. — інструктор у райкомі партії, райраді, райадміністрації, а  потім — у райвиконкомі; 6) з  14.09.98  р. по  сьогодні працює викладачем у технічній школі. Які періоди роботи такого працівника можна зарахувати до його педстажу? Згідно зі ст. 57 Закону України «Про освіту» від 23.05.91 р. № 1060-XII надбавка за вислугу років є обов’язковою виплатою, гарантованою державою педагогічним працівникам. Нагадаємо, що Перелік посад педагогічних і науково-педагогічних працівників затверджено постановою КМУ 29


Трудові відносини від 14.06.2000 р. № 963 (далі — Перелік № 963). Надбавку за вислугу років нараховують щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки зарплати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах: понад 3 роки — 10 %, понад 10 років — 20 %, понад 20 років — 30 %. Умови виплати надбавки за вислугу років регулює Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджений постановою КМУ від 31.01.2001 р. № 78 (далі — Порядок № 78). Згідно з абз. 1 п. 2 цього Порядку до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років зараховують період роботи на посадах, передбачених Переліком № 963. При цьому включають до стажу і роботу на відповідних посадах у навчальних закладах СРСР. Таким чином, можна з упевненістю сказати, що період роботи на посаді викладача технічної школи, тобто з 12.11.84 р. по 30.01.88 р., а також з 14.09.98 р. по сьогодні включають до педстажу. Що стосується періодів роботи в колгоспі та радгоспі, то тут не все так просто. Дійсно, згідно з абз. 7 п. 2 Порядку № 78 до стажу педагогічної роботи зараховують час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг. Ця норма «оселилася» в Порядку № 78 уже давно, але й досі Міносвіти не надало будь-яких роз’яснень щодо її застосування. Тому доведеться самим робити висновки. Отже, викладачу професійно-теоретичної підготовки ПТНЗ можна зарахувати до педстажу період роботи на виробництві та у сфері послуг, якщо він викладає ту ж спеціальність, за якою працював.

Наприклад, якщо викладач, який раніше працював інженером, викладає спеціальність «машиніст бульдозера», то підстав для включення до педстажу періоду роботи інженером немає. Тому вважаємо, що періоди роботи з 15.09.80 р. по 30.10.84 р. не включають до педстажу. Що стосується періоду роботи з 01.02.88 р. по 19.01.98 р. на посаді інструктора в райкомі партії, райраді, райадміністрації, а потім — у райвиконкомі, то Порядком № 78 не передбачено включення їх до педстажу в будь-якому разі. Викладач раніше обіймала такі посади (має диплом техніка-технолога за кваліфікацією «Приготування їжі»): 1) з 02.04.73 р. по 09.05.75 р. — кухар тресту їдалень; 2) з 27.06.75 р. по 10.03.77 р. — кухар, потім завідувач виробництва, потім бригадир кухарів у громадському харчуванні; 3) з 21.03.77 р. по 08.06.77 р. — обліковець у дослідно-меліоративній станції; 4) з  07.09.77  р. по  28.09.78  р.  — кухар тресту їдалень; 5) з 23.11.78 р. по 02.10.80 р. — бригадир кухарів у громадському харчуванні; 6) з 15.09.97 р. і по сьогодні працює викладачем у технічній школі. Які періоди роботи такого працівника можна зарахувати до його педстажу? Однозначно, на підставі абз. 1 п. 2 Порядку № 78 включають до педстажу період роботи на посаді викладача технічної школи, тобто з 15.09.97 р. по сьогодні. Що стосується періоду роботи на посаді кухаря, то його можна включити до стажу лише за умови, що педагог викладає таку саму спеціальність.

Консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

Підвищення категорії бухгалтерові ДЮСШ Світлана МЕРЕНКОВА, заступник начальника відділу — державний інспектор праці відділу контролю за дотриманням трудового законодавства Територіальної державної інспекції з питань праці в Харківській області Штатним розписом спортивної школи передбачено посаду бухгалтера (7-й тарифний розряд). Бухгалтер, яка обіймає таку посаду, закінчила 30

навчання в університеті та отримала диплом магістра за спеціальністю «Фінанси і кредит». Чи можна підвищити тарифний розряд такому бухгалтеру? «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)


Трудові відносини Посадові оклади працівникам спортивних шкіл установлюють згідно з наказом Мінсім’ямолодьспорту «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097. Зокрема, для бухгалтерів передбачено такі тарифні розряди (додаток 1 до цього наказу): а) провідний — 10 тарифний розряд; б) I категорії — 9 тарифний розряд; в) II категорії — 8 тарифний розряд; г) без категорії — 7 тарифний розряд. При встановленні тарифних розрядів користуються Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності», затвердженим наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336 (далі — Довідник № 336). Цим документом визначено кваліфікаційні характеристики для професії: — «бухгалтер (з дипломом спеціаліста)» з чотирма категоріями (провідний, I категорії, II категорії та без категорії); — «бухгалтер» з трьома категоріями (I категорії, II категорії та без категорії). Особливість полягає в тому, що кваліфікаційні категорії таких працівників залежать від освітнього рівня і стажу роботи. Категорія є невід’ємною частиною посади бухгалтера. @ідповідно до п. 10 Загальних положень Довідника № 336 кваліфікаційні категорії підвищують,

перш за все, тим працівникам, які успішно виконують посадові завдання та обов’язки, творчо і сумлінно ставляться до службових доручень і вимог посадових інструкцій. Присвоєння та підвищення кваліфікаційних категорій працівникам здійснюють комісії з проведення кваліфікаційної атестації (п. 10 Загальних положень Довідника № 336). Це узгоджується і зі ст. 96 КЗпП, де сказано: роботодавець має право змінювати посадові оклади в межах, затверджених в установленому порядку мінімальних і максимальних розмірів окладів на відповідній посаді за результатами атестації. Порядок проведення кваліфікаційної атестації може регламентуватися положенням, що приймається як додаток до колективного договору або затверджується керівником за узгодженням з профспілковим комітетом, відповідно до якого можливе створення комісії для вирішення вищезазначених питань. @иходячи із зазначеного, керівник закладу може підвищити категорію бухгалтеру, і призначити його на посаду бухгалтера II категорії, зважаючи на таке: — достатній практичний досвід роботи бухгалтера; — успішне і в повному обсязі виконання бухгалтером завдань та обов’язків; — посадові обов’язки бухгалтера; — рекомендації атестаційній комісії щодо можливості підвищення кваліфікаційної категорії та зарахування на посаду бухгалтера II категорії; — наявний фонд оплати праці.

Консультують фахівці Державної інспекції з питань праці

Хто може бути куратором групи у вищому навчальному закладі Світлана МЕРЕНКОВА, заступник начальника відділу — державний інспектор праці відділу контролю за дотриманням трудового законодавства Територіальної державної інспекції з питань праці в Харківській області Чи можуть завідувач відділення, керівник фізичного виховання, завідувач навчально-методичного кабінету, практичний психолог вищого навчального закладу 1  — 2 рівнів акредитації бути кураторами (класними керівниками групи), а також завідувати кабінетами із встановленням відповідних доплат? «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

Куратор студентської групи Зауважимо, що питання призначення класного керівника групи (куратора) вищого навчального закладу законодавчо не врегульоване. Тому, як правило, навчальні заклади самостійно затверджують Положення про куратора студентської 31


Трудові відносини (академічної) групи, де зазначають усі організаційні моменти, пов’язані з його діяльністю. У тому числі в цьому документі доцільно зазначити, які саме працівники вищого навчального закладу можуть бути призначені кураторами групи. Mле зауважимо: це питання тісно пов’язане з оплатою за кураторство, порядок встановлення якої зазначено в абз. 4 п. 36 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міносвіти від 15.04.93 р. № 102 (далі — Інструкція № 102). Згідно з цією нормою викладачам, старшим викладачам, майстрам виробничого навчання та іншим педагогічним працівникам (крім керівних) вузів I — II рівнів акредитації здійснюється доплата за класне керівництво (кураторство) у розмірі 20 % ставки зарплати (посадового окладу). Отже, формально всі зазначені в запитанні працівники можуть бути кураторами студентської групи (якщо інше не передбачене положенням, що діє в установі), але доплату за таку роботу можна встановити лише керівникові фізичного виховання та практичному психологові. Оскільки завідувач відділення і завідувач навчально-методичного кабінету є керівними працівниками, то доплату їм встановити не можна, а отже, немає сенсу і призначати їх кураторами. Згідно з п. 91 Інструкції № 102 керівні працівники закладів освіти мають право вести викладацьку діяльність у цьому ж навчальному закладі, але не більше 9 год на тиждень (360 год на рік). @одночас вони залишаються на посаді керівників, отже, не мають права на отримання доплати за кураторство.

Завідування навчальним кабінетом Схожа ситуація також і з завідуванням навчальними кабінетами. Законодавством не визначено, хто саме може виконувати такі обов’язки, тому це питання вищі навчальні заклади також вирішують самостійно. Слід зазначити, що Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327, передбачена така посада, як «завідувач навчального кабінету». Проте Типовими штатними нормативами вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації, затвердженими наказом Міносвіти від 23.01.2014 р. № 60, які набрали чинності 01.09.2014 р., не передбачено введення до штату вищого навчального закладу посади завідувача навчального кабінету. У зв’язку з цим обов’язки 32

по завідуванню навчальним кабінетом покладаються наказом керівника на працівника вищого навчального закладу. За виконання додаткового обсягу робіт, не пов’язаного безпосередньо з педагогічною роботою, Інструкцією № 102 передбачено встановлення додаткової оплати, а саме: а) старшим викладачам, викладачам, майстрам виробничого навчання вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями здійснюється додаткова оплата у розмірі 10 — 15 % посадового окладу (ставки заробітної плати) за узгодженням з профспілковим комітетом. Конкретний розмір доплати встановлює керівник вищого навчального закладу (абз. 1 п. 42 Інструкції № 102). Таким чином, працівникам, переліченим у запитанні, не може бути встановлено доплату, оскільки вони не є викладачами. Якщо керівні працівники закладів освіти ведуть викладацьку діяльність у цьому ж навчальному закладі, то права на отримання доплати за завідування кабінетом вони не мають; б) у вищих навчальних закладах I — II рівнів акредитації, в яких створені кабінети обчислювальної техніки, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата у розмірі 5 — 10 % посадового окладу (ставки зарплати). Конкретний розмір доплати встановлює керівник вищого навчального закладу за погодженням з профспілкою (абз. 2 п. 41 Інструкції № 102); в) викладачам вищих навчальних закладів I — II рівнів акредитації за завідування спортивними залами провадиться доплата у розмірі 10 % ставки зарплати (абз. 5 п. 41 Інструкції № 102). Напрошується висновок, що таку доплату можна встановити керівнику фізичного виховання. Mле ж він є педагогічним працівником, а не викладачем вищого навчального закладу. Тому скористатися цією нормою, на жаль, не можна. Підставою для встановлення доплат за завідування кабінетами є тарифікація та відповідний наказ керівника навчального закладу про призначення завідувачів кабінетів і фактичне виконання працівниками покладених на них відповідних обов’язків. Додамо, що згідно з п. 8 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мін’юсту від 28.06.93 р. № 43, виконання викладачами вищих навчальних закладів обов’язків по завідуванню кабінетами, лабораторіями та відділеннями не є сумісництвом. «Бюджетна бухгалтерія» 16 березня, 2015 / № 11 (395)

Profile for Buhgalter.com.ua

Bb11(395)uk_ indd  

Bb11(395)uk_ indd  

Advertisement