Page 1

müŇüzgek*

CİLT I, SAYI 03.10.2012

“renksiz , orijinal ”

Muhteşem bir şey, bir yerlerde keşfedilmeyi bekliyor. Carl Sagan ( 1934—1996 )

Merhaba ! müŇüzgek* .. Divânu Lügati't-Türk’ten.. ‚Çalışma yüzünden elde peyda olan katılık..‛ İçinde umut, inat , aşk ve gerçek olan böyle güzel bir kelimeyi en üstte yazmak istedim.

müŇüzgek* niçin var ? Kafamı toplamak için diyebilirim. Evet gerçekten de öyle. Benim mevcut çalışmalarımı ve geleceğe dair değişik konulardaki görüşlerimi, geleceğe dönük fikirlerimi ve saygı duyduğum isimlerden alıntılarımı daha derli toplu bir şekilde önce kendime sonra diğer ilgilenenlere sunmak için var.

müŇüzgek* ne üzerine olacak ?

Bu sayıda: Benim aklım gibi olacak diyebilirim. Karmaşık, çoğu zaman yorucu ve sıkıcı ama gereksiz bir şekilde bağımlılık yapıcı.

Buğra AYAN

Değişim ve Çürüme

2

İnternet ve Açık Toplum 3

2012

Daha çok eğitimimiz, ama daha az sağduyumuz; daha fazla bilgimiz, ama daha az bilgeliğimiz var. Daha çok uzmanımız, ama yine de daha çok sorunumuz; daha çok ilacımız, ama daha az sağlığımız var.*

*george carlin

Soru-Cevap: Konuk: Atıf ÜNALDI

4

Yeni Medya nedir ? Konuk: Peter Joseph

5

Yeni Eğitim

6

Siber Güç Konusu

7

Kapanış

8


Sayfa 2

EĞĠTĠM ĠN GELECEĞĠ ÜZ ERĠNE

K Ü Ç Ü K M AV İ N O K TA Uzayın derinliğinden bu resmi çekmeyi başardık. Eğer bu resme dikkatlice bakarsanız, orada bir nokta göreceksiniz. O noktaya tekrar bakın. İşte o nokta burasıdır. Evimizdir. O nokta biziz. Sevdiğiniz herkes, tüm tanıdıklarınız, adını duyduklarınız, gelmiş geçmiş tüm insanlar hayatlarını o noktanın üzerinde geçirdiler. Türümüzün tarihindeki tüm sevinçlerimiz ve acılarımız, kendinden emin bin çeşit inancımız, ideolojimiz ve ekonomik

öğretimiz; her avcı ve her yağmacı, her kahraman ve her korkak, uy-

garlığımızın mimarları ve tahripçileri, her

“İnsanlığın köklü sorunlarına karşı küresel bakış geliştirmenin bir söz değil, aynı zamanda eylem olabilmesi için yeni şablonlara, yeni bakış açılarına , tamamen yeni bir zihne ihtiyacımız var.” Buğra AYAN

kral ve her köylü, birbirine aşık olan her genç çift, her anne ve her baba, umutları olan her çocuk, her mucit ve her kâşif, ahlak değerlerini öğreten her öğretmen, yozlaşmış her politikacı, her bir "yıldız", her bir "yüce önder", her aziz ve her günahkâr işte orada yaşadı; bir güneş ışınında asılı duran o toz zerreciğinde. Carl Sagan

ÇÜRÜME Tarihin tekerrür ettiği gerçeği hala canlılığını koruyor. Toplumun ayakları benzer taşlara takılıyor. Magna Carta Libertatum'un imzalandığı dönemdeki karşı ülkelerin veya İnsan Haklara Evrensel Beyannamesi'nin yayınlandığı gün ki Papanın gerçek duygularını hissedebiliyor musunuz? Ne kadar sonsuzlukla ilgili kavramlarla zafer sarhoşu olsak

dahi biz yaşam nehrinin etrafında kendi kazığı küçük havuzlarda yaşayan çürüyen , kokuşan topluluklarız. Toplum bizde önyargılar oluşturdukça yaşamdan korkar hale geliyor ve sırtımızı daha güvenli olsun diye havuzun kenarına yaslıyoruz. Bizim toplumla bütünleşemediğimizde yaptığımız gibi havuza anlam vermek , sınır-

larını görmek , belki de yüzmek isteyen gençleri ise kollarından tutup yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Asıl sorun olan kokuşmadan , çürümeden ise bihaber olmayı seçiyoruz. Oysa ki tüm yaşanmışlıklar ile önyargılarımız ile bu havuzun kokuşmasını hızlandırıyoruz. Buğra AYAN

DEĞİĠİM Eğer büyük resmi göremezseniz içinde olduğunuz , olacağınız havuzu bile fark edemezsiniz. Toplumun geneli havuzun küçük parçalarına sahip çıkma veya karşı çıkma algısı ile kendini hipnotize etmiş olsa da, hakikat insanlığın içinde olduğu bu havuzun tamamen ve köklü bir şekilde değişeceğidir. Her zaman olduğu gibi toplumun büyük kısmının bundan bile haberi olmayacak. Fakat Yeni Dünya Düzeni her gün daha da yaklaşıyor ve bir sabah tüm gerçekliği ile kendini gösterecek. Dünyadaki gelişmeleri üstüne politikacıların, medyanın ve bölgesel kurumların gölgesi düşmeyen açık bir gözle izlerseniz değişimi anlayabilir , algılayabilir ve yeni havuzda istediğiniz şekilde hayat bulabilirsiniz. Ve en önemlisi bu gerçekliği algıladıktan sonra havuzlarda takılı kalmayıp kendinizi yaşam nehrine bırakmak da sizin elinizde olacaktır. Buğra AYAN


Sayfa 3

CĠLT 1, SAYI 1

İNTERNET’İN GELECEĞİ ÜZERİNE İnternet’in geleceği üzerine tartışmalar devam ediyor. Yasaklar , hükümetlerin attığı adımlar , medyada çıkan haberler vs.

ta geçirebileceği göz önüne alarak insanlığın erişimine sunduğu bir iletişim ağıdır.

Bu konuyu konuşurken ve geleceğe dair düşünürken aklımızdan çıkmaması gereken bir nokta internetin ne olduğu ve ne amaçla insanlığın erişimine verildiği. Teorikte değil gerçekte.

Açık toplum; ulusal devletlerin toplumlar üzerinde uyguladıkları katı adlandırılabilecek kurallarının , kültürlerinin hatta inançlarının yerini halktan gelen talep ile daha yumuşak bir zemine bırakmak zorunda kaldığı tasarımdır.

İnternet bir yeni dünya projesidir ve egemenlerin açık toplumu seri bir şekilde haya-

Halktan gelen talep kısmına dikkat edersek Arap Bahar'ında internetin rolünü daha net

görebiliriz. İşte internetin geleceği bu ana fikir üzerine inşa edilecek ve ettirilecektir. Bölgesel aktörler, yerel medya her ne yaparsa yapsın büyük resimde ulaşılmak istenen yol bu tasarımdan geçmektedir. Görüşünüz ve tarafınız ne olursa olsun mevcut ihtimalleri düşünürken bu iddiamı aklınızda tutmanızı tavsiye ederim. Buğra AYAN

İNTERNETİN DOĞASI YOKTUR, EGEMENLERİN DOĞASI VARDIR. Bugün bazı şeyler bize uzak gibi görünebilir fakat dönüp 20 yıl öncesinde elimizde olan iletişim standartlarına değişimin hızına tekrar tanıklık etmiş oluruz.

olduğuna dı.

Bugün internet ilkel çağını yaşamakta.

Çünkü açık topluma geçiş aşamalarından biri olan bilginin asimetrik dağılımı yeni toplumların inşasında katalizör görevi oynayacaktır. Çünkü eski toplumun var ettiği bilinçler bu bilgi çöplüğü içerisinde, gerçeği sorgulayarak değişime açık hale gelecektir.

Sayısız denebilecek düzensizlik içerisinde yol almaktadır. Telif haklarından , seksüel içeriğe, kimlik tespitlerine kadar bir çok konuda büyük bir düzensizlik hakim. Bu düzensizlik öyle bir boyuta ulaşmış durumda ki insanlar bunun düzenlenemeyeceğine internetin doğasının bu

inanmaya

başla-

Fakat bilinmesi gereken mevcut düzensizliğin bilerek ve istenerek bir süreliğine korunduğu ve yaşatıldığıdır.

Fakat değişime açık hale gelen bu yeni zihne tasarlanan ‘açık toplum’ şablonunu sistematik bir

şekilde yerleştirme aşamasında işler değişecektir. Bilginin özgür kalmasına aynı şansı tanımak egemenlerin aleyhine olacağı için yeni internet yasakları ile tanışacak ve yasakların ötesinde , kişilik haklarını ihlal eden özel donanımları ve yazılımları kullanmak zorunda bırakılabileceğiz. Bu sebeple, dile getirdiğim iddiamı da dikkate alarak ‘İnternet’in doğası vardır, değişmez!’ düşüncesini yeniden değerlendirmenizi öneririm. İnternetin doğası var mıydı , yoksa bize doğasının olduğu hissiyatı verilmeye mi çalışıldı ? Sanırım önce soru bu.

cevaplanması

gereken

Buğra AYAN

“ Internet ve sosyal medyanın ilkel çağını yaşıyoruz.. Maden devrimiz ise bilginin bir topluluk için değil insanlık için yontulması ile başlayacak” Buğra AYAN


Sayfa 4

EĞĠTĠM ĠN GELECEĞĠ ÜZ ERĠNE

S O R U - C E V A P K Ö Ş E S İ : AT I F Ü N A L D I noloji, mikro düzeyde ise internet noktasından bakmayı doğru buluyorum... Her ulvi felsefe, insanlığın bir toplam bilinç etrafında birleşeceği konusunda birleşir. Bu noktaya giderken düşünsel, operasyonel ve iletişim anlamında birleşmek gibi bir gerekliliğimiz var. İşte bu her bir platformda gideceğimiz yolu ulaşımımızı hızlandıran katalizörlerdir teknoloji. İnternet düşünsel anlamda birleşmemize ve oluşturduğumuz ortak medeniyeti ve kültürü ileri götürmemizi sağlayan en önemli araçtır. Mesela, dans kültürünün internet özellikle de youtube'den sonra

Buğra AYAN: Siz , uzun yıllardır bilişim anlamındaki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Gerek akademisyen gerek yazar kimliğiniz ile bu süreci değerlendirdiğinizde , sizce bilişim insanlığın psikolojik ve zihinsel gelişimini nasıl etkilemiştir ? Atıf ÜNALDI : Bilişim çok genel bir kavram. Aslında bu konuya makro düzeyde tek-

“İnternet aslında gerçek aristokrasi..” Atıf ÜNALDI

Buğra AYAN : Bir çok çalışmanız yanında bilişim anlamında yayınlar hazırlayıp bu yönlü de bir eğitim özverisinde bulunuyorsunuz. Sizce bilişim yayınlarına talep nasıl ? Bu talebin artması ve yayınların halka ulaşılabilirliğinin artması için neler yapılabilir? Atıf

ÜNALDI

:

Çok

Atıf ÜNALDI kısaca kimdir ? Boğaziçi Üniversitesinde Fizik Bölümü’nde eğitim aldığı yıllarda Türkiye’de ilk kez iki bilgisayarı telefon hatları üzerinden konuşturan BBS sistemini kurarak, Türkiye’deki ilk internet ağını oluşturmuştur. Uluslararası fon yönetim şirketi GEM grubun Türkiye’deki iştirakleri arasındaki İnfoKarma kanalında “a.t.f. ile tek-

çok daha hızlı geliştiğini gösteren araştırmalar var. Ben interneti, manifestosunda da belirttiğim gibi dünyanın her noktasından insanların beyinlerini birleştiren ve biz uykudayken bile yaratım sürecine devam eden bir en büyük bilinç noktası olarak görüyorum.

güzel bir soru sordunuz. Geçen hafta üçüncü kitabım olan "Türk İnternetinin Kısa Tarihi"ni çıkardım. Okan Üniversitesinde IPTV dersleri vermeye devam ediyorum. Benim iki kitabımda tamamen bitti. Arayıp isteyen genç arkadaşların, ihtiyaçlarını karşılayamamanın vicdan azabını duyuyorum.

noloji gündemi” programının yapım ve sunuculuğunu gerçekleştiren Atıf ÜNALDI aynı zamanda Kral Tv’de Netizen isimli infotainment programının yapımcı ve sunuculuğunu yapmıştır. Çeşitli kuruluşlara danışmanlık desteği veren ÜNALDI, pazar günleri yayınlanan Akşam Gazetesi teknoloji bölümünü planlamış ve yazmıştı. Şu an çeşitli dergilerde köşe yazarlığı yapan Atıf ÜNALDI, aynı zamanda AIRPORT

Bu konuda da teknolojinin ciddi bir desteği olduğunu düşünüyorum. Mesela apple'ın son ibook uygulaması, ders kitaplarını, multimedyayı da kitabın parçası yaparak ciddi bir zenginleştirilmiş içerik üretimine imkan veriyor. Yaygınlaştırmaya yararı ise konuşulmaz boyutlarda.

TV’de her perşembe canlı yayınlanan Teknotalk programının yapımcı ve sunuculuğunu gerçekleştirmektedir. Ünaldı, basındaki görevlerinin yanı sıra Türkiye’de internet ve e-iş konularında kişi ve kuruluşların stratejilerini belirlemekte, danışmanlığını yapmakta ve eğitim çalışmalarını düzenlemektedir.


Sayfa 5

CĠLT 1, SAYI 1

YENİ MEDYA DÜZENİ Yeni Medya Düzeni.. Şüphesiz isminden daha önemli olan şey onun zaman ve mekan anlamında ne kadar yakınınızda olduğu.. Gün geçtikçe daha ne kadar fazla yakınlaşacağı.. Zihninizin buna hazır olup olmadığı.. Farkındalığınızı öl-

SORU-

dürüp kendinizi kısıtlamayı seçip seçmediğiniz.. Bu değişimin ağzını kapatamayacağınız bir çocuk olmadığını görmeniz.. İletişimin dönüşümü hızlandıkça seçimlerinizin etkili olduğunu keşfetmeniz. Düşüncenin değerinin hızla arttığını fark

etmeniz.. Eğer eski şablonların , eski algıların işlevsizleştiğini fark ettiğiniz an şu gerçek sizi saracaktır.

Değişimin getireceği düzenin tam içindesiniz , tüm enerjiniz ile onu besliyorsunuz.

CEVAP KÖŞESİ : PE TE R J O S E P H

Buğra AYAN : ‚Tun off your TV‛ düşüncesini çok önemsiyoum. Sizce internet insanlığın kurtarıcısı mıdır? Peter JOSEPH: İnternet kesinlikle "medyanın devre dışı bırakılması" anlamına geliyor.Bu yüzden de bilgi eskiden olduğu kadar kontrol edilebilir değildir. Şimdiki sistemden yeni siste-

me geçiş yaparken kuruluşların medya aracılığıyla halkı kontrollerini düzenlemeleri gerektiğinin çok önemli olacağını düşünüyorum. Şu an, internet yüzünden, kontrolü kaybetmekteler.

Peter JOSEPH:

Bu kavramımın hayata geçebileceğinin temeli dünya kaynaklarının, modern teknoloji ve bilimin cömert bir şekilde uygulanmasının yanı sıra akıllıca yönetilmesinin farkına varılmasıdır. Bizler bu gezegende küresel bir bolluk yarataBuğra AYAN : Neden para de- bilecek güce sahibiz. Bu yüzden bugün ğil de kaynak yönetiminin baskın olan israf ve gerçek ve suni kıtönemini ‘şimdi’ konuşabili- lıkla ortaya çıkan zararlı sonuçlardan kaçınmalıyız. yoruz.


Sayfa 6

EĞĠTĠM ĠN GELECEĞĠ ÜZERĠNE

YENİ EĞİTİM = ÜCRETSİZ EĞİTİM Düşünce platformlarının veya bir çok değişik toplumsal hareketin temel sıkıntılarından biri sorunlar üzerine konuştuktan sonra çözüm önerilerini hayata geçirememeleri. Bugün rahatlıkla şunu görebiliyoruz. Her konuda eleştirisi olan büyük bir kesimin toplumu değiştirmek için elle tutular yaptığı bir ‘hizmet’ yok.

‚Hizmet‛ burada anahtar kelime. Çünkü kişisel görüşüm, internet gönüllüleşme, yerelleşme ve üretkenleşme ile ilkel çağdan kurtulup gerçek anlamını bulacak. Buna giden temel yol ise ücretsiz eğitimin erişilebilir , kullanılabilir hatta mobilize olarak taşınabilir olmasından geçiyor.

Bu sebeple eğitim projelerime 2011 itibari ile hız verdim. Öncelikle KPSS videoları ile başlayan içerik üretimini cep telefonundan kolayca ulaşılabilir içerik kartları ile devam ettirdim. Bu bölümde eğitim projeleri ile ilgili rakamları ve sonuca dair özet bilgileri vermek istiyorum.

KPSS VİDEOLARI : 1.000.000 İZLENME “ eğitimleri videoları dikkatimize dağılma özgürlüğü tanıyor , canımız sıkıldığında kapatıp gitme özgürlüğü ve paramıza cebimizde kalabilme rahatlığı.”

İlk olarak üniversitede alttan aldığım 22 dersi birden rahatça aklımda tutabilmem için hazırladığım eğitim videoları sonrasında bir ücretsiz dershane projesine dönüştü. Youtube.com ve İzlesene üzerinde bir yıl gibi kısa bir süreçte 1.000.000 üzerinde izlenmeye ulaşan videolar ile 100.000’lerce kişi faydalandı.

Buğra AYAN

Bu kadar büyük bir talep beklemeyerek hazırladığım videolarda gerek ses gerekse içerik yönünden ‘daha iyi olabilirdi’ denilecek noktalar olduğunu kabul etmem gerekiyor. Fakat ücretsiz içeriklerin doğası incelendiğinde bir süreç içerisinde, gerek benim gerekse başkalarının yeni hazırlayacağı içerikler ile kalitenin oturacağını düşü-

nüyorum. Bu projede temel amacım benim de tetiklemelerim ile internette geniş bir video ders notu arşivi oluşması ve insanların ücretsiz olarak diledikleri alanda bilgi sahibi olabilmeleridir.

DESTEK VEREN PLATFORMLAR Eğitim projelerime baştan beri destek veren platformların işlerin bu noktaya gelmesinde payları büyük. Bu sebeple 10linekpss.com kurucusu ve bir çok eğitim projesini ortak yürüttüğümüz Serdar KAYAR, KPSS Çalışıyorum platformu kurucuları Yusuf YAZICI ve Sedat GÜNDÜZ , kpssforum.org kurucusu Kubilay ORAL, Eğitim Fakültesi platformu kurucusu Doğan AYDIN ve KPSS Rehber kurucusu

Teoman ERYILMAZ’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu değerli insanların özellikle Facebook üzerinde sağladıkları destek ile eğitim içerikleri her hafta 100.000’in üzerinde kişiye ulaşmaktadır. Bahsi geçen platformların Türkiye’nin geleceğin eğitim açısından büyük önem taşıdıklarını düşünüyorum. Umarım gerek devlet ge-

rek millet nazarında hakettikleri değer anlaşılarak daha rahat çalışmaları için gerekli destek verilir. “Eğitim, haktır. Ücretsizleşmeli, erişilebilmeli ve taşınabilmelidir.” Buğra AYAN


Sayfa 7

CĠLT 1, SAYI 1

SİBER GÜÇ NEDİR ? Siber güç bir kaç unsurun bir araya gelerek tamamladığı bir kavramdır. Her ne kadar gündelik kullanımıyla bilgisayar korsanlarının saldırıları ve devlet belgelerinin ‘Wikileaks’ tarzı vakalar ile el değiştirmesi gibi anlaşılsa da kavramın derinliği bunun çok daha ötesindedir. Siber gücün unsurları, internet servis sağlayıcılarının altyapısı-

nın geliştirmesi, internet erişiminin halk için daha ulaşılabilir hale gelmesi gibi teknik imkânları kapsar. Bunun yanında en hayati olan, bireyin bilincini internet ağları ile örülü bu yeni dünyaya entegre edebilmesidir. Bahsi geçen diğer teknik unsurlar zaman içerisinde doğal olarak gelişmektedir. Fakat yeni medya düzenini algılayabilen sos-

yal bireylerin var olması ancak deney ve gözlemler ile sağlanabilecek bir inşa sürecidir. Sivil toplum kuruluşlarından, sıradan bireylere kadar birçok kesimin yenidünyanın parametreleri üzerine getireceği eleştiriler ve çözüm önerileri bu inşa sürecinin argümanlarıdır. Buğra AYAN

NEDEN SOSYAL MEDYA ? Dünyanın farklı iki yerinde yaşayan ve farklı kültür, yaşam şekillerine sahip olan iki kişiyi ele alalım. Platformların getirdiği fonksiyonlar ile bu iki kullanıcı bir süre sonra benzer bilinçaltlarına ve bakış açılarına sahip olabilmektedir. Benzer içeriklerle gülümseyip, üzülebilmekte ve en anlamlısı hayata dair görüşlerini örtüştürebilmektedir. Uzun vadede baktığımızda ise bu küçük hikâyeler büyük bir sürecin parçaları haline gelmektedir. Bu süreç, yüzyıllardır süre gelen kapalı toplum yapısı yerine

yenidünyanın açık toplumunun oluşma sürecidir. Sosyal medya; bu planda her ülkeden, her yaştan insan için lokomotif görevi gören bir tasarımdır. Bu sebeple siber güç olmanın ilk adımı sosyal medyaya önem vermekten geçmektedir. Buğra AYAN

Bu konuda Romalı devlet adamı Çiçero’nun ‚İnsan iki şey için doğmuştur; düşünmek ve eyleme geçmek!‛ sözü bir anlamda durumu açıklar gibi. Sosyal medya size düşünme ve bunu dolaylı yollardan eyleme geçirme için şans veren platformlara sahip. Elbette günümüzün bilinen sosyal medyasından önce de bazı web siteleri benzer hizmetler veriyordu. Fakat bu sitelerin gerek imkanlarının kısıtlı olması gerekse vizyon olarak ‘düşünme ve eyleme geçme’ merkezli olmamaları aynı ivmeyi yakalandıramadı. Buğra AYAN

“Ancak siber güç ile Gaziantep’in Araban ilçesinde ki, bir lise öğrencisinin herhangi bir alanda oluşturduğu siber projesinin, hızla yol alarak birkaç saniye içerisinde Endonezya’nın Raba şehrinde bir evin salondaki sohbete yön verebilmesinden söz edebiliriz.” Buğra AYAN


Ġletişim : facebook.com/bugraayan twitter.com/bugraayan bugra@student-partners.com

Buğra AYAN

“ RE NKS Ġ Z , O RĠ JĠ N AL ”

SON OLARAK Yorulmamız normal. Okumaktan. Çok fazla yazılan şey var. Oysa tek bir umudumuz, tek bir hayatımız , tek bir tutkumuz.. O yüzden bu dergi formatını uzun tutmadım. Sıkmadığına inanıyorum. Umarım ilgimi çektiğine ve ilginizi çektiğine değmiştir. Eğer vakit bulabilirsem yeni MüŇüzgek sayıları hazırlamaya çalışacağım. Son olarak sadeliğin ihtişamını gösteren bir başka metin ile noktayı koyuyorum. Selamlar , saygılar.. Buğra

‚Siz, insanlığın hikayesisiniz. Hakikaten… Eğer hakikaten görebilirseniz, bunda muhteşem bir canlılık, enerji, güzellik ve sevgi var. Çünkü dünyanın ucunda, ayrı, küçük bir varlık olmak artık olanaksız. Bütün insanlığın parçasısınız. Tüm sorumluluğuyla, canlılığıyla, güzellik ve sevgisiyle. Fakat çoğumuz farkında değiliz. Çoğumuz şahsi menfaatlerimizle ilgiliyiz. Kişisel sorunlarımızla, kişisel üzüntülerimizle… Bu dar döngüden kurtulmak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Çünkü bizler öylesine koşullanmışız ki aynı

bilgisayar gibi programlanmışız. Bu nedenle yeni bir şey öğrenemiyoruz. Bilgisayar yapabiliyor ama biz yapamıyoruz.

Trajediyi anlayın. Makine; icat ettiğimiz bilgisayar çok daha hızlı öğreniyor. Benim yeteneğimin çok ötesinde; beynin yeteneğinden. Bunu icat eden beyin -ki bu icat son derece zeki bir makine- güçsüzleşmiş, yavaşlamış, oyuncak olmuş . Jiddu KRİSHNAMURTİ

“İşte bu, sizin bir mükafatınızdı, çalışmanız mükafat ile karşılandı. ( 76 – 22 )

Münüzgek Dergisi - Sayı 1  

Buğra AYAN tarafından çalışmalarını ve geleceğe dair düşüncelerini daha derli toplu sunmak amacıyla çıkarılmış bir ücretsiz mini dergidir.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you