__MAIN_TEXT__

Page 1

BUDUJEMY EKO WROCŁAW ŚRODA 21 WRZEŚNIA 2011 WROCŁAW

DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ Jacek Kulesza

Firmy chcą być eko POD PATRONATEM GAZETY WYBORCZEJ DAWID ZIELKOWSKI

MACIEJ ŚWIERCZYŃSKI

Tegoroczne Dni Dewelopera organizowane są pod hasłem „Budujemy Eko Wrocław”. W czasie dwudniowych targów na pl. Solnym wrocławscy deweloperzy zrzeszeni w Polskim Związku Firm Deweloperskich zaprezentują swoje inwestycje i stosowane w nich ekologiczne rozwiązania

Budujemy Wrocław to inicjatywa wrocławskich firm deweloperskich skupionych w PZFD. Chcą one działać na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w stolicy Dolnego Śląska oraz aktywnie współpracować z władzami miasta. Jako członkowie PZFD w swojej filozofii działania uwzględniają także stworzony przez związek Kodeks Dobrych Praktyk.

Targi mieszkań W sobotę i niedzielę od godz. 10 do 18 na pl. Solnym pod hasłem „Budujemy Eko Wrocław” odbędą się Dni Dewelopera 2011. Imprezę współorganizują Narodowy Bank Polski i Zachodnia Izba Gospodarcza. Organizatorzy chcą w ciągu dwóch dni przekonać wrocławian i gości spoza miasta do tego, że Wrocław jest dobrym miejscem do życia. Celem imprezy jest także propagowanie postaw proekologicznych. W trakcie trwania targów zbierane będą zużyte baterie – akcja odbędzie się pod hasłem „Baterie segregujesz – Sokołowsko ratujesz”. Za każdy kilogram oddanych baterii organizatorzy dostaną złotówkę, która zostanie przeznaczona na odbudowę dawnego Sanatorium dr. Brehmera, zwanego też polskim Davos. Było to pierwsze w Europie sanatorium dla chorych na gruźlicę. Organizatorzy planują także zbiórkę zużytego sprzętu AGD i RTV. Atrakcją dla odwiedzających targi ma też być możliwość bezpłatnego wy po życze nia tan de mu. Aby spróbować jazdy na rowerze w parach, wystarczy dowód tożsamości, który należy zostawić w wypożyczalni. W celu propagowania jazdy na rowerze również wśród seniorów zorganizowane zostanie dla nich szkolenie z obsługi terminali Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Natomiast dla dzieci w sobotę i w niedzielę w godz. 12-17 zostaną zorganizowane warsztaty plastyczno-architektoniczne. Poprowadzi je Anna Rumińska z eMSA Inicjatywa Edukacyjna. Dzieci pod okiem opie-

Plan konferencji

Miejsce: hotel Scandic, ul. Piłsudskiego 49/57 CZWARTEK

WR

19-19.30 – powitanie gości: Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia, Marek Poddany, wiceprezes PZFD, Dorota Jarodzka-Śródka reprezentująca Inicjatywę Budujemy Wrocław, Jan Szuba, dyrektor Narodowego Banku Polskiego o. Wrocław, Grzegorz Dzik, prezes Zachodniej Izby Gospodarczej

Również w ubiegłym roku wrocławskie firmy zrzeszone w Polskim Związku Firm Deweloperskich zorganizowały Dni Dewelopera. Były konferencja naukowa o rynku nieruchomości oraz targi dla mieszkańców

kunów mają budować makiety domów i Wrocławia. Na targach swoje najnowsze oferty zaprezentują m.in.: Archicom, Dach Bud, Inkom, Dom Development i Vantage Development. Odwiedzający będą mogli porozmawiać z przedstawicielami deweloperów oraz obejrzeć makiety inwestycji znajdujących się w sprzedaży. Ponadto na targach swoje sto i ska ustawią m.in.: De ut sche Bank, PKO SA oraz Dom Kredytowy „Notus”. Wiedzą i doświadczeniem gościom targów służyć mają także eksperci z PZFD. Jednym z akcentów kończących targi będzie koncert zespołu All Sound Allowed. Wrocławską formację tworzy trzech przyjaciół, którzy jako instrumenty wykorzystują stare rury, złom, elementy stalowe, metalowe i plastikowe beczki oraz elektronarzędzia. Koncert o godz. 15 w niedzielę 25

września. Wstęp na całe targi jest bezpłatny.

19.30-20.15 – wystąpienie gościa specjalnego: Ryszard Petru, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich 20.15-21 – panel dyskusyjny: „Jak zachowa się polski rynek mieszkaniowy w warunkach przedłużającego się kryzysu światowego?”. Uczestnicy: Ryszard Petru, Jan Szuba, Dorota Jarodzka-Śródka, Grzegorz Dzik, Kazimierz Kirejczyk, Tadeusz Swat, Marcin Dubno. Moderator: Marek Poddany, PZFD 21 – bankiet

la i organizatorów. Przedstawienie celów i idei konferencji 10.20-10.45 – „Wroc ław po 2012” – Adam Grehl, wiceprezydent Wrocławia 10.45-11.10 – „Nowy projekt: WUWA 2012” – Piotr Fokczyński, architekt miejski Wrocławia 11.10-11.35 – „Budujemy Eko Wrocław” – przedstawiciele Inicjatywy Budujemy Wrocław 11.35-11.55 – przerwa kawowa 11.55-12.20 – „Tendencje rozwoju rynków deweloperskich w najbliższych latach” – prof. Jacek Łaszek, szef Zespołu ds. Rynku Nieruchomości w Instytucie Ekonomicznym NBP

PIĄTEK

10-10.20 – powitanie gości przez wiceprezydenta Wrocławia Adama Greh-

Konferencja Wcześniej, bo już w czwartek i piątek, zaplanowano konferencję poświęconą polskiemu rynkowi nieruchomości. Otworzy ją czwartkowy wykład Ryszarda Petru, przewodniczącego Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Po nim zaplanowano panel dyskusyjny o możliwych scenariuszach dla polskiego rynku mieszkaniowego w czasie przedłużającego się kryzysu. W piątek prelekcje będą mieli m.in. wi ce prezydent Wroc ławia Adam Grehl, który przedstawi swoją wizę miasta na okres po Euro 2012, i architekt miejski Piotr Fokczyński, który ma mó wić o nowym pro jekcie WUWA 2012. Oprócz prelegentów do udziału w części biznesowej Dni Dewelopera

2011 zaproszeni zostali eksperci rynku nieruchomości, komentatorzy, członkowie PZFD, przedstawiciele urzędu miasta, a także szefowie banków i wrocławscy deweloperzy.

Ekopomysły wrocławskich deweloperów Najbliższa edycja targów kładzie duży nacisk na kwestie ochrony środowiska naturalnego i ekologii. Deweloperzy zauważają, że te zagadnienia są coraz ważniejsze dla ich klientów. Z tego powodu postanowili zorganizować imprezę, na której promowane będą postawy proekologiczne. Ponadto targi będą okazją do zaprezentowania rozwiązań ekologicznych, jakie deweloperzy stosują w swoich inwestycjach. Projekty prezentować będzie m.in. firma Religa Development. Deweloper zdecydował się na realizację dwóch ekologicznych osiedli mp3, na których 12.20-12.45 – „Ref leksje o sytuacji na rynku deweloperskim we Wrocławiu. Koncepcje realizacji mieszkań czynszowych w wybranych krajach europejskich” – Kazimierz Kirejczyk, REAS 12.45-13.10 – „Własne M – konieczność czy wybór?” – Jacek Bielecki, PZFD 13.30-13.45 – „Warunki pozyskania finansowania dla deweloperów” – Iwona Załuska, Upper Finance 13.45-14.05 – „Budownictwo ekologiczne” – Beata Śniechowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska 14.05-14.25 – „Wrocław dla klimatu, nowoczesne projektowanie mieszkań

sprzedawane są domy w zabudowie bliźniaczej, oraz osiedla mp4 – z mieszkaniami willowymi. Do budowy domów wykorzystywane jest drewno sprowadzane ze Szwecji i Austrii. Dzięki komorowemu suszeniu osiąga ono wilgotność na poziomie 15 proc. Drewno to jest odporne na uszkodzenia mechaniczne, a dzięki czterostronnemu struganiu posiada także dużą odporność na ogień. Użyte materiały pozwalają na utrzymywanie wewnątrz budynków odpowiedniego mikroklimatu, domy mają lekką i wytrzymałą konstrukcję, ponadto dopuszczone są do eksploatacji na obszarach szkód górniczych i aktywnych sejsmicznie. Koncepcja domu eko stworzona przez Religa Development oprócz materiałów konstrukcyjnych obejmuje także stosowanie nowoczesnych technologii do ogrzewania budynków. W tym celu wykorzystywane są pompy ciepła, rekuperacja oraz ogrzewanie podłogowo-ścienne firmy Egger. Jest to system ogrzewania niskotemperaturowego, który wytwarzając promieniowanie, ogrzewa ludzi znajdujących się w budynku, a nie powietrze. In nym przykła dem roz wią zań proekologicznych, jakie będzie można obejrzeć na targach, jest propozycja firmy Archipelag, która kończy budowę domu wzorcowego Lumina. Ma być to budynek bardzo energooszczędny. Dzięki dużym oknom dachowym dom w dużym stopniu będzie doświetlany światłem słonecznym. Do jego budowy użyte były materiały o wysokich parametrach izolacyjności. W domu są: ogrzewanie podłogowe, kolektory słoneczne i rekuperacja. W projekcie Lumina zadbano także o odzysk wody deszczowej z dachu i parkingu. Woda z dachu wykorzystywana jest do prania i spłukiwania toalet. Deszczówka z parkingu trafia natomiast najpierw do separatora związków ropopochodnych, a po przefiltrowaniu nadaje się do podlewania ogrodu lub prac porządkowych.!

Budujemy Wrocław Do tej inicjatywy należą firmy: Archicom, BRE.locum, Dach Bud, Dom Development, DOM.developer, Inkom, Locus, Grupa Profit Development, Religa Development, Vantage Development.! w duchu ekologicznej odpowiedzialności” – Cezary Lejkowski, Wrocławskie Centrum Badań EIT+ 14.25-14.45 – „WRM ja ko eko lo giczny środek komunikacji miejskiej i rekreacji w kontekście rozwoju urbanistycznego miasta Wrocławia” – Bo gu sław Ko ło dziej czyk, prezes mbike 14.45-15 – „Plan roz wo ju sie ci i oczyszczalni ścieków we Wrocławiu” – Marek Kornatowski, członek Zespołu Zarządzającego, dyrektor Centrum Nowych Technologii, MPWiK Wrocław 15-15.10 – podsumowanie konferencji. !

Profile for Budujemy Wrocław

Budujemy Eko Wrocław_dodatek specjalny  

dodatek specjalny poświęcony wydarzeniu Budujemy Eko Wrocław: Dni Dewelopera 2011. Publikacja: Gazeta Wyborcza 21.09.2011

Budujemy Eko Wrocław_dodatek specjalny  

dodatek specjalny poświęcony wydarzeniu Budujemy Eko Wrocław: Dni Dewelopera 2011. Publikacja: Gazeta Wyborcza 21.09.2011

Advertisement