Page 37

MITTNORRLAND

vägen hem ville pappa besöka prästgården där det pågick bön. Först ville jag stanna i bilen, men jag gick in och där kom prästen för att be för mig. – Då kände jag frid och harmoni strömma genom kroppen. HAN KONSTATERAR ATT han blev del av den

väckelse som drog fram genom Offerdalsbygden 1976. Han fortsatte som renskötare, men hans nya kristna liv hade börjat och det kom att ge honom nya uppgifter. – Jag fick tungotalets gåva och vid ett tillfälle fick jag förnimmelse att jag skulle gå till en person och tala med honom. Jag gick på befallningen och han sade ”det var bra att du kom”. – Han blev frälst med en kvarting i bakfickan, minns Gösta Bergqvist. Så småningom kom kallelsen att bli sameevangelist.

– Gud talade tre gånger till mig under en natt att jag skulle förkunna evangelium för samerna, minns Gösta Bergqvist. Han svarade på tilltalet genom att gå en termin på Bredbygårdens bibelskola och 1979 började han en tvåårig kurs på bibelskola i Orsa. DÅ HADE HAN redan träffat hustrun Carina

i Bredbyn och tillsammans vände de tillbaka till Offerdalsbygden där Gösta blev sameevangelist på heltid. – Det kunde förverkligas genom ett samarbete mellan Svenska missionssällskapet, kyrkan, samerna och dåvarande EFS Jämtlandsförbund. Mitt arbetsområde blev Jämtland/Härjedalen och norra Dalarna, inom sameområdet. Dessutom arbetade jag en bit in på norska sidan. Gösta Bergqvists arbete kom att bestå av stugmöten, möten i kapell och hem-

Café Asyl-Exil – ger vardagen en mening Medmänniskor i Mellansel ger asylsökande möjlighet till anpassning efter att ha flytt från krig, svält och andra umbäranden. TEXT: HANS ERIKSSON

En gråmulen höstdag 2013 anlände närmare 100 asylsökande till Mellansel – en liten ort några mil väster om Örnsköldsvik med cirka 800 bofasta. Under våren och sommaren träffades representanter från kyrkorna, idrottsföreningen, näringslivet och kommunen regelbundet för planering av aktiviteter som skulle kunna erbjudas de nyanlända. Gruppen fick namnet Medmänniskor i Mellansel. Olika förslag diskuterades och man kom fram till att i första hand ordna folkdans, caféaftnar i Framtidskyrkan och möjlighet till shopping i ortens sekondhandaffär, NBC i Gottne. BARA NÅGON MÅNAD efter att asylsökande

flyttat in startade folkdansen i Idrottsföreningens hus och Framtidskyrkan öppnade sina lokaler där man fick träffa kyrkans medlemmar, fika, umgås, delges information och få möjlighet till svenskundervisning. Allt sedan dess fylls Framtidskyrkan varje tisdagseftermiddag med asylsökande för några timmars gemenskap runt fikaborden. Tisdagsträffarna har fått namnet Café Asyl-Exil. Några minuter efter

klockan 14 är lokalen i stort sett fylld med cafégäster från framförallt Syrien och Eritrea. Sorlet bland borden är en blandning av arabiska, tigrinja, engelska och ett och annat ord på svenska. Man fikar, pratar med varandra, får information och alla verkar trivas. PRICK KLOCKAN 15 tystnar bruset av rös-

ter för då äntrar Stig Östman podiet för en timmes svenskundervisning. Pedagogiskt och lättfattligt förklarar han hur det svenska språket är uppbyggt, lär ut korta meningar och varvar med gruppuppgifter. Strategiskt placerat finns ett antal av kyrkans medlemmar för stöd och hjälp med inlärningen. En gång i månaden anordnas också en internationell gudstjänst som tolkas till engelska och där deltagarna får läsa texter på sitt modersmål. Samlingarna avslutas med förbön för de nationer som finns representerade. Några gånger under våroch höstterminerna ges shoppingmöjlighet i secondhandbutiken i Gottne. En ”kvinnogrupp” som träffas för handarbete, vävning med mera är också en veckoaktivitet som ger de inflyttade kvinnor-

besök. Under åren genomförde han tolv missionsresor till den samiska befolkningen i Ryssland. Ett arbete som numera sköts av norsk samemission År 2000 tog dock eran som sameevangelist slut sedan Gösta Bergqvist drabbats av stroke, men i dag är han pigg och alert, och berättar frimodigt om hans nya kallelse i livet. – Jag ska resa – åka ut och uppmuntra församlingar, säger Gösta Bergqvist. HAN MENAR ATT man ska inte ge upp även om det är tyst och tungt. – Det Gud sade till mig för 30 år sedan har hänt. Nu går jag in i en uppgift med mer profetisk inriktning, säger Gösta Bergqvist. – Jag har stor tro kring att det kommer en ny väckelse i Offerdalsbygden. Gud har talat med mig om det. n

na ett tillfälle till en meningsfull vardag. Utöver nämnda aktiviteter ställer många av kyrkans medlemmar upp för stöd och hjälp i olika sammanhang. Kyrkorna på orten känner en kallelse att genom praktisk hjälp visa på Guds kärlek, men också att i gudstjänstlivet få presentera tron på Jesus Kristus som vägen till frälsning. Efter jul- och nyårshelgerna räknar kommunen med att placera ytterligare 160 flyktingar i Mellansel. De erfarenheter som Medmänniskor i Mellansel skaffat sig kommer väl till pass när de nya flyktingarna ska anpassas till svenska förhållanden. n

Kalender 21/2 1–6/3 13/3 15/3 20–22/3 22/3 17–19/4

Växtkraft i Hammerdal Vintervecka i Solberg för konfirmander Slalomkväll i Bjästabacken Kassörs- och ordförandeträff Öster- sund Missionsfest i EFS Örnsköldsvik Kassörs- och ordförandeträff i Örn- sköldsvik Distriktskonferens och årsmöte i Östersund

Tips eller synpunkter? Hör av dig till: harriet.korvala@efs.nu www.mittnorrland.efs.nu

budbäraren

· februari 2015 

33  

Budbäraren, februari 2015  

Göran Skytte fyller 70 år: "För mig innebär kristen tro tillit".

Budbäraren, februari 2015  

Göran Skytte fyller 70 år: "För mig innebär kristen tro tillit".

Advertisement