Page 32

MITTNORRLAND

Marie-Louise – mogen för Jämtland! Marie-Louise Nilsson, ny präst i EFS Östersund tog det modiga beslutet att flytta 120 mil norrut och lämna sin hembygd i Skåne. Hon lämnade även sin innerliga församling, familj, sina vänner och flyttade till Jämtland! Hur vågar man ett sådant steg? TEXT OCH BILD ANDERS GUSTAFSSON

S

edan jag blev kristen och hade börjat ta min relation med Jesus på allvar, fick jag en längtan och kärlek till församlingen med ett övergripande hjärta för Guds rike i Sverige. Hur kan vi se Guds rike växa i Sverige?, säger Marie-Louise Nilsson, ny präst i EFS Östersund. Den längtan ledde Marie-Louise och hennes man Per till Ängelholm där de tills nu haft framgångsrika år och där EFS-kyrkan utvecklats och växt. Under de senaste åren har paret Nilsson också känt att det fanns något annat i beredskap. En längtan riktad till regionen runt Jämtland började växa fram. – Vi sa på skämt, kanske någon gång i framtiden ska vi bo i Jämtland! Är man tvättäkta skåning är den tanken väldigt främmande och obekväm. När Marie-Louise var på besök i Jämtland hösten 2014 för att tala vid en mötesserie fick hon ett överraskande samtal med en representant från EFS-kyrkan i Östersund. Hon fick beskedet att Bertil Åhman som befunnit sig på tjänsten i 24 år ska gå vidare i en tjänst i Kalmar. Marie-Louise berättar: – När den här personen säger detta så får jag en väldigt stark förvissning och ett gudsmöte skedde där på plats. – Per och jag pratade om det, vi bad om det. Naturligtvis var det en vånda, vi hade ju familj, släkt och vänner i Skåne och vi älskade vår församling. Men drömmen om att ge vidare det vi har stått i, av växt och människor som kommit till tro, den längtan var starkare än vårt fint renoverade hus, vänner och familj. Vi kände också att EFS-kyrkan i Ängelholm kommer att fortsätta växa och fungera bra. 32 

budbäraren

· oktober 2015

Marie-Louise har flyttat 120 mil norrut och blickar mot nya vyer som präst/föreståndare för EFS Östersund.

Den är inte beroende av varken mig eller Per. Jesus har mycket större omsorg om EFS-kyrkan i Ängelholm än vad vi någonsin kommer att ha. När väl kontakterna kom från EFS Östersund kände vi oss färdiga i vår bearbetning och kände en stark kallelse. Den fick också bekräftas i en yttre kallelse från EFS Östersund.

Vad finns det för fördelar och nackdelar med att komma som ny till en plats? – Att flytta och komma ny till ett ställe och sammanhang och till en ny församling har många fördelar. Du ser saker med nya ögon och ifrågasätter kanske lite gamla strukturer; ”Så här har vi gjort…” Men då frågar jag: ”Varför? Kan vi göra

Budbäraren oktober 2015  

Salt – barn och unga i EFS – om framtidens utmaningar. Dessutom: Carl-Erik Sahlberg 70 år

Budbäraren oktober 2015  

Salt – barn och unga i EFS – om framtidens utmaningar. Dessutom: Carl-Erik Sahlberg 70 år

Advertisement