__MAIN_TEXT__

Page 1

Budapesti Művelődési Központ

Bata Gábor Fogarasi Orsolya

ZÖLD TÖMB ÉLHETŐBB PANEL


TARTALOMJEGYZÉK A Zöld Tömb – Élhetőbb panel projekt 3 Események

7

Módszertan

13

Lapozgató

115


A ZÖLD TÖMB – ÉLHETŐBB PANEL PROJEKT

KMOP 3.3.4. pályázati konstrukció keretében „ZÖLD TÖMB – ÉLHETŐBB PANEL” IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI KAMPÁNYÉV az élettér- és életmód zöldítés jegyében


A projekt bemutatása

A projekt átfogó célja

A projekt a XI. kerületi lakótelepi iskolákban tanuló diákok és a lakótelepeken élő családok életvezetésének alakításához, életmód-változtatásához kínál fenntarthatósági szempontú jó gyakorlatokat, lépéseket, ötleteket, ismereteket öt témakörben – az élhetőbb, zöldebb és közösségibb városi közvetlen környezet igényének felkeltése, a hulladékcsökkentési módok, az anyag- és energiatakarékosság, valamint a tudatosabb fogyasztás és ökoháztartás kialakításának területén.

Kampányévünk további részcéljai

» A környezettudatosabb életmód népszerűsítése ismeretátadással, honlapon publikált anyagokkal a családok számára, szakmai előadások és tudnivalók biztosítása közös képviselők számára,

» a környezettudatosabb életmód népszerűsítése, ízelítő a felkínált tartalmakból élménygazdag, főként gyakorlati jellegű programokon keresztül,

» lakóhelyhez való kötődés, igényesség, kulturáltság, élhetőség iránti vágy felkeltése, » a projekttel szerepvállalás a kerületet érintő társadalmi-környezeti vonatkozású témákban, » módszertani anyagok, játékok összegyűjtése és publikálása a diákok, a pedagógusok, kulturális programszervezők számára,

» saját oktatási segédanyagok, elektronikus összefoglaló kiadvány – mint önálló szellemi termékek - létrehozása,

» a gyerekek kreatív alkotómunkára, önkifejezésre, véleményalkotásra ösztönzése, » partnerkapcsolat építés, a kerületi oktatási intézmények nevelési programjának további támogatása, színesítése kihelyezett programokon keresztül,

» az intézmény előző és párhuzamosan futó (TeÉrted Akadémia és a Kultúr-tanösvény pályázati) projekt ered» »

ményeinek, az iskolai nevelőmunkát támogató nem formális oktatási, ifjúságsegítő tevékenységek eredményeinek további elmélyítése, civil szakmai szervezetekkel való kapcsolatok megerősítése, hasznosítható, üzenet-továbbító kreatív ajándékok, eszközök tervezése, létrehozása és ingyenes átadása felhasználásra a családok számára.

A projekt által megszólított célcsoportok

a projekt elsődleges célcsoportja a felső tagozatos diákok és az őket nevelő pedagógusok, intézményvezetők és a gyerekek családjai, valamint a társasházak működését befolyásolni bíró közös képviselők.

A projektbe bevont újbudai oktatási intézmények GAZDAGRÉT-CSIKIHEGYEK Általános Iskola, Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola, Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Őrmezei Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola.


2012. április – december/január közötti időszakra vonatkozóan (A program folytatódik 2012. május – június hóig.) Kreatív alkotópályázat I. meghirdetése panellakó gyerekek számára – 2011. szeptember Panel Kintről és Panel Álom címmel két lépcsős rajz- és fotópályázatot hirdetése partneriskoláink felső tagozatos diákjai számára. „Zöld Tömb zöldfülűekkel” – Interaktív iskolai foglalkoztató napok = „Panel Kintről” témahét megvalósítása, 5 iskolai helyszínen. Időpontja: 2011. október 10. és 14. között. A program bevont szolgáltatója a Cellux Művészeti Csoport. Kampánynap I. – 2011. november 19. szombat Helyszín: BMK épülete A komplex családi program célja: lakossági programjainkkal élettér- és életmód zöldítési lehetőségeket kívántunk népszerűsíteni a családok számára. „Zöld Tömb zöldfülűekkel” – Interaktív iskolai foglalkoztató napok 2. „Panel Bentről” témakörben Időpontja: 2012. január 16–20. Helyszín: kihelyezett foglalkozások megvalósulása partnerintézményeinkben.

A projekt bemutatása

Megvalósult programok, indikátorok


ESEMÉNYEK

KMOP 3.3.4. pályázati konstrukció keretében „ZÖLD TÖMB – ÉLHETŐBB PANEL” IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI KAMPÁNYÉV az élettér- és életmód zöldítés jegyében


MEGVALÓSULT PROGRAMOK, INDIKÁTOROK

2012. április – december/január közötti időszakra vonatkozóan 1. Kreatív alkotópályázat I. meghirdetése panellakó gyerekek számára – 2011. szeptember Panel Kintről és Panel Álom címmel két lépcsős rajz- és fotópályázatot hirdetése partneriskoláink felső tagozatos diákjai számára.

Események

A felhívás célja: A kreatív pályázat első állomásának keretében közvetlen lakókörnyezetük „terepfelmérésére”, az épített környezet, a magán- és közterek, valamint a beköltöztetett természet jellegzetességeinek, értékeinek és környezeti problémáinak sajátos nézőpontú dokumentálására invitáltuk a gyerekeket; rajz, fotó, plakátkészítés keretében. Az alkotópályázat lebonyolítása által létrejött eredmények: gyűjteményes felület kialakítása, az alkotások digitalizálása a Google profilunkon, vándorkiállítások biztosítása az iskolai helyszíneken, a kerület számára is érdeklődésre számot tartó anyag, ifjúsági „látlelet” létrejötte környezetkultúra témakörben. Résztvevői elégedettség, visszaigazolások: a leadásra került pályázatok magas száma, minősége sikerként könyvelhető el, mely a koordináló tanárok aktív részvételét, bevonódását feltételezte. 2. „Zöld Tömb zöldfülűekkel” – Interaktív iskolai foglalkoztató napok = „Panel Kintről” témahét megvalósítása, 5 iskolai helyszínen. Időpontja: 2011. október 10. és 14. között. A program bevont szolgáltatója a Cellux Művészeti Csoport. A program célja: A nagyvárosi, épített (panel) lakókörnyezet kialakításának, funkcióinak, jellemzőinek és használati módjának, az előzetes terepfelmérés eredményeinek továbbgondolása kreatív alkotómunka segítségével. A lakókörnyezettel és környezetünk állapotával kapcsolatos benyomásaikat és értékítéleteiket a diákok csoportmunka, ötletbörze, plakát- és makettkészítés, valamint hulladékhasznosító művészeti tevékenység segítségével öntötték formába. A foglalkozás témája kulcsszavakban: a nagyvárosi, épített (panel) lakókörnyezet, a beköltöztetett természet, valamint a magán és közösségi terek kialakításának, funkcióinak, használatának jellemzői. A diákok szemével történő állapotfelmérést követően a panel közösségi környezet (mint élettér) jellemzőinek, sajátosságainak, (környezeti) értékeinek és környezeti problémáinak megjelenítése és továbbgondolása kiscsoportos, kreatív alkotómunka segítségével. Tartalma, munkafolyamatok: beszélgetések, ötletbörze és a csoportmunkák során diák szemszögű, a szűkebb és tágabb lakókörnyezetünket formáló, otthonosabbá tévő ötletek összegyűjtése, s kreatív technikák (plakát-montázsok, leporellók és makett-készítés) segítségével azok megjelenítése. A munka felvezetőjeként a gyerekek megismerkedtek a design, az öko-design és a fenntarthatóság jelentésével és tartalmával, megtudták, miből áll a közösségi (a közösséget bevonó) tervezés gyakorlata. A lakókörnyezetük szerethető és problémás pontjait kulcsfogalmakkal jelölő állapottérképet készítettek, majd egy –egy konkrét, őket érintő vagy foglalkoztató lakóhelyi problémára kerestek megoldásokat; illetve egy-egy lakóhely-átalakító ötletet jelenítettek meg tér- és képkompozíciós munkákban. A lakókörnyezetet felmérő ötlet-börze felvetett és átbeszélt témái a következők voltak: közlekedés infrastruktúra, hulladék-higiénia, növények-élővilág, köztér–házak–utcák (szép környezet), társadalom – közösség – emberek, szórakozás–kultúra–szabadidő. A gyerekek, mint tervezők egy konkrét ötlet kidolgozása mentén csapatban dolgoztak, felmérték otthonuk környezeti állapotát, gondolkodtak arról, milyen változásokat szeretnének látni környezetükben, s ezért ők maguk mit tehetnek, tehetnének.


Az elkészült térkompozíciós alkotásokat dokumentáltuk, zsűri által értékeltük, díjaztuk és kiállításra kerültek a BMK Galériában 2011. november 14-26. között. Eredményeink: - - - - - - -

Szemléletformálás diák közösségekben, gyermeket érintő problémák megfogalmazása, társadalmi kérdésekkel való találkozás. Igény-keltés a kulturált, tiszta lakókörnyezet iránt, egyéni és közösségi megoldások keresése. Hulladékhasznosítás, csapatmunka alkalmazása, kreatív önkifejezés fejlesztése. Témafeldolgozó foglalkozástervek létrejötte, közösségi alkotások létrejötte, kiállítás létrehozása az anyagokból. A résztvevői tudás gyarapodását tesztekkel mértük és értékeltük. Visszajelzés az iskolák részéről: egyértelműen pozitív résztvevői visszajelzés a program tartalmáról. Indikátorok: 5 bevont partnerintézmény részvétele, összesen 225 diák részvétele a programon.

3. Kampánynap I. – 2011. november 19. szombat Helyszín: BMK épülete

Előadásainkon a nagyvárosi tájépítészeti megoldások és a városi botanika területéről hoztunk jó példákat, kreatív workshopjainkon használt és hulladék alapanyagokból készültek játékok, lakásdekorációk, hordható táskák, kiegészítők; a hulladék-megelőzés és a szelektív hulladékgyűjtés témakörét pedig civil szervezetek interaktív programjai és bemutatói népszerűsítették. A nap tartalma, felépítése – megvalósítása: Gyermek színpadi program: 10.00–11.00 A Kukamese című mesejátékra vártuk a kicsiket és nagyobbakat a szelektív hulladékgyűjtésről és az újrahasznosításról. Délelőtti balkonkertészet: 11.00–12.00 – A családi kétkezi balkonszépészet jegyében virágültetés zajlott ajándék újrahasznosított alapanyagú balkonládákba, melyeket a résztvevők ingyen haza is vihettek. Rendhagyó fogadóórák közös képviselőknek: 14.00: „Zöld Újbuda” – Újbudai lehetőségek és tudnivalók az utcai gyűjtőszigetekről, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről, a zajszennyezéssel és levegőtisztasággal kapcsolatos tájékozódási lehetőségekről, a kerület zöld-óvodai, öko-iskolai programjáról, valamint Újbuda természetvédelmi területeiről. Előadó: Ecsedi Helga, Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi osztály 14.30: Köztéri és Társasházi komposztálás Újbudán, Előadó: Haidar Norbert, részlegvezető, Újbuda Prizma 15.30: Társasházi komposztálás (Budapesti Komposztáló Lakóközösség) Előadó: Szentirmai-Zöld Máté, kommunikációs igazgató, Komposztmester Lakossági interaktív előadások minden fél órában: 16.00: Közösségi tereink közösségi célú kialakítása és kihasználása – avagy mitől válnak otthonossá közös tereink? Előadó: Gauder Péter, elnök, Urbanissimus Kiemelten Közhasznú Egyesület Nonprofit Kft. 16.30: Városi botanika – kertek, parkok, zsebkendőnyi zöld felületek túlélése és a beköltöztetett természet jellemzői a nagyvárosban Előadó: Dénes Barbara, KÉK (Kortárs Építészeti Központ Alapítvány)

Események

A komplex családi program célja: lakossági programjainkkal élettér- és életmód zöldítési lehetőségeket kívántunk népszerűsíteni a családok számára.


17.00: Közösségi összefogás a lakóhelyért – jó példák közösségi szervezésű rendezvényekre, eseményekre az otthonosság-teremtés és a jó szomszédság jegyében. Előadó: Király Gabriella, a Király Utca - Design Utca Klaszter munkatársa. Diák alkotópályázatunk ünnepélyes kiállítás megnyitója: 15.00 órakor került sor A „Panel kintről” című diák alkotópályázat és kreatív témahét legjobb munkáiból nyíló tárlat ünnepélyes megnyitójára és díjátadójára. A kiállítást megnyitotta: Ludányi Attila, Budapest Főváros Újbuda 9. egyéni választókerület képviselője. A díjakat átadta: Margittai Katalin igazgató, Budapesti Művelődési Központ. A kiállítás anyagát Kismarty-Lechner Zita, grafikus értékelte. Kreatív workshopok: 13.30–18.30 – Újrahasznosító kreatív workshopokat tartottunk az egész családnak – középpontban a kreatív hulladék-mentés és az ötletes, meglepő újrahasználat.

Események

A szakképzett animátorok által vezetett kreatív foglalkozásokon – használt biciklibelsőkből és alkatrészekből játékokat, ékszereket, apróbb tárgyakat a Cangirával, – papír és műanyag csomagolóanyagokból kültéri dekorációkat, apróbb szabadidős kiegészítőket és játékokat a Cellux csoporttal, – valamint újrahasznosító varrodánkban óriásmolinóból hordható, egyedi táskákat készíthettek az érdeklődők a Medence csoporttal. Délutáni balkonszépészet: 14.00–18.00 – A családi kétkezi balkonszépészet jegyében ajándék balkonládákba árvácskát ültethettek kicsi és nagyok, az immár virágos ládákat és a fémtartóikat haza is vihették a családok. Interaktív foglalkoztató standok játékai, kiadványai családok számára: 13.30–18.30 – Zöld közhasznú szervezetek interaktív játékai és standos bemutatói hulladék megelőzési lehetőségeket mutattak be: praktikák, szelektív gyűjtés és újrahasznosítás témakörökben. HUMUSZ SZÖVETSÉG és Öko-Pack Nonprofit Kft. Zenés szemléletformáló előadás – Záró színpadi program: 18.00–19.30 – Fenntartható Szellemi Fejlődés címmel zenés interaktív előadást tekinthettek meg Novák Péterrel és a Szívlapát Alapítvánnyal. A program eredményessége: - Komplex családi rendezvény létrejötte, - sokszínű, sok műfajt felölelő és innovatív program lebonyolítása, - pozitív látogatói visszajelzések, - tudásbővülés kimutatása tesztek segítségével, - gyakorlati és kreatív ötletek, tartalmak átadása kerületi élettér-zöldítés témakörben, - a helyi önkormányzat, kerületi koordináló testület bevonása, megnyerése, - visszaigazolás nyújtása (tárgyi jutalmak és díjátadó keretében) a partneriskoláink számára, s ezzel a kapcsolatok, a bevonódás elmélyítése, - az élettér szépítés támogatása ingyenes ajándékkal, a hulladékcsökkentés népszerűsítése hazavihető saját készítésű tárgyak segítségével, tudásbővülés segítése hazavihető lakossági kiadványok biztosításával. - Honlapon összeállított tudástár létrejötte: az előadások anyagai lapozható elektronikus kiadványok formájában elérhetők. - Indikátorok: az egyes programelemeken résztvevők összeadott létszáma: 625 fő. 4. „Zöld Tömb zöldfülűekkel” – Interaktív iskolai foglalkoztató napok 2. „Panel Bentről” témakörben


Időpontja: 2012. január 16-20. Helyszín: kihelyezett foglalkozások megvalósulása partnerintézményeinkben. A program célja: A két témát felölelő nap első részében a hulladékok problémájára érzékenyítő játékos, ismeretterjesztő foglalkozás keretében a diákok megismerhettek számos hulladék-megelőzési és -kezelési jó gyakorlatot. A tematikus nap további részében a takarékosabb, tudatosabb energia-felhasználás sikeres kivitelezéséhez kaptak hasznos tippeket. Bevont szakmai szolgáltatók: Humusz Szövetség, Energia Klub. A program célcsoportja: partneriskoláink 4. 5. és 6. osztályos diákjai. A program tartalma: témakörünk a hulladék-megelőzés és az energiatakarékosság.

„Hulladék – STOP!” témakörben: A nap első fele a környezetszennyezés egyik markáns területéről, a hulladékok által okozott környezeti és egészségügyi problémákról szólt. Erről már sokat tudtak a gyerekek, mi viszont a tudásuk elmélyítésében, rendszerezésében, az összefüggések megértésében és a személyes érintettség átélésében segítettünk. Miután látványos, s olykor megdöbbentő képeken keresztül láthattuk, mit okozhatnak az élő természetben, az állatok fejlődésében az általunk eldobott műanyag hulladékok, s tisztáztuk, hová kerül, s mi történik a rengeteg felgyülemlett szeméttel, a gyerekek csomagolóanyagokat válogattak a szelektív gyűjtés lehetőségeinek megfelelően, s átgondolták, mely maradékokat menthetünk meg a kertünk felfrissítéséhez, a komposztálás bevezetésével. Mágnes tablós, interaktív játékok példáin keresztül modellezték, mit tehet az ember már a vásárláskor azért, hogy kevesebb csomagolóanyagot vigyen haza. A csapatok közösen berendeztek egy öko-háztartást is, melyben a fürdőszobától a garázsig kerestek és találtak olyan alkalmazható megoldásokkal, melyekkel a mindennapokban energiát spórolhatunk, kevesebb vegyszert használhatunk, vagy kevesebb lényegesen hulladékot halmozhatunk fel otthonunkban. A szünetekben az Animal Save Planet animációs sorozat filmjeinek elragadó kedvessége, ötletessége dobta fel a gyerekek hangulatát. A témát – az újrahasználat jegyében – kreatív kézműves munka zárta: a hét első felében papírgurigák bújtak állatbőrbe, a hét második felében pedig osztatlan sikert értünk el a tetradobozból hajtogatott pénztárca készítésével. „Energia-vadászat” – Kutatóprojekt témakörben: A nap második felében kisebb csapatokban dolgoztak a gyerekek. A tantermek falain belül és kívül felállított energiahasználatot vizsgáló mérőpontokat járták végig, mellyel képet kaptak arról, mennyire takarékos vagy pazarló a közös energia-használat az iskola épületében. Hőmérővel mérték meg, hány fok van a folyosón és a termekben, ellenőrizték, húznak-e az ablakok, stand by üzemmódban maradnak-e a használaton kívüli gépek a számítógépteremben, szabályozhatók-e a termekben a radiátorok, természetes vagy mesterséges vegyszerekkel takarítanak-e a mosdókban, csöpög-e a csap kézmosás után, s alkalmaznak-e víztakarékos megoldásokat a mellékhelyiségekben. A mérőpontok egy részén a gyerekek ablakot szigetelhettek, ecetsav segítségével vízkőtelenítették az elektromos berendezéseket, illetve fogyasztásmérő segítségével leolvashatták, mennyit fogyaszt egy hagyományos, egy energiatakarékos és egy LED-es izzó. Méréseiket és szokásaikat a csapatok közösen beszélték meg, kiemelték a környezetbarát megoldásokat, s az iskolatársaiknak megfogalmazott és kiragasztott üzeneteken keresztül felhívták a figyelmet azokra a változtatásokra, amit ők maguk is megtehetnének a takarékosabb használat érdekében. Munkaformáink, oktatási módszereink: Témanapjaink elméleti ismereteket és gyakorlati, cselekedtető (tapasztalati tanulásra,

Események

Január 16. és 20. között 5 partneriskolánkban voltunk jelen Zöld Tömb – élhetőbb panel kampányunk soron következő programjával, egy teljes tanítási napot felölelő rendhagyó foglalkozás alkalmával. Témanapjainkon 4-6. osztályos tanulók vettek részt, akiknek az első félévet záró utolsó héten – lazításképpen, az órarendjükben foglaltak helyett – játék, filmnézés, kreatív alkotómunka és kutatóprojekt jutott osztályrészül; mindez persze a hétköznapi, gyakorlati, alkalmazható környezetvédelem jegyében.


bevonódásra építő) témafeldolgozó elemeket, változatos munkamódszereket – többféle típusú programelemet, valamint többféle módszertani megoldást – ötvöznek. A korcsoporthoz igazodó módszereink: tevékenykedtető, interaktív feladatok, csoportos feladatok, motivációs célú játékok, tárgyvizsgálat, szemléltető eszközök használata, egyéni kreatív alkotómunka, csoportos alkotómunka, ismeretterjesztő előadás, filmvetítés, projekt kutatómunka. Eredményeink: - - -

Események

- - -

Szemléletformálás diák közösségekben, környezetet érintő problémák megfogalmazása, saját élményű, tapasztalati tudás átadása, a bevonódás és az érintettség elérése. Igény-keltés és gyakorlat átadása a tisztább, egészségesebb környezet és a takarékos, erőforrásainkkal átgondoltabban bánó életmód kialakítása iránt. Témafeldolgozó foglalkozástervek létrejötte, témaismertető, népszerűsítő anyagok publikálása a projekt honlapján. A résztvevői tudás gyarapodását tesztekkel mértük és értékeltük. Visszajelzés az iskolák részéről: egyértelműen pozitív résztvevői visszajelzés a program tartalmáról. Indikátorok: 5 bevont partnerintézmény részvétele, összesen 208 diák részvétele a programon.

Kiegészítő információk, eredmények: A gyerekek munkáját, és a kampánynapi érdeklődést kampányajándékainkkal, irattartó mappával, kiragasztható, takarékossági üzeneteket hirdető matricákkal, a bevásárló cédulák elhelyezésére szolgáló hűtőmágnessel és denevér kabalánkat megjelenítő kulcstartóval jutalmaztuk. A program egészéről, állomásairól és kiemelt témáiról a Matild Médiaiskola tanulói készítenek dokumentáló videospot-sorozatot. A sorozat eddigi tartalma megtekinthető itt: http://www.bmknet.hu/index.php/zold-tomb-az-elhetobb-panel/111-zoeld-toemb-elthetbb-panel-cikkek/88543zoeld-toemb-filmtar

Összegzés: Eredményesség, értékelés a program egészére vonatkozóan - Az intézményi profil bővülése, bővítése új területtel – az ifjúság-segítés témakör mellett a környezeti szemléletformálás tevékenység (társadalmi felelősségvállalás részeként értelmezve is) ellátása. - A projekttel intézményünk új célcsoportokat szólított meg, s egy viszonylag friss (innovatív, megújuló) oktatási-nevelési tudásterületbe kapcsolódott be. - Tematikus kampányév lebonyolítása – rendhagyó léptékű, komplex program megvalósítása, mely sokrétű összehangoltságot feltételez, összefüggő programsorozat szervezése mellett kreatív anyagok kivitelezését, aktív kommunikációs munkát, elemzéseket, kiértékeléseket feltételez; s ezáltal új szakmai tapasztalatokat tett lehetővé intézményünk számára. - A kampány alatt létrejövő produktumok: kreatív anyagok, hordozóeszközök, pályázati munkák, foglalkozástervek, tudástárak – s ezek publikálása, hozzáférhetővé tétele oktatási intézmények, családok számára. Az intézmény új partner- és civil kapcsolatokat épített ki, segítve ezzel az oktatási intézmények, a civil szféra képviselőinek és a kultúraközvetítő szektor munkájának összehangolását, egymást támogató, együttes fellépést.


MÓDSZERTAN

KMOP 3.3.4. pályázati konstrukció keretében „ZÖLD TÖMB – ÉLHETŐBB PANEL” IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI KAMPÁNYÉV az élettér- és életmód zöldítés jegyében


Szerző: Dr. Bata Gábor

Módszertan

Társszerző: Fogarasi Orsolya


Előszó Kedves Olvasó! A KMOP-3.3.4/A kódszámú, a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok lebonyolítására kiírt pályázat keretében megvalósított, Zöld Tömb – élhetőbb panel kampány módszertani ismertetőanyagát tartja a kezében. Az összefoglaló több mint száz oldalon keresztül vezeti végig az érdeklődőt a Budapesti Művelődési Központ által megvalósított ifjúsági élettér zöldítő, életmód formáló éves kampány lebonyolítási munkálatain; hangsúlyt helyezve a program felépítésére, tartalmi ívére, tervezési, szervezési fázisaira, az alkalmazott környezeti nevelési módszerekre, a kampány eredményeire, illetve a program során kifejlesztett kommunikációs és oktatási segédanyagok ismertetésére is. Programunkat Budapest XI. kerületében, nagyvárosi panel környezetben, a 2011/2012es tanévben, partneriskolákkal és civil szolgáltató partnerekkel való együttműködésben valósítottuk meg.

Szívesen fogadjuk az anyaghoz, a témához, a kampánytartalomhoz kapcsolódó szakmai meglátásokat, s nyitottak vagyunk az együttműködésben gondolkodó partneri megkeresésekre is. Forgassák haszonnal az összeállított anyagot!

A szerzők

Módszertan

Kiadványunkat kiemelten ajánljuk a közművelődési szakemberek, kulturális szervezők, környezeti nevelők és a pedagógusok figyelmébe; s bízunk abban, hogy a leírtak ötleteket adnak, ráirányítják a figyelmet a környezet- és életmód kultúra kiaknázható, friss tudásterületeire, s segítő kiindulópontot jelentenek hasonló jellegű, s hasonló célú programok tervezéséhez, megvalósításához is.


1. Bevezetés Napjainkban az életterünk a városiasodás és a technikai fejlődés következtében egyre jobban eltávolodik a természetes körülményektől. Környezetünkben az egykori természetes folyamatok helyét egyre inkább az ember irányította eljárások veszik át. Ezen eljárások azonban sokszor a gazdasági érdekek által irányítottak, és nem minden esetben a leghasznosabbak, illetve a legelőnyösebbek a környezet és a lakóközösség szempontjából.

Módszertan

Mindenkinek joga van egészséges és emberhez méltó környezetben élni. Ennek megvalósítása azonban – kiemelten a nagyvárosokban – sokszor nehézkes, hiszen szinte minden folyamat antropogén eredetű, mesterséges. A városok betonrengetegeiben a természet háttérbe szorul. Még a parkokat, zöldterületeket is mi alakítjuk ki, az élővilágot pedig azokra a fajokra korlátozzuk, amelyek számunkra kedvesek, szépek, vagy hasznosak, a kellemetlennek, haszontalannak ítélt élőlényeket kiszorítjuk. Ennek megfelelően a természetes biológiai folyamatokba is be kell avatkoznunk, hiszen a természetes körforgások sem épülhetnek fel. Magyarországon közel 788 000 panellakás található és ezekben él a lakosság ötöde1. Budapest XI. kerületében az 1960-as évek közepétől kezdődően házgyári elemekből összeállított, paneles lakótelepek épültek Kelenföldön, Őrmezőn és Gazdagréten. Az építkezések az 1980-as évek végén álltak le, de még napjainkban is az egyik legmeghatározóbb lakóhely-típus a kerületen belül a panelház. Annak érdekében, hogy a panelházakban lakó emberek is érezhessék a természet közelségét, élvezhessék a természetesség nyújtotta örömöket sok a tennivalónk. A hosszú éveken át tartó tudatos és következetes fejlesztések mellett környezettudatosan gondolkodó és cselekvő polgárokra van szükség. Az emberek magatartására és tetteire leghatékonyabban a nevelés eszközeivel hathatunk2. A XI. kerületben működő Budapesti Művelődési Központ szakmai célkitűzései között több mint egy évtizede jelen van a környezettudatosság elősegítése és a környezeti értékek megóvása, mely célok érdekében már eddig is számos sikeres projektet valósított meg. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai Unió támogatásával 2010. júliusában meghirdette a KMOP-3.3.4/A kódszámú, a fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok tárgyú pályázatot3. Mivel a konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés, stb.) segítségével volt, ezért a Budapesti Művelődési Központ – mint a témában elkötelezett szemléletű intézmény – a pályázaton való indulás mellett döntött. 1 2 3

http://hu.wikipedia.org/wiki/Panelh%C3%A1z Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia; Alapvetés; 2010, Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit; http://mkne.hu/NKNS_uj/layout/NKNS_layout.pdf http://www.nfu.hu/doc/2508


Az intézmény a benyújtott pályázata alapján a támogatást nyert az általa kiválasztott, elsősorban panel lakókörnyezetben élő célcsoport környezettudatos szemléletformálására és környezettudatosabb életmód kialakításának elősegítésére vonatkozó projekt megvalósítására. A 2011 júniusa és 2012 májusa között lezajlott projekt a „Zöld Tömb – élhetőbb panel” címet kapta. A Budapesti Művelődési Központ alapvető feladatai közé tartozik az innovatív szakmai fejlesztések kezdeményezése, s modell értékű kulturális és a társadalmi felelősségvállalást erősítő programok kidolgozása. Az elvégzett felmérések, a projektben részt vevőkkel, a szakmai partnerekkel, a célcsoportjaink képviselőivel, valamint a projekt látogatóival végzett beszélgetések alapján sikeresnek ítélhető „Zöld Tömb – élhetőbb panel” tematikus kampányév; így annak szakmai háttere, lebonyolításának és korrekt kiértékelésének módszertana véleményünk szerint széles körben érdeklődésre tarthat számot. Ennek megfelelően az alábbiakban tematikus rendszerben foglaljuk össze a projekt keretében elvégzett előkészítő munkákat, a lebonyolítás folyamatát, a projekt kommunikációját és az értékelési eszközöket. A programot a BMK közművelődési mintaprogramként kínálja átvételre, szakmai szolgáltatás keretében. Bízunk abban, hogy az általunk kidolgozott módszerek a hasonló projektek kivitelezése során hasznos információkat nyújtanak az érdeklődők számára, de reményeink szerint a felhasználók a metodikát más területen is alkalmazni tudják.

2. Alapadatok 2.1. A BMK bemutatása

Szolgáltatásait a közművelődésben és a rokonszakmai területeken dolgozó szakembereknek és a lakosságnak kínálja. Tevékenységében meghatározó a szakmai fejlesztések generálása, valamint egyre elterjedtebb a projektszemlélet. Az intézmény szolgáltatásainak kiemelt területei: humán erőforrás fejlesztés (felnőttképzés); kulturális információ szolgáltatás; országos és nemzetközi együttműködések, partnerkapcsolatok. 1111

Szakmai tanácsadás és szolgáltatás

A közművelődési intézmények versenyképességének megteremtése érdekében - az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve - kidolgoztuk a magyar közművelődés minőségfejlesztési rendszerét (http://minosegfejlesztes.bmknet.hu). A rendszer bevezetése érdekében szakmai konzultációkat, továbbképzéseket szervezünk. Az intézményhálózat felnőttképzési tevékenységének fejlesztése érdekében információs rendszert (www.felnottkepzesinfo.hu, mely ERIKANET tartalomszolgáltató) és help-desk szolgáltatást működtetünk, Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat®unkat adaptációra alkalmas szolgáltatás csomagként kínáljuk, támogatjuk a kialakított országos hálózatban (www.pallo.bmknet.hu) dolgozó szakemberek munkáját.

Módszertan

A Budapesti Művelődési Központ közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatokat lát el Budapest Főváros Önkormányzatának megbízásából és támogatásával 1979 óta. Az intézmény alapfeladatait a kulturális törvény, valamint a Fővárosi Közgyűlés Közművelődési rendelete alapján végzi 27 fős, ebből 17 fős szakmai munkatársi gárdával, elősegítve a települési és kisebbségi önkormányzatok és szervezetek közművelődési céljainak megvalósítását.


A nemzetközi projektek keretében létrejövő együttműködések az élethosszig tartó tanulás témakörét járják körbe, lehetőséget teremtve saját munkánk megismertetésére és a legjobb európai gyakorlatok átvételére. A közművelődési intézményrendszer európai uniós forráselérésének támogatása érdekében országos szinten TÁMOP szakmai műhelyt (http://tamopforum.bmknet.hu) működtetünk. A TÁMOP projektek fenntarthatóságának támogatása érdekében jelenleg egy mintaprogram kivitelezését végezzük.

1112

Humán erőforrás fejlesztés

Módszertan

Közreműködünk a közművelődési szakmai képzés és továbbképzés korszerű, egymásra épülő rendszerének kialakításában és működtetésében, a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzésében, továbbképzésében. Ennek keretében: • közművelődési, művészeti és pedagógus szakemberek számára (tovább)képzési programokat fejlesztünk; • akkreditált felnőttképzési intézményként felnőttképzési programokat indítunk székhelyünkön és helyezünk ki (országosan); • szenior felnőttképzési programok beindítását generáljuk nemzetközi szinten; • konferenciákat, tapasztalatcseréket szervezünk; • kapcsolatot tartunk, illetve együttműködünk hazai és külföldi felnőtt- és felsőoktatási intézményekkel, szervezetekkel, vállalkozásokkal; • andragógia szakos hallgatók számára gyakorlati programot biztosítunk; • regisztrált önkéntes fogadó szervezetként fiataloknak nyelvoktatási lehetőséget szenioroknak, idősebbek számára internet-használat oktatási és közösségi internetpont segítői lehetőséget kínálunk.

1113

Információs és dokumentációs feladatok

A főváros közművelődési- és környezeti értékeinek bemutatása és dokumentálása érdekében • a fővárosi kulturális és közművelődési információit figyelemmel kísérjük, gyűjtjük, rendszerezzük, szolgáltatatjuk (szóban, nyomtatott formában és interneten) a közművelődési szakma (www.bmknet.hu), a lakosság (www.kaleidoskop.hu – kulturális webmagazin, www.minitipp.hu – nyári táborok, www.kirandul.hu – zöldterületek akadálymentes használhatósága), a rokon szakmák valamint a kulturális szolgáltatásokat igénybe vevők számára; • Budapest közművelődési statisztikai adatait gyűjtjük és elemezzük; • az információs esélyegyenlőség érdekében (akadálymentes) közösségi internet-elérési pontokat üzemeltetünk és ismeretterjesztő rendezvényeket szervezünk • kapcsolatot tartunk és együttműködünk a szakmai (közművelődési, kulturális, kisebbségi, valamint információ-szolgáltató) intézményekkel, szervezetekkel, tartalomszolgáltatói vagyunk az ERIKANET portálnak.

Művészeti feladatok

Feladatunk a fővárosi művészeti (kiemelten az amatőr művészeti) értékeinek, sajátosságainak bemutatása, fejlesztésének elősegítése. Részt veszünk a kulturális hagyományok megőrzésében


és ápolásában. Ennek keretében: •

• • • •

ének-zenei (Fővárosi Énekkar, Bárdos Lajos Vegyeskar, Budapesti Vándor Kórus), vizuális- (Reflex fotóklub), képzőművészeti- (Budapesti Amatőr Alkotók Köre), mozgás- (Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes) és előadó-művészeti csoportokat működtetünk, civil szervezeteket, amatőr csoportokat, önszerveződő közösségeket fogadunk be; művészeti műhelyeket alapítunk, fogadunk be és működtetünk; fővárosi, regionális, országos és nemzetközi rendezvényeket, művészet-módszertani eseményeket kezdeményezünk és rendezünk (Koreográfiai fórum, Gyermek néptánc találkozó, Legényes verseny, Kórustalálkozó, Zeneiskolák találkozója, Szavalóverseny); kiállítóhelyet működtetünk, ahol 1982 óta pályázati úton nyújtunk bemutatkozási lehetőséget az amatőr alkotóknak képző-, ipar-, fotóművészet témakörben (http//galeria. bmknet.hu); együttműködünk a különböző művészeti ágakban alkotó csoportokkal, egyesületekkel, szövetségekkel, hazai és nemzetközi művészeti események és folyamatok velük közös kezdeményezése és megvalósítása érdekében.

1.1.1.1.1.1.1.1.1

• • • • • •

Kiadványszerkesztő és módszertani feladatok

a közművelődési folyamatokat, tevékenységeket s azok változásait figyelemmel kísérjük. Ezekkel összefüggő elemzéseket és fejlesztő programokat készítünk és hasznosítunk; részt veszünk új típusú kezdeményezésekben, kísérletekben; tapasztalatcseréket, tanácskozásokat, konferenciákat, bemutatókat szervezünk. szakmai tanácsadást és szakértői tevékenységet folytatunk a kerületi és kisebbségi önkormányzatok, intézmények, civil szervezetek számára; módszertárat (szakkönyv- és dokumentumtár) működtetünk; közművelődési kiadványokat (Módszertári füzetek, Közművelődés házai) szerkesztünk és jelentetünk meg.

Lakossági szolgáltatások

2.2. A „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt általános ismertetése A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Európai Unió támogatásával 2010. júliusában meghirdette a KMOP-2010-3.3.4/A kódszámú, a fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok elnevezésű pályázatot. A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés és szabadidő), a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése.

Módszertan

Az amatőr művészet támogatásához kapcsolódóan szakmai szolgáltatásként minta programsorozatok keretében színházi-, táncművészeti-, kultúrtörténeti-, történelmi-, képzőművészeti-, esztétikai-, irodalmi előadássorozatokat szervezünk elsősorban a XI. kerület lakosai számára, egyben hiánypótló kultúraközvetítő szerepet töltve be. Vizuális, tánc- és mozgásművészeti csoportokat, klubokat működtetünk.


A pályázati konstrukció keretében, a 2011/12-es tanévben a „Zöld Tömb – élhetőbb panel” kampány során a BMK a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése érdekében programokat nyújtott és információs eszközöket készített az alábbi témakörökben: −

a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának bemutatása: természet és ember alkotta értékek bemutatása, otthonosság fontosságának tudatosítása,

a környezeti erőforrásokkal való takarékoskodás: gyaloglás, kerékpározás preferálása,

anyagtakarékosság, hulladék keletkezésének megelőzése, szelektív hulladékgyűjtés, másodnyersanyagok ismeretének és elfogadottságának növelése,

helyi- és biotermékek preferálása,

a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő termékek iránti kereslet növelése, környezetbarát csomagolás választása,

a környezettudatosság formálása.

A Zöld Tömb projekt – a fentieken túli – speciális témakörei: −

a panelházakban élők figyelmének felkeltése a környezettudatos életmód kialakításának lehetőségeire,

hulladékcsökkentés, hulladékkezelés, tudatos fogyasztás, környezeti teher-csökkentés,

élettér-zöldítés,

megvalósítható megoldások ismertetése.

Módszertan

Célcsoportok: általános iskolás gyermekek, iskoláik, szüleik, lakótelepi közös képviselők, gondnokok.

2.3. A „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt alapadatai Pályázat kódja: KMOP-3.3.4/A-10-2010-0006 A pályázat kerete: A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok pályázati konstrukció A projekt megnevezése: „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt A projekt rövid neve: Zöld Tömb projekt A kedvezményezett: Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) A projekt időtartama: 2011. június 1. – 2012. június 30. Helyszín: Budapest, XI. kerület, Kelenföld, Albertfalva, Gazdagrét, illetve térsége. Igazgató: Margittai Katalin Projektmenedzser: Kiss Gábor Boldizsár Szakmai munkatárs: Fogarasi Orsolya Web és kommunikáció: Kovács Márta Szakmai vezető: Szabóné Susa Ágnes (szakmai előkészítés szakasza) és Dr. Bata Gábor (szakmai megvalósítás szakasza)


A program projekt-honlapja: http://zoldtomb.bmknet.hu A programban részt vevő partner iskolák: Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézmény cím: 1111. Budapest, Egry József utca 3-11. web: http://www.lagymanyosi.sulinet.hu/ Őrmezei Általános Iskola cím: 1112. Budapest, Menyecske utca 2. web: http://www.ormezeisuli.hu/ Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola cím: 1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13-15. web: http://www.csikisuli.hu/ Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola cím: 1118 Budapest, Törökugrató utca 15. web: http://www.torokugrato.hu/ Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium cím: 1116 Budapest, Kiskőrös u. 1. web: http://www.albertfalva.sulinet.hu

A programba bevont szakmai szervezetek: Cellux Csoport Bt. (http://www.celluxcsoport.blogspot.com/) Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ (www.energiaklub.hu) Tudatos Vásárlók Egyesülete (www.tudatosvasarlo.hu) Bevont kommunikációs szervezetek Grafikai tervezés: Liquor Design Bt. (1033 Budapest, Búza út 16.) Videoblog: Matild Közhasznú Egyesület (1119. Budapest, Fehérvári út 143.) Honlap: ADMIND Informatikai Szolgáltató Kft. (1024 Budapest, Kis Rókus u. 2.) Főbb média partnerek: Újbuda média, Greenfo.hu, Budapestedu.hu, Magyar Katolikus Rádió A programban részt vevő egyéb szervezetek: Szívlapát Alapítvány – Novák Péter előadóművész (2030 Érd, Esztergályos u. 19.) Fogi Színház (http://www.fogiszinhaza.hu)

Módszertan

Humusz Szövetség (www.humusz.hu)


Királyutca Designutca Klaszter (http://kiralyutcadesignutca.hu) Kortárs Építészeti Központ (1061 Budapest, Székely Mihály u. 8.) Urbanissimus Egyesület (1114 Budapest, Kemenes u. 6.) Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Hamzsabégi út 60.) 41.)

Újbuda Önkormányzata Környezetvédelmi Osztály (1113 Budapest XI., Bocskai út 39Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató Betéti Társaság (1093. Budapest Pipa utca 4. fszt.4.) (medencecsoport.hu) CANGIRA Kulturális és Szolgáltató Bt. ÖKO-Pack Nonprofit Kft. (1066 Bp., Teréz krt. 54.) Alma zenekar (http://www.ihonlap.hu/almazenekar/) Hahó együttes - Kardos-Horváth János zenész http://www.kisfogyasztok.hu/ Ökoszolgálat Alapítvány (1051 Budapest, Nádor u. 34.) Magyar Szappankészítők Egyesülete (1119 Budapest Csurgói út 11.) Cosmio Kft. (2081 Piliscsaba, Római u. 5.)

Módszertan

Király Nóra Gazdagrét – Sas-hegy http://www.kiralynora.hu

3. A Zöld Tömb projektkörnyezetének bemutatása 3.1. A projektkörnyezet meghatározásának módszertana A projekt tervezésekor több szempont együttes és párhuzamos vizsgálatára volt szükség. Első lépésben áttekintettük a BMK „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projektjében érintett témakörökhöz kapcsolódó hazai és uniós szakpolitikát, törvényi és jogszabályi hátteret, valamint a kutatási eredményeket. A jogszabályi környezet és a vonatkozó tudományágak aktuális álláspontjának megismerését követően a KMOP-3.3.4/A-10-2010-0006 kódszámú pályázati konstrukció céljával összefüggésben meghatároztuk a projekt fő célkitűzéseit. Annak érdekében, hogy a projekt célkitűzései teljes körűen megvalósíthatóak legyenek már a pályázat összeállítása során részletes helyzetelemezést végeztünk. A helyzetelemzés eredményei alapján elvégeztük a célkitűzéseink finomítását. A XI. kerület panelházaiban élők környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése érdekében a környezeti nevelés eszköztárához nyúltunk, meghatározva a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztéséhez igénybe vehető információs eszközöket. A környezettudatosság fejlesztése a környezetvédelem egyik alapvetése. Mivel a környezet védelme igen széles spektrumú, hiszen magába foglalja a környezeti elemek, a földtani közeg,


a felszíni víz, a felszín alatti víz, a levegő, a zaj- és rezgés, az élővilág, valamint az ember által kialakított épített környezet védelmét is, így szükséges volt a projekten belül a kiválasztott témakörökre fókuszálni. A célcsoport meghatározásánál figyelembe vettük az elsődleges és a másodlagos elérhetőségi paramétereket. Vizsgáltuk, hogy egy adott korosztály, réteg közvetlen elérésével mekkora másodlagos (közvetett) elérést várhatunk, az elsődleges réteg közvetítésével, figyelembe véve a lehetséges kommunikációs eszközöket. Az elemzésre támaszkodva határoztuk meg a célcsoportunkat (általános iskola alsó és felső tagozatos tanulóit és rajtuk keresztül a szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat és a szomszédokat). Ezt követően elvégeztük a projekt témaköreinek részletekre történő bontását, konkrét programok meghatározásával, a programok felkért szereplőinek azonosításával, az egyes kampánynapok és tematikus iskolai napok programjának elfogadásával, azok tartalmának részletezésével. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt projektkörnyezetének meghatározását, lépésenként.

3.2. A jogszabályi környezet vizsgálata, tudományos kutatások A BMK „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projektjében érintett témakörökhöz kapcsolódó hazai és uniós szakpolitikai, törvényi és jogszabályi háttér, valamint a kutatási eredmények áttekintésében a következő, a kampányunkban érintett fenntarthatósági témakörökhöz kapcsolódó területeket vizsgáltuk, vázlatos formában: hulladékgazdálkodás, különös tekintettel a hulladék megelőzés, újrahasznosítás területére,

energiaügy, energiapolitika, különös tekintettel a megújuló energiák alkalmazására,

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, különös tekintettel a tudatos fogyasztói magatartás, az élelmiszerbiztonság és a tájékoztatási kötelezettségek (termékjelzések, határérték-szabványok) témakörére.

Mindhárom szakterület részét képezi hazánk két legátfogóbb környezetpolitikai, fenntarthatósági dokumentumában, a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában (2008–2025)4 és a Nemzeti Környezetvédelmi Programban (2009-2014)5 foglalt célkitűzések megvalósulásnak.

3.2.1. Hulladékgazdálkodási politika A fenntartható fejlődés, a jövő generációk létfeltételeinek, lehetőségeinek biztosítása, ezen belül is az energia- és nyersanyagfogyasztás mérséklése, a felhasználás hatékonyságának növelése, valamint a hulladék mennyiségének csökkentése, és az emberi egészség, a természeti és épített környezet hulladék okozta terhelésének mérséklése érdekében jött létre a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény6. A törvény céljai között prioritást kap a természeti erőforrásokkal való takarékoskodás, a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése érdekében a hulladékkeletkezés megelőzése (a természettől elsajátított anyag minél teljesebb felhasználása, hosszú élettartamú és újrahasználható termékek kialakítása), a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a keletkező hulladék minél nagyobb 4 5 6

http://www.ktm.hu/cimg/documents/nes080214.pdf http://www.kvvm.hu/cimg/documents/96_2009_OGY_hatarozat_NKP_3.pdf http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/jogszabalyok/kv/0300100.htm

Módszertan


arányú hasznosítása, a fogyasztás-termelés körforgásban tartása, a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása. Az Európai Parlament és a Tanács Hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelvének7 harmonizációja érdekében 2010 májusában közzétették a törvény módosítására vonatkozó szabályozási koncepciót8. Alapvető eltérés ebben a korábbi szabályozástól, hogy míg az lényegében a hulladék okozta egészségi és környezeti káros hatások elkerülésére koncentrált, az új irányelv hangsúlyosan jeleníti meg a hatásokat kiváltó hulladék keletkezés elkerülésének szükségességét. Az uniós elvnek megfelelően a hazai hulladék-gazdálkodási politika célkitűzéseit egy 5 lépcsős hierarchia szerint kell rendezni, amelyben első helyen a megelőzés (prevention), második helyen az újra-felhasználás (re-use), harmadik helyen az újrahasznosítás (re-cycle), negyedik helyen az egyéb hasznosítási eljárások (pl.: energetikai hasznosítás) (recovery) és az ötödik, legutolsó helyen a lerakás (disposal) kezelési módja áll. Az országos hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódó egyik legfontosabb hazai dokumentum az egyes időszakokra vonatkozó Országos Hulladékgazdálkodási Terv (OHT) ( jelenleg a 2009– 2014 időszakra vonatkozó van érvényben)9.

Módszertan

A II. OHT célja a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) tervezésről szóló fejezetében foglaltak alapján a törvényben megfogalmazott stratégiai célkitűzések és alapvető hulladékgazdálkodási elvek érvényesítése, a nemzeti hulladékgazdálkodási szakmapolitika középtávú irányainak és céljainak meghatározása. A Terv az ugyanazon időszakra szóló III. Nemzeti Környezetvédelmi Programhoz kapcsolódik. A terv kimondja: „A hosszútávon fenntartható fejlődés biztosításának alapvető feltétele a természeti erőforrásokkal való takarékos bánásmód, ami a meg nem újuló erőforrások kitermelésének és felhasználásának mérséklését, a hatékony és takarékos anyag- és energiafelhasználást és a környezet minél kisebb terhelését követeli meg. Mára világossá vált, hogy a hulladékgazdálkodás ezen célok megvalósításához nemcsak a hulladékok káros hatásainak elkerülését biztosító intézkedésekkel, hanem a természeti erőforrások egy részének kiváltásával, helyettesítésével is hatékonyan járulhat hozzá. A hulladék káros hatásai elleni védelem pedig az utólagos, „csővégi” megoldások helyett – bár ezek szükségessége ma is egyértelmű – sokkal eredményesebb lehet a hulladékképződés megelőzésével, a felhasznált anyagok, az alkalmazott technológiák, az előállított és megvásárolt termékek gondos megválasztásával és megtervezésével.”10 A 2007–2016 között időszakra vonatkozó települési szilárdhulladék-gazdálkodás fejlesztési stratégia11 a hulladék-képződés megelőzését szolgáló intézkedések várható eredményei alapján a képződő települési szilárd hulladék mennyiségének nulla növekedését tűzi ki célul. Ugyanakkor az elkerülhetetlenül képződő mennyiséget kezelő kapacitási igényeket az alultervezés elkerülése érdekében a pesszimista forgatókönyv, azaz évi 1–2% növekedési ütem 7

Az Európai Unió távlati és aktuális hulladékpolitikai célkitűzéseit a 2002–2012 között hatályos 6. Környezetvédelmi Akcióprogram, az Akcióprogram alapján elfogadott ún. tematikus hulladék-megelőzési és hasznosítási stratégia, továbbá az újonnan elfogadott hulladék keretirányelv (2008/98/EK) fektetik le. Az Akcióprogram célkitűzései: el kell érni a hulladék mennyiségének jelentős csökkenését, jelentősen csökkenteni kell az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségét, ösztönözni kell az újrafelhasználást, ennek hiányában, illetve ezt követően a hasznosítást, különösen pedig az újrafeldolgozást. A fenti célok megvalósítása érdekében intézkedéseket kell hozni többek közt a hulladék keletkezésének helyén történő szétválasztására és a gyártói felelősség további növelésére. http://www.hoe.hu/document/jogszabalyok/eu/uj_hulladek_keretiranyelv.pdf 8 http://www.kvvm.gov.hu/index.php?pid=9&sid=46&hid=2654 9 http://www.kvvm.hu/index.php?pid=1&sid=1&hid=2597 ugyanitt megtalálható a 2002-2008 közötti időszakra vonatkozó végrehajtásról szóló beszámoló is 10 ld.: OHT II. 7. o. 11 http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/hulladekgazdalkodas/TSZH_strategia.pdf http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/hulladekgazdalkodas/TSZH_strategia_osszefoglalo.pdf


alapul vételével határozza meg. A hulladékgazdálkodás szabályozásának további fontos alapdokumentuma az 94/62. számú (a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló) EK irányelv12, amely az Európai Unió összes tagállama számára biztosítja a csomagolással kapcsolatos kötelezettségek egységes keretét. A Közösség 2004-ben az irányelv módosításával kitűzte a távolabbi hulladékkezelési célokat is. Ennek értelmében hazánknak 2012-ig az összesen kibocsátott csomagolás 60%át kell hasznosítania (55%-át anyagában történő újrafeldolgozás útján). Ezen belül az egyes anyagfajtákra vonatkozóan: a kibocsátott üveg- és papír alapanyagú csomagolási hulladék 60%-ának, a fémhulladék 50%-ának, a műanyaghulladék 22,5%-ának, illetve a fahulladék 15%ának visszagyűjtéséről és hasznosításáról kell gondoskodnia. A hazai szabályozást a 94/2002. (V. 5.) a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól13 c. kormányrendelet rögzíti. Példák a meghatározó felmérésekre és kutatási eredményekre: 1. Gyakran feltett kérdések és válaszok a szelektív hulladékgyűjtésről (háttéranyaggal kiegészítve) – 2009. január 26. a KvVM oldalán14. A dokumentum leszögezi: „Egy háztartásban egy átlagos ember 350 kg hulladékot termel évente, mely legtöbb esetben a kukába kerül, pedig ennek felét már visszaválthatjuk, hasznosíthatjuk vagy szelektív hulladékgyűjtő helyekre vihetjük. Általában elmondható, hogy a háztartási hulladéknak kb. 50 százaléka szelektíven gyűjthető, anyagában hasznosítható. A magyar háztartások 92%-ától rendszeresen elszállítják a keletkező hulladékot. Az így összegyűjtött hulladék 79%-a lerakóhelyekre kerül, 5,8%-át hulladékégetőbe viszik, és egyelőre csupán 14,2% az, amelyet hasznosítanak. Azonban ha fennmarad ez a tendencia, akkor a természeti erőforrások kimerülnek.”

3.2.2. Energiapolitika - Megújuló energia-politika A megújuló energia-használatot sürgető alapvető problémák: − A széndioxid a globális felmelegedési potenciál körülbelül 80%-át teszi ki. − A fosszilis tüzelőanyagok véges erőforrások és egyben a globális felmelegedés fő okozói. − Az ember által előállított széndioxid kibocsátás 94%-a az energia szektorból származik (azaz a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből). − A széndioxid kibocsátás növekményének 90%-a a fuvarozásból származik. Az Európai Tanács által 2008 decemberében elfogadott új európai uniós energia- és környezetvédelmi politika a közösségi energiapolitika három központi célkitűzésére, nevezetesen a fenntarthatóságra, a versenyképességre és az ellátás biztonságára irányuló, 12

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:13:31994L0062:HU:PDF http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21207_en.htm#amendingact 13 http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0200094.KOR&kif=csomagol%C3%A1s*#xcel http://www.termekdijinfo.hu/jogforrasok/Lapok/94_2002_V_5_Kormr_Cskr_20100601.aspx 14 http://www.kvvm.hu/szakmai/hulladekgazd/hatteranyag-szhgy-2009.pdf 15 Forrás: Öko-Pannon Közlemények 2010.

Módszertan

2. Felmérés a magyar lakosság szelektív hulladékgyűjtési szokásairól – ÖKO-Pannon Kht. 2009-ben publikált kutatása. A dokumentum tartalmazza, hogy a magyar lakosság 96%-a ismeri a szelektív gyűjtési módot és saját megítélése szerint több mint 3/4-ének lehetősége is van a csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére. A mindennapok során azonban ennek ellenére mindössze a megkérdezettek 52%-a gyűjti anyaga szerint szelektálva a hulladékokat.”15


előretekintő szakpolitikai programot határozott meg. A cél egy fenntartható, alacsony széndioxid-kibocsátású és energia-hatékony gazdaság kialakítása. A program megvalósítása érdekében az EU elkötelezte magát a „20-20-20” kezdeményezés mellett, azaz vállalta, hogy 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal csökkenti, az energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányát a jelenlegi 8,5%-ról 20%-ra növeli, és az energiahatékonyságot 20%-kal javítja. Uniós szinten tehát 2020-ig összességében 20 százalékra kell növelni a megújuló energia felhasználási arányát, míg a közlekedési szektoron belül elegendő a 10 százalék elérése. Az EU energiapolitikája előtt álló legnagyobb problémák: − az ellátás biztonsága, − az energiapiacok kompetitivitása, − a környezetvédelmi szempontok figyelembevétele. Fontos cél az EU-ban az uniós energiahálózat – a lakásokba és a gyárakba villamos energiát, gázt és kőolajat szállító távvezeték- és csővezetékrendszer – fejlesztése, és annak biztosítása, hogy hálózat kezelni tudja a megújuló energiaforrásokat, például a szélenergiát. A Bizottság további erőfeszítéseket sürget az energiahatékonyság növelésére is – például a lakóházak és az irodaépületek felújítása révén.16

Módszertan

Magyarországon az energiapolitika területét elsődlegesen a 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról17 szabályozza. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által jelenleg kidolgozás alatt áll a hazai Megújuló Energiára Cselekvési Terv18, amelynek fő pillérei az előrejelzések szerint az ellátásbiztonság, a versenyképesség, a fenntarthatóság és a gazdaságélénkítés lesznek. A programnak azt kell tartalmaznia, hogy Magyarország miként kívánja elérni a számára 2020-ra előírt 13 százalékos megújuló energiaforrás-használati arányt.19 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adatai szerint hazánkban 2009-ben a megújuló energia felhasználás az összes energiafogyasztás 7,3 százaléka volt, szemben az egy évvel korábbi 5,9 százalékkal. A megújuló energiaforrások fokozott hasznosításának céljai: az ország energia függőségének csökkentése, környezetünk állapotának javítása, a kedvezőtlen klimatikus változások lassítása. A megújuló energia területére vonatkozóan új kutatási eredményekkel, felmérésekkel rendszeresen jelentkeznek a következő kutatóhelyek és szervezetek: Az MTA Energetika és Környezet Albizottságának megújuló energiákra vonatkozó eredményei a biomassza, a geotermikus, a nap-, szél- és vízenergia hasznosíthatóságához kapcsolódóan tanulmányok formájában olvashatók a Magyar Tudomány elektronikus kiadványban (2010. augusztus)20. További kutató helyek: 16

Megújuló energiákra vonatkozó hatályos jogszabályok és összefoglalók elérhetők: http://europa.eu/pol/ener/index_hu.htm http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/index_en.htm 17 http://net.jogtar.hu/jr/gen/getdoc.cgi?docid=a0700086.tv 18 http://www.nfm.gov.hu/feladataink/infrastruktura/energetika/archiv/energiahatekonysag http://www.nfm.gov.hu/data/cms2062025/M__dos__tott_nemzeti_energiahat__konys__gi_cselekv__si_terv.pdf 19 A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv valamennyi uniós tagország számára meghatároz egy 2020-ig kötelezően elérendő célszámot, amely a megújuló energiaforrások arányára vonatkozik a végső energiafelhasználáson belül. 20 http://www.matud.iif.hu/2010/08/Tartalom.htm


Energia Klub Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) Magyar Passzívház Szövetség Épület-energetikai kutatásra példa a Magyar Építőanyagipari Szövetség (MÉASZ) Komplex Épületenergetikai és Klímavédelmi (KÉK) programja21 Megújuló Energia 2010 Kézikönyv adatbázisa Magyar Megújuló Energia Szövetség (MMESZ) Magyar Napenergia Társaság Magyar Szélenergia Társaság Megújuló Energiaforrás Önálló Kutatóhely (a BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar [KVK] vezetése és három intézete, a Villamosenergetikai Intézet [KVK-VEI], a Mikroelektronikai és Technológiai Intézet [KVK-MTI] és az Automatika Intézet [KVKAI] alapításával) kutatási eredményei22 Magyar Tudományos Akadémia Energiastratégiai Munkabizottsága és Energetikai Bizottsága kutatási eredményei

3.2.3. Fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok – tudatos fogyasztói attitűd, termékbiztonság A fogyasztóvédelmi munkában a vásárlók életének, egészségének és biztonságának védelme a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény23 hatályba lépése óta hangsúlyosabbá vált.

Az ipari méretekben zajló, tömeges árutermelés, áruellátás és az összetett, sokszereplős forgalmazás következtében olyan mértékben távolodott el a termelő-gyártó és a felhasználófogyasztó egymástól, aminek következtében csak szabályozással, ellenőrző folyamatok beiktatásával és szabványok meghatározásával garantálható a termékbiztonság, s a termék útjának nyomon követhetősége. A tudatos vásárlás és fogyasztás népszerűsítésével és az információátadással a fogyasztót arra kell ösztönözni, hogy legyen tudatában ellenőrző szerepének, s az árérzékenység mellett etikai, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szempontok ismeretében és mérlegelésével is döntsön a termékek megvételéről, egyes szolgáltatók támogatásáról (ökológiai fogyasztóvédelem). Az Európai Unió átfogó élelmiszer-biztonsági stratégiát léptetett életbe, amely az élelmiszerbiztonságon túlmenően állat- és növény-egészségügyi, valamint állatjólléti kérdésekkel is foglalkozik. A stratégiának köszönhetően az élelmiszerek útját a termelőtől a fogyasztóig végig – akár több uniós tagországon keresztül is – nyomon lehet követni. A jogszabály-alkotási folyamatot az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (European Food Safety Agency, EFSA) segíti. Valamennyi élelmiszerre és takarmányfélére vonatkozó általános szabályozás 21 22 23

Kapcsolódó előirányzat: az épületek energiahatékonyságáról szóló 2002. évi EK irányelv módosított változata http://ekh.kando.hu/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=1&Itemid=17 http://www.nfh.hu/data/cms13555/2008_evi_XLII_torveny.pdf

Módszertan

A III. középtávú fogyasztóvédelmi politika (2007–2013) arra alapoz, hogy a fogyasztók részéről is kialakult egy érzékenység aziránt a politika iránt, melynek célja egy olyan fogyasztóvédelem kialakítása, mely növeli a verseny tisztaságát, védi a fogyasztók egészségét, biztonságát, anyagi érdekeit, csökkenti kiszolgáltatottságukat a piacon erőfölényben lévőkkel szemben, és élővé teszi az „értéket a pénzért” elv érvényesülését.


kiegészítéseképpen az EU különleges intézkedéseket foganatosított azokon a területeken, ahol a fogyasztók részére célzott védelmet indokolt biztosítani. Példaként említhető a növényvédő szerek, a táplálék-kiegészítők, a színezékek, az antibiotikumok és a hormonok használata. Az Unió ezen felül szabványokat léptetett életbe, melyek meghatározzák az élelmiszerekhez adható vitaminok, ásványi anyagok stb. mennyiségét. A közösségi szabályozás az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő termékekre, így például a műanyag csomagolóeszközökre is kiterjed.24 Az élelmiszerekre vonatkozó minőségi szabályozás érvényesítése A Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal25, az Európai Unió elvárásainak megfelelően, 2003-ban alakult meg az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) hazai partnerintézményeként. Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban ezért megalkotta a 2008. évi XLVI. törvényt, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről26. Területei: biológiai veszélyek, kémiai veszélyek, GMO tájékoztató, új élelmiszerek és technológiák, nanotechnológia, táplálkozás. A fogyasztók egészségének megóvása, a túlzott adalékanyag felhasználás megakadályozására az Európai Unió részletesen szabályozza az adalékanyagok felhasználását mind minőségi, mind mennyiségi szempontból. A Magyar Élelmiszer Törvény27 ezen szabályozás pontos átvételével a magyar fogyasztók számára is – az EU tagállamaival azonos – biztonságot teremt.

Módszertan

Az élelmiszerekre vonatkozó minőségi szabályozás érvényesítését a Magyar Élelmiszerkönyv28 teszi lehetővé. A hazánkban forgalmazott termékek biztonságosságát a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzéseket azokra a termékcsoportokra kell koncentrálni, melyek közvetlen elfogyasztásukkal vagy használatukkal veszélyt jelenthetnek a fogyasztók egészségére, biztonságára, anyagi érdekeire: pl. élelmiszerek, vegyszerek, kozmetikumok, gyermekjátékok, festett textiltermékek, műszaki cikkek, fiatalkorúak alkohol- és dohánytermékekkel való kiszolgálása. A működését meghatározó alapvető Kormány- és miniszteri rendeletek listája jogszabályi háttérként elérhető a hatóság honlapján.29 A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége képviseli a magyarországi fogyasztókat az Európai Bizottság Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságának munkáját segítő, a fogyasztókat képviselő szervezetek nézeteinek megismerése céljából létrehozott fogyasztói csoportban, az Európai Fogyasztói Konzultatív Csoportban (ECCG). Kutatások, felmérések 24

Az Európai Parlament és a Tanács 1642/2003/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 178/2002/EK rendelet módosításáról. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:245:0004:01:HU:HTML 25 http://www.mebih.gov.hu/ 26 http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV&kif=2008.+%E9vi+XLVI#xcel 27 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről; forrás: http://www.logsped.hu/2003LXXXII.htm 28 http://www.fvm.hu/main.php?folderID=1006 http://www.omgk.hu/magyarelelmiszerk.htm 29 http://www.nfh.hu/hasznos/jogszabalyok/rendeletek/rendelet.html


A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság30 éves ellenőrzéseket bonyolít a legkülönbözőbb területeken31. Szintén ellenőrző testület és kutatóhely az Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozás-tudományi Intézet32. Az egyes termékcsoportokra nézve rendszeres tesztrendszerű felméréseket folytat és publikál a Tudatos Vásárlók Egyesülete33. A Kirakat. hu és a Szonda Ipsos a vásárlói tudatosságot és a fogyasztói attitűdöket mérő éves felmérése a Tudatos Vásárlói Index (TVI) (megjelenik 2007 óta évente)34. Példa átfogó kutatásokra: Bioélelmiszerek fogyasztásának tendenciája Magyarországon, Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, dr. Hofer Mária, 2008.35 Termékjelzések – fogyasztói tájékoztatási kötelezettség Az élelmiszerek összetevőihez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség átfogóan a 19/2004. (II.26.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről36 és a 38/2005 (IV.27) FVM-EüM-GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004 (II.26) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet módosításáról c. dokumentumokban jelenik meg. Ökológiai gazdálkodás szabályozása Célja az ökológiai termeléssel előállított mezőgazdasági termékek arányának növelése az agrártermelésen belül, elősegítve ezzel a természeti erőforrások megőrzését, a vidékfejlesztést, a lakosság kiváló minőségű élelmiszerrel történő ellátását. A cél fenntartható termesztési rendszerek és magas minőségű termékek nagy választékának a megteremtése. E folyamat során a jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre, a biodiverzitásra és az állatvédelem magas szintű előírásaira.

A hazai szabályozást a 79/2009 (VI. 30.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, előállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenőrzésének részletes szabályairól c. dokumentum foglalja 30 31 32 33 34

http://www.nfh.hu/hasznos/kiadvanyok/kiadvanyok.html http://www.nfh.hu/informaciok/2010 www.oeti.hu (élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogszabályok) http://www.tudatosvasarlo.hu/ A vásárlói tudatosságot egzaktan mérő, ezer megkérdezett válaszán alapuló TVI az eredményeket egy olyan hétfokú skálán jeleníti meg, ahol az 1-es kategória a legkevésbé, a 7-es a leginkább tudatos fogyasztókat jelöli. 2010-ben a vásárlói tudatosság az első, 2007-es felméréshez képest enyhén erősödött: a Tudatos Vásárlói Index akkor 4,55 volt, idén elérte a 4,7-es értéket. A Szonda Ipsos oldala: http://www.ipsos.hu/site/rekl-m-s-piackutat-s/ 35 http://biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=79&lang=hu 36 http://www.fogyasztok.hu/cikk/20090306/19_2004._ii._26._fvm-_eszcsm-_gkm_egyuttes_rendelet_az_ elelmiszerek_jeloleserol 37 Az új szabályozással kapcsolatos további információk: www.organic-farming.europa.eu 38 http://biokontroll.hu/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=91&Itemid=79&lang=hu Az Európai Tanács 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről. A Bizottság 889/2008/EK rendelete az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról.

Módszertan

Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó, érvényben lévő Európai Uniós37, valamint hazai szabályozások elérhetők a hazai bio-tanúsítási rendszerért felelős Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. oldalán38.


össze. A környezeti termékjelzések bevezetésének célja: a fogyasztók környezeti érzékenységének fokozásával, ismereteik bővítésével, a környezetkímélőbb technológiák elterjesztésével a környezetterhelés csökkentése, s a környezet állapotának kedvezőbb befolyásolása.

3.3. Helyzetelemzés39 A Budapesti Művelődési Központ székhelye a főváros XI. kerületében, Budapest nyugati kapujában fekszik, tevékenységének hatóköre kiterjed a fővárosra valamint a középmagyarországi régió nyugati agglomerációjára. A XI. kerület (Újbuda) Budapest legnépesebb kerülete, közel 130 000 fő él 33,47 km²-en. Lakosságát tekintve Debrecen és Miskolc után az ország harmadik legnagyobb városa lenne. A kerületbe futnak be Európa nyugati területeiről és a Dunántúlról érkező főutak és vasutak. A főváros három hídja, a Szabadság híd, a Petőfi híd és a Rákóczi híd a kerületből kiindulva íveli át a Dunát. Újbudához tartozó városrészek: Albertfalva, Lágymányos, Kelenföld, Sasadhegy, Őrmező, Gazdagrét, Kelenvölgy, Szentimreváros és Gellérthegy.A Magyar Gallup Intézet 2007-ben a felnőtt lakosság körében végzett vizsgálata alapján elmondható, hogy a kerület lakói közül tízből kilencen szeretnek a kerületben élni. A szűkebb környezetükben végbemenő folyamatokat kedvezőnek ítélik, háromnegyedük lát fejlődést lakókörnyezetében az elmúlt öt évben és közel ennyi azoknak a száma is, akik pozitívan látják a jövőt.

Módszertan

Már az 1970-es években a főváros gyáriparának jelentős hányada itt összpontosult, az ipari létesítmények és az átmenő forgalom miatt jelentősen megnövekedett a légszennyezettség és a zajártalom. 1990 után évi 115–120 ezer tonna veszélyes ipari hulladék és napi 1 000 köbméter kommunális szemét keletkezik a kerületben. Az 1950-es évektől folyamatos lakótelep építések jellemzőek a kerületre: 1953-ban épült a 947 lakásos Albertfalvai lakótelep, 1956-ban a 391 lakásos Villányi úti „szocreál” telep, 1955–64 között épült a Lágymányosi lakótelep 3542 lakással, 1974–84 között épült 3 088 panellakás az Őrmezei lakótelepen, 1971–76 között a Csorba úti KISZ lakótelep, majd a Dayka Gábor úton épült a 323 lakásos lakótelep, a Hengermalom úton pedig 1983-ig 1 247 lakás épült. A kerület dinamikusan fejlődő és modernizáló arculatához tartozott 1967 és 1983 között létesített 9 400 körüli lakással rendelkező Kelenföldi lakótelep. A lakótelepen a lakásokkal együtt bölcsőde, óvoda, általános iskola és nyugdíjasház épült. A lakótelep centrumában helyezték el a Budapesti Művelődési Központot. Az utolsó nagy panelépítési hullámban épült fel Budapest nyugati kapujában 1983–89 között a Gazdagréti lakótelep. A 80-90-es évek fordulóján a kerületben 69 ezer lakás volt. A lakótelepekhez kapcsolódóan épültek óvodák és iskolák, szociális és kereskedelmi szolgáltató egységek is. Az építés időszakában a környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokat nem, vagy alig vették figyelembe. A panelházak lakásai jellemzően kis alapterületű, alacsony energiafokozatú építmények. Az itt élők számára a környezettudatos életvitel nehezen kivitelezhető, kényelmetlenséggel járó és a házak közös összefogását kívánó tevékenység. A kerületben jelenleg 18 állami és 11 egyéb fenntartásban működő közoktatási intézmény tevékenykedik. A környezeti nevelés a NAT-ban meghatározott feladata minden oktatási intézménynek: „A környezeti nevelés során a tanulók ismerjék meg azokat a jelenlegi folyamatokat, amelyek következményeként bolygónkon környezeti válságjelenségek mutatkoznak. Konkrét hazai példákon ismerjék fel a társadalmi-gazdasági modernizáció egyénre gyakorolt pozitív és negatív hatásait a környezeti következmények tükrében. 39 készült 2010-ben a pályázat írásakor


Értsék a fogyasztás és a környezeti erőforrások kapcsolatát, a fenntartható fogyasztás elvét. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzése váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.”40 A második Nemzeti Környezetvédelmi Programról szóló OGY határozat külön Környezettudatosság Akcióprogram részt tartalmaz és szinte mindegyik tematikus programjában (pl. klímavédelem, természetvédelem, közösségi részvétel) szerepelnek környezeti nevelési elemek.41 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia is a környezeti nevelés minél korábban és minél szélesebb körben történő megvalósítását szorgalmazza: „Elengedhetetlenül szükséges a társadalmi szemléletváltozás (összefogás, közös felelősségvállalás) elősegítése az egyes társadalmi csoportokra vonatkoztatva. Az első fontos lépés a környezeti nevelés: a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése és annak elérése, hogy a környezettudatos gondolkodásmódon belül a klímatudatosság már a korai gyerekkortól kezdve a különböző korcsoportokon keresztül az ember egész életét végigkísérje.”42 A kerület több oktatási intézménye ÖKO-iskolai minősítéssel rendelkezik. Ezekben az intézményekben a fenti szempontoknak megfelelően kiemelt fontossággal bír a környezettudatos szemléletformálás, de a gyakorlati megvalósítás interaktivitás helyett megreked az egyszerű ismeretátadás szintjén. Az utóbbi időszakban a kerületi önkormányzat is jelentős lépéseket tesz a fenntartható fejlődés érdekében. 2009-ben több helyi rendelet született a fás szárú növények védelméről, a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról valamint az újbudai játszótereken történő dohányzás tilalmáról. 2004-től pedig szintén önkormányzati rendelet biztosítja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatását.

Az Öko-Pannon Kft. 2009-es felmérése szerint a magyar lakosság 96%-a ismeri a szelektív gyűjtési módot és saját megítélése szerint több mint 3/4-ének lehetősége is van a csomagolási hulladékok elkülönített gyűjtésére. A mindennapok során azonban ennek ellenére mindössze a megkérdezettek 52%-a gyűjti anyaga szerint szelektálva a hulladékokat.”43

3.4. A projekt alapvetése 40

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról http:// www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/nat_070926.pdf 41 132/2003. (XII. 11.) OGY határozat a 2003-2008. közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A03H0132.OGY 42 Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025 - http://www.kvvm.hu/cimg/documents/nes080214.pdf 43 Öko-Pannon Közlemények 2010.

Módszertan

Hazánknak az EU-s irányelvnek megfelelően 2012-ig az összesen kibocsátott csomagolás 60%-át kell hasznosítania (55%-át anyagában történő újrafeldolgozás útján). A csomagolások újrahasznosításának (visszanyerésének) mai, 2010-es jellemző arányszáma az összes kibocsátáshoz képest körülbelül és átlagosan 14% (az egyes anyagfajtáknál lehet több és kevesebb is ez az arány). Egy háztartásban egy átlagos ember 350 kg hulladékot termel évente, mely legtöbb esetben a kukába kerül, pedig van már arra kapacitás, hogy ennek a mennyiségnek a felét visszaváltsuk, hasznosítsuk vagy szelektív hulladékgyűjtő helyekre vigyük. A nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiánk továbbá kitűzi, hogy nem növekedhet a lerakók száma, s területe, amelyet csak akkor tudunk teljesíteni, ha az újrahasznosítási arányt jelentősen növeljük, és a megtermelt lakossági hulladék mennyiségét tudatosabb fogyasztással csökkentjük.


A BMK „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projektjének célja a további lakossági együttműködés elnyerése, illetve a hulladékképződést megelőző, azt elkerülő lehetőségek ismertetése, mert ezek nélkül nem tudunk megfelelni a kötelezettségeknek. A cél nem annyira a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének ismertetése, hanem elfogadottságának erősítése, céljának népszerűsítése, s azoknak a problémáknak a feltárása, amely a további bekapcsolódást gátolják, majd az ezekre adható ma elérhető legjobb megoldások, válaszok ismertetése. A bekapcsolódást ismeretterjesztéssel, a már elérhető hulladékátvevő helyek adatbázisának népszerűsítésével, a házhoz menő szelektív gyűjtés kiépítésének feltételeiről való tájékoztatással, a társasházi vezetők együttműködésének megnyerésével, s a folyamat értelmének, a másodnyersanyagokat feldolgozó technikák helyszíni bemutatásával, modellezésével, az abból készülő termékek megismertetésével kívántuk elérni.

Módszertan

„A legjobb hulladék az, ami nincs, ami nem keletkezik!” – e szemlélet alapján a megelőzési praktikák megismertetésére is nagy hangsúlyt helyeztünk. Ennek eléréshez a zöld civil szervezetek szakmai tanácsadását, bemutatóját és a tudatos vásárlás témakörének feldolgozását terveztük be, valamint olyan kreativitásra épülő újrahasznosító work-shopokat építettünk be a programunkba, amelyeket gyerekeknek és családoknak egyaránt kínálhattunk. Workshopjaink célja ösztönzés az újrahasználatra és a továbbhasználatra. A projekt célkitűzései között szerepelt, hogy szakértői segítséggel használt és maradék anyagokból új használati tárgyakat készítsünk, a régi tárgyakat újra dekoratívvá formáljuk, a tárgyak és a csomagolóanyagok életét meghosszabbítsuk, s így azokat a használati körforgásban tartsuk. Ezek a technikák mindamellett, hogy hatékony környezettudatos hulladékmegelőző módszereket népszerűsítenek, segítséget jelenthetnek a lakótelepeken élő, általában szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró lakosság, családok számára is. Uniós szinten tehát 2020-ig összességében 20 százalékra kell növelni a megújuló energia felhasználási arányát, míg a közlekedési szektoron belül elegendő a 10 százalék elérése. Hazánkban jelenleg készül az Unió felé benyújtásra kerülő Megújuló Energiára Cselekvési Terv, amely a megújuló energiahasználatra való hazai nagyobb fokú áttérés stratégiai tervét tartalmazza. Probléma: a széndioxid a globális felmelegedési potenciál körülbelül 80%-át teszi ki. A fosszilis tüzelőanyagok véges erőforrások és egyben a globális felmelegedés fő okozói. Az ember által előállított széndioxid kibocsátás 94%-a az energia szektorból származik (azaz a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből). Magyarország lakossági energiafogyasztása az összenergia fogyasztásunk 37%-át teszi ki, s ennek közel 80%-át a fűtésre használt energia teszi ki. Fűtésre nagyrészt importált fosszilis energiahordozókból nyerünk energiát, amely hazánkat nagyfokú energiafüggőségben tartja. A hazai lakóépületek, társasházak szigetelési állapota rendkívül elmaradott, ezen belül a panel lakóházak szigetelése jellemzően még mindig korszerűtlen. A fűtést az átlagos lakóházak szintén rendkívül rossz hatásfokkal működő, korszerűtlen berendezésekkel oldják meg, amely nagyfokú energiaveszteséghez, energiapazarláshoz vezet országos szinten. Ehhez járul még hozzá az az általános, nem takarékos szemlélet, amely egy korábbi, energiabőségre és olcsó energiára alapozó berendezkedés társadalmi (magatartásbeli) hozadéka; s amely ma már, illetve az elkövetkezendő években nem tartható. Energiahatékonyságra ösztönző megoldásokra hazánkban jó példa a panelprogram, amelynek terjedéséhez szintén az ismeretterjesztés, a tényszerű adatok összevetése és a már megvalósított programok haszonélvezőivel való találkozás, tapasztalatcsere is hozzájárulna. A panelprogramra egy lehetséges mintapélda az Óbudai, Flórián téri Faluház, amely teljes egészében megújult szigetelés, fűtéskorszerűsítés és a megújuló energiahasználat terén is. A projekt célkitűzései között szerepelt ezen mintapélda, mint ösztönző erő bemutatása is. Az ipari méretekben zajló, tömeges árutermelés, áruellátás és az összetett, sokszereplős forgalmazás következtében olyan mértékben távolodott el a termelő-gyártó és a felhasználófogyasztó egymástól, aminek következtében csak ellenőrző folyamatok beiktatásával és


szabványok meghatározásával garantálható a termékbiztonság s a termék útjának nyomon követhetősége. Az áru keletkezésének, gyártási folyamatainak részletei, előállításuk módja, s az azért felelősök is ismeretlenek a végső fogyasztó számára, időben és térben is távol esnek tőle, éppen ezért tudatosítani kellene a fogyasztókban, hogy éljenek kontrolláló szerepükkel, s a termékbőségből tudatosan alkalmazott szempontok szerint, önálló mérlegeléssel válasszanak. A tudatos vásárlás és fogyasztás népszerűsítésével és az információátadással a fogyasztót arra kell ösztönözni, hogy legyen tudatában ellenőrző szerepének, s az árérzékenység mellett etikai, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi szempontok ismeretében és mérlegelésével is döntsön a termékek megvételéről, egyes szolgáltatók támogatásáról, azaz a pénzével voksoljon. Sajnálatos, hogy a hazai élelmiszerfogyasztásban nem elsődleges szempont az egészség védelme és nem kiemelt szempont a természeti környezet védelme. A hazai fogyasztó árérzékeny, s választása során sok esetben szinte kizárólag ez a szempont érvényesül. További probléma a zöld termékek beszerzési lehetőségeinek nehézkessége, amely ma még önálló tájékozódást igényel a vevő részéről. Meggyőző erejű és hatékony ismeretátadással éppen ezért szükség van a termékek nagyfokú egészségügyi és környezeti szempontú előnyeinek megismertetésére a lakosság körében, amelytől hosszabb távon a termékek népszerűsödése, keresettségük növekedése várható; hogy ez a lakossági igény egyben piac-generáló erőként is funkcionáljon. A környezetbarát termékek egy másik skálájára (pl. hagyományos tisztítószerek, natúrkozmetikumok) viszont éppen az a jellemző, hogy áruk töredéke a piacon óriási erőfölénnyel rendelkező, mesterségesen előállított termékekhez mérten. Ezen termékek és módszerek megismerése, újrafelfedezése, működőképességük tudatosítása a lakótelepeken élő, általában szerényebb anyagi lehetőségekkel bíró lakosság, családok számára lehet vonzó és anyagilag is megtérülő megoldás.

A lakosság többsége tájékozatlan, nem ismeri a naponta fogyasztott élelmiszereknek sem a vegyszertartalmát, sem a vegyszertartalom hosszú távú konkrét káros hatását a súlyosabb betegségek kialakulásában, illetve kevesen ismerik az öko-termékek valódi értékét.44 A fenti ismertek átadásán, népszerűsítésén túlmenően kampányunk célkitűzései közé tartozott a helyi termékek vásárlására való ösztönzés, hiszen ezek környezeti terhelése csomagolási szempontjából és szállítási szempontból is kisebb. A lakótelepeken élő lakosságban is jelen van az igény a helyi gazdák által termelt, friss, nem nagyüzemi termelésből származó áruk beszerzésére, erre a közelmúltból jó példa lehet a budapesti Havanna Lakótelepen létrejött és működő Tanyabolt, amely hihetetlen népszerűségnek örvend megnyitása óta, s sikere a tanyaboltok hálózatosodásának lehetőségét, igényét is felveti. Ugyanakkor a lakosság körében érezhető egyfajta nagyobb érdeklődés (betudható ez az internetes tájékozódásnak, a magazinok témafelvetéseinek és a közelmúltban egyre gyakoribbá váló élelmiszer- és adalékanyag-botrányoknak is) az egészségesebb életmóddal kapcsolatban, az egészségre káros adalékanyagok és összetevők kiszűrésével kapcsolatban, s egyértelműnek mutatkozik a hajlandóság a hazai, a helyi termelők támogatására, előnyben részesítésére is. 44

Bioélelmiszerek fogyasztásának tendenciája Magyarországon, Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola, dr. Hofer Mária, 2008. http://biokontroll.hu/cms/index.php?option=com (2010. október 10.)

Módszertan

A biogazdálkodás és a bioélelmiszerek fogalma nem ismert eléggé a lakosság széles körében, s a fogalmak keverednek a köztudatban a biotermékekkel és a saját termelésű élelmiszerekkel kapcsolatban is.


A hajlandóságot és az elvi egyetértést azonban gyakorlati ismeretekkel, tanácsadással és főként létező, jó példák átadásával, konkrét ismeretek átadásával meg kell erősíteni ahhoz, hogy versenyképessé váljon a reklámok által kínált termékválasztékkal szemben, illetve annak érdekében, hogy az a napi cselekvések szintjén is beépüljön a lakossági gyakorlatba.

3.5. A BMK projekt célkitűzése A BMK „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projektjének alapelvei, a Nemzeti környezeti nevelési stratégia irányelveinek és a Közép-magyarországi Operatív Programon belül meghirdetett KMOP-2010-3.3.4/A pályázati konstrukció figyelembevételével: –

A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök (szemléletformálás, tájékoztatás, képzés stb.) segítségével.

A projekt 5 fő tématerülete: o energia,

o hulladék,

o tudatos vásárlás, o öko-háztartás,

o élettér-zöldítés.

Módszertan

A projekt megvalósításának hosszú távú céljai: –

a lakótelepen élő családok környezettudatos környezettudatosabb életmód kialakításának elősegítése,

szemléletformálása

és

fenntartható fogyasztási minták elterjesztése,

a lakosság aktív részvétele környezetük kialakításában és ezzel a közös felelősségvállalás elősegítése,

a „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” (UNESCO V. Felnőttoktatási Konferencia) szemléletének lebontása az egyén szintjére,

a projekt által létrehozott honlap folyamatos karbantartása és feltöltése a minél szélesebb körű tájékoztatás, az információáramlás és az eredményekhez történő hozzáférés céljából,

változások nyomon követése környezettudatossággal összefüggő témákban a honlapon,

a panelben élők életminőségének javítása,

a gyermekeken keresztül történő családi szemléletformálás,

lakótelepi közösségépítés, közösségformálás,

a kidolgozott módszertani anyag segítségével a program adaptálása, további felhasználása, felkészítés az átvétel támogatására,

együttműködés kialakítása fenntartható életmód témában az oktatási intézményekkel.

A projekt megvalósításának rövid távú céljai: –

a célcsoportok minél nagyobb számú aktív elérése,

médiakampány lefolytatása a program megvalósításával párhuzamosan, melynek célja


a téma iránti érzékenyítés, a kampány üzenetének terjesztése és a lakosság bevonzása a kampányrendezvényekre, kampányfilm készítésével a figyelem felkeltése, a kampány üzenetének eljuttatása a célcsoportokhoz,

két egynapos kampányrendezvény szervezése és lebonyolítása, melynek során több csatornán keresztül találkozhatnak a résztvevők a kampány üzeneteivel, ezért a közvetlen találkozás szakemberek és a lakosság között hatékonyabb szemléletformálást eredményez,

információátadás, ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése,

a humán lakókörnyezet feltérképezése, érzékenyítése és alakítása,

honlap létrehozása és fenntartása a passzív elérések biztosításához és az információs anyagok terjesztéséhez,

módszertani anyag kidolgozása a hosszú távú hasznosítás előkészítéseként,

az együttműködő iskolákban környezettudatos gondolkodás meghonosítása a tervezett foglalkozásokon keresztül,

iskolai nemformális oktatás bővítése,

családi szemléletformálás környezettudatos témában,

panelházak zöldítése,

szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek bemutatása,

anyag és energiatakarékos technikák terjesztése,

tudatos fogyasztói magatartás kialakítása,

a környezettudatos megvalósítás szempontjának figyelembe vétele a programok megvalósítása során.

3.6. A célcsoportok meghatározása A projekt közvetlen célcsoportjaként az Albertfalva, Gazdagrét, Kelenföld, Lágymányos, Őrmező lakótelepein élő és iskolába járó 10–14 éves gyerekeket és családjaikat határoztuk meg. A célcsoport kiválasztásának indokait az alábbiakban részletezzük: Gyermek célcsoport A Budapesti Művelődési Központ az említett lakótelepek középpontjában helyezkedik el, a lakótelepi iskolákba járó diákok egy része programjaink rendszeres látogatója. Az elmúlt években pályázati projektek (pl.: TÁMOP 3.2.3) keretében együttműködést alakítottunk ki az iskolákkal, melynek során megismertük szükségleteiket, igényeiket. A projektben együttműködő iskolák egy részében már működik ÖKO-program, azonban a kampányunk keretében lehetőség nyílt arra, hogy új nézőpontból találkozhassanak a gyerekek a környezettudatos témával: saját iskolai és lakókörnyezetük feltérképezésén keresztül, a globális problémák megismerése mellett a helyi szintű környezeti gondok, terhelések és megoldások feltárásán keresztül. A kampány hatékonyságát erősítette a foglalkozások nem formális jellege, így a formális oktatás kiegészítéseként több csatornán is eljuthatott a gyermekekhez az információ. A lakótelepeken élő gyerekek többségének szabadidős tevékenysége a TV nézésre és

Módszertan


zenehallgatásra korlátozódik, ezért a programmal egyfajta alternatívát is szerettünk volna biztosítani az itt élő fiatalok részére. A szabadidő hasznos eltöltése, a korosztállyal szervezett közös tevékenységek az iskolai közösségépítést is erősítik. Összefoglalva: a gyermek célcsoport az elsődleges célcsoport. A célcsoportot olyan 10–14 éves diákok (a részvevő lakótelepi iskolákból) alkotják, akik panelban, lakótelepen laknak vagy tanulnak, esetleg mindennapi életük során gyakran mozognak ebben a környezetben. Lakosság általában A lakótelepeken élő családok többségében elhárítják a környezettudatos megoldások beépülését mindennapjaikba, mert úgy vélik, hogy nincs lehetőségük és eszközük a változtatásra. Kevés tudással és információval rendelkeznek, meglévő tudásuk az általánosságokra korlátozódik. Az újdonságok kipróbálása is egyfajta visszatartó erőt jelenthet ebben a témában, valamint a környezettudatos megoldások alkalmazása ma még gyakran többlet energiát igényel, ezért „kényelmetlenségnek” érzik. A panelházakban élő családok kapcsolatrendszerében egy közös pont a közös képviselő, akik fontos szerepet játszanak a házak működtetésében, az arculattervezésben, a környezettudatos megoldások bekerülésében és terjesztésében. Ezért nagyon fontosnak tartjuk és tartottuk, hogy a kampányban külön figyelmet fordítsunk a közös képviselők programba történő bevonására, illetve a téma iránti érzékenységük felkeltésére.

Módszertan

Összefoglalva a lakosság általában, mint célcsoport az elsődleges célcsoport tagjainak tágabb családját jelenti. Azokat a 30–60 éves korú, túlnyomórészt keresőképes férfiakat és nőket terveztük elérni, akik jellemzően alacsony átlagkeresettel rendelkeznek, lakótelepi környezetben élnek vagy állandó kapcsolatban vannak vele, energiahatékonyság tekintetében kedvezőtlen háztartást vezetnek, és szívesen növelnék komfortérzetüket lakóhelyükön. Szintén ehhez a célcsoporthoz soroltuk 29 évesnél fiatalabb korcsoportot is, akik elsősorban rokoni kötelékkel kapcsolódnak az elsődleges célcsoport tagjaihoz. További célcsoportjaink –

Pedagógusok: az elsődleges célcsoporttal közvetlen interakcióban dolgozó, motivált szakemberek.

Környezetvédelemmel, fenntartható fejlődéssel, környezettudatos életmóddal foglalkozó szakemberek, civilek és önkéntesek.

Társasházak közös képviselői.

Helyi döntéshozók.

Közművelődésben és rokon szakmákban dolgozók: intézményük tevékenységét színesíteni kívánó szakemberek. Mivel a kezdeményezés mintaprojekt is egyben, eredményei fontosak a tágabb szakmai környezet számára.

Leendő mecénások.

3.7. A projektmenedzsment szervezet meghatározása A kampány sikeres lebonyolítása érdekében már a pályázat összeállítása során meghatároztuk a


támogatás elnyerése esetén felállításra kerülő projektmenedzsment szervezetet. Az általunk sikeresen lefolytatott kampány szervezetének organogramja az alábbi:

kapcsolattartás a közreműködő szervezettel,

kapcsolattartás a projektben részt vevő munkatársakkal,

projektdokumentáció készítése,

vállalt indikátorok, fejlesztések ellenőrzése,

költségvetésnek megfelelő kötelezettségvállalások előkészítése,

projekt előrehaladási jelentések készítése,

beszerzések lebonyolítása.

Az igazgató (projektgazda) feladatai: –

aláírási és kötelezettségvállalási jogkör gyakorlója,

a projekt folyamatos felügyelete.

Az osztályvezető feladatai:

Módszertan

A projektvezető feladatai:


folyamatba épített ellenőrzés.

A projektmenedzser feladatai –

a projekt operatív lebonyolítása.

A pénzügyi vezető feladatai: –

gazdasági események lebonyolítása,

pénzügyi folyamatok felügyelete,

pénzügyi beszámolók elkészítése.

A környezeti nevelési szakember feladatai: –

projekt szakmai felügyeletének biztosítása,

tesztek, információs anyagok összeállítása,

a kampánynapok szakmai koordinálása.

Módszertan

A szakmai munkatársak feladatai: –

a projekt nyilvánosságának biztosítása,

arculattervezés koordinálása,

információs anyagok készítése,

médianyilvánosság biztosítása,

a projekt eseményeinek dokumentálása,

kampányüzenetet közvetítő szóróajándékok biztosítása,

projekthonlap létrehozása, szerkesztése, folyamatos karbantartása,

információs szolgáltatás biztosítása,

kapcsolattartás, tájékoztatás,

iskolai foglalkozások szervezése,

felkészülés és foglalkozásvezetés,

kapcsolattartás a partnerintézményekkel, szolgáltatókkal,

kampánynapok és iskolai foglalkozások szervezése, lebonyolítása,

kiállítás-szervezés.

3.8. Projekt-előkészítés A projekt-előkészítés során – mint az előző fejezetekben részleteztük – megismertük a témához kapcsolódó szakirodalmat, felvettük a kapcsolatot a leendő partneriskolákkal és együttműködő szervezetekkel. A projekttervet a környezeti nevelési szakember bevonásával és a célcsoport igényeinek figyelembevételével (építve a BMK eddigi kapcsolatrendszerére) dolgoztuk


ki. Bekértük a foglalkozások vezetésére és a kampánynapok lebonyolítására vonatkozó árajánlatokat. Meghatároztuk a kampányelemeket és a tevékenységek egymásra épülését valamint ezek megvalósításához szükséges eszközrendszert. Szakmai módszertani anyagokat dolgoztunk ki (forgatókönyvek, kérdőívek). Ezen belül elkészítettük a kampány hatékonyságának mérését szolgáló eszközöket. A honlap terveit előkészítettük, és elkezdtük a honlapra kerülő szakmai háttéranyag gyűjtését. A támogatás elnyerését követően egyik legfontosabb feladatunk a projekt arculattervezése volt. Az arculattervhez igazítva megterveztük a szóróanyagokat, szóróajándékokat, a plakátokat, és árajánlatokat kértünk be ezek megvalósítására vonatkozóan. A legkedvezőbb ajánlat kiválasztását követően megkezdtük a projekthez szükséges anyagok és eszközök beszerzését, gyártását. Részletesen kidolgoztuk a projekt kommunikációs tervét és felvettük a kapcsolatot a kampány eseményeit folyamatosan figyelemmel kísérő és azokat a média eszközeivel rögzítő szervezettel.

4. Tanulásszervezési formák és a környezeti nevelés színterei 4.1. Csomópontjaink: témahetek, kampánynapok A kampánysorban öt találkozást terveztünk két csomópontban: egyik csomópont: Zöld Tömb Zöldfülűekkel I., II. és III. interaktív foglalkozások (ún. „iskolai témanapok”) – a foglalkozások résztvevői: a Főváros XI. kerületének 5 lakótelepi oktatási intézményébe járó alsó és felső tagozatos tanulói.

másik csomópont: Zöld Tömb I. és II. kampánynapok – a foglalkozások résztvevői: az oktatási intézményébe járó alsó és felső tagozatos tanulók, szüleik, rokonaik, barátaik, ismerőseik, illetve a nyilvános rendezvényeken elsősorban a kerület, a főváros lakói.

A csomópontokat kétlépcsős rajz- és fotópályázat köti össze.

4.2. A program időrendi felépítése A program időrendi felépítését, a tervezett helyszíneket és a tervezett időpontokat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

A program megnevezése

A program időpontja

A program helyszíne

Rajz- és fotópályázat I. Környezettudatos foglalkozás I. („Panel kintről” – témahét) I. kampánynap („Szóljunk a külsőhöz”) Kiállítások a gyerekek műveiből Kiállítások a gyerekek műveiből Környezettudatos foglalkozás II. („Panel bentről” – témahét) Rajz- és fotópályázat II. Környezettudatos foglalkozás III. („Panel álom” – témahét) II. kampánynap („Szóljunk a belsőhöz”) Kiállítások a gyerekek műveiből Kiállítások a gyerekek műveiből

2011. szeptember 2011. október 2011. november 2011. november 2011. december 2012. január 2012. március 2012. március 2012. április 2012. április 2012. április

résztvevő iskolákban résztvevő iskolákban BMK épülete BMK épülete résztvevő iskolákban résztvevő iskolákban résztvevő iskolákban résztvevő iskolákban BMK épülete BMK épülete résztvevő iskolákban

Módszertan


4.3. Az iskolai programok tanulásszervezési formái, módszertani lépések 4.3.1. Rajz- és fotópályázat I. Alapötletünk: egy állapotfelmérésre ösztönözni a gyerekeket, melynek során feltérképezik a lakótelepet, az iskolai és lakókörnyezetet, megörökítik azokat a jellegzetességeket, amelyeket ők fontosnak tartanak a téma szempontjából. Az elkészült műveket a tanulók felhasználták az első foglalkozás során, illetve ezek továbbgondolt formái képezték a BMK-ban megrendezett kiállítás alapját. Célcsoport: a partner iskolák összes bevont osztályának tanulói.

4.3.2. „Zöld Tömb – zöldfülűekkel” Környezettudatos foglalkozás I. Alapötletünk: az I. rajz- és fotópályázat keretében elkészült alkotások scrapbooking technikán45 alapuló módszerrel történő feldolgozása, illetve a kiválasztásra kerülő képek, rajzok témafelvetéseinek továbbgondolása makettek, tér- és képkompozíciók alkotások formájában. A csoportos alkotómunka célja a lakótelepek és nagyvárosi életterek jelenlegi állapotának, építészeti, környezeti jellemzőinek gyermeki szemmel történő visszatükrözése. Az I. témahét fantázianeve: „Panel kintről”. Célkitűzésünk volt, hogy az első találkozásunk tartalma az egy éves együttműködés bevezetése legyen. Szándékunk volt a környezetre vonatkozó eddigi ismeretek felmérése, rendszerbe foglalása, külső jegyek feltérképezése, az élettér, a lakóhely megismerésére ösztönzés. Célunk volt az érzékenyítés az épített környezet logikájának, problémáinak, lehetőségeinek meglátására, a beköltöztetett természet sajátosságainak felfedezésére.

Módszertan

A fenti céljainkhoz szükséges – a témahét megszervezéséhez és lebonyolításához – elvégzett részfeladatok:

45

A kitűzött témakörökhöz tanulói korcsoportok rendelése, az adott iskolák osztálylétszáma alapján a szükséges létszám biztosítása.

Együttműködési megállapodás a partnerintézményekkel.

Felhívás a fotókiállításra.

Fényképanyagok elkészítése és összegyűjtése.

Anyagok és eszközök beszerzése.

Szerződéskötés a résztvevő szervezetekkel és foglalkozásvezetőkkel.

Szóróanyagok beszerzése.

Felvezető tartalmak meghatározása közösen a szolgáltatókkal, a tartalmak internetes publikálása, iskolai / otthoni feldolgozásra ajánlása.

Foglalkozások lebonyolítása.

Kérdőívek értékelése, amely egyben meghívó a család számára a BMK Zöld Tömb első kampányrendezvényére.

Sajtóközlemény megjelentetése.

A scrapbooking technika lényege fényképek, levelek, nyomtatott művek, kéziratok, stb. színes, művészies albumokban, ún. scrapbookokban való megőrzése.


4.3.3. „Zöld Tömb – zöldfülűekkel” Környezettudatos foglalkozás II. Alapötletünk: interaktív játékok és feladatok energiatakarékosság, alternatív energiák és hulladékhasznosítás és újra használat témakörben, illetve kézműves foglalkozás hulladékok használatával. A II. témahét fantázianeve: „Panel bentről”. A foglalkozás céljaként azt jelöltük meg, hogy megismertesse a családi, közösségi szokásrend szerepét a gazdaságos energiafelhasználás, az alternatív lehetőségekkel, a hulladékgyűjtés, a szelektivitás és az újrahasznosítás témakörökben. Ennek érdekében az alábbi lépéseket terveztük: a)

Az Energia Klub oktatóprogram ismertetését a lakossági és a háztartási energiatakarékosság témában.

b)

Hulladékhasznosítás kérdőívkitöltés.

c)

Kézműves foglalkozás hulladék anyagok felhasználásával – a hulladék is lehet érték szemlélet ösztönzése érdekében.

témakörben

ráhangoló,

ismeretterjesztő

beszélgetés,

A fenti céljainkhoz szükséges – a témahét megszervezéséhez és lebonyolításához – elvégzett részfeladatok: Szerződéskötés a résztvevő szervezetekkel és foglalkozásvezetőkkel.

Anyag- és eszközbeszerzés.

Felvezető tartalmak meghatározása a szolgáltatókkal együttműködésben, internetes publikálása, iskolai / otthoni feldolgozásra ajánlása.

Foglalkozások lebonyolítása.

Kérdőívek értékelése.

Sajtóközlemény megjelentetése. 4.3.4. Rajz- és fotópályázat II.

„Panel-álom” címmel hirdettük meg a II. rajz és fotópályázatunkat az első pályázati kiírásra készült művek felhasználásával. A gyerekek különböző technikákkal (fotómontázs, számítógépes grafika stb.) készíthették el álmaik lakótelepét. Egy második fotókiállítás keretében az első pályázati felhívásra készült művek továbbgondolását terveztük, a III. témahét, a „Panel álom” keretében. A kiállítás a BMK-ban került megrendezésre.

4.3.5. „Zöld Tömb – zöldfülűekkel” Környezettudatos foglalkozás III. Alapötletünk: a tudatos vásárlás ismertetése, melynek során a gyerekek megismerhetik a reklámok vásárlást befolyásoló hatásait, szembesülhetnek a fogyasztási cikkek feleslegességével, megismerhetik a környezettudatosabb és egészségkímélőbb választás szempontjait, a. A III. témahét fantázianeve: „Panel álom”.

Módszertan


Tudatos vásárlás témakörben a játékos tevékenységekre épülő tanulói foglalkozások tartalmát az alábbiak szerint jelöltük meg: mit kellene kinn hagyni, hogyan lehetne használni, hogyan kellene eldobni, úgy, hogy az környezetünket minél kevésbé terhelje. A tervezett lépések: a)

A tanulók látását egy-egy fotó, rajz jeleníti meg. Iskolai szintű kiállítás-mozaik születik. Az öt iskola kiállítási anyaga – „Panel álom” címmel – képezi az alapját a BMK Zöld Tömb tavaszi kampánynapi kiállításának.

b)

Házi praktikák, egészséges élelmiszerek, csomagolásmódok, helyi termékek, ökotermékek témakörben interaktív ismeretterjesztő foglalkozások.

c)

Kérdőíves felmérés a fenti témakörben a honlapon biztosított szakmai háttéranyaggal.

A fenti céljainkhoz szükséges – a témahét megszervezéséhez és lebonyolításához – elvégzett részfeladatok: −

Pályázati felhívás kiállítási anyagok készítésére.

Foglalkozásvezetők felkérése.

Anyag- és eszközbeszerzés.

Felvezető tartalmak meghatározása a szolgáltatókkal közösen, internetes publikálása, iskolai / otthoni feldolgozásra ajánlása

Foglalkozások lebonyolítása.

Kérdőívek értékelése, amely egyben meghívó a család számára a BMK Zöld Tömb második kampányrendezvényére.

Sajtóközlemény megjelentetése.

Módszertan

4.4. A kampánynapok tanulásszervezési formái 4.4.1. Kampánynap I. Célja a már bevont gyermekeken keresztül a panelben lakó családok elérése. Témája a humán lakókörnyezet, amelynek során foglalkozunk a lakótelepek külső megjelenésével és a szelektív hulladékgyűjtéssel. Az öt iskolában az első foglalkozás keretében elkészült képkompozíciós alkotások kiállítása a BMK-ban. A kiállított munkák ötletességét szakértőkből (városépítész, tájrendező, szociológus), valamint közös képviselőkből álló csoport értékeli. Előadások az alábbi szakértők bevonásával: tájépítész, szociológus, városépítész. Az előadásokat interaktív módon (kérdés-felelet lehetőségének biztosításával) terveztük megvalósítani. Szelektív gyűjtés, újrahasznosítás népszerűsítése játékokkal, bemutatókkal, standos jelenléttel civil szervezetek bevonásával (Humusz Szövetség, Öko-Pack Nonprofit Kft.) Újrahasznosítás, kreatív workshop kicsiknek és nagyoknak. A minél nagyobb számú érdeklődő bevonása érdekében a programot tartalomhoz illő színpadi előadások színesítik. Az I. kampánynap fantázianeve: „Szóljunk a külsőhöz”. A kampánynapon tesztet kitöltő családok a rendezvény végén újrahasznosított anyagból készült balkonládával és a saját maguk által beültetett, az évszaknak megfelelő növénnyel térhetnek haza. A fenti céljainkhoz szükséges – a kampánynap megszervezéséhez és lebonyolításához – elvégzett részfeladatok: −

Meghirdetés.

Kiállítás-rendezés.


Szakértők, foglalkozásvezetők, szakmai szervezetek előadóinak felkérése.

Társasházak közös képviselőinek meghívása.

Anyag- és eszközbeszerzés.

Kampánynap lebonyolítása.

Sajtóközlemény megjelentetése. 4.4.2. Kampánynap II.

Célja a tudatos fogyasztói attitűd kialakítása, valamint alternatív anyagok és eszközök megismertetése. Az öt iskolában a harmadik foglalkozás keretében elkészült „Panel álom” alkotások kiállítása a BMK-ban. A kiállított munkák ötletességét közösségi terek megújításának szakértőiből, valamint közös képviselőkből álló csoport értékeli. A kampánynap részeként a szakértők rövid előadások formájában nyújtanak információkat az érdeklődők számára. Az előadásokat interaktív módon (kérdés-felelet lehetőségének biztosításával) terveztük megvalósítani. Élelmiszerbiztonság, háztartásvezetés, egészségmegőrzés népszerűsítése játékokkal, bemutatókkal, standos jelenléttel civil szervezetek bevonásával (Energia Klub, Tudatos Vásárlók Egyesülete). Szappan- és gyertyakészítés, természetes alapú kozmetikumok bemutatása, tisztítószerek a háztartásban, zöldségek-gyümölcsök a házi gyógykezelésben témájú kreatív workshopok kicsiknek és nagyoknak. A programot tartalomhoz illő színpadi előadások színesítik. A kampánynapon tesztet kitöltő családok a rendezvény végén újrahasznosított anyagból készült balkonládával és a saját maguk által beültetett, az évszaknak megfelelő növénnyel térhetnek haza. A II. kampánynap fantázianeve: „Szóljunk a belsőhöz”.

Meghirdetés.

Kiállítás-rendezés.

Szakértők, foglalkozásvezetők, szakmai szervezetek előadóinak felkérése.

Társasházak közös képviselőinek meghívása.

Anyag- és eszközbeszerzés.

Kampánynap lebonyolítása.

Sajtóközlemény megjelentetése.

4.5. A környezeti nevelés színterei 4.5.1. Iskola A BMK „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projektjének első csomóponti kampányfeladatait (az ún. tematikus iskolai napokat, azaz a témahetet) a Főváros XI. kerületének 5 lakótelepi oktatási intézményének bevonásával, az iskolákban valósítottuk meg. A programban részt vevő partneriskolák: Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézmény

Módszertan

A fenti céljainkhoz szükséges – a kampánynap megszervezéséhez és lebonyolításához – elvégzett részfeladatok:


Őrmezei Általános Iskola Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium A 2.4 fejezetben ismertetett érintett iskolák biztosították számunkra a szükséges helyiségeket, a kapcsolattartó tanárokat és az energiaellátást.

4.5.2. Művelődési központ A BMK „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projektjének második csomóponti kampányfeladatait (az ún. kampánynapokat) a Budapesti Művelődési Központ Etele úti épületében bonyolítottuk le.

4.5.3. Virtuális tér (honlap) A BMK „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projektje eredményeként internetes felületet alakítottunk ki, amely a kampány jó példáinak bemutatására, a hatékony projektkommunikációra és az eredmények bemutatására szolgál. A projekthonlapon tettük közzé a kampány keretén belül a gyerekek által elkészült rajzokat és fotókat, valamint a lakókörnyezetre reflektáló csoportos alkotások fényképeit is.

Módszertan

5. A programok megvalósulása, tartalmi elemeinek bemutatása, tapasztalatok 5.1. Rajz- és fotópályázat I. 5.1.1. A rajz- és fotópályázat célja A BMK által elindított „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt keretén belül meghirdetett rajz- és fotópályázat célja egy állapotfelmérés, melynek során a gyermekek feltérképezik a lakótelepet, az iskolai és lakókörnyezetet, megörökítik azokat a jellegzetességeket, amelyeket ők fontosnak tartanak a téma szempontjából. Az elkészült műveket a tanulók felhasználták az első foglalkozás során, illetve ezek továbbgondolt formái képezték a BMK-ban megrendezett kiállítás alapját.

5.1.2. A pályázat kiírása Az alábbiakban ismertetjük a BMK rajz- és fotóversenyére vonatkozó pályázati felhívás szövegét: „A Budapesti Művelődési Központ (BMK) „Zöld Tömb – élhetőbb panel” című egy éves kampánya keretében két lépcsős rajz- és fotópályázatot hirdet partneriskolái felső tagozatos diákjai számára. Pályázat I. „Panel kintről” – Tetszik vagy sem? – Terepszemlézz! Rajzeszközzel vagy fényképezőgéppel a kezedben vess egy pillantást a téged körülvevő szűkebb és tágabb környezetre, a lakóhelyedre és az iskolád környékére – azaz: mérd fel a terepet!


Kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi ragadja meg a szemed; s a te nézőpontodból milyen arcát is mutatja a nagyvárosi panel környezet. Néhány irány, amely segíthet az elindulásban: −

Fókuszálj az építészeti jellegzetességekre, keresd, ami egyedi, vagy mutass rá, ha szembeötlő az egyformaság!

Találj színeket, s engedj zöld utat a természetnek! Ne feledkezz el az állati „társbérlőkről”, s ne hallgass arról sem, ha falakba ütközöl!

Mutass nekünk újat, vagy örökítsd meg, hogyan hat a panelre az idő és a használat!

Váltogasd a perspektívát: szemlélheted testközelből, madártávlatból, a magasból vagy a mélyből a városi összképet.

Kapd el a jó pillanatokat, de bátran közelíts rá a problémás pontokra is!

Tedd főszereplővé magad, a szomszédodat, az ismerősöket! Ha nem titkos, fedd fel kedvenc helyed; vagy mutasd meg, mikor, mivel és kikkel mozogsz igazán otthonosan ebben a térben! Képben vagy már? Akkor fókuszálj, s haladj toronyiránt!

Az alkotások elkészítéséhez ötleteket, s a témához kapcsolódó olvasmányokat a kampány honlapján találsz! http://zoldtomb.bmknet.hu További fontos tudnivalók: Kategóriák és formai követelmények: bármilyen technikával A3-as méretű rajz vagy festmény készítése,

2.

bármely fotóműfajban (pld. tájfotó, tárgyfotó, természetkép, életkép, szociofotó, stb.) és fotótechnikával (színes vagy fekete-fehér, analóg vagy digitális géppel, illetve mobiltelefonnal fotózott) fényképek készítése.

Egy személy több rajzzal vagy képpel/fotósorozattal is pályázhat. Az alkotások elkészülésének határideje: 2011. szeptember 30. A leadás módja: a rajzpályázatokat személyesen (név, életkor, iskola, képcím és személyes elérhetőség feltüntetésével) a programvezető tanárotoknak adjátok le. A fotókat 2011. szeptember 30-ig (nagyméretű felbontásban, név, iskola, képcím, elérhetőség feltüntetésével és a fotó készítési helyszínének pontos megjelölésével, jpeg formátumban) a zoldtomb2011@gmail.com email-címre küldjétek el, vagy valamilyen adathordozón adjátok át a programvezető tanárotoknak. Az alkotásokat a BMK munkatársai és felkért szakértők bírálják el. Az elbírálás szempontjai: az értékelésnél az alkotás esztétikai értékén túl előnyt jelent, ha az elkészült fotó/rajz találóan dokumentál, különböző értékekre vagy ellentmondásokra világít rá; illetve kreatív, ötletes, egyedi (humoros, kritikus) megközelítést alkalmaz. (Kérjük, csak olyan felvétellel, alkotással nevezz, amely más, korábbi pályázaton még nem szerepelt. A felvételek személyiségi jogokat, etikai korlátokat nem sérthetnek.) Az alkotások további sorsa: valamennyi beérkező rajzot és fotót digitalizált formában, névvel ellátva elérhetővé teszünk a projekt honlapján. A helymegjelölést is tartalmazó fotók egy ún. értéktérképről is elérhetővé válnak. Az alkotások iskolátokban kerülnek kiállításra.

Módszertan

1.


Iskolánként négy kép kiválasztásra kerül, amelyek a Zöld Tömb – zöldfülűekkel I. témanap foglalkozásán további alkotások kiindulópontjaként szolgálnak, s csoportmunkában, kreatív technikákkal (scrapbooking módszeren alapuló képkompozíciók készítése, hulladékhasznosító-művészet, makett-készítés) feldolgozásra kerülnek. (A kiválasztásra került képeket a további alkotófolyamatban történő felhasználás miatt alkotóiknak nem tudjuk visszaadni). A négy kiemelt képből, a belőlük készített térkompozíciós alkotásokból és a további zsűrizett képekből összeállított kiállítás megnyitójára a BMK 2011. novemberi családi kampánynapján kerül sor. A kiállítás anyagát meghívott szakértő előadó értékeli. A legjobb alkotások készítői oklevelet kapnak. A tárlat 2011 novemberében, két hétig lesz megtekinthető a Budapesti Művelődési Központ Galériájában. A pályázatról további információ a zoldhaz@bmknet.hu e-mail címen kérhető. A pályázati feltételekről, a kampány egészéről és az iskolátokban helyet kapó programokról bővebben a http://zoldhaz.bmknet.hu oldalon is olvashattok, vagy lájkold a Facebookon a Zöld Tömb élhetőbb panel oldalt, hogy naprakész légy.

5.1.3. A beérkezett pályaművek A pályázatra 541 darab pályamű érkezett. A pályaművek között grafika, festmény, fotó és montázskép is szerepelt.

Módszertan

5.1.4. A nyertes pályaművek kiválasztása, eredményhirdetés A nyertes pályaművek kiválasztására a Cellux Művészeti Csoport, 1. témahetet lebonyolító szakmai szolgáltató partnerünk bevonásával került sor. A kiválasztásnál nem csupán az esztétikai megvalósítás szempontja alapján döntöttünk, hanem igyekeztünk hangsúlyt adni olyan alkotásoknak, amelyek tartalmilag ötletesek, egyediek, illetve együttesen – a későbbi feldolgozás kiindulópontjaként – minél többféle témakört kirajzolnak, lakóhelyet érintő témafelvetést megjelenítenek. 5.1.5. Az alkotások elérhetősége A rajz- és fotóversenyre beérkezett összes alkotást digitalizáltuk és azokat a www.zoldtomb.hu oldalon Képes mappákban helyeztük el. Mind a rajzversenyre, mind a fotóversenyre beérkezett pályaműveket iskolai bontás szerint csoportosítottuk, így az egyes szerzők művei könnyen visszakereshetők.

5.1.6. A rajz- és fotópályázat eredményessége A rajzokon, fotókon a tanulók a következő témakörökre, problémafelvetésekre hoztak példát: házfalakon lévő graffitik, elhagyott épületek, csikkek, eldobált hulladékok problémája, megrongált padok képe. Látkép magasból és mélyből, növényzet hiánya, talpalatnyi zöld felületek, előkertek kihasználása, összefüggő zöld felületek, szelektív gyűjtőszigetek megléte, állapota. Jellemző találkozóhelyek, az adott kerületrész ismert pontjainak megjelenítése,


gyerekek és a lakóhelyük, a gyerekek ebben a térben (a felnövekedés színtere), iskolájuk közvetlen környezete. Háziállataink, beköltöző madarak, élőlények, velünk élő természet; lehetőségek, helyek az aktív szabadidő eltöltésre, játszóterek, sportpályák, bringautak megjelenítése.

5.2. Zöld Tömb Zöldfülűekkel- iskolai találkozó panel-lakó gyerekekkel I. 5.2.1. Az első témahét („Panel kintről”) időpontja, helyszíne, résztvevői A Budapesti Művelődési Központ „Zöld Tömb – élhetőbb panel” pályázati projektje keretében 2011. október 10. és 14. között öt újbudai iskolában zajlott le az első iskolai témahét. A programban a Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézményének 7–8. évfolyamából, az Őrmezei Általános Iskola 7–8. évfolyamából, a Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola 7. és 6. évfolyamából, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola 7. évfolyamából, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 7. évfolyamából vettek részt tanulók, az alábbiak szerint.

Iskola

Időpont

Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézmény

7–8. évfolyam

2011. 10.10.

Őrmezei Általános Iskola

7–8. évfolyam

2011. 10.11.

Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola

6–7. évfolyam

2011. 10.12.

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola

7. évfolyam

2011. 10.13.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

7. évfolyam

2011. 10.14.

5.2.2. Az első témahét („Panel kintről”) témája Az első iskolai témanap fókuszába az „élhetőbb nagyváros”, „élhetőbb panel, élhetőbb lakókörnyezet” igénye került. A munka kiindulópontját a „Panel Kintről” címmel meghirdetett diák rajz- és fotópályázatunkra beérkezett és zsűrizett alkotások adták. Célunk volt, hogy a beszélgetések, az ötletbörze és a csoportmunkák során minél több, diák szemszögű, a szűkebb és tágabb lakókörnyezetünket formáló és otthonosabbá tévő ötlet felmerüljön, s kreatív technikák (plakát-montázsok, leporellók és makett-készítés) segítségével megjelenítésre kerüljön. A munka felvezetőjeként a gyerekek megismerkedtek a design, az öko-design és a fenntarthatóság jelentésével és tartalmával, megtudták, miből áll a közösségi (a közösséget bevonó) tervezés gyakorlata. A lakókörnyezetük szerethető és problémás pontjait kulcsfogalmakkal jelölő állapottérképet készítettek, majd egy-egy konkrét, őket érintő vagy foglalkoztató lakóhelyi problémára kerestek megoldásokat, illetve egy-egy lakóhely-átalakító ötletet jelenítettek meg tér- és képkompozíciós munkákban. A munka során további célunk volt, hogy a gyerekek, mint tervezők egy konkrét ötlet kidolgozása mentén csapatban dolgozzanak, felmérjék otthonuk környezeti állapotát, gondolkodjanak arról, milyen változásokat szeretnének látni környezetükben, s ezért ők maguk mit tehetnek, tehetnének.

Módszertan

Évfolyam


A lakókörnyezetet felmérő ötlet-börze felvetett és átbeszélt témái a következők voltak: közlekedés - infrastruktúra, hulladék-higiénia, növények-élővilág, köztér – házak – utcák (szép környezet), társadalom – közösség – emberek, szórakozás – kultúra – szabadidő.

Módszertan

Kulcsszavak: −

Tetőtér, alagsor felfedezése, megtisztítása – mi van ott, mi a funkciója? Kihasználható és átalakítható terek, akár közösségi tevékenységre is.

Lépcsőház otthonosabbá tétele: matricákkal postaládára, ajtókopogtatókkal, növényekkel

Egyedivé tett faliújság, a szomszédok megszólítása – nem csak hivatalos információk közlése, hanem érdekességek, programok, pozitív üzenetek elhelyezése is lehetséges rajta.

Közösségi helyiség és biciklitároló rendben tartása (közösségi helyiség kihasználása olvasótérként, csere-bere polc kialakítása stb.).

Biciklikultúra (bicikliút, biciklizési lehetőségek, korlátok; roller, deszka, görkorcsolya kultúra, stb. – közlekedés + sport + rekreáció).

Nagyvárosi állattartás szabályai, tartsuk szem előtt az állatok igényeit, jó viszony a szomszéddal (kutyatartás, kutyagumi eltávolítása, futtatás kutyafuttatón stb.).

Jellemző növények, növénytársítások, állatok városi környezetben (szerepük, funkciójuk).

Rendezett, zöld, „kiülős”, az utcaképet emelő balkon.

Köztér mitől jó, komfortos és mitől kihasználható. Mi kell bele? Pld. sakkozási lehetőség, leülései lehetőség, kreatív utcabútorok kialakítása, játékok, sportolási lehetőség, zöld felület, víz stb. 5.2.3. Az első témahét („Panel kintről”) részletes feladatleírása

A feladat: környezettudatos iskolai foglalkozás I. szakmai vezetése. Időtartam: 5 különböző budapesti oktatási intézményben, intézményenként 5 tanórában (5 x 45 perc), azaz összesen 25 tanórában. Célcsoport: elsősorban 7. osztályos tanulók, kb. 42–56 fő, négyes csoportbontásban, csoportonként 10–15 fővel. 1 szakmai vezető 10–15 fős csoport munkáját koordinálja. A foglalkozás témája: a nagyvárosi, épített (panel) lakókörnyezet, a beköltöztetett természet, valamint a magán és közösségi terek kialakításának, funkcióinak, használatának jellemzői. A diákok szemével történő állapotfelmérést követően a panel közösségi környezet (mint élettér) jellemzőinek, sajátosságainak, értékeinek, környezeti értékeinek és környezeti problémáinak megjelenítése és továbbgondolása kiscsoportos, kreatív alkotómunka segítségével. A foglalkozás elején és végén kb. 15–15 percben ismeretmérő be- és kimeneti kérdőívet (tesztet) töltenek ki a gyerekek, ezt az időtartamot a foglalkozásból le kell vonni, vagy bele kell építeni. A kreatív alkotómunka alapját a „Panel kintről” címmel megvalósított környezeti állapotfelmérést dokumentáló rajzokból és fotókból kiválasztott 5x3 kép adja. A szakmai vezetők által segített munka során a diákok egy-egy adott kép tartalmát folytatják vagy gondolják tovább kreatív technikák (scrapbooking módszeren alapuló képkompozíciók készítése, hulladékok- és maradékanyagokat hasznosító művészet, makett- és leporelló készítés) segítségével.


A foglalkozás javasolt módszerei: a foglalkozás tartalmazzon a megadott témához kapcsolódó felvezető, motiváló, a gondolati tervezést és a gyakorlati kivitelezést elősegítő beszélgetést, csoportfeladatot vagy játékot. A foglalkozások célja: a közösségi terekkel, az életterünkkel, a panel lakókörnyezettel és környezetünk állapotával kapcsolatos benyomások, tapasztalatok és értékítéletek megfogalmazása kreatív kifejezésmódon keresztül. A foglalkozások eredménye: Az 5 foglalkozáson összesen 20 alkotásnak kell megszületnie (táblakép-kompozíciók, térbeli leporellók vagy makettek formájában). Az elkészült térkompozíciós alkotásokból a BMK kiállítást rendez.

5.2.4. Az első témahét („Panel kintről”) szakmai vezetője Cellux Művészeti Csoport A témahetet vezető Cellux Művészeti Csoport bemutatkozó videója: http://www.tedxyouthatbudapest.com/hu-HU/Video/Cellux_Csoport_eloadas.aspx

5.2.5. Tevékenységek a BMK részéről az első témahéten A BMK részéről elvégzett tevékenységek az első témahéten: A foglalkozásokra való felkészülést, érzékenyítést a BMK a kampány honlapján megjelentetésre kerülő ismeretterjesztő szövegekkel, irányított, felvezető kérdésekkel, válogatott hírek, programok és videók másodközlésével, valamint linkajánlóval segítette (táj- és kertépítészet, várostervezés, közösségi terek megújítása, városi zöld felületek, balkonkertészet, nagyvárosi állattartás, közlekedés, hulladék elhelyezés, közösségi események, köztéri művészet témakörökben).

Az előzetes terepfelmérés eredményeinek és jellemzőinek átlátása érdekében ugyanitt elérhetővé tette a „Panel kintről” pályázatra elkészült rajzokat és fotókat.

A foglalkozások lebonyolításához szükséges képzőművészeti és hulladék alapanyagokat, eszközöket a BMK biztosította.

A foglalkozásokon az adott iskola 2 koordináló pedagógusa csoportfelügyelőként, illetve a BMK munkatársa felügyelőként és csoportvezetőként vett részt.

A foglalkozások egyeztetéséért és az iskolákkal való kapcsolattartásért a BMK felelt. 5.2.6. Az első témahét („Panel kintről”) megtartott óravázlata, módszertana

Az első témahét („Panel kintről”) Cellux Művészeti Csoport által összeállított óravázlata az alábbi: 1. óra Elméleti bevezető: öko-design és a közösségi tervezés alapfogalmainak megismerése egy közös beszélgetés nyomán. Fontos: a nap elején a nap menetének, a „játékszabályoknak” az ismertetése, az idő rövidsége miatt, gyorsan kell csapatokra oszlani, s dönteni dolgokról; a feszített tempó miatt nincs lehetőség időhúzásra.

Módszertan


Bemeneti teszt kitöltése (Fontos hangsúlyozni: nem kapnak jegyet rá, így nem kell izgulniuk.) Mi a design? – mit jelent ez a szó, definiáljuk −

Hogyan tudnátok lefordítani magyarul? (tervezés)

Kik foglalkoznak a dizájn-nal? mondjatok olyan foglalkozásokat, amik a dizájnnal kapcsolatosak! (építész, formatervező, ötvös, keramikus, üvegművész, videó művész, fotográfus, műkritikus, stb.)

Ami közös bennük, ők mind tervezők.

Mi az, hogy tervezni? Ti már terveztetek valamit? (mi mindent tervez az ember: egy napját, a jövőjét, a házát, a szobáját, szülinapi ajándékot, stb.)

A tervezés menete: felmerülő probléma: felmerül egy igény – egy hiányt pótló, megoldó, funkcióval rendelkező új tárgy létrehozása: innováció – hiánytól a tervezésig.

A tervezés olyan mint a barkóba: minél több kérdést kell feltennünk ahhoz, hogy a legjobban megközelítsük a választ.

A többsége ezeknek használ anyagokat, onnantól, hogy papírra vetik a gondolataikat, odáig, hogy a megvalósításnál anyagokkal dolgoznak: a mai alkalom nagyrészt ezzel lesz kapcsolatos.

Módszertan

Közösségi tervezés – a közösséget bevonó tervezési módszertan −

Erre ti már láttatok példát? Lenne ötletetek, hogy a Ti lakóhelyeteken erre hogy lehetne példa?

Együtt a saját környezetünkért (képek, vetítés) háttéranyag http://www.rtop.hu/ kozossegitervezes.htm

Példák közösségi megmozdulásra: közösségi kert a VII. kerületben: Böske (kísérleti fázisban: http://boske.hu/)

Bódvalenke a freskófalu: http://epiteszforum.hu/node/13945

Nagykanizsai szociális építőtábor – falufelújítás összefogással: http://homokozo.tek. bke.hu/szepitotabor/mintaprojekt

Alapfogalmak, alaptémák amiket az 5 óra során mindenképp említeni szükséges: −

fenntarthatóság

design/ökodesign/közösségi tervezés

városi kertészkedés lehetőségei

energiatakarékosság az épületeknél

Közös feladatunk a nap során az „élhetővé tétel” az ötleteink által, jó dolgok, megoldások megkeresése. 2. óra Problématérkép felvázolása a pályaművek elkészítése során szerzett korábbi tapasztalataik alapján: a szűken vett lakótér, közösségi- és közterek szociális és környezeti jellegzetességeinek átbeszélése, a fenntartható életmóddal kapcsolatos részletekre külön hangsúlyt helyezve. Nagy csomagolópapírra felvázolunk összefüggéseket, nagyobb témákat, filccel rajzolhatunk,


post-itekkel kisebb problémákat helyezgethetünk innen oda, onnan ide. Fontos: nem mindenki lakik a résztvevő gyerekek közül panelban – hangsúlyozni, hogy ettől a feladat még ugyanúgy érdekes, akinek nehézséget okoz ez, az nyugodtan gondoljon a saját lakóhelyére, hiszen a látszat ellenére nagyon sok probléma azonos a panel vagy bármely más városi lakóházak között.
Még jól is jön, hogy lesz többféle helyen lakó gyerek: mondják el egymásnak, hogy miben különbözik, és miben hasonlít a lakhelyük: egy családi házas rész, egy paneles lakóhely, egy bérházas lakóhely, előnyök, hátrányok. Fontos: ne ússzunk el az időben, koncentráljunk a panelre, de aki nem lakik ott, az is tudjon hozzászólni. 1.

A három inspiráló képet felmutatjuk, kiragasztjuk. Esetleg ekkor átpörgethetjük az 5 iskolában kiválasztott összes képet.

2.

Problémák, jó-rossz jelenségek felsorolása – ezeket mind felírjuk a táblára, amiket a gyerekek bedobnak (post it-tel felragasztjuk, vagy felírjuk a csomagolópapírra) Kisebb-nagyobb halmazok, amikről ne feledkezzünk meg: −

Környezet: állatok, növények, épített környezet: épületek (lakó- és középületek), utak, táblák, játszótér, színek, stb.

Társadalom: maguk az emberek, akik itt laknak

Mi az amin változtathatunk magunk is (nem pénzfüggő), mi az amin sok pénzzel lehet változtatni, mi az amin egyáltalán nem

Energia kérdések: hogy lehet egy panel ház energiatakarékosabb?

3.

Röviden megbeszélgetjük, hogy társadalmi, gazdasági, környezeti kérdés-e az adott kérdés, és mik lehetnek a kiváltó okok.

4.

Felsoroljuk a lehetséges megoldási módszereket többféle példán keresztül - röviden ezeket is felírjuk a táblára. −

önerőből, vagy összefogással nagyobb források nem szükségesek: civil kezdeményezés,

állami támogatással/más nagyobb forrás bevonásával: de a közösség aktivizálásával,

a probléma forrásának kiiktatásával: megelőzés (általunk befolyásolhatószokások megváltoztatása / általunk kevéssé befolyásolható- törvényhozás),

koncepcionális válasz: művészeti válasz / figyelemfelkeltés: cselekvésmódok befolyásolása (óriásplakátok)

5.

a probléma kiválasztása: az egyes csoportok más-más technikával ugyanazokból a nevesített problémákból indulnak ki.

6.

három csoportra osztani villámgyorsan a gyerekeket: mindenki kap egy számot: 1, 2, 3 – az egyesek, a kettesek, a hármasok lesznek egy csapatban

7.

húznak technikát −

makett

kollázs/montázs: egy nagy kép elkészítése

leporelló (kisebb és szintén kollázs/montázs/rajzolás technikával)

A technikákhoz mutatunk példát, inspirációt.

Módszertan

Megoldási módok lehetnek:


3. óra – 5. óra Gyors kezdőfeladat / kreativitás beindító feladat lehet: (10 perc) Hogyan képzeled a mostani lakóhelyedet/a lakótelepet/az iskolát 10 év múlva / 50 év múlva? Készítsenek rajzokat: a rajzok ki fognak adni egy csomó olyan dolgot, amik foglalkoztatják őket. Kérdezzünk rá: biztosan így lesz? Hogy lehetne máshogy? Szerinted milyennek képzelte a tervező a XI. kerületi lakótelepeket, amikor megtervezték? Hol hoztak jó döntést? Hol hoztak rosszat? Mi az, ami a tervasztalnál jó ötletnek tűnt, de a valóságban használhatatlan? Változtak az igényeink? Vagy eleve rossz volt a terv? Fontos: nekünk nem a lakótérre kell koncentrálnunk, hanem inkább a városi szövetre, a közösségi terekre – lépcsőház, előtér, parkra, sétányok, parkoló autókra. Ezt követően kezdődik a tárgyalkotás, a megvalósítás (terv, makett, valós tárgy elkészítése, segített csoportmunkában). Az utolsó 25 percben a konklúziók levonása egy záró beszélgetésben. Kompetenciaváltozást mérő teszt kitöltése (visszacsatolás, a nap eleje óta megismert tartalom visszakérdezése.) Óra lezárása, ajándékok átadása.

5.2.7. Az első témahét („Panel kintről”) dokumentációja Az első témahétről készült fényképeket a www.zoldtomb.hu oldalon rögzítettük.

Módszertan

Az első témahétről készült videó spotot szintén a www.zoldtomb.hu oldalon tettük elérhetővé. A videó spot a YouTube.com oldalon is elérhető (Zöld tömb élhetőbb panel 5. Panel kintről), a következő cím alatt: http://www.youtube.com/watch?v=pAgdq1ySJ6k

5.2.8. Az első témahét („Panel kintről”) eredményei A programban résztvevő gyerekek tudásszint-változását – így a témanap hatásosságát – a témanap megkezdésekor, valamint befejezésekor felvett tudásszint-mérő tesztlapok segítségével ellenőriztük. A tesztek elemzési technikája szakmai kvantitatív analízis volt. Ennek során a zárt és nyitott kérdésekre kapott válaszokat számszerűsítettük, majd statisztikai módszerekkel feldolgoztuk. A statisztikai elemzés eredményei alapján megállapítottuk, hogy a kampány 1. iskolai témanapján résztvevő tanulók tudása pozitív irányban fejlődött, mivel a bemeneti és a kimeneti tesztek alapján a tudásuk és környezettudatos szemléletük gyarapodott. A fejlődésük számszerűsíthető mértéke 13–42% közöttinek adódott. A statisztikai vizsgálatok módszertanát a 6. fejezetben ismertetjük.

5.2.9. A témához kapcsolódó javasolt internetes linkgyűjtemény A Cellux Csoport művészeti vezetésével lezajlott „Panel Kintről” kreatív alkotóhéthez kapcsolódó források, magyarázatok, szakmai anyagok internetes elérhetőségét az alábbi linkgyűjteményünk tartalmazza. Az olvasni- és néznivalókat az élhetőbb, zöldebb város, a közösségi tervezés, az öko-dizájn tárgytervezés, valamint a lakóhely és lakótelep szépítés


témaköréből szemezgettük. Panel Kintről – élhetőbb város – kreatívabb köztér linkgyűjtemény: Apró ötletek lakóhelyszépítés témában: A sketchbook technikáról: http://mindennapibetevo.freeblog.hu/archives/2011/09/09/Sketchbook_kicsit_ maskent/ A gerillakertészetről: http://celluxcsoport.blogspot.com/2010/04/legyel-te-is-gerilla.html Egy elképesztően kifestett lakótelep Oroszországból: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ramenskoye_houses_%28rzhd_pan2_b%29.jpg Egy magyar példa - Főtáv pályázatán nyert házfestés http://urbanista.blog.hu/2011/09/19/budapest_legcukibb_lakotelepi_haza?utm_ source=ketrec&utm_medium=link&utm_content=2011_09_19&utm_campaign=index Egy, a fenntarthatóság, és az öko-design szellemiségében létrejött köztéri lámpa terve: http://igendesign.wordpress.com/2010/03/08/igenworks-flow-public-light-for-thethird-world/ Lebontott lakótelepi házakból készített köztéri bútorok: http://www.tussen-ruimte.nl/page.php?id=A-0005 Játékos street art:

Társasházi udvar díszítés http://urbanista.blog.hu/2011/05/18/napi_cukisag_dobjuk_fel_az_udvart_ papirviragokkal Zsebkertek Párizsban parkolásgátló oszlopokon http://365.postr.hu/zsebkertek-a-parkolasgatlo-oszlopokon-parizsban-tejesdobozujrahasznositas Tájépítész kollégisták vicces kisfilmje a köztér ötletes kihasználásáról, a városi mikroterekről: http://www.youtube.com/watch?v=HUVflNMGa4M&feature=player_embedded#! Szemléletformáló portál a környezettudatos közterület használatért - Minden, amit tudni érdemes a fenntartható közterekről http://ittater.hu/ Olvasnivaló: Az ökodesign definíciója:

Módszertan

http://mindennapibetevo.freeblog.hu/archives/2011/07/08/Jatszoter_az_egesz_vilag_-_ jatekos_street_art/


http://hu.wikipedia.org/wiki/Eco-design A közösségi tervezés definíciója http://www.rtop.hu/kozossegitervezes.htm A fenntartható fejlődés definíciója: http://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s Az épített környezeti nevelésről: http://epitettkornyezetineveles.blogspot.com/p/epitett-kornyezet-es-neveles.html Filmajánló: Otthonunk, 2009, lélegzetállító dokumentumfilm a Földről, 108 perc Tárgyaink története, 2007, pörgős animációs film a fogyasztás hátulütőiről, 42 perc Ideje észhez térni! 2008, animációs film az éghajlatváltozásról, 12 perc Ideje észhez térni! 1-2. http://www.youtube.com/watch?v=4fU_FPgqTLk http://www.youtube.com/watch?v=IJtDXSHmy4U Tárgyaink története: http://www.youtube.com/watch?v=ID-wFLw0sA8 Otthonunk, a Föld – Home

Módszertan

http://www.youtube.com/homeproject

5.3. Zöld Tömb I. kampánynap – találkozó a panel-lakókkal a BMK-ban 5.3.1. Az első kampánynap időpontja, helyszíne, résztvevői A Budapesti Művelődési Központ „Zöld Tömb – élhetőbb panel” pályázati projektje keretében 2011. november 19-én, szombaton zajlott le az I. családi kampánynap a Budapesti Művelődési Központban. Az egész napos rendezvény délelőtti programjain elsősorban a fiatalabb korosztály (5–8 éves gyerekek) és a családjuk, a délutáni programok során főleg az idősebb (7–12 éves gyerekek és családjuk), valamint fiatalok vettek részt.

5.3.2. Az első kampánynap témája Az első kampánynap célja a már bevont gyermekeken keresztül a panelben lakó családok elérése volt. Témája a humán lakókörnyezet köré csoportosult, amelynek során foglalkoztunk a lakótelepek külső megjelenésével, az élhetőbb nagyvárosi környezet kialakításának lehetőségeivel és hulladék megelőzéssel, a szelektív hulladékgyűjtéssel. Az egész napos rendezvényt változatos programok színesítették. Délelőtt a Kukamese című


mesejáték szólt a legkisebbekhez és családjukhoz. Délután került sor a BMK Galériájában a „Panel kintről” című diák alkotópályázat és kreatív témahét legjobb munkáit bemutató tárlat ünnepélyes megnyitójára és díjátadójára. A hulladék megelőzés gyakorlati és ötletes lehetőségeit kreatív workshopok mutatták be, civil szervezetek interaktív programjai ismertették a megelőzés jó példáit, a napot pedig a Szívlapát Alapítvány és Novák Péter könnyed hangvételű, zenei betétekkel átszőtt, gondolatébresztő koncert-előadása zárta. A program zárásaként az idelátogatók balkonládákba saját maguk által ültetett virágokkal távozhattak. Szintén délután kerültek megrendezésre az érdeklődő közönséget és a társasházi képviselőket megszólító ún. rendhagyó fogadóóráink, melyek a következő témaköröket érintették: Zöld Újbuda, Köztéri és társasházi komposztálás Újbudán, Társasházi komposztálás mintaprogramok, Közösségi tereink megújítása, Városi botanika és közösségi kertészkedés, Közösségi összefogás a lakóhelyért.

5.3.3. Az első kampánynap részletes programja Gyermek színpadi program: 10.00–11.00: A Kukamese című mesejátékra vártuk a kicsiket és nagyobbakat. Témaköre a szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás volt. Délelőtti balkonkertészet: 11.00–12.00: A családi kétkezi balkonszépészet jegyében virágültetés zajlott ajándék, újrahasznosított alapanyagú balkonládákba, melyeket a résztvevők ingyen haza is vihettek. Rendhagyó fogadóórák közös képviselőknek:

14.30: Köztéri és Társasházi komposztálás Újbudán. Előadó: Haidar Norbert, részlegvezető, Újbuda Prizma. 15.30: Társasházi komposztálás (Budapesti Komposztáló Lakóközösség). Előadó: SzentirmaiZöld Máté, kommunikációs igazgató, Komposztmester. Lakossági interaktív előadások minden fél órában: 16.00: Közösségi tereink közösségi célú kialakítása és kihasználása – avagy mitől válnak otthonossá közös tereink? Előadó: Gauder Péter, elnök, Urbanissimus Kiemelten Közhasznú Egyesület Nonprofit Kft. 16.30: Városi botanika – kertek, parkok, zsebkendőnyi zöld felületek túlélése és a beköltöztetett természet jellemzői a nagyvárosban. Előadó: Dénes Barbara, KÉK (Kortárs Építészeti Központ Alapítvány). 17.00: Közösségi összefogás a lakóhelyért – jó példák közösségi szervezésű rendezvényekre, eseményekre az otthonosság-teremtés és a jó szomszédság jegyében. Előadó: Király Gabriella, a Király Utca - Design Utca Klaszter munkatársa. Diák alkotópályázatunk ünnepélyes kiállítás megnyitója: 15.00 órakor került sor a „Panel kintről” című diák alkotópályázat és kreatív témahét legjobb munkáiból nyíló tárlat ünnepélyes megnyitójára és díjátadójára. A kiállítást megnyitotta:

Módszertan

14.00: „Zöld Újbuda” – Újbudai lehetőségek és tudnivalók az utcai gyűjtőszigetekről, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről, a zajszennyezéssel és levegőtisztasággal kapcsolatos tájékozódási lehetőségekről, a kerület zöld-óvodai, öko-iskolai programjáról, valamint Újbuda természetvédelmi területeiről. Előadó: Ecsedi Helga, Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztálya.


Ludányi Attila, Budapest Főváros Újbuda 9. egyéni választókerület képviselője. A díjakat átadta: Margittai Katalin igazgató, Budapesti Művelődési Központ. A kiállítás anyagát KismartyLechner Zita, grafikus értékelte. Kreatív workshopok: 13.30–18.30: Újrahasznosító kreatív workshopokat tartottunk az egész családnak – középpontban a kreatív hulladék-mentés és az ötletes, meglepő újrahasználat. A szakképzett animátorok által vezetett kreatív foglalkozásokon az érdeklődők −

használt biciklibelsőkből és alkatrészekből játékokat, ékszereket, apróbb tárgyakat készíthettek a Cangirával (http://www.cangira.hu)

papír és műanyag csomagolóanyagokból kültéri dekorációkat, apróbb szabadidős kiegészítőket és játékokat a Cellux csoporttal (www.celluxcsoport.blogspot.com)

valamint újrahasznosító varrodánkban óriásmolinóból hordható, egyedi táskákat készíthettek az érdeklődők a Medence csoporttal (www.medencecsoport.hu).

Családi balkonszépészet: 14.00–18.00: A családi kétkezi balkonszépészet jegyében ajándék balkonládákba árvácskát ültethettek kicsi és nagyok, az immár virágos ládákat haza is vihették a családok. Interaktív foglalkoztató standok játékai, kiadványai: 13.30–18.30: Zöld közhasznú szervezetek interaktív játékai és standos bemutatói hulladék megelőzési lehetőségeket mutattak be: praktikák, szelektív gyűjtés, újrahasznosítás és hulladék megelőzés témakörökben. Humusz Szövetség (www.humusz.hu) és Öko-Pack Nonprofit Kft (www.okopack.hu).

Módszertan

Zenés előadás – Záró színpadi program: 18.00–19.30: Fenntartható Szellemi Fejlődés címmel zenés interaktív előadást tekinthettek meg Novák Péterrel és a Szívlapát Alapítvánnyal (http://keop.tersegunk.hu).

5.3.4. Az első kampánynap lebonyolításának forgatókönyve A kampánynap célközönsége: kiskamaszok (általános iskola felső tagozatos diákjai), szüleik, fiatal felnőttek, panellakók. Előmunkák: −

Délelőtti / délutáni be / kimeneti teszt elkészítése

workshopok plakátjai

kiállítás megnyitó plakátja

színpadi produkciók plakátjai

balkonláda ültetés promo plakát

3 részes hűtőmágnes összegyűjtés promo plakát (minden plakát a pályázat kötelező kommunikációs előírásainak megfelelően készült)

előadások összegző plakát elkészítése

plakátok kihelyezése (BMK területén, iskolákba, környékre, könyvtárakba, kerületi hirdetőtáblákra stb.)


oklevelek megtervezése (rajz- és fotópályázati nyertes diákok és munkájuk díjazásához)

tanulóknak szánt ajándékok megvétele

összegző program összeállítása

nyertesek és a felkészítő pedagógusok közvetlen meghívása iskolákon keresztül

online marketing munka

BMK Galéria kiállítótérben kiállítás rendezése az iskolai foglalkozás 1. alkalmával 5 iskolában készült alkotásokból

külsős szolgáltatók igényeinek felmérése (terem nagyság, áramforrás, berendezés, eszközhasználat, technikai, szervezői segítség igénylése)

standos kiállítók elhelyezésének kiválasztása

Zöld Tömb szervező névkitűzők készítése

útbaigazítók, de-i / du-i programismertető plakátok, teremfeliratok, eligazítók kihelyezése

rajzok és fotók bemutatóba rendezése folyosói vetítéshez

ültetéshez eszközök, kellékek bekészítése

oklevelek nyomtatása

ajándékok csomagolása

egészségügyi ládák ellenőrzése

a második emeleten zajló színpadi produkció élő közvetítése a földszinten

kiürítési vészforgatókönyv

Előző napi munkák: termek berendezése, majd takarítás

megállító táblák, útbaigazítók, de/du program ismertető plakát, teremfeliratok programmal nyomtatás, kihelyezés

promóciós plakátok, projekttáblák kihelyezése

ruhatár biléták kihelyezése, ruhatár felirat nyomtatása

tesztek nyomtatása

A rendezvény napján: −

takarítói ügyelet egész nap

termek berendezése, majd takarítás

délelőtti és délutáni kamaratermi program adása + videó-rögzítés

terem belső plakátok kihelyezése

fotópályázat alkotásai képvetítés a galériában projektorral

agora berendezése be- és / kimeneti teszt töltetéshez, fogadópult felállítása

9.30-18.30: büfé üzemeltetése 9.30-12.00: ruhatár működtetése

Módszertan


9.15-10.30: regisztráció, beléptetés, jelenléti ív és bemeneti teszt töltetése, cserébe családonként 3 részes hűtő mágnes átadása egész nap: foglalkozásvezetők, előadók, standosok jelenléti ívének töltetése BMK Galéria: kiállítás megtekintési jelenléti töltetése 11.00-12.00: kimeneti teszt töltetése az agorában, visszagyűjtése 11.00-12.00: a családi kétkezi balkonszépészet jegyében virágültetés ajándék balkonládákba 13.00-19.30: ruhatár 13.00-17.30: bemeneti teszt töltetése 13.30-18.30: fókuszban a kreatív hulladék-mentés és az ötletes, meglepő újrahasználat – újrahasznosító kreatív workshopok az egész családnak A szakképzett animátorok által vezetett kreatív foglalkozásokon −

használt biciklibelsőkből és alkatrészekből játékok, ékszerek, apróbb tárgyak

papír és műanyag csomagolóanyagokból kültéri dekorációk, apróbb szabadidős kiegészítők és játékok – Cellux csoport

újrahasznosító varrodánkban molinó alapanyagból hordható, egyedi táskák és ruházati kiegészítők készíthetők – Medence csoport

Folyamatos fotódokumentáció 13.30-18.30: Zöld közhasznú szervezetek interaktív játékai és standos bemutatói hulladék megelőzési lehetőségek és praktikák, szelektív gyűjtés és újrahasznosítás, valamint élhetőbb, környezetkímélőbb városi életmód témakörökben.

Módszertan

Stand 1. – Öko-pack Nonprofit Kft. Stand 2. – Humusz Szövetség 14.00-18 00: interaktív, lakossági előadások minden fél órában Rendhagyó fogadóórák nem csak közös képviselőknek! −

14.00: „Zöld Újbuda” – Újbudai lehetőségek és tudnivalók az utcai gyűjtőszigetekről, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről, a zajszennyezéssel és levegőtisztasággal kapcsolatos tájékozódási lehetőségekről, a kerület zöld-óvodai, öko-iskolai programjáról, valamint Újbuda természetvédelmi területeiről. – Előadás az Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi osztályának jóvoltából.

14.30: Előadás az újbudai köztéri és társasházi komposztálásról az Újbuda Prizma Kft jóvoltából.

15.30: Kitekintő: a Budapesti Komposztáló Lakóközösség mintaértékű program bemutatása a Komposztmester jóvoltából.

16.30: „Közösségi tereink közösségi célú kialakítása és kihasználása – avagy mitől válnak otthonossá közös tereink?”

17.00: „Városi botanika – kertek, parkok, zsebkendőnyi zöld felületek túlélése

17.30: „Közösségi összefogás a lakóhelyért – jó példák közösségi szervezésű rendezvényekre, eseményekre az otthonosság-teremtés és a jó szomszédság jegyében.”


15.00: A „Panel Kintről” című diák alkotópályázat és kreatív témahét legjobb munkáiból (technikák: montázs, leporelló, makett, rajz, fotó) nyíló tárlat ünnepélyes megnyitója és díjátadója. A tárlat fókuszában: élhetőbb nagyváros, élhetőbb panel, otthonosság-teremtő ötletek diák szemszögből a szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk megformálására. A kiállításon a Panel Kintről címmel meghirdetett diák rajz- és fotópályázatunkra beérkezett zsűrizett alkotásokat, valamint a partneriskoláinkban tartott tematikus alkotóhéten hulladék alapanyagokból, a közösségi tervezés gyakorlatát modellező csoportmunkában megszületett lakótelepi tér- és képkompozíciókat mutatjuk be, valamint a legjobb munkákat díjazzuk is. Megnyitó: Margittai K. és a Cellux csoport; díjátadó: Margittai K. −

iskolánként 1–1 = 5 első díj a rajz és fotópályázatra beadott alkotások közül (ajándékcsomag)

iskolánként 1–1 = 10 második és harmadik díj a rajz és fotópályázatra beadott alkotások közül (ajándékcsomag)

5 iskola legjobb csapatai iskolai foglalkozás 1-en (montázs, leporelló, makett technikával) (Fődíj: barlangtúra a DINPI felajánlásából)

Cellux csoport különdíjasai

Matild Média Iskola különdíjai

Zsiráf Magazin felajánlása

14.00-18.00: kimeneti teszt töltetése, visszagyűjtése 14.00-18.00: a családi kétkezi balkonszépészet jegyében virágültetés ajándék balkonládákba

5.3.5. Az első kampánynap dokumentációja Az első kampánynapról készült fényképeket a www.zoldtomb.hu oldalon rögzítettük. Az első kampánynapról készült videó spotot szintén a www.zoldtomb.hu oldalon tettük elérhetővé. A videó spot a YouTube.com oldalon is elérhető (Zöld tömb - élhetőbb panel. 6. Kampánynap) http://www.youtube.com/watch?v=N9me1abcQyU&feature=relmfu

5.3.6. Az első kampánynap eredményei Az I. családi kampánynap programjaiban résztvevő gyerekek és felnőttek tudásszintváltozását – így a kampánynap hatásosságát – elkülönítetten mértük a délelőtti, illetve a délutáni programok során. A délelőtti, elsősorban a fiatalabb korosztálynak és a családjuknak szánt programokkal átadott információk hatására bekövetkezett tudásszint-változást a délelőtti programok megkezdésekor, valamint azok befejezésekor felvett tesztlapok segítségével ellenőriztük. Hasonlóan jártunk el a délutáni programok során is, ahol a fent említett rendezvények, fogadóórák, stb. témájához igazítva állítottuk össze a be- és a kimeneti tudásszint mérő tesztlapokat.

Módszertan

18.00-19.30: Fenntartható Szellemi Fejlődés zenés interaktív előadás Novák Péterrel és a Szívlapát Alapítvánnyal. Vicces és elgondolkodtató kisfilmekkel, régi és új dalokkal, beszélgetéssel tarkított műfaj, mixelő merítés szellemi javainkból a fenntarthatóbb gondolkodás jegyében. Új megvilágításban, szórakoztatóan és átütő vitalitással mindarról, ami itt, e Földön történik…


A tesztek elemzési technikája szakmai kvantitatív analízis volt. Ennek során a zárt és nyitott kérdésekre kapott válaszokat számszerűsítettük, majd statisztikai módszerekkel feldolgoztuk. A statisztikai elemzés eredményei alapján megállapítottuk, hogy az I. kampánynapra látogató családok viszonylag széles körű ismeretekkel rendelkeztek a hulladékokkal kapcsolatosan, azonban a mélyebb (a szakmai irányba elmenő, de a mindennapi életben is felmerülő) tudásszintjüknél alacsonyabb ismertségi szint volt kimutatható. A kérdezett lakossági réteg több mint fele (64,5%-a) szelektíven gyűjti a hulladékokat. A kampánynap délelőttjén bemutatott „Kukamese” című előadás hatására 20%-al nőtt a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó hajlandóság, ami a kampánynap délelőttjének egyértelmű pozitív hatását jelzi. Az I. kampánynap délutáni programjait látogatók – akik egy része a délelőtti programokon is részt vett, így találkozott a délelőtti tesztkérdések oktató-ismeretterjesztő kérdéseivel – szintén széles körű ismeretekkel rendelkeztek a hulladékokkal kapcsolatosan. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát (szükségességét) szinte minden válaszadó fontosnak ítélte. A látogatók – a tesztekre adott válaszok alapján – ismerik, illetve tudatában vannak a hulladékok keletkezésének csökkentési lehetőségeivel. Érdekesség, hogy a kommunális hulladék fogalma sokaknál keveredik a komposzt fogalmával. A tesztek kérdéseire adott jó válaszok gyakorisága jelzi, hogy a látogatók alaposan megnézték a kiállított anyagokat, és megfelelően értelmezték azokat. A családi kampánynap végén a látogatók a kiállított standok üzenetére épülő összetett tesztfeladatokat is magas szinten oldották meg, ami a kampánynap délutáni programjainak egyértelmű pozitív hatását jelzi. A statisztikai vizsgálatok módszertanát a 6. fejezetben ismertetjük.

5.4. „Zöld Tömb Zöldfülűekkel” - iskolai találkozó panel-lakó gyerekekkel II. 5.4.1. A második témahét („Panel bentről”) időpontja, helyszíne, résztvevői

Módszertan

A Budapesti Művelődési Központ „Zöld Tömb – élhetőbb panel” pályázati projektje keretében 2012. január 16. és 20. között öt újbudai iskolában zajlott le a második iskolai program. A programban a Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézményének 5. évfolyamából, az Őrmezei Általános Iskola 4. évfolyamából, a GazdagrétCsikihegyek Általános Iskola 4. és 5. évfolyamából, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola 6. évfolyamából, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 5. évfolyamából vettek részt tanulók, az alábbiak szerint. Iskola

Évfolyam

Időpont

Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézmény

5. évfolyam

2012.01.16

Őrmezei Általános Iskola

4. évfolyam

2012.01.17

4. és 5. évfolyam

2012.01.18

6. évfolyam

2012.01.19

5. évfolyam

2012.01.20

Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

5.4.2. A második témahét („Panel bentről”) témája A második tematikus héten a hulladékok problematikájáról, keletkezésük megelőzéséről, valamint hasznos energiatakarékossági lépésekről volt szó.


A tematikus nap során a gyerekek játékos csoportmunkákon keresztül gondolhatták végig, mi történik a nap mint nap újratermelődő szeméttel, milyen hatásai vannak a felgyülemlő, illetve a nem megfelelően kezelt hulladékoknak környezetünk állapotára, az élőlények és az ember egészségére, és mit tehetnek ők maguk is azért, hogy kevesebb eldobható tárgy és leselejtezett csomagolóanyag vegyen körül bennünket. A mindennapi takarékosság és környezetvédelem egyik legkézenfekvőbb lehetősége az energiapazarlás megszüntetése – akár otthon, a munkahelyünkön, vagy az iskolában. Szakértőink irányításával a programban részt vevő gyerekek egy energiahasználat-feltérképező kutatóprojekt keretében saját „energia-térképet” készítettek az iskolájukról, melyben a maguk tapasztalatára hagyatkozva mérték fel, milyen területeken és milyen formában segít bennünket a rendelkezésünkre álló energia, illetve hol és hogyan lehetne odafigyeléssel csökkenteni a veszteségeket.

5.4.3. A második témahét („Panel bentről”) részletes feladatleírása 1., Zöld Tömb Zöldfülűekkel Környezettudatos iskolai foglalkozás II. szakmai vezetése Az iskolákban egyazon napon megvalósuló témanapok 2 témakört tárgyalnak (hulladék és energia témakör), amely 2 különböző szolgáltató által kerül lebonyolításra. Időpontja: hétfőtől péntekig, 5 munkanapon keresztül; 5 különböző budapesti oktatási intézményben, intézményenként napi 3 + 2 tanórában. Helyszín: 5 Budapest XI. kerületi általános iskola telephelye

A 3 órás foglalkozás témája: hulladék-probléma, hulladék-fajták és hatásaik a környezet állapotára és az emberi egészségre, hulladék-megelőzési lehetőségek. Hulladék-felhasználásra épülő kézműves tevékenység. A tematika kulcsszavai: fogalom meghatározás, hulladék-megelőzés, újrahasználat, csomagolóanyagok típusai, szelektív gyűjtés és újrahasznosítás, reklám-fogyasztás-hulladék kapcsolata. A foglalkozás elméleti ismereteket, tevékenykedtető (interaktív feladatok, csoportos feladatok) témafeldolgozó elemeket és a tovább-használatot népszerűsítő, kreatív, kézműves munkát is tartalmaz. A 2 órás foglalkozás témája: takarékosabb, tudatosabb energia felhasználás A tematika kulcsszavai: fogalom meghatározás, az energia típusai, forrásai (fosszilis tüzelőanyagokból nyert energia és megújuló energia-források), előállítási módok. Energia a hétköznapokban, a háztartásban (lakásban), a közlekedésben, a sportban. Energiatakarékos lépések, tippek, energiafogyasztás a családi költségvetésben. A foglalkozás elméleti ismereteket és tevékenykedtető (interaktív feladatok, csoportos

Módszertan

Célcsoport: várhatóan 5.-6. osztályos tanulók, 40-60 fő, négyes csoportbontásban, csoportonként 10-15 fővel. 1 szakmai vezető 10-15 fős csoport munkáját koordinálja.


feladatok) témafeldolgozó elemeket is tartalmazzon.

5.4.4. A második témahét („Panel bentről”) szakmai vezetői A második témahét programjainak lebonyolításában szakmai partnereink a Humusz Szövetség és az Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ volt.

5.4.5. Tevékenységek a BMK részéről a második témahéten A foglalkozásokra való felkészülést, érzékenyítést a BMK a kampány honlapján megjelentetésre kerülő ismeretterjesztő szövegekkel, irányított, felvezető kérdésekkel, válogatott hírek, programok és videók másodközlésével, valamint linkajánlóval segítette (hulladékmegelőzéshez kapcsolódó olvasmány, illetve online interaktív játékok ajánlása energiatakarékosság témakörben).  A foglalkozások lebonyolításához szükséges hulladék alapanyagok gyűjtése az iskolákon keresztül, kézműves kellékek, írószerek, technikai felszerelés biztosítása a BMK által.  A foglalkozásokon az adott iskola 2 koordináló pedagógusa csoportfelügyelőként, illetve a BMK munkatársa felügyelőként, szervezőként vett részt.  A foglalkozásmenet egyeztetéséért, az iskolákkal való kapcsolattartásért, a technikai, szervezési és előkészítési keretekhez kapcsolódó tájékoztatásáért, a partneri igények egyeztetéséért a BMK felelt.

Módszertan

5.4.6. A „Panel bentről” témanap „Hulladék” témakörének módszertana A témanap első felében a hulladékok környezetünkre gyakorolt hatásának problémáját, a hulladék-megelőzést és hulladék kezelés témakörét járták körbe a Humusz Szövetség segítségével, míg a témanap második felében az energiahasználatot és az energiatakarékosságot vizsgálták az Energia Klub vezetésével. A Humusz Szövetség által összeállított szakmai, módszertani óravázlatot az alábbiakban ismertetjük. A foglalkozás tartalma és szerkezete Tanítási tervezet I. Alapadatok: Az órák időpontja: 2011. január 16-20. Időpontok, helyszínek, létszámok: − 2012. január 16. hétfő - Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola tagintézmény (1111. Budapest, Egry József utca 3-11.) – 5. évfolyam, összesen 52 fő (1 csoportban kb. 13 fő) − 2012. január 17. kedd - Őrmezei Általános Iskola (1112. Budapest, Menyecske utca 2.) – 4. évfolyam, összesen 38 fő (1 csoportban kb. 9 fő.) − 2012. január 18. szerda - Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola (1118 Budapest, Csíki-hegyek utca 13-15.) – 4. és 5. évfolyam, összesen 42 fő. (1 csoportban kb. 10 fő.)


− 2012. január 19. csütörtök - Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola (1118 Budapest, Törökugrató utca 15.) – 6. évfolyam, összesen 38 fő. (1 csoportban kb. 9 fő.) − 2012. január 20. péntek - Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium (1116 Budapest, Kiskőrös u. 1.) – 5. évfolyam, összesen 44 fő. (1 csoportban kb. 11 fő.) Öt foglalkozás megtartása osztott csoportokban négy foglalkozásvezetővel (5 nap, összesen 5 csoport (45-50 fő), 3 x 45 perc, 4 foglalkozásvezető) Résztvevő foglalkozásvezető számának meghatározása: 2 helyszínen 1-1 foglakozás vezető − 1-1 fő foglalkozás vezető, − 1-1 segéd foglalkozás vezető − Tanít:

A témakör megnevezése: A tanítási egység címe: II. Az órák típusai:

Kovecsányszki Alexandra 1.,2.,3.,4,.5. Bátyi-Földesi Dóra 1.,2.,3.,4,.5. Némethné Molnár Anna Katalin 1.,2., Pilinger Zsuzsanna 2.,3.,4,.5. Rákász Virág 1.,2.,3., Dóka Fruzsina 5. Sztrecskó Rita 4. „Zöld Tömb zöldfülűekkel” – Környezettudatos iskolai foglalkozás Hulladék megelőzés – hulladék-kezelés Új anyagot, ismereteket feldolgozó órák

III. Tantervi követelmények: Az óra oktatási célja: Hulladékgazdálkodás és környezeti összefüggéseinek megismertetése Az óra nevelési célja: Tudományos nevelés: a hulladék termelés és gazdálkodás környezeti hatásának megértése. A reklám – fogyasztás - hulladék összefüggésének megértése.

Kreatív gondolkodás és fegyelmezett munkavégzés az interaktív, csoportos és kézműves feladatok segítségével.

Oktatási követelmények: −

Fogalmak: hulladék-megelőzés, újrahasználat, csomagolóanyagok szelektív gyűjtés és újrahasznosítás, komposztálás.

Összefüggések: reklám-fogyasztás-hulladék kapcsolata.

Tevékenységek: o kép és filmelemzés,

o megbeszélések, önálló ötletgyűjtés, interaktív ás mozgásos játékok, kézműves foglalkozás, IV. Tantárgyi koncentráció: külső: biológia (komposztálás), földrajz (környezetvédelem). V. Szemléltető eszközök:

típusai,

Módszertan


képek, kisfilmek: Humusz Szövetség és más szervezetek rövid filmjei, Humusz Szövetség interaktív játékai. VII. Az óra részletes terve:

Első óra A, B teremben párhuzamosan a gyerekek 2 csoportra osztva Idő

Az óra menete

08:00 08:05

I. Az óra szervezése Bemutatkozás − „Zöld Tömb zöldfülűekkel” program bemutatása − Humusz Szövetség és a foglalkozás vezetők bemutatkozása − a program és a foglalkozások menetének felvázolása II. Bemeneti kérdőív − bemeneti kérdőív kitöltése

Módszertan

08:05 08:15

08:15 08:30

08:30 08:35

08:35 08:45

Új anyag, ismeret feldolgozása III. Hulladékos székfoglaló, bingó 1. Cseréljen helyet az, akire igaz ez az állítás? − a foglalkozás vezető mondja az állításokat Pl.: Tudja, hol van Magyarországon az egyetlen kommunális hulladékégető. 2. Cseréljen helyet az, akire igaz ez az állítás? − a kör közepén álló diák mondja az állítást, ami rá is igaz IV. Hulladékok környezeti problémája − Milyen problémákat okoz a természetben a hulladék? − Ki termeli a hulladékot? − Mennyi hulladékot termel egy ember egy nap alatt? V. Hulladékgazdálkodási hierarchia − lerakás, égetés, újrahasznosítás, újrahasználat, megelőzés

Didaktikai mozzanatok

Didaktikai módszerek

Eszközök

Tudásszint mérés

Önálló tanulói munka

Feladatlap − BMK által összeállított bemeneti kérdőív − Toll − Írótábla

Motiválás, ráhangolódás

Didaktikai mozgásos játék

Székek köralakban elhelyezése 1.Annyi szék ahány gyerek 2. Egy székkel kevesebb, mint ahány gyerek

Felelevenítés, új ismeretek gyűjtése, átadás

Videó és képelemzés, megbeszélés,

Képek, videók

Új ismeretek szerzése Fogalmak megbeszélése

Didaktikai játék két csoportban

Fogalom kártyák és a hozzá tartozó tárgyak

Második és harmadik óra A, B teremben párhuzamosan a gyerekek 2 csoportra osztva


A terem: Második és harmadik óra Idő 09:00 09:15 / 10:00 10:15 09:15 09:25 / 10:15 10:25 09:25 09:45

Az óra menete I. Hulladék építőkockás játék − a gyerekek három csapatban osztva próbálják a játékvezető iránymutatásával meghatározni a fogalmakat

II. Szelektív gyűjtés és újrahasznosítás, komposztálás − a gyerekek egy csoportja elhelyezi a megfelelő szeletív gyűjtőbe a hulladékokat, − a gyerekek másik csoportja a képek közül kiválogatja az ami komposztálható és ami nem Feladat megbeszélése, újrahasznosított és a komposzt anyagból készült tárgyak bemutatása III. Kézműves foglalkozás Hulladékból használati vagy dísztárgy készítése

Didaktikai mozzanatok Új ismeretek, szerzése, korábbi ismeretek rögzítése

Didaktikai módszerek Didaktikai játék, csapatmunka

Új ismeretek szerzése, korábbi ismeretek rögzítése

Didaktikai játék, Csapatmunka két csoportban

Hulladékok Szelektív hulladékgyűjtő kukák Komposztálással kapcsolatos kártyák Újrahasznosított anyagból készült tárgyak

Ismétlés, motiválás

Kézműves foglalkozás Megbeszélés, Önálló tanulói munka

Kombinált doboz vagy WC papír guriga, olló, színes papír, stb.

/

Eszközök Fogalomkártyák, hangszerek, hulladékok

10:25 10:45

45 perc (forgó színpados) A terem 09:00-09:45, 10:00-10:45 1 fő főfoglalkozás vezető −

motiváló kisfilmek és megbeszélés (Nuhu filmek, Animlas Save Planet, Story of Stuff ) (9’)

környezettudatos háztartásvezetés tabló és kisképek (18’) – 1 foglalkozás vezető

környezettudatos vásárlás tabló, csomagolás párosító (18’) – 1 foglalkozás vezető

Idő 09:00 09:09 / 10:00 10:09

Az óra menete I. Témafelvezetés − reklámfogyasztás-hulladék összefüggésének bemutatása − egyéni szerepvállalás fontosságának ismertetése

Didaktikai mozzanatok Motiválás, korábbi ismeretek felelevenítése

Didaktikai módszerek Megbeszélés, film elemzése

Eszközök Filmek

Módszertan

B terem: Második és harmadik óra


09:09 09:27 09:45 / 10:09 10:27 10:45 09:09 09:27 09:45

II. Környezettudatos háztartás vezetése A gyerekek kis csoportokban kipróbálhatják a környezettudatos háztartásvezetés lehetőségeit, megbeszélhetik tapasztalataikat és ismereteiket

Új ismeretek szerzése, korábbi ismeretek rögzítése

Csapatmunka, két csoportban Megbeszélés

Környezettudatos háztartásról szóló mágnes tabló, Újrahasznált tárgyak

III. Környezettudatos vásárlás A gyerekek kis csoportokban kipróbálhatják a környezettudatos vásárlás lehetőségeit, megbeszélhetik tapasztalataikat és ismereteiket

Új ismeretek szerzése, korábbi ismeretek rögzítése

Csapatmunka, két csoportban Megbeszélés

Környezettudatos vásárlásról szóló mágnes tabló, Csomagolások és leírásaik

/ 10:09 10:27 10:45

5.4.7. A hulladék témakörhöz kapcsolódó javasolt internetes linkgyűjtemény A következő szakanyagokat ajánljuk pedagógusoknak: Humusz filmek, és videótár: http://humusz.hu/filmek

Módszertan

Gyakorlat: Az elmélet megvalósítása, gyakorlati módszerek és tapasztalatok: http://www. ofi.hu/tudastar/integralt/gyakorlat-elmelet Országos Környezeti Nevelési Kalauz: http://www.machina.hu/okosz/ Hulladék-suli: http://www.hulladek-suli.hu/ Hulladékból Termék: http://kornyezetbarat.hulladekboltermek.hu/ http://kornyezetineveles.hulladekboltermek.hu/ Nagy Terv - Ifjúsági Természet- és Környezetvédelmi Program hivatalos honlapja: http:// nagyterv.hu/uj/nagyterv/kornyezetneveles-2008-2009.html Fogyasztó kúra (modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról - környezeti neveléshez): http://www.magosfa.hu/?q=hu/node/1099 Magyar Környezeti Nevelés Egyesület: http://mkne.hu/bemutatkozas.php Jó gyakorlatok ökoiskolákból: http://www.ofi.hu/okoiskola/okosikola-jo-gyakorlatokú Belefulladunk (oktató csomag): http://humusz.hu/kiadvanyok/belefulladunk-hulladekosoktatocsomag Komposztálás: http://www.szike.zpok.hu/kiadvanyok Humuszos kiadványok: http://www.humusz.hu/tematika/kiadvanyok 10 lépés a Nulla Hulladék felé: http://www.humusz.hu/tulsokcucc/rajtadasor


Szelektív gyűjtésről – pedagógusoknak: http://humusz.hu/hirek/szelektiv-gyujtesrolpedagogusoknak/1050 Az alábbi anyagokat, kisfilmeket, játékokat ajánljuk a gyerekeknek: Tárgyaink története (Story of stuff ): http://www.storyofstuff.com/ Komposztálás: http://www.szike.zpok.hu/kiadvanyok Avarégetés helyett... – lombkomposztálás: http://www.humusz.hu/hirek/ajanlo/ avaregetes-helyett-lombkomposztalas/1863 Lugosi Bea (2007): Hulladékos ABC: http://www.humusz.hu/node/4085 Az újragondolt papír: http://www.humusz.hu/hirek/pedagogusok/az-ujragondoltpapir/4750 SzemétEgyFilm: http://www.humusz.hu/hirek/pedagogusok/szemetegyfilm/4749 Szelektív hulladékgyűjtésről – gyerekeknek: http://www.humusz.hu/hirek/pedagogusok/ szelektiv-hulladekgyujtesrol-gyerekeknek/1049 NullaHulladék klipek 2009: http://humusz.hu/filmek/nullahulladek/klipek-2009 Zenélő képeslap: http://humusz.hu/filmek/zenelo-kepeslap-2008 Mentsük meg a várost!( játék): http://www.humusz.hu/download/cdrom/nyiknyik.swf Hogyan fizessünk szemétdíjat?( játék): http://www.humusz.hu/download/cdrom/ szemetdij.swf Mit válasszunk a boltban? ( játék): http://www.humusz.hu/download/cdrom/vasarlas.swf

Hulladékból termék: http://diak.hulladekboltermek.hu/

5.4.8. A „Panel bentről” témanap „Energiatakarékosság” témakörének módszertana Téma: energiatakarékosság, panel házakban, panel lakásokban Cél: növelni az energiatudatosságot, megérteni a jelentőségét, összekapcsolni otthoni energiahatékonysági és takarékossági témákkal, a gyerekek tanuljanak otthon is használható gyakorlati dolgokat. A projekt keretében a foglalkozások előtt és után is megtörténik a gyerekek tudásszintjének mérése. Alapvetés: legyen aktív, interaktív, projekt-módszerre, kísérletezésre, játékra és csoportmunkára épülő alkalom, melyben az „ÉN – TÁRSAS INTERAKCIÓ – TÉMA” tengely is megjelenik. Óraterv: 1. Bevezető – az egész nagy csoportot bevonva, ha van egy nagy terem, ha külön termek vannak, akkor 2-3-4 csoportban, létszámtól függően. a). Bemutatkozás: Név- kör egy jellegzetes, energiához kapcsolódó mozdulat bemutatásával

Módszertan

Tiszta udvar - rendes ház ( játék): http://www.humusz.hu/nullahulladek/dokumentum/ tiszta-udvar-rendes-haz-jatek-leiras/6960


Körben állunk (ha van elég nagy terem), megkérjük a gyerekeket, hogy csukják be a szemüket, és jelenjen meg becsukott szemük előtt az a szó hogy ENERGIA. Amikor látják élesen, kiírva, akkor gondoljanak az első dologra, ami eszükbe jut erről a szóról, jelenítsék meg. Most válasszanak egy mozdulatot, ami utal erre a dologra. Nyissák ki a szemüket, és gyors egymásutánban mondják a nevüket, és mutassák be ezt a mozdulatot. b). „Én, az ENERGIA” páralkotó játék - Mindenki kap 1 fogalmat a hátára, a teremben körbe járva egymástól kérdezve találják meg a párjukat, aki ugyanazt viseli. Verziók (csoport korától, aktivitásától függően változtathatjuk) −

„minden mindennel összefügg” játék, mindenkinek van egy szerepe (pl. radiátor, földgáz, laptop töltő, stb.) és körben állva mindenki annak dobja a kezében lévő fonal végét, akivel kapcsolatban van, a végén egy minden mindennel összefüggő háló lesz

ellentét párokat megtalálni.

c). Járkálós bevezető játék: mondunk energiás fogalmakat, el kell játszani. 30 + 10-15 perc (szünet) 2. Energiavadászat az iskolában – feladatlap segítségével 2-2 párt összevonunk, 4-6 fős csoportok lesznek (8-10 csoport). Csoportok számot kapnak. Megadjuk a sorrendet, milyen útvonalon mennek az egyes csapatok. Nem köztelező mindent elvégezni.

Módszertan

Helyszínek, feladatok: mérések végzése és berendezés megfigyelése - különös tekintettel az elektronikai felszerelésre és azok üzemeltetési módjára -, könyvtárban, gépteremben, vízpazarlás, takarítási módok megfigyelése mosdóban, különböző izzók fogyasztásának összehasonlítása fogyasztásmérő műszer segítségével, szigetelési bemutató, vízkőoldás szemléltetése, hőmérséklet mérés és összehasonlítás a különböző helyiségekben, folyosókon, termekben, szellőztetési módok megfigyelése. Szükséges eszközök: −

Izzók

Ablak + szigetelő anyag

Vízforraló

Domestos

Citromsav

Ecet, só, liszt

Hőmérők

Kinyomtatott feladatlapok

Foglalkozás tervek, 5 db

Post it, filc toll

Etikett matrica

4 paneles hőtérkép

Plakátot, hűtőmágnest, oktatóanyagot

3. Szünet


4. Az energiavadászat eredményeinek megosztása, megbeszélése (15 perc) 3-4 vezetővel, kb. 8-10 fős csoportokban, 2-2 energiavadász csoportot összevonunk. Kérdések: Mi volt az érdekes az egyes helységekben? Melyikeket mondták környezetbarát megoldásoknak, kérdezzük meg, korrigáljuk! Konkrétan kérdezzünk rá, az izzós, vizes, szigetelős kérdések válaszaira. Utolsó kérdés: hogy hol szökhet el a legtöbb energia panel épületekben? A színes panel hőtérkép magyarázata. Kérdések: Mi ez? Mit láttok rajta? Mi a különbség a két képen? Szigetelést röviden elmondani, 1-2 mondatban. 5. Üzenet íratása: csoportokban 4 üzenetet, saját vállalást íratni (összesen 8 csoport, 1 vezetőnél, 2-2 csoport): Figyelem felkeltő címkét írni, amely az iskola különböző tereiben kihelyezhető, s takarékosságra ösztönöz + 1 üzenethez plakátot készíteni. (15 perc) Ötleteiket bemutatják egymásnak a csoportok. 6. Otthoni energiahatékonyság

Állítások: − Az otthonokban a legtöbb energiát főzésre használjuk (hamis: 77%-a megy az energiának fűtésre, csak 7%-a főzésre). − A függönyt télen húzzuk rá a radiátorra, ez segít bent tartani a meleget. − Zuhanyozás közben zárjuk el a vizet addig, amíg beszappanozzuk magunkat, ezzel energiát spórolunk. − A kőolaj és feketekőszén megújuló energiaforrások, mert a föld mélyén, ahonnan bányásszák őket, megújulnak. − A nap, a szél és a víz környezetbarát energiaforrásoknak számítanak. − Az atomenergia azért nem környezetbarát energia, mert uránt kell hozzá elégetni, ami szmogot okoz. − Otthonunkban ha szigeteljük az ablakok réseit, azzal 2-3 celsius fokkal melegebb lesz a lakásban. (igaz) − Főzés közben energiát takarítunk meg, ha a gázláng kétszer akkora, mint a lábas amit ráteszünk. (hamis)

Módszertan

a. Igaz – Hamis játék – véleményvonallal. Felolvasunk állításokat, a gyerekek beállhatnak az IGAZ, vagy a HAMIS oldalra, a szerint, mit gondolnak az állításról – állhatnak valahol középen is. Amíg ott állunk, megkérdezünk néhány gyereket, miért oda állt, ahová, és röviden megbeszéljük a témákat.


− A hűtőt nem szabad leolvasztani, mert ha leolvad a jég, akkor több energiát fogyaszt a hűtő. − A mosógépet akkor is jó beindítani, ha csak kedvenc pólónkat szeretnénk kimosni. − A számítógép, laptop, hifi, ha kikapcsoljuk őket, akkor nem fogyasztanak energiát. Lezárás és értékelés – kérdőívvel. (Mondj egy dolgot, amit tanultál!, visszacsatolásként tudásszint változást mérő tesztek kitöltése).

5.4.9. Oktatást segítő anyagok, éghajlatvédelem, energiahatékonyság, megújuló energiaforrások témában az Energia Klub ajánlása alapján Mérd magad! - munkafüzet 11–14 éves korosztálynak munkafüzet, tanári segédanyaggal az éghajlatváltozás és az energia összefüggéseiről, emellett az iskola energiagazdálkodási szokásait is feltérképezik a diákok. Az oktatóanyag segítségével a diákok az éghajlatváltozás jelenségével, okaival és következményeivel ismerkedhetnek meg, és megtudhatják, mi mindent tehetnek ők maguk is a klímaváltozás megfékezéséért. A tananyag munkafüzetekből és egy tanári kézikönyvből áll, és előnye, hogy a korszerű, tapasztalati alapú oktatás elveit szem előtt tartva aktívan bevonja a gyerekeket a tananyaggal kapcsolatos tevékenységekbe, pl. az energiavadászat révén, amikor a gyerekek felfedezőútra indulnak, hogy feltérképezzék iskolájuk energiagazdálkodási szokásait. Az oktatóanyag a rendelkezésre álló időtől függően 4-8 tanóra alatt leadható, így nemcsak a tanórákon szolgálhat a tananyag kiegészítéséül, hanem szakkörök, iskolai témanapok, vagy akár táborok keretében is jól használható.

Módszertan

Éghajlítás földindulás, oktatási segédanyag sorozat Az Energiaklub az óvodák és iskolák részéről jelentkező egyre határozottabb igényre és elvárásokra építve, a Rogers Személyközpontú óvodával és iskolával együttműködésben készítette el legújabb kiadványait. Három korosztály − óvoda, általános iskola és középiskola – pedagógusait szólítja meg az oktatási segédanyag. A kiadványok az éghajlatvédelem összetett témáját olyan könnyebben feldolgozható részterületekre bontja szét, mint például: mi az energia; hogyan bánjunk és takarékoskodjunk az energiával; illetve mik azok a megújuló energiaforrások. Általános iskolai pedagógusoknak szóló kiadvány Az oktatási segédanyag A4es méretű, színes borítós, belül fekete fehér 92 oldalas, spirálozott kiadvány, óravázlatai és feladatai a matematika-, magyar-, dráma- vagy a rajzóra menetébe is beilleszthetők. Középiskolai pedagógusoknak szóló kiadvány Az oktatási segédanyag A4-es méretű, belül fekete fehér, 68 oldalas kötött kiadvány. A téma sokszínűsége és aktualitása miatt az anyag nem csak a természettudományokat oktató tanároknak szolgál hasznos ötletekkel: óravázlatai és feladatai a matematika-, társadalomismeret- vagy az angolóra menetébe is beilleszthetők. Tematikus plakátok 70x100 cm-es papír alapú színes oktatóplakátjaink (nem megújuló energiaforrások, megújuló energiaforrások, energiahatékonyság és éghajlatváltozás témában) minden korosztály számára érdekes információkkal szolgálnak. Fogyasztó kúra Környezeti nevelési modulgyűjtemény a fenntartható fogyasztásról, 2010. Kiadja:


Magosfa Környezetnevelési és Ökoturisztikai Alapítvány Az anyagokat a megjelölteken kívül az Energiaklub adja ki. További információ: www.energiaklub.hu Pedagógusok menüpont alatt / Híreink / Oktatási segédanyagaink

5.4.10. A második témahét („Panel bentről”) dokumentációja A második témahétről készült fényképeket a www.zoldtomb.hu oldalon rögzítettük. A második témahétről készült videó spotot szintén a www.zoldtomb.hu oldalon tettük elérhetővé. A videó spot a YouTube.com oldalon is elérhető (Zöld tömb - élhetőbb panel - 7. „Panel Bentről” témahét) http://www.youtube.com/watch?v=kYvYJtcPsJM

5.4.11. A második témahét („Panel bentről”) eredményei A programban résztvevő gyerekek tudásszint-változását – így a témanap hatásosságát – a hulladék-témakör tárgyalásának megkezdésekor, valamint befejezésekor, illetve az energia témakör megkezdésekor és befejezésekor felvett tudásszint-mérő tesztlapok segítségével ellenőriztük. A tesztek elemzési technikája szakmai kvantitatív analízis volt. Ennek során a zárt és nyitott kérdésekre kapott válaszokat számszerűsítettük, majd statisztikai módszerekkel feldolgoztuk. A statisztikai elemzés eredményei alapján megállapítottuk, hogy a második tematikus héten a témanap végére a résztvevő gyerekek tudásszintje jelentős mértékben emelkedett (a helyes válaszok százalékos arányával kifejezve 18,1–22,9 értékkel növekedett).

5.5. Rajz- és fotópályázat II. 5.5.1. A rajz- és fotópályázat célja A BMK által elindított „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt keretén belül meghirdetett II. rajzés fotópályázat a „Panel-álom” címet kapta. A gyerekek a pályázat keretein belül különböző technikákkal (fotómontázs, számítógépes grafika stb.) készíthetik el álmaik lakótelepét.

5.5.2. A pályázat kiírása Az alábbiakban ismertetjük a BMK II. rajz- és fotóversenyére vonatkozó pályázati felhívás szövegét: „A Budapesti Művelődési Központ „Zöld Tömb – élhetőbb panel” című kampánya keretében két lépcsős rajz- és fotópályázatot hirdet partneriskolái felső tagozatos diákjai számára. Pályázati kiírásunk második állomásán fantáziádra bízzuk, milyen is lehetne a neked tetsző nagyvárosi panel környezet. Ha megtetszett mindaz, amivel a kampányév során találkoztál, használd fel az ötleteket, ismereteidet, s formáld a segítségükkel és egy csipetnyi fantáziával komfortosabbá,

Módszertan

A statisztikai vizsgálatok módszertanát a 6. fejezetben ismertetjük.


kedvesebbé, közösségibbé és tisztábbá a telepet! Az alkotások elkészítésének határideje: 2012. április 4. Pályázat II. PANEL ÁLOM – „Bonts formát!” Néhány javasolt irány: −

Szemezgess a klasszikus építészeti stílusok, a kortárs épület-dizájn lehetőségei közül, vagy teremts merőben egyedit és stílusosat – a lényeg, hogy számold fel az egyformaságot!

Keverj színeket, mixelj formákat, engedj zöld utat a természetnek!

Lehelj életet a tűzfalakra, a közösségi és játszóterekre; vagy szólítsd meg a szomszédaidat egyedi képi üzeneteiddel!

Arass babérokat balkonkertészeti ötleteiddel!

Tedd főszereplővé magad, a szomszédodat, az ismerősöket! Rendezd kedved szerint kedvenc helyeid; vagy mutasd meg, mikor, mivel és kikkel mozogsz igazán otthonosan ebben a térben!

Gyomláld ki a pazarló megoldásokat, s honosíts meg (a falakon kívül vagy belül) környezettudatos jó gyakorlatokat!

Oszd meg velünk a saját vagy a családod példáját az élettér-zöldítés, a hulladékmegelőzés, az energiatakarékosság, a tudatos vásárlás vagy a környezetbarát háztartásvezetés terén! Képben vagy már? „Akkor bontsd le a falakat és hozd a saját formád!”

Az alkotások elkészítéséhez ötleteket, s a témához kapcsolódó olvasmányokat a kampány honlapján találsz!

Módszertan

További fontos tudnivalók Kategóriák és formai követelmények: −

bármilyen technikával A3-as méretű rajz, festmény készítése,

bármilyen technikával A3-as fotómontázs vagy plakát készítése,

bármely fotóműfajban (pld. tájfotó, tárgyfotó, természetkép, életkép, szociofotó stb.) és fotótechnikával (színes vagy fekete-fehér, analóg vagy digitális géppel, illetve mobiltelefonnal fotózott) fényképek készítése,

digitális technikák segítségével (pl.: számítógépes grafikai és képszerkesztő programok alkalmazásával, számítógépes scrapbooking program és számítógépes fotómontázs alkalmazásával) új alkotások készítése,

a PANEL KINTRŐL pályázatra benyújtott fotók kreatív átdolgozása digitális technikák segítségével, a Panel Álom cím jegyében (pl.: számítógépes grafikai és képszerkesztő programok alkalmazásával, számítógépes scrapbooking program és számítógépes fotómontázs alkalmazásával); az eredeti és az átalakított kép párba állításával

kreatív újrahasználatra épülő tárgykészítés: hulladékok, maradék és csomagolóanyagok felhasználásával használati vagy dísztárgyak készítése, kapcsolódva a Panel Álom témaköreihez, szemléletéhez (pl.: ablakok, bejárati ajtók, balkonok, lépcsőházak vagy előkertek szépítésére szolgáló díszek, eszközök/szabadidős eszközök, játékok, sportszerek, kiegészítők készítése.


Egy személy több rajzzal vagy képpel/képsorozattal, tárggyal is pályázhat. Az alkotások elkészülésének határideje: 2012. április 4. A leadás módja: a rajz-, plakát és tárgypályázatokat személyesen (név, iskola, cím és személyes elérhetőség feltüntetésével) a programvezető tanárotoknak adjátok le. A fotókat és számítógépes grafikai alkotásokat 2012. április 4-ig (nagyméretű felbontásban, név, iskola, képcím, elérhetőség feltüntetésével) a zoldtomb2011@gmail.com e-mailcímre küldjétek el, vagy valamilyen adathordozón adjátok át a programvezető tanárotoknak. Az alkotásokat a BMK munkatársai és felkért szakértők bírálják el. Az elbírálás szempontjai: az értékelésnél az alkotás esztétikai értékén túl előnyt jelent, ha az elkészült mű kreatív, egyedi, fantáziadús megközelítést alkalmaz, és az év folyamán megismert környezettudatos gyakorlatok közül jelenít meg jó példákat. (Kérjük, csak olyan alkotással nevezz, amely más, korábbi pályázaton még nem szerepelt. Az alkotások személyiségi jogokat, etikai korlátokat nem sérthetnek.) Az alkotások további sorsa: valamennyi beérkező alkotást digitalizált formában, névvel ellátva elérhetővé teszünk a projekt honlapján. A zsűrizett alkotásokból összeállított kiállítás ünnepélyes megnyitójára és a díjátadóra a BMK 2012. áprilisi 28-i, tavaszi családi kampánynapján kerül sor. A tárlat 2012. április–májusának fordulóján, két hétig lesz megtekinthető a Budapesti Művelődési Központ Galériájában, majd iskolátokban is. A pályázatról további információ a zoldhaz@bmknet.hu e-mail címen kérhető.

5.5.3. A beérkezett pályaművek

A tárlaton rajzok, festmények, fotók, fotómontázsok, számítógépes grafikák, valamint használt és maradékanyagokból készített tárgyak szerepeltA beérkezett rajzok, grafikák visszatérő témái a színes, dekoratív, virággal díszített házfalak, a napelemmel felszerelt zöldtetők, a jól kihasznált városi pihenő- és közösségi terek, parkok, a falakra felfutó dúsnövényzet s a kamaszok számára is aktív szabadidő eltöltést lehetővé tevő komplex játszóterek, sportpályák ábrázolása – megálmodva azokat vízszintes terepre és függőleges falfelületekre egyaránt. A pályázatra 140 darab pályamű érkezett. A pályaművek jellemzően rajz, festmény kategóriában érkeztek, de az anyagban szerepelt fotómontázs, számítógépes grafika és újrahasználatra építő kreatív tárgyak is.

5.5.4. A nyertes pályaművek kiválasztása, eredményhirdetés A zsűrizett alkotások kiválasztásában az ötletgazdagságot, részletgazdagságot, s az igényes kivitelezést díjaztuk. Iskolánként, korcsoportonként s műfaji besorolás szerint külön is díjaztuk a jelentkezőket.

Módszertan

A kiállítás anyagát a „Zöld Tömb – élhetőbb panel” kampány keretében meghirdetett két lépcsős alkotópályázat második fordulójára beérkezett alkotások adták. Felhívásunkkal arra ösztönöztük a gyerekeket, hogy a fantáziájuk és kreatív alkotótechnikák segítségével jelenítsék meg, milyen is lehetne a nekik tetsző nagyvárosi panel környezet; valamint a kampány keretében megismert gyakorlatok, ötletek segítségével formálják egy csipetnyit komfortosabbá, kedvesebbé, közösségibbé és tisztábbá a telepet.


5.5.5. Az alkotások elérhetősége A II. rajz- és fotóversenyre beérkezett összes alkotást digitalizáltuk és azokat a www.zoldtomb. hu oldalon helyeztük el. Mind a rajzversenyre, mind a fotóversenyre beérkezett műveket iskolai bontásban csoportosítottuk, így az egyes szerzők művei könnyen visszakereshetők.

5.5.6. A rajz- és fotópályázat eredményessége Ifjúsági ötletbörze létrejötte az alkotások jellemzően komfortos, minden igényt kielégítő lakótelepet ábrázoltak, a következő részletek, visszatérő tartalmak megjelenítésével: álomvilágot idéző lakóhely, összefüggő természeti környezetbe helyezett lakótelepek, zöldtetők, zöldfalak, függőhidak ábrázolása, extrém sportpályák, falmászás, aktív szabadidő megjelenítése a parkban, játszótéren, köztereken. Strandok a lakótelep tövében, megújuló energiaforrások használatának megjelenítése (napkollektor, szélkerék), színes házfalak, esztétikus, virággal díszített ablakok, erkélyek megjelenítése. A beérkezett alkotások jellemzően a panel külső rekonstrukciójára és a környezet átalakítására fókuszáltak, s ezzel szemben sajnos kevéssé jelenítették meg azokat az apró, mindennapi életbe beilleszthető, önállóan is kivitelezhető, bár kevéssé látványos takarékossági lépéseket, környezettudatos gyakorlatokat, amelyeket a témanapokon megismertek.

Módszertan

5.6. „Zöld Tömb Zöldfülűekkel” - iskolai találkozó panel-lakó gyerekekkel III. 5.6.1. A harmadik témahét („Panel álom”) időpontja, helyszíne, résztvevői A Budapesti Művelődési Központ „Zöld Tömb – élhetőbb panel” pályázati projektje keretében 2012. március 19–21. és 26–27. között öt újbudai iskolában zajlott le a harmadik iskolai program. A programban a Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézményének és az Őrmezei Általános Iskola 5. és 6. évfolyamából, a GazdagrétCsikihegyek Általános Iskola 5. évfolyamából, a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola 8. évfolyamából, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 6. évfolyamából vettek részt tanulók, az alábbiak szerint.

Iskola

Évfolyam

Időpont

Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Egry József utcai tagintézmény

5. és 6. évfolyam

2012.03.19

Őrmezei Általános Iskola

5. és 6. évfolyam

2012.03.20

Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola

5. évfolyam

2012.03.21

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola

8. évfolyam

2012.03.26


Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium

6. évfolyam

2012.03.27

5.6.2. A harmadik témahét („Panel álom”) témája A harmadik tematikus héten az egészségtudatosabb, környezettudatosabb és takarékosabb fogyasztásról, vásárlásról, valamint az öko-háztartás lehetséges területeiről és vonzó gyakorlatairól volt szó. A tematikus napok során a gyerekek megismerhették a termékkiválasztás szempontjait, a termékek összetételét (az adalékanyagokat és azok egészségünkre gyakorolt hatásait), valamint a csomagolásmódokat. A csoportos foglalkozásokon a foglalkozásvezetők segítségével értelmezték a termékcímkéket (termékjeleket), megbeszélték a termékek származási helyét, az előállítási módozatokat és kitértek az egészséges élelmiszerek főbb jellemzőire is. Példákon keresztül bemutatásra kerültek a gyerekekre fókuszáló és a vásárlók döntéseit befolyásoló marketingeszközök, majd a gyerekek próbavásárlás során mélyíthették el a frissen szerzett ismereteiket. Ökoháztartás témakörben a termékek összetételének hatását vizsgálták, az emberi egészségre és a környezet állapotára vonatkoztatva. Megismerték a természetes anyagok, a természetes összetevők, a kíméletes szerek, a gyógy- és fűszernövények alkalmazási lehetőségeit és ezek előnyeit. A foglalkozásokon felelevenítették a régi, biztonságosan kivitelezhető praktikákat, a saját készítésű termékek értékének tudatosításával.

5.6.3. A harmadik témahét („Panel álom”) részletes feladatleírása A szolgáltatás megnevezése, részletezése: A Zöld Tömb Zöldfülűekkel Környezettudatos iskolai foglalkozás III. szakmai vezetése („Panel Álom” iskolai témanap) Időtartam: 5 különböző budapesti oktatási intézményben, intézményenként 5 tanórában (5x45 perc); 4 foglalkozásvezető részvételével; azaz összesen 5x5x4=100 tanórában. Javasolt a kettes, illetve négyes csoportbontás. 1 szakmai vezető így 10-15 fős csoport munkáját koordinálja. (A foglalkozás gördülékeny és pedagógiailag eredményes kivitelezéséhez a nagy létszám miatt javasolt a csoportbontás; a létszámhoz igazodóan a foglalkozásvezetők javasolt száma: 4 fő.) Célcsoport: jellemzően 6. osztályos tanulók, 40-60 fő. Helyszín: 5 Budapest XI. kerületi általános iskola. A foglalkozás témája: egészségtudatosabb, környezettudatosabb és takarékosabb fogyasztás, vásárlás – az öko-háztartás lehetséges területei, vonzó gyakorlatai. A tematika kulcsszavai: A termékkiválasztás szempontjainak ismertetése, termékek összetétele (adalékanyagok és egészségünkre gyakorolt hatásai), csomagolásmódok, termékcímke értelmezése (elemzése, termékjelek), termékek származási helye, előállítási módjuk, állat-jólét szempontjai. Egészséges élelmiszerek. A gyerekekre fókuszáló és a vásárlók döntéseit befolyásoló marketingeszközök szemléletes, példákon keresztüli bemutatása, elemzése; reklám és fogyasztás kapcsolata,

Módszertan

Időpontja: 2012. március 19-23. (hétfőtől péntekig, 5 munkanapon)


szükséglet és igény kapcsolata. Próbavásárlás. Ökoháztartás témakör javasolt tartalmak: Termékek összetételének hatása az emberi egészségre és a környezet állapotára (pl. egyes élelmiszerfajták, vegyszerek, kozmetikumok, ökotermékek, biotermékek, házi termékek esetén – ezek bemutatása, megismertetése, megkülönböztetése). Természetes anyagok, természetes összetevők, kíméletes szerek, gyógy- és fűszernövények megismertetése, balkonkertészet, régi (biztonságosan kivitelezhető) praktikák felelevenítése, a saját készítésű termékek értékének tudatosítása.

Módszertan

Módszerek: 1.

A foglalkozás hosszához, időtartamához igazodóan elengedhetetlen, hogy a témanap elméleti ismereteket és gyakorlati, cselekedtető témafeldolgozó elemeket, változatos munkamódszereket – többféle típusú programelemet, valamint többféle módszertani megoldást – ötvözzön. (A korcsoporthoz igazodóan javasolt módszerek: tevékenykedtető, interaktív feladatok, csoportos feladatok, motivációs célú játékok, filmvetítés, tárgyvizsgálat, szemléltető eszközök használata, gyakorlati alkotómunka, előadás, ismeretterjesztés stb.)

2.

A foglalkozást megelőzően a szolgáltató a célcsoporthoz igazított nyelvezettel és tartalommal a tárgyalt témakörhöz kapcsolódóan témafelvezető, ismeretmegalapozó anyagot készít, melyet szerző és forrás megjelölésével szerződésben foglalt határidőig átad a megrendelőnek, a kampány saját honlapján való megjelentetés céljából.

3.

A foglalkozáshoz a szolgáltató biztosít a témához és az elhangzottakhoz kapcsolódó beés kimeneti tudásszint-mérő tesztet és a tesztekhez tartozó javítókulcsot. A tesztlapok kitöltésére a helyszínen, a foglalkozás időkeretében, iskolai koordináló pedagógusok segítségével kerül sor.

4.

Ezen felül a témakörhöz kapcsolódóan a kampány saját honlapjára átemelhető, életkorra szabott szakirodalmi, módszertani anyagokat ajánl (forrás, elérhetőség megjelölésével).

5.

A szerződésben foglalt határidőig külső szemlélő számára is értelmezhető részletességű foglalkozástervet (óratervet, programtervet) állít össze és ad át megrendelőnek, egyeztetés céljából. 5.6.4. A harmadik témahét („Panel álom”) szakmai vezetője

A harmadik témahét („Panel álom”) szakmai vezetője a Tudatos Vásárlók Egyesülete (1027 Budapest, Bem rakpart 30.) volt.

5.6.5. Tevékenységek a BMK részéről harmadik témahéten 1. Az iskolákkal való kapcsolattartást, egyeztetést, szervezőmunkát, tájékoztatást a BMK végezte. 2. A foglalkozáshoz szükséges alapanyagokat szolgáltató biztosítja, kivételt képeznek a szükséges papír- és írószerek, a létszám erejéig. A tesztek, feladatlapok sokszorosítását BMK biztosította.


3. A szükséges technikai eszközök helyszínre szállítását szolgáltató és megrendelő megegyezés és kapacitás szerint megosztva végzi. 4. Iskolák, koordináló pedagógusok tájékoztatása, a szervezési, lebonyolítási keretek ismertetése, teremfoglalás, csengetési rendekhez igazodás, forgatókönyv ismertetés. 5. Fotódokumentáció készítése, a témanapok megnyitása, zárása, helyszíni igények, problémák megoldása, szervezői felügyelet, alapanyag és eszköz szükséglet biztosítása; visszacsatolás, visszajelzések megküldése az érintett résztvevők, szereplők számára.

5.6.6. A harmadik témahét („Panel álom”) óravázlata, módszertana A harmadik témahét szakmai vezetője, a Tudatos Vásárlók Egyesülete által összeállított óravázlat – amely a témahét tartalmát képezte – az alábbi: Blokk: 1 + 2 (két 45 perces idősáv) Név: Tudatos vásárlás alapok és bemutatkozás Cél: A diákok képet kapnak arról, hogy mi minden tartozik a tudatos vásárlás témakörébe és elsajátítják a legfontosabb tudatos vásárlói attitűdöt: saját vásárlási és fogyasztói szokásainknak kritikus értékelését, ötleteket kapnak a fontosabb fenntartható fogyasztási viselkedésmintából Leírás: A foglakozás következő nagy része interaktív előadásban valósul meg a globális fókusz szűkíti lefelé, az egyes életmódelemek felé. A tudatos vásárlás és a fenntartható fogyasztást a Tudatos Vásárlók 12 pontja segítségével mutatjuk be. A végén egy kisfilm segítségével ismételjük át a tanultakat. A foglalkozás végén kis kártyákat osztunk ki a tanulóknak a 12 ponttal, amelyet magukkal vihetnek, az osztályteremben pedig elhelyezhető lesz a 12 pontot bemutató A0-as méretű plakát. Előzetes felkészülést szolgáló anyagok, amit a tanárok megnézhetnek a foglalkozások előtt (például link, kisfilm, kiadvány):

 A 12 pont az interneten: http://tudatosvasarlo.hu/12pont.html  A 12 pontról szóló plakát az interneten: http://www.tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo. hu/files/tveplakat_12pont_small.jpg  A Jó cuccok című kiadvány: http://www.tudatosvasarlo.hu/sites/tudatosvasarlo.hu/files/ jo_cuccok.pdf bevezető fejezete 5-9. oldalig  Tudatos Vásárló magazin 1. szám: http://tudatosvasarlo.hu/magazin/1  Tudatos Vásárló magazin 1. szám: http://tudatosvasarlo.hu/magazin/2  Az életmód főbb fenntarthatósági hatásairól (angol): http://www.eea.europa.eu/ publications/eea_report_2005_11 Eszközök: teszt, ppt, kisfilm, 12 pont kártya, 12 pont oktatóplakát, névtábla matrica, filctoll, tábla és írószerszám a táblához, csoki papír

Módszertan

 A 12 pontról szóló kisfilm: http://www.youtube.com/watch?v=I1HYSVY8Ma4 (ez kerül levetítésre az órán is)


Forgatókönyv: • Bemutatkozás: 8 perc o BMK bemutatkozás: elmondják, hogy miről szól a program, 5 perc o Ez előadó és a segítő elmondja a nevét, bemutatja a TVE-t o Megkérjük a gyerekeket, hogy csináljanak magunknak névtáblát o Az előadó mindenkit bátorít a hozzászólásokra, kérdések feltételére az egész nap folyamán o Elmondjuk a nap célját: arról fogunk tanulni, hogyan hat az életmódunk a környezetre és mit tehetünk azért, hogy a mindennapi dolgainkkal a lehető legkisebb kárt okozzuk • Bemutatkozás 2: 15 perc o Körbemegyünk, minden gyerek elmondja a keresztnevét és válaszol a következő kérdésre: mi a kedvenc ételed és annak az előállítása vagy elkészítése hogyan hat a környezetre? o Segítségképpen a kérdés feltevésekor elmondjuk, hogy az élelmiszerek a következő területeken hatnak leginkább (egyszerűsítés az EEA 24. o. alapján):  energiafelhasználás a csomagolás és az elfogyasztás során: a csomagolóanyagok előállítása sok energiát igényel és a főzéshez is gázt vagy villanyt használunk

Módszertan

 hulladék a gyártás során és otthon: az (előre elkészített) ételeket előre kiválogatják, a maradékból hulladék lesz, otthon is van, amikor kidobjuk az ételt  szennyező-kibocsátás mezőgazdálkodás, a szállítás és a gyártás során: a mezőgazdaságban sok vegyszert használnak, a messzi tájakról ideszállított áruk utaztatásához benzint használnak, a gyártás során is pöfög a gyárkémény o Ezeket a kulcsszavakat a segítő a táblára is felírja • Tudásfelmérő teszt kitöltése és beszedése: 10 + 2 perc o A TVE által összeállított feleletválasztós tesztet kitöltik a gyerekek. o Elmondjuk, hogy ez nem osztályzásra megy, nem kell izgulni. • Problémafelvetés 1. (2. dia a ppt-ben) 5 perc o Költői kérdés: miért kell foglalkoznunk azzal, hogy az életmódunk hogyan hat a Blokk: 3 Név: Egészség és élelmiszer Cél: A foglalkozás során az egészséges táplálkozás néhány fontos alapelvére fogjuk felhívni a figyelmet. Leírás: Egészséges táplálkozásról sokat hallunk mostanában, mégis nehéz eligazodni az egymásnak ellentmondó információhalmazban. Az óra során tisztázzuk, hogy mit jelent az egészséges élelmiszer, hogyan hatnak a zöldségek és gyümölcsök az egészségünkre, miért fontosak a vitaminok és milyen káros hatásai lehet a túlzott húsfogyasztásnak.


Eszközök: PPT előadás, játék képek (2*3*5), kisfilm (forrás: http://www.youtube.com/watch? v=EWaH94cDCnc&list=UUkU1XzceZ-1ePHXnERp7T9w&index=20&feature=plcp), ábra az üvegházhatásról, eat well plate Forgatókönyv: 1. Egészséges táplálkozás 12 perc Felvezető kérdésekkel kezdi az óraadó: Hogyan kell egészségesen táplálkozni? Mi mindenre kell és lehet figyelni? Négy kiscsoportban a lehető legtöbb választ összegyűjtik a diákok, és közös papírra leírják. Ha kész vannak, a három legfontosabbat kiválasztják. A csoportok elmondják egymásnak a legfontosabbakat, az óraadók felírják flipchartra. Ha nem helyeset mondanak, megbeszéljük. 2. Interaktív kis előadás a kiegyensúlyozott táplálkozásról 8 perc Szerintetek mi a kiegyensúlyozott táplálkozás? PPT-n eat well plate bemutatása (először üres, tippeljenek, hogy melyik szín melyik élelmiszer) + elmondani, hogy: •

fontosak az arányok,

mondjunk példákat az egyes kategóriákra,

nincs olyan, hogy egészségtelen, csak túl sokat eszünk belőle

hány adag zöldséget+gyümölcsöt kell enni egy nap? (válasz: 5, ezt lehet részletezni, hogy mekkora egy adag, válasz: 1015dkg, pl. 1-2 db alma)

(válasz: nem permetezik, nem használhatnak annyi vegyi anyagot, a vegyi anyag nem kerül a folyóvizekbe, onnan az ivóvízbe, és nem kerül a kajába, biz. kutatások szerint a bioterményeknek magasabb a vitamintartalma) •

van kérdés?

3. Gyümölcsök és vitaminok 5 perc • Rövid ismertető az óraadók felvezetésében: mik a vitaminok: A vitaminok az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen, kis molekulájú, különféle kémiai összetételű biológiailag aktív szerves vegyületek. Az emberi szervezetbe a vitaminokat általában a táplálékkal kell bevinni, de ez nem igaz minden esetben, például a D-vitamin főként az UV-sugárzás hatására termelődik a szervezetben. miért fontosak a szervezet számára: Vitaminhiányos táplálkozás esetén kóros tünetek Blokk: 4 Név: Környezet és élelmiszer Cél: Megismertetni a diákokkal az élelmiszer előállítással járó környezetterhelést és reális alternatívát nyújtani számukra.

Módszertan

miben különbözik a bio a nem biotól?


Leírás: Mivel a köztudatban leginkább csak a közlekedés és az ipar környezetterhelése ismert, a foglalkozás során a diákoknak konkrét adatokkal bemutatjuk, hogy a mezőgazdaság az egyik legjelentősebb forrása az ember által kibocsátott üvegházhatású gázoknak. Mivel az étkezés a társadalom minden tagját érintő alapvető tevékenység, nem mindegy, hogy ezt milyen módon tesszük, vagyis milyen élelmiszert vásárolunk. Az élelmiszervásárlás és fogyasztás környezetkímélő alternatíváira mutatunk példát a foglalkozás során: például helyi élelmiszer fogyasztása, idényzöldségek- gyümölcsök fogyasztása, élelmiszerhulladék csökkentése. Mindezt konkrét, érdekes adatokkal és játékos formában. Előzetes felkészülést szolgáló anyagok, amit a tanárok megnézhetnek a foglalkozások előtt (például link, kisfilm, kiadvány)

Módszertan

http://tudatosvasarlo.hu/cikk/vilaglatta-etelunk http://tudatosvasarlo.hu/cikk/egy-kilo-paprikat-es-egy-kilo-szen-dioxidot-legyen-szives http://tudatosvasarlo.hu/cikk/egy-reggelivel-ezerliternyi-vizet-fogyasztunk http://tudatosvasarlo.hu/cikk/hus-es-sajt-legkevesbe-klimabarat http://www.eselytazetelnek.hu/index.php http://tudatosvasarlo.hu/idenynovenyek http://www.tudatosvasarlo.hu/video/megmergezett-paradicsom-angol http://www.youtube.com/watch?v=ZUZwvmVZzS4&feature=player_embedded http://www.youtube.com/watch?v=dIsEG2SFOvM&feature=player_embedded Eszközök: tábla, kréta, PPT, kétszer annyi papírkép gyümölcsökkel/zöldségekkel ahány gyerek van, csoportonként egy nyomtatott világtérkép, amelyen a kilométerek látszódnak az első feladatban kiválasztott országok fővárosa és Budapest között


Forgatókönyv:

1. feladat: Élelmiszer-kilométerek (12 perc) • Gyors kérdés a csoporthoz: Tippeljék meg, hogy hány liter víz kell egy alma előállításához. A tippeket felírjuk a táblára, és elmondjuk, hogy a következő pár percben választ kapnak a kérdésre. (2 perc) Válasz a kérdésre: 1 db alma előállításhoz 70 liter víz kell • PPT-vel rövid ismertetés arról, hogy miért válasszuk a helyi termékeket, mi a probléma a termékek utaztatásával. (5 perc) •

A PPT-n érdekes, megdöbbentő adatok: néhány konkrét élelmiszer szállítása okozta CO2 kibocsátás (különböző országokból hozzánk érkező termékek esetén). Az óravezető röviden elmondja, hogy mi a probléma a túl sok CO2 kibocsátással. Ezek az adatok szerepelnek a PPT-ben: 1 kg zöldség/gyümölcs szállítása a következő országokból kb. ennyi kg CO2 kibocsátással jár: Costa Rica 1,74 kg, Dél-Afrika 1,5 kg, Marokkó 0,49 kg, Kína 1,38 kg, Egyiptom 0,43 kg, Spanyolország 0,69 kg, Hollandia 0,38 kg, Lengyelország 0,14 kg. a mezőgazdaság környezetterhelése: néhány termék előállításának CO2 kibocsátása és vízigénye. Az óravezető szemléltető számokkal segíti a megértést, pl. egy fürdőkád nagyjából 200 literes. Ezek az adatok szerepelnek a PPT-ben: mezőgazdaság CO2 kibocsátása a teljes antropogén CO2 kibocsátás 22%,

1 kg bárányhús előállítása 39 kg CO2 kibocsátással jár, 1 kg marhahús 27 kg CO2, sajt 13 kg CO2, 1 kg baromfi 6,5 kg CO2, 1 kg bab, lencse 2 kg CO2 Viszonyítási alapként 1 db hamburger annyi CO2 kibocsátás, mint 200 km autózás. • Itt visszatérünk a táblára felírt tippekhez, és elmondjuk, melyik szám volt a legközelebbi. • Gyors kérdés a csoporthoz: Tippeljék meg, hogy hány kg ételt dobunk ki Magyarországon! A tippeket felírjuk a táblára, és elmondjuk, hogy a következő pár percben választ kapnak a kérdésre. (2 perc) Válasz a kérdésre: 40 kg/fő/év Blokk: 5 Név: A címkék bűvöletében Cél: Megismertetni a gyerekekkel, hogy hol érhető el elsősorban a megfelelő termék kiválasztásához szükséges információ, minek kell szerepelnie egy címkén, valamint mit jelentenek a csomagoláson található számok, kódok, jelek és képek. Leírás: Az óra során végigvesszük azokat a dolgokat, amiknek egy termék címkéjén kell szerepelnie, és megismertetjük a diákokat a környezetbarát termékekre jellemző címkékkel. A csomagolás készítő játék után lezárjuk a napot a záró teszt kitöltésével. A szervezők és az oktatók is elbúcsúznak.

Módszertan

2 dl narancslé 170 l víz, 1 db alma 70 l víz, marhahús előállítása 10.000 liter víz, 1 db hamburger 2400 l víz. Viszonyítási alapként: Magyarországon 1 főre jutó vízfogyasztás 130–150 l. Egy fürdőkádban 160–200 l víz.


Eszközök: PPT címkék (3 csoport, többféle címke, olyan is, amin védjegy stb. van), dobozsablon olló, ragasztó, színes papír, toll, filc, színes ceruza záró teszt Forgatókönyv: Előadás címkéről, védjegyekről és figyelmeztető jelölésekről (PPT-vel, 10 perc) Mi az, amit mindenképp meg kell nézni, ha dönteni szeretnénk egy termék megvásárlásáról? Ha csak el szeretnénk dönteni, kell-e nekünk? Jó-e nekünk? Erre van-e szükségünk? Kettő közül melyiket válasszunk? – Nézzük meg mi van a csomagoláson! Olvassuk el a címkét! Mit tudhatunk meg egy címkéről? (Brainstorming – gyerekek kiabálják be, majd azt kifejteni egyhárom mondattal) 1. elnevezés: annak megnevezése mit takar a csomagolás: sajt, cipő, sampon magától értetődőnek tűnik, de persze nem mindegy hogy tej vs. tejital, vaj vs. margarin, elem vs. akkumulátor, illetve epres vs. eper ízű 2. miből van: összetevők listája, felhasznált alapanyagok • amiből a legtöbb van, az van legelöl • élelmiszer: minél kevesebb összetevőbb, annál közelebb a természetes „állapothoz”

Módszertan

• élelmiszer előállításához felhasználható segédanyagokat vagy teljes névvel vagy rövidítéssel (E-szám), kerüljük, ahol 5-nél több E-szám van, de! az E-szám sem az ördögtől való, még biotermékek előállításához is engedélyezett bizonyos anyagok használata Ha érdekel, melyik e mögött mi van: tudatosvasarlo.hu/eszam 3. lejárati idő/ használhatóság ideje: Uniós szabvány miatt nem a magyar dátumoknak megfelelően Kozmetikum, vegyi anyag – doboz, mellette 6–12 hónap – felbontás után meddig használható 4. lényeges tulajdonságok, használattal kapcsolatos információk, kezelési útmutatók (pl. felnyitás előtt felrázandó, tűzbe dobni tilos, használat után tilos kukába dobni, szelektív gyűjtőben a helye, mosási útmutató, stb.) 5. gyártó, forgalmazó: névvel, és magyarországi címmel, lehessen reklamálni 6. származási hely: ország (EU-n belül elég, hogy EU) 7. mennyiség: teljes súly és töltőtömeg (fagyasztott terméknél gyakori a felengedés utáni súly jelölése) 8. jelzések, feliratok Vannak olyan információk, tulajdonságok, amelyek túl összetettek ahhoz, hogy minden


5.6.7. A harmadik témahét („Panel álom”) dokumentációja A harmadik témahétről készült fényképeket a www.zoldtomb.hu oldalon rögzítettük. A harmadik témahétről készült videó spotot szintén a www.zoldtomb.hu oldalon tettük elérhetővé. A videó spot a YouTube.com oldalon is elérhető (Zöld tömb élhetőbb panel 11. Témanap - tudatos vásárlás). http://www.youtube.com/watch?v=XRH3wVlu-4s&feature=youtu.be

5.6.8. A harmadik témahét („Panel álom”) eredményei A programban résztvevő gyerekek tudásszint-változását – így a témanap hatásosságát – a témanap kezdetekor, valamint befejezésekor felvett tudásszint-mérő tesztlapok segítségével ellenőriztük. A tesztek elemzési technikája szakmai kvantitatív analízis volt. Ennek során a zárt és nyitott kérdésekre kapott válaszokat számszerűsítettük, majd statisztikai módszerekkel feldolgoztuk. A statisztikai elemzés eredményei alapján megállapítottuk, hogy a harmadik tematikus héten a témanap végére a résztvevő gyerekek tudásszintje jelentős mértékben emelkedett, mivel a gyerekek tudásszintje (a helyes válaszok százalékos arányával kifejezve) 21,41–27,6 értékkel növekedett. A statisztikai vizsgálatok módszertanát a 6. fejezetben ismertetjük.

5.6.9. A témavezetők által javasolt irodalom A téma nagyon nagy, így a célunk elsősorban az, hogy a gyerekek a program során kedvet kapjanak a környezettudatos életmódhoz, de a kedvcsináló beszélgetések, filmek és játékok közben a következőkről mindenképpen szó fog esni: Tudatos Vásárlók 12 pontja: 12 egyszerű lépés ahhoz, amin bárki el tud indulni egy környezettudatosabb életmód felé. Nem ördöngösség, minden kis lépés számít.

Egészséges és élelmiszer kapcsolata: erről sokat hallunk mostanában, mégis nehéz eligazodni az egymásnak ellentmondó információhalmazban. Beszélgetünk arról mit jelent az egészséges élelmiszer, hogyan hatnak a zöldségek és gyümölcsök az egészségünkre, miért fontosak a vitaminok és milyen káros hatásai lehet a túlzott húsfogyasztásnak.

Környezet és élelmiszer kapcsolata: mivel a köztudatban leginkább csak a közlekedés és az ipar környezetterhelése ismert, megmutatjuk, hogy a mezőgazdaság az egyik legjelentősebb forrása az ember által kibocsátott üvegházhatású gázoknak. Az élelmiszervásárlás és fogyasztás környezetkímélő alternatíváira mutatunk példát a foglalkozás során: ilyen például a helyi élelmiszer fogyasztása, az idényzöldségekgyümölcsök fogyasztása és az élelmiszerhulladék csökkentése.

A címkék bűvöletében: a gyerekek megismerik, hogy hol érhető el elsősorban a megfelelő termék kiválasztásához szükséges információ, minek kell szerepelnie egy címkén, mit jelentenek a csomagoláson található számok, kódok, jelek és képek, mit jelentenek a legfontosabb környezeti tulajdonságra utaló logók.

Gondolatébresztőnek ajánljuk a következőket: −

12 egyszerű lépés ahhoz, amin bárki el tud indulni egy környezettudatosabb életmód felé. A Tudatos Vásárló 12 pontja: http://tudatosvasarlo.hu/12pont.html

Módszertan


Módszertan

Nézz bele filmekbe és gondolkozz azon, te min változtatnál? www.youtube.com/ tudatosvasarlok

Minden évszakban részesítsd előnyben az aktuális idénynövényeket! Ezzel több szempontból is jót teszel a környezettel és egészségeddel Az idénynövényeket nem kell távoli országokból, több ezer kilométer távolságból importálni, megspórolva így a hosszú szállítás okozta környezetszennyezést, vásárlásával a helyi termelőket támogatod, a természetes körülmények között növekedett zöldségben és gyümölcsben több a tápanyag, vitamin: http://tudatosvasarlo.hu/idenynovenyek

A legfrissebb felmérések szerint az európaiakat jobban aggasztja az élelmiszerek vegyi szennyezettsége, mint a bakteriális szennyezés vagy az egészségügyi és táplálkozástani kérdések. Ha szeretnéd tudni mit raknak az élelmiszerekben olvasd el, és böngészd a E-szám adatbázist! www.e-szam.hu

„Helyi termékkel...” A globalizált gazdaságban a távolság nem akadály, ám a távolról jött árukért valójában lényegesen nagyobb árat fizetünk, mint amennyi zsebünkből a pénztárgépbe vándorol. Az élelmiszerek szállításakor a levegőbe kerülő szén-dioxid és egyéb gázok globális éghajlatváltozást okozó és egészségkárosító hatása mára ijesztő méreteket mutat. A zsebkalauz segítségével megtudhatjuk, mennyivel járult hozzá a távoli országból érkező áru a légszennyezéshez, és ezáltal a globális klímaváltozáshoz, mire eljutott a termelési helytől a fogyasztóig. http://tudatosvasarlo.hu/sites/ tudatosvasarlo.hu/files/helyi_termekekkel_az_eghajlatvaltozas_ellen.pdf

Kíváncsi vagy mi változik, ha idénygyümölcsöt eszel? Mennyivel lesz jobb neked, mennyi szén-dioxidot spórolhatsz meg, mennyivel lenne jobb, ha mindenki ezt csinálná? Ha szeretnéd látni, mennyit is ér, ha mindenki csak egy kicsit is változtatsz, nézd meg az Ökofitnesz (www.okofitnesz.hu) oldalát.

Találd meg a jó helyeket, azokat a „zöld” lehetőségeket térképezi fel, amelyek segítségével fenntarthatóbb módon tudunk élni. www.zoldterkep.hu

Mindent amit a környezetbarát életmódról el lehet mondani, kezdőknek és haladóknak egyaránt ajánljuk a Tudatos Vásárlók Egyesülete programjait, kiadványait, internetes magazinját. Honlap: http://www.tudatosvasarlo.hu Filmajánló: http://www.youtube.com/watch?v=I1HYSVY8Ma4&list=UUkU1XzceZ-1ePHXnE Rp7T9w&index=1&feature=plcp

5.7. Zöld Tömb II. kampánynap – találkozó a panel-lakókkal a BMK-ban 5.7.1. A második kampánynap időpontja, helyszíne, résztvevői A Budapesti Művelődési Központ „Zöld Tömb – élhetőbb panel” pályázati projektje keretében 2012. április 28-án, szombaton zajlott le a II. családi kampánynap a Budapesti Művelődési Központban. Az egész napos rendezvény délelőtti programjain elsősorban a fiatalabb korosztály (5–8 éves gyerekek) és a családjuk, a délutáni programok során főleg az idősebb (7–12 éves) gyerekek és családjuk, valamint fiatalok vettek részt.


5.7.2. A második kampánynap témája A második kampánynap célja a tudatos fogyasztói attitűd kialakítása, valamint alternatív anyagok és eszközök megismertetése. Felépítése hasonlóan az első kampánynaphoz, szakértői előadásokból, bemutatókból és kézműves foglalkozásokból állt össze. A BMK tavaszi családi kampánynapján változatos, egész napos programsorral igyekezett ízelítőt adni az energiatakarékosság, a környezetkímélőbb háztartásvezetés és a tudatosabb vásárlás témaköréből. A kampánytémákat civil szervezetek képviselői játékokkal, feladványokkal, kivitelezhető gyakorlatok megismertetésével és tanácsadással igyekeztek közelebb hozni az érdeklődőkhöz. A standoknál többek között lehetőség volt felmérni, milyen messziről érkeztek hozzánk a nálunk lévő tárgyaink, rajtunk lévő ruháink, s így szállításukkal mennyi szén-dioxid került a levegőbe. A látogatóknak alkalmuk volt vízlábnyom és öko-lábnyom számításra, kosártesztre, megismerhették a környezetkímélőbb termékek előnyeit, összetevőit, használati módját. A gyerekek online környezetvédelmi játékok és öko-kvíz automata segítségével tehették próbára tudásukat, a felnőttek megtudhatták, mi is pontosan az energiatanúsítvány, vagy mit takar az öko-fitnesz program. Kreatív workshopjaink az öko-hátartás területeit hozták közelebb: lehetőség volt színes, dekoratív, natúr összetevőkből készült szappanok formázására, fürdősó és gyertya készítésére. Receptajánlókkal fűszerezett egészség-konyhánkban kiskerti zöldségekből, árokparti növényekből és értékes gabonából, magvakból készültek energetizáló, tápláló finomságok minden korosztály számára. Házi kozmetikum készítési bemutatónkon szakértő vezetésével természetes alapanyagokból, vegyi anyagok hozzáadása nélkül készült a krém, a fürdősó és a pakolás.

Délután partneriskoláink tanulóit díjaztuk a Panel Álom alkotópályázatunkra beérkezett művekből összeállított tárlat megnyitóján. Mindezeken túl volt játékos tesztkitöltés a weboldalunkon és a program egyes állomásain, ajándék takarékossági matricákért, hűtőmágnesért, kabalafigurás kulcstartóért, mappáért. Aki az összes állomásunkat meglátogatta, az ajándék begóniával és balkonládával térhetett haza. A program-összeállítást koncertek keretezték: délelőtt az Alma zenekar Szuperkukák című koncertje szólt a kisebbekhez, este a nagyobbakat a fiatal, alternatív rock zenész, KardosHorváth János és együttese várta, Kisfogyasztók anyagával és az egykori Kaukázus együttes legjobb dalaival.

5.7.3. A második kampánynap részletes programja 11.00-12.00: nyitókoncert: Alma zenekar Ökoriadó! Szuperkukák c. koncertje - Dalok a szelektív hulladékgyűjtésről, a tiszta környezetről. www.almazenekar.hu 12.00: megnyíltak az „Öko-otthon” kézműves műhelyek, az alábbiak szerint:

Módszertan

Villám előadásainkon az élelmiszereink szállításáról, összetevőiről, a háztartásban előforduló vegyszerek ártalmasságáról és helyettesíthetőségéről, valamint a társasházi energiatakarékosságról és a kerületi termelői piacok színvonalas kínálatáról volt szó.


12.00-17.00: „Csináld magad, csináld házilag!” – Gyertyakészítés, fürdősószínezés, szappangyúrás, színes szappanfigurák készítése kicsiknek és nagyobbaknak (Magyar Szappankészítők Egyesülete – www.szappankeszitok.hu) 12.00-17.00: „Természet-konyha = Egészség konyha!” – Vitalizálás, egészségmegőrzés a természet zöld javaival – bemutató foglalkozás dr. Jánosik Zsuzsa vezetésével 3 x 1,5 órás műsorrésszel, de szabad, folyamatos csatlakozással. A témák célcsoport szerinti bontásban: 1. rész = kisgyerekek egészséges étkezése, 2. rész = ajánlatok kamaszoknak, 3. rész = felnőtteket energetizáló ételek, italok készítésének bemutatása. 13.00-18.00: Kozmetikum-keverés, házi kozmetika – Bővebben a natúr kozmetikumokról és a saját kezű elkészítési lehetőségekről, gyakorlattal egybekötött bemutató. 3x 1,5 órás időtartamban; max. 15 fő / csoport részvételével, az előzetes jelentkezés sorrendje szerint. A program szülői kísérettel látogatható. (Cosmio Kft, www.cosmio.hu) 12. 00-17.00: játékos, családi foglalkoztató standok, vetítéssel, tanácsadással; apró ajándékkért Energiatakarékossági stand (az Energia Klub vezetésével) (bővebben az energiatanúsítványról, online játék gyerekeknek, energiás kisfilmek, kérdezzen a Faluház Tanácsadó iroda munkatársaitól) www.energiaklub.hu „Öko-háztartás” stand az Ökoszolgálat Alapítvány vezetésével – Öko Vurstli, interaktív otthon-online játék, öko kvíz-automata gyerekeknek, öko-lábnyom számítás, környezetkímélő termékek bemutatója www.okoszolgalat.hu

Módszertan

Tudatos vásárlás stand a Tudatos Vásárlók Egyesületének vezetésével (memóriajáték, vízlábnyom számítás, kaszinó kvíz, Ökofitnesz, széndioxid-lábnyom számlálás saját tárgyak alapján, kiadványok) www.tudatosvasarlo.hu 12.00-17.00: családi virágültetés – tavaszi balkonszépítés ajándék begóniával, újrahasznosított balkonládákba 12.00-17.00: online játékos tesztkitöltés további meglepetés ajándékért 13.30-14.00: sajtótájékoztató 14.00-14.40: „Panel Álom” – a Zöld Tömb kampányév és lakóhelyünk diákszemmel - diák alkotópályázatunk eredményhirdetése, kiállítás megnyitó Lakossági, interaktív előadások fél órás váltásban 14.45-15.15: Termelői piacok Újbudán – Előadó: Király Nóra, képviselő http://www. kiralynora.hu 15.15-15.45: Energiatakarékosság a családban, a panelházban” (Bővebben az energiatanúsítványról, tanácsok, tapasztalatok megosztása az Óbudai Faluház mintaprojekt és tanácsadó iroda tapasztalatai nyomán) Előadó: Kollai Veronika, Energia Klub 16.00-16.30: „Hétköznapi mérgeink?!” – Vegyi anyagok hatásai, használatuk a háztartásban, alternatívák Előadó: Berecz Katalin, Tudatos Vásárlók Egyesülete 16.3-17.00: „Táplálkozással az egészségünk és a környezetünk védelmében” – (egészségmegőrzés tudatosabb vásárlással, élelmiszerbiztonság) Előadó: Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete 17.00-18.00: záró koncert: Hahó együttes - Kardos-Horváth János: Kisfogyasztók koncert –


Dalok, gondolatok a környezettudatosabb és energiatakarékosabb hétköznapokért + ráadás az egykori Kaukázus együttes legnépszerűbb dalaiból. www.kisfogyasztok.hu Egész nap 3+1 kérdésből álló játékos tesztkitöltés kampányajándékokért!

5.7.4. A második kampánynap lebonyolításának forgatókönyve A kampánynapok szerkezete, felépítése célzottan megegyező, így a forgatókönyv alapvetései is megegyeznek. A programszervezési előkészületi munkálatok ismertetése megtalálható a dokumentum 5.3.4-es pontjában.

5.7.5. A második kampánynap dokumentációja A második kampánynapról készült fényképeket a www.zoldtomb.hu oldalon rögzítettük. A második kampánynapról készült videó spotot szintén a www.zoldtomb.hu oldalon tettük elérhetővé. A videóspot a YouTube.com oldalon is elérhető: http://www.youtube.com/watch?v=QK6xyYfv wkc&list=PL7E0ABC9B24447E8F&index=4&feature=plcp

5.7.6. A második kampánynap eredményei

A statisztikai vizsgálatok módszertanát a 6. fejezetben ismertetjük.

5.8. Kiállítások Az I. rajz- és fotópályázatra beérkezett alkotásokból és az I. témahéten készült kompozíciókból összeállított kiállítás megnyitó ünnepségét 2011. november 19-én, szombaton 14.00 órától tartottuk a BMK I. emeleti Galériájában. A legjobb képek és a kiállított csoportmunkák két hétig, november 14. és 26. között voltak láthatók intézményünkben. Az I. rajz- és fotópályázat anyagából rendezett kiállítás fénykép-dokumentációját a www. zoldtomb.hu oldalon tettük elérhetővé. A II. rajz- és fotópályázatra beérkezett alkotások kiállítás-megnyitójára, valamint az ünnepélyes díjkiosztóra 2012. április 28-án 14.00 órakor a Zöld Tömb tavaszi családi kampánynapján került sor. A legjobb alkotások két hétig, május 6-ig voltak láthatók intézményünkben. A II. rajz- és fotópályázat anyagából rendezett kiállítás fénykép-dokumentációját szintén a www.zoldtomb.hu oldalon tettük elérhetővé. Az alkotások az iskolákban is kiállításra kerültek, melyen keresztül az iskola összes tanulója,

Módszertan

Eredménynek tekintjük, hogy olyan innovatív, egyelőre a periférián mozgó tudásterületeket, kevéssé ismert vagy elfeledett tartalmakat (natúr termékek, természetes megoldások, házi készítésű termékek, élelmiszerek, kozmetikumok népszerűsítése ) tudtunk népszerűsíteni, feleleveníteni, melyek ténylegesen közelebb visznek a fenntarthatóbb életmód kialakításához, s melyekre az utóbbi években fokozatosan egyre nagyobb igény mutatkozik. Programunkat igényfelkeltő céllal valósítottuk meg, munkamódszernek pedig kifejezetten a saját élményre építő, kipróbálhatóságot, kérdésfeltevést lehetővé tevő műhelymunkát és kiscsoportos, interaktív előadásokat választottuk.


a szülők, a látogatók is értesülhettek programunkról, megismerhették annak tartalmát, kommunikációs eszközeit.

6. A tudásszint-változások mérése 6.1. Tesztek A Budapesti Művelődési Központ által szervezett „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt eseményein, programjain résztvevők tudásszint-változását – így a témanapok és a kampánynapok hatásosságát – az esemény megkezdésekor, valamint befejezésekor felvett tudásszint-mérő tesztlapok segítségével ellenőriztük. A fentiek alapján tudásszint-változás mérést az alábbi események során végeztünk:

A program megnevezése Környezettudatos foglalkozás I. („Panel kintről” – témahét)

Módszertan

I. kampánynap („Szóljunk a külsőhöz”)

A program időpontja

A teszt kitöltésének időpontja

A tesztet kitöltők száma

2011.10.10–10.14.

„Élhetőbb panel” foglalkozás elején és végén

214 fő

2012.04.28

délelőtti program elején és végén délutáni programok elején és végén bemeneti és kimeneti tesztek (belépésnél és kilépésnél) Hulladék témakör elején és végén Energia témakör elején és végén környezettudatosabb fogyasztás – öko-háztartás foglalkozás elején és végén BMK épülete

2012.04.28.

a program időpontjában

54 fő

2012.04.23–05.06

bemeneti és kimeneti tesztek (belépésnél és kilépésnél)

26 család

2011.11.19.

Rajz- és fotópályázat I. – Kiállítás a gyerekek műveiből a BMK épületében

2011.11.14–11.26.

Környezettudatos foglalkozás II. („Panel bentről” – témahét)

2012.01.16-01.20.

Környezettudatos foglalkozás III. („Panel álom” – témahét) II. kampánynap („Szóljunk a belsőhöz”) Passzív elérés Rajz- és fotópályázat II. – Kiállítások a gyerekek műveiből a BMK épületében

2012.03.19–21. és 03.26–27.

62 család 54 család

194 194 197 88 család

A felmérés eszközeként tudásszintmérő kérdőíveket alkalmaztunk, amelyek zárt és nyitott kérdéseket vegyesen tartalmaztak. A kérdőívek mintáit a statisztikai vizsgálatok részletes bemutatását rögzítő mellékletekben csatoltuk.

6.2. Statisztika Az elemzési technika szakmai kvantitatív analízis volt. Ennek során a zárt és nyitott kérdésekre kapott válaszokat számszerűsítettük, melynek az adott teszt jellegéhez igazított módszertanát a statisztikai vizsgálatok részletes bemutatását rögzítő mellékletekben csatolt leírásokban részletezzük. A számszerűsített adatokat leíró statisztikai vizsgálatokkal, illetve esetenként hisztogramokkal dolgoztuk fel. Megvizsgáltuk a válaszok darabszámát, a helyes és helytelen válaszok számát és ezek százalékos arányait. Szükség szerint megnéztük a minimum, maximum és átlagértékeket


is. A hisztogramok esetében gyakorisági hisztogramokkal dolgoztunk, ahol a hisztogramok vízszintes tengelyén a kérdésre adható válaszokat értékelő, az adott módszertan szerint meghatározott „érdemjegyet” jelenítettük meg, a függőleges tengelyen az adott „érdemjegy” gyakorisága szerepelt. A teljes adattartományhoz viszonyítva egyes értéktartományok jelentős szűkössége esetén a rekesztartományt az adott szakaszon szükség szerint besűrítettük. A statisztikai vizsgálatokat a Microsoft Excel 2010 programmal végeztük. A tudásszint változás mérésének módszerei az iskolai foglalkozásokon, valamint a tesztek értékelésének eredményei alapján levonható következtetések az alábbiak: A tudásszint változás mérésének módszere az iskolai foglalkozásokon A programban résztvevő gyerekek tudásszint-változását – így az egyes témanapok hatásosságát – a témanap megkezdésekor, valamint befejezésekor felvett tudásszint-mérő tesztlapok segítségével ellenőriztük. A tudásszintmérő kérdőívek zárt és nyitott kérdéseket vegyesen tartalmaztak. A tesztek kiértékelésekor az elemzési technika szakmai kvantitatív analízis volt, amelyek során a kérdésekre kapott válaszokat számszerűsítettük, majd a kapott adatokat leíró statisztikai elemzéssel vizsgáltuk meg. A statisztikai vizsgálatok eredményeit százalékos aránnyal fejeztük ki, majd a kapott értékeket diagramokon ábrázoltuk. Az iskolai foglalkozások időpontját, a résztvevő iskolákat és évfolyamokat foglalkozásonként, valamint a program lebonyolításába bevont szakmai partnereket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

második tematikus hét harmadik tematikus hét „Panel bentről”- II. „Panel Álom” - III. a program környezettudatos iskolai környezettudatos iskolai megnevezése foglalkozás foglalkozás Humusz Szövetség, Energia bevont szakértők Cellux csoport Tudatos Vásárlók Egyesül Klub A A Résztvevő tesztet Résztvevő tesztet Résztvevő tes Résztvevő iskola Időpont Időpont Időpont évfolyam kitöltők évfolyam kitöltők évfolyam kitö száma száma szá Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola 7–8. évf. 2011.10.10 46 fő 5. évf. 2012.01.16 36 fő 5–6. évf. 2012.03.19 41 Egry József utcai tagintézmény Őrmezei Általános 7–8. évf. 2011.10.11 43 fő 4. évf. 2012.01.17 33 fő 5–6. évf. 2012.03.20 44 Iskola GazdagrétCsikihegyek Általános 6–7. évf. 2011.10.12 48 fő 4–5. évf. 2012.01.18 51 fő 5. évf. 2012.03.21 39 Iskola GazdagrétTörökugrató Általános 7. évf. 2011.10.13 42 fő 6. évf. 2012.01.19 37 fő 8. évf. 2012.03.26 33 Iskola Petőfi Sándor Általános Iskola és 7. évf. 2011.10.14 35 fő 5. évf. 2012.01.20 37 fő 6. évf. 2012.03.27 40 Gimnázium

első tematikus hét „Panel kintről” - I. környezettudatos iskolai foglalkozás

Módszertan

A kampány 1. iskolai témanapján résztvevő tanulók tudása pozitív irányban fejlődött, mivel a bemeneti és a kimeneti tesztek alapján a tudásuk és környezettudatos szemléletük gyarapodott. A fejlődésük számszerűsíthető mértéke 13–42% közöttinek adódott. A 2. témanap elején a helyes válaszadók százalékos aránya 53,4 és 63,2 között váltakozott,


azonban a témakör végére a helyes válaszadók aránya74,6 és 82,3 százalékos értékre emelkedett. A gyerekek tudásszintje (a helyes válaszok százalékos arányával kifejezve) 18,1– 22,9 értékkel növekedett. A harmadik témanap elején a helyes válaszadók százalékos aránya 51,26 és 65,3 között váltakozott, azonban a témakör végére a helyes válaszadókaránya 76,26 és 92,9 százalékos értékre emelkedett. A gyerekek tudásszintje (a helyes válaszok százalékos arányával kifejezve) 21,41–27,6 értékkel növekedett. Összefoglalva megállapítható, hogy a Budapesti Művelődési Központ által meghirdetett „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt közvetlen célja az interaktív iskolai foglalkozások során sikeresnek tekinthető, mivel a résztvevő gyerekek tudásszintje az egyes témakörökben kibővült, szemléletük szélesedett, így a környezettudatosságuk szintje emelkedett.

7. Kommunikáció 7.1. A projektkommunikáció célkitűzése, módszertana 7.1.1. Általános célkitűzés

Módszertan

A Budapesti Művelődési Központ a Kelenföldi lakótelep városközpontjában, panelházak között található, lakossági programjaink és szolgáltatásaink látogatóinak egy nagy részét is az itteni, valamint Újbuda egyéb lakótelepein élők jelentik. Napi szinten éljük meg a lakótelepi lét árnyoldalait, ugyanakkor a napi kapcsolattartás során tapasztaljuk azt is, hogy gyakran milyen erős közösségi szellem munkál az itt élő lakóközösségekben. Az élhetőbb lakótelepekért, a lakótelepen lakók környezettudatos életviteléért folytatott kampány épp ezért erősen célcsoport-orientált: elsősorban a lakótelepi iskolák diákjaira építettünk, akiknek világlátása, motivációja még jobban formálható a környezettudatosság és a közösségi cselekvés érdekében. A kampány nem passzív befogadókat feltételezve kívánt üzenetet közvetíteni, hanem a lakótelepeken élők ötleteit, szubjektív meglátásaikat is aktivizálni kívánta, illetve konkrét, hatékony tippeket próbált adni a környezettudatos és komfortérzetet növelő lakótelepi praktikákra. A panel környezet külső és belső, a diákokkal közös állapotfelmérését követően fogalmaztuk meg a „panel álmot”, egy olyan lakókörnyezetet, mely hosszú távon kellemessé tudja tenni az itt élők mindennapjait, s emellett a fenntarthatóság szempontjai is érvényesülnek benne. A három iskolai tematikus foglalkozás-alkalmat két nyitott kampánynap is kiegészítette, melyet kifejezetten rekreációs-ismeretterjesztő céllal az érdeklődő lakosság, különös tekintettel a családok részére rendeztünk. A teljes folyamatot médiaiskolás tanulók dokumentálták. A hagyományos reklámhordozó felületek vásárlása helyett maga a programsorozat, a programok mentén kialakuló offline és online közösségi fórumok, valamint az aktív cselekvést motiváló, a háztartásban/iskolában is használható (természetes, illetve újrahasznosított anyagból készült) ajándéktárgyak képezték a kampány fő kommunikációs eszközbázisát.

7.1.2. A projekt kommunikációs célkitűzései A „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt kommunikációs célkitűzése az ifjúsági célcsoport felé: A fiatalkorúak a mobilitás tekintetében kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, hiszen azt, hogy mikor, hova mehetnek, látogathatnak el, szüleik, tanáraik határozzák vagy engedik


meg. Ezáltal a gyerekek életminőségét, jó közérzetét hatványozottan érintik a közvetlen lakókörnyezetükben tapasztaltak. A program során megtapasztalhatták, hogy megfelelő ismeretanyag birtokában ők is tehetnek a változásért, megismerhették a közösségi cselekvés módjait, együtt gondolkodást tanulhattak. Közművelődésben és rokon szakmákban dolgozók felé: A szűkebb környezetet érintő változásokat involváló programok, fórumok egyik leginkább hiteles kommunikátorai a helyi művelődési házak lehetnek. Az iskolák és a művelődési intézmények együttműködése által sikeresebben lehet aktiválni a helyi lakosságot, és a lakosok figyelmét a környezettudatos viselkedésre, illetve a lokális problémákra irányítani. Ifjúsági szakemberek és pedagógusok felé: A környezettudatos életmód, a lokálpatriotizmus és a közösségért kifejtett aktivitások egyik fóruma, kiinduló pontja az iskola. A későbbi felelősségteljes viselkedés kialakítása úgy lehetséges a világ jelenségei iránt érdeklődő gyerekekben, ha sikerélményt biztosító, interaktív, az alkotómunkába őket is bevonó programokat biztosítunk számukra. Sajtó és forprofit szféra felé: A lakótelepi lét nem feltétlenül csapás. Apró trükkökkel, valamint a lakosság által megélt problémák figyelembe vételével kellemes városrészekké tehetők a paneltengerek is.

7.1.3. Kommunikációs stratégia

A projekt előkészítő szakasza 2011. szeptemberéig, a projektnyitó sajtótájékoztatóig tartott. A projekt kommunikációjának második részét a sajtótájékoztatótól és ennek előkészületeitől számítottuk. Ekkor a teljes tanévre szóló komplex programot kommunikáltuk, a folyamat épp aktuális állomásaira – Zöldfülű iskolai foglalkozások (I., II. és III.), Zöld Tömb Kampánynapok (I. és II.), fotópályázatok, kísérő programok – helyezve a hangsúlyt, és utalva a kapcsolódó programpontokra. A kommunikáció, illetve maga a kampány ekkor már döntően a részvevő intézményekben folyt. A projekt programjairól és eredményeiről folyamatosan tájékoztattuk a sajtót. A diákok és szülők bevonódásával a kialakított honlapnak is egyre nagyobb szerep jutott: az itt található információk egyrészt segítették a foglalkozásokban való előrehaladást, másrészt szórakoztató tartalmat is kínáltak. A projekt folyamatát dokumentáló médiaiskola anyagai is elérhetőek a honlapon. Az online kommunikációban a web2 és a social network nyújtotta eszközöket kiemelt jelentőségűnek tartjuk. A kampányhonlapra utalnak a reklámajándékok is. A kampányüzenetek célcsoport-orientáltan fogalmazódtak meg: mind a vizuális megjelenésben, mind a nyelvezetben érvényesítettük azt a szempontot, hogy a gyerekek könnyen feldolgozhassák, ugyanakkor szórakoztatónak és izgalmasnak is tartsák a tartalmakat. A kampányüzeneteinknek fontos közvetítői voltak az interaktív családi és iskolai programok.

7.1.4. Kommunikációs üzenetek Gyermekek és fiatalok felé: „Te is tudsz változtatni környezeteden. Vedd észre a problémát,

Módszertan

A projekt előkészítő szakaszában a szakmai részvevők felé kommunikáltunk. Megerősítettük kapcsolatainkat a zöld szervezetekkel, fenntartható fejlődésért munkálkodó civil és professzionális csoportokkal, illetve a környezettudatos programok iránt nyitott médiumokkal. Szakmai fórumokon propagáltuk a közművelődés nagyobb részvételéért a környezettudatos viselkedésminták kialakításában.


mutasd meg a világnak, és álmodd meg, mitől lesz jobb! A jövő a kezedben van, a közösség erejével tenni tudsz érte.” Szakmai célközönség felé: „A fenntarthatóság közös ügyünk, ezen a területen szükség van az azonos vagy hasonló célcsoporttal bíró szakmák közötti együttműködésekre. A különböző nézőpontok érvényesítése kreatív programokat eredményez, új lehetőségeket tár fel.”

7.2. A kommunikációs eszközök bemutatása 7.2.1. Kabala A „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt kabalafigurája egy denevér. A közelmúltban a védett állatok sorába felvett apró élőlény, természetes élőhelyeinek megszűnése, visszaszorulása okán gyakran a panelházak réseiben talál otthonra. A panel környezetben is megtalálható, de nem a betelepített háziállatok sorába tartozó, s a kamaszok fantáziáját is megragadó élőlény kiválasztásával szimbolikusan a természetes élőhelyek visszaszorulására, az ember és állatok problémás vagy toleráns együttélésére, s a nagyvárosi berendezkedés ellenére a minket körülvevő természeti javak megőrzésére, gyarapítására próbáltuk felhívni a figyelmet.

Módszertan

7.2.2 Logo

7.2.2. Banner A Roll-up banner mérete: 1800*600, álló, keskeny téglalap, bambusz x-banner. A banner tervezett szövege: „Zöld Tömb – élhetőbb panel Tematikus kampányév az élhetőbb lakótelepekért Célunk, hogy a kampányunk alternatív megoldásokat nyújtson a Budapest XI. kerületi lakótelepi panelházakban élők számára a környezettudatos életmód kialakításában. Olyan gyermek és családi programokat szervezünk, melyek során elméleti ismereteket és gyakorlati foglalkozásokat nyújtunk az alábbi témakörökben: Hulladék megelőzés, szelektív hulladékgyűjtés


Tudatos fogyasztás, vásárlás Hatékony energiafelhasználás Öko-háztartás Épített környezet – beköltöztetett természet www.zoldtomb.hu Friss információk, hasznosítható praktikák a fenntartható mindennapok érdekében. Projektidőszak: 2011. 07. 01. – 2012. 05. 30. Projekt kódszáma: KMOP-3.3.4/A-10-2010-0006. Projektgazda: Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55. www.bmknet. hu) Együttműködő partnerek: Gazdagrét-Csikihegyek Általános Iskola, GazdagrétTörökugrató Általános Iskola, Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium, Őrmezei Általános Iskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola.” Kötelező tartalom a roll-up banner-en: „Zöld Tömb – élhetőbb panel” logó BMK logó NFÜ logó Széchenyi terv logó A megvalósult Roll-up banner:

Módszertan

INfo blokk


Módszertan

7.2.3. Projektmappa A projektmappa célja: • együvé tartozás erősítése • elérhetőségek, információs tartalmak kommunikációs hordozója • kampányajándékok ismertetése, gyűjtés segítése • beragasztható matrica helyek a megismert/feldolgozott tartalmakról (előrehaladás tudatosítása) • szülők számára kampánykommunikációs eszköz • az egyes tevékenységek egymásra épülésének bemutatása


• projekttartalom ismertetése (kézbe adható módon, mely kitart a folyamat végéig – kiváltva az eldobható szórólapok funkcióját) A projektmappa tervezésénél megadtuk a grafikus számára a mappa belső és külső oldalain szereplő szövegrészeket és ábraanyagot, az alábbiak szerint: Mappa belső „A” oldal: „Zöld Tömb – élhetőbb panel” családi és ifjúsági „élettér- és életmód zöldítő“ kampány 2011–2012 Célunk: a Budapest XI. kerületi lakótelepi panelházakban élők környezettudatos életmód szemléletének kialakítása, hasznosítható példák segítségével. Gyermek és családi programokat szervezünk, melyek során interaktív foglalkozások keretében feldolgozzuk a hulladékcsökkentés, hulladékkezelés, energiafelhasználás, tudatos fogyasztás és vásárlás, élettérzöldítés témaköröket. Programok: I. Kreatív alkotópályázatok: ahol lefestheted, hogy milyennek látod és milyennek szeretnéd látni a lakóhelyedet; de le is fényképezheted mindazt, ami tetszik és azt is, ami nem. Amit Te megalkotsz, azt Mi kiállítjuk. II. Családi kampánynapok: ahol lehet kézműveskedni újrahasznosított és természetes alapanyagokból, balkonládába virágot ültetni, hogy a panel is szebb legyen. Ismereteket szerezhetsz az élettér-zöldítés, hulladékcsökkentés, energiatakarékosság és a környezetkímélés témaköreiben; sőt lesznek szuper színdarabok és koncertek is! III. Interaktív iskolai foglalkozások: három alkalommal, öt suliban, felsősöknek. Itt megformálhatod a lakókörnyezeted makettjét papír, műanyag, fém és egyéb újrahasznosításra váró anyagokból. Megtanulhatod, hogyan csökkentsd a lakásodban és a környezetedben lévő energiafaló szörnyek étvágyát, és mit tegyél, hogy a sok szemét ne lepjen el. Emellett hasznos tanácsokkal is felvértezünk, mit egyél, mit vegyél, mit használj – ha fontos számodra a saját és a környezeted egészsége! Szeretnénk, ha mindazt, amit a foglalkozásainkon megtanultál, alkalmaznád környezeted alakításában és másokkal is megismertetnéd! Zöldtömb.hu honlapunkon játékokat, hasznos ismereteket és kedvcsináló videókat találsz. Oszd meg őket Te is, lájkold a Zöld tömb oldalát a Facebook-on!

Mappa belső „B” oldal: 60x40 mm-es energia matrica helye, amelyre a gyerekek a színes matricát beragaszthatják; mellette szöveg: Megismerheted az energiatípusokat és forrásaikat, az előállítási módokat, az energia felhasználását a hétköznapokban, a háztartásban, a lakásban, a közlekedésben és a sportban. Energiatakarékossági lépéseket és tippeket adunk. 60x40 mm-es hulladék matrica helye, amelyre a gyerekek a színes matricát beragaszthatják; mellette szöveg: Ismered a hulladék-megelőzés, az újrahasználat, a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás fogalmait? Tudod mit tehetsz a hulladékcsökkentés érdekében? Segítünk a tudásod rendszerezésében. 60x40 mm-es vásárlás matrica helye, amelyre a gyerekek a színes matricát beragaszthatják; mellette szöveg: Segítünk eligazodni a megvásárolható termékek tömegében, hiszen nem mindegy melyiket veszed meg. Fontos a termék összetétele, csomagolása, származási helye, előállítási módja. 60x40 mm-es öko-háztartás matrica helye, amelyre a gyerekek a színes matricát beragaszthatják; mellette szöveg: Napjainkban kiemelten fontos, hogy megismerd az egyes ételek, italok és vegyszerek (köztük a szappanok, tusfürdők, arckrémek, stb.) hatását az emberi egészségre és a környezet állapotára. Példákat mutatunk Neked az ökotermékek, a biotermékek és a házilag előállított termékek köréből. A fentieket az oldalon nem egyenletes elrendezésben javasoltuk, tématerületenként egymás alatt. Az egyes témán belül bal oldalon a matricák helyét szimbolizáló matricarajzok, mellettük szintén vidám stílusban a szöveges rész.

Módszertan

A fenti szöveg megjelenítését fiatalos stílusban javasoltuk megjeleníteni. A szöveg egyes részleteit (lényegi részét, a szövegben aláhúzással kiemelve) javasoltuk színekkel és vastagításokkal, hajlásokkal kiemelni, illetve egy-egy, a szöveghez illő képpel, grafikával kiegészíteni.


Mappa hátoldala: szöveg: A kampány időszaka alatt gyűjthető matricák: bejárati ajtó matrica felirat, a matrica képe, mellette kicsiny fehér jelölőnégyzet fürdőszoba matrica felirat, a matrica képe, mellette kicsiny fehér jelölőnégyzet postaláda matrica felirat, a matrica képe, mellette kicsiny fehér jelölőnégyzet kukatároló matrica felirat, a matrica képe, mellette kicsiny fehér jelölőnégyzet nyomtató matrica felirat, a matrica képe, mellette kicsiny fehér jelölőnégyzet kabalafigura matrica képe, mellette kicsiny fehér jelölőnégyzet A hátoldalon a kiadásra kerülő, a kampány alatt összegyűjthető matricák „katalógusát” javasoljuk elhelyezni. A mappa hátoldalán feltüntetésre kerülnének eredeti, vagy arányosan kicsinyített méretben a matricák. A gyerekek a matricák melletti jelölőnégyzetben jelölhetnék, ha az adott matricát már sikeresen begyűjtötték.

Mappa címlapja: Budapesti Művelődési Központ – „Zöld Tömb – élhetőbb panel” Családi és ifjúsági „élettér- és életmód zöldítő“ kampány 2011 - 2012 „Zöld Tömb – élhetőbb panel” logó BMK logó NFÜ logó, Információs blokk, új Széchenyi terv logó Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, XI. kerület, Etele út 55.

Módszertan

Telefon: 371-2760; fax: 371-2761 E-mail: zoldhaz@bmknet.hu Web: www.zoldtomb.hu A főcím. a logók és a BMK elérhetőségének elrendezése, fiatalos stílusban és színvilággal.

A fenti előírásaink és javaslataink alapján a grafikus által összeállított – természetesen több munkaközi megbeszélésen egyeztetett, véglegesített – mappa az alábbiak szerint került nyomtatásra 1200 példányban. Projektmappáinkat kommunikációs tartalomként a kampányba bevont tanulóknak, a koordináló pedagógusoknak, a kampánynap résztvevő közönségének, valamint további tájékoztatás céljából egyes szolgáltató partnereinknek, a közművelődés, a társszervezetek és a sajtó képviselőinek adtuk át. a2

a1


b1

b2

M贸dszertan


7.2.4. Szóróajándékok Matricák A szóróajándékok közül a matricák méretét, darabszámát és a tartalmát az alábbiak szerint határoztuk meg (kivitelezés papír alapú matrica, fóliázás nélkül):

sszám

jelleg

darabszám

1

bejárati ajtó matrica

1000 db

2

fürdőszoba matrica

1000 db

3

kabalafigura matrica

1200 db

postaláda matrica

1000 db

Módszertan

4

5

kukatároló matrica

500 db

6

nyomtató matrica

500 db

7 8 9 10

projektmappa matrica – energia témakör projektmappa matrica – hulladék témakör projektmappa matrica – vásárlás témakör projektmappa matrica – ökoháztartás témakör

tervezett szöveg Lekapcsoltál mindent? (kisebb betűmérettel) A felesleges energiafogyasztás környezetkárosítással jár! A víz közös kincsünk. (kisebb betűmérettel) Kérjük, hogy ne felejts el takarékoskodni vele! – (kisebb betűmérettel) Köszönöm, de (nagyobb betűmérettel) nem kérek szórólapot (kisebb betűmérettel) mert barátaim a fák, az erdők és az ott élő állatok. Gyűjtse szelektíven! (kisebb betűmérettel, esetleg felsorolással) mert takarékosabb, kíméletesebb és logikusabb választás, - mert ezzel nyersanyagot és energiát spórolhatunk, - mert így a természetbe kerülő hulladék mennyisége is csökken. (kisebb betűmérettel) Kérjük, hogy (nagyobb betűmérettel) csak azt nyomtasd ki, amire feltétlenül szükséged van.

javasolt grafika üres szobában égő lámpa csepegő csap alatt tócsa meglévő kampánylogó (denevér) ha elfér: a fák halála vagy fából szórólap, menekülő fa, stb. játékos grafika, színes kukák, megfelelő szemét repül beléjük (kék – papír, sárga – műanyag flakon, zöld – színes üveg, szürke – fém) Logó és szöveg, háttérrel

1200 db

nincs szöveg

körben narancssárga energiavillám

1200 db

nincs szöveg

mosolygós kuka

1200 db

nincs szöveg

vidám színes szatyor

1200 db

nincs szöveg

1 db csatos üveg, előtte egy pici tégely

A grafikus által megtervezett matricák végleges formája az alábbi:


jelleg

méret (tájolás)

1

bejárati ajtó matrica

A6 (148x105 mm) (fekvő)

2

fürdőszoba matrica

A6 (148x105 mm) (fekvő)

3

kabalafigura matrica

80 mm átmérő, kör

4

postaláda matrica

100x20 mm (fekvő)

matrica

Módszertan

sszám


Módszertan

sszám

jelleg

méret (tájolás)

5

kukatároló matrica

A5 (210x148 mm) (fekvő)

6

nyomtató matrica

60x20 mm

7

projektmappa matrica – energia témakör

60x40 mm

8

projektmappa matrica – hulladék témakör

60x40 mm

matrica


sszám

jelleg

méret (tájolás)

9

projektmappa matrica – vásárlás témakör

60x40 mm

10

projektmappa matrica – ökoháztartás témakör

60x40 mm

matrica

Az elkészült matricákat kampánykommunikációs és környezettudatosságra ösztönző üzenethordozó eszközként partneriskoláink tanulói, a koordináló pedagógusok, a kampánynap résztvevő közönsége, a kerületi társasházi képviselők számára, valamint további tájékoztatás céljából a sajtó képviselőinek adtuk át. Kulcstartó

A kulcstartó leírása: 1200 db, marhabőr, hőnyomott, a karikán a kötelező kommunikációs elemeket hordozó kísérő címkével ellátott kabala állatfigura.

Módszertan

A kulcstartó koncepciója: hasznosítható, hosszan használatban maradó, természetes anyagból készülő, jutalom értékű ajándék, amely a kabalafigura formáját idézi.


A három részes gyűjthető mágneses ajándéktárgy Koncepció: hűtőre illeszthető mágnes alapú, írható felületet, tollat és felcsiptethető jegyzetpapír tartót tartalmazó, az átgondolt vásárlásra ösztönző, ötletes és hasznos bevásárlólista megformálása. A mágneses bevásárlólista-tartó puzzle-szerű gyűjtéssel, 3 elemből tevődött össze, melyek együttesen képileg egy panelház erkélyét adták ki, azonban funkciójukat tekintve egy bevásárlólista tartóként használhatók. Leírása: papír, hátoldalán mégneslap, három rész adja ki a teljes képet (panel erkélyt). Az első (bal oldalon) egy zseb található, ahová a maradék papírból gyűjthető jegyzetfüzet, a középső keskeny rész a mágneskupakos toll helye, a jobb oldali rész a vásárlólista helye, középen egy kis fa csipesszel ahová a megírt fecnit tehetjük.

7.2.5. Poszterek A „Zöld Tömb – élhetőbb panel” projekt keretén belül a bemutatott témakörök szemléltetését poszterek tervezésével igyekeztünk elősegíteni. A poszterek tervezése során az öt fő témakör megjelenítését öt különféle, egyenként A2-es méretű grafikus poszterrel, a projekt egészét pedig egy A0-ás méretű interaktív poszterrel biztosítottuk.

Módszertan

A posztereket a kampányban részt vevő iskoláknak adtuk át, hogy a jövőben a projekt témaköréhez kapcsolódó oktatásban az iskolák részére segítséget nyújtson. A plakátok a kampányhonlap marketingeszközei is egyben (a webcím hordozói). A projekt fenntartási időszakában az iskolákban, illetve a BMK által szervezett programokon történő felhasználásuk során reményeink szerint weboldalunk látogatottságát növelik.

Tematikus poszterek Az 5 tematikus poszter fő tervezett jellege:

Témakör

Méret

Jelleg

Energia

A2 (594x420 mm)

papír

Hulladék

A2 (594x420 mm)

papír

Tervezett tartalom Körben, körszerű elrendezéssel, a plakát közepén (akár egy cikkekre osztott körön belül) Energiatakarékosság = Csukd be! Zárd el! Kapcsold ki! Tekerd lejjebb! Válts! feliratok ábrázolása 5 jellemző ábrával. Két részre osztott megjelenés. Egyik oldalon nagyméretű, csúnya, tömött (teli, majd összeroskadó) kuka, kilóg belőle (esetleg a földre is leesve) mindenféle szemét. Másik oldalon kisméretű szelektív hulladékgyűjtő kukák (megfelelő színekkel - vagy egy db, de rekeszekre osztott, több bedobó nyílású kuka), rendezett környezet. Felirat: Hulladékgazdálkodás. Egy kis odafigyeléssel kevesebb a szemét. Vagy: Szelektív hulladékgyűjtéssel csökken a szemét mennyisége.


Tudatos vásárlás

A2 (594x420 mm)

papír

Öko-háztartás

A2 (594x420 mm)

papír

Élettér zöldítés

A2 (594x420 mm)

papír

Egy bolt (ABC) belső részlete. Előtérben egy kéz tart egy kosarat oly módon, hogy beleláthatunk a kosárba, de a háttérben látszik egykét áruval megrakott polc is, még hátrébb (háttér) a bolt vázlata). A kosárban csak finomságok, friss péksütemény, üveges tej, teavaj, friss zöldség, tojás, stb., a polcokon viszont roskadoznak a konzervek, a fagyasztott áruk, a chips-ek, stb. A felirat: Te döntöd el, mit veszel és mit eszel! A poszter alján kellene legalább egy darab, lehetőleg natúrtermék termékcimkét is feltüntetni (az is jó, ha a kosárban lévő valamelyik termékre mintha ránagyítottunk volna), és mellé egy kisebb méretű felirat kellene: A legfontosabb információk a részletekben rejlenek! A poszter egy részére mindenféle (felirat nélküli) modern, figyelemfelhívó csomagolású vegyszer képe kerülne, ömlesztve, jó sokat bezsúfolva pl. egy polcra vagy szekrénykébe – majd ezekkel szemben egy egyszerű szappant, ecetes üveget és egy vödör víz kerülne, mellette felirat: A kíméletes tisztítás és ápolás hagyományos és saját készítésű szerekkel is hatékony, és mellette környezetbarát. Két panel erkély egymás mellett (egy fel nem újított és egy felújított panel részlete, erkély beépített, rajta lomtár, logó reluxa, a másikon napernyő, macska, virág felfuttatva, balkon zöldségek, sportszerek, redőny). Felirat: Te melyiket választanád?

A megvalósult tematikus poszterek, és a pedagógusok, foglalkozásvezetők számára azok feldolgozását elősegítőn javasolt kulcsszavak, irányvonalak, témafelvetések:

Módszertan


 Panelházak, lakótelepek építészeti, környezeti jellemzői, előnyeik, hátrányaik.  A városi szövet jellegzetességeinek (közlekedés - infrastruktúra, hulladék-higiénia, növények-élővilág, köztér – házak - utcák (szép környezet), társadalom – közösség - emberek, szórakozás – kultúra – szabadidő területek) és az ehhez a környezethez kapcsolódó problémák megnevezése.  A nagyvárosi szűkebb élettér, lakótér jellegzetességeinek és problémáinak feltárása (balkonok, lépcsőház, előkertek, utcák, közterek, közösségi terek állapota, funkciói, szerepük, kihasználtságuk, használati módjuk, komfortosságuk, megbecsültségük).  A felsoroltakhoz kapcsolódóan a funkciók tisztázása, igények megfogalmazása > a problémákra megoldások keresése > ötletgyűjtéssel, jó gyakorlatok példái, saját gyakorlatok, vállalások említése.  A panel környezet megújulása, felújítási lehetőségeik, komfortosabbá, esztétikusabbá tételük lehetőségei (mi az, ami önerőből, a közösség erejével, s ami ingatlanfejlesztési, településfejlesztési programokon keresztül történhet meg).

Módszertan

 A téma kapcsán érinthető a közösségi tervezés gyakorlata - modellje, a városi kertészkedés, balkonkertészet lehetőségei, a nagyvárosi állattartás szabályai, a házi- és a városban élőhelyet találó állatok igényei, a városra jellemző növényfajták, a növénytársulások szerepe - védelme, a közterek, közös terek kialakítása, kihasználtsága - használati módja, valamint a fenntarthatóbb közlekedés, szabadidős lehetőségek témája is.  A plakát képi ellentétpárja ebből a tág témakörből elsősorban azt igyekszik hangsúlyozni, hogy mi az, ami rajtunk múlik, mi az, amit mi, illetve egy jól működő lakóközösség is elérhet a maga háza táján a környezete megszépítése és védelme érdekében. (pld. balkonszépítés, alagsorban, kihasználatlan tetőtérben közösségi tér kialakítása, előkert, madárbarát kert, pihenőhely kialakítása, növényültetés, lépcsőház karbantartás, szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, takarékossági megoldások keresése stb.)


Energiatakarékosság = Zárd el! Kapcsold le! Csukd be! Tekerd lejjebb! Válts!  Megújuló és nem megújuló energiahordozók megkülönböztetése 

A takarékosság célja, kényszere

Hogyan jut be a lakásba az energia?

 Hol szökik az energia? (Nem megfelelő szigetelés – hőtérképek, energiafaló berendezések, pazarló használati mód.)  Sok kicsi sokra megy elve alapján – Mi az, amit te is megtehetsz? > Ötletek, gyakorlatok, tippek gyűjtése és vállalása a háztartási, iskolai energiatakarékosságra.  Zárd el! – Víztakarékosság (Havi, éves vízfogyasztási adatok megismerése háztartási, iskolai szinten; adatok, arányok említése, érzékeltetése pazarlásra, megtakarításra a csöpögő csap, víztakarékos öblítés, fürdés – zuhanyzás választása esetén.)  Kapcsold le! – Energiatakarékos izzók fogyasztása, ledek, halogén izzók, stand by üzemmód fogyasztása. Havi, éves áramfogyasztási adatok megismerése háztartási, iskolai szinten. Csukd be! – szigetelés, hőtérképek.

 Tekerd lejjebb! – ideális hőmérséklet otthon, iskolában, szellőztetési módok. Havi, éves hőfogyasztási adatok megismerése háztartási, iskolai szinten.  Válts! – mozgás, aktív szabadidő, sport. Az egyik leginkább energiaigényes szektor a közlekedés – fenntartható közlekedési módok ajánlása, környezeti előnyei, tapasztalatok.

Módszertan


 Miért probléma a sok szemét? – A jelenlegi életmódunk, fogyasztási szokásaink által keletkező szemét mennyisége és annak környezeti hatásai, ártalmai (talaj- és vízmérgezés, állatok mérgezése, emberre gyakorolt egészségügyi kockázatok).  Szemét és hulladék fogalmak megkülönböztetése.  Egyszer használatos termékek, eldobható termékek, silány minőségű termékek piaca, tervezett elavulás piaci fogása (fogyasztói szokásokból adódó hulladék keletkezés, és annak környezetre gyakorolt hatásai).  „Hová tűnik a sok szemét?” A hulladék ártalmatlanításának lehetséges módjai (lerakás-deponálás, égetés – „energetikai hasznosítás”, újrahasznosítás)  Mi megy veszendőbe a kezeletlen szeméttel, az idő előtt eldobott tárgyakkal, a pazarlással? (> Rengeteg nyersanyag, a gyártás során használt energia, környezeti erőforrás, befektetett emberi munka, élelmiszerhulladék esetén növény, állat.)  A hulladékmennyiség csökkentésének lehetőségei = megelőzési lehetőségek: újrahasználat, tartós használat, továbbadás (csere-bere), javíttatás, tudatos fogyasztás (pld. csomagolóanyagok kerülése, visszaváltható termékek vásárlása stb.)

Módszertan

 A vegyes szemét jellemzően lerakóra, illetve Budapesten égetőbe kerül. Mindkét megoldási módnak vannak egészségügyi, környezeti negatívumai. Előnyösebb kezelési mód a szelektív gyűjtés és az újrahasznosítás. A hulladékok anyagában való hasznosításával nyersanyagot és energiát takarítunk meg.  A gyűjtés eredményességével kapcsolatos tévhitek eloszlatása.  A gyűjthető anyagfajták tisztázása, feldolgozásuk folyamata, jellemző kész termékek említése (a folyamat menete és értelme).  Veszélyes hulladékok kiemelt figyelemmel való gyűjtése, kezelése.  Újrahasznosítás, újrahasználat, kreatív újrahasználat lehetőségei (fogalmak megkülönböztetése).  Társasházakban, iskolában kialakítható szelektív gyűjtőpontok.


 Természetes és mesterséges alapanyagok megkülönböztetése (háztartásban, élelmiszerekben, kozmetikumokban).  Vegyszeres tisztítás a háztartásban, figyelmeztető termékcímkék ismertetése.  Hány vegyülettel kerülünk kapcsolatba akár egy napunk során?  A szintetikus vegyszerek környezetre, vízkészletre és egészségünkre gyakorolt hatásai hosszútávon.  Hagyományos tisztítószerek alkalmazhatósága, megismertetése (Kíméletes tisztítás ecettel, mosószódával, szappannal, mosódióval, illóolajokkal stb.) – előnyeik hangsúlyozása (> Nem terhelik a vizeinket, lebomlanak, nem allergének, nem veszélyesek).  Mit takar az ökoháztartás elnevezés? Az ökoháztartás jellemzői: a túlzott vegyszerezés mellőzése, takarékosság a nyersanyagokkal, újrahasználat, természetes összetevők, alapanyagok előnyben részesítése, saját készítésű élelmiszerek előállítása, a kétkezi alkotás, a frissesség érzésének és a természet értékeinek, javainak visszacsempészése a négy fal közé.  Kíméletes egészségmegőrzés (pl. gyógynövények megismerése, gyógyteák).  Házi készítésű élelmek előállítása (pld.: befőzés, savanyítás, gyümölcs aszalás, lekvár, csoki, „mókuscsemege” készítés, kenyérsütés, gyümölcslé, saláta készítés, saját fűszernövények termesztése stb). A gyári, előre csomagolt és feldolgozott készételek helyett a friss, a natúr, a helyi egészséges élelmiszerek preferálása.

Módszertan

 A terület csak saját példák, tapasztalatok alapján közvetíthető hitelesen. A gyerekeknél családi példák említése, témanapokon, táborban kipróbálási, saját élmény alapján gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőség.


 Hol vásárolhatunk? Melyik beszerzési helynek mi az előnye? (környezeti, társadalmi szempontból, gyakorlatiasság szempontjából; termelői piactól a bevásárlóközpontokig.)  Egészségtudatosabb vásárlás szempontjai: friss termékek, minél kevésbé feldolgozott, helyi és bio termékek, szezonális termékek jelentősége, előnyei.  Adalékanyagok az élelmiszerekben, összetevők rangsora a termékeken.  Tájékoztatás és fogyasztói tudatosság eszköze: termékjelzések a csomagolásokon (ökotermék, biotermék, génmanipulációtól mentes, állatkísérletektől mentes, magyar termék stb. jelölései, jelentésük)  Étkezésünkben az egyes alapanyagok aránya, egészséges élelemforrások, vitaminforrások, egészséges étkezés gyakorlata.  Környezettudatosabb vásárlás szempontjai: szállítás, származási hely, csomagolás, kiszerelés módja, használati idő, garancia, javíthatóság, újrahasznosítás szempontjainak miként felel meg a termék.  Az ár, a szokás és a reklám meggyőző hatása mellett miket érdemes még mérlegelni a vásárláskor? > Helyi vagy import termék, friss vagy tartósított, kimért vagy csomagolt, rendszeres fogyasztása esetén a szervezetre gyakorolt jótékony vagy kedvezőtlen hatás.

Módszertan

 Javasolt tartalom: A tudatos vásárlók 12 pontja.  A két tálca élelmiszer összehasonlítása az egészségesség, a fogyasztási szokások szempontjából és a termékek környezeti hatásai alapján. A tudatos vásárlók 12 pontja: 1. A pénzeddel szavazol! Eldöntheted, mit és kit támogatsz, mit nem. 2. A szemét a legdrágább! Mindig gondold végig, mennyit dobsz majd ki abból, amit megveszel. 3. Cetli Vásárlás előtt írd össze, mire van szükséged. 4. Helyben Vásárolj piacon, vagy helyi boltban. 5. Mennyi műanyagot viszel haza? Vigyél magaddal táskát, szatyrot, ne fogadj el zacskót mindenhol. Keresd a visszaváltható, illetve újrahasznosított csomagolást. 6. Keresd az eredetit! Vegyél természetes alapanyagból előállított ételeket. 7. Olvasd el a címkéket! 8. Erőszakmentes szépség 9. Tartós használat! Kerüld az eldobható dolgokat 10. Frisset 11. Helyi termékeket vegyél Keresd a lakóhelyed közelében készülő dolgokat. 12. Nem mindegy! Keresd mindig a jobb terméket. Legyél tudatos: járj utána, hogy ki állítja elő, mit tartalmaz, mibe csomagolják, hová kerül.

„Öko-panel” – interaktív A0-ás méretű fenntarthatósági oktatóposzter Az iskolák számára készülő interaktív poszter jellemzője, hogy mágneses felületével és a poszterhez mellékelt, a poszterre helyezhető, cserélhető mágneses tematikus kis képek segítségével mind az öt projekttéma (élettér zöldítés, hulladék csökkentés, energiatakarékosság, tudatos vásárlás, ökoháztartás jellemzői) végigtárgyalható, játékos formában.


Az A0 méretben készült poszter háttérképe lehetőséget nyújt arra, hogy bemutassa a panellakás belső tereiben a lakosok által is – egy kis odafigyeléssel – könnyen elvégezhető lépéseket, amelyek a környezetünk védelmét szolgálják. A háttérkép nagyméretű ablaka kitekintést enged a panelházak környezetére, így ezen keresztül a gyerekek berendezhetik a külső tereket is, átbeszélve a panelkörnyezetben jellemző környezeti problémákat és azok megoldási, javítási lehetőségeit. A poszter interaktív jellege következtében lehetőséget nyújt összehasonlítások végzésére is. Témakörönként feltehetjük a nem megfelelő és az azt helyettesítő, ajánlott eszköz, tevékenység ikonját. (A problémát és a lehetséges megoldást képpárok jelenítik meg, egymásnak megfeleltethető módon.) Ezzel a gyerekek maguk előtt láthatják, így könnyebben megérthetik azokat a lehetőségeket, amelyekkel saját maguk és családjuk is megtehet a panelkörnyezeten belül az energiatakarékosság, a hulladékcsökkentés, az átgondoltabb vásárlás és az élhetőbb környezet védelme érdekében. Az A0-ás méret biztosítja, hogy a poszter segítségével lefolytatott játék mind az osztályteremben, mind a nagyobb méretű közösségi terekben is látható és élvezhető legyen. A poszter kialakítása szabadtéri használatot is lehetővé tesz. Az interaktív poszter háttérképe, az arra mágnesként felhelyezhető, ellentét-párokat tartalmazó képekkel kiegészített látványterve a következő:

Módszertan


Módszertan

7.3. Médiaeszközök 7.3.1. A „Zöld Tömb” projekt előzetes tartalmi útmutatója a kampányfilmek készítői számára A projekt célja, célcsoportja, időtartama, időbeosztása valamint tartalmi elemei a projektleírásban olvashatók. Kiemelt szempontok a projektleírás alapján 1. A panelkörnyezet adottságainak észrevétele – fotó és rajzpályázat, valamint ennek feldolgozása a diákokkal a projektév elején és végén: –

az épített környezet építészeti adottságai,

a természet megjelenése, lehetőségei,

az életmód okozta szükségszerű megoldások (hulladékgyűjtés módjai, belső közös terek használata, tárolási módok lépcsőházban, erkélyeken, szárítás),

felújítási lehetőségek (szigetelés, víz és energia felhasználás),

a panel álom képi megjelenítése ( a lehetőségek, illetve a lehetetlenségek mentén – ahogy 10-14 évesek látják).

2. Belepillantás a tudományos háttérbe - az iskolai témanapokon (3 alkalom a projekt-év során) –

Helyretesszük a látottakat, rendszerezünk. A projekt azonban nem a világméretű problémákkal foglalkozik, hanem a felismert problémakörök saját környezetünkben


fellelhető feltárásával. –

A feltárást követően a saját, megléphető tennivalókat fogalmazzuk meg „kétkezi” – egyszerű, érthető, természetes megoldásokat gyűjtjük össze.

A rutin kialakítás módjaival foglalkozunk.

3. Az együttműködés nélkülözhetetlenségét a közösségi programokkal erősítjük meg – művelődési házbeli kampánynapokon (2 alkalom a projekt-év során): –

szakmai előadások a lakosságnak,

fogadóóra közös képviselőknek,

civil szervezetek standjai: saját megközelítésük bemutatása mellett a projektcél megerősítésére,

inspiráció a mindennapi cselekvéshez (elnyerhető, hazavihető útmutató matricák),

a jobbítási, szépítési szándék segítése ( balkonládák beültetése),

a témáról szóló színielőadások az érzékenység fokozásához

4. Hír, követendő és követhető példa szeretnénk lenni. – kampányfilm és médiaiskola háttérrel –

Kampányfilmünk a célunkat kívánja megfogalmazni: lásd meg a környezeted, vedd észre a problémát, támaszkodj biztos szakmai tudásra, keresd a jó megoldást, fogj össze a többiekkel, váltsd rutinná a megléphető tennivalókat és add tovább.

Médiaiskolásokkal az éves program filmes nyomon követése mellett o a közvetlen döntéshozók megszólaltatásával,

o a „Fülelők” (médiaiskola diákriporterei) rálátásának közvetítésével hírt szeretnénk adni arról, hogy tenni akarunk és tudunk.

7.3.2. A „Zöld Tömb” projekt elvárásai a kampányfilmekkel kapcsolatban A „Zöld Tömb” projekt tartalmi elvárásai a kampányfilmekkel kapcsolatban: 1)

Figyelemfelkeltés a megfogalmazott célra (lásd meg a környezeted, vedd észre a problémát, támaszkodj biztos szakmai tudásra, keresd a jó megoldást, fogj össze a többiekkel, váltsd rutinná a megléphető tennivalókat és add tovább).

2)

Aktualitását hosszabb távon (minimum 5 év) se veszítse el.

3)

A filmtől a problémák ellenére pozitív kicsengést várunk.

A „Zöld Tömb” projekt technikai elvárásai a kampányfilmekkel kapcsolatban: 1)

Pergő, logikus, ritmusos.

2)

Alkalmazza a vágóképekben, illetve technikailag ahol lehet az arculati elemeket.

3)

A 40 másodperces a 3 percesből építkezik.

4)

Hangalámondásos, kísérőzenés.

5)

Az iskolai kapcsolatot segítjük, de önállóságot is elvárunk.

Módszertan

5. Honlapunk elérhetővé teszi a tevékenységünket és az érdeklődőknek szakmai-módszertani csomagot kínál.


6)

A panelvilág helyszíne a XI. kerület – a helyszínekhez ötletet adunk, de önállóságot is elvárunk.

A „Zöld Tömb” projekt képi elvárásai a kampányfilmekkel kapcsolatban: 1)

Panelképek háztömbökről-házakról, fentről és lentről. Jó és rossz megoldások hulladékra, rendetlenségre-rendre. Szép lépcsőházra és elhanyagoltra. Kopottság és virágok. Balkonok. Balkonládák.

2)

Gyerekek házak között és iskolában.

3)

Családok hazatéréskor, bevásárlószatyrok tömegével.

4)

Göngyöleg itt és ott. Közértek mellett és lakóházban.

5)

Csöpögő csapok Száradó növények.

6)

Kerékpártárolók.

7)

Közösségi terek- igények.

A „Zöld Tömb” projekt tervezett hivatalos szövegrészei a kampányfilmekben: „Lehetünk akárhol az országban, találkozhatunk ezekkel a képekkel. Mit tehetünk? Mikor? Kikkel? Budapesti Művelődési Központ éves kampánya erre keres választ és adja át tapasztalatait. Tedd élhetőbbé Te is a panelt! Legyen rá füled, szemed! Keresd a denevért!” A „Zöld Tömb” projekt megjelenítendő objektumai a kampányfilmekben: logók, kabala (denevér).

Módszertan

7.3.3. A kampányfilmek elkészítésére bevont szervezet A „Zöld Tömb” projekt eseményeit a Matild Média Iskola hallgatói követték végig, folyamatos tájékoztatást adva a kampány eseményeiről. A Médiaiskolások helyszíni riportokat, videóblogot és a kampányfilmeket készítettek. A Médiaiskolások részére a BMK folyamatos kapcsolattartást és mentorálást biztosított. A Matild Média Iskola adatai: Matild Közhasznú Egyesület Postacím: 1119 Budapest, Fehérvári út 143. Telefon: 06-20-542-49-41 e-mail: info(kukac)matild.hu

7.3.4. Az elkészült kampányfilmek A „Zöld Tömb” projekt időtartam alatt 17 db spot készült el a következő témákban (a videókat az események szerinti időrendi sorrendbe rendeztük, és feltüntettük a zoldtomb.hu oldal videó gyűjtő oldaláról a youtube oldalra navigáló oldalon elérhető sorrendet és megnevezést is): 1)

Újbuda bemutatása Segédanyag statisztikai adatokkal, némi történeti háttérrel. Időtartam: 10 perc


Zöld tömb élhetőbb panel 2. A projekt helyszíne: Újbuda 2)

A BMK részvétele, szándékai, motivációja a projektben – interjú Margittai Katalinnal, az intézmény igazgatójával Időtartam: 5 perc Zöld tömb élhetőbb panel 1. A projekt megvalósítója a Budapesti Művelődési Központ

3)

Iskola-bemutató kisfilm (öt projektben résztvevő iskoláról) Tartalom röviden: iskolai élet, a diákok előzetes tapasztalata környezettudatos témában. Zöld tömb élhetőbb panel 3. A projektben résztvevő iskolák bemutatása Zöld tömb – Gazdagrét - Törökugrató Általános Iskola Zöld tömb – Petőfi Sándor Általános Iskola Zöld tömb – Gazdagrét – Csikihegyek Általános Iskola Zöld tömb – Lágymányosi Bárdos Lajos Általános Iskola Zöld tömb – Őrmezei Általános Iskola

4)

Az öt iskola részvétele a projektben – interjú a résztvevő iskolák igazgatóival Időtartam: 5 perc Zöld tömb élhetőbb panel 4. Interjú a résztvevő iskolák igazgatóival

5)

I. témahét bemutatása („Panel kintről”) Időtartam: 6 perc Zöld tömb élhetőbb panel 5. Panel kintről

6)

I. kampánynap bemutatása („Szóljunk a külsőhöz”) A spot mutassa be a BMK épületében zajló egész napos rendezvényt. Időtartam: 6 perc Zöld tömb élhetőbb panel 6. Kampánynap

7)

Hulladékcsökkentés – projekttémakör bemutatása Téma röviden: hulladék keletkezésének megelőzése, hulladékkezelés, szelektív gyűjtés, aktuális: Szelektív tanácsadó iroda nyílt Újbudán, praktikus és kreatív újrahasználatra ötletek. Időtartam: 5 perc Zöld tömb élhetőbb panel 8. Hulladékcsökkentés

8)

II. témahét bemutatása („Panel bentről”) Időtartam: 6 perc Zöld tömb élhetőbb panel 7. „Panel bentről” témahét

Módszertan

A témanap az öt iskolában 2011. október 10-14.


LAPOZGATÓ

KMOP 3.3.4. pályázati konstrukció keretében „ZÖLD TÖMB – ÉLHETŐBB PANEL” IFJÚSÁGI ÉS CSALÁDI KAMPÁNYÉV az élettér- és életmód zöldítés jegyében


Körn yeze ti

yázat

Lapozgató

pál l – rajz ő r t n i k Panel

felm érés – Pa nel

Panel kin t

kintr ől

ről – isko la

i alkotóh

ét


Körn yeze ti

Panel

ét témah i a l o k s li Bentrő

felm érés – Pa nel

adék – Hull

kintr ől

! STOP

Őszi csalá

di kampá

nynap – á

rvácska

ültetés

Lapozgató


Őszi

csalá di

kam

pány

nap

– kre atív

an

Lapozgató

é Álom t Panel

mahét

pa

kb skoláin i r e n t r

Panel álo m

– rajzpály ázat

work

shop


A tav

aszi

csalá di

kam

pány

napo

n fell

épő A lma

zene k

ar

lépő pon fel ttes a n y n yü mpá ahó eg Ta ádi ka H l a a s s c é i vaszi csa sz os ládi kam A tava orváth Ján t pánynap r H e s c o n d o r – begóni k Ka ók t z aültetés s a y g o f s – Ki

Lapozgató


Szerző: Dr. Bata Gábor Társszerző: Fogarasi Orsolya Szerkesztette: Kiss Gábor Boldizsár Tördelés és grafika: Nagy Anna Kiadó: Budapesti Művelődési Központ Cím: 1119 Budapest XI. kerület, Etele út 55. Telefon: 371-2760 Fax: 371-2761 E-mail: bmk@bmknet.hu Honlap: www.bmknet.hu Kampányhonlap: www.zoldtomb.hu Facebook: http://www.facebook.com/bmknet http://www.facebook.com/zoldtomb Felelős kiadó: Margittai Katalin A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a KMOP-3.3.4/A-10-2010-0006. pályázati konstrukció keretében valósult meg.


Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. 371-2760

Profile for Budapesti Művelődési Központ

ZÖLD TÖMB ÉLHETŐBB PANEL  

A KMOP-3.3.4/A kódszámú, a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok lebonyolítására kiírt pályáza...

ZÖLD TÖMB ÉLHETŐBB PANEL  

A KMOP-3.3.4/A kódszámú, a fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok lebonyolítására kiírt pályáza...

Advertisement