Page 1

BUDAPESTI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2010. január 19.


A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKFELÜGYELETRŐL – BUDAPESTI TAPASZTALATOK


A szakfelügyelet jogi kerete 1997. évi CXL. törvény IV. fejezet 88. § i). „A miniszter: a szakfelügyelet keretében ellenőrzi e törvény előírásainak, a közművelődési intézmények tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályoknak, szakmai követelményeknek a betartását és a központi támogatások felhasználását.”


 100. § (3) l) „Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza.. a muzeális intézményekre, a könyvtárakra és a közművelődési intézményekre vonatkozó szakfelügyelet rendjét.”


A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII. 9.) sz. NKÖM rendelet.


 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről.


SZAKFELÜGYELET SZERVEZETI KERETE Szervezeti és működési szabályzat alapján:  OKM Közművelődési Főosztálya szervezi és irányítja.  7 regionális vezető szakfelügyelő.


Szakértők feladata  Az önkormányzat közművelődési feladatellátásának általános, részletes szakfelügyeleti vizsgálata.  Tematikus vizsgálatok (pl.: TEMI)


ORSZÁGOS ADATOK  2006–2008.: 505 TELEPÜLÉS VIZSGÁLATA  Lakosság száma: 2 984 ezer fő  KÖZÉP-MAGYARORSZÁG: 47 település  Lakosság száma: 1 021 ezer fő


KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ


Budapest 2000–2009. 2000.: Budapest Főváros és a VII. kerület 2001.: VI. és IX. kerület 2002.: XI. és XXII. kerület 2003.: XVIII. kerület 2006.: I., II., VIII., XIV.,XVII., XX., XXI., XXIII. kerület  2007.: III. és XIII. kerület  2008.: XV. kerület     


2009. év végére


TAPASZTALATOK  Mit vár az önkormányzat és/vagy a polgármesteri hivatal? – Semmit, mert mindent tud  Igaz  „AHA” élmény – Összefoglaló anyagot kap, amit felhasználhat …..


 Mit vár a szakma a szakfelügyelettől? – Lojalitást a kollégától, de reális elemzést. – Majd „megmondja” az önkormányzatnak/polgármesteri hivatalnak. Szakmai elismerést.


Jelentés    

Szakmailag megalapozott Komplex Értékelő Segítőkész


1. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1.1.

Vizsgálati tapasztalatok, megállapítások, következtetések

1.2.

Jogszabályi kötelezettségek és javaslatok az önkormányzat közművelődési feladatellátásához


2. Részletes megállapítások 2.1.

A helyi társadalom közművelődési vonatkozásai

2.2.

Az önkormányzat közművelődési feladatellátása


2.2. Az önkormányzat közművelődési feladatellátása 2.2.1. A közművelődési alapellátással kapcsolatos jogszabályok szerinti működés helyzete 2.2.2. A közművelődési terület jogi, igazgatási és finanszírozási környezete 2.2.2.1. Közművelődési célú helyi dokumentumok 2.2.2.2. A feladatellátás jogi, igazgatási és finanszírozási helyzete 2.2.3. Területi és helyi szintű kapcsolatok; kistérségi feladatvállalás – feladatellátás


2.3. Az alapellátást végző szervezet bemutatása 2.3.1. 2.3.1.1. 2.3.1.2. 2.3.1.3.

A közművelődési szervezet adottságainak értékelése A szervezet vezetésének értékelése Stratégiai fejlesztési irányok Emberi erőforrások elemzése


2.3.2. 2.3.2.1. 2.3.2.2.

Létesítményi, tárgyi, gazdálkodási feltételek A feladatellátás létesítményi, tárgyi feltételei Gazdálkodási mutatók, eredmények


2.3.3. 2.3.4.

Közművelődési tevékenységek, feladatellátás A szervezet szakmai tevékenységének hatékonysága, kulcsfontosságú eredményei


2.4. A helyi közművelődés egyéb feladatellátóinak közművelődési tevékenysége 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5.

A polgármesteri hivatal önálló közművelődési tevékenysége Közgyűjtemények, egyéb gyűjtemények Nevelési–oktatási intézmények Civil és egyházi szervezetek Média


2.5. Közművelődési támogatások  Függelék 1. Táblázatok 2. Forrásjegyzék (dokumentumok)

 Mellékletek


Szakmai segítség nyújtása az önkormányzatok felé a jogszabályoknak megfelelő feladatellátás biztosítása érdekében Önkormányzati SZMSZ Helyi rendelet Intézmény alapító okirata Továbbképzési terv Munkaterv Statisztikai jelentés


Jogszabályok alkalmazásához az intézmények (feladatellátók) részére  Szabályzatok: SZMSZ, pénzügyi  Munkaterv  Munkaköri leírás Arculat


A szakmai feladatellátás javítása érdekében önkormányzatok szakmai segítése  Kulturális koncepció  Közművelődési megállapodás  Idegenforgalmi fejlesztéssel történő összehangolás  Helytörténet, hagyományápolás  Civil szervezetek  Pályázati rendszer  PR  Fejlesztések


Polgármesteri Hivatal  Hivatali Ügyrend  Osztály v. Iroda


KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI TANÁCSADÁS OKM Közművelődési Főosztály BMK – közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató


Javaslatok megvalósításához    

Jogszabályi Módszertani Dokumentum készítési Pályázati segítség.


MÓDSZERTAN    

Helyszíni tanácsadás Konzultációs lehetőség biztosítása Szakmai értekezlet(ek) tartása Módszertani útmutató készítés, biztosítás


Köszönöm a figyelmet!

Hortobágyiné Török Rita vezető szakfelügyelő amkigazgato@karinthyamk.sulinet.hu 30/250-9538

szakfelugyelet bemutato  

A KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKFELÜGYELETRŐL – BUDAPESTI TAPASZTALATOK