Page 1

PANASZKEZELÉSI JEGYZŐKÖNYV

A reklamáció időpontja: helye: beérkezésének módja: személyesen telefonon levélben e-mail-en A program megnevezése, melyhez a reklamáció köthető: A reklamáló neve: A reklamáló elérhetősége: A reklamációt fogadó munkatárs: A reklamációban érintett munkatárs/ szervezeti egység / beszállító /:.................................. ............................................................................................................………………………….. ...................................................................................................................................................... A reklamáció tárgya1:................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... Állásfoglalás a beérkezett panasszal kapcsolatban2

A hiba kijavítására hozott intézkedések: Feladat

Felelős

Határidő

Egyéb rendelkezések:

Budapest, 201 ............................................................... osztályvezető 1

Csatolandó: levélben érkezett reklamáció esetén a levél; e-mailen érkezett reklamáció esetén a levél kinyomtatva. 2 Abban az esetben, ha a kolléga hatáskörében nem kezelhető a panasz, az osztályvezető tölti ki.

1


2

Panaszkezelési jegyzőkönyv  
Panaszkezelési jegyzőkönyv  

Panaszkezelési jegyzőkönyv

Advertisement