Page 1

Felnőttképzési szolgáltatási hálózat kiépítése a közművelődési intézményrendszerben

PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat a Budapesti Művelődési Központban


Előadás célja, tartalma: • Egy modell értékű projekt eredményeinek bemutatása, és tájékoztató a szolgáltatási hálózattá fejlesztés lehetőségeiről a közművelődési intézményrendszer bevonásával. • A felnőttkori tanulás információs, felkészítő és segítő hátterének biztosítása a közművelődési intézményekben


A projektgazda bemutatása • A BMK közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatokat lát el a fővárosban • Kiemelt szolgáltatási területei: kulturális információk szolgáltatása kulturális szakemberek továbbképzése, tartalom és programfejlesztések, módszertani szolgáltatások mmmmmmmmmm módszertani szolgáltatások


Milyen megfontolások alapján dolgoztuk ki a Palló projekt koncepcióját? • A felnőttkori tanulás jelentőségének felértékelődése mind az egyének mind a társadalom szempontjából ( Uniós dokumentumok LLL és LWL koncepciói, nemzetközi és hazai szakirodalom) • A felnőttképzés, felnőttkori tanulás helyzete Magyarországon ( alacsony részvételi arány, nem teljes körű adatszolgáltatás)


További megfontolások: • A kínálati oldal ellentmondásai: a képzési szerkezet és a képzők szemlélete miatt is munkaerőpiaci hátrányok, a munkanélküli rátától függetlenül létező betöltetlen álláshelyek. • A bekapcsolódás esélyeit csökkentő tényezők : - motiváció hiánya ( számos tényező által determinált folyamat) - szemléletbeli hiányosságok (a művelődés, az önművelés, mint életminőséget javítani képes lehetőségről való gondolkodás) - tanulási korlátok (objektív, szubjektív)


A bekapcsolódás esélyeit csökkentő további tényezők: • az információ hiánya, • a hozzáférés egyenlőtlen esélyei, • a segítség hiánya. Lásd még a segítség, a tanácsadás jelentőségéről: (Európai Szociális Charta (1961 ) kiegészítő jegyzőkönyv (1988) lisszaboni irányelvek, szakminiszteri találkozó ( Maastricht 2004) Kézikönyv az életpálya tanácsadás (LLG- lifelong guidance) komplex, egyenlően hozzáférhető szolgáltatási rendszeréről )


Miért jó terep a közművelődés intézményrendszere ?

• • • •

A legnagyobb kulturális intézmény rendszer jó területi lefedettség (3000 intézmény, szervezet) kimagasló látogatottság ( 77,3 millió látogató/2009) szakmai küldetésük a kulturális esélyegyenlőtlenségek csökkentése, az életminőség javítása • helyi társadalomba ágyazottság , ismertség • tevékenységüket a helyi szociokulturális viszonyokhoz az ott élők szükségleteihez alakítják,


Fontos: • elérhető árak és díjmentes szolgáltatások, • a közösségi művelődési alkalmak egyben az informális, non formális és formális tanulás színterei, • Fontos szerepet töltenek be a készségek és kompetenciák fejlesztésében másodlagos szocializáció színterei • információs szolgáltatásaik könnyen bővíthetők felnőttképzésbe való bekapcsolódást segítő szolgáltatással


Állítások:

• A közművelődési intézmények társadalmi szerepe, küldetése és a felnőttképzés funkciói között szoros összhang van. • Rendelkeznek azokkal a humán és infrastrukturális feltételekkel, amelyek felnőttképzési szolgáltatások nyújtásához szükségesek. • A közművelődési intézmények lehetőségeikhez képest kisebb szerepet vállalnak a felnőttképzésben, az előbbre lépéshez nagyobb tudatosságra, szemléletváltozásra és a kapcsolatrendszer szélesítésére van szükség.


előzmény

A „PALLÓ” projekt A szolgáltatásfejlesztési filozófia és koncepció kidolgozásához ösztönzést jelentett a projektek fenntarthatóságának disszeminációjának uniós követelménye és a Nyitott Koordinációs Módszer eszközeinek ( indikátorok, tapasztalatok, jó gyakorlatok cseréjének alkalmazása)


A Palló projekt • 2004. évi HEFOP 3.5.4 pályázati kiírás 1. körös nyertese Cél: • a közművelődési intézmények felnőttképzési szolgáltatásainak bővítése( rendszerszemléletű, hiánypótló és hatékony) • az élethosszig tartó tanulásba történő bekapcsolódás támogatása


Eszközök

Mit valósítottunk meg a projekt keretében? Melyek a projekt cél elérésének eszközei: • Humánerőforrás biztosítása: Felnőttképzési konzulens képzés (90 órás blended learning típusú képzés) • Internetes információs rendszer: www.felnottkepzesinfo.hu - a konzulensek és a lakosság számára • PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat létrehozása, működtetése


PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat

Cél: Az információ-szolgáltatásokat láthatóvá és elérhetővé tenni, bárki számára, közérthető módon! A PALLÓ az első olyan felnőttképzési tájékoztató szolgálat, melyet egy közművelődési intézmény (BMK) működtet • 2006. szeptember 1-jén kezdte meg működését • Ügyfélfogadás heti 12 órában (h:10-12 óráig, k,cs: 13-18 óráig) • 3 konzulens dolgozik a szolgálaton • Eredmény: évi 1000-1200 látogató


Elérhetőségek

• A szolgálat elérhetőségei: Budapesti Művelődési Központ Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat 1119 Budapest, Etele út 55.

T: 06-1-371-2772, 371-2773 E-mail: palloinfo@bmknet.hu www.felnottkepzesinfo.hu


Az iroda szolgáltatásai I.

Alacsony küszöbű szolgáltatások • Az iroda szolgáltatásai ingyenesek, • Felnőttképzési tájékoztatás személyesen, telefonon,e-mailben, web-kamerás kapcsolaton keresztül • Közösségi számítógép üzemeltetése- cél az önálló információkeresés • hozzáférés fogyatékos emberek számára is


Az iroda szolgáltatásai II.

• PALLÓ információs rendszer működtetése a lakosság és a szakma számára: www.felnottkepzesinfo.hu információ nyújtás, információs tanácsadás • Felnőttképzési konzulens képzések szervezése, kihelyezése • Helpdesk: felnőttképzési szakmai segítségnyújtás, konzultációs lehetőség


Az iroda szolgáltatásai III.

• Lakosságnak, szakmának szóló információs napok, rendezvények, képzési börzék szervezése (Pályainfo rendezvények) • Állásbörzéken, karriernapokon felnőttképzési tájékoztatás-kitelepülés • Információs tájékoztatók és kiadványok szerkesztése (Felnőttképzési iránytű. E-hírlevelek) • Egyetemi hallgatók szakmai gyakorlati helye


Projektelemek

Lakossรกgi informรกciรณs kiadvรกny


A felnőttképzési konzulens feladatai

Fontos: A felnőttképzési konzulens kompetenciája pontosan körülhatárolt! – Tanácsadói tevékenység első és második szintje: tanácskérő önállóan dönt, csak tájékozódik

• A konzulens hitelesen tájékoztat képzésekről, igénybe vehető támogatásokról, felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályokról • Segít kiválasztani a megfelelő szakképesítést nyújtó tanfolyamot, informál szakmákról,képzőintézményekről • Kompetenciát meghaladó kérdésekben továbbirányítás a megfelelő szakemberhez –pl. pályaválasztási,pályaorientációs egyéni tanácsadás, mentális tanácsadás esetében • Álláskereséssel közvetlenül nem foglalkozik, közvetve segíthet


Kapcsolattartás

• Komplex feladat: a közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés, munkaerőpiaccal kapcsolatos információk: • A sikeres tájékoztatás alapja a hiteles, naprakész információ - Kulcskérdés: honnan? • A konzulens munkájának nélkülözhetetlen része az együttműködés, folyamatos kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, képzőintézményekkel, munkaügyi kirendeltségekkel


PALLÓ Információs Rendszer www.felnottkepzesinfo.hu

• A felnőttképzési konzulensek legfontosabb információforrása! • Átláthatóvá és elérhetővé teszi az interneten meglévő, a felnőttképzéshez kapcsolódó információkat • Szolgáltatásai: hírek,hírlevél,fogalomtár • 1000-1200 link, évi kb. 85 000 látogató • FSZH-val együttműködés:NPP tartalomszolgáltatója www.eletpaly.afsz.hu


A szolgáltatás speciális helyzete

• Tevékenységünk nem hasonlítható össze a munkaügyi kirendeltségek, más, professzionális tanácsadó irodák munkájával. • Nem több, nem kevesebb, más a feladatunk. • Hiánypótló szolgáltatás: hidat képezünk a munkaügyi kirendeltségek, képző intézmények, tanácsadó irodák és a lakosság között. • Elérés (mélyebb merítés) és érzékenyítés.


Hálózatosodás

• TÁMOP 1.4.3: Adaptációra felkészítés • PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálatok 2010 őszétől Budapesten, Békésen, Debrecenben, Veszprémben • Szakmai segítségnyújtás (helpdesk) a működésben • Palló Adaptációs útmutató (elérhető online a www.felnottkepzesinfo.hu honlapon)


Eszközök: Felnőttképzésinfó.hu

• régiós aloldal létrehozása, • helyi tartalomszolgáltató felkészítése, oktatása, • helyi partnerek információinak gyűjtése, rendszerezése, publikálása, • kapcsolódás az országos tartalomszolgáltatáshoz, • központi marketing,


Eszközök: tájékoztatási pontok létrehozása

• • • • •

új szolgáltatási pontok beindítása, az ott dolgozó kollégák mentorálása, help desk biztosítása, helyi partnerség és ismertség kialakítása, monitoring, tapasztalatok összegzése,


Projekt kiemelt értékei

• intézmények, kistérségek, régiók és szektorok közötti együttműködések generálása, • az egyénekre fókuszáló szolgáltatási gyakorlata, • a térségi és helyi információk gyűjtése és közvetítése csökkentheti az esélyegyenlőtlenséget, • a hálózat kiépülésével nő az elérés és a bekapcsolódás lehetősége.


Projektelemek

• A projekt eredményeit összefoglalva, javaslatot készítünk a kulturális és foglalkoztatási ágazat döntéshozói számára a modell fenntartását biztosító jogszabályi környezet kialakítására.


Kรถszรถnรถm a figyelmet.

Felnőttképzési szolgáltatási hálózat kiépítése a közművelődési intézményrendszerben  

Felnőttképzési szolgáltatási hálózat kiépítése a közművelődési intézményrendszerben – a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat a Budapes...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you