Page 1


Základné pojmy Tematika

1. Hodina 1.1.Teoretická časť (1 hodina) 1.1.1.Opakovanie základných pojmov 1.2.Praktická časť (3 hodiny) 1.2.1.Multimédia na internete 1. 1.2.2.Použitie operačného systému 1.2.3.Použitie klávesnice myši 1.2.4.Vyhľadávanie multimediálnych webových stránok a ich stiahnutie 1.2.5.Počúvanie hudby – sťahovanie súborov obsahujúcich hudbu, pozeranie a počúvanie videí 2. Hodina 2.1.Teoretická časť (1 hodina) 2.1.1.Opakovanie – obrázky na internete 2.2.Praktická časť (3 hodiny) 2.2.1.Multimédia na internete 2.

(webová kamera, mapa na internete, plánovanie trasy) 2.2.2.Digitálne fotografické prístroje.

( fotografovanie, sťahovanie fotografií, kopírovanie a premiestňovanie fotiek, 2.2.3.Kopírovanie súborov na pevný disk, na USB kľúč 3. Hodina 3.1.Teoretická časť (1 hodina) 3.1.1.Vytvorenie vlastného fotoalbumu 3.1.2.Posielanie pripojeného súboru 3.2.Praktická časť (3 hodiny) 3.2.1.Posielanie elektronických pohľadníc 3.2.2.Posielanie receptúr 3.2.3.Posielanie veršov, citátov (www.pohladnice.sk) 4. Hodina

2


Základné pojmy 4.1.Teoretická časť (1 hodina) 4.1.1.Stránky podporujúce vzdelávanie 4.2.Praktická časť (3 hodiny) 4.2.1.Používanie literatúry, slovníkov, lexikónov 4.2.2.Používanie programových databáz: www.port.sk 4.2.3.Vyhľadávanie v texte webových stránok, obsahy viditeľné po registrácii 4.2.4.Spoločenské portály, fóra, čítanie spravodajských informácií 4.2.5.Vytvorenie vlastnej webovej stránky 5. Hodina 5.1.Teoretická časť (2 hodiny) 5.1.1.Používanie programov pre okamžité zasielanie správ – chatovanie, 5.1.2.Blog, digitálna pamätná kniha 5.2.Praktická časť (2 hodina) 5.2.1.Rozhovor v reálnom čase zadarmo – Skype, MSN 6. Hodina 6.1.Teoretická časť (1 hodina) 6.1.1.Vybavovanie oficiálnych záležitostí na internete 6.2.Praktická časť (2 hodiny) 6.2.1.Služby pre verejnosť – vodárne, plynárne, elektrárne... 6.2.2.Bankové služby 6.2.3.Nakupovanie na internete 6.2.4.Podávanie elektronického inzerátu (www.zoznam.sk) 6.3.Skúška (1 hodina)

3


Základné pojmy OBSAH

MULTIMÉDIA NA INTERNETE..........................................................................................5 Média......................................................................................................................................5 VIDEÁ....................................................................................................................................7 FOTKY...................................................................................................................................8 WEBOVÁ KAMERA...............................................................................................................9 PANORAMATICKÉ OBRÁZKY.........................................................................................10 MAPY...................................................................................................................................14 Vlastná mapa v Google Maps...............................................................................................15 Plánovanie cesty pomocou Live Search Maps a vlastná 3D mapa.......................................17 Odoslanie pohľadnice...........................................................................................................17 DATABÁZY............................................................................................................................18 Hľadanie v textoch literárnych diel.......................................................................................22 Stránky dosiahnuteľné po registrácii.....................................................................................23 Oznámenia............................................................................................................................25 Okamžité zasielanie správ – chat..........................................................................................26 Chat v GMAIL-e:..................................................................................................................27 Blog – internetový denník.....................................................................................................31 Komunitné portály................................................................................................................35 VLASTNÁ WEBSTRÁNKA..................................................................................................36 Digitálna pamätná kniha – denník........................................................................................37 Vybavovanie oficiálnych záležitostí cez internet..................................................................37 Kopírovanie a vloženie textu................................................................................................39 Ochrana proti vírusom..........................................................................................................40 Základné pojmy......................................................................................................................43

4


Základné pojmy

MULTIMÉDIA NA INTERNETE Média Na internete môžeme si pozrieť televízne a rádiové vysielania, ďalšie informácie si môžeme obstarať, a môžeme si pozerať živé vysielania televíznych a rádiových programov, k uvedeným činnostiam je potrebné aby počítač bol vybavené zvukovou kartou reproduktorom alebo slúchadlom. Rádiové vysielače je možné nájsť na stránke www.radio.sk, www.slovakradio.sk, www.express.sk pre televízne vysielania slúži www.tv-online.sk alebo www.liveonline-tv.com. Na stránkach jednotlivých vysielačov je potrebné si zvoliť on-line / živé vysielanie.

Existujú aj také vysielače, ktoré nemajú priradené klasickú frekvenciu tieto je možné počúvať len na internete. Okrem vlastných internetových stránkach jednotlivých vysielačov, existujú aj také odkiaľ je možné sa prepnúť na viac živých vysielaní napr.: www.onlinetv.sk.

Pre počúvanie/pozeranie vysielania cez internet je potrebný taký softvér, ktorý nie je inštalovaný na danom počítači. Môžete si vypýtať pomoc od internetových komunít a pre domáce použitie si stiahnite a nainštalujte potrebné programy. Tieto programy sú bezplatné

zvyčajne

v

anglickom

jazyku.

(napríklad:

www.real.com,

www.winamp.com), na stránkach týchto programov kliknite na tlačítka get free, 5


Základné pojmy download free. Pre stiahnutie je zvyčajne potrebné udať platnú e-mailovú adresu. Po nainštalovaní programu už bude pracovať bez nášho zásahu.

Windows Mediaa

Quicktime

Real Player

Flash Player

MP3 Player

Rádiové a televízne vysielače majú vlastný archív a preto si môžeme vypočuť alebo pozrieť program, ktorý už bol odvysielaný. Napr. na stránke www.radio.sk, kliknutím na tlačidlo musicbox/archív si môžeme vyhladať program z archívu. Na tejto stránke si môžeme zvoliť aktuálny deň program alebo vysielanie uložené po hodinách. Počúvanie a stiahnutie hudby: www.hudba.sk Na tejto stránke na ľavej strane kliknite na tlačidlo mp3 a potom kliknite ľavým tlačidlom myši na odkaz stiahnuť. Otvorí sa okno pre Windows media Player a môžeme vypočuť zvolenú hudbu. V prípade ak na odkaz, stiahnuť klikneme pravým tlačidlom myši zobrazí sa miestne menu. Tu ľavým tlačidlom myši si môžeme vybrať položku uložiť ciel ako..., a môžeme si uložiť súbor s hudbou. Nakoľko ukladáme súbor s obsahujúci hudbu na pevný disk, je účelné si zvoliť miesto uloženia v priečinku dokumenty a v tom priečinok hudba/moje hudby.

Meno súboru je možné zmeniť pri uložení je účelné dať taký názov, ktorý nám napovie niečo o obsahu súboru. Typ súboru je daný: mp3. Musíme dávať pozor, aby sme neuložili do toho istého priečinku dva súbory s rovnakým menom a rovnakým 6


Základné pojmy typom nakoľko novší súbor prepíše starší. Neskoršie ak, chceme vypočuť uložené súbor s hudbou, tak máme možnosť sa k súboru dostať cez nasledovný postup. Otvorme na ploche alebo cez Štart menu odkaz Tento počítač. V tomto okne otvorme priečinok Dokumenty a potom podpriečinok hudba. V tomto priečinku nájdeme uložené súbory s hudbou, ktoré si môžeme vypočuť dvojitým kliknutím na meno súboru. Doporučujeme stiahnuť len legálne prístupné súbory. VIDEÁ

Okrem profesionálnych poskytovateľov programov sa objavujú aj domáce videá na internete na portáloch, ktoré sú určené pre zdieľanie videí, každý môže nahrať video vlastnej výroby. Takéto videá, ktoré sú len dĺžky niekoľko minút je možné si pozrieť na stránke video.lap.hu, keď sem už otvorili takýto portál pre vzdialenie videí (napr. www.videotube.sk). Máme kliknúť na hociktoré video zo zoznamu a po krátkom čase sa spustí film (je možné, že pred filmom musíte si prezrieť aj krátku reklamu). Vedľa zvoleného videa, zvyčajne sú umiestnené filmy s podobnou tematikou. Na stránke videogizmo.hu napíšte do vyhľadávacieho pola hľadanú tematiku a potom kliknite na šípku. Výsledkom vyhľadávania budú videá s hľadanou tematikou, ktoré si môžete pozrieť, podobná stránka je aj youtube.com, kde do vyhľadávacieho pola môžeme zapísať tematiku, alebo súvisiace kľúčové slovo. Po tlačení Enter sa objavia všetky videá s hľadanou tematikou. Kliknutím na video, ho môžeme spustiť, môžeme 7


Základné pojmy zväčšiť na celú obrazovku s kliknutím na predposledné tlačidlo (štvorec) v hornom riadku okna. Vrátiť sa môžeme s tlačením tlačítka X – zatvorenie okna, alebo s tlačením tlačítka Esc na klávesnici. Potom môžeme spustiť ďalšie vyhľadávanie. Videá je možné hodnotiť (rating), pridať komentár (comment), poslať iným alebo pripojiť k vlastnej domovskej stránke. FOTKY Pre

pozeranie

a

nahrávanie

fotiek

slúžia

stránky

ako

www.fotolab.sk,

www.happyfoto.sk, flickr.com. Je možné si pozrieť verejné albumy, alebo po registrácii si môžete vytvoriť vlastný album. Stránku môžete použiť ako úložisko fotiek, alebo môžete zdieľať s inými jej obsah – môžete publikovať vlastné fotky. Na stránke flickr.com môžete si označiť aj geografický bod, kde bola fotka zhotovená.

Postup používania albumov: Registrácia Prihlasovanie (Meno = používateľské meno a heslo) Vytvorenie nového albumu (Vyplnenie formulára) – to je potrebné len vtedy, ak vytvárate album s novou tematikou. Moje albumy – otvorenie albumu Nahrávanie nových fotiek – nahrávanie fotiek na webovskú stránku (fotku, ktorú chcete nahrať je možné si vybrať po stlačení tlačítka vyhľadávanie.

8


Základné pojmy Ku každej fotke môžeme priradiť meno, alebo aj krátky popis. Tento popis sa objaví v priebehu prezeranie obrázkov pod jednotlivými fotkami. V prípade potreby tlačidlo Pomoc/Návod každý krok vysvetľuje veľmi detailne a zrozumiteľne.

Pre pokročilých adresár – pridanie mailových adries do adresára, do tejto časti môžeme zaradiť mailové adresy priateľov rodinných príslušníkov, ktorým povoľujeme pozeranie nášho chráneného albumu. Heslo uvedené v tejto časti bude ich heslom potrebným k pozeraniu albumu. O možnosti pozeranie albumu systém automaticky upovedomuje adresátov a pošle im aj heslo. Správa povolení: z adresára kliknutím si zvolíme mailovú adresu a kliknutím na prvý znak (relačný) povolíme danej osobe byť medzi povolenými kontaktmi. Na koniec klikneme na povolenie pozývacích mailov a systém okamžite zasiela, na dané mailové adresy pozvánku s heslom. Vlastný album si môžeme pozrieť s kliknutím na tlačidlo moje albumy a potom kliknutím na otvorenie albumu. Nezabudnime sa odhlásiť zo stránky.

WEBOVÁ KAMERA Cez internet je možné vysielať živé obrázky pomocou webových kamier, ktoré sú pripojené k internetu. Pomocou takýchto kamier je možné si pozrieť Eiffelovú vežu, pozrieť si vnútro múzeá alebo môžeme sledovať aktuálnu cestnú premávku. Tieto kamery pracujú s niekoľko sekundovou aktualizáciou obrazu a ukazujú skutočný stav. Odkazy na webkamery sú na webkamera.lap.hu alebo www.webkamindex.com. Počasie si môžeme pozrieť na stránke www.meteo.sk, dopravnú situáciu 9


Základné pojmy www.stellacentrum.sk. Sú aj také kamery, ktorých pozíciu môžeme nastaviť aj my z diaľky.

PANORAMATICKÉ OBRÁZKY Na poznanie sveta najlepším spôsobom je pozerať panoramatické obrázky. Tieto obrázky sú také fotky, ktoré majú širší uhol pohľadu dovoľujú aj pozeranie 360 stupňov. Pozorovateľ má pocit, že sa otáča okolo vlastnej osi a pozerá takýmto spôsobom. Odkazy na webové stránky obsahujúce, panoramatické obrázky sú na http://www.mlaco.sk/usa2002/panorama.php, alebo na www.zive.sk.

Pre zobrazenie panoramatických obrázkov je potrebné inštalovať zodpovedajúce softvér na náš počítač. Panoramatický obraz si môžeme pozrieť stlačením pravého tlačítka myši a posunutím myši v potrebnom smere. Na webovej stránky parlamentu je potrebné kliknúť na jeden bod pôdorysu obzrieť sa a potom si zvoliť nový pozorovací bod. Takýmto spôsobom, je možné pozrieť celú budovu. Existuje veľa 10


Základné pojmy zahraničný stránok, kde si môžeme pozrieť exotické krajiny a také budovy do ktorých len ťažko sa človek dostane. Napr. Louvre.fr

Na stránke múzea Louvre prvom kroku sme zvoľme jazyk (english). Potom kliknutím na položku Museum/Virtual tour sa dostaneme ďalej do múzea. Pri jednotlivých zbierkach napr. Egyptské sa dostaneme ďalej kliknutím na položku View the Virtual Tour otvorí sa nové okno s virtuálnym priestorom, v ktorom sa môžeme pohybovať, môžeme vstúpiť

do jednotlivých

miestností, môžeme

dostať

informácie

o

vystavených predmetoch, môžeme zväčšiť pohľad na predmety (a to všetko doma, zadarmo bez ostatných návštevníkov). Po najzaujímavejších obrázkov nech nasledujú najpeknejšie obrázky z flickr.com. Kliknite na odkaz Explorer v pravom dolnom rohu a potom na odkaz A map of the world. Pri pohľade na mapu do vyhľadávacieho poľa v pravom hornom rohu napíšte názov hľadaného mesta a kliknite na tlačidlo search. Budú zobrazené fotky a miesto ich vyhotovenia súvisiace s daným mestom. Kliknutím na obrázok, ten sa zväčší na celú obrazovku. NAHRÁVANIE VLASTNÝCH FOTIEK Z DIGITÁLNEHO FOTOAPARÁTU Digitálne fotoaparáty ukladajú fotky na pamäťové karty do súborov. Pomocou prepojovacieho kábla dodaného s fotoaparátov je možné si prevziať obrázky z fotoaparátu na počítač. 11


Základné pojmy

Nájdime si na fotoaparátu prepojovacie miesto kábla (zvyčajne je to zakryté krytkou). Menší prípoj pripojme do fotoaparátu, druhý koniec kábla pripojme do USB portu zapnutého počítača.

Po krátkom čase sa otvorí okno v ktorom si zvolíme prenos fotiek na počítač. Spustí sa kúzelník pre skener a fotoaparát. Kliknutím na tlačidlo Ďalej spustíme načítavanie fotiek ďalším kliknutím na tlačidlo ďalej môžeme udať kam majú byť uložené načítané fotky a pod akým menom.. Ďalším kliknutím na tlačidlo ďalej sa spustí prenos.

Keď je operácia ukončená, kliknutím na tlačidlo Ukonči zatvoríme okno a otvorí sa priečinok, kam sme si uložili naše fotky. Kliknutím na tlačidlo Pohľad môžeme si pozrieť miniatúry. Kliknutím na hociktorú fotku a stlačením Enter si môžeme otvoriť fotku stlačením šípky ukazujúce pravo môžeme otvoriť ďalšiu fotku. Kopírovanie pripojených súborov (napr. Obrázky – jpg, gif, tif, bmp...) na pevný disk alebo na prenosný USB kľúč Otvorme si program pre prácu s poštou, vyberme si e-mail s prílohou, potom kliknime na odkaz Ukážka/Uložiť vedľa prílohy. Na dialógovom paneli kliknime na príkaz Uložiť. Zmena veľkosti súborov obrázkov: Na internet nenahrávajme príliš veľké súbory obrázkov, ani ich neposielajme ako prílohu mailov. V takýchto prípadoch zmeňme – zmenšime veľkosť súboru! 12


Základné pojmy Zadajme

cieľový

priečinok,

ktorý

môže

byť

napríklad

na

pevnom

disku:

Dokumenty/Obrázky, alebo aj prenosný – vymeniteľný USB disk a stlačme tlačidlo Uložiť. Ak sme použili vymeniteľný USB disk, nezabudnime ho bezpečne odstrániť! O výsledku

tejto

operácie

sa

môžeme

presvedčiť

otvorením

priečinku

Dokumenty/Obrázky. a. Spustenie programu Štart/Všetky programy/Microsoft Office/Nástroje balíka Microsoft Office/Microsoft Office Picture Manager. b. Označenie súborov obrázkov určených pre manipuláciu ( stlačením klávesy Shift spolu so šípkami). c. Z menu na pravej strane si zvolíme príkaz Upraviť obrázky/Zmeniť veľkosť. d. Otvorenie panelu pre nastavenie Preddefinovaná šírka x výška, výber možnosti napr. Web-malé (448x336 px) a potvrdenie voľby kliknutím (OK). e. Uloženie kliknutím na ikonu floppy disku.

13


Základné pojmy MAPY Používanie máp na internete je oveľa ľahšie, ako papierových a okrem toho sú neustále

aktualizované.

Ponúkajú

nespočetné

množstvo

služieb,

napríklad

vyhľadávanie podľa adries, plánovanie trasy (z bodu A do bodu B), satelitné snímky terénu, fotky a videá priradené k rôznym miestam na mape, vlastné mapy... Program Google Maps (maps.google.com) (Google Mapy po slovensky ) disponuje s možnosťou vyhľadávania adries. Napíšte do poľa pre vyhľadávanie hľadanú ulicu, mesto a kliknite na voľbu Hľadať mapy. Nájdené miesto ukazuje zelená šípka na mape. Mapu je možné doplniť pohľadom satelitných snímok kliknutím na voľbu Satelitné, alebo doplniť terénnym pohľadom kliknutím na voľbu Terén v pravom hornom rohu. Pohľad na mapu môžeme zmeniť pomocou šipiek v ľavom dolnom rohu, alebo pomocou myši spôsobom Chyť a ber: umiestnime kurzor na mapu, stlačíme ľavé tlačidlo na myši a jej posunutím do požadovaného smeru. Pomocou tlačidiel + a - na ľavej strane mapy môžeme si priblížiť alebo vzdialiť pohľad na mapu (alebo otáčaním kolieska na myši). Kliknutím na označenie (A) na mape si môžeme pozrieť informácie pridružené k hľadanému a označenému miestu. V tomto prípade sú prístupné aj fotky alebo videá doplnené ostatnými používateľmi. Mapa Google Maps s pohľadom satelitnej snímky a doplnené fotkami a s videom V pravom hornom rohu mapy kliknutím na voľbu Ďalšie je možné zobraziť fotky, snímky z videokamier, alebo informácie vzťahujúce na hľadané miesto uložené vo Wikipédii (internetová encyklopédia). Kliknite na voľbu Ďalšie a potom na Fotky alebo na prázdny štvorček pred nápisom Wikipédia – objaví sa malá fajka, ktorá označuje aktívnosť tejto voľby. Výsledkom je nespočetné množstvo malých obrázkov a/alebo písmen W, kliknutím na niektoré z nich sa zobrazia informácie pridružené k daným bodom. Ak sa prihlásime do Google Maps používateľským menom a heslom registrovaným v Gmail, v pravom hornom rohu obrazovky, môžeme si uložiť výsledky vyhľadávania a môžeme si vytvoriť aj vlastné mapy. Pod logom Google Maps kliknutím na voľbu Vlastné mapy si môžeme vytvoriť vlastné mapy, na ktorých si môžeme označiť vlastné adresy.

14


Základné pojmy

Vlastná mapa v Google Maps Plánovanie trasy Plánovač trasy v Google Maps vytvára trasu pre automobily. V prvom kroku po kliknutí na voľbu Vyhľadať cestu je potrebné zadať cieľ a východzí bod. Pomocou myši metódou Chyť a ber je možné zmeniť trasu. Špecialitou programu www.imhd.zoznam.sk je, že umožňuje naplánovať trasu mestskou hromadnou dopravou vo väčších mestách. Je možné získať údaje o zastávkach, o trvaní cestovania. Kliknime na voľbu Odchody a spojenia na ľavej strany obrazovky, potom na Plánovač cesty. Vyplňme pole pre východziu zastávku, potom pole pre cieľovú zastávku, nakoniec kliknime na tlačidlo Vyhľadať.

O chvíľu sa nám objaví na obrazovke ponuka spojov nasledovne:

15


Základné pojmy

Tabuľka ukazuje, pomocou akých spojov a akých prestupov sa dostaneme s mestskou hromadnou dopravou do cieľovej stanice. Na stránke Live Search Maps (maps.live.com) v anglickom jazyku je možné vyhľadávať pomocou voľby Search – Vyhľadaj. Ovládanie mapy je v ľavom hornom rohu: zväčšenie a zmenšenie pomocou zväčšováku (+,-), pohyb pomocou šipiek alebo myšou. Voľba Road zapína mapu, Aerial ukazuje satelitnú snímku, 2D a 3D zapína priestorové(!) zobrazenie, Labels zapína a vypína nápisy. Plánovanie cesty je možné spustiť pomocou voľby Directions, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši voľbou Directions from here a Directions to here zadáme východzí a cieľový bod. Informácie doplnené ostatnými používateľmi je možné získať pomocou voľby Collections na pravej strane nad mapou. Niektoré informácie sú k dispozícii len po registrácii, 3D pohľad sa dá zobraziť len pomocou zvláštneho softvéru, ktorý sa musí nainštalovať. Voľba Bird´s eye prepína do pohľadu vtáčej perspektívy.

16


Základné pojmy

Plánovanie cesty pomocou Live Search Maps a vlastná 3D mapa Pre použitie mapy Európy odporučíme stránku www.viamichelin.com, zbierku máp si môžete nájsť na www.mapy.sk. Ak sa zaujímate o mapy vážne, odporučíme stiahnuť si a nainštalovať na Váš počítač program Google Earth (Google Zem: earth.google.com/intl/sk/).

Navigácia vo virtuálnom svete V súčasnosti už existujú také webové stránky ( hlavne pre deti alebo hry), kde je potrebné pohybovať sa vo virtuálnom svete, kde jednotlivé voľby menu je možné dosiahnuť

pohybom

vo

virtuálnom

priestore,

napr.:

http://free.zoznam.sk/video/Virtualna-hra. Pohybovať sa v tomto virtuálnom priestore môžeme pomocou myši. Priblížením sa k okraju obrazovky sa môžeme otáčať (doprava, doľava, hore, dole). Kliknutím na niektorý predmet sa objaví menu pre ovládanie daného predmetu. Ak už vieme, ktorý z príkazov na ovládanie potrebujeme, môžeme ho vyvolať kliknutím na položku menu. Je možné, že potrebujeme pohybovať sa v priestore, v tomto prípade to môžeme urobiť pomocou šipiek, alebo nastavením kurzoru do jedného bodu a potom posunom ku kraju obrazu sa môžeme pozrieť dokola (je možné, že pritom musíme držať ľavé tlačidlo myši stlačené).

Odoslanie pohľadnice Virtuálna

pohľadnica

je

oveľa

zaujímavejšia,

ako

jednoduchý e-mail. Na webových stránkach slúžiacich na odosielanie elektronických pohľadníc si musíme najskôr zvoliť z kategórií pohľadnicu, ktorá sa nám najviac 17


Základné pojmy pozdáva. Po voľbe obrázku po stlačení voľby pre odoslanie sa otvorí stránka pre zadnú stranu pohľadnice, tu si musíme zadať údaje príjemcu a odosielateľa, tu môžeme zadať aj text. Niektorí poskytovatelia umožňujú pripojiť aj hudbu, alebo pohľadnica môže obsahovať aj animovaný obrázok.

www.pohladnice.sk

www.svetpohladnic.sk

www.pohladnice.atlas.sk

www.mojepohladnice.zoznam.sk

• Čarovná ceruzka – pomocou nej si môžeme vytvoriť vlastnú pohľadnicu • Čarodejník pohľadníc – pomôže nám pri zostavení pohľadnice • Pohľadnice s autoportrétom – doplnenie vlastných obrázkov na pohľadnicu

DATABÁZY Databázy programov Databázy programov (napr. www.port.sk) umožňujú také hľadanie, kde naraz si môžeme nastaviť rôzne parametre (miesto, čas, tematický okruh) a výsledok vyhľadávanie bude spĺňať všetky kritériá naraz. V menu stránky port.sk čas a miesto premietania sú spojené s režisérmi, s filmami, s osobami, s ukážkovými videami a s kritikami. Keď si vyhľadáme náš obľúbený film, dozvieme sa, kde a kedy premietajú, môžeme si pozrieť ukážky, môžeme si prečítať krátky obsah filmu, respektíve životopisy autorov, režisérov a hercov, a to dokonca ako výsledok jedného vyhľadávania. 18


Základné pojmy

Cestovné poriadky www.cestovny-poriadok.sk http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/

Vyhľadávače pre cestovné poriadky zvyčajne obsahujú kalendár, polia pre zadávanie údajov, rolovacie menu, prípadne tlačidlá pre nastavenie rôznych volieb. Pomocou kalendára je možné nastaviť termín cesty. Termín zvyčajne je potrebné zadať vo forme od - do pomocou rolovacieho menu. Rolovacie menu spoznáme podľa malej šípky smerujúcej dole, kliknutím na ňu sa otvorí tabuľka možných hodnôt. Kliknutím na zodpovedajúcu hodnotu si vyberieme vhodný termín. Je možné si vybrať napríklad rôzne zľavy ponúknuté cestovateľom.

19


Základné pojmy V tomto menu sa môže objaviť aj posuvná lišta, ak je zoznam veľmi dlhý. Pomocou šipiek posuvnej lišty môžeme posunúť obsah v okienku a vybrať si z položiek tú správnu môžeme kliknutím na ňu. Po kliknutí zoznam sa uzatvorí a zobrazí sa len ten riadok, ktorý sme si vybrali. Pozor na koliesko myši, tú nepoužívajme, kým neklikneme do iného menu, inak by sme zmenili obsah už zvolený. V poli pre zadávanie údajov po napísaní prvých niekoľkých písmen sa môžu objaviť ponuka možných hodnôt pre uľahčenie a urýchlenie voľby. V takom prípade kliknutím na položku si môžeme vybrať potrebnú hodnotu. Zoznam zmizne, a zostane v poli len to, čo sme si vybrali. Po nastavení a zadaní pre hľadanie potrebných informácií kliknutím na voľbu Hľadať spustíme vyhľadávanie. Výsledok sa objaví vo forme zoznamu alebo tabuľky. Ďalšie informácie pripojené k zobrazeným môžeme získať kliknutím na jednotlivé položky. Každá stránka má vlastnú organizáciu informácií a aj hľadanie v nich môže byť odlišné. Vyhľadávať môžeme aj podľa mapy, napríklad na stránke www.cestovanie.sk. Tu si môžeme vybrať tematické okruhy, ktoré nás zaujímajú a môžeme si vybrať miesto pre nás zaujímavé. Potom si môžeme zobraziť informácie spojené so zvoleným miestom, mapu, informačné údaje, akcie kultúrne, športové a podobne. Vyhľadávanie v texte webovej stránky Po zobrazení webovej stránky, ktorá obsahuje veľa textu, vôbec nie je ľahké sa orientovať a nájsť kľúčové slovo alebo výraz.

20


Základné pojmy

Tu nám príde vhod príkaz prehliadača, ktorý môžeme spustiť z menu Upraviť/Hľadať, alebo stlačením klávesovej kombinácie Ctrl+F naraz. Pole pre vyhľadávanie sa objaví ako zvláštne okno, alebo ako malé pole pre zadávanie hľadaného reťazca. Po zapísaní hľadaného reťazca pomocou volieb Ďalšie/Predchádzajúce môžeme spustiť vyhľadávanie. Funkcia pracuje na tej stránke, ktorú práve pozeráme. Webové stránky však majú aj vlastné pole pre vyhľadávanie, pomocou ktorého môžeme hľadať v rozsahu celej webovej stránky.

21


Základné pojmy

Kliknutím na položku Hľadaj môžem vyhľadávať informácie v archívu článkov v rozsahu celej stránky. Hľadanie v textoch literárnych diel Nenapadne Vás obľúbený úryvok od obľúbeného autora? Vyhľadajme na internete! Na stránke www.snk.sk Slovenskej národnej knižnice si môžeme nájsť potrebné informácie v literárnych dielach. V pravom hornom rohu sa nachádza pole pre vyhľadávanie, po zapísaní hľadaného výrazu a kliknutí na tlačidlo Hľadať sa spustí vyhľadávanie. Na obrazovke sa objaví niekoľko výsledkov vyhľadávania, kliknutím na ktoré sa zobrazí celý hľadaný text.

22


Základné pojmy

Nie všetko, čo vidíme v televízii musí byť pravdou. Podobne musíme filtrovať obsah internetovských stránok, musíme si overiť pravdivosť informácií z viacerých nezávislých zdrojov. Prečítajme si aj impressum (informácie o zhotoviteľovi) stránok. Stránky dosiahnuteľné po registrácii Väčšina internetových stránok je bezplatná, samozrejme existujú aj spoplatnené. Veľa internetových stránok ponúka však extra služby pre tých, ktorí sa rozhodnú zaregistrovať sa na stránke. Po registrácii (vlastne za zadanie našej e-mailovej adresy) môžeme si upraviť webovú stránku podľa vlastného vkusu (napríklad môžeme vypnúť zobrazenie časti, ktorá nás nezaujíma ) alebo môžeme sa pripojiť k rozhovoru prebiehajúcemu na stránke (k fórumu) , môžeme si požiadať o pravidelné zasielanie informačných buletínov, môžeme si vybaviť potrebné záležitosti alebo môžeme aj nakupovať. Väčšina webových stránok sa dá použiť aj bez registrácie, preto registrujme sa len vtedy, ak chceme použiť takú funkcionalitu, ku ktorej bez registrácie nemáme prístup. Registráciu je nutné vykonať len raz na danej stránke, potom pomocou používateľského mena a hesla už mám prístup ku službám stránky. Na inej webovej stránke však musíme sa znovu zaregistrovať – ak potrebujeme. Registrácia sa robí zvyčajne vyplnením dotazníka/formulára, musíme zodpovedať položené otázky. Medzi otázkami sú také, ktorých zodpovedanie je povinné - sú označené hviezdičkou, niektoré sú však len pre informáciu, pre zbieranie 23


Základné pojmy štatistických údajov – nie sú označené hviezdičkou, alebo je doplnený komentár, že ich zodpovedanie nie je povinné. Postup registrácie 1. Kliknite na tlačidlo Registrácia 2. Zvoľte si používateľské meno a heslo, pomocou ktorého v budúcnosti budete môcť vstúpiť na stránku. Oplatí sa použiť rovnaké používateľské meno a heslo pre všetky stránky – ľahšie si zapamätáte údaje. Používateľské meno má obsahovať minimálne šesť znakov, bez diakritiky a veľkých písmen a bez medzier, reťazec má byť jedinečným. Heslo má obsahovať aj číslo a aj veľké písmeno, bez medzier a má obsahovať minimálne šesť znakov. 3. Zadajte e-mailovú adresu (oplatí sa pre registrácie si vytvoriť zvlášť e-mailovú adresu, ktorá bude použitá len pre účely registrácií). 4. Vyplňte tie polia, ktoré sú povinné, do ostatných môžete zadať ľubovoľné nepravdivé údaje. Len v tom prípade zadajte osobné údaje – meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia – ak sú nutné pre registráciu. Pri registrácii Vám môžu ponúknuť možnosť obnovenia hesla, respektíve pomoc v prípade zabudnutých prístupových údajov. V prípade, že zabudnete prístupové meno a heslo, správnym zodpovedaním Vami definovaných otázok a Vami zadaných odpovedí pri registrácii Vám pošlú na e-mailovú adresu informácie, pomocou ktorých môžete vstúpiť na stránku. 5. Po zadaní všetkých povinných údajov kliknite na tlačidlo Registrácia. Ak ste náhodou urobili niekde chybu, vyhľadajte ju – zvyčajne je označené červenou farbou, opravte respektíve doplňte chýbajúce informácie a znovu kliknite na tlačidlo Registrácia. 6. Ak stránka prijala Vašu registráciu, dostanete e-mail na Vami zadanú adresu. Otvorte si poštovú schránku, nájdite si e-mail obdŕžaný od webovej stránky. Kliknite na odkaz obsiahnutý v maile. Tento postup sa nazýva overenie, lebo pomocou uvedeného postupu kontroluje webová stránka, či sa jedná o skutočnú e-mailovú adresu. Po overení je možné použiť vstupné polia webovej stránky. 7. Otvorte si webovú stránku, na ktorej ste sa zaregistrovali. Nájdite si pole pre zadanie používateľského mena a hesla. 24


Základné pojmy 8. Zadajte používateľské meno a heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii a kliknite na tlačidlo Vstúpiť. Načíta sa webová stránka, privíta Vás menom, ktoré ste zadali. Obsah stránky bude prístupný pokiaľ neopustíte stránku. 9. Napríklad recepty na stránke http://tvpaprika.hu/cs sú prístupné len pre registrovaných používateľov. Registrácia sa vzťahuje na jednu konkrétnu stránku, na novej stránke, kde ešte nie sme zaregistrovaní je potrebné sa zaregistrovať, potom už môžeme používať prihlasovacie meno a heslo na danej stránke pre prístup k informáciám. Oznámenia Najčerstvejšie informácie webových stránok sú zasielané formou správ, aby používatelia boli informovaní o novinkách aj keď nenavštívia danú stránku. O pravidelné zasielanie správ je možné si požiadať kliknutím na tlačidlo Odoberanie noviniek. Zadaním našej e-mailovej adresy do vstupného poľa a kliknutím na tlačidlo Odoslať sa zapíšeme na odoberanie noviniek. Fóra Webové stránky majú časť pre komunity, to znamená, že sa môžeme vyjadrovať k ich obsahu. Pod článkami zvyčajne je umiestnené tlačidlo Pridať komentár. Kliknutím na uvedené tlačidlo máme možnosť napísať náš príspevok, komentár k danej tematike. Pod článkami sú uverejnené aj príspevky ostatných čitateľov. Existujú aj také stránky, ktoré boli vytvorené len za tým účelom, aby sa

spustili

diskusie

k

určitým

témam,

ako

napríklad

www.post.sk/forum. Fóra sú internetové komunity, kde majú záujemcovia možnosť sa vyjadrovať k rôznym tematikám. Na týchto stránkach sú témy, kliknutím na ktoré sa nám zobrazia ďalšie podtémy respektíve príspevky zoradené podľa dátumu pridania. Na jednotlivé príspevky je možné reagovať, tým sa vytvára živá diskusia o danej téme.

25


Základné pojmy

Čo sú to prezývky – nick names ? Prezývky označujú jednotlivcov, ktorí sa vyjadrujú písomne k jednotlivým tematickým okruhom. Môžu byť virtuálne, nakoľko každý používateľ sa môže registrovať pod ľubovoľným počtom prezýviek, ale môže byť aj skutočné meno niekoho, veď aj takto je možné sa zaregistrovať.

Okamžité zasielanie správ – chat Pre udržovanie stykov medzi používateľmi sa používa e-mail. Existuje však aj taká forma výmeny informácií, ktorá umožňuje okamžité zasielanie správ, umožňuje živú písomnú konverzáciu. V tomto prípade nie je potrebné čakať na odpoveď možno niekoľko hodín alebo dní, ale odpoveď príde okamžite. Táto služba je prístupná po registrácii.

26


Základné pojmy

Chat je vlastne komunikácia v písomnej forme, keď správy sú zasielané účastníkom v reálnom čase okamžite. Táto forma komunikácie je podobná fóram, ale výmena názorov prebieha v reálnom čase. Aj tu je možné sa vyjadriť k jednotlivým témam. Rozdiel je v tom, že výmena názorov prebieha medzi dvomi prihlásenými účastníkmi. Obsah dialógu po opustení programu sa vymaže. Je to veľmi zaujímavý nástroj pre zoznámenie sa, pretože je otvorený a každý sa môže pripojiť a zúčastniť sa rozhovoru. Účastníci fór a chatu sú skryté za prezývkou, preto nikdy nevieme, s kým si píšeme! Organizácia rozhrania pre chatovanie je nasledovné: príspevky jednotlivý účastníkov sú zobrazené v poradí zapísania neustále aktualizované. Na spodku je vždy posledný príspevok. Na pravej strane sú prezývky účastníkov, zapísať náš príspevok môžeme v spodnom riadku okna. Chat v GMAIL-e: E-mailový program Gmail má funkciu, ktorá umožňuje okamžité zasielanie správ. Na ľavej strane pod menu sa nachádza tlačidlo pre spustenie rozhovoru.

27


Základné pojmy

Zelený kruh označuje tých používateľov, ktorí sú pripojení, kliknutím na tlačidlo je možné otvoriť okno pre rozhovor. Pohľadom na zoznam kontaktov vieme zistiť, kto je pripojený a s kým je možné začať komunikovať. Kliknutím na meno kontaktu zelený kruh sa zmení na textovú bublinu a v pravom dolnom rohu sa objaví okno pre rozhovor. Druhou možnosťou pre okamžité zasielanie správ je použitie špeciálnych programov, ako je Windows Live Messenger, Skype, a Yahoo Messenger. Ich spoločnými vlastnosťami sú: • Programy sú stiahnuteľné a použiteľné zadarmo z internetu. • Pre ich použitie je potrebné sa zaregistrovať. • Pomocou týchto programov môžeme sa porozprávať s priateľmi, ak používajú rovnaký program pre komunikáciu, zaradili sme ich na zoznam našich priateľov, a sú prihlásení v rovnakom čase ako my. • Je možné s priateľmi komunikovať písomnou formou, hlasom alebo cez video. • V okne programu je vidieť, kto zo známych je aktívne pripojený. 28


Základné pojmy • Komunikácia prebieha v okne, kde môžeme vidieť aj obraz z pripojenej videokamery, resp. môžeme viesť hlasovú komunikáciu, ak máme pripojený mikrofón a reproduktor. Stiahnutie programu Windows Live Messenger je možné kliknutím na odkaz: http://download.live.com/messenger. Kliknutím na tlačidlo Download je možné začať sťahovanie. Kliknite na tlačidlo Spustiť v naskakujúcom okne. Začne sa sťahovanie súboru. Potom kliknite znovu na tlačidlo Spustiť. Spustí sa inštalátor programu a po nainštalovaní a reštartu počítača je možné spustiť program Windows Live Messenger (nie Windows Messenger!) z Štart menu. Po spustení programu sa otvorí okno pre registráciu a kliknite na odkaz Registrácia v systéme Windows Live ID. Na novej stránke sa môžete zaregistrovať. Podobne ako pri registrácii e-mailovej adresy, aj tu musíte vyplniť všetky označené polia! Po úspešnej registrácii môžete spustiť Windows Live Messenger zo Štart menu. Do Windows Live Messenger sa môžete prihlásiť pomocou e-mailovej adresy a hesla registrovanými v službe Windows Live. Po prihlásení si môžete pridať svojich priateľov do zoznamu, ak nemáte takých priateľov, pridajte info@ezustnet.hu ako partnera. Tých priateľov, ktorí sú prihlásení spolu s Vami označuje zelený panáčik vedľa mena, neprihlásení sú označení sivým panáčikom. Dvojklikom na meno prihláseného známeho sa otvorí okno pre vedenie rozhovoru. Písať Vaše odkazy môžete v spodnej časti okna, odoslané a prijaté okamžité správy sú zobrazené v hornej časti okna. Tlačidlo pre spustenie telefonného alebo videohovoru sa nachádza v hornej časti okna. Program ponúka aj iné možnosti, napríklad zasielanie – prenos súborov, konferenčný hovor, animácie, hry a podobne. Na stránke live.com/Messenger môžete nájsť aj návod v slovenčine. Do spodnej prázdnej časti okna pre rozhovor môžeme zadávať naše správy, ktoré stlačením tlačidla Enter alebo Poslať odošleme partnerovi. Odoslané a prijaté správy sú zobrazené v hornej časti okna. V priebehu rozhovoru môžeme pripojiť aj emotikony, animácie a môžeme zmeniť aj pozadie.

29


Základné pojmy

Môžeme poslať partnerovi aj súbory. Môžeme viesť rozhovor paralelne s viacerými partnermi, v tomto prípade máme otvorených toľko okien, koľko rozhovorov máme aktívnych. Medzi partnermi sa môžeme prepínať kliknutím do zodpovedajúceho okna. Ak nás niektorý z našich partnerov vyzve k rozhovoru, na paneli nástrojov sa zobrazí žlté blikajúce tlačidlo. Pre pokročilých odporúčame vyskúšať konferenčný hovor, ktorý prebieha medzi viacerými partnermi naraz. K tomu musíme kliknúť na tlačidlo Akcie/Pozývanie do rozhovoru a je potrebné si vybrať partnera, ktorého chceme pozvať do rozhovoru. Ak chceme spustiť telefónny hovor, potom kliknime na ikonu telefónu v hornej časti okna. k rozhovoru budeme potrebovať zvukovú kartu, mikrofón a slúchadlo. Partner musí prijať našu výzvu do rozhovoru. Ak niekto volá nás, objaví sa text Volanie/Call, ktorý môžeme prijať (Accept), alebo odmietnuť (Refuse, Reject). Pre prijatie kliknime na odkaz Prijať, a za chvíľu už môžeme počuť rozhovor. Pre používanie videovolania použime ikonu obraz+telefon. V spodnej časti okna uvidíme obraz z vlastnej videokamery, po krátkom čase uvidíme obraz z videokamery 30


Základné pojmy partnera. Rozhovor prebieha naďalej cez mikrofón a slúchadlo. Pre spojenie niekedy je potrebné čakať až 30 sekúnd, v závislosti od kvality spojenia. Nezabudnime: pri registrácii ktokoľvek môže uviesť akýkoľvek údaj o sebe... možno si myslíme, že komunikujeme s dospelým človekom, pričom v skutočnosti pod prezývkou sa skrýva malé decko. V každom prípade otestujme partnera vhodne zvolenými otázkami! Blog – internetový denník Pomocou registrácie na Windows Live Messenger si môžeme vytvoriť aj vlastný internetový denník – blog – na stránke http://spaces.live.com. Kliknutím na tlačidlo Prihlásenie sa môžete prihlásiť pomocou e-mailovej adresy a hesla registrovaného na Windows Live Messenger. Po prihlásení sa otvorí stránka, kde v pravom hornom rohu vidíme prihláseného používateľa a kliknutím sem sa môžeme aj odhlásiť. Vlastné údaje – profil – si môžeme editovať cez menu Profil.

31


Základné pojmy

32


Základné pojmy Kliknutím na odkaz Vytvorte si priestor je možné si vytvoriť vlastný denník, ktorý musíme pomenovať a musíme zadať aj našu budúcu webovú adresu. Do denníku môžeme zapisovať udalosti, vlastné myšlienky, môžeme zdieľať fotografie, pridať priateľov a tým môžeme si vytvoriť malé komunity. Tieto možnosti sa objavujú ako malé škatuľky, ktoré môžeme zobraziť, alebo zakázať podľa potreby cez menu Prispôsobiť. Je možné nastaviť aj vzhľad blogu, farby, pozadia, atď. jednotlivé škatuľky môžeme editovať pomocou odkazu Upraviť profil. Náš denník môžeme aj zverejniť, aby každý mohol čítať, alebo otvoríme len pre priateľov z Messenger-u.

Veľmi obľúbenou stránkou pre blogy je www.blogger.com. Tu môžeme nájsť detailný popis aj v slovenčine o blogu, načo je dobrý, k čomu slúži – zdieľanie myšlienok, fotografií, vedenie dialógu a podobne. Aj tu sa musíme zaregistrovať, odkaz Krátky úvod nás usmerní, ako je možné vytvoriť si blog. Je možné prečítať aj denníky ostatných používateľov, a môžeme sa aj vyjadriť k zverejneným myšlienkam – ak nám to autor povolí. Tak je možné viesť z cela zujíma odborné dialógy.

33


Základné pojmy

Takou stránkou je napríklad http://blog.sme.sk. Ďalšie možnosti sú uvedené na stránke Windows Live: úložisko údajov, spoločný kalendár s priateľmi. Ak nechceme ukladať vlastné údaje na vlastnom USB kľúči, môžeme použiť úložný priestor daný k dispozícii na internete. Dokonca môžeme aj zdieľať tento priestor medzi priateľmi, napríklad: http://skydrive.live.com. Prihlásiť sa môžeme e-mailovou adresou a heslom registrovaným v službe Messenger. Odosielanie súborov sa uskutočňuje pomocou odkazu Načítanie súboru. Musíme si vybrať názov priečinku, kam chceme súbor umiestniť, potom kliknutím na tlačidlo Prezrieť/Browse si vyberieme priečinok, odkiaľ chceme súbor načítať. Potom už známym spôsobom odošleme súbor.

34


Základné pojmy Vytvorenie udalosti – záznamu do kalendára Pomocou odkazu http://spaces.live.com dokážeme si vytvoriť v spoločnom kalendári spoločnú udalosť aj pre našich priateľov. Kliknime na položku Ostatné/Udalosti, potom na Vytvorenie udalosti. Doplňme informácie do formulára, vyberme si názov udalosti, vyberme si zodpovedajúcu šablónu a uložme výsledok. Na takto pripravenú udalosť si môžeme zavolať priateľov, môžeme ďalej editovať stránku pre túto udalosť. Pozvánku môžeme poslať aj e-mailom.

Komunitné portály Tieto siete – portály slúžia predovšetkým na vyhľadávanie známych, priateľov a na udržiavanie stykov s nimi. Známe portály sú uvedené na odkaze: www.digitalne.sk. Sú stránky, kde je možné sa zaregistrovať, ale sú aj také, kde sa dostaneme len po obdŕžaní pozvánky. Po registrácii je nutné zadať osobné údaje, ako napr. miesto narodenia, školy, pracoviská, komunity a podobne.

35


Základné pojmy

Tieto údaje slúžia známym, aby nás vedeli identifikovať a nájsť. ( Pri zadávaní údajov samozrejme myslite aj na ochranu osobných údajov.) Môžeme pridať aj fotografiu. Po spustení vyhľadávanie systém sa pokúsi nájsť v komunite ľudí s podobnými údajmi, s veľkou pravdepodobnosťou nájdeme svojich známych. Ak to uznáme za vhodné, môžeme ho označiť ako priateľa. Ak potvrdí priateľstvo, tak už je možné začať komunikovať. Môžeme si pozrieť aj známych našich priateľov, ale aj naši priatelia vidia všetkých vzájomne. Známou stránkou je www.facebook.com alebo www.iwiw.com. Skúsme si vytvoriť vlastnú webstránku!

VLASTNÁ WEBSTRÁNKA Pomocou odkazu www.estranky.sk je možné si veľmi rýchlo vytvoriť vlastnú webstránku aj zadarmo. Je potrebné sa zaregistrovať, to je prvý krok. Po registrácii dostanete e-mail s odkazom, kliknutím na neho stránku aktivujete. Potom už postupujete podľa návodu na stránke.

36


Základné pojmy

Digitálna pamätná kniha – denník Existujú webové stránky pre seniorov, ktoré ponúkajú niektoré služby zadarmo – je možné aj spolupracovať s týmito portálmi ako novinár. Sú to úložiská vedomostí, informácie sú prístupné pre registrovaných používateľov. Je možné si založiť digitálnu pamätnú knihu, kam je možné si poznačiť vlastné spomienky a sprístupniť to pre ostatných používateľov. Obsluha je veľmi jednoduchá, postupujte podľa návodu. Vybavovanie oficiálnych záležitostí cez internet Zoznámili sme sa s rôznymi zdrojmi informácií na internete, s rôznymi formami udržania kontaktov, so spôsobmi vytvorenia vlastnej webovej stránky, blogov a publikáciou fotografií. Je na čase, aby sme sa nie len informovali, ale aby sme si vybavili aj potrebné oficiálne záležitosti. Niektorí poskytovatelia komunálnych služieb nám ponúkajú možnosť vybaviť si potrebné záležitosti, napríklad ohlásiť stav vodomeru a podobne. Prvým krokom je registrácia. V tomto prípade musíme zadať oficiálne a presné osobné údaje, presné evidenčné číslo vodomeru a musíme zadať aj prihlasovacie meno a heslo pre prístup k stránke. Po úspešnej registrácii je potrebné postupovať podľa pokynov na stránke. 37


Základné pojmy

Telekomunikační poskytovatelia takisto umožňujú vybaviť si určité záležitosti cez webové rozhranie – cez internet. Môžeme sledovať naše volania a náklady na volanie, množstvo stiahnutých údajov alebo už zaplatené faktúry. Po uzatvorení zmluvy môžeme vybavovať veci aj s bankami alebo poisťovňami online. U poisťovní môžeme sledovať naše zaplatené poplatky, zakúpené služby, v prípade bánk môžeme uskutočniť všetky naše finančné transakcie, môžeme sledovať stav účtu. Cez internet môžeme aj nakupovať. Použitie tejto služby však odporúčame len skúseným užívateľom. Keď intenzívne používate internet na vybavovanie oficiálnych záležitostí, je odporúčané použiť pre rôzne záležitosti rôzne e-mailové adresy. Za týmto účelom je dobré použiť e-mailovú adresu vytvorenú z mena a priezviska, pre neoficiálnu komunikáciu používajte e-mailovú adresu vytvorenú z prezývky. Na pravidelne zasielané správy používajte e-mailovú adresu špeciálne vytvorenú na tento účel a túto adresu používajte aj na účely registrácie na rôznych webových stránkach. Ak Vám robí problém zapamätať si rôzne heslá, môžete použiť to isté vo všetkých prípadoch.

38


Základné pojmy Kopírovanie a vloženie textu Pri písaní textov sa veľmi často stretávame s potrebou kopírovania dlhšieho textu zaslanie tohto textu partnerovi alebo jednoducho premiestniť inde (napríklad z webovej stránky do blogu alebo do e-mailu). Pri práci na počítači máme možnosť kopírovať text a vložiť na iné miesto. 1. Krok: označenie textu na kopírovanie Časť textu určenú na kopírovanie môžeme označiť myšou. Nastavte kurzor na začiatok kopírovaného textu, stlačte ľavé tlačidlo na myši a držte ho stlačené. Posuňte myš na koniec časti textu určeného na kopírovanie. Zmení sa zafarbenie textu na modré. Pusťte tlačidlo na myši. Vyznačenie na začiatku možno sa nevydarí, ale je to len otázka nácviku. Ak pokazíte vyznačenie, kliknite na nevyznačené miesto v dokumente a vyznačenie zmizne. Teraz už môžete začať znovu vyznačenie textu. Ak sa podarilo, môžeme pristupovať k ďalšiemu kroku. 2. Krok: kopírovanie Pri kopírovaní vyznačený text sa načíta do pamäti počítača – do dočasného úložiska. Obsah úložiska sa prepisuje pri každom kopírovaní, obsahuje len naposledy načítanú informáciu. Modrým vyznačenú časť textu môžeme kopírovať pomocou tlačidiel Ctrl a C (stlačíme Ctrl, držíme a stlačíme aj C a pustíme naraz obidva). Zdanlivo sa nič neudialo, ale počítač si vyznačenú časť textu načítal do úložiska – schránky. 3. Krok: vloženie Spustime program alebo nájdeme si miesto, kam chceme text v schránke vložiť (e-mail, dokument, blog, vlastná webová stránka...). Kliknime ľavým tlačidlom myši presne na miesto, kam chceme text vložiť. Kurzor bude blikať na tomto mieste. Teraz stlačme tlačidlá Ctrl a V (spôsobom popísaným vyššie.) Kopírovanie a vloženie pre skúsených používateľov je možné uskutočniť aj z miestneho menu – plávajúce menu spustené ľavým tlačidlom myši. Postavíme kurzor na vyznačený text, klikneme ľavým tlačidlom a z plávajúceho menu si vyberieme príkaz na kopírovanie, potom premiestnime kurzor na cieľové miesto, klikneme ľavým tlačidlom, vyberieme si príkaz na vloženie – prilepenie. 39


Základné pojmy

Ochrana proti vírusom Počítače pripojené na internet musia byť chránené antivírovou ochranou. Toto je možné zabezpečiť rôznymi spôsobmi: • Pravidelné spustenie online antivírového programu. Je to možné len v prípade širokopásmového, časovo a dátovo neobmedzeného pripojenia na internet, je odporúčané minimálne raz týždenne (www.onecare.live.com, http://antivirus-zadarmo.stahuj-online.sk/). Tento spôsob kontroly dokáže identifikovať a odstrániť vírusy dodatočne. • Stiahneme a nainštalujeme antivírový program, ktorý je zadarmo na vlastný počítač. Zvyčajne je to skúšobná verzia, alebo verzia na nekomerčné – domáce použitie (AVG, Nod32, Panda, Avast...). Tieto sú časovo (30–60 dní) obmedzené verzie, alebo majú obmedzenú funkcionalitu. Takto nainštalované programy permanentne chránia náš počítač. Ak sú časovo obmedzené, po ukončení skúšobnej doby je možné ich odinštalovať a nainštalovať iný antivírový program. • Kúpime si antivírový program v odbornej predajni. Takáto verzia ochraňuje náš počítač bez obmedzenia, bude pravidelne aktualizovaný, a dokáže identifikovať aj najnovšie vírusy. Poskytovatelia internetovských služieb dávajú k dispozícii antivírové služby zadarmo alebo za veľmi nízky poplatok.

40


Základné pojmy

Súbor priložený v prílohe e-mailu neotvárajme bez predbežnej kontroly antivírovým programom. Ak nemáte priateľov, s ktorými komunikujete v anglickom jazyku, neotvárajte e-mailové zásielky písané anglicky – výnimku tvoria e-maily zasielané automaticky službou pre obsluhu poštovej schránky – mailer daemon. Proti nevyžiadaným e-mailom sa viete brániť tým, že napríklad v GMAIL-e nastavíte kurzor na nevyžiadanú poštu a kliknete myšou na tlačidlo SPAM v menu. Tým nastavíte filter tak, že e-mail z tejto označenej adresy sa prehodí do priečinku pre nevyžiadanú poštu. Najlepšou ochranou proti vírusom šíriacim sa cez elektronickú poštu je, ak aj na domácom počítači používate web-mail (Gmail, UPC, hotmail a podobne) a nie program na správu pošty na vlastnom počítači Windows Live Mail, Outlook Express..). E-mailové správy otvorené vo webovom prostredí nie sú stiahnuté na vlastný počítač, otvárajú sa na poštovom serveri. E-maily prichádzajúce od neznámych odosielateľov neotvárajme, obzvlášť nie, ak obsahujú prílohy. Ak do počítača vložíme prenosné médium na ukladanie dát – floppy disk, USB kľúč – okamžite urobme antivírovú kontrolu na nich. Prehliadače – programy na surfovanie po internete dokážu zablokovať vyskakovacie okná. Je to výhodné v prípade 41


Základné pojmy nevyžiadanej reklamy ale aj pre ochranu pred vírusmi. Túto funkciu v prípade Internet Explorer môžeme aktivovať cez menu Nástroje – Blokovanie vyskakovacích okien. Je možné nastaviť mieru ochrany proti takýmto útokom. Blokovanie nám prehliadač oznámi, ak to považujeme za potrebné, môžeme blokovanie dočasne zastaviť. Naše dôležité súbory neukladajme len a našom počítači! Uložme aj na iný vonkajší nosič – na USB kľúč alebo CD alebo DVD! Profesionálny používatelia môžu uložiť svoje údaje aj na internete, napríklad na http://skydrive.live.com/, tak sú údaje prístupné neustále a sú v bezpečí.

42


Základné pojmy

Základné pojmy CD (Read Only Memory). Táto pevná pamäť nám umožňuje len čítanie jej obsahu. Nemôžeme do nej zapisovať žiadne údaje. Po vypnutí počítača sa v nej všetky informácie zachovávajú. Zabezpečuje napr. naštartovanie počítača. Blog – Blog je osobný denník. Zároveň tribúna. Priestor na spoluprácu. Cache pamäť (čítaj “keš”) - rýchla vyrovnávacia pamäť. Jej veľkosť sa udáva v kB. CD ROM – CD – kompaktný disk, ROM – Read Only Memory. Z toho to pamäťového média môžeme údaje len čítať pomocou laserového lúča (optický záznam). Jeho veľkosť je cca 600 MB a viac. CD-R – Recordable CD (1x zápis), CD-RW – ReWritable CD – prepisovateľné CD (aj 1000x); zapisuje sa vždy celý disk naraz; nedajú sa prihrávať súbory po jednom ako na HD či FDD. Dáta – sú všetky informácie alebo ich časti v digitálnej forme, ktoré sa dajú spracovať. Dátami sú informácie, ktoré sú nositeľmi významu pre ľudí. Informácia je teda produkt, výstup spracovania správ. Flash pamäť – špeciálna pamäť používaná najmä v prenosných zariadeniach (digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny, PDA atď.) Z hľadiska činnosti pracuje ako RAM, ale po vypnutí zariadenia sa informácie z nej nevymažú. Flopy disk (FDD) –inak nazývaný ako pružný disk či disketa. Patrí medzi magnetické pamäťové médiá. Prostredníctvom diskety sa dajú prenášať údaje z jedného počítača na druhý. Zaraďujeme ho medzi spotrebný materiál, ale informácie, ktoré sú na ňom uložené, patria do kategórie programového vybavenia. Harddisk (HDD) – pevný disk – pamäťové médium (v žiadnom prípade nemôže isť o pevnú pamäť, nakoľko má aj mechanické súčiastky) využívajúce magnetický záznam, do ktorého môžeme zaznamenávať údaje vo forme súborov. Jeho veľkosť sa udáva v MB a GB (gigabajtoch - miliardbajtoch). Hardware – technické vybavenie. Čiže všetko hmotné, čoho sa môžeme dotknúť, čo vykonáva aktívnu činnosť (napr. monitor, klávesnica, tlačiareň, myš a pod.) Heslo – je reťazec znakov, ktorý osoby môžu použiť na prihlásenie do počítača a na získanie prístupu k súborom, programom a iným prostriedkom. Heslá pomáhajú zabezpečiť, aby osoby nemohli získať prístup k počítaču, ak na to nie sú oprávnené. Ikona – malý obrázok ktorý symbolizuje obsah alebo činnosť skrytú za ním. Internet – sieť Internet je celosvetová "sieť sietí", ktorá umožňuje užívateľom na svete komunikovať medzi sebou, používať programové, technické a informačné zdroje iných výpočtových systémov pripojených do Internetu. Internetové vyhľadávače a katalógy – Väčšina informácií sa dá na internete nájsť pomocou internetových vyhľadávačov alebo katalógov. Fungujú rozdielne a keď chcete nájsť určité informácie treba vedieť čo použiť. 43


Základné pojmy Katalóg je vlastne také zberné miesto odkazov na webové stránky. Býva členený podľa jednotlivých kategórií a stránky sa pridávajú ručne. Mikroprocesor – základná riadiaca jednotka počítača vykonávajúca samočinne zadané inštrukcie v strojovom kóde (dvojkovo kódované) zoradené do programu. Je to polovodičový čip s niekoľkými miliónmi tranzistorov. Udávajú sa parametre: počet bitov a frekvencia v MHz, GHz. V súčasnosti sa frekvencia pohybuje od 100 MHz do 2 GHz a viac. Operačná pamäť – RAM (Random Acces Memory) alebo RWM (Read Write Memory). Do tejto pamäte môžeme písať i z nej čítať údaje. Po vypnutí počítača alebo pri výpadku napätia v sieti sa nám všetky údaje z tejto pamäte strácajú. Veľkosť pamäte RAM sa udávala v kB, dbes už v MB (kilobajtoch – tisícbajtoch alebo megabajtoch – miliónbajtoch), od 0 do 640 kB je konvenčná pamäť. Operačný systém (OS) – je softvér, ktorý spravuje zdroje počítača a poskytuje programátorom rozhranie na prístup k týmto zdrojom. Operačný systém tiež spracúva systémové dáta a vstupy od používateľa a odpovedá alokovaním a spravovaním úloh a interných zdrojov počítača ako služby pre užívateľa. Ovládací panel – Spúšťa sa z menu start voľbou položky Nastavenia a následne položky ovládací panel. Panel úloh – Je to úzky obdĺžnik zvyčajne v dolnej časti pracovnej plochy rozdelený na niekoľko častí s odlišnou funkciou. Panel úloh – je v dolnej časti pracovnej plochy, ktorý obsahuje hodinu a tlačidlo Štart. Pevná pamäť – v tejto pamäti má počítač uložené základné programy pre komunikáciu s jednotlivými kartami a okolím (BIOS – Basic Input/Output System – základný systém pre vstupy a výstupy) u tejto pamäti je jej obsah stály, nestráca sa po vypnutí napájania, nevýhodou je nemožnosť zmeniť jej obsah. Počítač (Mikropočítač) – zariadenie určené na spracovanie informácií. Slúži na hromadné spracovávanie údajov databázy), na vedecké výpočty (CAD, CAM, CAE), spracovanie grafiky a textu (textové editory, DTP), umožňuje tabuľkové výpočty, ale slúži aj na riadenie určitých procesov expertné systémy) atď. Najrozšírenejšími počítačmi (svetový štandard) sú počítače IBM kompatibilné označované ako PC – personal computer (osobný počítač). Počítačový vírus – je program, ktorý je schopný „sebamnoženia“ za prítomnosti vykonateľného hostiteľa, ku ktorému je pripojený. Pri šírení hostiteľa (infikovaného súboru) sa šíri aj vírus. Kedysi prechod vírusov medzi jednotlivými počítačmi zabezpečovali diskety a CD médiá, dnes sa vírusy šíria pomocou sietí, najmä internetu. 44


Základné pojmy

Pracovná plocha – Po štarte operačného systému sa objaví na obrazovke. Prehliadač – Internetový prehliadač dnes patrí k základnej výbave každého počítača, bez neho by ste neboli na internete. A zaujímavosťou je, že jednotlivé stránky sa môžu prehliadačoch zobrazovať rozdielne. Záleží to na tvorcoch webových stránok. Priečinky – pomocou pribinkou (adresárov) môžeme programové dátové súbory zoskupiť do logických jednotiek. Jeden priečinok môže obsahovať ďalšie priečinky (podpriečinky), a tie môžu obsahovať ďalšie a ďalšie podpriečinky. Takto sa vytvorí stromová štruktúra priečinkov. Spúšťanie programov – Spúšťať programy môžeme niekoľkými spôsobmi. Prvý a najuniverzálnejší spôsob je kliknúť ľavým tlačidlom myši na tlačidlo Štart (ktoré je na obrazovke) a potom ukázať na Všetky programy. Streamer – kazetopáskové pamäťové médium, obdoba klasickej magnetofónovej kazety ale rozdielna veľkosť, šírka magnetického pásu a rýchlosť posuvu. Kapacita 200 MB a via. technické vybavenie. Čiže všetko hmotné, čoho sa môžeme dotknúť, čo vykonáva aktívnu činnosť (napr. monitor, klávesnica, tlačiareň, myš a pod.) Rozdelenie IBM PC kompatibilných počítačov. to 9,4 resp 16,8 GB. Údaj, dáta – je to každá správa, oznam bez ohľadu na to, či má pre nás nejaký informačný obsah alebo nie, inými slovami, či nám daná správa prinesie niečo nové, alebo nie. Údaje (dáta) sú správy, oznamy, ktoré vyjadrujú určité fakty o procesoch a prvkoch reálneho sveta. Údajmi môžu byť písmená, čísla, slová, znaky, obrázky, zvuky prípadne ich kombinácie. Všetky údaje nesú určitý informačný obsah. Ak nám daný údaj nepovie nič nového, hovoríme, že jeho informačný obsah je nulový. World Wide Web – Je globálny informačný priestor, ktorý slúži na distribúciu informácií vzájomne medzi používateľmi.

45


Základné pojmy Dictionary – Slovník – Szótár Angol – Szlovák – Magyar A

access accessory add adress administrator advanced alias align all programs application arrow artificial intelligence at sign attachment audio device autodial autosave available

prístup príslušenstvo, doplnok pridat adresa správca (systému) pokročilý, rozšírený zástupné meno zarovna" (text v editore) všetky programy aplikácia šípka umelá inteligencia zavináč, znak @ príloha (napríklad dokument pripojený k e-mailu) zvuk a zvukové automatické vytáčanie automatické ukladanie dostupný, dosiahnuteľný

hozzáférés Kellékek hozzáad cím adminisztrátor Halas felhasználónév igazítás minden program alkalmazás nyilak mesterséges intelligencia kukac, jel csatolmány hang eszközök automatikus tárcsázás automatikus mentés elérhető

B Back background background processing bad bad file name banner bar barcode betatesting bit bit, binari digit, blank blank cell blog body bold (face) box browse browser button byte

naspäť pozadie (obrazu), spracovanie na pozadí chybný chybná názov súboru reklamný prúžok lišta, panel čiarový kód testovanie softwaru dvojková jednotka prázdny prázdna bunka skrátené z weblog telo (programu, e-mailu) tučné písmo políčko, rámček, skrinka prehliada" (webové stránky), surfova" prehliadač tlačítko slabika (osem bitov)

vissza háttér háttérben feldolgozás rossz rossz állomány név reklámsáv lista, panel vonalkód program tesztelése bit üres üres cella rövid személyes napló törzs (szövegtörzs) kövér betűtípus keret, doboz keres kereső nyomógomb bájt

C cable call cancel capacity caps card cartridge case

kábel volanie zrušiť kapacita kapitálky, veľké písmená karta cievka (farbiacej pásky), kazeta, zásobník skriňa (počítača)

46

kábel hívás mégsem, bezár kapcitás nagybetűk kártya toner, kazetta szamítógép doboza


Základné pojmy cell central cd cd drive change character chart chat click client clipart close color command computer connect content control panel copy copy and paste cursor customize cut cut and paste

bunka hlavný, ústredný, centrálny cd cd mechanika zmena, meniť znak graf, schéma on line "pokec", chat, bavi" sa online, chatova" klepnú", kliknú", klepnutie, kliknutie klinet kolekcia digitálnych obrázkov zatvořit farba príkaz počítač pripojiť, prepojiť obsah ovládací panel kopírovať kopírovať a vložiť kurzor prispôsobiť (individuálnym požiadavkam) vystrihnúť, vybrať Vybrať a vložiť

cella központi cd-lemez cd-meghajtó változás, csere karakter grafikon chat, online kommunikáció klikk, klikkelés kliens digitális képek kollekciója bezárni szín utasítás számítógép csatlakozni tartalom vezérlőpult másolni másol és beilleszt kurzor hozzáigazít kivág kivág és beilleszt

D data database date default delete (all, page, row, table) desktop developer device disk disk drive display docking station dokument domain doble click download drive

dáta, údaje, dátový databáza dátum východzí, implicitný, prednastavený vymazať (všetko, stránku, riadok, tabuľku) pracovná plocha vývojár, programátor zariadenie disk (počítača), disketa disketová jednotka zobraziť, obrazovka dokovacia stanica dokument doména dvojité kliknutie, poklepanie sťahovanie jednotka

adatok adatbázis dátum alapértelmezett törlés asztal fejlesztő, programozó berendezés lemez lemezmeghajtó képernyő dokumentum domén dupla klikkelés letöltés egység

E e business

elektronikus kereskedelem

e-mail

elektronické podnikanie, ebiznis editova", upravova" editor (edičný program a človek) elektronická pošta, e-mail

emoticon enter erase error exit

emotikona, smajlík vložiť vymazať chyba ukonči" (program), výstupný

emotikon, hangulatjel beszúr, belépés törlés hiba kilépés

edit editor

47

szerkesztés szerkesztő elektornikus levél


Základné pojmy

extranet

bod extranet, sie" dostupná aj pre autorizovaných užívateľov

limitált hálózat, belső

F fast field file filename, file name filter firewall flash floppy disk folder font footer foreign form format forward frame freeware full function

rýchly pole súbor názov súboru filter, filtrovať bezpečnostná brána, firewall blikanie, blika" disketa adresár typ písma päta (stránky, e-mailu) cudzí formulár formát, formátovanie vpred, preda" ďalej (e-mailom) rámec software distribuovaný zadarmo plný funkcia

gyors mező állomány állománynév filter, szűrő tűzfal Flash floppilemez mappa betűtípus lábléc idegen, külső űrlap leformázás továbbítás (küldés) keres szabadon terjeszthető teljes, teli funkció, függvény

G game glossary graphic graphic card grid

hra glosár, slovníček grafika grafická karta mriežka, raster

játék szótár grafika grafikuskártya háló, keretek

H hard disk hardware header help helpline hide high homepage hotline hypertext hypertext link

pevný disk hardware, mechanické a elektronické vybavenie počítača hlavička, záhlavie (e-mailu a pod.) pomoc linka technickej podpory skryť vysoký domovská stránka linka technickej podpory hypertext hypertextový odkaz int

merevlemez hardver fejléc segítség technikai segítség vonal rejtett magas forródrót hypertext hypertext hivatkozás

I icona image input Internet internet connection interstitial

intranet

ikona obrázok, zobrazenie vstup Internet, prepojenie počítačov a sietí na celom svete internetové pripojenie druh reklamného formátu, stránka s reklamou vložená na krátky okamih pred stránku požadovanou užívateľom rekl interná počítačová sie" (typicky vo firme, škole) biz

48

ikon kép bemenet internet, világháló internet csatlakozás

belső hálózat


Základné pojmy IP address

IP adresa

IP-cím

J Joystick junk mail

pákový ovládač nevyžiadaná pošta

botkormány nem kívánt levél

K key keyboard keyword

kláves, kľúč klávesnica kľúčové slovo

kulcs, billentyű billentyűzet kulcsszó

L label language laptop laser printer legend library line link list local disk lock

štítok, visačka, jednotka jazyk prenosný počítač, notebook laserová tlačiareň legenda, popis (grafu apod.) knižnica riadok (textu), linka (komunikačná) odkaz zoznam vlastný, lokálny disk zámok, zamknúť, blokovať

cimke, egység nyelv hordozható számítógép, laptop lézernyomtató legenda, leírás könyvtár vonal, link hivatkozás lista helyi lemez lakat, letiltani

M macro macrovirus mail mailbox mail merge manual map, mapping mark memory memory card menu message mirror mobile mode modem module monitor mouse move MP3 player multilevel my computer

makro, makroinštrukcia makrovírus, vírus zapísaný v makre a vložený do dokumentu pošta, poštová správa poštová schránka hromadná korešpondencia ručný, príručka mapa, mapovať, mapovanie značka, označiť pamäť pamäťová karta ponuka práva, hlásenie zrkadlo, zrkadlová kópia; zrkadliť mobilný, pohyblivý, prenosný režim modem Modul monitor, obrazovka myš presunúť, premiestniť prehrávač súborov MP3 viacúrovňový môj počítač

makró, makró futtatás makrovírus posta, levél postafiók körlevél használati utasítás térkép, feltérképezni megjelölni memória memóriakártya menü, kínálat üzenet tükör, tükrözni mobil, hordozható rezsim modem modul képernyő egér áthelyezni MP3-lejátszó többszintes sajátgép

N name net network administrator next noname note

meno, názov Sieť správca siete nasledujúci, ďalší bezmenný poznámka, komentár

49

név hálózat hálózati karbantartó következő névtelen megjegyzés


Základné pojmy notebook

prenosný počítač, notebook

notepad

poznámkový blok (jednoduchý textový editor) nový

new

notebook, hordozható számítógép jegyzettömb új

O off off line on/off on line open outgoing output

vypnuté nepripojený (k sieti) zapnuté/vypnuté pripojený (k sieti) otvoriť odosielaný výstup

kikapcsolt hálózat nélküli kikapcsolt/bekapcsolt halózatra csatlakoztatott megnyitni kimenő kimenet

P pack package page page setup paint password paste PC pixel player port power press preview print printer priority processor properties public

komprimova" súbory balík (programov) stránka nastavenie stránky, vzhľad stránky kresliť heslo vložiť ososbný počítač obrazový bod, pixel prehrávač port, brána zdroj energie, výkon počítača stlačiť, tlač, médiá náhľad (pred tlačou apod.) tlač, tlačiť tlačiareň priorita, predvoľba procesor vlastnosti verejný, spoločný

sűrített állomány csomag oldal oldalbeállítás rajzolni jelszó beilleszt személyi számítógép képpont lejátszó port, kapu teljestmény, energia nyomni nézet nyomtatni nyomtató prioritás, elsőbbség processzor tulajdonságok nyilvános

Q query quit

dotaz ukončiť (činnosť, aplikáciu)

quality

kvalita

lekérdezés, űrlap kilépés, az alkalmazás befejezése minőség

R rack range read read only record refresh rename replace reset RGB rights row run

stojan rozsah čítanie, čítať určený iba na čítanie záznam obnoviť premenovať nahradiť znovu nastaviť farebný režim RGB (red, green, blue) práva, oprávnenia riadok spustiť

50

keret terület olvas, olvasni csak olvasásra megnyitható bejegyzés frissíteni átnevezni átírni, felülírni újra indítani, beállítani színpaletta (piros, zöld, kék) jog sor futtatni


Základné pojmy S safe save scale scan scanner screen screensaver search security select send settings service setup shade share sheet short shorcut show zobraziť, ukázať shutdown skip sleep mode slide smiley software sorting sound sound card source space speed spelling stand by step subject system

bezpečný uložiť meradlo, škála prehliadať, prehliadávať(dáta); skenovať skener obrazovka šetrič obrazovky vyhľadávať, vyhľadávanie bezpečnosť vybrať odoslať nastavenia služba nastaviť, konfigurovať odtieň, tieň, tieňovanie zdieľať tabuľka, formulár, list papieru krátky, skrátený odkaz megjelenít vypnutie, ukončenie činnosti (operačného systému) preskočiť kľudový režim diapozitív, statický snímok (v prezentácii) emotikon, smajlík software triedenie (dát) zvuk zvuková karta zdroj medzera, voľný priestor rýchlosť pravopis úsporný režim krok predmet (v e-maile apod.) systém

biztonságos menteni skála, mérték beolvasni, beskennelni szkenner, lapolvasó képernyő képernyőkímélő keresni biztonság kiválasztani elküldeni beállítások szolgáltatás beállítás árnyalat megosztani munkalap rövid parancsikon kikapcsolás átugrani alvómód dia emotikon, hangulatjel szoftver (program) osztályozás hang hangkártya forrás szóköz sebesség helyesírás észenléti üzemmód lépés tárgy (levelezésnél) rendszer

T tab table target task template text text size thumbnail – time timer tool toolbar transfer translator trash can type turn off –

tabulátor tabuľka cieľ, cieľový úloha, proces šablóna, vzor text veľkosť písma malý obraz, minimalizovať čas, časový časovač nástroj panel nástrojov prenos prekladač, prekladací program kôš písať (na klávesnici) vypnúť

tabulátor táblázat cél feladat sablon szöveg szövegméret miniatűr idő időzítő eszköz eszköztár ávitel fordítóprogram szemétkosár (kuka) típus kikapcsolni

U unauthorized

neoprávnený

nem jogsult felhasználó

51


Základné pojmy underline unit unknow up update user user name utility

podčiarknuť, podčiarknutý jednotka neznámy hore aktualizácia užívateľ meno uživateľa pomocný program

aláhúzás egység ismeretlen fel aktualizálás felhasználó felhasználói név segédprogram

V valid valid adress validity value verify version view virus visit volume window

platný platná adresa platnosť hodnota overiť verzia pohľad, zobrazenie vír, vírus návšteva (na webovej stránke) rekl objem okno

érvényes érvényes cím érvényesség érték ellenőrizni verzió nézet vírus látogatás mennyiség, hangerő ablak

W wait watermark web web browser web page width windows Windows word write

čakať vodotisk, obrázok na pozadí sieť WWW, web; webový webový prehliadač webová stránka šírka okno systém Windows slovo, textový písať, zapisovať

várakozni vízjel web, háló webkereső weboldal szélesség ablak Windows operációs rendszer szó, szöveg írni

Z zero zip code zone zoom

nula, nulový poštové smerovacie číslo zóna, pásmo funkcia "lupy"

52

nulla irányítószám zóna nagyítás

Profile for Budapesti Művelődési Központ

MULTIMEDIA NA INTERNETE  

MULTIMEDIA NA INTERNETE

MULTIMEDIA NA INTERNETE  

MULTIMEDIA NA INTERNETE

Advertisement