__MAIN_TEXT__

Page 1

Hálóra, Nagyi! Workshop vezetők felkészítése csomag

Készítette: Szabóné Vékony Andrea


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése Bevezető Napjainkban sokszor hangsúlyozzák az élethosszig tartó tanulás fogalmát. A tanulás valóban egész életünket végig kíséri. Folyamatosan alkalmazkodunk változó környezetünkhöz, újabbnál-újabb ismeretek birtokába kerülünk. Napjaink információs forradalma lényegesen megváltoztatta életünket. A számítógépek bevonultak életünkbe, átértékelték tevékenységeinket. A számítógépek ott vannak mindenütt, segítik mindennapi életünket. Az információszerzésben egyre inkább központi szerepet tölt be a világháló, az Internet. A modern információszerzéssel tulajdonképpen nem a régi lehetőségek szűntek meg számunkra, hanem újak nyíltak előttünk. Ez pedig nem csak a most felnövő generáció sajátja, hanem mindenkié. Ahhoz, hogy az információs forradalom által teremtett lehetőségekkel megfelelően tudjunk élni, az egyik legfontosabb feladat az oktatás fejlesztése. Manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az időskori tanulásra. A XXI. század társadalmát „öregedő társadalomnak” is szokták nevezni, hiszen az átlagéletkor jelentősen megnövekedett az elmúlt évszázadokhoz képest. Sok idős ember van, akik még rengeteg szellemi és fizikai energiával rendelkeznek. Egy előzetes felmérés szerint a 60 évesnél idősebb emberek létszáma nőni fog az elkövetkező években. 2050-ben már a világ népességének 20 százalékát fogják képviselni. Mivel egyre később mennek nyugdíjba, a szakértők szerint az internethasználók körében arányuk robbanásszerűen gyarapodhat. (http://einclusion.hu/2009-04-23/az-idoseken-mulikaz-internet-jovoje/) Egy másik tanulmány szerint az Egyesült Államokban 2005 óta a 70-75 esztendős korosztályban nőtt a legjelentősebben az internetezők aránya. “Míg 2005-ben mindössze a 70-75 évesek negyede (26 százaléka) internetezett, jelenleg ez az arány 45 százalék a korcsoportban” – derült ki a felmérésből. (http://einclusion.hu/2009-01-29/idosek-eloretorese-az-interneten/) 1. Miben segít az internet az időskorúaknak? Az internet segítségével az idősek könnyebben tudják tartani a kapcsolatot a „külvilággal”. Elősegíti a hasonló korúak, de a generációk közötti kapcsolatépítést is. Javítja a kommunikációs készséget. Sok új információhoz juthatnak általa, valamint ők is hangot adhatnak véleményüknek, ötleteiknek. Az internet biztosítja, hogy az idősek lépést tartsanak a változásokkal. Az internet használatának elsajátítása nagymértékben segíti az időskori aktivitást. Az új tudás birtokában továbbra is aktív részesei lehetnek a társadalomnak, miközben autonómiájukat megőrzik. Az internet alkalmazása csökkenti a magány-, elszigeteltség-, az unalom-, a feleslegessé válás-, valamint az elesettség érzését. Lehetőséget teremt önkifejezésre, önérvényesítésre. Ösztönzi az értelmes és aktív életvitelt idős korban. Mindez pedig nemcsak az idősek oldaláról pozitív dolog, hanem az egész társadalmat pozitívan érinti.

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

2. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése 2. A harmadik életkor sajátosságai A 21. századra jellemző a népesség átalagéletkorának meghosszabbodása. A születéskor várható hosszabb életkor - ami fokozatosan emelkedő tendenciát mutat - növeli a társadalomban az idősek számát. A 3. életkor ideje is kitolódott az utóbbi években. Míg régebben 60 éves kortól számolták a 3. életszakaszt, napjainkban 65-70 éves korról beszélnek a gerontológusok. Ahogy nem létezik két teljesen egyforma személyiség, nincs két egyforma emberi öregedés sem. Az öregedés az egyéneknél jelentős különbségeket mutat, amit számos belső és külső tényező határoz meg. A sikeres öregedés kulcsa, hogy minél hosszabban fenntartható egészségben éljen az ember. Biológiai szempontból időskorban gyakran találkozunk látás-, hallásproblémákkal, emellett jellemző a figyelem fáradékonysága. Mivel a figyelem kulcsfontosságú az emlékezet szempontjából, a rövidtávú emlékezet emiatt gyengül, ugyanakkor az idős ember a régebbi dolgokra jobban visszaemlékszik, hiszen azokat még fiatalon figyelte meg és rögzítette. Az idősek sokszor tudják a fent említett hiányosságokat kompenzálni, felhasználva tapasztalataikat, bizonyos helyzetekre illő kulcssémáikat. Egyesek szerint erre az életszakaszra jellemző a gondolkodás meglassúbbodása. Mindenképp fontos azonban megjegyezni, hogy ez nagymértékben függ a szellemi aktivitástól. Az aktivitásukat megőrző idősek gondolkodása jóval fiatalosabb marad, mint inaktív társaiké. A fizikai és a szellemi aktivitás ebből a szempontból egyaránt fontos. Ahogyan a kisgyermekek fejlődését nagymértékben befolyásolja az ingerszegény környezet, ugyanez elmondható az idős korról is. Az izoláció, a tétlenség károsan hat, míg a változatos tevékenység, a színes társaság kedvező a pszichés folyamatok alakulására. Az időskori pszichés változások jellemzője, hogy a személyiség jellemvonásai jobban kiütköznek, az alapkarakter pedig markánsabb lesz. Emellett tapasztalhatjuk még, hogy az idősek érzelmileg fokozottan érzékennyé válnak. 3. Speciális módszer? Az időskorúak internet-oktatásában teljesen speciális egységes módszerről nem lehet beszélni. A tanárok tudják, hogy ugyanazt az anyagot még az azonos korú korosztálynak sem lehet teljes mértékben kétszer egyformán átadni. Minden ember más, pedagógusként mindig alkalmazkodni kell az egyénekhez. Lehetne ugyan itt arról beszélni, hogy nagyobb türelemre van szükség, van olyan téma, amire többször vissza kell térni, érthetően, tagoltan kell előadni, de melyik korosztállyal nincs ez így? Amiben mégis kicsit más az időskorúak oktatása: Figyelembe kell venni az időskor sajátosságait. Kicsit hosszabb szünetet szoktunk beiktatni, mint általában és vigyázunk, nehogy túlterheljük őket. A Budapesti Művelődési Központban ez a szünet sem olyan, mint a többi. Pihenésképpen a hallgatókkal közösen fogyasztunk el egy kis aprósüteményt és teát. Az egér használatának elsajátítására szintén több időt szánunk. Az életkor előrehaladtával az - igen pontos finommotoros koordinációs mozgást igénylő - egér kezelését nehezebb begyakorolni. Sok esetben hátráltatóak a reumatikus fájdalmak is. Miután minden © 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

3. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése szoftver úgy van kialakítva, hogy azt a billentyűzet segítségével is kiválóan lehet kezelni, a nehezebb, pl. két gyors kattintást igénylő mozdulatokat sokszor váltjuk ki a kijelölés + Enter billentyű megnyomásával. Talán a nagy élettapasztalatnak köszönhető, de az időskorúak jóval közvetlenebbek, nyugodtabbak. Emellett sokkal kevesebb motiválásra van szükség a tanár részéről. Akik eljönnek a workshopokra, maguk jelentkeznek és szeretnék elsajátítani a tudást. Ehhez pedig mindent megtesznek. Rendszeresen készülnek, szorgosan jegyzetelnek, elolvassák az irodalmat, gyakorolnak, tartalmas kérdéseket tesznek fel. 4. A workshop vezetővel szembeni elvárások Az időskorúak internet-oktatásánál az oktatóval szembeni elvárások a következők: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Rendelkezzen kellő számítástechnikai tudással. Előadása legyen nyugodt tempójú, mindenki számára érthető. Ismerje a harmadik életkor sajátosságait, azokhoz megfelelően tudjon alkalmazkodni. Legyen türelmes, toleráns, empatikus. Ismerje a korosztály érdeklődési területeit, s ennek megfelelően alakítsa óráit. Tudjon családias légkört teremteni a foglalkozások alkalmával. Legyen alkalmas csoportépítésre. Vegye figyelembe az ergonómiai sajátosságokat. 5.

Ideális terem- és eszközfeltételek

A legideálisabb helyzet, ha egy számítógép előtt egy hallgató ül. Így mindenki számára azonos feltételeket tudunk biztosítani. A terem elrendezésénél vegyük figyelembe az ergonómiai elveket, az oktatási igényeket. A számítógépeket célszerű úgy elrendezni, hogy jól tudjunk közlekedni, oda tudjunk lépni az asztalokhoz, segítve a hallgatót. A táblát szembe állítsuk, úgy, hogy az időseknek ne kelljen az olvasáshoz megfordulniuk. Az oktatót nagymértékben segíti, ha a táblánál állva, előretekintve az egész termet átlátja. Számítógépes oktatásnál helyet kell biztosítani az oktató számára a terem hátsó részén is, hogy minden monitort egy helyről átláthasson, így könnyebben megakadályozható a hallgatók lemaradása. Amikor már mindenki jól kezeli az egeret, nincs szükség sok segítségre, alkalmazhatunk projektort. A számítógép előtt először ülők sokszor úgy rendezik el az asztalukat, hogy a billentyűzet mellé rakják a jegyzetet, és amikor az egeret használni szeretnék, a füzetre helyezik azt, és ott görgetik. Hívjuk fel a figyelmet a helyes egérhasználatra. Ügyeljünk továbbá a számítógépes tanulási környezet ergonómiai sajátosságaira. Az idősek közérzetére, aktivitásukra, tanulásuk minőségére ugyanis nagymértékben kihat környezetük. A számítógépes tanulási környezet az alábbi pontok betartásával kényelmesebbé, egészségesebbé, biztonságosabbá és hatékonyabbá tehető: 1. Ergonómiailag legkritikusabb a monitor. A nem megfelelő monitornál (CRT) veszélyes a sugárzás, a képernyő elektrosztatikus feltöltődése, a túl erős kontraszt © 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

4. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése és a rossz megvilágítás. A megoldás: • TFT/LCD monitor alkalmazása, • Amennyiben ez nem megoldható, akkor alacsony sugárzású, legalább 75 Hertz frekvenciájú CRT monitor alkalmazása (ha pedig valóban ilyennel rendelkezünk, a megfelelő frekvencia beállítása), • a képminőség optimális javítása a fényerő-, illetve kontraszt szabályozásával, • a fényforrások megfelelő elrendezése annak érdekében, hogy a monitoron a villogások, tükröződések minimálisak legyenek. A szem megterhelése és a nyak-, illetve a vállizom fáradása ellen fontos, hogy a monitor megfelelő távolságban legyen a használótól (15”-os képernyőméret esetében az 50-60 cm az ideális). A képernyő felső sora szemmagasságban vagy annál kissé lejjebb álljon. A jobb pozíció elérése érdekében ajánlatos a monitort enyhén hátradönteni. 2. A billentyűzetnél lényeges a megfelelő billentyűnagyság, beosztás, továbbá a jó elhelyezés. A billentyűzetet úgy tegyük az idősek elé, hogy karjuk, kezük lazán, kényelmes testhelyzetben legyen. A kényelmes, természetes kézmozgással mellőzhetjük a kar, a kéz, a csukló és az ujjak túlzott megerőltetését. 3. Az egér esetén fontos, hogy a felhasználó jobb- vagy balkezes. A kar és a kéz gyors kifáradása ellen szoktassuk hozzá az időseket ahhoz, hogy az egeret lazán tartsák, és egész karjukkal mozgassák azt. A számítógép előtt ülők testtartása legyen mindig laza, egyenes. Kerüljük az előregörnyedést és a túlzott hátradőlést. A szék támlája lehetőleg a hát alsó részét támassza meg jól. 6.

A workshop menete

A workshop összesen 25 órából áll, ami azt jelenti, hogy 6 alkalommal találkozunk. Javasolt a heti két alkalommal tartani a foglalkozásokat. Ebből 5 alkalommal 4, 1 alkalommal pedig 5 órát töltünk el együtt. Az első 5 alkalom a tanulásé és a gyakorlásé, az utolsó órák keretében pedig egy játékos „vizsga” zajlik, ahol számot adhatnak tudásukról. A vizsgán „virtuális unokák” juttatnak el e-mail-ben a nagyiknak mindenféle kérdést•, amire a weben kell megkeresniük a választ, majd ezt megírni e-mail-ben az unokáknak. A workshop alkalmai között nyújtsunk lehetőséget a gyakorlásra. Legtöbbször a csoport tagjai együtt jelentkeznek ezekre az alkalmakra, így a csoporttagok között hamar nagyon jó kapcsolat alakul ki.

Tematika

l. Vizsgakérdések

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

5. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése 1. alkalom ¾ Elméleti bevezető (a workshop tartalma, az internetezéshez szükséges eszközök megismerése, az internet működése, felhasználási lehetőségei, internethasználati helyszínek) ¾ Gyakorlat (számítógép bekapcsolása, billentyűzet/egér alkalmazása, az operációs rendszer használata, a számítógép kikapcsolása, az internet használata) ¾ Összefoglalás 2. alkalom ¾ ¾ ¾ ¾

Ismétlés Gyakorlat (internetoldalak használata) Elmélet (keresés a neten) Gyakorlat (weboldalak keresése, képek linkgyűjtemények) ¾ Összefoglalás

keresése,

tematikus

3. alkalom ¾ ¾ ¾ ¾

Ismétlés Gyakorlat (képek keresése) Elmélet (adattárolás számítógépen, munka több programablakkal) Gyakorlat (képek mentése, mentett kép megnyitása, munka több programablakkal, internetoldalak használata) ¾ Összefoglalás 4. alkalom ¾ Ismétlés ¾ Elmélet (e-mail) ¾ Gyakorlat (e-mail postafiók létrehozása, postafiók használata, levélírás, beérkezett levél olvasása, válaszírás) ¾ Összefoglalás 5. alkalom ¾ Ismétlés ¾ Gyakorlat (e-mail olvasása, írása, csatolt fájl küldése, internetes keresés gyakorlása) ¾ Összefoglalás, próbavizsga 6. alkalom ¾ Ismétlés ¾ Játékos vizsga ¾ workshop zárása, tanúsítvány átadása

Maga a workshop mindig egy rövid elméleti kitekintéssel kezdődik, ahol tisztázzuk a számítástechnikában előforduló fontosabb fogalmakat és megismerkedünk a számítógéppel. © 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

6. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése A fogalmak terén szóba kerül a hardver, szoftver, valamint ezek csoportosításai. Alapszinten megismerkedünk a központi egységgel és a különféle perifériákkal. Ezt mindig úgy tesszük szemléletesebbé, hogy alkatrészekkel demonstráljuk. Amire nagyobb hangsúlyt fektetünk, az az egér megfelelő fogása, gombjainak használata, valamint a billentyűzet felépítése, főbb gombjai (Enter, Backspace, Delete, Caps Lock, Shift, Alt Gr, kurzormozgató billentyűk, Num Lock, Esc…) Ez idő alatt a gépet még nem kapcsoljuk be, mert nagymértékben eltereli a figyelmet. Általános tapasztalat, hogy a bekapcsolt gép, a sok új információ annyira lenyűgözi az előtte ülő hallgatót, hogy másra már nem is figyel. Az elmélet után következik a gép bekapcsolása és az egér, valamint a billentyűzet gyakorlatban történő kezelésének gyakorlása•. Ezt követi az operációs rendszer használatának alapfokú elsajátítása. Mi a workshop során Windows XP szoftvert használunk. Amit már a legelején megtanulunk az operációs rendszerrel kapcsolatban: A képernyő felépítése (asztal, tálca, ikonok), az ablak tulajdonságai (méretezés, mozgatás, tálcára letétel, bezárás). Programindításnál minden variációval megismerkedünk. A legkönnyebbnek bizonyul tálcáról indítani, illetve ikonról egy kattintás + Enterrel. Jóval nehezebb feladat a gyors duplakattintás és a Start menü - Programok használata. Ezt követően mindenki azt alkalmazza, ami neki a legkényelmesebb, de azért ismerjük a többi variácót is, számolva azzal, hogy nem mindenhol találjuk meg az ikont a tálcán, vagy az asztalon. Csak ennek a tudásnak a birtokában térünk át az internet használatára, azon belül pedig a WWW és az e-mail alkalmazására. Ezt is mindig megelőzi egy rövid elméleti bevezető, az internet fogalmáról, kialakulásáról, az URL címekről. Ezután ismerkedünk meg az Internet Explorer programmal, illetve annak elindításával. Megpróbáljuk ismert cégek honlapjának címét, újságok elérésének URL-jét kitalálni, illetve beírni a Cím mezőbe. Megismerkedünk a link fogalmával, aloldalakat nyitunk meg, a megnyitott ablakokat görgetjük. Ha ez jól megy, akkor továbblépünk a keresésre. Magyar nyelven a három legelterjedtebb keresőt mutatjuk meg. Mindegyiknek vannak a mi szempontunkból előnyei és hátrányai. Többnyire ezt követően a Google marad a preferált kereső. ƒ

ƒ

Origo – Előnye, hogy rajta keresztül egyből léphetünk a Freemail bejelentkező oldalára. Hátránya, hogy sok a rajta levő egyéb információ, „nehéz” megtalálni az „OK, Keresd” kereső részt. A keresendő kifejezés(ek) beírásához a keresőmezőbe bele kell kattintani. Heureka – Előnye, hogy kevés rajta a plusz információ, könnyen betöltődik. Hátrány, a találatok megnézéséhez lejjebb kell görgetni az oldalt. Ezt sokszor elfelejtik, csak ülnek a monitor előtt várva a keresés eredményét. Emellett a találati arányszáma alacsonyabb, mint a másik kettőé.

A jegyzet klaviatúrát is tartalmaz az otthoni gyakorlást segítve. A gépelés nagy nehézséget jelent, nagyon időigényes.

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

7. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése ƒ

Google – Előnye, hogy kevés rajta a plusz információ, könnyen betöltődik, a kereső mezőbe be se kell kattintani, máris írhatjuk a kifejezést/kifejezéseket. Ha Gmail-t használunk, könnyen átléphetünk a levelezőrendszerbe.

A magyar nyelvű keresés mellett idegen nyelven (angol, német leginkább) is szoktunk keresni. Erre leginkább az alábbi keresőket használjuk: ƒ Google, ƒ Altavista, ƒ Yahoo. Amit még megtanulunk az Internet Explorer programról: Az Internet Explorer a már betöltött weblapokat „megjegyzi”, ezért ha olyan honlapot kívánunk megnézni, amit már előzőleg láttunk, elég a Címsor melletti nyílra kattintanunk. Ez nagy segítség az időseknek, ha olyan honlapot szeretne megnyitni, ami a listában szerepel, hiszen nem kell gépelnie. Ugyanakkor nagyon kell figyelni, nincs-e elgépelés és nem emiatt nem jelenik meg esetleg az adott oldal. Sokszor előfordul, hogy olyan oldalra jutunk el, ami tele van nagy méretű képekkel és emiatt a honlap nagyon lassan töltődik be. Ha nem akarunk tovább várni, ráadásul az, amit mi szerettünk volna látni, már előttünk van, a letöltést a Leállítás, Stop gombra kattintva állítjuk le. Az aktuális oldal frissítéséhez a Frissítés gombot használjuk. Ez akkor jelent segítséget, ha régi információ jelenik meg egy gyakran frissített oldalon, vagy ha a képek nem megfelelően töltődnek le. Gyakran a levelező használatánál alkalmazzuk, ha egymásnak írnak levelet és várják annak megérkezését. Az Előzmények listából szintén könnyen előkereshetjük a korábban már meglátogatott weblapokat. Így szintén mentesülnek az idősek a begépelés terhe alól. Amennyiben nagyon megtetszik valamelyik weblap, az Internet Explorerrel mejegyeztetjük ez elérési címét (Kedvencek), innen általában könnyebben hívják elő később, mintha elmentették volna a winchesterre. További lehetőség a kereséshez az Internet Explorerben a Keresés gomb alkalmazása. Ezt szintén megnézzük. Gyakoroljuk emellett a Fájl – mentés másként parancsot, valamint weboldalon található kép elmentését (a képre a jobboldali egér-gombbal kattintunk, majd a megjelenő rövid-menüből kiválasztjuk a Kép mentése más néven parancsot). Ha háttérképet szeretnének menteni, azt is hasonlóképpen tesszük meg. A háttérkép területére kattintunk a jobb egér-gombbal, majd a Háttérkép mentése más néven parancsot választjuk. Sokszor előfordul, hogy a letöltött, megjelenített weblapokat szeretnének kinyomtatni. Ilyenkor a nyomtató ikont és a Fájl-Nyomtatás parancsot egyaránt használjuk. © 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

8. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése

Ezt követi a levelezés megtanulása. Több levelezőfelülettel is dolgoztunk már. Mindegyiknek megvannak a maga előnyei, hátrányai. 1. Freemail A Freemail regisztráció a következő szolgáltatásokat teszi elérhetővé: ƒ 1 GB tárhely ƒ e-mail postafiók (elérhető web- és mobil böngészővel, illetve POP3 levelezőprogrammal) ƒ saját névjegy publikálása ƒ címtár az ismerősök adatai számára ƒ chatelés a bejelentkezett ismerősökkel ƒ fotótár ƒ képeslapküldés 2. Citromail A Citromail fő jellemzői: ƒ 2 GB tárhely új felhasználóknak ƒ Spamszűrés ƒ Automatikus aláírás beállítása ƒ Mobil elérés – Nokia Messaging 3. Gmail A Gmail egy új típusú internet alapú e-mail szolgáltatás, amely arra az ötletre épül, hogy az e-mail lehet intuitívabb, hatékonyabb és hasznosabb. A Google innovatív technológiája segítségével távol tarthatja a kéretlen leveleket. Óriási a tárterülete. Több mint 7352.884098 megabájt (és egyre növekvő) ingyenes tárterület áll rendelkezésére, hogy ne kelljen egyetlen üzenetet sem törölni. Az adott szolgáltatónál együtt hozunk létre e-mail címet mindenkinek, a keresztnév első betűje és a vezetéknév szisztémát alkalmazva, kiegészítve esetleg születési évszámmal. Ha valakinek más kérése van, természetesen, azt választjuk. A címet együtt hozzuk létre, kitöltve a regisztrációs lapot. Jelszónak ugyanazt választjuk, majd a workshop végén, aki szeretné, megváltozatjuk. Eleinte próbálkoztunk egyedi jelszavakkal is, de azokkal sok gond volt, otthon maradt a papír, amire fel volt írva, elfelejtették… Amire nagyon figyelünk, hogy a regisztrációnál jól írják be a nevüket, hiszen ezt a rendszer mindig elküldi az e-mail-lel együtt. A szolgáltató webes felületén megtanulunk levelet olvasni, -írni, -továbbítani, törölni, válaszolni, kukát üríteni, a mappák között váltani, valamint csatolt fájlt küldeni. A webes felület előnye, hogy bárhol is ülünk le a számítógép elé, a postafiókunk oldalát behívva ugyanazt a képet fogjuk látni. Ez tökéletesen működik, ha pl. a nyugdíjasok nyilvános internet-elérést használnak. De gondolni kell az otthoni használatra is, és a költséghatékonyabb megoldásra, amikor csak a levelek lekérdezésének és fogadásának idejére csatlakozunk. Amit mi megtanulunk kezelni alapszinten, az a Microsoft cég Outlook Express szoftvere. Az egyetlen hátránya a webes felülettel szemben, hogy az e-mail cím beállítást el kell végeznie a hallgatónak otthon, így erre mindig kitérünk. © 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

9. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése

Amit megtanulunk az Outlook Express kezeléséről, az a levél olvasása, -írása, küldése, -fogadása, -továbbítása, -törlése, csatolt fájl küldése. Az a tapasztalat, hogy a szolgáltató webes felületén megtanult levelezés alapján mindez igen könnyen megy. Az, hogy milyen mélységben merülünk el az egyes témákban, mindig az adott csoporttól függ. Az ún. alapanyagot minden esetben a csoport érdeklődésének és igényének megfelelően szoktuk, velük együtt bővíteni. Célszerű a workshop elején megkérdezni a foglalkozásokat, az érdeklődési köröket, majd az órák során erre építeni. Amit még meg szoktunk nézni: ƒ ingyenes képeslapküldés ƒ portálok - Startlap oldalak Emellett, ha van külön kérés, természetesen arra is kitérünk. További, új témák, pl. blog, valós idejű beszélgetés… a Netre, Nagyi! workshop anyagában jelennek meg. 7.

Vizsgakérdések

Az utolsó, hatodik alkalom minden esetben egy kis "vizsgával" zárul, ami inkább csak játékos formában való alkalmazása a tanultaknak, „virtuális unokák” bevonásával. A kérdések és a válaszok egyaránt e-mail-ben íródnak. A feladatok időről időre változnak, megújulnak. A régiek megtalálhatóak a honlapon, így azokkal előre is lehet gyakorolni. A vizsgán igaz, szokott lenni egy minimális stressz, de az az öröm ennél sokkal nagyobb, ami az egyes megoldásokat kíséri. A feladatmegoldásnál lehet használni a jegyzeteket és ha nagyon muszáj, végső esetben kérdezni is lehet, bár erre kevés példa akad. A nagyik felkészültek, önállóan dolgoznak és legtöbbször nem csak magát a választ küldik el e-mail-ben, hanem sokszor keresnek és csatolnak hozzá pluszban képet, vagy néznek, illetve küldenek mellé további információkat a témáról. Íme néhány vizsgakérdés: 1. Hol található Kemecse? Mit tudsz erről a településről? 2. Holnap este buli lesz a Savoya Parkban, későn megyek haza. Mikor megy az utolsó 18-as villamos, amivel hazamehetek? 3. Meddig nézhetjük meg a barátaimmal A fáraók után, A kopt művészet kincsei Egyiptomból kiállítást a Szépművészeti Múzeumban? 4. Irodalomból a szorgalmi feladat az, hogy utánanézzek, ki írta a Zsivago doktor c. művet. Ugye te tudod? 5. Nem tudod, hogy hol található az Apáthy-szikla? 6. Mikor indul holnap után pontosan Budapestről Győrbe 10 óra környékén vonat? 7. Történelemből a házi feladat, hogy leírjam a mai nap legfontosabb eseményeit (2 téma). Légyszi nézd meg valamelyik napilapban! 8. Irodalomból az a házi feladat, hogy leírjam röviden Balassi Bálint életrajzát. Tudsz segíteni? 9. Holnap az osztállyal elmegyünk a Gorka Géza Kerámiamúzeumba. Hol van? Te voltál már ott? 10. Nem tudod véletlenül, mikor van a XI. kerület polgármesterének fogadóórája? Hogy © 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

10. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése lehet hozzá bejelentkezni? 11. Nem tudod, hol olvashatnám el Pilinszky János verseit az interneten? 12. Milyen darabok mennek mostanában a Radnóti Színházban? Melyiket ajánlanád? 13. Biológiából információkat kell gyűjteni a mocsári teknősről. Te mit tudsz róla? 14. Milyen lesz holnap az idő? Kirándulni megyünk, hogyan öltözzek? 15. Van valami újdonság a XI. kerületben? Milyen új híreket hallottál/olvastál mostanában? 16. Külföldi cserediákok jönnek hozzánk. Hova vigyem el őket? Van valami jó kiállítás most Budapesten? 17. Nincs meg a TV-újságunk, de úgy emlékszem, ma megy valami jó film a HBO-n. Utánanéznél? 18. Mátrafüredre megyünk szombaton reggel. Meg tudod nézni, megy-e busz aznap oda 8-9 óra körül? 19. Holnap én szeretnék főzni anyuéknak. El tudod küldeni az Eisbein receptjét? 20. Hol van a Duna Dráva Nemzeti Park? Elmennék oda a hétvégén. 21. Holnap buli lesz Budatétényben. Nem tudod, jár-e 3 óra körül az 3-as éjszakai busz? 22. Nem tudod véletlenül, mi az a rodokrozit? 23. Történelemből az a feladat, hogy megérdeklődjük, ki most Eger polgármestere. Te tudod? 24. Te tudod, miért van szükség kullancs-encephalitis elleni oltásra? Anyuék be akarják nekem adatni. 25. Gyűjtőmunkaként Gogol műveiből kell felsorolnom legalább hármat. Tudsz segíteni? 26. Földrajzból az a feladat, hogy gyűjtsünk minimum 4 cseppkőbarlang-nevet. Te miket ismersz? 27. Jövő hónapra meg kell szerveznem az osztálynak színházlátogatást. Nézd meg kérlek, milyen előadások mennek a Pesti Színházban és írd meg, melyiket ajánlanád! 28. Reggel korán kell indulnom. Megnéznéd nekem, mikor megy az első 3-as busz a Móricz Zsigmond Körtérről? 29. Hétvégen elmennék az oroszlányi barátomhoz. Megy vajon oda Volán-busz? 30. Mennyibe kerül a Fővárosi Nagycirkuszba a belépőjegy diákoknak? 31. Elmennék a Planetáriumba. Melyik előadást ajánlanád? 32. Jár már a libegő? Elvinném hétvégén a barátomat. 33. Nem találom itthon a Családi kör c. verset, pedig holnapra meg kell tanulnom. Hol lehet az interneten vajon? 34. A jáki templomról kell információkat gyűjtenem. Te mit tudsz róla? 35. Hol található a Földrajzi Múzeum? Elmennék oda szívesen. 36. Azt mondtad, készítettek rólad fotót a tanfolyamon. Hol találom meg az interneten? 8.

Tippek

ƒ

Az egér kezelésének megtanulásának könnyítésére szolgálhat, pl. a Passziánsz játék, vagy a Paint rajzolóprogram.

ƒ

Az egér megfelelő fogását mindig a workshop elején mutassuk meg és erre a későbbiekben is figyeljünk oda (az egér enyhe megtámasztása, a kéz ráfektetése, az ujjak elhelyezése…)

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

11. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése ƒ

Amennyiben van rá lehetőségünk, használjunk görgős egeret, könnyebben megy a segítségével az oldalak lapozása.

ƒ

Egéralátétből inkább textilest alkalmazzunk, mintsem csúszósat.

ƒ

A billentyűzet használatát gyakorolhatjuk a WordPad-en.

ƒ

Ha nehéz az egér kezelése, tanítsunk alternatív, billentyűzetes megoldásokat.

ƒ

Az egér használatánál mindig ügyeljünk arra, van-e balkezes a csoportban. Sokszor nem szólnak maguktól, mert úgy gondolják, az egér azért van oda téve, mert csak így használható. Balkezesként pedig jobb kézzel megtanulni az egér kezelését még nehezebb.

ƒ

Az ikonokat célszerű automatikus elrendezésre állítani, mert nagyon könnyen elhúzhatóak a helyükről.

ƒ

A teremelrendezés többnyire adott, de ha lehet rajta módosítani, akkor mindig vegyük figyelembe az ergonómiai sajátosságokat. Gondolok itt, pl. a monitor megfelelő – villogás- és tükröződésmentes – beállítására.

ƒ

Emellett próbáljunk meg olyan elrendezést kialakítani, hogy inkább az asztalok egymás mögött helyezkedjenek el két sorban, mert így a tanár középen állva könnyebben oda tud menni segíteni, mintha „vízszintes” elrendezést alkalmaznánk.

ƒ

Időskorban gyakoriak a látásproblémák. Erre szintén hangsúlyt kell fektetni. Amennyiben szükséges, alkalmazzunk nagyobb betűméretet az operációs rendszer, illetve a böngésző beállításánál.

ƒ

Gyakran hallásproblémákkal is találkozunk. Ilyenkor a hallgatót ültessük olyan helyre, ahol közelebb van hozzánk és a hangosabb beszéd mellett figyeljünk arra, hogy próbáljunk meg hozzá úgy beszélni, hogy közben lássa a szánkat, segítve a hallott szöveg szájról olvasással történő megértését.

ƒ

Gyakorlati tapasztalat, hogy minden órát egy rövid kis ismétléssel kezdünk, így mindig könnyebben megy az új ismeretek tanulása.

ƒ

Érdemes minden alkalom végén az aznap tanultakat együtt, röviden összefoglalni.

ƒ

Az órák közben érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy az adott anyag hol található meg a jegyzetben, hol nézhetnek utána otthon. Emellett ajánlatos sokszor használni a táblát és időnként még „diktálni” is, hogy segítsük a jegyzetelést.

ƒ

Lehetőleg minden gépen ugyanazokkal a programverziókkal dolgozzunk. Ugyanakkor kerítsünk arra alkalmat, hogy megmutassuk, az asztal háttere is változhat, akárcsak az ikonok elrendezése, mérete..., vagyis nem minden "gép egyforma".

ƒ

Próbálkoztunk délelőtti (8, 9 órai kezdés) és délutáni (14 órai kezdés) időpontokkal egyaránt. Azt gondoltam, a délelőtti jobban beválik, de egyikkel sem volt gond. A

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

12. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése délutáni csoportokkal is ugyanolyan tempóban lehetett haladni. ƒ

A csoport „összekovácsolódásának” érdekében célszerű közös programokat szervezni számukra, pl. házi feladat együtt történő megoldása a könyvtárban, vagy a Neumannház közös meglátogatása… 9.

Zárszó

Az idősek oktatásának nagyon is helye van az oktatás formái között. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyugdíjasok nagy kedvvel jönnek a workshopra, szívesen tanulnak és a tanultakat a későbbiekben is alkalmazzák. Jómagam többféle korosztállyal foglalkozom a munkám során, kezdve a 3 éves gyerekektől a nyugdíjaskorúakig. Mégis ez a workshop az egyik legkedvesebb a számomra, felüdülés bejönni ezekre az órákra, amiért én nekik csak köszönettel tartozom.

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

13. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése 10.

Fogalomtár

A workshop során az alábbi, leggyakrabban előforduló fogalmak magyarázatára kerül sor: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

asztal ablak böngésző CD/DVD-lemez csúszka e-mail eszköztár fájl felhasználói név floppy görgetés hardver hálózat honlap HTML ikon internet jelszó könyvtár kurzor legördülő menü link mappa operációs rendszer (Windows, Linux) spam szerver szoftver tálca URL-cím valós idejű beszélgetés vírus weboldal winchester WWW

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

14. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése 11.

Ajánlott irodalom

ƒ ƒ ƒ

http://www.nagyi.bmknet.hu - a Kattints rá, Nagyi! hivatalos honlapja Kattints rá, Nagyi! - jegyzet, Budapesti Művelődési Központ, 2009. Kolin Péter: Idősek az információs társadalomban – E-világ 2002. 07. hó

ƒ

Bajusz Klára: A felnőttkori tanulás motivációi: Esély 2000 – konferencia

ƒ Magyar UNESCO Bizottság: A magyar felnőttoktatás 1985 óta történt változásai és jövőjének perspektívái. Bp. 1996. ƒ Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei, Volos Bt, Budapest, 1993 ƒ Lénárd Ferenc: Emberismeret a pedagógiai munkában, Tankönyvkiadó, Budapest, 1981 ƒ Kardos Lajos: Általános Pszichológia, Budapest, 1964 ƒ Falus-Golnhofer-Kotschy-Nádasi-Szokolszky: A pedagógia és a pedagógusok, Akadémia Kiadó, Budapes, 1989 ƒ Biztonságos és kényelmes munkakörnyezet biztosítása. Compaq dokumentáció 1. fejezet 1-13.o. ƒ Iván László: Ne féljünk az öregedéstől. SubRosa Kiadó, Budapest, 1997.

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

15. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése Melléklet Érdekes webcímek • • • • • • • • • • • • • • • • •

http://www.bmknet.hu – Budapesti Művelődési Központ honlapja http://www.nagyi.bmknet.hu - Kattints rá, nagyi! – honlap http://www.ezustnet.hu – Internetező Idősek Országos Egyesülete http://www.budapest.hu - Budapest honlapja http://www.budapestinfo.hu/ - Budapest turisztikai honlapja http://www.muzeum.lap.hu - Múzeumok http://www.elvira.hu http://www.mav.hu - MÁV honlapja http://www.bkv.hu - BKV honlapja http://www.volan.hu - Volánbusz honlapja http://www.nyok.hu - Nyugdíjasok Országos Szövetsége http://www.magyarorszag.hu - Információk Magyarországról http://kezimunka.lap.hu - Kézimunkával kapcsolatos honlapok http://rejtveny.lap.hu - Rejtvényekkel kapcsolatos honlapok http://noi.lap.hu - Nőknek szóló információk http://www.mindmegette.hu/ - Receptkatalógus http://www.hazipatika.com - Házipatika oldal http://www.internet.abc.hu- Internet használatát segítő dokumentumok

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

16. oldal


Hálóra, Nagyi! – workshop vezetők felkészítése

Tartalomjegyzék 1. Bevezető ......................................................................................................................... 2 2. Miben segít az internet az időskorúaknak? ............................................................... 2 3. A harmadik életkor sajátosságai ................................................................................. 3 4. Speciális módszer?........................................................................................................ 3 5. Az oktatóval szembeni elvárások ................................................................................ 4 5. Ideális terem- és eszközfeltételek ................................................................................ 4 6. A workshop menete ...................................................................................................... 5 7. Vizsgakérdések ........................................................................................................... 10 8. Tippek .......................................................................................................................... 11 9. Zárszó .......................................................................................................................... 13 10. Fogalomtár .................................................................................................................. 14 11. Ajánlott irodalom ....................................................................................................... 15 Melléklet .................................................................................................................................. 16

© 2009. Szabóné Vékony Andrea Budapesti Művelődési Központ

17. oldal

Profile for Budapesti Művelődési Központ

Hálóra, Nagyi!  

Hálóra, Nagyi! - Workshopvezetők felkészítése a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.

Hálóra, Nagyi!  

Hálóra, Nagyi! - Workshopvezetők felkészítése a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében.

Advertisement